Znaleziono depesz: 10835
2000-02-11 15:02 Prymas Polski: dziś większość ludzi jest chorych na duszy (rozszerzenie)

- Dziś większość ludzi jest chorych na duszy - powiedział Prymas Polski kard. Józef Glemp. Z okazji światowego Dnia Chorego, 11 lutego, przewodniczył on Mszy św. i głosił homilię w kaplicy Centrum Onkologii w Warszawie. Uczestniczyli w niej pacjenci i pracownicy centrum.
Zdaniem kard. Glempa, nawet jeśli współczesnym ludziom wydaje się, że są zdrowi, to jednak tkwi w nich choroba duszy. - "Najbardziej gnębi nas choroba, która dotyka duszy człowieka" - podkreślił. Według Ks. Prymasa jej objawy to m.in.

znieczulica, brutalność, brak sumienia czy arogancja. - To jest choroba współczesnego człowieka, z którą musimy się borykać - zaznaczył Prymas Polski.
Kard. Glemp zauważył, że każdy człowiek w jakiś sposób szkodzi swojemu zdrowiu, m.in. przez nieodpowiedni styl życia. "Nikotynizm, alkoholizm, narkomania i to, co wywołuje niepotrzebne stresy człowieka, złości, gniewy i klątwy - to wszystko również leży u podstaw zachorowań" - podkreślił Prymas.
Według hierarchy, Światowy Dzień Chorego jest po to, aby zwrócić uwagę na dar Boży, jakim jest życie i zdrowie. "Niehigieniczne życie, noce często niepotrzebnie zarywane, siedzenie długimi godzinami przy telewizorach i komputerach, brak ruchu - to wszystko jest także przyczyną słabości zdrowia" - zauważył kard. Glemp.
Prymas zaapelował, aby dzień chorego był dniem nadziei, dniem umiejętności podejmowania cierpienia i umiejętności współdziałania wszystkich na rzecz zmniejszenia każdego cierpienia. "Choremu nie tylko trzeba dawać lekarstwa, ale chory potrzebuje dobrego słowa, uśmiechu, nadziei i dobrego serca" - stwierdził kard. Glemp.
Po Mszy św. hierarcha spotkał się z chorymi i pracownikami Centrum Onkologii. Po salach instytutu Prymasa Polski oprowadzał dyrektor centrum prof. dr hab. Marek Nowacki. "Niech Pan Bóg daje dużo wytrwałości i szybkiego powrotu do zdrowia" - życzył chorym kard. Glemp i każdemu dał obrazek.
per / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 11 lutego 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-02-11 15:02 Prymas Polski: dziś większość ludzi jest chorych na duszy (rozszerzenie)

- Dziś większość ludzi jest chorych na duszy - powiedział Prymas Polski kard. Józef Glemp. Z okazji światowego Dnia Chorego, 11 lutego, przewodniczył on Mszy św. i głosił homilię w kaplicy Centrum Onkologii w Warszawie. Uczestniczyli w niej pacjenci i pracownicy centrum.
Zdaniem kard. Glempa, nawet jeśli współczesnym ludziom wydaje się, że są zdrowi, to jednak tkwi w nich choroba duszy. - "Najbardziej gnębi nas choroba, która dotyka duszy człowieka" - podkreślił. Według Ks. Prymasa jej objawy to m.in.

znieczulica, brutalność, brak sumienia czy arogancja. - To jest choroba współczesnego człowieka, z którą musimy się borykać - zaznaczył Prymas Polski.
Kard. Glemp zauważył, że każdy człowiek w jakiś sposób szkodzi swojemu zdrowiu, m.in. przez nieodpowiedni styl życia. "Nikotynizm, alkoholizm, narkomania i to, co wywołuje niepotrzebne stresy człowieka, złości, gniewy i klątwy - to wszystko również leży u podstaw zachorowań" - podkreślił Prymas.
Według hierarchy, Światowy Dzień Chorego jest po to, aby zwrócić uwagę na dar Boży, jakim jest życie i zdrowie. "Niehigieniczne życie, noce często niepotrzebnie zarywane, siedzenie długimi godzinami przy telewizorach i komputerach, brak ruchu - to wszystko jest także przyczyną słabości zdrowia" - zauważył kard. Glemp.
Prymas zaapelował, aby dzień chorego był dniem nadziei, dniem umiejętności podejmowania cierpienia i umiejętności współdziałania wszystkich na rzecz zmniejszenia każdego cierpienia. "Choremu nie tylko trzeba dawać lekarstwa, ale chory potrzebuje dobrego słowa, uśmiechu, nadziei i dobrego serca" - stwierdził kard. Glemp.
Po Mszy św. hierarcha spotkał się z chorymi i pracownikami Centrum Onkologii. Po salach instytutu Prymasa Polski oprowadzał dyrektor centrum prof. dr hab. Marek Nowacki. "Niech Pan Bóg daje dużo wytrwałości i szybkiego powrotu do zdrowia" - życzył chorym kard. Glemp i każdemu dał obrazek.
per / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 11 lutego 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-02-11 13:08 Prymas Polski: dziś większość ludzi jest chorych na duszy (krótka)

- Dziś większość ludzi jest chorych na duszy - powiedział Prymas Polski kard. Józef Glemp. Z okazji światowego Dnia Chorego, 11 lutego, przewodniczył on Mszy św. i głosił homilię w kaplicy Centrum Onkologii w Warszawie. Uczestniczyli w niej pacjenci i pracownicy centrum.
Zdaniem kard. Glempa nawet jeśli współczesnym ludziom wydaje się, że są zdrowi, to jednak tkwi w nich choroba duszy. - "Najbardziej gnębi nas choroba, która jest w duszy człowieka" - podkreślił. Według Ks. Prymasa objawami tego schorzenia są m.in.

znieczulica, brutalność, niewrażliwość sumienia, czy arogancja. - To jest choroba współczesnego człowieka, z którą musimy się borykać - zaznaczył Prymas Polski.
(rozszerzymy)
per / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 11 lutego 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-02-11 13:08 Prymas Polski: dziś większość ludzi jest chorych na duszy (krótka)

- Dziś większość ludzi jest chorych na duszy - powiedział Prymas Polski kard. Józef Glemp. Z okazji światowego Dnia Chorego, 11 lutego, przewodniczył on Mszy św. i głosił homilię w kaplicy Centrum Onkologii w Warszawie. Uczestniczyli w niej pacjenci i pracownicy centrum.
Zdaniem kard. Glempa nawet jeśli współczesnym ludziom wydaje się, że są zdrowi, to jednak tkwi w nich choroba duszy. - "Najbardziej gnębi nas choroba, która jest w duszy człowieka" - podkreślił. Według Ks. Prymasa objawami tego schorzenia są m.in.

znieczulica, brutalność, niewrażliwość sumienia, czy arogancja. - To jest choroba współczesnego człowieka, z którą musimy się borykać - zaznaczył Prymas Polski.
(rozszerzymy)
per / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 11 lutego 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-02-11 11:19 Prymas Polski: dzień chorego winien zacieśnić więzi w społeczeństwie

- "Dzień chorego winien przyczynić się do zacieśnienia więzi w naszym społeczeństwie, gdyż ma on charakter międzyludzki" - powiedział Prymas Polski kard. Józef Glemp 11 lutego, na rozpoczęcie konferencji "Godność człowieka - podstawą praw chorego i pacjenta", zorganizowanej przez Ministerstwo Zdrowia pod patronatem premiera Jerzego Buzka i Księdza Prymasa.
Kard. Glemp wyraził wdzięczność ministerstwu zdrowia za włączenie się w obchody dnia chorych. Podkreślił, że ten dzień "ma zwrócić uwagę na chorych i cierpiących".

Zwrócił przy tym uwagę, że Kościół stara się zawsze pokazywać także rolę twórczą cierpienia. "Kościół tak ukazuje cierpienie, by stało się ono dla wszystkich wartością kształtującą osobowość" - stwierdził.
W imieniu premiera uczestników konferencji powitał wicepremier Longin Komołowski. Przypomniał podstawowe założenia reformy służby zdrowia i wskazał na pierwsze jej efekty w postaci większej skuteczności działania służby zdrowia i większego dostępu do niej chorych.
W imieniu nieobecnej minister zdrowia Franciszki Cegielskiej zebranych przywitał wiceminister Maciej Piróg, który zaznaczył, że bohaterem dzisiejszego dnia jest chory. Zaznaczył, że ministerstwo dokłada wszelkich starań, aby w naszym kraju rzeczywiście w pełni były respektowane ich prawa.
Konferencja zorganizowana z okazji obchodzonego już po raz 8. Światowego Dnia Chorego poświęcona jest przede wszystkim kwestii godności pacjenta i jego praw. W pierwszej części konferencji prof. Jerzy Ciemniewski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego przedstawił konstytucyjne podstawy praw chorego. W drugiej części kapelani szpitalni podzielą się swoim doświadczeniem pracy w szpitalu, podkreślając miejsce chorego w społeczności chrześcijańskiej. W trzeciej części ks. prof. Wojciech Bołoz i o. prof. Jacek Salij będą mówić o etyce lekarskiej. Natomiast czwarta część konferencji będzie poświęcona roli organizacji pozarządowych w opiece nad chorymi.
ps / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 11 lutego 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-02-11 11:19 Prymas Polski: dzień chorego winien zacieśnić więzi w społeczeństwie

- "Dzień chorego winien przyczynić się do zacieśnienia więzi w naszym społeczeństwie, gdyż ma on charakter międzyludzki" - powiedział Prymas Polski kard. Józef Glemp 11 lutego, na rozpoczęcie konferencji "Godność człowieka - podstawą praw chorego i pacjenta", zorganizowanej przez Ministerstwo Zdrowia pod patronatem premiera Jerzego Buzka i Księdza Prymasa.
Kard. Glemp wyraził wdzięczność ministerstwu zdrowia za włączenie się w obchody dnia chorych. Podkreślił, że ten dzień "ma zwrócić uwagę na chorych i cierpiących".

Zwrócił przy tym uwagę, że Kościół stara się zawsze pokazywać także rolę twórczą cierpienia. "Kościół tak ukazuje cierpienie, by stało się ono dla wszystkich wartością kształtującą osobowość" - stwierdził.
W imieniu premiera uczestników konferencji powitał wicepremier Longin Komołowski. Przypomniał podstawowe założenia reformy służby zdrowia i wskazał na pierwsze jej efekty w postaci większej skuteczności działania służby zdrowia i większego dostępu do niej chorych.
W imieniu nieobecnej minister zdrowia Franciszki Cegielskiej zebranych przywitał wiceminister Maciej Piróg, który zaznaczył, że bohaterem dzisiejszego dnia jest chory. Zaznaczył, że ministerstwo dokłada wszelkich starań, aby w naszym kraju rzeczywiście w pełni były respektowane ich prawa.
Konferencja zorganizowana z okazji obchodzonego już po raz 8. Światowego Dnia Chorego poświęcona jest przede wszystkim kwestii godności pacjenta i jego praw. W pierwszej części konferencji prof. Jerzy Ciemniewski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego przedstawił konstytucyjne podstawy praw chorego. W drugiej części kapelani szpitalni podzielą się swoim doświadczeniem pracy w szpitalu, podkreślając miejsce chorego w społeczności chrześcijańskiej. W trzeciej części ks. prof. Wojciech Bołoz i o. prof. Jacek Salij będą mówić o etyce lekarskiej. Natomiast czwarta część konferencji będzie poświęcona roli organizacji pozarządowych w opiece nad chorymi.
ps / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 11 lutego 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-02-10 13:25 "Sybiracy 1940-1956" - otwarcie wystawy w Cytadeli Warszawskiej

"Sybiracy 1940-1956" to tytuł wystawy otwartej 10 lutego w Cytadeli Warszawskiej w 60. rocznicę pierwszej masowej deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR, kiedy to w ciągu kilku nocy wywieziono 220 tys. Polaków. Na wystawie zgromadzono ponad 800 eksponatów ukazujących losy Polaków więzionych w łagrach i deportowanych przez władze sowieckie. W otwarciu wystawy udział wzięli kierownicy Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jacek Taylor i Jerzy Woźniak, bp Zdzisław Kraszewski i licznie zebrane środowisko Sybiraków.


W przemówieniach kierownicy Urzędu ds. Kombatantów podkreślali ofiarę złożoną przez Polaków na Wschodzie i konieczność zebrania pełnej dokumentacji na temat zesłania w głąb ZSRR. Bp Zdzisław Kraszewski, duszpasterz kombatantów, podkreślił, że "wolność, którą teraz możemy się cieszyć, jest m.in. owocem ofiary ludzi zesłanych na Wschód". Zdzisław Zieliński, minister ds. kombatantów w latach 1991-1992, mocno podkreślił, jak ważne jest przekazanie pełnej informacji o męczeństwie Polaków na Wschodzie młodemu pokolenia. Apelował też, aby polska kinematografia zrealizowała film obrazujący losy Polaków zesłanych przez Sowietów.
Zdaniem Anny Milewskiej, kuratora wystawy, ekspozycja podsumowuje historię zsyłek Polaków w latach 40. i 50. w głąb Rosji. W rozmowie z KAI Anna Milewska powiedziała, że "wystawa ma przede wszystkim oddać realia życia zesłańczego". Eksponowane są dokumenty, zdjęcia i wyroby wykonywane na zesłaniu, np. tarka wykonana z puszki po tuszonce, "kopciłka", czyli urządzenie do oświetlania. "Niestety w pełni nie mogliśmy odtworzyć martyrologium Polaków na Wschodzie, gdyż cierpienia nie da się przekazać" - powiedziała kurator wystawy. Poinformowała, że większość pamiątek pochodzi z Kazachstanu, gdyż najwięcej osób współpracujących przy powstaniu wystawy było zesłanych do tej republiki. "Z przykrością muszę stwierdzić, że bardzo mało mamy pamiątek z dalekiej Północy, gdzie ludziom było niezwykle ciężko" - przyznała Milewska. Zesłanie na Północ przedstawiają właściwie jedynie ilustracje Anny Maliszewskiej, która na zesłaniu spędziła wiele lat.
ps / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 10 lutego 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-02-10 13:25 "Sybiracy 1940-1956" - otwarcie wystawy w Cytadeli Warszawskiej

"Sybiracy 1940-1956" to tytuł wystawy otwartej 10 lutego w Cytadeli Warszawskiej w 60. rocznicę pierwszej masowej deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR, kiedy to w ciągu kilku nocy wywieziono 220 tys. Polaków. Na wystawie zgromadzono ponad 800 eksponatów ukazujących losy Polaków więzionych w łagrach i deportowanych przez władze sowieckie. W otwarciu wystawy udział wzięli kierownicy Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jacek Taylor i Jerzy Woźniak, bp Zdzisław Kraszewski i licznie zebrane środowisko Sybiraków.


W przemówieniach kierownicy Urzędu ds. Kombatantów podkreślali ofiarę złożoną przez Polaków na Wschodzie i konieczność zebrania pełnej dokumentacji na temat zesłania w głąb ZSRR. Bp Zdzisław Kraszewski, duszpasterz kombatantów, podkreślił, że "wolność, którą teraz możemy się cieszyć, jest m.in. owocem ofiary ludzi zesłanych na Wschód". Zdzisław Zieliński, minister ds. kombatantów w latach 1991-1992, mocno podkreślił, jak ważne jest przekazanie pełnej informacji o męczeństwie Polaków na Wschodzie młodemu pokolenia. Apelował też, aby polska kinematografia zrealizowała film obrazujący losy Polaków zesłanych przez Sowietów.
Zdaniem Anny Milewskiej, kuratora wystawy, ekspozycja podsumowuje historię zsyłek Polaków w latach 40. i 50. w głąb Rosji. W rozmowie z KAI Anna Milewska powiedziała, że "wystawa ma przede wszystkim oddać realia życia zesłańczego". Eksponowane są dokumenty, zdjęcia i wyroby wykonywane na zesłaniu, np. tarka wykonana z puszki po tuszonce, "kopciłka", czyli urządzenie do oświetlania. "Niestety w pełni nie mogliśmy odtworzyć martyrologium Polaków na Wschodzie, gdyż cierpienia nie da się przekazać" - powiedziała kurator wystawy. Poinformowała, że większość pamiątek pochodzi z Kazachstanu, gdyż najwięcej osób współpracujących przy powstaniu wystawy było zesłanych do tej republiki. "Z przykrością muszę stwierdzić, że bardzo mało mamy pamiątek z dalekiej Północy, gdzie ludziom było niezwykle ciężko" - przyznała Milewska. Zesłanie na Północ przedstawiają właściwie jedynie ilustracje Anny Maliszewskiej, która na zesłaniu spędziła wiele lat.
ps / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 10 lutego 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-02-09 15:58 Samochody i mieszkanie na aukcji Caritas w internecie

Samochód marki Opel i mieszkania w Warszawie będą wystawione na pierwszej w historii Caritas Polskiej aukcji w internecie. Dochód przeznaczony jest na dokończenie budowy Domu Miłosierdzia w Gródku Podolskim na Ukrainie. Sprzedaż rozpocznie się 21 lutego i trwać będzie przez dwa tygodnie, internetową aukcję organizuje firma " Inter-Aukcja"
Na aukcji sprzedawane będą samochody Opel wraz z atrakcyjnym pakietem usług. Oferowany ma być także wysokiej klasy sprzęt komputerowy, oprogramowanie, telewizory i artykuły gospodarstwa domowego.

Będzie można również nabyć dzieła sztuki, biżuterię, książki, znaczki i płyty kompaktowe.
Zaproszenie do udziału w aukcji już dzisiaj znaleźć można w internecie pod adresem: www.ia.pl. Jak zapewniają organizatorzy za udział w aukcji nie trzeba płacić, bezpłatny też będzie transport zakupionego towaru.
Caritas wspiera budowę Domu Miłosierdzia w Gródku Podolskim. Jest to dom starców, w którym stałą opiekę znajdzie 80 osób, w większości pochodzenia polskiego. Na dokończenie domu potrzeba jeszcze około 300 tys. zł. Caritas liczy na ofiarność firm oferujących wyposażenie tego rodzaju placówek. Ze swojej strony polska Caritas sfinansowała m.in. zakup windy oraz wykończenie klatki schodowej. Placówka będzie prowadzona przez Caritas na Ukrainie. Jej budowniczym jest wielki społecznik, Łotysz z pochodzenia ks. Władysław Wanaks.
Już teraz budowę w Gródku można wspomóc, dokonując wpłat na konto Caritas Polska: PKO BP VIII O/Warszawa nr 10201084-73538-270-1-111 z dopiskiem "Gródek".
pj / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 09 lutego 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-02-09 15:58 Samochody i mieszkanie na aukcji Caritas w internecie

Samochód marki Opel i mieszkania w Warszawie będą wystawione na pierwszej w historii Caritas Polskiej aukcji w internecie. Dochód przeznaczony jest na dokończenie budowy Domu Miłosierdzia w Gródku Podolskim na Ukrainie. Sprzedaż rozpocznie się 21 lutego i trwać będzie przez dwa tygodnie, internetową aukcję organizuje firma " Inter-Aukcja"
Na aukcji sprzedawane będą samochody Opel wraz z atrakcyjnym pakietem usług. Oferowany ma być także wysokiej klasy sprzęt komputerowy, oprogramowanie, telewizory i artykuły gospodarstwa domowego.

Będzie można również nabyć dzieła sztuki, biżuterię, książki, znaczki i płyty kompaktowe.
Zaproszenie do udziału w aukcji już dzisiaj znaleźć można w internecie pod adresem: www.ia.pl. Jak zapewniają organizatorzy za udział w aukcji nie trzeba płacić, bezpłatny też będzie transport zakupionego towaru.
Caritas wspiera budowę Domu Miłosierdzia w Gródku Podolskim. Jest to dom starców, w którym stałą opiekę znajdzie 80 osób, w większości pochodzenia polskiego. Na dokończenie domu potrzeba jeszcze około 300 tys. zł. Caritas liczy na ofiarność firm oferujących wyposażenie tego rodzaju placówek. Ze swojej strony polska Caritas sfinansowała m.in. zakup windy oraz wykończenie klatki schodowej. Placówka będzie prowadzona przez Caritas na Ukrainie. Jej budowniczym jest wielki społecznik, Łotysz z pochodzenia ks. Władysław Wanaks.
Już teraz budowę w Gródku można wspomóc, dokonując wpłat na konto Caritas Polska: PKO BP VIII O/Warszawa nr 10201084-73538-270-1-111 z dopiskiem "Gródek".
pj / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 09 lutego 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-02-09 15:33 Warszawa: powstaje ośrodek opiekuńczo-leczniczy dla bezdomnych

Ośrodek opiekuńczo-leczniczy dla bezdomnych powstaje w Łaźniewie pod Warszawą. "Ma być to pierwsza tego typu placówka w Polsce, gdzie chorzy bezdomni będą mogli zamieszkać i znaleźć stałą opiekę medyczną" - poinformował KAI 9 lutego ks. Dariusz Czupryński FDP, dyrektor domu chorych i niepełnosprawnych w Łaźniewie.
Łaźniew znany jest poza tym z istniejącego tu już od 40 lat domu dla chorych i niepełnosprawnych. Organizowane są tu latem szeroko znane w diecezji rekolekcje-wypoczynek dla osób chorych i starszych.

W minionym roku uczestniczyło w nich 350-400 chorych. Obecnie w domu tym na stałe przebywa 40 osób.
Uroczyste obchody Dnia Chorego w tym szczególnym miejscu odbędą się 11 lutego o godzinie 18 z udziałem proboszczów całego dekanatu i władz gminy Błonie, które wspierają pracę ośrodka. Mszy św. w intencji chorych przewodniczyć będzie ks. Marian Kliś, prowincjał polskich orionistów, którzy prowadzą ośrodek w Łaźniewie.
ps / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 09 lutego 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-02-09 15:33 Warszawa: powstaje ośrodek opiekuńczo-leczniczy dla bezdomnych

Ośrodek opiekuńczo-leczniczy dla bezdomnych powstaje w Łaźniewie pod Warszawą. "Ma być to pierwsza tego typu placówka w Polsce, gdzie chorzy bezdomni będą mogli zamieszkać i znaleźć stałą opiekę medyczną" - poinformował KAI 9 lutego ks. Dariusz Czupryński FDP, dyrektor domu chorych i niepełnosprawnych w Łaźniewie.
Łaźniew znany jest poza tym z istniejącego tu już od 40 lat domu dla chorych i niepełnosprawnych. Organizowane są tu latem szeroko znane w diecezji rekolekcje-wypoczynek dla osób chorych i starszych.

W minionym roku uczestniczyło w nich 350-400 chorych. Obecnie w domu tym na stałe przebywa 40 osób.
Uroczyste obchody Dnia Chorego w tym szczególnym miejscu odbędą się 11 lutego o godzinie 18 z udziałem proboszczów całego dekanatu i władz gminy Błonie, które wspierają pracę ośrodka. Mszy św. w intencji chorych przewodniczyć będzie ks. Marian Kliś, prowincjał polskich orionistów, którzy prowadzą ośrodek w Łaźniewie.
ps / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 09 lutego 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-02-09 13:36 W Warszawie zostanie otwarta wystawa rzeźby o tematyce religijnej Józefa Pyrza

Wystawa rzeźby Józefa Pyrza, twórcy, który czerpie inspirację z religii chrześcijańskiej, zostanie otwarta 13 lutego w Warszawie. Rzeźby wykonane w drewnie (najwyższa z nich mierzy ponad 4 metry) ukazują tematy, które od wieków inspirują artystów - Zwiastowanie, Trójca Święta, Zesłanie Ducha Świętego, Ofiara Izaaka, Łamanie Chleba. Jest też figura przedstawiająca Matkę Teresę z Kalkuty, a także praca przedstawiająca samotność czy metafora człowieka nowoczesnego.
Wernisaż ekspozycji, która zawiera 33 prace, odbędzie się w Archidiecezjalnym Męskim Liceum Ogólnokształcącym przy ul.

Dewajtis 3, 13 lutego o godz. 12.00.
Jozef Pyrz (ur. w 1946) mieszka w Paryżu. Rzeźby uczył się w zakopiańskiej szkole prof. Kenara. W 1979 r. osiedlił się we Francji. Duży wpływ na jego twórczość miało jego spotkanie z francuskim kompozytorem Olivierem Messiaenem, który pracował nad operą o św. Franciszku i zamówił u artysty rzeźbę Świętego.
Józef Pyrz jest autorem ok. 300 prac, które zdobią 43 klasztory i kościoły, m.in. archikatedrę w Częstochowie. Jego prace są owocem spotkania z Pismem Świętym, które na 17-letnim chłopcu zrobiło tak wielkie wrażenie, że zadecydowało o podjęciu studiów teologicznych na KUL w Lublinie i ATK w Warszawie. O swoich pracach mówi, że mają "niepokoić, poddawać w wątpliwość, uświadamiać, iż jesteśmy w pół drogi lub nie zawsze na właściwej drodze"; mają pomóc w pokornym przyjęciu odpowiedzi, której Jezus udzielił św. Tomaszowi: "Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli".
aw / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 09 lutego 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-02-09 13:36 W Warszawie zostanie otwarta wystawa rzeźby o tematyce religijnej Józefa Pyrza

Wystawa rzeźby Józefa Pyrza, twórcy, który czerpie inspirację z religii chrześcijańskiej, zostanie otwarta 13 lutego w Warszawie. Rzeźby wykonane w drewnie (najwyższa z nich mierzy ponad 4 metry) ukazują tematy, które od wieków inspirują artystów - Zwiastowanie, Trójca Święta, Zesłanie Ducha Świętego, Ofiara Izaaka, Łamanie Chleba. Jest też figura przedstawiająca Matkę Teresę z Kalkuty, a także praca przedstawiająca samotność czy metafora człowieka nowoczesnego.
Wernisaż ekspozycji, która zawiera 33 prace, odbędzie się w Archidiecezjalnym Męskim Liceum Ogólnokształcącym przy ul.

Dewajtis 3, 13 lutego o godz. 12.00.
Jozef Pyrz (ur. w 1946) mieszka w Paryżu. Rzeźby uczył się w zakopiańskiej szkole prof. Kenara. W 1979 r. osiedlił się we Francji. Duży wpływ na jego twórczość miało jego spotkanie z francuskim kompozytorem Olivierem Messiaenem, który pracował nad operą o św. Franciszku i zamówił u artysty rzeźbę Świętego.
Józef Pyrz jest autorem ok. 300 prac, które zdobią 43 klasztory i kościoły, m.in. archikatedrę w Częstochowie. Jego prace są owocem spotkania z Pismem Świętym, które na 17-letnim chłopcu zrobiło tak wielkie wrażenie, że zadecydowało o podjęciu studiów teologicznych na KUL w Lublinie i ATK w Warszawie. O swoich pracach mówi, że mają "niepokoić, poddawać w wątpliwość, uświadamiać, iż jesteśmy w pół drogi lub nie zawsze na właściwej drodze"; mają pomóc w pokornym przyjęciu odpowiedzi, której Jezus udzielił św. Tomaszowi: "Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli".
aw / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 09 lutego 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-02-08 16:37 Warszawa: poświęcono pomnik Eugeniusza Kwiatkowskiego

Popiersie i tablicę pamiątkową Eugeniusza Kwiatkowskiego, głównego architekta polityki morskiej II Rzeczpospolitej, poświęcił 8 lutego w stolicy warszawski bp pomocniczy Piotr Jarecki.
- Był człowiekiem rzetelnym, wiernym wartościom, z zasadami - powiedział bp Jarecki. Dodał, że prosi Boga, aby tacy ludzie pracowali w naszych czasach na rzecz dobra wspólnego.
- Jego ambitnej i romantycznej zarazem wizji Polska zawdzięcza swoją modernizację - stwierdził wojewoda mazowiecki Antoni Pietkiewicz,
Na uroczystości obecni byli córka Eugeniusza Kwiatkowskiego Anna Pougetowa z córką i wnukiem, fundat.

kombatantów i osób represjonowanych minister Jacek Taylor, minister kultury Janusz Weiss, delegacje z Wybrzeża, władze samorządowe stolicy.
W związku z 80-leciem powrotu Polski nad Bałtyk odbyła się w tym samym dniu sesja pt. "Polska myśl i polityka morska XX w"., patronuje marszałek Senatu prof. Alicja Grześkowiak.
Eugeniusz Kwiatkowski, współtwórca Centralnego Okręgu Przemysłowego, budowniczy portu gdyńskiego urodził się w 1888 r. Z wykształcenia był inżynierem chemikiem. Podczas I wojny światowej walczył w Legionach Polskich, po uzyskaniu niepodległości był dyrektorem technicznym w Fabryce Związków Azotowych w Chorzowie. W latach 1926-1930 był ministrem przemysłu i handlu, znacznie przyspieszył budowę portu w Gdyni i floty handlowej. Bardzo przyczynił się do rozwoju gospodarki morskiej. W latach 1928-30 i 1938-39 był posłem na Sejm, a między 1935-1939 wicepremierem i ministrem skarbu. Z niespożytą energią aktywizował gospodarkę kraju, jego uprzemysłowienie, dbał o utrzymanie równowagi budżetowej, i stabilność złotego. Był współtwórcą Centralnego Okręgu Przemysłowego. W czasie wojny był internowany w Rumunii, gdzie prowadził badania nad historią gospodarczą świata. W ciągu pierwszych lat powojennych był pełnomocnikiem rządu ds. odbudowy Wybrzeża i przewodniczącym planu odbudowy Trójmiasta, następnie odsunięty od działalności gospodarczej i politycznej. Zmarł w 1974 r.
aw / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 08 lutego 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-02-08 16:37 Warszawa: poświęcono pomnik Eugeniusza Kwiatkowskiego

Popiersie i tablicę pamiątkową Eugeniusza Kwiatkowskiego, głównego architekta polityki morskiej II Rzeczpospolitej, poświęcił 8 lutego w stolicy warszawski bp pomocniczy Piotr Jarecki.
- Był człowiekiem rzetelnym, wiernym wartościom, z zasadami - powiedział bp Jarecki. Dodał, że prosi Boga, aby tacy ludzie pracowali w naszych czasach na rzecz dobra wspólnego.
- Jego ambitnej i romantycznej zarazem wizji Polska zawdzięcza swoją modernizację - stwierdził wojewoda mazowiecki Antoni Pietkiewicz,
Na uroczystości obecni byli córka Eugeniusza Kwiatkowskiego Anna Pougetowa z córką i wnukiem, fundat.

kombatantów i osób represjonowanych minister Jacek Taylor, minister kultury Janusz Weiss, delegacje z Wybrzeża, władze samorządowe stolicy.
W związku z 80-leciem powrotu Polski nad Bałtyk odbyła się w tym samym dniu sesja pt. "Polska myśl i polityka morska XX w"., patronuje marszałek Senatu prof. Alicja Grześkowiak.
Eugeniusz Kwiatkowski, współtwórca Centralnego Okręgu Przemysłowego, budowniczy portu gdyńskiego urodził się w 1888 r. Z wykształcenia był inżynierem chemikiem. Podczas I wojny światowej walczył w Legionach Polskich, po uzyskaniu niepodległości był dyrektorem technicznym w Fabryce Związków Azotowych w Chorzowie. W latach 1926-1930 był ministrem przemysłu i handlu, znacznie przyspieszył budowę portu w Gdyni i floty handlowej. Bardzo przyczynił się do rozwoju gospodarki morskiej. W latach 1928-30 i 1938-39 był posłem na Sejm, a między 1935-1939 wicepremierem i ministrem skarbu. Z niespożytą energią aktywizował gospodarkę kraju, jego uprzemysłowienie, dbał o utrzymanie równowagi budżetowej, i stabilność złotego. Był współtwórcą Centralnego Okręgu Przemysłowego. W czasie wojny był internowany w Rumunii, gdzie prowadził badania nad historią gospodarczą świata. W ciągu pierwszych lat powojennych był pełnomocnikiem rządu ds. odbudowy Wybrzeża i przewodniczącym planu odbudowy Trójmiasta, następnie odsunięty od działalności gospodarczej i politycznej. Zmarł w 1974 r.
aw / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 08 lutego 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-02-08 14:50 Pierwsza w pełni multimedialna publikacja na temat Biblii

Od listopada zeszłego roku amatorzy wiedzy biblijnej mogą nabyć `Multimedialny Świat Biblii` - efekt współpracy Katolickiego Ośrodka Apostolatu Biblijnego i firmy Naos. Jak zapewniają producenci, jest to "pierwsza na polskim rynku w pełni multimedialna i zintegrowana publikacja na CD-ROM-ie popularyzująca wiedzę na temat Biblii".
W programie znaleźć można 400 artykułów hasłowych, którym towarzyszy ponad 700 zdjęć, 240 nagrań cytatów z Pisma Świętego, osiem filmów video oraz wiele tabel i map. Informują one wszystkie obszernie m.in.

o dziejach biblijnego Izraela, Palestynie w czasach Nowego Testamentu, życiu Jezusa i historii powstawania Biblii. Jak przystało na produkcję multimedialną, artykuły są powiązane ze sobą prostym systemem odnośników ułatwiającym poruszanie się w całości. Podobną funkcję pełni leksykon, który umożliwia szybkie wyszukiwanie konkretnych informacji. Na użytkowników czeka także 6 quizów odpowiadających sześciu działom, na które podzielony jest program.
`Multimedialny Świat Biblii` został opracowany pod redakcją naukową ks. prof. Waldemara Chrostowskiego, wybitnego biblisty i pracownika naukowego Uniwersytetu im. Kard. Wyszyńskiego. Jak mówią twórcy w artykule zamieszczonym na internetowych stronach producena i dystrybutora, przyświecało im przybliżenie wiedzy na temat Pisma Świętego poprzez `stworzenie plastycznego obrazu świata Biblii, który współczesnemu człowiekowi ułatwiłby odczytanie orędzia biblijnego i zachęcił do spotkania z Żywym Słowem. Tak rozumiana popularyzacja wręcz się domaga wykorzystania wszelkich dostępnych środków przekazu dla poprowadzenia człowieka drogą, u której kresu jest zawsze osobiste sięgnięcie po Pismo Święte`.
Dystrybutorem `Multimedialnego Świata Biblii` jest firma Edgard Multimedia. Zamówienia można składać na jej stronie internetowej: http//edgard.com.pl. Cena detaliczna programu wynosi 89 zł.
Katolicki Ośrodek Apostolatu Biblijnego jest inicjatywą promującą wiedzę o Pismie Świętym wśród dzieci i młodzieży. Organizuje m.in. konkursy wiedzy biblijnej i wyjazdy rekolekcyjne dla dzieci. Opiekuje się nim ks. dr Andrzej Banaszek z Warszawy.
pu / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 08 lutego 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-02-08 14:50 Pierwsza w pełni multimedialna publikacja na temat Biblii

Od listopada zeszłego roku amatorzy wiedzy biblijnej mogą nabyć `Multimedialny Świat Biblii` - efekt współpracy Katolickiego Ośrodka Apostolatu Biblijnego i firmy Naos. Jak zapewniają producenci, jest to "pierwsza na polskim rynku w pełni multimedialna i zintegrowana publikacja na CD-ROM-ie popularyzująca wiedzę na temat Biblii".
W programie znaleźć można 400 artykułów hasłowych, którym towarzyszy ponad 700 zdjęć, 240 nagrań cytatów z Pisma Świętego, osiem filmów video oraz wiele tabel i map. Informują one wszystkie obszernie m.in.

o dziejach biblijnego Izraela, Palestynie w czasach Nowego Testamentu, życiu Jezusa i historii powstawania Biblii. Jak przystało na produkcję multimedialną, artykuły są powiązane ze sobą prostym systemem odnośników ułatwiającym poruszanie się w całości. Podobną funkcję pełni leksykon, który umożliwia szybkie wyszukiwanie konkretnych informacji. Na użytkowników czeka także 6 quizów odpowiadających sześciu działom, na które podzielony jest program.
`Multimedialny Świat Biblii` został opracowany pod redakcją naukową ks. prof. Waldemara Chrostowskiego, wybitnego biblisty i pracownika naukowego Uniwersytetu im. Kard. Wyszyńskiego. Jak mówią twórcy w artykule zamieszczonym na internetowych stronach producena i dystrybutora, przyświecało im przybliżenie wiedzy na temat Pisma Świętego poprzez `stworzenie plastycznego obrazu świata Biblii, który współczesnemu człowiekowi ułatwiłby odczytanie orędzia biblijnego i zachęcił do spotkania z Żywym Słowem. Tak rozumiana popularyzacja wręcz się domaga wykorzystania wszelkich dostępnych środków przekazu dla poprowadzenia człowieka drogą, u której kresu jest zawsze osobiste sięgnięcie po Pismo Święte`.
Dystrybutorem `Multimedialnego Świata Biblii` jest firma Edgard Multimedia. Zamówienia można składać na jej stronie internetowej: http//edgard.com.pl. Cena detaliczna programu wynosi 89 zł.
Katolicki Ośrodek Apostolatu Biblijnego jest inicjatywą promującą wiedzę o Pismie Świętym wśród dzieci i młodzieży. Organizuje m.in. konkursy wiedzy biblijnej i wyjazdy rekolekcyjne dla dzieci. Opiekuje się nim ks. dr Andrzej Banaszek z Warszawy.
pu / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 08 lutego 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-02-08 14:28 Caritas planuje miedzynarodowe zjazdy: wolontariuszy oraz stacji opieki

Międzynarodowe Forum Młodych Wolontariuszy w Toruniu, Kongres Stacji Opieki Caritas w Konstancinie k. Warszawy oraz szkolenie w Anglii instruktorów do pracy w środowiskach zagrożonych narkomanią i AIDS - to najnowsze plany Caritas Polskiej. Dyrektorzy diecezjalnych oddziałów Caritas dyskutowali nad nimi 8 lutego w czasie ogólnopolskiego spotkania w Warszawie.
Międzynarodowe Forum Młodych Wolontariuszy, które odbędzie się w Toruniu od 28 kwietnia do 4 maja br., przyciągnie nie tylko współpracowników Caritas, ale także wolontariuszy z innych organizacji pozarządowych m.in.

harcerzy i członków PCK. - Celem tego spotkania będzie wymiana doświadczeń na poziomie międzynarodowym, ale zaplanowaliśmy także ćwiczenia praktyczne. Uczestnicy Forum odwiedzą placówki Caritas na terenie Torunia i okolic, by zapoznać się ze specyfiką ich pracy - powiedział KAI o. Hubert Matusiewicz, wicedyrektor Caritas Polska. Zadaniem Forum jest również formacja wolontariuszy - być może w przyszłości ta forma spotkań przekształci się w stacjonarny system przygotowywania osób zainteresowanych wolontariatem - ujawnił o. Matusiewicz. W ocenie wicedyrektora Caritas Polskiej, trudno dokładnie określić liczbę wolontariuszy w Polsce: "wolontariuszem jest ktoś, kto regularnie i systematycznie pomaga komuś samotnemu czy ubogiemu, ale także osoba jadąca raz w roku jako wychowawcą na kolonie Caritas". Dużą grupę wśród wolontariuszy stanowią emeryci i renciści, ale także młodzież szkół średnich i studenci.
Na 6 maja w Łagiewnikach zaplanowano jubileuszowe spotkanie Caritas. Przybędzie na nie kilka tysięcy pracowników i wolontariuszy Caritas z całej Polski, którzy na co dzień ofiarowują swój czas i kompetencje ludziom potrzebującym. Będzie to okazja do wyrażenia wdzięczności Bogu za powołanie do pracy dobroczynnej - zapowiedział o. Matusiewicz.
Natomiast na przełomie maja i czerwca na Kongres Stacji Opieki przyjadą do Konstancina k. Warszawy pracownicy tych placówek z całej Europy. Swój udział potwierdzili przedstawiciele resortu zdrowia, instytucji i urzędów zarządzających środkami na świadczenia zdrowotne i socjalne z Polski i zza granicy, goście ze Słowacji, Czech, Rosji i Ukrainy. Kongres ten współorganizują: Caritas Polska, Caritas Niemiecka i Caritas Rumuńska.
Jednym z zamierzeń Caritas Polskiej jest przygotowywany we współpracy z Caritas Angielską (która nosi nazwę CAPOD), projekt szkolenia zespołów instruktorów do pracy w środowiskach zagrożonych narkomanią i AIDS. Cztery osoby z Polski udadzą się na miesięczny staż w placówkach prowadzonych przez CAPOD w Anglii. Odbędą one bezpośrednie szkolenie jak pracować z narkomanami czy nosicielami wirusa HIV oraz jak wdrażać programy profilaktyczne. Po powrocie do Polski będą odpowiedzialne za szkolenia następnych instruktorów. Dwóch z czterech stażystów zostanie przygotowanych do prowadzenia szkoleń, natomiast pozostałych dwóch przekazywać będzie praktyczne umiejętności niesienia pomocy zdobyte podczas stażu w Anglii. W ocenie wicedyrektora Caritas Polskiej w Polsce najbardziej zagrożone narkomanią i AIDS są nie tylko wielkie aglomeracje miejskie, ale także tereny przygraniczne, szczególnie w zachodniej Polsce.

awo / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 08 lutego 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-02-08 14:28 Caritas planuje miedzynarodowe zjazdy: wolontariuszy oraz stacji opieki

Międzynarodowe Forum Młodych Wolontariuszy w Toruniu, Kongres Stacji Opieki Caritas w Konstancinie k. Warszawy oraz szkolenie w Anglii instruktorów do pracy w środowiskach zagrożonych narkomanią i AIDS - to najnowsze plany Caritas Polskiej. Dyrektorzy diecezjalnych oddziałów Caritas dyskutowali nad nimi 8 lutego w czasie ogólnopolskiego spotkania w Warszawie.
Międzynarodowe Forum Młodych Wolontariuszy, które odbędzie się w Toruniu od 28 kwietnia do 4 maja br., przyciągnie nie tylko współpracowników Caritas, ale także wolontariuszy z innych organizacji pozarządowych m.in.

harcerzy i członków PCK. - Celem tego spotkania będzie wymiana doświadczeń na poziomie międzynarodowym, ale zaplanowaliśmy także ćwiczenia praktyczne. Uczestnicy Forum odwiedzą placówki Caritas na terenie Torunia i okolic, by zapoznać się ze specyfiką ich pracy - powiedział KAI o. Hubert Matusiewicz, wicedyrektor Caritas Polska. Zadaniem Forum jest również formacja wolontariuszy - być może w przyszłości ta forma spotkań przekształci się w stacjonarny system przygotowywania osób zainteresowanych wolontariatem - ujawnił o. Matusiewicz. W ocenie wicedyrektora Caritas Polskiej, trudno dokładnie określić liczbę wolontariuszy w Polsce: "wolontariuszem jest ktoś, kto regularnie i systematycznie pomaga komuś samotnemu czy ubogiemu, ale także osoba jadąca raz w roku jako wychowawcą na kolonie Caritas". Dużą grupę wśród wolontariuszy stanowią emeryci i renciści, ale także młodzież szkół średnich i studenci.
Na 6 maja w Łagiewnikach zaplanowano jubileuszowe spotkanie Caritas. Przybędzie na nie kilka tysięcy pracowników i wolontariuszy Caritas z całej Polski, którzy na co dzień ofiarowują swój czas i kompetencje ludziom potrzebującym. Będzie to okazja do wyrażenia wdzięczności Bogu za powołanie do pracy dobroczynnej - zapowiedział o. Matusiewicz.
Natomiast na przełomie maja i czerwca na Kongres Stacji Opieki przyjadą do Konstancina k. Warszawy pracownicy tych placówek z całej Europy. Swój udział potwierdzili przedstawiciele resortu zdrowia, instytucji i urzędów zarządzających środkami na świadczenia zdrowotne i socjalne z Polski i zza granicy, goście ze Słowacji, Czech, Rosji i Ukrainy. Kongres ten współorganizują: Caritas Polska, Caritas Niemiecka i Caritas Rumuńska.
Jednym z zamierzeń Caritas Polskiej jest przygotowywany we współpracy z Caritas Angielską (która nosi nazwę CAPOD), projekt szkolenia zespołów instruktorów do pracy w środowiskach zagrożonych narkomanią i AIDS. Cztery osoby z Polski udadzą się na miesięczny staż w placówkach prowadzonych przez CAPOD w Anglii. Odbędą one bezpośrednie szkolenie jak pracować z narkomanami czy nosicielami wirusa HIV oraz jak wdrażać programy profilaktyczne. Po powrocie do Polski będą odpowiedzialne za szkolenia następnych instruktorów. Dwóch z czterech stażystów zostanie przygotowanych do prowadzenia szkoleń, natomiast pozostałych dwóch przekazywać będzie praktyczne umiejętności niesienia pomocy zdobyte podczas stażu w Anglii. W ocenie wicedyrektora Caritas Polskiej w Polsce najbardziej zagrożone narkomanią i AIDS są nie tylko wielkie aglomeracje miejskie, ale także tereny przygraniczne, szczególnie w zachodniej Polsce.

awo / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 08 lutego 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
Strony: początek 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT