Znaleziono depesz: 5632
2015-05-24 17:41 Przewodniczący Episkopatu Polski: Bądźcie współpracownikami Boga w służbie życiu!

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski odprawił Mszę św. i wygłosił homilię dla uczestników 91....

2015-05-23 18:27 Abp Depo do neoprezbiterów: trzeba mieć odwagę wiary i być gotowym na prześladowania

„Mówiąc „tak” wobec Boga i mówiąc „jestem”, trzeba mieć odwagę wiary i być gotowym do znoszenia prześladowań,...

2015-05-23 16:17 Jasna Góra: modlitwa za rodziny podczas 35. Pielgrzymki Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

O odnowę moralną i duchową Polaków, za rodziny i o beatyfikację Prymasa Tysiąclecia prosili na Jasnej...

2015-05-23 11:21 „Podróże po chmurze” – koncert dedykowany zm. Julii Janik

„Podróże na chmurze”, to tytuł koncertu dedykowanego zmarłej trzy miesiące temu blisko 16-letniej Julii Janik, o której wyzdrowienie z choroby nowotworowej walczyło i modliło się wiele osób. Koncert, podczas którego wystąpiła Lidia Pospieszalska, znana wokalistka jazzowa z zespołem, odbył się wieczorem 22 maja w auli parafii św. Zygmunta w Częstochowie.

Obok Lidii Pospieszalskiej wystąpili: Marcin Pospieszalski, Łukasz Kluczniak, Nikodem Pospieszalski, Zuzia Tomaszewska, Tomek Basiuk, Mikołaj Pospieszalski. Podczas jednego z utworów z interpretacją wiersza wystąpił również Adam Hutyra, aktor częstochowskiego Teatru im. Adama Mickiewicza.

Uczestnicy koncertu mogli usłyszeć piosenki o miłości, nadziei i pięknie życia w interpretacji jazzowej.

Koncert poprzedziła projekcja pełnego emocji filmu o Julii Janik w oczach jej rodziców Ewy i Marcina Janików.

Koncert zorganizował Komitet Pomocy dla Julii Janik.
ks.mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 23 maja 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-05-20 22:09 O. Schulz SJ o wyzwaniach stojących przed ruchami katolickimi w Polsce

Rozwój duchowy w małżeństwach i rodzinach, pomoc parom niesakramentalnym, odnowa charyzmatów ruchów, otwarcie się na młodzież, odkrycie powołania i misji świeckich, zaangażowanie w życie społeczne i polityczne oraz ewangelizacja w życiu codziennym - to zdaniem o. Adama Schulza SJ, przewodniczącego Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich, wyzwania, przed którymi stoją Kościół i ruchy katolickie w Polsce.

Spotkanie z o. Schulzem odbyło się w redakcji tygodnika katolickiego „Niedziela”, wieczorem 20 maja w ramach V Kongresu Ruchów, Stowarzyszeń i Bractw Archidiecezji Częstochowskiej, który odbywa się w Częstochowie w dniach 15-24 maja pod hasłem «Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię».

W spotkaniu wzięli udział m.in. Lidia Dudkiewicz, redaktor naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, ks. inf. Ireneusz Skubiś, honorowy redaktor naczelny „Niedzieli”, ks. Dariusz Nowak, asystent kościelny Rady Ruchów, Stowarzyszeń i Bractw, Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej oraz przedstawiciele ruchów, stowarzyszeń i bractw archidiecezji częstochowskiej.

- Czy w Kościele są świeccy? – mówił Artur Dąbrowski przypominając pytanie znanego szwajcarskiego teologa Hansa Ursa von Balthasara i dodał za tym znanym teologiem, że „świeccy to Lud Boży, który pielgrzymuje ramię w ramię z pasterzami”.

Następnie o. Adam Schulz zwrócił uwagę, że w Polsce jest ponad 3 mln członków ruchów i stowarzyszeń katolickich, a także ponad 1 mln małżeństw w ruchach. – Badania statystyczne potwierdzają również, że ruchy katolickie stanowią największy kapitał społeczny w Polsce. Obserwuje się także duże zaangażowanie społeczne członków ruchów, co pokazuje, że katolickie ruchy i stowarzyszenia są bardziej prospołeczne niż inne organizacje świeckie – mówił o. Schulz.

Mówiąc o wyzwaniach jakie stoją przed ruchami katolickimi w Polsce o. Schulz wskazał na rodzinę i małżeństwo i przypomniał o środkach rozwoju duchowego w rodzinach i małżeństwie, którymi są: wspólna Eucharystia, wspólna modlitwa w rodzinie oraz prowadzenie dialogu małżeńskiego. – Struktury ruchów muszą być bardziej elastyczne i dostosowane do uczestnictwa w nich całych rodzin – mówił o. Schulz i dodał, że „potrzeba także małżonków, którzy we właściwy sobie sposób żyją radami ewangelicznymi”.

Prelegent podkreślił, że wyzwaniem naszych czasów jest pomoc parom niesakramentalnym. – Trzeba wyjść naprzeciw tych ludzi. Wciąż zbyt mało robi się dla tych par w Kościele – zauważył prelegent i wskazał na konieczność zwrócenia uwagi na komunię duchową, która jest „wielkim potencjałem duchowym”. „Ci ludzie są bardzo często głodni Boga. Musimy być obecni przy nich w sposób roztropny i mądry” – dodał.

Mówiąc o kolejnym wyzwaniu jakim jest odnowa charyzmatów w ruchach gość Kongresu przypomniał słowa papieża Franciszka, który mówił jak ważna jest świeżość charyzmatów i przestrzegał przed pokusą wygodnictwa. – Ważne jest ciągłe świeże odczytanie charyzmatu mojego ruchu i postawienie pytania jak dzisiaj mój ruch ma wyglądać – mówił o. Schulz.

Dodał, że „konieczne jest otwarcie się na niespodziewane działanie Ducha Świętego i na młodzież”. „Nowym zjawiskiem w Polsce są ruchy katolickie powstające wokół portali internetowych, na serwisach społecznościowych, a także wokół wolontariatu” – stwierdził prelegent.

Przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich wskazał także na konieczność odkrycia piękna powołania i misji człowieka świeckiego. – Trzeba uwierzyć, że Bóg działa w świecie. Świeccy w sercu świata winni działać na zasadzie zaczynu, który prowadzi do przemiany świata i jego uświęcenie poprzez zwyczajną codzienną pracę – powiedział. Dodał, że „ważna jest codzienna świętość”. – Im bardziej świat staje się zły, tym bardziej trzeba ludzi świętych, skutecznych i pragmatycznych.

O. Schulz wskazał również na zaangażowanie katolików w politykę i za papieżem Franciszkiem przypomniał, że polityka jest „rodzajem męczeństwa” - „męczeństwa codziennego”, polegającego na dążeniu do wspólnego dobra bez ulegania korupcji” oraz „formą miłości społecznej”.

Mówiąc o ewangelizacji o. Schulz przypomniał jak ważne jest „łączenie kerygmatu apostołów, czyli głoszenie Osoby Jezusa Chrystusa z kerygmatem Jezusa Chrystusa, czyli głoszenie prawdy o królestwie Bożym”.

Podczas dyskusji po referacie uczestnicy spotkania zwracali uwagę na konieczność otwarcia się duszpasterzy na świeckich w Kościele, ale także na to, by świeccy byli impulsem dla działań duszpasterskich.

Przedstawiciele ruchów mówili o konieczności bardziej komunikatywnego języka kazań a także o wzajemnym poznaniu się ruchów i charyzmatów.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 20 maja 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-05-16 19:45 Abp Depo udzielił święceń diakonatu klerykom częstochowskiego Seminarium

„Eucharystię przeżywamy w duchu wdzięczności i nadziei w Bogu. Prosimy o wierność, miłość i nowe święte powołania”. powiedział abp Wacław Depo metropolita częstochowski, który 16 maja w archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie udzielił święceń diakonatu siedmiu klerykom Wyższego Seminarium Duchownego archidiecezji częstochowskiej.

Mszę św. z abp. Wacławem Depo koncelebrowali m. in. przełożeni z Wyższego Seminarium Duchownego, na czele z rektorem ks. dr Andrzejem Przybylskim. W archikatedrze zgromadziły się rodziny i przyjaciele nowych diakonów, kapłani, siostry zakonne, klerycy i wierni parafii.

Podczas święceń nowi diakoni wypowiedzieli swoje przyrzeczenia, zobowiązali się do celibatu, do posłuszeństwa biskupowi i jego następcom, do wiernego głoszenia Słowa Bożego i posługi sakramentalnej.

W homilii abp Depo podkreślił, że „Eucharystia nie tylko jest znakiem obecności Jezusa wśród nas, ale jest osobistą modlitwą Jezusa za nas”. - Trzeba nam do tej modlitwy powracać, aby odnawiać w sobie i dla innych łaskę Chrystusa – mówił abp Depo.

Odnosząc się do czasów współczesnych zaznaczył, że „jesteśmy świadkami wypaczania Objawienia Bożego w naszych czasach poprzez nowe modele życia i odejście od rozumu ludzkiego, poprzez zerwanie więzi rodzinnych, a także poprzez koncepcję Kościoła uniwersalnego, otwartego dla wszystkich, ale bez odniesień do Chrystusa i konsekwentnego wypełnienia Jego nauki”.

Zwracając się do diakonów abp Depo przypomniał, że „Chrystus ma szczególne prawo do nas, bo nas odkupił nie za jakąkolwiek walutę świata, ale własną Krwią”. - On proponuje Siebie samego w darze – dodał.

Abp Depo przypomniał również, że posłuszeństwo Kościołowi i Jego pasterzom „łączy się z patrzeniem na Chrystusa i Jego krzyż”. - To nie świat i sondaże wyborcze mają określić naszą wolę, ale Chrystus. – podkreślił abp Depo i za papieżem Franciszkiem powiedział, że „nie ma celebracji prywatnych, czy życia poza Jezusem”.

Wskazując na nauczanie o Kościele jako Matce metropolita częstochowski zaznaczył, że „nie jest ono sentymentalizmem, ale darem”.

„Kościół w naszych czasach próbuje się okraść z macierzyństwa i ojcostwa. Ale taki Kościół jest jak zwietrzała sól, która na nic się nie przyda” – mówił abp Depo przypominając słowa Benedykta XVI i dodał, że „ Kościół taki zamieniłby się we wspólnotę socjologiczną, a może nawet medialną, ale nie we wspólnotę wychowującą”.

Nowi diakoni archidiecezji częstochowskiej jako patrona swojego rocznika wybrali bł. ks. Jerzego Popiełuszkę i jako motto swojej służby w Kościele słowa: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” (Rz 12, 21)
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 16 maja 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-05-16 13:45 Jasna Góra: 50 tys. osób na czuwaniu Odnowy w Duchu Świętym

XX Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym trwa na Jasnej Górze. Bierze w nim udział ponad 50 tys. osób. Spotkanie jest dziękczynieniem za 40 lat posługi wspólnot w Polsce i modlitwą o odnalezienie impulsu do odważnego działania.

Jak zauważył ks. Sławomir Płusa, od niedawna koordynator krajowy, najważniejszym wyzwaniem dla Odnowy w Duchu Świętym jest przygotowanie ludzi do ewangelizacji ochrzczonych i jej prowadzenie. - Odnowa ma ewangelizować, tak jak to było u początku naszego istnienia, bo trochę można mieć wrażenie, że ten dynamizm osłabł. Dlatego trzeba nowego przebudzenia i nowej energii – powiedział ks. Płusa.

Jego zdaniem, inicjacja chrześcijańska musi nabrać nowej mocy, dlatego potrzeba ludzi dobrze przygotowanych do prowadzenia np. rekolekcji ewangelizacyjnych, różnych spotkań formacyjnych i rozmaitych działań mających ukazać piękno bycia chrześcijaninem.

- Przybywa ludzi zranionych brakiem miłości, rozpadają się rodziny, małżeństwa, ludzie zostają sami i potrzebują uzdrowienia wewnętrznego, dlatego zadaniem Odnowy jest budowanie wspólnot, które mogą pomóc odkryć na nowo miłość Chrystusa do każdego z nas – podkreśla ks. Płusa.

Przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym podkreśla, że okrągła rocznica chrztu Polski, którą obchodzić będziemy w przyszłym roku powinna być dla nas wszystkich impulsem do działania i do radosnego dawania świadectwa wiary.

Zadaniem na dziś jest także dawanie zachęty do brania odpowiedzialności za życie społeczne. - W sposób szczególny oddajemy sprawy Polski, zbliżające się wybory, bierzemy odpowiedzialność za życie społeczne – podkreśla kapłan i przypomina, że „papież Franciszek bardzo podkreśla w „Evangelii gaudium”, że życie charyzmatyczne, komunia ma wymiar społeczny. Jesteśmy tego świadomi i oto się modlimy, chcąc dać impuls do odważnego działania – powiedział ks. Płusa.

To odważne działanie to także wyjście do młodych. To dlatego od dwóch lat działa w Odnowie zespół „Młodzi młodym”, który z różnymi inicjatywami dociera zwłaszcza do przygotowujących się do bierzmowania.

Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym rozpoczęło się o godz. 9.30 na błoniach jasnogórskich zawiązaniem wspólnoty. Po czym poprowadzona została modlitwa do Ducha Świętego, a następnie rozpoczęły się konferencje i świadectwa dotyczące w tym roku początków działalności Odnowy w Polsce.

Koronkę do Bożego Miłosierdzia poprowadzi o 14.30 abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Na 16.30 zaplanowano uroczystą Mszę św. stanowiącą najważniejszy punkt programu. Eucharystii przewodniczyć będzie bp Piotr Turzyński z diecezji radomskiej.

Oprawę muzyczną podczas Czuwania sprawuje zespół Gospel Rain.

Czuwanie Odnowy poprzedziło spotkanie animatorów i liderów wspólnot, których w Polsce jest ok. 800. Swą przynależność do tego ruchu charyzmatycznego deklaruje ok. 25 tys. osób.

Początki Odnowy w Polsce to rok 1975 r., kiedy we wspólnotach oazowych obchodzony był rok Ducha Świętego i modlono się o Nową Pięćdziesiątnicę. Inicjatorem pierwszych wspólnot był bp Bronisław Dembowski, który wykorzystał swoje doświadczenia przeżycia Odnowy w Stanach Zjednoczonych.

Jak czytamy w preambule Statutów Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, „Odnowa w Duchu Świętym w Kościele katolickim, zwana także Katolicką Odnową Charyzmatyczną, nie jest jednolitym ruchem o zasięgu światowym. W odróżnieniu od większości ruchów nie ma jednego założyciela, lub grupy założycieli, nie ma też listy członków.

Jest to wysoce zróżnicowany zespół jednostek i grup podejmujących różne działania, często od siebie niezależne, na różnym etapie rozwoju i o różnorodnie rozłożonych akcentach. Te osoby i grupy łączy to samo doświadczenie. Stawiają sobie one również te same cele”.

Ruch charyzmatyczny opiera się na założeniu, że chrześcijanie – podobnie jak w Kościele pierwotnym – są obdarowywani charyzmatami, którymi służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła. Odnowa w Duchu Świętym gromadzi wielu ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujących dzięki niej swoje miejsce w Kościele i świecie. Osoby te tworzą grupy modlitewne, liczące od kilku do kilkuset członków. Łączy ich chrzest w Duchu Świętym – podstawowe doświadczenie wiary, znane pierwszym chrześcijanom.

Grupy modlitewne spotykają się co tydzień na dwu-trzygodzinnych spotkaniach modlitewnych, których głównym elementem jest głośna, żywa modlitwa. Mają one najczęściej strukturę otwartą, lecz pewne elementy spotkania powtarzają się: zaproszenie Ducha Świętego do prowadzenia spotkania, uwielbienie Boga (ten rodzaj modlitwy przeważa), słuchanie Słowa Bożego, nauczanie, osobiste świadectwo życia niektórych uczestników spotkania. Na spotkaniach modlitewnych ujawniają się charyzmaty.

Charyzmaty nadnaturalne dary Ducha Świętego, udzielane różnym osobom dla budowania całej wspólnoty. Do charyzmatów zalicza się m.in. tzw. dary epifanijne, czyli nadzwyczajne: dar języków pojawiający się często w modlitwie jednoczesnej uczestników, dar tłumaczenia języków, polega na wyjaśnieniu treści usłyszanego przed chwilą przesłania w językach; dar proroctwa – nie polega na przepowiadaniu przyszłości, lecz na przemawianiu w imieniu Boga z przesłaniem zachęty lub napomnienia skierowanym do uczestników spotkania, dar uzdrawiania, czyli dar modlitwy o duchowe, psychiczne i fizyczne zdrowie osoby proszącej o to Boga. Znaki cudownych uzdrowień potwierdzają prawdziwość przepowiadanej ewangelii o Jezusie.
it / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 16 maja 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-05-14 08:58 Jasna Góra: pielgrzymka szkół im. kard. Stefana Wyszyńskiego

Dlaczego kard. Wyszyński nie został paulinem? Czy potrafimy odnaleźć ślady Prymasa Tysiąclecia na Jasnej Górze? Gdzie ukrywał się w czasie wojny? Na te i inne pytania szukali dziś odpowiedzi uczestnicy VII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasną Górę.

W Roku Życia Konsekrowanego pielgrzymka była okazją do pokazania młodym wartości życia poświęconego na wyłączną służbę Bogu – podkreśliła Iwona Czarcińska ze Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Młodzi spotkali się m.in. z o. Faustynem, franciszkaninem z Prudnika - miejsca uwięzienia Prymasa, z s. Benitą z Lasek, gdzie młody ks. Wyszyński służył żołnierzom jako kapelan powstańczy, ze świadkiem życia Kardynała doktor Heleną Pyz z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego pracującą w ośrodku Jeevodaya dla dzieci z rodzin trędowatych. Na pytania o związki kard. Wyszyńskiego z Jasną Górą odpowiadał z kolei o. Wojciech Dec, paulin.

- Nie chodzi tylko o wspomnienia o księdzu Prymasie, o jakąś historie. Chcemy patrzeć w przyszłość, chcemy pytać, co dzisiaj jest ważne dla młodzieży, a co powiedziałby im kard. Wyszyński. W tym roku właśnie to, że Bóg jest ważny, ze można poświęcić Mu życie w czasach, gdy Kościół jest jednak tak atakowany. Kiedy kapłaństwo, życie konsekrowane są lekceważone, chcemy pokazać, ze są tacy wspaniali ludzie i że można tą droga iść – przekonywała Czarcińska.

Centralnym punktem pielgrzymki była Msza św. odprawiona w południe w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Eucharystii przewodniczył bp Jan Kopiec, ordynariusz diecezji gliwickiej.

Zgromadzoną w Kaplicy Matki Bożej społeczność z 27 szkół powitał o. Jan Poteralski, podprzeor Jasnej Góry. Nazwał młodzież "ziarnem nauczania i posługi księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Ludowi Bożemu". "To jakaś dziwna tajemnica. Jesteście przedłużeniem Jego życia. Gromadzicie się w szkołach, tu na Jasnej Górze i w różnych miejscach, aby rozważać to, czego nauczał nas Kardynał Wyszyński. Śluby, które napisał Kardynał Sługa Boży Wyszyński, są dla was takim mottem, są dla was takim programem, aby w gąszczu tych różnych pokus, wpływów nie zagubić się, a wręcz przeciwnie, z odwagą iść naprzód za Chrystusem, za Maryją” - mówił o. Poteralski.

Bp Kopiec w kazaniu zachęcał młodzież do troski o wspólnotę Kościoła, budowanie jego jedności. Ordynariusz gliwicki wskazał także na Prymasa jako nauczyciela narodu, który z poświeceniem nauczał „byśmy jedną rodzinę stanowili”.

- Dzisiaj, myślę, nie ma naszego większego zmartwienia – by ten naród się nie podzielił, by ten naród nie poszedł gdzieś swoimi drogami, które prowadzą donikąd, ale żeby był narodem, który czuje się związany wokół Chrystusa i Jego Matki – mówił bp Kopiec.

Uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku podkreślili, że patron ich szkoły - Prymas Tysiąclecia - może być dla współczesnego młodego człowieka wzorem i autorytetem.

Wśród najważniejszych jego cech gimnazjaliści wymieniali oddanie Bogu, Maryi i Ojczyźnie oraz niezłomność w głoszeniu Chrystusa, bo jak powiedziała Julka Cieśla – „nie ugiął się pod biczem władz socjalistycznych”. Dla Mai Lesiów Patron jest wzorem człowieka, który nigdy nie przestał się uczyć. Z kolei dla Bartka Sobkowicza Prymas Tysiąclecia jest uosobieniem mądrego patriotyzmu.

Zdaniem Bartka w dzisiejszym społeczeństwie, „gdzie wiara i patriotyzm bywają wartościami źle widzianymi, bardzo ważne jest, by nie bać się wypowiadać swych przekonań i nie iść na łatwiznę. Patriotyzm dzisiaj to przede wszystkim szacunek dla tradycji i historii, żeby pamiętać o naszych bohaterach i być z tego dumnym”. Jackowi Masłowskiemu imponuje odwaga Wyszyńskiego jako chrześcijanina, Polaka i męża stanu.

„Nie wszystko mieści się w gimnazjalnych podręcznikach, po prostu prawdziwie żyj, dla ludzi życzliwość miej, miej jedną tę samą twarz” – wyśpiewali gimnazjaliści z Prudnika w przygotowanej przez siebie części artystycznej. „Idziemy w przyszłość z nadzieją, bo wzrok nasz daleko utkwiony” – zabrzmiały słowa hymnu prudnickiej młodzieży w jasnogórskiej Auli im. O. A. Kordeckiego.

Zdaniem Ludmiły Lisowskiej dyr. Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku pokazywanie dzieciom i młodzieży tak wyjątkowych postaci jak Prymas Wyszyński, wskazywanie na jego życiową drogę, daje młodym możliwość kształtowania swego charakteru, uczy, że warto walczyć o dobry cel, warto być niezłomnym.

Pielgrzymka na Jasną Górę odbywała się pod hasłem: „Idę z wami łowić ryby Boże”. Uczestniczyło w niej prawie tysiąc osób. Jej organizatorem było istniejące od 2006r. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
mir / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 14 maja 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-05-13 12:48 Jasna Góra: „młodzi bibliści” dziękują za cud ocalenia Jana Pawła II

VIII Spotkanie Młodych z Biblią odbywa się na Jasnej Górze. Uczestniczą w nim finaliści diecezjalni Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, którego organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Zjazd ma miejsce zawsze 13 maja i związany jest z modlitwą wdzięczności za cud ocalenia Jana Pawła II z zamachu w 1981 r.

Organizowane po raz ósmy Ogólnopolskie Spotkanie Młodych z Biblią w Częstochowie ma charakter formacyjno-warsztatowy, a jego założeniem jest duchowe i merytoryczne przygotowanie uczestników do finału Konkursu Biblijnego, który odbędzie się 1 i 2 czerwca w Niepokalanowie. Chodzi również o zawiązanie wspólnoty między młodymi z różnych diecezji, bowiem organizatorzy z Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” podkreślają, że w tym dziele nie chodzi o rywalizację samą w sobie, ani też o samą tylko księgę, lecz o poznanie i przyjęcie Wcielonego Słowa.

Zaproszenie do udziału w częstochowskim spotkaniu otrzymali zwycięzcy etapów diecezjalnych XIX Konkursu Biblijnego, które odbyły się w całej Polsce 21 kwietnia br. Zgodnie z regulaminem eliminacji, do finału może zakwalifikować się troje najlepszych z każdej diecezji. To oni, wraz ze swymi katechetami, przybywają na Jasną Górę, by podziękować za dotychczasowe zwycięstwa i za wstawiennictwem Matki Chrystusa prosić o kolejne – nie tylko konkursowe. W sumie organizatorzy spodziewają się ok. 130 osób. Udział w Spotkaniu Młodych z Biblią to swego rodzaju nagroda dla finalistów, bowiem ich pobyt finansuje „Civitas Christiana”.

Pierwszego dnia, młodzież na Jasnej Górze uczestniczy w dwóch konferencjach, z których jedna będzie nawiązywała tematycznie do realizowanego w tym roku duszpasterskim hasła „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, druga zaś ukaże uczestnikom Maryję, jako Matkę Słowa Wcielonego.

Młodzi odwiedzą także Dom Pamięci kard. Stefana Wyszyńskiego w Częstochowie. Prymas Tysiąclecia jest patronem Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, które za cel obrało sobie także popularyzowanie jego postaci i nauczania, a obecnie przeżywa ogólnopolską modlitwę w intencji rychłej beatyfikacji tego Sługi Bożego – za przyczyną św. Jana Pawła II, którego relikwie peregrynują w oddziałach Stowarzyszenia.

Istotnym akcentem spotkania jest zawsze Eucharystia.W tym roku będzie ją celebrował w Kaplicy Matki Bożej o godz. 15.30 abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Po Mszy św. „młodzi bibliści” poprowadzą modlitwę różańcową, w której zostaną zaproszeni do zawierzenia się Bogarodzicy.

Jeszcze w tym samym dniu uczestnicy przejadą do Olsztyna k. Częstochowy, gdzie w Ośrodku Rekolekcyjnym Święta Puszcza będzie realizowany dalszy program spotkania, na który złoży się nabożeństwo majowe u szczytu „Jasnogórskiego Giewontu” oraz wieczorne spotkanie integracyjne przy ognisku.

W drugim dniu zostaną przeprowadzone warsztaty związane z tegorocznym zakresem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, na który składa się Księga Jonasza, Ewangelia wg św. Łukasza i Dzieje Apostolskie. Odbędą się one w dwóch grupach podzielonych tematycznie na Stary i Nowy Testament. Finaliści poznają bliżej zagadnienia konkursowe, na które powinni zwrócić uwagę przygotowując się do udziału w ostatecznych zmaganiach.

Nieprzypadkowa jest data spotkania, którego ważnym elementem od samego początku jest wspomnienie cudownego ocalenia życia papieża z Polski – św. Jana Pawła II, które miało miejsce 13 maja 1981 r. na Placu św. Piotra w Rzymie. Ojciec Święty był głęboko przekonany, że zawdzięcza je opiece Maryi. W rok po tym wydarzeniu, złożył dla niej jako wotum pocisk, pochodzący z broni tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Ağcy. Nabój wyjęty po zamachu z ciała Jana Pawła II został umieszczony w koronie figury Matki Bożej w Fatimie.

Drugim niemym świadkiem tego wydarzenia jest przestrzelony pas papieskiej sutanny, który Jan Paweł II przekazał na Jasną Górę w roku 1983 – tam bowiem od początku zawierzył Matce Bożej swoją osobę, Kościół, Polskę i świat. Naznaczony krwią świętego, upubliczniony od 2004 r., stanowi dziś niepowtarzalną relikwię tego Świętego i znak, że dla Boga nie ma sytuacji beznadziejnych. Młodzi ze wszystkich diecezji mają okazję dotknąć także tamtych wydarzeń, by powrócili do swych środowisk jako świadkowie wielkich rzeczy, jakich dokonuje moc zawierzenia Bogu, szczególnie przez wstawiennictwo Maryi.

Co roku w Konkursie Biblijnym udział bierze ok. 30. tys. uczniów z ponad 1,5 tys. szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce.

Patronat honorowy nad Konkursem objęli Prymas Polski, abp Wojciech Polak i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki.
it / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 13 maja 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-05-11 12:12 Marsze dla Życia i Rodziny w archidiecezji częstochowskiej (zapowiedź)

„Żyję, kocham życie” - pod takim hasłem przejdą ulicami Częstochowy (24 maja), Radomska (24 maja), Wielunia (31 maja) i Zawiercia (14 czerwca) - Marsze dla Życia i Rodziny. Ich uczestnicy będą ubrani na biało.

Marsz dla Życia i Rodziny w Częstochowie, 24 maja, rozpocznie się o godz. 14.30 finałem akcji "Pielucha dla Malucha", na placu przed archikatedrą Świętej Rodziny. Następnie w archikatedrze o godz. 15.00 zostanie odprawiona Msza św. Po niej marsz przejdzie Alejami Najświętszej Maryi Panny na Błonia Jasnej Góry, gdzie odbędzie się spotkanie rodzinne i modlitwa uwielbienia. Po marszu będzie możliwość zarejestrowania się w Polskim Rejestrze Dawców Szpiku.

Również 24 maja odbędzie się marsz w Radomsku. Rozpocznie się on Mszą św. o godz. 11.30, w kościele pw. św. Lamberta. Następnie uczestnicy przejdą do Parku Świętojańskiego, gdzie odbędzie się „Piknik rodzinny”.

Marsz w Wieluniu, 31 maja, rozpocznie się o godz. 14.00 na parkingu Carrefour obok kościoła św. Stanisława biskupa i męczennika, a zakończy się na Podwalu.

Natomiast marsz w Zawierciu, 14 czerwca, rozpocznie się o godz. 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia w Bazylice św. Apostołów Piotra i Pawła, a zakończy na Stadionie 1000-lecia.

Głównymi organizatorami Marszów dla życia są: Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Częstochowskiej, Rada Ruchów, Stowarzyszeń i Bractw Archidiecezji Częstochowskiej, Fundacja dla Życia i Rodziny.

Więcej informacja na http://marsz.czest.pl/
ks,mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 11 maja 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-05-09 19:09 Jasna Góra: bankowcy wsparli akcję „Bilet dla brata”

Po raz 30. na Jasną Górę przybyła Ogólnopolska Pielgrzymka Bankowców. Z różnych stron kraju przyjechało ok. 5 tys. osób. W darze bankowcy złożyli ofiary na akcję „Bilet dla brata”, której celem jest dofinansowanie uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży w Polsce, pielgrzymów i wolontariuszy z trzynastu krajów Europy Wschodniej i Zakaukazia.

Mszy św. w ramach pielgrzymki bankowców przewodniczył na szczycie Jasnej Góry abp Wacław Depo. Metropolita częstochowski podkreślił, że Kościół musi troszczyć się o rodziny, bo inaczej zdradziłby człowieka. Zachęcał też do modlitwy za wstawiennictwem Królowej Rodzin.

Abp Depo mówił także o godności przypominając za Janem Pawłem II, że „godność osoby ludzkiej nie ma ceny, że tej godności nie wolno nigdy zbrukać, ani działać wbrew niej nawet w dobrej intencji i niezależnie od trudów”. Kaznodzieja podkreślał, że „godność sumienia jest ważniejsza od jakichkolwiek korzyści zewnętrznych a „miarą naszej godności jest wierność Chrystusowi i Jego drodze Bożych przykazań i prawd”.

- Duch Święty wzywa i nasze pokolenie do tej samej misji, aby ludzie poznawali prawdziwego Boga i uznali w Chrystusie swojego Pana i Zbawiciela, który niczego nam nie zabiera, a daje uczestnictwo w życiu wiecznym. Maryja, Jego Matka i Matka Kościoła jest najlepszym drogowskazem i przykładem spełnienia swojego człowieczeństwa w wypełnianiu woli Boga, dlatego prosimy Królowo Rodzin, Królowo Polski módl się za nami - wołał w homilii abp Depo.

Bankowcy w darze ołtarza złożyli ofiary na akcję: „Bilet dla brata”, której celem jest dofinansowanie uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży w Polsce pielgrzymów i wolontariuszy z trzynastu krajów Europy Wschodniej i Zakaukazia. Pomoc jest dedykowana grupom młodzieży (parafie, wspólnoty, szkoły itp.), które rozpoczną przygotowania – duchowe i logistyczne – do udziału w ŚDM i będą potrzebowały wsparcia finansowego.

Jubileuszowa 30. Ogólnopolska Pielgrzymka Bankowców z udziałem pracowników banków z całej Polski trwała na Jasnej Górze w dniach 8 i 9 maja. Spotkaniu towarzyszyło hasło „Maryjo Królowo Rodzin – módl się za nami”.

Bankowcy swoją pielgrzymkę rozpoczęli w piątek, 9 maja Apelem Jasnogórskim. O godz. 24.00 w Kaplicy Matki Bożej odprawiona została Msza św., której przewodniczył ks. Ryszard Umański, częstochowski duszpasterz bankowców. Następnie od godz. 1.00 w nocy do 4.30 nad ranem uczestniczyli w czuwaniu modlitewnym w Kaplicy Cudownego Obrazu.

Sobotnie uroczystości pielgrzymkowe odbywały się pod jasnogórskim Szczytem, gdzie o godz. 10.15 rozpoczął się koncert pieśni maryjnej.

Historia pielgrzymek środowiska bankowego sięga 1986 r. Z inicjatywą ich zorganizowania wystąpiła Franciszka Gosławska z Banku Gospodarki Żywnościowej. Wraz dwiema koleżankami – Antoniną Szubką i Aleksandrą Bieniewską – udała się na Jasną Górę z propozycją przygotowania pielgrzymki. Zgromadziła ona wtedy ponad 20 tys. osób. Do dziś nieprzerwanie jednoczy pielgrzymów-bankowców z całej Polski. Organizację corocznych pielgrzymek koordynuje Duszpasterstwo Bankowców „Nazaret” z Częstochowy.
it / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 09 maja 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-05-09 16:56 Jasna Góra: modlitwa za powołanych i misjonarzy

- Modlitwa za powołanych i tworzenie tzw. kultury powołaniowej to największe dary jakie możemy ofiarować kapłanom i wszystkim konsekrowanym podkreślił na Jasnej Górze bp Marek Solarczyk. Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Powołań przypomniał, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za dzieło powołań. Do Sanktuarium przybyła dziś 52. Pielgrzymka Rodzin Powołanych i Osób Wspierających Powołania.

Podczas Mszy św. Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Powołań przypomniał, „że tajemnice dokonujące się w życiu tych, których Bóg wybrał potrzebują wsparcia i doświadczenia wspólnoty.

Bp Solarczyk zachęcał, byśmy „robili wszystko, aby ci którym możemy i powinniśmy pomóc w odkrywaniu tajemnicy bliskości Boga, by ją przeżyli jak najlepiej a jednocześnie, by ci którzy już samodzielnie i odpowiedzialnie ją przeżywają, żeby mieli sojuszników, by bogactwo i radość wspólnoty przeżywającej wiarę, ich podtrzymywała a nie podcinała im skrzydła”.

W Roku Życia Konsekrowanego organizatorami tegorocznej pielgrzymki byli paulini. O. Andrzej Grad, referent powołaniowy w Zakonie Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika podkreślił, że osoby wpierające powołania „są tymi, które biorą na siebie odpowiedzialność za życie i posługę powołanych”. – W dużej mierze dzięki waszemu wsparciu możemy pracować, dawać świadectwo o miłości Boga do człowieka, do którego jesteśmy posyłani – powiedział o. Grad i podkreślił, że „dzisiejsza pielgrzymka na Jasną Górę jest przede wszystkim wielkim dziękczynieniem właśnie za wszystkie te osoby”. - Przez naszą modlitwę w imieniu wszystkich osób powołanych chcemy wam bardzo podziękować – powiedział paulin.

Obok modlitwy konkretnym wsparciem osób powołanych jest także np. pomoc materialna misjonarzom. Przypomniał o tym ks. Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIVA Polska. Dziś na Jasnej Górze odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców, w czasie której promowano akcję „Św. Krzysztof – 1 gr za 1 km bezpiecznej jazdy”.

- Realizujemy wiele projektów dla osób powołanych. Pomagamy im kupować samochody, ambulanse, motocykle, rowery, łodzie a nawet skutery. Dzięki tej pomocy osoby powołane mogą realizować swoje misyjne powołanie – powiedział ks. Kraśnicki. Na misjach pracuje ponad 2,1 tys. polskich misjonarzy i misjonarek w 94 krajach świata.

Jak zwykle pielgrzymka kierowców była modlitwą o większe bezpieczeństwo na polskich drogach, aby radości życia i podróżowania nie przysłaniały tragedie drogowe, spowodowane często ludzkim grzechem i nieodpowiedzialnością.

Ks. Kraśnicki zaznaczył, że mimo starań ludzi zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego, każdego dnia dochodzi do wypadków drogowych. - Ten ostatni majowy weekend: 310 wypadków, a w nich 30 ofiar śmiertelnych i 408 rannych. Znowu w tle brawura, znowu nadmierna prędkość, pośpiech, brak właściwej ostrożności i roztropności ze strony kierujących, także nietrzeźwi za kierownicą - wyliczał kapłan i podkreślał, że „przychodzimy na Jasną Górę, bo pragniemy Bożą bronią: pokorną modlitwą połączoną ze zmianą życia zmienić ten stan rzeczy”. - Jesteśmy tutaj z pragnieniem, by nasze drogi były miejscem wzajemnej życzliwości, szacunku do każdego człowieka i jego życia – podkreślał dyrektor MIVA Polska.

Mszy św. w intencji kierowców przewodniczył abp Józef Górzyński, koadiutor archidiecezji warmińskiej.

Misjonarze podczas Eucharystii złożyli w darze księgę wdzięczności MIVA Polska, która zawiera listy i podziękowania oraz zdjęcia pojazdów, które zostały zakupione dla misjonarzy na całym świecie. Kierowcy natomiast złożyli symboliczny czek, dar od polskich kierowców do misji w Kamerunie – Nguelemendouka, który został ofiarowany dla ks. Dariusza Chałupczyńskiego, misjonarza z archidiecezji częstochowskiej, który posługuje właśnie na misji w Kamerunie.

W południe abp Górzyński poświęcił pojazdy znajdujące się na parkingu Jasnej Góry, a także pojazdy oznakowane Służby Celnej i Policji na dziedzińcu.

Uwieńczeniem pielgrzymki była Droga Krzyżowa na Wałach jasnogórskich w intencji wszystkich ofiar wypadków drogowych. Podczas modlitwy niesiono znicze na znak pamięci i modlitwy za tych, którzy zginęli na drogach.

Organizatorem pielgrzymki było Krajowe Duszpasterstwo Kierowców i MIVA Polska.
it / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 09 maja 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-05-08 16:13 Jasna Góra: międzynarodowa konferencja o muzyce wydobywanej z klasztornych archiwów

Kilkudziesięciu naukowców z kraju i zagranicy uczestniczyło w zakończonej dziś na Jasnej Górze czterodniowej konferencji na temat działań muzycznych w klasztorach od średniowiecza do czasów współczesnych. Spotkanie wpisało się w obchody Roku Życia Konsekrowanego, a odbyło się w ramach 25. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater. W konferencji wzięli udział historycy Kościoła, liturgiści, historycy sztuki i muzykolodzy.

Muzyka tworzona na potrzeby liturgii i rozbrzmiewająca w kościołach oraz klasztorach przez wieki była dominującym nurtem europejskiej kultury – podkreślił prof. Remigiusz Pośpiech muzykolog, przewodniczący Zespołu Naukowo-Redakcyjnego Jasnogórskich Muzykaliów, wykładowca Uniwersytetów Opolskiego i Wrocławskiego.

Dodał, że mimo prób negacji chrześcijańskich źródeł kultury europejskiej, muzyka, która powstawała w klasztorach, dała podwaliny pod rozwój europejskiej kultury muzycznej.

„Muzyka w klasztorach to także instrumenty muzyczne, źródła muzyczne – to wszystko uświadamia nam, jak ważne były zakony w życiu społeczeństwa, i to w każdej epoce - mówił naukowiec. Jego zdaniem przeżywany obecnie Rok Życia Konsekrowanego jest doskonałą okazją do tego, by sobie to na nowo uświadomić.

"Gdyby nie wspólnoty klasztorne, gdyby nie muzyka religijna, gdyby nie liturgia nie byłoby wielu najwybitniejszych dzieł kompozytorów, rozwój kultury muzycznej byłby na pewno o wiele bardziej skromny" - ocenił prof. Pośpiech. Podkreślił przy tym, że przez całe wieki, co najmniej do XVII, XVIII wieku, to właśnie środowiska kościelne, w tym klasztorne, były głównymi ośrodkami pielęgnowania i rozwoju muzyki.

Zdaniem prof. Czesława Grajewskiego z UKSW jasnogórska konferencja była też wydarzeniem jednoczącym środowisko zajmujące się muzyką sakralną. - Cieszę się, że ta sesja wypadła w Częstochowie w klasztorze na Jasnej Górze, bo to w Polsce najbardziej odpowiednie miejsce dla takiego tematu - mówił profesor. Podkreślił, że potrzebne jest dziś rzetelne opracowanie historii muzyki sakralnej i przede wszystkim ukazanie jej znaczenia w kulturalnym krajobrazie Polski.

„Kilkadziesiąt lat ustroju totalitarnego nie sprzyjało podejmowaniu badań nad muzyką sakralną, dostęp do źródeł był utrudniony, poza tym niechętnie widziano też naukowców, którzy się tą problematyką interesowali, niemniej te badania cały czas były prowadzone na KUL czy UKSW, a faktycznie dopiero po przełomie 1989 roku prowadzone są już swobodnie, możemy nawiązywać do ustaleń nauki zachodniej” - przypomniał prof. Grajewski.

W ramach konferencji odbył się też się koncert „Chorał gregoriański ze średniowiecznych zbiorów jasnogórskich”.

„Jasna Góra jest tym szczególnym miejscem gdzie liturgia i muzyka była zawsze najbardziej dowartościowana– mówił o. Nikodem Kilnar. Duszpasterz muzyków kościelnych i prezes Stowarzyszenia Kapela Jasnogórska.
wskazał na znaczeni jasnogórskiego archiwum, które przechowuje ponad 3 tys. kompozycji sakralnych, które są sukcesywnie odkrywane, przepisywane i nagrywane w ramach znakomitej serii Musica Claromontana.

Czterodniowe obrady odbyły się w trzech sekcjach: Źródła (polskie i europejskie); Muzyka w klasztorach (m.in. prawodawstwo oraz zwyczaje zakonne w klasztorach męskich i żeńskich, rzymsko-katolickich, unickich i bizantyńskich); Instrumenty, wykonawcy, twórcy (m.in. działalność kapel klasztornych, ich repertuar, członkowie oraz instrumentarium, teoretycy i kompozytorzy zakonni).

Honorowy patronat nad sympozjum objęli: przełożony generalny Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski oraz przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra. Współorganizatorami byli: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, Instytut Historyczny i Katedra Muzykologii Uniwersytetu Opolskiego, Zespół Naukowo-Redakcyjny Jasnogórskich Muzykaliów, Stowarzyszenie „Kapela Jasnogórska” oraz Stowarzyszenie Przyjaciół „Gaude Mater”.

Czterodniowa sesja muzykologiczna „Klasztor i muzyka od średniowiecza do czasów współczesnych” wpisała się w 25. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater
mir / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 08 maja 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-05-07 11:16 Co drugi tegoroczny maturzysta pielgrzymował na Jasną Górę

Co drugi tegoroczny maturzysta pielgrzymował na Jasną Górę. Zawód, kariera, pieniądze czy rodzina? – na pytania o wybór drogi życiowej młodzież szukała odpowiedzi, pielgrzymując właśnie do Częstochowy. Od początku roku szkolnego do Sanktuarium przybyło, licząc tylko duże grupy diecezjalne, ok. 130 tys. młodych. Tegoroczne pielgrzymowanie maturzystów odbywało się także w duchu przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w 2016 r.

Kamil, maturzysta ze Świdnicy podkreślił, że „Jasna Góra jest miejscem szczególnym, bo tutaj jest nasza Matka, której możemy zawierzać swoje wszystkie sprawy, przede wszystkim tak ważną jak zdanie matury”.

Wielu maturzystów już wcześniej nawiedzili Jasną Górę, ale nie brakowało także tych, którzy dopiero u progu dorosłości poznawali narodowe Sanktuarium. - Jasna Góra jest szczególnym miejscem i myślę, że każdy Polak i chrześcijanin powinien je nawiedzić - podkreśliła Paulina, maturzystka z Lublina. Konrad, który pierwszy raz był w Częstochowie, zaznaczył, że „czuje się zaszczycony tym, że może tutaj być i modlić się”.

Pielgrzymki maturzystów, wpisane już w tradycję polskiej szkoły, są okazją przede wszystkim do modlitwy o dobre rozeznanie dalszej drogi życiowej i zawierzenia się Maryi. - Przyjechaliśmy, ponieważ chcieliśmy zawierzyć Matce Bożej sprawę naszej matury i naszego wyboru życiowego, gdyż jest to pewien przełom – powiedział jeden z maturzystów. Jego koleżanka zauważyła, że przyjazdy na Jasną Górę z pewnością są pielgrzymkami, a nie „okazją do wyrwania się ze szkoły”. - Chciałabym studiować medycynę w Poznaniu albo w Szczecinie, czułam, że jak tu przyjadę, to będzie wszystko dobrze. Nie mogłabym podejść do matury bez tej pielgrzymki, wiedziałam, że to jest to miejsce, że muszę tu przyjechać. Dużo osób tak myśli, że nie ma matury bez pielgrzymki, że maturzyści powinni być w tym miejscu, zawierzyć tę maturę i siebie Maryi – powiedziała Beata z Myśliborza, uczennica I LO w Gorzowie Wielkopolskim.

„Przyjeżdżają ci, którzy chcą, przyjechało nas prawie 4 tysiące - to mówi pewnie za siebie. Nie ma przymusu, ale wydaje się, że maturzyści u progu dorosłego życia chcą przyjechać i chcą Matce Najświętszej powierzać to, co najważniejsze – podkreśla ks. Wojciech Osial, referent Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Łowiczu. – Najczęściej są to intencje związane z egzaminami maturalnymi, z dostaniem się na studia, z ułożeniem sobie życia, ale my jako organizatorzy bardzo podkreślamy, żeby nie było tylko to, co jest jednostkowym pragnieniem, jedną prośbą, ale żeby prosić Matkę Najświętsza o wstawiennictwo związane z życiem wierą”.

Na program pielgrzymek, obok Mszy św. pod przewodnictwem biskupów, złożyły się również rozważania i konferencje dotyczące tematu roku pracy duszpasterskiej w Kościele „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, a także koncerty i świadectwa. Np. maturzyści z diecezji włocławskiej odbyli spotkanie z ks. Grzegorzem Daroszewskim o zagrożeniach duchowych oraz miejscach i sposobach pomocy młodym a także z ks. Jerzym Skibą, jednym z diecezjalnych egzorcystów, o formach pomocy osobom zniewolonym. Uczestniczyli również np. w Wieczorze Modlitwy i Uwielbienia Jezusa połączonym z ewangelizacją i modlitwą wstawienniczą oraz świadectwami młodych.

- Nasza pielgrzymka odbywała się pod hasłem: ‘Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię’ na przykładach z życia Sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego przez wiarę i chrzest do świadectwa – mówił ks. Włodzimierz Olszewski, wicedyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitarnej Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i podkreślił, że zawsze jako organizatorzy starają się, by pielgrzymka była radosnym i pięknym przeżyciem długo zapamiętanym przez młodych.

- Interesujemy się światem zewnętrznym, różnymi sprawami, wydarzeniami, ale nie możemy zaniedbać też wglądu w siebie, sfery wewnętrznej, człowieka wewnętrznego – mówił do maturzystów bp Łukasz Buzun z diecezji kaliskiej. - Tego nie możemy zaniedbać, bo to decyduje o tym, jaka będzie perspektywa naszego życia, bo matura jest ważna, ale ona przeminie, studia przeminą. Chodzi o to, żeby na Jasnej Górze zobaczyć to, co istotne, to, co nie przeminie – podkreślił bp Buzun.

Wybór drogi życiowej nie jest łatwy, wielu maturzystów zauważa, że aby go dokonać, należy kierować się przede wszystkim swoim powołaniem. Michał z II LO w Lesznie, który jest uczniem klasy matematyczno-fizyczno-informatycznej podkreślił, że „chce studiować na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Informatyki i Zarządzania, kierunek informatyka, bo stwierdził, że to jest jego pasja, może to robić całymi dniami i z tym chce wiązać swoją przyszłość.

Duszpasterze młodych podkreślają, że przybywająca do Częstochowy młodzież wie, że jest to ważny i wyjątkowy dla nich czas, w którym mogą zastanowić się nad swoją wiarą, a także wybrać drogę na przyszłość.
Przedmaturalna pielgrzymka pomaga młodym uświadomić, że stanowią wspólnotę ludzi wierzących. „Wiary tak, na co dzień nie widać, a kiedy zbierze się dużo osób w jednym miejscu, to okazuje się, że jest nas wielu, którzy wyznajemy podobne wartości, jest to budujące", zauważyła Ania z Mińska.

Tegoroczne pielgrzymowanie maturzystów na Jasną Górę upływało w duchu przygotowania do Światowego Spotkania Młodych, które w przyszłym roku odbędzie się w Krakowie.

- Obyście wy, drodzy maturzyści błyszczeli waszą mądrością, ale tą mądrością, która buduje wasze szczęście, która stawia wymagania, która nie jest pusta, ale jest napełniona życiem, życiem pełnym nadziei, życiem pełnym miłości, ale także życiem, które nie ogranicza wiary do wiary ludzkiej, ale widzi także tę pełną zaufania wiarę, która pozwala nam wtulić się w wyczekujące ramiona Ojca – mówił do młodych bp Andrzej Franciszek Dziuba z Łowicza. Zachęcał, „by to Ewangelia była podstawowym źródłem mądrego życia, do tej Księgi obyście dodawali piękne owoce waszych studiów, piękne kariery życiowe, piękne kariery, w których cudownie zdobywa się mądrość we dwoje, cudownie zdobywa się mądrość we wspólnocie kościoła domowego, jakim jest rodzina, ale Ewangelia niech będzie zawsze obecna z wami”.

Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, który modlił się wraz z maturzystami archidiecezji poznańskiej podkreślił, że „stojąc w obliczu Jasnogórskiego Obrazu prosimy Matkę naszego Pana o wzrost naszej dojrzałość osobistej, społecznej i chrześcijańskiej”. - Dzisiaj zwracamy się do Ciebie, Matko Kościoła, zwracają się do Ciebie maturzyści najstarszej polskiej diecezji, prowadź nas, doradzaj i ochraniaj przez łaskę Twojego Syna, daj nam odwagę życia zgodnego z Bogiem i pozwól prowadzić życie promienne i wolne – mówił abp Gądecki.

4 maja 310 tys. maturzystów rozpoczęło zdawanie egzaminu dojrzałości. Jak wynika z jasnogórskich statystyk, obejmujących tylko duże grupy diecezjalne, ok. 130 tys. przyjechało do częstochowskiego sanktuarium.
it / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 07 maja 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-05-06 22:48 Częstochowa: odbył się Koncert Finałowy Festiwalu „Gaude Mater”

"Symfonia Psalmów" Igora Strawińskiego (1882-1971), rosyjskiego kompozytora, pianisty i dyrygenta oraz "III Symfonia – Symphony of Angels" – polskie prawykonanie Pawła Łukaszewskiego, kompozytora, dyrygenta, pedagoga i organizatora życia muzycznego, urodzonego w 1968 r. w Częstochowie, zabrzmiały wieczorem 6 maja w bazylice jasnogórskiej podczas koncertu finałowego 25. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”.

Otwierając koncert Małgorzata Nowak, dyrektor festiwalu przez 23 lata, podkreśliła, że „to ostatni być może Festiwal Gaude Mater w Częstochowie”. - Nie chcemy dłużej konkurować z rozrywką i pseudokulturą. Przez trzy lata Festiwal przegrywał z takimi inicjatywami jak Festiwal Kultury Alternatywnej FRYTKA OFF czy też „Aleje - tu się dzieje” – mówiła Małgorzata Nowak. „Festiwal to nie tylko przeżycie muzyczne, ale duchowe”- kontynuowała i wspomniała zmarłego w 2011 r. Krzysztofa Pośpiecha, twórcę i organizatora Festiwalu.
Małgorzata Nowak przypomniała, że „idea festiwalu zawsze nawiązywała do słów Jana Pawła II wypowiedzianych podczas VI Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie, w 1991 r., że Europa oddycha dwoma płucami: Wschodu i Zachodu”.

Warto przypomnieć, że trudne relacje organizatorów festiwalu z władzami lewicowymi Częstochowy trwają od lipca 2012 r., kiedy prezydent Częstochowy wszczął procedurę odwołania Małgorzaty Nowak ze stanowiska dyrektorki Ośrodka Promocji Kultury "Gaude Mater". Ponadto władze miasta podjęły decyzję o przeprowadzeniu reorganizacji ośrodka i przekazaniu organizacji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej "Gaude Mater" pod kuratelę Filharmonii Częstochowskiej. W 2013 r. po raz pierwszy organizatorem festiwalu było Stowarzyszenie Przyjaciół "Gaude Mater", które uratowało go po tym, jak lewicowe władze Częstochowy wycofały się z jego finansowania.

Małgorzata Nowak otrzymała podziękowania od Stowarzyszenia Przyjaciół "Gaude Mater" za organizowanie Festiwalu „Gaude Mater” w Częstochowie przez 23 lata.

Podczas koncertu finałowego wystąpili: Anna Mikołajczyk-Niewiedział – sopran, Chór Filharmonii Częstochowskiej im. B. Hubermana „Collegium Cantorum”, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej,
Chór Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina, pod dyrekcją Adama Klocka.
„Symfonia psalmów” na chór i orkiestrę z 1930 r. jest świadectwem religijnego nawrócenia kompozytora Igora Strawińskiego po śmierci przyjaciela – Diagilewa, porównywanym do najpiękniejszych utworów religijnych Jana Sebastiana Bacha i Wolfganga Amadeusza Mozarta.

"III Symfonię – Symphony of Angels" na sopran solo, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną Paweł Łukaszewski napisał w ramach Stypendium miasta Warszawy w roku 2010. Utwór składa się z dwóch części. Teksty zostały wybrane z następujących źródeł: I i II Księga Henocha (z apokryfów Starego Testamentu), dokumenty IV Soboru Laterańskiego (1215) i I Soboru Watykańskiego (1869-1870) oraz Katechizm Kościoła Katolickiego. Dobór tekstów poprzedzony był żmudnymi poszukiwaniami i studiowaniem literatury angelologicznej oraz starych ksiąg apokryficznych.

Anna Mikołajczyk-Niewiedział ukończyła klasę śpiewu Małgorzaty Marczewskiej w Akademii Muzycznej w Warszawie. Swoje umiejętności doskonaliła na kursach poświęconych wykonawstwu muzyki dawnej i prowadzonych, m.in. przez Evelyn Tubb i Andrew Kinga. W 2001 otrzymała nagrodę im. Zofii Rayzacherowej „dla największej indywidualności artystycznej w dziedzinie muzyki dawnej” na 11. Festiwalu Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie. Dużo miejsca w swojej działalności koncertowej artystka poświęca muzyce oratoryjno-kantatowej.

Chór Filharmonii Częstochowskiej im. B. Hubermana „Collegium Cantorum jest 24-osobowym, zawodowym chórem mieszanym. Powstał w 1987 roku jako autorski pomysł jego założyciela i do dziś kierownika Janusza Siadlaka. Początkowo działał pod patronatem częstochowskich wyższych uczelni - Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a potem Politechniki Częstochowskiej. W latach 2008-2011 był projektowym chórem współfinansowanym przez Samorząd Miasta Częstochowy. Od września 2012 roku „Collegium Cantorum” jest zespołem artystycznym Filharmonii Częstochowskiej. Chór koncertował w wielu miastach Polski i Europy. W trakcie podróży artystycznych odwiedził także Argentynę, Urugwaj, Chiny i USA, odnosząc wszędzie duże sukcesy. „Collegium Cantorum” jest organizatorem wielu muzycznych projektów, w tym Festiwalu Muzycznego Rodziny Bachów. Repertuar chóru jest bogaty i zróżnicowany – od muzyki a cappella po duże formy oratoryjne, operowe i symfoniczne.

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej rozpoczęła działalność w marcu 1945 roku jako drugi zespół orkiestrowy w powojennej Polsce. W 1965 roku przeniosła się do swojej nowej siedziby, która służy jej do dziś. W ciągu 70 lat działalności Orkiestra była gospodarzem i organizatorem wielu festiwali: Polskiego Festiwalu Skrzypcowego, Ogólnopolskiego Festiwalu Jeunesses Musicales „Pro Musica”, Festiwalu „Ars Chori”, Częstochowskich Spotkań Gitarowych i przez jedną edycję Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”. Z Orkiestrą występują wybitni polscy dyrygenci i soliści, a także artyści zagraniczni, m.in. Joshua Bell (USA), Vadim Repin (Rosja), Evelyn Glennie (Szkocja) i Midori (Japonia).
Chór Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina działa nieprzerwanie od 1969 roku. Liczy około 50 osób, a dla potrzeb bardziej rozbudowanych utworów występuje w powiększonym składzie. Początkowo pracował pod kierownictwem Tomasza Szymańskiego, w latach 1982–2011 prowadził go Marek Jaszczak, a w sezonie 2011/2012 chórmistrzem został Dawid Ber, ceniony łódzki dyrygent, doświadczony w kierowaniu różnorodnymi zespołami wokalnymi.

Chór wykonuje bogaty i wszechstronny repertuar, obejmujący wiele gatunków muzycznych, stylów i epok, przeznaczonych dla wokalistów z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej, zespołów kameralnych oraz a cappella. Chór odbył wiele zagranicznych tournées, występując m.in. we Francji, Belgii i Austrii.
W tym roku Festiwal Gaude Mater gościł takie sławy jak m. in. Arvo Pärt, estoński kompozytor muzyki chóralnej i instrumentalnej, Włodek Pawlik, znany pianista jazzowy czy też hiszpański gitarzysta flamenco Paco Peña.

Patronat nad 25. Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Sakralnej „Gaude Mater objęli: prof. Małgorzata Omilanowska – minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojciech Saługa – marszałek Województwa Śląskiego, abp Stanisław Gądecki – przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski oraz abp Wacław Depo – metropolita częstochowski.

Głównym organizatorem festiwalu było Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude Mater. Współorganizatorami festiwalu byli: Kuria Metropolitalna w Częstochowie, Klasztor oo. Paulinów na Jasnej Górze, Stowarzyszenie Musica Sacra w Warszawie, Stowarzyszenie Kapela Jasnogórska, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, Filharmonia Częstochowska im. B. Hubermana, Polski Chór Kameralny w Gdańsku, Poznański Chór Kameralny, Miejski Dom Kultury w Radomsku, Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie, Parafia św. Zygmunta w Częstochowie oraz Freundeskreis Abtei Brauweiler (Niemcy).
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 06 maja 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-05-06 10:05 Częstochowa: hiszpański gitarzysta flamenco Paco Peña wystąpił na Festiwalu „Gaude Mater”

„Requiem dla Ziemi”, dzieło znanego hiszpańskiego gitarzysty flamenco Paco Peña zostało wykonane wieczorem 5 maja w kościele seminaryjnym pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w Częstochowie, w ramach 25. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”.

Utwór został wykonany przez Paco Peña z udziałem Flamenco Company (Hiszpania, Wielka Brytania) i Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” pod dyrekcją Anny Szostak.

Koncert odbył się pod patronatem Ambasady Hiszpanii.

„Requiem dla Ziemi” jest muzycznym wyrazem idei, że nasze życie na tej ziemi jest ulotne. W odpowiednim czasie wszyscy odchodzą. Requiem wyraża jednak nadzieję, że wiele skruszonych dusz znajdzie swoje miejsce w niebie, w Dniu Sądu Ostatecznego, a więc podstawą jest wiara w życie wieczne. Kompozycja dzieła Paco Peña składa się z części chóralnej połączonej z hiszpańską tradycją flamenco.

Paco Peña urodzony w Kordobie w Andaluzji, zaczął uczyć się gry na gitarze od swojego brata w wieku lat sześciu. Pierwszy publiczny występ dał w wieku lat 12. Kilka lat później koncertował już jako profesjonalny muzyk. Jego solowe występy odbywały się zarówno we wnętrzach kameralnego Ronnie Scott’s Jazz Club, jak i w monumentalnych salach koncertowych: Royal Albert Hall w Londynie, Carnegie Hall w Nowym Jorku czy Concertgebouw w Amsterdamie. Występował wspólnie z innymi gitarzystami, śpiewakami i grupami muzycznymi, łącząc flamenco z różnymi gatunkami muzycznymi: klasyką, jazzem, bluesem, country czy muzyką południowoamerykańską.

Od 1970 r. regularnie występuje na scenie w towarzystwie wyselekcjonowanego zespołu tancerzy, gitarzystów i śpiewaków, dając niezwykle oryginalne i innowacyjne koncerty w Londynie (Royal Festival Hall, Sadler’s Wells Theatre i Barbican) oraz podczas różnych festiwali: w Edynburgu, Adelajdzie, Amsterdamie, Atenach, Izraelu, Stambule, Singapurze i Hong Kongu. Choć artysta mieszka w Londynie, gdzie wyjechał pod koniec lat sześćdziesiątych, to nadal spędza wiele czasu w swojej rodzinnej Andaluzji. W 1997 r. otrzymał z rąk króla Hiszpanii Juana Carlosa zaszczytne odznaczenie „Orden del Merito Civil”.

Artysta w 1981 r. Paco Peña ufundował Centro Flamenco Paco Peña w Kordobie, a niedługo potem został dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Gitarowego w Kordobie.

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” to czołowa w Polsce kameralna grupa śpiewacza, znana ze znakomitych interpretacji muzyki dawnej i najnowszej, utworzona w 1990 r. przez Annę Szostak. Zespół występował m.in. w Gewandhaus w Lipsku, Parco della Musica w Rzymie, Palais de Beaux Arts oraz Le Théâtre Royal de la Monnaie w Brukseli, Concertgebouw w Amsterdamie, Gran Teatro La Fenice w Wenecji, Mei Lanfang Theatre w Pekinie. Na dorobek nagraniowy „Cameraty Silesia” składa się kilkadziesiąt płyt.
ks.mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 06 maja 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-05-03 20:47 Częstochowa: koncert muzyki XXI wieku na Festiwalu „Gaude Mater”

„Kolekcje kompozytorskie - Koncert muzyki XXI wieku”, to tytuł koncertu, który zabrzmiał 3 maja w kościele ewangelicko-augsburskim Wniebowstąpienia Pańskiego w Częstochowie, w ramach 25. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”.

Podczas koncertu odbyło się wręczenie nagród w XI Konkursie Kompozytorskim „Musica Sacra Nova”, którego ideę przybliżyła Małgorzata Nowak dyrektor Festiwalu „Gaude Mater”. Na tegoroczny konkurs wpłynęło 69 kompozycji z 13 krajów, m. in. ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Włoch, Polski, Litwy, Węgier, Argentyny.
Pierwszą nagrodę, którą ufundował abp Wacław Depo otrzymał Marek Raczyński za kompozycję „Media Vita”. Drugą nagrodę otrzymała Monika Sokaite za kompozycję „Lacrimosa. Natomiast trzecią nagrodę otrzymał Michał Ziółkowski za kompozycję „Ave Maris Stella”.

Podczas koncertu wystąpił Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis, pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego, który wykonał kompozycje tegorocznych laureatów konkursu kompozytorskiego oraz kompozycje laureatów z poprzednich lat. W programie koncertu znalazły się kompozycje: Miłosz Bembinow „Veni Sancte Spiritus”, Wojciech Widłak „Psalmus CL”, Marcel Chyrzyński „Similes Esse Bestiis”, Bartosz Kowalski Banasiewicz „Crucificsus et Ressurrexit” oraz Agata Krawczyk „Parce Mihi”.

Podczas koncertu obecni byli m. in. abp Wacław Depo metropolita częstochowski, bp Marian Niemiec biskup diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, ks. Adam Glajcar proboszcz parafii ewangelicko – augsburskiej w Częstochowie, przedstawiciele instytucji kultury.

- Muzyka łączy, otwiera nas na Boga i otwiera na bliźniego. Dobra pieśń i dobra muzyka jest przedsionkiem Królestwa Bożego- mówił otwierając koncert ks. Adam Glajcar, przypominając słowa św. Augustyna.
Natomiast bp Marian Niemiec podkreślił, że „muzyka jest uzewnętrznieniem wiary”.

W niedzielę zabrzmiały sakralne i tradycyjne polifoniczne pieśni Gruzji, które we Mstowie, w klasztorze Kanoników Regularnych wykonał Kwartet Changuri z Gruzji. W Leśniowie, w Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej – Patronki Rodzin Virum Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński zaprezentowała chorał gregoriański. W tym samym czasie we Wrzosowej, w kościele p.w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa uczestnicy festiwalu wysłuchali muzyki ze zbiorów jasnogórskich, w wykonaniu m. in. Orkiestry Historycznej (OH!). W programie znalazła się muzyka Wojciecha Dankowskiego (ur. ok. 1760, zm. po 1836): Missa in D, Kyrie, Gloria - Laudamus te - Quoniam - Cum Sancto Spiritu - Patrem - Et incarnatus est - Et ressurexit, Sanctus – Benedictus - Agnus Dei - Dona nobis Pacem, Offertorium Ad Mariam cum tribularer.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 03 maja 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-05-03 14:30 Jasna Góra: główne uroczystości ku czci Królowej Polski (opis)

Na szczególnej modlitwie za wszystkie osoby konsekrowane i za naszą Ojczyznę przed zbliżającymi się wyborami, upływa tegoroczna uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski na Jasnej Górze. Sumę odpustową z udziałem Prymasa, kilkunastu biskupów i ok. 10 tysięcy wiernych celebrował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Abp Stanisław Gądecki wzywał w homilii do odnowienia naszych osobistych i narodowych więzi z Chrystusem. Podkreślił, że tylko trwanie w Kościele, przystępowanie do sakramentów i respektowanie prawa Bożego gwarantują przyszłość nam i kolejnym pokoleniom Polaków. - Zbyt wiele mówimy dzisiaj o akcjach, działaniach, doskonaleniu metod apostolstwa, a zapominamy o tym, że przede wszystkim trzeba ożywić więź ze Zbawicielem, której owocem jest miłość braterska – mówił kaznodzieja.

Przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi przewodniczący Episkopatu przypomniał o prawie i obowiązku katolika do udziału w wolnych wyborach dla pożytku dobra wspólnego. Podkreślił jednak, że „ludzie wierzący winni oddać głos na te osoby, których postawa i poglądy nie sprzeciwiają się wierze”. Wśród wartości, które nie podlegają żadnym negocjacjom kaznodzieja za papieżem Benedyktem XVI wymienił: „szacunek i obrona ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, rodzina oparta na trwałym małżeństwie mężczyzny i kobiety, prawo i obowiązek rodziców do wychowania dzieci oraz promocja dobra wspólnego we wszystkich jego formach”.

Kaznodzieja podkreślił, że „dobrowolna rezygnacja z udziału w wyborach jest grzechem zaniedbania, ponieważ jest odrzuceniem odpowiedzialności za losy Ojczyzny”. - Nie możemy zapominać o tym, że Pan Jezus posłał apostołów na cały świat, aby go zmienili, a nie żeby świat zmienił apostołów – zauważył abp Gądecki.

Zwracając się do polityków kaznodzieja mówił, że „byłoby głębokim fałszem, gdyby ktoś, kto świadomie i dobrowolnie narusza jedność Kościoła, głosząc publicznie prawdy sprzeczne z jego nauczaniem, przystępował do Komunii świętej”. - Ostrzeganie polityków, którzy publicznie sprzeciwiają się nauczaniu Kościoła, że mogą utracić właściwą dyspozycję do przyjmowania Komunii świętej nie jest żadną uzurpacją ze strony pasterzy Kościoła, ale ich obowiązkiem. Trzymanie się nauczania Kościoła pozwala katolickiemu politykowi uniknąć swego rodzaju schizofrenii duchowej. Uniknąć życia w dwóch równoległych a przeciwstawnych sobie światach; w świecie wyznawanej wiary i świecie polityki – podkreślił arcybiskup. Zauważył, że „polityk katolicki nie może abstrahować od zasad wiary i popierać regulacje prawne, które sprzeciwiają się tym zasadom. Odrzucenie tego rodzaju duchowej schizofrenii nie oznacza wcale, że wierzący polityk winien zastępować prawo państwowe prawem kanonicznym. Nie może on także zgodzić się na to, że racji stanu nie sposób pogodzić we wszystkim z racją sumienia i że czasami trzeba o sumieniu zapomnieć, skoro taki grzech przyniesie większą korzyść państwu”

Kaznodzieja przestrzegł, że „gdy zlekceważymy prawo Boże, nasze przedsięwzięcia doprowadzą nas prędzej czy później do zguby. Wszelka władza, która nie respektuje prawa Bożego, prędzej czy później staje się bandą złoczyńców”.

Przewodniczący Episkopatu prosił „tak wszystkich wiernych świeckich, jak i osoby duchowne, zarówno w kraju jak i poza jego granicami, o modlitwę w intencji naszej Ojczyzny, o liczny udział obywateli w wyborach prezydenckich”. Polecił Matce Bożej, Królowej Polski tę ważną dla nas wszystkich sprawę.

Na początku Mszy św. słowa powitania wypowiedział o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów. Podkreślił, że „pragniemy zawierzyć Matce i Królowej naszej Ojczyzny to wszystko, co służy prawdziwej i autentycznej odnowie, odbudowie polskiego narodu, poczynając od jej duchowych i moralnych fundamentów, które dziś na wszelkie możliwe sposoby często się niszczy i obala”. - Chcemy zawierzyć wszystko, co składa się na całość doczesnej egzystencji narodu, przynosimy nasze dziś i równocześnie pragniemy wyprosić łaskę, ażeby te wszystkie szlachetne poczynania, które zmierzają do odnowy życia naszego narodu, znalazły dla siebie właściwą drogę i właściwe zrozumienie – mówił Generał Paulinów.

Podczas Eucharystii został ponowiony Milenijny Akt Oddania Narodu Matce Bożej. Natomiast po Komunii św. wierni, którzy zdecydowali się na podjęcie modlitwy za dzieci nienarodzone, złożyli przyrzeczenia Duchowej Adopcji.

W uroczystościach uczestniczyli arcybiskupi i biskupi polscy: abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański; abp Wacław Depo, metropolita częstochowski; abp Wojciech Polak, Prymas Polski, metropolita gnieźnieński; abp Józef Michalik, metropolita przemyski; abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński; bp Ignacy Dec, biskup świdnicki; bp Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski; bp Marek Mendyk, legnicki bp pomocniczy; bp o. Łukasz Buzun, bp pomocniczy diecezji kaliskiej; bp Piotr Turzyński, bp pomococniczy diecezji radomskiej; bp Rafał Markowski, bp pomocniczy archidiecezji warszawskiej; bp senior Jan Wieczorek z diecezji gliwickiej.

Obecni byli m.in.: Kapituła Archikatedralna; Wyższe Seminarium Duchowne Archidicezji Częstochowskiej z rektorem ks. dr Andrzejem Przybylskim; Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” z prezesem Zarządu Maciejem Szepietowskim, posłowie, europosłowie oraz przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich, przedstawiciele Polonii światowej, animatorzy obrońców Dziecka Poczętego z kraju i ze świata, przedstawiciele Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej i Bractwa Eucharystycznego, Rycerze Jasnogórskiej Bogarodzicy.

Przed Mszą św. odbyła się modlitwa różańcowa w intencji osób zakonników i sióstr zakonnych w Roku Życia Konsekrowanego. Medytacje przed poszczególnymi tajemnicami odczytywała według słów św. Papieża Jana Pawła II, Halina Łabonarska, aktorka polskich scen, a poszczególne tajemnice w modlitwie prowadziły przedstawicielki wspólnot zakonnych.
it / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 03 maja 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-05-03 10:20 Jasna Góra: dziś główne uroczystości Królowej Polski

Z udziałem przedstawicieli Konferencji Episkopatu i tysięcy wiernych na Jasnej Górze odbędą się główne uroczystości NMP Królowej Polski. Sumę odpustową na jasnogórskim szczycie o godz. 11.00 celebrować będzie abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, który także wygłosi kazanie.

W przeżywanym Roku Życia Konsekrowanego święto jest okazją do szczególnego zawierzenia Maryi wszystkich osób poświęconych na wyłączną służbę Bogu. Eucharystię poprzedzi modlitwa dziękczynna: „Życie konsekrowane w służbie Kościoła i Ojczyzny”. - W tym roku chcemy dostrzec i podkreślić obecność osób konsekrowanych w życiu Kościoła, chcemy o nich przypomnieć i za nie się modlić – powiedział o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry.

Przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi tegoroczna uroczystość Królowej Polski jest także szczególną modlitwą za Ojczyznę o podjęcie przez nas właściwych decyzji. Bp Artur Niziński, sekretarz KEP mówił wczoraj, że „troska o kształt życia, także w wymiarze społecznym, politycznym i gospodarczym jest obowiązkiem każdego obywatela”. Dodał, że wiara nie jest czymś dodanym do tej rzeczywistości, czymś w rodzaju świątecznego ubrania, bowiem codzienność powinna być przesiąknięta wiarą. - Dlatego jesteśmy tutaj, aby modlić się u tronu naszej Matki, Pani i Królowej Jasnogórskiej o to, aby kształt naszej polskiej codzienności był zgodny z nauką Jej Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa -powiedział sekretarz generalny Episkopatu Polski.

W związku z wyborami w Sanktuarium trwa nowenna modlitwy różańcowej i zawierzenie tego ważnego czasu Maryi. Różaniec w intencji Ojczyzny odmawiany jest o godz. 16.00 w Kaplicy Matki Bożej aż do 9 maja.

Uroczystości ku czci Królowej Polski rozpoczęły się już wczoraj wieczorem, w wigilię święta. O 19.00 w bazylice pod przewodnictwem o. Jana Poteralskiego, podprzeora Jasnej Góry odprawiona została Msza św.

Dziś obok Sumy odpustowej na program jasnogórskich uroczystości ku czci Królowej Polski złożą się także: o godz.14.00 Droga Krzyżowa po Wałach Jasnej Góry, o 16.15 różaniec w Kaplicy Matki Bożej. O godz. 18.30 rozpocznie się procesja eucharystyczna po wałach, a o 19.00 Msza św. na Szczycie z homilią abp Wacława Depo, metropolity częstochowskiego. Uroczystość zakończy Apel Jasnogórski z udziałem Wojska Polskiego pod przewodnictwem biskupa polowego Józefa Guzdka.

3 maja Kościół obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. To jedno z najuważniejszych świąt maryjnych w całym kościelnym kalendarzu w Polsce. Ustanowiono je w latach dwudziestych ubiegłego wieku, jako podziękowanie za odzyskaną wolność. Maryja jako Królowa Polski odbiera cześć przede wszystkim na Jasnej Górze, gdzie co roku 3 maja odbywają się główne uroczystości odpustowe z udziałem Konferencji Episkopatu Polski.
it / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 03 maja 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-05-02 15:33 Jasna Góra: wieczorem początek uroczystości ku czci Matki Bożej Królowej Polski

Uroczystości odpustowe ku czci Królowej Polski rozpoczną się w sobotni wieczór na Jasnej Górze. Główna Suma z udziałem przedstawicieli Konferencji Episkopatu Polski odprawiona zostanie w niedzielę, 3 maja o godz. 11.00. Liturgii przewodniczyć będzie przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki, który wygłosi też homilię.

W niedzielę, przed główną Sumą odpustową o godz. 10.00 rozpocznie się modlitwa dziękczynna: „Życie konsekrowane w służbie Kościoła i Ojczyzny”.

Przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra przypomina, że prawie 50 lat temu, 3 maja 1966 z inicjatywy i pod przewodnictwem Prymasa Wyszyńskiego, wypowiedziany został milenijny Akt Oddania naszej Ojczyzny Maryi, Matce Kościoła, w Jej macierzyńską niewolę.

– To było wydarzenie, o którym trzeba przypominać i z niego czerpać siły do budowania lepszego dziś i jutra dla Polski – podkreślił o. Waligóra. Zauważył, że „naród wtedy się obudził, zobaczył swą wielką moc duchową, uwierzył, że mamy oparcie w Maryi, że jest w nas siła. Jeśli wtedy było tutaj ok. miliona pielgrzymów, to i dziś możemy nasze siły wskrzesić”.

Przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi tegoroczna uroczystość Królowej Polski będzie także szczególną modlitwą za Ojczyznę o podjęcie przez nas właściwych decyzji. W związku z wyborami jutro (1 maja) w Sanktuarium rozpoczyna się nowenna modlitwy różańcowej i zawierzenie tego ważnego czasu Maryi. Różaniec w intencji Ojczyzny odmawiany będzie o godz. 16.00 w Kaplicy Matki Bożej aż do 9 maja.

Uroczystości ku czci Królowej Polski rozpoczną się już 2 maja, w wigilię święta. O 19.00 w bazylice odprawiona zostanie Msza św.. 3 maja o godz. 10.00 rozpocznie się modlitwa dziękczynna za osoby konsekrowane. Główną sumę odpustową na szczycie Jasnej Góry celebrować ma abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Na program jasnogórskich uroczystości ku czci Królowej Polski złożą się także o godz. 14.00 Droga Krzyżowa po Wałach Jasnej Góry, o 16.15 różaniec w Kaplicy Matki Bożej. O godz. 18.30 rozpocznie się procesja eucharystyczna po wałach, a o 19.00 Msza św. na Szczycie z homilią abp Wacława Depo, metropolity częstochowskiego. Uroczystość zakończy Apel Jasnogórski z udziałem Wojska Polskiego pod przewodnictwem biskupa polowego Józefa Guzdka.

Obchodzona 3 maja uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski została ustanowiona na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Jednak już papież Pius X w 1908 r. zezwolił na wpisanie wezwania „Królowo Polski” na stałe do Litanii loretańskiej. W tym samym roku ustanowił też dla diecezji lwowskiej święto Królowej Polski.

Po zakończeniu I wojny światowej, po uzyskaniu niepodległości przez Polskę biskupi zwrócili się do Stolicy Apostolskiej z prośbą rozszerzenia tego święta na całą Polskę. Jako datę zaproponowano dzień 3 maja, na pamiątkę pierwszej polskiej Konstytucji, która realizowała część ślubowań króla Kazimierza. Papież Benedykt XV zatwierdził święto dla Kościoła w Polsce w 1920 r. Jest ono obchodzone w całym kraju oficjalnie od 1923 r., kiedy to papież Pius XI w 1923 roku na prośbę biskupów zatwierdził święto Maryi Królowej Polski na dzień 3 maja.

W 1962 r. Jan XXIII ogłosił Maryję - Królowę Polski główną patronką i niebieską opiekunką naszego narodu. Od 1992 r. (tak, jak w okresie międzywojennym) dzień ten jest świętem narodowym Polski – dla upamiętnienia zarówno uchwalenia Konstytucji w r. 1791, jak i święta Królowej Polski.
it / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 02 maja 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
Strony: 1 2 3 4 5

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT