Znaleziono depesz: 2358
2011-04-16 12:15 Diecezjalna Droga Krzyżowa ulicami warszawskiej Pragi

Diecezjalna Droga Krzyżowa przeszła 15 kwietnia wieczorem ulicami warszawskiej Pragi.

Ruszając spod pomnika Kościuszkowców przy ulicy Okrzei wierni podążyli ulicami Kłopotowskiego i Floriańską do pomnika Księdza Ignacego Skorupki ustawionego przed Katedrą, gdzie błogosławieństwa końcowego udzielił wszystkim jej uczestnikom bp senior Stanisław Kędziora.

Tegoroczne rozważania przygotowane przez ks. prał. Mateusza Matuszewskiego oparte były na tekście Jana Pawła II napisanym w 1984 roku i jego modlitwach z roku dwutysięcznego.

Przypomniano także, że odprawienie drogi krzyżowej było jedną z ulubionych modlitw Ojca Świętego. „We wszystkich trudnych sytuacjach przerywał zajęcia, aby ją kontemplować, aż po tę ostatnią z Wielkiego Piątku 2005 roku, kiedy przygwożdżony cierpieniem w papieskiej kaplicy obejmował z miłością krzyż, towarzysząc Drodze Krzyżowej sprawowanej w Koloseum” - mówił ks. Matuszewski na początku nabożeństwa.

Przy ostatniej stacji bp Stanisław Kędziora podkreślił, że cechą charakterystyczną pontyfikatu Jana Pawła II było wielkie cierpienie przeniknięte wielką miłością. Jak zaznaczył hierarcha - takie cierpienie jest twórcze i zbawcze. Natomiast zdaniem bp. Kędziory trudne doświadczenia, w którym nie towarzyszy miłość, powodują jedynie destrukcję.

Drewniany Krzyż niosły kolejno poszczególne stany Kościoła i grupy społeczno-zawodowe.

Podobne procesje przeszły ulicami wielu parafii całej diecezji. Nabożeństwu Drogi Krzyżowej w dekanacie bródnowskim przewodniczył abp Henryk Hoser. Rozpoczęła się ono w Kościele pod wezwaniem św. Faustyny, a zakończyło w parafii Matki Bożej Różańcowej. Przed błogosławieństwem biskup warszawsko-praski podkreślił, że Krzyż jest najważniejszym drogowskazem naszego życia. Jak dodał, pionowa belka jest dłuższa, bo niebo jest większe od ziemi, która jest przemijająca. Ale ta pozioma belka ogarnia tę ziemię, która choć jest zaledwie pyłkiem w kosmosie, to jednak na niej dokonała się śmierć i zmartwychwstanie Tego, który ten świat stworzył i Tego, który chce go odkupić. Pragnie odkupić każdego z nas.

Zdaniem bp. warszawsko-praskiego Krzyż konfrontuje nas także z naszą postawą wobec osób cierpiących. - Rozważając kolejne stacje zastanówmy się, po której stronie jesteśmy – zachęcał abp Hoser. - Czy stoimy obok Weroniki, Maryi, Szymona z Cyreny, czy też jesteśmy po stronie tych, którzy krzyż na innych nakładają zamiast go nieść wraz z nimi – pytał hierarcha.

Na drodze potrzebny jest pokarm i napój, a nie ma lepszych, niż ciało i Krew Chrystusa - podkreślił abp Hoser, zapraszając do uczestnictwa w Eucharystii, która, jak zaznaczył - "zrodziła się z przebitego boku Jezusa".

Rozważania Drogi Krzyżowej ulicami Bródna przygotowali ojcowie paulini, którzy prowadzą misje w parafii Matki Bożej Różańcowej.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 16 kwietnia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-04-15 18:20 Abp Hoser zachęca laborantów i diagnostyków do pomocy krajom misyjnym

Abp Henryk Hoser zachęca polskich laborantów i diagnostyków do pomocy krajom misyjnym. Ofiarą niedokładnej diagnostyki jest ks. Andrzej Dudzik, polski misjonarz, który zmarł w kwietniu na chorobę tropikalną. Ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej,który sam był niegdyś misjonarzem, spotkał się dzisiaj ze środowiskiem medycznym w siedzibie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Podczas przedświątecznego spotkania abp Hoser zwracał uwagę na służebny wymiar pracy laborantów i diagnostyków. Choć wymaga się dziś od nich coraz większych i bardziej skomplikowanych kompetencji, a praca jest reglamentowana przez prawodawstwo, to nadal potrzebna jest przede wszystkim ich wewnętrzna motywacja do jak najlepszej pracy.

Arcybiskup wskazał na przypadek ks. Dudzika, który zmarł przez niedokładną diagnozę. - W krajach rozwijających się diagnostyka, w tym zwłaszcza hematologiczna i bakteriologiczna, opiera się w dużej mierze na diagnostyce mikroskopowej - przypomniał abp Hoser. - A ta zależy zarówno od przygotowania laboratorium i samego laboranta, jak i jego uczciwości.

Wyrazem uznania dla jakości pracy polskich lekarzy jest otrzymany przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych - OTIS 2011. Nagroda została przyznana za projekt „Uwaga Nerki”, który objął osiem polskich miast. W badaniach biochemicznych wzięło udział 4 tysiące pacjentów. U 20 proc. z nich stwierdzono już nieprawidłowości, co zaowocowało skierowaniem ich na leczenie.

Jak zaznacza prezes Izby, Elżbieta Puacz badania laboratoryjne dają 70 proc. informacji o stanie klinicznym pacjenta. W związku z tym stanowią one podstawę profilaktyki, wczesnej diagnostyki, czy w końcu procesu terapeutycznego.

Kolejną Akcją prowadzona przez Izbę będzie projekt zatytułowany „Nie mam HCV”, który obejmie 30 polskich miastach. Odbędzie się ona w dniach 9-13 maja.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 15 kwietnia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-04-15 13:16 Abp Hoser do zakonnic: świat potrzebuje waszego radykalizmu ewangelicznego

Do radykalizmu opartego na wierze zapraszał siostry zakonne abp Henryk Hoser. Hierarcha celebrował Mszę św. 14 kwietnia w Kurii diecezji warszawsko-praskiej w ramach spotkania wyższych przełożonych żeńskich zgromadzeń zakonnych diecezji.

W homilii abp Hoser pokreślił wartość życia konsekrowanego dla wspólnoty Kościoła. Jak zaznaczył, jest to życie śladami Jezusa Chrystusa w jego najbardziej dosłownym odwzorowaniu w elementach radykalizmu rad ewangelicznych.

Hierarcha przypomniał także siostrom, że ich życie powinno mieć charakter prorocki, ma prowokować, a nawet być uważane za skandal, dlatego że jest przeciwne do mechaniki współczesnego świata, który rządzi się potrójną, śmiercionośną pożądliwością.

Przywołując postać Abrahama abp Hoser powiedział że bramą, którą wchodzimy w świat nadprzyrodzony jest wiara, a dokonuje się to w chrzcie świętym. Zdaniem hierarchy, osoby konsekrowane powinny być zakorzenione w tzw. drugich narodzinach, które owocują duchową płodnością.

- Poważnym wyzwaniem stojącym dziś przed siostrami jest niezamykanie się na potrzeby drugiego człowieka - zwrócił uwagę bp warszawsko-praski. - Współczesny świat zgłodniały Boga tak bardzo was potrzebuje, potrzebuje waszego radykalizmu ewangelicznego, który winien prowokować do wiary, do naśladowania Chrystusa – mówił hierarcha.

Na terenie diecezji warszawsko-praskiej mieszka 65 żeńskich zgromadzeń zakonnych.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 15 kwietnia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-04-15 12:46 Ks. Kloch: czy współczesna religijność nie zmierza w kierunku wirtualności?

Popularność portali społecznościowych, blogów, rekolekcji internetowych, e-cmentarzy rodzi pytanie, czy współczesna religijność nie zmierza w kierunku wirtualności? - zastanawiał się ks. dr Józef Kloch, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski podczas sesji Forum Społecznego Michała Archanioła 12 kwietnia w Warszawie.

Spotkanie poświęcone było wyznaczeniu programu pracy na rok 2011. Profesorowie, działacze społeczni, dziennikarze, starsze pokolenie i młodsze, świeccy oraz duchowni zastanawiali się nad najważniejszymi problemami społecznymi dla Kościoła oraz społeczeństwa w Polsce.

W pierwszej części sesji ks. dr Józef Kloch zwrócił uwagę na coraz większą rolę internetu w kreowaniu religijności – przede wszystkim ludzi młodych. Popularność portali społecznościowych, blogów, rekolekcji internetowych, e-cmentarzy rodzi pytanie, czy współczesna religijność nie zmierza w kierunku wirtualności. Rozwój internetu rodzi potrzebę zdiagnozowania i zbadania faktu internetowej religijności. Jaka jest jej jakość? Czy jest ona tylko substytutem spotkania z Bogiem, czy jest w stanie zastąpić tradycyjną religijność? Jaki jest realny wpływ treści religijnych czerpanych z internetu? Na takie pytania oraz kierunki prac Forum zwrócił uwagę w ks. dr Józef Kloch.

Ponadto za najważniejsze dla Kościoła w Polsce oraz polskiego społeczeństwa uznano temat relacji świeckich i duchowieństwa. „Jak przełamać przepaść między księdzem a świeckimi w parafiach?” „Jak zbudować dialog świeckich z duchownymi?” Oprócz nich analizie wymaga zjawisko antyklerykalizmu w naszym kraju, miejsce Kościoła w przestrzeni publicznej, rola Kościoła w podzielonym społeczeństwie. O wielkim znaczeniu są również tematy związane z przygotowaniem do małżeństwa (skuteczność oraz poziom kursów przedmałżeńskich), formacją w seminarium, powołaniami.

Forum Społeczne zostało powołane przy Instytucie Statystyki Kościoła Katolickiego SAC. Ma na celu rozwijanie katolickiej nauki społecznej oraz wspomaganie integralnego rozwoju polskiego społeczeństwa.
ws / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 15 kwietnia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-04-14 09:52 Abp Hoser: czas egzaminów maturalnych skłania do podejmowania ważnych decyzji

Około 2 tysięcy młodzieży przygotowującej się do egzaminu dojrzałości uczestniczyło w pielgrzymce do Częstochowy. W jasnogórskim sanktuarium uczniowie modlili się 13 kwietnia o pomyślne zdanie matury i dojrzały wybór drogi życiowej. Głównym punktem pielgrzymki była Msza św. sprawowana w bazylice. Koncelebrze podczas liturgii przewodniczył biskup warszawsko-praski abp Henryk Hoser. W homilii zaznaczył, że „czas egzaminów to moment podejmowania kluczowych decyzji, które zaważą na całym życiu".

Zdaniem hierarchy głównym niebezpieczeństwem jest „idolatria” ,czyli „przeniesieni szacunku i chwały, która przynależy się Bogu na rzeczy ludzko pochodne”. Symbolem idolatrii jest ‘złoty cielec’, którym może stać się wszystko – „kariera, gdzie się idzie po trupach do swojego celu, idolatrią może być bogacenie się dla samego bogacenia się, czy uprawienie czegoś” - mówił abp Hoser.

„W dzisiejszym świecie będzie się od was również wymagać podwójnej moralności, moralności obowiązku i etyki przekonań, którą jak wam powiedzą możecie uprawiać jedynie na swój własny prywatny użytek, a nie w pracy i nie w waszej publicznej działalności” – przestrzegał młodzież abp Hoser. Jak podkreślił, „w życiu zawodowym będziecie wykonywać to, co wam przełożeni powiedzą, co wam partia powie, czyli co jest poprawne i jak macie głosować". - To się dziś nazywa moralnością obowiązku, obowiązku pracy, zaangażowania politycznego, kariery - dodał.

W związku z tym hierarcha zachęcał młodzież aby szukała pomocy Ducha Świętego. „W sakramencie bierzmowania zobowiązywaliście się do mężnego wyznawania wiary” – mówił. I jak dodał, „ludzkie siły są ograniczone. Potrzebujemy pomocy z góry, aby naszą odwagę, odporność, naszą determinację by być po stronie Boga zawsze uczynić możliwą”.

Zdaniem arcybiskupa „sami jesteśmy w bardzo niebezpiecznej sytuacji. Natomiast z innymi, z tymi dobrymi, wiernymi, prawdziwymi jesteśmy mocni” – tłumaczył.

Na zakończenie pielgrzymki maturzyści modląc się w Kaplicy Cudownego Obrazu, zawierzyli swoją przyszłość Maryi.

Abp Hoser zachęcał ich, aby każdego dnia wpatrując się w Jej matczyne oczy pytali się jak wygląda ich życie. „Wracajcie do Niej. Wiedzcie, że Ona was cały czas widzi, przed Nią nie uciekniecie, tak jak przed żadną matką nikt ukryć się nie zdoła” – mówił hierarcha. „Jeżeli będziecie do Niej powracać, nawet w swoim sercu, Ona was poprowadzi” - dodał.

Egzaminy maturalne rozpoczynają się 4 maja.
mag / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 14 kwietnia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-04-12 11:00 Akademia Bioetyczna - projekt stowarzyszenia "Soli Deo" na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Akademickie Stowarzyszenia Katolickie „Soli Deo” zainaugurowało Akademię Bioetyczną - nowy projekt na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Comiesięczne studenckie debaty i konferencje poświęcone będą dyskusjom o in vitro, aborcji, antykoncepcji, eutanazji, transplantacji czy leczeniu paliatywnym. Gościem pierwszego spotkania był abp Henryk Hoser.

Zdaniem biskupa warszawsko-praskiego, zanegowanie Boga we współczesnym świecie stało się przyczyną odrzucenia pojęcia natury ludzkiej, która, jak zauważył, jest ostatnim wspólnym mianownikiem wszystkich ludzi. - Jeśli tej natury nie ma, wówczas prawa człowieka stają się wynikiem głosowań, konsensusu uzyskanego na konferencjach międzynarodowych - mówił abp Hoser.

Przypomniał również, że „jednym z wyróżników człowieczeństwa jest godność, która stanowi najwyższą wartością dodaną do ludzkiego życia”. - To ona świadczy o tym, że nasze życie jest nietykalne - zaznaczył hierarcha.

Abp Hoser wrócił także uwagę, że zarówno nauka jak i technika są wartościami dwuznacznymi. Ich wartość zależy od tego, czemu służą. W związku z tym, jak podkreślił, „wektor etyki w odniesieniu do nauki i techniki jest niezbędny. Bez niego ludzkie życie staje się zagrożone”.

Nawiązując do funkcjonującego w wielu krajach "kompromisu aborcyjnego" hierarcha zaznaczył, że „nie ma aborcji bez pozbawienia życia” i „każde ludzkie życie ma te samą wartość”.

W trakcie dyskusji abp Hoser zwrócił także uwagę, że "kompromis aborcyjny" ukazuje problem jedynie z perspektywy kobiety, „nie biorąc jednocześnie pod uwagę istniejącego już w niej drugiego bytu, którym jest człowiek, nawet jeśli jest to jego faza embrionalna”. Jak podkreślił, „istota ludzka nawet w fazie płodowej ma wszystkie cechy człowieka, bo nie może być niczym innym”.

Zdaniem arcybiskupa, aborcja nie jest również rozwiązaniem w przypadku gwałtu, który stanowi dziś coraz częstszy element działań wojennych. Zaznaczył, że poczynające się w wyniku takiego aktu dziecko jest już pierwszą ofiarą tej tragicznej sytuacji. „Do jednej zbrodni dodaje się drugą” - wskazywał hierarcha. Zaznaczył przy tym, że z uwagi na traumę, której doświadczyła kobieta, „nie wymaga się od niej, aby to dziecko wychowywała. Po urodzeniu taka kobieta może oddać je do adopcji”.

Abp Hoser podkreślił jednak, że bez względu na jej decyzję, „takiej kobiecie należy się szczególna opieka ze strony najbliższych i społeczeństwa”. - Nie można do traumy wynikającej z gwałtu dodawać traumy proaborcyjnej - stwierdził.

- Nie można także pozbywać się dziecka, argumentując to zagrożeniem życia matki lub wadami płodu - mówił hierarcha. Wyjaśnił też, że współczesna medycyna potrafi zastosować takie leczenie, które jest w stanie nie tylko zachować przy życiu obie osoby, ale także wyeliminować niektóre wady za pomocą odpowiednich zabiegów chirurgicznych.

Zdaniem abp. Hosera, najważniejszy jest jednak szacunek dla płodności, która jest cennym darem.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 12 kwietnia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-04-11 08:53 Abp Hoser: jedyną odpowiedzią na śmierć jest Zmartwychwstanie

„Jedyną odpowiedzią na śmierć jest Zmartwychwstanie” – podkreślił w niedzielę abp Henryk Hoser. W intencji ofiar Katyńskich i tragicznie zmarłych 10 kwietnia u.br. pod Smoleńskiem bp warszawsko-praski celebrował Mszę św. w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika.

W homilii podkreślił, że ci którzy zginęli w 1940 i 2010 byli elitą polskiego społeczeństwa, której należy się cześć. "Państwo zostało zdekapitowane. Zginął nie tylko prezydent, ale także najwyższy zwierzchnik sił zbrojnych, zginęli wszyscy najwyżsi dowódcy wszystkich rodzajów broni, wybitni przedstawiciele nauki, kultury, polityki, ci którzy najwięcej dla Polski się przysłużyli"- mówił abp Hoser.

Biskup warszawsko-praski zachęcał także, aby na tragedię kolejnych pokoleń Polaków spojrzeć w perspektywie wiary. Jak zaznaczył, "jedynie Bóg może ukazać nam prawdziwy wymiar wydarzeń i nauczyć nas przeżywać je po chrześcijańsku".

Przyznając, że "dla tych, którzy utracili najbliższych, żałoba jest stanem bolesnej wewnętrznej pustki, swoistego sieroctwa, którego nie sposób zapełnić w łatwy i dostępny sposób", hierarcha podkreślił, że jedynie Bóg może przynieść prawdziwe uzdrowienie - "On, który jest Pocieszycielem, Duchem Ożywicielem, tym który nas do życia przywraca".

"Niestety jako społeczeństwo bardzo szybko zapomnieliśmy o tych wszystkich, których ta tragedia dotknęła bezpośrednio, zostawiając ich zupełnie samych" - zwrócił uwagę abp Hoser, nazywając to "ogromnym grzechem zaniedbania ludzkiej wrażliwości". Jak podkreślił, "wszystko inne się liczyło tylko nie to".

Oddając hołd polskim elitom, powinniśmy uczyć się od nich duch służby, zaznaczył bp warszawsko-praski. "Oni nie żyli dla siebie. Zginęli na służbie dla drugiego człowieka". W związku z tym, zdaniem hierarchy, "mamy wobec nich dług wdzięczności, dług, który należy się tym, którzy dbają o silne i godne państwo, mające być dla wszystkich jego obywateli wsparciem i pomocą".
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 11 kwietnia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-04-10 11:08 Forum Społeczne MIchała Archanioła zaprasza na dyskusję

Religia nie jest przeszkodą w budowaniu nowoczesnego państwa a Kościół katolicki ma do zaoferowania społeczeństwu pomoc w budowaniu więzi społecznych, w rozwiązywaniu problemów oraz przyczynia się do wzrostu ekonomicznego. Z takimi założeniami, opartymi o współczesne osiągnięcia nauk społecznych, zbierze się w najbliższy wtorek już po raz drugi w Warszawie Forum Społeczne Michała Archanioła. Celem sesji Forum będzie wskazanie, jakie są najistotniejsze dla rozwoju polskiego społeczeństwa oraz Kościoła w Polsce zagadnienia i problemy oraz wypracowanie programu Forum na rok 2011.

Wprowadzeniem do dyskusji Forum będzie wystąpienie ks. prałata Józefa Klocha, rzecznika Konferencji Episkopatu Polski. „Nie wiemy do końca w jakim kierunku będzie zmierzać analizy Forum” – przyznaje ks. prof. Witold Zdaniewicz, współprzewodniczący Forum oraz dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC. „Już dziś można jednak wskazać, że podstawowymi problemami i wyzwaniami dla polskiego społeczeństwa są takie sprawy jak: zastępowalność pokoleń, niski poziom edukacji młodzieży, sytuacja ludzi bezrobotnych, sytuacja rodzin wielodzietnych, a dla Kościoła w Polsce znamiona antyklerykalizmu, aktywność ludzi świeckich, rola teologów w Kościele”.

Powołane w 2011 roku Forum Społeczne Michała Archanioła ma przede wszystkim na celu pobudzić dyskusję na temat ważnych problemów życia Polaków w nurcie katolickiej nauki społecznej. W jego skład wchodzą ludzie nauki, dziennikarze, księża, zakonnicy, psycholodzy. Patronatem honorowym objął Forum ks. abp. Henryk Hoser.
ws / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 10 kwietnia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-04-09 18:50 „Bardziej być, czy więcej mieć” - młodzieżowa debata wokół nauczania Jana Pawła II

„Bardziej Być, czy więcej mieć” - to temat debaty, która odbyła się 8 kwietnia w Zespole Szkół Integracyjnych nr 41 w Warszawie. Odwołując się do nauczania Jana Pawła II młodzież zastanawiała się nad fundamentalnymi wartościami, którymi warto kierować się w życiu.

Jak podkreśla dyrektor placówki Elżbieta Stępień, "szkolna dyskusja to doskonała okazja na przygotowanie się do beatyfikacji papieża Polaka". "Debata jest także okazją nauki słuchania i wyrażania własnych poglądów" zwróciła uwagę pomysłodawczyni dyskusji, pedagog Henryka Rogalińska.

Nicią przewodnią spotkania były słowa Jana Pawła II, wypowiedziane w 1987 roku na Westerplatte. Papież podkreślił wówczas, że „każdy ma jakiś wymiar zadań, który musi podjąć i obronić” . Zabierając głos w trakcie dyskusji młodzież mówiła mówił o wartości rodziny, wierności w małżeństwie, potrzebie walki o pokój na świecie i w końcu o trosce o drugiego człowieka, który żyje obok nas.

"Obrona wyznawanych wartości nie jest prosta, niekiedy trzeba zapłacić wysoką cenę, ale warto"- podkreślił ks. Marcin Ożóg przywołują przykład starszego człowieka, który za tę wierność był trzykrotnie skazywany. Najpierw przez nazistów, później przez komunistów i w końcu w wolnej Polsce.
Jednak jak sam zaznacza - "ma świadomość że nawet jeśli przyjdzie mu przypłacić to śmiercią, to jego życie i tak przyniesie owoc, ponieważ wie, że to, o co walczył jest dobre".

W debacie wziął także udział abp Henryk Hoser. Ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej podkreślił, że "aby być trzeba wybrać sobie w życiu odległy cel. To nie mogą być cele dzisiejsze, codzienne, bez myślenia o jutrze" - tłumaczył młodzieży.

"Im ten cel jest odleglejszy, tym wasze życie jest mądrzejsze” – zaznaczył arcybiskup. Zachęcał uczniów, aby wybierając drogę zawsze pamiętali, że powinna ona ich do tego celu zaprowadzić. "Nie przypadkiem Jezus powiedział o sobie, że jest ‘drogą, prawdą i życiem’"- mówił biskup warszawsko-praski.

Abp Hoser dzielił się także z młodzieżą swoim wspomnieli ze spotkań z Janem Pawłem II. "Dla mnie Ojciec Święty był i jest do dziś przewodnikiem. Wciąż kieruję się tym co powiedział, co napisał, tym kim był" - wyznał biskup warszawsko-praski.

Debata „Bardziej Być, czy więcej mieć” zakończyła się wspólnym odśpiewaniem "Barki".
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 09 kwietnia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-04-07 15:53 "Misje Miasta" - miejska akcja ewangelizacyjna w 2012 r. w Warszawie

„Misje Miasta” to znana w Europie Zachodniej akcja ewangelizacyjna, która w przyszłym roku zostanie zorganizowana w Warszawie. Zaangażowane są w nią wszystkie ruchy i wspólnoty kościelne. Jej podstawowym zadaniem jest pobudzenie życia parafialnego.

Jak zaznacza ordynariusz warszawsko-praski abp Henryk Hoser, pierwotnie akcja „Misje Miasta” nazywana była „projektem pięciu kardynałów” głównych stolic europejskich. Akcję jednocześnie we wszystkich parafiach miejskich zainicjowała wspólnota Emmanuel. Ewangelizacja dokonywała się na ulicach, a „młodzi ludzie, podobnie jak apostołowie Chrystusa, dzielili się swoją wiarą, modlili się, śpiewali” - powiedział abp Hoser.

Również w Warszawie za koordynację całego przedsięwzięcia odpowiedzialna jest wspólnota Emmanuel. „Nie ma stałego schematu przebiegu misji, wszystko będzie zależało od zaangażowania poszczególnych parafii” - zaznacza Michał Gierycz ze wspólnoty. Jego zdaniem, sami parafianie „najlepiej orientują się w potrzebach konkretnej wspólnoty oraz jej możliwościach”.

Pierwszym krokiem realizacji „Misji Miasta” ma być uświadomienie sobie odpowiedzialności za tych wszystkich członków parafii, których pośród nas nie ma i rodzącej się z tego odpowiedzialności – podkreśla Gierycz.

Projekt „Misje Miasta” zaplanowany jest na 2012 rok. Na razie trwają konsultacje poszczególnych ruchów i wspólnot co do organizacji akcji.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 07 kwietnia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-04-07 14:45 Badania ISKK: Polacy masowo uczestniczą w rekolekcjach

Badania Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego dowodzą, że uczestnictwo Polaków w wielkopostnych rekolekcjach jest zjawiskiem masowym. Prowadzone są też tzw. zamknięte rekolekcje - poza miejscem zamieszkania oraz rekolekcje „specjalistyczne” przeznaczone dla określonych grup. Nowym zjawiskiem są rekolekcje prowadzone przez radio czy internet. Do tej pory skala tego zjawiska nie została zbadana.

Na stopień udziału w rekolekcjach wielkopostnych wpływa ogólny stosunek do praktyk religijnych. Według danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego z badań sondażowych diecezji wynika, że odsetek osób deklarujących udział w rekolekcjach, zależy od regionu Polski. W archidiecezji warszawskiej wynosi on 41,5%, w diecezji bydgoskiej 42,6%, w radomskiej jest znacznie wyższy i osiąga 62,3%. W diecezji płockiej fakt uczestniczenia w rekolekcjach co roku deklaruje 69,8%, raz na kilka lat – 23,3%, nigdy – 6,2%.

W diecezji drohiczyńskiej co roku uczestniczy w rekolekcjach 82,0% badanych, raz na kilka lat – 14,3% badanych, a nigdy nie uczestniczy – 1,8%.

Różnice w „popularności” rekolekcji widać również w innych przekrojach. W diecezji płockiej na przykład regularne uczestnictwo deklarowało 74,9% badanych ze wsi, 67,2% - z małych miast, 59,6% - ze średnich miast i 63,7% - z Płocka. W rekolekcjach bierze udział więcej kobiet niż mężczyzn.

Rekolekcje specjalistyczne

W diecezji płockiej rekolekcje specjalistyczne o charakterze elitarnym obejmują tylko nielicznych zainteresowanych: 14,3% - co roku, 17,3% - co kilka lat, 48,8% - nigdy. W diecezji drohiczyńskiej co roku w rekolekcjach specjalistycznych uczestniczy 14,0% badanych, a raz na kilka lat – 24,0%. Nigdy nie uczestniczy w rekolekcjach specjalistycznych 37,8% badanych.

Efekty rekolekcji?

Katolików diecezji płockiej zapytano o opinie i przeżycia związane z udziałem w rekolekcjach. Badani wskazywali na: przygotowanie do świąt (35,0%), refleksja, wewnętrzne wyciszenie, uspokojenie (14,7%), spotkanie z Bogiem, duchowe pojednanie z Bogiem (3,0%), rachunek sumienia, oczyszczenie z grzechów (18,5%) i inne (5,2%). W opiniach respondentów o rekolekcjach przeważają zdecydowanie doświadczenia i przeżycia religijne, przejawiające się w różnych formach i z różną intensywnością.
Wojciech Sadłoń SAC / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 07 kwietnia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-04-06 15:20 Zmarł ks. A. Dudzik - misjonarz z Sierra Leone

Nie żyje ks. Andrzej Dudzik. Zmarł we wtorek 5 kwietnia nad ranem w klinice Charite Virchow w Berlinie. Był jednym z dwóch polskich misjonarzy, którzy 11 lutego udali się do nowo tworzącej się misji diecezji warszawsko-praskiej w Sierra Leone.

Ks. Andrzej Dudzik i ks. Jacek Turek zachorowali w marcu na malarię. Po leczeniu w miejscowym szpitalu odesłano ich do Europy. Stan ks. Dudzika był na tyle krytyczny, że trafił on do kliniki Charite Virchow w Berlinie. Natomiast ks. Turek został przyjęty do szpitala zakaźnego w Warszawie.

Uroczyste posłanie dwóch misjonarzy odbyło się 30 stycznia br. w warszawsko-praskiej katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika. Mszy św. przewodniczył abp Henryk Hoser. Na zakończenie liturgii obaj kapłani podzielili się swoim doświadczeniem odkrywania powołania misyjnego.

Ks. Dudzik wciąż był zaskoczony, że jego pragnienie się zrealizuje. Mając świadomość czekających go trudności, prosił wówczas wszystkich o modlitwę.

Stan zdrowia ks. Jacka Turka jest stabilny. Przebywa on obecnie w szpitalu w Warszawie.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 06 kwietnia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-04-04 13:04 Ks. S. Kuć odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za upowszechnianie prawdy o Katyniu

Prezydent Bronisław Komorowski odznaczył dziś Złotym Krzyżem Zasługi za upowszechnianie prawdy o zbrodni katyńskiej ks. Stanisława Kucia, proboszcza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Radzyminie, współautora projektu edukacyjnego "Katyń - ocalić od zapomnienia".

Projekt powstał w 2008 r. i był skierowany do dzieci i młodzieży. Jego celem była popularyzacja wiedzy o zbrodni katyńskiej. Inicjatorami przedsięwzięcia były władze podwarszawskiego Radzymina, duchowni oraz przedstawiciele stowarzyszeń katolickich.

Mottem akcji były słowa Jana Pawła II: „Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie można zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, która go przerasta, ale która równocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie”.

Projekt „Katyń – ocalić od zapomnienia” miał integrować środowiska lokalne, skłaniając je do wzajemnej współpracy. Miał także rozwijać wśród młodzieży umiejętność twórczego myślenia i indywidualnej interpretacji wydarzeń istotnych w historii Polski i Europy. Akcja polegała m.in. na posadzeniu w parkach miejskich i skwerach ok. 14 tys. tzw. Dębów Pamięci.

Jeden Dąb Pamięci miał odpowiadać nazwisku jednego zamordowanego oficera z listy katyńskiej. Uczestnicy sadzili drzewo i zobowiązywali się do opieki nad nim oraz do upamiętnienia na terenie swojej placówki, szkoły lub miasta postaci oficera. W dłuższej perspektywie młodzież zbierała w swoim środowisku lokalnym materiały historyczne o zbrodni katyńskiej, organizując spotkania, wieczory literackie, wystawy historyczne, wycieczki do Muzeum Katyńskiego, marsze pamięci i apele poległych.

Krzyże Oficerskie i Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski oraz Złote i Srebrne Krzyże Zasługi za upowszechnianie prawdy o zbrodni katyńskiej otrzymało 37 innych osób.
lk / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 04 kwietnia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-04-03 15:16 Kopia figury Matki Bożej Fatimskiej jest już w Radzyminie

Kopia figury Matki Bożej Fatimskiej, poświęcona w sanktuarium w Fatimie, 2 kwietnia wieczorem dotarła do Radzymina. Statua Najświętszej Maryi Panny stanie w budowanym w tym mieście sanktuarium Jana Pawła II.

Figura przez sześć dni pielgrzymowała z Fatimy do Radzymina, odwiedzając po drodze sanktuaria maryjne, takie jak Lourdes, Le Puy-en-Velay, Altötting. Po Hiszpanii i Francji droga wiodła m.in. przez Camino de Santiago – słynny szlak pielgrzymów, prowadzący do sanktuarium w Santiago de Compostela. Figura nawiedziła również m.in. miejsce urodzenia Benedykta XVI w Marktl am Inn oraz sanktuarium świętych Cyryla i Metodego w położonym w Republice Czeskiej Velehradzie.

Fundatorem kopii figury Matki Bożej Fatimskiej dla radzymińskiego sanktuarium jest ks. prałat Stanisław Kuć, proboszcz tamtejszej parafii Przemieniania Pańskiego i dziekan radzymiński.

Pierwsze w Polsce sanktuarium Jana Pawła II, będące dziękczynnym wotum za życie i pontyfikat papieża z Polski, budowane jest na Osiedlu „Victoria” w Radzyminie od 2009 roku. Budowniczym świątyni jest ks. Krzysztof Ziółkowski. 13 maja br. na teren wznoszonego kościoła uroczyście przeniesiona zostanie kopia figury Matki Bożej Fatimskiej, która od soboty gości w radzymińskiej kolegiacie.
sk / Radzymin
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 03 kwietnia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-03-26 16:23 Warszawa: 90. rocznica powstania Legionu Maryi

Uroczystość 90. rocznicy powstania Legionu Maryi będącego Katolickim Ruchem Apostolstwa Świeckich odbyły się w sobotę w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika na warszawskiej Pradze. Koncelebrze podczas Mszy św. przewodniczył abp Henryk Hoser.

W homilii zwrócił uwagę, że „podstawowym zadaniem członków Legionu Maryi jest włączenie się w misję nowej ewangelizacji, zwłaszcza wśród osób oddalonych od Kościoła, czyli takich, jak Syn Marnotrawny z ewangelicznej przypowieści”.

Niebagatelną rolę odgrywa w tym sama formacja ruchu, która jak zauważył arcybiskup „nie traktuje Kościoła, jako zamkniętej twierdzy, w której znajdują się ci lepsi, dobrze urodzeni, pobożni, wierni, posłuszni”, ale jak stwierdził „jest formacją dla ludzi odważnych, którzy idą za Jezusem, szukając to co było zginęło”.

Przypominając, że Miłosierdzie Boże jest przywracaniem sprawiedliwości, bp warszawsko-praski zachęcał także członków Legionu, aby byli narzędziami tego Bożego Miłosierdzia we współczesnym świecie.
„On nas posyła, abyśmy je głosili poprzez nauczanie katechizmu w parafiach, udzielanie nauk religijnych ludziom młodym, dla których bardzo często wiara jest już tylko wspomnieniem wczesnego dzieciństwa, pomoc narkomanom i prostytutkom, których jest dziś coraz więcej” - mówił abp Hoser.

„Docierajcie tam, gdzie księża nie docierają, gdzie większość świeckich nie dociera poprzez tę obawę spotkania się z ludźmi niegodnymi i ‘nieczystymi’ ” - zachęcał arcybiskup.

W trakcie Mszy św. członkowie Legionu Maryi odnowili swoje przyrzeczenia.

W Polsce próby tworzenia grup legionowych zostały podjęte w 1948 roku. Ale dopiero na początku lat osiemdziesiątych, na życzenie Ojca św. Jana Pawła II, Legion Maryi wznowił skutecznie swą działalność. Obecnie istnieje już w wielu diecezjach. Główne ośrodki Legionu Maryi to: Warszawa, Lublin, Zamość i Katowice.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 26 marca 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-03-25 22:45 Nuncjusz: Maryja ukazuje nam klucz do życia pełnego i zrealizowanego

Głęboka więź z Bogiem i bycie darem dla innych - to klucz do życia pełnego i zrealizowanego - powiedział abp Celestino Migliore zwracając się do warszawskiej młodzieży. Nuncjusz Apostolski w Polsce przewodniczył uroczystościom Zwiastowania Pańskiego w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika na warszawskiej Pradze.

W homilii abp Migliore podkreślił, że "ludzkie życie nie jest tylko materią, którą można zarządzać przy pomocy biotechnologii, czy polityki ekonomicznej lub kulturowej". Jak zaznaczył hierarcha, "życie to konkretna osoba wraz ze swoimi odniesieniami, wzajemnym oddaniem, wsparciem, planami na przyszłość, ale przede wszystkim- miłością".

Przywołując scenę Zwiastowania Pańskiego, Nuncjusz Apostolski w Polsce zwrócił uwagę, że wielkość Maryi polegała na jej całkowitym zawierzeniu Bogu. "Intymna relacja z Bogiem skłania Ją do złożenia daru ze wszystkiego "- mówił abp Migliore.

Zwracając się w sposób szczególny do młodzieży zgromadzonej w katedrze arcybiskup powiedział, że postawa Maryi wskazuje człowiekowi klucz do życia pełnego i zrealizowanego.

Nawiązując do rozpoczynającego się po Mszy św. 'Marszu dla Życia' Nuncjusz Apostolski w Polsce podkreślił, że jest to coś znacznie większego, niż tylko sprzeciw wobec czystko materialistycznego podejścia do człowieka, które wyraża się bardzo często w prawodawstwie państwowym. Jest to jak podkreślił - "osobiste i wspólnotowe zaangażowanie się na rzecz życia".

"Bóg wzywa nas dziś do odwagi bycia świętym, do takiej odwagi jaką miała papież Jan Paweł II" - mówił abp Migliore. Dodał przy tym, że "świętość realizuje się na drodze wspólnotowej, ponieważ Jezus przyrzekł nam, że jest obecny tam gdzie dwaj albo trzej są zebrani w Jego Imię". Do przeżywania świętości na sposób wspólnotowy dopinguje nas również, zdaniem hierarchy 19. rocznica powstania diecezji warszawsko-praskiej.

W trakcie Mszy św. dziękowano za 19. rocznicę ustanowienie diecezji i 24 lata apostolskiej posługi biskupa pomocniczego Stanisława Kędziory. Modlono się również w intencji ochrony życia.

Na mocy bulli papieża Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae Populus”, reorganizującej diecezje i prowincje w Polsce wydzielono ją 25 marca 1992 r. z terytorium Archidiecezji Warszawskiej i częściowo z Diecezji Płockiej.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 marca 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-03-25 11:30 Abp Hoser: Jesteśmy odpowiedzialni za dar życia

„Dobro jakim jest ludzkie życie jest bezwzględne. A troska o nie jest jedynym ze sposobów zwalczenia kultury śmierci” – podkreślił abp Henry Hoser z okazji ‘Dnia Świętości Życia’ obchodzonego 25 marca w uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

Zdaniem bp. warszawsko-praskiego zawarte w dekalogu przykazanie ‘Nie zabijaj’ jest zakazem o najwyższym stopniu obowiązywania. „Wszystkie próby relatywizowania wartości życia ludzkiego prowadzą do osłabienia świadomości sumienia, co owocuje banalizacją ludobójstwa, zbrodni wojennych oraz wszelkich jawnych i ukrytych form zabijania” – powiedział abp Hoser. Zwrócił także uwagę na coraz większe niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się eugeniki, czyli selektywnej śmierci ludzi. „Dziś na przykład walczy się z kalectwem likwidując osoby nim dotknięte, walczy się z chorobą usuwając osoby chore, czy w końcu walczy się z biedą likwidując osoby nią dotknięte” – mówił hierarcha. Stąd, jak podkreślił - „Nigdy nie dość przypominać, że każde ludzkie życie ma tę samą wartość. Bez względu na to, czy chodzi o człowieka uczonego czy prostego, bogatego czy biednego”.

Zdaniem bp warszawsko-praskiego - „nie możemy liczyć jedynie na ostateczne głosowania w parlamentach, czy innych ciałach legislacyjnych mając nadzieję, że na tej drodze uda się ochronić ludzkie życie”. Hierarcha zaznaczył, że „ważna jest przede wszystkim nasza postawa wobec życia na co dzień”. W związku z tym, jak dodał „warto zapytać: Co doradzamy innym; z czy się zgadzamy; czemu się przeciwstawiamy; jakimi kryteriami posługujemy się podejmując konkretne działania; czy w końcu przykazanie ‘Nie zabijaj’ ma dla nas wartość bezwzględną, czy jest jedynie pustym słowem”.

„Ogromnym narzędziem na rzecz życia jest nasza modlitwa, która nie zna granic czasowych, ani przestrzennych” – podkreślił abp Hoser. Przypominając, że ‘Bóg jest Panem Życia’ hierarcha powiedział, że „poprzez Niego możemy docierać do ludzkich umysłów i serc, zmieniając tym samym postawy życiowe” .
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 marca 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-03-24 15:55 Warszawa: wielkopostne rekolekcje dla małżeństw z o. Meissnerem (zapowiedź)

Ojciec Karol Meissner, zakonnik, lekarz i autor wielu cennych publikacji dotyczących małżeństwa i etyki, poprowadzi w tym roku rozważania wielkopostne dla duszpasterstw: rodzin, służby zdrowia i młodzieży diecezji warszawsko-praskiej.

Myślą przewodnią rekolekcji, które odbędą się 3 kwietnia, będzie ludzka miłość i płciowość. Zakres rozważań tematycznych tego wielkopostnego spotkania podzielony będzie na trzy bloki tematyczne.

Na początku o. Meissner opowie o antropologii człowieka. „Pierwszy panel skierowany jest w głównej mierze do młodego pokolenia, które wchodząc w dorosłe życie, szuka własnej tożsamości” – mówi Małgorzata Walaszczyk z Duszpasterstwa Rodzin. „Aby odpowiedzialnie podjąć swoje obowiązki, młodzież musi najpierw znaleźć odpowiedź na fundamentalne pytania swojego życia. Kim jest, jaki jest sens i cel ludzkiego życia i powołania. Jakie miejsce zajmuje w nim wymiar płciowy osoby ludzkiej” - dodaje.

Drugi blok tematyczny będzie poświęcony męskości i kobiecości. „Ojciec Meissner omówi w tym czasie między innymi: funkcje płci w małżeństwie, wzajemnej bliskości. stosunku seksualnego czy w końcu zadowolenia płciowego” - wyjaśnia M. Walaszczyk.

W trakcie trzeciego bloku tematycznego podjęty będzie temat zranień, które są bardzo często wynikiem źle rozumianej i wykorzystywanej płciowości. Z tego - jak przypomina Małgorzata Walaszczyk - „wynikają także coraz częstsze zaburzenia psychosomatyczne”.

Wielkopostne spotkanie obędzie się 3 kwietnia w siedzibie kurii warszawsko-praskiej przy ul. Floriańskiej w Warszawie.

O. Karol Meissner (ur. 1927) jest kapłanem, benedyktynem a zarazem lekarzem. Do zakonu wstąpił już po ukończeniu studiów medycznych. Zajmował się psychologią i psychiatrią. Jest autorem wielu cennych publikacji dotyczących małżeństwa, rodziny, płciowości, wychowania, etyki. Służy i wychowuje przez głoszone rekolekcje, konferencje, artykuły oraz porady indywidualne.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 marca 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-03-20 15:31 „Nasz Papież” - abp Marini i Arturo Mari o Janie Pawle II w książce A. Zapotoczny

Abp Piero Marini, Arturo Mari, Rodolfo Projetti- to tylko niektóre z postaci opowiadających o Janie Pawle II w książce „Nasz Papież” autorstwa Aleksandry Zapotoczny. Publikacja składa się z 23 świadectw osób, które na swojej drodze życiowej spotkały Karola Wojtyłę. Książka jest cegiełką na budowę sanktuarium Jana Pawła II w Radzyminie.

Jak zaznacza ks. Krzysztof Ziółkowski, budowniczy świątyni, „ukazują oni ludzkie i pełne prostoty oblicze Jana Pawła II, który pragnie spotkania z ludźmi”. Z jednej strony jest to „człowiek z krwi i kości, z humorem i dowcipami, z drugiej strony osoba głęboko pogrążona w modlitwie, która lubi milczeć i w odosobnieniu szukał kontaktu z Bogiem”. Ks. Ziółkowski zwraca także uwagę, że „z wielu wypowiedzi wynika, że poprzez modlitwę papież przygotowywał się na spotkania z drugim człowiekiem, którego pragnął przyprowadzić do Chrystusa”.

Paleta osób ukazujących świętość Jana Pawła II w książce „Nasz Papież” jest bardzo szeroka: od francuskiej siostry Marie Simon-Pierre i George`a Weigla, znanego biografa papieskiego, przez postulatora ks. prał. Sławomira Odera, aż po Rocco Buttiglionego, który, jak wspomina ks. Ziółkowski, „ze względu na swoje poglądy nie mógł zostać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego”.

Każde z dwudziestu trzech świadectw opatrzone jest przynajmniej jedną fotografią Ojca Świętego.

Wstęp do publikacji napisał abp Henryk Hoser. Hierarcha zwraca w nim uwagę, że „poznanie 'Naszego Papieża' to nie tylko znajomość Jego nauczania, ale także naśladowanie jego życia w upodobnieniu się do Syna Człowieczego i Jego Matki”. Biskup warszawsko-praski wyraża nadzieję, że wspomniana pozycja „pomoże czytelnikowi realizować jego własne świadectwo wierności Chrystusowi, Jego Ewangelii i Kościołowi”.

Książka „Nasz Papież” Aleksandry Zapotoczny do nabycia w parafiach archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej.
mag / Radzymin
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 20 marca 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-03-20 13:43 Radzymin: 2 kwietnia kopia figury MB Fatimskiej trafi do pierwszego w Polsce sanktuarium Jana Pawła II

2 kwietnia, w szóstą rocznicę śmierci papieża-Polaka, kopia figury Matki Bożej Fatimskiej przybędzie do Radzymina pod Warszawą, gdzie powstaje pierwsze w Polsce sanktuarium Jana Pawła II. Figura zostanie poświęcona w sanktuarium w Fatimie 27 marca, a przez sześć kolejnych dni pielgrzymować będzie przez kraje Europy.

Kopie figury Pani Fatimskiej dotrze do Radzymina 2 kwietnia wieczorem. Uroczystości związane z powitaniem figury Najświętszej Maryi Panny rozpoczną się w kolegiacie pw. Przemieniania Pańskiego o godz. 18.00. Przybycie figury Matki Bożej poprzedzi nowenna, która rozpocznie się w uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca o godz. 11.30 w obecności Kapituły Radzymińskiej i biskupów diecezji warszawsko-praskiej.

Do początku maja figura Najświętszej Maryi Panny pielgrzymować będzie po diecezji warszawsko–praskiej. Uroczyste jej przeniesienie do kaplicy przy budującym się sanktuarium Jana Pawła II na Osiedlu „Victoria” w Radzyminie nastąpi 13 maja – w uroczystość Najświętszej Maryi Panny z Fatimy i 30. rocznicę zamachu na życie Papieża z Polski. Podczas uroczystości abp Henryk Hoser, biskup warszawsko-praski ogłosi nadanie budowanej świątyni, będącej pierwszą stacją dziękczynną za beatyfikację Papieża z Polski, sanktuarium Jana Pawła II.
ks. kz / Radzymin
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 20 marca 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
Strony: początek 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT