Znaleziono depesz: 10339
1999-11-15 20:54 Warszawa: miłośnicy historii o zasługach kard. Sapiehy

Postaci kardynała Adama Sapiehy, metropolity krakowskiego poświęcone było spotkanie Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie, które odbyło się 15 listopada. Wykład zatytułowany "Kardynał Adam Sapieha Wielki Książę Kościoła" wygłosił red. Zdzisław Szpakowski publikujący w "Gazecie Polskiej".
W swoim referacie red. Szpakowski podkreślił zasługi kard. Sapiehy jako organizatora życia społecznego na terenie diecezji krakowskiej w okresie międzywojennym. Zwrócił uwagę, że właśnie on jako pierwszy dostrzegł znaczenie opieki duszpasterskiej nad młodzieżą akademicką i był twórcą duszpasterstwa aka.

Kard. Sapieha był także niesłychanie zaangażowany politycznie, o czym świadczy fakt, że w 1925 roku został wybrany senatorem.
Prelegent zwrócił uwagę na rolę kard. Sapiehy w okresie wojny, kiedy duchowny był ostoją moralną Polaków i wielkim autorytetem także dla niemieckich władz okupacyjnych. Natomiast zdaniem red. Szpakowskiego, błędem wielkiego Kardynała było to, że w okresie plebiscytów przyczynił się do odwołania Achillesa Ratti, późniejszego papieża Piusa XI z nuncjatury w Polsce.
Po prelekcji doszło do ożywionej dyskusji. Prof. Drozdowski z Uniwersytetu Opolskiego podkreślał zasługi kard. Sapiehy dla zachowania polskości na Śląsku. Między innymi kard. Sapieha interweniował wraz z polskim episkopatem w Stolicy Apostolskiej, prosząc o prawa polskich duszpasterzy na Śląsku do organizowania plebiscytu wbrew zakazowi kard. Bertrama z Wrocławia.
Kard. Adam Stefan Sapieha urodził się 14 maja 1867 r. w Krasiczynie. Uczył się we Lwowie, studiował w Innsbrucku i Lwowie. Święcenia kapłańskie przyjął 1 X 1893 r. we Lwowie. Po krótkim okresie pracy duszpasterskiej wyjechał do Rzymu na studia prawnicze. Po uzyskaniu doktoratu uczył w seminarium lwowskim, a od 1896 r. był jego rektorem. W 1906 r. otrzymał stanowisko prywatnego szambelana papieża Piusa X w Watykanie. W 1911 r. został biskupem krakowskim, a w 1925 r. został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. W okresie I wojny światowej położył wielkie zasługi dla niesienia pomocy ofiarom wojny, powołując w styczniu 1915 r. w Krakowie Książęco-Biskupi Komitet dla Dotkniętych Klęską Wojny. Po wojnie dbał o wzrost poziomu religijności w diecezji. Zorganizował i przeprowadził dwa synody diecezjalne, w 1923 i 1938 r. W okresie międzywojennym odgrywał czołową rolę w Episkopacie Polski. W 1946 r. został kardynałem, a zmarł 23 lipca 1951 roku.
ps / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 15 listopada 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-11-15 20:54 Warszawa: miłośnicy historii o zasługach kard. Sapiehy

Postaci kardynała Adama Sapiehy, metropolity krakowskiego poświęcone było spotkanie Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie, które odbyło się 15 listopada. Wykład zatytułowany "Kardynał Adam Sapieha Wielki Książę Kościoła" wygłosił red. Zdzisław Szpakowski publikujący w "Gazecie Polskiej".
W swoim referacie red. Szpakowski podkreślił zasługi kard. Sapiehy jako organizatora życia społecznego na terenie diecezji krakowskiej w okresie międzywojennym. Zwrócił uwagę, że właśnie on jako pierwszy dostrzegł znaczenie opieki duszpasterskiej nad młodzieżą akademicką i był twórcą duszpasterstwa aka.

Kard. Sapieha był także niesłychanie zaangażowany politycznie, o czym świadczy fakt, że w 1925 roku został wybrany senatorem.
Prelegent zwrócił uwagę na rolę kard. Sapiehy w okresie wojny, kiedy duchowny był ostoją moralną Polaków i wielkim autorytetem także dla niemieckich władz okupacyjnych. Natomiast zdaniem red. Szpakowskiego, błędem wielkiego Kardynała było to, że w okresie plebiscytów przyczynił się do odwołania Achillesa Ratti, późniejszego papieża Piusa XI z nuncjatury w Polsce.
Po prelekcji doszło do ożywionej dyskusji. Prof. Drozdowski z Uniwersytetu Opolskiego podkreślał zasługi kard. Sapiehy dla zachowania polskości na Śląsku. Między innymi kard. Sapieha interweniował wraz z polskim episkopatem w Stolicy Apostolskiej, prosząc o prawa polskich duszpasterzy na Śląsku do organizowania plebiscytu wbrew zakazowi kard. Bertrama z Wrocławia.
Kard. Adam Stefan Sapieha urodził się 14 maja 1867 r. w Krasiczynie. Uczył się we Lwowie, studiował w Innsbrucku i Lwowie. Święcenia kapłańskie przyjął 1 X 1893 r. we Lwowie. Po krótkim okresie pracy duszpasterskiej wyjechał do Rzymu na studia prawnicze. Po uzyskaniu doktoratu uczył w seminarium lwowskim, a od 1896 r. był jego rektorem. W 1906 r. otrzymał stanowisko prywatnego szambelana papieża Piusa X w Watykanie. W 1911 r. został biskupem krakowskim, a w 1925 r. został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. W okresie I wojny światowej położył wielkie zasługi dla niesienia pomocy ofiarom wojny, powołując w styczniu 1915 r. w Krakowie Książęco-Biskupi Komitet dla Dotkniętych Klęską Wojny. Po wojnie dbał o wzrost poziomu religijności w diecezji. Zorganizował i przeprowadził dwa synody diecezjalne, w 1923 i 1938 r. W okresie międzywojennym odgrywał czołową rolę w Episkopacie Polski. W 1946 r. został kardynałem, a zmarł 23 lipca 1951 roku.
ps / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 15 listopada 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-11-15 14:26 Seminarium na temat sytuacji polskiej wsi w siedzibie Episkopatu Polski

"Rozwój polskiej wsi - nasza wspólna sprawa" to temat dwudniowego seminarium jakie rozpocznie się 16 listopada w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Wezmą w nim udział m.in. Adam Balazs - minister rolnictwa i rozwoju wsi oraz krajowy duszpasterz rolników bp Roman Andrzejewski. Celem seminarium jest przedstawienie w przystepny sposób problematyki związanej z nieuchronną transformacją polskiej wsi w perpektywie integracji z UE oraz działaności duszpasterstwa rolników.
Tak więc w programie seminarium organizatorzy przewidzieli liczne wypowiedzi rolników na temat ich oceny aktu.

Następnie minister Balazs przedstawi "pakt dla wsi" i etapy jego realizacji. Stan rozmów pomiędzy resortem rolnictwa a przedstawicielami Unii Europejskiej w perspektywie integracji europejskiej zaprezentuje wiceminister rolnictwa Jerzy Plewa. Na pytanie "Czy Polsce grozi wykup ziemi przez obcokrajowców?" - odpowie Adam Tański, prezes Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Drugi dzień obrad, 17 listopada poświęcony będzie refleksji nt. działalności Kościoła w zakresie duszpasterstwa rolników. Zaprzentowany będzie m.in. program Kościelnych Uniwersytetów Ludowych, publikacje wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników oraz działalności Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi i Małych Miast.
W trakcie trwania seminarium odbędą się dwie konferencje prasowe: 16 listopada o godz. 16.00 i podsumowująca obrady - 17 listopada o godz. 12.00. Organizatorem sesji jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowe Duszpasterstwo Rolników i biuro prasowe KEP.
awo / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 15 listopada 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-11-15 14:26 Seminarium na temat sytuacji polskiej wsi w siedzibie Episkopatu Polski

"Rozwój polskiej wsi - nasza wspólna sprawa" to temat dwudniowego seminarium jakie rozpocznie się 16 listopada w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Wezmą w nim udział m.in. Adam Balazs - minister rolnictwa i rozwoju wsi oraz krajowy duszpasterz rolników bp Roman Andrzejewski. Celem seminarium jest przedstawienie w przystepny sposób problematyki związanej z nieuchronną transformacją polskiej wsi w perpektywie integracji z UE oraz działaności duszpasterstwa rolników.
Tak więc w programie seminarium organizatorzy przewidzieli liczne wypowiedzi rolników na temat ich oceny aktu.

Następnie minister Balazs przedstawi "pakt dla wsi" i etapy jego realizacji. Stan rozmów pomiędzy resortem rolnictwa a przedstawicielami Unii Europejskiej w perspektywie integracji europejskiej zaprezentuje wiceminister rolnictwa Jerzy Plewa. Na pytanie "Czy Polsce grozi wykup ziemi przez obcokrajowców?" - odpowie Adam Tański, prezes Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Drugi dzień obrad, 17 listopada poświęcony będzie refleksji nt. działalności Kościoła w zakresie duszpasterstwa rolników. Zaprzentowany będzie m.in. program Kościelnych Uniwersytetów Ludowych, publikacje wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników oraz działalności Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi i Małych Miast.
W trakcie trwania seminarium odbędą się dwie konferencje prasowe: 16 listopada o godz. 16.00 i podsumowująca obrady - 17 listopada o godz. 12.00. Organizatorem sesji jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowe Duszpasterstwo Rolników i biuro prasowe KEP.
awo / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 15 listopada 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-11-15 14:14 Ruch Rodzin Nazaretańskich zaprasza na pielgrzymkę do Rzymu w roku 2000

- Przekroczenie Świętych Drzwi w bazylice św. Piotra i możliwość uzyskania odpustu zupełnego oraz wspólna modlitwa z Janem Pawłem II - to niektóre punkty programu Międzynarodowej Pielgrzymki Rzym 2000, organizowanej przez Ruch Rodzin Nazaretańskich. Pielgrzymka odbędzie się między 10 a 16 lutego 2000 roku.
Członkowie RRN podjęli się jej organizacji w przekonaniu, że pierwszoplanowy wymiar duchowy pielgrzymki w połączeniu z atrakcyjnym programem turystycznym może dla wielu ludzi zaowocować ważnym i niezapomnianym doświadczeniem wiodącym ku przeżywaniu Roku Jubileuszowego w postawie skruchy i .


- Nasza pielgrzymka jest odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II zawarte w bulli "Incarnationis misterium", ogłaszającej Wielki Jubileusz Roku 2000 - tłumaczy ks. Cezary Siemiński, przewodniczący komitetu organizacyjnego pielgrzymki w Polsce. Papież podkreśla, że pielgrzymka symbolizuje indywidualną wędrówkę człowieka śladami Zbawiciela, jest praktyką czynnej ascezy i pokuty, a także przygotowuje nas wewnętrznie do przemiany serca - tłumaczy ks. Siemiński.
Całkowity koszt pielgrzymki, wyniesie tylko 800 zł, istnieje możliwość zniżek dla dzieci. Komitet organizacyjny zaprasza do wspólnego pielgrzymowania nie tylko członków RRN, ale wszystkich, którzy w tej formie chcą skorzystać z łask Wielkiego Jubileuszu.
Pielgrzymi z Polski dotrą do Rzymu wynajętymi pociągami lub autobusami. W czasie podróży realizowany będzie program duchowy, na który złożą się między innymi medytacje, lektury duchowe, filmy o treści religijnej, konferencje, program muzyczny. Podczas pobytu w Rzymie przewidziana jest także codzienna Eucharystia w czterech bazylikach większych Rzymu: Santa Maria Maggiore, św. Jana na Lateranie, św. Piotra, i św. Pawła za Murami. W czasie Mszy św. w bazylice św. Piotra w niedzielę 13 lutego, uczestnicy pielgrzymki dokonają uroczystego odnowienia wyznania wiary, będą również mogli przekroczyć Święte Drzwi, symbolizujące przejście od grzechu do życia w łasce. Komitet organizacyjny nie zapominając o aspekcie turystycznym wyjazdu do Włoch przygotował także dla polskich grup kilkanaście tras wycieczkowych, umożliwiających zwiedzenie słynnych zabytków Rzymu, m.in. Katakumb, Forum Romanum, Awentynu, Muzeum Watykańskiego, czy Kapitolu.
Pielgrzymka - jak zapewnia ogólnoświatowy komitet organizacyjny, który mieści się we Francji - skupi pątników nie tylko z Polski, lecz z większości krajów, w których istnieje Ruch Rodzin Nazaretańskich, m.in. z Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Meksyku, Kolumbii, Filipin, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Polski, Węgier, Słowacji, Czech, Ukrainy, Łotwy, Litwy i Rosji.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w pielgrzymce mogą zgłaszać się telefonicznie do Iwony Leszczyńskiej tel. (022) 864 31 08, bądź listownie: Komitet Organizacyjny Pielgrzymki Ruchu Rodzin Nazaretańskich Rzym 2000, Parafia Narodzenia NMP, 07-204 Popowo Kościelne, ks. Cezary Siemiński.
Ruch Rodzin Nazaretańskich jest międzynarodowym katolickim ruchem życia wewnętrznego i apostolstwa . Inicjatorem RRN jest ks. prof. Tadeusz Dajczer (ur. 1931), który wraz z ks. dr Andrzejem Buczelem (1951 - 1994) i grupą osób świeckich utworzyli w 1985 r. w Warszawie pierwszą wspólnotę ewangelizacyjną, która dała początek całemu ruchowi. W ciągu dwóch lat RRN rozprzestrzenił się na terenie Polski, następnie, co jest zjawiskiem bezprecedensowym w historii polskich ruchów religijnych, powstały wspólnoty na wszystkich kontynentach. U podstaw duchowości RRN leży Ewangelia, realizowana za wzorem Chrystusa w sposób radykalny w życiu, postawie i myśli. Fundamentalną zasada Ruchu jest dążenie do komunii z Chrystusem-Odkupicielem.

bł / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 15 listopada 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-11-15 14:14 Ruch Rodzin Nazaretańskich zaprasza na pielgrzymkę do Rzymu w roku 2000

- Przekroczenie Świętych Drzwi w bazylice św. Piotra i możliwość uzyskania odpustu zupełnego oraz wspólna modlitwa z Janem Pawłem II - to niektóre punkty programu Międzynarodowej Pielgrzymki Rzym 2000, organizowanej przez Ruch Rodzin Nazaretańskich. Pielgrzymka odbędzie się między 10 a 16 lutego 2000 roku.
Członkowie RRN podjęli się jej organizacji w przekonaniu, że pierwszoplanowy wymiar duchowy pielgrzymki w połączeniu z atrakcyjnym programem turystycznym może dla wielu ludzi zaowocować ważnym i niezapomnianym doświadczeniem wiodącym ku przeżywaniu Roku Jubileuszowego w postawie skruchy i .


- Nasza pielgrzymka jest odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II zawarte w bulli "Incarnationis misterium", ogłaszającej Wielki Jubileusz Roku 2000 - tłumaczy ks. Cezary Siemiński, przewodniczący komitetu organizacyjnego pielgrzymki w Polsce. Papież podkreśla, że pielgrzymka symbolizuje indywidualną wędrówkę człowieka śladami Zbawiciela, jest praktyką czynnej ascezy i pokuty, a także przygotowuje nas wewnętrznie do przemiany serca - tłumaczy ks. Siemiński.
Całkowity koszt pielgrzymki, wyniesie tylko 800 zł, istnieje możliwość zniżek dla dzieci. Komitet organizacyjny zaprasza do wspólnego pielgrzymowania nie tylko członków RRN, ale wszystkich, którzy w tej formie chcą skorzystać z łask Wielkiego Jubileuszu.
Pielgrzymi z Polski dotrą do Rzymu wynajętymi pociągami lub autobusami. W czasie podróży realizowany będzie program duchowy, na który złożą się między innymi medytacje, lektury duchowe, filmy o treści religijnej, konferencje, program muzyczny. Podczas pobytu w Rzymie przewidziana jest także codzienna Eucharystia w czterech bazylikach większych Rzymu: Santa Maria Maggiore, św. Jana na Lateranie, św. Piotra, i św. Pawła za Murami. W czasie Mszy św. w bazylice św. Piotra w niedzielę 13 lutego, uczestnicy pielgrzymki dokonają uroczystego odnowienia wyznania wiary, będą również mogli przekroczyć Święte Drzwi, symbolizujące przejście od grzechu do życia w łasce. Komitet organizacyjny nie zapominając o aspekcie turystycznym wyjazdu do Włoch przygotował także dla polskich grup kilkanaście tras wycieczkowych, umożliwiających zwiedzenie słynnych zabytków Rzymu, m.in. Katakumb, Forum Romanum, Awentynu, Muzeum Watykańskiego, czy Kapitolu.
Pielgrzymka - jak zapewnia ogólnoświatowy komitet organizacyjny, który mieści się we Francji - skupi pątników nie tylko z Polski, lecz z większości krajów, w których istnieje Ruch Rodzin Nazaretańskich, m.in. z Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Meksyku, Kolumbii, Filipin, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Polski, Węgier, Słowacji, Czech, Ukrainy, Łotwy, Litwy i Rosji.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w pielgrzymce mogą zgłaszać się telefonicznie do Iwony Leszczyńskiej tel. (022) 864 31 08, bądź listownie: Komitet Organizacyjny Pielgrzymki Ruchu Rodzin Nazaretańskich Rzym 2000, Parafia Narodzenia NMP, 07-204 Popowo Kościelne, ks. Cezary Siemiński.
Ruch Rodzin Nazaretańskich jest międzynarodowym katolickim ruchem życia wewnętrznego i apostolstwa . Inicjatorem RRN jest ks. prof. Tadeusz Dajczer (ur. 1931), który wraz z ks. dr Andrzejem Buczelem (1951 - 1994) i grupą osób świeckich utworzyli w 1985 r. w Warszawie pierwszą wspólnotę ewangelizacyjną, która dała początek całemu ruchowi. W ciągu dwóch lat RRN rozprzestrzenił się na terenie Polski, następnie, co jest zjawiskiem bezprecedensowym w historii polskich ruchów religijnych, powstały wspólnoty na wszystkich kontynentach. U podstaw duchowości RRN leży Ewangelia, realizowana za wzorem Chrystusa w sposób radykalny w życiu, postawie i myśli. Fundamentalną zasada Ruchu jest dążenie do komunii z Chrystusem-Odkupicielem.

bł / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 15 listopada 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-11-14 14:34 Ks. Prymas poświeci tablicę ku czci dr. Marka Nowaka

Tablicę ku czci dr Marka Nowka odsłoni i poświęci Prymas Polski kard. Józef Glemp. Uroczystość odbędzie się w warszawskim kościele pw. Matki Bożej Królowej Aniołów 20 listopada o godz. 18.00, podczas Mszy św. celebrowanej przez ks. Prymasa. Dr Nowak był współtwórcą współczesnej diagnostyki ultrasonograficznej w Polsce, koordynatorem grup medycznych Ruchu Rodzin Nazaretańskich (RRN), aktywnym członkiem, prowadzonej przez księży michalitów, wspólnoty parafialnej pw. Matki Bożej Królowej Aniołów na warszawskim Bemowie, zginął tragicznie 20 lutego 1999 r.
Inicjatywę wmurowania tablicy upamiętniaj.

Nowaka wysunął sam ks. Prymas, który zainteresował się tą niezwykłą osobą. Podjął ją proboszcz parafii ks. Dąbrowski, który zlecił wykucie tablicy. Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy poprzedzą przygotowania w parafii. W ich ramach 13 listopada odbył się dzień skupienia grup medycznych Ruchu Rodzin Nazaretańskich, Mszy św. przewodniczył opiekun tych grup ks. Przemysław Ludwiczak. W poniedziałek 15 listopada Mszy św. o godz. 18.00 będzie przewodniczył i wygłosi homilię ks. dr hab Krzysztof Pawlina, rektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.
Dr Marek Nowak zginął 20 lutego 1999 r. pod Płockiem, na drodze do Warszawy. Wiózł trójkę swoich dzieci z ferii, kiedy w ich samochód uderzyła przyczepa, która oderwała się od nadjeżdżającej z naprzeciwka ciężarówki. Dzieci, w stanie ciężkim, przeżyły. W momencie śmierci dr Nowak miał 43 lata, pozostawił żonę i pięcioro dzieci. Na jego pogrzeb 1 marca 1999 r. przybyło kilka tysięcy warszawiaków, Mszy św. przewodniczył bp-senior Władysław Miziołek, homilię wygłosił bp Jan Chrapek, a liturgię żałobną koncelebrowało ponad dwudziestu księży. Obecni byli m.in. koledzy lekarze z ówczesnym ministrem zdrowia Wojciechem Maksymowiczem, parafianie na czele z ks. proboszczem Karolem Dąbrowskim oraz członkowie Rodzin Nazaretańskich z moderatorem Ruchu ks. Jarosławem Piłatem. Dr. Nowak został pochowany w części katolickiej Cmentarza Prawosławnego na warszawskiej Woli.
ck
bł / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 14 listopada 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-11-13 18:13 Klerycy pallotyńscy wystawiają rock-operę o życiu św. Pawła

Operę rockową "Paweł z Tarsu", opowiadającą o życiu św. Pawła, wystawią w podziemiach pallotyńskiego kościoła seminaryjnego w Ołtarzewie k. Ożarowa tamtejsi klerycy. Sztukę, graną już od 1987 r., tym razem będzie można zobaczyć od 20 listopada w każdą sobotę i niedzielę o godz. 14.
"Chodzi o głoszenie Dobrej Nowiny za pomocą gry aktorskiej i muzyki" - wyjaśniają klerycy. Autorem zarówno muzyki jak tekstów jest obecny prowincjał księży pallotynów ks. Zenon Hanas, który, tworząc sztukę, był jeszcze klerykiem.

"Napisałem tę sztukę z dwóch powodów: chciałem udowodnić, że coraz bardziej popularna muzyka rockowa nie musi być zła, ale może służyć dobru, a ponadto wszyscy fascynowaliśmy się wtedy musicalem ť;Jesus Christ Super StarŤ; Lloyda Webera" - powiedział ks. Hanas.
Podkreślił następnie, iz wraz z kolegami z seminarium zapragnęli wówczas zrobić coś podobnego do sławnej amerykańskiej rock-opery, choć na początku były pewne problemy, zwłaszcza z prymitywną elektroniką. Wtedy sztukę grali przez dwa sezony, a nawet wystawiali ją gościnnie za granicą, m.in. w Paryżu i we Frankfurcie nad Menem.
Co roku na ten i inne spektakle wystawane przez pallotyńskich kleryków, m.in. grane w Wielkim Poście "Misteria Męki Pańskiej" oraz wystawiane jesienią "Sztuki jesienne", przybywa kilkanaście tysięcy osób. Obecnie przedstawienia odbywać się będą w nowo wyremontowanym teatrze, znajdującym się w podziemiach kościoła seminaryjnego w Ołtarzewie. Sala jest w stanie każdorazowo pomieścić 600 osób, toteż bezpłatne bilety trzeba wcześniej rezerwować telefonicznie lub listownie pod adresem: Wyższe Seminarium Duchowne Księży Pallotynów w Ołtarzewie; 05-850 Ożarów Mazowiecki; ul. Kilińskiego 20. Szczegółowych informacji może także udzielić kleryk Tomasz Kalisz, e-mail: tkalisz@@polbox.com.
kl. tk / Ołtarzewo
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 13 listopada 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-11-13 18:13 Klerycy pallotyńscy wystawiają rock-operę o życiu św. Pawła

Operę rockową "Paweł z Tarsu", opowiadającą o życiu św. Pawła, wystawią w podziemiach pallotyńskiego kościoła seminaryjnego w Ołtarzewie k. Ożarowa tamtejsi klerycy. Sztukę, graną już od 1987 r., tym razem będzie można zobaczyć od 20 listopada w każdą sobotę i niedzielę o godz. 14.
"Chodzi o głoszenie Dobrej Nowiny za pomocą gry aktorskiej i muzyki" - wyjaśniają klerycy. Autorem zarówno muzyki jak tekstów jest obecny prowincjał księży pallotynów ks. Zenon Hanas, który, tworząc sztukę, był jeszcze klerykiem.

"Napisałem tę sztukę z dwóch powodów: chciałem udowodnić, że coraz bardziej popularna muzyka rockowa nie musi być zła, ale może służyć dobru, a ponadto wszyscy fascynowaliśmy się wtedy musicalem ť;Jesus Christ Super StarŤ; Lloyda Webera" - powiedział ks. Hanas.
Podkreślił następnie, iz wraz z kolegami z seminarium zapragnęli wówczas zrobić coś podobnego do sławnej amerykańskiej rock-opery, choć na początku były pewne problemy, zwłaszcza z prymitywną elektroniką. Wtedy sztukę grali przez dwa sezony, a nawet wystawiali ją gościnnie za granicą, m.in. w Paryżu i we Frankfurcie nad Menem.
Co roku na ten i inne spektakle wystawane przez pallotyńskich kleryków, m.in. grane w Wielkim Poście "Misteria Męki Pańskiej" oraz wystawiane jesienią "Sztuki jesienne", przybywa kilkanaście tysięcy osób. Obecnie przedstawienia odbywać się będą w nowo wyremontowanym teatrze, znajdującym się w podziemiach kościoła seminaryjnego w Ołtarzewie. Sala jest w stanie każdorazowo pomieścić 600 osób, toteż bezpłatne bilety trzeba wcześniej rezerwować telefonicznie lub listownie pod adresem: Wyższe Seminarium Duchowne Księży Pallotynów w Ołtarzewie; 05-850 Ożarów Mazowiecki; ul. Kilińskiego 20. Szczegółowych informacji może także udzielić kleryk Tomasz Kalisz, e-mail: tkalisz@@polbox.com.
kl. tk / Ołtarzewo
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 13 listopada 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-11-13 18:04 Abp Martyniuk: świadectwo męczenników jest głośniejsze niż podziały między chrześcijanami

Świadectwo wielu męczenników wywodzących się z różnych Kościołów chrześcijańskich zdaje się przemawiać dziś głośniej aniżeli podziały między chrześcijanami - powiedział abp Jan Martyniak, metropolita przemysko-warszwski Kościoła greckokatolickiego. Głosił on homilię we wspomnienie św. Jozafata Kuncewicza 12 listopada podczas uroczystej liturgii św. Jana Chryzostoma w klasztorze o. bazylianów w Warszawie. W liturgii uczestniczyli klerycy Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku wraz z biskupem włocławskim Bronisławem Dembowskim i przedstawicielami władz seminaryjnych.
W homilii abp Martynia.

W świadectwie tym okazuje się moc zwycięstwa Chrystusa Zmartwychwstałego, który daje na pozór zwyczajnym ludziom niezwykłą łaskę uczestniczenia w swych cierpieniach. Świadectwo to zobowiązuje do wierności swemu powołaniu chrześcijańskiemu, niezależnie od funkcji czy stanowisk pełnionych w Kościele. Posiada także swą wartość apologetyczną we współczesnym świecie, potwierdzając w ten sposób prawdziwość nauki Chrystusowej - mówił kaznodzieja.
Po liturgii odbyła się wspólna agapa w refektarzu seminaryjnym ojców bazylianów, gdzie uczestnicy uroczystości mogli bliżej poznać się nawzajem. Tradycja wspólnych obchodów liturgicznego wspomnienia św. Jozafata Kuncewicza sięga roku 1992, kiedy to na zaproszenie bp Dembowskiego i ks. rektora Wojciecha Hanca przybyli po raz pierwszy do włocławskiego seminarium klerycy bazyliańscy. Spotkania te służą wzajemnemu poznaniu się oraz usuwaniu wzajemnych uprzedzeń między Kościołem katolickim obrządku łacińskiego a greckokatolickim.
Św. Jozafat Kuncewicz urodził się we Włodzimierzu Wołyńskim n. Bugiem ok. 1580 r. w rodzinie prawosławnej. Jego ojciec Hawryił (Gabriel) był mieszczaninem i zajmował się handlem. Po śmierci ojca w 1604 r. Kuncewicz przeszedł do Koscioła unickiego, wstąpił do bazyliańskiego klasztoru Św. Trójcy w Wilnie i wkrótce przyjął święcenia diakońskie, a w 1609 r. kapłańskie.
W 1617 r. został koadiutorem unickiego arcybiskupa połockiego z prawem następstwa. Święcenia biskupie otrzymał z rąk metropolity Welamina Rutskiego. Jako arcybiskup prowadził intensywną pracę misyjną na rzecz Unii Brzeskiej zawartej w 1596 r., czym naraził się prawosławnym. W czasie wizyty w Witebsku podburzony lud wdarł się 12 listopada 1623 r. do siedziby biskupiej i z wyjątkową brutalnością zamordował Jozafata, ciało zaś wrzucił do miejscowej rzeki Dźwiny. Po jego męczeńskiej śmierci miejscowa ludność zaczęła masowe wracać do jedności z Rzymem.
Jozafata Kuncewicza ogłosił błogosławionym 16 maja 1643 r. papież Urban VIII, a świętym - 29 czerwca 1867 r. Pius IX. Święty ten był ascetą i żarliwym kapłanem, reformatorem, orędownikiem Unii, za którą oddał życie.
ks. rm, bł / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 13 listopada 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-11-13 18:04 Abp Martyniuk: świadectwo męczenników jest głośniejsze niż podziały między chrześcijanami

Świadectwo wielu męczenników wywodzących się z różnych Kościołów chrześcijańskich zdaje się przemawiać dziś głośniej aniżeli podziały między chrześcijanami - powiedział abp Jan Martyniak, metropolita przemysko-warszwski Kościoła greckokatolickiego. Głosił on homilię we wspomnienie św. Jozafata Kuncewicza 12 listopada podczas uroczystej liturgii św. Jana Chryzostoma w klasztorze o. bazylianów w Warszawie. W liturgii uczestniczyli klerycy Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku wraz z biskupem włocławskim Bronisławem Dembowskim i przedstawicielami władz seminaryjnych.
W homilii abp Martynia.

W świadectwie tym okazuje się moc zwycięstwa Chrystusa Zmartwychwstałego, który daje na pozór zwyczajnym ludziom niezwykłą łaskę uczestniczenia w swych cierpieniach. Świadectwo to zobowiązuje do wierności swemu powołaniu chrześcijańskiemu, niezależnie od funkcji czy stanowisk pełnionych w Kościele. Posiada także swą wartość apologetyczną we współczesnym świecie, potwierdzając w ten sposób prawdziwość nauki Chrystusowej - mówił kaznodzieja.
Po liturgii odbyła się wspólna agapa w refektarzu seminaryjnym ojców bazylianów, gdzie uczestnicy uroczystości mogli bliżej poznać się nawzajem. Tradycja wspólnych obchodów liturgicznego wspomnienia św. Jozafata Kuncewicza sięga roku 1992, kiedy to na zaproszenie bp Dembowskiego i ks. rektora Wojciecha Hanca przybyli po raz pierwszy do włocławskiego seminarium klerycy bazyliańscy. Spotkania te służą wzajemnemu poznaniu się oraz usuwaniu wzajemnych uprzedzeń między Kościołem katolickim obrządku łacińskiego a greckokatolickim.
Św. Jozafat Kuncewicz urodził się we Włodzimierzu Wołyńskim n. Bugiem ok. 1580 r. w rodzinie prawosławnej. Jego ojciec Hawryił (Gabriel) był mieszczaninem i zajmował się handlem. Po śmierci ojca w 1604 r. Kuncewicz przeszedł do Koscioła unickiego, wstąpił do bazyliańskiego klasztoru Św. Trójcy w Wilnie i wkrótce przyjął święcenia diakońskie, a w 1609 r. kapłańskie.
W 1617 r. został koadiutorem unickiego arcybiskupa połockiego z prawem następstwa. Święcenia biskupie otrzymał z rąk metropolity Welamina Rutskiego. Jako arcybiskup prowadził intensywną pracę misyjną na rzecz Unii Brzeskiej zawartej w 1596 r., czym naraził się prawosławnym. W czasie wizyty w Witebsku podburzony lud wdarł się 12 listopada 1623 r. do siedziby biskupiej i z wyjątkową brutalnością zamordował Jozafata, ciało zaś wrzucił do miejscowej rzeki Dźwiny. Po jego męczeńskiej śmierci miejscowa ludność zaczęła masowe wracać do jedności z Rzymem.
Jozafata Kuncewicza ogłosił błogosławionym 16 maja 1643 r. papież Urban VIII, a świętym - 29 czerwca 1867 r. Pius IX. Święty ten był ascetą i żarliwym kapłanem, reformatorem, orędownikiem Unii, za którą oddał życie.
ks. rm, bł / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 13 listopada 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-11-12 13:32 Piosenka hip-hopowa promuje Europejskie Spotkanie Młodych w Warszawie

"Coś takiego mogło wydarzyć się tylko w Polsce!" - tak brat Emil z Taizé skomentował wykorzystanie piosenki hip-hopowej w filmie "Czy masz ochotę na wspólnotę?", promującym tegoroczne Europejskie Spotkanie Młodych. Współcześnie zaaranżowany utwór bracia z Taizé wykorzystują po raz pierwszy.
Radosny i porywający utwór od razu przypadł braciom do gustu. "Poruszył nas temat tej piosenki i jej tekst, który mówi o radosnym budowaniu Kościoła" - powiedział KAI brat Marek. W czasie tegorocznego Spotkania bracia chcą zaprosić młodych do radosnego budowania wspólnoty miłości, jaką jest Kościół, więc p.

"Autorzy utworu bardzo pięknie i symbolicznie to przedstawili posługując się radosną muzyką. Do piosenki nagrano teledysk na terenie budującego się kościoła, więc to wszystko nabrało takiego symbolicznego wymiaru" - podkreśla brat Marek.
Jego zdaniem piosenka hip-hopowa nie koliduje ze spokojnym klimatem Taizé. "Jest on rzeczywiście wyciszony, śpiewy są medytacyjne, ale oprócz tego jest też dużo radości. W Taizé jest przecież <<Ôyak>>, gdzie słychać różne śpiewy" - wyjaśnia brat Marek.
Według niego także inni bracia ucieszyli się z tej piosenki, gdyż jest ona czymś nowym. "Kiedyś byłem na spotkaniu Ojca Świętego z młodzieżą rzymską, gdzie śpiewano piosenki rapowe. Papieża chyba to wciągnęło, bo postukiwał w rytm laską" - wspominał brat Marek. Gdy usłyszał o tym brat Roger, przeor wspólnoty, bardzo się tym zainteresował. "Zaczął nawet zastanawiać się nad tym, czy śpiewy z Taizé nie są za spokojne i zbyt dalekie od potrzeb dzisiejszych młodych ludzi" - opowiada brat Marek. Jednak na muzyczną rewolucję w Taizé raczej się nie zanosi. "Staramy się iść z duchem czasu, ale ostrożnie" - uspokaja.
Film został zrobiony z myślą o prezentowaniu go młodym w szkołach i chyba spełnia swoje zadanie, bo często wywołuje radosną reakcję. Jego reżyserem jest Krzysztof Żurowski, autor znanego "Duszochwata".
Tekst napisał kilka lat temu stały współpracownik KAI Marcin Perfuński. Impulsem do powstania piosenki była kompozycja Liroya "Scoobiedoo ya". "Liroy śpiewał <>, a w mojej głowie pojawił się rym <>. Poszedłem za ciosem i reszta tekstu powstała w kilkadziesiąt minut" - opowiada Marcin Perfuński. Na użytek filmu powstała profesjonalnie zaaranżowana muzyka. "Co prawda nagrywaliśmy ją w domu przy użyciu komputera, ale efekt przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania" - wspomina autor muzyki Paweł Uszyński.
Zupełnym zaskoczeniem dla twórców piosenki był zaproszenie ich na koncert, w czasie którego mieliby wystąpić m.in. u boku Tomka Budzyńskiego, Darka Malejonka, zespołu Pneuma i Früstück. "Pewnemu diakonowi spod Kalisza tak się ta piosenka spodobała, że zadzwonił do TVP, wybłagał o telefon do mnie i zaprosił na koncert" - mówi Paweł. Niewykluczone, że piosenkę na żywo będzie można usłyszeć 26 listopada.
per / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 12 listopada 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-11-12 13:32 Piosenka hip-hopowa promuje Europejskie Spotkanie Młodych w Warszawie

"Coś takiego mogło wydarzyć się tylko w Polsce!" - tak brat Emil z Taizé skomentował wykorzystanie piosenki hip-hopowej w filmie "Czy masz ochotę na wspólnotę?", promującym tegoroczne Europejskie Spotkanie Młodych. Współcześnie zaaranżowany utwór bracia z Taizé wykorzystują po raz pierwszy.
Radosny i porywający utwór od razu przypadł braciom do gustu. "Poruszył nas temat tej piosenki i jej tekst, który mówi o radosnym budowaniu Kościoła" - powiedział KAI brat Marek. W czasie tegorocznego Spotkania bracia chcą zaprosić młodych do radosnego budowania wspólnoty miłości, jaką jest Kościół, więc p.

"Autorzy utworu bardzo pięknie i symbolicznie to przedstawili posługując się radosną muzyką. Do piosenki nagrano teledysk na terenie budującego się kościoła, więc to wszystko nabrało takiego symbolicznego wymiaru" - podkreśla brat Marek.
Jego zdaniem piosenka hip-hopowa nie koliduje ze spokojnym klimatem Taizé. "Jest on rzeczywiście wyciszony, śpiewy są medytacyjne, ale oprócz tego jest też dużo radości. W Taizé jest przecież <<Ôyak>>, gdzie słychać różne śpiewy" - wyjaśnia brat Marek.
Według niego także inni bracia ucieszyli się z tej piosenki, gdyż jest ona czymś nowym. "Kiedyś byłem na spotkaniu Ojca Świętego z młodzieżą rzymską, gdzie śpiewano piosenki rapowe. Papieża chyba to wciągnęło, bo postukiwał w rytm laską" - wspominał brat Marek. Gdy usłyszał o tym brat Roger, przeor wspólnoty, bardzo się tym zainteresował. "Zaczął nawet zastanawiać się nad tym, czy śpiewy z Taizé nie są za spokojne i zbyt dalekie od potrzeb dzisiejszych młodych ludzi" - opowiada brat Marek. Jednak na muzyczną rewolucję w Taizé raczej się nie zanosi. "Staramy się iść z duchem czasu, ale ostrożnie" - uspokaja.
Film został zrobiony z myślą o prezentowaniu go młodym w szkołach i chyba spełnia swoje zadanie, bo często wywołuje radosną reakcję. Jego reżyserem jest Krzysztof Żurowski, autor znanego "Duszochwata".
Tekst napisał kilka lat temu stały współpracownik KAI Marcin Perfuński. Impulsem do powstania piosenki była kompozycja Liroya "Scoobiedoo ya". "Liroy śpiewał <>, a w mojej głowie pojawił się rym <>. Poszedłem za ciosem i reszta tekstu powstała w kilkadziesiąt minut" - opowiada Marcin Perfuński. Na użytek filmu powstała profesjonalnie zaaranżowana muzyka. "Co prawda nagrywaliśmy ją w domu przy użyciu komputera, ale efekt przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania" - wspomina autor muzyki Paweł Uszyński.
Zupełnym zaskoczeniem dla twórców piosenki był zaproszenie ich na koncert, w czasie którego mieliby wystąpić m.in. u boku Tomka Budzyńskiego, Darka Malejonka, zespołu Pneuma i Früstück. "Pewnemu diakonowi spod Kalisza tak się ta piosenka spodobała, że zadzwonił do TVP, wybłagał o telefon do mnie i zaprosił na koncert" - mówi Paweł. Niewykluczone, że piosenkę na żywo będzie można usłyszeć 26 listopada.
per / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 12 listopada 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-11-12 13:27 Bp Nossol mianowany arcybiskupem (rozszerzona)

Ojciec Święty Jan Paweł II mianował biskupa diecezji opolskiej Alfonsa Nossola arcybiskupem - poinformowała 12 listopada nuncjatura apostolska w Polsce. Tytuł został przyznany "ad personam", abp Nossol będzie nadal kierował diecezją opolską. Ks. Arcybiskup jest jednym z najwybitniejszych współczesnych ekumenistów, znanym z wielkiego zaangażowania w dialogu na rzecz jedności chrześcijan, a także pojednania polsko-niemieckiego. Do jego największych zasług należy m.in. współudział w doprowadzeniu do uzgodnienia "Wspólnej deklaracji o usprawiedliwieniu" między Kościołem katolickim a Kościołem lute.

w Augsburgu.
Abp Nossol jest przewodniczącym Rady Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu oraz członkiem Rady Stałej Episkopatu Polski i Rady Naukowej Episkopatu Polski. Jest również członkiem Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, Międzynarodowej Komisji ds. dialogu z Kościołem prawosławnym i luterańskim, współprzewodniczącym Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej, członkiem Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki, wielkim kanclerzem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
Abp Nossol urodził się 8 sierpnia 1932 r. w Brożcu w woj. opolskim. W 1957 r. ukończył Wyższe Seminarium Duchowe Śląska Opolskiego w Nysie-Opolu. Przez wiele lat związany był z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, na którym obronił magisterium, złożył pracę licencjacką, doktorską oraz habilitację. Był wykładowcą w WSD Śląska Opolskiego w Nysie-Opolu i przez 20 lat - 1977-1997 kierownikiem II Katedry Teologii Dogmatycznej KUL, w latach 1983-1997 pełnił funkcję kierownika Instytutu Ekumenicznego KUL, a od 1994 r, jest kierownikiem Katedry Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, do powstania którego przyczynił się w decydujący sposób. Sakrę biskupią otrzymał z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego 17 sierpnia 1977 r.
Jest doktorem honoris causa Uniwersytetów w Munster, Mainz, Opolu, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Bambergu. Za swą działalność na rzecz pojednania chrześcijan różnych wyznań, a także pojednania polsko-niemieckiego otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia m.in. Nagrodę św. Ulryka w Dillinger, Nagrodę im. ks. I. Radziszewskiego Towarzystawa Naukowego KUL w Lublinie, Nagrodę im. K. Miarki w Częstochowie, Diamentowy Laur Izby Gospodarczej województw śląskich, Tytuł Autorytetu roku 1995 (Katowice), Nagrodę Arcybiskupa Metropolity Damiana Zimonia "Lux ex Silesia" w Katowicach, nagrodę Stowarzyszenia " Reinhold-Schneider-Gesellschaft E.V." w Wiedniu, Augsburską Nagrodę Pokoju (Augsburg), Nagrodę "Honorowy Ślązak Roku 1997" w Katowicach. W tym roku otrzymał Medal Świętego Jerzego przyznany przez redakcję "Tygodnika Powszechnego" "za pracę na rzecz jedności chrześcijan, pojednania polsko-niemieckiego, pielęgnowanie wielokulturowości Opolszczyzny".
Jest jednym z najwybitniejszych orędowników pojednania polsko-niemieckiego, w sposób niezwykle taktowny przywrócił Msze w języku niemieckim dla mniejszości zamieszkałej na terenie diecezji opolskiej, jest gorącym patriotą "małej Ojczyzny", której wielokulturowość często podkreśla, pragnie, by była, tak jak określił ją papież Jan Paweł II "ziemią wielorakiego pojednania". Z zamiłowaniem mówi gwarą śląską i chętnie opowiada historię regionu i historie konkretnych ludzi, którzy się tu urodzili.
Wśród rozlicznych publikacji abp Nossola można wymienić: "Cognitio Dei experimentalis. Nauka Jana Hessena o religijnym poznaniu Boga", Warszawa 1974; "Teologia na usługach wiary. Wokół zagadnień odnowionej teologii", Opole 1978; "Chrystologia Karola Bartha. Wpływ na współczesną chrystologię katolicką", Lublin 1979; "Teologia bliższa życiu. Wpływ teologii na egzystencję chrześcijańską", Opole 1984, II wyd. Paryż 1993; "Der Mensch braucht Theologie. Ansätze zu einer lebensnahen Glaubensreflexion", Einsiedeln 1986; "Gelebte Theologie heute. Skizzen zur postkonziliären Glaubenswissenschaft", Opole 1992; "Miłość współweseli się z prawdą. Ewangeliczny wymiar przepowiadania", Opole 1996; ponad 310 artykułów naukowych i popularno-naukowych oraz 11 pozycji książkowych.
Do ulubionych lektur abp Nossola należy: klasyka literatury światowej, a także Norwid, Sienkiewicz, Żeromski. Jego dewizą życiową jest "Czynić prawdę w miłości i dostarczać w ten sposób dowodów, że Bóg jest Miłością".
bł, aw / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 12 listopada 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-11-12 13:27 Bp Nossol mianowany arcybiskupem (rozszerzona)

Ojciec Święty Jan Paweł II mianował biskupa diecezji opolskiej Alfonsa Nossola arcybiskupem - poinformowała 12 listopada nuncjatura apostolska w Polsce. Tytuł został przyznany "ad personam", abp Nossol będzie nadal kierował diecezją opolską. Ks. Arcybiskup jest jednym z najwybitniejszych współczesnych ekumenistów, znanym z wielkiego zaangażowania w dialogu na rzecz jedności chrześcijan, a także pojednania polsko-niemieckiego. Do jego największych zasług należy m.in. współudział w doprowadzeniu do uzgodnienia "Wspólnej deklaracji o usprawiedliwieniu" między Kościołem katolickim a Kościołem lute.

w Augsburgu.
Abp Nossol jest przewodniczącym Rady Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu oraz członkiem Rady Stałej Episkopatu Polski i Rady Naukowej Episkopatu Polski. Jest również członkiem Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, Międzynarodowej Komisji ds. dialogu z Kościołem prawosławnym i luterańskim, współprzewodniczącym Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej, członkiem Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki, wielkim kanclerzem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
Abp Nossol urodził się 8 sierpnia 1932 r. w Brożcu w woj. opolskim. W 1957 r. ukończył Wyższe Seminarium Duchowe Śląska Opolskiego w Nysie-Opolu. Przez wiele lat związany był z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, na którym obronił magisterium, złożył pracę licencjacką, doktorską oraz habilitację. Był wykładowcą w WSD Śląska Opolskiego w Nysie-Opolu i przez 20 lat - 1977-1997 kierownikiem II Katedry Teologii Dogmatycznej KUL, w latach 1983-1997 pełnił funkcję kierownika Instytutu Ekumenicznego KUL, a od 1994 r, jest kierownikiem Katedry Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, do powstania którego przyczynił się w decydujący sposób. Sakrę biskupią otrzymał z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego 17 sierpnia 1977 r.
Jest doktorem honoris causa Uniwersytetów w Munster, Mainz, Opolu, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Bambergu. Za swą działalność na rzecz pojednania chrześcijan różnych wyznań, a także pojednania polsko-niemieckiego otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia m.in. Nagrodę św. Ulryka w Dillinger, Nagrodę im. ks. I. Radziszewskiego Towarzystawa Naukowego KUL w Lublinie, Nagrodę im. K. Miarki w Częstochowie, Diamentowy Laur Izby Gospodarczej województw śląskich, Tytuł Autorytetu roku 1995 (Katowice), Nagrodę Arcybiskupa Metropolity Damiana Zimonia "Lux ex Silesia" w Katowicach, nagrodę Stowarzyszenia " Reinhold-Schneider-Gesellschaft E.V." w Wiedniu, Augsburską Nagrodę Pokoju (Augsburg), Nagrodę "Honorowy Ślązak Roku 1997" w Katowicach. W tym roku otrzymał Medal Świętego Jerzego przyznany przez redakcję "Tygodnika Powszechnego" "za pracę na rzecz jedności chrześcijan, pojednania polsko-niemieckiego, pielęgnowanie wielokulturowości Opolszczyzny".
Jest jednym z najwybitniejszych orędowników pojednania polsko-niemieckiego, w sposób niezwykle taktowny przywrócił Msze w języku niemieckim dla mniejszości zamieszkałej na terenie diecezji opolskiej, jest gorącym patriotą "małej Ojczyzny", której wielokulturowość często podkreśla, pragnie, by była, tak jak określił ją papież Jan Paweł II "ziemią wielorakiego pojednania". Z zamiłowaniem mówi gwarą śląską i chętnie opowiada historię regionu i historie konkretnych ludzi, którzy się tu urodzili.
Wśród rozlicznych publikacji abp Nossola można wymienić: "Cognitio Dei experimentalis. Nauka Jana Hessena o religijnym poznaniu Boga", Warszawa 1974; "Teologia na usługach wiary. Wokół zagadnień odnowionej teologii", Opole 1978; "Chrystologia Karola Bartha. Wpływ na współczesną chrystologię katolicką", Lublin 1979; "Teologia bliższa życiu. Wpływ teologii na egzystencję chrześcijańską", Opole 1984, II wyd. Paryż 1993; "Der Mensch braucht Theologie. Ansätze zu einer lebensnahen Glaubensreflexion", Einsiedeln 1986; "Gelebte Theologie heute. Skizzen zur postkonziliären Glaubenswissenschaft", Opole 1992; "Miłość współweseli się z prawdą. Ewangeliczny wymiar przepowiadania", Opole 1996; ponad 310 artykułów naukowych i popularno-naukowych oraz 11 pozycji książkowych.
Do ulubionych lektur abp Nossola należy: klasyka literatury światowej, a także Norwid, Sienkiewicz, Żeromski. Jego dewizą życiową jest "Czynić prawdę w miłości i dostarczać w ten sposób dowodów, że Bóg jest Miłością".
bł, aw / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 12 listopada 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-11-11 14:48 Ks. Peszkowski poświęcił sztandar Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy.

s. prałat Zbigniew Peszkowski poświęcił sztandar Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej podczas Mszy św. w intencji Ojczyzny odprawionej w kościele Matki Bożej Łaskawej w Warszawie. W homilii wyjaśnił on istotę słów wyszytych na sztandarze: "przybyliśmy nie po to, aby nam służono, ale po to abyśmy służyli".
Ks. hm. Peszkowski przypomniał dorobek harcerstwa przedwojennego oraz Szarych Szeregów. Powiedział: "ci którzy byli przed nami, byli fantastyczni i my tacy sami będziemy".

Na zakończenie dodał, że harcerzem nie przestaje się być, a jest się nim przez całe życie.
Przed Mszą odbył się apel, na którym hm. Feliks Borodzik przyznał harcerzom sztandar. Po oddaniu czci i ucałowaniu go, druhowie odnowili przyrzeczenie harcerskie.
Na uroczystości obecne były władze ZHR oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, m in. poseł Antoni Maciarewicz.
ck
js / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 11 listopada 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-11-11 11:24 Ks. Prymas odprawił Mszę świętą w Święto Niepodległości

Ks. Prymas Józef Glemp odprawił uroczystą Mszę św. o godz. 10 w katedrze warszawskiej 11 listopada, w rocznicę odzyskania niepodległości. Na początku powiedział, że jest to dziękczynienie i modlitwa za odzyskanie niepodległości i za tych, którzy `złożyli swoje życie w ofierze, by wywalczyć i ukształtować wolność Ojczyzny`.
Kazanie wygłosił ks. prałat Andrzej Przekaziński. Przypomiał on, że dar wolności, za który dziękujemy Bogu, przypomina nam o niesutannym działaniu Boga w historii. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że nie byłoby wolności Polski i uformowanego społeczeństwa bez ofiary Chrystusa na .

Podkreślił rownież, że `największym wrogiem człowieka i wolności jest strach`. Kaznodzieja przypomniał początki historii Kościoła, który rodził się w sytuacji zagrożenia i obawy, jednak dzięki mocy Ducha Świętego Apostołowie przełamali swój lęk i wyszli z Wieczernika. Podkreślił, że w 1980 roku ` to właśnie moc Ducha pozwoliły nam w pokojowy sposób odzyskać wolność`. Było to możliwe dzięki Dobrej Nowinie, która przez wieki była zawsze `wyspą wolności`. Wezwał, by `w to święto nie karmić się złudzeniami i stanąć w prawdzie przed Bogiem`. `Może wtedy - mówił ks. Przekaziński - otrzymamy więcej niż wówczas, gdy chełpimy się tym, kim jesteśmy i kim byliśmy`.
ps / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 11 listopada 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-11-11 11:24 Ks. Prymas odprawił Mszę świętą w Święto Niepodległości

Ks. Prymas Józef Glemp odprawił uroczystą Mszę św. o godz. 10 w katedrze warszawskiej 11 listopada, w rocznicę odzyskania niepodległości. Na początku powiedział, że jest to dziękczynienie i modlitwa za odzyskanie niepodległości i za tych, którzy `złożyli swoje życie w ofierze, by wywalczyć i ukształtować wolność Ojczyzny`.
Kazanie wygłosił ks. prałat Andrzej Przekaziński. Przypomiał on, że dar wolności, za który dziękujemy Bogu, przypomina nam o niesutannym działaniu Boga w historii. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że nie byłoby wolności Polski i uformowanego społeczeństwa bez ofiary Chrystusa na .

Podkreślił rownież, że `największym wrogiem człowieka i wolności jest strach`. Kaznodzieja przypomniał początki historii Kościoła, który rodził się w sytuacji zagrożenia i obawy, jednak dzięki mocy Ducha Świętego Apostołowie przełamali swój lęk i wyszli z Wieczernika. Podkreślił, że w 1980 roku ` to właśnie moc Ducha pozwoliły nam w pokojowy sposób odzyskać wolność`. Było to możliwe dzięki Dobrej Nowinie, która przez wieki była zawsze `wyspą wolności`. Wezwał, by `w to święto nie karmić się złudzeniami i stanąć w prawdzie przed Bogiem`. `Może wtedy - mówił ks. Przekaziński - otrzymamy więcej niż wówczas, gdy chełpimy się tym, kim jesteśmy i kim byliśmy`.
ps / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 11 listopada 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-11-09 16:57 W Warszawie odbędzie się XVI Przegląd Chórów Kościelnych

W dniach 20-21 listopada odbędzie się w stolicy XVI Przegląd Chórów Kościelnych z udziałem 19 zespołów z Warszawy i okolic. Koncerty rozpoczynać się będą codziennie o godz. 16.30 w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Przegląd jest zorganizowany z okazji wspomnienia św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej.
W programie znajdzie się kilkanaście kompozycji z wszystkich epok, wśród nich m.in. "Herr" z "Pasji wg św. Jana" Jana Sebastiana Bacha, "Ojcze nasz" Stanisława Moniuszki, "Ave verum" Mozarta, "And the glory" z oratorium "Mesjasz" Haendla.
Na zakończenie przeglądu w n.

18.00 Prymas Polski kard. Józef Glemp odprawi Mszę św., po której poświęci tablicę pamiątkową ku czci Juliusza Słowackiego z okazji 150. rocznicy śmierci poety.
mc / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 09 listopada 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-11-09 16:57 W Warszawie odbędzie się XVI Przegląd Chórów Kościelnych

W dniach 20-21 listopada odbędzie się w stolicy XVI Przegląd Chórów Kościelnych z udziałem 19 zespołów z Warszawy i okolic. Koncerty rozpoczynać się będą codziennie o godz. 16.30 w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Przegląd jest zorganizowany z okazji wspomnienia św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej.
W programie znajdzie się kilkanaście kompozycji z wszystkich epok, wśród nich m.in. "Herr" z "Pasji wg św. Jana" Jana Sebastiana Bacha, "Ojcze nasz" Stanisława Moniuszki, "Ave verum" Mozarta, "And the glory" z oratorium "Mesjasz" Haendla.
Na zakończenie przeglądu w n.

18.00 Prymas Polski kard. Józef Glemp odprawi Mszę św., po której poświęci tablicę pamiątkową ku czci Juliusza Słowackiego z okazji 150. rocznicy śmierci poety.
mc / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 09 listopada 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
Strony: początek 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT