Znaleziono depesz: 10401
1999-11-25 14:27 Pracujemy, świętujemy - mówi o swej pracy z bezdomnymi ks. Czarnowski

Pracujemy, świętujemy, pomagamy ludziom się spotkać - powiedział KAI ks. Wojciech Czarnowski rektor Ośrodka Charytatywnego "Tylko z Darów Miłosierdzia". Od trzydziestu lat prowadzi on ośrodek dla bezdomnych przy ulicy Żytniej w Warszawie.
Ośrodek prowadzi noclegownie dla mężczyzn, kobiet i dzieci, bar i dwie łaźnie, gospodarstwo rolne pod Warszawą. Ks. Czarnowski nie chce podać ilości miejsc w jego schroniskach. - Dom nigdy nie jest pełen, gdyż nie ma limitu, nikogo nie odsyłamy, zwłaszcza w zimie.

Wszyscy muszą się zmieścić.
Do schronisk przyjmowany jest każdy, kto się zgłasza. Wypełnia tylko formularz, nie musi pokazywać dowodu i żadnych dokumentów. Nikt nie zadaje mu pytań. W każdej chwili może odejść, choć obowiązkowo powinien powiedzieć "do widzenia". I zawsze może znowu wrócić. Ale jeżeli ktoś zostaje na dłużej, musi włączyć się w wypełnianie codziennych obowiązków.
- Są różne powody bezdomności - mówi ks. Czarnowski. Są przypadki losowe i dramaty, ale dla niektórych bezdomność jest także sposobem na życie i ten wybór należy uszanować. Weryfikujemy ludzi przez pracę i siermiężną rzeczywistość - dodaje. Wszyscy członkowie domu muszą pracować - kobiety sześć godzin, mężczyźni - osiem. Pracują w barze "Tylko" przy ulicy Leszno, budują dom przy ul. Żytniej na 85 miejsc, uprawiają gospodarstwo w Pieńkach. Bezdomni są ubezpieczani, otrzymują też skromne kieszonkowe. - Próbujemy żyć normalnie, a codzienność dyktuje nam rytm. Czas pobytu w ośrodkach jest różny - od kilku dni, do kilku lat. Kilka dni przebywają osoby, które przeżywają kryzys, zwłaszcza konflikty rodzinne. Po rozwiązaniu problemów wracają do zwykłego życia. Są też cudzoziemcy, których z ojczyzny wygnały konflikty wojenne lub bieda. Wielu z nich próbuje dostać się na Zachód. Są osoby okradzione, które oczekują w ośrodku na pomoc od rodzin lub znajomych.
Sporo osób potrzebuje jednak resocjalizacji, która odbywa się przez pracę, świętowanie i "zaadresowanie do drugiego człowieka". - Jeżeli bezdomny zanosi choremu posiłek, widzi, że ma za co dziękować Bogu - że jest cały i zdrowy, że ma siły chodzić - tłumaczy sens owego "zaadresowania" ks. Czarnowski. Bardzo ważne jest świętowanie. Na Mszy św. niedzielnej dla mieszkańców przy Żytniej zbiera się do 300 osób. Po Mszy w każdą niedzielę mieszkańcy schronisk zbierają się, by podziwiać występy dzieci, które deklamują wiersze i robią małe inscenizacje. Dorośli spotykają się w Białej Izbie - to miejsce, do którego mogą zaprosić gości. Częstują ich ciasteczkami własnego wypieku. Dom rządzi się własnymi, prostymi zasadami, które wszyscy uczą się respektować. Wielu mieszkańców domów usamodzielnia się, zakłada rodziny, odchodzą, ale zawsze wracają, żeby złożyć jakąś ofiarę i powspominać.
To fantastyczni ludzie - zapewnia ks. Czarnowski. Nie spoglądają na zegarek i w kalendarz. Bezdomność jest wolnością i można robić masę spraw, na które inni nie mają czasu, bez pieniędzy, bez zależności od kogokolwiek. Takie miejsca są potrzebne, zwłaszcza teraz, gdy ludzie zamykają się na siebie, gdy nawet na tym samym piętrze odgradzają się kratami. I gdy zapominają, że bezdomność nie jest problemem sezonowym, zimowym, a trwa przez okrągły rok.
Ośrodek "TYLKO z Darów Miłosierdzia" prowadzi bar przy ul. Leszno, trzy domy dla bezdomnych matek z dziećmi - dwa w Warszawie i jeden w Pruszkowie, dom noclegowy dla mężczyzn w Warszawie, dwie łaźnie, w których można wykąpać się i zmienić odzież. W ubiegłym roku przez Ośrodek przeszło 1284 bezdomnych. Do sierpnia tego roku zamieszkało w schroniskach 955 osób. Cudzoziemcy, przebywający w schroniskach pochodzą aż z 41 krajów. Ośrodek opiekuje się obecnie 51 obłożnie chorymi osobami, którym przynoszone są codziennie gorące posiłki.
aw / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 listopada 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-11-25 13:42 Metropolita Sawa zasłużonym dla Warszawy

Zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, metropolita warszawski i całej Polski Sawa otrzymał 25 listopada z okazji 20-lecia sakry biskupiej odznaczenie Zasłużonego dla Warszawy. Wręczył je w stołecznej katedrze prawosławnej pw. św. Marii Magdaleny przewodniczący Rady m. st. Warszawy Włodzimierz Retelski.
Uroczystość poprzedziła liturgia sprawowana w katedrze przez samego jubilata w towarzystwie biskupów i księży tego Kościoła i przy licznym udziale przedstawicieli władz państwowych, miejskich oraz Polskiej Rady Ekumenicznej i innych instytucji kościelnych i religijnych.
.

Później przez wiele lat był i do dzisiaj pozostaje pracownikiem naukowym tej uczelni. Prezydent miasta zapewnił, że kierowany przezeń urząd będzie nadal udzielał wsparcia, na miarę swych możliwości, Kościołowi prawosławnemu i jego wyznawcom, mieszkającym w stolicy.
Informując o odznaczeniu przyznanym przez Radę Warszawy, Piskorski przypomniał, że miasto ustanowiło je 2 marca ub.r. i dotychczas otrzymało je 26 osób, a władyka jest 27. jego posiadaczem.
Dziękując za wyróżnienie metropolita Sawa zaznaczył, że przyjmuje je jako wyraz uznania władz stolicy dla wszystkich mieszkających w niej prawosławnych, którzy zawsze zamieszkiwali to miasto. Przypomniał, że kiedyś prawosławny był prezydentem Warszawy i bardzo się zasłużył dla jej rozwoju, a jego prochy spoczywają na stołecznym cmentarzu prawosławnym. Zapewnił, że jego współwyznawcy będą nadal działać na rzecz rozwoju miasta.
Gratulacje jubilatowi złożyli także m.in. min. Kazimierz Morawski w imieniu prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego i gen. dyw. pilot Franciszek Macioła w imieniu szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Ten ostatni przypomniał, że metropolita Sawa, będący obecnie generałem brygady w stanie spoczynku, był pierwszym po wojnie prawosławnym ordynariuszem WP i przyczynił się do rozbudowy jego struktur.
Życzenia złożyli też: bp Wiktor Wysoczański z Kościoła Polskokatolickiego w imieniu Polskiej Rady Ekumenicznej, biskup łódzko-poznański abp Szymon z ramienia Świętego Synodu PAKP, prorektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej prof. dr Karol Karski oraz bp Zdzisław Tranda z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i Barbara Enholc-Narzyńska w imieniu Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Dziękując za życzenia i gratulacje metropolita Sawa powiedział m.in., że z ChAT-em jest związany dłużej niż jest biskupem oraz że Kościół prawosławny zawsze byli i pozostanie otwarty na współpracę ekumeniczną z innymi wyznaniami.
Metropolita Sawa (w życiu świeckim Michał Hrycuniak) urodził się 15 kwietnia 1938 r. w Śniatyczach na Lubelszczyźnie. W 1957 r. ukończył prawosławne seminarium duchowne, a w 4 lata później został magistrem teologii na ChAT, gdzie później zaczął wykładać jako pracownik naukowy. W latach 1965-66 kształcił się na Wydziale Teologii Prawosławnej w Belgradzie i przebywał w monasterach Serbskiego Kościoła Prawosławnego, tam też 6 lutego 1966 r. złożył śluby zakonne i przyjął imię wielkiego świętego tego Kościoła - Sawy Serbskiego. Po powrocie do kraju przyjął święcenia kapłańskie i pełnił różne funkcje w PAKP, m.in. był przełożonym klasztoru w Jabłecznej, a następnie rektorem działającego tam seminarium duchownego.
20 listopada 1979 r. Święty Synod PAKP mianował go biskupem łódzko-poznańskim (sakrę otrzymał 25 listopada), a 31 lipca 1981 r. przeniesiono go do diecezji białostocko-gdańskiej, w której pracował do chwili powołania go na zwierzchnika Kościoła. 18 kwietnia 1987 r. Synod nadał mu honorowy tytuł arcybiskupa. W latach 1993-98 był prawosławnym ordynariuszem wojskowym w RP. 12 maja ub.r. został nowym metropolitą warszawskim i całej Polski, zwierzchnikiem Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Od 1990 r. jest profesorem teologii.
kg / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 listopada 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-11-25 13:42 Metropolita Sawa zasłużonym dla Warszawy

Zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, metropolita warszawski i całej Polski Sawa otrzymał 25 listopada z okazji 20-lecia sakry biskupiej odznaczenie Zasłużonego dla Warszawy. Wręczył je w stołecznej katedrze prawosławnej pw. św. Marii Magdaleny przewodniczący Rady m. st. Warszawy Włodzimierz Retelski.
Uroczystość poprzedziła liturgia sprawowana w katedrze przez samego jubilata w towarzystwie biskupów i księży tego Kościoła i przy licznym udziale przedstawicieli władz państwowych, miejskich oraz Polskiej Rady Ekumenicznej i innych instytucji kościelnych i religijnych.
.

Później przez wiele lat był i do dzisiaj pozostaje pracownikiem naukowym tej uczelni. Prezydent miasta zapewnił, że kierowany przezeń urząd będzie nadal udzielał wsparcia, na miarę swych możliwości, Kościołowi prawosławnemu i jego wyznawcom, mieszkającym w stolicy.
Informując o odznaczeniu przyznanym przez Radę Warszawy, Piskorski przypomniał, że miasto ustanowiło je 2 marca ub.r. i dotychczas otrzymało je 26 osób, a władyka jest 27. jego posiadaczem.
Dziękując za wyróżnienie metropolita Sawa zaznaczył, że przyjmuje je jako wyraz uznania władz stolicy dla wszystkich mieszkających w niej prawosławnych, którzy zawsze zamieszkiwali to miasto. Przypomniał, że kiedyś prawosławny był prezydentem Warszawy i bardzo się zasłużył dla jej rozwoju, a jego prochy spoczywają na stołecznym cmentarzu prawosławnym. Zapewnił, że jego współwyznawcy będą nadal działać na rzecz rozwoju miasta.
Gratulacje jubilatowi złożyli także m.in. min. Kazimierz Morawski w imieniu prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego i gen. dyw. pilot Franciszek Macioła w imieniu szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Ten ostatni przypomniał, że metropolita Sawa, będący obecnie generałem brygady w stanie spoczynku, był pierwszym po wojnie prawosławnym ordynariuszem WP i przyczynił się do rozbudowy jego struktur.
Życzenia złożyli też: bp Wiktor Wysoczański z Kościoła Polskokatolickiego w imieniu Polskiej Rady Ekumenicznej, biskup łódzko-poznański abp Szymon z ramienia Świętego Synodu PAKP, prorektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej prof. dr Karol Karski oraz bp Zdzisław Tranda z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i Barbara Enholc-Narzyńska w imieniu Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Dziękując za życzenia i gratulacje metropolita Sawa powiedział m.in., że z ChAT-em jest związany dłużej niż jest biskupem oraz że Kościół prawosławny zawsze byli i pozostanie otwarty na współpracę ekumeniczną z innymi wyznaniami.
Metropolita Sawa (w życiu świeckim Michał Hrycuniak) urodził się 15 kwietnia 1938 r. w Śniatyczach na Lubelszczyźnie. W 1957 r. ukończył prawosławne seminarium duchowne, a w 4 lata później został magistrem teologii na ChAT, gdzie później zaczął wykładać jako pracownik naukowy. W latach 1965-66 kształcił się na Wydziale Teologii Prawosławnej w Belgradzie i przebywał w monasterach Serbskiego Kościoła Prawosławnego, tam też 6 lutego 1966 r. złożył śluby zakonne i przyjął imię wielkiego świętego tego Kościoła - Sawy Serbskiego. Po powrocie do kraju przyjął święcenia kapłańskie i pełnił różne funkcje w PAKP, m.in. był przełożonym klasztoru w Jabłecznej, a następnie rektorem działającego tam seminarium duchownego.
20 listopada 1979 r. Święty Synod PAKP mianował go biskupem łódzko-poznańskim (sakrę otrzymał 25 listopada), a 31 lipca 1981 r. przeniesiono go do diecezji białostocko-gdańskiej, w której pracował do chwili powołania go na zwierzchnika Kościoła. 18 kwietnia 1987 r. Synod nadał mu honorowy tytuł arcybiskupa. W latach 1993-98 był prawosławnym ordynariuszem wojskowym w RP. 12 maja ub.r. został nowym metropolitą warszawskim i całej Polski, zwierzchnikiem Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Od 1990 r. jest profesorem teologii.
kg / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 listopada 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-11-25 10:43 Antyekumeniczne wystąpienie schizmatyckiego Bractwa św. Piusa X

- Wspólna deklaracja luterańsko-katolicka o usprawiedliwieniu wprowadziła wielkie zamieszanie w Kościele - mówił ks. Franz Schmidberger, przełożony generalny Bractwa Piusa X w latach 1982-1994 podczas spotkania zorganizowanego przez lefebrystów w Warszawie 24 listopada. Jego zdaniem podpisanie deklaracji jest upokorzeniem Kościoła katolickiego.
Na początku wystąpienia były przełożony Bractwa przedstawił w dużym skrócie doktrynę katolicką i protestancką na temat usprawiedliwienia, a następnie omówił historię powstania deklaracji.

Ks. Schmidberger stwierdził, że deklaracja potwierdza słuszność nauki luterańskiej, a zatem - wyciągnął wniosek - nie trzeba się już spowiadać. Podkreślił także, że podpisanie deklaracji w dniu święta Reformacji `stanowi sprowadzenie na ten sam poziom Kościoła i luteranizmu`, co może prowadzić do `protestantyzacji Kościoła`. Powiedział także, że deklaracja zagraża katolickiemu rozumienia sakramentu kapłaństwa i małżeństwa. Według niego po podpisaniu deklaracji `Matka Boża zniknie z Kościoła jako Pośredniczka łask`.
Ks. Schmidberger wspomniał także, że sam proces podpisania deklaracji ukazuje, że w łonie Kościoła są dwa nurty: protestantyzujący i wierny doktrynie. Twierdzi on, że po podpisaniu deklaracji Rada ds. Jedności Chrześcijan wspólnie z Kongregacją ds. Wiary wydała oświadczenie dotyczące punktów wątpliwych deklaracji. Następnie miała się ukazać ponowna deklaracja protestancko-katolicka potwierdzająca pierwotne ustalenia. Ks. Schidberger nie operował jednak ani datami, ani konkretnymi faktami.
Tymczasem Jan Paweł II nazwał wspólną deklarację `kamieniem milowym na niełatwej drodze powtórnego budowania pełnej jedności między chrześcijanami`. Ojciec Święty podkreślił, że dzięki niej chrześcijanie w trzecim tysiącleciu staną się `jeśli nie w pełni zjednoczeni, to przynajmniej bardziej bliscy sobie`. W dzień podpisania deklaracji, 31 października br. podczas modlitwy Anioł Pański Ojciec Święty powierzył drogę ekumenicznego pojednania macierzyńskiemu wstawiennictwu Maryi.
Wspólna deklaracja luterańsko-katolicka nie znosi wszelkich różnic w nauce o usprawiedliwieniu, podkreśla jednak, że istniejące nadal różnice `nie są już powodem do formułowania potępień doktrynalnych`.
Dokument podkreśla przede wszystkim chrystocentryzm, czyli prawdę o tym, że Chrystus jest jedynym Zbawicielem, i tylko przez Niego, przez jego wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie, człowiek może być zbawiony. `Tylko z łaski i w wierze w zbawcze działanie Chrystusa, a nie na podstawie naszych zasług zostajemy przyjęci przez Boga i otrzymujemy Ducha Świętego, który odnawia nasze serca, uzdalnia nas i wzywa do dobrych uczynków` - czytamy w deklaracji. Deklaracja podkreśla zatem, że zbawienie jest darem miłosiernego Boga i na ten dar człowiek nie może sobie sam zasłużyć. Trzeba przypomnieć, że w Kościele od pierwszych wieków potępiano poglądy, według których człowiek sam może wypracować sobie zbawienie. Taki pogląd reprezentował m.in. pelagianizm, który uznany został za herezję.
Obie strony sygnujące deklarację podkreślają, że usprawiedliwienie, które człowiek wierzący uzyskuje dzięki łasce Chrystusa daje mu moc do pełnienia dobrych uczynków a także zobowiązuje go do nich. Dzięki tym uczynkom, które są owocem łaski człowiek jeszcze bardziej otwiera się na łaskę. `Wyznajemy wspólnie, że dobre uczynki - życie chrześcijańskie w wierze, nadziei i miłości - wynikają z usprawiedliwienia i są jego owocami. Gdy usprawiedliwiony żyje w Chrystusie i działa w ramach otrzymanej łaski, wówczas, mówiąc biblijnie, przynosi dobry owoc. Dla chrześcijanina, o ile walczy przez całe życie z grzechem, ten skutek usprawiedliwienia jest zarazem zobowiązaniem, które ma wypełnić; dlatego Jezus i pisma apostolskie napominają go do spełniania uczynków miłości`.
Wspólna deklaracja podkreśla, że nadal istnieją różnice, które dotyczą `języka, teologicznej formy i odmiennego rozłożenia akcentów w rozumieniu usprawiedliwienia. Toteż można powiedzieć, że luterańskie i rzymskokatolickie rozwinięcia usprawiedliwiającej wiary, mimo cechujących je różnic, nie są sobie przeciwstawne i nie naruszają konsensu w podstawowych prawdach`.
Jakkolwiek dokument stwierdza, że nauka o usprawiedliwieniu jest centralną prawdą chrześcijaństwa, która wiąże się istotnie z pozostałymi prawdami wiary, oraz podkreśla, że wiele kwestii wymaga dalszego dialogu, m.in. nauka o urzędzie i sakramentach, to jednak nawet w najmniejszym stopniu nie ma w nim sugestii, jakoby Kościół rzymskokatolicki miał zmienić cokolwiek istotnego w swoim nauczaniu nt. sakramentów małżeństwa, kapłaństwa czy spowiedzi. Natomiast co do roli Maryi, deklaracja nie zawiera żadnej wypowiedzi na ten temat. Kościół katolicki natomiast zawsze podkreślał, że rola Maryi jest szczególna dlatego, że jest ona `pełna łaski`.
Podpisanie "Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu" poprzedził wieloletni dialog między Kościołem katolickim a luteranami. W 1997 roku powstał projekt wspólnej deklaracji, który jednak w dalszym ciągu był dyskutowany. Niektórzy teologowie, zwłaszcza po stronie luterańskiej, zgłaszali swój sprzeciw przeciw takiemu dokumentowi. Jednak 31 października, w Święto Reformacji, w kościele św. Anny w Augsburgu doszło do podpisania dokumentu. Ze strony katolickiej sygnował go kard. Edward Cassidy natomiast Światową Federację Luterańską reprezentował jej przewodniczący bp. Christian Krause.
Bractwo Św. Piusa X słynie ze swego wrogiego nastawienia do nauki Soboru Watykańskiego II, w tym również ekumenizmu. Jest ono stowarzyszeniem schizmatyckim, czyli nie będącym w jedności ze Stolicą Apostolską. Do schizmy doprowadził założyciel bractwa, abp Marcel Lefebvre, gdy wbrew zaleceniom i prośbom Jana Pawła II, wyświęcił czterech biskupów. Prawo kanoniczne określa, że każdy kto dokonuje takiej konsekracji biskupiej, automatycznie popada w ekskomunikę. Schizma należy do najcięższych wykroczeń określanych w prawie kanonicznym jako "grzechy przeciwko jedności Kościoła".
W Polsce zwierzchnikiem Bractwa św. Piusa X jest Niemiec ks. Karl Stehlin. Pierwszy dom założył on - bez zgody miejscowego ordynariusza - na terenie diecezji warszawsko-praskiej. Obecnie mają oni kilka kaplic, na których piszą: "kaplica rzymskokatolicka" (bez żadnych informacji, że należy ona do schizmatyckiego bractwa) wprowadzając tym w błąd katolików. Lefebryści prowadzą w Polsce bardzo intensywną działalność wydawniczą i propagandową m.in. rozsyłając swoje materiały pocztą elektroniczną do ponad 300 tys. odbiorców, w większości bez ich prośby i zgody. Organizują wykłady, konferencje i rekolekcje.
27 listopada 1998 r. Konferencja Episkopatu Polski wydała oświadczenie, w którym przypomniała, że Bractwo św. Piusa X jest stowarzyszeniem schizmatyckim, a przynależność do niego ściąga na katolika karę ekskomuniki, czyli wyłączenia ze wspólnoty wierzących.
Dokładnie postać abp Lefebvre`a i historię schizmy wraz z dokumentacją szczegółowo opisuje bp Zygmunt Pawłowicz w książce "Lefebvre i lefebryści. Schizma u schyłku XX wieku", Gdańsk 1998.

ps, ca / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 listopada 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-11-25 10:43 Antyekumeniczne wystąpienie schizmatyckiego Bractwa św. Piusa X

- Wspólna deklaracja luterańsko-katolicka o usprawiedliwieniu wprowadziła wielkie zamieszanie w Kościele - mówił ks. Franz Schmidberger, przełożony generalny Bractwa Piusa X w latach 1982-1994 podczas spotkania zorganizowanego przez lefebrystów w Warszawie 24 listopada. Jego zdaniem podpisanie deklaracji jest upokorzeniem Kościoła katolickiego.
Na początku wystąpienia były przełożony Bractwa przedstawił w dużym skrócie doktrynę katolicką i protestancką na temat usprawiedliwienia, a następnie omówił historię powstania deklaracji.

Ks. Schmidberger stwierdził, że deklaracja potwierdza słuszność nauki luterańskiej, a zatem - wyciągnął wniosek - nie trzeba się już spowiadać. Podkreślił także, że podpisanie deklaracji w dniu święta Reformacji `stanowi sprowadzenie na ten sam poziom Kościoła i luteranizmu`, co może prowadzić do `protestantyzacji Kościoła`. Powiedział także, że deklaracja zagraża katolickiemu rozumienia sakramentu kapłaństwa i małżeństwa. Według niego po podpisaniu deklaracji `Matka Boża zniknie z Kościoła jako Pośredniczka łask`.
Ks. Schmidberger wspomniał także, że sam proces podpisania deklaracji ukazuje, że w łonie Kościoła są dwa nurty: protestantyzujący i wierny doktrynie. Twierdzi on, że po podpisaniu deklaracji Rada ds. Jedności Chrześcijan wspólnie z Kongregacją ds. Wiary wydała oświadczenie dotyczące punktów wątpliwych deklaracji. Następnie miała się ukazać ponowna deklaracja protestancko-katolicka potwierdzająca pierwotne ustalenia. Ks. Schidberger nie operował jednak ani datami, ani konkretnymi faktami.
Tymczasem Jan Paweł II nazwał wspólną deklarację `kamieniem milowym na niełatwej drodze powtórnego budowania pełnej jedności między chrześcijanami`. Ojciec Święty podkreślił, że dzięki niej chrześcijanie w trzecim tysiącleciu staną się `jeśli nie w pełni zjednoczeni, to przynajmniej bardziej bliscy sobie`. W dzień podpisania deklaracji, 31 października br. podczas modlitwy Anioł Pański Ojciec Święty powierzył drogę ekumenicznego pojednania macierzyńskiemu wstawiennictwu Maryi.
Wspólna deklaracja luterańsko-katolicka nie znosi wszelkich różnic w nauce o usprawiedliwieniu, podkreśla jednak, że istniejące nadal różnice `nie są już powodem do formułowania potępień doktrynalnych`.
Dokument podkreśla przede wszystkim chrystocentryzm, czyli prawdę o tym, że Chrystus jest jedynym Zbawicielem, i tylko przez Niego, przez jego wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie, człowiek może być zbawiony. `Tylko z łaski i w wierze w zbawcze działanie Chrystusa, a nie na podstawie naszych zasług zostajemy przyjęci przez Boga i otrzymujemy Ducha Świętego, który odnawia nasze serca, uzdalnia nas i wzywa do dobrych uczynków` - czytamy w deklaracji. Deklaracja podkreśla zatem, że zbawienie jest darem miłosiernego Boga i na ten dar człowiek nie może sobie sam zasłużyć. Trzeba przypomnieć, że w Kościele od pierwszych wieków potępiano poglądy, według których człowiek sam może wypracować sobie zbawienie. Taki pogląd reprezentował m.in. pelagianizm, który uznany został za herezję.
Obie strony sygnujące deklarację podkreślają, że usprawiedliwienie, które człowiek wierzący uzyskuje dzięki łasce Chrystusa daje mu moc do pełnienia dobrych uczynków a także zobowiązuje go do nich. Dzięki tym uczynkom, które są owocem łaski człowiek jeszcze bardziej otwiera się na łaskę. `Wyznajemy wspólnie, że dobre uczynki - życie chrześcijańskie w wierze, nadziei i miłości - wynikają z usprawiedliwienia i są jego owocami. Gdy usprawiedliwiony żyje w Chrystusie i działa w ramach otrzymanej łaski, wówczas, mówiąc biblijnie, przynosi dobry owoc. Dla chrześcijanina, o ile walczy przez całe życie z grzechem, ten skutek usprawiedliwienia jest zarazem zobowiązaniem, które ma wypełnić; dlatego Jezus i pisma apostolskie napominają go do spełniania uczynków miłości`.
Wspólna deklaracja podkreśla, że nadal istnieją różnice, które dotyczą `języka, teologicznej formy i odmiennego rozłożenia akcentów w rozumieniu usprawiedliwienia. Toteż można powiedzieć, że luterańskie i rzymskokatolickie rozwinięcia usprawiedliwiającej wiary, mimo cechujących je różnic, nie są sobie przeciwstawne i nie naruszają konsensu w podstawowych prawdach`.
Jakkolwiek dokument stwierdza, że nauka o usprawiedliwieniu jest centralną prawdą chrześcijaństwa, która wiąże się istotnie z pozostałymi prawdami wiary, oraz podkreśla, że wiele kwestii wymaga dalszego dialogu, m.in. nauka o urzędzie i sakramentach, to jednak nawet w najmniejszym stopniu nie ma w nim sugestii, jakoby Kościół rzymskokatolicki miał zmienić cokolwiek istotnego w swoim nauczaniu nt. sakramentów małżeństwa, kapłaństwa czy spowiedzi. Natomiast co do roli Maryi, deklaracja nie zawiera żadnej wypowiedzi na ten temat. Kościół katolicki natomiast zawsze podkreślał, że rola Maryi jest szczególna dlatego, że jest ona `pełna łaski`.
Podpisanie "Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu" poprzedził wieloletni dialog między Kościołem katolickim a luteranami. W 1997 roku powstał projekt wspólnej deklaracji, który jednak w dalszym ciągu był dyskutowany. Niektórzy teologowie, zwłaszcza po stronie luterańskiej, zgłaszali swój sprzeciw przeciw takiemu dokumentowi. Jednak 31 października, w Święto Reformacji, w kościele św. Anny w Augsburgu doszło do podpisania dokumentu. Ze strony katolickiej sygnował go kard. Edward Cassidy natomiast Światową Federację Luterańską reprezentował jej przewodniczący bp. Christian Krause.
Bractwo Św. Piusa X słynie ze swego wrogiego nastawienia do nauki Soboru Watykańskiego II, w tym również ekumenizmu. Jest ono stowarzyszeniem schizmatyckim, czyli nie będącym w jedności ze Stolicą Apostolską. Do schizmy doprowadził założyciel bractwa, abp Marcel Lefebvre, gdy wbrew zaleceniom i prośbom Jana Pawła II, wyświęcił czterech biskupów. Prawo kanoniczne określa, że każdy kto dokonuje takiej konsekracji biskupiej, automatycznie popada w ekskomunikę. Schizma należy do najcięższych wykroczeń określanych w prawie kanonicznym jako "grzechy przeciwko jedności Kościoła".
W Polsce zwierzchnikiem Bractwa św. Piusa X jest Niemiec ks. Karl Stehlin. Pierwszy dom założył on - bez zgody miejscowego ordynariusza - na terenie diecezji warszawsko-praskiej. Obecnie mają oni kilka kaplic, na których piszą: "kaplica rzymskokatolicka" (bez żadnych informacji, że należy ona do schizmatyckiego bractwa) wprowadzając tym w błąd katolików. Lefebryści prowadzą w Polsce bardzo intensywną działalność wydawniczą i propagandową m.in. rozsyłając swoje materiały pocztą elektroniczną do ponad 300 tys. odbiorców, w większości bez ich prośby i zgody. Organizują wykłady, konferencje i rekolekcje.
27 listopada 1998 r. Konferencja Episkopatu Polski wydała oświadczenie, w którym przypomniała, że Bractwo św. Piusa X jest stowarzyszeniem schizmatyckim, a przynależność do niego ściąga na katolika karę ekskomuniki, czyli wyłączenia ze wspólnoty wierzących.
Dokładnie postać abp Lefebvre`a i historię schizmy wraz z dokumentacją szczegółowo opisuje bp Zygmunt Pawłowicz w książce "Lefebvre i lefebryści. Schizma u schyłku XX wieku", Gdańsk 1998.

ps, ca / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 listopada 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-11-24 19:20 Popiersie ks. Jerzego Popiełuszki stanie na warszawskim Żoliborzu

Wykonane z brązu popiersie Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki stanie 28 listopada na 2-metrowym cokole przy skrzyżowaniu warszawskich ulic Krasińskiego i Popiełuszki. Po odsłonięciu pomnika, w którym wezmą udział m.in. prezydent Warszawy Paweł Piskorski i warszawski biskup pomocniczy Tadeusz Pikus, w pobliskim kościele św. Stanisława Kostki odbędzie się Msza św. w intencji Ojczyzny.
Projektantem, twórcą i darczyńcą monumentu jest pan Gerresheim z Niemiec, który ponad rok temu ofiarował pomnik Warszawie, sugerując, by stanął w "rodzimej" dzielnicy ks.

Jerzego, Żoliborzu. Od tamtej pory popiersie znajdowało się w muzeum historycznym. Starania o przeniesienie go w okolice parafii św. Stanisława rozpoczął w listopadzie ubiegłego roku żoliborski radny Stanisław Baltazar Brukalski, projektant cokołu pomnika. Skutkiem tych zabiegów fundusze na przedsięwzięcie wyłożył prezydent Warszawy Paweł Piskorski.
Wykonane z brązu popiersie ks. Popiełuszki, stanie na betonowym cokole, ok. 300 m. od kościoła św. Stanisława. Cały pomnik będzie miał wysokość 2,5 metra.
ck
ad / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 listopada 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-11-24 19:20 Popiersie ks. Jerzego Popiełuszki stanie na warszawskim Żoliborzu

Wykonane z brązu popiersie Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki stanie 28 listopada na 2-metrowym cokole przy skrzyżowaniu warszawskich ulic Krasińskiego i Popiełuszki. Po odsłonięciu pomnika, w którym wezmą udział m.in. prezydent Warszawy Paweł Piskorski i warszawski biskup pomocniczy Tadeusz Pikus, w pobliskim kościele św. Stanisława Kostki odbędzie się Msza św. w intencji Ojczyzny.
Projektantem, twórcą i darczyńcą monumentu jest pan Gerresheim z Niemiec, który ponad rok temu ofiarował pomnik Warszawie, sugerując, by stanął w "rodzimej" dzielnicy ks.

Jerzego, Żoliborzu. Od tamtej pory popiersie znajdowało się w muzeum historycznym. Starania o przeniesienie go w okolice parafii św. Stanisława rozpoczął w listopadzie ubiegłego roku żoliborski radny Stanisław Baltazar Brukalski, projektant cokołu pomnika. Skutkiem tych zabiegów fundusze na przedsięwzięcie wyłożył prezydent Warszawy Paweł Piskorski.
Wykonane z brązu popiersie ks. Popiełuszki, stanie na betonowym cokole, ok. 300 m. od kościoła św. Stanisława. Cały pomnik będzie miał wysokość 2,5 metra.
ck
ad / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 listopada 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-11-24 15:34 Audycje Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego na stronach "Opoki"

Serwisów informacyjnych i obszernych fragmentów audycji wieczornych Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego można słuchać w Internecie na stronach "Opoki" - oficjalnego serwera Kościoła w Polsce. Strony Radia Watykańskiego w "Opoce" będą sukcesywnie powiększane. Prezentacja pełnej wersji odbędzie się w styczniu przyszłego roku.
- Są to owoce wizyty, jaką delegacja "Opoki" złożyła w Radiu Watykańskim latem 1998 roku. Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej na tę współpracę oficjalnie zezwolił. Niewykluczone, że jesteśmy jedynym serwerem w Polsce, który takie oficjalne "namaszczenie" Sekretariatu St.

Józef Kloch, prezes Zarządu Fundacji "Opoka".
Strona Radia Watykańskiego na serwerze "Opoki" jest aktualizowana codziennie - po serwisie informacyjnym o 16.15 i po Audycji Wieczornej o 20.00. Są to pliki dźwiękowe w formacie RealAudio. Ponadto na stronach znajduje się także archiwum serwisów, spis nadanych materiałów według autorów oraz archiwum chronologiczne zamieszczonych audycji cyklicznych. W tej chwili na stronach "OPOKI" można słuchać rubryki Małgorzaty Kołodziejczyk "Z życia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego", Józefa Dużyka "Wędrówki szlakiem miejsc świętych", księdza Zbigniewa Kiernikowskiego "By poznano Ciebie, Ojcze", rozmów z polskimi biskupami "Kościół i jego pasterze" oraz "Rozmów krakowskich". - Oferta ta zostanie znacznie wzbogacona po Nowym Roku - zapowiedział ks. Kloch.
Do odtwarzania plików wystarczy program RealPlayer. Adres internetowy Fundacji "Opoka" to www.opoka.org.pl.
kdr / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 listopada 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-11-24 15:34 Audycje Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego na stronach "Opoki"

Serwisów informacyjnych i obszernych fragmentów audycji wieczornych Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego można słuchać w Internecie na stronach "Opoki" - oficjalnego serwera Kościoła w Polsce. Strony Radia Watykańskiego w "Opoce" będą sukcesywnie powiększane. Prezentacja pełnej wersji odbędzie się w styczniu przyszłego roku.
- Są to owoce wizyty, jaką delegacja "Opoki" złożyła w Radiu Watykańskim latem 1998 roku. Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej na tę współpracę oficjalnie zezwolił. Niewykluczone, że jesteśmy jedynym serwerem w Polsce, który takie oficjalne "namaszczenie" Sekretariatu St.

Józef Kloch, prezes Zarządu Fundacji "Opoka".
Strona Radia Watykańskiego na serwerze "Opoki" jest aktualizowana codziennie - po serwisie informacyjnym o 16.15 i po Audycji Wieczornej o 20.00. Są to pliki dźwiękowe w formacie RealAudio. Ponadto na stronach znajduje się także archiwum serwisów, spis nadanych materiałów według autorów oraz archiwum chronologiczne zamieszczonych audycji cyklicznych. W tej chwili na stronach "OPOKI" można słuchać rubryki Małgorzaty Kołodziejczyk "Z życia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego", Józefa Dużyka "Wędrówki szlakiem miejsc świętych", księdza Zbigniewa Kiernikowskiego "By poznano Ciebie, Ojcze", rozmów z polskimi biskupami "Kościół i jego pasterze" oraz "Rozmów krakowskich". - Oferta ta zostanie znacznie wzbogacona po Nowym Roku - zapowiedział ks. Kloch.
Do odtwarzania plików wystarczy program RealPlayer. Adres internetowy Fundacji "Opoka" to www.opoka.org.pl.
kdr / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 listopada 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-11-24 14:16 Prof. Besançon: kraje zachodnie są współodpowiedzialne za ludobójstwo w Czeczenii

-"Kraje zachodnie są współodpowiedzialne za ludobójstwo w Czeczenii" - uważa prof. Alain Besançon, znany historyk i badacz komunizmu. Jego zdaniem polityka państw zachodnich i udzielanie Rosji kredytów na działalność gospodarczą w istocie stanowi poparcie dla agresji rosyjskiej w Czeczenii. Prof. Alain Besançon udzielał odpowiedzi na pytania podczas konferencji prasowej 24 listopada w Instytucie Francuskim w Warszawie.
Znany historyk francuski stwierdził także, że komunizm jako utopia i ustrój absurdalny był eksperymenetem krótkotrwałym.

Istniał co prawda stosunkowo długo, ale gnijąc od środka. Przyznał także, że "Europa i Ameryka swoją polityką podtrzymywały ten ustrój". Według niego państwa zachodnie nadal prowadzą błędną politykę wobec Rosji. Zdaniem Alain Besançon powinny one zająć bardziej zdecydowane i krytyczne stanowisko wobec wojny w Czeczenii.
Francuski historyk uważa, że brak właściwej polityki Zachodu wobec Rosji wynika z ogromnej ignorancji co do rzeczywistej sytuacji w Rosji. "Na świecie jest może 10 dobrych ekspertów od Rosji" - dodał. Przyzwalanie Rosji na ludobójstwo w Czeczenii - według niego - tylko umacnia ją w fałszywym przekonaniu o mocarstwowej pozycji w świecie.
Prof. Alain Besançon urodził się w Paryżu w 1932 r. Jest znanym pisarzem i historykiem, wybitnym znawcą historii Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. Wydał wiele książek, m.in.: "Krótki kurs sowietologii: na użytek władz cywilnych, wojskowych i kościelnych", "Pomieszanie języków", "Anatomia widma: ekonomia polityczna realnego socjalizmu". Jego ostatnia książka "Przekleństwo wieku: o komunizmie, nazizmie i wyjatkowości Shoach" ukaże się niebawem nakładem wydawnictwa "Cytelnik".
ps / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 listopada 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-11-24 14:16 Prof. Besançon: kraje zachodnie są współodpowiedzialne za ludobójstwo w Czeczenii

-"Kraje zachodnie są współodpowiedzialne za ludobójstwo w Czeczenii" - uważa prof. Alain Besançon, znany historyk i badacz komunizmu. Jego zdaniem polityka państw zachodnich i udzielanie Rosji kredytów na działalność gospodarczą w istocie stanowi poparcie dla agresji rosyjskiej w Czeczenii. Prof. Alain Besançon udzielał odpowiedzi na pytania podczas konferencji prasowej 24 listopada w Instytucie Francuskim w Warszawie.
Znany historyk francuski stwierdził także, że komunizm jako utopia i ustrój absurdalny był eksperymenetem krótkotrwałym.

Istniał co prawda stosunkowo długo, ale gnijąc od środka. Przyznał także, że "Europa i Ameryka swoją polityką podtrzymywały ten ustrój". Według niego państwa zachodnie nadal prowadzą błędną politykę wobec Rosji. Zdaniem Alain Besançon powinny one zająć bardziej zdecydowane i krytyczne stanowisko wobec wojny w Czeczenii.
Francuski historyk uważa, że brak właściwej polityki Zachodu wobec Rosji wynika z ogromnej ignorancji co do rzeczywistej sytuacji w Rosji. "Na świecie jest może 10 dobrych ekspertów od Rosji" - dodał. Przyzwalanie Rosji na ludobójstwo w Czeczenii - według niego - tylko umacnia ją w fałszywym przekonaniu o mocarstwowej pozycji w świecie.
Prof. Alain Besançon urodził się w Paryżu w 1932 r. Jest znanym pisarzem i historykiem, wybitnym znawcą historii Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. Wydał wiele książek, m.in.: "Krótki kurs sowietologii: na użytek władz cywilnych, wojskowych i kościelnych", "Pomieszanie języków", "Anatomia widma: ekonomia polityczna realnego socjalizmu". Jego ostatnia książka "Przekleństwo wieku: o komunizmie, nazizmie i wyjatkowości Shoach" ukaże się niebawem nakładem wydawnictwa "Cytelnik".
ps / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 listopada 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-11-24 12:56 Religine wątki informatora "Warszawa 2000"

Wiadomości o Warszawie i jej rozwoju w dziesięcioleciu po upadku komunizmu znajdziemy w informatorze-kalendarzu "Warszawa 2000", którego promocja odbyła się 24 listopada w Warszawie. Oprócz informacji dotyczących zabytków, komunikacji czy samorządów książka zawiera również opracowanie na temat wpływu papieskich pielgrzymek na rozwój stolicy. Znajdziemy w niej również rzetelną informację o Kościołach: katolickim i ewangelickim w stolicy.
Pomysłodawcy informatora-kalendarza chcieli nawiązać do długiej tradycji warszawskich kalendarzy ukazujących się już od czasów stanisławowskich.

Poproszono więc o teksty blisko 100 autorów, którzy w różnych gatunkach literackich, np. felieton, opis, komentarz, próbowali ukazać rozmaite strony życia stolicy. Wśród autorów znaleźli się m.in. kanclerz kurii warszawskiej ks. Grzegorz Kalwarczyk, duszpasterz środowisk twórczych ks. dr Wiesław Niewęgłowski, przewodniczący ZHR harcmistrz Feliks Borodzik, przełożeni kościołów ewangelickich oraz historycy, dziennikarze, samorządowcy.
"Chcielibyśmy, poprzez wywołanie dyskusji wokół Warszawy, zamienić jej mieszkańców w obywateli" - podkreślał w czasie promocji jeden z pomysłodawców i głównych redaktorów kalendarza prof. Marian Drozdowski. Historię kalendarzy warszawskich, jako "kopalni wiedzy o stolicy poprzednich wieków", przedstawiła red. Hanna Szwankowska. "One początkowo zawierały horoskopy, ale także żywoty świętych, praktyczne rady dla szlachcica-ziemianina, kroniki historyczne, a jeden nawet przedrukował Konstytucję 3 Maja" - opowiadała red. Szwankowska i dodała: "Nasz kalendarz, choć nawiązuje do tradycji, jest inny, bo inna jest także Warszawa".
"Warszawa 2000" ukazała się nakładem Oficyny Wydawniczo-Poligraficznej "Adam" w ilości 4 tys. egzemplarzy.
ad / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 listopada 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-11-24 12:56 Religine wątki informatora "Warszawa 2000"

Wiadomości o Warszawie i jej rozwoju w dziesięcioleciu po upadku komunizmu znajdziemy w informatorze-kalendarzu "Warszawa 2000", którego promocja odbyła się 24 listopada w Warszawie. Oprócz informacji dotyczących zabytków, komunikacji czy samorządów książka zawiera również opracowanie na temat wpływu papieskich pielgrzymek na rozwój stolicy. Znajdziemy w niej również rzetelną informację o Kościołach: katolickim i ewangelickim w stolicy.
Pomysłodawcy informatora-kalendarza chcieli nawiązać do długiej tradycji warszawskich kalendarzy ukazujących się już od czasów stanisławowskich.

Poproszono więc o teksty blisko 100 autorów, którzy w różnych gatunkach literackich, np. felieton, opis, komentarz, próbowali ukazać rozmaite strony życia stolicy. Wśród autorów znaleźli się m.in. kanclerz kurii warszawskiej ks. Grzegorz Kalwarczyk, duszpasterz środowisk twórczych ks. dr Wiesław Niewęgłowski, przewodniczący ZHR harcmistrz Feliks Borodzik, przełożeni kościołów ewangelickich oraz historycy, dziennikarze, samorządowcy.
"Chcielibyśmy, poprzez wywołanie dyskusji wokół Warszawy, zamienić jej mieszkańców w obywateli" - podkreślał w czasie promocji jeden z pomysłodawców i głównych redaktorów kalendarza prof. Marian Drozdowski. Historię kalendarzy warszawskich, jako "kopalni wiedzy o stolicy poprzednich wieków", przedstawiła red. Hanna Szwankowska. "One początkowo zawierały horoskopy, ale także żywoty świętych, praktyczne rady dla szlachcica-ziemianina, kroniki historyczne, a jeden nawet przedrukował Konstytucję 3 Maja" - opowiadała red. Szwankowska i dodała: "Nasz kalendarz, choć nawiązuje do tradycji, jest inny, bo inna jest także Warszawa".
"Warszawa 2000" ukazała się nakładem Oficyny Wydawniczo-Poligraficznej "Adam" w ilości 4 tys. egzemplarzy.
ad / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 listopada 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-11-24 11:21 Placówki pomocy potrzebującym w województwie mazowieckim

Śnieg i mróz powodują, że zdrowie a nawet życie osób bezdomnych jest zagrożone. Aby pomóc w znalezieniu dachu nad głową każdemu kto go nie ma, podajemy adresy placówek charytatywnych - kościelnych i nie tylko. Lista została sporządzona na podstawie danych Urzędu Zarządzenia Kryzysowego i Ochrony Ludności.
Placówki pomocy potrzebującym w województwie mazowieckim:
CIECHANÓW: POLSKI CZERWONY KRZYŻ, Noclegownie i punkty pomocy doraźnej - 30 miejsc, Ciechanów, ul. 17 Stycznia 37, tel. 022/672 53 13;
Jadłodajnie, stołówki i punkty dożywiania - 50 miejsc Ciechanów, ul.3 Maja 20, tel.

022 67253 13.
GARWOLIN: MONAR Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi Niepełnosprawnymi, 30 miejsc, 08-460 Teofilów k/Sobolewa.
GRODZISK MAZOWIECKI: CARITAS Parafia Św. Anny, Grodzisk Mazowiecki.
GRÓJEC: MONAR Dom Odzyskanych dla Życia-15 miejsc, 05-555 Grzędy, al. Krakowska 55.
LEGIONOWO: CARITAS Schronisko dla bezdomnych - dla mężczyzn, pobyt całodobowy, 15 miejsc, posiłki, 05-120 Legionowo, ul. Warszawska 66, tel. 0-22/ 784 61 03.
Parafia Ciała i Krwi Chrystusa, 05-120 Legionowo, ul. Piłsudskiego, tel. 0-22/ 784 41 55.
Stacja opieki - dla gminy Skrzeszew; biuro czynne: 8.00-9.00, 13.00-14.00. 05-135 Wieliszew, ul. Kościelna 1, tel. 0-22/ 782 22 66.
MONAR Dom Rodzinny `MARKOT` 10 miejsc, 05-140 Wierzbica, ul.Pułtuska 18.
MIŃSK MAZOWIECKI: CARITAS Dom dziennego pobytu -dla osób starszych i samotnych, 15 miejsc, posiłki. 05-300 Mińsk Maz., ul. Graniczna 18, tel. 0-256/ 758 27 25.
Świetlica Terapeutyczna im. św. Franciszka z Asyżu - dla dzieci zaniedbanych, 20 miejsc, 5 dni w tygodniu, po południu. 05-200 Mińsk Maz., ul. Siennicka 25.
Stacja opieki dla miasta i gminy Mińsk Maz. biuro czynne: 12.00-14.00. 05-300 Mińsk Maz., ul. Kard. Wyszyńskiego 54, tel. 0-256/ 89 31.
NOWY DWÓR MAZOWIECKI: CARITAS Parafia Św. Apostoła Piotra i Pawła, 05-100 Nowy Dwór Maz., tel. 0-22/ 775 28 64 (kuchnia dla ubogich).
MONAR Dom Rodzinny `MARKOT` (aktualnie brak możliwości), 05-180 Pomiechówek, ul. Zielona Łąka 1.
Dom Rodzinny Bezdomnych i Dzieci Niepełnosprawnych ` MARKOT-3 BIS` -100 miejsc, Sowia Wola 05-152 Czosnów.
OSTROŁĘKA: POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ Noclegownia, ul. Przemysłowa 1, tel. 029/7606018.
OTWOCK: MONAR Dom dla Ludzi Upośledzonych `MARKOT 17` - 10 miejsc, 05-074 Hipolitów, ul. Hipolitowska 110.
PIASECZNO: CARITAS Stacja opieki dla miasta i gminy Piaseczno. 05-500 Piaseczno, ul. Rynek 10.
PŁOCK: POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ Noclegownia, ul. Kościuszki 3d, tel. 025/2625298.
CARITAS Centrala diecezjalna Adres: ul. Sienkiewicza 34, 09-400 Płock, telefon: 0-24/ 62 88 56, 64 49 94, Fax: 62 88 56, e-mail: plock@@caritas.p, Dyrektor: ks. Jerzy Zając Placówki: 1.
Dom dla Bezdomnych - pobyt całodobowy, dla mężczyzn, 55 miejsc, wyżywienie. 2. Dom dziennego pobytu - dla osób starszych, samotnych, niezaradnych; uczęszczany przez 300 osób; wyżywienie, zajęcia kulturalne, opieka medyczna, rehabilitacja. 3. Stacja opieki - dla miasta Płocka, biuro czynne: 8.00-16.00. 4. Świetlica dla dzieci i młodzieży zaniedbanej - czynna w godz. popołudniowych, uczęszczana przez 30-50 osób; wychowawca, pomoc w lekcjach, dożywianie. 5. Warsztaty Terapii Zajęciowej - 30 miejsc, 6 pracowni, transport. 6. Kuchnia dla ubogich - 800 posiłków dziennie. 7. Hospicjum stacjonarne - 10 miejsc. 8. Apteka - bezpłatne wydawanie leków. Wszystkie powyższe placówki działają w ramach: Centrum Charytatywno-Opiekuńczego, 09-400 Płock, ul. Sienkiewicza 34, tel. 0-24/ 62 88 56, 64 49 94. PŁOCK m.p. Szczebel parafialny Liczba parafialnych zespołów charytatywnych: 238 Każda Caritas parafialna prowadzi punkt pomocy doraźnej.
POLSKI CZERWONY KRZYŻ Świetlice - 25 miejsc Płock, ul. Bartnicza 1, tel. 022/262 28 40.
PRUSZKÓW: CARITAS Stacja opieki - dla miasta i gminy Raszyn, 05-090 Raszyn, Al. Krakowska 6, tel. 0-22/ 756 05 77. MONAR Dom dla Bezdomnych (aktualnie brak możliwości ), 05- 820 Pruszków, ul. Jaśminowa 2 a., Dom dla Matek z Dziećmi `Kubuś Puchatek` -15 miejsc, Rokitno 20, 05-870 Błonie.
RADOM: CARITAS Centrala diecezjalna Adres: ul. Kościelna 3, 26-604 Radom, telefon: 0-48/ 511 34, Fax: 360 83 37, e-mail: radom@@caritas.pl, Dyrektor: ks. Piotr Jaśkiewicz, szczebel parafialny, liczba parafialnych zespołów charytatywnych: 160. Każda Caritas parafialna prowadzi punkt pomocy doraźnej. MONAR Dom dla Ludzi Bezdomnych i Niepełnosprawnych -30 miejsc, 26-613 Radom, ul. Pacyńska 69.
SIEDLCE: POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ Noclegownia, ul. Biskupa Świrskiego 36, tel. 0-25/6324333.
SIEDLCE: CARITAS Centrala diecezjalna, adres: ul. Piłsudskiego 62, 08-100 Siedlce, telefon: 0-25/ 632-38-89, fax: 644 87 44 (Kuria), dyrektor: ks. Julian Jóźwik. Placówki: Kuchnia dla ubogich - 110 posiłków dziennie, 08-110 Siedlce, ul. Bpa Świrskiego 57, tel 0-25/ 234 15.
SIEDLCE: Szczebel parafialny: Parafialne zespoły charytatywne działają w niemal wszystkich parafiach diecezji. Prowadzą punkty socjalne. Parafia Św. Stanisława, 08-110 Siedlce, ul. Floriańska 3, tel. 0-25/ 238 36. Parafia Bożego Ciała, 08-103 Siedlce, ul. Monte Cassino 36, tel. 0-25/ 375 25.
SOCHACZEW: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Stołówka - 50 miejsc, 96-500 Sochaczew, ul. Zamkowa 11, tel.046/86 294 91, 86 287 87.
WARSZAWA: CARITAS DIECEZJA WARSZAWSKACentrala diecezjalna Adres: ul. Czerniakowska 137, 00-720 Warszawa, telefon: 0-22/ 841 80 51, fax: 841 80 51, e-mail: warszawa@@caritas.pl, Dyrektor: ks. Mirosław Jaworski.Placówki: Noclegownia `Przystań` - noclegownia dla bezdomnych mężczyzn, 80 miejsc, 02-258 Warszawa, ul Wolska 172, tel. 0-22/ 36 85 73. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Kobiet - dom stałego pobytu dla osób starszych, 85 miejsc, 00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 62, tel. 0-22/ 826 56 04, 635 74 04. Szczebel parafialny - liczba parafialnych zespołów charytatywnych: 100. Każda Caritas parafialna prowadzi punkt pomocy doraźnej. Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła, Pyry. Parafia Św. Stanisława Kostki, 01-565 Warszawa, ul. Hozjusza 2. Parafia Św. Aleksandra, 00-498 Warszawa, ul. Książęca 21. Parafia Św. Zygmunta, Pl. Konfederacji 55, 01-834 Warszawa. Parafia Św. Rafała i Alberta, ul. Gwiaździsta 17, 01-651 Warszawa. Parafia Św. NMP Matki Miłosierdzia, ul. Bonifacego 9, 02-754 Warszawa. Parafia Św. Józefa Oblubieńca NMP, ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa. Parafia Św. Jakuba Apostoła, ul. Grójecka 38, 02-314 Warszawa. Parafia Św. Franciszka z Asyżu, ul. Hynka 4, 02-149 Warszawa. Parafia Św. Andrzeja Boboli, ul. Rakowiecka 61, 02-532.
Warszawa: CARITAS DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA: Centrala diecezjalna Adres: ul. Kawęczyńska 49, 03-770 Warszawa, telefon: 0-22/ 619 44 76, Fax: 818 51 67, e-mail: warszawa-praga@@caritas.pl, Dyrektor: ks. Krzysztof Ukleja. Placówki: Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt - dom stałego pobytu dla dziewcząt z lekkim upośledzeniem, 50 miejsc, dziewczęta uczęszczają do szkół specjalnych, 03-775 Warszawa, ul. Kawęczyńska 49, tel. 0-22/ 18 81 29. Poradnia psychologiczna i rodzinna. 03-770 Warszawa, ul. Kawęczyńska 49, tel. 0-22/ 619 44 76. Jadłodajnia im. św. Brata Alberta - kuchnia dla ubogich , 700 posiłków dziennie, 5 dni w tygodniu. Warszawa, ul. Grochowska 344, tel. 0-22/ 619 84 93. Szczebel parafialny - liczba parafialnych zespołów charytatywnych: 80. Każda Caritas parafialna prowadzi punkt pomocy doraźnej.
Parafia Św. Patryka, 03-980 Warszaw, ul. Rechniewskiego 14, tel. 0-22/ 671 72 74. Parafia Św. MB z Lourdes, 03-416 Warszawa, ul. Wileńska 69, tel. 0-22/ 619 32 21.
CARITAS ZAKONU BONIFRATRÓW: Centrala: ul. Sapieży
- / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 listopada 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-11-24 11:21 Placówki pomocy potrzebującym w województwie mazowieckim

Śnieg i mróz powodują, że zdrowie a nawet życie osób bezdomnych jest zagrożone. Aby pomóc w znalezieniu dachu nad głową każdemu kto go nie ma, podajemy adresy placówek charytatywnych - kościelnych i nie tylko. Lista została sporządzona na podstawie danych Urzędu Zarządzenia Kryzysowego i Ochrony Ludności.
Placówki pomocy potrzebującym w województwie mazowieckim:
CIECHANÓW: POLSKI CZERWONY KRZYŻ, Noclegownie i punkty pomocy doraźnej - 30 miejsc, Ciechanów, ul. 17 Stycznia 37, tel. 022/672 53 13;
Jadłodajnie, stołówki i punkty dożywiania - 50 miejsc Ciechanów, ul.3 Maja 20, tel.

022 67253 13.
GARWOLIN: MONAR Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi Niepełnosprawnymi, 30 miejsc, 08-460 Teofilów k/Sobolewa.
GRODZISK MAZOWIECKI: CARITAS Parafia Św. Anny, Grodzisk Mazowiecki.
GRÓJEC: MONAR Dom Odzyskanych dla Życia-15 miejsc, 05-555 Grzędy, al. Krakowska 55.
LEGIONOWO: CARITAS Schronisko dla bezdomnych - dla mężczyzn, pobyt całodobowy, 15 miejsc, posiłki, 05-120 Legionowo, ul. Warszawska 66, tel. 0-22/ 784 61 03.
Parafia Ciała i Krwi Chrystusa, 05-120 Legionowo, ul. Piłsudskiego, tel. 0-22/ 784 41 55.
Stacja opieki - dla gminy Skrzeszew; biuro czynne: 8.00-9.00, 13.00-14.00. 05-135 Wieliszew, ul. Kościelna 1, tel. 0-22/ 782 22 66.
MONAR Dom Rodzinny `MARKOT` 10 miejsc, 05-140 Wierzbica, ul.Pułtuska 18.
MIŃSK MAZOWIECKI: CARITAS Dom dziennego pobytu -dla osób starszych i samotnych, 15 miejsc, posiłki. 05-300 Mińsk Maz., ul. Graniczna 18, tel. 0-256/ 758 27 25.
Świetlica Terapeutyczna im. św. Franciszka z Asyżu - dla dzieci zaniedbanych, 20 miejsc, 5 dni w tygodniu, po południu. 05-200 Mińsk Maz., ul. Siennicka 25.
Stacja opieki dla miasta i gminy Mińsk Maz. biuro czynne: 12.00-14.00. 05-300 Mińsk Maz., ul. Kard. Wyszyńskiego 54, tel. 0-256/ 89 31.
NOWY DWÓR MAZOWIECKI: CARITAS Parafia Św. Apostoła Piotra i Pawła, 05-100 Nowy Dwór Maz., tel. 0-22/ 775 28 64 (kuchnia dla ubogich).
MONAR Dom Rodzinny `MARKOT` (aktualnie brak możliwości), 05-180 Pomiechówek, ul. Zielona Łąka 1.
Dom Rodzinny Bezdomnych i Dzieci Niepełnosprawnych ` MARKOT-3 BIS` -100 miejsc, Sowia Wola 05-152 Czosnów.
OSTROŁĘKA: POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ Noclegownia, ul. Przemysłowa 1, tel. 029/7606018.
OTWOCK: MONAR Dom dla Ludzi Upośledzonych `MARKOT 17` - 10 miejsc, 05-074 Hipolitów, ul. Hipolitowska 110.
PIASECZNO: CARITAS Stacja opieki dla miasta i gminy Piaseczno. 05-500 Piaseczno, ul. Rynek 10.
PŁOCK: POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ Noclegownia, ul. Kościuszki 3d, tel. 025/2625298.
CARITAS Centrala diecezjalna Adres: ul. Sienkiewicza 34, 09-400 Płock, telefon: 0-24/ 62 88 56, 64 49 94, Fax: 62 88 56, e-mail: plock@@caritas.p, Dyrektor: ks. Jerzy Zając Placówki: 1.
Dom dla Bezdomnych - pobyt całodobowy, dla mężczyzn, 55 miejsc, wyżywienie. 2. Dom dziennego pobytu - dla osób starszych, samotnych, niezaradnych; uczęszczany przez 300 osób; wyżywienie, zajęcia kulturalne, opieka medyczna, rehabilitacja. 3. Stacja opieki - dla miasta Płocka, biuro czynne: 8.00-16.00. 4. Świetlica dla dzieci i młodzieży zaniedbanej - czynna w godz. popołudniowych, uczęszczana przez 30-50 osób; wychowawca, pomoc w lekcjach, dożywianie. 5. Warsztaty Terapii Zajęciowej - 30 miejsc, 6 pracowni, transport. 6. Kuchnia dla ubogich - 800 posiłków dziennie. 7. Hospicjum stacjonarne - 10 miejsc. 8. Apteka - bezpłatne wydawanie leków. Wszystkie powyższe placówki działają w ramach: Centrum Charytatywno-Opiekuńczego, 09-400 Płock, ul. Sienkiewicza 34, tel. 0-24/ 62 88 56, 64 49 94. PŁOCK m.p. Szczebel parafialny Liczba parafialnych zespołów charytatywnych: 238 Każda Caritas parafialna prowadzi punkt pomocy doraźnej.
POLSKI CZERWONY KRZYŻ Świetlice - 25 miejsc Płock, ul. Bartnicza 1, tel. 022/262 28 40.
PRUSZKÓW: CARITAS Stacja opieki - dla miasta i gminy Raszyn, 05-090 Raszyn, Al. Krakowska 6, tel. 0-22/ 756 05 77. MONAR Dom dla Bezdomnych (aktualnie brak możliwości ), 05- 820 Pruszków, ul. Jaśminowa 2 a., Dom dla Matek z Dziećmi `Kubuś Puchatek` -15 miejsc, Rokitno 20, 05-870 Błonie.
RADOM: CARITAS Centrala diecezjalna Adres: ul. Kościelna 3, 26-604 Radom, telefon: 0-48/ 511 34, Fax: 360 83 37, e-mail: radom@@caritas.pl, Dyrektor: ks. Piotr Jaśkiewicz, szczebel parafialny, liczba parafialnych zespołów charytatywnych: 160. Każda Caritas parafialna prowadzi punkt pomocy doraźnej. MONAR Dom dla Ludzi Bezdomnych i Niepełnosprawnych -30 miejsc, 26-613 Radom, ul. Pacyńska 69.
SIEDLCE: POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ Noclegownia, ul. Biskupa Świrskiego 36, tel. 0-25/6324333.
SIEDLCE: CARITAS Centrala diecezjalna, adres: ul. Piłsudskiego 62, 08-100 Siedlce, telefon: 0-25/ 632-38-89, fax: 644 87 44 (Kuria), dyrektor: ks. Julian Jóźwik. Placówki: Kuchnia dla ubogich - 110 posiłków dziennie, 08-110 Siedlce, ul. Bpa Świrskiego 57, tel 0-25/ 234 15.
SIEDLCE: Szczebel parafialny: Parafialne zespoły charytatywne działają w niemal wszystkich parafiach diecezji. Prowadzą punkty socjalne. Parafia Św. Stanisława, 08-110 Siedlce, ul. Floriańska 3, tel. 0-25/ 238 36. Parafia Bożego Ciała, 08-103 Siedlce, ul. Monte Cassino 36, tel. 0-25/ 375 25.
SOCHACZEW: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Stołówka - 50 miejsc, 96-500 Sochaczew, ul. Zamkowa 11, tel.046/86 294 91, 86 287 87.
WARSZAWA: CARITAS DIECEZJA WARSZAWSKACentrala diecezjalna Adres: ul. Czerniakowska 137, 00-720 Warszawa, telefon: 0-22/ 841 80 51, fax: 841 80 51, e-mail: warszawa@@caritas.pl, Dyrektor: ks. Mirosław Jaworski.Placówki: Noclegownia `Przystań` - noclegownia dla bezdomnych mężczyzn, 80 miejsc, 02-258 Warszawa, ul Wolska 172, tel. 0-22/ 36 85 73. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Kobiet - dom stałego pobytu dla osób starszych, 85 miejsc, 00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 62, tel. 0-22/ 826 56 04, 635 74 04. Szczebel parafialny - liczba parafialnych zespołów charytatywnych: 100. Każda Caritas parafialna prowadzi punkt pomocy doraźnej. Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła, Pyry. Parafia Św. Stanisława Kostki, 01-565 Warszawa, ul. Hozjusza 2. Parafia Św. Aleksandra, 00-498 Warszawa, ul. Książęca 21. Parafia Św. Zygmunta, Pl. Konfederacji 55, 01-834 Warszawa. Parafia Św. Rafała i Alberta, ul. Gwiaździsta 17, 01-651 Warszawa. Parafia Św. NMP Matki Miłosierdzia, ul. Bonifacego 9, 02-754 Warszawa. Parafia Św. Józefa Oblubieńca NMP, ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa. Parafia Św. Jakuba Apostoła, ul. Grójecka 38, 02-314 Warszawa. Parafia Św. Franciszka z Asyżu, ul. Hynka 4, 02-149 Warszawa. Parafia Św. Andrzeja Boboli, ul. Rakowiecka 61, 02-532.
Warszawa: CARITAS DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA: Centrala diecezjalna Adres: ul. Kawęczyńska 49, 03-770 Warszawa, telefon: 0-22/ 619 44 76, Fax: 818 51 67, e-mail: warszawa-praga@@caritas.pl, Dyrektor: ks. Krzysztof Ukleja. Placówki: Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt - dom stałego pobytu dla dziewcząt z lekkim upośledzeniem, 50 miejsc, dziewczęta uczęszczają do szkół specjalnych, 03-775 Warszawa, ul. Kawęczyńska 49, tel. 0-22/ 18 81 29. Poradnia psychologiczna i rodzinna. 03-770 Warszawa, ul. Kawęczyńska 49, tel. 0-22/ 619 44 76. Jadłodajnia im. św. Brata Alberta - kuchnia dla ubogich , 700 posiłków dziennie, 5 dni w tygodniu. Warszawa, ul. Grochowska 344, tel. 0-22/ 619 84 93. Szczebel parafialny - liczba parafialnych zespołów charytatywnych: 80. Każda Caritas parafialna prowadzi punkt pomocy doraźnej.
Parafia Św. Patryka, 03-980 Warszaw, ul. Rechniewskiego 14, tel. 0-22/ 671 72 74. Parafia Św. MB z Lourdes, 03-416 Warszawa, ul. Wileńska 69, tel. 0-22/ 619 32 21.
CARITAS ZAKONU BONIFRATRÓW: Centrala: ul. Sapieży
- / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 listopada 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-11-23 16:51 Telewizja Niepokalanów dostępna dla jednej trzeciej Polaków

Telewizja Niepokalanów od 8 grudnia będzie dostępna w blisko 33 proc. gospodarstw domowych w Polsce, tyle bowiem gospodarstw jest w zasięgu sieci telewizji kablowej. Wejście do kablówek możliwe jest dzięki uzyskaniu przez TN koncesji na transmisję programu przez satelitę Astra. Testowanie nadawania programu tej telewizji przez satelitę odbywa się od dwóch miesięcy.
Właściciele Telewizji Niepokalanów, ojcowie franciszkanie konwentualni chcą, by dniem oficjalnego rozpoczęcia transmisji satelitarnej był 8 grudnia, święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - poinformował KAI o.

Jacek Suhak OFM Conv., prezes Telewizji Niepokalanów. Od tego momentu za pośrednictwem satelity Astra będzie nadawany pełny program franciszkańskiej telewizji: od godz. 10 do 24.
W listopadzie ubiegłego roku na konferencji Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Komunikacji Kablowych, która zajmuje się regułami funkcjonowania telewizji kablowych, zaproponowano wszystkim operatorom zrzeszonym w Izbie nieodpłatne wprowadzenie do swoich sieci programu TV Niepokalanów. Jeszcze w trakcie konferencji ojcowie franciszkanie podpisali szereg umów bezpośrednich z wieloma operatorami kablówek z różnych miast Polski. W tej chwili trwają przygotowania do zawarcia umów wykonawczych z pozostałymi operatorami.
Telewizja Niepokalanów - jako pierwsza stacja katolicka w Polsce - rozpoczęła nadawanie w styczniu 1996 r., w promieniu 30 km od franciszkańskiego klasztoru w Niepokalanowie. W 1998 r. emisję rozszerzono na Warszawę i okolice w promieniu 60-80 km. Od 1999 r. Telewizję Niepokalanów można odbierać z satelity Astra, a dzięki temu również w sieci telewizji kablowej. W bezpośrednim zasięgu sieci kablowych jest już ok. 30-33% gospodarstw domowych, czyli ponad 11 milionów Polaków. Obecnie opracowywany jest projekt przekształcenia Telewizji Niepokalanów w Telewizję Familijną. Autorem tego projektu jest Waldemar Gasper, prezes ds. programowych sieci radiowej "Plus". Ma powstać uniwersalna telewizja dla całych rodzin. Ideę tę popiera bp Marian Błażej Kruszyłowicz, odpowiedzialny z ramienia Episkopatu Polski za Telewizję Niepokalanów. Według niego najlepszym rozwiązaniem dla katolickiej telewizji byłoby stworzenie dwóch kanałów. Pierwszy z nich, miałby charakter typowo religijny, drugi - na wzór katolickiego Radia Plus - byłby bardziej uniwersalny.
bł, per, mr / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 23 listopada 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-11-23 16:51 Telewizja Niepokalanów dostępna dla jednej trzeciej Polaków

Telewizja Niepokalanów od 8 grudnia będzie dostępna w blisko 33 proc. gospodarstw domowych w Polsce, tyle bowiem gospodarstw jest w zasięgu sieci telewizji kablowej. Wejście do kablówek możliwe jest dzięki uzyskaniu przez TN koncesji na transmisję programu przez satelitę Astra. Testowanie nadawania programu tej telewizji przez satelitę odbywa się od dwóch miesięcy.
Właściciele Telewizji Niepokalanów, ojcowie franciszkanie konwentualni chcą, by dniem oficjalnego rozpoczęcia transmisji satelitarnej był 8 grudnia, święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - poinformował KAI o.

Jacek Suhak OFM Conv., prezes Telewizji Niepokalanów. Od tego momentu za pośrednictwem satelity Astra będzie nadawany pełny program franciszkańskiej telewizji: od godz. 10 do 24.
W listopadzie ubiegłego roku na konferencji Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Komunikacji Kablowych, która zajmuje się regułami funkcjonowania telewizji kablowych, zaproponowano wszystkim operatorom zrzeszonym w Izbie nieodpłatne wprowadzenie do swoich sieci programu TV Niepokalanów. Jeszcze w trakcie konferencji ojcowie franciszkanie podpisali szereg umów bezpośrednich z wieloma operatorami kablówek z różnych miast Polski. W tej chwili trwają przygotowania do zawarcia umów wykonawczych z pozostałymi operatorami.
Telewizja Niepokalanów - jako pierwsza stacja katolicka w Polsce - rozpoczęła nadawanie w styczniu 1996 r., w promieniu 30 km od franciszkańskiego klasztoru w Niepokalanowie. W 1998 r. emisję rozszerzono na Warszawę i okolice w promieniu 60-80 km. Od 1999 r. Telewizję Niepokalanów można odbierać z satelity Astra, a dzięki temu również w sieci telewizji kablowej. W bezpośrednim zasięgu sieci kablowych jest już ok. 30-33% gospodarstw domowych, czyli ponad 11 milionów Polaków. Obecnie opracowywany jest projekt przekształcenia Telewizji Niepokalanów w Telewizję Familijną. Autorem tego projektu jest Waldemar Gasper, prezes ds. programowych sieci radiowej "Plus". Ma powstać uniwersalna telewizja dla całych rodzin. Ideę tę popiera bp Marian Błażej Kruszyłowicz, odpowiedzialny z ramienia Episkopatu Polski za Telewizję Niepokalanów. Według niego najlepszym rozwiązaniem dla katolickiej telewizji byłoby stworzenie dwóch kanałów. Pierwszy z nich, miałby charakter typowo religijny, drugi - na wzór katolickiego Radia Plus - byłby bardziej uniwersalny.
bł, per, mr / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 23 listopada 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-11-23 13:49 Caritas Polska organizuje zimową pomoc dla bezdomnych

Trzy mln zł. potrzebuje Caritas Polska, aby zaspokoić potrzeby bezdomnych w czasie zimy - wynika z kosztorysu przedstawionego przez ogólnopolską centralę Caritas w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej. Z rezerwy budżetowej rządu Caritas otrzyma na pomoc bezdomnym w pierwszej transzy 60 tys. zł. Kwotę tę musi wykorzystać do końca grudnia br. W całej Polsce Caritas dysponuje 600 miejscami noclegowymi, w okresie zimowym liczba ta zostaje podwojona.
Kiedy pieniądze dotrą na konto Caritas a później do schronisk dla bezdomnych - to zależy od szybkości pracy banków - powiedziała 23 listopada w .

Według kosztorysu sporządzonego przez Caritas Polską - pozyskanie kwoty 3 mln zł. umożliwiłoby pełną pomoc bezdomnym i zagrożonym bezdomnością: ubogim, zadłużonym i zalegającymi z opłatami za czynsz czy opał - w czasie tegorocznej zimy. "Chcielibyśmy przygotować 180 nowych miejsc noclegowych, które byłyby czynne przez cały rok" - opowiada o planach Caritas Mirosława Łućko. Dodała też, że Caritas zamierza doposażyć miejsca noclegowe nie tylko w meble i łóżka ale chciałaby również zająć czas przebywającym w noclegowniach dlatego planuje m.in. zorganizowanie w noclegowniach biblioteczek, czy pokazów video. "Przydałyby się też fundusze na etaty dla terapeutów, którzy zechcieliby pracować z bezdomnymi - ale to kwestia przyszłości, gdyż pierwsza transza dotacji z rezerwy rządowej nie wystarczy na wszystkie potrzeby" - stwierdziła rozmówczyni KAI.
Caritas dysponuje w całej Polsce 13 noclegowniami i schroniskami dla bezdomnych mężczyzn m.in. w Warszawie, Krakowie i Białymstoku. W sumie noclegownie Caritas dysponują 600 miejscami. Na okres zimy liczba ta się podwaja gdyż wzrasta liczba potrzebujących oraz zostają złagodzone regulaminy schronisk (w zimie przyjmują one każdego, choć w ciągu roku m.in. zabrania się w nich spożywania alkoholu a tego wymogu wielu bezdomnych-alkoholików nie potrafi przestrzegać). Caritas obserwuje również zjawisko, że na okres zimy wielu ubogich przeprowadza się do schronisk i noclegowni.
W czasie zimy 130 kuchni prowadzonych przez Caritas diecezjalne oraz parafie wydaje więcej posiłków. W ciągu roku w skali ogólnopolskiej wydaje 25 tys. posiłków dziennie (są to najczęściej obiady), natomiast zimą liczba ta wzrasta. Poza tym w okresie mrozów oprócz gorących posiłków potrzebujący dodatkowo otrzymują śniadania czy kanapki.
Bezdomni mogą rówież skorzystać z usług medycznych w stacjach Caritas - zwłaszcza przy odmrożeniach, wychłodzeniu organizmu, czy innych stanach chorobowych. Placówki Caritas przekazują również bezdomnym odzież i buty a także środki czystości. Według ubiegłorocznych danych na 8 tys. osób jakie skorzystały z pomocy udzielonej w ciągu jednego dnia w Polsce, 6,5 tys. to mężczyźni, 700 - kobiety a ok. 1 tys. to dzieci (najczęściej samotnych matek).
Na Boże Narodzenie każda z noclegowni we własnym zakresie przygotowuje dla swoich podopiecznych wigilię i posiłek świąteczny. "Trzeba przyznać, że firmy spożywcze oraz przedsiębiorcy przy okazji Świąt Bożego Narodzenia chętniej ofiarowują swoje produkty czy wsparcie finansowe na rzecz bezdomnych" - podkreśliła w rozmowie z KAI M. Łućko z Caritas Polskiej.
W Polsce jest od 100 do 500 tys. bezdomnych szacują organizacje pozarządowe. Dane te zebrał Urząd Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w ubiegłym roku. Na 213 ofiar ubiegłorocznych śmiertelnych ofiar mrozów, bezdomni stanowili 12 proc. czyli było to 27 osób. W ubiegłym roku rząd przekazał ze swoich rezerw 5 mln na pomoc potrzebującym w okresie zimy.
awo / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 23 listopada 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-11-23 13:49 Caritas Polska organizuje zimową pomoc dla bezdomnych

Trzy mln zł. potrzebuje Caritas Polska, aby zaspokoić potrzeby bezdomnych w czasie zimy - wynika z kosztorysu przedstawionego przez ogólnopolską centralę Caritas w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej. Z rezerwy budżetowej rządu Caritas otrzyma na pomoc bezdomnym w pierwszej transzy 60 tys. zł. Kwotę tę musi wykorzystać do końca grudnia br. W całej Polsce Caritas dysponuje 600 miejscami noclegowymi, w okresie zimowym liczba ta zostaje podwojona.
Kiedy pieniądze dotrą na konto Caritas a później do schronisk dla bezdomnych - to zależy od szybkości pracy banków - powiedziała 23 listopada w .

Według kosztorysu sporządzonego przez Caritas Polską - pozyskanie kwoty 3 mln zł. umożliwiłoby pełną pomoc bezdomnym i zagrożonym bezdomnością: ubogim, zadłużonym i zalegającymi z opłatami za czynsz czy opał - w czasie tegorocznej zimy. "Chcielibyśmy przygotować 180 nowych miejsc noclegowych, które byłyby czynne przez cały rok" - opowiada o planach Caritas Mirosława Łućko. Dodała też, że Caritas zamierza doposażyć miejsca noclegowe nie tylko w meble i łóżka ale chciałaby również zająć czas przebywającym w noclegowniach dlatego planuje m.in. zorganizowanie w noclegowniach biblioteczek, czy pokazów video. "Przydałyby się też fundusze na etaty dla terapeutów, którzy zechcieliby pracować z bezdomnymi - ale to kwestia przyszłości, gdyż pierwsza transza dotacji z rezerwy rządowej nie wystarczy na wszystkie potrzeby" - stwierdziła rozmówczyni KAI.
Caritas dysponuje w całej Polsce 13 noclegowniami i schroniskami dla bezdomnych mężczyzn m.in. w Warszawie, Krakowie i Białymstoku. W sumie noclegownie Caritas dysponują 600 miejscami. Na okres zimy liczba ta się podwaja gdyż wzrasta liczba potrzebujących oraz zostają złagodzone regulaminy schronisk (w zimie przyjmują one każdego, choć w ciągu roku m.in. zabrania się w nich spożywania alkoholu a tego wymogu wielu bezdomnych-alkoholików nie potrafi przestrzegać). Caritas obserwuje również zjawisko, że na okres zimy wielu ubogich przeprowadza się do schronisk i noclegowni.
W czasie zimy 130 kuchni prowadzonych przez Caritas diecezjalne oraz parafie wydaje więcej posiłków. W ciągu roku w skali ogólnopolskiej wydaje 25 tys. posiłków dziennie (są to najczęściej obiady), natomiast zimą liczba ta wzrasta. Poza tym w okresie mrozów oprócz gorących posiłków potrzebujący dodatkowo otrzymują śniadania czy kanapki.
Bezdomni mogą rówież skorzystać z usług medycznych w stacjach Caritas - zwłaszcza przy odmrożeniach, wychłodzeniu organizmu, czy innych stanach chorobowych. Placówki Caritas przekazują również bezdomnym odzież i buty a także środki czystości. Według ubiegłorocznych danych na 8 tys. osób jakie skorzystały z pomocy udzielonej w ciągu jednego dnia w Polsce, 6,5 tys. to mężczyźni, 700 - kobiety a ok. 1 tys. to dzieci (najczęściej samotnych matek).
Na Boże Narodzenie każda z noclegowni we własnym zakresie przygotowuje dla swoich podopiecznych wigilię i posiłek świąteczny. "Trzeba przyznać, że firmy spożywcze oraz przedsiębiorcy przy okazji Świąt Bożego Narodzenia chętniej ofiarowują swoje produkty czy wsparcie finansowe na rzecz bezdomnych" - podkreśliła w rozmowie z KAI M. Łućko z Caritas Polskiej.
W Polsce jest od 100 do 500 tys. bezdomnych szacują organizacje pozarządowe. Dane te zebrał Urząd Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w ubiegłym roku. Na 213 ofiar ubiegłorocznych śmiertelnych ofiar mrozów, bezdomni stanowili 12 proc. czyli było to 27 osób. W ubiegłym roku rząd przekazał ze swoich rezerw 5 mln na pomoc potrzebującym w okresie zimy.
awo / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 23 listopada 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-11-22 15:40 Nowy przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym

Ks. Wojciech Nowacki z Łomży został wybrany nowym przewodniczącym Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy (KZK) w Duchu Świętym, zastępując na tym miejscu dotychczasowego przewodniczącego ks. Andrzeja Grefkowicza. Decyzję tę podjął KZK podczas swego spotkania, które 21-22 listopada odbywało się w Magdalence k.Warszawy.
Natomiast na świeckiego zastępcę przewodniczącego uczestnicy spotkania wybrali Dariusza Jeziornego z Łodzi, znanego m.in. jako organizatora ogólnopolskich spotkań Odnowy w Częstochowie.

Spotkania te gromadzą nawet do 200 tys. osób, będąc jednymi z największych na Jasnej Górze.
Ks. Andrzej Grefkowicz i Zbigniew Słup podsumowując dotychczasową działalność Rady KZK przypomnieli, że organizowała ona ogólnopolskie czuwania Odnowy w Częstochowie i Wrocławiu, spotkania młodych charyzmatyków w Słupcy i rekolekcje kapłańskie, powołała także komisję do podejmowania teologicznej refleksji nt. pojawiających się w ruchu charyzmatycznym problemów. Za niepowodzenie natomiast uznano niedoprowadzenie do szczęśliwego końca sprawy osobowości prawnej KZK, której statut leży od 6 lat w Radzie Prawnej Episkopatu Polski.
Ks. Grefkowicz sugerował swoim następcom stworzenie biura Odnowy, do którego można byłoby dzwonić przez cały rok. Mówiąc o potrzebie zaangażowania Odnowy w ewangelizację, szczególnie podkreślał konieczność wychodzenia poza mury kościelne - jak się to stało w przypadku akcji ewangelizacyjnych w więzieniach.
Krajowy Zespół Koordynatorów nie jest władzą Odnowy w Duchu Świętym w ścisłym znaczeniu. Wszystkie bowiem wspólnoty tego ruchu podlegają miejscowemu biskupowi. KZK jest jedynie strukturą pomocniczą. Zajmuje się m.in. rozeznawaniem dróg Odnowy w Polsce i wymiany doświadczeń między wspólnotami. Jej członkami są duchowni (powoływani przez miejscowego biskupa) i świeccy koordynatorzy diecezjalni. Wspólnie organizują ogólnopolskie spotkania charyzmatyków, reprezentują też na zewnątrz polską Odnowę w Duchu Świętym. Jej coroczne czuwania gromadzą ok. 150 tys. uczestników, a w cotygodniowych spotkaniach bierze udział ok. 35 tys. osób.
mr / Magdalenka k.Warszawy
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 listopada 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
Strony: początek 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT