Znaleziono depesz: 5886
2016-02-10 21:20 Abp Depo: znak popiołu mówi nam prawdę o nas samych

„Jeszcze brzmią w naszych uszach dźwięki karnawałowe, czy też studniówek, a już dzisiaj Kościół daje...

2016-02-03 22:07 Częstochowa: pogrzeb Andrzeja Nowickiego, znanego muzyka jazzowego

Andrzej Nowicki, zmarły 31 stycznia muzyk jazzowy, został pochowany w środę, 3 lutego, na częstochowskim cmentarzu Kule. Mszy św. w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Tajemnicy Emaus przewodniczył ks. prof. Kazimierz Szymonik. Homilię wygłosił ks. inf. Ireneusz Skubiś, honorowy redaktor tygodnika „Niedziela”.

W uroczystościach pogrzebowych wzięła udział rodzina zmarłego muzyka, wielu częstochowian, przedstawiciele świata kultury oraz muzycy związani z Andrzejem Nowickim, m.in. z formacji Five O’Clock Orchestra i Siergiej Wowkotrub Trio.

W homilii ks. Ireneusz Skubiś ukazał zmarłego jako człowieka kultury i wiary, otwartego na piękno. Wspomniał również czas kiedy zmarły jazzman należał do duszpasterstwa akademickiego. - Wyjątkowy człowiek ukształtowany przez muzykę, przez grę. Był bardzo przyjaznym i dobrym człowiekiem – podkreślił również ks. prof. Kazimierz Szymonik.

„Andrzeja Nowickiego poznałem podczas jednego z występów formacji Five O’Clock Orchestra w klubie jazzowym w Częstochowie. Potem również spotykaliśmy się w redakcji „Niedzieli”, kiedy przychodził na Mszę św. i spotkanie byłych studentów z duszpasterstwa akademickiego, których duszpasterzem był ks. inf. Ireneusz Skubiś” – wspomina zmarłego ks. Mariusz Frukacz redaktor „Niedzieli” „Oczywiście bardzo często rozmawialiśmy o jazzie, który również jest mi bardzo bliski. Podczas ostatniego naszego spotkania Andrzej Nowicki podarował mi z osobistą dedykacją jedną z płyt, którą nagrał wspólnie z zespołem Five O’Clock Orchestra. Myślę, że kiedy będę słuchał tej płyty Andrzej Nowicki będzie grał w moim sercu i będzie obecny w moich modlitwach” – dodaje ks. Frukacz

Na cmentarzu podczas uroczystości pogrzebowych zabrzmiała muzyka jazzowa w wykonaniu przyjaciół muzyka. Ostatnie pożegnanie zagrali m. in. Tadeusz Ehrhardt-Orgielewski, Andrzej Wardęga, Janusz Sołtysik, Eugeniusz „Kerry” Marszałek.

W czwartek, 4 lutego, odbędzie się o godz. 19.00 wspomnieniowy koncert poświęcony Andrzejowi Nowickiemu w Klubie Jazzowym Five O’Clock przy ulicy Racławickiej 2 w Częstochowie.

Andrzej Nowicki, częstochowski jazzman był wieloletnim członek formacji jazzu tradycyjnego Five O'Clock Orchestra. Z FOCO związany był od samego początku, czyli od 1969 roku. W zespole grał na gitarze i banjo. Od 2001 grał również w Siergiej Wowkotrub Trio. Był wykładowcą Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Radomsku w klasie gitary.

Z formacją jazzu tradycyjnego Five O'Clock Orchestra wspólnie nagrał takie płyty jak: „Lazy River”, „Bix & Henryk” oraz „Suitę Nowoorleańską”. Natomiast z zespołem Siergiej Wowkotrub Trio nagrał płytę „Happy Times”. Był członkiem założycielem Polskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego.
Był związany z Duszpasterstwem Akademickim, którego duszpasterzem był ks. inf. Ireneusz Skubiś. Andrzej Nowicki był uczestnikiem spotkań byłych studentów ze swoim duszpasterzem organizowanych w siedzibie redakcji tygodnika katolickiego „Niedziela”.

Zmarł 31 stycznia 2016 r. w Częstochowie
ks.mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 03 lutego 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-02-03 11:40 Częstochowa: katolicki ruch dobroczynny będzie kwestować na rzecz niepełnosprawnych sierot

Zbiórkę ofiar do puszek na pomoc dla niepełnosprawnych sierot społecznych przeprowadzi w niedzielę 14 lutego z okazji Światowego Dnia Chorego Katolicki Ruch Dobroczynny „Betel” w Częstochowie. Przykościelna kwesta odbędzie się już po raz piętnasty.

Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na domy z niepełnosprawnymi sierotami społecznymi oraz na prowadzenie działalności wśród osób niepełnosprawnych i chorych w archidiecezji częstochowskiej.

W domach „Betel” zdrowi wolontariusze opiekują się osobami niepełnosprawnymi fizycznie i umysłowo, mieszkając z nimi pod jednym dachem. Domy te, nazywane Wspólnotami Życia, w naszej archidiecezji funkcjonują w Częstochowie przy ul. Kopernika, Okólnej i Pawiej, a także w Janowie i Działoszynie. Rodzinę znalazło w nich kilkadziesiąt niepełnosprawnych sierot społecznych - podkreśla Karolina Mysłek z Ruchu „Betel”.

Dziś ruch „Betel” organizuje spotkania dla osób chorych, starszych, ich rodzin oraz przyjaciół. Swoją działalność oprócz terenu Polski skierował także na Białoruś, gdzie tworzy świetlice dla niepełnosprawnych, i do Etiopii, gdzie prowadzi dom z sierotami społecznymi. Datki z kwesty zostaną przeznaczone na domy z niepełnosprawnymi oraz na prowadzenie działalności wśród osób niepełnosprawnych i chorych w archidiecezji częstochowskiej, inicjowanych przez ruch dobroczynny „Betel” – dodaje Karolina Mysłek.

Natomiast ks. Jacek Marciniec, duszpasterz osób niepełnosprawnych w archidiecezji częstochowskiej zapewnia, że w intencji ofiarodawców zostanie odprawiona Msza św. na Jasnej Górze, podczas diecezjalnego czuwania 11/12 lutego, prowadzonego przez katolicki ruch dobroczynny „Betel”.

Ruch „Betel” rozpoczęło działalność w 1990 r. w Częstochowie. Twórcą Ruchu jest Andrzej Kalinowski. Dewizą i programem Ruchu są słowa „homo” ,„amicitia”, „communio”, „Deus” (człowiek, przyjaźń, wspólnota, Bóg). Od samego też początku działalność ruchu wspiera abp Stanisław Nowak, obecnie metropolita senior częstochowski.

„Od samego początku Ruch wzoruje się w działaniu na wspólnotach życia chrześcijańskiego osób niepełnosprawnych, założonych przez Jeana Vanier” – podkreśla Andrzej Kalinowski.

O działalności Ruchu w Afryce opowiada m.in. książka Andrzeja Kalinowskiego pt. „Dom na rogu Afryki”, której promocja odbędzie się w auli redakcji tygodnika katolickiego „Niedziela” w Częstochowie, 15 lutego, o godz. 17.00.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 03 lutego 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-02-02 21:21 Abp Depo: budowanie z Chrystusem było i jest znakiem sprzeciwu

„Budowanie z Chrystusem było i jest jakimś znakiem sprzeciwu. Trzeba żyć dla Niego nie tylko na próbę czasu, ani na próbę uczuć” - powiedział abp Wacław Depo, który 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego i Dzień Życia Konsekrowanego, przewodniczył Mszy św. w archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie. Msza św. była połączona z 4. rocznicą ingresu metropolity częstochowskiego oraz 90. rocznicą ingresu pierwszego biskupa częstochowskiego Teodora Kubiny.

Na Eucharystii zgromadziły się siostry zakonne i bracia z domów zakonnych, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego i alumni Niższego seminarium Duchownego w Częstochowie , ale także energetycy, elektrycy i elektronicy obchodzący swoje święto patronalne.

W homilii abp Depo podkreślił, że „ofiarowanie Pańskie jest pomostem wiary pomiędzy tajemnicą Bożego Narodzenia a tajemnicą Wielkiej Nocy” - Maryja oddaje Bogu Jego Syna. To ofiarowanie osiągnie swój szczyt przez tajemnicę Golgoty i Jego Krwi – mówił abp Depo i dodał, że „ trzeba, by Jezus był przez nas odczytywany na nowo, bo na płaszczyźnie wiary spotykamy Go codziennie”.

Nawiązując do listu do Hebrajczyków metropolita częstochowski przypomniał, że „Chrystus musiał się upodobnić pod każdym względem do braci. W ofiarowaniu jest zapowiedź śmierci, ale też zwycięstwa”.

Mówiąc o tajemnicy życia konsekrowanego arcybiskup wskazał na „dar Boga dla nas i dar życia Jezusa dla nas” - Moje i twoje życie powinno mieć podwójny wymiar, najbardziej ludzki i najbardziej Boży – zwrócił się arcybiskup do osób życia konsekrowanego i zaapelował, że „trzeba potwierdzić prymat wiary w Boga”.

„Dziękuję Bogu za was, jako dar dla Kościoła. Dziękuję za waszą odpowiedź. Bóg nie jest konkurentem dla ludzkiej wolności. Chrystus niczego nie odbiera. Musicie zrozumieć swoją niepowtarzalną obecność w Kościele i w świecie” – kontynuował abp Depo.

Metropolita częstochowski nawiązał również do jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski i przypomniał słowa św. Jana Pawła II, wypowiedziane w Warszawie, 2 czerwca 1979 r. „Kościół przyniósł Polsce Chrystusa - to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa” – mówił wówczas Jan Paweł II.

Abp Depo za Benedyktem XVI zaapelował: „Tęsknijcie za Chrystusem, jako fundamentem życia! Rozpalajcie w sobie pragnienie tworzenia waszego życia z Nim i dla Niego! Bo nie przegra ten, kto wszystko postawi na miłość ukrzyżowaną Wcielonego Słowa”.

Metropolita częstochowski wskazując na znaczenie służby osób życia konsekrowanego wobec drugiego człowieka podkreślił równocześnie, że „ trzeba mieć ideologicznie zamknięte serce, oczy i uszy, żeby nie widzieć miłości osób życia konsekrowanego, choćby tej miłości do dzieci cierpiących w szpitalach, w domach opieki” - Stawianie pytania czy życie konsekrowane jest potrzebne jest zdradą – powiedział abp Depo i za papieżem Franciszkiem zaapelował do osób życia konsekrowanego: „Dziękuję za nadzieję, która jest w was. Nigdy nie zapominajcie o proroctwie, o życiu wiecznym i o nadziei”.

Po wyznaniu wiary osoby życia konsekrowanego odnowiły śluby zakonne.

Na zakończenie Mszy św. bp Długosz składając życzenia Metropolicie częstochowskiemu z racji 4. rocznicy jego ingresu do archikatedry zapewnił o „wytrwałej modlitwie” i za ks. Janem Twardowskim o „promieniowaniu modlitwy” – Reprezentantami takiej modlitwy są Symeon i Anna - mówił bp Długosz i podkreślił, ze zawołanie biskupie metropolity częstochowskiego „ku Chrystusowi Odkupicielowi człowieka” oznacza, że abp Depo „chce być blisko Boga i ludzi, i chce nieść zagubionemu i zlaicyzowanemu światu światło Chrystusa”.

Następnie abp Depo przed końcowym błogosławieństwem powiedział: „Jestem dla was ojcem i bratem. Z odwagą pokory potwierdzam solę służby. Wchodzę w tę służbę poprzez dziedzictwo bp. Teodora Kubiny, poprzez dziedzictwo także bp. Zdzisława Golińskiego , bp. Stefana Bareły i abp. Stanisława Nowaka”.

29 grudnia 2011 r. dotychczasowy biskup zamojsko-lubaczowski Wacław Depo został mianowany przez papieża Benedykta XVI arcybiskupem częstochowskim. Ingres do archikatedry Świętej Rodziny w Częstochowie odbył się 2 lutego 2012 r.

W archidiecezji częstochowskiej wspominano również 90. rocznicę ingresu pierwszego biskupa częstochowskiego Teodora Kubiny. Msza św. dziękczynna za osobę i dzieło bp. Teodora Kubiny została odprawiona w redakcji tygodnika katolickiego „Niedziela”. Redaktorzy tygodnika dziękowali Bogu za życie i posługę założyciela „Niedzieli”.

Biskup Teodor Filip Kubina urodził się 16 kwietnia 1880 r. w Świętochłowicach na Górnym Śląsku w wielodzietnej rodzinie. Ojciec jego pracował jako górnik w kopalni węgla kamiennego „Matylda".

Ks. Teodor Kubina w dniu 14 grudnia 1925 r. został mianowany pierwszym biskupem nowo utworzonej diecezji częstochowskiej. Sakrę biskupią ks. Kubina otrzymał w dniu 2 lutego 1926 r. w bazylice jasnogórskiej. Konsekratorem był metropolita krakowski Adam Stefan Sapieha, a współkonsekratorami biskup kielecki Augustyn Łosiński i biskup katowicki August Hlond.

Biskup w swoim herbie umieścił w górnej części wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej, a w dolnej części symbole pracy górniczej. Dewizą działalności nowego biskupa były słowa Chrystusa: "Misereor super turbam"(Żal mi ludu). W okresie swojej posługi biskupiej wiele miejsca poświęcił m. in. działalności Akcji Katolickiej. Dla dzieła ewangelizacji bp Kubina powołał również tygodnik katolicki „Niedziela” w 1926 r. Organizował liczne Kongresy Eucharystyczne.

W swoim nauczaniu wiele miejsca poświęcał sprawom społecznym, rozwijając teologię społeczną, w której centrum znalazła się Eucharystia jako sakrament miłości społecznej. Wiele miejsca poświęcił sprawom ludzi pracy. Swoje nauczanie opierał na fundamencie doktryny społecznej Kościoła, zwłaszcza na encyklikach społecznych: Rerum novarum (1891 r.) Leona XIII i Quadragesimo anno (1931 r.) Piusa XI. Główne tezy swojej myśli społecznej wypowiedział w książce Akcja Katolicka a akcja społeczna (1930 r.), uważanej za opus vitae tego biskupa - społecznika.

Obejmując szczególną troską robotników sezonowych na uchodźstwie z terenów diecezji częstochowskiej, upominał się dla nich o dostęp do świątyń i do prasy katolickiej. Dbał o to, by docierała do nich „Niedziela”. W 1931 roku bp Kubina otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Biskup Teodor Kubina zmarł 13 lutego 1951 r. Został pochowany w częstochowskiej katedrze pw. Świętej Rodziny.
ks.mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 02 lutego 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-02-02 14:57 Parlamentarzyści z pielgrzymką na Jasnej Górze

Do wierności zasadom prawa naturalnego i walki z relatywizmem kulturowym wezwał na Jasnej Górze parlamentarzystów abp Wacław Depo. Metropolita częstochowski przewodniczył Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej w ramach 27. pielgrzymki posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej.

- Prawidłowo ukształtowane sumienie chrześcijańskie nie pozwala nikomu popierać w głosowaniu takiego programu politycznego czy też pojedynczej ustawy, w których podstawowe treści wiary i moralności chrześcijańskiej byłyby obalone przez sformułowania alternatywne czy przeciwne tymże treściom – zauważył w kazaniu abp Depo.

Za Janem Pawłem II podkreślił, że „dostrzegamy dziś relatywizm kulturowy, którego oczywistym przejawem jest teoretyczne ujecie i obrona etycznego pluralizmu”. Jak stwierdził kaznodzieja „sankcjonuje on obalenie i rozkład rozumu oraz zasad naturalnego prawa wypisanego w sercu i naturze ludzkiej, wskazującego na Boga”. - W wyniku tej tendencji niestety głosi się publicznie, że taki pluralizm etyczny jest warunkiem demokracji – podkreślił metropolita częstochowski.

Dodał, że „jednocześnie w imię fałszywie pojmowanej tolerancji żąda się od znacznej części obywateli, także katolików, aby zrezygnowali z wnoszenia do życia społeczno - politycznego swoich krajów, tego co jest zgodne z koncepcją ludzkiej osoby i z oceną wspólnego dobra”.

Abp Depo przypomniał, że w państwie prawa winna być gwarantowana ochrona i rozwój życia rodziny opartej na monogamicznym małżeństwie między mężczyzną a niewiastą. - Bardzo ważnym zagadnieniem jest sprawa zapewnienia wolności w wychowywaniu własnych dzieci i ochrony nieletnich przed współczesnymi formami niewolnictwa – mówił kaznodzieja.

Słowami św. Jana Pawła II abp Depo modlił się, by „Maryja powiedziała swemu Synowi o naszym trudnym polskim dziś”.

Jak podkreślają parlamentarzyści, pielgrzymka na Jasną Górę to bardzo ważne wydarzenie nie tylko w życiu indywidualnym, ale i społecznym.

Senator Ryszard Majer stwierdził, że wspólna modlitwa parlamentarzystów to publiczne pokazanie, że „jesteśmy w Kościele i że Kościół katolicki w Polsce ma swoje miejsce w przestrzeni publicznej”. - Kościoła nie można spychać, nie można go ograniczać, Kościołowi wolno się wypowiadać. Kościół reprezentuje katolików i my również manifestujemy swoje przywiązanie do Kościoła i do wiary w tym miejscu – powiedział senator.

- Oprócz świadectwa wiary ta pielgrzymka jest także czymś niepowtarzalnym w skali Polski a nawet świata - dodał poseł Szymon Giżyński. - To spotkanie, które prawdopodobnie nie może się odbyć w żadnym innym zakątku Polski, tym bardziej świata. To spotkanie wiary i patriotyzmu, katolicyzmu i polskiej tożsamości narodowej, takim jedynym miejscem dla Polaka najbardziej wyjątkowym i najświętszym jest Jasna Góra – powiedział poseł RP.

Senator Dorota Czudowska podkreśla z kolei, że Jasna Góra uczy nade perspektywicznego myślenia. -W polityce trzeba się stawiać najpierw na stanowisku tego, który musi najpierw wykarczować pole, potem je zaorać, potem zasiać i cieszyć się z tego, że ktoś będzie zbierał z tego owoce, niekoniecznie my. Perspektywiczne myślenie. Częstochowa nas tego uczy, trwa wiecznie. Przemijają parlamenty, prezydenci, dzisiaj się jest posłem jutro nie, a Jasna Góra trwa i Matka Boża na nas tu czeka – zauważyła pani senator.

Poseł Tomasz Jaskóła z Częstochowy podkreślił, że warto korzystać z przykładu wielkich poprzedników, którzy swoją posługę na rzecz narodu i ojczyzny powierzali Jasnogórskiej Pani. – To nas nobilituje, że my tutaj przyjeżdżamy a nie odwrotnie. Jesteśmy tutaj takimi samymi pielgrzymami jak inni. Szkoda, że przybywa tutaj tylko ok. 60-80 parlamentarzystów. Każdy powinien pokłonić się Matce Bożej Częstochowskiej – zauważył poseł RP.

Na program pielgrzymki parlamentarzystów obok Mszy św. złożyła się także konferencja, którą w kaplicy różańcowej wygłosił ks. dr Piotr Burgoński, krajowy duszpasterz parlamentarzystów.

Tegoroczną pielgrzymkę poprzedziły dwudniowe rekolekcje, z udziałem kilkunastu posłów, zorganizowane przez sejmową wspólnotę dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wspólnota działa przy polskim Sejmie już od ponad 10 lat organizując przede wszystkim adorację Najświętszego Sakramentu.

Poseł Ewa Malik wyjaśniła, że nie chodzi o samą intronizację Chrystusa na króla, „bo On jest już królem i nie musimy nakładać mu na nowo publicznie korony”. - Chodzi o to, by każdy człowiek, każdy Polak, poczynając od głowy państwa, rządu, zadbał o to, by wierność Chrystusowi była także wewnętrznym osobistym zadaniem a także zadaniem, które przełoży się na wszystkie sprawy Polski – powiedziała.

Parlamentarzyści uczestniczyli w konferencjach i spotkali się z bp Andrzejem Czają z Opola, który jest przewodniczącym Zespołu Episkopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych.
it / Czestochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 02 lutego 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-02-01 15:03 Częstochowa: abp Depo przewodniczył modlitwie za zmarłych biskupów

„Ci, którzy odeszli z tego świata przed nami wpatrują się w Jezusa” – mówił w homilii abp Wacław Depo metropolita częstochowski, który 1 lutego przewodniczył Mszy św. w archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie w intencji zmarłych biskupów i kanoników Kapituły Bazyliki Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie.

Zgromadzeni na Mszy św. kanonicy modlili się również za papieża Piusa XII, który ustanowił kapitułę katedralną w Częstochowie i bp. Zdzisław Golińskiego, na którego prośbę kapituła została powołana w 1951 r.

W tym roku tradycyjna Msza św. i spotkanie kapituły archikatedralnej wpisała się w 90. rocznicę powstania Kościoła częstochowskiego, 90. rocznicę ingresu pierwszego ordynariusza diecezji bp. Teodora Kubiny i 65. rocznicę powołania kapituły katedralnej w Częstochowie.

Przed rozpoczęciem Mszy św. prepozyt kapituły ks. prałat Teofil Siudy wyczytał imiona zmarłych biskupów i kanoników kapituły katedralnej.

W homilii abp Depo podkreślił za św. Janem Pawłem II, że „Chrystus jest zawsze współczesny” i dodał, że „w Nim i przez Niego zyskujemy życie wieczne”.

Nawiązując do czytań mszalnych, abp Depo podkreślił, że „dramat Dawida i dramat człowieka opętanego z Gerazy ukazują potrzebę wyzwolenia z niewoli Szatana i jego zwodniczych obietnic”. – Jak trudno jest żyć bez rozpoznania prawdy o miłosierdziu Boga, o zmiłowaniu się Boga nad człowiekiem – mówił abp Depo.

„Posłannictwo miłosierdzia jest podstawowym posłannictwem Kościoła” – kontynuował metropolita częstochowski i za papieżem Franciszkiem przypomniał, że „trzeba wyjść naprzeciw Jezusa i doprowadzić Go do innych”.

Z bólem abp Depo zaznaczył również, że „na naszych oczach dokonuje się wyrzucenie Jezusa z granic naszej cywilizacji”. – Czy można żyć bez Jezusa? Czy można przynieść bez Niego dobre owoce? – pytał arcybiskup i dodał, że „jesteśmy wezwani po imieniu i konkretnie posłani, by głosić Jezusa”.

Mszy św. towarzyszyła asysta alumnów Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie oraz chór tegoż seminarium.

Kapituła archikatedralna w Częstochowie została erygowana przez papieża Piusa XII, na prośbę bp. Zdzisława Golińskiego, 5 sierpnia 1951 r., na mocy Bulli „Peropportune sane”.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 01 lutego 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-01-31 21:53 Częstochowa: zmarł muzyk jazzowy Andrzej Nowicki

Dziś, 31 stycznia 2016 r. w Częstochowie, po długiej chorobie zmarł Andrzej Nowicki, wieloletni członek formacji jazzu tradycyjnego Five O'Clock Orchestra.

Z FOCO związany był od samego początku, czyli od 1969 roku. W zespole grał na gitarze i banjo. Od 2001 grał również w Siergiej Wowkotrub Trio. Był wykładowcą Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Radomsku w klasie gitary.

Z formacją jazzu tradycyjnego Five O'Clock Orchestra wspólnie nagrał takie płyty jak: „Lazy River”, „Bix & Henryk” oraz „Suitę Nowoorleańską”. Natomiast z zespołem Siergiej Wowkotrub Trio nagrał płytę „ Happy Times”.

Był związany z Duszpasterstwem Akademickim, którego duszpasterzem był ks. inf. Ireneusz Skubiś. Andrzej Nowicki był uczestnikiem spotkań byłych studentów ze swoim duszpasterzem organizowanych w siedzibie redakcji tygodnika katolickiego „Niedziela”.
ks.mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 31 stycznia 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-01-31 16:04 Krzepice: uczczono 20. rocznicę śmierci ks. Z. Raczyńskiego, kapelana „Solidarności”

Ks. Zenon Raczyński nie bał się stanąć w obronie ideałów Ojczyzny oraz w obronie zwalnianych i represjonowanych robotników. Kochał Ojczyznę, Kościół i drugiego człowieka – powiedział w homilii ks. Ryszard Umański, kapelan częstochowskiej „Solidarności”. W kościele pw. Św. Jakuba Ap. w Krzepicach została w niedzielę odprawiona Msza św. w intencji duszpasterza ludzi pracy i kapelana „Solidarności” regionu częstochowskiego, w 20. rocznicę jego śmierci.

W uroczystościach wzięli udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych na czele z burmistrzem Krzepic Krystianem Kotynią, wójtem Gminy Kłomnice i członkiem Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Piotrem Juszczykiem, poseł Szymon Giżyński (PiS), przedstawiciele regionu częstochowskiego NSZZ „Solidarność” z przewodniczącym Jackiem Strączyńskim, przedstawiciele „Solidarności” Huty Częstochowa, przedstawiciele Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych w stanie wojennym oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i młodzież szkolna z Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach.

W homilii ks. Ryszard Umański podkreślił, jak ważna i istotna jest pamięć o pierwszym kapelanie częstochowskiej „Solidarności” - Ks. Raczyński nie bał się mówić o Polsce i krzywdach, które dotykały naszą Ojczyznę – przypomniał ks. Umański.

Wychodząc od treści „Ślubów Jasnogórskich” ks. Umański podkreślił, że „historia naszego narodu toczy się w cieniu Chrystusowego krzyża, który stanął na naszej ziemi 1050 lat temu” – Zawsze kiedy byliśmy wierni krzyżowi były w naszej Ojczyźnie zwycięstwa, ale kiedy brakował tej wierności, to wówczas przychodziły klęski – mówił ks. Umański i dodał, że „trzeba dobrze przyglądać się historii”.

Kapelan częstochowskiej „Solidarności” - odnosząc się do ostatnich lat polskiej rzeczywistości - ubolewał, że „porzuciliśmy sztandary wiary i rzuciliśmy się w ramiona liberalizmu i masońskich idei” – Porzuciliśmy polskość na rzecz powszechnej Unii – podkreślił ks. Umański.

„Polska może być wielka jedynie jako Polska wierna i katolicka. Nie wstydźmy się tego i nie bójmy się, że jesteśmy katolikami, ludźmi wiary. Dziś potrzeba odbudować dumę narodową. Mamy dumnie powiedzieć, że jesteśmy katolikami i nie wstydzimy się Kościoła, do którego należymy” – kontynuował kaznodzieja.

„Ks. Raczyński nie bał się stanąć w obronie ideałów Ojczyzny oraz w obronie zwalnianych i represjonowanych robotników. Kochał Ojczyznę, Kościół i drugiego człowieka” – zakończył ks. Umański.

Po Mszy św. uczestnicy uroczystości pomodlili się przy grobie ks. Zenona Raczyńskiego. – Ten odważny kapłan uczył nas postawy prawdziwego patriotyzmu, oddanego Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi. Uczył nas wierności wielkim wartościom, takim jak wiara, Bóg, honor i Ojczyzna – mówił poseł Szymon Giżyński.

Natomiast prowadzący modlitwę ks. Mariusz Frukacz podkreślił, że „przy grobie ks. Raczyńskiego gromadzą na dwa słowa, które trafnie opisują życie i działalność pierwszego kapelana częstochowskiej „Solidarności”, a mianowicie słowa: prorok i Ojczyzna”. - Ks. Raczyński był prorokiem świata ludzi pracy. Za głoszoną prawdę doznał prześladowań i cierpień, ale był wierny do końca – przypomniał ks. Frukacz.

Na zakończenie modlitwy zaśpiewna została pieśń „Ojczyzno ma”.

Ks. Zenon Raczyński urodził się 6 lipca 1933 r. w Krzepicach. 19 stycznia 1957 r. bp Zdzisław Goliński udzielił mu święceń kapłańskich w katedrze częstochowskiej pw. Świętej Rodziny. Po święceniach ks. Zenon Raczyński pracował m.in. w latach 1957-59 jako wikariusz w parafii w Bobrownikach i jako katecheta w szkole w Żychcicach. W latach 1959-63 był wikariuszem w parafii św. Jakuba Apostoła w Częstochowie, a w latach 1963-65 w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie.

Następnie w 1965 r. ks. Zenon Raczyński rozpoczął pracę duszpasterską w Zagłębiu, gdzie w latach 1965-73 pracował w parafii Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. Tutaj w 1968 r. był organizatorem duszpasterstwa akademickiego. Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce, 13 grudnia 1981 r., trzeci ordynariusz diecezji częstochowskiej bp Stefan Bareła powołał Diecezjalny Komitet Pomocy Bliźniemu. Wówczas przy parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu ks. Raczyński powołał Ośrodek Duszpasterski dla Internowanych i Ich Rodzin (Komitet Regionalny Pomocy Bliźniemu).

Ks. Zenon Raczyński, duszpasterz ludzi pracy i kapelan „Solidarności”, pełnił funkcję proboszcza parafii św. Józefa Rzemieślnika w Częstochowie w latach 1983-1996. Parafia obejmowała swoim terytorium m.in. hutę „Częstochowa” (wcześniej im. Bolesława Bieruta). Duszpasterz sprawował Msze św. za Ojczyznę i w intencji ludzi pracy. Urządzał także spotkania wiernych z członkami opozycji demokratycznej.

Działania duszpasterskie ks. Raczyńskiego wzbudziły zainteresowanie służb bezpieczeństwa, które w konsekwencji zaczęły szykanować kapłana. Wojewoda częstochowski Grzegorz Lipowski zażądał 18 lutego 1986 r. usunięcia księdza ze stanowiska proboszcza. Od decyzji wojewody bp Stanisław Nowak złożył odwołanie 14 kwietnia 1986 r. do Urzędu ds. Wyznań. Sytuacja ta trwała do grudnia 1987 r. Władze komunistyczne szykanowały ks. Raczyńskiego, ograniczając i utrudniając mu działalność duszpasterską. Zakazały m.in. organizowania procesji Bożego Ciała.

Ks. Raczyński pozostał wierny „Solidarności” również po 1989 r. podejmując z różnym powodzeniem rolę mediatora między Związkiem a nową, demokratyczną już władzą wojewódzką i samorządową. Na prośbę Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność w 1991 r. został jego duszpasterzem i kapelanem.

Ks. Zenon Raczyński zmarł 19 stycznia 1996 r. Został pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu w Krzepicach.
ks. mf / Krzepice
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 31 stycznia 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-01-30 20:50 Zasłużony dla Kultury Polskiej – wyróżnienie dla „Niedzieli” i Jasnej Góry

W Bazylice Jasnogórskiej 30 stycznia wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński wyróżnił Jasną Górę oraz tygodnik katolicki „Niedziela” odznakami „Zasłużony dla Kultury Polskiej” za tworzenie, upowszechnianie i ochronę polskiej kultury. Wyróżnienie zostało przyznane na wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół „Gaude Mater”. – Zarówno Jasna Góra, jak i „Niedziela” tworzą polską kulturę – powiedziała Małgorzata Nowak, przedstawicielka stowarzyszenia.

– To wyróżnienie ma ważne znaczenie dla wszystkich Polaków, którzy pielgrzymują na Jasną Górę i w tym miejscu tworzą polską kulturę – podkreślił o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry.

Natomiast Lidia Dudkiewicz redaktor naczelna „Niedzieli” podkreśliła, że „to szczególne wyróżnienie dla naszego tygodnika w roku, w którym obchodzimy 90. urodziny „Niedzieli” - Matka Boża Jasnogórska jest pierwszą redaktorką „Niedzieli”. Przy tej okazji dziękujemy za modlitwy, które tutaj zawsze budują i wzmacniają – mówiła Lidia Dudkiewicz i dodała: „Myślę, że powinniśmy nagrodzić Pana Premiera brawami za to, co robi, aby obronić czyste oblicze kultury polskiej i chronić wartości”.

Redaktor naczelna „Niedzieli” mówiąc zaś o dziedzictwie narodowym, przywołała rok 1926, kiedy bp Teodor Kubina założył „Niedzielę”, oraz jej Redaktorów Naczelnych ze szczególnym uwzględnieniem ks. inf. Ireneusza Skubisia, który przez 33 lata przewodził „Niedzieli”. - Mogę zapewnić, że będę pielęgnowała to dziedzictwo. „Niedziela” będzie zawsze kustoszem kultury i tą instytucją, która przekazuje najświeższe treści dotyczące kultury. Będzie starała się jak najlepiej promować kulturę – podsumowała Lidia Dudkiewicz.

Na znaczenie Jasnej Góry i „Niedzieli” dla kultury polskie wskazał również poseł Konrad Głębocki.

Wręczenie odznak odbyło się podczas koncertu Jasnogórskiej Orkiestry Dętej pod dyrekcją Marka Piątka.

Na uroczystościach obecni byli m.in. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, ks. inf. Ireneusz Skubiś redaktor honorowy „Niedzieli”, Jadwiga Wiśniewska, poseł do Parlamentu Europejskiego, Lidia Burzyńska, Konrad Głębocki i Szymon Giżyński, posłowie na Sejm RP oraz Mariusz Trepka, wicewojewoda śląski.
ks. mf, ks. jm / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 30 stycznia 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-01-30 19:49 Częstochowa: wolontariuszka pojedzie na misje do Tajlandii

„Przez posłanie, jako szczególny wymiar tajemnicy Kościoła spełnia się nakaz misyjny Chrystusa” – mówił w homilii abp Wacław Depo metropolita częstochowski, który 30 stycznia przewodniczył Mszy św. w kościele akademickim pw. św. Ireneusza w Częstochowie. Podczas Mszy św. została posłana na misje do Domu Serca w Bangkoku w Tajlandii wolontariuszka Natalia Piórkowska.

„Nie ma w Kościele najświętszego i najważniejszego zadania jak głoszenie Chrystusa i Jego Ewangelii” – powiedział na początku Mszy św. ks. Jacek Gancarek - dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Archidiecezji Częstochowskiej.

W homilii abp Depo odnosząc się m. in. do tajemnicy miłosierdzia podkreślił, że słowa „Błogosławieni miłosierni” to jest nasza tajemnica”.

Nawiązując do tekstu Ewangelii abp Depo zaznaczył, że „Łódź Kościoła miotana różnymi falami i wiatrami” - Żyjemy w czasach zmagań o tajemnicę Kościoła. Tej tajemnicy uczymy się od naszego pojawienia się na świecie. Od naszego wejścia w życie samego Jezusa, od sakramentu Chrztu – przypomniał abp Depo.

„Świat pyta: „Kościele kim jesteś?”. – kontynuował metropolita częstochowski i za św. Janem Pawłem II przypomniał, że „Kościół to nie jest instytucja, która zdobywa ludzi dla swoich celów. Kościół to przede wszystkim jest On, Chrystus”. - Nie dajmy się odpodmiotowić i być bez imienia, bo każdy z nas ma imię wobec Boga – zaapelował arcybiskup.

Abp Depo omawiając tajemnicę Kościoła wskazał na słowo „misterium” - W Kościele dokonuje się tajemnica wezwania nas po imieniu i odkupienia – podkreślił arcybiskup.

Metropolita częstochowski wskazał na wymiar wspólnotowy Kościoła - Wspólnota to nie jest suma interesów i idei. Wspólnota to jest suma poświęceń.

Natalia wchodzi w tajemnicę Kościoła swoim oddaniem i poświęceniem. We wspólnocie bardzo ważne jest obdarowanie obecnością, czasem, ofiarą – dodał metropolita częstochowski.

„Nie ma większego w świecie obdarowania Bogiem i ludźmi między sobą jak Eucharystia” – przypomniał arcybiskup i wskazał na kolejny wymiar tajemnicy Kościoła, na „missio”, posłanie.

„Owocność tego posłania opiera się na słowie Chrystusa: „Jestem z Tobą, z wami, po wszystkie dni”. To „Jestem” Chrystusa jest podstawowym obdarowaniem i skarbem” – podsumował abp Depo.

Podczas Mszy św. Natalia Piórkowska złożyła na ręce arcybiskupa przyrzeczenia misyjne. Jako znak posłania na misje otrzymała różaniec i specjalne błogosławieństwo. Posłaniu misyjnemu towarzyszyła również modlitwa św. Franciszka z Asyżu „Uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju”.

Na Mszy św. obecni byli m.in. rodzice Natalii Piórkowskiej, studenci i przyjaciele wolontariuszki.

Mszę św. z metropolitą częstochowskim koncelebrowali: ks. Jacek Gancarek dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Archidiecezji Częstochowskiej, ks. Rafał Grzesiak, duszpasterz akademicki i proboszcz Personalnej Parafii Akademickiej pw. św. Ireneusza w Częstochowie, ks. Remigiusz Lota, moderator Wspólnoty Bożego Ojcostwa, ks. Marek Bator, dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, ks. Adam Polak, sekretarz Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie oraz ks. Mariusz Trojanowski, sekretarz Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego.

Po Mszy św. odbyło się spotkanie otwarte na temat misji w Domu Serca.

Natalia Piórkowska, urodzona 26 sierpnia 1982 r. w Dusznikach Zdroju, ukończyła filologię hiszpańską w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi i filologię angielską w Akademii Polonijnej w Częstochowie i w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Opolu. Pracowała m. in. jako nauczycielka języka hiszpańskiego i angielskiego w częstochowskich szkołach Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich oraz jako tłumacz z języka hiszpańskiego w Edycji Świętego Pawła w Częstochowie. Związana ze Wspólnotą Bożego Ojcostwa. Działała w Archidiecezjalnym Biurze Światowych Dni Młodzieży w Archidiecezji Częstochowskiej, Duszpasterstwie Akademickim „Emaus” w Częstochowie oraz jako wolontariuszka w świetlicy socjoterapeutycznej w Jezuickim Ośrodku Formacji i Kultury „Xaverianum” w Opolu i w świetlicy środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu.

Aktualnie na misjach pracuje 51 osób z archidiecezji częstochowskiej: 10 kapłanów, 21 sióstr zakonnych, 15 zakonników, 4 osoby świeckie i 1 wolontariusz misyjna.

Domy Serca - Points Cœur to międzynarodowa, katolicka organizacja pozarządowa, która została założona 4 stycznia 1990 r. we Francji, a której charyzmatem jest współczucie i pocieszenie wobec osamotnionych, ubogich i cierpiących na całym świecie. Domy Serca służą obecnie ludziom w 24 krajach, na 5 kontynentach.

W Polsce Domy Serca powstały w 2012 r. i ich celem jest m. in. przygotowanie i posłanie młodych ludzi na roczny lub dwuletni wolontariat misyjny w najbiedniejszych rejonach świata. Domy Serca opierają swoje życie na trzech filarach: modlitwie, życiu wspólnotowym i służbie.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 30 stycznia 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-01-27 10:53 Częstochowa: debata o duszpasterskich przygotowaniach do ŚDM w Krakowie

Młodzi członkowie Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016 uczestniczyli na Jasnej Górze w XXV Sympozjum dla Rekolekcjonistów, Ojców Duchownych i Spowiedników Kapłańskich. Debatę na temat duszpasterstwa młodzieży w kontekście przygotowań do ŚDM prowadził 26 stycznia szef Komitetu bp Damian Muskus.

W spotkaniu uczestniczyli Ewa Korbut z Biura Prasowego ŚDM, Mateusz Zimny, który jest koordynatorem sektora tłumaczeń w Komitecie Organizacyjnym oraz ks. Tomasz Jarosz, młody kapłan, który na co dzień pracuje z młodzieżą w parafii w Libiążu. Wraz z bp. Damianem Muskusem zastanawiali się, co zrobić, by ruch ŚDM przekształcił się po zakończeniu lipcowych wydarzeń w Krakowie w trwałą wartość i był siłą ożywiającą polskie parafie i wspólnoty młodzieżowe.

„Naszym zadaniem dziś jest budować atmosferę Światowych Dni Młodzieży. Trzeba wejść głębiej, żeby to nie było tylko oczekiwanie na wydarzenie, ale świadome przygotowanie serca i ducha” – mówiła Ewa Korbut.

Podkreśliła, że sami młodzi bardzo tego pragną, a świadectwem tego jest fakt, że parafie nie tylko realizują projekty proponowane przez Komitet Organizacyjny, ale wymyślają też swoje programy i wydarzenia, dzięki którym młodzi mają szansę dobrego przygotowania do ŚDM w Krakowie. „Staramy się, by także ci, którzy nie mogą przyjechać w lipcu do Krakowa, mogli też się przygotować, bo przecież dzięki środkom społecznego przekazu będą również uczestnikami ŚDM” – dodał Mateusz Zimny.

Jego zdaniem, księża w parafiach powinni teraz mobilizować młodych do udziału w ŚDM, wspierać ich i organizować grupy. „Młody człowiek nie chce w tych wydarzeniach uczestniczyć samotnie. Potrzebuje wspólnoty” – podkreślił.

Zadaniem takich grup nie jest jednak tylko przygotowanie organizacyjne do wyjazdu. Chodzi o to, by były to przede wszystkim grupy formacyjne. To one mogą stanowić zalążek nowych wspólnot, które będą owocem doświadczenia Światowych Dni Młodzieży. Uczestnicy debaty apelowali do księży, by wspierali takie dążenia. „Ludzie muszą spędzać czas razem, tworzyć więzy. Po ŚDM w sposób naturalny będą chcieli dalej być razem. Potrzeba im wsparcia duszpasterzy” – podkreślał Mateusz Zimny. Kapłan, który jest obecny i słuchający to według niego ideał księdza, jakiego potrzebuje dziś młodzież.

Zarówno dla Ewy, jak i dla Mateusza raca w Komitecie Organizacyjnym ŚDM jest łaską. „ŚDM to czas, kiedy Duch Święty działa w Kościele. Możliwość tworzenia tego dzieła to wielki dar” – wyznał Mateusz. Ewa Korbut podkreślała, że ten dar wiąże się także z wielką odpowiedzialnością, bo młodzi z całego świata są bardzo ciekawi kraju św. Jana Pawła II i św. Faustyny, mają wielkie oczekiwania w związku z przyjazdem do Krakowa.

Odpowiadając na pytanie bp. Damiana Muskusa, dlaczego młodzi ludzie odchodzą od Kościoła i co ich najbardziej zraża, oboje podkreślili, że ci, którzy są dziś daleko od Kościoła, odeszli od niego, prawdopodobnie go tak naprawdę nigdy nie doświadczyli, nie poznali żywego Kościoła, nie spotkali Pana Jezusa. „Gdyby spotkali Jezusa, Kościół stałby się dla nich przestrzenią, w której mogliby się odnaleźć. Gdyby spotkali żywy Kościół, nie byliby daleko od niego” – mówili z przekonaniem.

Zauważyli także, że Światowe Dni Młodzieży to możliwość spotkania Jezusa w Kościele żywym i autentycznym. „Młodzi nie znają rzeczywistości Kościoła, mają tylko pewne wyobrażenie o nim. Nie wymyślimy programu, dzięki któremu ludzie przyjdą do Kościoła, ale możemy dać świadectwo, które ich zastanowi i zainspiruje do zainteresowania się wspólnotą Kościoła” – dodał Mateusz Zimny.

Podczas debaty swoim doświadczeniem kontaktu z młodymi dzielił się ks. Tomasz Jarosz. Kapłan podkreślał, że młodzież to specyficzna grupa, która jest bardzo zróżnicowana i trzeba to uwzględniać. „Trzeba ich poznawać, dostosowywać język, każdą inicjatywę duszpasterską poprzedzać rozważaniem modlitewnym” – mówił.

Jego zdaniem, w duszpasterstwie młodych trzeba dziś odchodzić od odgórnych programów na rzecz indywidualnego podejścia do młodego człowieka. „Programy pomagają, ale tylko wtedy, gdy dobrze znam moją grupę i mogę je aplikować do potrzeb tych młodych” – zaznaczył. Według niego księża powinni wspierać swoją pracę korzystając nie tylko z teologii, ale również z innych dziedzin nauki, zwłaszcza socjologii i psychologii rozwojowej. „Dzięki temu nie poruszamy się po omacku” - dodał.

W podsumowaniu dyskusji bp Damian Muskus podkreślił, że potrzebne jest głębsze spojrzenie na ŚDM, by szansę, jaka otwiera się dzięki temu wydarzeniu przed Kościołem młodych w Polsce, wykorzystać jak najlepiej. To zadanie dla duszpasterzy młodzieży, rekolekcjonistów, wychowawców, katechetów i księży w parafiach, ale także wyzwanie stojące przed środowiskiem mediów katolickich, publicystów i komentatorów i badaczy życia religijnego w Polsce, by z ruchu ŚDM, którego jesteśmy świadkami, wydobyć to, co najcenniejsze i mobilizować do pielęgnowania owoców spotkania młodych w Krakowie. „Z rozmów o Światowych Dniach Młodzieży, z całego procesu przygotowań do tego wydarzenia przebija jedno: wielka tęsknota do zmiany” - mówił bp Muskus.

„ŚDM w Krakowie nie zmienią świata, w jakim żyjemy. Mogą jednak zmienić nasze spojrzenie na rzeczywistość, wyostrzyć wrażliwość na potrzeby i pragnienia młodych. Mogą nauczyć nas postawy miłosierdzia wobec bliźnich, a to już prowadzi do zmiany. Bo świat staje się lepszy, gdy ludzie w nim są dobrzy” - zakończył koordynator generalny ŚDM Kraków 2016.
md / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 27 stycznia 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-01-26 17:17 Jasna Góra: spotkanie rekolekcjonistów, ojców duchowny i spowiedników kapłańskich

25.Sympozjum dla Księży Rekolekcjonistów, Ojców Duchownych i Spowiedników Kapłańskich trwa na Jasnej Górze. To spotkanie formacyjne dla tych, którzy w diecezjach odpowiedzialni są za „prowadzenie” duchowieństwa.

- Potrzebujemy tego typu formacji pod okiem Matki Bożej, która najlepiej formuje kapłanów do relacji Chrystusa Pana jako Boga i człowieka - zauważył pomysłodawca konferencji i wieloletni członek Komisji Episkopatu Polski ds. duchowieństwa, bp Paweł Socha. Jak dodał, „nikt tak doskonale nie wierzył w Chrystusa jak Matka Najświętsza, która Jego bóstwo i Jego człowieczeństwo rozpoznawała i tu się uczymy takiego podejścia do Chrystusa Pana w jego całościowym wymiarze”.

W tematach konferencji, wykładów, paneli i dyskusji sympozjum nawiązuje do Światowych Dni Młodzieży, wydarzeń chrzcielnych i Roku Miłosierdzia.

Wśród prelegentów znajdują się m.in. biskupi Wacław Depo, Andrzej Czaja, Adam Włodarczyk, Damian Muskus i Paweł Socha, a także ks. prof. Jan Machniak, Ks. dr Tomasz Rusiecki i ks. prof. Marek Chmielewski.
Bp Andrzej Czaja z Opola, który rozważał temat „Nowe życie w Chrystusie – Chrystus w chrześcijaninie”, przypomniał, że „źródłem nowego życia w Chrystusie jest Boże Miłosierdzie” .

- Gdyby nie Boże Miłosierdzie nie było zbawienia, nie byłoby odkupienia, nie było by daru nowego życia. To życie rodzi się w chwili chrztu świętego - zauważył bp Czaja. Odnosząc się do sakramentu pokuty i pojednania, który uznawany jest za wyraz największego miłosierdzia Boga ordynariusz opolski podkreślił, że spowiedź jest „przywróceniem życia, które wskutek naszego grzechu zamiera”.

- Sakrament Pokuty i Pojednania ma szczególny wymiar i szczególne znaczenie w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia. Ten Rok jest, można by powiedzieć, swego rodzaju lekcją nawrócenia, życia łaską Boga, którą czasem możemy utracić na skutek grzechu, ale którą wciąż możemy odzyskać poprzez Sakrament Pokuty i Pojednania – twierdzi ks. ks. Tomasz Rusiecki, dyrektor Krajowy Unii Apostolskiej Kleru, ojciec duchowny kapłanów diec. kieleckiej.

Jak zauważył ks. Wiesław Rafacz z Rzeszowa, diecezjalny ojciec duchowny, to spotkanie to okazja, by kolejny raz uświadomić sobie wyjątkowość przeżywanego czasu. - Uświadamiamy sobie ogromną misję jaką dał nam Chrystus przez władzę odpuszczania grzechów Jego mocą i w Jego imieniu. Ale również jako kapłani jesteśmy wezwani, by odkrywać ten dar sakramentu pokuty i pojednania w wymiarze indywidualnym – powiedział kapłan.

W spotkaniu uczestniczą również księża z Częstochowy, w tym spowiednicy jasnogórscy. Ks. Antonii Tomala, chrystusowiec, który w konfesjonale służy już ponad 10 lat, podkreśla, że Jasna Góra jest wyjątkowym miejscem także w wymiarze świętej spowiedzi. - Część ludzi przychodzi tu tylko po to, by zwiedzić a potem okazuje się, że przystępują do spowiedzi. To jest działanie łaski Bożej. Modlitwa wielu ludzi tutaj stwarza tę szczególną atmosferę myślenia o swoim życiu. Poza tym, przystępowanie do spowiedzi, do komunii wielu osób sprawia, że inni też zaczynają myśleć o tym, że może i mnie to powinno dotyczyć – wylicza jasnogórski spowiednik. Ks. Tomala podkreśla, że takie spotkania formacyjne są bardzo potrzebne, bo nie tylko odświeżają i pogłębiają wiedzę, ale stwarzają możliwość do wymiany doświadczeń i pomagają w rozwiązywaniu wielu problemów.

Podczas czterodniowego spotkania mowa będzie m.in. o: Miłosierdziu Bożym w świetle adhortacji apostolskiej św. Jana Pawła II, miłosierdziu w nauczaniu papieża Franciszka, sakramencie Bożego miłosierdzia, katechezie chrzcielnej dla dorosłych, młodzieży polskiej w epoce radykalnych przemian czy o Światowych Dniach Młodzieży.

W programie konferencji oprócz licznych wykładów, prezentacji i paneli dyskusyjnych jest czas na wspólną modlitwę. Dziś Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył abp Wacław Depo. Metropolita częstochowski mówił w kazaniu o medialnych atakach na Episkopat Polski. - Cel ataków jest zawsze taki sam, odebrać autorytet nauczania Kościołowi czyniąc go jednym z głosów areopagu – mówił Arcybiskup. Jak podkreślał, „Ewangelię trzeba przyjąć, rozważać i głosić w całości, nigdy w oderwaniu od historii i dziejów Kościoła, bo zbyt wielu pojawiło się na świecie i w Polsce reformatorów religijnych i humanistów, ale bez odniesienia do Boga”. - Kiedy Kościół dzisiaj mówi o granicy dobra i zła jest spychany na margines i do tzw. życia prywatnego – zauważył metropolita częstochowski. Za papieżem Benedyktem XVI przypomniał, że kapłani „mają być przede wszystkim specjalistami w dziedzinie życia duchowego, przewodnikami sumień i dusz ludzkich, gdyż wielu dziś chce zdobyć ludzi programem dyktatury, relatywizmu”.

Konferencja organizowana przez Komisję Episkopatu Polski ds. duchowieństwa potrwa do czwartku, 28 stycznia.
it / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 26 stycznia 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-01-26 15:04 Prawie 100 tys. chce odwiedzić Jasną Górę podczas ŚDM

Już 95 tys. osób zgłosiło chęć nawiedzenia Jasnej Góry podczas Światowych Dni Młodzieży. W Sanktuarium odbyło się dziś spotkanie robocze zespołu z województwa śląskiego przygotowującego to wydarzenie. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich pięciu diecezji leżących na tym terenie, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji i innych służb, które pomagają w organizacji zjazdu młodych.

Jak powiedział ks. Michał Jaskuła, zastępca koordynatora ŚDM w archidiecezji częstochowskiej, rozmowy w tym zespole toczą się już od dawna się, ale teraz przybierają na intensywności. - Dyskutujemy na różne sposoby, o wielu sprawach, tak by spotkanie młodych z całego świata było jak najlepiej przygotowane w naszych diecezjach i by przyniosło jak najlepsze owoce – powiedział ks. Jaskuła.

Jak wyjaśnił, zwykle takie spotkania odbywały się w Katowicach, ale ze względu na wyjątkowość Jasnej Góry i chęć nawiedzenia Sanktuarium przez wielu młodych z różnych krajów, postanowiono rozmawiać o Częstochowie, właśnie w klasztorze, by móc jeszcze lepiej zapoznać się z potrzebami i stanem przygotowań.

W spotkaniu roboczym przed Światowymi Dniami Młodzieży wzięła udział delegacja ojców paulinów, którzy z ramienia Zakonu odpowiadają za różne obszary działalności Sanktuarium.

Kustosz Jasnej Góry o. Michał Bortnik poinformował, że wciąż trwa przyjmowanie zgłoszeń grup, które w lipcu przybędą do Częstochowy. – Mamy już zgłoszonych ok. 95 tys. młodzieży, od 18 lipca do 4 sierpnia. To wydaje się nam niczym nadzwyczajnym wobec tego co w końcu lipca zwykle przeżywamy, ale musimy się liczyć także z tym, że przyjedzie wiele polskich grup, które nie mają zwyczaju się zgłaszać – powiedział kustosz.

Najwięcej zgłoszeń napłynęło z Hiszpanii i Włoch, sporo będzie również grup francuskojęzycznych, które archidiecezja częstochowska gościć będzie w domach. Jak się szacuje, najwięcej pielgrzymów przybędzie na Jasną Górę 23 lipca, gdy to zaplanowana jest piesza pielgrzymka młodych z zagranicy przebywających na terenie arch. częstochowskiej i mieszkańców Częstochowy oraz okolic z archikatedry do Sanktuarium. Tego dnia planowany jest też koncert ewangelizacyjny na błoniach.

Prawie wszystkie piesze pielgrzymki, które zwykle docierały na Jasną Górę w drugiej połowie lipca zostały przełożone na inny czas. Wyjątek stanowi kompania gdańska, która przyjdzie do Częstochowy 21 lipca i stąd również pieszo wyruszy do Krakowa.

Abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który na krótko spotkał się z przedstawicielami zespołu roboczego podkreślił, że niezwykle ważnym jest udział młodych z Częstochowy i okolic w tym wyjątkowym wydarzeniu w Krakowie. – Żeby nie było tego, z czym już spotykamy np. w Łodzi, że są organizowane grupy rodziców, którzy już dzisiaj zabraniają swoim dzieciom uczestnictwa w spotkaniu, ze względu na przewidywane terroryzm i zamachy – powiedział abp Depo. Dodał, że „nasza młodzież musi mieć odwagę na opowiedzenie się po stronie uczestnictwa w obchodach Światowego Dnia Młodzieży”.

Jak zapewnił Grzegorz Cius, przedstawiciel marszałka województwa śląskiego, który koordynuje prace zespołu ds. ŚDM przygotowania są już bardzo intensywne. - Na tym etapie jesteśmy dobrze przygotowani. W naszych spotkaniach biorą udział wszystkie służby, które będą zaangażowane w Światowe Dni Młodzieży. Staramy się rozwiązywać problemy dotyczące noclegów, przemieszczania się, komunikacji, ale też myślmy o tym, by będąc w naszym województwie odwiedzili miejsca godne uwagi i żeby tutaj czuli się jak najlepiej – powiedział przedstawiciel marszałka województwa śląskiego.

Już wiadomo, że wielu pielgrzymów, którzy nocować będą na terenie woj. śląskiego, zwłaszcza w diecezji sosnowieckiej, wyraziło pragnienie odwiedzenia muzeum w Oświęcimiu. Dlatego przygotowywane są plany logistyczne np. jak w krótkim czasie przemieścić ok. 10 tys. osób.

Wielu pielgrzymów z arch. katowickiej zamierza dotrzeć również do Częstochowy. Niektórzy chcą nawet „poczuć smak pieszego pielgrzymowania” więc i takie plany są opracowywane.

Zespół myśli również o wydaniu wspólnego informatora dla pielgrzymów, w którym znajdą się informacje o regionie i wydarzeniach przygotowanych dla młodych.

Jeśli chodzi o Jasną Górę to nadal niewiadomą pozostaje data i forma pobytu w Sanktuarium Ojca Świętego Franciszka, choć wiadomo, że Ojciec Święty pragnie odwiedzić nasze narodowe Sanktuarium w trakcie swego lipcowego pobytu w Polsce na Światowych Dniach Młodzieży. Konkretną datę oraz plan pobytu Papieża na Jasnej Górze mają przekazać przedstawiciele Watykanu pod koniec lutego. Jak wyjaśnił o. Czesław Brud, administrator klasztoru, odpowiedzialny za bezpieczeństwo i służby porządkowe, wiadomość o pobycie papieża w Sanktuarium jest kluczowa, dla dalszego przygotowywania klasztoru na przyjęcie pielgrzymów.
it / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 26 stycznia 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-01-25 12:29 Jasna Góra: debata o kondycji duchowej Polaków

Piąta debata o Ślubach Narodu pod nazwą „Raport Jasnogórski 2016” odbyła się na Jasnej Górze. Dysputy to zainicjowany przez Zakon Paulinów cykl przygotowań do jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski i ponownego zawierzenia narodu polskiego Maryi. Pierwszemu w tym roku spotkaniu towarzyszyły słowa: „Nowy człowiek w Chrystusie”.

Na początku dyskusji przypomniany został kolejny fragment Ślubów Jasnogórskich, które stanowią „oś” spotkań. „Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. Przyrzekamy zdobywać cnoty: wierności i sumienności, pracowitości, oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej”, brzmiały słowa kolejnych punktów przyrzeczeń złożonych przez naród polski w 1956 r.

Odnosząc się do tych słów zaproszeni goście rozważali zarówno o naszych wadach narodowych, jak i o zmaganiach w walce o budowanie nowego człowieka.

Michał Lorenc, jeden z najwybitniejszych współczesnych kompozytorów muzyki filmowej, podkreślał, że „doskonale odnajduje się we wszystkich wadach, które wyliczał kard. Stefan Wyszyński i czuje się z tym bardzo źle, ale z własnego doświadczenia wie, że możliwa jest walka z nimi i przemiana”. - Nie wiedziałem czym jest Kościół, kim jest Jezus Chrystus, ale spotkałem ludzi, którzy mi o tym powiedzieli – zauważył kompozytor.

Jego zdaniem, największym problemem jest dziś „słabość przepowiadania miłości Jezusa Chrystusa do grzesznika”. - To jest problem autentyczny. Nie pouczanie moich przyjaciół i znajomych o tym, że są leniwi, krnąbrni i fałszywi, tylko brak Dobrej Nowiny. Nieumiejętność komunikacji, znalezienia wspólnego języka, skłonność do pouczania, do werbalnego wychowywania – mówił Michał Lorenc.

Marek Kamiński, podróżnik, zdobywca dwóch biegunów Ziemi, społecznik zauważył, że wady wyliczane w Ślubach, choć w latach powojennych były z pewnością bardziej widoczne w polskim narodzie, to jednak są wspólne dla ludzi na całym świecie, „którzy mają skłonność do pożądliwości, do ulegania łatwemu życiu”.

Dlatego - podkreślił - „jest dumny, że jest Polakiem, że urodził w tym kraju, z taką historią, kulturą”. Polarnik zauważył, że „jako naród nie mamy się czego wstydzić, bo w wielu wypadkach jesteśmy bardziej pracowici niż inni, mniej pijemy niż inni”.

Jego zdaniem walka z własną słabością możliwa jest tylko przez wewnętrzną przemianę i budowanie w sobie „nowego człowieka”. – Moje wyprawy, te dalekie i bliskie, akcje które organizuję, były dla mnie odczytaniem wewnętrznego głosu, który mnie przyzywał do szukania sensu życia. To była droga do samego siebie, do wewnętrznej przemiany, to było poszukiwanie Boga na krańcach świata i dzięki temu zrozumiałem, że Bóg jest w nas, w moim sercu a nie gdzieś daleko, na zewnątrz – mówił polarnik.

S. Anna Bałchan, działaczka społeczna, zajmująca się pomocą kobietom i ich dzieciom zagrożonym lub dotkniętym m.in. przemocą seksualną podkreśliła z kolei, że człowiek może narodzić się na nowo tylko w Bogu, bo „tylko On daje prawdziwą wolność i siłę do stawiania tamy złu”.

- Dwudziesty pierwszy wiek jest wiekiem, gdzie jest najwięcej niewolnictwa i wykorzystywania ludzi, bo ci, którzy mają pieniądze uważają, że mogą używać człowieka, nie potrafią wejść w relacje, kobieta z mężczyzną, idą do agencji towarzyskiej, mają stanowisko używają pracownika – zauważyła s. Bałchan. Podkreśliła, że nikt nie ma prawa do takiego traktowania innych. - Tylko w Bogu możemy się narodzić i tylko w Bogu możemy powiedzieć nie - przypomniała zakonnica.

Jak dodała, w Kościele każdy ma swoje miejsce i każdy jest kimś najważniejszym. - Poruszamy się w przestrzeni zbawienia, dlatego nie możemy mówić o kimś czy o sobie, że jestem ofiarą, bo to jest stygmatyzacja, nadanie pieczątki. Ja nie jestem grzechem, nie jestem ofiarą; doświadczyłam przemocy czy grzechu, ale nie jestem grzechem. Tylko w Bogu, w miłości mogę od tego odejść, bo On umacnia mnie swoją łaską. Bez Chrystusa jesteśmy leniwi, pożądliwi itd., bez Niego nic nie możemy – podkreśliła s. Anna.

Gośćmi jasnogórskiej debaty byli także abp Wacław Depo, metropolita częstochowski oraz prof. Adam Regiewicz, literaturoznawca z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zabrakło zapowiadanej wcześniej s. Małgorzaty Chmielewskiej. Całość poprowadził Jan Pospieszalski.

Dysputę tradycyjnie rozpoczęła Msza św. w Kaplicy Matki Bożej, której tym razem przewodniczył o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów. - To Ewangelia prowadzi nas do Jezusa żywego, który nas wyzwala i leczy nasze rany – mówił generał paulinów.

Podkreślił, że „nie możemy wyzwalać innych, nie będąc sami wolni od zniewolenia, ale nie wystarczy pozbyć się wad, trzeba w ich miejsce zdobyć cnoty”. - Zdrowie narodu zależy od ilości dobra, które musi przewyższać zło – podkreślił za kard. Wyszyńskim pauliński przełożony generalny.

Debaty o Ślubach Narodu pod tytułem „Raport Jasnogórski 2016” odbywają się raz w miesiącu. Stanowią refleksję nad kondycją duchową Polaków. Szczegółowe informacje i materiały z poprzednich spotkań znajdują się na stronie: raport.jasnagora.pl
it / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 stycznia 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-01-24 20:57 Abp Depo: o jedność chrześcijan trzeba się zmagać każdego dnia

„Jedność będąc darem wciąż pozostaje wartością, o którą trzeba zmagać się każdego dnia w ludzkich sercach i we wspólnotach” - mówił dziś wieczorem abp Wacław Depo, który przewodniczył Mszy św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie. Eucharystia, na której byli obecni przedstawiciele różnych Kościołów chrześcijańskich, zakończyła częstochowskie obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Metropolita częstochowski wskazał na znaczenie modlitwy na drodze ku jedności chrześcijan. Wskazywał, że jedność uczniów Chrystusa jest jednym z wiarygodnych znaków wobec świata.

„Bóg nie przyjmuje ofiary podzielonych braci. Poleca im odejść od ołtarza i pojednać się najpierw ze swoimi braćmi. Najwspanialszą ofiarą dla Boga jest nasz pokój, zgoda, jedność całego wiernego ludu w Ojcu, Synu i Duchu Świętym” – mówił hierarcha.

Odniósł się również do Roku Miłosierdzia i podkreślił, że „Miłosierdzie to łaska wypływająca z krzyża i zmartwychwstania, tom łaska dźwigająca człowieka. Miłosierdzie jest imieniem Boga”.

We wspólnej modlitwie wzięli udział m.in. klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, wierni różnych wyznań chrześcijańskich oraz przedstawiciele różnych Kościołów chrześcijańskich.

Również w ramach obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, wieczorem 23 stycznia kościele ewangelicko-augsburskim Wniebowstąpienia Pańskiego w Częstochowie odbyło się ekumeniczne nabożeństwo słowa Bożego i kolędowanie.

Nabożeństwu przewodniczył ks. Adam Glajcar proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Częstochowie – Prosimy dzisiaj Boga o ducha mądrości, zrozumienia i jedności – mówiła na początku nabożeństwa ks. Glajcar.

Kazanie wygłosił ks. dr Jarosław Grabowski, dyrektor Referatu Dialogu Ekumenicznego, międzyreligijnego, z niewierzącymi Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. „Bycie chrześcijaninem nigdy nie było i nie jest łatwe. Ono wciąż zobowiązuje i stawia przed nami nowe wyzwania".

Kaznodzieja zacytował słowa Oriany Fallaci, słynnej włoskiej dziennikarki i pisarki, deklarującej się jako „chrześcijańska ateistka”, która napisała pod koniec swego życia: „Chrześcijaństwo jest doprawdy wyzwaniem nie do odparcia, imponującym zakładem człowieka ze sobą samym, zazdroszczę tym, którzy wierzą”.

Przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich modlili się za Kościół Powszechny, o jedność chrześcijan, w intencji prześladowanych chrześcijan, za Ojczyznę, za miasto Częstochowę, za zwierzchników różnych Kościołów chrześcijańskich.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w archidiecezji częstochowskiej, w tym roku był obchodzony pod hasłem: „Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana” (por. 1 P 2,9) w dniach 17-24 stycznia. Na program obchodów złożyły się Nieszpory prawosławne, ekumeniczny panel, ekumeniczne nabożeństwo Słowa Bożego, ekumeniczne kolędowanie.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 stycznia 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-01-23 10:58 Częstochowa: odbyła się konferencja naukowa z racji 90. rocznicy Kościoła Częstochowskiego

„Tryptyk łaski”, pod takim tytułem odbyła się wieczorem 22 stycznia w Wyższym Instytucie Teologicznym im. Najświętszej Maryi Panny Stolicy Mądrości w Częstochowie konferencja naukowa z racji 90-lecia powstania Kościoła Częstochowskiego.

W konferencji wzięli udział m. in. abp Wacław Depo metropolita częstochowski, abp senior Stanisław Nowak, bp Antoni Długosz biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej, profesorzy, kapłani – wykładowcy w Wyższym Instytucie Teologicznym i Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie, klerycy, studenci WIT, osoby życia konsekrowanego.

Sympozjum rozpoczęło się Mszą św., której w kaplicy pw. Zesłania Ducha Świętego przewodniczył abp Wacław Depo.

- Miłość do Kościoła Częstochowskiego przynagla nas. To miłość wdzięczna za 90-lecie naszego Kościoła – mówił na początku Mszy św. ks. prał. dr hab. Marian Duda, dyrektor Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie.

W homilii abp Depo mówiąc o pamięci o dziejach Kościoła Częstochowskiego wskazał na „istnienie ukierunkowane ku Chrystusowi” – Do Chrystusa dzisiaj kierujemy nasze myśli – mówił abp Depo.

Metropolita częstochowski podkreślił, że „żyjemy w świecie i czasach mocnych nacisków, aby Kościół podporządkować mechanizmom współczesnych organizacji” - Te tendencje pokazują jak wielu ludzi nie rozumie nadprzyrodzonego pochodzenia Kościoła i chcą wykorzystać Kościół do swoich ziemskich strategii i celów – powiedział metropolita częstochowski i dodał, że „Kościół to wspólnota, Dom i szkoła jedności człowieka z Bogiem”.

Odnosząc się do czytań mszalnych arcybiskup wskazał na aktualność słowa Bożego – To słowo każe nam pozostawić zawsze osąd osób, sytuacji i instytucji samemu Bogu – przypomniał arcybiskup.

Abp Depo wskazał na fakt ustanowienia Dwunastu przez Jezusa – Chrystus przywołuje uczniów do siebie i po imieniu ich wybiera. Chrystus jest absolutnym punktem odniesienia. On jest fundamentem tej wspólnoty – powiedział abp Depo i dodał, że „Dwunastu jest znakiem woli Jezusa. Kolegium Dwunastu pokazuje, że nie istnieje żadna sprzeczność między Jezusem a Jego Kościołem”.

„Nie do pogodzenia jest slogan Chrystus tak, Kościół nie. Bo tak wybrany indywidualistycznie Jezus jest wytworem fantazji i źródłem podziału” – kontynuował metropolita częstochowski.

Abp Depo za Benedyktem XVI przypomniał, że „Chrystus jest zawsze współczesny, obecny w swoim Kościele”. Na zakończenie homilii metropolita częstochowski zawierzył Kościół Częstochowski, wzywając wstawiennictwa Bogarodzicy. „Maryjo prowadź” – zakończył abp Depo.

Po Mszy św. w Auli Wyższego Instytutu Teologicznego uczestnicy konferencji wysłuchali wykładów abp. seniora Stanisława Nowaka, ks. dr. Jana Koclęgi i ks. dr. Jacka Kapuścińskiego.

Otwierając konferencję ks. prał. dr hab. Marian Duda mówiąc o tajemnicy Kościoła Częstochowskiego przypomniał słowa kard. Karola Wojtyły wypowiedziane na Jasnej Górze 3 maja 1975 r., z racji 50-lecia diecezji częstochowskiej, że „Kościół Częstochowski narodził się w Wieczerniku”.

Ks. Duda przybliżył kontekst historyczny powołania diecezji częstochowskiej i sakry pierwszego biskupa częstochowskiego Teodora Kubiny odwołując się m. in. do artykułów zamieszczonych w prasie 90 lat temu, szczególnie w „Gońcu Częstochowskim”.

Następnie abp senior Stanisław Nowak omawiając temat: „Łaska nawiedzin Kościoła Częstochowskiego przez Piotra naszych czasów”, przybliżył kontekst historyczny i duchowy pielgrzymek papieskich na jasną Górę i do Częstochowy. – Trzeba pamiętać, że papież przybył do Częstochowy i na Jasną Górę, by umocnić naszą wiarę – podkreślił abp Nowak.

Obok pielgrzymek św. Jana Pawła II w 1979, 1983, 1987, 1991, 1997, 1999 r. pielgrzymki Benedykta XVI w 2006 r., zdaniem abp Nowaka bardzo ważna jest również „duchowa pielgrzymka bł. Pawła VI” – Papież Paweł VI w 1966 r. nie mógł przybyć osobiście na Jasną Górę na obchody Milenium Chrztu Polski, bo na tamtą pielgrzymkę nie zgodziły się władze komunistyczne – przypomniał abp Nowak i dodał, ze „tron z kwiatami na Jasnej Górze przypominał wiernym, że papież jest z nimi duchowo”. Abp Nowak przypomniał, że papież Benedykt XVI przybywając na Jasną Górę w maju 2006 r. przywiózł ze sobą różę Pawła VI.

Najwięcej miejsca arcybiskup senior poświęcił pielgrzymowaniu Jana Pawła II analizując również nauczanie papieża – W 1979 r. Jan Paweł II przybył na Jasną Górę i do Częstochowy, aby odbyć swoje prymicje papieskie i zawierzyć się Maryi – mówił abp Nowak i dodał, że „każda pielgrzymka Jana Pawła II miała swój szczególny kontekst i przesłanie”. – W 1983 r. papież przybył na obchody 600-lecia obecności ikony Matki Bożej na Jasnej Górze. W 1987 r. było to pielgrzymowanie z racji II Krajowego Kongresu Eucharystycznego. Podczas tych pielgrzymek już bardzo mocno wybrzmiało nauczanie moralne papieża, szczególnie o sumieniu – mówił abp Nowak.

Były metropolita częstochowski przypomniał, że „szczególne znaczenie miał VI Światowy dzień Młodzieży na Jasnej Górze w 1991 r.” – Jan Paweł II sam wielokrotnie podkreślał, że były to Światowe Dni Młodzieży przełomowe. Od Częstochowy spotkania z młodzieżą nabrały bardziej charakteru religijnego i obecna była również po raz pierwszy młodzież ze Wschodu Europy – zaznaczył abp Nowak.

„Podczas wszystkich pielgrzymek Piotr naszych czasów napełnił łaską przestrzeń duchową Kościoła Częstochowskiego” – podsumował abp Nowak.

O „charyzmacie maryjnym i jego pielęgnowaniu w 90. letniej historii diecezji częstochowskiej” mówił ks. dr Jan Koclęga. Prelegent przypomniał m. in., że „biskupi częstochowscy wskazywali zawsze na wymiar maryjny diecezji częstochowskiej i mieli świadomość obecności Maryi w rzeczywistości Kościoła częstochowskiego”.

Ks. Koclęga wskazał m. in. na znaczenie sanktuariów maryjnych, koronacji wizerunków Matki Bożej, peregrynacji Cudownego Obrazu – Ważne znaczenie dla pogłębienia charyzmatu maryjnego w dziejach Kościoła Częstochowskiego ma działalność ruchów i stowarzyszeń maryjnych, w tym Pomocników Maryi Matki Kościoła. Ogromną duchowa rolę miały również Akty Zawierzenia Maryi – mówił ks. Koclęga.

Prelegent wskazał również na „przestrzeń intelektualną kształtowania charyzmatu maryjnego diecezji częstochowskiej” – Przestrzeń tę wypełniają liczne kongresy i sympozja maryjne, misja ewangelizacyjna mediów katolickich, m. in. tygodnika katolickiego „Niedziela”, Telewizji „Niedziela”, Radia Katolickiego Fiat – kontynuował ks. Koclęga.

Na zakończenie sympozjum ks. dr Jacek Kapuściński pokazał „zmaganie się Kościoła Częstochowskiego w czasach próby wiary w okresie wojny i zniewolenia komunistycznego” – Czas II wojny światowej i okres komunistyczny można nazwać stygmatem męczeństwa Kościoła Częstochowskiego – mówił ks. Kapuściński. Prelegent przypomniał, że 49 kapłanów diecezji częstochowskiej zginęło w obozach koncentracyjnych, m. in. pierwsi błogosławieni męczennicy diecezji częstochowskiej: ks. Ludwik Roch Gietyngier i ks. Maksymilian Binkiewicz, 12 księży zostało zabitych na placówkach duszpasterskich, a 29 kapłanów przeżyło piekło obozowe.

Ks. Kapuściński podkreślił, ze okrutne były również prześladowania i represje wobec duchowieństwa w okresie zniewolenia komunistycznego – Kapłani byli skazywani na karę śmierci, którą potem zamieniono na długie lata więzienia. taki los spotkał m. in. kapłanów: Mariana Łososia, Wacława Ortotowskiego i Stefana Farysia. Aresztowany został również ks. Józef Janson, ks. Józef Musiel i trzeci redaktor naczelny „Niedzieli” ks. Antoni Marchewka – przypomniał ks. Kapuściński.

„W późniejszych latach PRL-u szykany spotykały kapłanów zaangażowanych w opiekę duszpasterską w środowisku „Solidarności” i opozycji demokratycznej. Taki los spotkał m. in. ks. Mariana Dudę i ks. Zenona Raczyńskiego” – kontynuował ks. Kapuściński.

Prelegent przypomniał również, że do dzisiaj są niewyjaśnione okoliczności śmierci kapłanów: Boguchwała Tuora, Mariana Noworyta i Leona Błaszczaka. Na zakończenie prelegent podkreślił, że „nie wolno pominąć antyklerykalizmu III RP po 1989 r.”.

Podsumowując konferencję abp Wacław Depo zaapelował o świadectwo i pamięć o dziejach Kościoła Częstochowskiego i przypomniał słowa św. Jana Pawła II, który w czerwcu 1979 r. w Gnieźnie powiedział, ze „aby trwać to trzeba powracać do początku”.

28 października 1925 r. papież Pius XI, na mocy bulli „Vixdum Poloniae unitas”, powołał do istnienia diecezję częstochowską. 2 lutego 1926 r. sakrę biskupią otrzymał pierwszy biskup częstochowski Teodor Kubina.

W ciągu dziejów Kościoła częstochowskiego kolejno biskupami ordynariuszami byli: Teodor Kubina (1925-1951), Zdzisław Goliński (1951-1963), Stefan Bareła (1964-1984), Stanisław Nowak (1984 – 1992, arcybiskup i pierwszy metropolita częstochowski 1992-2011) i od 2011 r. abp Wacław Depo. Natomiast biskupami pomocniczymi byli: Antoni Jacek Zimniak (1936 – 1943), Stanisław Czajka (1944 – 1965), Stefan Bareła (1960 – 1964), Tadeusz Szwagrzyk (1964 – 1992), Franciszek Musiel (1965 –1992), Miłosław Jan Kołodziejczyk (1978 –1994), Jan Wątroba (2000 –2013 ) oraz Antoni Długosz od 18 grudnia 1993 r.
ks.mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 23 stycznia 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-01-23 10:25 Abp Depo do dziennikarzy: komunikacja i miłosierdzie to dar i zadanie

„Komunikacja i miłosierdzie, te dwa słowa są zadaniem i darem” - mówił w homilii abp Wacław Depo metropolita częstochowski i przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP, który 23 stycznia w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze przewodniczył Mszy św. w intencji ludzi mediów. Msza św. połączona była również z ogólnopolską pielgrzymką hospicjów.

Na Mszy św. zgromadzili się pracownicy częstochowskich środków społecznego przekazu, m.in. Lidia Dudkiewicz, redaktor naczelna tygodnika katolickiego „Niedziela”, dziennikarze tygodnika katolickiego „Niedziela”, archidiecezjalnego Radia Fiat , Radia Jasna Góra, biura prasowego Jasnej Góry, TVP, TVN 24, TV Niedzieli, przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy oraz pracownicy hospicjów z Polski.

W homilii abp Depo podkreślił, że „jedno i drugie słowo, komunikacja i miłosierdzie, wymagają pochylenia się nad człowiekiem, aby przekazać prawdę i dźwigać go” – Zmaganie się o prawdę i świadectwo Bożego miłosierdzia w posłudze nad człowiekiem jest dzisiaj naszym szczególnym zadaniem – mówił abp Depo.

Abp Depo przypomniał, że „Bóg wezwał nas w powołaniu nie na podstawie naszych czynów, ale stosownie do łaski” – Na wzór Maryi każdy z nas ma własne imię, czas dany od Boga i ma określona misję do spełnienia – kontynuował Przewodniczący Środków Społecznego Przekazu KEP i dodał: „Imię i życie każdego z nas wpisane jest w Serce Jezusa”.

Odnosząc się do czasów współczesnych abp Depo podkreślił, że „jako szaleństwo jest widziane radykalne pójście za Jezusem, obrona wartości z Nim związanych i posługa miłosierdzia” – Takie postawy często określane są jako fanatyzm religijny czy też fantastyczny ciemnogród. A cóż dopiero powiedzieć o bilbordach jeszcze nie dawno obecnych na naszych ulicach, które głosiły: „Jeszcze wierzysz? Zacznij myśleć”. To twórcy takich bilbordów odeszli od rozumu i pragną stawiać świat na głowie - mówił abp Depo.

Przewodniczący Środków Społecznego Przekazu KEP pytał za co może być nienawidzony papież i Jezus? – Może być nienawidzony za dobro i prawdę. Kogo może denerwować biel papieża. Tych, którzy są na służbie zła – odpowiedział abp Depo.

Na zakończenie zawierzając Maryi pracowników mediów i hospicjów abp Depo zaapelował o „odwagę życia w prawdzie i świadectwo miłosierdzia każdego dnia”.

Na zakończenie Mszy św. ks. Mariusz Frukacz dyrektor Referatu Środków Społecznego Przekazu Archidiecezji Częstochowskiej podkreślił, że „jako nasze zdanie i dar przyjmujemy służbę prawdzie i miłosierne dźwiganie każdego człowieka”.

Msza św. w intencji ludzi mediów odbyła się w związku ze świętem ich patrona, św. Franciszka Salezego. Organizatorem spotkania modlitewnego był Referat Środków Społecznego Przekazu Archidiecezji Częstochowskiej.
ks.mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 23 stycznia 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-01-22 11:30 Przesłanie abp Depo do dziennikarzy i ludzi mediów (dokumentacja)

Do "osobistej odpowiedzialności za rozpoznawanie prawdy i wierność prawdzie" wezwał dziennikarzy i ludzi mediów abp Wacław Depo metropolita częstochowski i przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski w przesłaniu z racji wspomnienia św. Franciszka Salezego patrona dziennikarzy, które obchodzone będzie 24 stycznia.

Poniżej publikujemy treść przesłania przewodniczącego Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski opublikowany na łamach najnowszego numeru tygodnika katolickiego „Niedziela”.:

Głębokie przemiany, które dokonują się w Polsce zarówno w sferze społeczno- politycznej, jak i w sferze społecznego przekazu, zobowiązują nas do osobistej odpowiedzialności za rozpoznawanie prawdy i wierność prawdzie. Kościół, będąc współuczestnikiem doświadczeń zarówno pojedynczego człowieka, jak i wspólnot ludzkich, stara się rozumieć i interpretować zjawiska oraz wydarzenia w świetle wiary. Na tych drogach szczególnym przewodnikiem był i jest dla nas św. Jan Paweł II, który szedł ku Prawdzie drogą wyznaczoną nie przez zwątpienie w rozum, ale drogą wiary, nadziei i miłości. Dlatego wskazał, że rozum i wiara muszą być komplementarne.

Dziękując za zaangażowanie całej wspólnocie „ludzi służących Prawdzie”, warto z okazji wspomnienia św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy, przywołać jego słowa: „Świadek prawdy zmaga się o nią nie inaczej, jak poprzez niespokojność serca i cierpienie”. Pragnę wyrazić uznanie i wdzięczność wszystkim osobom zaangażowanym w ów twórczy niepokój na polu mediów drukowanych, rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych i sieci elektronicznych. Niech nie opuszcza nas wiara, że Bóg trzyma świat i człowieka w swoich rękach, a Jego miłość miłosierna jest potężniejsza od zagrożeń.

Z pasterskim błogosławieństwem

Abp Wacław Depo
Przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego
Przekazu Konferencji Episkopatu Polski

Częstochowa, 24 stycznia 2016 r., wspomnienie św. Franciszka Salezego
ks.mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 stycznia 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-01-21 21:43 Częstochowa: panel dyskusyjny "Do jakiej jedności dążą chrześcijanie?"

W ramach obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 21 stycznia w auli Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej odbył się ekumeniczny panel nt. "Do jakiej jedności dążą chrześcijanie?", z udziałem przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich. Organizatorem spotkania była m. in. Grażyna Omeljaniuk-Szulc – przewodnicząca samorządu słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

W spotkaniu wzięli udział: ks. dr Jarosław Grabowski, dyrektor Referatu Dialogu Ekumenicznego, międzyreligijnego, z niewierzącymi Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, ks. mitrat Mirosław Drabiuk, proboszcz parafii prawosławnej Cudotwórczej Częstochowskiej Ikony Matki Boskiej, ks. Adam Glajcar, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Częstochowie, ks. Szczepan Rycharski z polskokatolickiej parafii Matki Bożej Królowej Apostołów w Częstochowie, klerycy V roku Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Ks. Jarosław Grabowski rozpoczynając panel podkreślił, że „ekumenizm to nie jest jakaś dyplomacja czy forma polityki Kościoła” - Ekumenizm to konieczność. Zaangażowanie ekumeniczne jest procesem, który trwa. Są dwa typy jedności: wewnętrzna, to dar od Boga i nigdy ta jedność nie została naruszona i zewnętrzna, do której dążymy – mówił ks. Grabowski, przypominając równocześnie, że „ to co jest najważniejsze to Chrystusowa zasada miłości”.

Również ks. Mirosław Drabiuk mówiąc o tym, że „jedność chrześcijan to jest zadanie nie tylko dla naszego pokolenia” wskazał na rolę modlitwy – Tę rolę bardzo wyraźnie podkreślał św. Jan Chryzostom, który układając celebrację liturgiczną, którą do dzisiaj posługuje się Kościół prawosławny, wzywał do modlitwy o jedność Bożych Kościołów – mówił duchowny prawosławny.

„Nie można jedynie korzystać z jedności, ale trzeba wciąż o nią zabiegać i dbać” – kontynuował ks. Drabiuk i wskazał na konieczność świadectwa jedności.

Z kolei Ks. Adam Glajcar przypomniał, że „mówiąc o jedności musimy się cofnąć do dnia Pięćdziesiątnicy, do pierwszej wspólnoty Kościoła, do której należeli ludzie o różnych kulturach i tradycjach” – Koinonia, czyli wspólnota była podstawą życia chrześcijan w pierwszym Kościele jerozolimskim. To słabości ludzkie doprowadziły do rozbicia jedności – przypomniał ks. Glajcar.

Duchowny luterański zaznaczył, że „w różnorodności tkwi wielka siła” - Ekumenia to nie prozelityzm i nie udowadnianie kto ma rację. Ekumenia to zwiastowanie Chrystusa w różnorodności – mówił ks. Glajcar i wskazał na „zachowanie tożsamości wyznaniowej” - Ekumenia to codzienność, a nie tylko jeden tydzień modlitwy. To uczenie się nawzajem od siebie – dodał ks. Glajcar i podsumował, że „nie trzeba burzyć tożsamości wyznaniowej, ale należy wskazywać na Chrystusa”.

Zdaniem Ks. Szczepana Rycharskiego z Kościoła polskokatolickiego ważne jest także „ piękno w różnorodności liturgii” - W Kościele mamy się czuć dobrze. Żałować też za błędy i grzechy. Być coraz bliżej siebie i bliżej Boga – mówił ks. Rycharski i dodał, że „modlitwa prowadzi do jedności, do Boga, ale ważna jest również współpraca i poszanowanie”.

Uczestnicy panelu jednogłośnie podkreślili, że trzeba wskazywać na to co łączy. Podczas panelu pojawiły się również pytania o wychowanie religijne , kwestia małżeństw mieszanych i kwestia spowiedzi powszechnej.

Wszyscy dyskutanci podkreślili znaczenie spowiedzi w ich Kościołach i wskazali równocześnie na znaczenie spowiedzi dla życia religijnego. Zwrócili uwagę na istniejący stereotyp jakoby na przykład w Kościele luterańskim istniała tylko forma spowiedzi powszechnej. Tymczasem istnieje w każdym z Kościołów chrześcijańskich spowiedź uszna. - Ważne jest, by przy jakiejkolwiek formie spowiedzi zawsze stanąć w prawdzie – podkreślili paneliści.

23 stycznia o godz. 17. 30 uczestnicy obchodów Tygodnia Ekumenicznego wezmą udział w ekumenicznym nabożeństwie Słowa Bożego i kolędowaniu w kościele ewangelicko-augsburskim Wniebowstąpienia Pańskiego w Częstochowie. Podczas nabożeństwa kazanie wygłosi ks. dr Jarosław Grabowski, dyrektor Referatu Dialogu Ekumenicznego, międzyreligijnego, z niewierzącymi Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Nabożeństwo zakończy wspólne kolędowanie.

Tydzień ekumeniczny zakończy się 24 stycznia Mszą św. o jedność chrześcijan o godz. 17.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie. Mszy św. będzie przewodniczył i homilię wygłosi metropolita częstochowski abp Wacław Depo.

Działalność ekumeniczna w archidiecezji częstochowskiej skierowana jest głównie do Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, która jest częścią międzynarodowego ruchu ekumenicznego. Należą do niej: parafia prawosławna, wznosząca swoją świątynię pw. Cudotwórczej Częstochowskiej Ikony Matki Boskiej, której przewodzi ks. mitrat Mirosław Drabiuk.

W Częstochowie jest parafia ewangelicko-augsburska, której proboszczem jest ks. Adam Glajcar, krajowy ewangelicki kapelan strażaków. Istnieje też parafia polskokatolicka.

W Gniazdowie k. Koziegłów znajduje się Starokatolicka Parafia Mariawitów, istniejąca od 1906 r. W Kleszczowie jest parafia ewangelicko- reformowana, której administratorem jest ks. radca Krzysztof Góral. W Częstochowie znajduje się także zbór Chrześcijan Baptystów. Spośród wspólnot nie należących do Polskiej Rady Ekumenicznej wymienić należy Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, który działa na terenie Częstochowy, Zawiercia, Myszkowa i Wielunia, Zbór Hosanna Kościoła Zielonoświątkowego w Częstochowie oraz Kościół Wolnych Chrześcijan.
ks.mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 21 stycznia 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-01-21 13:23 Abp Depo do Rady Kapłańskiej: trzeba pamiętać o odpowiedzialności za dzieje i posługę Kościoła

"Trzeba pamiętać o odpowiedzialności za dzieje i posługę Kościoła” – mówił w homilii abp Wacław Depo metropolita częstochowski, który 21 stycznia przewodniczył Mszy św. w kaplicy pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie na rozpoczęcie sesji nowo wybranej Rady Kapłańskiej Archidiecezji Częstochowskiej.

- Wszelkie dążenie człowieka do doskonałości i budowanie przyszłości bez Chrystusa jest złudzeniem i nie zaprowadzi do właściwego celu – przypomniał abp Depo słowa bł. o. Honorata Koźmińskiego i dodał, że „te słowa są odniesieniem dla wszelkich działań duszpasterskich”.

Odnosząc się do czytań mszalnych arcybiskup wskazał na doświadczenie życiowe króla Dawida, które „ rzuca światło na nasze codzienne życie” - Ważne jest dźwiganie i wydobywanie dobra nawet z najciemniejszych zakamarków zła – mówił arcybiskup.

Metropolita częstochowski nawiązując do tekstu Ewangelii przypomniał, że „Jezus nie szuka popularności” i dodał: „ Wiara w Niego jest wewnętrznym odkrywaniem łaski otrzymanej od Boga i zobowiązaniem do świadectwa wobec innych”.

Abp Depo wskazał również na przykład św. Agnieszki, która „wskazuje nam na pomnożenie naszej wiary i zachęca do odważnego świadectwa wobec innych w duchu słów: „Bogu zaufam i nie będę się lękał”.

Podczas sesji odbyło się m. in. wręczenie nominacji do Rady Kapłańskiej i do Kolegium Konsultorów.

W rozmowie z KAI abp Depo podkreślił, że „przed nową Radką Kapłańską Archidiecezji Częstochowskiej w najbliższym czasie stoi wielkie zadanie, a mianowicie troska o właściwe przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży, a w Roku Miłosierdzia jest to również troska o kapłanów starszych, chorych i cierpiących i będących już na emeryturze”.

Zasady powołania i zadania Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów określa Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonach 495-502. Rada Kapłańska w świetle prawa kanonicznego ma głos doradczy.
Ks. mf/Częstochowa
ks.mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 21 stycznia 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
Strony: 1 2 3 4 5

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT