Znaleziono depesz: 2146
2010-03-18 17:33 Arcybiskup-lekarz poprowadzi rekolekcje dla pracowników służby zdrowia

Rekolekcje wielkopostne dla pracowników służby zdrowia w diecezji warszawsko-praskiej poprowadzi w tym roku miejscowy biskup abp Henryk Hoser. Tematem rozważań będą słowa "Chrystus - Sługą".

Zdaniem diecezjalnego duszpasterza służby zdrowia ks. Arkadiusza Zawistowskiego, są to rekolekcje skierowane do specyficznej grupy zawodowej. Lekarze, pielęgniarki, kapelani szpitalni są nieustannie narażeni na liczne zagrożenia, wśród których coraz powszechniejsze jest wypalenie zawodowe czy instrumentalne podejście do pacjenta.

"Rekolekcje są zatem szansą dostrzeżenia właściwego wymiaru pracy w służbie zdrowia - zaznacza ks. Zawistowski. Jego zdaniem, abp Hoser będzie chciał ukazać, w jaki sposób pomagając innym nie zapomnieć o pracy nad własnym wnętrzem. Nasze zaangażowanie ma wypływać z harmonijnego uporządkowanego serca – podkreśla duszpasterz służby zdrowia diecezji warszawsko-praskiej.

Początkowo rekolekcje wielkopostne dla pracowników służby zdrowia były jednodniowe. Obecnie przedłużono czas taki przedłużono do dwóch dni. Nie jest to jednak jedyna forma formacji duchowej proponowana przez duszpasterstwo służby zdrowia diecezji warszawsko-praskiej, podkreśla ks. Arkadiusz Zawistowski. W każdym miesiącu odbywają się także merytoryczne spotkania podczas których obok Eucharystii i modlitewnego zamyślenia jest czas na pogłębioną refleksję nad wybranym tematem.

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne dla pracowników służby zdrowia w diecezji warszawsko-praskiej rozpoczynają się już w najbliższą sobotę 20 marca o godzinie 17.00 w sali kurialnej przy ulicy Floriańskiej 3 i potrwają przez dwa dni.
mg / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 18 marca 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2010-03-18 17:15 Wspólnota Chemin Neuf prowadzi parafię w diecezji warszawsko-praskiej

Parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej w Mistowie k. Mińska Mazowieckiego jest pierwszą w Polsce parafią, powierzoną przez biskupa Wspólnocie Chemin Neuf. "Jest to nowe doświadczenie dla parafian, ale zostaliśmy przyjęci bardzo serdecznie" – opowiada s. Edyta ze wspólnoty. Parafia liczy 200 rodzin.

"Jako wspólnota jesteśmy odpowiedzialni za tę parafię" – powiedziała KAI s. Agnieszka z Chemin Neuf. "Czekamy jeszcze na kapłana, ale nasi członkowie mieszkają tam od lata" – dodała. Animują spotkania formacyjne dla kandydatów do bierzmowania, opiekują się zakrystią, prowadzą kancelarię parafialną, ponadto organizują spotkania z dziećmi i opiekują się chorymi.

Tymczasowo w parafii pracuje ksiądz werbista, ale od wakacji posługę podejmie kapłan z instytutu zakonnego Chemin Neuf. Fraternię w Mistowie tworzą obecnie dwie siostry. "Chcemy, żeby to grono było większe, bo wtedy będziemy mogli być bardziej dyspozycyjni dla parafii" – wyjaśnia s. Edyta. Dodała, że na razie członkowie Chemin Neuf poznają parafię i jej potrzeby. "Widzimy, że przydałby się większy kościół, ale chcemy też pomału wprowadzać to, co jest naszą specyfiką: duszpasterstwo dla rodzin i dla młodzieży" - dodała zakonnica.

"Proponujemy naszym parafianom udział w organizowanych przez nas sesjach dla małżeństw czy spotkaniach dla młodzieży w Wesołej, ale z czasem chcielibyśmy, żeby również tutaj można było organizować takie skupienia czy rekolekcje, z których mogliby korzystać" – opowiada s. Edyta z fraterni w Mistowie.

Chemin Neuf (Nowa Droga) jest wspólnotą katolicką o szczególnym powołaniu do pracy na rzecz jedności między Kościołami, jedności i pojednania osoby, małżeństwa i rodziny, między krajami i narodami, w Kościele. Zaangażowani są w niej kobiety i mężczyźni: kapłani, osoby konsekrowane, osoby stanu wolnego i małżeństwa. Wspólnota liczy ok. 1,4 tys. osób różnych narodowości. Obecnie prowadzi misję w ponad 50 krajach i jest obecna (ma domy wspólnotowe) w 25 z nich.

W ostatnich latach biskupi powierzyli Wspólnocie odpowiedzialność za parafie w wielu miastach Europy i Afryki, m.in. w Berlinie, Paryżu, Grenoble, Marsylii, Perugii. Wspólnota wysyła wówczas małą fraternię, w której skład wchodzi jeden lub wielu księży, rodziny i celibatariusze

W Polsce Nowa Droga obecna jest od 1994 r. W 1998 r., dekretem ówczesnego biskupa warszawsko-praskiego Kazimierza Romaniuka, zostało jej powierzone prowadzenie Domu Rekolekcyjnego w Warszawie-Wesołej przy tamtejszej parafii Opatrzności Bożej.

Parafia pw. pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Mistowie istnieje od 2005 r. W 2009 r. dotychczasowy proboszcz ks. Andrzej Wnuk został kapelanem Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, a odpowiedzialność za parafię – decyzją abp. Henryka Hosera - przejęła Wspólnota Chemin Neuf.

Mistów jest niewielką wioską w powiecie mińskim (w diecezji warszawsko-praskiej). Tamtejsza Publiczna Szkoła Podstawowa od 2007 roku nosi imię Jana Pawła II.
awo / Mistów
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 18 marca 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2010-02-26 19:15 Warszawa: Abp Hoser pośle misjonarzy do Sierra Leone

Abp Henryk Hoser przebywał w dniach 19-22 lutego w Sierra Leone. „Udałem się tam by wzmocnić perspektywę misyjną naszego warszawsko-praskiego Kościoła” – mówi w rozmowie z KAI. Wyjaśnia, że misje nie mogą być traktowane dziś jako jednostronna pomoc, lecz ich istota wyraża się w wymianie darów.

Mój wyjazd miał na celu zorientowanie się w realnych potrzebach tego Kościoła w kontakcie z miejscowym biskupem diecezji Makeni, Włochem, bp. Giorgio Biguzzi – wyjaśnia. Jest to największa diecezja, obejmująca prawie połowę Sierra Leone (73 tys. km2).

„Będąc tam starałem się uczestniczyć w bieżącej działalności lokalnego Kościoła. Przebywałem najpierw w rejonie Fort Loko, gdzie jest parafia, która prawdopodobnie będzie miejscem, gdzie zostanie ustanowiona nowa diecezja. Wraz z biskupem miejsca wizytowałem parafie oraz instytucje katolickie. Ostatnim etapem wizyty był pobyt w stolicy Freetown i spotkanie z arcybiskupem miejsca” – informuje abp Hoser.

Kościół katolicki w Sierra Leone jest nieduży, obejmuje 3 proc. sześciomilionowej ludności kraju. Jest to Kościół, który doświadczył bardzo bolesnej i trudnej historii. Sierra Leone to kraj, który powstał w oparciu o wyzwolonych, czarnych niewolników, których w ilości 40 tys. przywieziono tu w końcu XIX wieku z Ameryki Południowej, tworząc dla nich miejsce zwane Freetown, które dziś jest stolicą kraju. Językiem popularnie używanych jest język kreolski, a oficjalnym angielski. Drugim elementem bolesnej historii była 10-letnia wojna domowa, która skończyła się w 2002 r. Pociągnęła za sobą wyjątkowe zniszczenia w tym niezwykle biednym kraju.

Abp Hoser podkreśla olbrzymi dynamizm młodego Kościoła w Sierra Leone. „Odkrycie tych krajów, o tak wielkim dynamizmie chrześcijańskim jest dla nas czymś bardzo ważnym. Tych nowych chrześcijan charakteryzuje niezwykła dynamika wiary. Dotyczy to ludzi przychodzących do chrześcijaństwa z różnych tradycyjnych wierzeń afrykańskich jak i z islamu” - wyjaśnia.

Dodaje, że specyfiką islamu w krajach podsacharyjskich jest to, że nie jest on „ani fundamentalistyczny, ani nie determinuje ludzi w sposób kontrolowany”. Wierni mają możliwość wolnego wyboru, w tym zmiany religii. Powszechnym zjawiskiem są małżeństwa mieszane i przechodzenie z islamu na chrześcijaństwo. „Nikogo to nie szokuje i nie dziwi. Wspólnym mianownikiem jest wiara w Boga, która przeżywana jest jako coś, co łączy a nie dzieli” - konstatuje.

Mówiąc o bezpośrednim celu swej wizyty abp Hoser przyznaje, że udał się tam, by uzgodnić miejsca pracy przyszłych misjonarzy z diecezji warszawsko-praskiej. Potrzeby są bowiem ogromne. Potrzeba tu nie tylko księży ale także i sióstr. Do pilnych zadań należą: duszpasterstwo, ewangelizacja, szkolnictwo katolickie, działalność medyczna i sanitarna oraz wydawnicza. Dotąd w Sierra Leona nie ma tam żadnego polskiego misjonarza, ani polskich sióstr.

Abp Hoser informuje, że obecnie dwóch księży z diecezji warszawsko-praskiej przygotowuje się do wyjazdu do Sierra Leone. Kształcą się w Centrum Formacji Misyjnej na Pradze, a następnie udadzą się na staż językowy do Anglii.

Dodaje, że towarzyszy mu nadzieja, iż przykład ten pociągnie innych. „Pozwoli to na wzbogacenie naszego doświadczenia w dobie nowej ewangelizacji, tymi doświadczeniami, jakie się tam dokonują i które są niezwykle obiecujące” - wyjaśnia.
mp / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 26 lutego 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2010-02-23 16:31 Sulejówek: zebranie Rady Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych

Zakończyło się dwudniowe zebranie Rady Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych w Sulejówku koło Warszawy z udziałem bp. Wiktora Skworca, przewodniczącego Komisji Misyjnej Episkopatu.

W swoim wystąpieniu, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji mówił, że niewiara prowadząca do religijnej neutralności przyczynia się do powstawania obszarów braku nadziei, zniechęcenia, duchowej apatii – zwłaszcza w postchrześcijańskiej Europie.

Wskazywał, że Kościół jest dziś wezwany, by głosić Ewangelię ludziom, którzy utracili pamięć o chrześcijańskim dziedzictwie kultury europejskiej, czemu towarzyszy praktyczny agnostycyzm i obojętność religijna, wrażenie braku duchowego zaplecza, świadomość roztrwonionego dziedzictwa wiary i pobożności; lęk przed przyszłością, poczucie braku sensu życia. Biskup podkreślił, że odbija się to wszystko w dramatyczny sposób na życiu indywidualnym i społecznym. Spada bowiem liczba urodzeń, zmniejsza się liczba powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego, ludzie młodzi mają poważne trudności w podejmowaniu definitywnych wyborów życiowych.

Prelegent dodał też, że areopagiem, na którym trwa spór prawdy chrześcijańskiej z humanizmem bez Boga, jest świat polityki, fundowany na systemie demokratycznym, gdzie głosami większości ustanawia się niejednokrotnie prawa głęboko antyludzkie.

„Najbardziej narażonym prawem w systemie demokratycznym okazuje się prawo do życia, które przysługuje każdemu bez wyjątku. Tymczasem ustawodawstwo sankcjonujące aborcję, antykoncepcję, eutanazję, zabiegi in vitro, eksperymenty na ludzkich embrionach, całkowicie zaprzecza ideałowi państwa prawa, opartego na demokracji” wskazywał wykładowca.

Mówiąc o areopagach, biskup wspomniał też o nauce i pracach badawczych, zwłaszcza naukach o człowieku i eksperymentalnych badaniach nad człowiekiem. Zdaniem bp.Skworca w głoszeniu prawdy chrześcijańskiej na areopagu nauki konieczne jest przezwyciężanie, wygodnego dla niektórych naukowców, konfliktu między teologią i nauką, między prawdą wiary i prawdami nauki.

Ordynariusz diecezji tarnowskiej zaakcentował też rolę środków społecznego przekazu. Wskazywał, że osiągnęły dziś one tak wielkie znaczenie, że są nie tylko źródłami informacji, ale formatorami ludzkich sumień, przewodnikami w zachowaniach indywidualnych, rodzinnych i społecznych.

„Globalna sieć komunikacji poszerza się i z każdym dniem rozbudowuje, media zaś wywierają coraz bardziej widoczny wpływ na kulturę i jej przekaz. Niegdyś media informowały o wydarzeniach, dzisiaj to wydarzenia są często kształtowane w taki sposób, aby odpowiadały potrzebom mediów. Tak więc zależność między rzeczywistością, a mediami stała się bardziej złożona, co jest zjawiskiem głęboko dwuznacznym. Z jednej strony może to prowadzić do zatarcia różnicy między prawdą a złudzeniem; z drugiej jednak może otwierać nie znane dotąd możliwości udostępniania prawdy znacznie liczniejszym grupom ludzi. Kościół winien zadbać o to, aby wykorzystana została ta druga możliwość” stwierdził bp Wiktor Skworc.

Natomiast podczas Mszy przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji przypomniał także, że to nie człowiek, lecz Duch Święty kieruje misją Kościoła.

„Pod wpływem Ducha Świętego wiara chrześcijańska otwarła się zdecydowanie na narody, ludy i języki. Przez wieki Duch Święty pobudzał Kościół, by szedł coraz dalej, by poszerzał terytorialny krąg misyjnego oddziaływania. Było i jest też tak, że Duch Paraklet kieruje nas jeszcze „dalej i głębiej”, każe nam przekraczać nie tylko bariery kontynentów, bariery etniczne, kulturowe czy religijne; każe nam również wchodzić w nowe przestrzenie współczesności, które nazywamy - areopagami. Nie bójmy się ich nawet za cenę odrzucenia czy braku natychmiastowej reakcji na tak” powiedział bp Skworc.

Ordynariusz diecezji tarnowskiej nawiązał także do swojej ostatniej wizyty w Afryce. Mówił, że Kościół w Rwandzie i Burundi potrzebuje najbardziej pokoju i pojednania. Biskup prosił o modlitwę w tych intencjach i aby „chrześcijanie dali świadectwo, że pokój i pojednanie są możliwe przez działanie ludzi otwartych na dary Ducha Świętego”.

Mszę św. poprzedziła konferencja na temat nowych areopagów i wyzwań dla Kościoła lokalnego w Polsce. O areopagach widzianych z perspektywy posługi biskupiej mówił biskup Wiktor Skworc. W wykładzie podkreślił, że jednym z najważniejszych areopagów współczesności jest samo chrześcijaństwo.

„Niektórzy wierzący noszą w sobie ukrytego ateistę, który objawia swe istnienie poprzez deklaracje bez pokrycia czy wypełnianie martwych praktyk religijnych. W związku z tym można mówić o areopagu chrześcijaństwa czysto zewnętrznego, pojmowanego jako system zachowań, nie mających jednak wpływu na codzienne postawy, myślenie czy decyzje”.
eb / Sulejówek
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 23 lutego 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2010-02-13 14:47 Abp Hoser szuka w Afryce miejsca na placówkę misyjną diecezji warszawsko-praskiej

Abp Henryk Hoser wyjechał 12 lutego do Afryki w poszukiwaniu miejsca przyszłej placówki misyjnej diecezji warszawsko-praskiej. Obecnie przebywa z krótką wizytą w Sierra Leone, gdzie chce przyjrzeć się z bliska sytuacji lokalnego Kościoła.

W Sierra Leone i Gwinea Konakrii w ciągu najbliższych dwóch lat zostaną otwarte dwie nowe misje afrykańskie diecezji warszawsko-praskiej dla księży fidei donum. Pierwsi kandydaci do wyjazdu już się przygotowują. Dwóch z nich od września uczy się w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Natomiast trzeci znający obok arabskiego także język francuski, zdobywa ostatnie szlify przed podjęciem posługi duszpasterskiej wśród ludności anglojęzycznej Tunezji, kraju który oddziela od Sierra Leone obszar pustynny Sahary.

Samodzielne misje diecezji warszawsko-praskiej zostaną otwarte najwcześniej za półtora roku, bo jak zaznacza abp Hoser, okres przygotowania jest na tyle istotny, że nie należy go skracać.

Gwinea Konakrii nie podniosła się jeszcze gospodarczo po okresie twardego reżimu komunistycznego, który zniszczył dorobek kraju. Natomiast Sierra Leone była do 1999 roku teatrem bardzo krwawej wojny, po której ponad 10 tysięcy dzieci pozostało okaleczonych fizycznie bądź psychicznie.

- Obejmując posługę duszpasterską w diecezji warszawsko-praskiej jako jej biskup uświadomiłem sobie, że obowiązkiem jaki Opatrzność Boża stawia przed nami jest podjęcie misji "fidei donum" tzn. misji czasowej - powiedział abp Hoser. Wybór padł na Sierra Leone i Gwinea Konakrii, bardzo biedne i opuszczone kraje, gdzie jak zaznaczył hierarcha, jest niewielu księży i misjonarzy, a spora część ludność wyznaje tradycyjne afrykańskie wierzenia. Jednocześnie są oni poddawani ekspansji islamu.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 13 lutego 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2010-02-02 17:07 Abp Hoser: laicyzacja i osłabienie wiary wśród przyczyn spadku powołań zakonnych

Laicyzacja społeczeństwa i osłabienie wiary to zdaniem abp. Henryka Hosera główne przyczyny spadku powołań zakonnych. Ordynariusz warszawsko-praski mówił o tym podczas sprawowanej 2 lutego Mszy św. w praskiej katedrze pw. św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika. Zgromadzili się na niej członkowie zgromadzeń, wspólnot i instytutów życia konsekrowanego z całej diecezji.

Jak zauważył ab Hoser od 2 tysięcy lat tysiące kobiet i mężczyzn idą drogą rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. „Jest to droga Zbawiciela, zarówno krzyża, który odnajdujemy w życiu Bogu poświęconym, z wszystkimi trudami, cierpieniami, zawodami, ale również jest drogą zmartwychwstania, a więc radości, dziękczynienia i chwały” - podkreślił ordynariusz warszawsko-praski.

W jego opinii życie konsekrowane jest w wybitnym stopniu życiem Kościoła, stąd czerpiemy obficie z nauczania Kościoła dotyczącego tego stanu życia, stanu najbardziej upodabniającego do Zbawiciela. Jak zauważył hierarcha, to Jan Paweł II, przez swój długi pontyfikat, dostarczył nam niewyczerpane źródło inspiracji, jeśli chodzi o odczytywanie czym jest życie konsekrowane.

W homilii abp Hoser zastanawiał się również nad przyczynami spadku powołań zakonnych. Jak przyznał wiele wspólnot w naszym kraju cierpi z tego powodu, zaś w innych krajach wiele zgromadzeń zakonnych obumiera i zamyka swoje domy. Zdaniem hierarchy, wśród przyczyn znajdują się: laicyzacja społeczeństwa, osłabienie wiary, zwłaszcza przeżywanej w rodzinie, osłabienie spójności rodziny, w której dziecko uczy się kim jest, czym jest ludzka wspólnota, wspólnota wiary i życia.

Jednak, mówił dalej abp Hoser, kryzys dotyka również te wspólnoty, które albo nie dorastają do swego charyzmatu lub nie są w stanie go ukazać. „Po to, byśmy mieli kandydatów i kandydatki, musimy w życiu społecznym i kościelnym stać się bardziej widoczni. Widoczni przez to, do czego jesteśmy posłani” - mówił biskup warszawsko-praski. Zdaniem kaznodziei, jeśli pójdziemy drogą charyzmatu założycielskiego, odczytamy ten charyzmat na dzisiaj, i będziemy konsekwentnie żyli tym charyzmatem, wówczas przyciągniemy tych ludzi, którzy „światła poszukują”.

Abp Hoser zauważył, że życie konsekrowane ma być ciągle zwrócone ku Bogu i Kościołowi, bowiem im bardziej jesteśmy oddani Bogu, tym bardziej jesteśmy służebni wobec człowieka. Zdaniem arcybiskupa, domy zakonne powinny być szkołą modlitwy, bo kryzys społeczeństwa zaczyna się od kryzysu modlitwy.

Na zakończenie wygłoszonej homilii abp Hoser zauważył, iż nie ma piękniejszego życia, niż życie naśladowania Jezusa Chrystusa, niż bliskość jaka wynika z tego naśladowania. Zachęcał przy tym osoby konsekrowane, by oddały swe życie w ręce Maryi, by Ona niosła ich „jak gromnice”, by mogły „oświecać i drogę wskazywać tym, którzy nie widzą, którzy oziębli i którzy są zagubieni”.
rl (KAI) / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 02 lutego 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2010-02-01 11:54 ISKK: Bez umiejętnie prowadzonej przez Kosciół debaty - większość katolików akceptować będzie in vitro

Wedle Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego obecnie większość katolików opowiada się za In vitro, a ci który są przeciw, nie mają właściwych argumentów. Niezbędna jest zatem debata społeczna na temat In vitro, analogiczna do tej, która w latach 90. przeorała umysły Polaków w związku z aborcją.

Dwadzieścia lat temu – w 1991 roku aborcję za niedopuszczalną uznawało 36,7% Polaków. Już siedem lat później - 62%. Przez niecałe dziesięć lat niemal dwukrotnie zmniejszyła się akceptacja przerywania ciąży w polskim społeczeństwie. Zdecydowała o tym umiejętnie prowadzona przez Kościół debata społeczna.

W 1991 roku Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego po raz pierwszy przeprowadził wspólnie z Głównym Urzędem Statystycznym badanie religijności Polaków. Już wtedy ks. prof. Władysław Piwowarski uznał, że badania te „stanowią znakomity punkt wyjścia do opisu przemian religijności”, jakie będą się dokonywać w demokratycznej Polsce.

Prowadzone średnio co dziesięć lat przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego ogólnopolskie badania religijności dobrze pokazują zmianę, jaka zaszła w stosunku do aborcji wśród Polaków. Wiąże się ona z debatą, jaka toczyła się w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. W jej wyniku uchwalano szereg ustaw, które w stosunku do ustawy z 1956 roku ograniczały możliwość wykonywania aborcji. Również Jan Paweł II w swoich podróżach apostolskich do ojczyzny apelował do rodaków o poszanowanie życia dzieci nienarodzonych. 4 czerwca 1991 roku na lotnisku w Radomiu wołał: „Nie zabijaj, ale raczej przyjmij drugiego człowieka jako dar Boży - zwłaszcza jeśli jest to twoje własne dziecko”.

W swych badaniach ISKK od lat stawia Polakom takie samo pytanie o ocenę aborcji. Od końca lat dziewięćdziesiątych odpowiedź na nie raczej nie ulega zmianie. W 2002 nadal 61% Polaków uznawało aborcję za niedopuszczalną, natomiast 10,7% było przeciwnego zdania.

Debata na temat aborcji to bez wątpienia jeden z największych sukcesów Kościoła po 1989 roku. Jednak dziś stają przed nim nowe wyzwania. Obecnie, gdy dopiero co rozpoczęła się dyskusja nad in vitro, poziom akceptacji stosowania metody in vitro sytuuje się na takim poziomie, jak poziom akceptacji aborcji, gdy rozpoczynała się debata o aborcji w 1991 roku. Zgodnie z wynikami badania w diecezji radomskiej w 2008 roku: tylko 28% jest przeciwnych stosowaniu metody in vitro (34% respondentów dopuszcza zapłodnienie in vitro, pozostali nie mają wyrobionego sądu).

ISKK pytał również o to, czy katolicy posiadają właściwe argumenty w dyskusjach na temat in vitro. Wyniki sondażu przeprowadzonego przez ISKK w 2009 roku wśród aktywnych katolików pokazują, że zaledwie 42,5% z nich dobrze sobie radzi i ma właściwe argumenty w dyskusjach na temat in vitro. Natomiast tych którzy nie wszystko potrafią wyjaśnić w kwestii in vitro jest 43%, a 14% unika w ogóle takiej dyskusji.
ws / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 01 lutego 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2010-01-31 14:04 Na warszawskiej Pradze modlono się za chorych na trąd

W intencji osób chorych na trąd modlono się dziś w katedrze św. Floriana na warszawskiej Pradze. W podziemiach kościoła otwarto wystawę o dziele życia misjonarza o. Mariana Żelazka, który poświęcił życie opiece nad trędowatymi w Indiach. W ten sposób uczczono 57. Światowy Dzień Chorych na Trąd.

Wystawę pt. "Przełam bariery" otworzył ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej abp Henryk Hoser. Przypomniał trudną sytuację chrześcijan w Indiach, gdzie nadal są oni prześladowani, podkreślając, że źródłem przemocy jest sprzeciw Kościoła wobec kastowości i plemienności. Stwierdził też, że mimo prześladowań to właśnie Kościół w Indiach jest przyszłością Kościoła powszechnego, stamtąd wywodzi sie wiele powołań kapłańskich i zakonnych. Najbardziej znaną postacią jest prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, były arcybiskup Bombaju kard. Ivan Dias.

"O. Żelazek wielokrotnie przełamywał bariery w swoim życiu" - mówił o misjonarzu jeden z organizatorów wystawy, Wojciech Góral. "Najpierw po doświadczeniach obozu koncentracyjnego pokazał, że można żyć miłością nie oskarżając swoich oprawców, później żyjąc przez 56 lat w Indiach przełamał bariery cywilizacyjno-kulturowe dowodząc, że mając otwarte serce można sobie zjednać ludzi."

Zakonnik przełamał także barierę pomiędzy zdrowymi a trędowatymi, pokazując że "najbardziej odrażająca choroba nie może nam zasłonić człowieczeństwa chorej osoby" - dodał Góral.

Na wystawę składają sie fotografie z miejsc, gdzie żył i pracował o. Żelazek. Są tam zdjęcia ośrodka w Puri, Centrum Duchowości oraz kolonii trędowatych. W ośrodku rehabilitacji trędowatych Jeevodaya chorzy mogą nie tylko liczyć na pomoc medyczną, ale także ich dzieci mogą kontynuować edukację, której w społeczeństwie byłyby pozbawione przez piętno choroby rodziców.

Za chorych na trąd i tych, którzy im pomagają, modlono się podczas Mszy św. w katedrze podczas Mszy św.

Po liturgii w podziemiach katedry można było obejrzeć film Anny Pietraszek "Testament Ojca Mariana".
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 31 stycznia 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2010-01-26 21:06 X Dzień Islamu: będzie Dzień Chrześcijaństwa w polskich meczetach (opis)

Przewodniczący Ligi Muzułmańskiej w RP Samir Ismail zapowiedział dziś podczas centralnych obchodów X Dnia Islamu w Kościele Katolickim, że w polskich meczetach zostanie zorganizowany Dzień Chrześcijaństwa. Pierwszy miałby się odbyć w nowym meczecie w Warszawie, którego otwarcie planowane jest latem.

Centralne obchody X Dnia Islamu licznie zgromadziły katolików i muzułmanów w parafii katedralnej na warszawskiej Pradze. Odbyły się one pod hasłem "Chrześcijanie i muzułmanie - zjednoczeni w przezwyciężaniu ubóstwa". Wspólną inicjatywą wyznawców obu religii będzie realizacja projektu pomocy dzieciom, które doświadczają skutków konfliktu w Ziemi Świętej. Polscy katolicy i muzułmanie zdecydowali się na wsparcie sierocińców w Jerozolimie i Betlejem, którymi opiekują się siostry elżbietanki.

Stołecznym obchodom Dnia Islamu przewodniczył z ramienia Konferencji Episkopatu Polski bp Romuald Kamiński. Ordynariusz warszawsko-praski abp Henryk Hoser, witając zebranych, w tym ambasadorów państw muzułmańskich w Polsce, zwrócił uwagę, że sensem dialogu międzyreligijnego jest to, by szukać tego, co łączy religie. "Naszym obowiązkiem - podkreślił - jest przypominanie światu o prawach Boga w społeczeństwie. Bez tego dziedzictwa definiowanie praw człowieka nie ma sensu - stwierdził.

Z kolei mufti Tomasz Miśkiewicz w imieniu społeczności muzułmańskiej w Polsce podziękował Episkopatowi Polski za ustanowienie i organizowanie Dnia Islamu w Kościele katolickim. Radzie Wspólnej Katolików i Muzułmanów dziękował za kontynuację dialogu katolicko-muzułmańskiego.

Odnosząc się do tematu tegorocznego Dnia Islamu mufti Miśkiewicz podkreślił, że dla wyznawców islamu wspieranie potrzebujących i biednych jest obowiązkiem i nakazem. "Łączmy się, by pomagać biednym, szczególnie, gdy dotyka ich taka klęska jak na Haiti" - dodał.

Dr Agata Skowron-Nalborczyk, sekretarz generalny Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów, przedstawiła historię Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Przypomniała, że idea dialogu chrześcijan i muzułmanów w Polsce, obecna wyraźniej pod koniec XX w., nawiązuje do ponad trzechsetletniej tradycji obecności muzułmanów i tolerancyjnej postawy ludności chrześcijańskiej wobec nich. Pod koniec ub. wieku odbywało się wiele spotkań międzyreligijnych z udziałem wyznawców islamu. Współorganizatorem niektórych z nich była m.in. Fundacja D.O.M, która przyczyniła się do powstania w 1997 r. Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Fundacja na czele z jej prezesem, Zdzisławem Bieleckim, (ówczesnym współprzewodniczącym Rady ze strony katolickiej) była przez kilka lat współorganizatorem Dnia Islamu.

Tradycją dorocznych spotkań organizowanych z okazji Dnia Islamu stało się odczytywanie fragmentów Pisma Świętego i Koranu. Alumni przeczytali wybrane fragmenty Biblii na temat ubóstwa, natomiast siostry loretanki zaśpiewały psalm, mówiący o tym, że Bóg wspiera ubogich. Następnie po arabsku zostały odczytane fragmenty Koranu poruszające temat ubóstwa, oraz ich polskie tłumaczenie.

W części panelowej spotkania ks. Zbigniew Sobolewski z Caritas Polska podkreślił, że ubóstwo jest wyzwaniem, wobec którego chrześcijanie nie mogą pozostawać bierni. Obok znanych od wieków form ubóstwa jakimi są m.in. głód, brak odzieży, mieszkania itp. obecnie można dostrzec coraz więcej jego nowych form jak np. swoisty „głód Boga”, ale też cierpienia z powodu izolacji, poczucia osamotnienia czy opuszczenia. – Nie wystarczy już tylko łagodzić skutki biedy, ale trzeba walczyć o poprawę losu ubogich – mówił ks. Sobolewski, dlatego chrześcijanie popierają edukację, sprawiedliwy podział dóbr czy integralny rozwój wszystkich narodów – dodał.

Perspektywę muzułmańską w odniesieniu do zagadnienia ubóstwa przedstawił współprzewodniczący Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów dr Artur Konopacki. Mówił m.in. o tym, że każdy muzułmanin jest zobowiązany do przekazywania na cele charytatywne 2,5 proc. swojego dochodu. Wyjaśnił, że w islamie obowiązek troski o ubogich w pierwszym rzędzie należy do rodziny i bliskich, a następnie spoczywa na współwyznawcach. Przytaczając nauczanie Proroka, dr Konopacki podkreślił, że „jałmużna jest dowodem wiary”.

Końcowym akcentem centralnych obchodów Dnia Islamu była muzułmańska modlitwa spontaniczna tzw. du’a oraz katolicka modlitwa wiernych zakończone znakiem pokoju.

Tematykę tegorocznych obchodów wyznaczało przesłanie kierowane do muzułmanów przez Papieską Radę ds. Dialogu Międzyreligijnego z okazji corocznego święta na zakończenie miesiąca postu, ramadanu. W tym roku przypominając, że ubóstwo ma też charakter dobrowolnie wybranej drogi życiowej, która „uzdalnia do wyjścia poza siebie i otwiera nasze serca”, autorzy przesłania koncentrują się na tym jego wymiarze, który w destrukcyjny sposób wpływa na człowieka i relacje międzyludzkie oraz wzywają do podjęcia wspólnych działań na rzecz jego przezwyciężania. „Ubodzy są dla nas wyzwaniem i motywują do refleksji, ale nade wszystko zapraszają do współpracy w szlachetnym dziele, jakim jest pokonywanie ich ubóstwa” - brzmi przesłanie Papieskiej Rady.

Okolicznościowy telegram do uczestników X Dnia Islamu skierował nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk. Podkreślił w nim, że „wspólne wartości odnajdywane w religiach monoteistycznych winny być ciągle odczytywane oraz stanowić płaszczyznę wzajemnego zbliżenia”. Zaznaczył też, że „trzeba przeciwstawiać się istniejącym tendencjom, zmierzającym do budowania sztucznych murów i podziałów”. „Ludzkość potrzebuje głębokiej odnowy kulturowej; musi odkryć na nowo wartości stanowiące solidny fundament, na którym można zbudować lepszą przyszłość dla wszystkich” – napisał abp Kowalczyk.
awo / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 26 stycznia 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2010-01-26 18:17 Warszawa: rozpoczęły się centralne obchody X Dnia Islamu w Polsce (krótka)

Pod hasłem "Chrześcijanie i muzułmanie - zjednoczeni w przezwyciężaniu ubóstwa" rozpoczęły się w Domu Parafialnym przy parafii św. Floriana na warszawskiej Pradze centralne obchody X Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Bierze w nich udział z ramienia Konferencji Episkopatu Polski bp Romuald Kamiński oraz członkowie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów.

Stołeczne obchody Dnia Islamu mają określoną strukturę. Stałe miejsce zajmują odczytanie fragmentów Pisma Świętego i Koranu oraz część modlitewna i panelowa.

Ordynariusz warszawsko-praski abp Henryk Hoser, witając zebranych, w tym ambasadorów państw muzułmańskich w Polsce, zwrócił uwagę, że sensem dialogu międzyreligijnego jest to, by szukać tego, co łączy religie. "Naszym obowiązkiem - podkreślił - jest przypominanie światu o prawach Boga w społeczeństwie. Bez tego dziedzictwa definiowanie praw człowieka nie ma sensu - stwierdził.

Z kolei mufti Tomasz Miśkiewicz w imieniu społeczności muzułmańskiej w Polsce podziękował Episkopatowi Polski za ustanowienie i organizowanie Dnia Islamu w Kościele katolickim. Radzie Wspólnej Katolików i Muzułmanów dziękował za kontynuację dialogu katolicko-muzułmańskiego.

Odnosząc się do tematu tegorocznego Dnia Islamu mufti Miśkiewicz podkreślił, że dla wyznawców islamu wspieranie potrzebujących i biednych jest obowiązkiem i nakazem. "Łączmy się, by pomagać biednym, szczególnie, gdy dotyka ich taka klęska, jak kilka dni temu na Haiti" - dodał.

Dr Agata Skowron-Nalborczyk, sekretarz generalny Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów, przedstawiła historię Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Idea dialogu chrześcijan i muzułmanów w Polsce, obecna wyraźniej pod koniec XX w., nawiązuje do ponad trzechsetletniej tradycji obecności muzułmanów i tolerancyjnej postawy ludności chrześcijańskiej wobec nich. Pod koniec ubiegłego stulecia odbywało się wiele spotkań międzyreligijnych z udziałem wyznawców islamu. Współorganizatorem niektórych z nich była m.in. Fundacja D.O.M, która przyczyniła się do powstania w 1997 r. Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Fundacja na czele z jej prezesem, Zdzisławem Bieleckim, (ówczesnym współprzewodniczącym Rady ze strony katolickiej) była przez kilka lat współorganizatorem Dnia Islamu.

Tematykę obchodów wyznacza przesłanie kierowane do muzułmanów przez Papieską Radę ds. Dialogu Międzyreligijnego z okazji corocznego święta na zakończenie miesiąca postu, ramadanu. W tym roku przypominając, że ubóstwo ma też charakter dobrowolnie wybranej drogi życiowej, która „uzdalnia do wyjścia poza siebie i otwiera nasze serca”, autorzy przesłania koncentrują się na tym jego wymiarze, który w destrukcyjny sposób wpływa na człowieka i relacje międzyludzkie oraz wzywają do podjęcia wspólnych działań na rzecz jego przezwyciężania. „Ubodzy są dla nas wyzwaniem i motywują do refleksji, ale nade wszystko zapraszają do współpracy w szlachetnym dziele, jakim jest pokonywanie ich ubóstwa” - brzmi przesłanie Papieskiej Rady.

Tegorocznym modlitwom i rozważaniom chrześcijan i muzułmanów na temat ubóstwa towarzyszy wspólny projekt pomocy dzieciom, które doświadczają skutków konfliktu w Ziemi Świętej. Polscy katolicy i muzułmanie zdecydowali się na wsparcie sierocińców w Jerozolimie i Betlejem, którymi opiekują się siostry elżbietanki. Pierwszy „Dom Pokoju” – jak oficjalnie określa się te placówki – powstał na Górze Oliwnej po wojnie w 1967 r. Drugi jest w trakcie budowy.

Wsparcie tego projektu będzie wyrazem solidarności z dziećmi oraz ich opiekunami, znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej. Sierociniec w Jerozolimie i budowę nowego w Betlejem można wesprzeć, przelewając dowolną kwotę na konto BZ WBK S.A. 44 1090 1854 0000 0001 0751 0361 z dopiskiem: Sierociniec „Dom Pokoju”.

(rozszerzymy)
awo / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 26 stycznia 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2010-01-23 10:26 Warszawa: ekumeniczne nabożeństwo na Pradze

Ekumenizm to miłość, tylko jako taki ma sens i rację bytu - podkreślił ks. Doroteusz Sawicki z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego podczas wczorajszego spotkania ekumenicznego, które odbyło się w bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika na warszawskiej Pradze.

W homilii podczas nieszporów ks. Sawicki nawiązując do słów św. Pawła Apostoła, przypomniał że miłość zwycięża wszystko, choć często jej ceną jest cierpienie, czego uczy nas Krzyż Chrystusa.

Podanie reki drugiemu człowiekowi bez względu na jego poglądy i wyznanie jest wyrazem miłości - kontynuował bp Edward Puślecki, zwierzchnik Kościoła ewangelicko-metodystycznego w Polsce. Zaznaczył, że "Bóg dotknął ludzkość w Jezusie Chrystusie. Tam czujemy tę miłość, ciepło, to na co czekamy".

Dotknięcie miłości Chrystusowej jest tak wielkie, że kto je poczuł, nigdy Go nie odstąpi - zaznaczył z kolei abp Henryk Hoser, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej.

Podkreślił on też, że krzyż, który w dzisiejszym świecie jest znakiem sprzeciwu, dla chrześcijan stanowi znak zwycięstwa. Jest nadzieją i drzewem życia, które doprowadza do zmartwychwstania.

Dziś nabożeństwo ekumeniczne odbędzie się o godz. 18.00 w Kościele polskokatolickim przy ul. Szwoleżerów 4.

Centralne nabożeństwo stołecznych obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbędzie się w niedzielę o godz. 18.00 w kościele ewangelicko-metodystycznym przy ul. Mokotowskiej 12.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan zakończy się 25 stycznia we wspomnienie Nawrócenia św. Pawła Apostoła.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 23 stycznia 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2010-01-22 10:14 Abp Sawa: prawdziwy ekumenizm zaczyna się od nawrócenia

"Prawdziwy ekumenizm zaczyna się od własnego nawrócenia" - podkreślił abp Sawa podczas nabożeństwa ekumenicznego, które odbyło się 21 stycznia w Katedrze Prawosławnej św. Marii Magdaleny w Warszawie.

Prawosławny metropolita warszawski i całej Polski, zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, przywołał słowa św. Chryzostoma, podkreślając, że rozrywanie Kościoła na części jest złem
nie mniejszym, niż sama herezja, w związku z tym nie ma ekumenizmu bez wewnętrznej przemiany w zmartwychwstałym Panu.

Nawiązując do tych słów abp Henryk Hoser, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej zauważył, że będąc wewnętrznie scaleni możemy promieniować na innych pokojem i miłością. Metropolita wyraził również żal z powodu osłabienia w ostatnim roku dialogu ekumenicznego z Kościołami protestanckimi i anglikańskim.
Zaznaczył, że należy traktować to jedynie jako chwilową słabość i dopust Boży.

Podkreślając wagę podejmowanych wysiłków na rzecz budowania jedności na gruncie polskim, powiedział, że "są one szczególnie ważne z uwagi na sekularyzację i liberalizację społeczeństwa. Ta płaszczyzna, kontynuował abp Sawa, zbliża nas do siebie i motywuje do wspólnej pracy w tym zakresie". Nawiązując do słów Jerzego Hurowskiego, metropolita przypomniał, że "Pomimo wszelkich rozbieżności pomiędzy Wschodem i Zachodem organicznie należą one do jednego i tego samego chrześcijaństwa. Różnorodność Liturgii, wyrażająca chwałę Jednemu Bogu i Jednemu Chrystusowi, jak zauważył abp Henryk Hoser, jest istotnym dziedzictwem przeszłych pokoleń, które nas wzajemnie ubogaca i inspiruje".

Dziś nabożeństwo ekumeniczne odbędzie się o godzinie 18.00 w Katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika na Warszawskiej Pradze.
Powszechny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan zakończy się 25 stycznia centralnym nabożeństwem ekumenicznym o godz. 18.00w Kościele Ewangelicko-Metydystycznym.
mg / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 stycznia 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2010-01-19 23:33 Abp Hoser podczas Tygodnia Ekumenicznego: okażmy jedność w wierze

Wobec wyzwań współczesnego etosu okażmy jedność w wierze, gwarancje naszej wiarygodności, uzasadnienie naszej nadziei i świadectwo braterskiej miłości – apelował abp Henryk Hoser podczas nabożeństwa ekumenicznego w warszawskim kościele ewangelicko-reformowanym.

W liturgii wzięli udział przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Homilię wygłosił ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej.

Podkreślił, że tym co łączy wszystkie Kościoły chrześcijańskie jest zaangażowanie w głoszenie Dobrej Nowiny o Zbawieniu. „Chrystus bowiem chce zbawić wszystkich ludzi, w co nie możemy wątpić” - zaznaczył abp Hoser.

„Wyznanie Wiary czyli popularnie Skład Apostolski i credo jest do dziś wspólnym mianownikiem chrześcijan, potwierdzonym przez Pisma i Proroków, Ewangelię oraz świadectwo pokoleń męczenników i wyznawców” - mówił arcybiskup. Mimo to, przez wieki podkreślano przede wszystkim to, co różni Kościoły. Narastały wzajemne pretensje i animozje, które owocowały wojnami, za którymi zawsze - jak podkreślił abp Hoser - kryły się interesy ziemskie. Zasada „Cuius regio, eius religio”, była odwróceniem perspektywy życia chrześcijan, ponieważ stanowiła „poddanie się dyktatowi ziemskich władców i pragmatyzm prowadzący do impasu, a religię redukujący do kultury” - mówił abp Hoser.

Duch Święty zmienił jednak perspektywę patrzenia chrześcijan. „Ponad wszelkim relatywizmem moralnym istnieje możliwość dochodzenia do istoty wiary, do jej autentycznych korzeni i lojalnego poszukiwania odwiecznej prawdy” - powiedział ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej. Podkreślił, że „najwięcej dla sprawy ekumenizmu zrobił Jan Paweł II” , który pisał: „Po Soborze Watykańskim II Kościół katolicki wszedł nieodwołalnie na drogę ekumenicznych poszukiwań wsłuchując się w głos Ducha Pańskiego, który uczy go uważnie odczytywać znaki czasu”.

Za Janem Pawłem II abp Hoser przypomniał że „ruch ekumeniczny rozpoczął się w kręgu Kościołów i wspólnot reformowanych”. Z tego środowiska pochodziła również świętej pamięci prof. Zofia Leimbach, lekarz pediatra, prorektor Akademii Medycznej i pierwsza kobieta wybrana na konsystorza Kościoła ewangelicko-reformowanego, pod której okiem uczył się sztuki lekarskiej abp Hoser.

Podkreślając wagę świadectwa jej ofiarnej służby drugiemu człowiekowi i Ojczyźnie, arcybiskup apelował: „Nie pozwólmy by pamięć o niej zanikła. O tej, która była prawdziwą Polką i prawdziwą kalwinką” .

20 stycznia nabożeństwo ekumeniczne odbędzie się w kościele chrześcijan baptystów, przy ul. Waliców 25 w Warszawie.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 19 stycznia 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2010-01-17 19:22 Kard. Glemp: dzięki charyzmatom jedność w Kościele jest silniejsza

Dzięki charyzmatom jedność w Kościele jest silniejsza i piękniejsza - powiedział kardynał Józef Glemp podczas dzisiejszej Mszy św. dziękczynnej za 28 lat jego posługi jako Prymasa Polski w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika na warszawskiej Pradze. Mszę św. koncelebrował abp Henryk Hoser, biskup warszawsko-praski.

W homilii kard. Glemp podkreślił, że tym co spaja powołany przez Chrystusa Kościół jest jedność wiary. Zwrócił także uwagę, że Kościół nie jest idealną wspólnotą, składa się bowiem z niedoskonałych członków. Mimo to Chrystus wyposaża Kościół we wszystko co jest potrzebne do głoszenia Dobrej Nowiny o Zbawieniu.

Odwołując się do listu św. Pawła Apostoła do Koryntian, kardynał podkreślił, że "wspólnota Kościoła nie jest jednolitą masą, ale kompozycją złożoną z różnych elementów". Każdy chrześcijanin ma inny dar powołania i inny charyzmat.

Wspominając lata posługi kardynała Józefa Glempa na stawisku metropolity warszawskiego i Prymasa Polski abp Henryk Hoser dziękował w imieniu diecezji warszawsko-praskiej za jego wkład w budowanie Kościoła.

Kardynał Józef Glemp zakończył miesiąc temu posługę na stanowisku Prymasa Polski. Funkcję tę objął abp Henryk Muszyński obecny metropolita gnieźnieński. Tym samym tytuł prymasa powrócił do gnieźnieńskiej stolicy biskupiej, z którą jest historycznie związany.
mg / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 17 stycznia 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2010-01-15 10:46 Warszawa-Praga: charytatywny koncert na pomoc mieszkańcom Haiti (zapowiedź)

W związku z trzęsieniem ziemi na Haiti - Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl apeluje do warszawiaków o włączenie się w pomoc dla mieszkańców Haiti. W najbliższą sobotę 16 stycznia o godz. 19.00 - w katedrze św. Floriana na warszawskiej Pradze organizuje koncert charytatywny pt. "Mamy misje do spełnienia", w którym zagra Mietek Szcześniak z zespołem New Life'M.

Początkowo dochody z koncertu miały być przeznaczone na pomoc dla dzieci-uchodźców w Demokratycznej Republice Konga - jednak w zaistniałej sytuacji nie możemy być obojętni - powiedział ks. Jerzy Limanówka, prezes fundacji. Każdy mieszkaniec Warszawy będzie mógł się włączyć - wystarczy przyjść na koncert (wstęp jest bezpłatny) a po nim wrzucić do puszek fundacji pieniądze na ten cel. Jak zapowiada ks. Limanówka SAC, część zebranych funduszy przeznaczona zostanie dla Haiti.

Koncert odbędzie się 16 stycznia o godz. 19.00 w katedra św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie. Organizatorami są Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl i Urząd Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawa.
km / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 15 stycznia 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2010-01-12 19:17 Radio WNET Krzysztofa Skowrońskiego na antenie Radia Warszawa

Od 11 stycznia codziennie w godzinach porannych na antenie katolickiego Radia Warszawa nadaje Radio WNET, stacja internetowa założona przez Krzysztofa Skowrońskiego, byłego dyrektora Programu III Polskiego Radia.

Pod koniec ub. roku Radio WNET porozumiało się z katolickim Radiem Warszawa w sprawie transmisji autorskich poranków na antenie diecezjalnej rozgłośni nadającej z warszawskiej Pragi.

Radio WNET nadaje na częstotliwości 106,2 FM w Warszawie w godzinach 7.00 - 9.00. Poranki prowadzi Adam Piśko. Gośćmi publicystycznych poranków, oprócz Krzysztofa Skowrońskiego, są dziennikarze, politycy oraz ludzie kultury. Ze stacją współpracują m.in. Grzegorz Wasowski, Katarzyna Adamiak-Sroczyńska, Jerzy Jachowicz i Wojciech Cejrowski. Stacja jest także dostępna na stronie www.radiownet.pl

Radio Warszawa 106.2 FM to jedna z pierwszych prywatnych, a zarazem katolickich rozgłośni w Polsce, utworzona w archidiecezji warszawskiej w 1991 r. Po utworzeniu diecezji warszawsko-praskiej stała się radiem tej diecezji. Siedzibą radia była Parafia Matki Bożej Dobrej Rady w Miedzeszynie. Twórcą i dyrektorem radia był ks. Tadeusz Łakomiec. W 1996 r. Katolickie Radio Warszawa zostało decyzją biskupa Kazimierza Romaniuka przekształcone w Radio Warszawa PRAGA i przeniesione do kurii biskupiej diecezji warszawsko-praskiej. Pod koniec 2006 r. stacja wróciła do pierwotnej nazwy - Radio Warszawa.

Radio Warszawa 106.2 FM to jedyna rozgłośnia prawobrzeżnej Warszawy. Obejmuje swoim zasięgiem stolicę i obszar w promieniu 80 km. Prezentuje nie tylko audycje publicystyczne, kulturalne i edukacyjne, ale także podejmuje próbę integracji Warszawy i jej mieszkańców. W latach 1995-2008 dyrektorem Radia był ks. Maciej Chibowski. Jego stanowisko zajął ks. Piotr Bury, a od marca 2009 r. obowiązki dyrektora naczelnego pełni ks. Grzegorz Walkiewicz.
lk / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 12 stycznia 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2010-01-12 11:54 Komisja KEP ds. Bioetyki w tym roku zajmie się klauzulą sumienia, transplantologią i uporczywą terapią

Klauzula sumienia, transplantologia i uporczywa terapia to główne zagadnienia nad którymi będzie w tym roku pracował Zespół Ekspertów do Spraw Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski.

Członkowie Zespołu - abp Henryk Hoser, bp dr Józef Wróbel, dr Maciej Barczentewicz, dr Piotr Klimas, ks. prof. Wojciech Bołoz, dr Michał Królikowski, ks. dr Jakubowski - spotkali się 11 stycznia w Warszawie. Obrady, które toczyły się w siedzibie Kurii diecezji warszawsko-praskiej poświęcono analizie planów komisji na rok 2010.

W najbliższych miesiącach Zespół będzie obradował nad kwestią klauzuli sumienia - powiedział KAI dr Michał Królikowski. - Wszystkie działania komisji były omawiane w kontekście roli jaką ma jako organ doradczy Konferencji Episkopatu Polski - tłumaczył. - Szukaliśmy takich tematów, jakie mogą być dla Konferencji istotne w bieżącym roku, biorąc pod uwagę zarówno kalendarz prac ustawodawczych w parlamencie, jak również bieżące potrzeby w kształtowaniu sumień i poglądów wiernych - zaznaczył członek Komisji.

W najbliższych miesiącach Zespół będzie obradował nad kwestią klauzuli sumienia. - Zamierzamy zastanowić się czy została ona prawidłowo uregulowana w polskim ustawodawstwie i czy wszyscy pracownicy Służby Zdrowia mają możliwość sięgania po nią - powiedział dr Królikowski. - Na przykład wtedy, gdy decyzja o sprzedaży leków wczesnoporonnych jest sprzeczna z ich poglądami jako katolików. Rozmawiać będziemy o tym, jak możemy wpłynąć na to, by katolik mógł swoją pracę w Służbie Zdrowia wykonywać w sposób spójny z poglądami wynikającymi z wiary.

Zespół ekspertów KEP ds. bioetycznych został powołany 18 czerwca 2008 roku podczas odbywającego się w Katowicach 344. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Zgodnie z założeniami jego zadaniem jest monitorowanie tego co się dzieje współcześnie na płaszczyźnie społeczno-polityczno-ustawodawczej a co dotyczy zagadnień bioetycznych.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 12 stycznia 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2009-12-27 15:43 Abp Hoser: w rodzinie tworzy się nasze człowieczeństwo

W rodzinie dokonuje się przekazanie ludzkiego życia i to w niej tworzy się nasze człowieczeństwo - podkreślił dziś abp Henryk Hoser podczas uroczystej Mszy św. w kościele Matki Bożej Królowej Polski w podwarszawskim Aninie.

Nawiązując do obchodzonego dziś święta Świętej Rodziny, abp Hoser mówił o godności i zadaniach stojących przed Kościołem domowym. - Rodzina jest Bożą trylogią na ziemi i o tym podobieństwie nie wolno nam zapominać. Rodzina, jej powstanie, jest współczesne z powołaniem do istnienia pierwszych ludzi. Zostali powołani jako wspólnota rodzinna i ich misja na ziemi wynika z tego właśnie faktu, by panowali nad tą ziemią i by ją zapełniali - tłumaczył.

Jak stwierdził abp Hoser, to w rodzinie dokonuje się przekazanie ludzkiego życia i to w niej tworzy się nasze człowieczeństwo. - To jest najbardziej fundamentalny program wychowania rodzinnego: zadbać, by dziecko wzrastało w wymiarze fizycznym i zdrowotnym, ale przede wszystkim w mądrości i pod wpływem rzeźbiącego tę osobę działania łaski Bożej i nawiązywania relacji z innymi ludźmi - mówił.

"Cały proces uspołecznienia dokonuje się w rodzinie" - dodał ordynariusz warszawsko-praski.

Podczas Mszy św. w Aninie oddano także hołd ofiarom mordu wawerskiego, który był pierwszą zbrodnią hitlerowską na ludności cywilnej stolicy.

Po Mszy św. dalsza część obchodów odbyła się przy ul. 27 grudnia, gdzie pod pomnikiem ofiar złożono wieńce i odczytano Apel Poległych.
mag/lk / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 27 grudnia 2009
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2009-12-25 16:54 Otwock: tort na 2009 urodziny Jezusa

Urodzinowym tortem dzieci z parafii œśw. Wincentego a Paulo w Otwocku uczciły 2009 urodziny Jezusa. Po Mszy œśw. w dzień Bożego Narodzenia przed ołtarz wniesiono pięknie ozdobiony wielki tort z płonącymi „zimnymi ogniami”, czekoladową szopką, figurkami ŒŚwiętej Rodziny, wielbłądem i palmami.

- Tradycja urodzinowego tortu dla Pana Jezusa ma w naszej parafii już pięć lat” - powiedział KAI miejscowy proboszcz, ks. Bogusław Kowalski. Kapłan wyraził wdzięcznoœść fundatorom, właœścicielom znanej otwockiej cukierni Sosenka”. Po wigilijnej wieczerzy właśœciciel cukierni Cezary Smus wraz z najbliższymi przygotowuje ponad metrowej długoœści „urodzinowy tort dla Pana Jezusa”. Tort jest na tyle duży, że niektórzy z parafian mogą
liczyć nawet na „dokładkę”.

Jednoczeœśnie wystawione są w koœściele najpiękniejsze szopki, wykonane przez dzieci z przedszkoli i szkół Otwocka. Zwycięzcy konkursu na najlepszą szopkę odbiorą nagrody na zakończenie Mszy œśw. w drugi dzień
œŚwiąt. - Konkurs nie był wolny od problemów natury „teologicznej” - zauważył ks. Kowalski. Jeden z uczestników konkursu wykonał do szopki aniołka z trzema skrzydłami. Kiedy ksiądz zapytał, dlaczego ten aniołek ma trzy
skrzydła chłopiec odparł: „a czy Ksiądz widział aniołka z dwoma skrzydłami?”
ts / Otwock
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 grudnia 2009
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2009-12-20 14:05 Warszawa: Niecodzienne Spotkania Codziennych Twórców

Już po raz siódmy Stowarzyszenie Chata z Pomysłami zorganizowało Niecodzienne Spotkania Codziennych Twórców. Na jednej scenie 19 grudnia profesjonalni artyści i artyści niepełnosprawni spotkali się w sali dawnego kina Wrzos w Aninie.

Teatr Klamra z niepełnosprawnymi aktorami przedstawił premierę „Snu” – na motywach szekspirowskiego „Snu nocy letniej”. Następnie zespół „Jarzębina" z Kocudzy zaśpiewał adwentowe, tradycyjne pieśni z Roztocza, a wreszcie pasjonaci muzyki afrykańskiej „Wielbłądy” ze Strefy Rytmu zagrali rytmiczne, inspirowane muzyką afrykańską melodie.

W kuluarach obejrzeć można było wystawę „Listy do syna” złożoną z fotografii matek z dziećmi z zespołem Downa autorstwa Chrisa Niedenthala. Pomysłodawcą wystawy jest Stowarzyszenie Bardziej Kochani.

Druga ekspozycja to wystawa „niekonwencjonalnych zdjęć osób niepełnosprawnych” – efekt warsztatów fotograficznych prowadzonych przez Tomasza Pikułę. Wystawę można obejrzeć w Stowarzyszeniu Chata z Pomysłami, które na co dzień prowadzi w warszawskim Aninie Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w budynku dawnego kina Wrzos.

Na zakończenie imprezy odbył się plenerowy pokaz akrobacji z ogniem, a w kuluarach można było nabyć prace osób niepełnosprawnych z Chaty z Pomysłami związane z tematyką światła – lampiony, świece, świeczniki, oraz spróbować regionalnych potraw przywiezionych z Roztocza przez zespół „Jarzębina".
agp / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 20 grudnia 2009
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
Strony: początek 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT