Znaleziono depesz: 11088
2000-04-22 16:49 Warszawa: znane osobistości na "Wilanowskim Święconym"

Ludzie kultury, przedstawiciele rządu i osoby zasłużone dla Wilanowa przybyły w Wielką Sobotę do pałacu króla Jana III Sobieskiego na "Wilanowskie Święcone". Przyniesione pokarmy poświęcił proboszcz parafii św. Anny ks. prałat Bogusław Bijak.
Chór "Vars Cantabile" zaśpiewał kilkanaście pieśni sakralnych Bacha, Mozarta, Beethovena, Chopina i Haendla, przeplatanych wierszami recytowanymi przez Irenę Jun i Olgierda Łukaszewicza. Przysłuchiwało się temu wielu gości, m.in. Andrzej Olechowski, przedstawiciele gminy Wilanów, a także pracownicy pałacu - pomysłodawcy całego przedsięwzięcia.
Wielce wz.

prałat Bogusław Bijak, proboszcz parafii św. Anny. "Przeglądając zapiski parafialne zorientowałem się, że zwłaszcza za Stanisława Kostki Potockiego taka uroczystość miała miejsce i to niejednokrotnie - opowiadał w czasie spotkania. - Od wczesnych godzin rannych o świtaniu gościńcem wilanowskim zmierzały karoce ze Słomczyna, z Falent, z Czerniakowa. Ksiądz święcił pokarmy znajdujące się na dwóch ukwieconych wozach. Było tam dużo szynek, kiełbas i mazurków. Później jeden wóz zmierzał na probostwo, a drugi do szpitala Potockich" - wspominał ks. Bijak.
Korzystając z okazji zaapelował, by zaopiekować się szpitalem Potockich, który obecnie jest zrujnowany. "Ten szpital nie może być zamieniony na coś innego. On służył powstańcom listopadowym i styczniowym, a później stanowił schronienie dla powstańców warszawskich. Nie wolno go tak opuścić, on musi służyć społeczeństwu, ludziom potrzebującym" - przekonywał.
Po części artystycznej ks. Bijak poświęcił przyniesione pokarmy, a goście złożyli sobie świąteczne życzenia. "Dobrze, że naśladujemy rodziców w święta kościelne i na nie przychodzimy" - stwierdził Andrzej Olechowski.
Po przemówieniach goście przystąpili do spożywania zakąsek, kanapek, ciast, kawy, herbaty i win przygotowanych przez sponsorów. Słoneczna pogoda zachęciła wielu do spaceru po wilanowskim ogrodzie.
bm
per / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 kwietnia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-04-21 23:42 Rekordowa liczba warszawiaków uczestniczyła w Drodze Krzyżowej (opis)

Rekordowa liczba ponad 20 tys. warszawiaków wzięła udział w tegorocznej Drodze Krzyżowej ulicami Starówki. Procesja pod przewodnictwem Prymasa Polski kard. Józefa Glempa i wszystkich warszawskich biskupów wyruszyła w Wieki Piątek wieczorem sprzed kościoła akademickiego św. Anny.
Pochód otwierało ponad 200 harcerzy z pochodniami, za którymi szli policjanci, strażacy i rzemieślnicy. Jako pierwsi 7 metrowy krzyż, ważący aż 140-kilogramów, dźwigali studenci. Po nich na swoich barkach drewnianą konstrukcję nieśli także prawnicy, przedstawiciele rodzin, twórcy, rajcy miejscy i służba zdrowia.

Marszowym krokiem obok krzyża podążali żołnierze wraz ze swoim kapelanem biskupem polowym WP Sławojem Leszkiem Głodziem.
Przed Katedrą Polową, gdzie umiejscowiono piątą stację, oraz przy kolumnie Zygmunta (stacja 12) krzyż został powitany przez chór Wojska Polskiego. Tam też swoje słowo skierował do zebranych kard. Glemp.
Prymas wezwał do przebaczenia i wejścia w nowe stulecie z nadzieją. Stwierdził, że z krzyża Chrystusa wypłynęło przebaczenie obowiązujące wszystkich chrześcijan. "Przebaczenie jest konieczne. Jego brak zamyka drogę, kończy perspektywę dalszego rozwoju, kładzie kres nadziei. Każde przebaczenie otwiera nowe możliwości, bo otwiera nadzieję" - mówił kard. Glemp. Hierarcha zaapelował, by w następne stulecie wejść z wielką nadzieją. "Idźmy, bracia i siostry, z nadzieją wielką i potężną, jaka jest w naszych sercach, a która płynie z naszych cierpień, z naszych Kalwarii, płynie z Chrystusa" - zaakcentował Prymas.
Przypominając zniszczenie Warszawy przez hitlerowców hierarcha podkreślił, że dla wierzącej stolicy nie było i nie ma sytuacji bez wyjścia. "Tu byli ludzie wierzący, wychodzili z gruzów i budowali swoją stolicę" - stwierdził. Idąc ulicami Starówki kard. Glemp zachwycał się jej wyglądem. "Tak pięknej Warszawy jeszcze nie było. Naprawdę jest piękna!" - podkreślił gromkim głosem. Zaznaczył jednak, że w tak pięknym mieście powinni żyć ludzie równie piękni moralnie.
W czasie przejścia przez staromiejski Rynek, gdzie rozstawione były ogródki z piwem, Droga Krzyżowa wzbudziła lekką konsternację i ciche docinki. Zauważył to Prymas. "Wyrażam żal, że Rynek Starego Miasta i place zastawione są stolikami konsumpcyjnymi właśnie wtedy, kiedy przechodzi pobożna Droga Krzyżowa rozmodlonych ludzi" - stwierdził. Jego zdaniem jest to nawiązanie do kontrastujących postaw z czasów, gdy Chrystus niósł krzyż. "Przechodząc tymi ulicami, jakże uświęconymi walką i pracą, gdy się spotyka pijackie grupy jest jakiś żal, że ta wielka sprawa życia i odnowy życia nie weszła do końca" - dodał.
Zdaniem służby porządkowej w tym roku na Drogę Krzyżową przybyła rekordowa liczba mieszkańców stolicy, ponad 20 tys. osób. W barwnej procesji oświetlonej ogniem pochodni i tysiącami malutkich świec szła młodzież, rodziny z dziećmi i osoby starsze. Wielu uczestniczyło w nabożeństwie pierwszy raz.
Drogę Krzyżową ulicami Starówki organizuje od 1994 r. Duszpasterstwo Akademickie Warszawy.
per / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 21 kwietnia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-04-21 23:23 Warszawa: Prymas wzywa do przebaczenia i nadziei

Do przebaczenia i wejścia w nowe stulecie z nadzieją, wezwał warszawiaków w Wielki Piątek Prymas Polski. Hierarcha przewodniczył Drodze Krzyżowej ulicami Starówki, w której uczestniczyła rekordowa liczba ponad 20 tys. mieszkańców stolicy.
Prymas stwierdził, że z krzyża Chrystusa spłynęło przebaczenie obowiązujące wszystkich chrześcijan. "Przebaczenie jest konieczne. Jego brak zamyka drogę, kończy perspektywę dalszego rozwoju, kładzie kres nadziei. Każde przebaczenie otwiera nowe możliwości, bo otwiera nadzieję" - mówił kard.

Glemp. Hierarcha zaapelował, by w następne stulecie wejść z wielką nadzieją. "Idźmy, bracia i siostry, z nadzieją wielką i potężną, jaka jest w naszych sercach, a która płynie z naszych cierpień, z naszych Kalwarii, płynie z Chrystusa" - zaakcentował Prymas.
Przypominając zniszczenie Warszawy przez hitlerowców hierarcha podkreślił, że dla wierzącej stolicy nie było i nie ma sytuacji bez wyjścia. "Tu byli ludzie wierzący, wychodzili z gruzów i budowali swoją stolicę" - stwierdził. Idąc ulicami Starówki kard. Glemp zachwycał się jej wyglądem. "Tak pięknej Warszawy jeszcze nie było. Naprawdę jest piękna!" - podkreślił gromkim głosem. Zaznaczył jednak, że w tak pięknym mieście powinni żyć ludzie piękni moralnie.
Ze smutkiem zauważył, że w czasie Drogi Krzyżowej na staromiejskim Rynku rozstawione były przy pubach ogródki z piwem. "Wyrażam żal, że Rynek Starego Miasta i place zastawione są stolikami konsumpcyjnymi właśnie wtedy, kiedy przechodzi pobożna Droga Krzyżowa rozmodlonych ludzi" - stwierdził Prymas. Jego zdaniem jest to nawiązanie do kontrastujących postaw z czasów, gdy Chrystus niósł krzyż. "Przechodząc tymi ulicami, jakże uświęconymi walką i pracą, gdy się spotyka pijackie grupy jest jakiś żal, że ta wielka sprawa życia i odnowy życia nie weszła do końca" - dodał.
per / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 21 kwietnia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-04-21 21:30 Droga Krzyżowa na ulicach Warszawy (krótka II)

Rekordowa liczba ponad 20 tys. warszawiaków bierze udział w tegorocznej Drodze Krzyżowej ulicami Starówki. Procesja pod przewodnictwem Prymasa Polski kard. Józefa Glempa wyruszyła w Wieki Piątek wieczorem sprzed kościoła akademickiego pw. św. Anny. Pochód otwiera ponad 200 harcerzy z pochodniami, za nimi idą policjanci, strażacy i rzemieślnicy.
Jako pierwsi 140-kilogramowy krzyż dźwigali studenci. Przed Katedrą Polową, gdzie umiejscowiono piątą stację, krzyż został powitany przez chór Wojska Polskiego.

7-metrową drewnianą konstrukcję ważącą 140 kg dźwigali dotąd studenci, harcerze, policjanci, żołnierze, prawnicy, rodziny warszawskie i uczestnicy Drogi Katechumenalnej.
Zdaniem służby porządkowej w tym roku na Drogę Krzyżową przybyła rekordowa liczba mieszkańców stolicy.
W procesji uczestniczą wszyscy biskupi z archidiecezji warszawskiej, a także Biskup Polowy Wojska Polskiego Sławoj Leszek Głódź. Cała procesja tonie w blasku pochodni i świec.
per / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 21 kwietnia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-04-21 19:44 Warszawa: liturgia w katedrze w wyciszeniu i skupieniu

W wyciszeniu i skupieniu warszawscy biskupi celebrowali Liturgię Męki Pańskiej. W Wielki Piątek, 21 kwietnia, przewodniczył jej bp Piotr Jarecki wraz z Prymasem Polski kard. Józefem Glempem i bp. Tadeuszem Pikusem. Celebransi zrezygnowali z wygłoszenia homilii.
Liturgia rozpoczęła się od procesji, której w tym dniu nie towarzyszy śpiew. Celebransi wraz z diakonami i ministrantami doszli do ołtarza, po czym uklękli na kilka minut modlitwy. Po czytaniach i psalmie trzech księży przez pół godziny odśpiewywało opis Męki Pańskiej.

Po niej formularz liturgii Wielkiego Piątku dopuszcza krótką homilię, biskupi nie skorzystali jednak z tej możliwości.
Następnie zebrani modlili się w dziesięciu intencjach: za Kościół, Papieża, wszystkie stany kościoła, katechumenów, o jedność chrześcijan, za Żydów, za niewierzących w Chrystusa, niewierzących w Boga, rządzących państwami oraz za strapionych i cierpiących.
Po modlitwie powszechnej zebrani adorowali krzyż. Bp Piotr Jarecki, który uczynił to jako pierwszy, zdjął swój czerwony ornat, dopiero wtedy ucałował krzyż i ponownie włożył ornat. W czasie adoracji pieśni wielkopostne śpiewał Chór Archikatedry Warszawskiej. Po Komunii Świętej przeniesiono Najświętszy Sakrament do grobu Pańskiego.
Na wielkopiątkową liturgię przybyli do katedry mieszkańcy Warszawy, siostry zakonne, a wśród wiernych dostrzec też można było senator Krystynę Czubę. Jednak prawdziwe tłumy spodziewane są podczas Drogi Krzyżowej ulicami miasta, która o godz. 20 rozpocznie się pod warszawskim kościołem św. Anny.
bm
mr / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 21 kwietnia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-04-21 19:15 Kontrowersyjne reklamy w "Wyborczej" (opis)

Gazeta Wyborcza w Wielki Piątek - niezależnie od wysokiej jakości materiałów religijnych - zamieściła reklamę dzinsów, w formie postaci, których cienie mogą nasuwać skojarzenia z postacią Chrystusa przybitego do krzyża. Znajdująca się również w tym numerze gazety reklama towarzystwa ubezpieczeń na życie nawiązuje do symboliki odwróconego krzyża i czarnego kota. Reklama dzinsów została zamieszczona w dodatku "Co jest grane", zawierającym informacje na temat imprez kulturalnych w zbliżającym się tygodniu.

Oczywiste jest, że redakcja "Gazety" nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani za treść, ani za formę graficzną zamieszczanych reklam.
Zdaniem Wojciecha Zaguły, dyrektora agencji reklamowej "Graf", proszonego przez KAI o komentarz, pomysł takiej reklamy jest "dwuznaczny etycznie". Dyrektor agencji podejrzewa ponadto, że autorzy reklamy celowo chcieli wywołać protesty, by zwiększyć zainteresowanie produktem. Dodał, że "niejeden beznadziejny film został wylansowany w ten właśnie sposób".
Adam Michnik, redaktor naczelny "Gazety" powiedział w rozmowie z KAI, że "tylko człowiek chory może dopatrywać się tego typu podtekstów w drukowanych dzisiaj reklamach". Dodał, że podejmowanie tego tematu przez KAI, właśnie w Wielki Piątek, traktuje jako przejaw złej woli wobec "Gazety", która ten dzień uczciła wartościowymi tekstami religijnymi.
W swym wielkopiątkowym wydaniu "Gazeta Wyborcza" zamieszcza godne polecenia materiały refleksyjne związane z przesłaniem tej liturgicznej uroczystości. "Dwugłos o śmierci", znanego dominikanina o. Jana Andrzeja Kłoczowskiego oraz Bohdana Chwedeńczuka stawia czytelnika wobec podstawowych pytań egzystencjalnych. "Stając wobec tajemnicy śmierci, człowiek pyta o jej sens i o nadzieję życia przyszłego. Religia takiej odpowiedzi udziela" - stwierdza o. Kłoczowski. Wstrząsające są również fragmenty dziennika Piotra Skrzypka, 32-letniego mężczyzny dotkniętego chorobą SM. Historia odrzucenia i upokorzenia, a zarazem uporczywej walki z postępującą chorobą.
Na temat stosowania w reklamie motywów religijnych wypowiedziała się przed trzema laty Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu. W dokumencie z 22 lutego 1997 "Etyka w reklamie" (nr 13) czytamy: "Twórcy reklam komercyjnych wykorzystują czasem motywy religijne lub posługują się obrazami i postaciami ze sfery religii, aby sprzedawać określone wyroby. Można to czynić w sposób nacechowany należnym szacunkiem i nie budzący sprzeciwu, ale praktyka ta jest naganna i uwłaczająca, gdy traktuje religie instrumentalnie lub w sposób lekceważący".
bm
mr, awo, mp / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 21 kwietnia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-04-21 17:30 Gazeta Wyborcza w Wielki Piątek zamieszcza skandalizującą reklamę

Gazeta Wyborcza w Wielki Piątek zamieściła reklamę dzinsów, w formie postaci, których cienie przedstawiają postacie Chrystusa przybitego do krzyża.
Zdaniem Wojciecha Zaguły, dyrektora agencji reklamowej "Graf", proszonego przez KAI o komentarz, pomysł takiej reklamy jest "dwuznaczny etycznie". Dyrektor agencji podejrzewa ponadto, że autorzy reklamy celowo chcieli wywołać protesty, by zwiększyć zainteresowanie produktem. Dodał, że "niejeden beznadziejny film został wylansowany w ten właśnie sposób".
Na temat stosowania się w reklamie motywów religijnych wypowiedziała się także Papieska Rada d.

Środków Społecznego Przekazu. W dokumencie z 22 lutego 1997 "Etyka w reklamie" (nr 13) czytamy: "Twórcy reklam komercyjnych wykorzystują czasem motywy religijne lub posługują się obrazami i postaciami ze sfery religii, aby sprzedawać określone wyroby. Można to czynić w sposób nacechowany należnym szacunkiem i nie budzący sprzeciwu, ale praktyka ta jest naganna i uwłaczająca, gdy traktuje religie instrumentalnie lub w sposób lekceważący".
bm
mr / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 21 kwietnia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-04-21 16:12 Groby Pańskie w kościołach Warszawy

Pielgrzymka Jan Pawła II do Ziemi Świętej znalazła swoje odbicie w symbolice Grobu Pańskiego w katedrze polowej w Warszawie. Jednym z elementów tego grobu jest postać Papieża pod Ścianą Płaczu.
Umieszczona w pewnej perspektywie scena z Ziemi Świętej stanowi tło dla znajdującej się na pierwszym planie figury Chrystusa. Symbolika grobu jest wezwaniem do modlitwy i przebaczenia. Papież modlący się pod Ścianą Płaczu ma być dla każdego, kto zatrzymuje się przy tym grobie wezwaniem, inspiracją do modlitwy.

Jest to także zestawienie dwóch rzeczywistości, które łączy Chrystus - tej z Ziemi Świętej i tej, w której żyje każdy z nas.
Centralnym elementem grobu Pańskiego w kościele księży jezuitów pw. Matki Bożej Łaskawej są trzy krzyże na porośniętym trawą wzgórzu. Tą zieloną Golgotę otacza gąszcz cierni. Symbolizują one cierpienia i nieszczęścia, które dotykają ludzi. Wzgórze Golgoty jest natomiast symbolem życia, które odradza się dzięki śmierci Chrystusa na krzyżu. Całość przedstawia wszechświat, którego centrum jest Chrystus zwyciężający zło.
Grota, gdzieniegdzie porozrzucane kamienie, małe kępki trawy, a w centrum figura Chrystusa - tak wygląda grób w kościele św. Stanisława Kostki. Dekorację dopełniają biało-czerwona flaga położona w poprzek grobu i cztery napisy na ścianach - "Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą", "Wyrażać miłość i szacunek, gdy inni sieją nienawiść", "Modlić się, gdy inni przeklinają", "Przebaczyć, gdy inni nie potrafią". W bardzo prostej symbolice tego grobu wyrażone jest wezwanie do jednoznaczności postaw. Każdy katolik musi swoim życiem, swoją postawą dawać świadectwo wyznawanej wierze, przynależności do Chrystusa. Symbolika grobu jest również nawiązaniem do osoby ks. Jerzego Popiełuszki, który właśnie w obronie wiary i prawdy poniósł męczeńską śmierć.
- "Myśli moje nie są myślami waszymi" - tak brzmi napis nad grobem Pańskim w kościele akademickim św. Anny na Krakowskim Przedmieściu. W połączeniu z rozłożonymi na podłodze dziesiątkami gazet, począwszy od Gazety Wyborczej, przez Przyjaciółkę, Cosmopolitan, Popcorn itp. jest on niezwykle wymowny. Figura Chrystusa nie jest położona wprost na rozłożonych gazetach, ale umocowana, tak że znajduje się ok. pół metra nad ziemią. Grób symbolizuje oddalenie współczesnego człowieka od Boga. Myślenie, które jest dalekie od ewangelicznego. Jest wezwaniem do zwrócenia się ku słowom Chrystusa.
Czarna tkanina, na której umieszczono plansze z wypisanymi grzechami - niewierność, gniew zazdrość, zdrada itp. - to najbardziej widoczny element grobu Pańskiego w koście św. Krzyża w Warszawie. Z czarnego tła, symbolizującego duszę uwikłaną w grzech, wychodzą ręce ludzi, wyciągnięte w geście błagania o pomoc. Tkanina ułożona jest tak, że przypomina przeciętą na pół skałę. W szczelinie skały znajduje się figura Chrystusa, przykryta biało-czerwonym pasmem materiału, na którym umieszczono napis: "Zmartwychwstań we mnie". Grób jest przypomnieniem, że zmartwychwstanie Chrystusa musi się dokonać w duszy każdego człowieka, że Chrystus zwycięża właśnie to, co jest grzechem w każdym z nas.
Ołtarz - symbol Eucharystii, krzyż z sercem Chrystusa Miłosiernego, kwitnące gałęzie drzew symbolizujące nowe życie i napis "Królestwo moje nie jest z tego świata" - to główne elementy grobu Pańskiego znajdującego się w warszawskiej katedrze pw. św. Jana Chrzciciela. Grób ma symbolizować życie odradzające się dzięki Miłosierdziu Bożemu i Eucharystii, promienie wypływające z serca Chrystusa są symbolem tego, że każdy, kto zechce, może czerpać z mocy Chrystusa.
mc / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 21 kwietnia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-04-21 14:56 Warszawa: laserowe "Misterium Wschodnie" po raz drugi w Wielkanocny Poniedziałek

Laserowe animacje, dymy, ikony na slajdach i występ prawosławnego chóru złożą się na drugie już "Misterium Wschodnie". Inscenizacja odbędzie się w poniedziałek wielkanocny, 24 kwietnia, w budującym się kościele św. Tomasza Apostoła na warszawskim Ursynowie.
"W tym roku wystąpi chór młodzieżowy z prawosławnej katedry św. Mikołaja w Białymstoku" - opowiada KAI ks. kan. Tomasz Król, proboszcz parafii. Dyrygentem będzie ks. protodiakon Aleksander Łysynkiewicz. Podobnie jak w poprzednim roku na murach budującego się kościoła wyświetlone zostaną animacje laserowe przygotowane przez Wojciecha Głuszo.

"Będą się jednak bardzo różniły od ubiegłorocznych" - zaznacza ks. Król.
Na środku placu stanie wielki stół, na którym wyciętych zostanie czternaście krzyży symbolizujących Drogę Krzyżową. Oprócz tego wyświetlane będą slajdy z różnymi ikonami. "Za dużo nie chciałbym powiedzieć, żeby wszystkiego nie zdradzać" - ucina ks. Król.
Autorem inscenizacji jest znany na Ursynowie artysta-plastyk Jerzy Derkacz, od lat pracujący z ks. Królem. Misterium jest efektem współpracy parafii z samorządem, organizuje je bowiem gmina Warszawa-Ursynów, parafia św. Tomasza Apostoła i Ursynowskie Centrum Kultury i Integracji Międzynarodowej.
Ta niecodzienna inscenizacja rozpocznie się o godz. 20.00 w kościele św. Tomasza Ap. przy ul. Dereniowej 12. Wstęp wolny.
Podobne misterium odbyło się dokładnie rok temu. Zespół Muzyki Cerkiewnej z Warszawskiej Opery Kameralnej wykonał wtedy 14 psalmów, a każdy z nich zobrazowany był grafikami Jerzego Derkacza przedstawiającymi stacje Męki Pańskiej. Na murach zawisło 14 obrazów Feliksa Mostowicza, przedstawiających martyrologię Polaków wywiezionych do Kazachstanu.
per / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 21 kwietnia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-04-21 14:56 Warszawa: laserowe "Misterium Wschodnie" po raz drugi w Wielkanocny Poniedziałek

Laserowe animacje, dymy, ikony na slajdach i występ prawosławnego chóru złożą się na drugie już "Misterium Wschodnie". Inscenizacja odbędzie się w poniedziałek wielkanocny, 24 kwietnia, w budującym się kościele św. Tomasza Apostoła na warszawskim Ursynowie.
"W tym roku wystąpi chór młodzieżowy z prawosławnej katedry św. Mikołaja w Białymstoku" - opowiada KAI ks. kan. Tomasz Król, proboszcz parafii. Dyrygentem będzie ks. protodiakon Aleksander Łysynkiewicz. Podobnie jak w poprzednim roku na murach budującego się kościoła wyświetlone zostaną animacje laserowe przygotowane przez Wojciecha Głuszo.

"Będą się jednak bardzo różniły od ubiegłorocznych" - zaznacza ks. Król.
Na środku placu stanie wielki stół, na którym wyciętych zostanie czternaście krzyży symbolizujących Drogę Krzyżową. Oprócz tego wyświetlane będą slajdy z różnymi ikonami. "Za dużo nie chciałbym powiedzieć, żeby wszystkiego nie zdradzać" - ucina ks. Król.
Autorem inscenizacji jest znany na Ursynowie artysta-plastyk Jerzy Derkacz, od lat pracujący z ks. Królem. Misterium jest efektem współpracy parafii z samorządem, organizuje je bowiem gmina Warszawa-Ursynów, parafia św. Tomasza Apostoła i Ursynowskie Centrum Kultury i Integracji Międzynarodowej.
Ta niecodzienna inscenizacja rozpocznie się o godz. 20.00 w kościele św. Tomasza Ap. przy ul. Dereniowej 12. Wstęp wolny.
Podobne misterium odbyło się dokładnie rok temu. Zespół Muzyki Cerkiewnej z Warszawskiej Opery Kameralnej wykonał wtedy 14 psalmów, a każdy z nich zobrazowany był grafikami Jerzego Derkacza przedstawiającymi stacje Męki Pańskiej. Na murach zawisło 14 obrazów Feliksa Mostowicza, przedstawiających martyrologię Polaków wywiezionych do Kazachstanu.
per / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 21 kwietnia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-04-20 13:01 Prymas Glemp do księży: jesteście posłani, aby głosić Słowo (opis)

Prymas Polski uznał "głoszenie Słowa w Duchu Świętym" za zasadnicze zadanie kapłanów. W Wielki Czwartek przewodniczył on Mszy Krzyżma w warszawskiej archikatedrze, wypełnionej po brzegi przez kilkuset kapłanów, zakonników i świeckich. Eucharystię wraz z Prymasem koncelebrowali: nuncjusz abp Józef Kowalczyk, bp Sławoj Leszek Głódź, biskupi pomocniczy warszawscy.
`Chcemy myślą objąć tysiące katedr, gdzie gromadzą się prezbiterzy` - mówił Prymas zwracając się do księży. - Kapłani są związani z Jezusem Chrystusem szczególną więzią, gdyż stają się oni uczestnikami Jego ofiary.

Dlatego też - dodał - kapłani są `posłani dla doświadczenia zła, a w swojej pracy, tak jak Chrystus często doświadczają sprzeciwu czy lekceważenia`.
Prymas Polski zaapelował do kapłanów, aby nie rozpraszali się w licznych obowiązkach, lecz zawsze byli wierni istocie swej misji. - Wiele myśli może pochłaniać stan dachu na kościele - powiedział - wilgoć w murach czy wygląd świątyni, ale to nie powinno przesłaniać zasadniczego powołania kapłanów, które jest posłannictwem Ducha. Przypomniał, że powołaniem każdego kapłana jest uczestnictwo w ofierze samego Chrystusa, poprzez sprawowanie Eucharystii.
Prymas nawiązał też do niedawnej wizyty Ojca Świętego w Ziemi Świętej: - Chcemy duchowo iść tą drogą, którą przeszedł pierwszy z dzisiejszych kapłanów, Jan Paweł II: od Góry Błogosławieństw aż po Golgotę.
Katedrę warszawską w czasie dzisiejszej liturgii wypełniło kilkuset kapłanów archidiecezji, a także liczni diakoni, nadzwyczajni szafarze Eucharystii, służba liturgiczna, siostry zakonne i świeccy. Zgromadzeni kapłani odnowili swe przyrzeczenia. Poświęcono również oleje wykorzystywane do sprawowania sakramentów. Eucharystia miała nadzwyczaj uroczystą oprawę; uświetnioną śpiewem łacińskiej "Missa de Angelis" ("Mszy o Aniołach") przez scholę gregoriańską.
W archidiecezji warszawskiej jest ponad 600 księży (z czego ponad 100 pracuje za granicą). Kapłani sprawują opiekę duszpasterską nad ponad półtoramilionową rzeszą wiernych.
mr / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 20 kwietnia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-04-19 20:02 Warszawa: niezwykłe nabożeństwo wielkanocne u ewangelików

Na niezwykłe nabożeństwa wielkanocne zaprasza ewangeliczna Chrześcijańska Społeczność w Warszawie. Odbędą się one w sobotę i niedzielę, 22 i 23 kwietnia, pod hasłem WWW 2000 (Wielkie Wydarzenie Wielkanocne).
Zdaniem organizatorów tego rodzaju spotkanie w Roku Jubileuszowym jest niezwykłą okazją do "wspólnego ogłoszenia, że Jezus Zmartwychwstał, a Jego Kościół po dziś dzień jest żywym świadectwem zwycięstwa światłości nad ciemnością, życia nad śmiercią, nadziei nad beznadziejnością, wiary nad niewiarą, radości nad smutkiem, Boga nad przekleństwem grzechu".

Podkreślają, że "prawdziwa radość jest dopiero wtedy, gdy można ją podzielić z innymi", dlatego zachęcają, by każdy zaprosił na jedno z trzech jednakowych nabożeństw kogoś ze swoich znajomych. W ubiegłych latach podczas WWW wystąpili znani muzycy, m.in. Mietek Szcześniak czy Natalia Niemen.
Nabożeństwa WWW 2000 odbędą się w sobotę 22 kwietnia o godz. 17.30 i w niedzielę 23 kwietnia, o godz. 10 i 12.
Chrześcijańska Społeczność, działająca w Warszawie od przeszło 50 lat, to część Kościoła Zborów Chrystusowych, należącego do ewangelicznych wyznań poreformacyjnych. Wspólnota prowadzi lekcje biblijne dla dzieci, misje w innych miastach i poza granicami kraju, porady duszpasterskie, księgarnię "Biblos", szkołę językową "Banton" oraz " audio-video-biblio-tekę". Pomaga niepełnosprawnym oraz osobom w trudnych sytuacjach życiowych, a także redaguje miesięcznik "Gazeta Chrześcijańska". Społeczność organizuje nabożeństwa, wyjazdy dla młodzieży, seniorów i całych rodzin. Posiada zespół muzyczny, amatorskie drużyny koszykarskie i własną stronę w internecie (www.chs.pl). Działalność wspólnoty skierowana jest do wszystkich: zarówno do protestantów i katolików, jak i świadków Jehowy.
ChS organizuje również koncerty - do tej pory wystąpili m.in.: Mieczysław Szcześniak, Natalia Niemen, Beata Bednarz, Trzecia Godzina Dnia, Tomasz Żółtko i grupa Tlen.
ck
per / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 19 kwietnia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-04-19 19:24 Przestrzenna replika jerozolimskiego Grobu Pańskiego w kościele twórców w Warszawie

Wierną replikę jerozolimskiego Grobu Pańskiego można zobaczyć w warszawskim kościele środowisk twórczych pw. św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła. Podczas Triduum Paschalnego w niskiej i ciemnej grocie, do której prowadzi ciasny korytarz, będzie można adorować Najświętszy Sakrament. Pomysłodawcą nietypowego dla polskich kościołów Grobu Pańskiego jest rektor świątyni, ks. dr Wiesław Al. Niewęgłowski.
"Ludzie w dekoracjach Grobów szukają samej polityki, Ť;szczerzenia zębówť;, a tu będzie gołe tworzywo, milcząca grota, która nie potrzebuje słów, by mówić" - wyjaśnia w rozmowie z KAI ks.

Niewęgłowski. Tłumaczy, że o takiej aranżacji marzył od dawna, zainspirowany licznymi podróżami do Ziemi Świętej, lecz po prostu czekał na miejsce, gdzie taki grób będzie można wykonać. Udało się w nowo powstałym kościele środowisk twórczych naprzeciwko Teatru Wielkiego w Warszawie. Konstrukcję specjalnie wykonała pracownia tegoż Teatru, zajmująca się na co dzień dekoracjami do przedstawień.
Fronton Grobu wygląda identycznie jak oryginalna grota jerozolimska. Tworzywo, z którego jest wykonana, pomalowano tak, że rzeczywiście imituje palestyńską skałę. Aby wejść do środka, większość ludzi będzie musiała się schylać, bowiem - podobnie do oryginału - wejście ma wysokość 1,3 m. Najpierw przechodzi się przez Grotę Anioła, gdzie leży kamień, na którym siedział ewangeliczny anioł zwiastujący Zmartwychwstanie. Następnie wąskim i ciemnym korytarzem dochodzi się do miejsca, gdzie znajduje się płyta do składania ciała. Tu w Wielki Piątek złożona zostanie figura martwego Chrystusa, a w poranek wielkanocny wierni zobaczą porzucone płótna i chustę złożoną osobno. Nad płytą przygotowano jeszcze półeczkę na monstrancję i kilka kaganków, które ledwie rozproszą mroki pieczary.
Cała, obudowana z zewnątrz drewnem konstrukcja mierzy 5,5 m długości i zajmuje dużą część bocznej nawy kościoła. Pomysłodawca projektu nie martwi się niewygodą w "zwiedzaniu" tego miejsca czy kolejkami, by wejść do środka. "Chciałem zrobić coś, co ludziom przybliży możliwie autentycznie klimat prawdziwego Grobu Pańskiego, zwłaszcza tym, którzy tam nigdy nie będą" - przekonuje ks. Niewęgłowski. Jego zdaniem "najważniejsze jest milczenie tej pustej groty, która jest najwiarygodniejszym świadkiem".
Do kontemplacji grobu ks. Niewęgłowski zaprasza zwłaszcza po świętach, kiedy miejsce to będzie grotą Zmartwychwstania. Chce, by można ją było kontemplować aż do Wniebowstąpienia Pańskiego.
ck
ad / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 19 kwietnia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-04-19 17:39 Warszawa: sportowcy-olimpijczycy na spotkaniu przed Wielkanocą

Znani sportowcy, duchowni i sympatycy Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS spotkali się 19 kwietnia w Warszawie z okazji Świąt Wielkanocnych. Życzyli sobie nadziei, jak najlepszych wyników sportowych oraz wypili toast za sukces polskich sportowców na olimpiadzie w Sydney.
"Lubię oglądać mecze piłki nożnej i chciałbym, żebyśmy byli sportową potęgą" - rozmarzył się w czasie spotkania biskup sosnowiecki Adam Śmigielski. Przypomniał trzy główne zasady, jakimi kierował się św. Jan Bosko: zawsze idź do przodu, bądź radosny i nie przejmuj się zbytnio.

Podkreślił również, że sport to nie tylko rozwój fizyczny, ale przede wszystkim wychowanie człowieka. Życzył wszystkim nadziei, bo - jak zauważył - czasami jej brakuje.
Prezes UKFiS Mieczysław Nowicki życzył wszystkim jak najlepszych wyników sportowych, szczególnie w roku olimpijskim.
W spotkaniu uczestniczyli znani sportowcy-olimpijczycy, m.in. lekkoatletka Irena Szewińska, bokser Józef Grudzień, sztangista Zygmunt Smalcerz, siatkarz Edward Skorek, lekkoatletka Maria Maleszewska, łyżwiarka Helena Pilejczyk i szermierz Wojciech Zabłocki. Obecny był także duszpasterz sportowców ks. Mirosław Mikulski.
Wychowanie młodzieży poprzez sport - to główny cel Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej. "SALOS" powstał 9 lat temu. Zrzesza ok. 40 tys. dzieci i młodzieży, posiada ponad 80 stowarzyszeń lokalnych w całym kraju. Działają one głównie przy parafiach (nie tylko salezjańskich), a także przy szkołach podstawowych i średnich. Prezesem organizacji jest dr Zbigniew Dziubiński.
ck
per / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 19 kwietnia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-04-19 15:43 Cenzura w PRL - relacje polskich historyków

Relacje 28 historyków o ingerencjach cenzury w ich prace naukowe zawiera książka pt. "Cenzura w PRL". Prezentacja nowej publikacji, która ukazała się staraniem wydawnictwa NERITON i Instytutu Historii PAN, odbyła się 19 kwietnia w Warszawie.
Praca pod redakcją dr Zbigniewa Romka, adiunkta PAN, jest tomem wspomnień, powstałym z ankiet 28 znanych polskich historyków, reprezentujących różne poglądy polityczne. Zebrane teksty to eseje adresowane do szerokiego grona czytelników. Pokazują one nie tylko stosunek Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (i jego oddziałów wojewódzkich) do.

prof. Krystyna Kersten z Instytutu Historii PAN, prof. Tomasz Strzembosz z KUL, prof. Janusz Tazbir. Walorem tej publikacji w ocenie dr. Romka jest różnorodność punktów widzenia tego samego problemu.
Wspomnienia poprzedzono wstępem omawiającym dzieje cenzury w PRL oraz formy i metody pracy cenzorów. Interesującym zagadnieniem, poruszanym na kartach książki, są także etyczne problemy historyków czasów PRL-u. "Z dzisiejszej perspektywy może się wydawać, że wybierać można było tylko jedną z dwóch możliwości: zgodzić się na druk z uwzględnieniem ingerencji cenzury albo zrezygnować z druku bez jakichkolwiek kompromisów" - zapowiadał tematykę lektury dr Romek.
Cenzura została zniesiona przed 10 laty na mocy ustawy z dn. 11 kwietnia 1990 roku o uchyleniu ustawy o kontroli publikacji i widowisk, zniesieniu organów tej kontroli.
awo / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 19 kwietnia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-04-19 14:35 "Bractwo więzienne" i ks. prał. Uszyński odznaczeni przez Radę Warszawy

"Bractwo więzienne" oraz ks. prał. Tadeusz Uszyński otrzymali specjalne nagrody Rady Miasta Warszawy. "Bractwo więzienne", pomagające skazanym i ich rodzinom, dostało Nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy, zaś wieloletni duszpasterz akademicki ks. prał. Uszyński, został "Zasłużonym dla Warszawy".
Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się 19 kwietnia w sali balowej stołecznego Zamku Królewskiego podczas specjalnego posiedzenia Rady Miasta i Rady Powiatu w związku ze świętem stolicy. Sala balowa Zamku zgromadziła również przedstawicieli prezydenta RP, Parlamentu oraz wszystkich władz Warszawy..

Przybył także Prymas Polski, który odbierał najważniejsze w stolicy wyróżnienie - honorowe obywatelstwo.
Stowarzyszenia Ewangelicznej Pomocy Więźniom "Bractwo więzienne" dostało Nagrodę Miasta St. Warszawy za "stworzony i - co najważniejsze - realizowany program resocjalizacji, indywidualne podejście do skazanego i pomoc jego rodzinie".
Bractwo Więzienne jest wspólnotą osób, które głoszą Ewangelię w zakładach karnych. Wspomagają w posłudze kapelanów więziennych i chcą być znakiem miłującego Boga wśród ludzi opuszczonych. Zaczęło ono działalność w 1989 roku z inicjatywy ks. Jana Sikorskiego. Współzałożycielką i pierwszym prezesem została Janina Szweycer-Grupińska. W roku 1993 Bractwo zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń. Obecnie działa ono w zakładach karnych w większości diecezji w Polsce. Członkowie stowarzyszenia to przeważnie ludzie dojrzali religijnie, wywodzący się często ze wspólnot parafialnych, a także klerycy i siostry zakonne. W sumie jest ich ok. 300. Zajmują się m.in. oprawą więziennych Mszy św., organizują spotkania biblijne i modlitewne, ewangelizują przez radiowęzły więzienne, prowadzą biblioteki, wydają więzienne gazetki, prowadzą indywidualne rozmowy z więźniami a także przygotowują dla nich paczki, pomagają w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, organizują kolonie dla dzieci więźniów. Wolontariusze starają się też pomagać swoim podopiecznym na wolności - szukają dla nich mieszkań i pracy, spotykają się na modlitwie.
Ks. prał. Tadeusz Uszyński został "Załużonym dla Warszawy" za całość swojej pracy. Podkreślono zwłaszcza jego zasługi jako wychowawcy młodzieży akademickiej, założyciela szkół przy parafii św. Andrzeja oraz za pracę kapelana wielu środowisk. 71-letni dziś ks. prał. Uszyński zasłynął w Warszawie jako organizator pieszych pielgrzymek akademickich na Jasną Górę oraz jako rektor akademickiego kościoła św. Anny. Obecnie jest proboszczem stołecznej parafii św. Andrzeja Apostoła, przy której założył szkołę podstawową, gimnazjum i liceum. Ks. Uszyński jest ponadto m.in. kapelanem honorowym Sybiraków, moderatorem Federacji Sodalicji Mariańskiej w Polsce oraz kapelanem duszpasterstwa byłych więźniów obozów i więzień II wojny światowej. Dotąd odznaczony został m.in. Krzyżem Walecznych, Krzyżem Sybiraków oraz nagrodą "Bóg zapłać" przyznawaną przez miesięcznik "Powściągliwość i praca".
ad / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 19 kwietnia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-04-19 13:18 Prymas honorowym obywatelem Warszawy (opis)

Prymas Polski został honorowym obywatelem Miasta Stołecznego Warszawy. Odznaczenie wręczył mu 19 kwietnia na stołecznym Zamku Królewskim prezydent stolicy Paweł Piskorski, podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miasta i Rady Powiatu.
Tytuł honorowego obywatela stolicy przyznała Prymasowi Rada Miasta już 6 kwietnia. Dziś, w związku z przypadającym 21 kwietnia świętem stolicy, do sali balowej Zamku przybyli przedstawiciele wszystkich władz miasta, parlamentarzyści, warszawscy biskupi oraz przedstawiciel prezydenta RP Ryszard Kalisz.


"Kard. Glemp jest nie tylko od 20 lat najważniejszym duszpasterzem stolicy, ale także bliską jej osobą w momentach najważniejszych: i tych radosnych i tych trudnych" - mówił o Prymasie prezydent Warszawy Paweł Piskorski. Przypominał zasługi Metropolity w czasie stanu wojennego i całym procesie odzyskiwania niepodległości, a także jego czynne uczestnictwo w życiu Warszawy. "Prymas Glemp jest z nami zawsze, gdy powstaje coś ważnego, ostatnio przecież poświęcił budowę istotnego dla stolicy Mostu Siekierkowskiego" - wyliczał prezydent Piskorski. Laudację zakończył słowami: "Prymasowi za wszystko Bóg zapłać!".
- "To dla mnie nie tylko radość, ale i poczucie odpowiedzialności, za wszystko, co się dzieje i powinno dziać w stolicy" - powiedział kard. Glemp odbierając dyplom. Nawiązał także do faktu przyznania honorowego obywatelstwa Warszawy Ojcu Świętemu. "Jan Paweł II ukazał Warszawę światu przez swą częstą tu obecność i myśl, którą tu zostawił" - powiedział Prymas. Przypominał także, że Kościół czynnie uczestniczy w rozwoju miasta. Jako przykład tej działalności wymienił udział Muzeum Kolekcji Jana Pawła II w życiu kulturalnym stolicy oraz powołanie drugiego uniwersytetu - imienia Prymasa Tysiąclecia.
Uroczystości na Zamku Królewskim poprzedziła Msza św. w pobliskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela, której przewodniczył Prymas. Razem z nim koncelebrowało ją 3 warszawskich biskupów pomocniczych. "Dobrze, że święto stolicy zaczynamy obchodzić w tym miejscu, do którego całe pokolenia naszych przodków przychodziły łącząc wiarę z dziejami Ojczyzny" - mówił kard. Glemp.
Święto Warszawy jest obchodzone od 1991 r. w rocznicę uchwalenia przez Sejm Czteroletni "Prawa o miastach królewskich". Mieszczanie dostali wtedy prawo do zasiadania w urzędach, uporządkowana została też struktura administracyjna stolicy.
ad / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 19 kwietnia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-04-19 11:53 "Polsko bądź sobą" - nowy film o pielgrzymkach Jana Pawła II do Ojczyzny

Nowy watykański film opowiadający o pielgrzymkach Jana Pawła II do Polski zaprezentowano wczoraj wieczorem w Warszawie. Na tle wielkich wydarzeń naszej najnowszej historii włoski reżyser Alberto Michelini pokazuje najważniejsze wątki pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny. Film "Polsko bądź sobą" nakręciła Telewizja Watykańska. Na prezentacji obecny był m.in. Marian Krzaklewski.
Obraz nakręcony jest w konwencji wspomnień Papieża, który płynąc statkiem po Wigrach myśli o najważniejszych wydarzeniach swego życia i ich związku z najnowszą historią Polski.

Reżyser pokazuje wielkość zmian jakie w czasie 20 lat dokonały się w Polsce i Europie - upadek komunizmu, początki życia w systemie demokratycznym. Pojawiające się w filmie fragmenty nie są ułożone chronologicznie. Wizyta z 1979 roku jest zestawiona z ostatnią pielgrzymką Papieża do Ojczyzny.
Duży fragment poświęcony jest pielgrzymce z 1991 roku, podczas której Jan Paweł II mówił o Dekalogu. W filmie znalazły się również relacje z dwóch ostatnich podróży Papieża do Polski, a także jego spotkania z przyjaciółmi. Reżyser starał się pokazać coś z bogactwa osobistej religijności Ojca Świętego - jego umilowanie Eucharystii, pobożność Maryjną i wizyty na Jasnej Górze, a także stosunek Papieża do kobiet.
Wśród gości, którzy obejrzeli pokaz był lider AWS Marian Krzaklewski. W rozmowie z KAI powiedział, że film ten jest dla niego wielkim wzruszeniem, szczególnie zaś ważne są dla niego słowa Papieża z 1991 r.
Sponsorzy filmu to międzynarodowa Grupa Muszkieterów promująca model rodzinnego, niezależnego i silnego przedsiębiorstwa handlowego. Muszkieterowie kierują się wartościami zawartymi w nauce społecznej Kościoła. Grupa powstała 30 lat temu, obecnie skupia na całym świecie ponad 3 tys. właścicieli przedsiębiorstw rodzinnych pracujących na własny rachunek. Działa w ramach sieci Intermarche i Bricomarche, obecna jest także w Polsce.
mc / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 19 kwietnia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-04-18 18:20 Harcerze ZHR zdobywają Sprawność Jubileuszową 2000

Duszpasterze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej ogłosili tzw. Sprawność Jubileuszową 2000. Jest to zestaw zadań harcerskich, mający na celu uczczenie Jubileuszu Roku 2000.
Najmłodsi członkowie organizacji (12-14 lat), aby zdobyć tę sprawność muszą nawiedzić kościół jubileuszowy, okazać pomoc potrzebującym, zapoznać się ze znaczeniem odpustu jubileuszowego oraz przeczytać w całości Ewangelię św. Łukasza. Ich starsi koledzy (15-18 lat) powinni wykazać się wiedzą o obchodach jubileuszy w historii Kościoła, wziąć udział w jednej z uroczystości jubileuszowych (np.

w uroczystościach poświęcenia Świątyni Opatrzności Bożej, w spotkaniu młodzieży w Lednicy w czerwcu lub w Centralnym Jubileuszu Młodych w sierpniu br. na Jasnej Górze) oraz potrafić wytłumaczyć "teologię" logo jubileuszowego.
Zadaniem najstarszych harcerzy (powyżej 18 lat) jest zorganizowanie pielgrzymki do kościoła lub sanktuarium jubileuszowego, uzyskanie i ofiarowanie kilku odpustów oraz lektura bulli Jana Pawła II: "Incarnationis mysterium".
Autorami koncepcji tej sprawności są: ks. hm. Adam Leszczyński, hm. Jerzy Mika, ks. przewodnik Cezary Bodzon, i ks. Bogdan Zalewski.
ZHR jest drugą co do wielkości organizacją harcerską w Polsce (po ZHP). Istnieje od 1989 roku. Znana jest z zaangażowania w życie Kościoła i wychowania młodych ludzi w duchu wartości chrześcijańskich.
ck
js / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 18 kwietnia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-04-18 14:38 Prymas Polski zachęca w liście wielkanocnym do oderwania się od złych nawyków (dokumentacja)

Prymas Polski w liście pasterskim na Wielkanoc 2000 roku zachęca wiernych do podjęcia "podróży wewnętrznej", której owocem ma być oderwanie się od złych nawyków, nałogów, złości i nienawiści.
Oto pełny tekst listu Prymasa Polski kard. Józefa Gelmpa na Wielkanoc Roku 2000
"PIELGRZYMOWANIE DROGAMI ZMARTWYCHWSTANIA
Umiłowani Bracia i Siostry!
1. Wielkanoc w Ziemi Chrystusa
W naszym kalendarzu Wielkanoc już później przypaść nie może: W dniu 23 kwietnia św. Wojciech i św. Jerzy spotkają się w blaskach liturgicznego Zmartwychwstania Pana Jezusa.

Jest to jakby znak, że ten rok jest nadzwyczajny. Tak, nadzwyczajny, bo jubileuszowy.
Obok niespodzianki kalendarzowej rok ten niesie głębsze treści religijne, przypomina bowiem początek Kościoła, który zaczął żyć życiem Zmartwychwstałego Pana. Dlatego składając życzenia, chciałbym zwrócić uwagę na obecność Zmartwychwstałego dzisiaj.
Chcę przede wszystkim wskazać Ziemię Świętą, którą w ramach pielgrzymek Polacy odwiedzają bardzo licznie. Mając osobiste przeżycia z Pielgrzymki Narodowej, pragnę skierować Wasze myśli ku pielgrzymce Ojca świętego, która - dzięki radiu i telewizji pełniej ukazała sens pielgrzymowania. Przede wszystkim Ojciec święty odsłonił bogactwo objawienia Bożego, które w ziemi palestyńskiej, poczynając od Abrahama i proroków, przybliżyło ludziom poznanie Boga i Jego zamiarów. To tam nadeszła pełnia czasu` (Ga 4, 4), gdy Chrystus narodził się w Betlejem z Maryi Dziewicy i odsłonił nam całą prawdę o Bogu - Bogu Miłości i Miłosierdzia. Mogliśmy śledzić drogę Mojżesza i drogę Chrystusa. Droga Chrystusa, między Jeziorem Galilejskim a Jerozolimą, staje się niezwykłym odczytywaniem Ewangelii. Zatrzymujemy się w Nazarecie, w Kafarnaum i na Górze Błogosławieństw, podążamy przez Kanę Galilejską i zboczem Góry Oliwnej docieramy do Jerozolimy. Szczytem tej drogi jest Bazylika Grobu, czyli Zmartwychwstania naszego Pana.
Gdy Papież całował płytę złożenia Ciała Jezusa, wielu z nas w sposób duchowy włączało się w ten pocałunek, składany na znaku największej tajemnicy naszej wiary. Do tego właśnie miejsca, na wiadomość przyniesioną przez Magdalenę, przybiegli niegdyś Piotr i Jan, a Piotr pierwszy wszedł do środka Grobu. Teraz Jan Paweł II, kolejny następca Piotra, wszedł do środka Grobu z tą samą wiarą i miłością, z jaką wchodził pierwszy Rybak znad Jeziora Genezaret.

2. Jubileusz w Wiecznym Mieście

Ów rybak Piotr opuścił daleką prowincję, jaką była Palestyna i znalazł się w Rzymie. Gromadzącym się wokół niego ludziom mówił: `Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami` (Dz 2, 32). W ten sposób przekazywał wiarę w Zmartwychwstałego. Tak budował Kościół w osobach pierwszych chrześcijan - emigrantów żydowskich lub niewolników. Obok Piotra stanął Apostoł Narodów - Paweł. Paweł usłyszał od Chrystusa takie słowa: `Odwagi! (...) trzeba bowiem, żebyś i w Rzymie świadczył o Mnie, tak jak dawałeś o Mnie świadectwo w Jerozolimie`. (Dz 23, 11). Jak wcześniej Apostołowie napełnili nauką o Jezusie Jerozolimę, tak teraz napełniali nią Rzym, stolicę wszechwładnych cezarów. Opisał tamte czasy nasz rodak, Henryk Sienkiewicz, a jego powieść Quo vadis czytana jest we wszystkich językach Europy.
My takie podejmujemy pielgrzymki do Rzymu. Przechodząc korytarzami katakumb, stąpając po arenie Koloseum, spacerując po via Appia, po Forum Romanum, czy wreszcie schodząc na najniższy poziom Bazyliki św. Piotra na Watykanie, kroczymy po śladach tych, którzy - jako Apostołowie lub ich następcy - głosili Zmartwychwstałego Chrystusa. To nie są ślady Chrystusa przed zmartwychwstaniem, jak w Palestynie; w Rzymie odkrywamy przede wszystkim ślady Kościoła, który - poprzez bohaterskich wyznawców - kroczy przez dzieje krokami lat i wieków.
Pielgrzymując do Rzymu, spotykamy nowoczesną, hałaśliwą i zatłoczoną metropolię tego świata. Pielgrzym jednak musi wejść w tę `świętą przestrzeń`, która znaczona jest świadectwami wiary, prowadzącej do zbawienia. Trzeba odnaleźć w Rzymie to, co jest tylko w Rzymie, co czyni go miastem `wiecznym` i `świętym`. Pielgrzymi przejdą więc przez Święte Drzwi w czterech bazylikach, poświęconych Apostołom i Matce Najświętszej, a wyznawszy swe grzechy, pokrzepią się pokarmem eucharystycznym i uzyskają odpust. Każdy pielgrzym pragnie, jeżeli nie spotkania, to przynajmniej zobaczenia lub usłyszenia Ojca świętego. Jest on bowiem żywym i charyzmatycznym następcą Pierwszego Rybaka - Piotra. Jego słowa są dalszym ciągiem wielkiego wołania Kościoła do całej ludzkości o nawrócenie serc.
Pielgrzymki polskie, czy ta narodowa w lipcu, czy ta młodzieżowa w sierpniu, natrafią we Włoszech, a zwłaszcza w Rzymie, na ślady świątobliwych Polaków. Należałoby rozpocząć od wysepki na Tybrze, na której cesarz Otton III wybudował świątynię dla relikwii św. Wojciecha. Przechodząc na prawy brzeg Tybru, pielgrzym odnajdzie wspaniałą Bazylikę Matki Bożej na Zatybrzu, która zachowuje grobowiec sługi Bożego kardynała Hozjusza i pamiątki po słudze Bożym kardynale prymasie Wyszyńskim. Nietrudno odnaleźć na Kwirynale celę, w której umierał św. Stanisław Kostka, i klasztor oo. Franciszkanów, gdzie do świętego życia przygotowywał się Maksymilian Kolbe. Każda z tych pamiątek, a jest ich o wiele więcej, wprowadza nas w ową `świętą przestrzeń`, która ostatecznie ma swoje odniesienie do zmartwychwstania Chrystusa.

3. `Podróż wewnętrzna`

Wiadomo, że dość nieliczni będą mogli udać się do Ziemi Świętej lub do Rzymu czy też do innych sanktuariów w świecie. Utrudnieniem są koszta lub po prostu słabe zdrowie. Natomiast każdy może udać się - jak to nazywa Ojciec święty - w `podróż wewnętrzną`. Jak pielgrzymka jest opuszczeniem swego miejsca pracy i spotkaniem się ze świętą przestrzenią, tak `podróż wewnętrzna` jest `oderwaniem nas od tego wszystkiego w nas i wokół nas - co jest sprzeczne z prawem Bożym, abyśmy byli w stanie spotkać się w pełni z Chrystusem, wyznając naszą wiarę w Niego i otrzymując obfitość Jego miłosierdzia` (Jan Paweł II, List o pielgrzymowaniu, s. 19).
Pielgrzymkę wewnętrzną może podjąć każdy, nawet ten bardzo biedny i bardzo chory. Często tym wewnętrznym pielgrzymkom będą towarzyszyły nawiedzenia naszych miejsc świętych, poczynając od Jasnej Góry aż po parafialną kaplicę. Istotą tej pielgrzymki wewnętrznej jest oderwanie się od złych nawyków, od używania złych słów, od nałogów, od złości i nienawiści, od grzesznych upodobań. Udając się w taką pielgrzymkę dostrzeżemy, jak bardzo jesteśmy przywiązani do otaczającej nas rzeczywistości, jak bardzo zrośnięci z pychą, zyskiem, polityką - mimo, że są to sprawy szybko przemijające. Podejmując pielgrzymkę wewnętrzną przekonamy się, że dla wielu jest ona najkosztowniejsza. Wymaga ona bowiem prawdziwego odrodzenia, czyli wejścia w Chrystusowe Zmartwychwstanie.
Bracia i Siostry! Trudny i kosztowny jest ten Rok Jubileuszowy. Życzę każdemu udanej pielgrzymki do `świętej przestrzeni` naszej wiary, ale życzę także trudnej pielgrzymki wewnętrznej, zasmakowania w tym innym spojrzeniu na świat. Matce Bożej, wybranej przez Opatrzność Bożą na `Gwiazdę Poranną` naszej wiary, zawierzamy owoce naszego pielgrzymowania. Niech odpuszczenie naszych win i kar wyzwoli wielkie radości trwania w organizmie Chrystusa, w naszym świętym Kościele. Amen:
+Józef Kardynał Glemp
Prymas Polski
Wielkanoc 2000 r."

- / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 18 kwietnia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
Strony: początek 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT