Znaleziono depesz: 10702
2000-01-12 13:31 Ks. Paprocki: wizyta patriarchy Konstantynopola w Polsce ma charakter państwowy

Wizyta patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I ma raczej charakter wizyty państwowej, gdyż przyjeżdża on do Polski na zaproszenie marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego - powiedział KAI ks. Henryk Paprocki, rzecznik prasowy Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Bartłomiej I przebywać będzie w naszym kraju w dniach 22-25 stycznia.
Ks. Paprocki zwrócił uwagę, że obecny pobyt patriarchy ekumenicznego ma inny charakter niż poprzednie dwie wizyty patriarchów Konstantynopola w Polsce, "wpisuje się ona w nurt podróży z duchowym przesłaniem do polityków".

Bartłomiej I występował m.in. na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, gdzie - podobnie jak Jan Paweł II w 1987 r. - wygłosił przemówienie do polityków. Według rzecznika polskiego prawosławia, podczas tej wizyty oczywiście nie zabraknie akcentów kościelnych: 23 stycznia patriarcha odprawi uroczystą liturgię w katedrze Narodzenia NMP we Wrocławiu. Natomiast w pozostałych dniach będzie rozmawiał z premierem, prezydentem i władzami Sejmu. Spotka się także z biskupami, Prymasem Polski i Polską Radą Ekumeniczną, jednakże celem jego wizyty będą spotkania ze stroną rządową.
Patriarcha ekumeniczny Konstantynopola Bartłomiej I przybędzie do Warszawy 22 stycznia; tego samego dnia planowane jest spotkanie z Polską Radą Ekumeniczną. 23 stycznia odprawi uroczystą liturgię we Wrocławiu. Następnego dnia spotka się z prezydentem, premierem i ministrem spraw zagranicznych. 25 stycznia planowane jest wystąpienie patriarchy w Sejmie RP.
Bartłomiej I przebywał już z wizytą w Polsce na zaproszenie biskupów Kościoła Prawosławnego w dniach 10-16 października 1998 roku. W ciągu swego tygodniowego pobytu w Polsce spotkał się z prezydentem i premierem RP, złożył wizytę Prymasowi Polski i modlił się w sanktuarium na Jasnej Górze. Odwiedził prawosławnych w Warszawie, Częstochowie, Krakowie i na Białostocczyźnie. M.in. w Białymstoku poświęcił 15 października cerkiew Mądrości Bożej (Hagia Sophia). W ostatnim dniu wizyty w Polsce Bartłomiej I otrzymał doktorat honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 1987 roku odwiedził Polskę jego poprzednik, patriarcha Dymitr.
ps, gp / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 12 stycznia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-01-12 11:43 Wielki Jubileusz w Polskim Kościele Prawosławnym

Obchody Wielkiego Jubileuszu w Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym rozpoczęły się ogłoszeniem listu pasterskiego biskupów prawosławnych na Boże Narodzenie. Centralne uroczystości Jubileuszowe odbędą się na Górze Grabarce w Święto Przemienienia Pańskiego, 20 sierpnia, z udziałem wszystkich biskupów prawosławnych, duchowieństwa i pielgrzymów z całej Polski - poinformował KAI ks. Henryk Paprocki, rzecznik prasowy Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Ks. Paprocki powiedział, że w ramach obchodów Wielkiego Jubileuszu w poszczególnych parafiach odbywa się cykl spotkań związ.

"Są one adresowane do całej lokalnej społeczności, nie tylko do prawosławnych - mówi rzecznik prasowy Kościoła prawosławnego - Tego typu spotkania odbyły się już w Drohiczynie i w Siemiatyczach. W Drohiczynie były to występy chórów i referaty w miejscowym domu kultury". Także tradycyjna pielgrzymka młodych na Górę Grabarkę w maju odbędzie się pod znakiem Wielkiego Jubileuszu.
Nie jest jeszcze ustalony kalendarz uroczystości jubileuszowych w Kościele Prawosławnym w drugiej połowie roku. Ks. Paprocki powiedział, że w "prawosławne obchody Roku Jubileuszowego wpisują się także uroczystości międzywyznaniowe, najważniejszym z nich będzie podpisanie Wspólnej Deklaracji o uznaniu chrztu 23 stycznia w Warszawie".
ps / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 12 stycznia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-01-12 11:43 Wielki Jubileusz w Polskim Kościele Prawosławnym

Obchody Wielkiego Jubileuszu w Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym rozpoczęły się ogłoszeniem listu pasterskiego biskupów prawosławnych na Boże Narodzenie. Centralne uroczystości Jubileuszowe odbędą się na Górze Grabarce w Święto Przemienienia Pańskiego, 20 sierpnia, z udziałem wszystkich biskupów prawosławnych, duchowieństwa i pielgrzymów z całej Polski - poinformował KAI ks. Henryk Paprocki, rzecznik prasowy Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Ks. Paprocki powiedział, że w ramach obchodów Wielkiego Jubileuszu w poszczególnych parafiach odbywa się cykl spotkań związ.

"Są one adresowane do całej lokalnej społeczności, nie tylko do prawosławnych - mówi rzecznik prasowy Kościoła prawosławnego - Tego typu spotkania odbyły się już w Drohiczynie i w Siemiatyczach. W Drohiczynie były to występy chórów i referaty w miejscowym domu kultury". Także tradycyjna pielgrzymka młodych na Górę Grabarkę w maju odbędzie się pod znakiem Wielkiego Jubileuszu.
Nie jest jeszcze ustalony kalendarz uroczystości jubileuszowych w Kościele Prawosławnym w drugiej połowie roku. Ks. Paprocki powiedział, że w "prawosławne obchody Roku Jubileuszowego wpisują się także uroczystości międzywyznaniowe, najważniejszym z nich będzie podpisanie Wspólnej Deklaracji o uznaniu chrztu 23 stycznia w Warszawie".
ps / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 12 stycznia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-01-11 19:07 Prymas Polski zapowiedział obchody Wielkiego Jubileuszu w Warszawie

Prymas Polski zapowiedział, że obchody Wielkiego Jubileuszu w Warszawie rozpoczną się 18 maja w dniu urodzin Jana Pawła II. Centralnym punktem uroczystości w Warszawie będzie Msza Święta na Placu Teatralnym połączona z nabożeństwem pokutnym oraz odśpiewaniem "Missa Solemnis" Ludwika van Beethovena przez artystów Teatru Wielkiego. Ważnym punktem obchodów będzie VII Tydzień Społeczny jesienią, który odbędzie się w parafii św. Stanisława Kostki. Kard. Glemp przedstawił ten program podczas spotkania opłatkowego ze środowiskiem akademickim 11 stycznia.
Ks.

Prymas zwrócił uwagę, że Rok Jubileuszowy stawia przed wszystkimi wielkie zadania, gdy chodzi o osobiste życie duchowe, ale także w dziedzinie kultury i nauki. "Stoimy przed wieloma problemami etycznymi, które trzeba rozwiązać" - mówił kard. Glemp. Dodał także, że konieczne jest rozwijanie kultury, gdyż "prawdziwa kultura prowadzi do wiary, a wiara nie może obyć się bez kultury". Zespolenie modlitwy, kultury i nauki to jedno z zadań, jakie stoi przed środowiskiem akademickim jest. Prymas Polski życzył profesorom i studentom "radości, wypływającej z wiary, a także by umieli odradzać się w wierze i służyć ludziom".
Prymas wspominał okres stanu wojennego i wizyty rektorów Findeisena i Samsonowicza. Przypomniał także dyskusję na temat encykliki "Fides et ratio" na Politechnice Warszawskiej. Podkreślił, że "wiara i rozum są fundamentalnymi wartościami, które wzajemnie się uzupełniają".
Życzenia Ks. Prymasowi złożył prof. Jerzy Woźnicki, rektor Politechniki Warszawskiej, prosząc także kard. Glempa o wsparcie inicjatywy rektorów uczelni wyższych w Polsce, którzy pragną w Roku Jubileuszowym złożyć wizytę Ojcu Świętemu w Watykanie.
W trakcie spotkanie studenci Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza przedstawili program artystyczny zawierający nowatorsko interpretowane kolędy oraz poezję dotyczącą okresu Bożego Narodzenia. Śpiewał również Warszawski Chór Międzyuczelniany działający przy kościele św. Anny.
ck
ps / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 11 stycznia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-01-11 19:07 Prymas Polski zapowiedział obchody Wielkiego Jubileuszu w Warszawie

Prymas Polski zapowiedział, że obchody Wielkiego Jubileuszu w Warszawie rozpoczną się 18 maja w dniu urodzin Jana Pawła II. Centralnym punktem uroczystości w Warszawie będzie Msza Święta na Placu Teatralnym połączona z nabożeństwem pokutnym oraz odśpiewaniem "Missa Solemnis" Ludwika van Beethovena przez artystów Teatru Wielkiego. Ważnym punktem obchodów będzie VII Tydzień Społeczny jesienią, który odbędzie się w parafii św. Stanisława Kostki. Kard. Glemp przedstawił ten program podczas spotkania opłatkowego ze środowiskiem akademickim 11 stycznia.
Ks.

Prymas zwrócił uwagę, że Rok Jubileuszowy stawia przed wszystkimi wielkie zadania, gdy chodzi o osobiste życie duchowe, ale także w dziedzinie kultury i nauki. "Stoimy przed wieloma problemami etycznymi, które trzeba rozwiązać" - mówił kard. Glemp. Dodał także, że konieczne jest rozwijanie kultury, gdyż "prawdziwa kultura prowadzi do wiary, a wiara nie może obyć się bez kultury". Zespolenie modlitwy, kultury i nauki to jedno z zadań, jakie stoi przed środowiskiem akademickim jest. Prymas Polski życzył profesorom i studentom "radości, wypływającej z wiary, a także by umieli odradzać się w wierze i służyć ludziom".
Prymas wspominał okres stanu wojennego i wizyty rektorów Findeisena i Samsonowicza. Przypomniał także dyskusję na temat encykliki "Fides et ratio" na Politechnice Warszawskiej. Podkreślił, że "wiara i rozum są fundamentalnymi wartościami, które wzajemnie się uzupełniają".
Życzenia Ks. Prymasowi złożył prof. Jerzy Woźnicki, rektor Politechniki Warszawskiej, prosząc także kard. Glempa o wsparcie inicjatywy rektorów uczelni wyższych w Polsce, którzy pragną w Roku Jubileuszowym złożyć wizytę Ojcu Świętemu w Watykanie.
W trakcie spotkanie studenci Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza przedstawili program artystyczny zawierający nowatorsko interpretowane kolędy oraz poezję dotyczącą okresu Bożego Narodzenia. Śpiewał również Warszawski Chór Międzyuczelniany działający przy kościele św. Anny.
ck
ps / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 11 stycznia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-01-11 17:33 Twórcy "Pana Tadeusza" na opłatku u Prymasa Polski

Andrzej Wajda, aktorzy i producenci "Pana Tadeusza" uczestniczyli 11 stycznia w spotkaniu opłatkowym z Prymasem Polski kard. Józefem Glempem. "Ten film zachęca do refleksyjnego spojrzenia na życie, niekiedy do rachunku sumienia, do jakiego wzywa Kościół" - powiedział Prymas.
Dziękując aktorom i producentom filmu za spotkanie Prymas Polski wyraził opinię, że w "Panu Tadeuszu" w reż. Andrzeja Wajdy "jak w zwierciadle przegląda się Polska" "Widzimy tam jakby samych siebie" - dodał. "Obraz ten zachęca do refleksyjnego spojrzenia na nasze życie, niekiedy do rachunku sumienia do jakiego wzywa Kości.

Glemp.
Z kard. Glempem przełamali się opłatkiem m. in. Andrzej Wajda, Grażyna Szapołowska (Telimena), Alicja Bachleda-Curuś (Zosia), Daniel Olbrychski (Klucznik Gerwazy), Krzysztof Kolberger (Narrator) oraz przedstawiciele producenta i dystrybutora filmu. Artyści ofiarowali Księdzu Prymasowi okolicznościowe wydanie "Pana Tadeusza" z reprodukcjami Michała Andriollego.
awo / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 11 stycznia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-01-11 17:33 Twórcy "Pana Tadeusza" na opłatku u Prymasa Polski

Andrzej Wajda, aktorzy i producenci "Pana Tadeusza" uczestniczyli 11 stycznia w spotkaniu opłatkowym z Prymasem Polski kard. Józefem Glempem. "Ten film zachęca do refleksyjnego spojrzenia na życie, niekiedy do rachunku sumienia, do jakiego wzywa Kościół" - powiedział Prymas.
Dziękując aktorom i producentom filmu za spotkanie Prymas Polski wyraził opinię, że w "Panu Tadeuszu" w reż. Andrzeja Wajdy "jak w zwierciadle przegląda się Polska" "Widzimy tam jakby samych siebie" - dodał. "Obraz ten zachęca do refleksyjnego spojrzenia na nasze życie, niekiedy do rachunku sumienia do jakiego wzywa Kości.

Glemp.
Z kard. Glempem przełamali się opłatkiem m. in. Andrzej Wajda, Grażyna Szapołowska (Telimena), Alicja Bachleda-Curuś (Zosia), Daniel Olbrychski (Klucznik Gerwazy), Krzysztof Kolberger (Narrator) oraz przedstawiciele producenta i dystrybutora filmu. Artyści ofiarowali Księdzu Prymasowi okolicznościowe wydanie "Pana Tadeusza" z reprodukcjami Michała Andriollego.
awo / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 11 stycznia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-01-11 14:44 Kościoły chrześcijańskie w Polsce podpiszą wspólną deklarację o chrzcie

- Większość Kościołów chrześcijańskich zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościół katolicki podpiszą 23 stycznia w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy w Warszawie Wspólną Deklarację uznającą ważność sakramentu chrztu, jeżeli tylko Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski zaakceptuje ten dokument na posiedzeniu 14 stycznia - poinformował KAI prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jan Szarek, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.
Wspólna Deklaracja o chrzcie podpisana przez Kościoły chrześcijańskie w Polsce stwierdza, że chrzest raz udzielony w jednym z.

W sytuacji gdy np. katolik przechodzi do jednego z Kościołów protestanckich czy Kościoła Prawosławnego nie jest powtórnie chrzczony. Podobnie, jeśli wierny jednego z Kościołów protestanckich czy Kościoła Prawosławnego przechodzi do Kościoła katolickiego nie będzie powtórnie chrzczony. Jest to uroczyste powtwierdzenie tradycji Kościoła, że sakrament chrztu przyjmuje się tylko raz. Jest on wspólny wszystkim Kościołom chrześcijańskim i stanowi ich fundament.
Zdaniem biskupa Szarka podpisanie Wspólnej Deklaracji na temat ważności chrztu jest wydarzeniem wielkiej rangi i "stanowi wspólne świadectwo jedności oraz przygotowanie przesłania dla Europy podczas Zjazdu Gnieźnieńskiego 12 marca br." Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej przyznał, że dyskusje na ten temat trwały już od wielu lat, brakowało jednak ostatecznego potwierdzenia dokonanych uzgodnień. "Mam nadzieję - mówił biskup - że po podpisaniu Wspólnej Deklaracji nie będzie już takiej sytuacji, jaka niekiedy się jeszcze zdarza, że ponawia się chrzest". Podkreślił, że wraz z podpisaniem dokumentu zostanie przezwyciężona pierwsza przeszkoda w dalszym dialogu ekumenicznym w Polsce. Zaznaczył, że prowadzone rozmowy na temat deklaracji nie były zbyt trudne. Wyjaśnił, że z Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej dokumentu nie podpisze Kościół Chrześcijan Baptystów ze względów teologicznych i odmiennej koncepcji przyjmowania tego sakramentu.
Bp Piotr Libera, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski powiedział KAI, że podpisanie Wspólnej Deklaracji dotyczącej chrztu "będzie zamknięciem pewnego etapu na drodze zjednoczenia wyznawców Chrystusa na polskiej ziemi". "Wiemy, jaką wagę przywiązuje do tych kroków ekumenicznych Jan Paweł II. Dla Ojca Świętego będzie to także bardzo znaczące, że w jego ojczyźnie widać postępy na drodze dialogu ekumenicznego"- zaznaczył biskup. "Podpisanie podobnych dokumentów jest świadectwem wspólnych wysiłków kościołów chrześcijańskich, by mimo różnic starać się realizować testament Chrystusa "aby wszyscy byli jedno" - podkreślił bp Libera.
Zdaniem ks. Henryka Paprockiego, rzecznika Polskiego Kościoła Autokefalicznego, "podpisanie Wspólnej Deklaracji dotyczącej wzajemnego uznania chrztu nie ma dla Kościoła Prawosławnego tak wielkiego znaczenia, gdyż myśmy uznali na początku XIX wieku sakrament chrztu w tych Kościołach, które podpiszą ten dokument 23 stycznia". Zaznaczył, że dla Kościoła Prawosławnego jest to potwierdzenie orzeczenia, jakie ogłosił już 200 lat temu. "Obecny dokument - mówił ks. Paprocki - ma o tyle znaczenie, że wszyscy członkowie Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościół katolicki podpisują razem ten dokument i deklarują wspólną wolę uznania i przestrzegania zasady, że zgodnie z tradycją Kościoła nie powtarza się chrztu".
Ks. Edward Puślecki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce stwierdził w rozmowie z KAI, że "Wspólna Deklaracja reguluje praktykę udzielania chrztu, która w naszym Kościele była już stosowana". Jego zdaniem podpisanie tego dokumentu "uświadomi wszystkim, że chrześcijanie zrzeszeni w Polskie Radzie Ekumenicznej są co do chrztu równoprawnymi członkami Królestwa Bożego". Ks. Puślecki stwierdził, że "dialog w sprawie wzajemnego uznania chrztu toczył się przez kilkanaście lat, a przyspieszył przed Wielkim Jubileuszem, gdy uznaliśmy, że jest to dobry i konieczny początek do trwałych związków braterstwa u progu nowego tysiąclecia". Przyznał, że prace nad ostateczną wersją trwały kilka ostatnich miesięcy, czego owocem jest "krótki, zwięzły i myślę, że w sumie bardzo dobry tekst, pod którym z czystym sumieniem mogą się podpisać wszystkie Kościoły, które nad nim pracowały". Ks. Puślecki dodał, że kolejny etap rozmów będzie dotyczył kwestii małżeństw mieszanych. "Chcielibyśmy uregulować procedury przechodzenia z jednego Kościoła do drugiego i uczestnictwa w życiu liturgicznym innego Kościoła niż własny, tak aby żadna ze stron nie czuła się odepchnięta od swojego macierzystego Kościoła". W planowanych pracach chodzi o to, aby "wierni mieli poczucie, że zawsze pozostają w szeroko pojętym Kościele, którego głową jest Jezus Chrystus" - dodał ks. Puślecki.
Bp Ludwik Jabłoński z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów powiedział KAI, że "w latach 70-tych teologowie uzgodnili ważność sakramentu chrztu świętego między Kościołem Starokatolickim Mariawitów i Kościołem rzymskokatolickim". Mimo to istniały sytuacje, gdy proboszczowie rzymskokatoliccy kwestionowali chrzest mariawicki. Bp Jabłoński wyraził nadzieję, że podpisanie Wspólnej Deklaracji dotyczącej uznania chrztu przez Kościoły chrześcijańskie w Polsce doprowadzi do pełnej normalizacji w tej kwestii. "Ufam - dodał bp mariawicki -, że podstawowy sakrament chrześcijaństwa wspólny wszystkim Kościołóm będzie jeszcze bardziej stanowił płaszczyznę jednania między chrześcijanami i przyczyni się do złagodzenia istniejących napięć".
15 listopada 1946 r. powstała w Warszawie Chrześcijańska Rada Ekumeniczna (po kilka latach zmieniła nazwę na obowiązującą obecnie Polska Rada Ekumeniczna - PRE), którą powołali do życia przedstawiciele 12 Kościołów: Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego, Metodystycznego, Chrześcijan Ewangelicznych (obejmującego dwa różniące się nieco od siebie odłamy), Polskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów, Adwentystów (Dnia Siódmego), Związku Kościołów Chrystusowych, Wiary Ewangelicznej, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego, Starokatolickiego Kościoła Mariawitów i Starokatolickiego.
ps, kg / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 11 stycznia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-01-10 20:09 Metropolita Sawa: jesteśmy wezwani do uleczenia podziałów (rozszerzenie)

- "Jesteśmy wezwani do uleczenia podziałów" - mówił zwierzchnik Kościoła Prawosławnego w Polsce Sawa na opłatku ekumenicznym, który odbył się 10 stycznia w domu metropolitów prawosławnych w Warszawie. Na spotkaniu zebrali się zwierzchnicy Kościołów zrzeszonych w Polskiej radzie Ekumenicznej oraz Kościoła katolickiego z Prymasem Polski kard. Józefem Glempem. W opłatku ekumenicznym wzięli także udział prezydent Aleksander Kwaśniewski i premier Jerzy Buzek z żoną.
Bp Jan Szarek, przewodniczący Polskiej Rady Ekumenicznej, pytany przez KAI o znaczenie spotkania, powiedział: "Myślę, że tego typu s.

Po raz pierwszy spotkaliśmy się w komplecie, jeśli tak można powiedzieć, gdyż przybyli Prezydent, Premier, Prymas i zwierzchnicy Kościołów zrzeszonych w Polskiej radzie Ekumenicznej, co świadczy o tym, że w Roku Jubileuszowym dochodzi do konkretnych zbliżeń pomiędzy Kościołami i władzami naszego państwa - jest to obiecujące na przyszłość".
W przemówieniu na początku spotkania prezes Polskiej Rady Ekumenicznej podkreślił, że tego typu spotkania "mają rangę symbolu, gdyż współpracę ekumeniczną rozumiemy właśnie jako spotkanie i dialog - rozmowę prowadzoną ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, niezależnie od wyznawanego światopoglądu". Zaakcentował także poparcie Polskiej Rady Ekumenicznej dla wysiłków rządu polskiego zmierzających do integracji z Unią Europejską. Wyraził nadzieję, że "władze państwowe wszystkich szczebli będą jeszcze ściślej współpracowały z Kościołami w służbie dla ludzi starszych, chorych i opuszczonych".
Metropolita Sawa w swoim wystąpieniu na początku spotkania zaznaczył, że Kościół Chrystusowy, który powinien być świadkiem i znakiem jedności w ciągu wieków doznał wielu ran. "Egoizm był przyczyną rozłamów" - mówił zwierzchnik Kościoła Prawosławnego w Polsce. Zachęcił do ich przezwyciężenia i do wzajemnego zbliżenia między Kościołami, widząc w tym pomoc w rozwiązywaniu wielu trudnych problemów, które przyniesie nowe tysiąclecie.
Spotkanie opłatkowe miało charakter nieformalny i było okazją do wymiany informacji między przedstawicielami różnych Kościołów w Polsce. Śpiewał męski chór prawosławny.
ck
ps / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 10 stycznia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-01-10 20:09 Metropolita Sawa: jesteśmy wezwani do uleczenia podziałów (rozszerzenie)

- "Jesteśmy wezwani do uleczenia podziałów" - mówił zwierzchnik Kościoła Prawosławnego w Polsce Sawa na opłatku ekumenicznym, który odbył się 10 stycznia w domu metropolitów prawosławnych w Warszawie. Na spotkaniu zebrali się zwierzchnicy Kościołów zrzeszonych w Polskiej radzie Ekumenicznej oraz Kościoła katolickiego z Prymasem Polski kard. Józefem Glempem. W opłatku ekumenicznym wzięli także udział prezydent Aleksander Kwaśniewski i premier Jerzy Buzek z żoną.
Bp Jan Szarek, przewodniczący Polskiej Rady Ekumenicznej, pytany przez KAI o znaczenie spotkania, powiedział: "Myślę, że tego typu s.

Po raz pierwszy spotkaliśmy się w komplecie, jeśli tak można powiedzieć, gdyż przybyli Prezydent, Premier, Prymas i zwierzchnicy Kościołów zrzeszonych w Polskiej radzie Ekumenicznej, co świadczy o tym, że w Roku Jubileuszowym dochodzi do konkretnych zbliżeń pomiędzy Kościołami i władzami naszego państwa - jest to obiecujące na przyszłość".
W przemówieniu na początku spotkania prezes Polskiej Rady Ekumenicznej podkreślił, że tego typu spotkania "mają rangę symbolu, gdyż współpracę ekumeniczną rozumiemy właśnie jako spotkanie i dialog - rozmowę prowadzoną ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, niezależnie od wyznawanego światopoglądu". Zaakcentował także poparcie Polskiej Rady Ekumenicznej dla wysiłków rządu polskiego zmierzających do integracji z Unią Europejską. Wyraził nadzieję, że "władze państwowe wszystkich szczebli będą jeszcze ściślej współpracowały z Kościołami w służbie dla ludzi starszych, chorych i opuszczonych".
Metropolita Sawa w swoim wystąpieniu na początku spotkania zaznaczył, że Kościół Chrystusowy, który powinien być świadkiem i znakiem jedności w ciągu wieków doznał wielu ran. "Egoizm był przyczyną rozłamów" - mówił zwierzchnik Kościoła Prawosławnego w Polsce. Zachęcił do ich przezwyciężenia i do wzajemnego zbliżenia między Kościołami, widząc w tym pomoc w rozwiązywaniu wielu trudnych problemów, które przyniesie nowe tysiąclecie.
Spotkanie opłatkowe miało charakter nieformalny i było okazją do wymiany informacji między przedstawicielami różnych Kościołów w Polsce. Śpiewał męski chór prawosławny.
ck
ps / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 10 stycznia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-01-10 19:23 Bp Sawa na ekumenicznym opłatku: jesteśmy wezwani do uleczenia podziałów (krótka, poprawiona)

"Mamy świadomość, że Kościół Chrystusowy doznawał wielu ran. Egoizm był przyczyną podziału Kościoła. Wszyscy jesteśmy wezwani do uleczenia tej rany" - powiedział 10 stycznia prawosławny metropolita Sawa podczas spotkania opłatkowego w Warszawie. Wzięli w nim udział prezydent Aleksander Kwaśniewski, premier Jerzy Buzek, przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz reprezentujący Kościół katolicki Prymas Polski kard. Józef Glemp, bp Piotr Libera i bp Alfons Nossol. Spotkanie odbyło się w domu metropolitów prawosławnych w Warszawie.
Podczas uroczystości prezes Polski.

"Mamy świadomość, że Kościół Chrystusowy doznawał wielu ran. Egoizm był przyczyną podziału Kościoła. Wszyscy jesteśmy wezwani do uleczenia tej rany" - powiedział 10 stycznia prawosławny metropolita Sawa podczas spotkania opłatkowego w Warszawie. Wzięli w nim udział prezydent Aleksander Kwaśniewski, premier Jerzy Buzek, przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz reprezentujący Kościół katolicki Prymas Polski kard. Józef Glemp, bp Piotr Libera i bp Alfons Nossol. Spotkanie odbyło się w domu metropolitów prawosławnych w Warszawie.
Podczas uroczystości prezes Polskiej Rady Ekumenicznej biskup ewangelicko-augsburski Jan Szarek wyraził nadzieję, że państwo będzie współpracowało z Kościołami na rzecz osób starszych i opuszczonych.
O ekumenicznych opłatkach bp Szarek powiedział, że "mają one rangę symbolu, gdyż współpracę ekumeniczną rozumiemy właśnie jako spotkanie i dialog - rozmowę prowadzoną ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, niezależnie od wyznawanego światopoglądu".
ck
ps / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 10 stycznia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-01-10 19:23 Bp Sawa na ekumenicznym opłatku: jesteśmy wezwani do uleczenia podziałów (krótka, poprawiona)

"Mamy świadomość, że Kościół Chrystusowy doznawał wielu ran. Egoizm był przyczyną podziału Kościoła. Wszyscy jesteśmy wezwani do uleczenia tej rany" - powiedział 10 stycznia prawosławny metropolita Sawa podczas spotkania opłatkowego w Warszawie. Wzięli w nim udział prezydent Aleksander Kwaśniewski, premier Jerzy Buzek, przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz reprezentujący Kościół katolicki Prymas Polski kard. Józef Glemp, bp Piotr Libera i bp Alfons Nossol. Spotkanie odbyło się w domu metropolitów prawosławnych w Warszawie.
Podczas uroczystości prezes Polski.

"Mamy świadomość, że Kościół Chrystusowy doznawał wielu ran. Egoizm był przyczyną podziału Kościoła. Wszyscy jesteśmy wezwani do uleczenia tej rany" - powiedział 10 stycznia prawosławny metropolita Sawa podczas spotkania opłatkowego w Warszawie. Wzięli w nim udział prezydent Aleksander Kwaśniewski, premier Jerzy Buzek, przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz reprezentujący Kościół katolicki Prymas Polski kard. Józef Glemp, bp Piotr Libera i bp Alfons Nossol. Spotkanie odbyło się w domu metropolitów prawosławnych w Warszawie.
Podczas uroczystości prezes Polskiej Rady Ekumenicznej biskup ewangelicko-augsburski Jan Szarek wyraził nadzieję, że państwo będzie współpracowało z Kościołami na rzecz osób starszych i opuszczonych.
O ekumenicznych opłatkach bp Szarek powiedział, że "mają one rangę symbolu, gdyż współpracę ekumeniczną rozumiemy właśnie jako spotkanie i dialog - rozmowę prowadzoną ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, niezależnie od wyznawanego światopoglądu".
ck
ps / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 10 stycznia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-01-10 19:21 Bp Sawa na ekumenicznym opłatku: jesteśmy wezwani do uleczenia podziałów (krótka)

"Mamy świadomość, że Kościół Chrystusowy doznawał wielu ran. Egoizm był przyczyną podziału Kościoła. Wszyscy jesteśmy wezwani do uleczenia tej rany" - powiedział 10 stycznia prawosławny metropolita Abel podczas spotkania opłatkowego w Warszawie. Wzięli w nim udział prezydent Aleksander Kwaśniewski, premier Jerzy Buzek, przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz reprezentujący Kościół katolicki Prymas Polski kard. Józef Glemp, bp Piotr Libera i bp Alfons Nossol. Spotkanie odbyło się w domu metropolitów prawosławnych w Warszawie.
Podczas uroczystości prezes Polski.

"Mamy świadomość, że Kościół Chrystusowy doznawał wielu ran. Egoizm był przyczyną podziału Kościoła. Wszyscy jesteśmy wezwani do uleczenia tej rany" - powiedział 10 stycznia prawosławny metropolita Abel podczas spotkania opłatkowego w Warszawie. Wzięli w nim udział prezydent Aleksander Kwaśniewski, premier Jerzy Buzek, przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz reprezentujący Kościół katolicki Prymas Polski kard. Józef Glemp, bp Piotr Libera i bp Alfons Nossol. Spotkanie odbyło się w domu metropolitów prawosławnych w Warszawie.
Podczas uroczystości prezes Polskiej Rady Ekumenicznej biskup ewangelicko-augsburski Jan Szarek wyraził nadzieję, że państwo będzie współpracowało z Kościołami na rzecz osób starszych i opuszczonych.
O ekumenicznych opłatkach bp Szarek powiedział, że "mają one rangę symbolu, gdyż współpracę ekumeniczną rozumiemy właśnie jako spotkanie i dialog - rozmowę prowadzoną ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, niezależnie od wyznawanego światopoglądu".
ck
ps / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 10 stycznia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-01-10 19:21 Bp Sawa na ekumenicznym opłatku: jesteśmy wezwani do uleczenia podziałów (krótka)

"Mamy świadomość, że Kościół Chrystusowy doznawał wielu ran. Egoizm był przyczyną podziału Kościoła. Wszyscy jesteśmy wezwani do uleczenia tej rany" - powiedział 10 stycznia prawosławny metropolita Abel podczas spotkania opłatkowego w Warszawie. Wzięli w nim udział prezydent Aleksander Kwaśniewski, premier Jerzy Buzek, przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz reprezentujący Kościół katolicki Prymas Polski kard. Józef Glemp, bp Piotr Libera i bp Alfons Nossol. Spotkanie odbyło się w domu metropolitów prawosławnych w Warszawie.
Podczas uroczystości prezes Polski.

"Mamy świadomość, że Kościół Chrystusowy doznawał wielu ran. Egoizm był przyczyną podziału Kościoła. Wszyscy jesteśmy wezwani do uleczenia tej rany" - powiedział 10 stycznia prawosławny metropolita Abel podczas spotkania opłatkowego w Warszawie. Wzięli w nim udział prezydent Aleksander Kwaśniewski, premier Jerzy Buzek, przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz reprezentujący Kościół katolicki Prymas Polski kard. Józef Glemp, bp Piotr Libera i bp Alfons Nossol. Spotkanie odbyło się w domu metropolitów prawosławnych w Warszawie.
Podczas uroczystości prezes Polskiej Rady Ekumenicznej biskup ewangelicko-augsburski Jan Szarek wyraził nadzieję, że państwo będzie współpracowało z Kościołami na rzecz osób starszych i opuszczonych.
O ekumenicznych opłatkach bp Szarek powiedział, że "mają one rangę symbolu, gdyż współpracę ekumeniczną rozumiemy właśnie jako spotkanie i dialog - rozmowę prowadzoną ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, niezależnie od wyznawanego światopoglądu".
ck
ps / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 10 stycznia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-01-10 12:54 Ogólnopolskie spotkanie opłatkowe krwiodawców odbędzie się w Warszawie

Ogólnopolskie spotkanie opłatkowe krwiodawców odbędzie się 22 stycznia 2000 r. o godz. 11. 45. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, przy ul. Długiej w Warszawie. W spotkaniu będzie uczestniczył biskup polowy WP gen. dyw. Sławoj Leszek Głódź i krajowy duszpasterz honorowych dawców krwi ks. mjr Zenon Surma. Spotkanie opłatkowe, którego organizatorem jest Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy ordynariacie polowym WP, odbywa się w Katedrze Polowej już po raz trzeci. .

Ogólnopolskie spotkanie opłatkowe krwiodawców odbędzie się 22 stycznia 2000 r. o godz. 11. 45. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, przy ul. Długiej w Warszawie. W spotkaniu będzie uczestniczył biskup polowy WP gen. dyw. Sławoj Leszek Głódź i krajowy duszpasterz honorowych dawców krwi ks. mjr Zenon Surma. Spotkanie opłatkowe, którego organizatorem jest Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy ordynariacie polowym WP, odbywa się w Katedrze Polowej już po raz trzeci.
rch / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 10 stycznia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-01-10 12:54 Ogólnopolskie spotkanie opłatkowe krwiodawców odbędzie się w Warszawie

Ogólnopolskie spotkanie opłatkowe krwiodawców odbędzie się 22 stycznia 2000 r. o godz. 11. 45. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, przy ul. Długiej w Warszawie. W spotkaniu będzie uczestniczył biskup polowy WP gen. dyw. Sławoj Leszek Głódź i krajowy duszpasterz honorowych dawców krwi ks. mjr Zenon Surma. Spotkanie opłatkowe, którego organizatorem jest Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy ordynariacie polowym WP, odbywa się w Katedrze Polowej już po raz trzeci. .

Ogólnopolskie spotkanie opłatkowe krwiodawców odbędzie się 22 stycznia 2000 r. o godz. 11. 45. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, przy ul. Długiej w Warszawie. W spotkaniu będzie uczestniczył biskup polowy WP gen. dyw. Sławoj Leszek Głódź i krajowy duszpasterz honorowych dawców krwi ks. mjr Zenon Surma. Spotkanie opłatkowe, którego organizatorem jest Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy ordynariacie polowym WP, odbywa się w Katedrze Polowej już po raz trzeci.
rch / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 10 stycznia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-01-09 20:24 Święto patronalne Ruchu Światło-Życie

Ruch Światło-Życie obchodził 9 stycznia w Niedzielę Chrztu Pańskiego swoje święto patronalne. Z tej okazji w większości polskich diecezji odbyły się spotkania - tzw. Diecezjalne Dni Wspólnoty. Istotą takich spotkań jest zebranie członków Ruchu, wszystkich wspólnot parafialnych na wspólnej modlitwie. Jest to także okazja do spotkania i dzielenia się tym czym żyją poszczególne wspólnoty.
Ponad 500 osób zgromadziło się na Diecezjalnym Dniu Wspólnoty w katedrze św. Floriana w Warszawie. Spotkanie rozpoczęto od zawiązania wspólnoty, któremu towarzyszyła modlitwa i śpiew.

Następnie uczestnicy wysłuchali konferencji na temat Chrztu Pańskiego i jego znaczenia w Ruchu. Po czym odbyły spotkania w małych kilkunastoosobowych grupach, poświęcone temu, o czym marzą i co planują członkowie Ruchu w roku 2000.
Uroczystość zakończyła Msza św., której przewodniczył bp Stanisław Kędziora. Zwracając się do zebranej młodzieży i rodzin biskup zachęcał, by "w swojej pracy jako wspólnota wpatrywali się w życie Chrystusa Sługi". Stwierdził również, że każdy powinien wpatrywać się w Chrystusa, który stając nad Jordanem stanął obok człowieka grzesznego, czyli obok każdego z nas, a uczynił to po to byśmy i my stanęli przy Nim. "Musimy na nowo uwierzyć, że nasze życie, cierpienie i śmierć nie są obojętne Bogu. On chce byśmy wprowadzili w to wszystko Chrystusa, a wtedy wszystko nabierze wartości. Na dowód tego Bóg posłał swego Syna, który stał się naszą drogą do Ojca" - powiedział ksiądz biskup.
Nawiązując do obchodów Roku Jubileuszowego bp Kędziora wezwał młodych, by przeżywali Chrystusa jako swoją drogę, bo jak powiedział: "by umieć się radować i dziękować Bogu, trzeba przeżywać Chrystusa jako Drogę".
W rozmowie z KAI bp Kędziora powiedział, że w Roku Jubileuszowym oczekuje od członków Ruchu "by mocniej wchodzili w środowisko swojego życia, jako ci którzy służą innym" i życzy "by zbliżyli się jeszcze bardziej do Chrystusa".
Ruch Światło-Życie rozwinął się z oaz - 15-dniowych rekolekcji zamkniętych, które były częścią formacji prowadzonej w małych grupach parafialnych. Metodę i cały system formacyjny wypracował ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987), który przeprowadził pierwsze rekolekcje dla ministrantów w 1954 r. Nazwano je Oazą Dzieci Bożych.
Celem Ruchu Światło-Życie jest wychowanie dojrzałych chrześcijan, świadomych swojego miejsca w Kościele oraz realizowanie posoborowej wizji parafii - wspólnoty wspólnot. Obecnie Ruch skupia kilkadziesiąt tysięcy członków zarówno młodzieży i dzieci, jak i rodzin.
mc / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 09 stycznia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-01-09 20:24 Święto patronalne Ruchu Światło-Życie

Ruch Światło-Życie obchodził 9 stycznia w Niedzielę Chrztu Pańskiego swoje święto patronalne. Z tej okazji w większości polskich diecezji odbyły się spotkania - tzw. Diecezjalne Dni Wspólnoty. Istotą takich spotkań jest zebranie członków Ruchu, wszystkich wspólnot parafialnych na wspólnej modlitwie. Jest to także okazja do spotkania i dzielenia się tym czym żyją poszczególne wspólnoty.
Ponad 500 osób zgromadziło się na Diecezjalnym Dniu Wspólnoty w katedrze św. Floriana w Warszawie. Spotkanie rozpoczęto od zawiązania wspólnoty, któremu towarzyszyła modlitwa i śpiew.

Następnie uczestnicy wysłuchali konferencji na temat Chrztu Pańskiego i jego znaczenia w Ruchu. Po czym odbyły spotkania w małych kilkunastoosobowych grupach, poświęcone temu, o czym marzą i co planują członkowie Ruchu w roku 2000.
Uroczystość zakończyła Msza św., której przewodniczył bp Stanisław Kędziora. Zwracając się do zebranej młodzieży i rodzin biskup zachęcał, by "w swojej pracy jako wspólnota wpatrywali się w życie Chrystusa Sługi". Stwierdził również, że każdy powinien wpatrywać się w Chrystusa, który stając nad Jordanem stanął obok człowieka grzesznego, czyli obok każdego z nas, a uczynił to po to byśmy i my stanęli przy Nim. "Musimy na nowo uwierzyć, że nasze życie, cierpienie i śmierć nie są obojętne Bogu. On chce byśmy wprowadzili w to wszystko Chrystusa, a wtedy wszystko nabierze wartości. Na dowód tego Bóg posłał swego Syna, który stał się naszą drogą do Ojca" - powiedział ksiądz biskup.
Nawiązując do obchodów Roku Jubileuszowego bp Kędziora wezwał młodych, by przeżywali Chrystusa jako swoją drogę, bo jak powiedział: "by umieć się radować i dziękować Bogu, trzeba przeżywać Chrystusa jako Drogę".
W rozmowie z KAI bp Kędziora powiedział, że w Roku Jubileuszowym oczekuje od członków Ruchu "by mocniej wchodzili w środowisko swojego życia, jako ci którzy służą innym" i życzy "by zbliżyli się jeszcze bardziej do Chrystusa".
Ruch Światło-Życie rozwinął się z oaz - 15-dniowych rekolekcji zamkniętych, które były częścią formacji prowadzonej w małych grupach parafialnych. Metodę i cały system formacyjny wypracował ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987), który przeprowadził pierwsze rekolekcje dla ministrantów w 1954 r. Nazwano je Oazą Dzieci Bożych.
Celem Ruchu Światło-Życie jest wychowanie dojrzałych chrześcijan, świadomych swojego miejsca w Kościele oraz realizowanie posoborowej wizji parafii - wspólnoty wspólnot. Obecnie Ruch skupia kilkadziesiąt tysięcy członków zarówno młodzieży i dzieci, jak i rodzin.
mc / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 09 stycznia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-01-09 19:37 Warszawa: Prymas Polski przewodniczył Mszy św. w święto patronalne Ruchu Światło-Życie

Prymas Polski zaapelował do członków Ruchu Światło-Życie archidiecezji warszawskiej, aby zaangażowali się w duchowe i organizacyjne przygotowania do obchodów Wielkiego Jubileuszu w parafiach. Przewodniczył on 9 stycznia Mszy św. w kościele św. Jakuba na Ochocie, odprawionej razem z warszawskimi moderatorami ruchu w niedzielę Chrztu Pańskiego. Oazowicze obchodzą ten dzień jako swoje święto patronalne - święto Chrystusa Sługi.
"Jak światło ma świecić - tak i wy idźcie z łaską Chrystusa tam, gdzie panuje mrok" - wzywał oazowiczów do dawania świadectwa wiary Prymas Polski.

Zachęcał też, aby członkowie Ruchu Światło-Życie w Roku Jubileuszowym zaangażowali się w przygotowania do obchodów jubileuszowych w parafiach oraz aktywnie wspomagali organizowanie parafialnych pielgrzymek do świątyń jubileuszowych. Wezwał także o wsparcie dla inicjatywy budowy Świątyni Opatrzności Bożej na Polach Wilanowskich w Warszawie.
Nawiązując do perykopy o chrzcie Jezusa Chrystusa w Jordanie, Prymas Polski wyjaśnił słuchaczom, że wymowę tego wydarzenia wyraża wyznanie wiary: "Bóg posłał swojego Syna po to, by stał się jednym z ludzi-grzeszników i pojednał ich z Bogiem". Podkreślił, że przez chrzest każdy ochrzczony zostaje wyzwolony z grzechu pierworodnego.
W Roku Jubileuszowym Ruch Światło-Życie tak jak w poprzednich latach zorganizuje w wakacje piętnastodniowe rekolekcje oazowe, w których weźmie udział ok. 60 tys. osób: dzieci, młodzieży i rodzin. Do wakacji oazowicze przeprowadzą również liczne serie rekolekcji ewangelizacyjnych w parafiach, szkołach - najwięcej w okresie Wielkiego Postu. Ponadto w lipcu i sierpniu, oazowicze z całej Polski udadzą się na tygodniowe rekolekcje do Rzymu z okazji Wielkiego Jubileuszu.
Oazowicze z archidiecezji warszawskiej w maju wybiorą się z pielgrzymką do Krościenka, gdzie mieści się Centrum Ruchu Światło-Życie. Znajdująca się tam, kaplica pw. Chrystusa Sługi otrzymała przywilej świątyni jubileuszowej, w której można uzyskać odpust. Ponadto członkowie ruchu oazowego z archidiecezji warszawskiej aktywnie włączą się w obchody Wielkiego Jubileuszu w parafiach i archidiecezji - zapewnił kard. Glempa ks. Mężyński. Zatroszczą się m.in. o staranne przygotowanie liturgii oraz zorganizują w parafiach koncerty i imprezy kulturalne. Kapłani moderatorzy na spotkaniach formacyjnych zamierzają przypomnieć sylwetkę ks. Wojciecha Danielskiego, zmarłego przez 15 laty wybitnego liturgisty i moderatora krajowego Ruchu Światło-Życie.
awo / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 09 stycznia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-01-09 19:37 Warszawa: Prymas Polski przewodniczył Mszy św. w święto patronalne Ruchu Światło-Życie

Prymas Polski zaapelował do członków Ruchu Światło-Życie archidiecezji warszawskiej, aby zaangażowali się w duchowe i organizacyjne przygotowania do obchodów Wielkiego Jubileuszu w parafiach. Przewodniczył on 9 stycznia Mszy św. w kościele św. Jakuba na Ochocie, odprawionej razem z warszawskimi moderatorami ruchu w niedzielę Chrztu Pańskiego. Oazowicze obchodzą ten dzień jako swoje święto patronalne - święto Chrystusa Sługi.
"Jak światło ma świecić - tak i wy idźcie z łaską Chrystusa tam, gdzie panuje mrok" - wzywał oazowiczów do dawania świadectwa wiary Prymas Polski.

Zachęcał też, aby członkowie Ruchu Światło-Życie w Roku Jubileuszowym zaangażowali się w przygotowania do obchodów jubileuszowych w parafiach oraz aktywnie wspomagali organizowanie parafialnych pielgrzymek do świątyń jubileuszowych. Wezwał także o wsparcie dla inicjatywy budowy Świątyni Opatrzności Bożej na Polach Wilanowskich w Warszawie.
Nawiązując do perykopy o chrzcie Jezusa Chrystusa w Jordanie, Prymas Polski wyjaśnił słuchaczom, że wymowę tego wydarzenia wyraża wyznanie wiary: "Bóg posłał swojego Syna po to, by stał się jednym z ludzi-grzeszników i pojednał ich z Bogiem". Podkreślił, że przez chrzest każdy ochrzczony zostaje wyzwolony z grzechu pierworodnego.
W Roku Jubileuszowym Ruch Światło-Życie tak jak w poprzednich latach zorganizuje w wakacje piętnastodniowe rekolekcje oazowe, w których weźmie udział ok. 60 tys. osób: dzieci, młodzieży i rodzin. Do wakacji oazowicze przeprowadzą również liczne serie rekolekcji ewangelizacyjnych w parafiach, szkołach - najwięcej w okresie Wielkiego Postu. Ponadto w lipcu i sierpniu, oazowicze z całej Polski udadzą się na tygodniowe rekolekcje do Rzymu z okazji Wielkiego Jubileuszu.
Oazowicze z archidiecezji warszawskiej w maju wybiorą się z pielgrzymką do Krościenka, gdzie mieści się Centrum Ruchu Światło-Życie. Znajdująca się tam, kaplica pw. Chrystusa Sługi otrzymała przywilej świątyni jubileuszowej, w której można uzyskać odpust. Ponadto członkowie ruchu oazowego z archidiecezji warszawskiej aktywnie włączą się w obchody Wielkiego Jubileuszu w parafiach i archidiecezji - zapewnił kard. Glempa ks. Mężyński. Zatroszczą się m.in. o staranne przygotowanie liturgii oraz zorganizują w parafiach koncerty i imprezy kulturalne. Kapłani moderatorzy na spotkaniach formacyjnych zamierzają przypomnieć sylwetkę ks. Wojciecha Danielskiego, zmarłego przez 15 laty wybitnego liturgisty i moderatora krajowego Ruchu Światło-Życie.
awo / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 09 stycznia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
Strony: początek 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT