Znaleziono depesz: 5455
2014-10-23 16:52 Jasna Góra: jubileusz 20-lecia częstochowskiej Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej

Na Jasnej Górze 20-lecie istnienia świętowała Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie....

2014-10-20 12:27 „Tajemnice lelowskich chasydów”: wystawa fotograficzna Zbigniewa Burdy (zapowiedź)

Wystawa fotografii Zbigniewa Burdy poświęcona chasydom, którzy co roku pielgrzymują do grobu swojego cadyka Davida Bidermana w podczęstochowskim Lelowie, zaprezentowana zostanie 23 października w Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie. Wystawę „Tajemnice lelowskich chasydów” będzie mżna oglądać do 23 listopada.

- Patrzyłem na to wszystko co działo się wokół mnie i wydawało mi się, że jestem w jakimś innym świecie, w którym czas nie istnieje i nie ma wpływu na rzeczywistość. To było cudowne przeżycie, jakby przejście przez lustro na drugą stronę - podkreśla Zbigniew Burda opowiadając o fotografowaniu lelowskich Żydów. Na wystawę składają się zdjęcia wykonane w latach 2004-2013.

Fotografik jest związany z Częstochową, stale współpracuje z Filharmonią Częstochowską oraz z innymi ośrodkami kultury, starając się być świadkiem ważniejszych wydarzeń artystycznych. Specjalizuje się w fotografii muzycznej, pejzażu miejskim oraz reportażu. Zbigniew Burda ma na swoim koncie 15 wystaw zbiorowych oraz 18 indywidualnych.

Przed II wojną światową Żydzi stanowili około 45 proc. mieszkańców Lelowa. Wiosną 1943 r. niemieccy okupanci wywieźli lelowskich Żydów do obozu koncentracyjnego w Treblince. Pod koniec lat 80. XX wieku odkryto w Lelowie grób Bidermana. W 2008 r. Żydzi odzyskali od skarbu państwa teren dawnego cmentarza z miejscem pochówku cadyka. W 2010 r. w pielgrzymce na grób cadyka wzięli udział potomkowie Dawida Bidermana, synowie cadyka Szymona Natana Neta - siódmego dynastycznego potomka Dawida Bidermana. Wówczas również chasydzi wybrali nowego duchowego przywódcę. Wielkim Rabinem został Aron Biderman z Izraela.

W 1988 r. z inicjatywy Rabina Szimona Anshina z Izraela przeprowadzono poszukiwania miejsca pochówku cadyka Bidermana. Nad pracami czuwała Fundacja Rodziny Nissenbaumów. Ustalono, że szczątki słynnego cadyka spoczywają pod jednym ze sklepów spółdzielni. Wykopano czaszkę, piszczele oraz kości rąk, które przekazano na badania do Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Kiedy okazało się, że szczątki należą do Dawida Bidermana, na zapleczu budynku w lutym 1989 r. wybudowano ohel cadyka.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 20 października 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-10-18 17:58 Jasna Góra: diecezjalni i zakonni referenci o perspektywach duszpasterstwa powołań

Nad tym, jaką formę powinno przyjąć dzisiejsze duszpasterstwo powołań w Polsce - zastanawiają się na Jasnej Górze tzw. referenci powołań reprezentujący seminaria diecezjalne i zakonne, żeńskie zgromadzenia i świeckie instytuty życia konsekrowanego. Odpowiedzialni za duszpasterstwo powołań zauważają, że ich celem nie jest szukanie osób do kapłaństwa czy zakonu, ale pomoc w odnalezieniu, zwłaszcza przez młodych, ich drogi życiowej.

Jak podkreśla ks. prof. Marek Tatar, krajowy duszpasterz powołań, spotkanie nie dotyczy diagnozowania czy statystyk, ale jest raczej okazją do pogłębionej refleksji nad tym, czym w ogóle jest powołanie. - Chciałbym odejść od patrzenia na powołanie jako na pewne łowienie kandydatur. Zupełnie nie o to chodzi, natomiast chodzi o to byśmy prowadzili młodych do dojrzałego wyboru – podkreślił ks. Tatar.

Patrząc na swoje powołania referenci zastanawiali się nad tym, co sprawiło, że wybrali życie poświęcone Bogu i jak skutecznie własne doświadczenia przenieść w dzisiejszą rzeczywistość. Odwoływali się do różnych środowisk, jakie miały wpływ na rozeznanie i wzrost ich powołań, a także dokonywali refleksji nad własnym powołaniem i znaczeniem ich życiowych doświadczeń.

Bp Marek Solarczyk za papieżem Franciszkiem przestrzegał przed pogonią tylko za zwiększaniem statystyk. - Tu chodzi o ludzi radykalnie oddanych Kościołowi – podkreślił delegat KEP ds. powołań. „W trosce o podtrzymanie pewnego statusu liczebnego, kiedy się ogranicza i osłabia pewną refleksję nad przymiotami danego kandydata no to się robi pewne dzieła, które nie służą wspólnocie Kościoła czy wręcz wprowadzają w nią destabilizację” - zauważył bp Solarczyk.

Delegat Episkopatu ds. powołań podkreśla, że referent powołaniowy to nie ten, który powołuje, ale to ten, „który dla osób powołanych przez Boga ma być punktem kontaktu, bramą przez którą młody człowiek będzie mógł znaleźć odpowiedzi na pytania, które stawia mu zupełnie ktoś inny”.

Referenci przypominają, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za tworzenie kultury powołaniowej i wszyscy mamy obowiązek modlitwy o nowe i święte powołania. W porównaniu z rokiem ubiegłym w polskich seminariach diecezjalnych i zakonnych wrosła ilość przyjętych kandydatów.

Trzydniowa kongregacja odpowiedzialnych za duszpasterstwo powołań odbywa się pod hasłem: „Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu”.

Na zaproszenie Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań do Częstochowy przyjechali referenci powołań reprezentujący seminaria diecezjalne i zakonne, żeńskie zgromadzenia zakonne i świeckie instytuty życia konsekrowanego z całej Polski. Referenci na co dzień prowadzą domy formacji i domy spotkań dla młodych ludzi, młodych kandydatów do kapłaństwa czy życia konsekrowanego oraz zajmują się pracą formacyjną z tymi, którzy już na głos powołania odpowiedzieli.

Ogólnopolska Kongregacja Odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Powołań zbiera się dwa razy w roku. Spotkania organizowane są przez Krajową Radę Duszpasterstwa Powołań, której przewodniczy delegat KEP ds. powołań. Istotnymi elementami każdej kongregacji są Eucharystia, a także wspólna modlitwa (brewiarz, Droga Krzyżowa, Różaniec) w intencji powołań, referaty przygotowane przez specjalistów z zakresu teologii i nauk o człowieku, panele, praca w grupach, spotkania nieformalne. Kongregacje mają cztery główne cele: refleksja nad teologią i pedagogią powołań, prezentacja materiałów duszpasterskich oraz integracja osób i instytucji zaangażowanych w duszpasterstwo powołań.
it / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 18 października 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-10-18 17:28 „Środowisko” Jana Pawła II modliło się na Jasnej Górze

Środowisko wychowanków, przyjaciół i ich rodzin identyfikujące się z Janem Pawłem II, przybyło dziś na Jasną Górę. Grupa „Środowisko”, zwana również „Rodzinką”, „Paczką”, czy „Wujkowym towarzystwem” choć już w zmienionym składzie, utrzymywała kontakty z Ojcem Świętym aż do jego śmierci. Obecnie na jasnogórskie spotkania przybywają kolejne pokolenia tego środowiska.

Mszy św. przed Cudownym Obrazem w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo.

Dla Teresy Maleckiej, która poznała ks. Karola Wojtyłę w wieku 12 lat, doroczne spotkania w Sanktuarium są m.in. uprzywilejowaną okazją do zanoszenia próśb do Boga, za pośrednictwem świętego papieża z Polski. - Na Jasną Górę przyjeżdżaliśmy jeszcze wcześniej, z naszym „Wujkiem” Karolem Wojtyłą, w związku z tym teraz to jest tym bardziej zobowiązujące – powiedziała Teresa Malecka.

Przypomniała, że ta grupa spotyka się w Częstochowie co roku, w okolicach rocznicy wyboru kard. Wojtyły na Stolicę Piotrową. - Wcześniej modliliśmy się o beatyfikację, potem o kanonizację, a teraz modlimy się już do naszego wielkiego świętego – podkreśliła przedstawicielka „Środowiska”, która poznała Karola Wojtyłę dzięki swojej starszej siostrze, w domu podczas spotkania z młodymi. - Bacznie to obserwowałam i za parę lat wybrałam się na pierwszą wycieczkę i zostałam pełnoprawnym członkiem Środowiska – powiedziała Teresa Malecka.

Zauważyła, że kiedy Wujek, jak nazywano ks. Karola, został wybrany papieżem, w grupie jego przyjaciół powstał pewien dystans. – Gdy został Ojcem Świętym miało się poczucie czegoś nadzwyczajnego, ale on robił wszystko, żeby tego dystansu nie było, całe życie podpisywał się na wszystkich listach „Wujek”, nigdy inaczej – wspominała Malecka.

„Środowisko”, od 1949 r. to grupa duszpasterska uczestnicząca czynnie w życiu parafii św. Floriana w Krakowie, skupiona wokół wikarego Karola Wojtyły. Duszpasterstwo skupiało krakowskich studentów, którzy byli przeciwni indoktrynacji marksistowskiej, a przepojeni duchem chrześcijańskim. Od 1951 r. organizowało wspólne wyjazdy turystyczne, rowerowe, kajakowe oraz pielgrzymki. Z czasem, gdy członkowie "Rodzinki" skończyli studia, grupa zaczęła się rozrastać o kolejne kręgi osób. W rezultacie powstał krąg rodzin i nieformalnych wspólnot liczący ok. 200 osób. Dzisiaj identyfikują się ze „Środowiskiem” także dzieci i wnuki pierwszych uczestników wypraw z ks. Karolem Wojtyłą.

Wyprawy z biskupem i kardynałem Wojtyłą nie były zwykłą turystyką, lecz miały także wymiar duchowy i formacyjny dla ich uczestników. Celem było kształtowanie się wspólnoty młodych ludzi na zasadzie konsekwentnie realizowanego chrześcijaństwa z Eucharystią jako fundamentem. Panowała tam zasada zwyczajności i życzliwego partnerstwa. Nieodłącznym elementem spotkań były rozmowy i dyskusje z Karolem Wojtyłą, konfrontacja z perspektywą dojrzałej wiary. Z czasem włączyło się także przygotowanie młodych do małżeństwa.

Wspólne modlitwy i dyskusje w trakcie dorocznych wypraw turystycznych były kontynuowane również, gdy ks. Wojtyła został biskupem. Były okazją nie tylko do coraz głębszego poznawania samych siebie, swego powołania do życia rodzinnego. Wynikiem wspólnych dyskusji i obserwacji była m.in. książka "Miłość i odpowiedzialność" oraz poglądy Wojtyły na temat roli świeckich w Kościele.

Grupa, choć już w zmienionym składzie, utrzymywała kontakty z Janem Pawłem II aż do jego śmierci. Po wyborze na papieża, pierwszy list do „Środowiska” Karol Wojtyła napisał już 30 października 1978. Pisał w nim m.in.: „Skoro piszecie, że kajak zamieniłem na łódź, to widzicie, że trzeba mi teraz więcej wioślarzy, więcej siły duchowej, którą spodziewam się od Was otrzymywać przez Wasze modlitwy. Liczę na nie”.

Wśród najaktywniejszych członków "Rodzinki" można wymienić m.in. Danutę i Jerzego Ciesielskich, Danutę i Stanisława Rybickich, Zdzisława Heydla, Teresę Heydel-Życzkowską, Piotra i Teresę Maleckich, czy Gabriela Turowskiego.
it / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 18 października 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-10-18 16:30 Taksówkarze pielgrzymowali na Jasną Górę

„Jesteście tymi, którzy służą ludziom w drodze, ludziom, którzy się spieszą”. -mówił w homilii abp senior Stanisław Nowak, który 18 października przewodniczył Mszy św. w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze podczas 11 Ogólnopolskiej Pielgrzymki Taksówkarzy.

W pielgrzymce wzięli udział taksówkarze z Polski m.in. z Warszawy, Częstochowy, czy Krakowa, na czele z Tadeuszem Stasiówem, prezesem Samorządnego Związku Zawodowego Taksówkarzy RP, Krzysztofem Rembiszewskim - wieloletnim inicjatorem i organizatorem pielgrzymki oraz Wiesławem Ociepką, prezesem Zarządu Zrzeszenia Transportu Prywatnego.

W homilii abp Nowak wskazał taksówkarzom na postać św. Łukasza, którego nazwał „świętym jasnogórskim”. - Przez wieki bowiem wierzono, że to św. Łukasz namalował obraz Matki Bożej - wyjaśnił abp Nowak i dodał, że „na pewno św. Łukaszowi zawdzięczamy piękny duchowy obraz Matki Bożej napisany piórem ewangelisty”.

„Maryja pokazuje nam drogę. Jezus jest Drogą. Bez tej Drogi życie ludzkie nie ma sensu” - kontynuował arcybiskup senior. Podkreślił, że „inne drogi, różne filozofie, ideologie prowadzą jedynie w jakąś przestrzeń, najczęściej prowadzą donikąd”. - Współczesny genderyzm natomiast prowadzi człowieka do samozniszczenia – podkreślił abp Nowak.

„Taksówkarze, jako ludzie dróg ludzkich, patrzcie na Chrystusa jako na Drogę” – zaapelował abp Nowak i wyraził ubolewanie, że „dzisiaj świat zdradza Chrystusa jako Drogę, odrzuca Prawo Boże, lekceważy życie i niszczy życie człowieka, niszczy miłość małżeńską, rodzinę i gardzi światem wartości, a nawet po tych wartościach depcze”.

„Każdy chrześcijanin to człowiek posłany. Każdy z nas ma powołanie i posłanie. Człowiek jest posłany od Boga do człowieka” – powiedział abp Nowak, wskazując na wzór św. Brata Alberta, który „umiał upaść przed majestatem człowieka biednego, bo każdego dnia był na kolanach przed majestatem Boga”. - Idźcie na służbę człowieka w drodze zapatrzeni w majestat Boga - zaapelował abp Nowak.

Były metropolita częstochowski przypomniał, że „trzeba promieniować na innych pięknem człowieczeństwa”. Zwrócił też uwagę, że „władze i społeczeństwo powinny docenić trud taksówkarzy”.

Na zakończenie arcybiskup senior zwrócił się do taksówkarzy, aby byli „zapatrzeni w Maryję, która jest Matką dobrej drogi”.

Na pielgrzymkę taksówkarzy specjalny list przesłał również biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Antoni Długosz.

I Ogólnopolska Pielgrzymka Taksówkarzy na Jasną Górę odbyła się w 2004 r. Wzięło w niej wtedy udział ponad 3 tys. osób.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 18 października 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-10-18 15:55 Częstochowa: inauguracja nowego roku akademickiego w Wyższym Instytucie Teologicznym

Z udziałem władz uczelni, na czele z dyrektorem ks. dr. hab. Marianem Dudą, przedstawicieli środowiska akademickiego Częstochowy, Kościoła, przedstawicieli władz samorządowych i świata polityki, na czele z Arturem Warzochą radnym Sejmiku Województwa Śląskiego, wykładowców i studentów 18 października odbyła się w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie inauguracja nowego roku akademickiego.

Mszy św. w kaplicy pw. Zesłania Ducha Świętego przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Mszę św. koncelebrowali m.in. kapłani wykładający w Instytucie Teologicznym.

- Tam, gdzie jest biskup, tam jest Kościół – podkreślił na początku Mszy św. ks. prał. dr hab. Marian Duda. Jak dodał, Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie to „wspólnota myślenia, która pragnie stanąć pod krzyżem Chrystusa, który jest źródłem łaski dla każdego z nas”.

W homilii abp Depo wskazał na porządek wiary i porządek rozumu. Przypomniał, że wykładowcy i studenci powinni „stawać się nie tylko nauczycielami, ale świadkami prawdy, która została nam przekazana”. - Musicie być uczestnikami zmagań o komplementarność wiary i rozumu – mówił abp Depo.

Metropolita częstochowski przypomniał postać św. Łukasza, który jako „świadek Kościoła czasów apostolskich stoi wiernie obok św. Pawła”. - Apostoł narodów cieszy się wiernością ucznia i obecnością Pana – powiedział abp Depo i dodał, że „gdy wszyscy mogą nas opuścić Pan stanie przy nas”.

„Św. Łukasz ukazuje podstawową rolę modlitwy nie jako dodatku do misji, ale jako jej integralną część” – przypomniał metropolita częstochowski i podkreślił, że „św. Łukasz był człowiekiem Kościoła Chrystusowego”. - Zgromadził ewangeliczne świadectwa, które stały się źródłem dla Kościoła. W jego dziele historia, wierność tradycji, doświadczenie wiaty i głoszenie Jezusa jako Drogę, Prawdę, i Życie łączą się ze sobą ściśle – zaznaczył arcybiskup.

Metropolita podkreślił, że „świat dzisiejszy oszalał, bo odchodzi nie tylko od wiary, ale także od rozumu”. Odnosząc się do obrad synodu nt. rodziny w Rzymie metropolita częstochowski przypomniał słowa abp. Stanisława Gądeckiego, który pytał czy celem synodu jest duszpasterskie wsparcie rodziny, czy też są nim kazusy trudne, którymi synod powinien się zająć? - Powstaje wrażenie, że dotąd nauczanie Kościoła było niemiłosierne, podczas gdy teraz zacznie się nauczanie miłosierne – powiedział abp Depo za przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski.

Oceniając obecne czasy, metropolita częstochowski powtórzył za papieżem Franciszkiem: „W cywilizacji paradoksalnie zranionej anonimowością, a jednocześnie obsesyjnej na punkcie szczegółów życia innych, bezwstydnie chorej na chorobliwą ciekawość, Kościół potrzebuje serdecznego spojrzenia, by kontemplować, wzruszyć się i zatrzymać przed drugim człowiekiem za każdym razem, kiedy jest to konieczne”.

Metropolita częstochowski przypomniał o „konieczności stworzenia kultury spotkania”.

- Bądźmy wierni Chrystusowi, który jest Prawdą i Życiem. Wierność wymaga zmagania - zaapelował abp Depo.

Po Mszy św. w auli Instytutu odbyła się druga część inauguracji. Dyrektor WIT ks. dr hab. Marian Duda przypomniał motto tegorocznej inauguracji zaczerpnięte z adhortacji papieża Franciszka „Evangelii gaudium” (n. 24): „Radosna ewangelizacja staje się pięknem w liturgii pośród codziennej potrzeby pomnażania dobra. Kościół ewangelizuje i daje się ewangelizować przez piękno liturgii, która jest także celebrowaniem ewangelizacyjnej działalności oraz źródłem dawania siebie ciągle na nowo”. - Bardzo ważna jest posługa nauczania w prawdzie i miłości. Dzieło ewangelizacji dokonuje się przez piękno liturgii – powiedział ks. Duda.

Natomiast dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ks. dr hab. Arkadiusz Baron pytał żniwo wciąż wielkie, ale czy robotnicy nie są mali? – Bardzo potrzebny jest rzetelny trud poznawania Jezusa – mówił ks. Baron i za św. Klemensem Aleksandryjskim wskazał na
stopnie doskonałości chrześcijańskiej: wiarę, poznanie i miłość.

- Zdobywanie wiedzy nie jest celem samym w sobie. Tym celem jest miłość. Poznanie należy przekształcać w miłość – przypomniał dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Odbyła się również immatrykulacja studentów pierwszego roku oraz wręczenie dyplomów magisterskich. - Życie trzeba traktować jako całość, a nie tylko we fragmentach. Inaczej żyje się wobec Boga a inaczej wobec nicości – podsumował abp Depo.

Na zakończenie uczestnicy inauguracji wysłuchali wykładu ks. dr. hab. Pawła Maciaszka, który podkreślił, że „piękno liturgii jest drogą Kościoła ewangelizującego”. - Trud dzieła ewangelizacji i piękno celebracji liturgicznej są ściśle zjednoczone – mówił ks. Maciaszek

„Przez piękno liturgii Kościół ewangelizuje się. Pięknem liturgii Kościół przepowiada Chrystusa. Liturgię sprawuje się dla Boga, a nie dla nas samych” – dodał prelegent.

Oprawę muzyczną inauguracji nowego roku akademickiego zapewnił chór „Basilica Cantans”.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 18 października 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-10-18 14:53 Jasna Góra: pielgrzymka kobiet katolickich

Z modlitwą o nawrócenie i nowy zapał do ewangelizacji przybyła na Jasną Górę doroczna ogólnopolska pielgrzymka kobiet. Spotkanie zorganizowane przez Polski Związek Kobiet Katolickich przebiegało pod hasłem: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Modlitwie przewodniczył bp Ireneusz Pękalski, delegat Episkopatu ds. Duszpasterstwa Kobiet.

W kazaniu podczas Mszy św. sprawowanej w bazylice, bp Pękalski nawoływał do wierności kobiecemu powołaniu. - W sposób szczególny prośmy o to, żeby wam nikt nie narzucił innej wizji kobiecości, żebyście były wierne swojemu powołaniu, nawet gdyby to was bardzo kosztowało i gdybyście się czuły napiętnowane i wykluczone przez "oświecone panie", które najlepiej wiedzą, co to znaczy być kobietą - mówił delegat Episkopatu ds. Duszpasterstwa Kobiet. Podkreślał, że aby pozostać wiernym powołaniu trzeba być czujnym, „trzeba ciągle się nawracać i jeszcze mocniej trwać w wierze”.

Tradycyjnie do odprawienia Mszy św. został użyty Kielich Życia i Przemiany, złożony na Jasnej Górze w 1982 r. przez polskie kobiety jako wotum dla Jasnogórskiej Matki. - Na kielichu umieszczono cztery postacie kobiet: św. Jadwiga Śląska, św. Jadwiga Królowa, bł. Teresa Ledóchowska i Stanisława Leszczyńska - przypomniał na początku Eucharystii o. Jan Poteralski, podprzeor Jasnej Góry. - Te cztery kobiety żyły w różnych epokach, rożny był ich stan i różne powołania. Ich wspólną cechą była bezgraniczna miłość do Boga, Ojczyzny, do każdego człowieka – podkreślił o. podprzeor. Dodał, że kielich ten jest symbolem kobiecych serc, dowodem szacunku dla ludzkiego życia w naszych rodzinach, „symbolem przemiany, gdyż tak jak wlane wino mocą Bożą przez słowa kapłana przemienia się w krew Chrystusa, tak serca kobiet polskich za przyczyną Matki Bożej mogą napełnić się mocą, by ofiarną miłością i geniuszem kobiety przemieniać obliczę rodziny, Ojczyzny, każdego człowieka”.

- Przytulając się do serca Maryi, chcemy Jej opowiedzieć o wszystkich społecznych bolączkach, które wpisują się w „wykrzywianie obrazu polskiej kobiety i rodziny”, powiedziała Maria Jankowska, prezes Polskiego Związku Kobiet Katolickich (PZKK).

Związek jest stowarzyszeniem, które dąży do pogłębiania formacji religijnej kobiet, dba o pozycję rodzin, broni statusu kobiety w rodzinie i społeczeństwie, propaguje chrześcijański model wychowania, organizuje kobiety w celu skutecznego działania dla wspólnego dobra.

Polski Związek Kobiet Katolickich jest od 1990 roku organizacją polskich kobiet katolickich o zasięgu krajowym, choć współpracuje z zagraniczną kobiecą organizacją WUCWO. Działa zgodnie z etyką katolicką i nauką Kościoła, kultywując polskie tradycje narodowe i społeczne. Do Związku należą kobiety o różnej sytuacji rodzinnej i życiowej, o różnym statusie społecznym i edukacyjnym. Łączy je to, że w rodzinie i w środowisku dostrzegają istotne miejsce przekazywania wiary, wartości, tradycji kulturowych, zdecydowanie bronią rodziny i zabiegają o jej właściwy poziom egzystencji, właściwe rozumienie roli i pozycji kobiety jako żony, matki, osoby pracującej i udzielającej się dla ogólnego dobra, a także poszerzanie świadomości własnych możliwości i podejmowania aktywnego działania.

Związek działa na terenie całej Polski, w kilkunastu oddziałach, m.in. w Warszawie, Lublinie, Krakowie, Siedlcach czy Łodzi.

W południe zgromadzone na Jasnej Górze kobiety odmówiły modlitwę Anioł Pański. Po modlitwie rozpoczęła się konferencja formacyjna pt. „Osobiste nawracanie się procesem przemiany duchowej i pogłębiania wiary”, którą wygłosiła prezes, dr Maria Jankowska.

W programie pielgrzymki znalazły się również: modlitwy słowami ks. Kard Stefana Wyszyńskiego przed Cudownym Obrazem Matki Bożej, Akt Zawierzenia Maryi Polskiego Związku Kobiet Katolickich oraz spotkanie
z ks. prał. Tomaszem Królem, duszpasterzem PZKK.
it / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 18 października 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-10-17 12:12 Jasna Góra: odbędzie się czuwanie modlitewne w intencji polskich emigrantów

Na Jasnej Górze w nocy z 17 na 18 października odbędzie się czuwanie modlitewne w intencji polskich emigrantów i ich duszpasterzy. Będzie to również okazja do dziękczynienia i modlitwy w intencji nowo powstałego Biura Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

W duchu dziękczynienia za kanonizację Jana Pawła II na Jasnej Górze odbędzie się czuwanie modlitewne w intencji polskich emigrantów i ich duszpasterzy. Mszy św. o północy będzie przewodniczył delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa emigracji bp Wiesław Lechowicz.

Z myślą o emigrantach i w związku z potrzebą zintensyfikowania duszpasterstwa polskojęzycznego poza granicami kraju, od 1 września w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie funkcjonuje Biuro Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. 1 października br. poświęcił je przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. W księdze pamiątkowej polecił jego pracę opiece Świętej Rodziny, która również, jak wielu emigrantów, była zmuszona do opuszczenia Ojczyzny.

„Biuro poprzez swoją działalność uwrażliwiać będzie na sytuację polskich emigrantów ze strony wspólnoty Kościoła w Polsce oraz animować formy pomocy rodzinom rozdzielonym z powodu wyjazdów emigracyjnych” – wyjaśnia stojący na jego czele bp Wiesław Lechowicz w piśmie informującym o rozpoczęciu działalności Biura. Jego zadaniem jest koordynowanie i ułatwianie kontaktów między przedstawicielami środowiska duszpasterskiego polskiej emigracji (kapłanów, sióstr zakonnych, świeckich) i polskimi biskupami. Biuro służy także nawiązywaniu kontaktów z biskupami krajów, gdzie prowadzone jest duszpasterstwo polskojęzyczne oraz z instytucjami państwowymi i świeckimi, zajmującymi się polskimi emigrantami.

Sekretarzem Biura Duszpasterstwa Emigracji jest s. Edyta Rychel ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. - Próbujemy organizować pracę na płaszczyznach wyznaczonych przez Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji. Chcemy, aby to Biuro miało również charakter duszpasterski – mówi. – Chcemy też podejmować kroki służące wzmacnianiu rodziny, której trwałość poprzez emigrację jest często zagrożona – dodaje, wskazując na wiszącą w Biurze ikonę Świętej Rodziny uciekającej do Egiptu.

Równocześnie z działaniem Biura ruszyła strona internetowa, na której można znaleźć między innymi wiadomości z duszpasterskiej posługi Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, z życia poszczególnych misji i ośrodków duszpasterstwa Polonii i Polaków za granicą oraz niezbędne dane związane z duszpasterstwem polskojęzycznym i statusem emigranta polskiego.
BP KEP / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 17 października 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-10-17 09:30 Abp Depo: za wstawiennictwem św. Jana Pawła II realizujmy Ewangelię życia i rodziny

Nasze pokolenie musi postawić sobie bardzo ważne pytania, czy mamy Jana Pawła II tylko oprawić w ramki, czy raczej mamy realizować za jego przyczyną Ewangelię życia i rodziny? - mówił abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który wieczorem 16 października w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Częstochowie przewodniczył Mszy św. dziękczynnej za pontyfikat św. Jana Pawła II.

Uroczystość zgromadziła m. in. kombatantów, kapłanów na czele z o. Eustachym Rakoczym, paulinem, jasnogórskim kapelanem Żołnierzy Niepodległości.

- Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II i św. Jadwigi Śląskiej modlimy się, aby w naszej Ojczyźnie nie było nieprawości i kłamstwa. Niech będzie poszanowanie dla krzyża Chrystusowego i dla godności każdego człowieka. Niech będzie wiara w naszych rodzinach – mówił na początku Mszy św. ks. kan. gen. Stanisław Rospondek, proboszcz parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej.

W homilii abp Depo wskazując na znak krzyża podkreślił, że „jest on znakiem ofiary i poświęcenia dla wolności i godności ludzi” i dodał, że „trzeba zmierzać ku Chrystusowi Odkupicielowi człowieka”. - To Maryja prowadzi nas najbliżej Chrystusa – podkreślił abp Depo. Wskazał na św. Jadwigę Śląską, którą nazwał „niezwykłym świadkiem rodziny i Kościoła”.

Odnosząc się do 36. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową abp Depo przypomniał słowa: „Nie lękajcie się. Otwórzcie drzwi Chrystusowi” i dodał, że „to zadanie jakie wyznaczył nam św. Jan Paweł II”. „Dziękujemy Bogu za dar naszych świętych, Jadwigę Śląską i Jana Pawła II. Oni pokazują drogę, nadają kierunek naszemu życiu. Święci stali się darem dla nas” – kontynuował.

Przypomniał, że kościół to wspólnota ludzi budujących na Chrystusie, przybliżających się pod krzyż. Pójdźmy drogą zadań Kościoła – apelował i zaznaczył, że „budowanie na Chrystusie to jest fundament myślenia Kościołem i myślenia o Kościele”.

Metropolita częstochowski wskazał na trzy wymiary Kościoła: tajemnicę, wspólnotę i posłanie. - Tajemnica jest wskazaniem na porządek Boga jako Stwórcy i Odkupiciela. Kościół jest misterium spotkania się człowieka z Bogiem – mówił abp Depo. Odniósł się także do słów psalmu 139 „Przenikasz i znasz mnie, Panie”. – Tak trzeba patrzeć na tajemnicę naszego życia i powołania - podkreślił.

Mówiąc o wymiarze wspólnoty stwierdził, że „wspólnota zachodzi tam, gdzie człowiek poświęca się dla drugiego” i dodał, że kolejny wymiar Kościoła, którym jest posłanie „wiąże się z osobistym świadectwem”. - Życie nie może być sprzeczne z tym, w co wierzymy - powiedział abp Depo.

„Bóg przez Chrystusa czyni wszystko, aby uratować człowieka, ale to ocalenie zależy także od naszej decyzji”. Przypomniał, że „nie można potraktować wiary jako polisy ubezpieczeniowej”. - Jest ona zmaganiem i trudem - dodał.

Odnosząc się do medialnych doniesień na temat synodu biskupów w Rzymie metropolita częstochowski zapytał, czy mamy pójść za kompromisami i roztrwonić to piękno, które jest w naszych rodzinach? - Bez modlitwy i uczestnictwa w Eucharystii nie oprzemy się laicyzacji i ateizacji – podsumował abp Depo.

Na początku Mszy św. abp Depo poświęcił odnowiony kościół, figurę św. Józefa, nowe witraże z wizerunkami świętych: Walentego, Wacława, Jana Pawła II i Jadwigi Śląskiej oraz witraż z Matką Bożą Różańcową. Metropolita częstochowski poświęcił także sztandar 6. Dywizji Desantowo-Szturmowej z Krakowa.

Uroczystości zakończyły się Nowenną ku czci św. Jadwigi Śląskiej.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 17 października 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-10-16 15:10 Abp Depo: Częstochowa z Jasną Górą miejscem spotkania z papieżem Franciszkiem

Abp Wacław Depo w wywiadzie dla „Niedzieli” poinformował, że „Częstochowa z Jasną Górą stanie się miejscem szczególnego spotkania z papieżem Franciszkiem”. Dotychczas Stolica Apostolska oficjalnie potwierdziła, że w 2016 r. Ojciec Święty weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie.

„Pragnę przekazać radosną nowinę, którą podzielił się ze mną nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore. Powiedział, że Częstochowa została wpisana w program papieskiej pielgrzymki do Polski w 2016 r.” – powiedział na łamach częstochowskiego tygodnika abp Depo.

Metropolita częstochowski zdradził też, że „pozostałe miejsca są jeszcze do określenia”. – Mamy nadzieję, że rocznica chrztu Polski będzie również łaską i wyzwaniem dla Gniezna, Poznania czy Warszawy – stwierdził w wywiadzie dla „Niedzieli”, która ukazała się z datą 19 października br.

Z kolei przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki już wcześniej podkreślał, że ostateczna decyzja o trasie papieskiej pielgrzymki do Polski należeć będzie do papieża. Został on zaproszony do Polski w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży i 1050. rocznicą chrztu Polski. Wśród propozycji miast, które mógłby odwiedzić w 2016 r., przewodniczący KEP mówił o Gnieźnie i Poznaniu, jako „miejscu chrzcielnym”, z którego wywodzą się korzenie Kościoła w Polsce.

Zdaniem kard. Nycza, przybycie Ojca Świętego będzie dopełnieniem braku, jakim była „nieobecność papieża Pawła VI na obchodach tysiąclecia Chrztu Polski, którego ówczesne władze komunistyczne nie wpuściły do naszego kraju”.

Niewykluczone, że analogicznie do XXVIII ŚDM w Rio de Janeiro w 2013 r. kiedy papież odbył też pielgrzymkę do Aparecidy, również w 2016 r. przy okazji XXXI ŚDM w Krakowie, odwiedzi jasnogórskie sanktuarium.

W 2013 r. Episkopat powołał Ogólnopolski Zespół ds. Wizyty Ojca Świętego w czasie Światowego Dnia Młodzieży w 2016. W jego skład weszli: jako przewodniczący kard. Stanisław Dziwisz, a ponadto kard. Kazimierz Nycz, abp Wacław Depo, abp Stanisław Gądecki abp Józef Kowalczyk, abp Józef Michalik, abp Wojciech Polak i bp Henryk Tomasik. Po niedawnym zebraniu plenarnym do tego grona dokooptowano również abp. Marka Jędraszewskiego i bp. Artura Mizińskiego. Zadaniem tego zespołu jest organizacja papieskiej pielgrzymki do Polski w 2016 r.

Polska jest trzecim krajem, który po raz drugi zorganizuje Światowe Dni Młodzieży. W 1991 roku VI ŚDM odbyły się w Częstochowie. Do tej pory tylko Włochy i Hiszpania organizowały spotkanie młodzieży dwukrotnie.
Częstochowa i Jasna Góra gościły papieża Jana Pawła II w 1979 r., 1983 r., 1987 r., 1991 r. podczas VI Światowego Dnia Młodzieży, 1997 r., 1999 r. oraz papieża Benedykta XVI w maju 2006 r.
awo / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 16 października 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-10-16 13:07 Radomsko: powstał Pomnik Dziecka Utraconego

O dramacie rodzin, które przeżyły utratę dziecka mówił abp Wacław Depo na cmentarzu w Radomsku, gdzie wczoraj odsłonięto Pomnik Dziecka Utraconego. Metropolita częstochowski podczas Mszy św. w tamtejszym kościele pw. św. Ojca Pio wskazał, że „przeżywając cierpienie i dramat, w Chrystusie znajdujemy nadzieję”.

W homilii abp Depo odniósł się m.in. do symboliki Pomnika Dziecka Utraconego, który podczas uroczystości na cmentarzu poświęcił. Centralną postacią tego pomnika jest Maryja ze swoim Synem. - Maleństwo, które widać poniżej, to każde dziecko, także to utracone, jak również każdy z nas. Ten pomnik to także symbol pięknego daru macierzyństwa, zmierzającego przez Maryję ku zbawieniu – mówił metropolita częstochowski.

Pomnik Dziecka Utraconego w Radomsku powstał z inicjatywy Tadeusza Olczyka przewodniczącego rady Oddziału Radomszczańskiego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Tę inicjatywę podjął również ks. Antoni Arkit, proboszcz kolegiaty św. Lamberta, mocno angażujący się w poszukiwanie środków finansowych i sfinalizowanie dzieła.

W uroczystościach wzięli udział kapłani, przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń katolickich, władze samorządowe na czele z Anną Milczanowską – prezydentem Radomska. Przybyli także wykonawcy pomnika: Krystyna Fałdyga-Solska wraz z mężem.
ks.mf / Radomsko
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 16 października 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-10-14 16:02 Jasna Góra: 32. pielgrzymka braci zakonnych

Z udziałem kilkuset przedstawicieli różnych zgromadzeń męskich na Jasnej Górze rozpoczęła się 32.pielgrzymka braci zakonnych. Myślą przewodnią dwudniowego spotkania są słowa papieża Franciszka: "Tam gdzie są konsekrowani, zawsze jest radość”, które są hasłem Roku Życia Konsekrowanego. Rozpocznie się on w Kościele 30 listopada, w pierwszą niedzielę Adwentu.

O. Janusz Sok, Przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, który przewodniczył Mszy Świętej w Kaplicy Matki Bożej, powiedział, że pielgrzymka jest okazją do odnowienia radości wynikającej z bezwarunkowej miłości do Boga i ludzi. – Zdajemy sobie sprawę, że świadectwo ludzi smutnych, bo pogubionych, zalęknionych, niepewnych, nieszczęśliwych jest dla ludzi niewiarygodne. Chcemy odnowić się w naszej radości, nie w sposób sztuczny, by pokazać jacy to my jesteśmy szczęśliwi i radośni, podziwiajcie nas, ale chcemy odnaleźć przyczyny, dla których ta radość będzie prawdziwa a przez to wiarygodna – podkreślił redemptorysta.

Br. Izaak Kapała, przewodniczący Komisji Brackiej przy Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce zauważył, że bracia zakonni najczęściej są w zgromadzeniach pierwszymi, z którymi kontakt mają przybywający do klasztoru ludzie. - To dlatego ich postawa jest bardzo ważna –podkreślił benedyktyn. - To oni są w naszych wspólnotach na pierwszym froncie, pracując na furcie czy w zakrystii. To są te pierwsze miejsca, gdzie ludzie spotykają się z zakonnikami. Ten odbiór powinien być pozytywny. Jak
taki brat wychodzi na furtę uśmiechnięty, radosny to daje ludziom nadzieję, że życie z Bogiem ma głęboki sens - powiedział br. Izaak.

W Polsce, w różnych zgromadzeniach zakonnych posługuje 650 braci. Są zakony typowo brackie, jak kamilianie czy bracia szkolni, a większość zgromadzeń przyjmuje chętnych do posługi zakonnej bez świeceń kapłańskich.
Bracia zakonni są powołani do dawania świadectwa wobec świata: poprzez ślub ubóstwa dają świadectwo temu, że wartości osoby ludzkiej nie określa posiadanie dóbr materialnych; poprzez ślub czystości dają świadectwo własnej wolności, aby móc lepiej odpowiadać na potrzeby innych ludzi; poprzez ślub posłuszeństwa dają świadectwo temu, że w modlitewnym zasłuchaniu można usłyszeć głos wzywającego Boga. Brat zakonny, podobnie jak wszyscy konsekrowani zakonnicy, jest przekonany, że czas poświęcony na modlitwę czyni każde posługiwanie bardziej możliwym i bardziej skutecznym.

Bracia pełnią w zakonach różne funkcje: są najczęściej administratorami domów, ekonomami, furtianami, zakrystianami, kierowcami, krawcami, kucharzami, ogrodnikami czy organistami. Są jednak wśród nich również dyrektorzy szkół, aptekarze, katecheci, dyrektorzy domów opieki czy domów pielgrzyma.

Najwięcej braci jest w zakonach franciszkańskich, u Braci Szkolnych, Bonifratrów, Braci Serca Jezusowego.

Z roku na rok liczba powołań brackich maleje. Pielgrzymka jest sposobnością, by ukazać jego piękno i głęboki sens.

W czasie dwóch dni spotkania bracia zakonni wysłuchają kilku konferencji oraz będą uczestniczyć m.in. w Drodze Krzyżowej, modlitwie różańcowej, Mszy Świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu i Apelu Jasnogórskim.
it / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 14 października 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-10-13 19:18 Cykliczne spotkania z abp. Depo przed ŚDM 2016

W ramach przygotowania do Światowych Dni Młodzieży metropolita częstochowski abp Wacław Depo rozpoczął cykliczne spotkania m.in. na temat wiary i Kościoła. Spotkania noszą tytuł „Ojcze, co o tym myśleć?”.

Metropolita częstochowski spotkał się 13 października z uczniami Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum SPSK im. Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Uczniowie najstarszej klasy gimnazjum i trzech klas licealnych zadali arcybiskupowi wiele pytań, będących wyrazem ich niepokojów dotyczących wiary, Kościoła, powołania, sakramentów. Część pytań dotyczyła także życia osobistego, zainteresowań metropolity częstochowskiego.

- Chociaż spotkanie trwało prawie dwie godziny, to oczywiście nie wyczerpało wszystkich tematów - podkreśla Marian Florek ze Studia TV „Niedzieli”.

Spotkania odbywają się w ramach projektu „Face to face z arcybiskupem”, przygotowującego młodzież Archidiecezji Częstochowskiej do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Cały projekt „Face to face z arcybiskupem” jest zaplanowany na dwa lata, aż do wakacji 2016 r. Kolejnymi grupami, z którymi spotka się abp Wacław Depo będą studenci, młodzi małżonkowie, dzieci, a także seniorzy.

Całość nagranego materiału filmowego ze spotkań z młodzieżą i innymi grupami, będzie systematycznie publikowany na stronach internetowych „Niedzieli” www.niedziela.pl oraz www.tv.niedziela.pl

Organizatorem spotkań jest tygodnik katolicki „Niedziela”.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 13 października 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-10-13 09:40 Abp Depo do studentów: św. Jan Paweł II przywrócił nam siłę prawdy

„Czy przyjęliśmy św. Jana Pawła II jako dar?” – pytał w homilii metropolita częstochowski abp Wacław Depo, który wieczorem 12 października przewodniczył Mszy św. inaugurującej nowy rok akademicki.

We wspólnej modlitwie wzięli udział studenci, profesorzy, rektorzy i władze wyższych uczelni. – Jezusowi ofiarujemy środowiska częstochowskich uczelni. Za św. Janem Pawłem II wybieramy dążenie do prawdy, jako drogę do świętości - mówił na początku Mszy św. ks. Grzegorz Szumera, duszpasterz akademicki i proboszcz parafii akademickiej p.w. św. Ireneusza..

W homilii abp Depo podkreślił, że „prawda rozumowa łączy się z prawdą objawioną nierozerwalnie w tajemnicy Chrystusa”. – To Chrystus objawia prawdę o człowieku i świecie – mówił abp Depo i dodał, że „Biblia wskazuje nam na radosne doświadczenie wspólnoty”.

Metropolita częstochowski przypomniał, że „Ojciec nie tylko dał Syna, ale pozwolił Go zabić”. – Czy tego nie widzimy dzisiaj w zmaganiach na Bliskim Wschodzie? - pytał metropolita częstochowski.
Nawiązując do tekstu Ewangelii arcybiskup podkreślił, że „Bóg zaprasza przez Syna”. – Inicjatywa należy do Boga, a człowiek jest wolny w odpowiedzi i poniesie odpowiedzialność za odrzucenie tego zaproszenia i odrzucenie Boga – mówił arcybiskup.

Wskazując na św. Jana Pawła II metropolita częstochowski powiedział, że „św. Jan Paweł II prostotą wiary w Chrystusa na wzór Maryi przywrócił nam siłę prawdy”. – Jednak, w którym kierunku ta siła prawdy pójdzie zależy od nas – stwierdził arcybiskup. Jak mówił, „Jan Paweł II pomógł nam nie lękać się prawdy, bo jest ona fundamentem wolności, nauczył nas komplementarności wiary i rozumu”.

Zdaniem abp. Depo, św. Jan Paweł II był człowiekiem zawierzenia Bogu wbrew faktom. Miał odwagę wyjść wobec człowieka i uwolnić go od kultury pustki i tymczasowości.

Na zakończenie metropolita częstochowski przypomniał słowa wielkiego Polaka wypowiedziane na spotkaniu z młodzieżą w Monzy 21 maja 1983 r.: „W obliczu Chrystusa nie można pozostać obojętnym. Nie mamy tu do czynienia tylko z Nauczycielem - choćby najświetniejszym - ideologii o charakterze etycznym; ani też z człowiekiem o szczególnym doświadczeniu religijnym; ani z wielkim prorokiem czy też człowiekiem obdarzonym przywilejem specjalnej obecności moralnej Boga. Chrystus przez swą niepowtarzalną misję powierzoną Mu przez Ojca, przenika i obejmuje cały nasz ludzki los, jest bowiem Centrum Historii, Odkupicielem człowieka! Dlatego mówię wam dzisiaj: szukajcie Chrystusa z obiektywizmem, uczciwością i odwagą! Starajcie się poznać Go do głębi; studiujcie Go bez przerwy”.

„Ten wasz nieustanny wysiłek zgłębiania indywidualnie lub we wspólnocie Chrystusa, z pomocą łaski Bożej został lub zostanie uwieńczony wiarą - darem Boga i osobistą odpowiedzią człowieka. Taka postawa wiary w Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka, nie oznacza umniejszenia waszych potrzeb kulturalnych, ale prawdziwe ubogacenie i podniesienie na wyższy poziom głodu poznania i samego rozumu, przygotowanego na wtargnięcie weń Objawienia Bożego. (...) Wierzcie w Chrystusa! Zaufajcie Chrystusowi!”- kontynuował wówczas papież.

Ośrodek akademicki i kościół św. Ireneusza nawiązują do tradycji duszpasterstwa akademickiego "Piwnica" z końca lat 60. i lat 70., kiedy to wbrew woli władz komunistycznych biskup częstochowski Stefan Bareła udostępnił duszpasterstwu akademickiemu, którym kierował ks. Ireneusz Skubiś, piwnice Kurii diecezjalnej.
Dalszy rozwój duszpasterstwa akademickiego nastąpił w latach 80. Wówczas duszpasterstwo zostało przeniesione do kościoła św. Wojciecha w dzielnicy Tysiąclecie w Częstochowie. Nowym etapem w rozwoju duszpasterstwa było powołanie 25 marca 2004 r. przez abp. Nowaka pierwszej w Polsce personalnej parafii akademickiej p.w. św. Ireneusza BM. Uroczystego poświęcenia kościoła akademickiego p.w. św. Ireneusza dokonał abp Stanisław Nowak 9 października 2011 r.

Patronką duszpasterstwa akademickiego archidiecezji częstochowskiej jest św. Teresa Benedykta od Krzyża Edyta Stein.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 13 października 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-10-12 15:56 Obchody Dnia Papieskiego w archidiecezji częstochowskiej

Modlitwy w kościołach, uroczyste akademie, koncerty dedykowane św. Janowi Pawłowi II odbywają się dzisiaj w archidiecezji częstochowskiej w ramach obchodów Dnia Papieskiego.

Obchody w archidiecezji częstochowskiej rozpoczęły się 11 października od uroczystego wprowadzenia relikwii św. Jana Pawła II do bazyliki mniejszej świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu. Mszy św. przewodniczył abp Wacław Depo metropolita częstochowski.

Również w ramach obchodów Dnia Papieskiego w Radomsku Towarzystwo Śpiewacze im. S. Moniuszki zorganizowało koncert pt. „SANCTUS”, który odbędzie się dzisiaj wieczorem o godz. 19.00 w kolegiacie św. Lamberta.

Natomiast w Działoszynie w kościele pw. św. Marii Magdaleny odbędzie się koncert muzyki sakralnej, podczas którego wystąpią: Danuta Dudzińska – sopran, Mariusz Adam Ruta – tenor, Bogna Dulińska – fortepian. W programie koncertu zostaną wykonane takie utwory sakralne jak m. in. "Ave Maria" Franza Schuberta, "Panis Angelicus" Cesara Francka i "Quia Respexit" Jana Sebastiana Bacha.

Jan Paweł II podczas swoich pielgrzymek do Ojczyzny odwiedził Częstochowę sześć razy: 4-6 czerwca 1979 r., 18-19 czerwca 1983 r., 12-13 czerwca 1987 r., 14-16 sierpnia 1991 r. z okazji VI Światowych Dni Młodzieży, 4 czerwca 1997 r. oraz 17 czerwca 1999 r.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 12 października 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-10-11 14:57 Abp Depo do księży: przeciętność i bylejakość jest antyświadectwem

Niemal dwustu księży koncelebrowało dziś Mszę św. wraz z abp. Wacławem Depo w katedrze św. Rodziny w Częstochowie. Duchowni przybyli z całej archidiecezji w ramach pielgrzymki kapłanów. Abp Depo motywował ich, by nie godzili się na przeciętność i bylejakość, które w rezultacie są antyświadectwem. Mówił także, że „bycie kapłanem nie należy do podstawowych praw człowieka, gdyż Jezus woła tych, których sam chce”.

W homilii abp Depo nawiązując do osoby św. Jana XXIII podkreślił, że „być szczęśliwym, błogosławionym to być człowiekiem wierności łasce, zjednoczonym z Bogiem poprzez słuchanie Jego głosu i słowa”. – Nad jakością słuchania Ewangelii trzeba pracować całe życie z pomocą Ducha Świętego – mówił abp Depo i wskazał na wzór Maryi, która „słuchając słowa Boga jest pierwszą szczęśliwą i błogosławioną”.

Wskazując kapłanom na tajemnicę zjednoczenia z Chrystusem metropolita częstochowski powtórzył za św. Tomaszem z Akwinu: „Jeśli zastanawiasz się, dokąd iść, złącz się z Chrystusem. Jeśli zastanawiasz się, w jaki sposób przedłużyć swe istnienie, połącz się z Chrystusem. On jest życiem. Bądź zatem razem z Chrystusem, jeśli chcesz być bezpieczny; nie możesz wtedy zbłądzić, albowiem On jest drogą. Dlatego Ci, którzy są z Nim, nie błądzą, ale kroczą właściwą ścieżką. Nie mogą się pomylić, bo On jest Prawdą i uczy całej prawdy”.


Metropolita częstochowski mówiąc o darze kapłaństwa podkreślił, że „Chrystus przywołuje tych, których chce”. - A zatem nie tych, którzy się za takich uważają. Nikt nie ma prawa sam z siebie do sakramentu kapłaństwa - mówił abp Depo i dodał, że „bycie kapłanem nie należy do podstawowych praw człowieka, to Jezus woła tych, których sam chce”. „Bóg przychodzi z inicjatywą i łaską realizując swój zamysł miłości zbawczej”. - kontynuował abp Depo.

Arcybiskup przypomniał kapłanom jak ważna jest „ciągła praca nad ukazywaniem prawdy o sobie wobec Boga”. - Nie głosimy siebie samych, by się ludziom przypodobać, ale Chrystusa naszego Pana i Zbawiciela – przypomniał arcybiskup i dodał, że „bycie kapłanem to nowy sposób bycia zjednoczonym z Chrystusem”.

„Człowiek oddaje Chrystusowi swoje człowieczeństwo. Kapłaństwo to wielka tajemnica wiary, w którą trzeba wnikać każdego dnia wciąż na nowo. Trzeba pamiętać, że nie chodzi o realizację siebie i własnego programu”. - podkreślił abp Depo i przestrzegał kapłanów, że „nie wolno zgodzić się na przeciętność i bylejakość, bo to jest antyświadectwo dla Jezusa”.

Na zakończenie odnosząc się do kryzysu wiary we współczesnym świecie abp Depo przypomniał, że „nadziei chrześcijańskiej nie wolno sprowadzać do ideologii, którą się Kościołowi zarzuca, i którą można demokratycznie przegłosować w parlamentach”.

Po Mszy św. księża przeszli Alejami Najświętszej Maryi Panny z częstochowskiej archikatedry na Jasną Górę. Uczestniczący w pielgrzymce kapłani odmówili modlitwę różańcową w intencji archidiecezji częstochowskiej, kapłanów i Częstochowy.

W kaplicy Cudownego Obrazu, miał miejsce Akt Zawierzenia Matce Bożej kapłanów archidiecezji częstochowskiej. „Maryjo, nie chcemy być pasterzami, którzy pasą samych siebie, ale są oddani na służbę braci i sióstr, na służbę rodzin” - modlił się abp Depo.

Pielgrzymka kapłanów archidiecezji częstochowskiej sięga swoją historią 1981 r. Pierwsza pielgrzymka pod przewodnictwem bp. Stefana Bareły trzeciego ordynariusza częstochowskiego odbyła się po zamachu na Jana Pawła II.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 11 października 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-10-10 22:29 Spotkanie z Mary Wagner w Częstochowie

Mary Wagner, działaczka ruchu pro-life z Kanady, spotkała się 10 października z mieszkańcami Częstochowy. Na zaproszenie organizacji pro-life przebywa w Polsce w dniach 2-17 października b. r.

Wagner była gościem abp. Wacława Depo metropolity częstochowskiego w Kurii Metropolitalnej. Metropolita częstochowski wyraził radość z faktu, że działaczka ruchu pro-life z Kanady zechciała przybyć do Częstochowy, która jest miejscem szczególnym dla Polski. – Na dzisiejsze czasy Mary Wagner jest szczególnym świadkiem obrony świętości ludzkiego życia – zaznaczył abp Depo.

Obrończyni życia mówiła m. in. o okresie uwięzienia w Kanadzie. Wspominała dzień, w którym Ikona Matki Bożej Częstochowskiej nawiedziła ją w więzieniu w Kanadzie.
Następnie Mary Wagner spotkała się z dziennikarzami w siedzibie redakcji tygodnika katolickiego „Niedziela”.
W spotkaniu w redakcji tygodnika wzięli udział również organizatorzy pobytu Mary Wagner w Częstochowie: Jacek Kotula z Fundacji Pro-Prawo do życia, Stanisław Dziwiński z Rycerzy Kolumba.

- To niewiasta dzielna, która potrafiła przeciwstawić się przemysłowi śmierci i holokaustowi XX i XXI wieku, jakim jest zabijanie nienarodzonych dzieci – mówiła otwierając spotkanie Lidia Dudkiewicz, redaktor naczelna tygodnika katolickiego „Niedziela”.

Mary Wagner opowiedziała m. in. o swoim pobycie w więzieniu trwającym 22 miesiące. Została oskarżona o naruszanie „stref ochronnych” wokół szpitali Toronto, gdzie dokonuje się aborcji na życzenie. Przebywała w więzieniu od 15 sierpnia 2012 r. do czerwca 2014 r. – W więzieniu starłam się innym kobietom pokazać tajemnicę życia i tajemnicę miłosierdzia – podkreśliła.

Mówiąc o sytuacji w Kanadzie Mary Wagner zaznaczyła, że „kliniki aborcyjne są tam prowadzone jako rodzaj biznesu i działalności gospodarczej”. – W prawie kanadyjskim człowiek w łonie matki nie jest chroniony. Jest człowiekiem dopiero po urodzeniu – ubolewała. Wskazała na potrzebę modlitwy w intencji dzieci nienarodzonych i dodała, że „sytuacja kobiet po aborcji to koszmar”.

Odpowiadając na pytanie dziennikarzy, co skłoniło ją do zaangażowania w obronę życia dzieci nienarodzonych Wagner odpowiedziała, że „to lekcja życia wyniesiona z domu rodzinnego skłoniła ją do takiej postawy”. – Bardzo ważne jest dla mnie świadectwo mojej matki, która nauczyła mnie miłości do życia i otwartości na życie – mówiła.„Moja rodzina zaangażowała się w działalność ruchu pro-life. Moja mama pomagała w ośrodku dla kobiet po aborcji i nauczyła mnie, że każde życie jest święte”.

Pytana o skuteczność akcji, która przeprowadziła w Kanadzie odpowiedziała, że „każde życie jest święte i nawet dla jednego dziecka warto bronić życia”. – Pro-life to przede wszystkim gorliwe i wierne wypełnianie życia chrześcijańskiego. To gesty solidarności, rozmowy i bycie razem – dodała Mary Wagner.

Na zakończenie podkreśliła, że św. Jan Paweł II miał ogromny wpływ na jej życie i postawę. – U mnie wszystko się zaczęło od spotkania z Janem Pawłem II w Denver w 1993 r. Słowa papieża, aby młodzi ludzie nie bali się wyjść z Ewangelią życia na ulice były dla mnie przełomem. Zrozumiałam, że wiara musi być żywa – podsumowała Mary.

Po spotkaniu w tygodniku katolickim „Niedziela” Mary Wagner udała się na spotkanie do Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. W spotkaniu wzięło udział blisko 400 osób m. in. przedstawiciele świata polityki na czele z europosłanką PiS Jadwigą Wiśniewską, która wspierała działania Mary Wagner i była zaangażowana w jej uwolnienie z kanadyjskiego więzienia, przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń prorodzinnych, pro-life, ruchów i stowarzyszeń katolickich, przedstawiciele kultury, instytucji społecznych, katecheci, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego z archidiecezji częstochowskiej i diecezji sosnowieckiej, wychowawcy i profesorowie Wyższego Seminarium Duchownego na czele z ks. dr. Andrzejem Przybylskim rektorem seminarium, osoby życia konsekrowanego.

Mary Wagner opowiadając historię swoje zaangażowania w obronę życia dzieci nienarodzonych podkreśliła znaczenie „imperatywu ewangelicznego o obronie tych najmniejszych” i dodała, że „jest on podstawą działania w obronie ludzkiego życia”. Podkreślając znaczenie wiary w zaangażowaniu w obronie dzieci nienarodzonych i przeciwstawianiu się aborcji Mary Wagner zwróciła się z apelem do polskich kobiet o „zakorzenienie się w Bogu, pogłębienie wiary i ufności”. – Nie wolno bać się, by wyjść na ulice z Ewangelią życia – zaapelowała.
Zaapelowała również, by także w Polsce „być czujnym na wszelkie zmiany w prawie, które prowadzą do zabijania dzieci nienarodzonych i uderzają w świętość ludzkiego życia”.

Na pytanie jakie znaczenie ma dla niej pobyt w Częstochowie i na Jasnej Górze Mary Wagner wspomniała o nawiedzeniu przez ikonę Matki Bożej Częstochowskiej więzienia, w którym przebywała. – Maryja odwiedziła mnie w wiezieniu, dlatego nie mogłam nie przybyć osobiści na Jasną Górę – wyznła.

- Ludzie myślą, że Kanada jest krajem wolności, a to w Kanadzie są więźniowie sumienia – podkreśliła europoseł Jadwiga Wiśniewska i podziękowała Mary Wagner za „niezłomną postawę”

Mary Wagner to aktywna działaczka ruchu pro-life w Kanadzie, która za modlitwę i rozmowy z kobietami przed ośrodkami aborcyjnymi, była więziona ponad 2 lata. Mary Wagner została oskarżona o naruszanie „stref ochronnych” wokół szpitali Toronto, gdzie dokonuje się aborcji na życzenie. Przebywała w areszcie od 15 sierpnia 2012 r. do czerwca br., gdy usłyszała wyrok. Na poczet zasądzonej kary zaliczono jej okres przebywania w areszcie.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 10 października 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-10-09 15:37 25 tys. uczniów szkół Jana Pawła II przybyło na Jasną Górę

Po raz czternasty na Jasną Górę przybyła pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Uczestniczyli w niej przedstawiciele ponad pięciuset placówek, od przedszkoli po uczelnie wyższe, w sumie ok. 25 tys. osób. Spotkanie przebiegało pod hasłem: „Świętymi bądźcie” i było dziękczynieniem za kanonizację papieża z Polski.

- Jesteście żywym pomnikiem Jana Pawła II - powiedział w homilii abp Celestino Migliore. Nuncjusz apostolski w Polsce zauważył, że „szkoły, które dumnie noszą imię Jana Pawła II mają szczególny powód do radości”. - To spotkanie jest waszym podziękowaniem za kanonizację waszego protektora, papieża z Polski – powiedział kaznodzieja. - Wy stworzyliście mu żywy pomnik, bardzo wiele takich pomników, którymi są osoby, ich piękne idee, przekonania, formowane w tych szkołach umysły, serca i sumienia – dodał kaznodzieja. Podkreślił, że gdy popatrzymy na nauczenie Jana Pawła II dotyczące szkoły i nauczania, to zauważymy, że koncentruje się ono na trzech tematach: prawdzie, tożsamości kulturowej, historycznej i religijnej oraz na służbie na rzecz społeczeństwa. Kaznodzieja podkreślił, że szkoły noszące imię Jana Pawła II są i powinny być widziane każda z osobna, jako mikrorealizacja tych trzech linii przewodnich, prawdy, inkulturacji i służby na rzecz społeczeństwa. - A gdy weźmiemy je wszystkie razem, to mamy wielki potencjał perswazji, a co za tym idzie, również współpracy na rzecz modelu społeczeństwa – podkreślił Nuncjusz Apostolski.
Kaznodzieja przypomniał, że także dzieci należące do wspólnoty chrześcijańskiej mają w niej swoje prawa i obowiązki. - Dla chrześcijanina punktem odniesienia dla wyborów moralnych nie jest opinia publiczna, tradycja, to że wszyscy tak robią, a nawet nie jest nim prawo czysto ludzkie, dla chrześcijanina punktem odniesienia jest jego indywidualny i wspólnotowy związek z Jezusem – podkreślił abp Migliore.

Podczas Mszy św. poświęcony został sztandar Rodziny Szkół im. św. Jana Pawła II, który odtąd towarzyszyć będzie wszystkim większym uroczystościom Rodziny Szkół.

Na zakończenie Eucharystii młodzi wypowiedzieli Akt Zawierzenia szkół Matce Bożej Jasnogórskiej. Został również odczytany telegram wystosowany do papieża Franciszka. Uczniowie zapewniają w nim, że ich modlitwa na Jasnej Górze jest zawierzeniem Maryi Królowej Polski na wzór św. Jana Pawła II i deklaracją wiary młodego pokolenia.

Tegoroczna pielgrzymka była okazją do szczególnej modlitwy w intencji pokoju na świecie. Dzieci podkreślały, że „za przyczyną Jana Pawła II chcą modlić się o pokój na świecie, o to, by dzieci w krajach innych mogły też chodzić do szkoły, by miały takie życie jak one, by mogły cieszyć się życiem”.

Zbigniew Gumiński, inicjator pielgrzymek rodziny szkół papieskich podkreślił, że w tym roku młodym przypominany był Jan Paweł II jako szczególny apostoł Bożego miłosierdzia. Uczniowie otrzymali różańce i obrazki z koronką do Bożego Miłosierdzia z zachętą do jej odmawiania.
Jako wyraz wdzięczności za świętego Jana Pawła II młodzi złożyli swoją cegiełkę na budowę świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Jasnogórskim spotkaniom zawsze towarzyszy nie tylko modlitwa, ale także konkretne działanie na rzecz pomocy innym. Rodzina Szkół Jana Pawła II zbudowała szkołę w Togo, wspomogła hospicja w Lublinie i Radomiu, zebrała środki na rzecz powodzian czy zeszyty dla Polaków mieszkających za naszą wschodnią granicą.
W kraju istnieje prawie 1300 szkół, których patronem jest papież z Polski.

Halina Marciniak, przewodnicząca Społecznej Rady Rodziny Szkół Jana Pawła II przypomniała, że nadrzędnym celem placówek związanych ze świętym papieżem jest wychowanie do wartości. – My nie jesteśmy jakąś organizacją, my jesteśmy ruchem społecznym, którego celem jest wychowanie do takiego życia, by było ono wzorem dla innych – powiedziała Przewodnicząca.

16 października 1998 r., w dwudziestą rocznicę pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, w Publicznej Szkole Podstawowej nr 41 (obecnie Zespół Szkół Integracyjnych) w Radomiu odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II. Przyjęcie takiego patrona było zaszczytem dla uczniów, grona pedagogicznego i rodziców oraz zobowiązaniem, by wcielać w życie nauczanie Papieża. Wydarzenie to zainspirowało jednego z rodziców, Zbigniewa Gumińskiego, mającego w tej placówce troje dzieci, do odszukania w Polsce szkół, których patronem jest Ojciec Święty. Pan Gumiński chciał, by uczniowie z tych szkół mogli się spotkać z Janem Pawłem II podczas zaplanowanej na czerwiec 1999 r. VII podróży apostolskiej do Polski i do takiego spotkania doszło. Odtąd rozpoczęły się już regularne zjazdy szkół, których patronem jest papież z Polski. - Nasze rodzinne współdziałanie jest wynikiem potrzeby ciągłego odnajdywania się i działania we wspólnocie, która daje nam możliwość wspólnego pogłębiania naszej wiary, stwarza różne płaszczyzny wymiany doświadczeń oraz z racji ogólnopolskiego charakteru umożliwia poznawanie pełnego kolorytu naszych regionalnych kultur – podkreślają przedstawiciele Rady Szkół.

Pielgrzymka Rodziny Szkół Jana Pawła II rozpoczęła się już wczoraj, 8 października wieczorną modlitwą przed Cudownym Obrazem Matki Bożej. Pielgrzymi uczestniczyli również w Apelu Jasnogórskim, którego rozważania poprowadził ks. Dariusz Kowalczyk z Fundacji Dzieło Tysiąclecia. Po Apelu uczestnicy pielgrzymki modlili się podczas Drogi Krzyżowej na Wałach jasnogórskich przygotowanej przez Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek z Rzeszowa.
it / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 09 października 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-10-07 20:22 „Szlachetna Paczka” ruszyła po raz szósty w Częstochowie

Do tegorocznej 14. ogólnopolskiej edycji akcji społecznej „Szlachetna Paczka” Częstochowa włączyła się po raz szósty. W Częstochowie powstały dwa rejony: Częstochowa Centrum oraz Częstochowa Północ. W tym roku rejony „Szlachetnej Paczki” powstały także w regionie, w takich miejscowościach jak: Poraj Olsztyn k. Częstochowy, Konopiska, Myszków, Kłobuck, Lubliniec i Koniecpol.

Do 20 października trwa rekrutacja SuperW - wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się poprzez stronę: www.superw.pl.

Jak informują organizatorzy „Szlachetnej Paczki” akcję można także wesprzeć, przygotowując paczkę dla ubogiej rodziny. Darczyńcą może zostać każdy, zarówno osoby prywatne, firmy jak i instytucje. 22 listopada zostanie otwarta baza rodzin, spośród których można wybrać tę, której chcemy pomóc. Natomiast w dniach 13-14 grudnia będzie miał miejsce finał, podczas którego przygotowane przez darczyńców paczki dotrą do potrzebujących rodzin.

- Dla wielu rodzin „Szlachetna Paczka” to szansa na wspaniałe święta, a w większości przypadków impuls do zmiany życia i odzyskanie wiary w drugiego człowieka – podkreśla Beata Kulczyńska,
asystent ds. Promocji Szlachetnej Paczki w Częstochowie.
ks.mf, jk / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 07 października 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-10-07 08:45 Abp Depo: trzeba czuwać nad swoją wiernością wobec Chrystusa i Jego Ewangelii

„Kościół potrzebuje nieustającego Zesłania Ducha Świętego” - powiedział 6 października abp Wacław Depo, przewodnicząc Mszy św. w kościele seminaryjnym pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana z racji inauguracji nowego roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

Od października 2013 r. w Częstochowie odbywa się także formacja przyszłych księży diecezji sosnowieckiej. Indeksy uczelni odebrało w tym roku 12 nowych alumnów.

Mszę św. z metropolitą częstochowskim koncelebrowali m.in. biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak, generał Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski, przełożeni i wychowawcy seminarium na czele z ks. dr Andrzej Przybylskim rektorem WSD w Częstochowie oraz 61 kapłanów z archidiecezji częstochowskiej, diecezji sosnowieckiej. W uroczystej Mszy św. wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzyści, przedstawiciele uczelni i środowiska akademickiego.

W homilii abp Depo podkreślił, że „Kościół potrzebuje ognia w sercu i umysłach, słów na ustach, które nie kłamią i nikogo nie zwodzą, które strzegą proroczego spojrzenia na wyzwania nie tylko aktualne, ale i te które przychodzą z planowanej antyewangelizacji przez pełzającą apostazję jako odejście od jedynej i wierności Ewangelii i Tradycji Kościoła i Magisterium”.

Za św. Pawłem metropolita częstochowski zaznaczył, że „człowiek wierzący zbawia się poprzez osobistą wiarę w Jezusa Chrystusa, który został ukrzyżowany i zmartwychwstał” i dodał, że „św. Paweł nie dba o maniery czy sukces apostolski”.

Abp Depo zaapelował do kapłanów i alumnów, że „trzeba czuwać nad swoją wiernością wobec Chrystusa i Jego Ewangelii”. - To jest nasze zadanie – przypomniał.

„Nasze głoszenie Ewangelii, czyli osobiste zaangażowanie się w głoszenie Jezusa nie może zależeć od panującej mody, od ludzkich oczekiwań, kompromisu i tolerancji” – kontynuował abp Depo i dodał, że „jeżeli naprawdę chcę podobać się Bogu to najpierw muszę stać się sługą Jezusa, przylgnąć do Niego całym sobą i nie tylko mentalnie, ale przede wszystkim sercem, czyli sumieniem i życiem”.

Arcybiskup podkreślił, że „w codziennych i zwykłych sprawach Chrystus czeka na nasze nawrócenie i przemianę”. - Trzeba, bym porzucił obojętność kapłana i lewity wynikającą z legalizmu faryzeuszów i uczonych w Prawie a stał się człowiekiem pokory, czyli prawdy o sobie wobec Boga i ludzi – podkreślił abp Depo.

Nawiązując do Ewangelii, metropolita częstochowski wyjaśnił, że „stawać się bliźnim dla innych oznacza przyjąć jako swój program bliskość Boga bogatego w miłosierdzie”. - Nasze powołania do kapłaństwa, życia konsekrowanego czy małżeństwa to nie tylko przywilej, ale również odpowiedzialność na dziś i na przyszłość za siebie i za ludzi naszej drogi – powiedział abp Depo i wskazał na św. Jana Pawła II, który „pokazał nam sobą, że świętym nie zostaje się poprzez bezczynność, która nie jest rodzajem nie grzeszenia czy tylko unikania zła, ale szukaniem dróg wynikających z wiary i wierności łasce”.

„Kto dąży do kapłaństwa, aby zwiększyć swój osobisty prestiż i swoją władzę nad ludźmi nie zrozumiał zasadniczego sensu tej posługi. Kto chce przede wszystkim zaspokoić swoją ambicję, osiągnąć własny sukces będzie zawsze niewolnikiem samego siebie i opinii publicznej. Kto tak postrzega swoją posługę nie kocha prawdziwie Boga i innych lecz jedynie samego siebie” - mówił abp Depo za Benedyktem XVI.

Na zakończenie arcybiskup podkreślił, że „dostosowując się do woli Boga nie przekreślamy naszej oryginalności w posłudze lecz wkraczamy w Prawdę, która jest Prawdą Bożą i jest życiem”.

Po Mszy św. w Auli św. Jana Pawła II odbyła się projekcja filmu ukazującego kleryckie życie, który został przygotowany przez WSD we współpracy ze studiem TV „Niedzieli”.

W swoim słowie ks. prof. dr hab. Jan Dziedzic, prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, wskazał alumnom na „dążenie do świętości jako ważny aspekt formacji seminaryjnej”.

Następnie ks. dr Łukasz Dyktyński ojciec duchowny kleryków w wykładzie inauguracyjnym mówił o „duchowości oraz głównych aspektach siedemnastowiecznej formacji do kapłaństwa w seminarium św. Sulpicjusza”.

Bp Grzegorz Kaszak życzył alumnom i wychowawcom „radosnego przeżywania czasu formacji i naśladowania Maryi w oddaniu Jezusowi”. Przypomniał także, że „doskonały jest nie ten, kto spełnia wszystkie przepisy regulaminów, lecz ten, kto jest otwarty na Ducha Świętego”.

Bp Teodor Kubina, pierwszy biskup diecezji częstochowskiej utworzył seminarium duchowne w Krakowie, przyłączając je do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszym rektorem seminarium został ks. dr Karol Makowski. 2 października 1926 r. pierwsi klerycy rozpoczęli studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pierwszym rektorem seminarium został ks. dr Karol Makowski. Mieszkali w klasztorze bernardynów w Krakowie. W chwili otwarcia seminarium liczyło 32 alumnów na trzech kursach ( I-III).

Ze składek wiernych i duchowieństwa diecezji wybudowano, w latach 1928-30, gmach seminaryjny przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie. W 1930 r. zamieszkali w nim już klerycy. Uroczystego poświęcenia budynku seminaryjnego dokonał 6 października 1930 r. metropolita krakowski Adam Stefan Sapieha. Do 1954 r. klerycy byli studentami Wydziału Teologicznego UJ, w następnych latach istniało „studium domesticum”.

Decyzją bp. Zdzisława Golińskiego, drugiego ordynariusza częstochowskiego we wrześniu 1957 r. Wyższe Seminarium Duchowne stało się samodzielnym zakładem naukowym. Na mocy umów z Papieską Akademią Teologiczną w Krakowie a obecnie Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II alumni Wyższego Seminarium Duchownego po ukończeniu studiów uzyskują stopień magistra teologii.

Z woli bp. Stefana Bareły, trzeciego ordynariusza diecezji częstochowskiej rozpoczęto w 1983 r. budowę Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. W 1991 r. seminarium przeniosło swoją siedzibę do Częstochowy. Nowy gmach został uroczyście poświęcony przez Jana Pawła II w dniu 15 sierpnia 1991 r.

7 czerwca 1996 r. metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak uroczyście poświęcił kościół seminaryjny pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 07 października 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
Strony: 1 2 3 4 5

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT