Znaleziono depesz: 10111
1999-10-04 18:42 Warszawa: Klub Inteligencji Katolickiej rozpoczął tegoroczną działalność

Warszawski Klub Inteligencji Katolickiej rozpoczął 4 października kolejny rok swojej działalności. Mszę Świętą z tej okazji odprawił w siedzibie klubu jego wieloletni kapelan bp Bronisław Dembowski.
Warszawski Klub Inteligencji Katolickiej charakteryzuje się bardzo dużą aktywnością sekcji młodzieżowej i sekcji rodzin. Od początku istnienia był to bardzo żywy ośrodek. W rozmowie z KAI wiceprezes warszawskiego KIK-u Zbigniew Nosowski zaznaczył, że zadanie klubów polega na ukazywaniu potrzeb społecznych inteligencji.

Powiedział również, że są one wyrazem odpowiedzialności świeckich za Kościół i pozwalają odnaleźć się ludziom, którzy niekiedy gubią się w katolicyzmie masowym.
W najbliższym miesiącu w ramach swojej pracy warszawski Klub Inteligencji Katolickiej podejmie cztery interesujące zagadnienia. Już 5 października Bernard Margueritte i Krzysztof Gołębiowski będą mówić o Kongresie Rodziny w Moskwie, który miał miejsce we wrześniu. 14 października Piotr Wojciechowski będzie przedstawiał sytuację Kościoła w Polsce w perspektywie odbywające go się w Rzymie II Synodu Biskupów dla Europy. 19 października odbędzie się dyskusja z udziałem ks. Krzysztofa Mądela SJ na temat roli nauki w świecie w świetle nauczania Jana Pawła II. Natomiast 28 października gościem Klubu będzie Wojciech Arkuszewski, sekretarz stanu, który spróbuje odpowiedzieć na pytanie, jak poprawić wizerunek gabinetu Jerzego Buzka.
Klub Inteligencji Katolickiej (wówczas pod nazwą Ogólnopolski Klub Inteligencji Katolickiej) powstał jesienią 1956 roku, dzięki liberalizacji, jaka dokonała się w Polsce na skutek "październikowego" przełomu. Sytuację tę wykorzystała wówczas grupa działaczy katolickich pozostających w kręgu oddziaływania "Tygodnika Powszechnego" i "Znaku". Wiosną 1957 r. utworzono szereg lokalnych KIK-ów, którym władze pozwoliły na działalność w Krakowie, Poznaniu, Toruniu i Wrocławiu. W 1958 roku środowisko warszawskiego KIK-u rozpoczęło wydawanie miesięcznika "Więź", którego redaktorem naczelnym został Tadeusz Mazowiecki, a jego zastępcą Janusz Zabłocki. Powstanie Klubów Inteligencji Katolickiej spotkało się z pełnym uznaniem polskiego Episkopatu, aczkolwiek wielokrotnie obawy biskupów budziła zbytnia otwartość tego środowiska na nowe kierunki poszukiwań teologicznych w Europie Zachodniej i jego wyraźna niechęć wobec tradycyjnego katolicyzmu ludowego.
W latach 70. działacze Klubów Inteligencji Katolickiej brali aktywny udział w formowaniu opozycji demokratycznej w Polsce. W sierpniu 1980 roku 5 członków KIK z Tadeuszem Mazowieckim i Andrzejem Wielowieyskim zostało ekspertami gdańskiego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, biorąc udział w negocjacjach z rządem, czego efektem było podpisanie porozumienia z "Solidarnością". W okresie stanu wojennego, kiedy KIK został oficjalnie zawieszony, wielu jego działaczy było internowanych bądź działało w podziemnych strukturach "Solidarności".
Środowisko KIK-u w końcu lat 80. odegrało rolę pomostu, który umożliwił negocjacje rządu z opozycją podczas tzw. okrągłego stołu. W lutym 1989 roku przy "okrągłym stole" w Warszawie, w ramach reprezentacji "Solidarności" zasiadło 20 członków KIK.
Obecnie istnieje około 80 Klubów Inteligencji Katolickiej, które gromadzą kilka tysięcy członków.
ck
ps / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 04 października 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-10-04 16:27 Pielgrzymka stulecia sióstr felicjanek

Na pielgrzymkę stulecia, z okazji 100. rocznicy śmierci swej założycielki bł. Angeli Truszkowskiej, wyruszyły 4 października siostry felicjanki z Polski, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Brazylii i Włoch. Przez dziesięć dni ok. 300 sióstr odwiedzać będzie miejsca związane z założycielką, nie tylko w Warszawie ale również w Kaliszu, Krakowie, Przemyślu a nawet we Lwowie. Mszę św. na rozpoczęcie pielgrzymki odprawił w kościele pw. św. Feliksa na warszawskim Marysinie biskup warszawsko-praski Kazimierz Romaniuk.
"Święty to człowiek, który doszedł do wniosku, że jest coś, o co warto przez całe życie.

Feliksa z Kantalicjo bp Kazimierz Romaniuk podczas Mszy św. dziękczynnej za świętość życia założycielki tego zgromadzenia. Według biskupa diecezji warszawsko-praskiej zadaniem wszystkich chrześcijan jest znalezienie sensu i celu własnego życia a w dalszej konsekwencji wierność temu odkryciu.
Podczas Mszy św. na warszawskim Marysinie wszystkie obecne zakonnice odnowiły śluby posłuszeństwa, ubóstwa i czystości, wypowiadając formułę ślubowania w języku polskim lub angielskim na ręce przybyłej z Rzymu przełożonej generalnej zgromadzenia, matki Marii Cynthii Strzałkowskiej.
Następnie siostry odwiedziły cmentarz na Powązkach, gdzie spoczywają Józefa i Józef Truszkowscy, rodzice bł. Angeli, oraz gdzie znajdują się groby pierwszych sióstr felicjanek, "które - jak powiedziała przełożona warszawskiej prowincji zgromadzenia s. Angelika Spychalska - razem z założycielką nadały duchowy kształt zgromadzeniu". Przedstawicielki wszystkich 12 prowincji zgromadzenia nie tylko z Polski ale i ze Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz Brazylii kolejno zapaliły znicze i złożyły kwiaty do wspólnego bukietu na grobowcu.
5 października trasa pielgrzymki stulecia poprowadzi do Kalisza, gdzie felicjanki odwiedzą miejsce urodzenia swej błogosławionej założycielki. Następnie powrócą do Warszawy, gdzie z inicjatywy bł. Angeli w 1855 roku powstało nowe zgromadzenie, oddane służbie najbardziej potrzebującym. Z Warszawy siostry pojadą odwiedzić Przasnysz, Zakroczym, Łowicz i Nowe Miasto. Na trasie pielgrzymki stulecia nie zabraknie też Jasnej Góry, z którą założycielka felicjanek czuła się szczególnie związana. Z Częstochowy siostry pojadą do Krakowa, gdzie zgromadzenie przetrwało nawet po kasacie w 1864 roku i gdzie bł. Angela spędziła największą część swego zakonnego życia.
Dokładnie w setną rocznicę śmierci założycielki zgromadzenia, 10 października, siostry wezmą udział w jubileuszowej Mszy św. odprawionej w kościele św. Anny w Krakowie, 11 października natomiast, także w Krakowie, zostanie poświęcone Muzeum i Archiwum Marii Angeli Truszkowskiej. Ostatnie dni pielgrzymki stulecia zakonnice spędzą w Przemyślu i Lwowie.
Bł. Angela Truszkowska urodziła się w 1825 roku w Kaliszu. W dzieciństwie i młodości pociągała ją modlitwa i troska o innych. W 1855 roku założyła zgromadzenie sióstr felicjanek. Zmarła w 1899 roku, a 18 kwietnia 1993 roku została beatyfikowana przez Jana Pawła II.
awo / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 04 października 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-10-04 16:27 Pielgrzymka stulecia sióstr felicjanek

Na pielgrzymkę stulecia, z okazji 100. rocznicy śmierci swej założycielki bł. Angeli Truszkowskiej, wyruszyły 4 października siostry felicjanki z Polski, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Brazylii i Włoch. Przez dziesięć dni ok. 300 sióstr odwiedzać będzie miejsca związane z założycielką, nie tylko w Warszawie ale również w Kaliszu, Krakowie, Przemyślu a nawet we Lwowie. Mszę św. na rozpoczęcie pielgrzymki odprawił w kościele pw. św. Feliksa na warszawskim Marysinie biskup warszawsko-praski Kazimierz Romaniuk.
"Święty to człowiek, który doszedł do wniosku, że jest coś, o co warto przez całe życie.

Feliksa z Kantalicjo bp Kazimierz Romaniuk podczas Mszy św. dziękczynnej za świętość życia założycielki tego zgromadzenia. Według biskupa diecezji warszawsko-praskiej zadaniem wszystkich chrześcijan jest znalezienie sensu i celu własnego życia a w dalszej konsekwencji wierność temu odkryciu.
Podczas Mszy św. na warszawskim Marysinie wszystkie obecne zakonnice odnowiły śluby posłuszeństwa, ubóstwa i czystości, wypowiadając formułę ślubowania w języku polskim lub angielskim na ręce przybyłej z Rzymu przełożonej generalnej zgromadzenia, matki Marii Cynthii Strzałkowskiej.
Następnie siostry odwiedziły cmentarz na Powązkach, gdzie spoczywają Józefa i Józef Truszkowscy, rodzice bł. Angeli, oraz gdzie znajdują się groby pierwszych sióstr felicjanek, "które - jak powiedziała przełożona warszawskiej prowincji zgromadzenia s. Angelika Spychalska - razem z założycielką nadały duchowy kształt zgromadzeniu". Przedstawicielki wszystkich 12 prowincji zgromadzenia nie tylko z Polski ale i ze Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz Brazylii kolejno zapaliły znicze i złożyły kwiaty do wspólnego bukietu na grobowcu.
5 października trasa pielgrzymki stulecia poprowadzi do Kalisza, gdzie felicjanki odwiedzą miejsce urodzenia swej błogosławionej założycielki. Następnie powrócą do Warszawy, gdzie z inicjatywy bł. Angeli w 1855 roku powstało nowe zgromadzenie, oddane służbie najbardziej potrzebującym. Z Warszawy siostry pojadą odwiedzić Przasnysz, Zakroczym, Łowicz i Nowe Miasto. Na trasie pielgrzymki stulecia nie zabraknie też Jasnej Góry, z którą założycielka felicjanek czuła się szczególnie związana. Z Częstochowy siostry pojadą do Krakowa, gdzie zgromadzenie przetrwało nawet po kasacie w 1864 roku i gdzie bł. Angela spędziła największą część swego zakonnego życia.
Dokładnie w setną rocznicę śmierci założycielki zgromadzenia, 10 października, siostry wezmą udział w jubileuszowej Mszy św. odprawionej w kościele św. Anny w Krakowie, 11 października natomiast, także w Krakowie, zostanie poświęcone Muzeum i Archiwum Marii Angeli Truszkowskiej. Ostatnie dni pielgrzymki stulecia zakonnice spędzą w Przemyślu i Lwowie.
Bł. Angela Truszkowska urodziła się w 1825 roku w Kaliszu. W dzieciństwie i młodości pociągała ją modlitwa i troska o innych. W 1855 roku założyła zgromadzenie sióstr felicjanek. Zmarła w 1899 roku, a 18 kwietnia 1993 roku została beatyfikowana przez Jana Pawła II.
awo / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 04 października 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-10-03 18:24 Na warszawskim Mokotowie franciszkanie pobłogosławili zwierzęta

W prawdziwą Arkę Noego zamienił 3 października się dziedziniec kościoła oo. Franciszkanów na warszawskim Mokotowie. W parafii pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu odprawiona została Msza Święta, na której pobłogosławione zostały zwierzęta. Parafianie tłumnie zjawili się ze swymi ulubieńcami przed świątynią.
Najwięcej było czworonogów, ale nie zabrakło też i innych zwierzaków: 8-letni Dominik przyniósł w klatce ptaszka o imieniu Zeberka, 13-letnia Kamila zabrała ze sobą żółwia wodnego Kubę, z 3-miesięcznym królikiem Łatką przyszła mała Agata.
Dzieci bardziej zajęte były głaskaniem psów niż uc.

Przypomniał, że św. Franciszek - patron zwierząt - widział Boga poprzez stworzenia.
To pierwsza tego typu uroczystość u franciszkanów na Mokotowie. Mile zaskoczony proboszcz a zarazem gwardian klasztoru o. Teodor Knapczyk OFM przyznał, że nie spodziewał się tak dużego odzewu ze strony parafian.
Po Mszy św. rozpoczęła się w parafiada w ogródku jordanowskim przy ul. Janka Bytnara. Kilka piosenek zaśpiewała Halina Frąckowiak, która przyznała, że bliska jest jej postać św. Franciszka, a w domu ma jego figurkę. Janusz Zakrzeński z Teatru Polskiego recytował poezje Wyspiańskiego, Norwida i Słowackiego. Były konkursy, loteria fantowa i mecz piłki nożnej: parafianie kontra franciszkanie a także wojskowa grochówka.
js / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 03 października 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-10-03 18:24 Na warszawskim Mokotowie franciszkanie pobłogosławili zwierzęta

W prawdziwą Arkę Noego zamienił 3 października się dziedziniec kościoła oo. Franciszkanów na warszawskim Mokotowie. W parafii pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu odprawiona została Msza Święta, na której pobłogosławione zostały zwierzęta. Parafianie tłumnie zjawili się ze swymi ulubieńcami przed świątynią.
Najwięcej było czworonogów, ale nie zabrakło też i innych zwierzaków: 8-letni Dominik przyniósł w klatce ptaszka o imieniu Zeberka, 13-letnia Kamila zabrała ze sobą żółwia wodnego Kubę, z 3-miesięcznym królikiem Łatką przyszła mała Agata.
Dzieci bardziej zajęte były głaskaniem psów niż uc.

Przypomniał, że św. Franciszek - patron zwierząt - widział Boga poprzez stworzenia.
To pierwsza tego typu uroczystość u franciszkanów na Mokotowie. Mile zaskoczony proboszcz a zarazem gwardian klasztoru o. Teodor Knapczyk OFM przyznał, że nie spodziewał się tak dużego odzewu ze strony parafian.
Po Mszy św. rozpoczęła się w parafiada w ogródku jordanowskim przy ul. Janka Bytnara. Kilka piosenek zaśpiewała Halina Frąckowiak, która przyznała, że bliska jest jej postać św. Franciszka, a w domu ma jego figurkę. Janusz Zakrzeński z Teatru Polskiego recytował poezje Wyspiańskiego, Norwida i Słowackiego. Były konkursy, loteria fantowa i mecz piłki nożnej: parafianie kontra franciszkanie a także wojskowa grochówka.
js / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 03 października 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-10-03 18:15 Wiadomości dnia KAI, niedziela 10 października godz. 14.45

W prawdziwą Arkę Noego zamienił 3 października się dziedziniec kościoła oo. Franciszkanów na warszawskim Mokotowie. W parafii pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu odprawiona została Msza Święta, na której pobłogosławione zostały zwierzęta. Parafianie tłumnie zjawili się ze swymi ulubieńcami przed świątynią.
Najwięcej było czworonogów, ale nie zabrakło też i innych zwierzaków: 8-letni Dominik przyniósł w klatce ptaszka o imieniu Zeberka, 13-letnia Kamila zabrała ze sobą żółwia wodnego Kubę, z 3-miesięcznym królikiem Łatką przyszła mała Agata.
Dzieci bardziej zajęte były głaskaniem psów niż uc.

Przypomniał, że św. Franciszek - patron zwierząt - widział Boga poprzez stworzenia.
To pierwsza tego typu uroczystość u franciszkanów na Mokotowie. Mile zaskoczony proboszcz a zarazem gwardian klasztoru o. Teodor Knapczyk OFM przyznał, że nie spodziewał się tak dużego odzewu ze strony parafian.
Po Mszy św. rozpoczęła się w parafiada w ogródku jordanowskim przy ul. Janka Bytnara. Kilka piosenek zaśpiewała Halina Frąckowiak, która przyznała, że bliska jest jej postać św. Franciszka, a w domu ma jego figurkę. Janusz Zakrzeński z Teatru Polskiego recytował poezje Wyspiańskiego, Norwida i Słowackiego. Były konkursy, loteria fantowa i mecz piłki nożnej: parafianie kontra franciszkanie a także wojskowa grochówka.
- / Kielce
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 03 października 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-10-03 16:49 Ks. Michalak do radnych katolicko-narodowych: samo gadanie nie wystarczy

"Jesteście potrzebni Polsce nie tylko w gadaniu, ale też w działaniu" - mówił ks. Henryk Michalak do radnych katolicko-narodowych, którzy 3 października zebrali się w gmachu Sejmu na swoim drugim forum. "Dziś bardzo wielu ludzi ma rację, ale bardzo mało działa" - ubolewał duchowny.
Ks. Michalak wezwał radnych, by uczyli się także słuchać innych. Powiedział, że umiejętność słuchania bardzo mu pomaga w pracy duszpasterskiej i może się też przydać radnym. - Jest to bardzo rzadka cecha; dziś jedynym zdaniem, z którym zgodzi się dwóch naukowców jest opinia, że "ten drugi jest głupi" - dodał.
Jedn.

Papież mówił wtedy o "strukturach zła", które sprawiają, że wiele postaw osądza się jako normalne i nieuniknione, jednak struktury te mogą być przezwyciężone - jak mówił Ojciec Święty - przez "struktury dobra". Nawiązując do tych słów radny tłumaczył, że pokusy i ułomności są normalną częścią życia ludzkiego. Dlatego - zdaniem Bradla - trzeba "rozumieć tych, którzy nie są z nami". Radny zwrócił się do zebranych, by sięgali do tekstów papieskich, gdyż "Papież nie mówi w przestrzeń kosmiczną, ale do każdego z nas".
Wśród przyjętych przez zgromadzenie postulatów był apel o przyznanie ogólnopolskich częstotliwości Radiu Maryja.
mr / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 03 października 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-10-03 16:49 Ks. Michalak do radnych katolicko-narodowych: samo gadanie nie wystarczy

"Jesteście potrzebni Polsce nie tylko w gadaniu, ale też w działaniu" - mówił ks. Henryk Michalak do radnych katolicko-narodowych, którzy 3 października zebrali się w gmachu Sejmu na swoim drugim forum. "Dziś bardzo wielu ludzi ma rację, ale bardzo mało działa" - ubolewał duchowny.
Ks. Michalak wezwał radnych, by uczyli się także słuchać innych. Powiedział, że umiejętność słuchania bardzo mu pomaga w pracy duszpasterskiej i może się też przydać radnym. - Jest to bardzo rzadka cecha; dziś jedynym zdaniem, z którym zgodzi się dwóch naukowców jest opinia, że "ten drugi jest głupi" - dodał.
Jedn.

Papież mówił wtedy o "strukturach zła", które sprawiają, że wiele postaw osądza się jako normalne i nieuniknione, jednak struktury te mogą być przezwyciężone - jak mówił Ojciec Święty - przez "struktury dobra". Nawiązując do tych słów radny tłumaczył, że pokusy i ułomności są normalną częścią życia ludzkiego. Dlatego - zdaniem Bradla - trzeba "rozumieć tych, którzy nie są z nami". Radny zwrócił się do zebranych, by sięgali do tekstów papieskich, gdyż "Papież nie mówi w przestrzeń kosmiczną, ale do każdego z nas".
Wśród przyjętych przez zgromadzenie postulatów był apel o przyznanie ogólnopolskich częstotliwości Radiu Maryja.
mr / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 03 października 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-10-01 18:50 O. Nissim: technologia nie poprawia komunikacji między ludźmi

Rozwijające się nowoczesne technologie nie zapewniły lepszej komunikacji między ludźmi - uważa francuski dominikanin o. Gabriel Nissim, który 1 października wygłosił w Warszawie wykład na temat wartości tradycji europejskich w kontekście globalizacji. Spotkanie zainaugurowało kolejny cykl konwersatoriów "Wokół Współczesności", organizowany przez Katolicki Ośrodek Informacji i Inicjatyw Europejskich OCIPE.
O. Nissim zwrócił uwagę, iż w świecie zdominowanym przez nowoczesne środki przekazu występuje problem ludzi samotnych mieszkających w miastach, wiele rodzin jest rozbitych, powstające korpor.

Obecnie nawet kampanie polityczne tworzone są według zasad marketingu, nie uwzględniając indywidualnych cech osób - kontynuował o. Nissim. - Dlatego powstają dziś ruchy tradycjonalistyczne, którym wydaje się, że jedynym sposobem zachowania własnej tożsamości jest zachowanie dawnych sposobów jej przeżywania. Tymczasem - zdaniem dominikanina - przeżywanie swej tożsamości z czasem się zmienia.
Najlepiej przeżywać swą tożsamość według modelu biblijnego: zachowując jedność w różnorodności - mówił o. Nissim. Jego zdaniem dla zachowania swej tożsamości trzeba nauczyć się komunikowania swoich przekonań innym, a także ożywić wspólnoty pośrednie, które poczucie własnej tożsamości mogą wzmocnić.
ck
mr / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 01 października 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-10-01 18:50 O. Nissim: technologia nie poprawia komunikacji między ludźmi

Rozwijające się nowoczesne technologie nie zapewniły lepszej komunikacji między ludźmi - uważa francuski dominikanin o. Gabriel Nissim, który 1 października wygłosił w Warszawie wykład na temat wartości tradycji europejskich w kontekście globalizacji. Spotkanie zainaugurowało kolejny cykl konwersatoriów "Wokół Współczesności", organizowany przez Katolicki Ośrodek Informacji i Inicjatyw Europejskich OCIPE.
O. Nissim zwrócił uwagę, iż w świecie zdominowanym przez nowoczesne środki przekazu występuje problem ludzi samotnych mieszkających w miastach, wiele rodzin jest rozbitych, powstające korpor.

Obecnie nawet kampanie polityczne tworzone są według zasad marketingu, nie uwzględniając indywidualnych cech osób - kontynuował o. Nissim. - Dlatego powstają dziś ruchy tradycjonalistyczne, którym wydaje się, że jedynym sposobem zachowania własnej tożsamości jest zachowanie dawnych sposobów jej przeżywania. Tymczasem - zdaniem dominikanina - przeżywanie swej tożsamości z czasem się zmienia.
Najlepiej przeżywać swą tożsamość według modelu biblijnego: zachowując jedność w różnorodności - mówił o. Nissim. Jego zdaniem dla zachowania swej tożsamości trzeba nauczyć się komunikowania swoich przekonań innym, a także ożywić wspólnoty pośrednie, które poczucie własnej tożsamości mogą wzmocnić.
ck
mr / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 01 października 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-10-01 16:44 Warszawa: 15-lecie wspólnoty modlitewnej Adonai

Wspólnota modlitewna Adonai, działająca przy klasztorze dominikanów na ul. Freta w Warszawie, obchodzi 2 października 15-lecie swojego istnienia. Jubileusz ten uczci ona piknikiem, loterią, wystawą fotograficzną a także Mszą św. i modlitwą.
Adonai to wspólnota świeckich, liczy około 80 osób, przeważnie w wieku 30-40 lat, jest jednak grupą otwartą dla wszystkich, którzy zechcą się włączyć we wspólną modlitwę. W swojej duchowości nawiązują do charyzmatu dominikańskiego oraz do Odnowy w Duchu Świętym, z której się wywodzą.

Za swoje powołanie uznają przede wszystkim tworzenie modlitewnego "zaplecza" dla apostolskiej działalności Kościoła. Spotykają się cztery razy w tygodniu. We wtorki rozważają czytania biblijne na najbliższą niedzielę, w środy mają Mszę św. oraz adorację, w piątki także Mszę św. i cyklicznie: różaniec, koronkę do Miłosierdzia, spotkanie charyzmatyczne i konferencję. W niedziele natomiast zapewniają obsługę liturgiczną na Mszy św. o godz. 18.00 w dominikańskim kościele św. Jacka. W ciągu roku 4 razy odbywają też weekendowe rekolekcje wyjazdowe.
Ponieważ ze wspólnoty wywodzi się wiele małżeństw, Adonai zamierza organizować spotkania i Msze św. dla całych rodzin, które szczególnie byłyby nastawione na obecność dzieci. Taka właśnie Msza św. zostanie odprawiona w niedzielę 3 października o godz. 16.00 w kapitularzu klasztornym, w którym też odbywają się wszystkie spotkania wspólnoty: klasztor dominikanów, ul. Freta 10 Warszawa.
ca / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 01 października 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-10-01 16:44 Warszawa: 15-lecie wspólnoty modlitewnej Adonai

Wspólnota modlitewna Adonai, działająca przy klasztorze dominikanów na ul. Freta w Warszawie, obchodzi 2 października 15-lecie swojego istnienia. Jubileusz ten uczci ona piknikiem, loterią, wystawą fotograficzną a także Mszą św. i modlitwą.
Adonai to wspólnota świeckich, liczy około 80 osób, przeważnie w wieku 30-40 lat, jest jednak grupą otwartą dla wszystkich, którzy zechcą się włączyć we wspólną modlitwę. W swojej duchowości nawiązują do charyzmatu dominikańskiego oraz do Odnowy w Duchu Świętym, z której się wywodzą.

Za swoje powołanie uznają przede wszystkim tworzenie modlitewnego "zaplecza" dla apostolskiej działalności Kościoła. Spotykają się cztery razy w tygodniu. We wtorki rozważają czytania biblijne na najbliższą niedzielę, w środy mają Mszę św. oraz adorację, w piątki także Mszę św. i cyklicznie: różaniec, koronkę do Miłosierdzia, spotkanie charyzmatyczne i konferencję. W niedziele natomiast zapewniają obsługę liturgiczną na Mszy św. o godz. 18.00 w dominikańskim kościele św. Jacka. W ciągu roku 4 razy odbywają też weekendowe rekolekcje wyjazdowe.
Ponieważ ze wspólnoty wywodzi się wiele małżeństw, Adonai zamierza organizować spotkania i Msze św. dla całych rodzin, które szczególnie byłyby nastawione na obecność dzieci. Taka właśnie Msza św. zostanie odprawiona w niedzielę 3 października o godz. 16.00 w kapitularzu klasztornym, w którym też odbywają się wszystkie spotkania wspólnoty: klasztor dominikanów, ul. Freta 10 Warszawa.
ca / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 01 października 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-10-01 14:38 Bp Libera przyjął podwójną Platynową Płytą za przemówienia i homilie Papieża

Podwójną Platynową Płytę za ponad 200 tys. sprzedanych egzemplarzy albumu "I pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski 1979" przyjął 1 października sekretarz generalny Episkopatu Polski bp Piotr Libera. Wyróżnienie wręczył w Sekretariacie Episkopatu Polski dyrektor generalny "Universal Music Polska" Andrzej Puczyński, wydawca albumu.
"Tak wielki sukces płyty świadczy o aktualności przesłania papieskiej pielgrzymki sprzed dwudziestu lat" - powiedział KAI bp Libera. Jego zdaniem wraz z tamtą wizytą Papieża zaczął się w Polsce proces, który zaowocował przemianą w roku 1989.

"Potrzebujemy ciągłego powracania do tych tekstów, które nadal są aktualne także w naszej rzeczywistości" - podkreślił sekretarz Episkopatu Polski.
Według niego tego typu inicjatywy są nową formą ewangelizacji w świecie współczesnych mediów. "Papież przekracza kolejne granice, a tym razem wszedł w świat kompaktów i multimediów. To jest wchodzenie z Ewangelią na pewien nowy Aeropag, którym są produkcje multimedialne" - stwierdził bp Libera.
"Dla mojego pokolenia jest to kultowa płyta" - powiedział KAI dyrektor generalny "Universal Music Polska" Andrzej Puczyński. Podkreślił, że wszyscy pracujący przy jej wydaniu zdawali sobie sprawę z doniosłości wydarzenia zarejestrowanego na taśmach. "Zdecydowaliśmy się na nieingerowanie w nagrania, nawet ich nie oczyszczaliśmy, ponieważ oddają pewną atmosferę, która na płycie słyszalna" - stwierdził dyrektor.
Główne znaczenie w decyzji o wydaniu albumu miał osobisty stosunek Puczyńskiego do tamtej pielgrzymki Ojca Świętego. "Słowa, które padły w 1979 r. zostały uznane przez moje pokolenie za zapowiedź zmian. Pamiętam, że zrobiły one na mnie ogromne wrażenie. Dla mnie zaświeciło wtedy światełko w tunelu" - tłumaczył wzruszony Puczyński.
Płyta z autoryzowanymi homiliami Jana Pawła II z jego pierwszej pielgrzymki do Polski trafiła do polskich sklepów muzycznych 27 maja br. Upamiętnia ona 20-lecie pontyfikatu Ojca Świętego. Płytę wydała firma Universal Music Polska, przy współpracy Episkopatu Polski oraz Libreria Editrice Vaticana. Cena płyty i kasety jest o połowę niższa od podobnych tego typu wydawnictw - w zależności od sklepu cena kompaktu waha się od 16 do 21 zł. Krążek można kupić zarówno w sklepach muzycznych, jak i supermarketach oraz kioskach "Ruchu". Wydawnictwo to pierwotnie ukazało się w 1979 roku, jako dwupłytowy album, nakładem firmy Deutsche Grammophon/Polydor w Niemczech. Tylko nieliczni zdołali je wtedy zakupić.
Na płycie znalazły się m.in. fragmenty homilii papieskich wygłoszonych w Warszawie, Gnieźnie, Wadowicach, Oświęcimiu-Brzezince, a także fragment spotkania z młodzieżą w stołecznym kościele akademickim św. Anny. Uwieczniono także dzwony z Jasnej Góry, Hejnał Mariacki oraz pożegnanie z Polską i błogosławieństwo. Klimat tamtejszej pielgrzymki oddają zarejestrowane pieśni, m.in. góralskie "Sto lat", "Czarna Madonno" oraz "Czerwony pas".
Podczas środowej audiencji 9 września podwójną Platynową Płytę przyjął sam Jan Paweł II. Jest to pierwsza nagroda fonograficzna przyjęta przez Papieża z rąk przedstawicieli show-biznesu.
per / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 01 października 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-10-01 14:38 Bp Libera przyjął podwójną Platynową Płytą za przemówienia i homilie Papieża

Podwójną Platynową Płytę za ponad 200 tys. sprzedanych egzemplarzy albumu "I pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski 1979" przyjął 1 października sekretarz generalny Episkopatu Polski bp Piotr Libera. Wyróżnienie wręczył w Sekretariacie Episkopatu Polski dyrektor generalny "Universal Music Polska" Andrzej Puczyński, wydawca albumu.
"Tak wielki sukces płyty świadczy o aktualności przesłania papieskiej pielgrzymki sprzed dwudziestu lat" - powiedział KAI bp Libera. Jego zdaniem wraz z tamtą wizytą Papieża zaczął się w Polsce proces, który zaowocował przemianą w roku 1989.

"Potrzebujemy ciągłego powracania do tych tekstów, które nadal są aktualne także w naszej rzeczywistości" - podkreślił sekretarz Episkopatu Polski.
Według niego tego typu inicjatywy są nową formą ewangelizacji w świecie współczesnych mediów. "Papież przekracza kolejne granice, a tym razem wszedł w świat kompaktów i multimediów. To jest wchodzenie z Ewangelią na pewien nowy Aeropag, którym są produkcje multimedialne" - stwierdził bp Libera.
"Dla mojego pokolenia jest to kultowa płyta" - powiedział KAI dyrektor generalny "Universal Music Polska" Andrzej Puczyński. Podkreślił, że wszyscy pracujący przy jej wydaniu zdawali sobie sprawę z doniosłości wydarzenia zarejestrowanego na taśmach. "Zdecydowaliśmy się na nieingerowanie w nagrania, nawet ich nie oczyszczaliśmy, ponieważ oddają pewną atmosferę, która na płycie słyszalna" - stwierdził dyrektor.
Główne znaczenie w decyzji o wydaniu albumu miał osobisty stosunek Puczyńskiego do tamtej pielgrzymki Ojca Świętego. "Słowa, które padły w 1979 r. zostały uznane przez moje pokolenie za zapowiedź zmian. Pamiętam, że zrobiły one na mnie ogromne wrażenie. Dla mnie zaświeciło wtedy światełko w tunelu" - tłumaczył wzruszony Puczyński.
Płyta z autoryzowanymi homiliami Jana Pawła II z jego pierwszej pielgrzymki do Polski trafiła do polskich sklepów muzycznych 27 maja br. Upamiętnia ona 20-lecie pontyfikatu Ojca Świętego. Płytę wydała firma Universal Music Polska, przy współpracy Episkopatu Polski oraz Libreria Editrice Vaticana. Cena płyty i kasety jest o połowę niższa od podobnych tego typu wydawnictw - w zależności od sklepu cena kompaktu waha się od 16 do 21 zł. Krążek można kupić zarówno w sklepach muzycznych, jak i supermarketach oraz kioskach "Ruchu". Wydawnictwo to pierwotnie ukazało się w 1979 roku, jako dwupłytowy album, nakładem firmy Deutsche Grammophon/Polydor w Niemczech. Tylko nieliczni zdołali je wtedy zakupić.
Na płycie znalazły się m.in. fragmenty homilii papieskich wygłoszonych w Warszawie, Gnieźnie, Wadowicach, Oświęcimiu-Brzezince, a także fragment spotkania z młodzieżą w stołecznym kościele akademickim św. Anny. Uwieczniono także dzwony z Jasnej Góry, Hejnał Mariacki oraz pożegnanie z Polską i błogosławieństwo. Klimat tamtejszej pielgrzymki oddają zarejestrowane pieśni, m.in. góralskie "Sto lat", "Czarna Madonno" oraz "Czerwony pas".
Podczas środowej audiencji 9 września podwójną Platynową Płytę przyjął sam Jan Paweł II. Jest to pierwsza nagroda fonograficzna przyjęta przez Papieża z rąk przedstawicieli show-biznesu.
per / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 01 października 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-10-01 10:31 Biskup Duś zainaugurował Mszą św. rok akademicki na Politechnice Warszawskiej

Bp Marian Duś odprawił 1 października inauguracyjną Mszę świętą w kościele Najświętszego Zbawiciela w Warszawie dla pracowników i studentów Politechniki Warszawskiej.
Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jerzy Woźnicki powitał wszystkich zgromadzonych i zaznaczył, że inauguracja roku akademickiego Eucharystią stała się już tradycją uczelni.
W kazaniu bp Duś podkreślił znaczenie mądrości i zakorzenienia w Chrystusie. Mądrość to sztuka życia - mówił kaznodzieja, a mędrzec to ten, kto poznał tajniki serca.

Przypomniał także, że człowiek w sytuacji powszechnego relatywizmu moralnego, winien kierować się na codzień niezmiennymi kryteriami dobra i zła, wpisanymi w ludzkie serce. Kaznodzieja zaznaczył, że mądrość przejawia się w tym, że człowiek uznaje prymat prawdy nad wolnością.
Politechnika Warszawska jest jedną z największych uczelni w Polsce. W tym roku akademickim uczelnia przyjęła 7920 studentów, 5022 - na studia dzienne, 435 - na wieczorowe i 2318 - na zaoczne. Łącznie kształci 26 tys. studentów, uczelnia ma 1000 doktorantów. Na Politechnice jest 18 wydziałów oraz podyplomowa Szkoła Biznesu.
Pracę dydaktyczną prowadzi ponad 2400 nauczycieli akademickich, w tym 400 profesorów, 100 doktorów habilitowanych i ponad 1000 adiunktów. Rektorem Politechniki Warszawskiej jest prof. Jerzy Woźnicki. Od tego roku akademickiego przewodniczy on także Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, zrzeszających 98 rektorów reprezentacji szkolnictwa polskiego.
ps / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 01 października 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-10-01 10:31 Biskup Duś zainaugurował Mszą św. rok akademicki na Politechnice Warszawskiej

Bp Marian Duś odprawił 1 października inauguracyjną Mszę świętą w kościele Najświętszego Zbawiciela w Warszawie dla pracowników i studentów Politechniki Warszawskiej.
Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jerzy Woźnicki powitał wszystkich zgromadzonych i zaznaczył, że inauguracja roku akademickiego Eucharystią stała się już tradycją uczelni.
W kazaniu bp Duś podkreślił znaczenie mądrości i zakorzenienia w Chrystusie. Mądrość to sztuka życia - mówił kaznodzieja, a mędrzec to ten, kto poznał tajniki serca.

Przypomniał także, że człowiek w sytuacji powszechnego relatywizmu moralnego, winien kierować się na codzień niezmiennymi kryteriami dobra i zła, wpisanymi w ludzkie serce. Kaznodzieja zaznaczył, że mądrość przejawia się w tym, że człowiek uznaje prymat prawdy nad wolnością.
Politechnika Warszawska jest jedną z największych uczelni w Polsce. W tym roku akademickim uczelnia przyjęła 7920 studentów, 5022 - na studia dzienne, 435 - na wieczorowe i 2318 - na zaoczne. Łącznie kształci 26 tys. studentów, uczelnia ma 1000 doktorantów. Na Politechnice jest 18 wydziałów oraz podyplomowa Szkoła Biznesu.
Pracę dydaktyczną prowadzi ponad 2400 nauczycieli akademickich, w tym 400 profesorów, 100 doktorów habilitowanych i ponad 1000 adiunktów. Rektorem Politechniki Warszawskiej jest prof. Jerzy Woźnicki. Od tego roku akademickiego przewodniczy on także Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, zrzeszających 98 rektorów reprezentacji szkolnictwa polskiego.
ps / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 01 października 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-09-30 16:15 Prezydent Warszawy dziękuje dyrektorowi Radia Maryja za odwołanie manifestacji

Prezydent Warszawy Paweł Piskorski przekazał dyrektorowi Radia Maryja o. Tadeuszowi Rydzykowi podziękowanie za odwołanie manifestacji słuchaczy tej rozgłośni. Manifestacja miała się odbyć 7 września, jej organizatorzy zapowiadali przyjazd do stolicy kilkuset tysięcy osób.
Piskorski widzi w tej decyzji przykład, iż "możliwe jest publiczne wyrażanie swoich poglądów w sposób, który nie prowadzi do anarchizacji życia społecznego", jak czytamy w komunikacie rzecznika prasowego Andrzeja Machowskiego.
Prezydent Warszawy zwraca uwagę, że "godna uznania postawa organizatorów demonstracji z 7 paździer.

jest sygnałem, iż zawsze możliwe jest znalezienie kompromisu między prawem do wyrażania w sposób publiczny swoich przekonań a prawem innych do spokoju i bezpieczeństwa w ich codziennym życiu w swoim mieście".
O. Rydzyk zdecydował 27 września, że zamiast manifestacji na rzecz przyznania nowych częstotliwości Radiu Maryja odbędzie się 7 października pielgrzymka modlitewna słuchaczy tej rozgłośni na Jasną Górę. Tłumacząc powody tej decyzji o. Rydzyk podkreślił, że podjął ją wobec eskalacji napięć społecznych w Polsce. Ratunek dla Radia Maryja widzi on w orędownictwie Matki Bożej. Asystent prasowy dyrektora Radia Maryja o. Robert Jasiak CSsR w przekazanym KAI oświadczeniu tłumaczy, że "zmiana miejsca i formy manifestacji nie oznacza wycofania się Radia Maryja ze swoich żądań wobec KRRiT oraz innych instancji odpowiedzialnych za zrealizowanie przyznanej w 1994 r., ogólnopolskiej koncesji na 80 proc. pokrycia obszaru Polski".
bł / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 30 września 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-09-30 16:15 Prezydent Warszawy dziękuje dyrektorowi Radia Maryja za odwołanie manifestacji

Prezydent Warszawy Paweł Piskorski przekazał dyrektorowi Radia Maryja o. Tadeuszowi Rydzykowi podziękowanie za odwołanie manifestacji słuchaczy tej rozgłośni. Manifestacja miała się odbyć 7 września, jej organizatorzy zapowiadali przyjazd do stolicy kilkuset tysięcy osób.
Piskorski widzi w tej decyzji przykład, iż "możliwe jest publiczne wyrażanie swoich poglądów w sposób, który nie prowadzi do anarchizacji życia społecznego", jak czytamy w komunikacie rzecznika prasowego Andrzeja Machowskiego.
Prezydent Warszawy zwraca uwagę, że "godna uznania postawa organizatorów demonstracji z 7 paździer.

jest sygnałem, iż zawsze możliwe jest znalezienie kompromisu między prawem do wyrażania w sposób publiczny swoich przekonań a prawem innych do spokoju i bezpieczeństwa w ich codziennym życiu w swoim mieście".
O. Rydzyk zdecydował 27 września, że zamiast manifestacji na rzecz przyznania nowych częstotliwości Radiu Maryja odbędzie się 7 października pielgrzymka modlitewna słuchaczy tej rozgłośni na Jasną Górę. Tłumacząc powody tej decyzji o. Rydzyk podkreślił, że podjął ją wobec eskalacji napięć społecznych w Polsce. Ratunek dla Radia Maryja widzi on w orędownictwie Matki Bożej. Asystent prasowy dyrektora Radia Maryja o. Robert Jasiak CSsR w przekazanym KAI oświadczeniu tłumaczy, że "zmiana miejsca i formy manifestacji nie oznacza wycofania się Radia Maryja ze swoich żądań wobec KRRiT oraz innych instancji odpowiedzialnych za zrealizowanie przyznanej w 1994 r., ogólnopolskiej koncesji na 80 proc. pokrycia obszaru Polski".
bł / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 30 września 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-09-30 14:51 Aż 8 tys. studentów teologii rozpocznie naukę na wydziałach uczelni państwowych

Aż 8 tys. studentów rozpocznie studia na wydziałach teologicznych państwowych wyższych uczelni w Olsztynie, Opolu, Poznaniu i w Warszawie.
Uniwersytet w Opolu istnieje od 1994 r. i wydział teologiczny od początku stanowi jego część. Natomiast w Poznaniu teologia jest obecna na Uniwersytecie po włączeniu w jego skład Papieskiego Wydziału Teologicznego w 1998 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w tym roku rozpoczyna pierwszy rok swojej działalności. Ustawa o powstaniu do życia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego czeka obecnie na podpisanie przez prezydenta i prawdopodobnie u.

Nowa uczelnia rozpoczęła swoją pracę od zebrania Senatu 3 września. Na Wydział Teologicznym, który stanowi jeden z 12 wydziałów Uniwersytetu, studiuje obecnie ok. 1000 studentów. Na pierwszy rok studiów dziennych przyjęto 70 osób, podobną liczbę przyjęto na studia zaoczne. Przy Wydziale Teologicznym rozpoczęło w tym roku działalność także Studium Muzyki i Śpiewu, na którym podjęło naukę 14 studentów. W ramach Wydziału istnieje 14 katedr i 3 zakłady. Dziekanem Wydziału Teologicznego jest ks. prof. Alojzy Szorc, a prodziekanem ks. dr Jan Guzowski. Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Teologicznym rozpocznie się 4 października Eucharystią o godz. 9, której będzie przewodniczył abp Edmund Piszcz.
Wydział Teologiczny w Opolu zainaugurował swoją działalność wraz z powstaniem Uniwersytetu Opolskiego w 1994 r., wcześniej funkcjonował jako Instytut Teologiczno-Pastoralny afiliowany do KUL-u. Obecnie w ramach Wydziału działa 13 katedr i dwa zakłady. Dziekanem Wydziału jest ks. prof. Helmut Sobeczko. Na I rok teologicznych studiów dziennych przyjęto 80, a zaocznych 56 studentów. Ogółem na Wydziale Teologicznym w Opolu uczy się 903 studentów.
Natomiast na Wydziale Teologicznym w Poznaniu, który od ubiegłego roku stanowi część Uniwersytetu Adama Mickiewicza, studiuje blisko 2,5 tys. studentów. Dziekanem Wydziału jest ks. prof. Tomasz Węcławski.
Na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie studiuje obecnie 990 studentów na studiach dziennych i 2700 na zaocznych. Na pierwszy rok nauki przyjęto 160 chętnych. Uczelnia oczekuje obecnie na wejście w życie uchwały sejmu z 3 września o powołaniu do życia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uchwała czeka na podpisanie przez Prezydenta, który ma na to czas do 15 października, nie wiadomo jednak jaka będzie jego decyzja w tej sprawie.
ps / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 30 września 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-09-30 14:51 Aż 8 tys. studentów teologii rozpocznie naukę na wydziałach uczelni państwowych

Aż 8 tys. studentów rozpocznie studia na wydziałach teologicznych państwowych wyższych uczelni w Olsztynie, Opolu, Poznaniu i w Warszawie.
Uniwersytet w Opolu istnieje od 1994 r. i wydział teologiczny od początku stanowi jego część. Natomiast w Poznaniu teologia jest obecna na Uniwersytecie po włączeniu w jego skład Papieskiego Wydziału Teologicznego w 1998 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w tym roku rozpoczyna pierwszy rok swojej działalności. Ustawa o powstaniu do życia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego czeka obecnie na podpisanie przez prezydenta i prawdopodobnie u.

Nowa uczelnia rozpoczęła swoją pracę od zebrania Senatu 3 września. Na Wydział Teologicznym, który stanowi jeden z 12 wydziałów Uniwersytetu, studiuje obecnie ok. 1000 studentów. Na pierwszy rok studiów dziennych przyjęto 70 osób, podobną liczbę przyjęto na studia zaoczne. Przy Wydziale Teologicznym rozpoczęło w tym roku działalność także Studium Muzyki i Śpiewu, na którym podjęło naukę 14 studentów. W ramach Wydziału istnieje 14 katedr i 3 zakłady. Dziekanem Wydziału Teologicznego jest ks. prof. Alojzy Szorc, a prodziekanem ks. dr Jan Guzowski. Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Teologicznym rozpocznie się 4 października Eucharystią o godz. 9, której będzie przewodniczył abp Edmund Piszcz.
Wydział Teologiczny w Opolu zainaugurował swoją działalność wraz z powstaniem Uniwersytetu Opolskiego w 1994 r., wcześniej funkcjonował jako Instytut Teologiczno-Pastoralny afiliowany do KUL-u. Obecnie w ramach Wydziału działa 13 katedr i dwa zakłady. Dziekanem Wydziału jest ks. prof. Helmut Sobeczko. Na I rok teologicznych studiów dziennych przyjęto 80, a zaocznych 56 studentów. Ogółem na Wydziale Teologicznym w Opolu uczy się 903 studentów.
Natomiast na Wydziale Teologicznym w Poznaniu, który od ubiegłego roku stanowi część Uniwersytetu Adama Mickiewicza, studiuje blisko 2,5 tys. studentów. Dziekanem Wydziału jest ks. prof. Tomasz Węcławski.
Na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie studiuje obecnie 990 studentów na studiach dziennych i 2700 na zaocznych. Na pierwszy rok nauki przyjęto 160 chętnych. Uczelnia oczekuje obecnie na wejście w życie uchwały sejmu z 3 września o powołaniu do życia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uchwała czeka na podpisanie przez Prezydenta, który ma na to czas do 15 października, nie wiadomo jednak jaka będzie jego decyzja w tej sprawie.
ps / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 30 września 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
Strony: początek 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT