Znaleziono depesz: 5509
2014-12-19 10:25 Arturo Mari: Jan Paweł II był pokornym i odważnym człowiekiem

„Jan Paweł II był człowiekiem wielkiej pokory i miłości” – mówił Arturo Mari, fotograf Jana Pawła II,...

2014-12-17 13:17 Abp Depo do pracowników „Niedzieli”: wzrastajcie w wierze, miłości i nadziei

„Dzisiaj światło nadziei płynie do nas ze spełnienia obietnicy Bożej” - mówił w homilii abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który 17 grudnia odprawił Mszę św. w redakcji tygodnika katolickiego „Niedziela” na zakończenie rekolekcji adwentowych.

Rekolekcje adwentowe dla pracowników „Niedzieli” w dniach 15-16 grudnia przeprowadził ks. prałat Marian Szczerba, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, który w naukach rekolekcyjnych skupił się na temacie wiary, nadziei i miłości w życiu człowieka. W rekolekcjach wzięli udział również członkowie częstochowskiego Klubu Inteligencji Katolickiej.

Mszę św. z metropolitą częstochowskim koncelebrowali: ks. inf. Ireneusz Skubiś honorowy redaktor naczelny „Niedzieli”, ks. prałat Jerzy Bielecki, zastępca redaktora naczelnego „Niedzieli”, ks. Marek Łuczak, sekretarz redakcji, ks. prałat Marian Szczerba oraz księża redaktorzy Jacek Molka i Mariusz Frukacz.

W homilii abp Depo podkreślił, że „Niedziela” jest „wspólnotą ludzi służących prawdzie”. Odnosząc się do współczesnych czasów metropolita częstochowski zaznaczył, że „w nas jest sporo odruchów antyadwentowych”. – Nie umiemy czekać, chcemy panować nad czasem – mówił abp Depo i pytał, „czy te pragnienia nie spełniają się przez girlandy, muzykę i zakupy?”

„Niewierzącym nie przeszkadza brak światła. Żyją w ciemności. Im wystarczy samymi być bogami” – kontynuował metropolita częstochowski i przypomniał za ks. Jerzy Szymikiem, że „nie można skracać oczekiwania i kupić nadziei”. – Można ja jedynie otrzymać – dodał abp Depo.

Metropolita częstochowski wskazując na nadzieję chrześcijańską przypomniał słowa z notatek osobistych św. Jana Pawła II zapisane w 1965 r.: „Cnota nadziei zwrócona jest ku wieczności, a równocześnie ku doczesności. Chodzi o to, że Bóg, pomagając nam osiągnąć wieczność w doczesności, pomaga nam równocześnie realizować w doczesności swój plan nastawiony na wieczność. Chodzi tylko o to, aby ten Jego plan stał się naszym. Nadzieja nie przyjmuje fikcji ani „podstawień”. Wnika ona natomiast w różne nasze zadania doczesne, jakie podejmujemy z woli Boga. Bez nadziei – bez zawierzenia Jemu i ufności, że On dopomoże – byłoby to stanowczo niemożliwe” – napisał wówczas młody abp Karol Wojtyła.

Na zakończenie homilii abp Depo zawierzył „Niedzielę”, jej pracowników i dzieła tygodnika Maryi, czyniąc to słowami modlitwy św. Jana Pawła II zapisanej w notatkach osobistych w 1964 r. „Udziel mi, Matko, swojej nadziei, racz moje serce Twoją nadzieją przeniknąć”.

Na zakończenie Mszy św. Lidia Dudkiewicz redaktor naczelna „Niedzieli” podziękowała metropolicie częstochowskiemu za „stałą i ojcowską obecność w redakcji oraz wierne umacnianie całej wspólnoty „Niedzieli” słowami nadziei i prawdy”.

Po Mszy św. metropolita częstochowski podzielił się z pracownikami redakcji opłatkiem.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 17 grudnia 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-12-13 23:30 Abp Depo: prawd sumienia i wolności wciąż musimy bronić!

W 33. rocznicę od wprowadzenia w Polsce stanu wojennego na Jasnej Górze została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny.

Eucharystii celebrowanej w sobotę, 13 grudnia w Kaplicy Cudownego Obrazu przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Koncelebrował m.in. ks. Ryszard Umański, kapelan NSZZ „Solidarność” Częstochowa.

- Dlatego też na progu tej Eucharystii trzeba przypomnieć słowa modlitwy, którą zanosił Jan Paweł II przed Jej obrazem w Watykanie: ‘Maryjo, dotrzyj do wszystkich, dla których zamknięto drogę wolności w prawdzie, drogę zwyczajnych praw człowieka, drogę poszanowania sumień, drogę życia i pracy na miarę ludzkiej godności oraz szlachetnego dziedzictwa suwerennego narodu. Dotrzyj do wszystkich i dopomóż, i naucz, i przekonaj, że tej drogi nie można zamknąć. Naucz, jak nią chodzić. Minęły lata, a my nadal prosimy i musimy prosić o prostowanie dróg i sumień tego narodu, mojego narodu”.

„Trzeba wciąż pamiętać o Chrystusowej przestrodze, cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać cały świat, a swoją duszę utracić, cóż może człowiek dać w zamian za swoją duszę? To są pytania Jezusowe, ale właśnie za stawianie takich pytań Jezusa, głosu Papieża i Sługi Bożego kard. Wyszyńskiego, zamknięto usta ks. Jerzemu Popiełuszce - podkreślał w homilii abp Depo

I dobrze, że prowadzi nas po drogach Alei Najświętszej Maryi Panny tutaj na szczyt, bo dowodzi, że prawdę można było zabić poprzez zabicie człowieka, ale prawda zwycięża w Chrystusie. Wbrew pozorom tych prawd sumienia i wolności musimy bronić, albowiem pod hasłami pluralizmu poglądów, tolerancji, życia publicznego przy inwazji środków społecznego przekazu, szerzy się wielka fala rugowania prawdy i wartości chrześcijańskiej. Tak krok za krokiem, ośmiesza się i wyszydza to wszystko, co stanowi dla nas największą świętość: Boga, Jezusa Chrystusa, Maryję i Ojczyznę”.

Na Jasnej Górze zgromadzili się przedstawiciele częstochowskiej „Solidarności” z pocztami sztandarowymi, a także przedstawiciele Stowarzyszenia Więzionych Internowanych i Represjonowanych WIR w Częstochowie, „Solidarności” Huty Częstochowa, przedstawiciele Koła Emerytów i Rencistów „Solidarność”. Wystawiono również poczet sztandarowy nieistniejącej już firmy Fabryki Pras Automatycznych Wykromet, jako symbol zniszczonych w czasie stanu wojennego firm i zakładów pracy.

„Datę 13 grudnia 1981 r. pamiętaliśmy, pamiętamy i będziemy pamiętać. W imieniu Stowarzyszenia Więzionych Internowanych i Represjonowanych WIR, w imieniu całej Solidarności, wszystkich środowisk patriotycznych, młodzieży Wiecznego Rakowa chcę wyrazić ogromną wdzięczność ks. arcybiskupowi za odprawienie tej Mszy św. w naszej intencji, w intencji naszej Ojczyzny i za piękne słowa patriotyczne, i osobiste. I chce tylko powiedzieć, że bardzo mocno solidaryzujemy się z ks. biskupem i z całym naszym narodem” - podkreślał na zakończenie Mszy św. ks. Ryszard Umański .

Podczas Mszy św. modlono się m.in. w intencji : wszystkich tych, którzy oddali swe życie w obronie wolności naszej Ojczyźnie, za ofiary stanu wojennego, za poległych górników Kopalni Wujek i za tych, którzy pozbawieni zostali życia w wyniku zastosowania siły i represji przez milicję w czasie strajków i manifestacji.

Według wciąż uzupełnianych danych, modlono się za: ponad 100 osób tragicznie zmarłych, 10 tysięcy rannych i poszkodowanych, 6600 osób represjonowanych i więzionych, oraz tysiące Polaków zmuszonych do emigracji z kraju.

Po Mszy św. złożone zostały kwiaty pod tablicą „Solidarności” w Kaplicy Matki Bożej. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli na plac przed Jasną Górą, gdzie zapalono znicze tworząc z nich krzyż, ciągnący się od figury Matki Bożej do pomnika ks. Jerzego Popiełuszki w Al. Sienkiewicza. To właśnie tam w 1981 roku mieszkańcy Częstochowy zapalali znicze jednocząc się z internowanymi.
bpjg / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 13 grudnia 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-12-11 18:25 W katedrze i na Jasnej Górze - abp Depo o odpustach w Roku Życia Konsekrowanego

Częstochowska katedra św. Rodziny, Jasna Góra i klasztory dominikanek, karmelitanek bosych i bernardynek – to niektóre z miejsc, gdzie na terenie archidiecezji częstochowskiej będzie można uzyskać odpust zupełny w Roku Życia Konsekrowanego. Specjalny dekret w tej sprawie ogłosił 11 grudnia abp Wacław Depo.

Zgodnie ze wskazaniami Penitencjarii Apostolskiej metropolita częstochowski wyznaczył miejsca, w których nie tylko osoby konsekrowane ale wszyscy katolicy będą mogli uzyskać odpust zupełny w Roku Życia Konsekrowanego. W archidiecezji częstochowskiej będą to: bazylika archikatedralna, bazylika jasnogórska, bazylika pw. Wniebowzięcia NMP w Gidlach, bazylika pw. św. Piotra i Pawła w Zawierciu, kolegiata pw. św. Lamberta w Radomsku, sanktuarium Matki Bożej w Leśniowie, klasztor Sióstr Dominikanek w Świętej Annie, klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych w Częstochowie oraz w klasztor Sióstr Bernardynek w Wieluniu

W wydanym dziś dekrecie metropolita częstochowski przypomina odpusty te mogą uzyskać członkowie Instytutów Życia Konsekrowanego oraz inni wierni „prawdziwie skruszeni i kierujący się miłością” m.in. „w dniach diecezjalnych poświęconych życiu konsekrowanemu oraz uczestnicząc w uroczystościach diecezjalnych organizowanych z racji Roku Życia Konsekrowanego, a także gdy pobożnie nawiedzą katedrę lub inne święte miejsce wyznaczone za zgodą ordynariusza miejsca, lub jakiś kościół klasztorny albo kaplicę klasztoru klauzurowego i tam publicznie odmówią Liturgię godzin lub przynajmniej przez odpowiedni okres czasu oddadzą się pobożnym rozważaniom, które powinny być zakończone Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary w jakiejkolwiek prawnej formule oraz pobożnymi wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny”.

„Członkowie instytutów życia konsekrowanego, którzy z powodu choroby lub innych poważnych przyczyn nie są w stanie odwiedzić owych kaplic, mogą uzyskać odpust zupełny, jeśli po wyzbyciu się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu oraz z intencją spełnienia trzech warunków zwyczajnych, kiedy będzie to tylko możliwe, przez pragnienie serca dokonają duchowego nawiedzenia albo ofiarują przez Maryję cierpienia własnego życia Miłosiernemu Bogu”. – czytamy w dekrecie.

Abp Depo za Penitencjarią Apostolską przypomina, że członkowie instytutów życia konsekrowanego mogą uzyskać odpusty również w Rzymie „ilekroć pobożnie uczestniczyć będą w międzynarodowych spotkaniach i uroczystościach określonych w odpowiednim kalendarzu Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz przynajmniej przez odpowiedni okres czasu oddadzą się pobożnym rozważaniom, które powinny być zakończone Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary w jakiejkolwiek prawnej formule oraz pobożnymi wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny”.
ks.mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 11 grudnia 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-12-11 18:16 Abp Depo wycofuje się z komitetu honorowego "Marszu w Obronie Demokracji i Wolności Mediów"

Z powodu wielkiego upolitycznienia faktu poparcia przez kilku biskupów idei Marszu abp Wacław Depo jest zmuszony wycofać swój akces z Komitetu Honorowego „Marszu w Obronie Demokracji i Wolności Mediów”- czytamy w informacji opublikowanej dzisiaj na portalu Tygodnika Katolickiego „Niedziela” oraz stronie Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.

Publikujemy treść informacji w całości:

Na 13 grudnia 2014 został zaplanowany w Warszawie „Marsz w Obronie Demokracji i Wolności Mediów”. Organizatorzy utworzyli Komitet Honorowy, składający się z osób różnych stanów, cieszących się zaufaniem publicznym. Do tej grupy zostali zaproszeni również biskupi. Hierarchowie są obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej i mogą wyrażać własne stanowisko w każdej sprawie, zwłaszcza jeśli dotyczy ona spraw fundamentalnych dla kraju.

Abp Wacław Depo, jako szczególnie powołany do troski o środowiska ludzi mediów w Polsce z racji pełnienia funkcji przewodniczącego Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski, jest zobowiązany do strzeżenia przekazu prawdy, a tym samym wolności mediów.
Z powodu wielkiego upolitycznienia faktu poparcia przez kilku biskupów idei Marszu abp Wacław Depo jest zmuszony wycofać swój akces z Komitetu Honorowego „Marszu w Obronie Demokracji i Wolności Mediów”.

Redakcja Tygodnika Katolickiego „Niedziela”


KAI dowiedziała się, że krytyczne stanowisko wobec udziału biskupów w komitecie honorowym marszu zajął nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore.
ks. mf, awo / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 11 grudnia 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-12-10 16:14 Z Częstochowy wyruszył konwój humanitarny na Ukrainę

Pomoc materialną na rzecz dzieci z obwodu donieckiego, gdzie wciąż trwają działania wojenne zorganizowała Caritas Archidiecezji Częstochowskiej we współpracy z Zarządem Województwa Śląskiego. W środę sprzed archikatedry św. Rodziny w Częstochowie wyruszyły na Ukrainę trzy ciężarówki, które wiozą 65 ton darów. Do ok. 400 dzieci na Ukrainie trafią artykuły spożywcze, artykuły chemiczno-higieniczne, odzież, buty zimowe, przybory i pomoce szkolne oraz plecaki szkolne. Transport powinien dotrzeć na miejsce w nocy.

Abp Wacław Depo, metropolita częstochowski błogosławiąc wyruszający transport, powiedział, że „trzeba uznać dobro, które już jest”. - Dzielimy się darami, ponieważ człowiek potrzebujący nie może utracić nadziei. Mówimy o nadziei, która jest w nas, i będzie owocować konkretną pomogą dziś i w przyszłości. Ta nadzieja, to światło na zakończenie wojny, nie mogą być utracone – podkreślił abp Depo.

Zarząd Województwa Śląskiego przekazał na ten cel 414 tys. 500 zł. Całość realizowanego projektu wyniesie 422 tys. zł, przy zaangażowaniu środków Caritas Częstochowskiej w wysokości 7,500 zł.

Organizatorzy podkreślają, że wszystkie dary są nowe, zakupione w Polsce od rodzimych producentów. W najbliższym czasie zostanie wysłany transport z lekami. - Zdecydowaliśmy się na transport w dwóch częściach, bo chcemy, aby jak najszybciej dary dotarły do potrzebujących. Zima już w pełni więc żywność oraz ciepła odzież i obuwie przydadzą się od zaraz - powiedział KAI ks. Marek Bator, dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.

Caritas Częstochowska dostarczy dary do Caritas w Drohobyczu, która zajmie się ich dystrybucją dla beneficjentów w obwodzie donieckim.
ks. mf, bep / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 10 grudnia 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-12-08 16:25 Sekretarz Rady KEP ds. mediów: abp Depo popiera ideę marszu 13 grudnia

Prawo i Sprawiedliwość organizuje 13 grudnia w Warszawie „Marsz w Obronie Demokracji i Wolności Mediów”. W skład komitetu organizacyjnego weszli także przedstawiciele Kościoła, w tym abp Wacław Depo, przewodniczący Rady KEP ds. Środków Społecznego Przekazu. - Abp Depo popiera ideę marszu, ale nie słyszałem, by wypowiadał się w jakichkolwiek kwestiach politycznych – powiedział KAI ks. Piotr Zaborski, sekretarz Rady.

Ks. Zaborski przyznaje, iż nie rozumie medialnej nagonki na biskupów z komitetu honorowego marszu organizowanego przez PiS. Podkreśla, że „poparcie idei marszu w obronie wolności mediów w Polsce przez abp. Wacława Depo jest naturalnym stanowiskiem przewodniczącego Rady odpowiedzialnej za media.

Sekretarz Rady uważa, że upolitycznianie obecności przewodniczącego Rady ds. Środków Społecznego Przekazu w Komitecie Honorowym marszu jest co najmniej dziwne. Tłumaczy, że biskup odpowiedzialny z ramienia Episkopatu za media, po prostu popiera w ten sposób prawo do demokracji i wolności mediów oraz, że jest to oczywistą konsekwencją pełnionej funkcji.

"Patronat honorowy to poparcie moralne. To przypomnienie, że katolicy mają prawo istnieć w przestrzeni publicznej, także z głosem sprzeciwu. Natomiast przekaz medialny ostatnich dni to już interpretacja własna, żeby nie powiedzieć manipulacja dziennikarzy czy polityków poprzez nadinterpretację” - kontynuuje ks. Piotr Zaborski.

Sekretarz Rady stwierdza stanowczo, że abp Depo popiera ideę marszu w obronie demokracji i wolności mediów, który odbywa się już po raz czwarty. "Nie słyszałem natomiast, żeby Ksiądz Arcybiskup wypowiadał się w jakichkolwiek kwestiach politycznych” – dodaje sekretarz Rady Episkopatu ds. Środków Społecznego Przekazu.

Przypomnijmy, ze prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiada, że marsz będzie także wyrazem sprzeciwu wobec, jak zaznacza, sfałszowaniu wyborów samorządowych.

Deklarację Komitetu Honorowego marszu podpisali między innymi działacze opozycji demokratycznej w PRL: Zofia Romaszewska, Joanna Duda-Gwiazda, Andrzej Gwiazda, szef NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, satyryk Jan Pietrzak. W skład Komitetu weszli także inni biskupi: Wiesław Mering, Ignacy Dec, Antoni Dydycz i Edward Frankowski.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 08 grudnia 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-12-08 13:22 Jasna Góra: dziś hołd z kwiatów dla Maryi

Na Jasnej Górze, zgodnie ze zwyczajem, dziś w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP wypowiedziany zostanie uroczysty akt zawierzenia i złożony zostanie tzw. hołd z kwiatów. To nawiązanie do rzymskich obchodów święta i wyrażenie ścisłej łączności z Ojcem Świętym.

Uroczystość odbędzie się na placu przed szczytem, pod figurą Maryi Niepokalanej. Jak przypomniał paulin o. Zachariasz Jabłoński w miejscu bardzo wymownym, gdzie wcześniej stał pomnik cara, który chciał zniewolić Polaków.

Abp Wacław Depo, metropolita częstochowski dodaje, że właśnie ze względu na to wymowne miejsce figury Niepokalanej jeszcze mocniej wybrzmiewa zwycięstwo Maryi nad grzechem.

Zwyczaj hołdu z kwiatów sięga 1938 r., kiedy to papież Pius XI polecił Papieskiej Akademii Niepokalanej przygotować 8 grudnia na Placu Hiszpańskim uroczysty akt oddania czci Maryi Niepokalanej. Tę tradycję podtrzymują kolejni papieże. W 2009 r. do tego zwyczaju dołączyła także Jasna Góra. Przeor klasztoru o. Marian Waligóra podkreśla, że „jest to podążanie śladami papieża i zawierzenie się Niepokalanej, by nadal nas wspierała i miała w opiece Kościół i naszą Ojczyznę”.

Nieszpory ludowe wraz z nabożeństwem klęczek rozpoczną się o 16.15 w Kaplicy Matki Bożej, po czym na plac przed szczyt wyruszy procesja światła.

Obchody uroczystości zakończy o 21.00 Apel Jasnogórski, który w Sanktuarium rozbrzmiewa dokładnie od 61 lat. Ta wieczorna modlitwa zrodziła się 8 grudnia 1953 roku, jako odpowiedź Narodu na prześladowania i próbę zniewolenia Kościoła przez władze komunistyczne. Jedną z intencji była prośba o uwolnienie Prymasa Stefana Wyszyńskiego, przetrzymywanego wówczas w Stoczku.

Nowe treści związano z tym nabożeństwem w okresie przygotowań do 300-lecia obrony Jasnej Góry w 1956 roku, rocznicy Ślubów króla Jana Kazimierza - obioru Maryi Królową Korony Polskiej. Propagatorem Apelu stał się prymas Stefan Wyszyński wraz z Episkopatem Polski w czasie Wielkiej Nowenny (1957-1966), będącej przygotowaniem do Millenium Chrztu Polski.

W okresie trwania Soboru Watykańskiego II, modlitwa Apelu nasycona była błaganiem za Kościół powszechny. Biskupi polscy w listach pasterskich, przy okazji różnych uroczystości maryjnych, zachęcali wiernych do praktyki Apelu Jasnogórskiego, zarówno w rodzinach, jak i w świątyniach.

Na rozpoczęcie Roku Świętego w Polsce, 1 stycznia 1974 r., Episkopat Polski zarządził, aby w całej naszej Ojczyźnie, w każdej rodzinie i w każdym kościele został odprawiony Apel Jasnogórski przed Obrazem Matki Bożej, przy zapalonej świecy.

Na VI Światowy Dzień Młodzieży, z udziałem Jana Pawła II na Jasnej Górze, w 1991 r., by zgromadzona młodzież mogła modlić się wspólnie, ułożono specjalną antyfonę: Maria Regina mundi, Maria Mater Ecclesiae, Tibi assumus, Tui memores vigilamus. Ponadto przygotowano tekst w języku staro-cerkiewno-słowiańskim i w sześciu językach współczesnych. Przyczyniło się to w głównej mierze do umiędzynarodowienia Apelu Jasnogórskiego.

Każdego dnia ta wieczorna modlitwa gromadzi setki przybywających do Sanktuarium pielgrzymów i mieszkańców Częstochowy. Dzięki nowym możliwościom technicznym – takim jak Internet, satelita, telewizja i radio, w godzinie apelowej łączą się tysiące Polaków w kraju i zagranicą.

Od 1997 r., dzięki Radiu Jasna Góra, tysiące osób może w godzinie Apelu Jasnogórskiego przekazywać swoje intencje kierowane do Bogarodzicy Maryi. W specjalnej księdze, którą nazwano „księgą modlitwy apelowej”, są zapisywane prośby i podziękowania. Księgę składa się w czasie Apelu na ołtarzu w Kaplicy.
it / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 08 grudnia 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-12-07 17:48 Pszczelarze z relikwiami św. Ambrożego przybyli na Jasną Górę

Na Jasnej Górze odbyła się 26. Ogólnopolska Pielgrzymka Pszczelarzy. Spotkaniu towarzyszyły relikwie ich patrona św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła, które polskim pszczelarzom podarował kard. Angelo Scola z Mediolanu.

Doroczne spotkanie zostało poprzedzone krajową konferencją na temat znaczenia produktów pszczelarskich w leczeniu i profilaktyce zdrowia.

Według danych Polska należy do europejskiej czołówki producentów miodu. Posiadamy 1,3 mln rodzin pszczelich, czyli prawie dwa razy więcej niż Niemcy. Zdaniem dr. Arkadiusza Kaplińskiego, zajmującego się m.in. zagadnieniem apiterapii w praktyce ginekologiczno–położniczej, także ze względu na warunki naturalne środowiska sprzyjającego pracy pszczół moglibyśmy być spichlerzem Europy.

Według Kaplińskiego, mamy „absolutnie unikalną bioróżnorodność. Te nasze łąki, te nasze pola, brak upraw, które są modyfikowane, krajobraz poletek, który niektórzy poczytują za zacofanie, to bogactwo dla producentów najlepszej żywności”.

Pszczelarze podkreślali, że dziś hodowla jest coraz trudniejsza, ale ją kontynuują z powodu tradycji rodzinnych. Jak opowiadają właściciele pasiek - Bolesław Szatoń i Janusz Nowak - do tego „trzeba mieć zamiłowanie". - Pszczoły się nie oszuka, trzeba je doglądać, bo inaczej zginą. Podtrzymuję po ojcu pasieki, ale zbytu nie ma. Opryski niszczą pszczoły. Tak do lipca były silne rodziny, a później coś się stało, chyba chemia zaszkodziła - dodał jeden z pszczelarzy.

Mszę św. w jasnogórskiej bazylice celebrował bp Edward Białogłowski z Rzeszowa, który zwrócił uwagę na ważny atrybut pszczół, jakim jest ich harmonijne i solidarne współdziałanie. Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Rolników podkreślił, że pszczoły powinny nam przypominać o pilnowaniu właściwej hierarchii wartości w naszym życiu.

Bp Białogłowski przywołał także postać św. Ambrożego. „Dzisiaj św. Ambroży mówi nam, nie na starość, tylko na dzisiaj: bądź z Bogiem, bądź blisko Boga, myśl po Bożemu, rozmawiaj z Bogiem, pytaj Boga, proś Boga, On ci zawsze będzie podpowiadał dobrze” – mówił.

Św. Ambroży za sprawą legendy o pszczołach składających miód na jego ustach, znany jest właśnie jako patron pszczelarzy i bartników.

Relikwie świętego, podarowane przez kard. Scolę, przeznaczone zostały do kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Żabiej Woli. Niedaleko parafii znajduje się jedyna w Europie szkoła pszczelarska. Po pielgrzymce na Jasnej Górze relikwie peregrynować będą po parafiach, w których zgromadzeni są hodowcy pszczół.
mir/Radio Jasna Góra / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 07 grudnia 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-12-06 23:25 Praszka: Nowenna Miesięcy przed koronacją obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia

„Maryja jest najlepszą wychowawczynią dróg ku Chrystusowi” – mówił w homilii abp Wacław Depo metropolita częstochowski, który wieczorem 6 grudnia przewodniczył Mszy św. w sanktuarium Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Praszce na rozpoczęcie Nowenny Miesięcy przed koronacją obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia.

Mszę św. z Metropolitą Częstochowskim koncelebrowali członkowie Komitetu ds. przygotowania uroczystości koronacji koronami papieskimi wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, na czele z jego przewodniczącym ks. prał. Teofilem Siudym i kustoszem sanktuarium ks. prał. Stanisławem Gasińskim.

W Mszy św. i Nowennie uczestniczyli m.in. kanonicy Kolegiackiej Kapituły Wieluńskiej, przedstawiciele Bractwa Kurkowego z Krakowa, Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej w Praszce, przedstawiciele Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie oraz m. in. z parafii dekanatu praszkowskiego. Liturgię ubogaciły: orkiestra z Dzietrzkowic i chór z Wielunia.

W homilii abp Depo podkreślił jak „przedziwna jest mądrość wychowawcza Kościoła”. - Trzeba nam się zdumieć, że w czasie Adwentu kiedy wszystko zdaje się być okresem przygotowania, modlitwy, refleksji prowadzącej ku tajemnicy narodzin Zbawiciela dzisiaj na tym miejscu Kościół podprowadza nas już pod sam Krzyż –mówił abp Depo. i dodał, że „jednak w tym wyraża się mądrość jak mawiał św. Jan Paweł II, że kto się wybiera w drogę musi znać cel, który chce osiągnąć, musi mieć świadomość celu, ku któremu dąży”.

„I my wiemy, jak podpowiada nam święty Grzegorz z Nyssy, że narodzenie się Jezusa Chrystusa nie było dla Jego narodzenia ale prowadziło ku śmierci, która nam daje życie przezwyciężając śmierć” – stwierdził metropolita częstochowski.

Odnosząc się do tajemnicy miejsca, jakim jest Kalwaria w Praszce abp Depo podkreślił, że „stajemy na tym miejscu, aby razem z Maryją wyruszyć w drogę ku tej tajemnicy, która nas tutaj jednoczy, a mianowicie ku koronacji obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Maryja jest najlepszą wychowawczynią dróg ku Chrystusowi”.

- Czego dzisiaj chcemy nauczyć się od Maryi wpatrującej się w Syna i wpatrującej się w nas? – pytał abp Depo i odpowiedział, że „chcemy nauczyć się owego niepokoju pytań, który prowadzi ku akceptacji woli Boga”.

„Z Jej życiem i zawierzeniem był związany ów niepokój pytań poczynając od Nazaretu” – dodał arcybiskup i przypomniał, ze „w każdym niepokoju naszego serca musi być obecna modlitwa, bo ona jest spotkaniem dwóch pragnień Serca Bożego i serca ludzkiego. Serce Boże pragnie dla nas najlepiej, bo pragnie z miłości bezinteresownej, a serce człowieka musi uzgadniać swoje pragnienia z wolą Boga”.

Arcybiskup przypomniał, że „w tajemnicy modlitwy Bóg wie czego nam potrzeba, ale potrzebuje potwierdzenia naszych pragnień, które trzeba uzgodnić z Jego miłością i z Jego Planem”.

„Kroczymy drogami Adwentu, więc miejmy świadomość, że to jest kolejne nasze przygotowanie na różne sytuacje naszego życia, że nikt nam nie zabezpiecza, że wiara będzie dla nas rozjaśniającą drogą, że wiara będzie zawsze trudnym zmaganiem poprzez tajemnice uwierzenia w Syna Bożego, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia – podsumował abp Depo.
Na zakończenie Mszy św. metropolita częstochowski poświęcił 80 kopii wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, które peregrynować będą po parafiach regionu wieluńskiego oraz wybranych parafiach archidiecezji częstochowskiej.
Nowenna Miesięcy zakończy się 1 sierpnia 2015 r. Koronacja koronami papieskimi Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia odbędzie się 12 września 2015 r.

Początki Sanktuarium w Praszce i Kalwarii Praszkowskiej sięgają 1988 r. Wówczas powstała parafia Świętej Rodziny. Pierwszym proboszczem i organizatorem parafii został ks. Stanisław Gasiński, pochodzący z archidiecezji krakowskiej. W czasie jego duszpasterzowania powstały w tej miejscowości dwa kościoły: sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej i kościół św. Rodziny, a na rozległym stoku Makowego Wzgórza zbudowano „Golgotę” i kaplice, które stanowią zaczątek tzw. Praszkowskiej Kalwarii.

19 sierpnia 2002 r. Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej poświęcił wierną kopię cudownego wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej dla kościoła Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej w Praszce. Ojciec Święty powiedział wówczas: „Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce. Módlcie się tam za mnie”. 15 września 2002 r. abp Stanisław Nowak konsekrował kościół Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej na Makowym Wzgórzu. Kościół ten został ogłoszony sanktuarium maryjnym dekretem metropolity częstochowskiego 11 października 2002 r. Oficjalne erygowanie i poświęcenie Kalwarii odbyło się 13 września 2004 r.

Abp Wacław Depo nadał 10 sierpnia br. Cudownemu Wizerunkowi Matki Bożej Kalwaryjskiej tytuł „Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia”.
ks. mf / Praszka
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 06 grudnia 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-12-06 19:02 Na Jasnej Górze trwa modlitwa członków Papieskiej Unii Misyjnej

O misyjny zapał dla wszystkich wierzących i wzbudzenie nowych powołań misyjnych wśród wspólnot zakonnych oraz za niosących Ewangelię szczególnie w rejonach ogarniętych konfliktami modlą się na Jasnej Górze członkowie i współpracownicy Papieskiej Unii Misyjnej oraz Róż Żywego Różańca. Tegorocznej sesji misjologicznej oraz nocnemu czuwaniu modlitewnemu towarzyszy hasło: „Maryja wzorem misyjnego zapału”.

W sanktuarium, zgromadzili się: klerycy zrzeszeni w seminaryjnych ogniskach misyjnych, referentki i referenci misyjni, animatorzy życia misyjnego przygotowujący się w Centrum Formacji Misyjnej do pracy misyjnej, a także osoby zaangażowane w pomoc misjom.

Jasnogórska sesja wpisuje się także w przygotowania do IV Kongresu Misyjnego, który odbędzie się w czerwcu 2015 r. Będzie on przebiegał pod hasłem: "Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału", które nawiązuje do tytułu adhortacji papieża Franciszka "Evangelii gaudium".

Jak zauważył bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji KEP ds. Misji, potrzeba nam nowych impulsów do „misyjnego nawrócenia”, obudzenia i pogłębienia świadomości misyjnej, reform struktur kościelnych, by stały się one bardziej misyjne. „Trzeba być odważnym i kreatywnym; szukać nowych metod i w duchu nowej ewangelizacji umieć też przekraczać pewne stereotypy a umisyjniać struktury i dążyć do nawrócenia misyjnego, czyli Kościół, który wychodzi, Kościół w drodze, Kościół, który niesie Doba Nowinę, Kościół, który niesie ludziom nadzieje” – mówił bp Mazur.

Ks. Tomasz Atłas, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce zachęca do modlitwy w intencji misji i misjonarzy, którzy niosąc Ewangelię, narażają się także na utratę życia. Do tej modlitwy zaproszeni są szczególnie członkowie Żywego Różańca a także osoby starsze i chore, które również swoim cierpieniem mogą wspierać misyjne dzieło Kościoła – przekonuje ks. Atłas.

„Praca ewangelizacyjna też wiąże się z poważnym ryzykiem, zwłaszcza w tych krajach, gdzie trwają konflikty lokalne i w tych krajach, gdzie uaktywnili się , niestety islamiści, choćby Nigeria, Sudan czy Pakistan. To są te kraje, w których rzeczywiście głoszenie Chrystusa, bycie Jego świadkiem, niejednokrotnie wiąże się z ogromnymi wyzwaniami i z niebezpieczeństwem – mówił dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. – Jest to też dla nas, obecnych dzisiaj na Jasnej Górze, kolejny motyw, aby modlitwą w sposób szczególny ogarnąć tych misjonarzy - dodał.

Jak podkreślił ks. Atłas, „kontekst tej modlitwy jest szczególny, bo zaledwie tydzień temu został uwolniony jeden z misjonarzy – ks. Mateusz Dziedzic i myślę, że jego sześć tygodni wśród rebeliantów to dla nas wszystkich swoista lekcja jak ważne jest stałe towarzyszenie misjonarzom naszą modlitewna pamięcią”.

Unia Misyjna powstała we Włoszech, w Polsce zatwierdzona została przez Konferencję Episkopatu w Częstochowie w 1924 r. Jej celem jest formacja misyjna kapłanów, zakonników i sióstr zakonnych, seminarzystów, świeckich animatorów misyjnych, a za ich pośrednictwem kształtowanie świadomości misyjnej katolików.
mir/Radio Jasna Góra / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 06 grudnia 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-12-06 18:24 Jasna Góra: pielgrzymka dziewic i wdów konsekrowanych

Pod hasłem „Konsekrowani – żywe ikony Boga” na Jasnej Górze odbyła się w sobotę 9. Pielgrzymka Dziewic i Wdów Konsekrowanych. Z roku na rok wzrasta w Polsce liczba osób, które swoje powołanie widzą w indywidualnej formie życia konsekrowanego jako dziewice, wdowy i pustelnicy. Te znane z pierwszych wieków chrześcijaństwa stany są już obecne w połowie polskich diecezji.

Odradzanie się tej starej formy życia konsekrowanego jest znakiem żywotności i młodości Kościoła – zauważa bp Kazimierz Gurda. „To świadczy, że Kościół, który swoimi korzeniami sięga dwóch tysięcy lat jest jednocześnie i wiekowy i młody” - powiedział przewodniczący Komisji KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Dziewice i wdowy konsekrowane oraz pustelnicy nie tworzą zgromadzeń, składają swoje śluby na ręce biskupa ordynariusza i są do jego dyspozycji - wyjaśnia Elżbieta Hurman z diecezji świdnickiej. - Naszym przełożonym jest biskup, ponieważ powołanie do stanu dziewic czy wdów konsekrowanych jest powołaniem diecezjalnym. Ksiądz biskup nas konsekruje, ksiądz biskup wcześniej rozeznaje powołanie, potem właśnie dopuszcza do konsekracji i konsekruje – dodaje.

Fakt konsekracji, czyli poświęcenia Bogu na całe życie, zobowiązuje dziewicę do przeznaczenia swojego czasu przede wszystkim na modlitwę oraz służenie bliźnim w sposób przez siebie wybrany i według swoich możliwości.

Rzeczniczka stanu dziewic konsekrowanych zaznacza, że kobiety żyjąc w świecie, pracując w swoich zawodach, same muszą sobie organizować czas, by był on budowany na fundamencie modlitwy. „To priorytet – mówi dziewica konsekrowana – nie ma dzwonka, który by nas budził, wzywał na modlitwę. Podczas aktu konsekracji otrzymujemy Liturgię Godzin (brewiarz)” – dodaje Elżbieta Hurman.

„Nieoddzielone od świata, nieoddzielone murami klasztoru czy nawet strojem, tylko żyjące tak, jak żyją zwykli ludzie, a jednocześnie będące tylko Jezusowymi, Jemu zaślubionymi” – mówią o sobie dziewice i wdowy konsekrowane.

Już za czasów apostolskich w Kościele znany był stan wdów i dziewic konsekrowanych. Jednak od IV w., gdy zaczęły rozwijać się zakony, forma takiego oddania się Chrystusowi zaczęła zanikać. Kościół powrócił do konsekracji dziewic w latach 60. ubiegłego stulecia dzięki papieżowi Pawłowi VI, a w 1994 r. w czasie Synodu Biskupów w Rzymie Jan Paweł II przypomniał o praktyce wdowieństwa konsekrowanego.

O swoim stanie wdowieństwa konsekrowanego Maria, jedna z uczestniczek pielgrzymki mówi, że „ta forma życia mnie uświęca, ona mi daje możliwość zbliżenia się do Boga a Maryja, która pierwsza przeszła tę drogę jest dla mnie wzorem”.

W Polsce indywidualne życie konsekrowane wybrało ponad 230 wdów, 1 wdowiec oraz 193 dziewice.

Od 5 do 7 czerwca 2015 r. na Jasnej Górze odbędzie się Międzynarodowe Sympozjum poświęcone Indywidualnym Formom Życia Konsekrowanego pod hasłem: „Być miłością w sercu Kościoła”.
mir/ Radio Jasna Góra / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 06 grudnia 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-12-06 09:43 Jasna Góra: duchowe przygotowania do uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP (zapowiedź)

Jasna Góra trwa w duchowych przygotowaniach do przypadającej w najbliższy poniedziałek uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP.

Przeor klasztoru, o. Marian Waligóra, przypomina, że od pięciu lat, 8 grudnia jest także dniem szczególnej łączności z Ojcem Świętym. – Podążamy śladami papieża i tak jak on wypowiada na placu hiszpańskim akt zawierzenia i składa hołd z kwiatów, tak i my czynimy podobnie – powiedział jasnogórski przeor.

O. Marian Waligóra podkreślił, że wypowiadany tego dnia przez pasterza diecezji akt zawierzenia Maryi jest naszym wpisaniem się w dzieje Sanktuarium, które najpełniej wyraził św. papież Jan Paweł II mówiąc, że Jasna Góra to sanktuarium zawierzenia.

Przeor zaprasza do wspólnej modlitwy zachęcając, by mimo może złych warunków atmosferycznych, zdobyć się na gest ofiary i oddania siebie Maryi. – Wszystkich chorych i starszych wiekiem zapraszam do duchowej łączności poprzez transmisje radiowe – powiedział paulin.

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia o godz. 16.15 zaplanowane są Nieszpory w Kaplicy Matki Bożej, które poprowadzi abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Następnie w uroczystej procesji światła, ze śpiewem Litanii Loretańskiej, wierni wyruszą na plac przed szczyt, pod figurę Niepokalanej, by tam złożyć hołd z kwiatów.

W Sanktuarium o tytule Maryi Niepokalanej najpełniej przypomina Jej figura znajdująca się na placu przed szczytem. Rzeźba stoi pośrodku błoni, gdzie do 1917 r. znajdował się pomnik cara Aleksandra II. Jest pierwszym miejscem modlitwy do Matki Bożej dla wchodzących do Sanktuarium pielgrzymów.
W stanie wojennym pod tą figurą układany był krzyż z kwiatów i zniczy na znak jedności Polaków, pamięci o aresztowanych i prześladowanych, z prośbą o wyzwolenie z komunistycznej niewoli.

Abp Wacław Depo, metropolita częstochowski zauważył, że właśnie ze względu na to wymowne miejsce figury Niepokalanej jeszcze mocniej wybrzmiewa zwycięstwo Maryi nad grzechem. - To wywyższenie Maryi na tym pomniku jest w miejscu, które kiedyś przypominało nasze zniewolenie. Ona jako Niepokalana jest Matką zwyciężającą złego ducha i to co nas zaciemnia, co nas otacza i jest trudne – powiedział abp Depo. Zachęca, by „to nasze uczczenie Jej w tajemnicy Niepokalanego Poczęcia było również kolejnym aktem zawierzenia Bogu i zaufania Mu we wszystkich okolicznościach, które dzisiaj przeżywamy”.

Pod rzeźbą Niepokalanej przez cały rok trwa modlitwa pielgrzymów, którzy wchodzą na Jasną Górę od strony Alei NMP. W sezonie pielgrzymek pieszych pątnicy składają Maryi tysiące kwiatów.

W 2009 r. starą, prawie stuletnią rzeźbę, zastąpiła nowa, marmurowa figura. Ma 185 cm wysokości, waży ponad 300 kg i umieszczona jest, jak poprzednio, na 5 metrowym cokole.

Zwyczaj hołdu z kwiatów sięga 1938 r., kiedy to papież Pius XI polecił Papieskiej Akademii Niepokalanej przygotować 8 grudnia na Placu Hiszpańskim uroczysty akt oddania czci Maryi Niepokalanej. Tę tradycję podtrzymują kolejni papieże. W 2009 r. do tego zwyczaju dołączyła także Jasna Góra.
it / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 06 grudnia 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-12-05 16:01 Częstochowa: trwa akcja „Mikołaj w szpitalu”

W dniach 4 i 6 grudnia częstochowskie szpitale przy ul. Bialskiej oraz ul. PCK odwiedza św. Mikołaj, który spotka się z najmłodszymi pacjentami i rozdaje im upominki. Akcja „Mikołaj w szpitalu” organizowana jest przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Częstochowskie, we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie oraz Bankiem Żywności w Częstochowie.
Honorowy patronat nad akcją objął abp Wacław Depo metropolita częstochowski.

M. in. 4 grudnia w Szpitalu Wojewódzki przy ul. Bialskiej, na ogólnym oddziale dziecięcym i oddziale chirurgii dziecięcej, prezenty otrzymało 44 najmłodszych pacjentów szpitala.
Podczas spotkania z programem muzyczno-taneczno-poetyckim wystąpiły dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 14 w Częstochowie. W roli św. Mikołaja i jego pomocników wystąpili licealiści z Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.

Również jak w poprzednich latach klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie organizują spotkania „mikołajkowe”. W tych dniach odwiedzą m. in. dzieci w przedszkolach. Klerycy udadzą się również do Domów Pomocy Społecznej, Domu Księży Emerytów i Domu Małego Dziecka.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 05 grudnia 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-12-02 09:53 Nowa strona internetowa Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Częstochowskiej

Aktualności z archidiecezji, informacje z regionów duszpasterskich, materiały formacyjne, ale także ciekawe galerie można znaleźć na nowej stronie internetowej Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Częstochowskiej www.lso.czestochowa.pl

Nowa strona zatytułowana „Króluj nam Chryste” ma za zadanie pomagać w formacji młodych ludzi czynnie włączających się w sprawowanie liturgii. Dlatego też tematy poruszane na stronie w szczególności będą związane z Eucharystią – podkreśla ks. Sebastian Ciastek, opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Częstochowskiej.

„Będziemy informować na bieżąco o życiu archidiecezji, organizowanych kursach, rekolekcjach, wyjazdach i turniejach” – dodaje ks. Ciastek.

Liturgiczna Służba Ołtarza Archidiecezji Częstochowskiej ma również swoja stałą audycję formacyjną w Archidiecezjalnym Radiu Fiat nadawana w każdy drugi piątek miesiąca. Audycji można słuchać na http:// fiat.fm/rozmowa-dnia/liturgiczna-sluzba-oltarza/
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 02 grudnia 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-12-01 14:46 Rozpoczęły się przygotowania do do II Kongresu Młodych Osób Konsekrowanych na Jasnej Górze

Kongres Młodych Osób Konsekrowanych odbędzie się we wrześniu 2015 roku na Jasnej Górze. Obecnie trwają do niego przygotowania w powołanym własnie Komitecie Organizacyjnym. Kongres będzie jednym z ogólnopolskich wydarzeń Roku Życia Konsekrowanego i ma stać się odpowiedzią młodych osób na wezwanie papieża Franciszka, by odkrywać piękno konsekracji oraz wspierać się wzajemnie w „Tak” dla Ewangelii.

Kongres będzie miał miejsce na Jasnej Górze w dniach 23 – 26 września 2015 r., czyli równolegle do spotkania młodych osób konsekrowanych z całego świata w Rzymie. Hasło kongresu to: „Radość konsekracji”, a biblijne motto spotkania: „Aby radość Moja w was była, i aby radość wasza była pełna” (J 15, 11). Zostały one wybrane przez młodych przedstawicieli instytutów zakonnych i świeckich tworzących Komitet Organizacyjny spotkania (powołany przez Konsulty Wyższych Przełożonych Instytutów Zakonnych Męskich Żeńskich i Kontemplacyjnych oraz Instytutów Świeckich w Polsce).

Do udziału w Kongresie zaproszone są wszystkie osoby konsekrowane, które nie ukończyły jeszcze 35 roku życia. Liczny udział młodych z różnych instytutów zakonnych i świeckich, ma być szczególną okazją do doświadczenia radości z łaski powołania do życia konsekrowanego oraz – jak zaznaczył Ojciec Święty Franciszek w Liście apostolskim do wszystkich osób konsekrowanych z okazji Roku Życia Konsekrowanego - zwyczajną drogą komunii, wzajemnego wsparcia, jedności.

Pierwsze tego rodzaju spotkanie odbyło się w 2001 r. pod hasłem „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch”, gromadząc ponad 600 osób reprezentujących ponad sto różnego rodzaju instytuty życia konsekrowanego w Polsce.
md/mm/js / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 01 grudnia 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-11-29 20:05 Częstochowa: sympozjum katechetyczne nt. formacji sumienia

Ponad 400 katechetów z archidiecezji częstochowskiej oraz klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie i studenci z Wyższego Instytutu Teologicznego wzięli udział w sympozjum katechetycznym nt. „Formacja sumienia na katechezie”, które odbyło się 29 listopada w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

Sympozjum rozpoczęło się Mszą św. w kościele seminaryjnym pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, której przewodniczył ks. prał. Marian Duda - dyrektor Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie.

Każdy katecheta jest strażnikiem sumienia – mówił na początku Mszy św. ks. dr Roman Ceglarek -wikariusz biskupi ds. przekazu wiary, nauczania i wychowania katolickiego w archidiecezji częstochowskiej i przypomniał za Benedyktem XVI, że „w sumieniu cały człowiek — rozum, uczucia, wola — realizuje swoje powołanie do dobra, tak że wybór dobra lub zła w konkretnych sytuacjach życiowych głęboko naznacza osobę ludzką w każdym aspekcie jej istnienia. Cały człowiek w istocie zostaje zraniony, kiedy jego postępowanie jest sprzeczne z głosem własnego sumienia. Jednakże nawet wtedy, kiedy człowiek odrzuca prawdę i dobro, które proponuje mu Stwórca, Bóg go nie opuszcza, lecz właśnie przez głos sumienia nadal go szuka i przemawia do niego, ażeby uznał błąd i otworzył się na Boże miłosierdzie, zdolne uleczyć każdą ranę”,

W homilii ks. Marian Duda nawiązując do tekstu Ewangelii podkreślił, że „istnieje nie tylko ociężałość ciała i umysłu, ale także ociężałość serca”. – Sumienie i serce człowieka może być ociężałe w skutek niewłaściwych wyborów. Sumienie i serce to istota i rdzeń człowieczeństwa – mówił ks. Duda.

Kaznodzieja wskazał jak dużym zagrożeniem dla sumienia jest współczesna cywilizacja konsumpcyjna i dodał, że ważne jest by pamiętać, iż „wszystko jest dla człowieka, ale nie kosztem człowieka”.

Po Mszy św. w Auli im. św. Jana Pawła II zaproszeni prelegenci podjęli tematykę formacji sumienia w wychowaniu młodego człowieka na katechezie. W tematykę sympozjum wprowadził ks. Duda przypominając, że „człowiek jest bytem relacyjnym, a sumienie to szczególne sanktuarium człowieka”.

Następnie nauczanie św. Jana Pawła II dotyczące kwestii sumienia przybliżył ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk, wykładowca w Wyższym Instytucie Teologicznym i Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

Prelegent przypomniał, że św. Jan Paweł II „był nauczycielem sumienia”. Omawiając główne tezy nauczania polskiego papieża ks. Olczyk odniósł się również do kwestii klauzuli sumienia i deklaracji wiary. Przypomniał, że „lekarz ma prawo odmówić działań niezgodnych z jego sumieniem”.

Ks. Olczyk podkreślił, że „człowiek współczesny odrzucając Boga utracił punkt odniesienia”. – Stąd niestety dzisiaj duże znaczenie ma sytuacjonizm etyczny bądź etyka sytuacyjna –zauważył prelegent i dodał, że „współczesne zjawisko utraty poczucia grzechu wiąże się z szerzącym się obecnie relatywizmem etycznym”.

O tym, że „katecheta jest człowiekiem sumienia” mówił ks. dr Stanisław Jasionek z Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie. Prelegent wskazał przede wszystkim na „świadectwo wiary jako podstawową cechę katechetyczną”. – Katecheta musi stale czuć się wychowawcą – stwierdził i przypomniał podstawowe przymioty prawego sumienia: prawość, pewność i wrażliwość.

Następnie o „formacji sumienia ucznia w kontekście współczesnych wyzwań cywilizacyjnych” mówił ks. prof. Kazimierz Misiaszek z Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prelegent podkreślił m. in., że kontekst współczesnych wyzwań społeczno-kulturalnych i edukacyjnych „nie jest obojętny na postawę moralną”.

Wśród wyzwań współczesnych ks. Misiaszek wymienił m. in. demokratyzację życia społecznego, tendencje globalizacyjne oraz wpływ mediów na proces wychowania młodego człowieka. – Media współczesne niosą często zniewolenie zakupowe, czasowe oraz od samych mediów – mówił prelegent i za o. Leonem Dyczewskim wskazał na konieczność „nabywania kompetencji medialnej, czyli umiejętności korzystania z przekazów medialnych”.

Mówiąc o wyzwaniach edukacyjnych prelegent wskazał, że „największe wyzwania edukacyjne dzisiaj są wobec ideologii gender”. – Nie można godzić się m. in. na seksualizację dzieci – podkreślił prelegent. Na zakończenie wskazał na konieczność katechezy dorosłych i katechezy rodziny.

O „wychowaniu sumienia na przykładzie lubelskich podręczników do nauki religii” mówił ks. prof. Marian Zając z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podkreślając m. in. jak ważna jest „solidna edukacja propedeutyczna”. Prelegent pokazał również na przykładzie podręczników do nauki religii jak w praktyce katechetycznej mówić np. o sądzie dobrego sumienia.

Natomiast ks. dr Mariusz Sztaba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego nakreślił zarys historyczny teorii sumienia. – Sumienie to osąd praktycznego rozumu w świetle ogólnej normy moralnej konkretnego czynu człowieka – przypomniał ks. Sztaba. Prelegent podkreślił, że „bardzo niebezpieczne jest w dzisiejszych czasach podważanie zdolności rozumu do poznania prawdy oraz utrata poczucia grzechu i utrata poczucia Boga”.

O katechezie specjalnej osób z niepełnosprawnością umysłową i intelektualną mówił ks. dr Michał Borda, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. Prelegent podkreślił, że „formacja sumienia odbywa się głównie w ramach katechezy sakramentalnej” i dodał, że „rodzice stają się gwarantem sukcesu katechetycznego”.

Sympozjum zakończył wykład ks. dr. Romana Ceglarka nt. „Rola rodziców i katechetów w kształtowaniu sumienia małego dziecka”.
ks.mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 29 listopada 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-11-29 18:38 Jasna Góra: paulini zainaugurowali Rok Życia Konsekrowanego

Mszą św. w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze ojcowie i bracia paulini zainaugurowali dziś wewnątrzzakonne obchody Roku Życia Konsekrowanego, który w Kościele powszechnym rozpocznie się w I niedzielę Adwentu.

O. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów podkreślił, że najbliższy czas powinno charakteryzować przede wszystkim pragnienie wewnętrznej odnowy i zastanowienie się nad zewnętrznym świadectwem życia. - Trzeba wrócić do fundamentu naszego powołania, do Tego który po imieniu nas wezwał – powiedział generał.

Wskazał, że potrzeba dokonać dogłębnego rachunku sumienia co do powołania i to zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym. „Trzeba na nowo przylgnąć do Ewangelii, byśmy byli prorokami w tym świecie i byśmy umieli nieść drugiemu człowiekowi nadzieję” - zachęcał o. Chrapkowski.

Paulińskim obchodom rozpoczęcia Roku Życia Konsekrowanego towarzyszyła prezentacja publikacji pt. „Ozdoba Pustyni czyli żywot św. Pawła I Pustelnika”, którą opracował prawie 300 lat temu o. Matthias Fuhrmann, profes Zakonu Paulinów prowincji austriackiej.

Obecny na prezentacji biskup gliwicki Jan Kopiec podkreślił, że głównym przesłaniem tego dzieła jest zachwyt nad życiem pustelniczym. – Czytając ten życiorys można rzeczywiście zastanowić się nad wartością życia pustelniczego. To nie jest jakaś opowiastka, która ma nas zająć, ale to jest materiał do myślenia – podkreślił bp Kopiec. Jego zdaniem właśnie o to chodziło autorowi tego dzieła, „żeby powiedzieć człowiekowi: przystań, zobacz, pomyśl nad sobą i zobacz, że w świecie można znaleźć punkt oparcia, jest nim Bóg”.

Inicjatorem przetłumaczenia po latach żywotu z języka łacińskiego jest o. prof. Janusz Zbudniewek, paulin, historyk z Warszawy. Tłumaczenia dokonał Jerzy Wojtczak-Szyszkowski. Książka została wydana przez Wydawnictwo Zakonu Paulinów i Drukarnię Michalineum.

W Eucharystii inaugurującej Rok Życia Konsekrowanego wzięli udział ojcowie i bracia paulini na czele z generałem Zakonu i Kurią Generalną, ojcowie konwentu jasnogórskiego z przeorem Jasnej Góry o. Marianem Waligórą, ojcowie i bracia z placówek polskich i zagranicznych, m.in. z Niemiec. Przyjechali także klerycy WSD OO. Paulinów na Skałce w Krakowie z rektorem o. Grzegorzem Prusem i nowicjusze z klasztoru w Leśniowie.

Generał Zakonu Paulinów podkreślił, że Msza św. to dziękczynienie za „wszystkich, którzy na przestrzeni wieków, począwszy od naddunajskich pustelników i bł. Euzebiusza, w różnych częściach świata, Pawłowy ideał życia za własny przyjęli i innym go przekazywali”. - Trzeba także w to dziękczynienie wpisać tych, którzy poprzez swoją wytrwałą pracę i swoje talenty, to powstałe w 1732 roku dzieło nam obecnie ku duchowemu wzrostowi przekazują - powiedział o.Chrapkowski.

Paweł z Teb żył w Egipcie 113 lat, z czego ponad 90 lat spędził na pustyni. W historii Kościoła uznawany jest za pierwszego pustelnika. Znalazł licznych naśladowców, przyczyniając się do rozwoju życia eremickiego i pustelniczego. Właśnie tego świętego obrali w XIII w. na swego patrona pustelnicy wstępujący do powstającego wtedy na Węgrzech nowego zakonu. Od jego imienia wywodzi się potoczna nazwa zakonu paulinów, czyli Zakonu Braci Św. Pawła Pierwszego Pustelnika.

Ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Życia Konsekrowanego będzie obchodzony w całym Kościele od 30 listopada br. do 2 lutego 2016 roku. Będzie przeżywany pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”.
it / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 29 listopada 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-11-28 10:31 Częstochowa: XIV Finał Szlachetnej Paczki już blisko, a 90 rodzin wciąż czeka na Darczyńcę

Zaledwie kilkanaście dni dzieli nas od tegorocznego XIV Finału Szlachetnej Paczki, który w tym roku odbędzie się w dniach 13–14 grudnia, a 90 rodzin z rejonu Częstochowy wciąż czeka na Darczyńcę. Obecnie trwa przedostatni etap akcji. Na stronie Szlachetnej Paczki została otwarta baza rodzin włączonych do projektu. To rodziny, które z niezależnych od siebie powodów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej; dotknięte chorobą, niepełnosprawnością, to rodzice samotnie wychowujący dzieci, ludzie starsi i samotni, a także dotknięci różnymi tragediami – często ze swoją biedą zamknięci w czterech ścianach swoich domów. Najbliższe święta mogą być dla nich wyjątkowe, jeśli znajdą się Darczyńcy - ludzie, którym nie będzie obojętny ich los.

W samej Częstochowie istnieją trzy rejony – magazyny Szlachetnej Paczki, to Częstochowa Centrum, Częstochowa Północ, oraz Częstochowa Południe – Konopiska. Rejony powstały także w Olsztynie k. Częstochowy, Poraju, Myszkowie i Kłobucku. Ponad 90 rodzin spośród tam zgłoszonych, nadal czeka na swojego Darczyńcę.

Pomóc można na wiele sposobów, a niewątpliwie przygotowując świąteczną paczkę dla ubogiej rodziny. Darczyńcą może zostać każdy, zarówno osoby prywatne, jak i firmy czy instytucje. W bazie rodzin dostępnej na stronie internetowej: http://www.szlachetnapaczka.pl/, znajdują się opisy przedstawiające historie i sytuacje rodzin, spośród których można wybrać tę, której chcemy pomóc. Do najważniejszych potrzeb rodzin, należą z reguły żywność, środki czystości czy opał na zimę. Często są to buty, czy ciepłe kurtki dla dzieci. Wybierając rodzinę możemy sprawić, aby Ci, których bezpośrednio dotyka bieda czy nieszczęście, mogli spokojnie i wyjątkowo przeżyć święta, pamiętając że nasza pomoc może przywrócić im wiarę oraz dać impuls do walki o lepsze jutro.

- Podczas spotkań z rodzinami, patrząc w oczy ludzi, zawsze widziałam nadzieję - że może to właśnie ten dzień, w którym zacznie się w ich życiu coś zmieniać. Czasem w domu budzi się dawno nie widziane szczęście, bo okazuje się, że ich los nie jest obojętny innym. Ale jest też niepewność, czy aby na pewno uda się choć trochę ulżyć w cierpieniu... – opowiadała o spotkaniach z rodzinami Magdalena, wolontariuszka z Olsztyna.

- Spotkania z rodzinami dodają sił i ładują akumulatory do pracy z korzyścią dla innych; dla małych niewinnych dzieci, zagubionych w dorosłości młodych, których życie nie oszczędza, dla starszych samotnych pozostawianych samych sobie ludzi. Najpiękniejsze jest to, że ci ludzie otwierają się, są szczerzy i nie udają nikogo. Mój udział w Szlachetnej Paczce uważam za najlepszą decyzje w życiu, nie tylko dla idei pomagania, ale przede wszystkim dla udowodnienia światu, że warto być bezinteresownie dobrym – podsumowała Anna z rejonu Częstochowa Południe - Konopiska.
jok / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 28 listopada 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-11-27 16:10 Biskupi rozpoczęli intensywne przygotowania do papieskiej pielgrzymki do Polski

Sprawy związane z przygotowaniami organizacyjnymi dotyczącymi pielgrzymki papieża Franciszka do Polski w 2016 r. były jednym z tematów Nadzwyczajnego Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze. Odbywało się ono zaraz po zakończonych dorocznych rekolekcjach biskupów, co jest już niemal stałą praktyką.

Biskupi wybrali Komitet Organizacyjny Pielgrzymki, na czele którego stanął bp Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. – Ta pielgrzymka będzie wielkim wydarzeniem religijnym, okazją do odnowienia wiary i jej zamanifestowania nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie – powiedział bp Miziński. Przypomniał, że głównym momentem papieskiej pielgrzymki będą Światowe Dni Młodzieży. - Tu przygotowania „idą już pełną parą”, sprawy są bardzo zaawansowane, ale chodzi również o przygotowanie całości pobytu Ojca Świętego w Polsce – zauważył bp Miziński.

Biskupi liczą, że obok Krakowa, papież odwiedzi również inne miasta, głównie w związku z 1050. rocznicą Chrztu Polski. - Myślimy o Krakowie, Częstochowie, Warszawie, Poznaniu i Gnieźnie. To jest nasze pragnienie, ale ile z tego zostanie spełnione, zależy od Ojca Świętego – powiedział sekretarz Episkopatu. Dodał, że niezależnie od papieskich decyzji zarówno strona kościelna, jak i rządowa rozpoczęły już organizacyjne przygotowania.

Zastępcą przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Papieskiej Pielgrzymki w Polsce został bp Damian Muskus z Krakowa, koordynator generalny Komitetu Organizacyjnego ŚDM 2016. Powołane zostały także komitety: ekonomiczny, który poprowadzi ks. Janusz Majda, ekonom Konferencji Episkopatu Polski; medialny na czele, którego stanął Marcin Przeciszewski i Katolicka Agencja Informacyjna oraz liturgiczny, któremu przewodniczyć będzie ks. dr Stanisław Mieszczan, sercanin.

Papież Franciszek ma przyjechać do Polski w 2016 r. w związku z planowanymi w Krakowie Światowymi Dniami Młodzieży. Również w roku ŚDM mija 1050. rocznica chrztu Polski. Dlatego mówi się, że przyjazd papieża Franciszka w tych uroczystościach byłby pewnego rodzaju rekompensatą za rok 1966, gdy w tysięczną rocznicę komuniści nie zgodzili się na wizytę w Polsce papieża Pawła VI.

Kościół w Polsce już w ubiegłym roku rozpoczął duchowe przygotowanie do obchodów rocznicy Chrztu Polski. Celem programu duszpasterskiego w najbliższych latach jest pogłębianie duchowości chrześcijańskiej i ukazywanie wiary w powiązaniu z tożsamością narodową i co za tym idzie, budzenie patriotyzmu.
it / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 27 listopada 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
Strony: 1 2 3 4 5

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT