Znaleziono depesz: 2301
2011-01-17 08:50 Warszawa: ekumeniczne modlitwy w praskiej katedrze

Przedstawicie Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej spotkali się w niedzielę w bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana na warszawskiej Pradze na wspólnej modlitwie o jedność chrześcijan.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył abp Henryk Hoser, a homilię wygłosił ks. Piotr Gaś, proboszcz ewangelicko-augsburskiej parafii św. Trójcy w Warszawie.

Witając zaproszonych gości ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej przywołał postać Jana Pawła II nazywając Go wielkim chrześcijaninem, którego poprzez beatyfikację Kościół katolicki ukazuje światu jako przykład do naśladowania. "Jesteśmy wszyscy dłużnikami Jego długiego pontyfikatu i tej ciągle ponawianej woli zjednoczenia chrześcijan" – podkreślił abp Hoser.

Odwołując się do encykliki "Ut Unum Sint " (Aby byli jedno) abp Hoser ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej przypomniał, że zapraszając chrześcijan do budowania jedności papież apelował aby przy tym nie umniejszali zastałych podziałów. "Moc Ewangelii wzywa chrześcijan, aby ze szczerym i całkowitym obiektywizmem wspólnie uznali popełnione błędy, oraz wskazali zewnętrzne czynniki, które stały się przyczyną godnych ubolewania podziałów między nimi" – cytował encyklikę abp Hoser.

Ks. Piotr Gaś, proboszcz ewangelicko-augsburskiej parafii św. Trójcy w Warszawie zawrócił uwagę, że „mimo tak wielu różnic, które nas dzielą mamy coś wspólnego, tym który nas łączy jest Jeden Jedyny Bóg”.

Zwrócił uwagę, że niejednokrotnie chrześcijanie bardziej niż samego Boga cenią własną tradycję. A zdarza się i tak, dodał luterański duchowny, że "z lekceważeniem odnosimy się do niej i odwracamy, jakby nic nie znaczyła. Zapominamy, wówczas że tym samym czasem odwracamy się od samego Boga".

Nawiązując do postaci Abrahama przedstawiciel Kościoła ewangelicko-augsburskiego podkreślił, że jeśli chrześcijanie pragną być rzeczywiście sługami Pana, to powinni na nowo wszystko złożyć przed Bogiem.

Dziękując wszystkim za wspólną modlitwę abp Sawa, Prawosławny Metropolita Warszawski i Całej Polski oraz Zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego podkreślił, że celem ekumenicznych dążeń jest spotkanie się przy wspólnym Eucharystycznym Stole. „Jak budować tę jedność pokazywał nam Jan Paweł II” – zaznaczył hierarcha wyrażając radość z beatyfikacji polskiego papieża.

Centralne nabożeństwo ekumeniczne podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbędzie się 23 stycznia. W tym roku gospodarzem spotkania będzie Kościół katolicki. Uroczysta Msza św. będzie sprawowana w bazylice św. Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 17 stycznia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-01-15 15:47 Abp Hoser: odmianą samotności jest niezdolność do tworzenia rodziny

Jedną z odmian samotności jest niezdolność do tworzenia rodziny - podkreślił abp Henryk Hoser podczas spotkania z członkami Centrum Pomocy Duchowej działającym przy domu wspólnoty Pallotynów przy ulicy Skaryszewskiej w Warszawie. Ośrodek wspiera małżeństwa i rodziny przeżywające kryzys. Zajmuje się także osobami w związkach niesakramentalnych oraz ludźmi cierpiącymi na samotność, czyli tak zwanym "Piątym Światem".

W trakcie spotkania w Centrum, które odbyło się 14 stycznia, abp Hoser mówił, że współcześnie ludzie tracą poczucie sensu, nie wiedzą kim są, w związku z czym nie wiedzą do czego są przeznaczeni. - "To owocuje tym, że ludzie nie są zdolni to tworzenia dojrzałych, odpowiedzialnych relacji, a co za tym idzie powoduje zaburzenia tożsamościowe" - stwierdził.

Zwracając uwagę na problem osób przeżywających samotność arcybiskup zaznaczył, że dużo bardziej niż porady ludzie ci potrzebują obecności drugiego człowieka.

Hierarcha podkreślił, że jedną z odmian samotności jest także niezdolność do stworzenia rodziny. Nawiązując do coraz modniejszej kultury singli abp Hoser zauważył, że życie takich osób jest często nastawione na zaspakajanie jedynie własnych potrzeb. "Pojawiające się konflikty wynikają z tego, że tacy ludzie chcą aby druga osoba z którą planują ułożyć sobie życie była taka sama jak oni. A to jest niemożliwe. Tę różnice trzeba zaakceptować "- tłumaczył hierarcha.

Ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej zachęcał członków Centrum Pomocy Duchowej, aby dzielili się swoim życiowym doświadczeniem nie tylko z osoba dorosłymi, ale także z młodzieżą, która mając dziś coraz mniej wzorców jest zagubiona. W związku z tym, abp zapraszał wszystkich do włączenia się w pracę rozbudowującego się Diecezjalnego Duszpasterstwa Rodzin oraz w formację przygotowującą młodzież do sakramentu bierzmowania.

Koordynacją prac Centrum zajmuje się ks. Jan Pałyga SAC
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 15 stycznia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-01-14 12:04 Zakończył się 2. etap Olimpiady z Teologii Katolickiej diecezji warszawsko-praskiej

Egzamin odbył się w budynku Wyższego Seminarium Duchownego na Tarchominie, przebiegał pod hasłem "Mieć wyobraźnie miłosierdzia". Wyłoniono trzech laureatów. Pierwsze miejsce zajął Dawid Staszewski z Liceum Ogólnokształcącego w Urlach. Dwie kolejne osoby to uczniowie Liceum Władysława IV na warszawskiej Pradze.

Jak zaznacza ks. Piotr Pierzchała, organizator olimpiady - udział w olimpiadzie to nie tylko prestiż, ale także szansa na pogłębienie wiedzy z zakresu religii. Młodzież musi zajrzeć do dokumentów Kościoła, w tym bardzo często do tekstów Jana Pawła II. W tym roku były one skoncentrowane wokół problematyki związanej z kwestią miłosierdzia.
Zawsze temat jest wybierany przez diecezję, która staje się pomocnikiem komitetu głównego organizującego olimpiadę, a w tym roku jest nią diecezja krakowska - przypomniał ks. Pierzchała, dodając że jest to stolica "Miłosierdzia".

Obok tekstów z Dzienniczka św. Faustyny uczniowie mieli okazję zapoznać się z życiorysami kilku polskich świętych - św. Jadwiga, św. Jan Kanty, brat Albert, książę Kardynał Sapieha - to postaci, które wnoszą pewne bogactwo w życie innych, tak więc nawet jeśli niektórzy uczniowie nie przejdą do kolejnego etapu to i tak przygotowania do olimpiady przyniosą owoce" - mówili nauczyciele religii.

Do etapu diecezjalnego Olimpiady Teologii Katolickiej podeszło w tym roku trzydziestu uczniów. Wychodząc z egzaminu nie ukrywali, że test wymagał konkretnej wiedzy. "Egzamin był szczegółowy, trzeba było pamiętać wiele detali, a nawet znać poszczególne zdania z homilii Ojca Świętego" - mówili uczniowie po wyjściu z sali.
Podsumowując etap diecezjalny Olimpiady z Teologii Katolickiej, ks. Pierzchała zaznaczył, że w tym roku poziom uczniów, którzy wzięli w niej udział był wysoki.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 14 stycznia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-01-10 10:39 Bp Kędziora do Ruchu Światło-Życie: bądźcie świadkami Chrystusa

Niedziela Chrztu Pańskiego obok uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP jest świętem patronalnym Ruchu Światło-Życie. Z tej okazji, jak co roku, oazowicze z diecezji warszawsko-praskiej zjechali do katedry św. Michała Archanioła i Floriana Męczennika na Dzień Wspólnoty. Tym razem w sposób szczególny dziękowali bp. Stanisławowi Kędziorze za lata jego wytrwałej pasterskiej posługi.

W homilii bikup-senior przypominał o godności wynikającej z sakramentu Chrztu świętego. Zaznaczył przy tym, że dla wielu chrześcijan stanowi on "prezent otrzymany w dzieciństwie, który nie został jeszcze rozpakowany i otwarty". - "Nie znając daru, nie wiemy że jesteśmy bogaci i nie cieszymy się z tego co otrzymaliśmy" - powiedział. Ubolewał, że nie każda rodzina umie ukazać młodemu człowiekowi czym jest wiara, dlatego „chrzest winien być umocniony sakramentem bierzmowania, który uzdalnia nas do dawania świadectwa".

"Wy, jako młodzi, idźcie do współczesnego, poganiającego świata. Nie odtrącajcie ludzi, którzy uważają, że nie mają wiary. Dawajcie świadectwo waszego chrześcijańskiego życia, bo przykład zawsze pociąga. Jako wspólnota - Bądźcie apostołami !" - zachęcał oazowiczów bp Kędziora.

Zaznaczył jednak, że podobnie jak w życiu Chrystusa, tak samo i w życiu każdego chrześcijanina prawdziwa miłość prowadzi do krzyża. "Nieraz nas wykpią czy wyśmieją. Ile więc trzeba ofiary i poświęcenia, żeby wytrwać i być świadkiem wiary w Jezusa w naszych środowiskach" - mówił hierarcha.

Bp Stanisław Kędziora co roku uczestniczył w dniach wspólnoty Ruchu Światło-Życie, a latem odwiedzał oazy na dorocznych rekolekcjach w górach.

Po uroczystej Eucharystii i krótkich jasełkach członkowie Ruchu przeszli do podziemi katedry św. Floriana, gdzie składając sobie świąteczne życzenia przełamali się opłatkiem.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 10 stycznia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-01-09 20:36 Prof. Rowiński: w parafiach trzeba przekonywać do transplantacji

Zarejestrowana niezgoda na pobranie po śmierci swoich narządów do przeszczepu jest lepsza niż późniejsza nieprzyjemna rozmowa lekarzy z rodziną w szpitalu – mówił prof. Wojciech Rowiński 9 stycznia w kurii warszawsko-praskiej. Na spotkaniu poświęconym propagowaniu pozytywnego nastawienia wiernych do idei przeszczepiania narządów, krajowy konsultant ds. transplantologii tłumaczył, że w inicjatywę tę powinni się włączać nie tylko biskupi i kapelani szpitalni, ale także proboszczowie. Tylko wówczas będzie więcej dawców narządów, a spadnie liczba oczekujących na przeszczepy.

Prof. Rowiński wygłosił krótki wykład o podstawach transplantacji. Przypomniał definicję przeszczepiania narządów oraz historię transplantologii, w tym pionierskie zabiegi transplantacyjne w Stanach Zjednoczonych oraz Polsce. Wspomniał m.in. o autorach pierwszego udanego przeszczepu nerki, którymi w 1966 r. byli profesorowie Jan Nielubowicz i Tadeusz Orłowski.

Jak wyjaśnił prof. Rowiński, przeszczepieniu poddawane są już obecnie wszystkie narządy jamy brzusznej i klatki piersiowej, w tym serce, nerki, wątrobę, trzustkę, jelita i płuca, a także rogówka. – Liczba osób, które mogłyby widzieć dzięki przeszczepowi rogówki, to 200 tys. – poinformował. Omówił też warunki pomyślnego przeprowadzenia przeszczepu.

Rowiński wspomniał także o załamaniu programu przeszczepiania narządów w Polsce, które nastąpiło w 2007 r. – Stało się to po aresztowaniu znanego kardiochirurga, ale i po idiotycznych artykułach w prasie – stwierdził.

Następnie prelegent przypomniał o liście biskupów z 2007 r., w którym zachęcali oni wiernych do wyrażania gotowości na oddawanie swoich narządów po śmierci do przeszczepów. W dokumencie pt. "Nadprzyrodzony krwiobieg miłości" biskupi zwracali się też do rodzin osób tragicznie zmarłych, by pomimo smutku nie zapominały, że organy wewnętrzne pobrane od ich bliskich mogą uratować życie chorym czekającym na transplantację.

„Sądziłem, że po ogłoszeniu tego listu, który miał być czytany we wszystkich kościołach, sytuacja się polepszy. Często jednak przeciwny był proboszcz” – przyznał. Dodał, że wtedy uświadomił sobie, że to w parafiach trzeba przekonywać do pozytywnego nastawienia wiernych do idei przeszczepiania narządów. Przypomniał, że od kilku lat słynie z tego ks. Piotr Sadkiewicz z Leśnej pod Żywcem, gdzie połowa parafian nosi przy sobie tzw. oświadczenie woli ze zgodą na pobranie narządów po śmierci. Wierni zgłosili także chęć zostania honorowym dawcą szpiku.

Prof. Rowiński przypomniał także o polskim ustawodawstwie dotyczącym przeszczepiania, w tym o uchwale Sejmu z 13 czerwca 2008 r. w sprawie akceptacji transplantacji jako metody leczenia. Skierowana była ona przede wszystkim do powiatowych placówek służby zdrowia, w których do tej pory środowiska lekarskie często lekceważyły znaczenie transplantacji.

Taka postawa, zdaniem prof. Rowińskiego, jest do dziś jedną z przyczyn nieufności społeczeństwa do transplantacji oraz braku narządów do przeszczepów. Mimo bowiem ustawowego obowiązku, nie wszystkie szpitale zgłaszają możliwość pobrania narządów od osób zmarłych.

Jak wyjaśnił krajowy konsultant transplantologii, są dwa sposoby poinformowania o zgodzie lub niezgodzie na oddanie narządów do przeszczepu. Pierwszym jest oświadczenie woli, którego właściciel wyraża zgodę na pobranie po śmierci swoich tkanek i narządów. Należy je podpisać i dołączyć do dokumentów osobistych oraz poinformować o swojej decyzji bliskich.

Drugim sposobem jest prawo każdego obywatela do wyrażenia swojego sprzeciwu w Centralnym Rejestrze Sprzeciwu prowadzonym przez „Poltransplant”. Sprzeciw ten będzie uznany.

Prelegent zaznaczył, że zasada „domniemanej zgody” na oddanie narządów po śmierci – jeśli zmarły nie opowiedział się jasno w tej sprawie za życia – bywa kwestionowana przez rodzinę. Lekarze uznają ten sprzeciw, choć, jak podkreślił prof. Rowiński, „rodzina nie jest właścicielem zwłok, może tylko decydować o pochówku”. - Należy przekonywać społeczeństwo do koncepcji zarejestrowanego sprzeciwu. Jest to lepsze niż późniejsza rozmowa, która bardzo często jest nieprzyjemna dla obu stron – lekarza i rodziny zmarłego – przekonywał prof. Rowiński.

Po wykładzie odbyła się dyskusja o potrzebie i metodach propagowania idei transplantacji w diecezjach i parafiach.

Organizatorami spotkania było Duszpasterstwo Służby Zdrowia, Wydział Duszpasterstwa Rodzin oraz Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej.

Prof. Rowiński będzie kontynuował spotkania, których celem jest propagowanie pozytywnego nastawienia do transplantacji w diecezjach i parafiach. W przyszłym tygodniu spotka się m.in. z kapelanami szpitalnymi i klerykami w diecezji rzeszowskiej.
lk / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 09 stycznia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-01-08 16:01 Abp Hoser: Kościół objawia chrześcijańskiej rodzinie jej prawdziwą tożsamość

„Głosząc Słowo Boże Kościół objawia rodzinie chrześcijańskiej jej prawdziwą tożsamość” – mówił abp Henryk Hoser 8 stycznia podczas Mszy św. przed spotkaniem z Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Warszawsko-Praskiej.

W homilii ordynariusz warszawsko-praski zachęcał małżonków, by kochali "nie oglądając się na nic”.

„Kochajmy każdego, kto staje na naszej drodze, a zwłaszcza tych najbliższych, których kochać jest często najtrudniej, bo znamy nie tylko ich cnoty, ale odkrywamy także ich ograniczenia, wady, a nawet grzechy” - tłumaczył.

Dodał, że przezwyciężając to wszystko, stajemy się miłosierni. Jest to trzeci stopień miłości – tłumaczył hierarcha. Odwołał się przy tym do ewangelicznego cudu rozmnożenia chleba zaznaczając, że "otwarcie Bożego rogu obfitości zależy od naszego wkładu". - Jezus pragnie, abyśmy naszą zdolnością miłowania przyczynili się do tego, aby On to pomnożył i nas jeszcze bardziej wzbogacił - mówił abp Hoser.

Nawiązując do ostatniej posynodalnej adhortacji „Verbum Domini” Benedykta XVI, biskup warszawsko-praski podkreślił ścisły związek między Słowem Bożym, małżeństwem a rodziną chrześcijańską. „Głosząc Słowo Boże Kościół objawia rodzinie chrześcijańskiej jej prawdziwą tożsamość, to czym jest i czym powinna być zgodnie z zamysłem Stwórcy ” – mówił hierarcha, przytaczając tekst dokumentu.

Abp Hoser zwrócił także uwagę na potrzebę zgłębiania istoty sakramentu małżeństwa. Jak zaznaczył, „to nie jest jedynie różnica między Urzędem Stanu Cywilnego, a kościołem jako budynkiem. To jest zupełnie fundamentalny wymiar naszego życia”.

Przywołując tekst adhortacji abp Hoser podkreślił, że „przez wierność i jedność życia rodzinnego małżonkowie są dla swoich dzieci pierwszymi zwiastunami Słowa Bożego”. Tłumaczył rodzicom, że są „pierwszymi prorokami, ewangelistami i pierwszymi kapłanami ogniska rodzinnego we wdrażaniu modlitwy w rodzinie, słuchaniu Słowa Bożego i znajomości Biblii”.

Hierarcha podkreślił też rolę pracy doradców życia rodzinnego, nazywając ich "żołnierzami Chrystusa", którzy stają na pierwszej linii frontu. „Wasza misja dla dzisiejszego świata jest absolutnie niezbędna”- mówił hierarcha. Składając im świąteczne życzenia zaznaczył: "Macie w zasięgu waszej pracy tak wielu ludzi potrzebujących, którzy na was czekają. Wejdźcie z ufnością w nowy rok, już teraz ciesząc się z tego, co otrzymacie od Boga”.

Obecnie w diecezji warszawsko-praskiej pracuje 76 doradców życia rodzinnego. Grupa ok. 30 kolejnych osób przygotowuje się na kursie pastoralnym.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 08 stycznia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-01-07 10:20 Diecezja warszawsko-praska dziękowała bp Kędziorze za 23 lata biskupiej posługi

W uroczystościach wzięli udział członkowie kapituły katedralnej i kolegiackiej wraz z bp seniorem Kazimierzem Romaniukiem oraz licznie zgromadzone duchowieństwo i wierni. Mszy św. w bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika przewodniczył bp Stanisław Kędziora, a homilię wygłosił ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej abp Henryk Hoser.

Abp Hoser podkreślił, że uroczystość Objawienia Pańskiego jest świętem światła, oraz prawdy, że Mesjasz jest posłany do wszystkich ludów i narodów. "To światło na oświecenie pogan jest przekazana Kościołowi, poprzez posługę Apostołów. Zmartwychwstały Chrystus gromadzi ich i mówi idźcie i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" - mówił ks. arcybiskup.

Podsumowując duszpasterską posługę bp Kędziory hierarcha zaznaczył, że wyraża się ona w Jego herbie, który sobie obrał w dniu święceń biskupich, a jest nim krzyż wpisany w tarczę o niebieskim tle - symbolizującym postać Maryi. Jak podkreślił abp Hoser - "Krzyż był Jego powołaniem i On ten krzyż wziął na swoje ramiona". "Biskup Stanisław wie, co to jest cierpienie krzyża, którego to cierpienia doświadcza każdego dnia. I ten krzyż niesie z uśmiechem i z pokorą" - dodał hierarcha.

Ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej przypomniał także, że dewizę biskupiego posługiwania bp Kędziory było zdanie „Secundum Verbum Tuum” (Według Słowa Twego), nawiązujące do słów Maryi ze sceny Zwiastowania. "W tej postawie tkwi sekret owocnego posługiwania ks. bp. Stanisława" - zauważył abp Hoser.

Hierarcha dziękował swojemu współbratu w biskupstwie za jego zmysł Kościoła, ducha modlitwy i miłość pasterską. "Jako świadek mogę powiedzieć, że Jego biuro było miejscem kierownictwa duchowego. Ilu księży przychodziło, żeby z nim porozmawiać, wyżalić się, usłyszeć słowa wzmocnienia, czy pocieszenie" - mówił abp Hoser.

Dziękując wszystkim za wspólną modlitwę i wsparcie w posłudze pasterskiej bp Kędziora zaznaczył: "To zawsze był mój Kościół, który mnie umacniał, a ja umacniałem was". W obecnej chwili "Nie mogę już wiele pomóc w prowadząc aktywne duszpasterstwo, ale mogę tylko moją modlitwą i cierpieniem służyć Kościołowi. Tak chce Jezus i ja to wewnętrznie akceptuję. Dlatego ja się nie boję, nie płaczę. Uśmiecham się, bo moc płynie od Niego"- mówił hierarcha. Na zakończenie dodał: "Może mnie nie być w parafii, czy w konkretnym środowisku, ale zawsze jestem z wami, bo utożsamiam się z Kościołem i Kościół kocham".

Decyzja o przyjęciu jego rezygnacji bp Kędziory z urzędu biskupa pomocniczego diecezji warszawsko-praskiej została ogłoszona 5 stycznia.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 07 stycznia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-01-07 08:51 ISKK zainaugurował badania: Jak katolicy diagnozują sytuację Kościoła w Polsce?

Jakie są nastroje zaangażowanych katolików w Polsce? Jak diagnozują oni sytuację Kościoła w Polsce? Jaka jest ich prognoza katolicyzmu za 20 lat? Na takie pytanie stara się odpowiedzieć ostatnie badanie jakościowe Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC.

„To nietypowe dla Instytutu badanie. Wpisuje się ono raczej w świat tzw. badań jakościowych” – stwierdza ks. prof. Witold Zdaniewicz, dyrektor ISKK. Ponad 200 osób ze wszystkich diecezji oraz różnych rodzajów parafii z całej Polski zostały poproszone o zgodę na przeprowadzenie pogłębionego wywiadu metodą tzw. sondażu diagnostycznego. „Nasi ankieterzy posłużyli tym razem jako eksperci, znający swoje środowisko lokalne, a jednocześnie orientujący się w sytuacji całego Kościoła w Polsce” – dodaje ks. Zdaniewicz.

Podwójna stuletnia perspektywa

Badanie nawiązuje bezpośrednio do ankiety przeprowadzonej w 1986 roku przez redakcję pallotyńskiego czasopisma Królowa Apostołów, a pośrednio również do takiej samej inicjatywy „Przeglądu Powszechnego” z 1905, gdy jezuicka redakcja ogłosiła ankietę na temat: „Jakie są szczególniejsze zadania, które katolicyzm u nas w Polsce ma dzisiaj do spełnienia?” W 1905 roku ankietę wypełniło 76 wybitnych osobistości życia publicznego oraz 8 katolickich zrzeszeń i instytucji. Natomiast ankiety z 1987 roku zostały opublikowane w książce pod redakcją Tomasza Wołka. Wśród badanych znalazły się takie osoby jak: prof. Stefan Swieżawski, Lech Wałęsa, Stefan Wilkanowicz, ks. Eugeniusz Weron, Jan Moll. Zostali oni poproszeni o diagnozę ówczesnego stanu Kościoła oraz prognozę jego przyszłości w roku 2000.

Badane zagadnienia

W nawiązaniu do tych dziennikarskich badań, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego podjął próbę zbadania opinii zaangażowanych katolików świeckich w Polsce na trzy zagadnienia: (1) Sytuacja Kościoła w na poziomie lokalnym (parafia/gmina), (2) Sytuację całego Kościoła w Polsce, (3) Rola Kościoła w Polsce za 20 lat.


Badanie pozwoli rozpoznać, jak ostatnie wydarzenia w Kościele są postrzegane przez katolików świeckich. Zostało ono przeprowadzone na przełomie grudnia i stycznia. W opracowywaniu wyników i jakościowej analizie treści wywiadów Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego podejmie współpracę z jednym z ogólnopolskich tygodników katolickich.
ws / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 07 stycznia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-01-05 12:05 Bp Stanisław Kędziora przechodzi na emeryturę

Papież Benedykt XVI przyjął rezygnację biskupa Stanisława Kędziory. Z dniem 5 stycznia br. biskup pomocniczy warszawsko-praski przechodzi na emeryturę. Za lata posługi wierni będą mu dziękować podczas Mszy św. w uroczystość Objawienia Pańskiego.

Ponad rok temu, dokładnie 6 grudnia 2009 r., bp Stanisław Kędziora obchodził 75. urodziny. Wcześniej, zgodnie z prawem kościelnym, poprosił papieża Benedykta XVI o zwolnienie z urzędu biskupa pomocniczego diecezji warszawsko-praskiej. Papież poprosił bp. Kędziorę o pełnienie tej funkcji jeszcze przez ponad rok. Decyzja o przyjęciu rezygnacji została ogłoszona 5 stycznia 2011 r.

„Ksiądz Biskup Kędziora trwale wpisał się w historię naszej diecezji, gdyż od jej początków pełni posługę biskupa pomocniczego” – podkreśla abp Henryk Hoser, biskup warszawsko-praski.

W uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia, o godz. 18.00 w praskiej katedrze będzie sprawowana Msza św. dziękczynna. „Niech nasza obecność w katedrze będzie wyrazem wdzięczności za jego ofiarną posługę” – napisał abp Hoser, zapraszając wiernych do udziału w tym dziękczynieniu. Mszy św. przewodniczył będzie bp Stanisław Kędziora, a homilię wygłosi biskup diecezji warszawsko-praskiej. Wśród koncelebransów będzie również biskup senior Kazimierz Romaniuk, pierwszy biskup warszawsko-praski.

Bp Stanisław Kędziora urodził się 6 grudnia 1934 w Seligowie (diecezja łowicka). Święcenia kapłańskie z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego przyjął 3 sierpnia 1958 r. Został wikariuszem parafii Brwinów, a następnie rozpoczął studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w 1971 r. uzyskał doktorat z teologii. Został wykładowcą Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, pełnił też funkcję prefekta (1965-1971) i wicerektora (1971-1982). W 1982 r. został proboszczem parafii Wszystkich Świętych w Warszawie. W latach 1986-1987 pełnił funkcję dziekana dekanatu śródmiejskiego.

Papież Jan Paweł II 12 marca 1987 r. mianował go biskupem pomocniczym warszawskim i tytularnym Tucci. Został konsekrowany 25 marca 1987 w kolegiacie w Łowiczu przez kard. Józefa Glempa, bp. Władysława Miziołka i bp. Kazimierza Romaniuka. Jako dewizę biskupiego posługiwania obrał słowa „Secundum Verbum Tuum” (Według Słowa Twego), nawiązujące do słów Maryi ze sceny Zwiastowania.

W archidiecezji warszawskiej pełnił funkcję wikariusza generalnego. Był też przewodniczącym Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, członkiem Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów i Rady ds. Ekonomicznych.

Po reorganizacji diecezji w Polsce w 1992 r. został biskupem pomocniczym diecezji warszawsko-praskiej. Był wikariuszem generalnym i prałatem Kapituły Katedralnej, jak również zastępcą przewodniczącego Rady Kapłańskiej, członkiem Kolegium Konsultorów i przewodniczącym wydziałów: Administracji Ogólnej i Nauki Katolickiej Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej. Wspierał swą posługą wszelkie ruchy i wspólnoty katolickie na terenie diecezji. Od 28 kwietnia do 28 czerwca 2008 r. pełnił obowiązki administratora diecezji warszawsko-praskiej, przed objęciem jej przez abp. Henryka Hosera.

W Episkopacie brał udział w pracach Komisji Episkopatu ds. Wychowania Katolickiego, Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Komisji ds. Duchowieństwa i Komisji ds. Duszpasterstwa Akademickiego.

Bp Stanisław Kędziora lubił spędzać wakacje w zakopiańskiej „Księżówce” i na szlakach Tatrzańskiego Parku Narodowego. Od kilkunastu lat walczy z poważnymi chorobami, zachowując przy tym uśmiech i cierpliwość.
BPKEP / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 05 stycznia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-01-02 19:06 Zielonka k. Warszawy: pierwsza dekanalna poradnia życia rodzinnego

Diecezja warszawsko-praska ma pierwszą dekanalną poradnię życia rodzinnego. Mieści się ona w Domu św. Józefa na terenie parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce k. Warszawy. Otwarcia i poświęcenia obiektu dokonał abp Henryk Hoser.

Uroczystości poprzedziła Eucharystia, w trakcie której biskup warszawsko-praski przypomniał znaczenie święta Objawienia Pańskiego. Jak zaznaczył „ma ono charakter misyjny”. Hierarcha zwrócił uwagę, że misja Kościoła dokonuje się nie tylko na innych kontynentach, ale „pośród ludzi, którzy nie spotkali jeszcze Chrystusa”. - Jest to nasze osobiste zobowiązanie, aby wyruszyć jak apostołowie i głosić Objawionego Boga, do którego się przyznajemy, którego spotkaliśmy i który jest źródłem naszego szczęścia”- mówił hierarcha.

Po Mszy św. abp Hoser poświęcił nowy budynek, w którym będzie działała pierwsza dekanalna poradnia życia rodzinnego na terenie diecezji warszawsko-praskiej.

Jak zaznaczył arcybiskup, „rodzina jest modelową wspólnotą życia ludzkiego - w tym społecznego i państwowego - w związku z tym skupia w sobie jak w soczewce wszystkie problemy życiowe: osobiste, społeczne, jak i ekonomiczne”. Hierarcha zapewnił, że w nowym ośrodku będzie można otrzymać wielostronną pomoc. Placówka ma być wzorem dla innych, podobnych poradni, które stopniowo powstaną we wszystkich dekanatach.

W związku z rozszerzeniem działania poradni na cały dekanat będą w niej pracowały cztery osoby więcej. Obok doradców przygotowujących pary do zawarcia związku małżeńskiego, będzie także przyjmował psycholog, mediatorzy i egzorcysta.
mag / Zielonka
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 02 stycznia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2010-12-31 13:48 Abp Hoser: w 2010 r. Kościół pełnił swoją misję w sposób spokojny i organiczny

"Kościół pełnił swoją misję w sposób spokojny i organiczny”- to zdaniem abp Henryka Hosera największa zdobycz minionego roku. Choć na pierwszy rzut oka tego nie widać, to spektrum codziennej pracy Kościoła jest bardzo szerokie - zauważył hierarcha.

„Kościół był obecny wszędzie tam, gdzie ludzie mieszkają, gdzie przychodzą się modlić, uczą się o Bogu i ludziach przez różne formy katechezy, gdzie szukają pomocy. Powstają także nowe ruchy, wspólnoty i szereg oddolnych inicjatywy budujących wspólnotę Kościoła. Jako biskup wiem, że tego jest bardzo wiele” - zaznaczył hierarcha.

Ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej zwrócił także uwagę, że w czerwcu 2010 roku zakończył się ‘Rok Kapłański’. Dzięki niemu, zdaniem arcybiskupa „świadomość wiernych i samych kapłanów została pogłębiona”. A wszystko to zasługa papieża Benedykta XVI, który ukazał światu postać św. Jana Marii Vianney’a „niezwykle ofiarnego kapłana, który żyjąc swoim kapłaństwem służył innym 24 godziny na dobę”- podkreślił abp Hoser.

Miniony rok w Polsce zapamiętamy również dzięki beatyfikacji innego kapłana – ks. Jerzego Popiełuszki, „postaci bardzo mocno wpisanej w naszą najnowszą, niesłychanie dramatyczną historię” - zaznaczył ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej. Poprzez to, że „ten zwykły ksiądz okazał się heroicznym świadkiem Jezusa Chrystusa w życiu publicznym i politycznym, może być naszym orędownikiem w niebie w podobnych sytuacjach, których - jak zauważył hierarcha - brakować nam z pewnością nie będzie”.

Nawiązując do tematu nowego roku duszpasterskiego w Polsce „Kościół domem i szkołą komunii” abp Hoser podkreślił, że jest to „doskonała okazja do odkrycia, bądź przeżycia na nowo z jeszcze większą intensywnością obecności ojcostwa i macierzyństwa Kościoła w naszym osobistym życiu”. Jednocześnie zdaniem hierarchy, aktualne jest także zaproszenie aby „dzięki światłu Słowa Bożego i świadkom Jezusa Chrystusa, stawać się źródłem miłości rodzicielskiej i światła w mrokach współczesnego świata”.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 31 grudnia 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2010-12-29 12:30 Diecezja warszawsko-praska: duszpasterstwa chcą promować transplantologię w parafiach

Duszpasterstwa rodzin i służby zdrowia oraz Akcja Katolicka diecezji warszawsko-praskiej chcą bardziej promować transplantologię wśród wiernych prawobrzeżnej Warszawy. Ma temu służyć m.in. spotkanie informacyjne pt. "Ratujmy życie" z udziałem krajowego konsultanta ds. transplantologii prof. Wojciecha Rowińskiego, które odbędzie się 9 stycznia w Auli Kurialnej kurii warszawsko-praskiej. Diecezjanie będą na nim zachęcani do szerzenia wiedzy o potrzebie i metodach promocji transplantologii w parafiach.

Spotkanie odbędzie się o godz. 18.00. Poprzedzi je o godz. 17.00 Msza św. w katedrze św. Floriana pod przewodnictwem ks. Arkadiusza Zawistowskiego, duszpasterza służby zdrowia w diecezji warszawsko-praskiej.

Podczas spotkania krajowy konsultant ds. transplantologii prof. Wojciech Rowiński, który brał m.in. udział w pierwszym udanym przeszczepie nerki w Polsce, wygłosi krótki wykład o podstawach idei przeszczepiania narządów. Z kolei koordynator ds. transplantologii jednego z warszawskich szpitali opowie m.in. o kontaktach z dawcami i biorcami narządów do przeszczepów. Będzie ponadto okazja do dyskusji o potrzebie i metodach promocji transplantologii w diecezjach i parafiach.

Podczas spotkania będą też rozdawane materiały informacyjne, w tym specjalne deklaracje zgody na bycie dawcą narządów.

"Już ponad milion osób na świecie żyje dzięki przeszczepom narządów. Ile milionów ludzi żyje dzięki dawcom krwi, chyba nikt nie jest w stanie policzyć. Jest o co walczyć, wspólnie można uratować wiele istnień" - wyjaśnia Krzysztof P. Kozłowski, prezes Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Warszawsko-Praskiej, zapraszając mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy do udziału w spotkaniu.

Zdaniem ks. Zawistowskiego, promocja transplantologii powinna się odbywać przede wszystkim w parafiach, publiczne wystąpienia przedstawicieli służby zdrowia nie wystarczą.

"Od tego są także duszpasterstwa parafialne, trzeba z tą akcją wyjść do ludzi. Chcemy nią zainteresować przede wszystkim młodzież, wśród której brakuje świadomości, że gdy ucierpi w wypadku ich rówieśnik, to można uratować mu życie, oddając narządy do przeszczepu" - tłumaczy diecezjalny duszpasterz służby zdrowia.

Organizatorami spotkania są Duszpasterstwo Służby Zdrowia, Wydział Duszpasterstwa Rodzin oraz Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej.
lk (KAI) / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 29 grudnia 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2010-12-26 16:03 Warszawa: małżeńskie jubileusze w Niedzielę Świętej Rodziny

Ponad 100 małżeństw świętowało swoje jubileusze w parafii Chrystusa Króla na warszawskim Targówku. Uroczystej Eucharystii 26 grudnia przewodniczył abp Henryk Hoser. Nawiązując do Niedzieli Świętej Rodziny biskup warszawsko-praski mówił o godności i zadaniach stojących przed kościołem domowym.

Jak zaznaczył „rodzina w pełni wyraża nasze podobieństwo do Boga, który będąc Trójcą Trzech Boskich Osób żyje w doskonałej komunii, czyli jedności”.

Komunia małżeńska - zdaniem arcybiskupa - jest najbardziej skutecznym czynnikiem wychowawczym. „Nie nasze kazania, które tak chętnie adresujemy do dzieci, dla których zresztą nie mamy czasu, ale to, co ja nazywam miłością matrycową ojca i matki - ta miłość wychowuje, dodaje skrzydeł” – tłumaczył hierarcha.

„Ta miłość daje zaufanie, że nawet gdyby się wszystko waliło i paliło, ja do moich rodziców mogę zawsze przyjść, bo są jak latarnia morska, są jak skały, których fale życiowe nie są w stanie rozbić” – podkreślił abp Hoser.

Dodał przy tym, że „dziecko, które widzi, że rodzice się kochają, przebaczają sobie, współpracują ze sobą, że się dopełniają i trwają - takie dziecko, zaznaczył hierarcha, jest zdolne do miłości i do założenia swojej rodziny” . Zdaniem abp Hosera jest to swego rodzaju antidotum na obserwowaną obecnie kulturę singli.

Odwołując się do Dekalogu ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej podkreślił znaczenie szacunku wobec rodziców. Przypomniał przy tym, że na ojcu rodziny spoczywa podwójna odpowiedzialność - za dziecko i za matkę. „Ojciec powinien przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo swojej rodzinie w tych szerokich relacjach społecznych. Bezpieczeństwo nie tylko ekonomiczne, ale także psychiczne i duchowe swojej rodziny” - zaznaczył hierarcha. Natomiast zadaniem matki „jest budowanie rodziny od środka poprzez obecność i geniusz kobiecy”.

Na zakończenie arcybiskup zachęcał wiernych do świętowania niedzieli. „Jest ona nie tylko pamiątką Zmartwychwstania Pańskiego, ale także świętem rodzinnym” - tłumaczył hierarcha. Dlatego „powinna być tak przeżywana, jak Boże Narodzenie, kiedy się gromadzimy pogodzeni, stajemy się dobrzy i miłosierni”. Wtedy, zdaniem abp. Hosera, będziemy umieli przeżywać codzienność z nadzieją i radością.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 26 grudnia 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2010-12-25 15:32 Abp Migliore w Sulejówku: Jezus stał się człowiekiem, by dać nam udział w swej boskości

Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Celestino Migliore celebrował uroczystą Mszę Wigilijną w parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Sulejówku.

Przywołują słowa św. Franciszka z Asyżu, arcybiskup podkreślił w homilii ścisły związek Narodzenia Jezusa z Mszą św. „Dla niego Eucharystia była znakiem pokory i prostoty Boga, który kocha ludzi i przychodzi, aby dać im życie, odwagę, nadzieję i miłość. Dla św. Franciszka Boże Narodzenie to Jezus, który żyje w Eucharystii” – kontynuował abp Migliore.

Przypominając wydarzenia ze Starego Testamentu nuncjusz apostolski tłumaczył symbolikę nocy. Jak zaznaczył „są noce piękne i podniosłe, ale są również noce tragiczne i niecne”. Jeżeli człowiek odrzuca światło, pogrąża się ciemności – mówił. „Jeżeli nasze serca są zatwardziałe w złym, w zawziętości, w odrzucaniu dobra, wtedy żaden promień światła nie może przedostać się do nich” – kontynuował hierarcha.

Jezus stał się człowiekiem, aby dać nam udział w swojej boskości - tłumaczył hierarcha. Jak zaznaczył „On bierze na siebie wszystkie nasze uwarunkowania indywidualne i społeczne i jeśli to zaakceptujemy to on przemieni nasze noce, nasze słabości i nas samych w nowe stworzenie”. W związku z tym, abp Celestino Migliore zachęcał wiernych - „Adorujmy obecnego w swoich sercach Chrystusa i pozwólmy mu się przemieniać.”
mag / Sulejówek
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 grudnia 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2010-12-25 09:38 Abp Hoser: nieśmy światło, a nie ciemność

Bądźmy w tym świecie nośnikami światła, a nie ciemności - apelowała abp Henryk Hoser podczas Pasterki. Uroczystą Eucharystię w Wigilię Narodzenia Pańskiego ordynariusz warszawsko praski sprawował w kościele pod wezwaniem św. Wacława w Warszawie.

W homilii abp podkreślił, że źródłem życia i światła jest Jezus Chrystus. - "Ja jestem światłem świata - powie to dziecko, które dzisiaj spoczywa w żłobie i w stajni. Dziecko, które było również oznajmione światłem" - zauważył abp Hoser.

Jezus jest w stanie wskazać nam właściwą ścieżkę życia pośród naszej codzienności, tłumaczył hierarcha. "Ciemność naszego życia to także nasza bezsilność, doświadczenie naszych granic, kiedy już ze zmęczenia upadamy a celu nie widać" - mówił arcybiskup dodając, że "Chrystus jest Bogiem Mocnym, który jest w stanie nas wesprzeć".

Podkreślił również, że coraz częstszą ciemnością , która dotyka współczesnego człowieka jest sieroctwo. "Kiedy rodzice nie mają czasu dla własnych dzieci wychowują we własnym domu sieroty społeczne" - zaznaczył hierarcha. Jego zdaniem sieroctwa doświadczają także ludzie dorośli, a wyraża się ono w braku ojcostwa, czy braku macierzyństwa. "Wówczas czujemy się sami bezbronni i narażeni na przeciwności losu."- mówił abp. Natomiast lekarstwem na to jest 'Odwieczny Ojciec' " - tłumaczył.

Nazywając Jezus, Księciem Pokoju ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej zauważył , że Chrystus może również uciszyć wszelkie nasze lęki i obawy, które nie pozwalające nam normalnie żyć.

Odwołując się do listu św. Pawła abp Hoser apelował, aby "nie ulec walce o władzę, walce o pieniądze za wszelką cenę, za cenę zdrady, ludzkiej krzywdy, czy poniżenia drugiego człowieka".

Na zakończenie Mszy św. abp zawierzył parafię św. Wacława wraz z jej mieszkańcami opiece Maryi.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 grudnia 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2010-12-23 10:19 Abp Hoser: w nowym roku pamiętajmy, że im więcej dajemy, tym więcej otrzymujemy

Możemy z nadzieją i optymizmem wejść w nowy rok pamiętając, że im więcej dajemy, tym więcej otrzymujemy. Na tym polega ewangeliczna ekonomia - mówił abp Henryk Hoser 22 grudnia na spotkaniu opłatkowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Ordynariusz warszawsko-praski spotkał się tego dnia także z klerykami Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej, którym życzył, by byli "żywą ikoną Wcielonego Syna Bożego".

Rektor uczelni ks. dr Piotr Klimek zauważył, że Narodzenie Chrystusa niesie człowiekowi nowy początek na drodze do Boga. „Możemy pochylić się nad tym Słowem, dotknąć i zobaczyć, jak jest wspaniałe” – dodał.

Z kolei abp Hoser podkreślił, że "wchodząc w ludzką historię, Bóg stał się nam bliski, abyśmy byli blisko Niego. „On pragnie, abyśmy się z Nim utożsamiali, tworząc komunię. Mamy być Jego ustami i sercem. Mamy być żywą ikoną Wcielonego Syna Bożego” – podkreślił hierarcha, przypominając, że tajemnica komunii z Bogiem jest bardzo mocno wpisana w sakrament kapłaństwa.

W trakcie świątecznego spotkania nie zabrakło kolęd oraz części artystycznej, którą jak co roku przygotowali alumni. W Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej na sześciu kursach studiuje łącznie 64 kleryków.

Podczas spotkania opłatkowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego abp Hoser zaznaczył, że ma ono ogromne zobowiązanie ze względu na swoje centralne położenie oraz potencjał ekonomiczny i ludzki.

Jak stwierdził, "nie obawiając się niczego, możemy z nadzieją i optymizmem wejść w nowy rok pamiętając, że im więcej dajemy, tym więcej otrzymujemy". - Na tym polega ewangeliczna ekonomia, która nieustannie się sprawdza - dodał abp Hoser.

Odwołując się do sceny Narodzenia Pańskiego, hierarcha przypomniał, że choć „po ludzku biorąc to małe dziecko nie miało żadnych szans, to jednak właśnie ono przemieniło świat”. I, jak podkreślił, „to ono stworzyło powszechną cywilizację światową”.

Obok marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika w świątecznym spotkaniu uczestniczyli także przewodniczący sejmiku wojewódzkiego Ludwik Rakowski, wicemarszałkowie Marcin Kierwiński i Krzysztof Strzałkowski oraz członek zarządu Leszek Ruszczyk.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 23 grudnia 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2010-12-22 12:15 Bp Skworc do misjonarzy: bądźcie błogosławieństwem dla współczesnego świata

„Bądźcie błogosławieństwem dla współczesnego świata” – zachęcał przyszłych misjonarzy bp Wiktor Skworc. Przewodniczący Komisji Misyjnej KEP, spotkał się z nimi 21 grudnia w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Podczas Mszy św. biskup poświęcił nową kaplicę. Jak zaznaczył „jest to sercem całego dom”, gdzie można odzyskać wewnętrzny pokój i harmonię.

Przywołując postać Maryi wędrującej do św. Elżbiety bp Skworc zauważył, że misjonarz, który pragnie nieść Dobrą Nowinę musi niejednokrotnie pokonywać ludzki lęk przed nieznanym i niepewność o swoje bezpieczeństwo, czy w końcu o życie.

Zdaniem hierarchy - nie da się jednak tego dokonać bez umacniającej siły Eucharystii. „Wasza wierna obecność w tym miejscu na Liturgii i poza nią sprawi, że będziecie mogli tak jak Maryja wnosić błogosławieństwo w życie innych ludzi, w te miejsca waszego posługiwania do których Chrystus was pośle, a do których już was tu w tym domu przygotowuje” – mówił bp Wiktor Skworc.

Patronami nowej kaplicy zostali św. Cyryl i Metody, misjonarze Słowian i patroni Europy. Natomiast pod ołtarzem umieszczono relikwie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.

Na zakończenie bp Wiktor Skworc odczytał dekret Stolicy Apostolskiej mianującej ks. dr Tomasza Atłasa na stanowisko nowego dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce.

Po Mszy św. przyszli misjonarze składając sobie świąteczne życzenia podzielili się opłatkiem.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 grudnia 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2010-12-20 21:53 Abp Hoser do nauczycieli: ważniejsze jest to kim jesteście, niż to czego uczycie

Ważniejsze jest to kim jesteście, niż to czego uczycie - podkreślił abp Henryk Hoser, zwracając się do nauczycieli. Ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej spotkał się z przedstawicielami kuratorium, naczelnikami wydziałów oświatowych oraz dyrektorami szkół i przedszkoli.

Składając świąteczne życzenia, hierarcha zwrócił uwagę na trudności z którymi borykają się na co dzień nauczyciele. Jak zaznaczył, „to jest trudny zawód, podlegający nieustanie krytykom, w tym często nieżyczliwym”. Na dodatek, „wasz głos często nie jest słuchany, a przecież to wy znacie się najlepiej na czym polega zawód rodzicielstwa duchowego” – podkreślił abp Hoser.

Doceniając współpracę między szkołą, a Kościołem abp Hoser zwrócił także uwagę, że „nie ma gorszej rzeczy, jak dysonans wychowawczy, gdzie każdy uczy czegoś innego”. Jego zdaniem „dziecko, aby być w przyszłości osobą integralną musi dorastać w środowisku, gdzie istnieje spójny system przekazywanych wartości i postaw. Ono potrzebuje również żywych przykładów, którymi wy jesteście” - kontynuował hierarcha. „Dlatego ważniejsze jest to kim jesteście, niż to czego uczycie, bo za czynami stoi osoba nauczyciela” – mówił abp Hoser.

Uroczystość uświetnił występ młodzieży ze szkoły podstawowej nr 312, która zaprezentowała „Jasełka Patriotyczne”.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 20 grudnia 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2010-12-19 16:47 Dwa tysiące świątecznych paczek rozprowadzi Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Obok ogólnopolskiej akcji "Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom", w okresie adwentu Caritas wspiera także najbiedniejszych przekazując im najbardziej potrzebne produkty na wigilijny stół.
Jak zaznacza dyrektor Caritas diecezji warszawsko-praskiej ks. Dariusz Marczak – jest to wyraz naszej troski i solidarności z tym, którzy nie mają często środków do życia.

W paczce obok jedzenia na świąteczny stół znajdą się także podstawowe środki chemiczne.
Z okazji „Mikołajek” Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej zorganizowała także dla 600 dzieci z praskich szkół spotkanie z ukochanym świętym. Najmłodsi pochodzący z rodzin przeżywających trudności materialne otrzymali świąteczne paczki.

Tradycyjnie 24 grudnia w Jadłodajni na Lubelskiej odbędzie się Wigilia dla najuboższych mieszkańców praskiej diecezji. W świątecznym spotkaniu będzie uczestniczył abp Henryk Hoser.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 19 grudnia 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2010-12-18 16:47 "Ferie z wartościami" - propozycja KSM warszawsko-praskiej

"Warsztaty z Robotyki", "Taniec nie tylko dla gwiazd", "Odyseja Pomysłów" - to tylko niektóre z tematów tegorocznych wyjazdów, jakie oferuje tej zimy Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Jak zaznacza ks. Emil Parafiniuk, duszpasterz młodzieży diecezji warszawsko-praskiej "Ferie z Wartościami" nie są rekolekcjami, mimo że na każdym wyjeździe obecny jest kapłan i codziennie jest sprawowana Eucharystia. Obok treści religijnych młodzież może uczestniczyć w warsztatach. W tym roku wachlarz propozycji jest imponujący. Dla miłośników zimowego szaleństwa czeka „Obóz Narciarski”, „Warsztaty z Robotyki” mogą zainteresować pasjonatów techniki. Grupy pracują na zestawach edukacyjnych tworząc i programując roboty na komputerze.

Dla zainteresowanych światem mody i najnowszymi trendami zorganizowano obóz zatytułowany „Fashion Week”. Na warsztatach „Taniec nie tylko dla gwiazd”, można nauczyć się poruszać na parkiecie. Natomiast ci, którzy pragną rozwinąć zdolności wokalne zrealizują swój cel korzystając z warsztatów śpiewu.

Tak więc, jak podkreśla ks. Parafiniuk, „Ferie z Wartościami" to oprócz wypoczynku także pożyteczna forma spędzania czasu wolnego od nauki szkolnej połączona z aktywnością fizyczną i intelektualną. A wszystko w duchu chrześcijańskim.

Koszt wyjazdu nie przekracza 400 złotych. W ubiegłym roku ferie zimowe w ten sposób spędziło kilkaset osób, w tym z diecezji warszawsko-praskiej wyjechało 110 młodych ludzi.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Warszawsko–Praskiej zostało powołane dekretem arcybiskupa Henryka Hosera w dniu 1 grudnia 2009 r. Skupia ono młodych ludzi w wieku 14-30 lat. Jego zadaniem jest wychowywanie młodzieży w duchu służby Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 18 grudnia 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
Strony: początek 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT