Znaleziono depesz: 5581
2015-03-28 19:34 Archidiecezja częstochowska pożegnała symbole Światowych Dni Młodzieży

W Częstochowie zakończyła się w sobotę 28 marca, trwająca od dwóch tygodni peregrynacja symboli Światowych...

2015-03-27 22:35 Częstochowa: Droga Krzyżowa z symbolami ŚDM

„Dotknij Miłosierdzia” - pod takim hasłem z udziałem rodzin z dziećmi, młodzieży, ruchów i stowarzyszeń...

2015-03-24 15:46 Jasna Góra: trwa modlitwa w obronie życia

W obchodzonym dziś Narodowym Dniu Życia na Jasnej Górze trwa modlitwa o szacunek dla każdego człowieka. To tu właśnie znajduje się Centralny Ośrodek Krzewienia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Duchowa adopcja to szczególne błaganie o uratowanie życia nienarodzonych.

Inicjatorami powstania w Polsce duchowej adopcji byli świeccy skupieni we wspólnocie „Straż Pokoleń” przy paulińskim kościele Świętego Ducha w Warszawie, skąd co roku wyrusza piesza pielgrzymka na Jasną Górę. W tym kościele, 2 lutego 1987 r. zostały złożone pierwsze przyrzeczenia Duchowej Adopcji. Stąd idea modlitwy w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki rozprzestrzeniła się na cały kraj.

Duchowa adopcja trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańca świętego oraz krótkiej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Dzieło duchowej adopcji powstało po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy. Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji a także pomaga kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa.

Duchowa Adopcja jest jedną z form wypełniania Jasnogórskich Ślubów Narodu. Podejmując modlitwę w parafiach polskich oraz w placówkach Polskich Misji Katolickich, wierni bronią daru życia jako największej łaski Ojca Wszelkiego Życia i najcenniejszego skarbu Narodu.

W Roku Rodziny (1994) Jan Paweł II udzielił dziełu krzewienia duchowej adopcji dziecka poczętego swojego błogosławieństwa, co stało się inspiracją do powołania Centralnego Ośrodka Duchowej Adopcji, z siedzibą na Jasnej Górze. Zadaniem Ośrodka jest m.in. organizowanie przyrzeczeń Duchowej Adopcji dla licznie przybywających do sanktuarium pielgrzymów z kraju i zagranicy.

W 1994 r. obrońcy życia pod kierunkiem o. Sebastiana Mateckiego opracowali i wydali za zgodą władz kościelnych pierwszą książkę o duchowej adopcji. Watykański Komitet Obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, zalecił modlitwę Duchowej Adopcji jako skuteczny środek budowania kultury życia.

Ruch Krzewienia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego posiada swój statut, z precyzyjnie opracowanym programem działania, dotyczącym obrony życia i rodziny. Program jest konsekwentnie realizowany przez animatorów skupionych przy Jasnogórskiej Pani. Animatorzy realizują założenia Apostolatu Fatimskiego, w którym zrodziła się modlitwa, promując ją i organizując przyrzeczenia w terminach sprzyjających jak najliczniejszej frekwencji wiernych, wykorzystując: święta parafialne, kościelne, rekolekcje adwentowe, wielkopostne oraz pielgrzymki.

Począwszy od 1994 r. uroczyste przyrzeczenia Duchowej Adopcji składane są przez uczestników pieszych pielgrzymek przybywających na Jasną Górę, podczas Mszy świętych 15 sierpnia. Patronalnym świętem Duchowej Adopcji jest 3 maja - Święto Matki Bożej Królowej Polski.
W trosce o odpowiedni duchowy rozwój animatorów, prowadzone są dla nich systematyczne szkolenia formacyjne. Odbywają się one na Jasnej Górze dwa razy do roku w terminach: wiosennym i jesiennym.

Uroczyście przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego złożyć można na Jasnej Górze jutro, w Zwiastowanie Pańskie, podczas Mszy św. o godz. 9.30 i 18.30 w kaplicy Matki Bożej.

Na Jasnej Górze obchody Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia zainaugurowała sobotnia (21.03) ogólnopolska 35. Pielgrzymka Obrońców Życia. Jej uczestnicy zwrócili się z apelem o opamiętanie, porzucenie kultury śmierci i budowanie w naszej Ojczyźnie cywilizacji życia i miłości. Podczas spotkania przypomniano, że prawo stanowione dla wierzących nie może być nadrzędnym wobec prawa naturalnego.

Bp Jan Wątroba, przewodniczący Rady ds. Rodziny Episkopatu Polski wzywał do podejmowania odważnych działań - protestów, marszów, apeli, a nade wszystko do modlitwy w obronie nie tylko życia, ale także obrazu małżeństwa i rodziny. - Niszczenie dotychczasowego, uświęconego przez religię, przez tradycję obrazu małżeństwa i rodziny, walka z tymi, jak to dziś się mówi, stereotypami, to jest niebezpieczne i stąd konieczność mobilizacji wszystkich sił – powiedział bp Wątroba.

Obrońcy życia z Jasnej Góry apelowali do prezydenta o nieratyfikowanie antyprzemocowej Konwencji CAHVIO, do rządu o pilne wycofanie z aptek śmiercionośnych „pigułek dzień po” oraz do Sejmu o odrzucenie projektu ustawy „o leczeniu niepłodności” legalizującego in vitro.
„In vitro nie jest procedurą życia, jest procedurą śmierci. Ponad 90 procent poczętych tą metodą dzieci umiera przed narodzeniem. Jest to procedura śmierci i kalectwa, zupełnie niepotrzebna, bo mamy etyczną, skuteczną i dwa razy tańszą naprotechnologię”, przypomniał dr inż. Antoni Zięba z Federacji Ruchów Obrony Życia.
Obrońcy życia apelują także do Polaków o wybór na urząd prezydenta, osoby, która stać będzie na straży życia od poczęcia, bronić będzie konstytucyjnych praw rodziny i jednoznacznie opowie się przeciw ideologii gender.
it / Jana Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 marca 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-03-20 18:32 Jutro XXXV Pielgrzymka Obrońców Życia na Jasną Górę

Konwencja o przemocy, związki jednopłciowe, polityka prorodzinna, edukacja seksualna oraz ustawa o in vitro, to tematy, jakie poruszono dzisiaj podczas konferencji prasowej zapowiadającej XXXV Pielgrzymkę Obrońców Życia na Jasną Górę, która odbędzie się w sobotę 21 marca. Organizatorzy pielgrzymki - Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka spotkało się już dziś z mediami w siedzibie Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.

O konwencji o przemocy i jej skutkach, a także zagrożeniach jakie niesie dla wiary i moralności mówił podczas konferencji ks. inf. Ireneusz Skubiś, honorowy redaktor naczelny tygodnika katolickiego „Niedziela”. - Działania Unii Europejskiej sprzyjają ateizmowi. Natomiast dodatkowo działania dotyczące konwencji przemocowej wprowadzają opcję gender – twierdził ks. Skubiś i wskazał na „konieczność budowania tożsamości katolickiej”.

Następnie red. Mariusz Książek z „Niedzieli” przedstawił stanowisko episkopatu m. in. dotyczące metody in vitro i konwencji o przemocy, w którym podkreśla się „zmianę modelu społecznego z tradycyjnego na model wynikający z laickiej kultury”.

Dr Andrzej Margasiński, pracownik naukowy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, autor obszernego komentarza do amerykańskich badań prof. Regnerusa nad dorosłymi dziećmi wychowanymi przez związki jednopłciowe, autor wielu artykułów na temat homoseksualizmu omówił „metodologie badań nad konsekwencjami wychowania dzieci przez związki jednopłciowe”.

Prelegent wskazał m. in. na metodologiczny aspekt badań nad rodzicielstwem homoseksualnym i na tendencje polityczne Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. – W badaniach dokonuje się manipulacji danymi – podkreślił Margasiński. „Natomiast obiektywne badania o których się nie mówi w mediach pokazują, że dzieci najlepiej wzrastają i wychowują się w pełnych tradycyjnych rodzinach” – zaznaczył.

Dr Paweł Wosicki, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia podkreślił, że „polityka rodzinna na płaszczyźnie aksjologiczno-prawnej jawi się jako antyrodzinna”. „Mamy w Polsce katastrofę demograficzną ponieważ brakuje prawdziwej polityki prorodzinnej państwa – uważa Wosicki i zwraca uwagę, że obecnie Polska ma jedne z najniższych wskaźników dzietności w Europie.

Przybliżając historię pielgrzymki Obrońców Życia na Jasną Górę dr inż. Antoni Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka przypomniał, że początki tego pielgrzymowania sięgają roku 1980. - Wówczas 12 października 1980 r. zaczęła działać Krucjata Modlitwy w Obronie Życia Poczętych Dzieci. Natomiast w maju 1981 r. odbyła się pierwsza pielgrzymka. Dla idei tego pielgrzymowania decydujące znaczenie miało spotkanie z ówczesnym biskupem częstochowskim Stefanem Barełą –wspominał Antoni Zięba.

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka przedstawił również podpisany 7 lutego 2015 r. w piwnicy bloku śmierci w Auschwitz „Apel Oświęcimski”, w którym jego sygnatariusze przypominają, że „ każdy człowiek ma prawo do życia, każde poczęte dziecko także”, i apelują, aby nie było „ nigdy więcej w Polsce ani w jakimkolwiek innym kraju ludobójczych produktów firmy IG Farbenindustrie i jej zbrodniczych kontynuatorów” oraz domagają się wyeliminowania zamachów na życie ludzkie – zarówno tych realizowanych poprzez aborcję chirurgiczną, jak i przez środki farmakologiczne typu RU-486 czy ellaOne”.

Dr Zięba odniósł się również do kwestii in vitro i edukacji seksualnej w Polsce. – Nieprawdą jest powtarzanie w przekazie medialnym, że nie mamy regulacji prawnej ws. in vitro. Otóż jest ona zapisana w Kodeksie Karnym w artykule 157a - stwierdził dr Zięba.

Natomiast dr n. med. Wanda Terlecka, przewodnicząca Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich mówiła o zagrożeniach związanych z legislacyjnymi pracami nad ustawą o in vitro - Działanie in vitro nie jest jakimkolwiek działaniem leczącym niepłodność. W in vitro przyjmuje się, że koniecznie trzeba zabić 10 istnień ludzkich, aby mógł się narodzić jeden człowiek. W trakcie działania in vitro zawsze jest dokonywana selekcja wśród istnień ludzkich- mówiła dr Terlecka.

„Wszystkie dzieci poczęte metodą in vitro zaliczają się do grupy zwiększonego ryzyka zachorowań i przedwczesnej śmierci – ostrzegała dr Terlecka i wskazała na negatywne skutki zdrowotne i moralne dla rodziców, szczególnie dla matek, decydujących się na metodę in vitro.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 20 marca 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-03-15 17:04 Symbole ŚDM u Sióstr Zmartwychwstanek

W drugim dniu peregrynacji w archidiecezji częstochowskiej, w niedzielę 15 marca symbole ŚDM były obecne w częstochowskim domu Sióstr Zmartwychwstanek, które od ponad stu lat służą pielgrzymom, przybywającym na Jasną Górę. Z tej okazji odbyła się również akcja ewangelizacyjna w Alejach Najświętszej Maryi Panny.

W ramach czuwania modlitewnego wystąpił zespół ewangelizacyjny „Strefa Chwały”, głoszony był kerygmat, zaprezentowane zostały dwie pantomimy: „Jesus lives” i „Set me free” mówiące o tym, że człowiek na własne życzenie może się oddalić od Pana Boga, ale On zawsze na niego czeka. Następnie odbyła się modlitwa uwielbienia i adoracja Krzyża.

Podczas ewangelizacji świadectwami podzielili się: Agnieszka Armacińska – członkini Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji i Dariusz Kowalski – znany aktor.

„Bardzo dobrze byłam znana w różnych lokalach, w Don Kichocie i w dyskotekach. Bardzo imprezowałam. Mało tego - przyjaźniłam się z ludźmi ze światka przestępczego. Byłam uzależniona od kart, chodziłam do wróżki, sama też zaczęłam sobie stawiać karty i może to dziwne, ale zanim wyszłam z domu, to musiałam sobie postawić karty. Chodziłam do wróżki bardzo często, 2-3 razy w tygodniu” – opowiadała o swoim życiu Agnieszka Armacińska. „I w pewnym momencie, podczas rekolekcji adwentowych 5 lat temu, Pan posłużył się moim lenistwem. Pamiętam, że po pierwszym dniu rekolekcji wyrzuciłam wszystkie senniki i stopniowo zaczęłam zastanawiać się nad tym, co dzieje się w moim życiu” - kontynuowała Agnieszka Armacińska.

Wspominała również, że „w ostatnim dniu rekolekcji było odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych; ojciec rekolekcjonista pytał, czy wyrzekam się Szatana, który jest głównym sprawcą grzechu, czy wierzę w Boga. Gdy powiedział: "czy wyrzekasz się Szatana?", zaczęłam strasznie płakać” i dodała „wyspowiadałam się. Po tej spowiedzi i Eucharystii stwierdziłam, że zrywam całkowicie z tym, co robiłam, że będę się starała w ramach zadośćuczynienia uczęszczać codziennie na Eucharystię.”
„Moje życie zupełnie się zmieniło, o 180 stopni. Pan Bóg działa, jest żywy i może każdego doświadczyć, każdego może dotknąć swoją miłością, tylko wystarczy się na Niego odrobinę otworzyć, a On z całą swoją mocą rozwali okna, serducha i będzie działał” – zakończyła członkini Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji

„Każdy z nas otrzymał dar życia Bożego na chrzcie świętym, dar Ducha Świętego. Zostaliśmy zanurzeni w śmierci Boga, jak pisze św. Paweł. Ja też, ze mną też tak było: urodziłem się, wychowałem w rodzinie katolickiej, miałem łaskę wiary, widziałem swojego ojca na kolanach” - mówił Dariusz Kowalski. Znany aktor wyznał, że „różne były w rodzinie sytuacje, ale łaska wiary została mi przekazana”. - I co się stało, że umarłem? W pewnym momencie życia wybrałem swoje własne pomysły. Kiedy poszedłem na studia, stwierdziłem nagle, że będę układał swoje życie po swojemu, tak jakbym powiedział Panu Bogu, żeby On zszedł z tronu i teraz ja się na nim rozsiądę – mówił Kowalski.

„Miałem w życiu taki moment, kiedy tak żyłem, układałem życie po swojemu, i nagle, w pewnym momencie, co się stało? Skończyłem studia, poznałem moją żonę, ślub, urodziła się nasza córka i żyliśmy tak po prostu, jak to często bywa w rodzinie katolickiej - idziemy na Mszę św., a potem do supermarketu - Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek, jak mówi przysłowie” – kontynuował i dodał, że „niesamowite są doświadczenia życia słowem Bożym, które przychodzi po prostu, ot tak. To są nieprawdopodobne historie. Można stanąć po jednej albo po drugiej stronie krzyża, w stadzie kozłów albo owieczek; przez swoje wybory to ja sam ustawiam się wobec miłości Boga - albo ją przyjmuję, albo ją odrzucam i to jest sąd, którego ja sam na sobie dokonuję”.

Mówiąc o swoim życiu Dariusz Kowalski wyznał jak Bóg naznaczył jego życie i rodzinę chorobą żony. - Moja żona ma teraz dwie choroby nowotworowe. Pamiętam sytuację, że zanim otrzymaliśmy wyniki badań, najpierw podziękowaliśmy Bogu za te wyniki, z góry, bo nie wiedzieliśmy, czy po tym, jak już je otrzymamy, będzie nas stać na to, żeby za nie podziękować - opowiadał Kowalski. „I moja żona podziękowała szczególnie za te wyniki, za to, jakie będą. Kiedy okazało się, że ma nowotwór, przyjęła to mniej więcej tak, jakby to, że ją nos swędzi; wiedziała, że to jest dar od Pana Boga” – kontynuował Kowalski.

„Ja wierzę w to, że wszystko, co dostaję, ma sens. Są doświadczenia trudne, ale po prostu wiem, że to dostałem od Taty - Pan Bóg mówi: "Ja cię ukochałem takiego, jakim jesteś" - doświadczam tego codziennie w tym dziękczynieniu i to pozwala mi przyjmować z pokorą wszystko, co przychodzi, bo to jest dar od Boga. On mnie wychowuje i prowadzi mnie do siebie. Niech Jego chwała będzie w sercu każdego z nas!” - podsumował aktor.

Jeszcze dziś w godzinach od 20.15-24.00 Ruch Światło-Życie poprowadzi czuwanie przy symbolach ŚDM w kościele rektorackim pw. Najświętszego Imienia Maryi w Częstochowie.
ks. mf, mż / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 15 marca 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-03-15 10:11 Abp Depo do maturzystów: jesteśmy przy krzyżu, by z odwagą opowiedzieć się za Chrystusem

Jesteśmy tutaj, przy krzyżu, by z odwagą wiary opowiedzieć się za Chrystusem - podkreślił abp Wacław Depo metropolita częstochowski, który wieczorem 14 marca przewodniczył Mszy św. na Jasnej Górze podczas pielgrzymki maturzystów archidiecezji częstochowskiej. Msza św. poprzedziła przywitanie symboli ŚDM krzyża i ikony Salus Populi Romani w archidiecezji częstochowskiej.

Na Mszy św. zgromadziło się ponad 1 tys. maturzystów z archidiecezji częstochowskiej. Mszę św. z metropolitą częstochowskim koncelebrowali duszpasterze młodzieży i księża katecheci.

„Niech to spotkanie z Chrystusem w Domu Matki będzie wezwaniem do dostosowania życia do Ewangelii, do nawrócenia, do dotknięcia miłosierdzia i do pogłębienia wiary” – witał maturzystów w sanktuarium o. Krystian Gwioździk, podprzeor Jasnej Góry.

W homilii abp Depo przypomniał młodym słowa Jana Pawła II wypowiedziane w Nowej Hucie w 1979 r. „Budowałem razem z wami na fundamencie krzyża”. - Te słowa były prawdą, która nie tylko niepokoi, ale musi boleć- stwierdził abp Depo.

Metropolita częstochowski wskazując na znaczenie okresu Wielkiego Postu przypomniał, że „Wielki Post podpowiada nam, że trzeba się ocknąć i obudzić w sobie wewnętrznego człowieka” - Każdy dzień Wielkiego Postu przybliża nam perspektywę krzyża na Golgocie. To jest nie tylko prawda historyczna, ale fakt łączący niebo z ziemią - mówił.

Odnosząc się do współczesnych opinii, że chrześcijaństwo jest przeciwko ludzkości abp Depo podkreślił, że „tylko chrześcijaństwo odważyło się włączyć ciało człowieka w wewnętrzne życie Boga”. - Chrześcijaństwo nie jest przeciwko ludzkości. – podkreślił abp Depo i dodał, że „wielka miłość Boga nie objawiła się w sensacjach, ideach filozoficznych i socjologicznych, ale ma ludzką twarz Syna Bożego. Chrystus odbywa wewnętrzną walkę o człowieka w Ogrójcu”.

Nawiązując do hasła peregrynacji symboli ŚDM „Dotknąć miłosierdzia” arcybiskup zaznaczył, że „ta prawda jest siłą pokonującą kłamstwo i obłudę”.

Metropolita częstochowski wskazał na wiarę Maryi i przypomniał, że to Maryja „wprowadza nas w tajemnicę Syna”. - Kim jest człowiek bez Boga. Jest chodzący, rozumny pychą jak faryzeusz z Ewangelii. Kim jest człowiek złączony z Bogiem. Na wzór celnika z Ewangelii jest istotą doświadczającą grzechu i Oblicza miłosiernego Boga. – mówił arcybiskup i kontynuował, że „przed Bogiem ważne jest zdejmowanie masek. W Chrystusie poznajemy prawdę o sobie”.

Za znanym filozofem Pascalem abp Depo podkreślił, że „ poznanie siebie bez poznania Boga rodzi rozpacz, natomiast poznanie Boga bez poznania siebie rodzi pychę”.

Po Mszy św. o godz. 20.00 nastąpiło powitanie symboli ŚDM krzyża i ikony Salus Populi Romani przy figurze Matki Bożej na placu jasnogórskim. Następnie w bazylice jasnogórskiej odbył się program ewangelizacyjny, zabrzmiał m. in. śpiew „Akatystu”.

Na rozpoczęcie peregrynacji symboli ŚDM w archidiecezji częstochowskiej abp Depo o godz. 21.00 w kaplicy Matki Bożej przewodniczył modlitwie Apelu Jasnogórskiego. - Przychodzimy z prawdą o naszym życiu. Tym co najpiękniejsze mogło wydarzyć się na naszej ziemi to chrześcijaństwo. Za św. Janem Pawłem II powtarzamy: „Jestem bardzo w rękach Boga”. – mówił w rozważaniu abp Depo.

Po Apelu Jasnogórskim w procesji symbole ŚDM zostały przeniesione do Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie w kościele seminaryjnym pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana rozpoczęło się czuwanie modlitewne dla wiernych z miasta i archidiecezji pod przewodnictwem kleryków WSD.

Peregrynacja znaków Światowych Dni Młodzieży w archidiecezji częstochowskiej odbywa się w dniach 14-28 marca. Symbole ŚDM nawiedzą m.in. 32 parafie, 28 szkół, domy zakonne oraz 6 szpitali.

Jak informuje ks. Adam Polak, sekretarz wydziału duszpasterskiego kurii metropolitalnej oraz jeden z koordynatorów przygotowań do ŚDM w archidiecezji częstochowskiej, symbole Światowych Dni Młodzieży dotrą praktycznie do każdego dekanatu archidiecezji. Będą m.in. w Wyższym Seminarium Duchownym, na Kalwarii w Praszce, w Wieluniu, Pajęcznie, Radomsku, Zawierciu.

Symbole ŚDM będą niesione podczas Drogi Krzyżowej z archikatedry Świętej Rodziny na Jasną Górę 27 marca. Pożegnanie symboli odbędzie się 28 marca przed archikatedrą Świętej Rodziny.
ks. mf / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 15 marca 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-03-14 11:47 Dzisiaj symbole ŚDM przybędą do archidiecezji częstochowskiej

Dzisiaj symbole ŚDM przybędą do archidiecezji częstochowskiej. Ich powitanie nastąpi 14 marca o godz. 20.00 na Jasnej Górze. Rozpoczęcie peregrynacji ŚDM w archidiecezji częstochowskiej połączone jest z pielgrzymką maturzystów archidiecezji częstochowskiej na Jasną Górę.

Wcześniej, o godz. 18.30 w bazylice jasnogórskiej, abp Wacław Depo będzie przewodniczył Mszy św. w intencji maturzystów i dobre owoce peregrynacji znaków ŚDM w archidiecezji.

Po Mszy św. o godz. 20.00 nastąpi powitanie symboli ŚDM krzyża i ikony Salus Populi Romani przy figurze Matki Bożej na placu jasnogórskim. Następnie w bazylice jasnogórskiej odbędzie się program ewangelizacyjny i o godz. 21.00 w kaplicy Matki Bożej odbędzie się Apel Jasnogórski.

Po Apelu Jasnogórskim w procesji symbole ŚDM zostaną przeniesione do Wyższego Seminarium Duchownego. O godz. 22.00 w kościele seminaryjnym pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana rozpocznie się czuwanie modlitewne dla wiernych z miasta i archidiecezji pod przewodnictwem kleryków WSD.

Peregrynacja znaków Światowych Dni Młodzieży w archidiecezji częstochowskiej odbędzie się w dniach 14-28 marca. Symbole ŚDM nawiedzą m.in. 32 parafie, 28 szkół, domy zakonne oraz 6 szpitali.

Jak informuje ks. Adam Polak, sekretarz wydziału duszpasterskiego kurii metropolitalnej oraz jeden z koordynatorów przygotowań do ŚDM w archidiecezji częstochowskiej, symbole Światowych Dni Młodzieży dotrą praktycznie do każdego dekanatu archidiecezji. Będą m.in. w Wyższym Seminarium Duchownym, na Kalwarii w Praszce, w Wieluniu, Pajęcznie, Radomsku, Zawierciu.

Symbole ŚDM będą niesione podczas Drogi Krzyżowej z archikatedry Świętej Rodziny na Jasną Górę 27 marca. Pożegnanie symboli odbędzie się 28 marca przed archikatedrą Świętej Rodziny.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 14 marca 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-03-13 10:11 „24 godziny dla Pana” w archidiecezji częstochowskiej

Odpowiadając na wezwania papieża Franciszka archidiecezja częstochowska przyłącza się do światowej inicjatywy modlitewnej „24 godziny dla Pana”, która odbędzie się 13 i 14 marca. Przez całą dobę w wybranych kościołach archidiecezji będzie trwała nieustanna modlitwa m.in. o pokój na świecie, o wolność dla prześladowanych chrześcijan, za synod poświęcony małżeństwu i rodzinie oraz w intencjach papieża Franciszka w drugą rocznicę jego wyboru na Stolicę Piotrową.

„24 godziny dla Pana”, która odbędzie się od godz. 17.00 13 marca do godz. 17.00 14 marca. Będzie ona realizowana w Częstochowie w kościele św. Jana Kantego i kościele Najświętszego Imienia Maryi, w Radomsku w kościele św. Marii Magdaleny, w Wieluniu w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Pocieszenia, w Myszkowie w kościele św. Piotra i Pawła oraz w Zawierciu w kościele Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Inicjatywa „24 godziny dla Pana” w archidiecezji częstochowskiej poprzedzi Peregrynację znaków Światowych Dni Młodzieży, która w archidiecezji częstochowskiej odbędzie się w dniach 14-28 marca.
ks. mf / Częschowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 13 marca 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-03-09 11:27 Jasna Góra: tylko na modlitwie kobieta może odczytywać swoje powołanie

O konieczności wytrwałej modlitwy, która daje pokój serca i pozwala właściwie realizować życiowe powołanie, przypomniał na Jasnej Górze bp Łukasz Buzun.

Kaliski biskup pomocniczy przewodniczył Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej z racji obchodzonego 8 marca w Sanktuarium Święta Kobiet u Najpiękniejszej z Niewiast. Gościem spotkania była Patrycja Hurlak, autorka książki „Nawrócona wiedźma”.

W kazaniu biskup Łukasz Buzun przywołując biblijne postacie kobiet podkreślił, że ich wielką siłą była codzienna modlitwa i zaufanie Bogu. - Przez bliskość z Bogiem, stawianie Go na pierwszym miejscu one potrafiły stawiać czoła codzienności – przypomniał kaznodzieja. Zauważył, że „tylko modlitwa, czyli nawiązywanie relacji osobowej z Jezusem, pozwala człowiekowi na uświęcenie”. – Modlitwa pozwala kobiecie opanować emocje i uczucia, przede wszystkim te negatywne, które łatwą przychodzącą – mówił biskup i podkreślił, że to rozmowa z Bogiem pozwala „umieścić wszystko na właściwym miejscu, sprawić, by złość, bunt czy egoizm nie zubożyły człowieczeństwa, nie zdominowały wnętrza, nie ograniczyły serca”.

– Jeśli oddalamy się od Boga wtedy łatwo nam usprawiedliwiać naszą postawę ekonomią, polityką, łatwo się porównywać z innymi i maleć w naszym człowieczeństwie – mówił kaznodzieja. Apelował, by nie dać się zwodzić głośnymi okrzykami feministek, które „chcą zdominować życie polityczne i zatrzeć różnicę miedzy mężczyzną i kobietą, mówić tylko o rolach społecznych”. – To od podstaw jest fałszywe – podkreślił biskup. Przypominał, że tylko wiara łączy człowieka z Bogiem, wiara oparta na Dekalogu, na konkretnych przykazaniach, których nie wolno minimalizować czy dostosowywać do współczesnych realiów. - Tylko na modlitwie człowiek odnajduje właściwe powołanie, tylko na modlitwie możemy się uświęcić i tylko przez modlitwę możemy promieniować świętością na innych – mówił kaliski biskup pomocniczy. Podkreślił, że najlepszym wzorem na drodze naszego życia jest Maryja, której życie zawsze było zgodą na wolę Bożą.

Od ośmiu lat celem Święta Kobiet u Najpiękniejszej z Niewiast na Jasnej Górze jest przede wszystkim wspólna modlitwa w intencji wszystkich pań, dziękczynienie za dar bycia kobietą i refleksja nad geniuszem kobiecego powołania, o którym mówił św. Jan Paweł II.

Gościem tegorocznego spotkania była Patrycja Hurlak, aktorka, uwolniona od magii i czarów, autorka książki „Nawrócona wiedźma”. Podczas świadectwa wygłoszonego w kaplicy różańcowej przekonywała, że „warto wszystko postawić na Jezusa, bo tylko On daje pokój serca i pozwala człowiekowi godnie żyć”. - Przez czytanie horoskopów w kolorowych pismach otworzyłam się na działanie złego ducha, potem wchodziłam w to dalej, pojawiły się magiczne przedmioty, amulety, talizmany na szczęście, wróżby, weszłam w okultyzm, brnęłam w to dalej i dalej, to była dla mnie wielka tragedia”. - Trzeba było wiele czasu i wysiłku, by z tego wyjść, ale dziś jestem szczęśliwa, że moim oblubieńcem jest Jezus – mówiła Patrycja Hurlak. Zachęcała, by przede wszystkim poprzez prostą rozmowę, wyjaśnianie przykazań i nazywanie grzechów po imieniu przekonywać innych do Jezusa.

Zebranych w kaplicy różańcowej powitał o. Jan Poteralski, podprzeor Jasnej Góry, który podziękował wszystkim kobietom za ich wkład w życie Kościoła i Ojczyny i apelował, by wbrew trendom świata były dumne z tego, że są katoliczkami i Polkami.

Małe niespodzianki, ręcznie wykonane kwiatki, przygotowali dla kobiet uczniowie ze Szkoły im. Małego Powstańca w Częstochowie.

Organizatorami Święta Kobiet u najpiękniejszej z Niewiast już po raz ósmy byli: Oddział w Częstochowie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oraz Radio Jasna Góra.
it / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 09 marca 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-03-07 18:50 Częstochowa: zmarł ks. Ludwik Warzybok, wieloletni dyrektor Wydziału Katechetycznego

W wieku 94 lat życia, w 67. roku kapłaństwa 7 marca w Częstochowie zmarł ks. prał. Ludwik Warzybok, emerytowany wieloletni dyrektor Domu Księży im. Jana Pawła II w Częstochowie oraz wieloletni dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Częstochowie.

Ks. prał. Ludwik Warzybok urodził się 27 stycznia 1921 r. w Siedliskach na ziemi rzeszowskiej. Po siedmiu klasach w Szkole Podstawowej kontynuował naukę w tzw. wydziałówce w Rzeszowie. Następnie wstąpił do Niższego Seminarium Ojców Paulinów na Skałce. Po juwenacie i „małej maturze” ks. Warzybok odbył nowicjat w leśniowskim klasztorze w pobliżu Częstochowy.

Sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne przypadły na lata okupacji. Czasy był trudne, seminaria duchowne zlikwidowane. Ze względu na bezpieczeństwo seminarium paulińskie - oczywiście tajne - przeniesiono z Krakowa na Jasną Górę. Jednak po otrzymaniu tzw. niższych święceń na Jasnej Górze ks. Warzybok przeniósł się do Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Częstochowskiej, które wtedy mieściło się w Krakowie.

Po święceniach kapłańskich, które otrzymał 21 listopada 1948 r. z rąk bp. Teodora Kubiny, pracował jako wikary w parafiach w Osjakowie, w parafii św. Jakuba w Częstochowie i w parafii św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu-Pogoni, dokąd bp Zdzisław Goliński przeniósł ks. Warzyboka w 1959 r., powierzając mu katechizowanie młodzieży i funkcję wizytatora rejonowego w Zagłębiu.

W 1964 r. ks. Warzybok wrócił do Częstochowy - został mianowany wizytatorem nauczania religii i dyrektorem Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej. Katechizował równocześnie w Domu Dziecka prowadzonego przez Siostry Oblatki w Częstochowie, w Zakładzie Wychowawczym Sióstr Józefitek w Częstochowie i liceach częstochowskich.

Ks. Warzybok był także wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego i – z nominacji kard. Stefana Wyszyńskiego – krajowym duszpasterzem nauczycieli, członkiem Komisji Episkopatu ds. Nauczania Religii.

Ks. Ludwik Warzybok przez 28 lat był kierownikiem Wydziału Katechetycznego i wizytatorem. Pełnił posługę drugiego kapelana Klubu Inteligencji Katolickiej w Częstochowie. Przez ponad 30 lat kierował Domem Księży Emerytów w Częstochowie. Ks. Warzybok przeprowadził remont i rozbudowę tego domu. Kamień węgielny pod budowę Domu poświęcił Jan Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki do Polski, w 1979 r.

Współpracował z redakcjami wielu pism kościelnych m.in. „Ateneum Kapłańskim”. Jako publicysta współpracował z „Biblioteką Kaznodziejską” ponad 50 lat. Od 1981 r. do 2011 r. był współpracownikiem „Niedzieli”, gdzie publikował artykuły, a także, niezwykle popularne, cotygodniowe komentarze liturgiczne, które zostały następnie wydane w serii Biblioteka „Niedzieli”. Współpracował z Radiem Jasna Góra, gdzie w cotygodniowych felietonach przybliżał nauczanie Jana Pawła II. Jego zainteresowania literackie znajdowały również odbicie w tworzeniu wierszy, niektóre z nich były publikowane w „Niedzieli”.

Zmarły kapłan był kapelanem kilku zgromadzeń zakonnych, kanonikiem Kapituły Bazyliki Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 10 marca. Msza św. zostanie odprawiona w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie. Po Mszy św. ciało zmarłego zostanie złożone w Grobowcu Kapłanów na cmentarzu Św. Rocha w Częstochowie. Liturgii pogrzebowej będzie przewodniczył abp senior Stanisław Nowak.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 07 marca 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-03-07 18:47 „Kobieta nadzieją chrześcijaństwa” – sympozjum w Częstochowie

„Kobieta nadzieją chrześcijaństwa” - to temat sympozjum, które 7 marca odbyło się w redakcji tygodnika katolickiego „Niedziela” w Częstochowie. Sympozjum odbyło się z inicjatywy Akcji Katolickiej archidiecezji częstochowskiej przy współpracy tygodnikiem.

- W dzisiejszym świecie bardzo ważne jest przypomnienie nauczania św. Jana Pawła II o godności i odpowiedzialności kobiet - powiedział na początku ks. Jacek Michalewski kapelan Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej.

O zaangażowaniu społecznym Akcji Katolickiej mówiła Halina Szydełko, prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. „Należy zmieniać myślenie ludzi, budować ich chrześcijańską świadomość” - mówiła Halina Szydełko.

Mówiąc o zaangażowaniu członków Akcji Katolickiej w społeczeństwie prezes KIAK podkreśliła „konieczność obecności Akcji Katolickiej w mediach i to nie tylko w tych katolickich”.

Halina Szydełko odniosła się również do konwencji o zapobieganiu przemocy wobec kobiet i zaznaczyła, że „tak naprawdę w dokumencie tym nie chodzi o obronę kobiet”.

Na rolę Akcji Katolickiej w budowaniu opcji chrześcijańskiej w Polsce zwrócił uwagę ks. inf. Ireneusz Skubiś honorowy redaktor naczelny tygodnika katolickiego „Niedziela”. – Bardzo ważne jest to, ale społeczeństwo kierowało się opcją chrześcijańską. Trzeba budować wytrwale świadomość katolicką społeczeństwa w rodzinach, w życiu społecznym, w mediach – mówił ks. Skubiś.

„Ideologia gender jest dużym zagrożeniem dla chrześcijaństwa i dla chrześcijańskiej Europy” – kontynuował ks. Skubiś.

O konieczności obrony wartości chrześcijańskich w życiu społecznym mówił dr Artur Dąbrowski, prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej.

Prelegent przypomniał członkom Akcji Katolickiej przesłanie encykliki Leona XIII „Sapientiae Christianae”. – Przesłanie tej encykliki o obowiązkach obywatelskich chrześcijan jest wciąż aktualne, zwłaszcza dlatego, że na naszych oczach bardzo żywotna jest wciąż ideologia marksizmu, która odrzuca wymiar duchowy życia ludzkiego – mówił Artur Dąbrowski.
„Co znaczy, że kobieta jest nadzieją chrześcijaństwa?” – pytał kolejny prelegent ks. Sławomir Bednarski, prezes Fundacji „Servire Homini” – Kobieta jest tą osobą, która nie tylko rodzi i jest u początku człowieka. Kobieta zajmuje się wychowaniem człowieka, buduje jego kręgosłup moralny – powiedział ks. Bednarski.

„Wychowanie dziecka to jest najważniejsze zadanie każdej kobiety” – dodał prelegent.

Ks. Bednarski odnosząc się krytycznie do konwencji o zapobieganiu przemocy wobec kobiet przypomniał, że treści tego dokumentu bazują na myśli i poglądach lewicowego ideologa Antonio Gramsciego. – Trzeba przypomnieć, że najpierw rewolucja kulturalna w 1968 r. sięgnęła po tego ideologa socjalistycznego. W obieg zaczęto wprowadzać nowe pojęcia, słowa klucze, takie jak m. in. równouprawnienie, tolerancja, płeć kulturowo-społeczna i neutralność światopoglądowa – mówił ks. Bednarki i dodał, że „odbył się wówczas swoisty marsz przez instytucje z marksizmem kulturowym”.

Prelegent podsumowując zaznaczył, że „konwencja jest tak naprawdę przeciwko rodzinie i kobietom”.

Kolejnymi prelegentkami były: Ewa Lichterowicz, dyrektor Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej i Ewa Wesołowska, psycholog, muzyk i pedagog.

„Praca z ofiarą przemocy wymaga wiedzy, troski i cierpliwości” – mówiła Ewa Lichterowicz. Natomiast Ewa Wesołowska przybliżyła temat: „Kobieta - rozpoznać jej piękno”. – Kobieta i mężczyzna są inni, aby się uzupełniać – podkreśliła Wesołowska.

Podczas sympozjum ks. inf. Ireneusz Skubiś otrzymał odznaczenie Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej „Medal im. bp. Teodora Kubiny”.

W sympozjum wzięli udział m. in. członkowie Akcji Katolickiej z archidiecezji częstochowskiej.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 07 marca 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-03-06 23:27 Częstochowa: nabożeństwo ekumeniczne z okazji ŚDM

„Czy wiecie, co wam uczyniłem?“ ( J13, 12b), pod takim hasłem w sobotę wieczorem w kościele ewangelickim Wniebowstąpienia Pańskiego w Częstochowie odbyło się nabożeństwo ekumeniczne z okazji Światowego Dnia Modlitwy.

Nabożeństwu przewodniczył ks. Adam Glajcar proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Częstochowie. – Zgromadziliśmy się na modlitwie, aby wspólnie zatrzymać się u stóp krzyża Chrystusowego i by czerpać z tego źródła miłości – mówił duchowny.

Kazanie wygłosił ks. dr Jarosław Grabowski, dyrektor Referatu Dialogu Ekumenicznego, międzyreligijnego, z niewierzącymi Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.

Odnosząc się do gestu umycia nóg przez Jezusa uczniom podczas Ostatniej Wieczerzy podkreślił, że „Chrystus uczy uczniów pokory”. – Grzeszny człowiek uczy się pokory od Boga – mówił kaznodzieja.

„Czy chrześcijanie XXI wieku rozumieją Jezusa?” – pytał ks. Grabowski dodając, że „łatwiej jest zrozumieć Jezusa, gdy żyje się Jego słowem, kiedy to słowo staje się pokarmem codziennym”.

Kapłan zwrócił również uwagę na znaczenie modlitwy, którą określił jako „zwrócenie serca i umysłu do Boga”.

„Bez modlitwy nie ma kochania Pana Boga” – kontynuował kaznodzieja i przypomniał za Albertem Schweitzerem, lekarzem, teologiem i duchownym luterańskim, że „modlitwy nie zmieniają świata, ale zmieniają ludzi, a to ludzie zmieniają świat”.

Nabożeństwo zakończyła wspólna modlitwa „Ojcze nasz” i błogosławieństwo Aaronowe udzielone przez wszystkich duchownych.

Wspólna modlitwa zgromadziła wiernych kościoła katolickiego i kościoła ewangelickiego.

Początki Światowego Dnia Modlitwy sięgają roku 1887, gdy wspólną modlitwę kobiet zainicjowała w USA w 1887 r. Mary Ellen James z Kościoła prezbiteriańskiego. Trzy lata później baptystki Helen Barret Montgomery i Lucy Peabody wezwały do obchodzenia Dnia Modlitwy w intencji misji zagranicznych, a także za biednych, bezrobotnych, pokrzywdzonych, emigrantów i ofiary wojny. W 1919 r. oba te, co roku odbywające się dni modlitwy kobiet, połączono i wspólne nabożeństwo odbyło się po raz pierwszy w pierwszy piątek Wielkiego Postu tegoż roku.

W Polsce pierwsze nabożeństwo ŚDMK odbyło się 4 marca 1927 r. w kościele baptystów w Łodzi.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 06 marca 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-03-06 11:23 Abp Depo: peregrynacja znaków ŚDM to okazja do rozmowy z Jezusem

„Czas peregrynacji znaków Światowych Dni Młodzieży oraz inicjatywy „24 godziny dla Pana” to okazja do osobistej rozmowy z Jezusem Nauczycielem o tym, co najważniejsze” – napisał abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, w przesłaniu na czas peregrynacji znaków Światowych Dni Młodzieży w archidiecezji częstochowskiej, która odbędzie się w dniach 14-28 marca br.

Słowo metropolity częstochowskiego zostanie odczytane we wszystkich kościołach i kaplicach archidiecezji częstochowskiej w niedzielę 8 marca br.

„Już dziś jednak pytamy się, czy możemy za ewangelicznym młodzieńcem odpowiedzieć, że w naszym życiu zawsze przestrzegaliśmy dziesięć Bożych przykazań?” – pyta abp Depo i dodaje „a może poranieni brakiem miłości, poczucia bezpieczeństwa czy braku akceptacji, skażeni ideologiami źle pojętej wolności zagubiliśmy się na drogach życia popadając w niewolę grzechu?”.

Metropolita częstochowski wskazuje na potrzebę oczyszczenia. - Wobec zagubionej ludzkości, a często tak konkretnego i bolesnego zagubienia wielu z nas, staje dziś Jezus Chrystus, który dokonuje oczyszczenia świątyni jerozolimskiej – pisze metropolita częstochowski. „Co nam chce przez to powiedzieć? Czy czyn Jezusa jest tylko wyrazem braku zgody na targowisko w domu Bożym? Czy może za postawą Chrystusa kryje się o wiele głębszy sens?” – pyta arcybiskup.

Metropolita częstochowski zachęca do praktyki sakramentu pokuty i pojednania, w którym Jezus – Baranek Boży „dokonuje oczyszczenia nas z grzechów”. Przypomina, że „dla właściwego przeżycia sakramentu pojednania i pokuty należy wypełnić warunki dobrej spowiedzi, którymi są: rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedź i zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu”.

Odnosząc się do peregrynacji znaków Światowych Dni Młodzieży abp Depo apeluje do wiernych archidiecezji częstochowskiej o "przyjęcie nauki Krzyża". - Prawdę o Baranku Bożym, który gładzi grzechy świata przypomina Kościół podczas każdej Eucharystii dodając, że błogosławieni są ci, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Wezwanie na ucztę Baranka rozpoczyna się od ewangelizacji, czyli głoszenia nauki Krzyża, co jest pierwszym i niezbywalnym prawem oraz obowiązkiem Kościoła, a zarazem każdego chrześcijanina – pisze abp Depo i dodaje, że „choć nauka Krzyża dla wielu jest głupstwem i zgorszeniem, dla nas pozostaje mocą i mądrością Bożą”.

Metropolita częstochowski wskazuje na św. Jana Pawła II, który „tak licznie gromadził młodych ludzi, pragnął, aby nauka Krzyża była przez nich nie tylko przyjęta, ale i głoszona”. „Dlatego 22 kwietnia 1984 r. w Rzymie podarował młodzieży czterometrowej wysokości Krzyż Światowych Dni Młodzieży. Papież mówił wówczas: „Drodzy młodzi, na zakończenie Roku Świętego powierzam wam znak Roku Jubileuszowego, Krzyż Chrystusa! Nieście go po całej ziemi jako znak miłości Pana Jezusa do całej ludzkości i głoście” – napisał metropolita częstochowski.

Peregrynację znaków Światowych Dni Młodzieży w archidiecezji częstochowskiej poprzedzi włączenie się w papieską inicjatywę adoracji i spowiedzi św. przez całą dobę „24 godziny dla Pana, która odbędzie się od godz. 17.00 13 marca do godz. 17.00 14 marca. Będzie ona realizowana w Częstochowie w kościele św. Jana Kantego i kościele Najświętszego Imienia Maryi, w Radomsku w kościele św. Marii Magdaleny, w Wieluniu w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Pocieszenia, w Myszkowie w kościele św. Piotra i Pawła oraz w Zawierciu w kościele Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Symbole ŚDM nawiedzą m.in. 32 parafie, 28 szkół, domy zakonne oraz 6 szpitali.

Jak informuje ks. Adam Polak, sekretarz wydziału duszpasterskiego kurii metropolitalnej oraz jeden z koordynatorów przygotowań do ŚDM w archidiecezji częstochowskiej, symbole Światowych Dni Młodzieży dotrą praktycznie do każdego dekanatu archidiecezji. Będą m.in. w Wyższym Seminarium Duchownym, na Kalwarii w Praszce, w Wieluniu, Pajęcznie, Radomsku, Zawierciu.

Powitanie symboli nastąpi na Jasnej Górze 14 marca pod przewodnictwem abp. Depo. Następnie symbole będą niesione podczas Drogi Krzyżowej z archikatedry Świętej Rodziny na Jasną Górę 27 marca. Pożegnanie symboli odbędzie się 28 marca przed archikatedrą Świętej Rodziny.

M.in. w częstochowskim domu Sióstr Zmartwychwstanek symbole będą obecne 15 marca od godz. 11.30 do godz. 14. Z tej okazji zaplanowana jest akcja ewangelizacyjna w Alejach Najświętszej Maryi Panny. Symbole ŚDM zostaną powitane i uroczyście wystawione w domu u Sióstr Zmartwychwstanek, które od ponad stu lat służą pielgrzymom, jacy przybywają na Jasną Górę. Będzie też głoszony kerygmat, pantomimy: „Jesus lives” i „Set me free”, świadectwa: Agnieszki Armacińskiej – członkini Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji i Dariusza Kowalskiego – znanego aktora, modlitwa uwielbienia, adoracja Krzyża.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 06 marca 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-03-04 13:43 8 marca Święto Kobiet na Jasnej Górze (zapowiedź)

Na Jasnej Górze już w najbliższą niedzielę 8 marca, odbędzie się "Święto Kobiet u Najpiękniejszej z Niewiast". Celem tego spotkania jest wspólna modlitwa przed Wizerunkiem Matki Bożej w intencji wszystkich polskich kobiet i uczenie się od Maryi "realizowania piękna kobiecego powołania".

O godz. 17.00 w Kaplicy Matki Bożej Mszy św. w intencji polskich kobiet przewodniczyć ma bp Łukasz Buzun z Kalisza. – Od Maryi chcemy uczyć się spojrzenia na nasze kobiece powołanie. Od Niej chcemy uczyć się przede wszystkim miłości do drugiego człowieka, pokory i oddania wszystkiego Bogu – powiedziała Ewa Miara z częstochowskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, które jest głównym organizatorem spotkania.

Iwona Krysiak dodała, że Święto Kobiet przeżywane na Jasnej Górze jest także alternatywą dla świeckich obchodów tego dnia. – Chcemy to święto przeżyć na Jasnej Górze, by pokazać polskim kobietom, kto dla nas jest wzorem. Chcemy pokazać, że dla nas najważniejszy jest Bóg i piękna polska tradycja – powiedziała przedstawicielka Civitas Christiana.

Gościem tegorocznego Święta Kobiet u Najpiękniejszej z Niewiast będzie Patrycja Hurlak, aktorka znana z wielu seriali telewizyjnych, która została uwolniona od różnych form magii, autorka książki „Nawrócona wiedźma”. W jednym z wywiadów Hurlak podkreśliła, że wielkim zagrożeniem jest dziś czytanie, zwłaszcza przez kobiety, horoskopów. - Nawet czytanie takich wymyślonych horoskopów świadczy o braku zaufania do Boga, czyli otwiera na działanie złego ducha. I on może potem robić spustoszenie w naszym życiu. To nie musi dziać się od razu. Zły duch jest jak wirus szpiegujący w komputerze. Wejdzie i może objawić się za pięć miesięcy albo za piętnaście lat, gdy nikt już tego nie powiąże z horoskopami – powiedziała Patrycja Hurlak.

Spotkanie z aktorką odbędzie się ok. godz.18.00, po zakończeniu Mszy św., w Kaplicy Różańcowej.

Podczas spotkania nie zabraknie niespodzianek dla wszystkich kobiet. Do udziału w jasnogórskim święcie kobiet zaproszone są całe rodziny, bowiem to w tym środowisku matki i żony mogą w pełni realizować swoje powołanie.

Organizatorami spotkania są Oddział w Częstochowie Katolickiego stowarzyszenia „Civitas Christiana” oraz Radio Jasna Góra.
it / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 04 marca 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-03-03 13:13 Jasna Góra: rozpoczęło się tegoroczne pielgrzymowanie maturzystów

Na Jasnej Górze rozpoczęło się tegoroczne diecezjalne pielgrzymowanie maturzystów. Przyjazdy uczniów szkół ponadgimnazjalnych to już zwyczaj młodych, którzy nie tylko modlą się o zdanie egzaminów, ale także szukają odpowiedzi, jaką drogę wybrać w swoim dorosłym życiu.

W ubiegłym roku co drugi maturzysta modlił się na Jasnej Górze. W sumie przybyło ich ok. 150 tysięcy. Wielu przyjeżdża tu po raz pierwszy, wielu też tutaj właśnie przystępuje do spowiedzi i decyduje o życiowym powołaniu.

- Dlaczego tu przyjechałem? Myślę, że dobrze jest poprosić Boga o pomoc, o skupienie, o wszelkie łaski potrzebne do pisania tego egzaminu – powiedział jeden z uczniów z Kielc. Jego kolega zauważył, że „pielgrzymka do Częstochowy znaczy dużo więcej niż tylko jeden dzień wolny w szkole”. - Jest dobrą rzeczą przeżywać ważne dla siebie chwile, w takim miejscu jak Częstochowa – podkreślił Michał.

Jako pierwsi w tym roku w dużych grupach przybyli uczniowie z diec. elbląskiej i kieleckiej. Z Elbląga i okolic przyjechało ok. 700 osób.

Paulina i Zuzanna z II Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu, przyjechały do jasnogórskiego sanktuarium pierwszy raz. - Przybycie na Jasną Górę jest dla mnie wielkim wydarzeniem, to wielkie wsparcie i wielkie duchowe przeżycie – powiedziała Zuzanna. Paulina jest przekonana, że tutaj wzmocniła swoją wiarę.

Młodzi z diec. elbląskiej podjęli nocne czuwanie w Kaplicy Matki Bożej. Jak zauważył ks. Mariusz Klimkowski, dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Elbląskiej, „jest to duży wysiłek, bo w jedną stronę trzeba pokonać ok. 500 km, młodzi biorą udział w nocnym czuwaniu, a potem jest powrót do domu". Jednak, jak podkreśla ks. Klimkowski, "to błogosławiony czas wielkiej modlitwy za wszystkich młodych ludzi”.

Pielgrzymka kieleckich maturzystów rozłożona jest na dwie grupy: pierwsza przyjechała 2 marca a druga dzisiaj (3 marca). W sumie z Kielc i okolic przyjechało ponad 4,5 tys. maturzystów.

Jak zwykle młodym towarzyszą na Jasnej Górze biskupi. Bp Jan Piotrowski z Kielc, zachęcał młodzież do trwania w Kościele i z Kościołem. - Mimo grzechów niektórych ludzi Kościoła, dajcie tej wspólnocie wasze piękno i wasze talenty, waszą miłość i gorliwość apostolską – mówił w kazaniu ordynariusz kielecki.
Z kolei bp Jacek Jezierski z Elbląga zauważył, że „z doświadczeń wielu pokoleń wynika, że Pan Bóg wybrał Jasną Górę, jako szczególny punkt orientacyjny dla nas, jako miejsce silnego światła, które rzuca niezawodny reflektor na lotnisku we mgle, światła, które bije z latarni morskiej wskazując żaglowcom bezpieczną drogę wejścia do portu. Jasna Góra pełniła przez wieki taką rolę dla córek i synów Kościoła katolickiego w Polsce. Dokonywało się to dzięki wytrwałej modlitwie przy obrazie Matki Zbawiciela, tak było, tak jest i niech tak będzie w przyszłości”.

Tegorocznym pielgrzymkom maturzystów towarzyszą słowa roku duszpasterskiego w Kościele „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. O. Wiesław Kundela, cysters z Jędrzejowa, od ponad dwudziestu lat katecheta, zauważył, że te słowa stanowią program nie tylko na Wielki Post, ale także wyznaczają rytm duchowych przygotowań do Światowych Dni Młodzieży.

- Pielgrzymka na Jasną Górę, jest potrzebna choćby po to, aby wyrwać się z maturalnego biegu, zachować higienę pracy i zastanowić się, jaki sens ma egzamin dojrzałości - przekonują młodzi.

Kończący się powoli dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych rok szkolny, to nie tylko wspomnienia z balu maturalnego, ale również okazja do refleksji nad zawiązanymi przyjaźniami i spotkanymi ludźmi. W programie pielgrzymek maturzystów na Jasnej Górze znajdują się zazwyczaj: Msza św., zawierzenie w Kaplicy Matki Bożej oraz nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

W marcu na Jasną Górę przybędzie prawie 20 kilkutysięcznych grup diecezjalnych. Przyjadą także mniejsze pielgrzymki szkolne.
it / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 03 marca 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-03-01 22:33 Częstochowa: odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

„Pamięć o Żołnierzach Wyklętych chciano wymazać. Dzisiaj przypominamy o nich głośno” – mówił ks. Mariusz Jędrzejczyk z Archidiecezjalnego Wydawnictwa Regina Poloniae, który wieczorem 1 marca przewodniczył Mszy św. w kościele rektorskim pw. Najświętszego Imienia Maryi w Częstochowie. „Ich niezłomnej postawy możemy uczyć się w dzisiejszych czasach” – mówił.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele środowisk patriotycznych i niepodległościowych, parlamentarzyści: poseł Szymon Giżyński (PiS) i poseł Jerzy Sądel (PiS), przedstawiciele władz samorządowych, poczty sztandarowe m. in. NSZZ „Solidarności” Regionu Częstochowskiego i Rycerzy Kolumba.

W homilii ks. Ryszard Umański, kapelan częstochowskiej „Solidarności”, podkreślił, że „pamięć o Żołnierzach Wyklętych to nasz święty obowiązek”. -

Ci niezłomni żołnierze odegrali wielką rolę w naszej Ojczyźnie. Podjęli trud heroicznej walki o Polskę. Stali się kolejną odsłoną polskich Kolumbów. – mówił.

Kapelan częstochowskiej „Solidarności” podkreślił, że Żołnierze Wyklęci „uczyli i uczą wciąż wolności i miłości, którą krzyżami się mierzy”. - Oni dziś są znakiem i wołaniem, aby Polska miała przyszłość – mówił dodając, że „siłą Żołnierzy Wyklętych była wiara”.

Ks. Umański przypomniał, że to św. Jan Paweł II uczył nas pamięci o Żołnierzach Wyklętych. „Trzeba wspomnieć wszystkich, zamordowanych rękami, także polskich instytucji i służb bezpieczeństwa, pozostających na usługach systemu przyniesionego ze wschodu. Trzeba ich przynajmniej przypomnieć przed Bogiem i historią, aby nie zamazywać prawdy naszej przeszłości, w tym decydującym momencie dziejów” – przypomniał słowa św. Jana Pawła II.

Odnosząc się do wciąż nieznanych miejsc spoczynku Żołnierzy Wyklętych ks. Umański przypomniał słowa poety Zbigniewa Herberta z wiersza pt. „Pan Cogito o potrzebie ścisłości”, w którym poeta pisał: „nie wolno się pomylić nawet o jednego, musimy zatem wiedzieć, policzyć dokładnie, zawołać po imieniu, opatrzyć na drogę”.

Po Mszy św. odbył się przemarsz na ul. Kilińskiego 15, uroczysty apel poległych przy budynku, gdzie byli katowani i ginęli z rąk Gestapo bojownicy o wolność i demokrację, a także zostały złożone kwiaty pod pomnikiem gen. Stanisława Sojczyńskiego.

Również wieczorem w niedzielę w kościele pw. św. Jakuba Ap. w Częstochowie odbyła się Msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych, której przewodniczył ks. Stanisław Mendakiewicz proboszcz parafii św. Jakuba Ap. w Częstochowie.
„Żołnierze Wyklęci mieli odwagę wytrwać w walce o wolną i suwerenną Polskę”. – mówił na początku Mszy św. ks. Mendakiewicz i dodał, że „zmieniają się lata i czasy, ale Ojczyzna powinna być zawsze największą wartością”.
„Żołnierzom Wyklętym, którzy nie mogli pogodzić się z porządkiem narzuconym siłą ze Wschodu należy się nasza pamięć” – kontynuował ks. Mendakiewicz.

Następnie w homilii ks. Wojciech Torchalski, wikariusz w parafii św. Jakuba Ap. w Częstochowie przypominając słowa psalmu: „Nawet wtedy ufałem, gdy mówiłem: «Jestem w wielkim ucisku», podkreślił, że „opisują one życie Żołnierzy Wyklętych”. - To ludzie, którzy przeżyli wielki ucisk. Byli ludźmi, którzy ufali, że ich walka ma sens. W ich sercu była miłość do Ojczyzny.- mówił ks. Torchalski.

Kaznodzieja nawiązując do liturgii słowa wskazał na „próbę Abrahama”. – On zawierzył obietnicy i zmienił całe swoje życie. Całkowicie zaufał Bogu – mówił.

Wskazując na scenę Przemienienia Pańskiego na górze Tabor ks. Torchalski podkreślił, że „Słowo Ojca dało Jezusowi siłę, aby przejść z Taboru na Golgotę”. - Słowo Ojca dźwięczało także w sercach Żołnierzy Wyklętych, którzy czerpali siłę z tego, że Bóg jest blisko – mówił ks. Torchalski.

Podczas Mszy św. wystąpił chór Colegium Musicum z parafii św. Urszuli Ledóchowskiej pod dyrekcją p. Marcina Głąba oraz wokaliści jasnogórscy. Po Mszy św. odbył się krótki koncert pieśni patriotycznych.

W Częstochowie po upadku powstania warszawskiego założyła swoją tajną siedzibę Kwatera Główna Armii Krajowej. Na pamiątkę tego wydarzenia na fasadzie domu przy ul. 7 Kamienic 21, gdzie w styczniu 1945 r. przebywał ostatni dowódca AK gen. Leopold Okulicki – „Niedźwiadek”, umieszczono płytę ze stosowną informacją dla potomnych. To właśnie tam generał wydał rozkaz o rozwiązaniu AK, którego celem była ochrona członków największej w II wojnie światowej formacji konspiracyjnej przed działaniami Armii Czerwonej.

W niedługim czasie gen. Okulicki, wraz z 15 innymi przywódcami Polskiego Państwa Podziemnego, został podstępnie aresztowany przez Sowietów, wywieziony do Moskwy, skazany, a następnie zgładzony. Podobny los spotkał tysiące oficerów i żołnierzy AK. Wielu spośród tych, którzy ocaleli, wstąpiło do podziemia antykomunistycznego. Jednym z aktywniejszych ośrodków tworzenia konspiracji niepodległościowej w Polsce po 1945 r. była Częstochowa, z którą ściśle związana jest działalność zaliczanej do największych w kraju formacji antykomunistycznych przeciwstawiających się sowietyzacji Polski – Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP), dowodzonego przez gen. Stanisława Sojczyńskiego – „Warszyca”.
ks.mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 01 marca 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-02-28 11:57 Częstochowa: obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (zapowiedź)

Msze św. , marsze pamięci oraz koncert pieśni patriotycznych, składają się na program obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Częstochowie.

1 marca w kościele rektorackim pw. Najświętszego Imienia Maryi o godz. 17.30 sprawowana będzie Msza święta w intencji Żołnierzy Wyklętych. Po niej rozpoczną się obchody związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych: przemarsz na ul. Kilińskiego 15, uroczysty apel poległych przy budynku gdzie byli katowani i ginęli z rąk Gestapo bojownicy o wolność i demokrację, a także zostaną złożone kwiaty pod pomnikiem gen. Stanisława Sojczyńskiego.

Również wieczorem w niedzielę w kościele pw. św. Jakuba Ap. w Częstochowie o godz. 18.30 odbędzie się Msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych. Podczas niej wystąpi chór Colegium Musicum z parafii św. Urszuli Ledóchowskiej pod dyrekcją p. Marcina Głąba oraz wokaliści jasnogórscy. Po Mszy św. odbędzie się krótki koncert pieśni patriotycznych.

W Częstochowie po upadku powstania warszawskiego założyła swoją tajną siedzibę Kwatera Główna Armii Krajowej. Na pamiątkę tego wydarzenia na fasadzie domu przy ul. 7 Kamienic 21, gdzie w styczniu 1945 r. przebywał ostatni dowódca AK gen. Leopold Okulicki – „Niedźwiadek”, umieszczono płytę ze stosowną informacją dla potomnych. To właśnie tam generał wydał rozkaz o rozwiązaniu AK, którego celem była ochrona członków największej w II wojnie światowej formacji konspiracyjnej przed działaniami Armii Czerwonej.

W niedługim czasie gen. Okulicki, wraz z 15 innymi przywódcami Polskiego Państwa Podziemnego, został podstępnie aresztowany przez Sowietów, wywieziony do Moskwy, skazany, a następnie zgładzony. Podobny los spotkał tysiące oficerów i żołnierzy AK. Wielu spośród tych, którzy ocaleli, wstąpiło do podziemia antykomunistycznego. Jednym z aktywniejszych ośrodków tworzenia konspiracji niepodległościowej w Polsce po 1945 r. była Częstochowa, z którą ściśle związana jest działalność zaliczanej do największych w kraju formacji antykomunistycznych przeciwstawiających się sowietyzacji Polski – Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP), dowodzonego przez gen. Stanisława Sojczyńskiego – „Warszyca”.
ks.mf, słb / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 28 lutego 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-02-27 10:17 VIII Zbiórka Żywności „Tak, pomagam" w archidiecezji częstochowskiej (zapowiedź)

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej włącza się w VIII Ogólnopolską Zbiórkę Żywności „Tak – pomagam”, która odbędzie się w dniach 13-14 marca.

Zbiórka żywności, przy wsparciu wolontariuszy m.in. Szkolnych Kół Caritas, Parafialnych Zespołów Caritas, będzie prowadzona w 24 sklepach, m.in. sieci sklepów Biedronka, Społem, Netto, na terenie Częstochowy oraz w Wieluniu, Radomsku, Zawierciu, Żarkach, Myszkowie, Koziegłowach i Ręcznie.

W sklepach biorących udział w zbiórce żywności będą rozwieszane plakaty informujące o akcji Caritas. Wolontariusze będą ubrani w koszulki z napisem Caritas.

Celem prowadzonej zbiórki będzie pozyskanie artykułów spożywczych z długim terminem przydatności do spożycia, takich jak: mąka, cukier, makaron, ryż, płatki kukurydziane, olej, itp. - Produkty te będą wykorzystane, aby przygotować paczki świąteczne dla najuboższych oraz wspomóc prowadzone przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej placówki: przytuliska, jadłodajnie, świetlice dla dzieci i młodzieży – informują pracownicy Caritas częstochowskiej.

Podczas bożonarodzeniowej zbiórki żywności udało się zebrać 9,5 ton darów i przygotowanych zostało ponad 700 paczek świątecznych.
ks.mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 27 lutego 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-02-26 08:35 Myszków: konferencja o relacjach państwo-Kościół w PRL na terenie diecezji częstochowskiej

„Relacje państwo – Kościół katolicki na terenie diecezji częstochowskiej w latach 1945–1989. Myszków i okolice”, to temat konferencji naukowej, która odbyła się 25 lutego w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myszkowie-Mijaczowie.

W konferencji wzięli udział nauczyciele historii, księża, katecheci oraz młodzież ze szkół Myszkowa.

Otwierając konferencję ks. Jan Batorski, proboszcz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myszkowie-Mijaczowie podkreślił „jak ważne jest ocalenie od zapomnienia osób i wydarzeń z przeszłości”. – Naród, który nie pamięta własnej historii, to dla tego narodu historia powtórzyć się musi – mówił ks. Batorski i dodał, że „trzeba pielęgnować historię własnej Ojczyzny dla młodego pokolenia”.

Następnie prelegenci, historycy Kościoła i najnowszych dziejów Polski przybliżyli tematykę stosunków państwo-Kościół katolicki w okresie PRL.

O rozwoju sieci parafialnej w Myszkowie mówił ks. prof. dr hab. Jan Związek (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie). Prelegent przypomniał, że „w okresie komunizmu w Myszkowie nie można było tworzyć parafii”. – Biskup częstochowski Zdzisław Goliński nie mógł utworzyć żadnej parafii, a bp Stefan Bareła tworzył jedynie wikariaty terenowe – mówił ks. Związek. „Rozwój parafii zaczyna się tak naprawdę w latach 80. Wówczas parafie utworzył bp Bareła i abp Nowak” - dodał prelegent.

„Rozwój parafii zaczął się tak naprawdę dopiero w latach 80-tych ubiegłego stulecia” - dodał prelegent, wskazując na szerszy kontekst historyczny rozwoju osadnictwa na terenie Myszkowa, od czasów kronikarza ks. Jana Długosza.

O budownictwie sakralnym w Myszkowie i powiecie myszkowskim w okresie PRL na tle diecezji częstochowskiej mówił Andrzej Sznajder (IPN Oddział w Katowicach, Uniwersytet Rzeszowski). Prelegent podkreślił, że „praktyki i system prawny w PRL były skierowane na walkę z Kościołem katolickim”. – Była realizowana polityka ateizacji społeczeństwa. Jednym z terenów walki z Kościołem było budownictwo sakralne – mówił Andrzej Sznajder.

Historyk z IPN przypomniał, ze na przeszkodzie w rozwoju budownictwa sakralnego był m. in. dekret o organizowaniu i osadzaniu stanowisk kościelnych z 1953 r. – Najczęstsza formuła odmowy brzmiała: „Postanowione załatwić odmownie – mówił Andrzej Sznajder i jako przykład podał, że w latach 1957 – 70 diecezja częstochowska zdołała uzyskać dwie zgody na budowę kościołów.

„Budowę świątyń widziano jako zagrożenie wymagające przeciwdziałania” – kontynuował historyk i dodał, że tak było m.in. z kościołem w Benduszu i na Światowicie.

Natomiast ks. Kamil Kęsik (Uniwersytet Opolski) przybliżył dzieje katechizacji w Żarkach w okresie PRL. Prelegent podkreślił, że „pierwsze symptomy trudnej sytuacji Kościoła w dziele katechizacji pojawiły się po zerwaniu konkordatu przez państwo 12 września 1945 r. i wprowadzeniu nadrzędności państwa wobec Kościoła”. - Rozpoczęła się eliminacja katechezy z życia szkolnego – mówił ks. Kęsik.

„Szkoła bowiem miała mieć charakter świecki a państwo wymagało, szczególnie po 1961 r., rejestracji punktów katechetycznych” – dodał prelegent.

„Była widoczna ingerencja władz państwowych w nauczanie katechetyczne Kościoła. Odmówiono zatrudnienia księży w katechizacji”. – dodał ks. Kęsik.

Przybliżając sytuację w parafii w Żarkach historyk podkreślił, że były cztery punkty katechetyczne w domach prywatnych i na plebanii. – Budowa punktów katechetycznych to była droga przez mękę. Pozwolenia na budowę ginęły w machinie komunistycznej biurokracji – zaznaczył ks. Kęsik.

Prelegenci przybliżyli również sylwetki dwóch kapłanów, szczególnie zasłużonych dla Myszkowa: ks. Jana Kałużę i ks. Mariana Kuzię.

Ks. dr Jacek Kapuściński (Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie, Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza) przybliżył sylwetkę ks. Jana Kałuży (1893-1971). – Kapłan ten był wielkim duszpasterzem, ale także działaczem społecznym – mówił prelegent.

„Ks. Kałuża założył wiele bractw i stowarzyszeń m. in. bractwo trzeźwości, stowarzyszenie młodzieży katolickiej. Kapłan ten aktywnie uczestniczył w życiu społecznym i kulturalnym Myszkowa”. – mówił ks. Kapuściński i dodał, że „ks. Kałuża założył bibliotekę parafialną i kolportował gazety katolickie, szczególnie tygodnik „Niedzielę”.

„Ten zasłużony kapłan dbał o rozwój inicjatyw patriotycznych i za to spotkał go ucisk ze strony władz PRL”. – podsumował ks. Kapuściński.

Natomiast sylwetkę ks. Mariana Kuzi (1936-1995), proboszcza parafii w Myszkowie – Mijaczowie przybliżył dr Jarosław Durka (Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie), inicjator konferencji.

Prelegent omawiając życie ks. Kuzi wskazał szczególnie na lata 80. – Ks. Marian Kuzia w okresie strajków robotniczych w Hucie w Myszkowie-Światowicie, 9 września 1980 r. odprawił Mszę św. dla strajkujących robotników – przypomniał prelegent i dodał, że „kapłan przez władze partyjne był określany jako największy wróg komunizmu”. – Spotkały go również trudności kiedy budował świątynię w Myszkowie – Mijaczowie – mówił dr Jarosław Durka.

Podczas konferencji został odczytany również wykład ks. dr Zbigniewa Werry (Politechnika Koszalińska) nt. stosunków państwo – Kościół katolicki w okresie PRL, w którym prelegent podkreślił m.in., że „system totalitarny był ukierunkowany na walkę z Kościołem katolickim”. – Dla ówczesnej władzy Kościół był wrogiem ustroju – napisał prelegent i dodał, że „szczególnie szkodliwa dla Kościoła była działalność Urzędu ds. wyznań, który sterowany był przez Urząd Bezpieczeństwa”.

Prelegent podał również przykłady szczególnie prześladowanych ludzi Kościoła, do których zaliczył m. in. bp. Ignacego Tokarczuka, bp. Czesława Kaczmarka, ks. Jerzego Popiełuszkę i kard. Stefana Wyszyńskiego.

Za zorganizowanie konferencji podziękowała Katarzyna Wilk dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Organizatorami konferencji byli: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz parafia rzymskokatolicka Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myszkowie. Przedsięwzięcie odbywa się pod patronatem honorowym Oddziału IPN w Katowicach.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 26 lutego 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-02-24 14:02 Częstochowa: nieznani sprawcy sprofanowali kościół

Najprawdopodobniej w nocy z 23 na 24 lutego nieznani sprawcy dokonali zbezczeszczenia kościoła rektorskiego pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Tajemnicy Emaus na Cmentarzu Kule w Częstochowie.

Sprawcy na elewacji świątyni umieścili znaki satanistyczne: odwrócony krzyż, pentagram, trzy szóstki oraz napisy: „ten kościół spłonie”, „szatan”, „zabić chrześcijan”. Policję rano zawiadomił rektor kościoła ks. Marian Wojcieszak, który złożył także zawiadomienie o dokonaniu przestępstwa.

„W tej chwili prowadzimy wstępne czynności. Dzisiaj ok. godz. 10.00 zostaliśmy powiadomieni przez dyrekcję zarządu cmentarza o tym, że elewacja kościoła, bramy i gabloty zostały zniszczone poprzez różnego rodzaju napisy. W tej chwili trwają oględziny na miejscu zdarzenia” - powiedziała w rozmowie z KAI podinsp. Joanna Lazar, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

„Dochodzenie jest prowadzone w sprawie zniszczenia mienia. Dotyczy ono zabytku o dużym znaczeniu dla kultury miasta” – dodała podinsp. Joanna Lazar.

Policja zabezpieczyła miejsce przestępstwa, sprowadzono ekipę techniczną i psa tropiącego. Na cmentarzu pojawili się także pracownicy ochrony zabytków, mający ocenić rozmiar uszkodzeń i metodę ich usunięcia.

Podobny akt wandalizmu na cmentarzu Kule miał miejsce w nocy z 24 na 25 listopada 2012 r. Wówczas zostały podpalone drzwi kościoła.

Cmentarz Kule to nekropolia otwarta w 1882 r. Zachowało się tu ok. tysiąc nagrobków sprzed 1939 r., w tym sto z końca XIX wieku, a także kilkadziesiąt zabytkowych grobów, m.in. Władysława Biegańskiego.

W podziemiach kościoła pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Tajemnicy Emaus w Częstochowie na Cmentarzu Kule spoczywają doczesne szczątki biskupów pomocniczych archidiecezji częstochowskiej: bp. Tadeusza Szwagrzyka, bp. Franciszka Musiela i bp. Miłosława Kołodziejczyka.
ks.mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 lutego 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
Strony: 1 2 3 4 5

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT