Znaleziono depesz: 5460
2014-10-31 17:03 Abp Depo zaapelował o pomoc dla diecezji sosnowieckiej

Z woli abp. Wacława Depo, w niedzielę 9 listopada na terenie archidiecezji częstochowskiej zostanie przeprowadzona...

2014-10-31 10:29 Częstochowa: kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków (zapowiedź)

„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią Kamienie..." - te słowa Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego są hasłem 18. kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków, która odbędzie się 1 listopada na największych częstochowskich nekropoliach. Dzięki ofiarności częstochowian efekty kilkunastoletniej kwesty to 14 odrestaurowanych grobów za kwotę ponad 200 tys. zł. Większość z nich pochodzi z końca XIX i początku XX w. Organizatorami kwesty są Liga Miejska oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude Mater.

W zbiórce pieniężnej biorą udział częstochowscy artyści, dziennikarze, społecznicy i młodzież. W tym roku kwestujący będą zbierać pieniądze na ratowanie zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Kule i św. Rocha, które są miejscem spoczynku wielu osób wyróżniających się działalnością społeczną, gospodarczą czy samorządową. Środki z tegorocznej kwesty będą przeznaczone na kontynuację prac konserwatorskich nagrobka rodziny Rudzkich z ok. 1900 r. na Cmentarzu Kule. Całkowity koszt odrestaurowania nagrobka wynosi ponad 50 tys. zł.

W grobowcu spoczywa m.in. Michał Rudzki, znany częstochowski cukiernik. W latach 90. XIX w. jego lokal był najlepszym tego typu w Częstochowie. Mieścił się na piętrze budynku znajdującego się dziś u zbiegu Alei Najświętszej Marii Panny i Piłsudskiego. Słynął jednak nie tylko z doskonałej jakości wyrobów cukierniczych, ale też z najlepiej wyposażonej w mieście sali bilardowej. Michał Rudzki udzielał się społecznie, to m.in. z jego inicjatywy powstało Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”.

Nagrobek Rudzkich wykonała firma kamieniarska Stefana Kruszyńskiego. Monumentalny anioł górujący nad grobowcem wyszedł spod dłuta jednego z najbardziej znanych częstochowskich rzeźbiarzy Józefa Baltazara Proszowskiego.

Cmentarz św. Rocha to bardzo ważna dla historii i kultury Częstochowy nekropolia. Pierwszych pochówków dokonano tutaj już w 1641 r. Na cmentarzu znajdują się m.in. zabytkowe nagrobki z lat 1849-1906. Znajdują się tutaj także groby powstańców z 1863 r. Cmentarz św. Rocha jest miejscem spoczynku znanej polskiej poetki, częstochowianki Haliny Poświatowskiej.

Cmentarz Kule to nekropolia otwarta w 1882 r. Zachowało się tu ok. tysiąc nagrobków sprzed 1939 r., w tym sto z końca XIX wieku, a także kilkadziesiąt zabytkowych grobów, m.in. Władysława Biegańskiego.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 31 października 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-10-30 14:10 „Hoysinners”: akcja ewangelizacyjna w Częstochowie (zapowiedź)

W Alejach Najświętszej Maryi Panny oraz przed szkołami w Częstochowie 31 października odbędzie się akcja...

2014-10-29 19:30 Abp Depo apeluje o solidarność z Kościołem sosnowieckim po pożarze katedry

Abp Wacław Depo zwrócił się do kapłanów, osób życia konsekrowanego i wiernych archidiecezji częstochowskiej...

2014-10-25 16:48 Konferencja dla katechetów: „Jan Paweł II jako wzór osobowy w katechezie”

„Jan Paweł II jako wzór osobowy w katechezie” to temat konferencji naukowej dla katechetów, jaka odbyła się 25 października w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Otwierając konferencję Katarzyna Wilk - dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie podkreśliła rolę jaką Jan Paweł II odegrał jako „wzór osobowy dla naszego pokolenia”.

Tematykę konferencji zaprezentowali: ks. dr Roman Ceglarek, dyrektor wydziału przekazu wiary, nauczania i wychowania katolickiego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, ks. dr Mariusz Sztaba, adiunkt Katedry Pedagogiki Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz ks. Mariusz Frukacz, dyrektor referatu środków społecznego przekazu Kurii Metropolitalnej w Częstochowie i redaktor tygodnika katolickiego „Niedziela”.

Ks. dr Ceglarek przedstawił temat „Hagiografia w katechezie – święci jako wzór osobowy w katechezie”. Podkreślił jak ważne w dawaniu świadectwa wiary jest „pokazywanie wzorów do naśladowania”. - Przykład świętych, ich życie, piśmiennictwo mogą być źródłem dla katechezy - mówił ks. Ceglarek i dodał, że w katechezie chodzi o ukazanie sylwetki duchowej. Zaznaczył, że „o świętych trzeba mówić prawdę, a nie gloryfikować ich”.

Natomiast ks. dr Sztaba przybliżając temat „Wzory osobowe w procesie wychowania w myśli Karola Wojtyły / Jana Pawła II” zachęcał do powrotu do relacji mistrz-uczeń. Krytycznie odniósł się do „wskazywania we współczesnej kulturze na idoli a nie na autorytety”. „Jan Paweł II zawsze podkreślał, że autorytet ma moc wychowawczą, a wzór osobowy to osoba godna naśladowania” – dodał.

Natomiast ks. Mariusz Frukacz przedstawiając temat „Katecheza a media w nauczaniu Jana Pawła II” podkreślił, że włączył on w dzieło ewangelizacji nowoczesne środki komunikacji i media”.

„Nowe technologie stwarzają nowe możliwości komunikowania, pojmowanego jako narzędzie ewangelizacji i pracy w duszpasterstwie. Poprzez internet Ewangelia znalazła się w epoce globalnej komunikacji” dodał ks. Frukacz.

Zdaniem prelegenta, katecheza czasów współczesnych musi odpowiedzieć m.in. na pytania: czy internet zmienia nasz sposób myślenia? Czy sieć jest "narzędziem" czy raczej już "przestrzenią", w której żyjemy? Czy sieć, zmieniając nasz sposób życia i myślenia, nie zmieni również sposobu rozumienia i przeżywania wiary? Jaki więc wpływ ma sieć na sposób rozumienia Kościoła i kościelnej komunii? I jaki ma wpływ na wyobrażenie o Objawieniu, łasce, liturgii oraz sakramentach? – zastanawiał się dyrektor referatu środków społecznego przekazu Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, przywołując refleksje włoskiego jezuity o. Antonio Spadaro SJ.

Podsumowując konferencję Iwona Karlak, konsultant ds. katechezy przy Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zwróciła uwagę jak ważne jest „łączenie katechezy z wykorzystaniem współczesnych środków społecznego komunikowania, a także odkrycie osoby i nauczania św. Jana Pawła II”.
ks.mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 października 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-10-23 16:52 Jasna Góra: jubileusz 20-lecia częstochowskiej Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej

Na Jasnej Górze 20-lecie istnienia świętowała Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Uroczystość połączona była ze ślubowaniem 97 nowych kadetów. Dziękczynnej Mszy św. przewodniczył bp Antoni Długosz z Częstochowy.

W homilii bp Długosz mówiąc o charyzmacie strażaka podkreślił, że jest to „charyzmat wyjątkowego człowieka, którego serce bije podwójną miłością - miłością do swojej rodziny, a także miłością do każdego człowieka będącego w potrzebie”.

Biskup Długosz wyraził uznanie dla przyszłych strażaków. Dla kadetów uroczyste ślubowanie jest zwieńczeniem dwumiesięcznego okresu unitarnego, podczas którego zdobywali teoretyczną i praktyczną wiedzę zarówno zawodową, jak również ogólną i techniczną. „Podziwiam was, że poprzez umiejętności sprawnościowe dochodzicie do egzaminu. Sprawność fizyczna wiąże się z tym, co w przyszłości będzie się działo w waszym życiu, by tak jak mówi św. Paweł, być wszystkim dla wszystkich, by ratować w potrzebie człowieka, któremu grozi wielki żywioł ognia” - powiedział bp Długosz.

Nawiązując także do jubileuszu 20-lecia szkoły, kaznodzieja wyraził radość, że „właśnie w Częstochowie taka szkoła istnieje i każdego roku ze swojego matczynego gniazda wypuszcza wielkich ludzi, którzy będą chcieli kierować się przesłaniami Jana Pawła II”. Życzył kadetom i strażakom, by byli przedłużeniem słów i czynów Pana Jezusa. „Jezus ma oczy, które zauważają każdą potrzebę człowieka, dlatego też papież przypomina, że drogą Kościoła jest człowiek. Wy będziecie realizowali tę misję, aby mieć oczy Jezusa, ręce Jezusa i serce Jezusa, a pomagać wam będzie Matka Boża, stała towarzyszka waszego życia” – mówił w homilii biskup.

Podczas Eucharystii o. płk dr Jan Golonka, paulin, został uhonorowany Medalem Przyjaciela Centralnej Szkoły Pożarniczej. „Częstochowa pięknieje przez Centralną Szkołę Pożarniczą i gratuluję wszystkim, którzy się przyczyniają do tego splendoru” – powiedział o. płk dr Jan Golonka.
Uroczystość jubileuszu połączona była ze ślubowaniem 97 nowych kadetów.

Jak powiedział starszy brygadier Marek Chmiel, komendant częstochowskiej Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej, modlitwa w Sanktuarium wypływa z potrzeby serca strażaków. Komendant szkoły podkreślił także, ze każdy rocznik przybywa na Jasna Górę, by u progu strażackiej formacji złożyć właśnie w tym miejscu uroczyste ślubowanie, w którym kadeci zobowiązują się, że zawsze będą oddani i ofiarni w niesieniu pomocy innym nawet z narażeniem własnego życia. „Historia pokazała, że strażacy zawsze byli blisko Boga i ołtarza” – dodał st. bryg. Marek Chmiel.

Zdaniem kadeta Szymona Dławy, słowa przyrzeczenia uświadamiają strażakom, że wybrali nie tyle zawód, co służbę społeczeństwu i Ojczyźnie. „Bycie strażakiem to nie tylko gaszenie pożarów, to też wyjazdy do miejscowych zagrożeń, takich jak wypadki, dzisiaj np. nasi koledzy z drugiego roku rano wyruszyli do Katowic (katastrofa związana z wybuchem gazu w kamienicy w centrum Katowic – przyp. red.). Przez te dwa miesiące nauczyliśmy się szybkości, mobilności, przede wszystkim dyscypliny” - powiedział Szymon Dława.

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie mieści się w koszarach armii carskiej z 1908 r. Ponad 100 lat koszary na Zaciszu służyły wojsku. Po 1989 roku został zlikwidowany pułk stacjonujący w Częstochowie. Problemem dla samorządu miasta i dla częstochowskiego wojewody było właściwe zagospodarowanie obiektów koszarowych. Zostały one przekazane Państwowej Straży Pożarnej i na ich bazie powstała w 1994 r. Centralna Szkoła.

Kształcą się w niej podoficerowie Straży Pożarnej, technicy pożarnictwa, aspiranci. Szkoła jest jedną z najlepiej wyposażonych placówek dydaktycznych w Europie przygotowujących strażaków do wykonywania funkcji ratowniczych. Jako jedyna w kraju posiada na swoim terenie poligon pożarniczy. Znajduje się na nim około 40 stanowisk do ćwiczeń z zakresu ratownictwa chemicznego, technicznego, gaszenia pożarów zewnętrznych i wewnętrznych.
mir / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 23 października 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-10-20 12:27 „Tajemnice lelowskich chasydów”: wystawa fotograficzna Zbigniewa Burdy (zapowiedź)

Wystawa fotografii Zbigniewa Burdy poświęcona chasydom, którzy co roku pielgrzymują do grobu swojego cadyka Davida Bidermana w podczęstochowskim Lelowie, zaprezentowana zostanie 23 października w Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie. Wystawę „Tajemnice lelowskich chasydów” będzie mżna oglądać do 23 listopada.

- Patrzyłem na to wszystko co działo się wokół mnie i wydawało mi się, że jestem w jakimś innym świecie, w którym czas nie istnieje i nie ma wpływu na rzeczywistość. To było cudowne przeżycie, jakby przejście przez lustro na drugą stronę - podkreśla Zbigniew Burda opowiadając o fotografowaniu lelowskich Żydów. Na wystawę składają się zdjęcia wykonane w latach 2004-2013.

Fotografik jest związany z Częstochową, stale współpracuje z Filharmonią Częstochowską oraz z innymi ośrodkami kultury, starając się być świadkiem ważniejszych wydarzeń artystycznych. Specjalizuje się w fotografii muzycznej, pejzażu miejskim oraz reportażu. Zbigniew Burda ma na swoim koncie 15 wystaw zbiorowych oraz 18 indywidualnych.

Przed II wojną światową Żydzi stanowili około 45 proc. mieszkańców Lelowa. Wiosną 1943 r. niemieccy okupanci wywieźli lelowskich Żydów do obozu koncentracyjnego w Treblince. Pod koniec lat 80. XX wieku odkryto w Lelowie grób Bidermana. W 2008 r. Żydzi odzyskali od skarbu państwa teren dawnego cmentarza z miejscem pochówku cadyka. W 2010 r. w pielgrzymce na grób cadyka wzięli udział potomkowie Dawida Bidermana, synowie cadyka Szymona Natana Neta - siódmego dynastycznego potomka Dawida Bidermana. Wówczas również chasydzi wybrali nowego duchowego przywódcę. Wielkim Rabinem został Aron Biderman z Izraela.

W 1988 r. z inicjatywy Rabina Szimona Anshina z Izraela przeprowadzono poszukiwania miejsca pochówku cadyka Bidermana. Nad pracami czuwała Fundacja Rodziny Nissenbaumów. Ustalono, że szczątki słynnego cadyka spoczywają pod jednym ze sklepów spółdzielni. Wykopano czaszkę, piszczele oraz kości rąk, które przekazano na badania do Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Kiedy okazało się, że szczątki należą do Dawida Bidermana, na zapleczu budynku w lutym 1989 r. wybudowano ohel cadyka.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 20 października 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-10-18 17:58 Jasna Góra: diecezjalni i zakonni referenci o perspektywach duszpasterstwa powołań

Nad tym, jaką formę powinno przyjąć dzisiejsze duszpasterstwo powołań w Polsce - zastanawiają się na Jasnej Górze tzw. referenci powołań reprezentujący seminaria diecezjalne i zakonne, żeńskie zgromadzenia i świeckie instytuty życia konsekrowanego. Odpowiedzialni za duszpasterstwo powołań zauważają, że ich celem nie jest szukanie osób do kapłaństwa czy zakonu, ale pomoc w odnalezieniu, zwłaszcza przez młodych, ich drogi życiowej.

Jak podkreśla ks. prof. Marek Tatar, krajowy duszpasterz powołań, spotkanie nie dotyczy diagnozowania czy statystyk, ale jest raczej okazją do pogłębionej refleksji nad tym, czym w ogóle jest powołanie. - Chciałbym odejść od patrzenia na powołanie jako na pewne łowienie kandydatur. Zupełnie nie o to chodzi, natomiast chodzi o to byśmy prowadzili młodych do dojrzałego wyboru – podkreślił ks. Tatar.

Patrząc na swoje powołania referenci zastanawiali się nad tym, co sprawiło, że wybrali życie poświęcone Bogu i jak skutecznie własne doświadczenia przenieść w dzisiejszą rzeczywistość. Odwoływali się do różnych środowisk, jakie miały wpływ na rozeznanie i wzrost ich powołań, a także dokonywali refleksji nad własnym powołaniem i znaczeniem ich życiowych doświadczeń.

Bp Marek Solarczyk za papieżem Franciszkiem przestrzegał przed pogonią tylko za zwiększaniem statystyk. - Tu chodzi o ludzi radykalnie oddanych Kościołowi – podkreślił delegat KEP ds. powołań. „W trosce o podtrzymanie pewnego statusu liczebnego, kiedy się ogranicza i osłabia pewną refleksję nad przymiotami danego kandydata no to się robi pewne dzieła, które nie służą wspólnocie Kościoła czy wręcz wprowadzają w nią destabilizację” - zauważył bp Solarczyk.

Delegat Episkopatu ds. powołań podkreśla, że referent powołaniowy to nie ten, który powołuje, ale to ten, „który dla osób powołanych przez Boga ma być punktem kontaktu, bramą przez którą młody człowiek będzie mógł znaleźć odpowiedzi na pytania, które stawia mu zupełnie ktoś inny”.

Referenci przypominają, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za tworzenie kultury powołaniowej i wszyscy mamy obowiązek modlitwy o nowe i święte powołania. W porównaniu z rokiem ubiegłym w polskich seminariach diecezjalnych i zakonnych wrosła ilość przyjętych kandydatów.

Trzydniowa kongregacja odpowiedzialnych za duszpasterstwo powołań odbywa się pod hasłem: „Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu”.

Na zaproszenie Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań do Częstochowy przyjechali referenci powołań reprezentujący seminaria diecezjalne i zakonne, żeńskie zgromadzenia zakonne i świeckie instytuty życia konsekrowanego z całej Polski. Referenci na co dzień prowadzą domy formacji i domy spotkań dla młodych ludzi, młodych kandydatów do kapłaństwa czy życia konsekrowanego oraz zajmują się pracą formacyjną z tymi, którzy już na głos powołania odpowiedzieli.

Ogólnopolska Kongregacja Odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Powołań zbiera się dwa razy w roku. Spotkania organizowane są przez Krajową Radę Duszpasterstwa Powołań, której przewodniczy delegat KEP ds. powołań. Istotnymi elementami każdej kongregacji są Eucharystia, a także wspólna modlitwa (brewiarz, Droga Krzyżowa, Różaniec) w intencji powołań, referaty przygotowane przez specjalistów z zakresu teologii i nauk o człowieku, panele, praca w grupach, spotkania nieformalne. Kongregacje mają cztery główne cele: refleksja nad teologią i pedagogią powołań, prezentacja materiałów duszpasterskich oraz integracja osób i instytucji zaangażowanych w duszpasterstwo powołań.
it / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 18 października 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-10-18 17:28 „Środowisko” Jana Pawła II modliło się na Jasnej Górze

Środowisko wychowanków, przyjaciół i ich rodzin identyfikujące się z Janem Pawłem II, przybyło dziś na Jasną Górę. Grupa „Środowisko”, zwana również „Rodzinką”, „Paczką”, czy „Wujkowym towarzystwem” choć już w zmienionym składzie, utrzymywała kontakty z Ojcem Świętym aż do jego śmierci. Obecnie na jasnogórskie spotkania przybywają kolejne pokolenia tego środowiska.

Mszy św. przed Cudownym Obrazem w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo.

Dla Teresy Maleckiej, która poznała ks. Karola Wojtyłę w wieku 12 lat, doroczne spotkania w Sanktuarium są m.in. uprzywilejowaną okazją do zanoszenia próśb do Boga, za pośrednictwem świętego papieża z Polski. - Na Jasną Górę przyjeżdżaliśmy jeszcze wcześniej, z naszym „Wujkiem” Karolem Wojtyłą, w związku z tym teraz to jest tym bardziej zobowiązujące – powiedziała Teresa Malecka.

Przypomniała, że ta grupa spotyka się w Częstochowie co roku, w okolicach rocznicy wyboru kard. Wojtyły na Stolicę Piotrową. - Wcześniej modliliśmy się o beatyfikację, potem o kanonizację, a teraz modlimy się już do naszego wielkiego świętego – podkreśliła przedstawicielka „Środowiska”, która poznała Karola Wojtyłę dzięki swojej starszej siostrze, w domu podczas spotkania z młodymi. - Bacznie to obserwowałam i za parę lat wybrałam się na pierwszą wycieczkę i zostałam pełnoprawnym członkiem Środowiska – powiedziała Teresa Malecka.

Zauważyła, że kiedy Wujek, jak nazywano ks. Karola, został wybrany papieżem, w grupie jego przyjaciół powstał pewien dystans. – Gdy został Ojcem Świętym miało się poczucie czegoś nadzwyczajnego, ale on robił wszystko, żeby tego dystansu nie było, całe życie podpisywał się na wszystkich listach „Wujek”, nigdy inaczej – wspominała Malecka.

„Środowisko”, od 1949 r. to grupa duszpasterska uczestnicząca czynnie w życiu parafii św. Floriana w Krakowie, skupiona wokół wikarego Karola Wojtyły. Duszpasterstwo skupiało krakowskich studentów, którzy byli przeciwni indoktrynacji marksistowskiej, a przepojeni duchem chrześcijańskim. Od 1951 r. organizowało wspólne wyjazdy turystyczne, rowerowe, kajakowe oraz pielgrzymki. Z czasem, gdy członkowie "Rodzinki" skończyli studia, grupa zaczęła się rozrastać o kolejne kręgi osób. W rezultacie powstał krąg rodzin i nieformalnych wspólnot liczący ok. 200 osób. Dzisiaj identyfikują się ze „Środowiskiem” także dzieci i wnuki pierwszych uczestników wypraw z ks. Karolem Wojtyłą.

Wyprawy z biskupem i kardynałem Wojtyłą nie były zwykłą turystyką, lecz miały także wymiar duchowy i formacyjny dla ich uczestników. Celem było kształtowanie się wspólnoty młodych ludzi na zasadzie konsekwentnie realizowanego chrześcijaństwa z Eucharystią jako fundamentem. Panowała tam zasada zwyczajności i życzliwego partnerstwa. Nieodłącznym elementem spotkań były rozmowy i dyskusje z Karolem Wojtyłą, konfrontacja z perspektywą dojrzałej wiary. Z czasem włączyło się także przygotowanie młodych do małżeństwa.

Wspólne modlitwy i dyskusje w trakcie dorocznych wypraw turystycznych były kontynuowane również, gdy ks. Wojtyła został biskupem. Były okazją nie tylko do coraz głębszego poznawania samych siebie, swego powołania do życia rodzinnego. Wynikiem wspólnych dyskusji i obserwacji była m.in. książka "Miłość i odpowiedzialność" oraz poglądy Wojtyły na temat roli świeckich w Kościele.

Grupa, choć już w zmienionym składzie, utrzymywała kontakty z Janem Pawłem II aż do jego śmierci. Po wyborze na papieża, pierwszy list do „Środowiska” Karol Wojtyła napisał już 30 października 1978. Pisał w nim m.in.: „Skoro piszecie, że kajak zamieniłem na łódź, to widzicie, że trzeba mi teraz więcej wioślarzy, więcej siły duchowej, którą spodziewam się od Was otrzymywać przez Wasze modlitwy. Liczę na nie”.

Wśród najaktywniejszych członków "Rodzinki" można wymienić m.in. Danutę i Jerzego Ciesielskich, Danutę i Stanisława Rybickich, Zdzisława Heydla, Teresę Heydel-Życzkowską, Piotra i Teresę Maleckich, czy Gabriela Turowskiego.
it / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 18 października 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-10-18 16:30 Taksówkarze pielgrzymowali na Jasną Górę

„Jesteście tymi, którzy służą ludziom w drodze, ludziom, którzy się spieszą”. -mówił w homilii abp senior Stanisław Nowak, który 18 października przewodniczył Mszy św. w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze podczas 11 Ogólnopolskiej Pielgrzymki Taksówkarzy.

W pielgrzymce wzięli udział taksówkarze z Polski m.in. z Warszawy, Częstochowy, czy Krakowa, na czele z Tadeuszem Stasiówem, prezesem Samorządnego Związku Zawodowego Taksówkarzy RP, Krzysztofem Rembiszewskim - wieloletnim inicjatorem i organizatorem pielgrzymki oraz Wiesławem Ociepką, prezesem Zarządu Zrzeszenia Transportu Prywatnego.

W homilii abp Nowak wskazał taksówkarzom na postać św. Łukasza, którego nazwał „świętym jasnogórskim”. - Przez wieki bowiem wierzono, że to św. Łukasz namalował obraz Matki Bożej - wyjaśnił abp Nowak i dodał, że „na pewno św. Łukaszowi zawdzięczamy piękny duchowy obraz Matki Bożej napisany piórem ewangelisty”.

„Maryja pokazuje nam drogę. Jezus jest Drogą. Bez tej Drogi życie ludzkie nie ma sensu” - kontynuował arcybiskup senior. Podkreślił, że „inne drogi, różne filozofie, ideologie prowadzą jedynie w jakąś przestrzeń, najczęściej prowadzą donikąd”. - Współczesny genderyzm natomiast prowadzi człowieka do samozniszczenia – podkreślił abp Nowak.

„Taksówkarze, jako ludzie dróg ludzkich, patrzcie na Chrystusa jako na Drogę” – zaapelował abp Nowak i wyraził ubolewanie, że „dzisiaj świat zdradza Chrystusa jako Drogę, odrzuca Prawo Boże, lekceważy życie i niszczy życie człowieka, niszczy miłość małżeńską, rodzinę i gardzi światem wartości, a nawet po tych wartościach depcze”.

„Każdy chrześcijanin to człowiek posłany. Każdy z nas ma powołanie i posłanie. Człowiek jest posłany od Boga do człowieka” – powiedział abp Nowak, wskazując na wzór św. Brata Alberta, który „umiał upaść przed majestatem człowieka biednego, bo każdego dnia był na kolanach przed majestatem Boga”. - Idźcie na służbę człowieka w drodze zapatrzeni w majestat Boga - zaapelował abp Nowak.

Były metropolita częstochowski przypomniał, że „trzeba promieniować na innych pięknem człowieczeństwa”. Zwrócił też uwagę, że „władze i społeczeństwo powinny docenić trud taksówkarzy”.

Na zakończenie arcybiskup senior zwrócił się do taksówkarzy, aby byli „zapatrzeni w Maryję, która jest Matką dobrej drogi”.

Na pielgrzymkę taksówkarzy specjalny list przesłał również biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Antoni Długosz.

I Ogólnopolska Pielgrzymka Taksówkarzy na Jasną Górę odbyła się w 2004 r. Wzięło w niej wtedy udział ponad 3 tys. osób.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 18 października 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-10-18 15:55 Częstochowa: inauguracja nowego roku akademickiego w Wyższym Instytucie Teologicznym

Z udziałem władz uczelni, na czele z dyrektorem ks. dr. hab. Marianem Dudą, przedstawicieli środowiska akademickiego Częstochowy, Kościoła, przedstawicieli władz samorządowych i świata polityki, na czele z Arturem Warzochą radnym Sejmiku Województwa Śląskiego, wykładowców i studentów 18 października odbyła się w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie inauguracja nowego roku akademickiego.

Mszy św. w kaplicy pw. Zesłania Ducha Świętego przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Mszę św. koncelebrowali m.in. kapłani wykładający w Instytucie Teologicznym.

- Tam, gdzie jest biskup, tam jest Kościół – podkreślił na początku Mszy św. ks. prał. dr hab. Marian Duda. Jak dodał, Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie to „wspólnota myślenia, która pragnie stanąć pod krzyżem Chrystusa, który jest źródłem łaski dla każdego z nas”.

W homilii abp Depo wskazał na porządek wiary i porządek rozumu. Przypomniał, że wykładowcy i studenci powinni „stawać się nie tylko nauczycielami, ale świadkami prawdy, która została nam przekazana”. - Musicie być uczestnikami zmagań o komplementarność wiary i rozumu – mówił abp Depo.

Metropolita częstochowski przypomniał postać św. Łukasza, który jako „świadek Kościoła czasów apostolskich stoi wiernie obok św. Pawła”. - Apostoł narodów cieszy się wiernością ucznia i obecnością Pana – powiedział abp Depo i dodał, że „gdy wszyscy mogą nas opuścić Pan stanie przy nas”.

„Św. Łukasz ukazuje podstawową rolę modlitwy nie jako dodatku do misji, ale jako jej integralną część” – przypomniał metropolita częstochowski i podkreślił, że „św. Łukasz był człowiekiem Kościoła Chrystusowego”. - Zgromadził ewangeliczne świadectwa, które stały się źródłem dla Kościoła. W jego dziele historia, wierność tradycji, doświadczenie wiaty i głoszenie Jezusa jako Drogę, Prawdę, i Życie łączą się ze sobą ściśle – zaznaczył arcybiskup.

Metropolita podkreślił, że „świat dzisiejszy oszalał, bo odchodzi nie tylko od wiary, ale także od rozumu”. Odnosząc się do obrad synodu nt. rodziny w Rzymie metropolita częstochowski przypomniał słowa abp. Stanisława Gądeckiego, który pytał czy celem synodu jest duszpasterskie wsparcie rodziny, czy też są nim kazusy trudne, którymi synod powinien się zająć? - Powstaje wrażenie, że dotąd nauczanie Kościoła było niemiłosierne, podczas gdy teraz zacznie się nauczanie miłosierne – powiedział abp Depo za przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski.

Oceniając obecne czasy, metropolita częstochowski powtórzył za papieżem Franciszkiem: „W cywilizacji paradoksalnie zranionej anonimowością, a jednocześnie obsesyjnej na punkcie szczegółów życia innych, bezwstydnie chorej na chorobliwą ciekawość, Kościół potrzebuje serdecznego spojrzenia, by kontemplować, wzruszyć się i zatrzymać przed drugim człowiekiem za każdym razem, kiedy jest to konieczne”.

Metropolita częstochowski przypomniał o „konieczności stworzenia kultury spotkania”.

- Bądźmy wierni Chrystusowi, który jest Prawdą i Życiem. Wierność wymaga zmagania - zaapelował abp Depo.

Po Mszy św. w auli Instytutu odbyła się druga część inauguracji. Dyrektor WIT ks. dr hab. Marian Duda przypomniał motto tegorocznej inauguracji zaczerpnięte z adhortacji papieża Franciszka „Evangelii gaudium” (n. 24): „Radosna ewangelizacja staje się pięknem w liturgii pośród codziennej potrzeby pomnażania dobra. Kościół ewangelizuje i daje się ewangelizować przez piękno liturgii, która jest także celebrowaniem ewangelizacyjnej działalności oraz źródłem dawania siebie ciągle na nowo”. - Bardzo ważna jest posługa nauczania w prawdzie i miłości. Dzieło ewangelizacji dokonuje się przez piękno liturgii – powiedział ks. Duda.

Natomiast dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ks. dr hab. Arkadiusz Baron pytał żniwo wciąż wielkie, ale czy robotnicy nie są mali? – Bardzo potrzebny jest rzetelny trud poznawania Jezusa – mówił ks. Baron i za św. Klemensem Aleksandryjskim wskazał na
stopnie doskonałości chrześcijańskiej: wiarę, poznanie i miłość.

- Zdobywanie wiedzy nie jest celem samym w sobie. Tym celem jest miłość. Poznanie należy przekształcać w miłość – przypomniał dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Odbyła się również immatrykulacja studentów pierwszego roku oraz wręczenie dyplomów magisterskich. - Życie trzeba traktować jako całość, a nie tylko we fragmentach. Inaczej żyje się wobec Boga a inaczej wobec nicości – podsumował abp Depo.

Na zakończenie uczestnicy inauguracji wysłuchali wykładu ks. dr. hab. Pawła Maciaszka, który podkreślił, że „piękno liturgii jest drogą Kościoła ewangelizującego”. - Trud dzieła ewangelizacji i piękno celebracji liturgicznej są ściśle zjednoczone – mówił ks. Maciaszek

„Przez piękno liturgii Kościół ewangelizuje się. Pięknem liturgii Kościół przepowiada Chrystusa. Liturgię sprawuje się dla Boga, a nie dla nas samych” – dodał prelegent.

Oprawę muzyczną inauguracji nowego roku akademickiego zapewnił chór „Basilica Cantans”.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 18 października 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-10-18 14:53 Jasna Góra: pielgrzymka kobiet katolickich

Z modlitwą o nawrócenie i nowy zapał do ewangelizacji przybyła na Jasną Górę doroczna ogólnopolska pielgrzymka kobiet. Spotkanie zorganizowane przez Polski Związek Kobiet Katolickich przebiegało pod hasłem: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Modlitwie przewodniczył bp Ireneusz Pękalski, delegat Episkopatu ds. Duszpasterstwa Kobiet.

W kazaniu podczas Mszy św. sprawowanej w bazylice, bp Pękalski nawoływał do wierności kobiecemu powołaniu. - W sposób szczególny prośmy o to, żeby wam nikt nie narzucił innej wizji kobiecości, żebyście były wierne swojemu powołaniu, nawet gdyby to was bardzo kosztowało i gdybyście się czuły napiętnowane i wykluczone przez "oświecone panie", które najlepiej wiedzą, co to znaczy być kobietą - mówił delegat Episkopatu ds. Duszpasterstwa Kobiet. Podkreślał, że aby pozostać wiernym powołaniu trzeba być czujnym, „trzeba ciągle się nawracać i jeszcze mocniej trwać w wierze”.

Tradycyjnie do odprawienia Mszy św. został użyty Kielich Życia i Przemiany, złożony na Jasnej Górze w 1982 r. przez polskie kobiety jako wotum dla Jasnogórskiej Matki. - Na kielichu umieszczono cztery postacie kobiet: św. Jadwiga Śląska, św. Jadwiga Królowa, bł. Teresa Ledóchowska i Stanisława Leszczyńska - przypomniał na początku Eucharystii o. Jan Poteralski, podprzeor Jasnej Góry. - Te cztery kobiety żyły w różnych epokach, rożny był ich stan i różne powołania. Ich wspólną cechą była bezgraniczna miłość do Boga, Ojczyzny, do każdego człowieka – podkreślił o. podprzeor. Dodał, że kielich ten jest symbolem kobiecych serc, dowodem szacunku dla ludzkiego życia w naszych rodzinach, „symbolem przemiany, gdyż tak jak wlane wino mocą Bożą przez słowa kapłana przemienia się w krew Chrystusa, tak serca kobiet polskich za przyczyną Matki Bożej mogą napełnić się mocą, by ofiarną miłością i geniuszem kobiety przemieniać obliczę rodziny, Ojczyzny, każdego człowieka”.

- Przytulając się do serca Maryi, chcemy Jej opowiedzieć o wszystkich społecznych bolączkach, które wpisują się w „wykrzywianie obrazu polskiej kobiety i rodziny”, powiedziała Maria Jankowska, prezes Polskiego Związku Kobiet Katolickich (PZKK).

Związek jest stowarzyszeniem, które dąży do pogłębiania formacji religijnej kobiet, dba o pozycję rodzin, broni statusu kobiety w rodzinie i społeczeństwie, propaguje chrześcijański model wychowania, organizuje kobiety w celu skutecznego działania dla wspólnego dobra.

Polski Związek Kobiet Katolickich jest od 1990 roku organizacją polskich kobiet katolickich o zasięgu krajowym, choć współpracuje z zagraniczną kobiecą organizacją WUCWO. Działa zgodnie z etyką katolicką i nauką Kościoła, kultywując polskie tradycje narodowe i społeczne. Do Związku należą kobiety o różnej sytuacji rodzinnej i życiowej, o różnym statusie społecznym i edukacyjnym. Łączy je to, że w rodzinie i w środowisku dostrzegają istotne miejsce przekazywania wiary, wartości, tradycji kulturowych, zdecydowanie bronią rodziny i zabiegają o jej właściwy poziom egzystencji, właściwe rozumienie roli i pozycji kobiety jako żony, matki, osoby pracującej i udzielającej się dla ogólnego dobra, a także poszerzanie świadomości własnych możliwości i podejmowania aktywnego działania.

Związek działa na terenie całej Polski, w kilkunastu oddziałach, m.in. w Warszawie, Lublinie, Krakowie, Siedlcach czy Łodzi.

W południe zgromadzone na Jasnej Górze kobiety odmówiły modlitwę Anioł Pański. Po modlitwie rozpoczęła się konferencja formacyjna pt. „Osobiste nawracanie się procesem przemiany duchowej i pogłębiania wiary”, którą wygłosiła prezes, dr Maria Jankowska.

W programie pielgrzymki znalazły się również: modlitwy słowami ks. Kard Stefana Wyszyńskiego przed Cudownym Obrazem Matki Bożej, Akt Zawierzenia Maryi Polskiego Związku Kobiet Katolickich oraz spotkanie
z ks. prał. Tomaszem Królem, duszpasterzem PZKK.
it / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 18 października 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-10-17 12:12 Jasna Góra: odbędzie się czuwanie modlitewne w intencji polskich emigrantów

Na Jasnej Górze w nocy z 17 na 18 października odbędzie się czuwanie modlitewne w intencji polskich emigrantów i ich duszpasterzy. Będzie to również okazja do dziękczynienia i modlitwy w intencji nowo powstałego Biura Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

W duchu dziękczynienia za kanonizację Jana Pawła II na Jasnej Górze odbędzie się czuwanie modlitewne w intencji polskich emigrantów i ich duszpasterzy. Mszy św. o północy będzie przewodniczył delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa emigracji bp Wiesław Lechowicz.

Z myślą o emigrantach i w związku z potrzebą zintensyfikowania duszpasterstwa polskojęzycznego poza granicami kraju, od 1 września w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie funkcjonuje Biuro Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. 1 października br. poświęcił je przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. W księdze pamiątkowej polecił jego pracę opiece Świętej Rodziny, która również, jak wielu emigrantów, była zmuszona do opuszczenia Ojczyzny.

„Biuro poprzez swoją działalność uwrażliwiać będzie na sytuację polskich emigrantów ze strony wspólnoty Kościoła w Polsce oraz animować formy pomocy rodzinom rozdzielonym z powodu wyjazdów emigracyjnych” – wyjaśnia stojący na jego czele bp Wiesław Lechowicz w piśmie informującym o rozpoczęciu działalności Biura. Jego zadaniem jest koordynowanie i ułatwianie kontaktów między przedstawicielami środowiska duszpasterskiego polskiej emigracji (kapłanów, sióstr zakonnych, świeckich) i polskimi biskupami. Biuro służy także nawiązywaniu kontaktów z biskupami krajów, gdzie prowadzone jest duszpasterstwo polskojęzyczne oraz z instytucjami państwowymi i świeckimi, zajmującymi się polskimi emigrantami.

Sekretarzem Biura Duszpasterstwa Emigracji jest s. Edyta Rychel ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. - Próbujemy organizować pracę na płaszczyznach wyznaczonych przez Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji. Chcemy, aby to Biuro miało również charakter duszpasterski – mówi. – Chcemy też podejmować kroki służące wzmacnianiu rodziny, której trwałość poprzez emigrację jest często zagrożona – dodaje, wskazując na wiszącą w Biurze ikonę Świętej Rodziny uciekającej do Egiptu.

Równocześnie z działaniem Biura ruszyła strona internetowa, na której można znaleźć między innymi wiadomości z duszpasterskiej posługi Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, z życia poszczególnych misji i ośrodków duszpasterstwa Polonii i Polaków za granicą oraz niezbędne dane związane z duszpasterstwem polskojęzycznym i statusem emigranta polskiego.
BP KEP / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 17 października 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-10-17 09:30 Abp Depo: za wstawiennictwem św. Jana Pawła II realizujmy Ewangelię życia i rodziny

Nasze pokolenie musi postawić sobie bardzo ważne pytania, czy mamy Jana Pawła II tylko oprawić w ramki, czy raczej mamy realizować za jego przyczyną Ewangelię życia i rodziny? - mówił abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który wieczorem 16 października w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Częstochowie przewodniczył Mszy św. dziękczynnej za pontyfikat św. Jana Pawła II.

Uroczystość zgromadziła m. in. kombatantów, kapłanów na czele z o. Eustachym Rakoczym, paulinem, jasnogórskim kapelanem Żołnierzy Niepodległości.

- Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II i św. Jadwigi Śląskiej modlimy się, aby w naszej Ojczyźnie nie było nieprawości i kłamstwa. Niech będzie poszanowanie dla krzyża Chrystusowego i dla godności każdego człowieka. Niech będzie wiara w naszych rodzinach – mówił na początku Mszy św. ks. kan. gen. Stanisław Rospondek, proboszcz parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej.

W homilii abp Depo wskazując na znak krzyża podkreślił, że „jest on znakiem ofiary i poświęcenia dla wolności i godności ludzi” i dodał, że „trzeba zmierzać ku Chrystusowi Odkupicielowi człowieka”. - To Maryja prowadzi nas najbliżej Chrystusa – podkreślił abp Depo. Wskazał na św. Jadwigę Śląską, którą nazwał „niezwykłym świadkiem rodziny i Kościoła”.

Odnosząc się do 36. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową abp Depo przypomniał słowa: „Nie lękajcie się. Otwórzcie drzwi Chrystusowi” i dodał, że „to zadanie jakie wyznaczył nam św. Jan Paweł II”. „Dziękujemy Bogu za dar naszych świętych, Jadwigę Śląską i Jana Pawła II. Oni pokazują drogę, nadają kierunek naszemu życiu. Święci stali się darem dla nas” – kontynuował.

Przypomniał, że kościół to wspólnota ludzi budujących na Chrystusie, przybliżających się pod krzyż. Pójdźmy drogą zadań Kościoła – apelował i zaznaczył, że „budowanie na Chrystusie to jest fundament myślenia Kościołem i myślenia o Kościele”.

Metropolita częstochowski wskazał na trzy wymiary Kościoła: tajemnicę, wspólnotę i posłanie. - Tajemnica jest wskazaniem na porządek Boga jako Stwórcy i Odkupiciela. Kościół jest misterium spotkania się człowieka z Bogiem – mówił abp Depo. Odniósł się także do słów psalmu 139 „Przenikasz i znasz mnie, Panie”. – Tak trzeba patrzeć na tajemnicę naszego życia i powołania - podkreślił.

Mówiąc o wymiarze wspólnoty stwierdził, że „wspólnota zachodzi tam, gdzie człowiek poświęca się dla drugiego” i dodał, że kolejny wymiar Kościoła, którym jest posłanie „wiąże się z osobistym świadectwem”. - Życie nie może być sprzeczne z tym, w co wierzymy - powiedział abp Depo.

„Bóg przez Chrystusa czyni wszystko, aby uratować człowieka, ale to ocalenie zależy także od naszej decyzji”. Przypomniał, że „nie można potraktować wiary jako polisy ubezpieczeniowej”. - Jest ona zmaganiem i trudem - dodał.

Odnosząc się do medialnych doniesień na temat synodu biskupów w Rzymie metropolita częstochowski zapytał, czy mamy pójść za kompromisami i roztrwonić to piękno, które jest w naszych rodzinach? - Bez modlitwy i uczestnictwa w Eucharystii nie oprzemy się laicyzacji i ateizacji – podsumował abp Depo.

Na początku Mszy św. abp Depo poświęcił odnowiony kościół, figurę św. Józefa, nowe witraże z wizerunkami świętych: Walentego, Wacława, Jana Pawła II i Jadwigi Śląskiej oraz witraż z Matką Bożą Różańcową. Metropolita częstochowski poświęcił także sztandar 6. Dywizji Desantowo-Szturmowej z Krakowa.

Uroczystości zakończyły się Nowenną ku czci św. Jadwigi Śląskiej.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 17 października 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-10-16 15:10 Abp Depo: Częstochowa z Jasną Górą miejscem spotkania z papieżem Franciszkiem

Abp Wacław Depo w wywiadzie dla „Niedzieli” poinformował, że „Częstochowa z Jasną Górą stanie się miejscem szczególnego spotkania z papieżem Franciszkiem”. Dotychczas Stolica Apostolska oficjalnie potwierdziła, że w 2016 r. Ojciec Święty weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie.

„Pragnę przekazać radosną nowinę, którą podzielił się ze mną nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore. Powiedział, że Częstochowa została wpisana w program papieskiej pielgrzymki do Polski w 2016 r.” – powiedział na łamach częstochowskiego tygodnika abp Depo.

Metropolita częstochowski zdradził też, że „pozostałe miejsca są jeszcze do określenia”. – Mamy nadzieję, że rocznica chrztu Polski będzie również łaską i wyzwaniem dla Gniezna, Poznania czy Warszawy – stwierdził w wywiadzie dla „Niedzieli”, która ukazała się z datą 19 października br.

Z kolei przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki już wcześniej podkreślał, że ostateczna decyzja o trasie papieskiej pielgrzymki do Polski należeć będzie do papieża. Został on zaproszony do Polski w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży i 1050. rocznicą chrztu Polski. Wśród propozycji miast, które mógłby odwiedzić w 2016 r., przewodniczący KEP mówił o Gnieźnie i Poznaniu, jako „miejscu chrzcielnym”, z którego wywodzą się korzenie Kościoła w Polsce.

Zdaniem kard. Nycza, przybycie Ojca Świętego będzie dopełnieniem braku, jakim była „nieobecność papieża Pawła VI na obchodach tysiąclecia Chrztu Polski, którego ówczesne władze komunistyczne nie wpuściły do naszego kraju”.

Niewykluczone, że analogicznie do XXVIII ŚDM w Rio de Janeiro w 2013 r. kiedy papież odbył też pielgrzymkę do Aparecidy, również w 2016 r. przy okazji XXXI ŚDM w Krakowie, odwiedzi jasnogórskie sanktuarium.

W 2013 r. Episkopat powołał Ogólnopolski Zespół ds. Wizyty Ojca Świętego w czasie Światowego Dnia Młodzieży w 2016. W jego skład weszli: jako przewodniczący kard. Stanisław Dziwisz, a ponadto kard. Kazimierz Nycz, abp Wacław Depo, abp Stanisław Gądecki abp Józef Kowalczyk, abp Józef Michalik, abp Wojciech Polak i bp Henryk Tomasik. Po niedawnym zebraniu plenarnym do tego grona dokooptowano również abp. Marka Jędraszewskiego i bp. Artura Mizińskiego. Zadaniem tego zespołu jest organizacja papieskiej pielgrzymki do Polski w 2016 r.

Polska jest trzecim krajem, który po raz drugi zorganizuje Światowe Dni Młodzieży. W 1991 roku VI ŚDM odbyły się w Częstochowie. Do tej pory tylko Włochy i Hiszpania organizowały spotkanie młodzieży dwukrotnie.
Częstochowa i Jasna Góra gościły papieża Jana Pawła II w 1979 r., 1983 r., 1987 r., 1991 r. podczas VI Światowego Dnia Młodzieży, 1997 r., 1999 r. oraz papieża Benedykta XVI w maju 2006 r.
awo / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 16 października 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-10-16 13:07 Radomsko: powstał Pomnik Dziecka Utraconego

O dramacie rodzin, które przeżyły utratę dziecka mówił abp Wacław Depo na cmentarzu w Radomsku, gdzie wczoraj odsłonięto Pomnik Dziecka Utraconego. Metropolita częstochowski podczas Mszy św. w tamtejszym kościele pw. św. Ojca Pio wskazał, że „przeżywając cierpienie i dramat, w Chrystusie znajdujemy nadzieję”.

W homilii abp Depo odniósł się m.in. do symboliki Pomnika Dziecka Utraconego, który podczas uroczystości na cmentarzu poświęcił. Centralną postacią tego pomnika jest Maryja ze swoim Synem. - Maleństwo, które widać poniżej, to każde dziecko, także to utracone, jak również każdy z nas. Ten pomnik to także symbol pięknego daru macierzyństwa, zmierzającego przez Maryję ku zbawieniu – mówił metropolita częstochowski.

Pomnik Dziecka Utraconego w Radomsku powstał z inicjatywy Tadeusza Olczyka przewodniczącego rady Oddziału Radomszczańskiego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Tę inicjatywę podjął również ks. Antoni Arkit, proboszcz kolegiaty św. Lamberta, mocno angażujący się w poszukiwanie środków finansowych i sfinalizowanie dzieła.

W uroczystościach wzięli udział kapłani, przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń katolickich, władze samorządowe na czele z Anną Milczanowską – prezydentem Radomska. Przybyli także wykonawcy pomnika: Krystyna Fałdyga-Solska wraz z mężem.
ks.mf / Radomsko
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 16 października 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-10-14 16:02 Jasna Góra: 32. pielgrzymka braci zakonnych

Z udziałem kilkuset przedstawicieli różnych zgromadzeń męskich na Jasnej Górze rozpoczęła się 32.pielgrzymka braci zakonnych. Myślą przewodnią dwudniowego spotkania są słowa papieża Franciszka: "Tam gdzie są konsekrowani, zawsze jest radość”, które są hasłem Roku Życia Konsekrowanego. Rozpocznie się on w Kościele 30 listopada, w pierwszą niedzielę Adwentu.

O. Janusz Sok, Przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, który przewodniczył Mszy Świętej w Kaplicy Matki Bożej, powiedział, że pielgrzymka jest okazją do odnowienia radości wynikającej z bezwarunkowej miłości do Boga i ludzi. – Zdajemy sobie sprawę, że świadectwo ludzi smutnych, bo pogubionych, zalęknionych, niepewnych, nieszczęśliwych jest dla ludzi niewiarygodne. Chcemy odnowić się w naszej radości, nie w sposób sztuczny, by pokazać jacy to my jesteśmy szczęśliwi i radośni, podziwiajcie nas, ale chcemy odnaleźć przyczyny, dla których ta radość będzie prawdziwa a przez to wiarygodna – podkreślił redemptorysta.

Br. Izaak Kapała, przewodniczący Komisji Brackiej przy Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce zauważył, że bracia zakonni najczęściej są w zgromadzeniach pierwszymi, z którymi kontakt mają przybywający do klasztoru ludzie. - To dlatego ich postawa jest bardzo ważna –podkreślił benedyktyn. - To oni są w naszych wspólnotach na pierwszym froncie, pracując na furcie czy w zakrystii. To są te pierwsze miejsca, gdzie ludzie spotykają się z zakonnikami. Ten odbiór powinien być pozytywny. Jak
taki brat wychodzi na furtę uśmiechnięty, radosny to daje ludziom nadzieję, że życie z Bogiem ma głęboki sens - powiedział br. Izaak.

W Polsce, w różnych zgromadzeniach zakonnych posługuje 650 braci. Są zakony typowo brackie, jak kamilianie czy bracia szkolni, a większość zgromadzeń przyjmuje chętnych do posługi zakonnej bez świeceń kapłańskich.
Bracia zakonni są powołani do dawania świadectwa wobec świata: poprzez ślub ubóstwa dają świadectwo temu, że wartości osoby ludzkiej nie określa posiadanie dóbr materialnych; poprzez ślub czystości dają świadectwo własnej wolności, aby móc lepiej odpowiadać na potrzeby innych ludzi; poprzez ślub posłuszeństwa dają świadectwo temu, że w modlitewnym zasłuchaniu można usłyszeć głos wzywającego Boga. Brat zakonny, podobnie jak wszyscy konsekrowani zakonnicy, jest przekonany, że czas poświęcony na modlitwę czyni każde posługiwanie bardziej możliwym i bardziej skutecznym.

Bracia pełnią w zakonach różne funkcje: są najczęściej administratorami domów, ekonomami, furtianami, zakrystianami, kierowcami, krawcami, kucharzami, ogrodnikami czy organistami. Są jednak wśród nich również dyrektorzy szkół, aptekarze, katecheci, dyrektorzy domów opieki czy domów pielgrzyma.

Najwięcej braci jest w zakonach franciszkańskich, u Braci Szkolnych, Bonifratrów, Braci Serca Jezusowego.

Z roku na rok liczba powołań brackich maleje. Pielgrzymka jest sposobnością, by ukazać jego piękno i głęboki sens.

W czasie dwóch dni spotkania bracia zakonni wysłuchają kilku konferencji oraz będą uczestniczyć m.in. w Drodze Krzyżowej, modlitwie różańcowej, Mszy Świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu i Apelu Jasnogórskim.
it / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 14 października 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-10-13 19:18 Cykliczne spotkania z abp. Depo przed ŚDM 2016

W ramach przygotowania do Światowych Dni Młodzieży metropolita częstochowski abp Wacław Depo rozpoczął cykliczne spotkania m.in. na temat wiary i Kościoła. Spotkania noszą tytuł „Ojcze, co o tym myśleć?”.

Metropolita częstochowski spotkał się 13 października z uczniami Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum SPSK im. Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Uczniowie najstarszej klasy gimnazjum i trzech klas licealnych zadali arcybiskupowi wiele pytań, będących wyrazem ich niepokojów dotyczących wiary, Kościoła, powołania, sakramentów. Część pytań dotyczyła także życia osobistego, zainteresowań metropolity częstochowskiego.

- Chociaż spotkanie trwało prawie dwie godziny, to oczywiście nie wyczerpało wszystkich tematów - podkreśla Marian Florek ze Studia TV „Niedzieli”.

Spotkania odbywają się w ramach projektu „Face to face z arcybiskupem”, przygotowującego młodzież Archidiecezji Częstochowskiej do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Cały projekt „Face to face z arcybiskupem” jest zaplanowany na dwa lata, aż do wakacji 2016 r. Kolejnymi grupami, z którymi spotka się abp Wacław Depo będą studenci, młodzi małżonkowie, dzieci, a także seniorzy.

Całość nagranego materiału filmowego ze spotkań z młodzieżą i innymi grupami, będzie systematycznie publikowany na stronach internetowych „Niedzieli” www.niedziela.pl oraz www.tv.niedziela.pl

Organizatorem spotkań jest tygodnik katolicki „Niedziela”.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 13 października 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-10-13 09:40 Abp Depo do studentów: św. Jan Paweł II przywrócił nam siłę prawdy

„Czy przyjęliśmy św. Jana Pawła II jako dar?” – pytał w homilii metropolita częstochowski abp Wacław Depo, który wieczorem 12 października przewodniczył Mszy św. inaugurującej nowy rok akademicki.

We wspólnej modlitwie wzięli udział studenci, profesorzy, rektorzy i władze wyższych uczelni. – Jezusowi ofiarujemy środowiska częstochowskich uczelni. Za św. Janem Pawłem II wybieramy dążenie do prawdy, jako drogę do świętości - mówił na początku Mszy św. ks. Grzegorz Szumera, duszpasterz akademicki i proboszcz parafii akademickiej p.w. św. Ireneusza..

W homilii abp Depo podkreślił, że „prawda rozumowa łączy się z prawdą objawioną nierozerwalnie w tajemnicy Chrystusa”. – To Chrystus objawia prawdę o człowieku i świecie – mówił abp Depo i dodał, że „Biblia wskazuje nam na radosne doświadczenie wspólnoty”.

Metropolita częstochowski przypomniał, że „Ojciec nie tylko dał Syna, ale pozwolił Go zabić”. – Czy tego nie widzimy dzisiaj w zmaganiach na Bliskim Wschodzie? - pytał metropolita częstochowski.
Nawiązując do tekstu Ewangelii arcybiskup podkreślił, że „Bóg zaprasza przez Syna”. – Inicjatywa należy do Boga, a człowiek jest wolny w odpowiedzi i poniesie odpowiedzialność za odrzucenie tego zaproszenia i odrzucenie Boga – mówił arcybiskup.

Wskazując na św. Jana Pawła II metropolita częstochowski powiedział, że „św. Jan Paweł II prostotą wiary w Chrystusa na wzór Maryi przywrócił nam siłę prawdy”. – Jednak, w którym kierunku ta siła prawdy pójdzie zależy od nas – stwierdził arcybiskup. Jak mówił, „Jan Paweł II pomógł nam nie lękać się prawdy, bo jest ona fundamentem wolności, nauczył nas komplementarności wiary i rozumu”.

Zdaniem abp. Depo, św. Jan Paweł II był człowiekiem zawierzenia Bogu wbrew faktom. Miał odwagę wyjść wobec człowieka i uwolnić go od kultury pustki i tymczasowości.

Na zakończenie metropolita częstochowski przypomniał słowa wielkiego Polaka wypowiedziane na spotkaniu z młodzieżą w Monzy 21 maja 1983 r.: „W obliczu Chrystusa nie można pozostać obojętnym. Nie mamy tu do czynienia tylko z Nauczycielem - choćby najświetniejszym - ideologii o charakterze etycznym; ani też z człowiekiem o szczególnym doświadczeniu religijnym; ani z wielkim prorokiem czy też człowiekiem obdarzonym przywilejem specjalnej obecności moralnej Boga. Chrystus przez swą niepowtarzalną misję powierzoną Mu przez Ojca, przenika i obejmuje cały nasz ludzki los, jest bowiem Centrum Historii, Odkupicielem człowieka! Dlatego mówię wam dzisiaj: szukajcie Chrystusa z obiektywizmem, uczciwością i odwagą! Starajcie się poznać Go do głębi; studiujcie Go bez przerwy”.

„Ten wasz nieustanny wysiłek zgłębiania indywidualnie lub we wspólnocie Chrystusa, z pomocą łaski Bożej został lub zostanie uwieńczony wiarą - darem Boga i osobistą odpowiedzią człowieka. Taka postawa wiary w Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka, nie oznacza umniejszenia waszych potrzeb kulturalnych, ale prawdziwe ubogacenie i podniesienie na wyższy poziom głodu poznania i samego rozumu, przygotowanego na wtargnięcie weń Objawienia Bożego. (...) Wierzcie w Chrystusa! Zaufajcie Chrystusowi!”- kontynuował wówczas papież.

Ośrodek akademicki i kościół św. Ireneusza nawiązują do tradycji duszpasterstwa akademickiego "Piwnica" z końca lat 60. i lat 70., kiedy to wbrew woli władz komunistycznych biskup częstochowski Stefan Bareła udostępnił duszpasterstwu akademickiemu, którym kierował ks. Ireneusz Skubiś, piwnice Kurii diecezjalnej.
Dalszy rozwój duszpasterstwa akademickiego nastąpił w latach 80. Wówczas duszpasterstwo zostało przeniesione do kościoła św. Wojciecha w dzielnicy Tysiąclecie w Częstochowie. Nowym etapem w rozwoju duszpasterstwa było powołanie 25 marca 2004 r. przez abp. Nowaka pierwszej w Polsce personalnej parafii akademickiej p.w. św. Ireneusza BM. Uroczystego poświęcenia kościoła akademickiego p.w. św. Ireneusza dokonał abp Stanisław Nowak 9 października 2011 r.

Patronką duszpasterstwa akademickiego archidiecezji częstochowskiej jest św. Teresa Benedykta od Krzyża Edyta Stein.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 13 października 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-10-12 15:56 Obchody Dnia Papieskiego w archidiecezji częstochowskiej

Modlitwy w kościołach, uroczyste akademie, koncerty dedykowane św. Janowi Pawłowi II odbywają się dzisiaj w archidiecezji częstochowskiej w ramach obchodów Dnia Papieskiego.

Obchody w archidiecezji częstochowskiej rozpoczęły się 11 października od uroczystego wprowadzenia relikwii św. Jana Pawła II do bazyliki mniejszej świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu. Mszy św. przewodniczył abp Wacław Depo metropolita częstochowski.

Również w ramach obchodów Dnia Papieskiego w Radomsku Towarzystwo Śpiewacze im. S. Moniuszki zorganizowało koncert pt. „SANCTUS”, który odbędzie się dzisiaj wieczorem o godz. 19.00 w kolegiacie św. Lamberta.

Natomiast w Działoszynie w kościele pw. św. Marii Magdaleny odbędzie się koncert muzyki sakralnej, podczas którego wystąpią: Danuta Dudzińska – sopran, Mariusz Adam Ruta – tenor, Bogna Dulińska – fortepian. W programie koncertu zostaną wykonane takie utwory sakralne jak m. in. "Ave Maria" Franza Schuberta, "Panis Angelicus" Cesara Francka i "Quia Respexit" Jana Sebastiana Bacha.

Jan Paweł II podczas swoich pielgrzymek do Ojczyzny odwiedził Częstochowę sześć razy: 4-6 czerwca 1979 r., 18-19 czerwca 1983 r., 12-13 czerwca 1987 r., 14-16 sierpnia 1991 r. z okazji VI Światowych Dni Młodzieży, 4 czerwca 1997 r. oraz 17 czerwca 1999 r.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 12 października 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
Strony: 1 2 3 4 5

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT