Znaleziono depesz: 10512
1999-12-21 12:47 Warszawa: 70 tys. młodzieży przyjedzie na Europejskie Spotkanie Młodych

70 tys. młodzieży weźmie udział w Europejskim Spotkaniu Młodych w Warszawie organizowanym przez Wspólnotę z Taize. Tysiące autobusów z całej Europy, specjalne pociągi z Włoch, Niemiec i Węgier i prawie wszystkich miast Polski zjadą do stolicy przed południem 28 grudnia.
Codziennie o godz. 13.30 i 19.00 w czterech wielkich namiotach na Agrykoli i hali Torwar zabrzmią śpiewy z Taize. Młodzież będzie się gromadzić na wspólnej modlitwie oraz wymianie myśli i doświadczeń. Popołudnia będą poświęcone na spotkania służące pogłębianiu wiary i poszukiwaniu dróg solidarności z ludźmi cierpiącymi.

Podczas wieczornych modlitw brat Roger, założyciel wspólnoty z Taize będzie kontynuował rozważania rozpoczęte w liście pt. "Zadziwienie radością" wydanym z okazji spotkania w Warszawie.
W ostatniej godzinie roku 1999 roku młodzież weźmie udział w czuwaniach modlitewnych pod nazwą "komunii z narodami, które cierpią". Natomiast po północy planowane jest "święto narodów" - czas na śpiewy, tańce i opowieści młodzieży różnych narodowości.
Blisko 200 parafii Warszawy i okolic będzie gościć młodych uczestników spotkania. W stolicy przyjmą ich także kościoły protestanckie i prawosławny.
Program 2 TVP, 30 grudnia o godz. 19.00 przeprowadzi godzinną transmisję z modlitwy wieczornej.
awo / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 21 grudnia 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-12-21 12:47 Warszawa: 70 tys. młodzieży przyjedzie na Europejskie Spotkanie Młodych

70 tys. młodzieży weźmie udział w Europejskim Spotkaniu Młodych w Warszawie organizowanym przez Wspólnotę z Taize. Tysiące autobusów z całej Europy, specjalne pociągi z Włoch, Niemiec i Węgier i prawie wszystkich miast Polski zjadą do stolicy przed południem 28 grudnia.
Codziennie o godz. 13.30 i 19.00 w czterech wielkich namiotach na Agrykoli i hali Torwar zabrzmią śpiewy z Taize. Młodzież będzie się gromadzić na wspólnej modlitwie oraz wymianie myśli i doświadczeń. Popołudnia będą poświęcone na spotkania służące pogłębianiu wiary i poszukiwaniu dróg solidarności z ludźmi cierpiącymi.

Podczas wieczornych modlitw brat Roger, założyciel wspólnoty z Taize będzie kontynuował rozważania rozpoczęte w liście pt. "Zadziwienie radością" wydanym z okazji spotkania w Warszawie.
W ostatniej godzinie roku 1999 roku młodzież weźmie udział w czuwaniach modlitewnych pod nazwą "komunii z narodami, które cierpią". Natomiast po północy planowane jest "święto narodów" - czas na śpiewy, tańce i opowieści młodzieży różnych narodowości.
Blisko 200 parafii Warszawy i okolic będzie gościć młodych uczestników spotkania. W stolicy przyjmą ich także kościoły protestanckie i prawosławny.
Program 2 TVP, 30 grudnia o godz. 19.00 przeprowadzi godzinną transmisję z modlitwy wieczornej.
awo / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 21 grudnia 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-12-21 10:40 Warszawa: Betlejemskie Światło Pokoju u premiera RP (krótka)

"Oby to światło przypominało że jesteśmy jedną wielką rodziną: w Europie i na całym świecie" - powiedział premier RP Jerzy Buzek przyjmując 21 grudnia Betlejemskie Światło Pokoju. Do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaniosło je kilkunastu harcerzy ZHP.
Premier zaznaczył, że Światło Pokoju rozchodzi się po całej Europie z tego samego miejsca - z Groty Betlejemskiej. "Jest to dowód ciepła jedności i solidarności wszystkich ludzi, bo podajemy je sobie z rąk do rąk - z jednego kraju do następnego.


Betlejemskie Światło Pokoju będzie towarzyszyło dzisiejszemu posiedzeniu Rady Ministrów, na które zaniósł je sam premier Buzek.
per / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 21 grudnia 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-12-21 10:40 Warszawa: Betlejemskie Światło Pokoju u premiera RP (krótka)

"Oby to światło przypominało że jesteśmy jedną wielką rodziną: w Europie i na całym świecie" - powiedział premier RP Jerzy Buzek przyjmując 21 grudnia Betlejemskie Światło Pokoju. Do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaniosło je kilkunastu harcerzy ZHP.
Premier zaznaczył, że Światło Pokoju rozchodzi się po całej Europie z tego samego miejsca - z Groty Betlejemskiej. "Jest to dowód ciepła jedności i solidarności wszystkich ludzi, bo podajemy je sobie z rąk do rąk - z jednego kraju do następnego.


Betlejemskie Światło Pokoju będzie towarzyszyło dzisiejszemu posiedzeniu Rady Ministrów, na które zaniósł je sam premier Buzek.
per / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 21 grudnia 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-12-20 18:54 Prymas Polski otrzymał album o warszawskiej katedrze

Pierwszy egzemplarz albumu Marii i Andrzeja Szypowskich o warszawskiej katedrze - "Gdy wchodzisz w progi Katedry..." - otrzymał 20 grudnia od autorów Prymas Polski kard. Józef Glemp. W spotkaniu uczestniczyli biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Marian Duś, minister kultury i dziedzictwa narodowego Andrzej Zakrzewski i wicewojewoda mazowiecki Stanisław Pietrzak.
"Wydawało mi się, że znam katedrę" - stwierdził Prymas Polski po otrzymaniu albumu. Podkreślił, że świątynia warszawska jest ważnym zabytkiem w dziejach Polski, gdyż "tutaj krzyżowało się tyle wielkich spraw".


Album o warszawskiej katedrze ukazał się nakładem Fundacji Artibus z inicjatywy kard. Józefa Glempa. Wydanie książki wsparły warszawska kuria, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, władze lokalne oraz kilka firm.
mr / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 20 grudnia 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-12-20 18:54 Prymas Polski otrzymał album o warszawskiej katedrze

Pierwszy egzemplarz albumu Marii i Andrzeja Szypowskich o warszawskiej katedrze - "Gdy wchodzisz w progi Katedry..." - otrzymał 20 grudnia od autorów Prymas Polski kard. Józef Glemp. W spotkaniu uczestniczyli biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Marian Duś, minister kultury i dziedzictwa narodowego Andrzej Zakrzewski i wicewojewoda mazowiecki Stanisław Pietrzak.
"Wydawało mi się, że znam katedrę" - stwierdził Prymas Polski po otrzymaniu albumu. Podkreślił, że świątynia warszawska jest ważnym zabytkiem w dziejach Polski, gdyż "tutaj krzyżowało się tyle wielkich spraw".


Album o warszawskiej katedrze ukazał się nakładem Fundacji Artibus z inicjatywy kard. Józefa Glempa. Wydanie książki wsparły warszawska kuria, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, władze lokalne oraz kilka firm.
mr / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 20 grudnia 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-12-18 18:40 W Warszawie obradowało forum "Christianitas"

Redakcja niedawno powstałego kwartalnika "Christianitas" zorganizowała 18 grudnia w Warszawie forum dyskusyjne "Papieskie drogowskazy dla Polski". W tym pierwszym publicznym spotkaniu zespołu redakcyjnego z czytelnikami i sympatykami, któremu patronował pos. Marcin Libicki, kawaler maltański, wiceprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, wzięli udział m.in. pos. Marek Jurek i prof. Mieczysław Gogacz z Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego.
Organizatorzy forum zapowiedzieli, że podobne spotkania odbywać się będą cyklicznie, zależnie od potrzeb i służyć będą dialogowi przede ws.

Sama redakcja nie kryje swego przywiązania do łacińskiej Tradycji Kościoła i tej tematyce poświęciła też pierwszy, podwójny numer "Christianitas". Dla podkreślenia takiego charakteru nowego tytułu i samego forum rozpoczęto je modlitwą "Ojcze nasz", po czym w południe odmówiono modlitwę Anioł Pański a zakończono je odśpiewaniem pieśni "Salve Regina" - te dwie ostatnie modlitwy po łacinie.
"Nie możemy dopuścić do tego, aby przesłanie ostatniej pielgrzymki papieskiej zostało zapomniane lub zaprzepaszczone. Dlatego musimy je nieustannie przywoływać i starać się wcielać w życie" - powiedział dr Paweł Milcarek, redaktor naczelny kwartalnika, otwierając spotkanie. Odczytał też list opata klasztoru benedyktyńskiego w Fontgombault o. Antoine Forgeot, który zachęcał Polaków, aby strzegąc nauczania papieskiego stawali się wzorem dla zeświecczonych społeczeństw zachodnich. Klasztor ten jest jednym z kilkunastu we Francji, które za zgodą Stolicy Apostolskiej mają prawo sprawowania liturgii w rycie trydenckim.
O znaczeniu tradycji narodowej dla Kościoła w Polsce mówił dr Grzegorz Kucharczyk z Poznania. Zwrócił uwagę, że Ojciec Święty już w 1979 r. nawoływał swych rodaków, aby pozostali wierni temu dziedzictwu i podobnie w tym roku apelował, aby nie zatracili oni swej tożsamości i ducha narodowego pod wpływem czynników zewnętrznych.
Dr Milcarek w referacie "Droga do pełnej jedności chrześcijan. Doświadczenie polskie" stwierdził, że Ojciec Święty robi bardzo dużo dla ekumenizmu, wychodząc naprzeciw innym Kościołom w wielu sprawach, a zarazem podkreślając konieczność zachowania własnej tożsamości wyznaniowej. Zawsze przy tym podkreśla, że pełnia prawdy objawionej jest tylko w Kościele katolickim, ale dostrzega też pewne jej elementy w innych wspólnotach chrześcijańskich - podkreślił mówca.
Pierwszy numer kwartalnika "Christianitas" ukazał się w ubiegłym miesiącu. Utrzymane w duchu przywiązania do tradycji łacińskiej pismo stara się ukazywać ciągłość tradycji łacińskiej w naszym kraju. Zarówno ono samo, jak i organizowane przez nie forum ma być miejscem dyskusji nad obecnością i ciągłością oraz rolą i siłą tradycji łacińskiej w naszym kraju. Redakcja zapowiada nowy numer pisma już w styczniu.
kg / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 18 grudnia 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-12-18 18:40 W Warszawie obradowało forum "Christianitas"

Redakcja niedawno powstałego kwartalnika "Christianitas" zorganizowała 18 grudnia w Warszawie forum dyskusyjne "Papieskie drogowskazy dla Polski". W tym pierwszym publicznym spotkaniu zespołu redakcyjnego z czytelnikami i sympatykami, któremu patronował pos. Marcin Libicki, kawaler maltański, wiceprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, wzięli udział m.in. pos. Marek Jurek i prof. Mieczysław Gogacz z Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego.
Organizatorzy forum zapowiedzieli, że podobne spotkania odbywać się będą cyklicznie, zależnie od potrzeb i służyć będą dialogowi przede ws.

Sama redakcja nie kryje swego przywiązania do łacińskiej Tradycji Kościoła i tej tematyce poświęciła też pierwszy, podwójny numer "Christianitas". Dla podkreślenia takiego charakteru nowego tytułu i samego forum rozpoczęto je modlitwą "Ojcze nasz", po czym w południe odmówiono modlitwę Anioł Pański a zakończono je odśpiewaniem pieśni "Salve Regina" - te dwie ostatnie modlitwy po łacinie.
"Nie możemy dopuścić do tego, aby przesłanie ostatniej pielgrzymki papieskiej zostało zapomniane lub zaprzepaszczone. Dlatego musimy je nieustannie przywoływać i starać się wcielać w życie" - powiedział dr Paweł Milcarek, redaktor naczelny kwartalnika, otwierając spotkanie. Odczytał też list opata klasztoru benedyktyńskiego w Fontgombault o. Antoine Forgeot, który zachęcał Polaków, aby strzegąc nauczania papieskiego stawali się wzorem dla zeświecczonych społeczeństw zachodnich. Klasztor ten jest jednym z kilkunastu we Francji, które za zgodą Stolicy Apostolskiej mają prawo sprawowania liturgii w rycie trydenckim.
O znaczeniu tradycji narodowej dla Kościoła w Polsce mówił dr Grzegorz Kucharczyk z Poznania. Zwrócił uwagę, że Ojciec Święty już w 1979 r. nawoływał swych rodaków, aby pozostali wierni temu dziedzictwu i podobnie w tym roku apelował, aby nie zatracili oni swej tożsamości i ducha narodowego pod wpływem czynników zewnętrznych.
Dr Milcarek w referacie "Droga do pełnej jedności chrześcijan. Doświadczenie polskie" stwierdził, że Ojciec Święty robi bardzo dużo dla ekumenizmu, wychodząc naprzeciw innym Kościołom w wielu sprawach, a zarazem podkreślając konieczność zachowania własnej tożsamości wyznaniowej. Zawsze przy tym podkreśla, że pełnia prawdy objawionej jest tylko w Kościele katolickim, ale dostrzega też pewne jej elementy w innych wspólnotach chrześcijańskich - podkreślił mówca.
Pierwszy numer kwartalnika "Christianitas" ukazał się w ubiegłym miesiącu. Utrzymane w duchu przywiązania do tradycji łacińskiej pismo stara się ukazywać ciągłość tradycji łacińskiej w naszym kraju. Zarówno ono samo, jak i organizowane przez nie forum ma być miejscem dyskusji nad obecnością i ciągłością oraz rolą i siłą tradycji łacińskiej w naszym kraju. Redakcja zapowiada nowy numer pisma już w styczniu.
kg / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 18 grudnia 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-12-17 20:10 Warszawa: inauguracja Studium Duchowości Europejskiej

Duchowe oblicze Europy będzie głównym tematem spotkań organizowanych przez Studium Duchowości Europejskiej w Warszawie. Wykład pt. "O jedność ludzkości - Teilhard de Chardin", inaugurujący działalność studium wygłosił 17 grudnia dziekan Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie ks. prof. dr hab. Józef Kulisz SJ.
Pomysłodawcą i dyrektorem studium jest ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański, kierownik sekcji teologii duchowości Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego. "W ten sposób chcemy realizować myśl Ojca Świętego o ewangelizacji Europy i jednoczeniu jej na bazie tych wartości, które prz.

Urbański. Zapraszani będą nie tylko teologowie czy osoby duchowne, ale także prelegenci ukazujący różne wartości jednoczące Europę - chrześcijańskie i nie tylko. "Również inne religie świata czy Europy jednoczą ludzi" - zauważył dyrektor.
Spotkania, przygotowywane wraz z Katolickim Stowarzyszeniem "Civitas Christiana", będą odbywały się co miesiąc w Centrum Kultury Chrześcijańskiej przy ul. Pięknej 16 B. Każdy wykład przygotuje specjalista z konkretnej dziedziny. W przyszłym miesiącu gościem studium będzie bp Adam Lepa, który 18 stycznia o godz. 17 odpowie na pytanie "Co jest ratunkiem dla Europy?".
ck
per / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 17 grudnia 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-12-17 20:10 Warszawa: inauguracja Studium Duchowości Europejskiej

Duchowe oblicze Europy będzie głównym tematem spotkań organizowanych przez Studium Duchowości Europejskiej w Warszawie. Wykład pt. "O jedność ludzkości - Teilhard de Chardin", inaugurujący działalność studium wygłosił 17 grudnia dziekan Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie ks. prof. dr hab. Józef Kulisz SJ.
Pomysłodawcą i dyrektorem studium jest ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański, kierownik sekcji teologii duchowości Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego. "W ten sposób chcemy realizować myśl Ojca Świętego o ewangelizacji Europy i jednoczeniu jej na bazie tych wartości, które prz.

Urbański. Zapraszani będą nie tylko teologowie czy osoby duchowne, ale także prelegenci ukazujący różne wartości jednoczące Europę - chrześcijańskie i nie tylko. "Również inne religie świata czy Europy jednoczą ludzi" - zauważył dyrektor.
Spotkania, przygotowywane wraz z Katolickim Stowarzyszeniem "Civitas Christiana", będą odbywały się co miesiąc w Centrum Kultury Chrześcijańskiej przy ul. Pięknej 16 B. Każdy wykład przygotuje specjalista z konkretnej dziedziny. W przyszłym miesiącu gościem studium będzie bp Adam Lepa, który 18 stycznia o godz. 17 odpowie na pytanie "Co jest ratunkiem dla Europy?".
ck
per / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 17 grudnia 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-12-17 18:31 Zmarł ks. Królik prodziekan PWT w Warszawie

Ks. prof. Ludwik Królik, prodziekan Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie zmarł 17 grudnia w Warszawie. Był historykiem Kościoła, członkiem komisji historycznej w procesie beatyfikacyjnym ks. Jerzego Popiełuszki. Miał 58 lat.
Ks. prof. Królik był księdzem archidiecezji warszawskiej, święcenia kapłańskie przyjął z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego w 1967 roku. Kierował Sekcją św. Jana Chrzciciela Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.
W latach 1961-67 studiował w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, a następnie w latach 1973-1977 w Katolickim Uniwersytecie .

Stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1991 roku na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Od 1997 roku pracował również na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego).
ck
awo / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 17 grudnia 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-12-17 18:31 Zmarł ks. Królik prodziekan PWT w Warszawie

Ks. prof. Ludwik Królik, prodziekan Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie zmarł 17 grudnia w Warszawie. Był historykiem Kościoła, członkiem komisji historycznej w procesie beatyfikacyjnym ks. Jerzego Popiełuszki. Miał 58 lat.
Ks. prof. Królik był księdzem archidiecezji warszawskiej, święcenia kapłańskie przyjął z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego w 1967 roku. Kierował Sekcją św. Jana Chrzciciela Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.
W latach 1961-67 studiował w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, a następnie w latach 1973-1977 w Katolickim Uniwersytecie .

Stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1991 roku na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Od 1997 roku pracował również na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego).
ck
awo / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 17 grudnia 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-12-17 18:06 Dyrektor Portów Lotniczych wspomaga budowę Świątyni Opatrzności Bożej

Dyrektor Portów Lotniczych Maciej Kalita przekazał na ręce kard. Glemp czek przeznaczony na budowę Świątyni Opatrzności Bożej. Prymas Polski uczestniczył 17 grudnia na Okęciu w spotkaniu opłatkowym pracowników Polskich Linii Lotniczych LOT. Życzył im "miłości pochodzącej od Boga - niezależnie od tego czy człowiek mocno wierzy w Boga czy nieco mniej".
Witając Prymasa Polski Dyrektor Portów Lotniczych Maciej Kalita powiedział, że to spotkanie jest nawiązaniem do wielkiego wydarzenia w historii polskiego lotnictwa, jakim było spotkanie z Janem Pawłem II.

Prymas Polski składając wszystkim zebranym życzenia świąteczne powiedział: "Dzisiejsze wydarzenie jest dla nas niecodzienne, jest dla nas świętem, bo my chcemy czuć się świątecznie. Gdyby tego nie było bylibyśmy ciągle wtrąceni w szarość życia, ale Chrystus przychodzi, rodzi się w stajence i pozostaje - to jest tajemnica tej siły". Dodał również, że miłość prawdziwa nie robi wyjątków, miłość Chrystusowa jest miłosierna i w szczególny sposób wybiera tych, którzy są grzeszni bo na tym polega miłosierdzie Boże".
Kard. Glemp nawiązał również do ostatniej wizyty Jana Pawła II w Polsce "jesteśmy pokoleniem historycznym i to nie tylko dlatego, że pamiętamy to co było kilkadziesiąt lat temu, ale także dlatego, że pamiętamy Ojca Świętego, który w tym roku spotkał się z pracownikami LOT-u. I to pozostanie w naszej ojczyźnie już historią, a patrząc dalej mamy wcielać w życie to, co głosił nam Ojciec Święty.
ck
mc / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 17 grudnia 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-12-17 18:06 Dyrektor Portów Lotniczych wspomaga budowę Świątyni Opatrzności Bożej

Dyrektor Portów Lotniczych Maciej Kalita przekazał na ręce kard. Glemp czek przeznaczony na budowę Świątyni Opatrzności Bożej. Prymas Polski uczestniczył 17 grudnia na Okęciu w spotkaniu opłatkowym pracowników Polskich Linii Lotniczych LOT. Życzył im "miłości pochodzącej od Boga - niezależnie od tego czy człowiek mocno wierzy w Boga czy nieco mniej".
Witając Prymasa Polski Dyrektor Portów Lotniczych Maciej Kalita powiedział, że to spotkanie jest nawiązaniem do wielkiego wydarzenia w historii polskiego lotnictwa, jakim było spotkanie z Janem Pawłem II.

Prymas Polski składając wszystkim zebranym życzenia świąteczne powiedział: "Dzisiejsze wydarzenie jest dla nas niecodzienne, jest dla nas świętem, bo my chcemy czuć się świątecznie. Gdyby tego nie było bylibyśmy ciągle wtrąceni w szarość życia, ale Chrystus przychodzi, rodzi się w stajence i pozostaje - to jest tajemnica tej siły". Dodał również, że miłość prawdziwa nie robi wyjątków, miłość Chrystusowa jest miłosierna i w szczególny sposób wybiera tych, którzy są grzeszni bo na tym polega miłosierdzie Boże".
Kard. Glemp nawiązał również do ostatniej wizyty Jana Pawła II w Polsce "jesteśmy pokoleniem historycznym i to nie tylko dlatego, że pamiętamy to co było kilkadziesiąt lat temu, ale także dlatego, że pamiętamy Ojca Świętego, który w tym roku spotkał się z pracownikami LOT-u. I to pozostanie w naszej ojczyźnie już historią, a patrząc dalej mamy wcielać w życie to, co głosił nam Ojciec Święty.
ck
mc / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 17 grudnia 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-12-17 17:51 Prymas Polski: 70 lat to wiek pogodny i uprzywilejowany

"Cieszę się, że jestem już starszy, bo Ojciec Święty napisał list do ludzi w podeszłym wieku - czyli do mnie" - powiedział Prymas Polski kard. Józef Glemp w rozmowie z KAI 17 grudnia w przeddzień swoich 70. urodzin.
Kard. Glemp powiedział również, że 70 lat to taki pogodny wiek - pogodny bo uprzywilejowany, ponieważ starszego człowieka wszyscy bardziej szanują. Dodał również, że cieszy się ze swojego wieku, gdyż teraz jako człowiekowi starszemu ludzie będą mu więcej wybaczać. Na pytanie co było dla niego najtrudniejsze w ciągu tych 70 lat opowiedział, że wiele było trudnych wydarzeń, ale najt.

Natomiast najważniejszym wydarzeniem najmilej wspominanym przez Księdza Prymasa były jego święcenia kapłańskie.
ck
mc / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 17 grudnia 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-12-17 17:51 Prymas Polski: 70 lat to wiek pogodny i uprzywilejowany

"Cieszę się, że jestem już starszy, bo Ojciec Święty napisał list do ludzi w podeszłym wieku - czyli do mnie" - powiedział Prymas Polski kard. Józef Glemp w rozmowie z KAI 17 grudnia w przeddzień swoich 70. urodzin.
Kard. Glemp powiedział również, że 70 lat to taki pogodny wiek - pogodny bo uprzywilejowany, ponieważ starszego człowieka wszyscy bardziej szanują. Dodał również, że cieszy się ze swojego wieku, gdyż teraz jako człowiekowi starszemu ludzie będą mu więcej wybaczać. Na pytanie co było dla niego najtrudniejsze w ciągu tych 70 lat opowiedział, że wiele było trudnych wydarzeń, ale najt.

Natomiast najważniejszym wydarzeniem najmilej wspominanym przez Księdza Prymasa były jego święcenia kapłańskie.
ck
mc / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 17 grudnia 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-12-17 15:27 Warszawa: żywa szopka u św. Stanisława Kostki

Osioł, owce i kozy oraz Święta Rodzina wraz z aniołkami znajdą się w żywej szopce przy kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Stajenka o wielkości 9 na 6 metrów nosić będzie nazwę "Żoliborskie Betlejem 2000".
Budowla pokryta słomą stanęła w pobliżu grobu sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki. W środku, oprócz zwierząt, znajdzie się Matka Boska, św. Józef, aniołowie oraz dzieciątko. W ich role wcielą się ochotnicy. Osła, a dokładniej oślicę, wypożyczy warszawskie ZOO. Drewno na budowę szopki dostarczyli leśnicy z Lasów Państwowych, a wykonaniem stajenki zajęli się ludzie pracu.

Stanisława Kostki, ks. kan. Zygmunt Malacki. Uroczyste otwarcie nastąpi 24 grudnia podczas pasterki. Oglądanie stajenki umilać będą aktorzy recytujący wiersze oraz zespoły młodzieżowe i harcerskie śpiewające kolędy. Szopkę będzie można oglądać w dni powszednie od godz. 12 do 19, a w święta od 9 do 19. Zamknięcie stajenki 2 stycznia.
W tym samym czasie w środku kościoła otwarta będzie druga szopka, przygotowana z myślą o Europejskim Spotkaniu Młodych. Pod hasłem "Otwórzcie drzwi Chrystusowi" napisanym w kilkunastu językach w środku stajenki umieszczonych zostanie kilkanaście europejskich flag, które zbiegać się będą przy żłóbku z dzieciątkiem.
per / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 17 grudnia 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-12-17 15:27 Warszawa: żywa szopka u św. Stanisława Kostki

Osioł, owce i kozy oraz Święta Rodzina wraz z aniołkami znajdą się w żywej szopce przy kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Stajenka o wielkości 9 na 6 metrów nosić będzie nazwę "Żoliborskie Betlejem 2000".
Budowla pokryta słomą stanęła w pobliżu grobu sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki. W środku, oprócz zwierząt, znajdzie się Matka Boska, św. Józef, aniołowie oraz dzieciątko. W ich role wcielą się ochotnicy. Osła, a dokładniej oślicę, wypożyczy warszawskie ZOO. Drewno na budowę szopki dostarczyli leśnicy z Lasów Państwowych, a wykonaniem stajenki zajęli się ludzie pracu.

Stanisława Kostki, ks. kan. Zygmunt Malacki. Uroczyste otwarcie nastąpi 24 grudnia podczas pasterki. Oglądanie stajenki umilać będą aktorzy recytujący wiersze oraz zespoły młodzieżowe i harcerskie śpiewające kolędy. Szopkę będzie można oglądać w dni powszednie od godz. 12 do 19, a w święta od 9 do 19. Zamknięcie stajenki 2 stycznia.
W tym samym czasie w środku kościoła otwarta będzie druga szopka, przygotowana z myślą o Europejskim Spotkaniu Młodych. Pod hasłem "Otwórzcie drzwi Chrystusowi" napisanym w kilkunastu językach w środku stajenki umieszczonych zostanie kilkanaście europejskich flag, które zbiegać się będą przy żłóbku z dzieciątkiem.
per / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 17 grudnia 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-12-17 13:45 Warszawa: dzwon jubileuszowy przed bazyliką archikatedralną

Dokładnie 2,5 tony waży dzwon jubileuszowy, który ustawiono 17 grudnia przed warszawską bazyliką archikatedralną. Jego bicie obwieści w noc Bożego Narodzenia początek obchodów Wielkiego Jubileuszu 2000-lecia Chrześcijaństwa.
Złoty dzwon zdobią wizerunki Matki Boskiej Częstochowskiej, papieża Jana Pawła II oraz Prymasa Polski kard. Józefa Glempa na tle napisu "Solidarność". Obwód dzwonu - wykonanego z miedzi, cyny i srebra - wynosi prawie 5 metrów. Jego fundatorem jest małżeństwo, które podarowało go z okazji 30 rocznicy zawarcia ślubu.

Wykonawcą dzwonu jest ludwisarnia Felczyńskich z Taciszowa.
Dzwon będzie stał przed archikatedrą do 27 grudnia. Potem zostanie zdemontowany i oddany na przechowanie do jednej z parafii wilanowskich, a później zawiśnie w budowanej Świątyni Opatrzności Bożej na Polach Wilanowskich.
tjk / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 17 grudnia 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
1999-12-17 13:45 Warszawa: dzwon jubileuszowy przed bazyliką archikatedralną

Dokładnie 2,5 tony waży dzwon jubileuszowy, który ustawiono 17 grudnia przed warszawską bazyliką archikatedralną. Jego bicie obwieści w noc Bożego Narodzenia początek obchodów Wielkiego Jubileuszu 2000-lecia Chrześcijaństwa.
Złoty dzwon zdobią wizerunki Matki Boskiej Częstochowskiej, papieża Jana Pawła II oraz Prymasa Polski kard. Józefa Glempa na tle napisu "Solidarność". Obwód dzwonu - wykonanego z miedzi, cyny i srebra - wynosi prawie 5 metrów. Jego fundatorem jest małżeństwo, które podarowało go z okazji 30 rocznicy zawarcia ślubu.

Wykonawcą dzwonu jest ludwisarnia Felczyńskich z Taciszowa.
Dzwon będzie stał przed archikatedrą do 27 grudnia. Potem zostanie zdemontowany i oddany na przechowanie do jednej z parafii wilanowskich, a później zawiśnie w budowanej Świątyni Opatrzności Bożej na Polach Wilanowskich.
tjk / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 17 grudnia 1999
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
Strony: początek 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT