Znaleziono depesz: 5723
2015-09-03 08:15 Abp Depo modlił się za żołnierzy walczących o ziemię częstochowską w 1939 r.

„Cmentarz wraz z kwaterą żołnierzy polskich z września 1939 r. oraz świątynia pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Tajemnicy Emaus są miejscami kolejnej stacji modlitewnej za tych, którzy oddali życie, abyśmy mogli żyć w wolnej Polsce i tutaj w Częstochowie, maryjnej stolicy naszej Ojczyzny” – powiedział abp Wacław Depo. Metropolita częstochowski 2 września przewodniczył Mszy św. w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Tajemnicy Emaus na częstochowskim cmentarzu Kule w intencji żołnierzy walczących o ziemię częstochowską w 1939 r., szczególnie 7. Dywizji Piechoty.

W homilii abp Depo przypomniał, że „Eucharystia jest uobecnieniem teraz i tutaj tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Ona jest stacją zatrzymania się świata, godziną, w której Bóg jednoczy swoje stworzenie z Sobą poprzez krew Jednorodzonego Syna Bożego”.

Metropolita częstochowski przypominając wołanie uczniów z Emaus „zostań z nami Panie!” dodał, że „w tym duchu wiary ma sens każda modlitwa i pamięć”.

„Krzyż jest wszędzie, gdzie Chrystus wchodzi przynosząc nadzieję na życie poprzez zmartwychwstanie. Bo On chodź Zmartwychwstały zawsze z krzyżem Golgoty wchodzi w ludzkie dramaty, aby je usensownić i coraz dalsze kręgi zatacza pośrodku smutków i beznadziei – tłumaczył metropolita częstochowski, cytując słowa współczesnego poety.

Arcybiskup podkreślił, że „tajemnica Emaus prowadzi nas do otwarcia oczu i serc na obecność Chrystusa w dziejach świata i człowieka, w tym w dziejach naszej ojczyzny” i przypomniał słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w Warszawie na Placu Zwycięstwa w czerwcu 1979 r.: „Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski — przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię. Dzieje narodu są przede wszystkim dziejami ludzi. A dzieje każdego człowieka toczą się w Jezusie Chrystusie. W Nim stają się dziejami zbawienia” – mówił wtedy św. Jan Paweł II.

„Ta ziemia częstochowska, tak jak cała nasza Ojczyzna naznaczona jest krzyżem Chrystusa” – przypomniał arcybiskup. Zaznaczył, że trzeba uczyć się wierności Bogu i Ojczyźnie. - Nie będzie wierności bez miłości, bez ofiary. Nie będzie miłości bez całej prawdy również historycznej – podkreślił abp Depo.

Metropolita częstochowski przypomniał, że „mamy obowiązek rozpoznawania prawdy historycznej, która jest fundamentem dla życia narodu i tych, którzy przyjdą po nas”. - Mamy też prawo sprzeciwu wobec systematycznego procesu manipulacji i zakłamania historii. Prawda o nas czasem jest zagrzebana głęboko w ziemi, ale wcześniej czy później przebije się do nas krzyżem - dodał abp Depo.

Arcybiskup odniósł się do billboardów, które pojawiły się na ulicach Częstochowy i dotyczyły sytuacji ekonomicznej i usuwania religii ze szkół. - Czy tu chodzi o człowieka? Czy tu chodzi znowu o Ojczyznę bez krzyży i bez religii, i bez odniesień do Boga? – pytał arcybiskup i podkreślił, ze „trzeba widzieć całego człowieka”.

„Nam chodzi o integralne wychowanie młodego pokolenia, bo inaczej skazujemy się na niebyt i bez przyszłości” - kontynuował abp Depo i przypomniał słowa św. Jana Pawła II, że „pamięć historyczna pomaga nam zachować tożsamość i jedność narodu i Kościoła”.

„Kiedy włączamy ofiarę życia naszych żołnierzy w tajemnicę Eucharystii prośmy naszych świętych patronów o wolność budowaną na prawdzie” – zakończył metropolita częstochowski.

Po Mszy św. miał miejsce Apel Poległych. Na zbiorowej mogile złożono kwiaty. W obchodach wzięli udział parlamentarzyści, samorządowcy, uczniowie szkół i rodziny żołnierzy.

Ziemi częstochowskiej broniła dowodzona przez gen. bryg. Janusza Gąsiorowskiego 7. Dywizja Piechoty, wchodząca w skład Armii „Kraków”. Na jej skrzydłach zajmowały pozycje brygady kawalerii: na prawym skrzydle Wołyńska - płk. Juliana Filipowicza (Armia „Łódź”) i na lewym Krakowska - gen. Zygmunta Piaseckiego (Armia „Kraków”). Razem siły te liczyły ok. 30 tys. ludzi, 66 dział, 42 samochody pancerne i czołgi rozpoznawcze oraz 2 pociągi pancerne. Dla wsparcia były też samoloty, ale np. cała Armia „Kraków” miała ich do dyspozycji zaledwie 50. Przeciwko nim stanęło przeszło 100 tys. Niemców, wspieranych przez 284 działa, 820 czołgów i 470 wozów pancernych oraz ok. 500 samolotów. Była to 10. Armia gen. Waltera von Reichenau.

Pod Częstochową najpoważniejsze walki zawrzały 1 września pod Mokrą na odcinku bronionym przez Wołyńską Brygadę Kawalerii. Tu Niemcy natarli siłami 4. Dywizji Pancernej. Wydawało się, że najbardziej nowoczesna wielka jednostka niemiecka, posiadająca 425 czołgów i wozów pancernych oraz 80 dział i moździerzy przy wsparciu setek samolotów szturmowych, rozbije w ciągu 2 godzin polską brygadę kawalerii, nieporównanie od niej słabszą, lecz świetne dowodzenie płk. Filipowicza i męstwo ułanów sprawiły, że po całodniowej walce, niemieckiej dywizji nie udało się przełamać polskiej obrony pod Mokrą. Brygada poniosła jednak duże straty: ok. 500 żołnierzy padło zabitych i rannych. Straty ludzkie ze strony niemieckiej nie są znane; na polu bitwy pozostawili oni od 60 do 100 czołgów.

W niedzielę, 3 września, do Częstochowy wkroczyli Niemcy. 4 września, mimo spokojnego zachowania się mieszkańców, Niemcy urządzili łapanki i masowe egzekucje. Częstochowian rozstrzelano na wewnętrznym dziedzińcu ratusza, na placu przed katedrą i w koszarach Zawady. W 1940 r. ekshumowano 227 zwłok - 194 mężczyzn, 25 kobiet i 8 dzieci, wśród których znajdowało się 205 osób narodowości polskiej i 22 żydowskiej. To nie były wszystkie ofiary „krwawego poniedziałku”. Tylko według danych Polskiego Czerwonego Krzyża, 4 września 1939 r. patrole ochotnicze pogrzebały na terenie Częstochowy ok. 500 zabitych.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 03 września 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-09-01 22:26 Wieluń: Msza św. na fundamentach kościoła zbombardowanego 1 września 1939 r.

„Wracamy nie tylko myślą i pamięcią do tragicznych wydarzeń z września 1939 r., ale stajemy na tym miejscu...

2015-09-01 10:49 Zakończył się wolontariat ŚDM na Jasnej Górze

Z końcem sierpnia ostatnia ekipa ambasadorów Światowych Dni Młodzieży opuściła Sanktuarium Matki Bożej...

2015-08-29 09:54 Częstochowa: list abp. Depo przed koronacją obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia

O wierności Bogu i Jego nauce oraz o konieczności zachowania Bożego prawa, przypomina abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, w słowie pasterskim przed koronacją Obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, która odbędzie się 12 września w Praszce. List metropolity częstochowskiego zostanie odczytany we wszystkich kościołach i kaplicach w niedzielę 30 sierpnia.

Abp Depo przypomina, że „słuchanie praw i wypełnianie Bożych nakazów, jest warunkiem życia i Bożego błogosławieństwa” i dodaje, że „w czasach antyewangelizacji i laicyzacji, migracji oraz wielokulturowości, ustanawiania niezgodnych z Bożymi przykazaniami praw przez parlamenty wielu państw, wierność Bogu w życiu osobistym, rodzinnym i narodowym nie jest łatwa”.

Metropolita częstochowski podkreśla, że Matka Boża jest wzorem i pomocą w wypełnianiu Bożych nakazów. - To dzięki Niej wielokrotnie w historii Polski i Europy mogliśmy doświadczyć, że Pan Bóg jest Bogiem bliskim ilekroć go wzywamy w duchu narodowego nawrócenia i pamięci, że Boże prawa i nakazy są nie tylko sprawiedliwe, ale i mądrością narodów - pisze abp Depo.

„W obecnym czasie nieustannie odkrywamy przez wiarę niezawodną obecność Maryi w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, także naszego częstochowskiego Kościoła. Jest to obecność Matki pamiętającej i czuwającej” - czytamy w liście.

Arcybiskup wskazuje również na słowa Apelu Jasnogórskiego „Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam” i podkreśla, że „słowa te to najwłaściwsza i najpełniejsza synteza naszej czci, miłości i wdzięczności wobec Maryi, która w tajemnicy chrztu Narodu trwa z nami blisko 1050 lat".

„Cześć, wdzięczność i przywiązanie do Matki Najświętszej jest wyrażana na naszej ziemi na wiele różnych sposobów. Tyle świątyń i kaplic Jej poświęconych, tyle modlitw, pacierzy i różańców wyszeptanych, tyle kroków pielgrzymich wykonanych do Jej jasnogórskiego Sanktuarium i tylu sanktuariów lokalnych. Wśród oznak szczególnej czci wobec Maryi jest akt koronacji Jej wizerunków” – pisze metropolita częstochowski.

Nawiązując do aktu koronacji papieskimi diademami Obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Praszce na Ziemi Wieluńskiej abp Depo pyta czego uczy nas Kalwaryjska Matka Zawierzenia z Praszki? - Jest dla nas przykładem „posłuszeństwa wiary” aż po Krzyż. Maryja pod Krzyżem nie tylko pozostała wierna Swojemu umierającemu Synowi i posłuszną Bogu Ojcu, ale do końca zachowała wiarę, że dla Pana Boga wszystko jest możliwe. Zawierzenie na Kalwarii było dla Maryi bolesnym, ale jednocześnie niezawodnym i zwycięskim, które doczekało się radości Zmartwychwstania.- odpowiada arcybiskup i dodaje, że „dzisiaj, gdy świat chce udowodnić, że Bóg nie istnieje i można życie ułożyć poza Nim, potrzebne jest nam wszystkim takie zawierzenie Bogu na wzór Maryi”.

„Albowiem Bóg nigdy nie jest konkurentem człowieka. On nas nie zawodzi, a jego prawa są „naszą mądrością”. Tylko szkoła zawierzenia może ocalić nasz świat, nasze rodziny, naszą wiarę, wartości moralne, narodowe, prawdziwie ludzkie” – kontynuuje arcybiskup.

Metropolita częstochowski przypomina również, że koronacja obrazu „to nie tylko symboliczna i zewnętrzna uroczystość, ale przede wszystkim akt wiary, ufności i miłości”. - Koronacja to również akt wdzięczności za wszelkie dobro i przyrzeczenie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi świętemu oraz jego pasterzom - przypomina.

Uroczysty akt koronacji Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Praszce odbędzie się 12 września 2015 r. Uroczystościom będzie przewodniczył abp Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, który w imieniu Ojca Świętego, nałoży papieskie diademy na cudowny wizerunek. Swoją obecność potwierdził współkoronator Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, a także przedstawiciele Episkopatu Polski.
ks.mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 29 sierpnia 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-08-26 12:58 Jasna Góra: zainaugurowano narodowe przygotowania do 1050. rocznicy chrztu Polski

Do ponownego odkrycia daru i łaski Chrztu Świętego i podjęcia zobowiązań chrzcielnych wezwał na Jasnej Górze Prymas Polski. Z udziałem przedstawicieli Episkopatu i ok. 70 tys. pielgrzymów na Jasnej Górze odbywają się główne uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej. Tegoroczne święto inauguruje narodowe przygotowania do 1050. rocznicy chrztu Polski.

- Jubileusz chrztu Polski to nie tylko okazja, by z wdzięcznością wspominać to ważne w dziejach całego Narodu wydarzenie, ale to przede wszystkim sposobność do odnowienia i umocnienia naszej wiary, do „włączenia się w nowe scenariusze i wyzwania misji ewangelizacyjnej Kościoła” - mówił abp Wojciech Polak.

Przypomniał, że nikt nie może wyrzec się swojego udziału w ewangelizacji. Zdaniem Prymasa jednym ze sposobów głoszenia Dobrej Nowiny jest dziś „dawanie świadectwa piękna rodziny opartej na sakramentalnym małżeństwie”.

„Tylu małżeństwom i rodzinom brakuje dzisiaj wina autentycznej miłości. Dlatego trzeba, aby jak najbliżej nich stanęły inne małżeństwa i rodziny, które właśnie swoim życiem pokażą, że Chrystus, Oblubieniec Kościoła, jest ich mocą i siłą, że to w Nim znajdują wsparcie i pokrzepienie dla wzniosłego zadania bycia ojcem i matką” - powiedział kaznodzieja.

Prymas Polski apelował, byśmy „sami nie podcinali tych korzeni, z których wyrastamy, abyśmy pamiętali, że choć historię Europy, a także i Polski, tworzyło wiele tradycji i kultur, to jednak ten najgłębszy fundament jedności przyniosło nam chrześcijaństwo”.

Podczas Sumy ponowione zostały Śluby Narodu, których autorem jest kard. Stefan Wyszyński. Do jego tekstu dołączone zostały nowe wezwania, także dotyczące przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży.

Jak zauważył generał paulinów, w Ślubach przyrzekaliśmy czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne” i to zobowiązanie powtarzamy i dziś.

„Pragniemy w tym szczególnym czasie modlitwy za rodziny i zbliżający się Synod Biskupów, w przededniu Światowego Spotkania Rodzin w Filadelfii, podziękować za to, że w Maryi możemy odkrywać piękno, do jakiego są zaproszone nasze rodziny” - powiedział o. Arnold Chrapkowski.

O łaskę wierności Polaków w perspektywie rocznicy chrztu modlili się m.in. uczestnicy pieszych pielgrzymek, których na dzisiejszy odpust dotarło ponad 90. Przyszło nich prawie 34 tys. wiernych.

Na program jasnogórskiego odpustu złożą się jeszcze także m.in. droga krzyżowa po wałach jasnogórskich, różaniec i procesja eucharystyczna. Jak co roku wieczornej Mszy św. o godz. 19.00 na jasnogórskim szczycie, w patronalne święto Częstochowy, przewodniczyć będzie metropolita częstochowski abp Wacław Depo.
it / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 26 sierpnia 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-08-26 12:12 Prymas Polski na Jasnej Górze: Nie podcinajmy korzeni, z których wyrastamy! (DOKUMENT)

Spojrzenie Czarnej Madonny przypomina nam, że przyszłoroczne obchody 1050-lecia chrztu Polski są okazją do odnowienia wiary i do ponownego odkrycia daru Chrztu Świętego - przypomniał dzisiaj Prymas Polski abp Wojciech Polak w homilii na Jasnej Górze. Dodał, że chrzest daje nam godność dziecka Bożego oraz wolność, którą winniśmy dobrze wykorzystać. Apelował, byśmy nie podcinali tych korzeni, z których wyrastamy.

A oto pełen tekst dzisiejszej homilii Prymasa Polski, abp. Wojciecha Polaka:

Siostry i Bracia w Chrystusie Panu,

W doroczną uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej powraca do nas janowa Ewangelia o zaślubinach w Kanie Galilejskiej. Wśród postaci tam obecnych widzimy Maryję, a także Jezusa i Jego uczniów. Święty Jan Paweł II w homilii wygłoszonej właśnie tutaj, na Jasnej Górze, wskazywał, że to szczególne ewangeliczne wydarzenie z początków publicznej działalności Jezusa w Galilei, można – przez pewną analogię, przez pewne skojarzenie – odczytywać również w kontekście samych początków wiary w Polsce.

Mówił więc wówczas Ojciec Święty, że to wydarzenie ewangeliczne kojarzy się nam naprzód z samym tysiącleciem chrztu. To poprzez owo wydarzenie z 966 roku, poprzez chrzest, u początków naszych dziejów, Jezus Chrystus został zaproszony do Ojczyzny, jakby do polskiej Kany. I zaproszona z Nim przybyła od razu Matka Jego. Przybyła i była obecna wraz ze swym Synem, jak o tym mówią liczne świadectwa pierwszych wieków chrześcijaństwa w Polsce. Jeśli zatem rzeczywiście to wydarzenie kojarzy się i nam z samym tysiącleciem Chrztu Polski, to dziś właśnie, w Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej, pragniemy już spojrzeć na przyszłoroczną rocznicę 1050-lecia Chrztu Polski. Bo to właśnie do niej przygotowuje nas w pewnym sensie również ta dzisiejsza uroczystość. W to duchowe przygotowanie wpisała się już bowiem tegoroczna jasnogórska nowenna, odprawiana przed Uroczystością Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Jej myśl przewodnią stanowiło wezwanie: Z Maryją dziękujemy za dar Chrztu Świętego i oddajemy się Jej, by Ona posługiwała się nami w dziele nowej ewangelizacji. Millenium Chrztu Polski i przyszłoroczne obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski nie są tylko po to, aby z wdzięcznością jedynie wspominać to, jakże ważne w dziejach całego Narodu, historyczne wydarzenie: początki naszej wiary i naszej państwowości.

Troskliwe spojrzenie Czarnej Madonny przypomina nam, że te jubileuszowe obchody są przede wszystkim okazją dla nas, dziś żyjących, do odnowienia i umocnienia naszej wiary, do ponownego odkrycia daru i łaski Chrztu Świętego, do odważnego i wiernego podjęcia wszystkich wezwań i zobowiązań, które wypływają z przyjętego przez nas sakramentu, do włączenia się – jak wskazywał papież Franciszek – w nowe scenariusze i wyzwania misji ewangelizacyjnej Kościoła. Spoglądając dzisiaj w oczy Pani Jasnogórskiej chcemy także powtórzyć to, co pozostawił nam w Ślubach Narodu Prymas Tysiąclecia: chcemy pamiętać o tym, że to Ty, Maryjo, pierwsza wyśpiewałaś narodom hymn wyzwolenia z grzechu, że Ty pierwsza stanęłaś w obronie wyzwolenia maluczkich i łaknących i okazałaś światu Słońce Sprawiedliwości, Chrystusa Boga naszego (…) i że Ty jesteś Matką naszej Drogi, Prawdy i Życia, i że w Twoim Obliczu Macierzyńskim najpewniej rozpoznamy Syna Twego, ku któremu nas wiedziesz niezawodną dłonią. Prowadzisz nas ku Temu, który u początku naszych wspólnych dziejów, ale też w życiu każdej i każdego z nas ochrzczonych, został w nasze życie zaproszony i wraz z Nim przybyłaś do nas Ty, Jego i nasza Matka, Matka Kościoła, Matka wszystkich wierzących w Chrystusa. Co więcej, jak przypomniał nam jeszcze w swej ostatniej encyklice papież Franciszek, w ten właśnie sposób Maryja, Matka, która troszczyła się o Jezusa, obecnie troszczy się z miłością i macierzyńskim bólem o ten poraniony świat.

Umiłowani Siostry i Bracia!

Obecność Jezusa Chrystusa i Jego Matki jest dla nas wszystkich niezasłużonym darem i łaską. Apostoł Paweł w Liście do Galatów przypomniał nam o owej pełni czasu, gdy Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty (…) abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. W historii zbawienia narodzenie Syna Bożego z Maryi stanowi pełnię czasów, a więc wypełnienie odwiecznego planu zbawienia człowieka w Chrystusie. Już prorok Izajasz – jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu – zapowiadał, w bardzo plastyczny i obrazowy sposób, wypełnienie tego Bożego planu zbawienia.

W Izajaszowej wizji odnajdujemy zapowiedź kierowaną do wszystkich ludów i narodów. Bóg bowiem o nikim nie zapomina, nikogo nie omija ani nie wyklucza, ale każdemu pragnie okazać swoją zbawczą miłość. Ta miłość wiąże się z obecnością Boga pośród wszystkich narodów. Wiąże się ona z panowaniem Boga, z Jego królowaniem, z Jego miłosierną obecnością, która przynosi dar pojednania i pokoju. W encyklice Redemptoris Mater św. Jan Paweł II wyjaśnia nam, że ten właśnie zapowiadany przez Izajasza boski plan zbawienia, który został nam objawiony wraz z przyjściem Chrystusa, jest odwieczny i zarazem – jak wskazuje dalej papież – jest on także odwiecznie związany właśnie z Chrystusem. To On jest jedynym Zbawicielem świata i człowieka. To w Nim zostaliśmy odkupieni przez Jego krew. To w Nim otrzymaliśmy przybrane synostwo. Taki właśnie jest ów odwieczny zamiar Boga względem człowieka. Ojciec wyzwala nas w swoim Synu i w Duchu Świętym z grzechu i śmierci, pragnie abyśmy byli Jego przybranymi dziećmi. I w tym Boskim planie zbawienia, który ogarnia wszystkich ludzi, szczególne miejsce zajmuje niewiasta jako Matka Tego, z którym Ojciec odwiecznie związał dzieło zbawienia. Stąd Jej, Maryi, obecność w tajemnicy Chrystusa i w tajemnicy Kościoła. Stąd to głębokie przekonanie, tak jasno przypomniane nam również w Jasnogórskich Ślubach Narodu, że w macierzyńskim obliczu Maryi, najpewniej rozpoznajemy oblicze Jej Syna, a Ona, Jego i nasza Matka, prowadzi nas ku Niemu swoją niezawodną dłonią. Maryja prowadzi nas do swego Syna, albowiem pragnie, abyśmy i my byli zbawieni. Uchwyćmy się dzisiaj z ufnością dłoni Matki Miłosierdzia i pozwólmy się poprowadzić ku Miłosiernemu Panu!

Drodzy Siostry i Bracia!

Ofiarowany nam przez Boga dar zbawienia i odkupienia w Chrystusie staje się naszym udziałem w sakramencie chrztu świętego. Otrzymujemy w nim przecież godność dziecka Bożego. Otrzymujemy przybrane synostwo. Otrzymujemy to, do czego sami z siebie nigdy nie bylibyśmy zdolni: dar życia w wolności od grzechu i panowania śmierci. I my możemy za świętym Pawłem wówczas powtórzyć: nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Święty Jan Paweł II przypominał nam, i to właśnie tutaj, na Jasnej Górze, że jako synowie Boga nie możemy być niewolnikami, że nasze synostwo Boże niesie w sobie dziedzictwo wolności, że wolność jest nam dana jako miara naszej ludzkiej godności i jednocześnie zadana, że tego daru, że wolności możemy używać dobrze lub źle, że możemy przez nią budować lub niszczyć i że właśnie tutaj, pod sercem Matki, w Jej Jasnogórskim Sanktuarium, u boku Matki Boskiej Częstochowskiej wzywani wciąż jesteśmy do czynienia dobrego użytku z naszej wolności, a więc do budowania a nie do niszczenia. Chodzi również o to, abyśmy sami nie podcinali nigdy tych korzeni, z których wyrastamy, abyśmy pamiętali – jak to obrazowo mówił nam o tym święty Jan Paweł II w Gnieźnie – że choć historię Europy, a także i Polski, można porównać jakby do wielkiej rzeki, która posiada liczne dopływy, bo w ciągu wieków tworzyło ją wiele tradycji i kultur, to jednak ten najgłębszy fundament jedności przyniosło nam chrześcijaństwo ze swoim rozumieniem człowieka i wkładem w rozwój dziejów ludów i narodów. 1050. rocznica Chrztu Polski, do której już teraz się przygotowujemy, jest więc okazją i do tego, aby na nowo dostrzec to wielkie dziedzictwo, aby je jeszcze raz przyjąć z wdzięcznością w sercu, aby zastanowić się, jak mamy je dziś pomnażać, jak dziś głosić Chrystusa i Jego Ewangelię, zwłaszcza tym spośród nas, którzy o niej zapomnieli lub dla których straciła ona swoją żywotną siłę. W czasie swej pierwszej, pamiętnej pielgrzymki do Ojczyzny, święty Jan Paweł II, witając na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie, Polskę ochrzczoną tutaj przed tysiącem z górą lat, Polskę wprowadzoną w tajemnicę życia Bożego przez sakramenty chrztu i bierzmowania, mówił jeszcze, że ilekroć znajdujemy się tutaj, na tym miejscu, u naszych źródeł chrzcielnych, musimy widzieć na nowo otwarty wieczernik Zielonych Świąt. Prośmy dzisiaj gorąco Maryję, abyśmy codziennie mieli w oczach i w sercu ten obraz otwartego na świat wieczernika.

Umiłowani Siostry i Bracia!

Ten właśnie obraz, wciąż na nowo otwartych drzwi Wieczernika, przypomina nam, że Kościół narodził się po to, aby iść, że wszyscy, każda i każdy z nas, na mocy naszego chrzcielnego obdarowania i powołania, na mocy łaski chrztu świętego wezwani jesteśmy do ewangelizowania. We wszystkich ochrzczonych – przypomniał nam papież Franciszek w Evangelii Gaudium – od pierwszego do ostatniego, działa uświecająca moc Ducha, pobudzająca do ewangelizowania. To przekonanie – dodawał jeszcze papież – przybiera formę apelu skierowanego do każdego chrześcijanina, by nikt nie wyrzekł się swojego udziału w ewangelizacji. Jeśli ktoś rzeczywiście doświadczył miłości Boga, który go zbawia, nie potrzebuje wiele czasu, by zacząć Go głosić i nie może oczekiwać, aby udzielono mu wielu lekcji i długich pouczeń. Jeśli więc ktoś rzeczywiście doświadczył miłości Boga w swoim życiu, będzie o tym świadczył wobec innych.

W kontekście zbliżającego się Synodu o Rodzinie jakże ważne wydaje się więc przypomnienie, aby dawać takie właśnie świadectwo, czyli ukazywać na przekonujących przykładach prawdę i piękno rodziny opartej na sakramentalnym małżeństwie, pojmowanym jako stały i owocny związek mężczyzny i kobiety, gdzie sam Jezus Chrystus – jak przypomina nam Sobór Watykański II – właśnie przez sakrament małżeństwa wychodzi na spotkanie chrześcijańskim małżonkom i pozostaje z nimi. Tylu małżeństwom i rodzinom brakuje dzisiaj wina autentycznej miłości. Dlatego też koniecznie potrzeba, aby jak najbliżej nich stanęły inne małżeństwa i rodziny, które własnym życiem pokażą, że to Chrystus, Oblubieniec Kościoła, jest mocą i siłą, dzięki której można kochać się nawzajem z nieustanną wiernością. Potrzeba małżeństw i rodzin, których codzienność pomoże uwierzyć, że to w Nim – jak wyjaśnia jeszcze Sobór – znajdą wspomożenie i pokrzepienie we wzniosłym zadaniu bycia ojcem i matką.

Czyż nie właśnie to zaproszenie czy wręcz matczyne przynaglenie zawarte jest w słowach, które słyszymy dziś z ust Maryi: zróbcie cokolwiek wam powie? Czyż w tej polskiej Kanie nie jesteśmy wezwani do tego, aby na nowo oprzeć wszystkiego na Chrystusie? Czyż nie mamy zwrócić naszego być może zmęczonego wzroku na Tego, który ma moc przemieniać swą łaską twarde ludzkie serca? Czyż nie mamy podnieść naszych może opadłych dłoni ku Temu, który ma moc nas uzdrawiać i podnosić z każdej ludzkiej słabości? To przecież ostatecznie właśnie spotkanie z Nim i wiara w Niego – uwierzyli w Niego Jego uczniowie – prowadzić nas może do bardziej gorliwego życia i do bardziej odważnego świadectwa. Słowa Maryi – jak poucza nas papież Franciszek – są więc także zachętą dla nas wszystkich, abyśmy oddali się do dyspozycji Jezusowi. Tylko w ten sposób będziemy wiarygodnymi świadkami i głosicielami Ewangelii, a zbliżająca się 1050. rocznica Chrztu Polski i nas napełni radością, której nikt i nic nam nie odbierze.

Amen.
mp / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 26 sierpnia 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-08-26 11:57 Prymas Polski na Jasnej Górze: Nie podcinajmy korzeni, z których wyrastamy!

Spojrzenie Czarnej Madonny przypomina nam, że przyszłoroczne obchody 1050-lecia chrztu Polski są okazją do odnowienia wiary i do ponownego odkrycia daru Chrztu Świętego - przypomniał dzisiaj Prymas Polski abp Wojciech Polak w homilii na Jasnej Górze. Dodał, że chrzest daje nam godność dziecka Bożego oraz wolność, którą winniśmy dobrze wykorzystać. Apelował, byśmy nie podcinali tych korzeni, z których wyrastamy.

"Troskliwe spojrzenie Czarnej Madonny przypomina nam, że te jubileuszowe obchody są przede wszystkim okazją dla nas, dziś żyjących, do odnowienia i umocnienia naszej wiary, do ponownego odkrycia daru i łaski Chrztu Świętego" - powiedział Prymas Polski w homilii podczas Mszy św. na Jasnogórskim Szczycie, koncelebrowanej przez polski Episkopat z okazji dzisiejszej uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej.

Dodał, że przyszłoroczny jubileusz 1050-lecia chrztu Polski zobowiązuje nas do "odważnego i wiernego podjęcia wszystkich wezwań i zobowiązań, które wypływają z przyjętego przez nas sakramentu, do włączenia się – jak wskazywał papież Franciszek – w nowe scenariusze i wyzwania misji ewangelizacyjnej".

Prymas mówił, że "spoglądając dzisiaj w oczy Pani Jasnogórskiej chcemy także powtórzyć to, co pozostawił nam w Ślubach Narodu Prymas Tysiąclecia: chcemy pamiętać o tym, że to Ty, Maryjo, pierwsza wyśpiewałaś narodom hymn wyzwolenia z grzechu, że Ty pierwsza stanęłaś w obronie wyzwolenia maluczkich i łaknących i okazałaś światu Słońce Sprawiedliwości, Chrystusa Boga naszego (…) i że Ty jesteś Matką naszej Drogi, Prawdy i Życia".

Dodał, że "Obecność Jezusa Chrystusa i Jego Matki jest dla nas wszystkich niezasłużonym darem i łaską", a jest ona realizacją Bożego planu Zbawienia, z którego nikt nie jest wykluczony. Wyjaśniał, że w Boskim planie zbawienia, który ogarnia wszystkich ludzi, szczególne miejsce zajmuje niewiasta "jako Matka Tego, z którym Ojciec odwiecznie związał dzieło zbawienia".

"Czyż w tej polskiej Kanie nie jesteśmy wezwani do tego, aby - tak jak uczy Maryja - na nowo oprzeć wszystko na Chrystusie?" - pytał retorycznie.

Przypomniał, że chrzest daje nam godność dziecka Bożego oraz wolność, która winniśmy dobrze wykorzystać. Zilustrował to słowami jakie Jan Paweł II wypowiedział na Jasnej Górze: "że jako synowie Boga nie możemy być niewolnikami, że nasze synostwo Boże niesie w sobie dziedzictwo wolności, że wolność jest nam dana jako miara naszej ludzkiej godności i jednocześnie zadana, że tego daru, że wolności możemy używać dobrze lub źle, że możemy przez nią budować lub niszczyć". A tu szczególnie, w tym sanktuarium "jesteśmy wzywani do czynienia dobrego użytku z naszej wolności".

"Chodzi również o to - wyjaśnił prymas Polak - abyśmy sami nie podcinali nigdy tych korzeni, z których wyrastamy, abyśmy pamiętali – jak to obrazowo mówił nam o tym święty Jan Paweł II w Gnieźnie – że choć historię Europy, a także i Polski, można porównać jakby do wielkiej rzeki, która posiada liczne dopływy, bo w ciągu wieków tworzyło ją wiele tradycji i kultur, to jednak ten najgłębszy fundament jedności przyniosło nam chrześcijaństwo ze swoim rozumieniem człowieka i wkładem w rozwój dziejów ludów i narodów."

Dalej przypomniał, że konsekwencją chrztu jest zawsze ewangelizacja i że wszyscy dziś jesteśmy wezwani do ewangelizowania. "Jeśli więc ktoś rzeczywiście doświadczył miłości Boga w swoim życiu, będzie o tym świadczył wobec innych" - przypomniał.

Na zakończenie, nawiązując do zbliżającego się zgromadzenia Synodu Biskupów o rodzinie, prymas zwrócił się wprost do rodzin. Ze smutkiem skonstatował, że tylu małżeństwom i rodzinom brakuje dziś wina autentycznej miłości. Dlatego - podkreślił: "koniecznie potrzeba, aby jak najbliżej nich stanęły inne małżeństwa i rodziny, które własnym życiem pokażą, że to Chrystus, Oblubieniec Kościoła, jest mocą i siłą, dzięki której można kochać się nawzajem z nieustanną wiernością". Wyjaśnił, że "tylko w ten sposób będziemy wiarygodnymi świadkami i głosicielami Ewangelii, a zbliżająca się 1050. rocznica Chrztu Polski i nas napełni radością, której nikt i nic nam nie odbierze".
mp / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 26 sierpnia 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-08-26 11:40 Jasna Góra: rozpoczęła się główna Suma odpustowa

Z udziałem przedstawicieli Episkopatu Polski i tysięcy pielgrzymów na Jasnej Górze rozpoczęła się główna Suma odpustowa. Przewodniczy jej Prymas abp Wojciech Polak, który wygłosi także kazanie. Eucharystię celebrują przedstawiciele Episkopatu Polski na czele z jego przewodniczącym abp. Stanisławem Gądeckim. W uroczystościach uczestniczą tysiące wiernych, przybyłych głownie w pielgrzymkach pieszych. Tegoroczne święto inauguruje narodowe przygotowania do 1050. rocznicy chrztu Polski.

Witając pielgrzymów o. Arnold Chrapkowski, Generał Zakonu Paulinów zauważył, że dziś w dniu imienin Jasnogórskiej Maryi, stajemy na górze wiary polskiego narodu, aby na nowo zawierzyć się Bożej Matce.

Podkreślił, że „oczy naszej duszy biegną ku wielkiemu zawierzeniu naszego narodu, jakie zostało podjęte w Ślubach Jasnogórskich 26 sierpnia 1956 roku”. - Wtedy ponad milionowa rzesza Polaków potwierdzała ślubowaną Bogu i Jego Matce wierność słowami: „Królowo Polski, przyrzekamy!” – zauważył o. generał.

Podkreślił, że „dzisiaj w pielgrzymim trudzie przynosimy przede wszystkim małżeństwa i rodziny, codzienną troskę o nie”.

Paulin przypomniał, że „przed laty nasi ojcowie wołali tutaj: przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne” i to zobowiązanie sprzed lat, powtarzamy i my dzisiaj.

O. Chrapkowski podkreślił, że „pragniemy w tym szczególnym czasie modlitwy za rodziny i zbliżający się Synod Biskupów, w przededniu Światowego Spotkania Rodzin w Filadelfii, podziękować za to, że w Maryi możemy odkrywać piękno, do jakiego są zaproszone nasze rodziny”.

- Chcemy świadczyć o pięknie i godności małżeństwa i rodziny, o tym, że to miłość powinna scalać rodziny i małżeństwa. Obce są nam jakiekolwiek ustawodawcze próby zrównujące małżeństwo i rodzinę, z takimi sposobami wspólnego życia, które nimi przecież nie są. Nie możemy dopasowywać się do świata takiego, jakim jest, dla naszej wygody, czy aby być lepiej postrzeganym przez ludzi. Nie według ludzkich pomysłów na rodzinę i małżeństwo, ale według Bożego porządku rzeczy, Bożego wzoru, pragniemy układać nasze życie – mówił generał paulinów.

Podczas Eucharystii ponowione zostaną Jasnogórskie Śluby Narodu autorstwa Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego. Śluby złożone w 1956 r. stały się programem moralnego odrodzenia Narodu, podjętym przez cały Kościół w Polsce. Program ten nazwany został "Wielką Nowenną przed Tysiącleciem Chrztu Polski". W tekście Ślubów zawarte są m.in. wezwania do obrony budzącego się życia, nierozerwalności małżeństwa, troski o serca i umysły dzieci, miłość, sprawiedliwość, zgodę, pokój, walkę z przemocą, troski o głodnych, bezdomnych, płaczących. Wśród wyliczanych wad Narodu są: lenistwo, lekkomyślność, marnotrawstwo, pijaństwo i rozwiązłość.

W przyszłym roku, gdy Kościół w Polsce będzie obchodził 1050. rocznicę Chrztu Polski, Śluby Narodu będą miały już 60 lat. Ich tekst jest długi i dość trudny w świadomości wiernych istnieje w niewielkim stopniu zwłaszcza wśród młodych. Do lat 80. jego druk był przez władze państwowe zwalczany, a później jego treść nie bardzo była podejmowana w nauczaniu i katechizacji.

Tekst, mało znany, odnawiany jest już tylko na Jasnej Górze, ale, jak przypominają kapłani, odpowiedzialność za wykonanie ślubów od 60 lat spada na wszystkich, bo prymas Wyszyński i episkopat ślubowali w imieniu całego narodu i na cały naród to ślubowanie się rozciąga.

W nawiązaniu do tekstu Ślubów podczas Sumy chętni pielgrzymi będą mogli złożyć Przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, zobowiązując się do codziennej modlitwy w intencji dziecka zagrożonego w łonie matki.

Na dzisiejszy odpust w ponad 90 pielgrzymkach pieszych przybyło prawie 34 tys. Dotarły też grupy rowerowe, biegowe, motocyklowe a nawet rolkowe. Ich droga była także przygotowaniem do jubileuszu Chrztu Polski i Światowego Spotkania Młodych w Krakowie.
it / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 26 sierpnia 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-08-26 08:55 Jasna Góra: piesze pielgrzymki na „imieninach Maryi”

Przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży i 1050. rocznicy Chrztu Polski przeżywali uczestnicy tegorocznych pieszych pielgrzymek. Na uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej przyszło ponad 90 kompanii a w nich ponad 34 tys. pątników. Dotarły też grupy biegowe, rowerowe, motocyklowe a nawet pielgrzymi na rolkach. Tzw. drugi szczyt pielgrzymkowy związany ze świętem 26 sierpnia, ze względu na bardzo dobrą pogodę, był dużo spokojniejszy.

- Nie było łatwo, ale nieśliśmy nasze intencje do Matki, która wszystko rozumie, teraz to już tylko wielkie szczęście - powiedziała Małgorzata ze Zgierza.

Pielgrzymi podkreślają, że ich drodze do Częstochowy bardzo sprzyjała pogoda. – Nie było ani za gorąco, ani zimno, tak w sam raz – zauważył pan Mieczysław.

Ks. Sławomir Klemba z Głowna podkreśla jednak, że w drodze modlili się o deszcz. - Wiemy, że mamy rok suszy, dlatego też w sposób szczególny prosimy w intencji mieszkańców, u których gościliśmy, aby Pan Bóg błogosławił im, aby zesłał ten potrzebny deszcz, bo z ziemi, pracy rąk ludzkich żyjemy – powiedział kapłan.

Pielgrzymki, które teraz dotarły na Jasna Górę to przede wszystkim grupy parafialne i dekanalne, choć są również te diecezjalne jak: opolska, gliwicka, tarnowska i łódzka.

- Myślę, że Polaków nie trzeba zachęcać do pielgrzymowania, każdy zna znaczenie świętej Jasnej Góry i kto pielgrzymuje ma doświadczenie Boga, a zwłaszcza Matki Najświętszej w swoim życiu. Ich nie trzeba przekonywać, to oni przekonują tych, którzy nie są przekonani, żeby poszli. Jak pójdą pierwszy raz, to później będą chodzić – zauważył o. Łukasz Flader, paulin z Wielgomłyn, który przyprowadził Pielgrzymkę Dekanatu Kodrąb.

- Nie ulega wątpliwości, że jest to najlepsza cząstka wspólnoty parafialnej – podkreślił ks. Paweł Kostrzewski, wikariusz z parafii Żarki-Letnisko. Jak zauważył, „to są ludzie, którzy wiedzą czego chcą, ludzie wierzący, praktykujący, którzy traktują pielgrzymkę jako ćwiczenie duchowe, okazję do pogłębienia swojej wiary i w tym duchu pielgrzymują do Matki”.

Pątnicy rozważali w drodze hasło roku duszpasterskiego „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Uczestnicy rekolekcji przypominali sobie czym jest sakrament pokuty i pojednania, jak go przeżywać i jak na nowo rozpocząć życie z Jezusem.

Reflektowali Pismo Święte, poznawali Ewangelię, uczyli się medytacji Słowa Bożego i tego, jak wcielać Je w życie. Niektóre grupy przeżywały intronizację Pisma Świętego i uroczyście wnosiły Biblię na błonie jasnogórskie.

Wszystkie pielgrzymki były w tym roku przygotowaniem do jubileuszu 1050.rocznicy Chrztu Polski i Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w przyszłym roku w Krakowie.

- Modliliśmy się w intencji Światowych Dni Młodzieży. Głęboko w sercach mamy też odnowienie chrztu i tę okrągłą rocznicę, która za rok przed nami. Myślę, że bez tego tak naprawdę niczego, by nie było – zauważyła Karolina z Łodzi.

Światowe Dni Młodzieży zdominowały charakter tegorocznej 33. pielgrzymki tarnowskiej. Każdej grupie tarnowskiej zostały przydzielone określone historyczne Światowe Dni Młodzieży. Pątnicy wchodzili na Jasną Górę z symbolami poprzednich spotkań, rozważali ich hasła i prezentowali hymn. Do VI Światowego Dnia Młodzieży, który odbył się w Częstochowie w 1991 r. nawiązywali np. wierni z grupy „1”, przywołując hasło „Otrzymaliście Ducha przybrania za synów”.

Jak zauważył dyrektor kompanii ks. Zbigniew Szostak, „Kraków nie jest przypadkowy, to jest tradycja, którą zapoczątkował Jan Paweł II, tradycja, którą chcemy zgłębiać, po to, aby się przygotować do tego, co będzie w Krakowie”.

- Flagi ŚDM, apele, modlitwa, która towarzyszyła w każdym dniu to konkretne wydarzenia, które pokazują, że przygotowujemy się świadomie do tego wydarzenia, które nas czeka w roku przyszłym – podkreślił ks. Szostak.

Piesza Pielgrzymka Tarnowska była najliczniejszą grupą, która dotarła na odpust Matki Bożej Jasnogórskiej. Przyszło w niej ponad 7 tys. wiernych. Mieli do pokonania 230 km. 176 księży poprowadziło 26 grup. Jest to największa liczba kapłanów wędrujących w jednej pielgrzymce. Hasłem tegorocznych rekolekcji były słowa "Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą".

Z hasłem „Metanoia – umysłu i serca, ewangelicznymi ścieżkami nawrócenia w kierunku Światowych Dni Młodych Kraków 2016” wędrowali uczestnicy 39. pieszej pielgrzymki diec. opolskiej. Przyszło w niej 2,5 tys. osób.

- Nie gubmy Chrystusowego stylu życia – apelował do pielgrzymów bp Andrzej Czaja z Opola. Podkreślił potrzebę nawrócenia serca i umysłu. Przestrzegł, że największym zagrożeniem dla naszego rozwoju duchowego jest nie tylko niedowiarstwo i obojętność serca, ale też „nieużywany, tępy bądź ciasny umysł”, który prowadzi do skrajnego subiektywizmu, zaniku dialogu, jedności, współpracy i autentycznej solidarności.

Bp Czaja wskazał na wielką potrzebę rozwoju dzieła modlitwy wobec tak wielu trudnych spraw w naszej Ojczyźnie i w świecie jak: brak pokoju, liczne konflikty zbrojne, prześladowania chrześcijan i ludzi dobrej woli czy plaga głodu.

„Jest też – mówił biskup opolski - i to narastające napięcie społeczne w naszej Ojczyźnie, niektórzy mówią wręcz o wojnie polsko – polskiej, które rozwija się i nasila. Wiele jest biedy w naszych rodzinach, wiele nieszczęścia w pożyciu małżeńskim, zagubienia młodych ludzi, także wiele kryzysów najróżniejszych, i w gronie osób konsekrowanych, i w gronie nas, kapłanów. Trzeba wiec tym bardziej więcej wołać do Boga” – nawoływał bp Czaja.

Tym co odróżnia pielgrzymki przybywające na uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej, od tych z pierwszej połowy sierpnia, jest to, że większość w drogę powrotną również wyrusza pieszo.

Do tych należy np. Piesza Pielgrzymka Łódzka, która w tym roku dotarła już po raz dziewięćdziesiąty i przyszło w niej 2,5 tys. osób. - Myślę, że najważniejszym akcentem jubileuszowej pielgrzymki jest to, że ona jest. Jubileusz pokazuje, że ta Łódź, o której tak różnie się mówi, ma 2,5 tys. pielgrzymów, że w takiej grupie, w tak wielkiej różnorodności naszej pielgrzymki, możemy tutaj być, zawierzać nasze miasto, oddawać naszą Ojczyznę, naszych bliskich - powiedział ks. Łukasz Tarnawski, kierownik pielgrzymki.

Od 16 do 25 sierpnia na Jasną Górę dotarły 92 pielgrzymki piesze. Podążało w nich 32 tys. 717 osób. W tym czasie przybyło także: 30 pielgrzymek rowerowych (1200 osób), 1 pielgrzymka biegowa (14 osób) i pielgrzymka na rolkach (100 osób), co daje łącznie ponad 34 tys. osób.

Łącznie od 23 maja, czyli od początku sezonu pieszego pielgrzymowania, w 255 pieszych pielgrzymkach dotarło na Jasną Górę 120 tys. osób.

Jak podaje Biuro Prasowe Jasnej Góry dane te odnoszą się do osób zgłoszonych organizatorowi do udziału w danej pielgrzymce. Praktyka pokazuje, że na sam dzień wejścia pieszej pielgrzymki przyjeżdżają na Jasną Górę także pątnicy wcześniej nie zgłoszeni.

To nie koniec pieszych pielgrzymek. W najbliższych dniach dotrzeć mają jeszcze m.in. 404. Piesza Pielgrzymka Żywiecka, Piesza Pielgrzymka z Olsztyna k. Częstochowy, 20. Piesza Pielgrzymka Świata Osób Słabych z Olsztyna k. Częstochowy i 9. Pielgrzymka Młodych Archidiecezji Katowickiej.
it / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 26 sierpnia 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-08-26 08:47 Jasna Góra: dziś główne uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej

Pod znakiem przygotowań do 1050.rocznicy chrztu Polski upływa tegoroczna uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Sumie odpustowej o godz. 11.00 z udziałem Episkopatu Polski przewodniczyć będzie Prymas, abp Wojciech Polak. Święto ma przede wszystkim charakter dziękczynienia za szczególną rolę Maryi w dziejach całego Narodu, jest też wyrazem czci dla jasnogórskiego obrazu Matki Bożej.

Dzięki Ikonie Maryi, Jasna Góra stała się już w XV w. jednym z największych sanktuariów maryjnych w Polsce. Dlaczego tak się stało nie wyjaśnia ani legenda, która przypisuje autorstwo ikony św. Łukaszowi Ewangeliście, ani protekcja królewskiej pary - Jadwigi i Władysława Jagiełły. Przyczyna niezwykłości tego miejsca jest głębsza. Na Jasnej Górze nigdy nie odnotowano żadnych objawień maryjnych, jak to miało miejsce w innych sanktuariach.

Siłą i tajemnicą, które do „stóp” Pani Jasnogórskiej przyciągają pielgrzymów, jest Jej Cudowny Obraz. Wizerunek Matki Bożej to malowidło zaliczane do typu przedstawień określanego mianem Hodegetrii. Nazwa ta oznacza „Tę, która prowadzi”. Ukazuje Maryję jako Matkę Boga, ale też Matkę każdego człowieka.

Dzisiejsze święto to kolejny wielki odpust w Sanktuarium, na który przybyły następne tysiące uczestników pieszych pielgrzymek. Przygotowanie do uroczystości stanowiła nowenna pod hasłem: „Ochrzczeni, by ewangelizować”, która wpisała się w przygotowania do jubileuszu chrztu Polski.
Rozważania nowennowe głosił franciszkanin z Niepokalanowa, o. Grzegorz Bartosik, przewodniczący Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.

Jak zauważył uroczyste obchody rocznicy chrztu Polski powinny przypomnieć nam na nowo o naszych korzeniach. - Dzisiaj widzimy jak wiele jest ataków na Kościół, w Europie, świecie i Polsce, odcinanie się od korzeni chrześcijańskich. Ten jubileusz ma nam przypomnieć o tych naszych korzeniach i rozpalić w nas na nowo charyzmat bycia chrześcijaninem – powiedział kierownik katedry mariologii UKSW w Warszawie.

W jednej z refleksji kaznodzieja wymienił trudne momenty historii naszego narodu, podczas których przed utratą wiary broniła nas Królowa Polski. Uczestnicy nowenny modlili się do Matki Bożej w intencji przezwyciężenia współczesnych zagrożeń wiary.

Uroczystej Sumie pontyfikalnej o 11.00 przewodniczyć będzie na szczycie Jasnej Góry abp Wojciech Polak, Prymas Polski, który także wygłosi homilię.

Podczas Eucharystii ponowione zostaną Jasnogórskie Śluby Narodu autorstwa Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego. Śluby złożone w 1956 r. stały się programem moralnego odrodzenia Narodu, podjętym przez cały Kościół w Polsce. Program ten nazwany został "Wielką Nowenną przed Tysiącleciem Chrztu Polski".

Eucharystię poprzedzi ingres biskupów i uroczyste wprowadzenie świętego Wizerunku Nawiedzenia, obrazu Matki Bożej peregrynującego po polskich diecezjach.

Przed Mszą św. o godz. 10.00 odbędzie się Modlitwa Pielgrzymów przed 1050. rocznicą Chrztu Polski.

Na program jasnogórskiego odpustu złożą się także m.in. droga krzyżowa po wałach jasnogórskich, różaniec i procesja eucharystyczna. Jak co roku wieczornej Mszy św. o godz. 19.00 na jasnogórskim szczycie, w patronalne święto Częstochowy, przewodniczyć będzie abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.
it / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 26 sierpnia 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-08-26 08:10 Abp Nowak: niech Polska nie zagubi się w neopogaństwie i genderyzmie

Maryjo, ratuj Polskę. Niech nie zagubi się w neopogaństwie i genderyzmie - mówił abp senior Stanisław Nowak, przewodnicząc nieszporom przed procesją, która przeszła we wtorek ulicami Częstochowy. Tradycyjnie odbywa się ona w wigilię uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej, w duchu wdzięczności za obecność Ikony Jasnogórskiej w dziejach miasta i Kościoła.

Procesję poprzedziły uroczyste nieszpory maryjne, którym w archikatedrze Świętej Rodziny przewodniczył abp senior Stanisław Nowak. W swoim rozważaniu wskazał na obecność Maryi w historii zbawienia.

Za Ojcami Kościoła abp Nowak przypomniał, że „imię Maryi jest tak piękne, że wciąż chcemy je słyszeć”. – Niezwykłe powołanie Maryi związane jest z Synem. Bóg stał się człowiekiem i to jest największe wydarzenie w dziejach ludzkości – mówił abp Nowak.

Odnosząc się do słów św. Pawła o „pełni czasów” arcybiskup podkreślił, że „jest to pełnia tęsknot za Jezusem, za Bogiem, za bliskością Boga”. – Syn jest zrodzony z Niewiasty. Maryja jest szczytem ludzkości, która się otwiera na Boga – mówił arcybiskup i dodał, że „przez dzieje i historię idzie Jezus, idzie Bóg, ale idzie też Maryja”.

„Maryja wskazuje na Syna, Słowo Przedwieczne” – kontynuował abp Nowak.

Arcybiskup senior podkreślił, że „chrześcijaństwo jest smutne kiedy nie dostrzega Maryi” - Maryja wskazuje na Jezusa Prawodawcę – podkreślił arcybiskup.

Nawiązując do współczesnych czasów abp Nowak zaznaczył, że „boimy się czasów, w których człowiek chce być stwórcą” i zawołał: „Maryjo ratuj Polskę. Niech nie zagubi się w neopogaństwie i genderyzmie”.

Następnie procesji z archikatedry Świętej Rodziny do sanktuarium na Jasnej Górze przewodniczył abp Wacław Depo metropolita częstochowski. W procesji uczestniczyło duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, kapituła Bazyliki Archikatedralnej, duża rzesza wiernych, członkowie ruchów i bractw archidiecezji oraz klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej.

Następnie w drodze na Jasną Górę uczestnicy procesji maryjnej rozważali tajemnice światła różańca. – Odrzucamy w naszych czasach mądrość chrześcijańską, nie szanujemy ludzkiego życia, rodziny się rozpadają i owładnęła nami głupota tego świata - wołał podczas rozważań różańcowych ks. prof. Kazimierz Szymonik.

„W podręcznikach szkolnych we współczesnej edukacji nie ma odniesienia do krzyża i nie docenia się prawdziwego umiłowania Ojczyzny” - zaznaczył ks. Szymonik.

Procesja maryjna z archikatedry na Jasną Górę ma długą historię. Szczególnie wyjątkowe znaczenie miała Jubileuszowa Procesja Sześciu Wieków z bazyliki katedralnej na Jasną Górę w 1982 r. W okresie komunizmu władze PRL próbowały utrudniać organizowanie tej procesji, włącznie z zakazem niesienia kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej. Procesje maryjne były wówczas symbolem wolności.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 26 sierpnia 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-08-26 08:04 Dziś Kościół W Polsce obchodzi uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej

Obchodzona 26 sierpnia uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej ma przede wszystkim charakter dziękczynienia za szczególną rolę Maryi w dziejach całego Narodu, jest też wyrazem czci dla jasnogórskiego obrazu Matki Bożej.

O ustanowienie święta ojcowie paulini zabiegali kilkakrotnie. Po raz pierwszy zwrócili się z taką prośbą do Stolicy Apostolskiej po obronie Jasnej Góry przed Szwedami w 1665 r. Kongregacja Obrzędów zezwoliła wtedy jedynie na odprawianie Mszy św. wotywnych.

Dopiero papież Pius X w 1904 r. zatwierdził uroczystość NMP Częstochowskiej dla Jasnej Góry i dla ówczesnej diecezji włocławskiej. na prośbę biskupa włocławskiego Stanisława Zdzitowieckiego i polskich paulinów zatwierdził święto Matki Bożej Częstochowskiej w rycie I klasy z oktawą dla Jasnej Góry. Święto to miało być obchodzone w środę po 24 sierpnia. Po raz pierwszy obchodzono ją 29 sierpnia 1906 r. W 1931 r. papież Pius XI ustalił jako uroczystość dzień 26 sierpnia. Pierwszy raz tego dnia czczono Matkę Bożą Jasnogórską w 1932 r. w ramach obchodów jubileuszu 550-lecia Jasnej Góry.

W diecezjach polskich uroczystość wprowadzano stopniowo od 1910 r. Dekretem Kongregacji Obrzędów z dnia 26 października 1956 – na prośbę kars. Stefana Wyszyńskiego - uroczystość liturgiczna została przyznana wszystkim diecezjom w Polsce. Zgodnie z decyzją Piusa XII święto to obchodzone jest jako uroczystość całego Kościoła katolickiego w Polsce/

Prymas Wyszyński, w 1957 roku, rozpoczął z Częstochowy Wielką Nowennę, program odnowy moralno-duchowej Polski w czasach opresji komunistycznych, który zakończył się w 1966 roku ponownym powierzeniem całego narodu opiece Matki Bożej z okazji tysiąclecia chrztu Polski.

W tym czasie przygotowań kopia obrazu jasnogórskiego przewędrowała wszystkie diecezje polskie. Nie zabrakło momentów dramatycznych, kiedy to władze komunistyczne uwięziły wędrującą kopię zakazując jej peregrynacji. Zakończeniem uroczystości nowennowych była kolejna koronacja obrazu i odnowienie ślubów Jana Kazimierza. Do dziś obraz cieszy się wielką czcią. Jest głównym miejscem pielgrzymkowym w Polsce i jednym z najważniejszych sanktuariów maryjnych w Europie.
mp, it / Czętochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 26 sierpnia 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-08-25 19:40 Jasna Góra: Tysiące pielgrzymów przybywa na uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej

Kolejne grupy pielgrzymów dotarły na uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Dziś przyszło ponad 30 kompanii, a od początku tzw. „drugiego szczytu” łącznie prawie 90 pielgrzymek pieszych. Dotarły także grupy rowerowe i biegowe, a nawet pielgrzymka na rolkach.

Przybyła jedna z największych w kraju – kompania tarnowska i jedna z najstarszych wychodzących ze stolicy - Praska Pielgrzymka Pomocników Maryi Matki Kościoła. Od rana wchodziły grupy parafialne i dekanalne z metropolii częstochowskiej oraz Zagłębia Dąbrowskiego.

Podobnie jak pielgrzymki przybywające w pierwszej połowie sierpnia, tak i te wchodzące teraz na „Imieniny Matki Bożej” szły w duchu przygotowań do przyszłorocznych obchodów 1050 rocznicy chrztu Polski i Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Każdej grupie pielgrzymki tarnowskiej zostały przydzielone określone historyczne Światowe Dni Młodzieży. Pątnicy wchodzili na Jasną Górę z symbolami poprzednich spotkań, rozważali ich hasła i prezentowali hymn. Np. do VI Światowego Dnia Młodzieży, który odbył się w Częstochowie w 1991 r. nawiązywali wierni z grupy 1., przywołując hasło: „Otrzymaliście Ducha przybrania za synów”. Na pielgrzymce byli animatorzy i wolontariusze, którzy zachęcali do udziału w Światowych Dniach Młodzieży.
Ks. Artur Ważny, dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, który głosił pielgrzymkowe rekolekcje, przypomniał w nich nauczanie papieży z poprzednich spotkań. Hasłem tegorocznego wędrowania z Tarnowa były słowa "Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą".

Pielgrzymka tarnowska to też jedna z najliczniejszych w kraju. Przyszło w niej ponad 7 tys. wiernych. Mieli do pokonania 230 km. 176 księży poprowadziło 26 grup - jest to największa liczba kapłanów wędrujących w pielgrzymkach.

Ks. Robert Biel, chrystusowiec pochodzący z Sądecczyzny, kapłańskie powołanie odkrył właśnie na pielgrzymce. „Osiemnaście roczków żem pielgrzymował. I tu właśnie na pielgrzymce w dwutysięcznym rocku podjąłem te decyzje żeby być księdzem, żeby wstąpić w klasztory” – opowiadał ks. Robert piękną gwarą.
Z pielgrzymka tarnowska przyszli także obcokrajowcy m.in. z USA, Kolumbii, Bośni i Hercegowiny, Włoch, Brazylii i Meksyku.

Ukoronowaniem dzisiejszej modlitwy pielgrzymów była Msza św. przed szczytem Jasnej Góry o godz. 17.00, której przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jeż.

Za Ojczyznę i w intencji rychłej beatyfikacji Prymasa Kard, Stefana Wyszyńskiego modliła się jedna z najstarszych grup wychodzących ze stolicy – Praska Pielgrzymka Pomocników Maryi Matki Kościoła.
Pątnicy z Pragi w tym roku przyjęli także do swojego „bagażu intencji” prośby o modlitwę czytelników „Naszego Dziennika”. Praska Pielgrzymka Piesza Pomocników Maryi Matki Kościoła została podzielona na dwie grupy: młodzieżową i pokutną, w której było więcej modlitwy, zwłaszcza tej tradycyjnej, jak chociażby Godzinki, cztery części różańca czy codzienna droga krzyżowa. W jej ramach od trzech lat idą także członkowie Żywego Różańca.

Po raz pierwszy Praska Pielgrzymka Piesza wyruszyła na Jasną Górę w rok po ślubach jasnogórskich króla Jana Kazimierza, dziękując za ocalenie narodu przed „szwedzkim potopem”. W kolejnych latach pielgrzymi wychodzili z różnych miejsc i w różnych częściach roku, zwykle z okazji uroczystości i świąt. Ostatnia pielgrzymka na Jasną Górę wyszła w roku 1917, lecz nie dotarła do celu z powodu działań wojennych na froncie w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. W 1983 r. została wznowiona przez Pomocników Maryi Matki Kościoła pod nazwą Praska Pielgrzymka Pomocników Maryi Matki Kościoła. Pomocnicy Maryi Matki Kościoła to ruch maryjny, który powstał z inspiracji Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyński.

Na Jasną Górę „pomocnicy” docierają właśnie w przeddzień uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, będącej zarazem ich świętem patronalnym. Zgodnie z tradycją wieczorem po Apelu Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Obrazu Pomocnicy Maryi Matki Kościoła poprowadzą modlitewne czuwanie, które zwieńczy o godz. 24.00 Msza św.

Oprócz pielgrzymów przybywających w „drugim szczycie” głównie z metropolii łódzkiej, częstochowskiej, Opolszczyzny, Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego dotarła także jedna ze starszych grup pątniczych z diec. kaliskiej, bo 276. Piesza Pielgrzymka Wieruszowska. Ok. 300-tu pątników poprowadzili posługujący tam paulini na czele z przeorem wieruszowskiego klasztoru o. Piotrem Polkiem.

Wieruszowscy pielgrzymi, podobnie jak większość z przybywających na 26 sierpnia w drogę powrotną do domów udadzą się także pieszo.

Jako jedna z ostatnich weszła piesza pielgrzymka z paulińskiej placówki w Trnawie na Słowacji.

Grupy docierające dziś na Jasną Górę w godzinach popołudniowych wchodziły w strugach deszczu, co wielu pielgrzymów po dniach katastrofalnych upałów i suszy, poczytywało sobie jako wyraz Bożego błogosławieństwa.

Do pieszych pielgrzymów dołączyli po południu wierni z częstochowskich parafii, którzy przyszli w procesji Maryjnej z Archikatedry św. Rodziny, by wspólnie uczestniczyć we Mszy św. o godz. 19.00 przed Szczytem Jasnej Góry. Eucharystia kończy nowennę przed jutrzejszą uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej.
msz, R.Jasna Góra / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 sierpnia 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-08-25 19:10 Komunikat z sesji Rady Biskupów Diecezjalnych na Jasnej Górze (DOKUMENT)

Dnia 25 sierpnia br., w przeddzień Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, odbyło się na Jasnej Górze zebranie Rady Biskupów Diecezjalnych. Obradami kierował Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. W sesji wziął udział Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Celestino Migliore.

Spotkanie miało miejsce w czasie, gdy z różnych stron Polski przybywały na Jasną Górę pielgrzymki. Księża Biskupi wyrażają wdzięczność wszystkim pielgrzymom, którzy dają wyraz swej wiary i miłości do Matki Bożej, przybywając do Częstochowy w sierpniu i w innych miesiącach.

1. Wiodącym tematem spotkania biskupów diecezjalnych były przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i wizyty Ojca Świętego Franciszka w Polsce. Zapoznano się z dotychczasowym stanem przygotowań tak w aspekcie formacji młodzieży, jak i organizacji wydarzenia. Z satysfakcją przyjęto informację, że już w pierwszym miesiącu rejestracji zgłosiło się ponad 220 tys. osób z 95 krajów.

2. Biskupi omówili program obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski, których celem jest m.in. odnowienie duchowości chrzcielnej. Główne uroczystości są planowane w Gnieźnie i Poznaniu w dn. 14-16 kwietnia 2016 r., co będzie związane z Zebraniem Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski.

3. Przyjęto instrukcję Konferencji Episkopatu Polski w sprawie zarządzania dobrami doczesnymi Kościoła.

4. Omówiono rolę Biura Prasowego Konferencji Episkopatu Polski i sprawę jego współpracy z katolickimi, publicznymi i komercyjnymi środkami społecznego przekazu.

Z Jasnej Góry, od tronu Matki Bożej, biskupi błogosławią wszystkim Rodakom w kraju i za granicą. Swoim błogosławieństwem obejmują szczególnie rolników, którzy ucierpieli z powodu suszy, jak również nauczycieli i katechetów oraz dzieci i młodzież rozpoczynających nowy rok szkolny i katechetyczny.


Biskupi diecezjalni zgromadzeni na Jasnej Górze


Za zgodność,

+ Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski


Wigilia Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, 25 sierpnia 2015 r.
mp, BP KEP / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 sierpnia 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-08-25 18:22 Bp Jeż do pielgrzymów: od Jasnogórskiej Królowej Polski otrzymujemy ładunek nadziei

Od Jasnogórskiej Królowej Polski, Matki Pocieszenia otrzymujemy ładunek nadziei – mówił biskup tarnowski Andrzej Jeż na zakończenie Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę. Biskup zachęcał pątników, by byli w dzisiejszym świecie zaczynem dobrej przemiany, świadkami Chrystusa, ludźmi o sercach zakochanych w Bogu.

Biskup tarnowski podkreślił w homilii, że pątnicy dotarli do źródła nadziei, aby się umocnić na dalszą drogę ziemskiego pielgrzymowania.

„Dla tej chwili, dla tego spotkania warto było się trudzić i znosić wszelkie niedogodności ciągłego bycia w drodze. Dziecko, gdy tęskni za ukochaną matką, jest w stanie przebyć bardzo długą drogę, aby chociaż przez chwilę być znowu blisko niej. Bowiem spotkanie z matką, zarówno tą ziemską jak i Niebieską, pokrzepia, podnosi na duchu, leczy z osamotnienia, z głodu szczerej i bezinteresownej miłości” -powiedział.

Bp Jeż mówiąc o świecie pełnym krzyku, bylejakości i karykatur prawdziwego piękna, gdzie panuje tyle zła i mroku, prosił pątników o świadectwo na szlaku i w swoich parafiach, które potrzebują świadectwa ludzi o sercach szczerze poświęconych Bogu.

Nawiązując do hasła pielgrzymki „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”, biskup podkreślił, że czyste serce to najcenniejszy skarb ludzkiego wnętrza. Dodał też, że czystość jest współcześnie jedną z najbardziej poniżanych cnót. „W świadomości pokutują nieraz zakorzenione mocno uproszczenia, a wręcz wypaczone schematy na jej temat. Często sporządza się jej karykatury, aby ośmieszyć ją i poniżyć. Jest to skądinąd zrozumiałe, gdyż człowiek często odrzuca to, do czego sam nie dorasta i ma w pogardzie wartości, które są dla niego wyrzutem sumienia” – dodał.

Mówiąc o wielu współczesnych trudnościach, biskup apelował, by zachować czyste serce, wolne od grzechu, w którym zawsze będzie miejsce dla Boga.

Msza św. zakończyła 33. Pieszą Pielgrzymkę Tarnowską na Jasną Górę. Koncelebrował ją także bp Stanisław Salaterski i licznie zgromadzeni kapłani.

O. Jan Poteralski, podprzeor Jasnej Góry witając pątników powiedział, że są oni świadkami wiary i bohaterami XXI wieku, którzy mieli odwagę wyruszyć na pielgrzymkę.

Przez dziewięć dni do Częstochowy szło ok. 7 tys. 200 osób. Pokonali oni ok. 200 km. Pielgrzymka była poświęcona przygotowaniom do Światowych Dni Młodzieży.

W strugach deszczu, ale ze łzami wzruszenia w oczach pielgrzymi klękali przed tronem Matki Bożej Częstochowskiej.

„Ładujemy duchowe akumulatory. Jesteśmy szczęśliwi, umocniła się nasza wiara, poznaliśmy wspaniałych ludzi. Modlimy się, by Matka Boża wysłuchała naszych próśb” - mówili pielgrzymi.

Hasłem XXXIII Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej były słowa „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. Nawiązują one do przygotowań do ŚDM 2016.

Zanosimy Matce Bożej wielką modlitwę i formację naszego serca – powiedział ks. Zbigniew Szostak, dyrektor pielgrzymki.
„Mam nadzieję, że pielgrzymka umocniła i odnowiła uczestników, a dla niektórych sprawiła, że ich serce odzyskało godność. Jest piękne i czyste” – dodaje.

Widocznymi symbolami podczas wejścia i na Mszy św. były symbole ŚDM m.in. znaki z poprzednich spotkań, krzyże, flagi, hymny.

W pielgrzymce uczestniczyło 173 księży, 12 neoprezbiterów, 13 diakonów, 87 kleryków i 40 zakonnic. O zdrowie pątników troszczyło się 9 lekarzy, 105 pielęgniarek, 6 ratowników i 29 osób z pomocy medycznej. Najmłodszy pielgrzym miał 5 miesięcy, a najstarszy 84 lata. Ani jednej pielgrzymi nie opuściło 19 osób.

W pielgrzymce szli także przedstawiciele innych krajów m.in. USA, Anglii, Chorwacji, Włoch, Słowacji, Brazylii, Bośni i Hercegowiny, a także Meksyku, Kolumbii, Serbii i Słowenii.
eb / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 sierpnia 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-08-25 16:44 Na Jasnej Górze już dziś rozpoczynają się główne uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej

Na Jasnej Górze już dziś rozpoczynają się główne uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej. To jeden z najważniejszych i największych odpustów przeżywanych w Sanktuarium. Tegoroczne święto inauguruje narodowe przygotowania do 1050-tej rocznicy chrztu Polski.

- To kolejna okazja, by przypomnieć sobie o fundamentalnym znaczeniu sakramentu chrztu – zauważa przeor Jasnej Góry, o. Marian Waligóra. - Ważne byśmy pamiętali, że jest to sakrament, który wszczepia nas w Chrystusa. To jest ten fundamentalny moment, w którym otwieramy się na życie Boże i to zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i narodowym – powiedział jasnogórski przeor.

Dziś o godz. 17.00 z częstochowskiej archikatedry wyruszy diecezjalna procesja maryjna. O 19.00 na szczycie celebrowana będzie uroczysta Msza św., po której rozpocznie się czuwanie ewangelizacyjne.

Jutro Suma odpustowa z udziałem Episkopatu Polski sprawowana będzie o godz.11.00. Eucharystii przewodniczyć będzie na szczycie Jasnej Góry abp Wojciech Polak, Prymas Polski, który także wygłosi homilię.

- Zapraszamy serdecznie przede wszystkim na Sumę, ale wiemy, że jest to dzień pracy, więc zachęcamy do łączności z Jasną Górą i do refleksji nad tym jak żyję tajemnicą chrztu świętego, czy jest ona moim wszczepieniem w Chrystusa – powiedział o. Marian Waligóra.

Jutro przed Mszą św. o godz. 10.00 odbędzie się Modlitwa Pielgrzymów przed 1050. rocznicą Chrztu Polski.

A podczas uroczystej Sumy ponowione zostaną Jasnogórskie Śluby Narodu autorstwa Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego. Śluby złożone w 1956 r. stały się programem moralnego odrodzenia Narodu, podjętym przez cały Kościół w Polsce. Program ten nazwany został "Wielką Nowenną przed Tysiącleciem Chrztu Polski". W tekście Ślubów zawarte są m.in. wezwania do obrony budzącego się życia, nierozerwalności małżeństwa, troski o serca i umysły dzieci, miłość, sprawiedliwość, zgodę, pokój, walkę z przemocą, troski o głodnych, bezdomnych, płaczących. Wśród wyliczanych wad Narodu są: lenistwo, lekkomyślność, marnotrawstwo, pijaństwo i rozwiązłość.

W przyszłym roku, gdy Kościół w Polsce będzie obchodził 1050. rocznicę Chrztu Polski, Śluby Narodu będą miały już 60 lat.

W nawiązaniu do tekstu Ślubów podczas Sumy odpustowej, 26 sierpnia, chętni pielgrzymi będą mogli złożyć Przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, zobowiązując się do codziennej modlitwy w intencji dziecka zagrożonego w łonie matki.

Eucharystię poprzedzi ingres biskupów i uroczyste wprowadzenie świętego Wizerunku Nawiedzenia, obrazu Matki Bożej peregrynującego po polskich diecezjach.

Na program jasnogórskiego odpustu złożą się także m.in. droga krzyżowa po wałach jasnogórskich, różaniec i procesja eucharystyczna. Jak co roku wieczornej Mszy św. o godz. 19.00 na jasnogórskim szczycie, w patronalne święto Częstochowy, przewodniczyć będzie abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

Święto Matki Bożej Jasnogórskiej to jeden z najważniejszych i największych odpustów w klasztorze. O ustanowienie "Dziękczynienia NMP Częstochowskiej" ojcowie paulini zabiegali kilkakrotnie. Po raz pierwszy zwrócili się z taką prośbą do Stolicy Apostolskiej po obronie Jasnej Góry przed Szwedami w 1665 roku. Kongregacja Obrzędów zezwoliła wtedy jedynie na odprawianie Mszy świętych wotywnych. Dopiero papież Pius X w roku 1904 zatwierdził uroczystość NMP Częstochowskiej dla Jasnej Góry i dla ówczesnej diecezji włocławskiej. Po raz pierwszy obchodzono ją 29 sierpnia 1906 r. W 1931 roku papież Pius XI ustalił jako uroczystość dzień 26 sierpnia. Pierwszy raz tego dnia czczono Matkę Bożą Jasnogórską w 1932 r. w ramach obchodów jubileuszu 550-lecia Jasnej Góry.

W diecezjach polskich uroczystość wprowadzano stopniowo od 1910 r. Zgodnie z decyzją Piusa XII święto obchodzone jest jako uroczystość całego Kościoła Katolickiego w Polsce od 1956 r.
it / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 sierpnia 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-08-24 18:12 Na Jasnej Górze od dziś kolejny „szczyt” pielgrzymkowy

Na Jasnej Górze od dziś kolejny „szczyt” pielgrzymkowy. Na uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej przybywają następne tysiące pątników, głównie z archidiecezji łódzkiej, częstochowskiej i ze Śląska. Ich droga także stanowi przygotowanie do przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży i 1050.rocznicy chrztu Polski.

- Droga jak zawsze była trudna, uciążliwa, ale przynosimy to wszystko Matce i ufamy, że Ona nas wysłucha – powiedziała Maria z Bełchatowa.

Przybywające teraz pielgrzymki to przede wszystkim grupy parafialne i dekanalne, choć są również te diecezjalne. W sobotę 22 sierpnia weszły grupy opolskie i gliwickie. Dziś dotarła 90. Piesza Pielgrzymka Łódzka.

Wzięło w niej udział ok. 2,5 tys. osób. Hasłem tegorocznych rekolekcji były słowa „Wierzcie w Ewangelię”. Pątnicy uczyli się medytacji Słowa Bożego i tego, jak wcielać Je w życie. Niektóre grupy przeżywały intronizację Pisma Świętego i uroczyście wnosiły Biblię na błonia jasnogórskie.

Łódzcy pielgrzymi podzieleni byli na 9 grup. Grupa „5″ była grupą milczenia. Idący w niej uczestniczyli we wspólnych modlitwach, słuchali rozważań, a poza tym zachowywali milczenie. W „5″ można było iść cały czas, jeden dzień lub jeden odcinek. Integralną grupą Pieszej Pielgrzymki Łódzkiej była Grupa 10 – duchowego pielgrzymowania.

Każdą z grup witał na Jasnej Górze abp Marek Jędraszewski, metropolita łódzki. – W piątek ich żegnałem i wtedy byłem trochę smutny, bo było to pożegnanie a dziś radość ogromna. Jesteśmy razem i widać jak się cieszą, że pasterz jest razem z nimi. Potrzebujemy siebie nawzajem, bo Kościół to Boży lud, który czuje się cudownie wtedy, gdy ma poczucie, że jest u Matki, a zatem, że jest u siebie w domu a niewątpliwie takim miejscem jest Jasna Góra – powiedział abp Jędraszewski.

Pielgrzymi podkreślają, że drodze do Częstochowy bardzo sprzyjała pogoda. – Nie było ani za gorąco, ani zimno, tak w sam raz – zauważył Mieczysław ze Zgierza.

Ks. Sławomir Klemba z Głowna podkreśla jednak, że w drodze modlili się o deszcz. - Wiemy, że mamy rok suszy, dlatego też w sposób szczególny prosimy w intencji mieszkańców, u których gościliśmy, aby Pan Bóg błogosławił im, aby zesłał ten potrzebny deszcz, bo z ziemi, pracy rąk ludzkich żyjemy – podkreślił kapłan.

Tym co odróżnia obecne pielgrzymki jest to, że większość w drogę powrotną również wyruszają pieszo. – To jest chyba polski fenomen i Bogu dzięki, że on trwa. Z powrotem idzie się jakoś lżej i szybciej – powiedział jeden z pątników.

Tarnów należący do jednej z najliczniejszych w kraju wejdzie jutro. Nie zabraknie także grup rowerowych i biegowych a nawet na rolkach.

Tegoroczna uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej upływać będzie pod znakiem przygotowań do 1050.rocznicy chrztu Polski.

Świętowanie rozpocznie się już we wtorek. O godz. 17.00 odbędzie się Diecezjalna Procesja Maryjna z Katedry na Jasną Górę. Procesja przejdzie z kopią Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej pod przewodnictwem abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego. O 19.00 na Szczycie rozpocznie się Msza św., której przewodniczyć będzie bp Grzegorz Kaszak, ordynariusz sosnowiecki, a kazanie wygłosi ordynariusz radomski bp Henryk Tomasik.
it / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 sierpnia 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-08-24 11:44 Jasna Góra: jutro sesja Rady Biskupów Diecezjalnych (zapowiedź)

25 sierpnia obradować będą w Jasnogórskim Sanktuarium biskupi diecezjalni z całej Polski. Tradycyjnie Rada Biskupów Diecezjalnych spotyka się na Jasnej Górze w wigilię uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej.

Jak informuje KAI ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Episkopatu, biskupi poznają relację z przygotowań do jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski, którą zaprezentuje abp Stanisław Gądecki, a relację z przygotowań do Światowych Dni Młodzieży i wizyty Ojca Świętego Franciszka w Polsce przedstawi kard. Stanisław Dziwisz. Będą to dwa najważniejsze wydarzenia w 2016 r. w Kościele Polsce.

Nowy rzecznik Konferencji Episkopatu Polski będzie mówić o służbie medialnej Biura Prasowego KEP wobec aktualnych wyzwań.

Zostaną również zaprezentowane pytania Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce, które przedstawi bp Artur Miziński. Dotyczą one nie tylko zagadnienia osób uczestniczących w niedzielnej Eucharystii i przystępujących do Komunii świętej, ale także badań odnośnie roli Matki Bożej w duszpasterstwie parafialnym i kwestie związane z sakramentem małżeństwa.

Spotkanie z dziennikarzami przewidywane jest tradycyjnie przed rozpoczęciem obrad o godz. 10. 30 i w trakcie ich trwania ok. godz. 13. 00.

Obradom przewodniczyć będzie abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący KEP. Radę Biskupów Diecezjalnych, która jest jednym ze statutowych gremiów Konferencji Episkopatu Polski, tworzy 44 pasterzy polskich diecezji oraz Sekretarz Generalny KEP. Do jej kompetencji należy ocena, badanie i podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących zarządu diecezji, ogólnych kierunków zadań pasterskich oraz w kwestiach administracyjno-finansowych. Radę Biskupów Diecezjalnych zwołuje przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przynajmniej raz w roku.
mp / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 sierpnia 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-08-24 10:07 Jasna Góra: Nowenna przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej

Na Jasnej Górze trwa od 17 sierpnia nowenna przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej (26 sierpnia). Nowenna ma charakter ogólnonarodowy i w tym roku wpisuje się w przygotowania do jubileuszu 1050.rocznicy chrztu Polski. Nadal przybywają pielgrzymki piesze. Odbywają je nawet mieszkańcy Częstochowy.

- Wraz z Maryją chcemy dziękować za włączenie Polski do wspólnoty Kościoła i razem z Nią obudzić w sobie ducha ewangelizacji – powiedział tegoroczny kaznodzieja nowennowy franciszkanin, o. Grzegorz Bartosik.

Jak zauważył uroczyste obchody rocznicy chrztu Polski powinny przypomnieć nam na nowo o naszych korzeniach. - Dzisiaj widzimy jak wiele jest ataków na Kościół, w Europie, świecie i Polsce, odcinanie się od korzeni chrześcijańskich. Ten jubileusz ma nam przypomnieć o tych naszych korzeniach i rozpalić w nas na nowo charyzmat bycia chrześcijaninem – powiedział kierownik katedry mariologii UKSW w Warszawie.

Mariolog zauważa, że tak jak podczas obchodów milenium chrztu Polski kard. Wyszyński oddał naród na nowo Maryi, tak i teraz potrzeba nam nowego zawierzenia. - Wiemy, że wtedy wiara, zwłaszcza młode pokolenie, było bardzo zagrożone przez świadomą ateizację narodu i jednym z istotnych elementów była prośba, by Matka Boża ustrzegła naszą wiarę. I dzisiaj chcemy ten sam akt powtórzyć, bo zagrożenie jest chyba jeszcze większe – powiedział o. Bartosik.

Eucharystie nowennowe są szczególnym wołaniem za Polskę. W wieczornych Mszach uczestniczą wierni częstochowskich parafii, przybywający w pieszych pielgrzymkach.
Kazania zatytułowane „Ochrzczeni by ewangelizować” głoszone są podczas Mszy św. celebrowanych o godz. 6.00 i 11.00 w Kaplicy Matki Bożej i o 18.30 na szczycie Jasnej Góry.

Zwieńczeniem nowenny będzie Diecezjalna Procesja Maryjna z katedry na Jasną Górę 25 sierpnia, w wigilię uroczystości poświęconych patronce metropolii częstochowskiej.

Tradycja procesji maryjnych ulicami Częstochowy w przeddzień uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej liczy już kilkadziesiąt lat. W latach komunizmu były one manifestacją wolności i słowem sprzeciwu wobec narzuconego porządku. Niewygodne dla ówczesnej władzy, często napotykały na problemy organizacyjne piętrzone przez komunistycznych mocodawców. W latach demokracji uliczne procesje ku czci Maryi stały się przede wszystkim świadectwem dojrzałości wiary i przywiązania do tradycji.

Każdego dnia nowenny docierać będą teraz mniejsze grupy odprawiających rekolekcje w drodze, głównie z metropolii łódzkiej i częstochowskiej. W wigilię święta przybędzie również jedna z najliczniejszych pielgrzymek pieszych, grupa tarnowska. W sumie na uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej przyjdzie ponad 80 pielgrzymek.
Nowenna to dziewięciodniowe nabożeństwo odprawiane zazwyczaj jako przygotowanie do udziału w uroczystości kościelnej albo też w jakiejś intencji. W swojej strukturze modlitwa ta nawiązuje do modlitwy Apostołów, Maryi i innych kobiet podczas oczekiwania na zesłanie Ducha Świętego. Nowenny rozpowszechniły się w Kościele od XVI wieku.

Odprawianie nowenny przed uroczystością Matki Bożej Jasnogórskiej ma już wieloletnią tradycję. Związana jest z przygotowaniem do jednego z głównych świąt maryjnych na Jasnej Górze. Sama uroczystość, obchodzona 26 sierpnia, ma przede wszystkim charakter dziękczynienia za szczególną rolę Maryi w dziejach całego Narodu, jest też wyrazem czci dla jasnogórskiego obrazu Matki Bożej.

O ustanowienie święta „Dziękczynienia Najświętszej Maryi Pannie Częstochowskiej” ojcowie paulini zabiegali kilkakrotnie. Po raz pierwszy zwrócili się z taką prośbą do Stolicy Apostolskiej po obronie Jasnej Góry przed Szwedami w 1665 r. Kongregacja Obrzędów zezwoliła wtedy jedynie na odprawianie Mszy świętych wotywnych. Dopiero papież Pius X w 1904 r. zatwierdził uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej dla Jasnej Góry i dla ówczesnej diecezji włocławskiej. Po raz pierwszy obchodzono ją 29 sierpnia 1906 r. W 1931 r. papież Pius XI ustalił jako uroczystość dzień 26 sierpnia. Pierwszy raz tego dnia czczono Matkę Bożą Jasnogórską w 1932 r. w ramach obchodów jubileuszu 550-lecia Jasnej Góry. W diecezjach polskich uroczystość wprowadzano stopniowo od 1910 r. Zgodnie z decyzją Piusa XII święto obchodzone jest jako uroczystość całego Kościoła Katolickiego w Polsce od 1956 r.
it / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 sierpnia 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-08-24 09:38 Jasna Góra: uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej przygotowaniem do rocznicy chrztu Polski (zapowiedź)

Pod znakiem przygotowań do 1050.rocznicy chrztu Polski upływać będzie tegoroczna uroczystość
Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Święto to kolejny wielki odpust w Sanktuarium, na
który już zmierzają następne tysiące uczestników pieszych pielgrzymek. Przygotowanie stanowi
nowenna pod hasłem: „ Ochrzczeni by ewangelizować”.

26 sierpnia uroczystej Sumie pontyfikalnej o 11.00 przewodniczyć będzie na szczycie Jasnej Góry
abp Wojciech Polak, Prymas Polski, który także wygłosi homilię.

Podczas Eucharystii ponowione zostaną Jasnogórskie Śluby Narodu autorstwa Prymasa Tysiąclecia
kard. Stefana Wyszyńskiego. Śluby złożone w 1956 r. stały się programem moralnego odrodzenia
Narodu, podjętym przez cały Kościół w Polsce. Program ten nazwany został "Wielką Nowenną
przed Tysiącleciem Chrztu Polski". W tekście Ślubów zawarte są m.in. wezwania do obrony
budzącego się życia, nierozerwalności małżeństwa, troski o serca i umysły dzieci, miłość,
sprawiedliwość, zgodę, pokój, walkę z przemocą, troski o głodnych, bezdomnych, płaczących.
Wśród wyliczanych wad Narodu są: lenistwo, lekkomyślność, marnotrawstwo, pijaństwo i
rozwiązłość.

W przyszłym roku, gdy Kościół w Polsce będzie obchodził 1050. rocznicę Chrztu Polski, Śluby
Narodu będą miały już 60 lat. Ich tekst jest długi i dość trudny w świadomości wiernych
istnieje w niewielkim stopniu zwłaszcza wśród młodych. Do lat 80. jego druk był przez władze
państwowe zwalczany, a później jego treść nie bardzo była podejmowana w nauczaniu i
katechizacji. Tekst, mało znany, odnawiany jest już tylko na Jasnej Górze, ale, jak przypominają
kapłani, odpowiedzialność za wykonanie ślubów od 60 lat spada na wszystkich, bo prymas
Wyszyński i episkopat ślubowali w imieniu całego narodu i na cały naród to ślubowanie się
rozciąga.

W nawiązaniu do tekstu Ślubów podczas Sumy odpustowej, 26 sierpnia, chętni pielgrzymi będą
mogli złożyć Przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, zobowiązując się do codziennej
modlitwy w intencji dziecka zagrożonego w łonie matki.

Eucharystię poprzedzi ingres biskupów i uroczyste wprowadzenie świętego Wizerunku Nawiedzenia,
obrazu Matki Bożej peregrynującego po polskich diecezjach.
Przed Mszą św. o godz. 10.00 odbędzie się Modlitwa Pielgrzymów przed 1050. rocznicą Chrztu
Polski.

Na program jasnogórskiego odpustu złożą się także m.in. droga krzyżowa po wałach
jasnogórskich, różaniec i procesja eucharystyczna. Jak co roku wieczornej Mszy św. o godz. 19.00
na jasnogórskim szczycie, w patronalne święto Częstochowy, przewodniczyć będzie abp Wacław
Depo, metropolita częstochowski.

Obchody święta Matki Bożej Częstochowskiej rozpoczną się już w wigilię uroczystości. O
godz. 17.00 z częstochowskiej archikatedry wyruszy diecezjalna procesja maryjna. O 19.00
celebrowana będzie Msza św.

Na Jasną Górę na uroczystości odpustowe już zmierzają kolejne tysiące pieszych pielgrzymów.
Niektóre grupy nawet już przybywają. W sumie wejdzie do Częstochowy prawie 90 pielgrzymek
pieszych, a także grupy rowerowe i biegowe, a nawet pielgrzymka na rolkach.

Na Jasnej Górze przygotowaniem do święta jest nowenna. Modlitwa ma wymiar narodowy i w tym roku
wpisuje się w przygotowania do jubileuszu 1050.rocznicy chrztu Polski. -Wraz z Maryją chcemy
dziękować za włączenie Polski do wspólnoty Kościoła i razem z Nią obudzić w sobie ducha
ewangelizacji – powiedział tegoroczny kaznodzieja nowennowy franciszkanin z Niepokalanowa, o.
Grzegorz Bartosik.
Jak zauważył uroczyste obchody rocznicy chrztu Polski powinny przypomnieć nam na nowo o naszych
korzeniach. - Dzisiaj widzimy jak wiele jest ataków na Kościół, w Europie, świecie i Polsce,
odcinanie się od korzeni chrześcijańskich. Ten jubileusz ma nam przypomnieć o tych naszych
korzeniach i rozpalić w nas na nowo charyzmat bycia chrześcijaninem – powiedział kierownik
katedry mariologii UKSW w Warszawie.

Eucharystie nowennowe są szczególnym wołaniem za Polskę. W wieczornych Mszach uczestniczą
wierni częstochowskich parafii, przybywający w pieszych pielgrzymkach. Kazania zatytułowane
„Ochrzczeni by ewangelizować” głoszone są podczas Mszy św. celebrowanych o godz. 6.00 i
11.00 w Kaplicy Matki Bożej i o 18.30 na szczycie Jasnej Góry.

Obchodzone, 26 sierpnia, święto Matki Bożej Jasnogórskiej ma przede wszystkim charakter
dziękczynienia za szczególną rolę Maryi w dziejach całego Narodu, jest też wyrazem czci dla
jasnogórskiego obrazu Matki Bożej.

O ustanowienie święta ojcowie paulini zabiegali kilkakrotnie. Po raz pierwszy zwrócili się z
taką prośbą do Stolicy Apostolskiej po obronie Jasnej Góry przed Szwedami w 1665 roku.
Kongregacja Obrzędów zezwoliła wtedy jedynie na odprawianie Mszy świętych wotywnych. Dopiero
papież Pius X w roku 1904 zatwierdził uroczystość NMP Częstochowskiej dla Jasnej Góry i dla
ówczesnej diecezji włocławskiej. Po raz pierwszy obchodzono ją 29 sierpnia 1906 r. W 1931 roku
papież Pius XI ustalił jako uroczystość dzień 26 sierpnia. Pierwszy raz tego dnia czczono
Matkę Bożą Jasnogórską w 1932 r. w ramach obchodów jubileuszu 550-lecia Jasnej Góry.

W diecezjach polskich uroczystość wprowadzano stopniowo od 1910 r. Zgodnie z decyzją Piusa XII
święto obchodzone jest jako uroczystość całego Kościoła Katolickiego w Polsce od 1956 r.

Święto Matki Bożej Jasnogórskiej paulini czczą we wszystkich klasztorach jako uroczystość
patronalną.
It / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 sierpnia 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
Strony: 1 2 3 4 5

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT