Znaleziono depesz: 5944
2016-05-01 15:30 Jasna Góra: mija 50 lat od Milenijnego Aktu Oddania z 1966 r.

Na Jasnej Górze od dzisiaj i tylko przez dwa dni, można oglądać Milenijny Akt Oddania Polski w Macierzyńską...

2016-05-01 13:27 Jasna Góra: dziś otwarcie specjalnej wystawy „Idącym w przyszłość”

„Idącym w przyszłość” to tytuł wystawy, która dziś zostanie otwarta na Jasnej Górze. Plenerowa prezentacja...

2016-04-30 13:11 Weź w opiekę naród cały – ostatnia debata jasnogórska

Na Jasnej Górze już jutro, 1 maja, odbędzie się kolejna, dziewiąta już debata z cyklu Raport Jasnogórski...

2016-04-30 10:35 Częstochowa: "Pasja wg św. Mateusza" Bacha rozpocznie dziś Festiwalu „Gaude Mater”

„Pasja wg św. Mateusza” Jana Sebastiana Bacha zabrzmi dziś wieczorem w bazylice jasnogórskiej na rozpoczęcie...

2016-04-28 16:09 Jasna Góra: spotkanie Rady Biskupów Diecezjalnych i akt zawierzenia Polski (zapowiedź)

W poniedziałek 2 maja w jasnogórskim klasztorze odbędzie się spotkanie Rady Biskupów Diecezjalnych. Głównym...

2016-04-28 12:14 Milenijny Akt z 1966 r. będzie można zobaczyć na Jasnej Górze

Na Jasnej Górze 1 maja zaprezentowany zostanie Milenijny Akt Oddania Polski w Macierzyńską Niewolę Miłości za Wolność Kościoła w Polsce i na świecie. W tym roku mija 50 lat od wypowiedzenia tego zawierzenia przez Episkopat Polski pod przewodnictwem Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego. To właśnie ze względu na jubileusz paulini zdecydowali się wyjąć akt ze specjalnej tuby, która na co dzień znajduje się obok Cudownego Obrazu.

O. Melchior Królik, jasnogórski archiwista przypomina, że papież Paweł VI nazwał to zawierzenie – aktem religijnym najwyższej rangi. – Ten akt został specjalnie ułożony a zatwierdził go papież Paweł VI. Nazwał go aktem religijnym najwyższej rangi i on ciągle nam przypomina, że podjęliśmy zobowiązanie przez Maryję ratować Polskę i świat – powiedział jasnogórski archiwista.

Drugi egzemplarz Milenijnego Aktu decyzją Pawła VI znajduje się obok grobu św. Piotra w Rzymie i jak podkreślił 50 lat temu papież, w ten sposób Polska zostaje związana ze Stolicą Apostolską jeszcze silniejszym węzłem.

Aktu oddania naszego narodu w macierzyńską niewolę Maryi za wolność Kościoła w Polsce i na świecie Episkopat dokonał 3 maja 1966 r. na Jasnej Górze. W Akcie Milenijnym określone zostały dwa cele tego oddania: ubezpieczenie Kościoła na drugie tysiąclecie chrześcijaństwa i przekazanie nienaruszonej wiary kolejnym pokoleniom Polaków. Najlepiej można było to uczynić w dłoniach Matki Najświętszej, której opieki naród nasz nieustannie w swoich dziejach doświadczał.

Milenijny akt oddania prymas Polski Stefan kard. Wyszyński nazwał w liście dziękczynnym do papieża Pawła VI aktem konsekracji.

Oddanie narodu polskiego w macierzyńską niewolę Matce Bożej stanowiło centralny punkt obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski i jak zauważył o. Melchior, był wyraźnym opowiedzeniem się Polaków za tym, że nasza Ojczyzna ma pozostać krajem katolickim. Do Sacrum Poloniae Millennium przygotowywała Polaków Wielka Nowenna – dziewięcioletni program duszpasterski. Każdy rok nowenny miał swoje hasło, które wierni realizowali. Etap przygotowań był długi ze względu na doniosłość wydarzenia.

Do aktu oddania komentarz teologiczno-duszpasterski napisał abp Karol Wojtyła. Prymas Wyszyński w jednym z przemówień podkreślał przekonanie metropolity krakowskiego, że oddanie w macierzyńską niewolę Maryi to czyn heroiczny, który nie polega na efektownych dokonaniach, tylko na ogromie zawierzenia Matce Najświętszej.

Na obchody Tysiąclecia Chrztu miał przybyć na Jasną Górę papież Paweł VI. Jednak władze PRL nie wyraziły zgody na jego przyjazd. Papież ustanowił wówczas kard. Stefana Wyszyńskiego swoim legatem, a o pragnieniu przyjazdu na Jasną Górę wiele razy mówił i pisał: „Bardzo żałujemy, że nie możemy spełnić życzeń świętej hierarchii i wiernych, którzy prosili, byśmy się udali w pielgrzymce do przesławnej świątyni Matki Bożej Jasnogórskiej. Mimo to nie będziemy od was oddaleni. W przyszłym miesiącu, maju, zamierzamy uroczyście obchodzić w Rzymie Millennium Polski wiernej”. I rzeczywiście tak było.

Ojciec Święty Paweł VI obecny był już na uroczystości Polonii włoskiej, inaugurującej obchody Tysiąclecia Chrztu Polski 13 stycznia 1966 r. Podczas centralnych uroczystości Tysiąclecia we Włoszech, 15 maja 1966 r., Papież odprawił dla pielgrzymów Mszę św. w Bazylice św. Piotra.

W liście apostolskim napisanym z okazji Tysiąclecia Chrztu Polski Paweł VI podał głębokie uzasadnienie aktu milenijnego: „Gorąco pragniecie, aby ta jubileuszowa uroczystość Tysiąclecia stała się dla Was jakby nowym chrztem z wielkim wzruszeniem składamy Nasze modlitwy za Was u stóp Chrystusowych oto złożyliście siebie w ofierze na wzór mistycznego całopalenia, aby odnowa wypracowana przez Sobór powszechny dla Kościoła i świata doprowadziła do pomyślnych wyników i w całej pełni je osiągnęła”.

W telegramie do Prymasa Polski z 21 grudnia 1966 r. Ojciec Święty wyraził radość z oddania narodu polskiego „niezwyciężonej Królowej Polski”, a w breve napisał m.in. zaprawdę nie mogliście wspanialej uczcić tysiącznej rocznicy owego dnia, kiedy to Polska przyjęła skarby religii chrześcijańskiej i poddała się pod najsłodsze jarzmo Chrystusa i Jego Matki. Słuszną kierowani myślą, dokonaliście tego Aktu w Świątyni Jasnogórskiej, bowiem z ową sławną Stolicą kultu Maryjnego wiąże się szczególna chwała i sława Waszej Ojczyzny, a Lud Wasz, dręczony klęskami, tam właśnie znajdował zawsze przeobfitą pociechę”.

Pragnienie obecności papieża na obchodach milenijnych chrztu Polski spełnić ma Ojciec Święty Franciszek, który zapowiedział swój przyjazd na Jasną Górę 28 lipca tego roku i dziękczynienie za 1050.rocznicę chrztu naszej Ojczyzny.

Prezentacja Aktu z 1966 r. odbędzie się na Jasnej Górze w niedzielę 1 maja podczas ostatniej debaty z cyklu Raport Jasnogórski 2016. Od poniedziałku do wtorku a więc od 2 do 3 maja Akt będzie można zobaczyć w Sali Rycerskiej.
it / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 28 kwietnia 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-04-25 19:41 Częstochowa: kard. Dziwisz przekazał parafii pw. Narodzenia Pańskiego relikwie św. Jana Pawła II

„Wierzę, że św. Jan Paweł II będzie Wwas wspierał i będzie pomagał waszej wspólnocie parafialnej” – powiedział kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski i osobisty sekretarz św. Jana Pawła II, który 25 kwietnia przekazał w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich wspólnocie parafii pw. Narodzenia Pańskiego w Częstochowie relikwie krwi św. Jana Pawła II.

W spotkaniu z metropolią krakowskim wzięli udział przedstawiciele parafii z ks. proboszczem Tadeuszem Zawieruchą i ks. Mariuszem Frukaczem, redaktorem „Niedzieli”.

W swoim słowie kard. Dziwisz zachęcił do stałej modlitwy za wstawiennictwem św. Jana Pawła II i podkreślił „szczególną bliskość św. Jana Pawła II z wiernymi parafii Narodzenia Pańskiego”.

Po spotkaniu i błogosławieństwie kard. Dziwisza, częstochowscy pielgrzymi udali się na krótką modlitwę do kaplicy Arcybiskupów Krakowskich. Następnie na Wawelu uczestnicy pielgrzymki pomodlili się przy relikwiach św. Stanisława biskupa i męczennika oraz przy grobie prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii.

Za dar relikwii św. Jana Pawła II parafianie podziękowali Bogu podczas Mszy św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Po Mszy św. wzięli udział w modlitwie Koronki do Bożego Miłosierdzia w kaplicy z łaskami słynącym Obrazem Jezusa Miłosiernego i z trumną - relikwiarzem św. s. Faustyny.

W rozmowie z KAI ks. Tadeusz Zawierucha podkreślił, że „parafia ma teraz szczególne zobowiązanie stałej modlitwy za wstawiennictwem św. Jana Pawła II”. – Uroczystego wprowadzenia relikwii dokonamy w październiku, jeszcze w tym roku - dodał ks. Zawierucha.

Parafia pw. Narodzenia Pańskiego została powołana do istnienia dla upamiętnienia Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 od Narodzenia Jezusa Chrystusa. Parafię erygował abp Stanisław Nowak 25 grudnia 2000 r. wydzielając jej terytorium z parafii archikatedralnej, św. Stanisława Kostki i św. Andrzeja i Benedykta Pustelników. Pierwsze inicjatywy zmierzające do utworzenia tu samodzielnego duszpasterstwa podjął w 1998 r. ks. Jacek Fuljanty. Funkcjonowanie tej wspólnoty dokonywało się przy znacznym udziale i zaangażowaniu ks. Mariana Dudy, pomysłodawcy i pierwszego jej proboszcza oraz przy wsparciu materialnym tygodnika katolickiego „Niedziela”.

Ks. M. Duda zorganizował dla parafii kaplicę mszalną przy ul. Orzechowskiego nr 1. Jego następca ks. Andrzej Karczewski zaadaptował budynki parafialne dla potrzeb duszpastersko-mieszkalnych oraz przeprowadził remont elewacji wszystkich obiektów. Od 2010 r. proboszczem parafii jest ks. Tadeusz Zawierucha. W 2010 r. przebudowano pomieszczenie przeznaczone na zakrystię. Natomiast 11 grudnia 2013 r. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski poświęcił nową świątynię.

Na terenie parafii na dworcu PKP istnieje kaplica dworcowa poświęcona 8 listopada 1998 r. przez abp. Nowaka.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 kwietnia 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-04-25 17:41 Jasna Góra: wizytacja miejsc przed papieską pielgrzymką

Przed papieską pielgrzymką na Jasną Górę, która zaplanowana jest na 28 lipca, do Sanktuarium przybyli przedstawiciele Stolicy Apostolskiej i członkowie komitetu organizacyjnego w Polsce. Celem objazdu jest wizytacja miejsc, w których przebywać będzie Ojciec Święty i wyznaczenie dokładnej trasy przejazdu papieża, co stanowić będzie podstawę opracowania szczegółowego programu, który wkrótce ogłosić ma Watykan. W kilkudziesięciu osobowej grupie są również przedstawiciele Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

Jasna Góra znalazła się w programie papieskiej pielgrzymki do Polski na osobistą prośbę papieża Franciszka. - Oczywiście jest to dla nas wielka radość, ale i zobowiązanie, by w jak najlepszy sposób do tej wizyty się przygotować – powiedział o. Robert Jasiulewicz, rzecznik sanktuarium.

- Tego typu spotkanie, jak to dzisiejsze, jest potrzebne, by uzgodnić oczekiwania Ojca Świętego, przedstawicieli Stolicy Apostolskiej, którzy mają swoją wizję tej pielgrzymki, liturgii, spotkań papieża, trasy dojazdu, dojścia. To są szczegóły, które trzeba uzgodnić, by dzień 28 lipca był spokojnym czasem naszej wspólnej modlitwy – powiedział o. Jasiulewicz.

Głównym punktem pielgrzymki Ojca Świętego na Jasnej Górze ma być Msza św. celebrowana na szczycie, która stanowić będzie uwieńczenie narodowego dziękczynienia za chrzest Polski w jego 1050. rocznicę.

- To będzie wyjątkowe spotkanie dla Polaków – twierdzi rzecznik sanktuarium i wyjaśnia, że „o ile w Krakowie będzie to spotkanie młodzieży świata, międzynarodowe, to na Jasnej Górze będzie naszym narodowym świętem, dziękczynienia przez Maryję za dar chrztu”.

Paulin zauważa, że będzie to również dokonała okazja do pokazania Jasnej Góry światu. - Chcemy ją po prostu pokazać, jej codzienne życie, jej modlitwę, chcemy pokazać to święte miejsce obecności Boga, gdzie działa łaska – powiedział rzecznik.

Dodał, że celem przygotowań w Sanktuarium jest to, „by pielgrzymi mogli nie tylko zobaczyć papieża, ale by to spotkanie przeżyli, by doświadczyli obecności Bożej Matki, by był to swoisty zasiew, który będzie owocował także w wymiarze narodowym rozwijaniem łaski chrztu, który przyjął Mieszko I”.

Marcin Przeciszewski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej, która wraz z Polską Agencją Prasową koordynuje posługę dziennikarzy w czasie papieskiej pielgrzymki powiedział, że w grupie wizytującej jest przedstawiciel Sala Stampa - Matteo Bruni, organizator tzw. volo papale, czyli grupy dziennikarzy podróżujących samolotem z papieżem. - W tym roku będzie to 85 osób z najważniejszych światowych agencji zarówno świeckich, jak i katolickich, ta grupa towarzyszyć będzie Ojcu Świętemu najbliżej, a więc będzie w tych miejscach, gdzie papież – powiedział prezes KAI.

Marcin Przeciszewski podkreśla, że jest ogromne zainteresowanie papieską pielgrzymką do Polski i dlatego powinniśmy ten czas dobrze wykorzystać. – To jest wydarzenie o skali globalnej. Zarówno Światowe Dni Młodzieży, jak i pielgrzymka apostolska Ojca Świętego w Polsce to moment w historii naszego kraju wyjątkowy, bo nigdy wcześniej nie przyjechało tylu pielgrzymów i nigdy nie było tylu dziennikarzy – zauważył prezes KAI.

Podkreślił, że jest to „szczególna chwila”. - Jako Kościół, jako kraj mamy takie swoje pięć minut, by być na czołówkach wszystkich mediów światowych – stwierdził Marcin Przeciszewski.
it / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 kwietnia 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-04-23 18:31 Jasna Góra: więźniarki z Ravensbruck i ich rodziny przekazują pamięć o bohaterskich Polkach

Nieliczne z ocalałych z hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Ravensbruck przybyły dziś na Jasną Górę, by świadczyć o potworności zła i nieprzemijającej wartości dobra, prawdy i sprawiedliwości. O pamięć o bohaterskich Polkach, które służbę Polsce przepłaciły zdrowiem i życiem apeluje Stowarzyszenie „Rodzina Ravensbruck”.

Pielgrzymowanie jest kontynuacją ślubowania złożonego Matce Bożej przez niektóre kobiety, że gdy ujdą z życiem, będą co roku przybywać na Jasną Górę, aby dziękować za ten cud. Dziś ideały więźniarek pielęgnują najbliżsi i ci, którym droga jest pamięć o kobietach więzionych, torturowanych i mordowanych za wyznawane wartości i wierność Ojczyźnie.

Wśród ocalonych jest dr Wanda Półtawska, która w obozie była poddawana zbrodniczym doświadczeniom medycznym: „Trzeba pamiętać, że podczas II wojny światowej dziewczęta, harcerki, młodzież była w konspiracji. To jest następne pokolenie polskiej młodzieży, następna generacja broniąca Ojczyznę. I to trzeba przekazać, nie osobiste życie tej czy tej pani tylko fakt, że było takie pokolenie, które było gotowe umrzeć za Ojczyznę autentycznie”.

Dziś na Jasnej Górze ukonstytuowało się Stowarzyszenie „Rodzina Ravensbruck”, które pielęgnować ma pamięć o polskich bohaterkach. Stowarzyszenie przyjęło statut, w maju nastąpić ma formalna rejestracja. Inicjatorka Stowarzyszenia Maria Lorens, córka Katarzyny Matei, harcerki "Murów" – drużyny działającej od 31 listopada 1941 roku w obozie koncentracyjnym w Ravensbruck – podkreśliła, że kontynuacja pielgrzymek na Jasną Górę jest wyrazem wdzięczności i pamięci o zamordowanych i ocalonych więźniarkach: - „Dziękujemy, że byłyście. Dziękujemy, ze dałyście takie świadectwo i niech to światło waszego życia nas prowadzi, bo bardzo jest potrzebne w dzisiejszej dobie”. Lorens za inną była obozową więźniarką – dr Wandą Półtawską - powtórzyła, że tamtemu pokoleniu było łatwiej, bo Kościół, rodzina, szkoła uczyła tego samego, do tego samego mobilizowały. Dziś każdy ciągnie młodego człowieka w swoja stronę i dlatego apelowała do młodego pokolenia „więc jeżeli nikt was nie chce wychowywać, wychowujcie się sami. Wymagajcie od siebie. I to jest krzyk. Dlatego czas na młode pokolenie, naprawdę, na nas czas”.

Inicjatorka Stowarzyszenia dodała także, że szczególnie z Jasnej Góry należy upominać się o prawdę i walczyć z kłamstwem „polskich obozów koncentracyjnych”.

Sześcioosobowa rodzina Marii Lelonek należała do Armii Krajowej. Ona sama jako 16-latka, wraz ze starszą siostrą, znalazła się w Ravensbruck jako uczestniczka Powstania Warszawskiego. Była więźniarka podkreśliła, że pielgrzymka na Jasna Górę jest dla niej wyrazem wdzięczności za uratowane życie, prośbą o życie wieczne dla pomordowanych towarzyszek, ale też przynosi podniesienie na duchu i jest nadzieją, na przekazanie tej tradycji młodym, „aby pamięć o nas dalej przetrwała”.

Ks. Stanisław Michałowski, kapelan więźniarek obozu koncentracyjnego w Ravensbruck wskazał na niezwykłą tradycję pielgrzymek na Jasna Górę. Duchowny przypominał, że polskie więźniarki przyrzekały w obozie, że jeśli przetrwają piekło Ravensbrück, to udadzą się z dziękczynną pielgrzymką na Jasną Górę. Fenomen - mówił ks. Michałowski - tych pielgrzymek polega na tym, że odbywają się co roku nieprzerwanie od 70 lat.

„Tysiące kobiet zginęło w obozie. Było w obozie 132 tys. kobiet z 27 narodowości, z tego okupant hitlerowski wymordował 92 tys. Najwięcej było Polek - 450 tys., przeżyło z nich 8 tys., z rodzin inteligenckich, harcerek, uczennic gimnazjum, studentek. A dlaczego do tego obozu się dostały? A dlatego, że kochały Boga i Ojczyznę, kochały życie i były za życiem. Naczelnym hasłem było: Bóg, honor i Ojczyzna. 75 kobiet w obozie, więźniarek było poddawanych pseudo-medycznym eksperymentom, głównie nauczycielki i harcerki. W tych dniach obchodzimy 71. rocznicę wyzwolenia obozu w Ravensbrück i to jest ten wielki fenomen, że każdego roku tutaj, na Jasnej Górze, w duchowej stolicy Polski, te sędziwe panie, które przeżyły gehennę w obozie przyjeżdżały do Matki, aby podziękować, aby prosić, aby zawierzyć, przyjeżdżały i nabierały sił do dalszego życia” – przypomniał historię więźniarek kaznodzieja.

„Wtłoczone za gruby mur obozu koncentracyjnego, wśród grozy szalejącego terroru hitlerowskiego - my - numery ravensbruckie - złożyłyśmy ufności w Miłosierdziu Bożym i w opiece Matki Najświętszej” – brzmi początek ślubowania więźniarek.

W Sanktuarium została złożona ziemia z trzech niemieckich obozów zagłady, którą przywieźli motocykliści z Rajdu „Most Pamięci”.
Jasna Góra / mir
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 23 kwietnia 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-04-23 16:42 Jasna Góra: trwa 80-ta pielgrzymka akademicka

Pod hasłem: „Powrót do źródła” na Jasnej Górze trwa 80. Ogólnopolska Pielgrzymka Akademicka. Uczestniczą w niej przedstawiciele różnych środowisk studenckich z kraju. To jedyna pielgrzymka, która nie została przerwana nawet w czasie wojny i która jest realizacją przyrzeczeń złożonych w 1936r. W ślubach akademicy zobowiązywali się dochować wierności Kościołowi i Stolicy Apostolskiej, kierować się w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym zasadami wiary.

O. Jerzy Tomziński, najstarszy paulin zauważa, że od pielgrzymek akademickich rozpoczęło się wielkie odrodzenie Polski. - Wielkie pielgrzymki narodowe właściwie rozpoczęły się od młodzieży. To był fenomen nieprawdopodobny, bo wszystkie uczelnie przyjechały na Jasną Górę – przypomina zakonnik. Podkreśla, że są to właściwie jedyne takie śluby, które do dzisiaj trwają. - W skarbcu jest tekst tych ślubowań napisany złotymi czcionkami. Od tych przyrzeczeń rozpoczęło się odrodzenie Polski, naszego katolicyzmu – dodaje paulin.

Zdaniem o. Tomzińskiego to właśnie od udziału w pielgrzymkach akademickich Karola Wojtyły w sercu przyszłego papieża zrodziła się inicjatywa Światowych Dni Młodzieży.

- Tradycja pielgrzymek młodzieży akademickiej na Jasną Górę w Częstochowie sięga 1936 roku. Ich inicjatorem był ks. Edward Szwejnic, mianowany w 1928 roku pierwszym rektorem św. Anny w Warszawie, z funkcją duszpasterza akademickiego. Przerwane w 1934 roku śmiercią ks. Szwejnica przygotowania podjął jego zastępca, ks. Edward Detkens, kolejny rektor kościoła św. Anny. Przy współpracy z innymi duszpasterzami i przedstawicielami młodzieży akademickiej z całej Polski zrealizował 24 maja 1936 roku Ogólnopolskie Akademickie Ślubowania Jasnogórskie. Odbyły się one w obecności prymasa, kardynała Augusta Hlonda, i licznych biskupów. Zgromadziło się wtedy w Częstochowie około dziewiętnastu tysięcy studentów i studentek, reprezentujących wszystkie ówczesne środowiska akademickie Polski – przypomniał ks. Jacek Siekierski, rektor kościoła św. Anny i duszpasterz wszystkich duszpasterzy akademickich w Polsce.

Pierwsza pielgrzymka akademicka z maja 1936 roku wywoła w ówczesnej prasie polskiej wielotygodniowe polemiki, które przetoczyły się przez gazety i czasopisma o wszystkich odcieniach politycznych. Przedmiotem krytyki, zwłaszcza w pismach reprezentujących orientacje laicką, stała się głównie treść samych ślubowań, w których młodzież zobowiązała się dochować wierności Kościołowi i Stolicy Apostolskiej, a także obiecywała kierować się w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, narodowym i państwowym zasadami wiary oraz oddawała Maryi pod opiekę siebie i swoją przyszłość.

Po wojnie komunistyczna władza bardzo szybko zaczęła utrudniać organizowanie majowej pielgrzymki akademickiej. W okresie stalinowskim, mimo formalnego zakazu, odbywała się ona każdego roku. W 1956 roku przesunięta została na dzień 14 października (dwa tygodnie przed oficjalnym uwolnieniem z internowania prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego) i organizowana była w tajemnicy przed władzami państwowymi. W następnym roku - jak wspomina ówczesny diecezjalny duszpasterz akademicki z Częstochowy ks. dr Zdzisław Wajzner - wybuchła jak wulkan, gromadząc sporą rzeszę młodzieży akademickiej z całego kraju. Po wyjściu na wolność prymas Stefan Wyszyński kilkakrotnie kierował do studentów specjalne odezwy w związku z majową pielgrzymką na Jasną Górę. W 1962 roku pisał m.in.: dziś wzrasta nasz obowiązek społeczny wyznawania Chrystusa i Jego Kościoła. Tym więcej, że istnieje cały zorganizowany system zwalczania Boga, sięgający po wszystkie środki społeczne do swego niecnego celu. Musicie włączyć się odważnie w dzieło Kościoła Chrystusowego, przystąpić do współpracy z nim w jego szlachetnym dziele, niosącym ludziom światło Dobrej Nowiny, zdrową moralność, zasady wyrównania społecznego, sprawiedliwości chrześcijańskiej, spotęgowanej przez miłość ludzi w Bogu, niosącej zbliżenie ludów w obliczu wspólnego Ojca oraz to, co najważniejsze - uświęcającą jedność nadprzyrodzoną.

Do tych treści nauczania Prymas Tysiąclecia nawiązywał w 1986 roku Ojciec Święty Jan Paweł II, który w czasie ostatniej wojny - co potwierdzają zapisy znajdujące się w archiwach jasnogórskich - brał udział w tajnej pielgrzymce małej grupy młodzieży akademickiej z Krakowa. W przesłanym telegramie z okazji pięćdziesięciolecia ślubów polskiej młodzieży akademickiej pisał m.in.: Modlę się razem z Wami o to, aby duszpasterstwo akademickie pomagało dzisiejszemu człowiekowi odkrywać i odczytywać na nowo jego powołanie życiowe i być człowiekiem sumienia. Prawdziwe bowiem dobro naszej Ojczyzny domaga się tego, aby jej przyszłość budować na ludziach wypróbowanego sumienia.

- Czujemy się bardzo słabi i ograniczeni w obliczu tak wielkiej tradycji i dziedzictwa, jakie przyszło nam przyjąć w dzisiejszych czasach. Podarowany nam został czas życia w kraju wolnym religijnie, jak również w Ojczyźnie wolnej od wojen i systemów totalitarnych, są to jednocześnie czasy dobrobytu i konsumpcjonizmu, które dla wielu z nas są skuteczną okazją do odejścia od nauki Chrystusa i praktykowania moralnego minimalizmu. Pani Jasnogórska, prosimy Cię o codzienny cud przemiany naszych serc – mówił w czasie wieczornego Apelu Jasnogórskiego ks. Siekierski.

Podczas tegorocznej pielgrzymki studenci nade wszystko dziękują za dar chrztu naszej Ojczyzny, ale i jak wyznała Sara z Koszalina „proszą, by byli świadectwem dla innych młodych ludzi, zwłaszcza w tę 1050.rocznicę chrztu, aby mogli powrócić do źródeł i do Boga”.

80. pielgrzymka akademicka rozpoczęła się w piątek wieczorem. Dziś przed południem w bazylice jasnogórskiej i w Sali o. Kordeckiego odbywały się konferencje. Gośćmi specjalnymi tegorocznego spotkania byli Dominika Figurska, aktorka oraz Robert „Litza” Friedrich z zespołu Luxtorpeda. Dominika Figurska poprowadziła konferencje dla kobiet pt. „Czerpać ze źródła, prowadzić do źródła”, a Robert Friedrich swoją konferencje poświęcił mężczyznom. Poza klasztorem, w auli seminarium duchownego odbyła się konferencja dla profesorów.

Jeszcze dziś młodzież akademicka tradycyjnie przejdzie w pielgrzymce z Archikatedry Częstochowskiej Alejami Najświętszej Maryi Panny na Jasną Górę, w czasie której prosić będzie o pokój dla świata.

O godz. 18.30 w bazylice jasnogórskiej zostanie odprawiona uroczysta Msza św. połączona z dziękczynieniem za 200 lat istnienia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Po Apelu odbędzie się koncert uwielbieniowy i dziękczynny zespołu 2 TM 2,3.

Pielgrzymkę zakończy niedzielna Msza św. odprawiona o godz. 9.00 w bazylice pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego, delegata Episkopatu ds. duszpasterstwa akademickiego.
it / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 23 kwietnia 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-04-23 14:01 Częstochowa: warsztaty misyjne nt. kerygmatu

„Radość głoszenia Dobrej Nowiny. Słów kilka o kerygmacie”, to temat warsztatów misyjnych, które odbyły się 23 kwietnia w budynku Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.

Warsztaty odbyły się w ramach cyklu spotkań prowadzonych metodami aktywizującymi przez misjonarzy świeckich Karolinę i Karola Fromont, którzy przez 11 lat pracowali na misjach w: Stanach Zjednoczonych, Filipinach, Korei Południowej, Singapurze, a także w Irlandii, Szkocji, Austrii, Niemczech i na Malcie.

W warsztatach wzięła udział młodzież zaangażowana w Papieskich Dziełach Misyjnych z terenu archidiecezji częstochowskiej m.in. z Truskolas, Panek, Mrzygłodu, Częstochowy, Kłobucka, Wilkowiecka.

Przybliżając temat ewangelizacji bezpośredniej Karol Fromont podkreślił, że „kerygmat skierowany jest do serca, a katecheza jest skierowana do rozumu” – Bardzo ważne jest osobiste doświadczenie Jezusa w naszym życiu – podkreślił Karol Fromont.

„Kerygmat jest skierowany indywidualnie do każdego człowieka. Na jego treść składają się takie prawdy jak: Miłość Boża, grzech, zbawienie, wiara i nawrócenie, Jezus jako jedyny Pan i Zbawiciel, Obietnica Ojca – Duch Święty i wspólnota- Kościół” – dodał prelegent.

Karol Fromont przypomniał również, że „głosząc kerygmat muszę wiedzieć z kim rozmawiam, do kogo kierują słowa o Jezusie”.

Podczas warsztatów swoim świadectwem z pracy misyjnej w Ekwadorze podzielił się ks. Janusz Wielgos.

Warsztaty zakończyły się Mszą św. w kościele rektorskim pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny. Mszy św. w intencji misji i misjonarzy przewodniczył ks. Janusz Wielgos. W homilii wskazał na „konieczność świadectwa misyjnego w dzisiejszym świecie”.

- Celem naszych warsztatów jest m.in. ożywienie ducha misyjnego w środowiskach szkolnych i parafialnych – podkreślił w rozmowie z KAI ks. Jacek Gancarek.

Historia warsztatów misyjnych w archidiecezji częstochowskiej sięga 2000 r. Od wielu lat Papieskie Dzieła Misyjne w archidiecezji organizują też kursy dla animatorów misyjnych i wolontariatu misyjnego. Członkowie PDM promują również w szkołach na terenie archidiecezji różaniec misyjny.

W Myszkowie-Mrzygłodzie działa Centrum Misyjno-Maryjne, którego celem jest m.in. promocja problematyki misyjnej i modlitwy różańcowej. Głównym tematem „warsztatów misyjnych” jest edukacja do misji na katechezie, a także metody pracy z dziećmi i młodzieżą we wspólnotach formacyjnych przy parafiach i w strukturach diecezjalnych Papieskich Dzieł Misyjnych.

Aktualnie na misjach pracuje 51 osób z archidiecezji częstochowskiej: 10 kapłanów, 21 sióstr zakonnych, 15 zakonników, 4 osoby świeckie i 1 wolontariuszka misyjna.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 23 kwietnia 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-04-22 15:03 Częstochowa: 26. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” (zapowiedź)

26. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” rozpocznie się 30 kwietnia w Częstochowie i potrwa do 8 maja. Organizuje go Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude Mater.

Patronat honorowy nad Festiwalem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskie Andrzej Duda. – To dla nas duże wyróżnienie. Już drugi raz w historii Festiwalu patronat honorowy objął Prezydent RP. Pierwszy raz uczynił to w 2010 r. prezydent Lech Kaczyński – podkreśliła na dzisiejszej konferencji prasowej Małgorzata Nowak, dyrektor 26. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater.

W tym roku Festiwal gościł będzie w Częstochowie, gdzie odbędzie się najwięcej koncertów, ale obecny będzie on także w Krakowie, Wrzosowej/Poczesnej, Radomsku, Nowej Brzeźnicy, Warszawie i Bydgoszczy.

Podczas tegorocznej edycji Festiwalu wystąpi 500 wykonawców, 6 orkiestr, 10 chórów i zespołów wokalnych m. in. z Polski, Wielkiej Brytanii, Włoch, Niemiec, Ukrainy, Rosji.

Festiwal rozpocznie się 30 kwietnia koncertem inauguracyjnym w bazylice jasnogórskiej, podczas którego zabrzmi „Pasja wg. Św. Mateusza” Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu Die Kölner Akademie (Niemcy) i Orkiestry Historycznej {oh!} (Polska). W tym roku Festiwal upamiętni również 1050. rocznicę Chrztu Polski i 90. rocznicę urodzin kompozytora Juliusza Łuciuka.

W programie Festiwalu znajdą się również koncerty muzyki cerkiewnej i synagogalnej, muzyki ze zbiorów jasnogórskich, chorału gregoriańskiego oraz światowych prawykonań.

„Muzyka za zbiorów jasnogórskich towarzyszy od kilku lat Festiwalowi. W tym roku wystąpi podczas Inauguracji Liturgicznej Festiwalu na Jasnej Górze Zespół Muzyki Dawnej „La Tempesta”” – podkreśli o. Nikodem Kilnar, paulin z Jasnej Góry, członek Rady Programowo-Artystycznej Festiwalu.

Jednym z ciekawszych wydarzeń Festiwalu będzie prawykonanie „Gregorian Jazz” Stanisława Fiałkowskiego oraz koncert „Verbum Incarnatum” z udziałem Pawła Gusnara, znakomitego saksofonisty sopranowego. Jedną z gwiazd Festiwalu będzie sopranistka Simone Kermes (Niemcy) oraz Narodowy Chór Ukrainy Dumka, który wykona Całonocne Czuwanie op. 37 Siergieja Rachmaninowa.

Na Festiwalu wykonane zostaną również „Nieszpory Tatrzańskie” z udziałem Jana Karpiela Bułecki.

Na zakończenie Festiwalu odbędzie się koncert w 1050. rocznicę Chrztu Polski pt. „Historia Polski losami Świętych opowiedziana” w wykonaniu: Virum Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński, Chóru Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum”, Chóru Instytutu Muzyki Akademii Jana Długosza i Orkiestry Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana.
Festiwalowi towarzyszyć będzie projekt „Etno Gaude Mater” i wystawa Tadeusza Żaczka „Duchowe pogranicze”.
Komitet honorowy Festiwalu tworzą: prof. Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Wacław Depo, metropolita częstochowski i o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie to obecnie największy w Polsce projekt promujący muzykę różnych religii i kultur. Festiwal ma dwie misje: dialog międzykulturowy w ramach trzech największych religii monoteistycznych: Chrześcijaństwa, Judaizmu i Islamu oraz promocję polskiej muzyki sakralnej, zarówno dawnej jak i współczesnej. Więcej informacji o Festiwalu na stronie http://www.gaudemater.com/
ks.mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 kwietnia 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-04-22 14:13 Gidle: przygotowania do obchodów 500-lecia znalezienia cudownej figurki Matki Bożej.

W dominikańskim sanktuarium maryjnym w Gidlach rozpoczyna się w piątek 22 kwietnia nowenna przed uroczystościami Matki Bożej Gidelskiej Uzdrowieniem Chorych. Przez dziewięć kolejnych dni po wieczornej Mszy świętej odprawiane będzie nabożeństwo, które ma przygotować duchowo wiernych do jubileuszu 500-lecia znalezienia czczonej tutaj od stulecui figurki Matki Bożej.

Jubileuszowe uroczystości odbędą się 1 maja podczas dorocznego odpustu nazywanego „Kąpiółką”. To nawiązanie do ceremonii zanurzenia łaskami słynącej Figurki w poświęconym winie.

Tegorocznym uroczystościom przewodniczyć będzie arcybiskup Stanisław Gądecki - metropolita poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Rozpoczną się one o godz. 11.00 procesyjnym przeniesieniem Figurki Matki Bożej Gidelskiej z kapicy do ołtarza polowego. Po uroczystej Eucharystii zaplanowano koncert pieśni maryjnych.

Historia sanktuarium w Gidlach sięga początków XVI wieku, gdy miejscowy rolnik Jan Czeczek wyorał mierzącą 8 cm figurkę Matki Bożej przed pierwszą niedzielą maja. W następnym stuleciu wzniesiono tutaj kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Matki Bożej, którym od początku opiekują się dominikanie.

Ceremonia „Kąpiółki” nawiązuje do znalezienia Figurki na polu, obmycia w wodzie oraz pierwszego cudu, którym było przywrócenie wzroku niewidomym członkom rodziny Czeczków. Poświęcone w czasie „Kąpiółki” wino towarzyszy chorym w modlitwie do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, czczonej w Gidlach od pięciuset lat.
js / Gidle
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 kwietnia 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-04-19 21:22 Ks. Skubiś w Ołomuńcu o Europie i Polsce

„W Europie obserwujemy uderzenie w tożsamość chrześcijańską” - mówił w homilii 19 kwietnia ks. inf. Ireneusz Skubiś, honorowy redaktor naczelny tygodnika katolickiego „Niedziela”, w katedrze św. Wacława w Ołomuńcu na Morawach. Ks. Skubiś przewodniczył Mszy św. dla 800 pielgrzymów z diecezji rzeszowskiej, którzy w ostatnich dniach pielgrzymowali m.in. do grobu św. Jana Pawła II w Rzymie.

Msza św. była dziękczynieniem za 1050 lat Chrztu Polski i za 90 lat istnienia tygodnika katolickiego „Niedziela”.

Mszę św. z ks. Skubisiem koncelebrowało 16 kapłanów, na czele z ks. Józefem Kulą redaktorem odpowiedzialnym edycji rzeszowskiej „Niedzieli” i kierownikiem pielgrzymki oraz ks. Mariusz Frukacz z redakcji „Niedzieli”. Na Mszy św. byli również obecni pracownicy „Niedzieli” z Częstochowy.

W homilii ks. Skubiś podkreślił, że „tożsamość to wielka historia, tradycja, która zaczyna się od pytania kim jesteś” i dodał, że „jubileusz Chrztu Polski to wielkie świadectwo tożsamości”.

„Tożsamość każdego człowieka zaczyna się od poczęcia. Odpowiedź na pytanie kim jestem ukierunkowuje nas na Boga, który jest. Do Jego istoty należy to, że On jest” – kontynuował ks. Skubiś..

Honorowy redaktor naczelny „Niedzieli” przypomniał, że „historia narodu wskazuje nam, że potrzebna jest refleksja na temat polskich korzeni, dziejów, kultury, naszego zakorzenienia” - Polska kultura naznaczona jest Ewangelią. Nie ma polskiej kultury bez Ewangelii, bez krzyża. Ewangelizacja, czyli głoszenie o Bogu i o Chrystusie to jest konieczne zadanie – przypomniał ks. Skubiś.

Odnosząc się do współczesnej Europy ks. Skubiś zauważył, że „Europa uległa ateizmowi, hedonizmowi, liberalizmowi. Odeszła od Dekalogu, od Boga, od idei świętości i utraciła swoją tożsamość. Ta właśnie Europa boi się islamu”.

„Nie wystarczą osiągnięcia z dziedziny technologii, cybernetyki. Trzeba wprowadzać głęboką kulturę, głębokie myślenie. Wielkość człowieka nie mieści się w kontach bankowych, w zabawie i zbytkach” – kontynuował ks. Skubiś.

Honorowy redaktor „Niedzieli” podkreślił, że „trzeba zobaczyć misję Polski wobec starej ciotki Europy, która woli pieski zamiast dzieci”, ale również dodał, że „Polska potrzebuje prawdziwych patriotów, którzy widzą dobro Polaków. Trzeba nam zachować tożsamość chrześcijańską”.

Wskazując na postać św. Jana Sarkandra przypomniał, że „ten męczennik był wierny Bogu i Ewangelii” - Polak musi być wierny i nie może iść za Targowicą – dodał ks. Skubiś.

Ołomuniec w Czechach stanowi historyczną stolicę Moraw. Ołomuniec był w granicach arcybiskupstwa Moraw i Panonii (Węgier). W latach 869-885 arcybiskupem Moraw i Panonii był św. Metody, apostoł Słowian.

Budowę katedry św. Wacława w Ołomuńcu rozpoczął książę Świętopełk w latach 1104-1107. Kontynuował ją jego syn Wacław Henryk, który przed swoją śmiercią w 1130 r. przekazał budowę biskupowi ołomunieckiemu Jindřichowi Zdíkovi. Jeszcze nie dokończona budowla została konsekrowana 30 czerwca 1131 r., dokończono ją dopiero w roku 1141. W tym samym roku stała się też katedrą, to znaczy kościołem biskupim.

W katedrze ołomunieckiej znajduje się ciało św. Jana Sarkandra (1576 – 1620), kapłana, męczennika
ks. mf / Ołomuniec
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 19 kwietnia 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-04-17 23:19 Jasna Góra: „Rodzina Bogiem silna” - ósma debata jasnogórska

„Rodzina Bogiem silna” to temat ósmej debaty z cyklu „Raport Jasnogórski 2016”, która odbyła się 17 kwietnia w Sali Rycerskiej na Jasnej Górze. Celem dysput jasnogórskich jest duchowe przygotowanie wiernych do godnego przeżycia 60. rocznicy Jasnogórskich Ślubów Narodu.

Dysputę poprzedziła Msza św. sprawowana w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Roman Pindel, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej. W homilii bp Pindel odniósł się m. in. do słów psalmu 23 „Pan jest Pasterzem moim”. – Psalm ten odwołuje się do ważnej potrzeby każdego człowieka, to jest do poczucia bezpieczeństwa – podkreślił bp Pindel i wskazał na konieczność modlitwy o dobrych pasterzy.

Tym razem w debacie jasnogórskiej wypowiadali się: biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel, audytorzy ostatniego Synodu o rodzinie Jadwiga i Jacek Pulikowscy, dziennikarze i działacze społeczni Karolina i Tomasz Elbanowscy, wiceminister z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosz Marczuk. Dysputę w Sali Rycerskiej prowadził red. Jan Pospieszalski, dziennikarz i publicysta.

Rozpoczynając dyskusję o przesłaniu Jasnogórskich Ślubów Narodu red. Pospieszalski zapytał i biblijny obraz rodziny i małżeństwa. - Bóg jako Ojciec dominuje w biblijny przekazie – mówił bp Roman Pindel, który przywołał rozważania kard. Stefana Wyszyńskiego zamieszczone w książce zatytułowanej „Ojcze nasz”. - Pojęcie ojcostwa jest widziane w niej bardzo szeroko. Mowa jest o powszechności ojcostwa. Prymas Wyszyński czyni dziećmi Bożymi wszystkich ludzi – podkreślił biskup.

Odpowiadając na pytanie czy księża mogą mówić i nauczać o małżeństwie i rodzinie bp Pindel odniósł się do książki Karola Wojtyły „Miłość i odpowiedzialność”, w której przyszły papież zauważa, że jako kapłan ma duże doświadczenie człowieka i ma też doświadczenie odpowiedzi na szereg pytań natury etycznej. Również Jacek Pulikowski zauważył, że „o małżeństwie i rodzinie kapłan wie często znacznie więcej niż tylko małżonkowie, chociażby poprzez doświadczenie konfesjonału”.

Prowadzący debatę red. Pospieszalski przypomniał, że kard. Stefan Wyszyński dużo mówił o godności i szacunku kobiety i matki. - Kobieta ma swoje miejsce w rodzinie i w Kościele, i jest to rzecz oczywista. Kobieta w Kościele jest zauważona i doceniana – podkreśliła dodając Jadwiga Pulikowska. Natomiast Bartosz Marczuk zaznaczył, że „słowo ‘rodzina’ w obowiązkach konstytucyjnego ministra to wielka wartość”. Wiceminister odnosząc się współczesnej sytuacji w polskim społeczeństwie zauważył, że „na szczęście powoli zamazuje się znak równości między rodzinami wielodzietnymi a przemocą”. Równocześnie dodał, że „toczy się bój o podmiotowość rodziny i jest on nieustanny” i jako przykład walki o podmiotowość rodziny podał realizowany program 500 plus.

Mówiąc o akcji w sprawie 6-latków Karolina Elbanowska podkreśliła, jak ważne było wsparcie świętych od trudnych spraw: św. Judy Tadeusza i św. Rity. - Polscy rodzice powiedzieli zdecydowane „nie” wobec posyłania 6-latków do szkoły – podkreśliła. Zdaniem Karoliny Elbanowskiej, aby dzieci w Polsce rodziły się „to potrzebna jest nie tylko gotowość rodziców, ale potrzebna jest dobra atmosfera wokół rodziny. Potrzebne jest zaufanie do polskich rodzin”. Natomiast, co podkreśliła Jadwiga Pulikowska „trzeba się ucieszyć jak poczęło się gdziekolwiek dziecko i pomodlić się za tę matkę i jej dziecko”.

Red. Jan Pospieszalski pytał również o znaczenie programu kard. Wyszyńskiego dla narodu. - Prymas Wyszyński postawił na kategorię narodu. Można powiedzieć, że chciał go tak skonsolidować i jak Mojżesz przeprowadzić przez Morze Czerwone. Bóg pozwolił kard. Wyszyńskiemu zobaczyć to przejście. Ważne było skonsolidowanie narodu w Kościele. Naród w Kościele był niezwykłą siłą wobec władzy komunistycznej – odpowiedział bp Pindel.

Jak zaznaczył Jacek Pulikowski mówiąc o obrazie rodziny w naszych czasach to trzeba pamiętać, że „część ludzi się pogubiła i odeszła od Boga”. - Jest też wiele rodzin, które trzymają się Boga i inwestują w dzieci i rodzinę. Polska jeszcze nie zginęła dzięki rodzinom Bogiem silnym – podkreślił Jacek Pulkowski. - Na szczęście młode pokolenie jest przywiązane do wartości. Nie ma nic bardziej proinwestycyjnego niż polityka prorodzinna i rodziny z dziećmi, rodziny wielodzietne – dodał Bartosz Marczuk. Również zdaniem Karoliny Elbanowskiej „rodzina się państwu opłaca. Mówi się o modzie bycia singlem, czy też rodziną bez dzieci. Jednak bardzo wiele rodzin w Polsce ma pragnienie dziecka”.

Dyskutanci zwrócili również uwagę na trudności ekonomiczne rodzin i biedę. - Ponad 800 tys. dzieci żyje poniżej poziomu egzystencji. Dlatego potrzebna jest też inwestycja w kapitał ludzki – przypomniał wiceminister Marczuk. - Niestety często rodziny są poddawane presji. Wymaga się, aby rodzina była perfekcyjna – dodał Tomasz Elbanowski. Na dramat odebrania dzieci z polskich rodzin zwróciła uwagę Karolina Elbanowska. – Liczbę tych dzieci liczy się w tysiącach – dodała.

Red. Pospieszalski przypomniał słowa kard. Wyszyńskiego, że „Naród zabezpiecza się bardziej w rodzinie niż w granicach państwa”. - Trzeba również pracować nad odmianą mentalności ludzi, żeby pragnęli mieć dzieci. największa radość i szczęście płynie z rodziny. Największa wyrwa jest w sferze ojcostwa. Jesteśmy narodem zranionym w warstwie męskiej – podkreślił Jacek Pulikowski i dodał, że „przyszłość narodu idzie przez rodzinę, a przyszłość rodziny zależy od miłości i więzi między mężem i żoną”. Jacek Pulikowski wskazał za św. Janem Pawłem II na temat komunii małżeńskiej i z bólem zauważył, że „najbogatsze kraje z najbardziej zniszczonym Kościołem i rodzinami chcą błogosławić grzech zamiast wyrywać ludzi z grzechu, chcą przerobić Chrystusa, bardziej Go zliberalizować”.

Podczas debaty nie zabrakło również odniesień do najnowszej adhortacji apostolskiej papieża Franciszka „Amoris laetitia”, gdzie jak zauważył Jacek Pulikowski „jest pochylenie się nad grzesznikiem, ale brakuje powiedzenia: „Idź i nie grzesz więcej”. Natomiast zadaniem bp. Pindla w adhortacji papieża Franciszka „jest zachęta do pochylenia się nad osobami w sytuacji grzechu i nad rodzinami w sytuacji nieuregulowanej, co jest też bardzo ważne”. - Oczywiście problemem jest to, co wyniknie z nadinterpretacji niejasnych sformułowań – dodał ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej.

Również obecni na debacie przedstawiciele „Ognisk Świętej Rodziny” przy Instytucie Świętej Rodziny w Łomiankach zwrócili uwagę na znaczenie modlitwy, rekolekcji w odbudowaniu relacji małżeńskiej.

Uczestnicy debaty uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim, który poprowadził ks. Marek Studenski wikariusz generalny diecezji belsko-żywieckiej, który w swoim rozważaniu skupił się na temacie „Rodzina Bogiem silna”.

Kolejna debata w Sali Rycerskiej na Jasnej Górze odbędzie się w niedzielę 1 maja.

Każda rozmowa jest transmitowana na żywo przez Radio Jasna Góra oraz rejestrowana przez Studio Telewizyjne „Niedzieli”. Patronat honorowy nad Raportem Jasnogórskim 2016 objęli: Prezydent RP Andrzej Duda, KEP, metropolita częstochowski abp Wacław Depo, generał Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski oraz Instytut Prymasa Wyszyńskiego. Autorami projektu dysput są: o. dr Mariusz Tabulski i o. dr Michał Legan, a głównym organizatorem – klasztor jasnogórski.
ks.mf / Jasna Góa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 17 kwietnia 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-04-17 17:02 Borowno: obchody ku czci ks. Jana Długosza i jego matki

Konferencja, projekcja filmu i Msza święta były częścią obchodów ku czci ks. Jana Długosza i jego matki Beaty z Borowna. Wspomnienie słynnego kronikarza Polski zorganizowano 17 kwietnia w kościele św. Wawrzyńca, diakona i męczennika w Borownie.

Otwierając obchody Robert Wysmołek, nauczyciel historii Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borownie podkreślił, że „bliski związek ks. Jana Długosza z Borownem to powód do dumy, ale także zobowiązanie, aby pamiętać o wielkim kronikarzu i jego dziele”.

Następnie ks. dr Jacek Kapuściński, wykładowca historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie i Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie ukazał znaczenie i wpływ Borowna na życie ks. Jana Długosza.

Dzieje wielkiego dziejopisarza i jego matki Beaty z Borowna prelegent ukazał w szerokim kontekście historycznym, szczególnie dziejów rodu Szreniawitów. Ks. Kapuściński przypomniał, że „ród Szreniawitów z ok. XII w. był osiedlony nad rzeką Szreniawą a między XII a XIII wiekiem doszło do przesiedlenia rodu nad rzekę Wiercicę w okolicach Złotego Potoku”.

Ks. Kapuściński ukazał również genealogię ks. Jana Długosza i jego matki. Przypomniał, że wśród przodków wielkiego kronikarza dziejów Polski są: Bieniasz (Bienik) herbu Śreniawa i jego synowie: Michał z Borowna i Marcin (Marcisz) z Borowna. - Michał z Borowna poślubił Elżbietę z Kruszyny, natomiast Marcin (Marcisz) z Borowna poślubił prawdopodobnie Bachnę. Z tego właśnie małżeństwa ok. 1390 r. przyszła na świat Beata z Borowna, matka ks. Jana Długosza – mówił ks. Kapuściński.

Prelegent przypomniał, że ojcem słynnego kronikarza był Jan Długosz z Niedzielska, rycerz, starosta nowokorczyński i brzeźnicki, uczestnik bitwy pod Grunwaldem.

Po konferencji uczestnicy obchodów obejrzeli film pt. „Długoszowe ślady” przygotowany przez nauczycieli i uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borownie.

Obchody zakończyła Msza św. pod przewodnictwem ks. Jacka Kapuścińskiego. Podczas homilii ks. Kapuściński nawiązując do Ewangelii podkreślił, że „wybitny kronikarz Polski ks. Jan Długosz był dobrym pasterzem”. - Patrząc na historię trzeba dostrzec pasterskie dzieło ks. Jana Długosza i pasterskie dzieło Kościoła. Ważna jest również nasza odpowiedzialność za Kościół – przypomniał duchowny.

Na zakończenie Mszy ks. Piotr Krzemiński dziękując za zorganizowanie obchodów czci ks. Jana Długosza, słynnego kronikarza Polski i jego matki Beaty z Borowna podkreślił jak ważna jest historia i jej znajomość dla przyszłych pokoleń mieszkańców Borowna.

Organizatorem obchodów był Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Borownie i parafia św. Wawrzyńca w Borownie. Obchody zgromadziły m.in. przedstawiciele władz gminy Mykanów z wójtem Dariuszem Pomadą, przedstawicieli władz oświatowych, młodzież szkolną, wiernych z parafii w Borownie. Obchody uświetniła Orkiestra Dęta z Mykanowa.

Ks. Jan Długosz (1415-1480) wybitny historyk polski, kanonik krakowski, dyplomata, proboszcz parafii św. Marcina w Kłobucku (1434-1448), wychowawca synów królewskich; od 1480 arcybiskup - nominat lwowski. Fundator beneficjów Kościoła katolickiego, autor wielu prac o charakterze źródłowym. Najważniejsze jego dzieło to "Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego", obejmujące dzieje Polski od czasów legendarnych do 1480 w 12 księgach (1455-80).

Beata z Borowna, matka ks. Jana Długosza, córka Marcina (Marcisza) z Borowna, urodziła się ok. 1390 r. Prawdopodobnie w 1410 r. poślubiła Jana Długosza z Brzeźnicy herbu Wieniawa. Zmarła w 1429 r. Została pochowana w podziemiach wieluńskiej Fary, zbombardowanej we wrześniu 1939 roku.
ks.mf / Borowno
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 17 kwietnia 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-04-17 15:37 Jasna Góra: aż 40 tysięcy motocykli stanęło dziś na Jasnej Górze

Prosto z głównych uroczystości rocznicowych Chrztu Polski na Jasną Górę dotarł XIII Motocyklowy Zlot Gwiaździsty im. ks. Ułana Zdzisława Peszkowskiego. Z modlitwą za Polskę i Polaków, na otwarcie sezonu i po błogosławieństwo przyjechało ok. 40 tys. motocyklistów nie tylko z Polski, ale również z zagranicy.

Jak podkreśla komandor Wiktor Węgrzyn, pomysłodawca i organizator zlotu głównym jego celem jest ocalenie pamięci o Kresach. - My jesteśmy jednym narodem i pomimo iż podzieliły nas granice, im nie chcemy odbierać Wilna ani Lwowa, ale chcemy mieć tam dostęp i jeździć w te święte polskie miejsca – powiedział komandor. Podkreślił, że na Kresach Rzeczpospolitej pozostała druga połowa Polski, tam są Polacy, którzy mają bardzo trudne życie. - Każdy nasz przyjazd do nich, przytulenie ich jest dla nich niezwykle ważne. Najważniejsza jest nasza pamięć – dodaje Wiktor Węgrzyn.

To dlatego organizowane są tam Rajdy Katyńskie, pielgrzymki do miejsc kaźni, spotkania z Polakami, budowane są szkoły, biblioteki i kościoły. Materialnym wyrazem pamięci o Kresach była na Jasnej Górze zbiórka darów, w tym zabawek, które trafią do sierocińców na Wschodzie.

Do wygłoszenia kazania podczas Mszy św. celebrowanej w południe na szczycie jasnogórskim zaproszony został ks. Dariusz Stańczyk uczestnik Rajdów Katyńskich, proboszcz kościoła Trójcy Przenajśw. w Tobolsku na Syberii. Jak podkreślił kapłan przybył tu „by dać świadectwo o tym, jak cenny Polska ma skarb ukryty w syberyjskiej tajdze” i po to, by prosić o nowych kapłanów. – Od 20 lat księża już pojawiają się na Syberii, ale wciąż jest ich za mało. Dowodem na to jest na przykład fakt, że ja obsługuję w tej chwili parafię wielkości Polski i jestem sam, to mówi samo za siebie. Nieraz do wspólnoty jakiejś muszę jechać 400 czy 500 kilometrów, najgorzej jest zimą, kiedy są wielkie śniegi i mrozy – powiedział ks. Stańczyk.

Mszy Świętej przewodniczył o. Bátor Botond, węgierski Paulin, który przyprowadził do Częstochowy 100 węgierskich motocyklistów.
Jasnogórski Zlot zawsze jest okazją do prośby o błogosławieństwo i bezpieczną jazdę w nowym sezonie motocyklowym, który właśnie został zainaugurowany.
W tym roku XIII Zlot Motocyklowy im. Księdza Ułana Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego, rozpoczął się już 14 kwietnia w Gnieźnie. Motocykliści włączyli się bowiem w oficjalne obchody 1050-lecia Chrztu Polski. Pierwsze spotkanie miało miejsce na Polach Lednickich. Po spędzonej w namiotach nocy, 15 kwietnia kolumna pojechała do Poznania, a 16 kwietnia rano, na Jasną Górę. Na trasie do Częstochowy pojawiła się również motocyklowa husaria czyli motocykliści z założonymi 28 skrzydłami husarskimi ufundowanymi przez Narodowe Centrum Kultury.

Jasnogórskie spotkanie rozpoczęło się 16 kwietnia o 16:00 spotkaniem przy pomniku Prymasa Tysiąclecia, Stefana kardynała Wyszyńskiego. Potem motocykliści wyruszyli pod pomnik Komendanta Stanisława Sojczyńskiego Warszyca, gdzie złożony został wieniec i zapalone zostały znicze. O godz. 18:00 odbyło się spotkanie motocyklowe w sali O. Kordeckiego, gdzie zaprezentowano film Agnieszki Piwar „Rajd katyński – śladami pamięci”, po którym odbył się koncert polskich harcerzy z Wilna.

Uczestnicy Zlotu wzięli udział w Apelu Jasnogórskim a dziś rano udali się na Górkę Przeprośną by potem w wielkiej kolumnie przyjechać na Jasną Górę. Organizatorem Zlotu jest Stowarzyszenie „Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński”.
it / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 17 kwietnia 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-04-16 16:37 Częstochowa: odbyła się konferencja naukowa o bł. ks. Jerzym Popiełuszce

„Bł. ks. Jerzy Popiełuszko – dojrzały chrześcijanin i uczciwy obywatel. Katechetyczne i pedagogiczne implikacje” - to temat konferencji naukowej dla katechetów, która odbyła się 16 kwietnia w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Wprowadzając w tematykę konferencji ks. dr Roman Ceglarek, dyrektor wydziału przekazu wiary, nauczania i wychowania katolickiego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie podkreślił, że „jeszcze dwadzieścia lat temu pamięć o ks. Popiełuszce wykuwaliśmy na kamiennych tablicach, dzisiaj uczynimy to słowami”.

Tematykę konferencji zaprezentowali: Elżbieta Straszak, nauczyciel historii i konsultant w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk, wykładowca teologii moralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie i w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie, dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej, ks. dr Mariusz Sztaba, specjalista za zakresu pedagogiki społecznej oraz mgr Iwona Karlak, konsultant ds. katechezy przy Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Elżbieta Straszak omawiając „politykę PRL-u wobec Kościoła za czasów stanu wojennego” ukazała szerszy kontekst polityki władz komunistycznych wobec Kościoła, poczynając od 1945 r. – Nie można zrozumieć polityki władz komunistycznych wobec Kościoła i samej osoby bł. ks. Jerzego Popiełuszki w okresie stanu wojennego bez odniesienia do wcześniejszych działań władz komunistycznych w PRL-u – podkreśliła Elżbieta Straszak.

„Przykładem wrogich wobec Kościoła poczynań władz komunistycznych było m. in. wcielanie kleryków do wojska, utrudnianie obchodów Milenium Chrztu Polski i nie wpuszczenie papieża Pawła VI na te obchody w 1966 r.” – kontynuowała prelegentka i dodała, że „w tamtym trudnym okresie Kościół był ostoją kultury, był blisko rodzin, ludzi pracy”. Elżbieta Straszak przypomniał także rolę kard. Augusta Hlonda, kard. Stefana Wyszyńskiego i ks. Jerzego Popiełuszki w umacnianiu narodu.

Następnie ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk pokazując życie bł. ks. Jerzego Popiełuszki jako „żywą katechezę wierności Bogu i prawdzie” podkreślił, że „bł. ks. Jerzy Popiełuszko był jednym z apostołów wolności w naszej Ojczyźnie” – W stanie wojennym w trakcie Mszy św. za Ojczyznę ks. Jerzy zyskał niezwykły autorytet – mówił ks. Olczyk.

Wskazując na „wierność Bogu w życiu ks. Popiełuszki” prelegent przypomniał, że „męczennicy są szczególnym darem dla Kościoła”. – Ks. Jerzy nigdy nie zdradził ani kapłaństwa, ani powierzonym jemu ludzi. Na taką postawę miała zapewne wpływ atmosfera domu rodzinnego i wychowanie w wierności Bogu – podkreślił ks. Olczyk i dodał, ze „ks. Popiełuszko był zafascynowany św. Maksymilianem Kolbe i każdego dnia był wierny modlitwie różańcowej i lekturze „O Naśladowaniu Chrystusa” Tomasza a Kempis”. „Natomiast wierność prawdzie jest szczególnie obecna w kazaniach ks. Jerzego, w których analizował konfrontację prawdy z kłamstwem” – kontynuował prelegent.
Zdaniem ks. Arkadiusza Olczyka „przesłanie ks. Popiełuszki jest dzisiaj aktualne dla katechetów, którzy w chodzą przecież w szeregi walki ze współczesną sekularyzacją i chrystianofobią”.

Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej dr Artur Dąbrowski omawiając „aktualność teologii bł. ks. Jerzego Popiełuszki w konfrontacji z ateizmem” przypomniał, że w „Polsce Ludowej zaplanowano ateizację na szeroką skalę” – Uderzenie w pasterzy osiągnęło swe apogeum w dwóch momentach, a mianowicie w czasie aresztowania i uwięzienia kard. Stefana Wyszyńskiego i w porwaniu i morderstwie ks. Jerzego Popiełuszki – mówił Artur Dąbrowski.

Prelegent przypomniał, że w odpowiedzi na ateizację i wizję marksistowską ks. Popiełuszko sięgał do teologii narodu kard. Stefana Wyszyńskiego – Na pierwszym planie teologicznej koncepcji ks. Jerzego znajduje się pojęcie prawdy, miłości i wolności. Inspiracją dla ks. Popiełuszki była również postawa, którą reprezentował Prymas Tysiąclecia – podkreślił prelegent i dodał, że „w swoje koncepcji teologii i antropologii ks. Popiełuszko przypominał, że obowiązkiem chrześcijan jest stać przy prawdzie”.

Następnie ks. dr Mariusz Sztaba wskazał na „inspiracje i moc katolickiej nauki społecznej w życiu i nauczaniu bł. ks. Jerzego Popiełuszki” – Za co ks. Popiełuszko poniósł śmierć męczeńską ? – pytał prelegent i odpowiedział, że „za społeczny wymiar wiary chrześcijańskiej”.

„Źródłem poznania ks. Popiełuszki są jego kazania, w których takie pojęcia jak: prawda, wolność, solidarność, sumienie, władza jako służba, prawa człowieka, godność osoby ludzkiej zajmują najważniejsze miejsce” – mówił ks. Sztaba.

Prelegent przypomniał, że „w nauczaniu społecznym Kościoła ks. Popiełuszko widział antidotum na zawirusowanie ówczesnego życia społecznego” – Wiara ks. Jerzego była pełna nadziei, prawdy i miłości – przypomniał ks. Sztaba.

Na zakończenie konferencji mgr Iwona Karlak przypominając, że „bł. ks. Jerzy Popiełuszko jest świętym na nasze czasy” podkreśliła, że „był on mistrzem budowania relacji, odpowiedzialny za najsłabszych, był stróżem prawdy i wzorem kapłana, nauczycielem wolności, wzorem współpracy ze świeckimi i patronem jedności” – Jego wielkość rodził się przy ołtarzu –podkreśliła Iwona Karlak.

Konferencję zorganizowali: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie i Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Wzięli w niej udział katecheci z archidiecezji częstochowskiej.
ks.mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 16 kwietnia 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-04-14 10:11 „Iskra Bożego Miłosierdzia” w intencji Ojczyzny na ulicach Częstochowy (zapowiedź)

W najbliższy piątek 15 kwietnia o godz. 15.00 w ramach obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski na skrzyżowaniach i placach miast całej Polski oraz w kościołach i placówkach polonijnych zapłonie „Iskra Bożego Miłosierdzia”.

Także Częstochowa będzie uczestniczyć w tej wielkiej modlitwie. Na skrzyżowaniach w centrum miasta spotkają się dzieci, młodzież, ludzie bezdomni, osoby życia konsekrowanego i inni mieszkańcy miasta, by Koronką do Bożego Miłosierdzia modlić się w intencji Ojczyzny.

Od kilku lat, wierni co rok spotykają się na modlitwie 28 września w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćko, spowiednika św. Faustyny. Tegoroczne, kwietniowe spotkanie ma charakter wyjątkowy i jest ściśle związane z Jubileuszem Chrztu Polski.

- Dobrze, że w tym wielkim zawirowaniu politycznym i chaosie będziemy mogli zatrzymać się na chwile i prosić o Boże Miłosierdzie, a rocznica Chrztu Polski to wyjątkowa okazja – dzieliła się z nami s. Milena ze zgromadzenia Sióstr św. Józefa, która jest koordynatorką „Iskry do Bożego Miłosierdzia” w Częstochowie.
„Polska ma głębokie korzenie wywodzące się z Ewangelii i tych wartości musimy bronić, tych wartości nie można niszczyć, bo tylko na tych wartościach można budować. To właśnie Chrzest Polski przypomina nam, gdzie są nasze korzenie. Jeżeli będziemy budować na piasku - na jakichś wartościach tylko politycznych, to wcześniej czy później wszystko się rozsypie. Trwałe korzenie są w wartościach chrześcijańskich. Właśnie o to teraz modlimy się, dziękując za łaskę Chrztu św. dla naszego narodu – podkreśla s. Milena

W piątek 15 kwietnia o godz. 15.00, w duchowej łączności z innymi miastami, częstochowianie będą modlić się w intencji Ojczyzny w następujących miejscach:

na Placu Biegańskiego
· na Kwadratach (Al. Wolności i Al. NMP)
· przy Trójkącie (ul. Ks. J. Popiełuszki i Al. Jana Pawła II)
· przy Urzędzie Miasta (ul. Śląska i J. Waszyngtona)
· przy Ośrodku Wychowawczym Sióstr św. Józefa (ul. ks. bp T. Kubiny i ul. Klasztorna)
· przy Akademii Polonijnej (ul. ks. J. Popiełuszki i 7 Kamienic)
· przy przedszkolu Sióstr Nazaretanek ( ul. H. Dąbrowskiego i Jasnogórska)
· przy Urzędzie Marszałkowskim (ul. J. III Sobieskiego)

Koronce do Bożego Miłosierdzia na ulicach naszego miasta patronuje Zespół ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Częstochowskiej.
ks. mf, jok / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 14 kwietnia 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-04-10 22:34 Piekary Śląskie - Jasna Góra: pielgrzymka „Na przekór”

To była pielgrzymka „Na przekór”. Przede wszystkim na przekór swoim przyzwyczajeniom i wygodzie. Na pątniczy szlak z Piekar Śląskich na Jasną Górę wyruszyli już po raz 13. Trasę ponad 60 km pokonali w 14 godzin.

Piesze pielgrzymowanie rozpoczęli w sobotę (9 kwietnia) o godz. 21 sprzed Bazyliki NMP w Piekarach Śląskich. Do Częstochowy dotarli w niedzielę (10 kwietnia) przed południem. Tuż przed Jasną Górą, w Dolinie Miłosierdzia, nastąpił dłuższy postój i była okazja na wzmocnienie sił ciepłym posiłkiem. Pallotyni przygotowali bowiem 100 kg bigosu.

Wśród 340 śmiałków przeważały osoby młode. Jednak najstarszy tegoroczny pątnik miał 74 lata. W tym roku w szczególny sposób pielgrzymi swoje trudy ofiarowali w intencji chrześcijan prześladowanych w Syrii. Kompania z Piekar jest tym samym tegoroczną „jaskółką” pieszego pielgrzymowania na Jasną Górę.

„W wakacje 2006 r. będąc na Mszy w Piekarskiej Bazylice usłyszałem, że jutro do Częstochowy wychodzi piesza pielgrzymka. Wtedy mnie ruszyło. Wróciłem do domu i oznajmiłem mamie, że jutro idę na pielgrzymkę do Częstochowy. Ucieszyła się. Wtedy dokończyłem, że idę sam - w jeden dzień. I tak się zaczęło” – tłumaczy Michał Piec, pomysłodawca ekstremalnej pielgrzymki

Pierwsze wędrówki do Częstochowy odbywały się w ciągu dnia. Jednak nastoletniemu wówczas chłopakowi była potrzebna większa adrenalina. „Dwa lata później wraz z kilkoma chłopakami z mojej wspólnoty Młodzieży Franciszkańskiej TAU (Karol, Misiek, Starzu, Świstak i ja), postanowiliśmy wyjść z Piekar o godz. 22.30 i na Jasną Górę dojść przedpołudniem dnia następnego. Nie obyło się, bez wielu przygód, ale ostatecznie dotarliśmy jak trzeba do Tronu Królowej Polski” – dopowiada Piec.

Chociaż nocna pielgrzymka to pomysł osób świeckich, nie mogło oczywiście zabraknąć na niej kapłanów. Pallotyn, ks. Andrzej Partika z tą grupą pielgrzymował już po raz siódmy: „To godne pochwały, że takie inicjatywy wychodzą od świeckich. Oni lepiej potrafią to zorganizować. My, księża skupiamy się tylko na tym, co wynika z naszych święceń - sprawowanie Eucharystii oraz jednanie ludzi z Bogiem w sakramencie pokuty i pojednania”.

Wśród kapłanów było także kilku kapucynów oraz księży diecezjalnych, m.in. ks. Marcin Wierzbicki, koordynator ŚDM w Archidiecezji Katowickiej.

Nocne pielgrzymowanie rozpoczęło się Eucharystią sprawowaną w Bazylice Najświętszej Marii Panny w Piekarach Śląskich. Zakończyła natomiast Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze.
jk / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 10 kwietnia 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
Strony: 1 2 3 4 5

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT