Znaleziono depesz: 5360
2014-07-26 11:00 Częstochowa: uroczystości ku czci św. Jakuba Apostoła

„Idźmy za św. Jakubem do Jezusa” - mówił ks. Krzysztof Dziub, oficjał Sądu Metropolitalnego w Częstochowie, który wieczorem 25 lipca przewodniczył Mszy św. w kościele św. Jakuba Apostoła w Częstochowie z okazji uroczystości ku czci tego świętego.

„Idźmy za św. Jakubem do Jezusa. Patrzmy na życie tego Apostoła i uczmy się od niego, jak budować nasze życie” - mówił w homilii ks. dr Krzysztof Dziub, oficjał Sądu Metropolitalnego w Częstochowie, który wieczorem 25 lipca przewodniczył Mszy św. w kościele św. Jakuba Apostoła w Częstochowie z okazji uroczystości ku czci tego świętego.

Do obchodów święta swojego patrona wierni przygotowywali się przez „Triduum ku czci św. Jakuba”, podczas którego okolicznościowe nauki wygłosił ks. Mariusz Frukacz, redaktor tygodnika katolickiego „Niedziela”. Ks. Frukacz wskazał na powołanie i misję św. Jakuba, odnosząc się do trzech słów: „Jestem, pamiętam, czuwam”.

Uroczystości zgromadziły wiernych, kapłanów, siostry zakonne. Obecni byli członkowie bractw i stowarzyszeń, m.in. Akcji Katolickiej i Bractwa Eucharystycznego.

W homilii ks. Krzysztof Dziub, odnosząc się do tekstu Ewangelii, podkreślił, że „marzyć o miejscu obok Jezusa w Królestwie Bożym oznacza wpierw przemierzyć z Nim Jego ziemskie . – A to oznacza krzyż" – mówił ks. Dziub, stwierdzając, że „Królestwa Bożego nie otrzymuje się nigdy bez krzyża”.

Celebrans podkreślił, że „Jezus mówi swoim uczniom całą prawdę - w przeciwieństwie do polityków czy handlarzy czyniących sobie reklamę”. – Uczniowie na pytanie: czy możecie wypić kielich - dają piękną odpowiedź, i nie lekkomyślną. Wiedzą bowiem, że wyrzeczenie, nienawiść świata, krzyż i śmierć nie kończą wszystkiego- mówił ks. Dziub.

Oficjał Sądu Metropolitalnego podkreślił, że „Jezus przyjął dar dwóch serc, które Go kochały”. – Uczniowie prosili o zaszczyty, a wyprosili sobie krzyż – mówił kaznodzieja.

„Przyszłej naszej wielkości nie wyprosimy za żadną protekcję. Prawdziwą wielkość daje służba, bycie dla drugich, miłość aż do oddania życia na okup za wielu” – kontynuował ks. Dziub i podkreślił, że „według tego modelu trzeba budować życie własne, rodziny, życie społeczeństwa i narodowe”.

„Idźmy za Jezusem. I pamiętajmy, że nie chodzi o to, by otrzymać od razu miejsce po prawej bądź lewej stronie, ale trzeba przedstawić Jezusowi piękne życie” – zakończył kaznodzieja.

Uroczystości zakończyły się procesją z Najświętszym Sakramentem i modlitwą przy pomniku św. Jakuba - patrona pielgrzymów, parafii, Europy.

Pierwszy drewniany kościół św. Jakuba Apostoła w Częstochowie wystawił w 1582 r., wraz z przytułkiem i szpitalem dla pielgrzymów, Jakub Zalejski. Następnie w 1642 r. o. Andrzej Gołdonowski, przeor Jasnej Góry, zbudował w miejsce drewnianego - kościół murowany, przy którym osiadły siostry mariawitki. W 1870 r. władze carskie w odwet za powstanie styczniowe zburzyły rękami rosyjskich robotników kościół św. Jakuba i na jego miejsce wystawiły cerkiew św. Cyryla i Metodego jako symbol władzy carskiej w Częstochowie. W 1918 r. lud katolicki Częstochowy odzyskał świątynię i zamienił cerkiew na świątynię katolicką św. Jakuba jako symbol „zmartwychwstałej Polski”.

W 1937 r. pierwszy biskup częstochowski Teodor Kubina erygował parafię przy kościele św. Jakuba. Jej pierwszym proboszczem został ks. Wojciech Mondry, działacz plebiscytowy na Warmii, późniejszy pierwszy redaktor naczelny Tygodnika Katolickiego „Niedziela” (1926-1937).
Ks.mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 26 lipca 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-07-25 10:15 Częstochowa: obchody 70. rocznicy Powstania Warszawskiego (zapowiedź)

Z udziałem władz miejskich, parlamentarzystów Ziemi Częstochowskiej, przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Częstochowy, kombatantów, młodzieży i przedstawicieli Kościoła odbędą się w Częstochowie 1 sierpnia obchody 70. rocznicy Powstania Warszawskiego.

Uroczyste obchody rozpoczną się minutą ciszy za poległych w Powstaniu Warszawskim i Mszą św. o godz. 17 w kościele pw. Najświętszego Imienia Maryi w Częstochowie.
Po Mszy św. odbędzie się przemarsz pod Pomnik - Grób Nieznanego Żołnierza w alei Sienkiewicza, w podjasnogórskich parkach. Tu uczestnicy uroczystości uczczą ofiary Powstania Warszawskiego.

W ramach obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, wieczorem 1 sierpnia o godz. 19.00 w altanie w Parku im. S. Staszica odbędzie się koncert muzyki powstańczej w wykonaniu chóru Cantante Deo pt. „Zostali w pieśniach”.

Od początku jego wybuchu, losami Powstania Warszawskiego i powstańców interesowali się mieszkańcy Częstochowy. Miasto niosło powstańcom pomoc militarną. Reakcja okupantów niemieckich na ten czyn była natychmiastowa. 6 sierpnia 1944 r. Niemcy odpowiedzieli rozkazem, na mocy którego miano aresztować i wymordować niemal 10 tys. mieszkańców Częstochowy, którzy starali się za wszelką cenę wspomóc walczącą Warszawę.

14 sierpnia 1944 na pomoc powstańcom warszawskim, po mobilizacji oddziałów Armii Krajowej, wyruszyło 2,5 tys. żołnierzy, a z nimi zgrupowania Jerzego Kurpińskiego „Ponurego” i Marcina Tarchalskiego „Marcina”.

W nocy z 16 na 17 sierpnia na Starym Mieście w Warszawie zginął Eugeniusz Stasiecki, który w 1944 r. pełnił funkcję zastępcy naczelnika Szarych Szeregów, twórca konspiracyjnego harcerskiego hufca częstochowskiego „Obraz”. Z Częstochową związany był m.in. Wojciech Omyła, który walczył m.in. o zdobycie obozu „Gęsiówka”. Zginął 8 sierpnia 1944 r. na terenie cmentarza ewangelickiego na Woli.

Z Częstochową związany był również Antoni Zębik twórca radiostacji „Błyskawica”. W Warszawie w czasie powstania obecny był również ks. Antoni Marchewka, późniejszy redaktor naczelny „Niedzieli” w latach 1945-53, który w schronach spowiadał powstańców.

Częstochowianie starali się wspierać także materialnie uciekinierów i wysiedlonych z Warszawy. 13 września 1944 r. otwarto biuro dla ewakuowanych z Warszawy, pomocy udzielał także Polski Komitet Opiekuńczy.

Mieszkańcy powstańczej Warszawy uzyskiwali wsparcie od Kościoła. 7 października 1944 r. biskup częstochowski Teodor Kubina wydał Odezwę Arcypasterską w sprawie zbiórki dla wysiedlonych z Warszawy. 19 października Siostry Zmartwychwstanki uruchomiły kuchnię w barakach przy ul. Chłopickiego.

Mieszkańcy stolicy znaleźli też schronienie i opiekę w domach zakonnych i przy parafiach. Szczególną rolę odegrała parafia św. Jakuba i jej proboszcz ks. Wojciech Mondry (pierwszy redaktor naczelny „Niedzieli”, w latach 1926-37). Przy kościele św. Jakuba schronienie i opiekę odnaleźli kapłani, których losy wojenne przywiodły do Częstochowy.

Po Powstaniu Warszawskim swoje miejsce w Częstochowie odnaleźli ludzie kultury, inteligencja, m.in. Zofia Kossak Szczucka, która wraz z ks. Antonim Marchewką podjęła starania o wznowienie wydawania Tygodnika Katolickiego Niedziela. Z Warszawy przybyli po powstaniu do Częstochowy również: Tadeusz Różewicz, Marek Hłasko, Lesław Bartelski, Zofia Trzcińska-Kamińska, która otworzyła pracownię rzeźbiarską w obserwatorium astronomicznym w parku Staszica, a także duże grono warszawskich muzyków, pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej i Politechniki Warszawskiej. Pod kierownictwem prof. Romana Pollaka i prof. Tadeusza Woyno powstał w Częstochowie największy w Polsce „podziemny uniwersytet” kształcący 700 młodych ludzi. Dzięki Klasztorowi Jasnogórskiemu, który ofiarował budynek, powstał w naszym mieście Szpital Warszawski. Tu leczono powstańców, tu także pracowali znakomici lekarze ze stolicy, m.in. dr Jan Mazurkiewicz i dr Jerzy Hagmajer. W Częstochowie działał także warszawski Szpital Maltański, zwany szpitalem walczącego podziemia. Kierujący nim dr Jerzy Dreyza osiedlił się na stałe w Częstochowie. Organizował m.in. opiekę medyczną dla pielgrzymów przybywających na Jasną Górę.


W Częstochowie od 7 października 1944 r. przebywał także gen. Leopold Okulicki, szef Armii Krajowej, skąd obejmował dowództwo nad całością prac konspiracyjnych. W okresie od października 1944 r. do stycznia 1945 r. Częstochowa była stolicą podziemnej Polski.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 lipca 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-07-24 10:34 Częstochowa: 70. rocznica urodzin śp. Krzysztofa Pośpiecha

Dziś mija 70. rocznica urodzin śp. Krzysztofa Pośpiecha (1944-2011), wybitnego muzyka, pedagoga, wychowawcy wielu pokoleń młodzieży, animatora kultury w Częstochowie i Ziemi Częstochowskiej, wielkiego społecznika, pomysłodawcy Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej "Gaude Mater".

Krzysztof Pośpiech urodził się 24 lipca 1944 r. w Zagajowie k. Pińczowa. W 1965 r. ukończył Państwowe Liceum Muzyczne im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w 1980 r. Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną, dziś funkcjonująca jako Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego) w Katowicach.

Był znanym pedagogiem. W latach 1965-1987 pracował w II Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Częstochowie. Uczył w Zespole Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie. Prowadził chóry w Zespole Szkół Muzycznych, w Wyższej Szkole Pedagogicznej i Filharmonii Częstochowskiej.

Krzysztof Pośpiech był bardzo zasłużony dla kultury Częstochowy. Był inicjatorem festiwali „Ars Chori” i Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”. Uczynił bardzo dużo dla przypomnienia znakomitych XIX-wiecznych śpiewaków: Edwarda Jana i Józefiny Reszków, zainicjował i zorganizował Święto Muzyki w Częstochowie. Był prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół „Gaude Mater” i w latach 1991-95 pierwszym dyrektorem Ośrodka Promocji Kultury Gaude Mater.

Wspólnie z tygodnikiem katolickim „Niedziela” był inicjatorem i organizatorem wydarzeń kulturalnych, m.in. koncertu oratoryjnego dla Ojca Świętego (2003 r.), „Koncertu nadziei” dla dzieci niepełnosprawnych (2004 r.) i warsztatów muzycznych.

Krzysztof Pośpiech jako dyrygent chóru i orkiestry odbywał liczne podróże zagraniczne. W 1988 roku chór żeński pod jego batutą zajął I miejsce z wyróżnieniem Cum laude w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Neerpelt w Belgii. W 1997 roku w Monheim am Rhein i Leverkusen w Niemczech i w Saint-Maurice-de-Beynost we Francji, w 1998 roku dwukrotnie w Neerpelt w Belgii, uczestniczył w 46. edycji Europejskiego Muzycznego Festiwalu Młodzieży. Krzysztof Pośpiech odbył podróże artystyczne do Anglii, Czech, Francji, Szwecji, Hiszpanii, Portugalii. Chóry pod jego kierownictwem wykonywały najtrudniejsze utwory z repertuaru chóralnego, m.in. takich twórców jak: Jan Sebastian Bach (Pasja według św. Jana, BWV 245), Ludwig van Beethoven (IX Symfonia d-moll), Wolfgang Amadeusz Mozart (Requiem d-moll, KV 626, Msza koronacyjna KV 31), Aleksander Borodin.

Zasiadał w Radzie Kultury przy prezydencie miasta Częstochowy, radach programowych wielu częstochowskich instytucji kulturalnych. Przez wiele lat Krzysztof Pośpiech pełnił funkcję dyrektora artystycznego częstochowskiego oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Odznaczony m. in. Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł 21 września 2011 r. Pochowany został 24 września na Cmentarzu Komunalnym w Częstochowie w Alei Zasłużonych.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 lipca 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-07-20 11:54 „Bp Tadeusz Szurman w częstochowskim obiektywie”: wystawa w ewangelickim kościele

W kościele ewangelicko-augsburskim Wniebowstąpienia Pańskiego w Częstochowie można oglądać wystawę zdjęć pt. „Bp Tadeusz Szurman w częstochowskim obiektywie”, poświęconą bp. Tadeuszowi Szurmanowi, zmarłemu 30 stycznia 2014 r. biskupowi diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Na wystawie można oglądać zdjęcia fotoreporterów: Urzędu Miasta Częstochowy, Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej oraz zdjęcia Bożeny Sztajner z tygodnika katolickiego „Niedziela”, Cezarego Miłosia i Łukasza Skrzypczyka. Na wystawie znajdą się także książki autorstwa zmarłego biskupa.

Wystawa zostanie uroczyście otwarta podczas rozpoczynającego się dzisiaj w kościele ewangelicko-augsburskim Wniebowstąpienia Pańskiego w Częstochowie Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Podczas pierwszego z trzech zaplanowanych koncertów zagrają: Teresa Piech na skrzypcach i Krzysztof Urbaniak na organach. Pierwszy koncert poświęcony jest jubileuszowi 60-lecia śp. bp. Tadeusza Szurmana. W programie koncertu znajdą się utwory takich twórców jak: Daniel Magnus Gronau, Theophil Andreas Volckmar, Friedrich Christian Mohrheim, Oskar Wermann, Friedrich Wilhelm Markull, Friedrich Christian Mohrheim, August Peron, Krzysztof Urbaniak oraz Johann Sebastian Bach.
Kolejne koncerty usłyszeć będzie można 3 i 17 sierpnia.

- Bp Tadeusz Szurman był wspaniałym człowiekiem, duchownym. Był wielkim mecenasem kultury. Wielokrotnie odwiedzał naszą wspólnotę w Częstochowie, modlił się z nami i umacniał swoim słowem. Bp Tadeusz Szurman był moim duchowym ojcem. Był wiernym świadkiem Chrystusowej miłości. Był również bardzo mocno zaangażowany w dialog ekumeniczny – podkreśla w rozmowie z KAI ks. Adam Glajcar, proboszcz parafii luterańskiej w Częstochowie.

Bp Tadeusz Szurman urodził się 9 lipca 1954 r. w Simoradzu na Śląsku Cieszyńskim. Został ordynowany na duchownego 19 listopada 1978 r. w Goleszowie na Śląsku Cieszyńskim, po czym podjął pracę jako wikariusz w Świętochłowicach, gdzie następnie w 1984 r. został proboszczem. Równocześnie w latach 1989-1990 był administratorem parafii w Zabrzu. Od 1993 r. był proboszczem ewangelickiej parafii w Katowicach.
W latach 1982–1986 był duszpasterzem młodzieżowym diecezji katowickiej, zaś w latach 1984–1990 Ogólnopolskim Duszpasterzem Młodzieży i przewodniczącym Komisji Młodzieżowej Polskiej Rady Ekumenicznej. W latach 1991–2001 był radcą diecezjalnym diecezji katowickiej Kościoła, w latach 1998–2002 był prezesem Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Wybrany w październiku 2001 r. przez Synod Diecezjalny Biskupem diecezji katowickiej, w urząd został wprowadzony w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach 6 stycznia 2002 r. Od 2010 r. był zastępcą zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce bp Jerzego Samca.
Bp Szurman był autorem artykułów z dziedziny teologii, spraw społecznych, historii, współpracował z kwartalnikiem "Myśl Protestancka", był w radzie redakcyjnej kwartalnika "Ewangelik", zainicjował program radiowy "Głos życia" w Radiu Katowice, wydał dwa tomiki poezji (Malowane niezdarnie, Katowice 2004; Świeże powietrze, Katowice 2005). Był inicjatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych i społecznych, za które wielokrotnie był nagradzany: m.in. był laureatem Nagrody im. Karola Miarki oraz katolickiej nagrody im. ks. Szramka.

W roku 2012 został honorowym obywatelem Miasta Katowice. Zmarł 30 stycznia 2014 r.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 20 lipca 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-07-19 13:57 Bp Długosz o Janie Pawle II w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie

- Św. Jan Paweł II uczył nas, że dobroci się nie zapomina – mówił bp Antoni Długosz, częstochowski biskup pomocniczy w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie na spotkaniu w ramach cyklu "Z Janem Pawłem II ku przyszłości".

- Św. Jan Paweł II jako kapłan był bardzo szlachetnym człowiekiem. Uczył nas, że dobroci się nie zapomina” – mówił bp Antoni Długosz, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej, który wieczorem 18 lipca był gościem Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie, w ramach cyklu "Z Janem Pawłem II ku przyszłości". Gospodarzem spotkania był Krzysztof Witkowski, twórca i dyrektor muzeum.

Bp Długosz wspominał dzień swojej konsekracji biskupiej w Rzymie – To była niezwykła chwila w moim życiu. Muszę przyznać, że wiele pamiątek po Janie Pawle II przekazałem do szkół jego imienia, ale z dnia święceń biskupich pozostał mi jego dotyk i to jest dla mnie najważniejsze – wspominał bp Długosz.

Biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej podkreślił, że „wyrazem miłości Jana Pawła II do Polski były jego pielgrzymki”. – Jan Paweł II zostawił nam niezwykłe przesłanie. Uczył nas, że musimy trzymać się Jezusa – mówił bp Długosz i wspominał, że podczas I pielgrzymki Jana Pawła II do Częstochowy w czerwcu 1979 r. był „jego portatorem podczas posiłku w Kurii Biskupiej”.

Bp Długosz wskazał na najważniejsze wymiary nauczania św. Jana Pawła II, a mianowicie chrystocentryzm, antropocentryzm, maryjność, miłosierdzie, ekumenizm oraz znaczenie cierpienia. – Nie można zrozumieć człowieka bez Chrystusa. To było jego jedno z najważniejszych przesłań podczas I pielgrzymki do Ojczyzny – mówił bp Długosz i dodał, że podczas kolejnych podróży apostolskich i spotkań z wiernymi uczył nas, że „drogą Kościoła jest człowiek”. „Cokolwiek ludzie przeżywają na świecie, Kościół nie może być na to obojętny”. – kontynuował biskup

Bp Długosz przypomniał, że maryjność zajmuje istotne miejsce w charyzmacie Jana Pawła II – Uczył nas, że modlitwa różańcowa to modlitwa naszego życia – podkreślił bp Długosz.

Biskup zaznaczył, że dla niego osobiście spośród charyzmatów św. Jana Pawła II najważniejsze znaczenie mają: miłosierdzie, wskazanie na sens cierpienia oraz miłość do dzieci i młodzieży. – Najpiękniejszą encykliką dla mnie osobiście jest „Dives in misericordia” o Bożym miłosierdziu. To encyklika o wielkiej nadziei dla człowieka grzesznego. Jan Paweł II pokazuje w niej, że Bóg szanuje wolność człowieka – stwierdził bp Długosz i dodał, że „w jego posłudze drogowskazem jest także list Jana Pawła II do dzieci”.

Mówiąc o cierpieniu Jana Pawła II bp Antoni wyznał, że „nosi w swoi brewiarzu zdjęcie z ostatniego spotkania Jana Pawła II z wiernymi, kiedy nie mógł już nic powiedzieć”. - Czasem kiedy jest trudno i ciężko, szukam siły duchowej i wewnętrznej pomocy spoglądając na to zdjęcie – mówił bp Długosz.

W drugiej części spotkania biskup zaśpiewał m.in. „Tango San Damiano”. Utwór ten bp Długosz wykonał wspólnie ze swoim bratem Janem Długoszem i Marcinem Wyrostkiem, znanym akordeonistą, zwycięzcą programu "Mam talent". Wystąpili również: Sandra Kazik oraz T.ETNO Tomasz Drozdek i Marcin Grodzki.

./ Częstochowa
Ks.mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 19 lipca 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-07-19 12:42 „Wieczór Miłosierdzia” podczas Europejskiego Forum Młodych w Częstochowie

Podczas „Wieczoru Miłosierdzia” w nocy z piątku na sobotę młodzi zgromadzeni na Europejskim Forum Młodych w Częstochowie słuchali Słowa Bożego, adorowali Najświętszy Sakrament i wysłuchiwali świadectwa nawrócenia.

Przez całą noc z piątku na sobotę trwał „Wieczór Miłosierdzia”, podczas którego młodzi zgromadzeni na Europejskim Forum Młodych, odbywającym się w Częstochowie, w Wyższym Seminarium Duchownym, trwali na słuchaniu Słowa Bożego i adoracji Najświętszego Sakramentu.

Uczestnicy spotkania, m.in. z Czech, Litwy, Estonii i Włoch, wysłuchali także świadectw wygłoszonych przez grupę ewangelizacyjną „Wyrwani z niewoli”. Piotrek i Jacek opowiedzieli historię swojego życia i nawrócenia.

Również przez cały piątek, 18 lipca, młodzi ludzie podzieleni na zespoły zostali posłani jako ewangelizatorzy do różnych wspólnot i grup ludzi. Odwiedzili ogrzewalnię dla bezdomnych, rozmawiali z przechodniami, spotkali się z dziećmi przebywającymi w Domu Samotnej Matki. Część młodych ludzi także stanowiła modlitewne zaplecze dla ewangelizatorów, czuwając w kościele Imienia Najświętszej Maryi Panny.

Europejskie Forum Młodych 2014 zakończy się w niedzielę, 20 lipca. Odbywa się ono pod hasłem „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”. Organizatorem wydarzenia jest Wspólnota Emmanuel we współpracy z archidiecezją częstochowską.

Historia organizacji Europejskiego Forum Młodych sięga roku 1991 r., kiedy to latem tego roku Wspólnota Emmanuel zorganizowała pierwszy zjazd młodych katolików z całej Europy w Altötting w Niemczech. Bawarskie miasteczko stało się wtedy „przystankiem” na drodze do Częstochowy na Światowe Dni Młodzieży. W 2013 r. Europejskie Forum Młodych odbyło się w Częstochowie.
Ks.mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 19 lipca 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-07-18 10:14 Częstochowa: wystawiono haftowaną replikę dzieła Matejki "Sobieski pod Wiedniem”

W auli Akademii im. Jana Długosza, przy ul. Waszyngtona 4/8, w Częstochowie do 13 sierpnia można oglądać haft „Jan III Sobieski pod Wiedniem”. Tkanina wykonana przez 53-osobową grupę twórców jest repliką w wymiarach rzeczywistych obrazu Jana Matejki, którego oryginał znajduje się w Muzeach Watykańskich.

Inicjatorami przedsięwzięcia są Janina Panek oraz jej syn Adam Panek, którzy dla zrealizowania tego pomysłu zawiązali Fundację Wspierania Kultury, Sztuki i Tradycji Rękodzieła Artystycznego im. św. Królowej Jadwigi. – Replika ma takie same wymiary jak dzieło Jana Matejki: 458 cm x 894 cm. Prace nad nią trwały 36 miesięcy, z tego samo wykonanie haftu 22 miesiące – mówi Janina Panek.

Pomysł namalowania obrazu „Jan III Sobieski pod Wiedniem” Jan Matejko powziął już ok. 1879 r. Z tego okresu pochodzą pierwsze szkice. Ostateczną wersję obrazu namalował w latach 1882-83. Dla ukazania światu historycznej prawdy o dniach chwały polskiego oręża postanowił ofiarować obraz papieżowi Leonowi XIII. Wcześniej we wrześniu 1883 r. wynajął w Wiedniu salę, w której wiedeńczycy mogli oglądać jego dzieło. W ten sposób świadomie przeciwstawił się habsburskiej propagandzie, która przedstawiała to zwycięstwo, jako zasługę Austrii. W grudniu 1883 r. Jan Matejko wraz z delegacją przekazał Papieżowi obraz, który obecnie jest umieszczony w specjalnej sali w Muzach Watykańskich.

Replikę „Odsieczy” można będzie oglądać w auli Akademii im. Jana Długosza do 13 sierpnia br., w godzinach od 10.00 do 17.00.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 18 lipca 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-07-18 10:08 Młodzież z Izraela i z częstochowskich szkół porządkuje i archiwizuje cmentarz żydowski

Po raz kolejny grupa izraelskiej młodzieży i częstochowskich szkół i uczelni archiwizuje i porządkuje cmentarz żydowski. Młodzież ze szkoły Reut w Jerozolimie oraz wolontariusze z I LO im. Słowackiego i Liceum Plastycznego odczytują i archiwizują napisy nagrobne na częstochowskim kirkucie.

Jak podkreśla Alon Goldman, przewodniczący Stowarzyszenia Żydów Częstochowian w Izraelu, młodzież „tworzy mapy i archiwizuje nazwiska ludzi pochowanych na częstochowskim cmentarzu żydowskim i częściowo porządkują kirkut”. - Potem efekty ich pracy są publikowane na stronie internetowej szkoły Reut w Jerozolimie i każdy bezpłatnie może odnaleźć krewnych - wyjaśnia Alon Goldman.

Od wielu lat historię częstochowskich żydów dokumentuje Wiesław Paszkowski - historyk z Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy, badacz dziejów społeczności żydowskiej. W 2012 r. opublikował pierwszy przewodnik po częstochowskim kirkucie pt. „Cmentarz żydowski w Częstochowie”. Przewodnik sumuje dotychczasowe inwentaryzacje: polskie z lat 70. i 80. XX wieku, izraelskie grupy Beniamina Yaariego z roku 1997 i projektu Gidonim oraz prace autora. Można tam znaleźć również plan cmentarza.

Publikacja zawiera informacje biograficzne Żydów tworzących życie społeczne i gospodarcze miasta. Są notki biograficzne znanych wyrobników, handlarzy, tkaczy, szewców, kupców, jubilerów, piekarzy, przemysłowców, działaczy społecznych, cadyków, rabinów.

Czytelnik w przewodniku znajdzie informacje biograficzne takich postaci jak m. in. Nachum Asz (1858-1936) - rabin miasta Częstochowy, Abram Buchner (1789-1869)- słynny profesor warszawskiej Szkoły Rabinów. Szmul Frank (1891-1947) - działacz społeczny i redaktor, Mendel Pinkus Justman (1845-1920) - cadyk i rabin chasydów z Pilicy, Mojżesz Lederman (1895-1964)- członek Rady Miejskiej, Wigdor Sapiro vel Szpiro (1881-1928) - cadyk, rabin, Teresa Wajnman (1910-1968)- nauczycielka, lektorka Żydowskiego Gimnazjum.
W publikacji są również informacje na temat członków znanych żydowskich rodzin m. in. Kohnów, Bergmanów, Rozenfeldów, Rozenbergów, Rozenblumów, Rozencwajgów, Lewkowiczów, Libermanów.
Wśród pochowanych na cmentarzu są również rosyjscy żydzi, tzw. Litwacy oraz ofiary zbrodni hitlerowskich.

Początki osadnictwa ludności żydowskiej w Częstochowie sięgają drugiej połowy XVIII wieku. Wraz z rozwojem handlu w mieście zaczęli napływać żydowscy handlarze. W 1808 r. w mieście było 495 Żydów. Rozwój przemysłu tkackiego spowodował, iż w latach 1857-1897 nastąpił czterokrotny wzrost ludności żydowskiej. W latach 1892-1928 wznieśli oni nową synagogę w stylu neoklasycznym (dziś w tym miejscu stoi filharmonia).
W 1808 r. władze administracyjne Księstwa Warszawskiego zalegalizowały kahał (wyrażenie z języka jidysz oznaczające gminę, formę organizacji społeczności żydowskiej.) w Częstochowie i udzieliły zgody na zakup terenu pod budowę pierwszej synagogi i na cmentarz. Do 1939 r. cmentarz znajdował się pod opieką gminy żydowskiej.

Po II wojnie światowej cmentarzem opiekowała się Kongregacja Wyznania Mojżeszowego, namiastka przedwojennej gminy żydowskiej. W 1953 r. cmentarz przejęły władze Częstochowy. Huta zaczęła otaczać kirkut. W połowie lat 60. XX wieku utrudniono Żydom dostęp na cmentarz. Ostatnie pogrzeby na częstochowskim kirkucie odbyły się w październiku 1970 r.
Okupacja niemiecka podczas II wojny światowej przyniosła zagładę społeczności żydowskiej w Częstochowie.
W 1939 r. mieszkało w Częstochowie prawie 30 tys. osób wyznania mojżeszowego, przy ogólnej liczbie ponad 130 tys. mieszkańców. Do utworzonego w 1941 r. częstochowskiego getta trafiali Żydzi z okolicznych miejscowości a także z Płocka i Łodzi. Tzw. duże getto zlikwidowano we wrześniu 1942 r., a małe getto - w lipcu 1943 r.

20 lipca 1943 r. na cmentarzu żydowskim hitlerowcy dokonali masowej egzekucji ok. 400 Żydów - wybranych spośród osób osadzonych w wyniku akcji likwidacyjnej w obozach utworzonych przy fabrykach koncernu „Hasag”.
Częstochowa była jedynym miastem na polskich terenach, gdzie po wszystkich deportacjach Niemcy utworzyli cztery obozy pracy przymusowej dla Żydów, w których znajdowało się blisko 11 tys. więźniów, w tym prawie 3,5 tys. z samej Częstochowy.

W okresie II wojny światowej wielu duchownych częstochowskich niosło pomoc Żydom. Wśród nich byli m.in. ks. Bolesław Wróblewski, ks. Teodor Popczyk, ks. Antoni Marchewka - redaktor naczelny „Niedzieli” w latach 1945-1953, a także bp Teodor Kubina - pierwszy biskup częstochowski, z którego inspiracji parafie i zakony w Częstochowie pomagały ukrywać i ratować Żydów.
W okresie II wojny światowej w Częstochowie udało się uratować 5194 Żydów, w tym 2578 pochodzących z Częstochowy.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 18 lipca 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-07-17 09:39 Bp Długosz do młodych: otwórzcie się na dar obecności Jezusa

„Jesteśmy Kościołem Jezusa. Tylko wtedy będziemy tworzyli wielką moc i siłę, kiedy nie będzie podziału między nami” – mówił do uczestników Europejskiego Forum Młodych bp Antoni Długosz biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej, który przewodniczył Mszy św. na rozpoczęcie Europejskiego Forum Młodych i Spotkania Rodzin Wspólnoty Emmanuel, które odbywa się w Częstochowie w dniach 15-20 lipca.

Mówiąc o tajemnicy Kościoła bp Długosz podkreślił, że „Jezus nie chce utożsamiać się z żadną współczesną władzą polityczną, a także i tymi przywódcami narodów, którzy w przyszłości będą kierowali losami większymi czy mniejszymi państwami”. - Jezus zakłada wspólnotę, której na imię Lud Boży, Boża owczarnia, Winnica Pańska – przypomniał bp Długosz i dodał, że „ta wspólnota ma główne zadanie, aby tworzący Kościół, należący do niego przeżywali w nim swoje nawrócenie, to znaczy zbawiali się, bo Kościół jest wspólnotą zbawienia”.
„Bóg pozostawia nam widoczne znaki swojej obecności w naszej rodzinie Kościoła. Pierwszym znakiem jest Pismo Święte”.

Biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej wskazał młodym z Europy na „otwartość na Słowo Boże” i podkreślił znaczenie Sakramentów świętych. „Drugi znak obecności Boga w narodzie to Sakramenty święte” – mówił. - Właśnie na początku naszego życia w Sakramencie chrztu otrzymaliśmy trzy dary od Boga. Staliśmy się Bożymi Dziećmi, otrzymaliśmy dar wiary i staliśmy się Kościołem Jezusa - przypomniał młodym ludziom bp Długosz. „W wędrówce do nieba potrzebujemy wspaniały pokarm – jest nim Jezus w Eucharystii. Nie ma rodziny, która by tak wynosiła człowieka jak nasza. Kiedy przyjmuje Pana Jezusa w Komunii świętej, to na ziemi przeżywam niebo”.

Kaznodzieja podkreślił, że „Jezus nie chce mieć ludzi zniewolonych”. - Zostawia nam sakrament bierzmowania, podczas którego sami opowiadamy się za Chrystusem, by był przewodnikiem naszego życia i zobowiązujemy się, by postępować tak, jak naucza Chrystus – podkreślił.
Na zakończenie bp Długosz zaapelował do młodzieży, by „przeżywając wspólnotę rodziny Chrystusa jak najczęściej korzystali z tych wielkich darów, znaków obecności Boga w życiu”. - A dzięki temu każdy z was będzie dojrzałym odpowiedzialnym człowiekiem, kobietą i mężczyzną, dającym świadectwo o Bogu, który tak ukochał każdego z nas, że posłał na ziemię swojego Syna, aby każdy, kto w Niego uwierzy, otrzymał życie wieczne – podsumował bp Długosz.

Podczas Forum młodzi będą uczestniczyli w Eucharystii oraz warsztatach, konferencjach, spotkaniach ze szczególnymi gośćmi, którzy podzielą się swoimi świadectwami. Wśród gości forum są: ks. Robert Sarno, kapłan z Nowego Jorku, członek Kongregacji ds. Kanonizacyjnych, ks. Leo Maasburg, który przez wiele lat współpracował z Matką Teresą z Kalkuty, Martine Laffitte-Catta, współzałożycielka Wspólnoty Emmanuel, Laurent Landete, moderator Wspólnoty Emmanuel i doradca Papieskiej Rady do Spraw Świeckich.
Ponadto młodzież będzie mogła zaprezentować i rozwinąć swoje umiejętności w trakcie tzw. talent corners. Wszystkie zajęcia są przygotowywane tak, aby jednocześnie brały w nich udział osoby z różnych krajów.
Forum jest jednym z etapów przygotowania na spotkanie z Papieżem podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r.

Historia organizacji Europejskiego Forum Młodych sięga początku lat 90. ubiegłego stulecia. Wspólnota Emmanuel zorganizowała wówczas pierwszy zjazd młodych katolików z całej Europy, który odbył się w Altötting w Niemczech, latem 1991 roku. Bawarskie miasteczko stało się wtedy „przystankiem” na drodze do Częstochowy na Światowe Dni Młodzieży. W 2013 r. Europejskie Forum Młodych odbyło się w Częstochowie.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 17 lipca 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-07-15 10:59 Częstochowa: dziś rozpoczyna się Europejskie Forum Młodych 2014

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” - pod takim hasłem rozpoczyna się we wtorek Europejskie Forum Młodych 2014. Młodzi z różnych krajów Europy spotkają się w ogrodach Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, by rozmawiać o swojej wierze i relacji z Bogiem. Forum potrwa do 20 lipca.

Organizatorami wydarzenia są Wspólnota Emmanuel we współpracy z archidiecezją częstochowską.

Podczas Forum młodzi będą uczestniczyli w Eucharystii oraz warsztatach, konferencjach i spotkaniach z gośćmi, którzy podzielą się swoimi świadectwami i opowiedzą, jak Bóg prowadzi ich do szczęścia i radości.

Będą wśród nich: ks. Robert Sarno, kapłan z Nowego Jorku, członek Kongregacji ds. Kanonizacyjnych, ks. Leo Maasburg, który przez wiele lat współpracował z Matką Teresą z Kalkuty, Martine Laffitte-Catta, współzałożycielka Wspólnoty Emmanuel, Laurent Landete, moderator Wspólnoty Emmanuel i doradca Papieskiej Rady do Spraw Świeckich.

Ponadto młodzież będzie mogła zaprezentować i rozwinąć swoje umiejętności w ramach tzw. talent corners. Wszystkie zajęcia są przygotowywane tak, aby jednocześnie brały w nich udział osoby z różnych krajów.

Forum jest jednym z etapów przygotowania na spotkanie z papieżem Franciszkiem podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r.

Historia organizacji Europejskiego Forum Młodych sięga początku lat 90. ub. wieku. Wspólnota Emmanuel zorganizowała wówczas pierwszy zjazd młodych katolików z całej Europy, który odbył się w Altötting w Niemczech latem 1991 r. Bawarskie miasteczko stało się wtedy „przystankiem” na drodze do Częstochowy na Światowe Dni Młodzieży. W 2013 r. Europejskie Forum Młodych odbyło się w Częstochowie.

Wspólnota Emmanuel powstała we Francji w 1976 r. na bazie grupy modlitewnej odnowy charyzmatycznej, założonej przez Pierre Goursat i Martine Laffitte-Catta. Szybko znalazła swoje miejsce w Kościele francuskim. W 1992 r. wspólnota została zatwierdzona przez Stolicę Apostolską i uzyskała osobowość prawną.

Zakorzenienie Wspólnoty Emmanuel w Kościele zostało potwierdzone dekretem Papieskiej Rady ds. Świeckich z 8 grudnia 1992 r., w którym uznano, że „jednym z aspektów powołania Wspólnoty Emmanuel jest uczestnictwo w wypełnianiu misji Kościoła we współczesnym świecie”. W 2009 r. Wspólnota stała się Międzynarodowym Katolickim Publicznym Stowarzyszeniem Wiernych, z zachowaniem statutów.

W Polsce Wspólnota Emmanuel powstała w 1993 r. Istnieje w wielu miastach, m.in. Warszawie, Krakowie, Gliwicach, Szczecinie, Koszalinie, Poznaniu, Nowym Sączu, Jaśle i Wrocławiu. Członkowie Wspólnoty w Polsce podejmują różnego rodzaju służby w Kościele m.in. organizowanie spotkań modlitewnych, rekolekcji dla młodzieży i małżeństw („Miłość i Prawda”), misji parafialnych, ogólnopolskich i międzynarodowych spotkań młodych

Więcej informacji o Europejskim Forum Młodych na stronie forum.emmanuel.info.pl
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 15 lipca 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-07-14 16:23 Częstochowa: Caritas przygotowała komplety podręczników dla uczniów

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej wraz z darczyńcami przygotowała kilkadziesiąt sztuk kompletów podręczników dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum i technikum. Pomoc ta jest skierowana w pierwszej kolejności dla uczniów z ubogich rodzin – informują pracownicy Caritas częstochowskiej.

O podręczniki można pytać w siedzibie Caritas przy ul. Staszica 5 w Częstochowie.

Więcej informacji na stronie www.caritas.czest.pl
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 14 lipca 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-07-13 12:56 O. Rydzyk na Pielgrzymce Radia Maryja: potrzeba dziś wielkiej aktywności świeckich

Potrzeba dziś wielkiej odnowy i odważnego świadczenia o Chrystusie. Wszyscy powinni być świadomymi siewcami Ewangelii, aktywnymi chrześcijanami, bo zło rośnie, gdy dobrzy śpią – powiedział Radiu Jasna Góra o. Tadeusz Rydzyk. Niedziela jest drugim dniem XXIII Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę.

Rodzina Radia Maryja przybyła w tym roku na Jasną Górę pod hasłem „Ze świętym Janem Pawłem II odnawiajmy oblicze ziemi, tej ziemi”. W pielgrzymie uczestniczy kilkaset tysięcy osób. Przybyli słuchacze z kraju i zagranicy. Mszy św. na szczycie jasnogórskim przewodniczy abp Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Eucharystię celebruje kilkunastu biskupów, w tym abp Wacław Depo, przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu.

O. Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, podkreślił, że tegoroczna pielgrzymka ma wymiar przede wszystkim dziękczynny za świętego Jana Pawła II. – Dziękujemy za świętego Jana Pawła II. Myśmy żyli w tym czasie, gdy on żył, patrzyliśmy na świętego, teraz doświadczamy go może jeszcze bardziej – powiedział redemptorysta.

Podkreślił, że ze świętym Janem Pawłem chcemy teraz odnawiać oblicze polskiej ziemi. – Dziś potrzeba wielkiej odnowy. Chodzi o to, by wszyscy stali się bardzo świadomymi ewangelicznymi siewcami – podkreślił o. Rydzyk.

Zauważył, że dzisiaj bardzo potrzebne jest apostolstwo świeckich. - Bardzo potrzebne jest odważne świadczenie o Chrystusie, głoszenie Ewangelii na wszelkie sposoby, chorzy przez modlitwę, w pracy, w szkole. Wszędzie potrzeba dawać świadectwo o Chrystusie – podkreślił dyrektor toruńskiej rozgłośni.

Jego zdaniem, najważniejszym przesłaniem dzisiejszego spotkania na Jasnej Górze jest wezwanie do „bycia aktywnym chrześcijaninem, uczniem Chrystusa, bo zło rośnie, gdy dobrzy śpią”. Dyrektor Radia Maryja wezwał do odwagi. – Tchórze nie mają przyszłości – podkreślił zakonnik.

Jako wotum za pontyfikat Jana Pawła II Rodzina Radia Maryja z inicjatywy o. Rydzyka buduje w Toruniu kościół Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Jana Pawła II. Świątynia przy Porcie Drzewnym powstaje od 2012 r. Ma pomieścić ok. 3 tys. wiernych. Na dolnym poziomie zaplanowana jest Kaplica Pamięci. Planowane są również duże witraże przedstawiające sceny z pontyfikatu papieża Jana Pawła II oraz jeden witraż obrazujący pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja do Jana Pawła II z cytatem słów papieża „Ja Panu Bogu codziennie dziękuję, że jest w Polsce takie radio i że się nazywa Radio Maryja”. Całość budynku wieńczy kopuła o wadze ok. 320 ton z dodatkową koroną. Projektantem obiektu jest inż. Andrzej Ryczka, który do uczestników jasnogórskiej pielgrzymki skierował specjalne przesłanie wyemitowane przed Mszą św.

Przed Eucharystią odbyły się także specjalne koncerty. Wystąpili: ks. Paweł Szerlowski, o. Mariusz Małkiński, Maciej Wróblewski oraz ks. Stefan Ceberek. Po Mszy św. zaplanowano koncert Orkiestry Koncertowej „Victoria” Parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Warszawie Rembertowie. Pielgrzymka zakończy się Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Wszyscy pielgrzymi będący na częstochowskich błoniach, a także łączący się za pośrednictwem Radia Maryja i Telewizji Trwam otrzymają papieskie błogosławieństwo, z którym łączy się odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
it / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 13 lipca 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-07-13 10:32 Na Jasnej Górze trwa XXIII Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja

Na Jasnej Górze trwa XXIII Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja. Biorą w niej udział słuchacze toruńskiej rozgłośni z kraju i zagranicy. Głównym punktem uroczystości będzie Msza św. sprawowana o godz. 11.00. Przewodniczyć jej ma i homilię wygłosi abp Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Papież Franciszek uczestnikom Eucharystii udzielił odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.

Tegoroczna pielgrzymka odbywa się pod hasłem: „Ze świętym Janem Pawłem II odnawiajmy oblicze ziemi, tej ziemi”. Słuchacze pielgrzymują do Częstochowy, by dziękować Matce Bożej za katolicki głos płynący każdego dnia z Radia Maryja. Codziennie o 21.00 za pośrednictwem toruńskiej rozgłośni i TV Trwam wierni mogą łączyć się z narodowym Sanktuarium na modlitwie apelowej.

Abp Wacław Depo, metropolita częstochowski i przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu nazywa transmisję Apelu „opatrznościowym darem”. - Niewątpliwie jest ona dzisiaj chyba największą siłą jednoczącą od strony wiary, zawierzenia Panu Bogu na wzór Maryi – uważa abp Depo, który także wyraził wdzięczność „za miłosną troskę o prawdę, która wyraża się poprzez codzienną modlitwę i poprzez nasze zawierzenia”.

Mszę św. poprzedzają na szczycie Jasnej Góry koncerty: ks. Pawła Szerlowskiego, o. Mariusza Małkińskiego, Macieja Wróblewskiego oraz ks. Stefana Ceberka. Wystąpi także Orkiestra Koncertowa „Victoria” Parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Warszawie Rembertowie.

Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja jest jedną z największych jaka przybywa na Jasną Górę dlatego nad bezpieczeństwem pielgrzymów czuwają specjalnie powołane służby: policja oraz służby medyczne.

Radio Maryja powstało w 1991 r. jako lokalna stacja katolicka, jedna z pierwszych po upadku PRL. Rozgłośnia, od początku prowadzona jest przez dyrektora, o. Tadeusza Rydzyka, od lat pozostaje mocnym głosem Kościoła Katolickiego i środowisk narodowych Polski. Na antenie usłyszeć można przede wszystkim bardzo bogatą gamę audycji religijnych, refleksyjnych i kulturalnych, Bardzo istotnym faktem jest wyjątkowo mocna więź Radia Maryja ze swoimi stałymi słuchaczami. Stacja utrzymuje się od początku istnienia z dobrowolnych datków ofiarodawców.

Rozgłośnia, założona przez Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (redemptorystów) nadawała początkowo z jednego nadajnika w Bydgoszczy, będąc jedną z pierwszych stacji katolickich w Polsce. Szybko rozrosła się jednak sieć nadajników rozgłośni, oparta głównie o bardzo bogatą sieć obiektów małego zasięgu w całym kraju, co szybko przysporzyło radiu znacznej popularności. Sieć nadajników małej mocy z biegiem lat częściowo wzbogaciła się o nadajniki dużej i wielkiej mocy w różnych częściach kraju.
it / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 13 lipca 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-07-12 17:48 IX Ogólnopolska Pielgrzymka Rowerowa dotarła na Jasną Górę

IX Ogólnopolska Pielgrzymka Rowerowa pod patronatem przewodniczącego Rady Episkopatu ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek dotarła na Jasną Górę. W sumie wzięło w niej udział ponad tysiąc osób. Rowerzyści przyjechali w różnych grupach z całego kraju i spotykali się przed częstochowską archikatedrą, by razem wjechać do Sanktuarium.

Bp Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek, przypomniał w homilii, że bycie pielgrzymem to wielka łaska i specjalne powołanie. - Być pielgrzymem to specjalne powołanie, nie wszyscy mają wystarczająco zdrowia, i nie wszyscy mają w sercu wystarczająco nadziei, aby nie bać się, aby nie lękać się trudu, wyrzeczenia, poświęcenia, zmagania się ze swoją słabością, z porą dnia - mówił kaznodzieja.

Podkreślił, że „pielgrzymka to łaska od Boga, bo pielgrzymi doznają swoistego oczyszczenia, aby godnie stanąć u celu, tam, gdzie Bóg chce w wyjątkowy sposób okazać swoją świętość”. Zauważył, że zostawiając dom i najbliższych pielgrzym szuka tylko jednego, świętego celu.

Bp Zadarko powiedział, że przesłaniem płynącym z Jasnej Góry jest wezwanie do odważnego bycia świadkiem Chrystusa. – Nie bójcie się ludzi niezależnie od tego czy są wielcy, ważni czy też zupełnie przypadkowi i nieznani. Nie bójcie się zwłaszcza tych, którzy mają władzę, którzy wykorzystują parawan prawa i nawołują do rozdzielania życia wiary od życia publicznego – dodał kaznodzieja.

Apelował, by nie bać się tych, którzy szerzą nienawiść i podział. - Nie bójcie się nieciekawych programów edukacji dzieci i młodzieży jawnie i butnie przeciwstawiających się katolickiej wizji człowieka małżeństwa i rodziny. Umiejcie odważnie powiedzieć „nie, tak się nie godzi, tak nie wolno” – stwierdził biskup.

Podkreślił, że Chrystus mówi i dziś do swoich świadków: „nie bójcie się, tych którzy chcą być panami sumień i karać ludzi, którzy mają odwagę powiedzieć, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”.

Już od wczoraj na Jasną Górę docierały rożne grupy rowerowe, których w sumie przyjechało kilkadziesiąt. Pielgrzymi zebrali się przy archikatedrze skąd w zwartym szyku przejechali główną ulicą miasta – Alejami Najświętszej Maryi Panny - na Jasną Górę.

Jak powiedział ks. Jerzy Grochowski z diecezji siedleckiej, koordynator Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej, przyjazd do Częstochowy był w tym roku dziękczynieniem za „wielkiego naszego rodaka Jana Pawła II, za ogłoszenie go świętym i prośbą przez wstawiennictwo Tego, który także swego czasu pielgrzymował po sanktuariach rowerem, by był naszym orędownikiem”.

- W słońcu, w deszczu, w kurzu, ale zawsze z modlitwą i rozważaniem Słowa Bożego i nauczaniem Jana Pawła II, pielgrzymi zmierzali pod ten najważniejszy szczyt na Jasnej Górze, do swojej Matki, by prosić Ją o wstawiennictwo i opiekę – podkreślił ks. Grochowski.

Pielgrzymki rowerowe stają coraz częstszą formą pielgrzymowania do Matki Bożej. Biorą w nich udział całe rodziny, bo jak podkreślają uczestnicy, jest to doskonały sposób nie tylko na aktywne spędzenie wakacji, ale przede wszystkim na odnowienie relacji z Bogiem i Jego Matką.

36-osobowa grupa rowerowa reprezentowała Akcję Katolicką diecezji radomskiej. Pani Anna podkreśliła, że w pielgrzymce bierze udział drugi raz: „było cudownie i jesteśmy szczęśliwi, że dotarliśmy do celu, byliśmy całą rodziną z mężem i synkiem 9-letnim dziękujemy za to, że daliśmy radę”.

Ks. Grzegorz Wójcik przewodnik pielgrzymki rowerowej zauważył, że pielgrzymowanie piesze wymaga więcej urlopu i nie każdy może sobie na to pozwolić a rowerowe jest łatwiejsze i krótsze.

Zdaniem kapłana, do pielgrzymki rowerowej trzeba się odpowiednio przygotować. - Nie można pojechać zwykłym rowerem, którym się jeździ codziennie na zakupy. Trzeba go sprawdzić w jakimś zakładzie, przede wszystkim hamulce i przerzutki. My mieliśmy taki wymóg, żeby każdy rower miał przerzutki – przypomniał.

Każdego dnia na Jasną Górę przybywają teraz nie tylko piesze, ale właśnie także rowerowe pielgrzymki.

W ub. roku tylko w sierpniu przyjechało do Częstochowy ponad 80 zgłoszonych pielgrzymek rowerowych. Przyjechało w nich ok. 6 tys. osób.
it / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 12 lipca 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-07-12 10:49 Zawiercie: trwa peregrynacja figury św. Michała Archanioła z Gargano

Czuwania modlitewne , konferencje, adoracje Najświętszego Sakramentu, Msze św. z aktem oddania się św. Michałowi Archaniołowi oraz przyjęcie Szkaplerza św. Michała Archanioła, to niektóre z punktów programu odbywającej się w dniach 11 – 13 lipca w Bazylice Św. Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu peregrynacji figury św. Michała Archanioła z Gargano.

„Charyzmatem św. Michała Archanioła jest głoszenie zwycięstwa Chrystusa nad złymi mocami. Jako rycerze św. Michała Archanioła wpisujemy się w ten charyzmat. Celem jest wynagrodzenie Jezusowi za grzechy ludzkości i świata”- podkreśla Michał Płocharski z Rycerstwa św. Michała Archanioła w Zawierciu oraz kleryk Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.

„Na dzisiejsze trudne czasy jest nam bardzo potrzebna obecność św. Michała Archanioła” – dodaje kleryk Płocharski.

Peregrynacja Figury św. Michała Archanioła w Zawierciu wpisuje się w wędrówkę figury po Polsce, która rozpoczęła się 12 kwietnia 2013 r. w michalickiej parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej i bł. Bronisława Markiewicza w Słupnie. Kulminacją wizyty peregrynacji będą uroczystości odpustowe 29 września w sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym.

Figura na szlak peregrynacyjny do Polski wyruszyła z Monte Sant'Angelo, z Groty Objawień na włoskim półwyspie Gargano. Monte Sant'Angelo to jedno z najstarszych i najbardziej znanych sanktuariów chrześcijańskich. Jego początki sięgają V wieku. Początek kultowi św. Michała Archanioła na Gargano dały cudowne wydarzenia, związane z objawieniami Świętego Michała, jakie dokonały się w tym miejscu.

Figura św. Michała Archanioła z sanktuarium na Gargano wykonana została w roku 1507 przez rzeźbiarza Andreo Contucciego zwanego Sansovino. Przedstawia ona Księcia wojsk niebieskich w stroju legionisty rzymskiego, pod którego stopami leży pokonany Szatan. Pomysłodawcą stworzenia figury był kard. Antonio z Monte San Savino.
ks. mf / Zawiercie
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 12 lipca 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-07-07 11:19 Częstochowa: Europejskie Forum Młodych 2014 (zapowiedź)

"Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie" (Mt 5,3), po takim hasłem odbędzie w dniach 15-20 lipca Europejskie Forum Młodych 2014. Młodzi z różnych krajów Europy spotkają się w ogrodach Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.

Organizatorami wydarzenia są Wspólnota Emmanuel we współpracy z Archidiecezją Częstochowską.

Program Forum przygotowywany jest z myślą o osobach w wieku 16-30 lat. - Zważywszy na temat, który zadał młodym papież Franciszek, chcemy w trakcie Forum pogłębić naszą wrażliwość na potrzeby innych, uczyć się współodczuwać, a w szczególności odkrywać szczęście płynące ze służby ubogim. Ma być to również czas przygotowania na spotkanie z Papieżem podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r. - podkreślają organizatorzy Forum.

Podczas Forum młodzi będą uczestniczyli w Eucharystii oraz warsztatach, konferencjach, spotkaniach ze szczególnymi gośćmi, którzy podzielą się swoimi świadectwami. Wśród gości forum są: ks. Robert Sarno, kapłan z Nowego Jorku, członek Kongregacji ds. Kanonizacyjnych, Ks. Leo Maasburg, który Przez wiele lat współpracował z Matką Teresą z Kalkuty, Martine Laffitte-Catta, współzałożycielka Wspólnoty Emmanuel, Laurent Landete, moderator Wspólnoty Emmanuel i doradca Papieskiej Rady do Spraw Świeckich.

Ponadto młodzież będzie mogła zaprezentować i rozwinąć swoje umiejętności w trakcie tzw. talent corners. Wszystkie zajęcia są przygotowywane tak, aby jednocześnie brały w nich udział osoby z różnych krajów.

Historia organizacji Europejskiego Forum Młodych sięga początku lat 90. ubiegłego stulecia. Wspólnota Emmanuel zorganizowała wówczas pierwszy zjazd młodych katolików z całej Europy, który odbył się w Altötting w Niemczech, latem 1991 roku. Bawarskie miasteczko stało się wtedy „przystankiem” na drodze do Częstochowy na Światowe Dni Młodzieży. W 2013 r. Europejskie Forum Młodych odbyło się w Częstochowie.

Wspólnota Emmanuel powstała we Francji w 1976 r. na bazie grupy modlitewnej odnowy charyzmatycznej, założonej przez Pierre Goursat i Martine Laffitte-Catta. Szybko znalazła swoje miejsce w Kościele francuskim. W 1992 roku Wspólnota została zatwierdzona przez Stolicę Apostolską i uzyskała osobowość prawną.

Zakorzenienie Wspólnoty w Kościele zostało potwierdzone dekretem Papieskiej Rady do Spraw Świeckich z 8 grudnia 1992 r., w którym uznano, że „jednym z aspektów powołania Wspólnoty Emmanuel jest uczestnictwo w wypełnianiu misji Kościoła we współczesnym świecie”. W roku 2009 Wspólnota stała się Międzynarodowym Katolickim Publicznym Stowarzyszeniem Wiernych, z zachowaniem statutów.

W Polsce Wspólnota Emmanuel powstała w 1993 r. Istnieje w wielu miastach, m.in. Warszawie, Krakowie, Gliwicach, Szczecinie, Koszalinie, Poznaniu, Nowym Sączu, Jaśle i Wrocławiu. Członkowie Wspólnoty w Polsce podejmują różnego rodzaju służby w Kościele m.in. organizowanie spotkań modlitewnych, rekolekcji dla młodzieży i małżeństw („Miłość i Prawda”), misji parafialnych, ogólnopolskich i międzynarodowych spotkań młodych

Więcej informacji o Europejskim Forum Młodych na http://forum.emmanuel.info.pl/
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 07 lipca 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-07-06 16:31 Jasna Góra: Kresowianie wołają o prawdę i pamięć narodową

Z udziałem przedstawicieli młodych Polaków z Białorusi, Ukrainy i naszego kraju, pod hasłem „Kresowa sztafeta pokoleń” na Jasnej Górze odbyły się 20. Zjazd i Pielgrzymka Kresowian. Kresowianie wciąż upominają się o prawdę i pamięć narodową, a wszystkie środowiska kresowe wzywają do jedności. Spotkanie zgromadziło ok. tysiąca osób.

Uczestnicy spotkania przypomnieli, że tylko na prawdzie historycznej przekazywanej także młodym Polakom zbudować można przyszłość Ojczyzny. Zdzisław Malinowski z Zarządu Światowego Kongresu Kresowian wezwał do odrzucenia tzw. poprawności politycznej: „Historia nasza była wyjątkowo zakłamywana i przemilczana. W tym momencie, kiedy już można mówić, należałby głośno upomnieć się o pamięć, żeby nie istniała tzw. poprawność polityczna, żeby nasze władze doceniły Kresy i Kresowian”.

Danuta Skalska, rzecznik Światowego Kongresu Kresowian podkreśla, że tak jak rząd polski troszczy się o podtrzymywanie pamięci o Powstaniu Warszawskim czy zagładzie Żydów, tak z determinacją winien kultywować pamięć o Kresach, tworząc np. Muzeum Kresów: „My też mamy prawo oczekiwać tego aby to, co ważne w naszej historii zostało uwiecznione, upamiętnione, żeby służyło następnym pokoleniom, bo historia Kresów to nie jest sprawa nas, Kresowian, to jest sprawa Polski i Polaków”.

Zjazd i Pielgrzymka odbywają się zawsze w pierwszą niedzielę lipca i są wpisane w kalendarz ogólnopolskich obchodów Dnia Pamięci ludobójstwa dokonanego przez OUN UPA na Polakach na Kresach przypadającego 11 lipca. To właśnie 11 lipca 1943 r. jest symbolem wszystkich zbrodni popełnionych przez UPA w tzw. „rzezi wołyńskiej”. Mianem tym określa się szereg ludobójczych akcji nacjonalistów ukraińskich, skierowanych przeciwko ludności polskiej i czeskiej zamieszkującej na Wołyniu oraz odwetowych akcji partyzantki polskiej. Podczas ciągnących się od 1942 do 1944 roku napadów, nasilonych w lecie 1943 roku, wymordowano około 60 tysięcy Polaków oraz kilkanaście tysięcy Ukraińców, przy czym część ofiar po stronie ukraińskiej poniosła śmierć z rąk nacjonalistów ukraińskich za pomoc udzielaną Polakom lub odmowę przyłączenia się do oprawców. Najwięcej mordów, dokonanych w lecie 1943 roku, odbywało się w niedziele. Ukraińcy wykorzystywali fakt, że ludność polska gromadziła się podczas Mszy w kościołach. Nierzadko kościoły były otaczane, a wiernych przed śmiercią często torturowano w okrutny sposób.

11 lipca 1943 nastąpił skoordynowany atak na dziesiątki polskich miejscowości. Pod hasłem „Śmierć Lachom” wymordowano wówczas kilkanaście tysięcy Polaków. Bardzo trudno dziś określić dokładnie liczbę ofiar. Jednym z powodów jest fakt, że niektóre miejscowości zostały zrównane z ziemią, a ich wszyscy mieszkańcy wymordowani. Ostrożne szacunki poparte materiałem dowodowym w postaci relacji tych, którzy przeżyli, pozwalają określić straty polskie na Wołyniu na ok. 100 tys. pomordowanych.
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, honorowy członek Światowego Kongresu Kresowian, autor książek o Kresach Wschodnich podkreślił, że dziś pamięć o Kresach nie jest wystarczająca „dlatego, że poprawność polityczna po ‘89 roku ruguje ze świadomości społecznej w ogóle sam fakt istnienia przez kilkaset lat cywilizacji polskiej za Bugiem z różnych powodów, też nazwijmy to politycznych i innych, niemniej jednak społeczeństwo jest na to wrażliwe”.

Stąd też tegoroczny Zjazd podjął temat „Kresowej sztafety pokoleń”. W centrum poruszanych zagadnień znalazła się m.in. sprawa powołania Muzeum Kresów a także problematyka edukacji młodych Polaków i potrzeba tworzenia szerokiego frontu na rzecz zachowania narodowej pamięci o Kresach.

Nagrodę Związku Wypędzonych z Kresów Wschodnich otrzymał kard. Henryk Gulbinowicz. „Cieszę się, że mnie, staremu emerytowi z Wrocławia Bóg pozwolił, żebym się spotkał z Kresowianami – mówił na zakończenie Mszy św. „Ja też pochodzę z Kresów, tylko wy z tych południowych a ja z północy, z Wileńszczyzny - przypomniał kard. senior Henryk Gulbinowicz. - Kochani moi, Polska zyskała na tym, że oto wypędzono nas z rodzinnych stron, kazano pozostawić wszystko, co nasze pokolenia zdobyły. Ale przynieśliśmy, wiecie co, Polsce? – te dobre tradycje. Ja przez 40 lat mieszkam już na Dolnym Śląsku, i tam jest bardzo dużo z południowej części naszych Kresów, Lwowiacy. Ile ciepła przynieśli, ile swojej życzliwości” – mówił Kardynał.

Na zakończenie Zjazdu przed szczytem Jasnej Góry ułożony został Krzyż Pamięci ofiar ludobójstwa OUN UPA, odbył się także Apel Poległych. Znicze pamięci zapłonęły dla Wojciecha Kilara i Stanisława Markowicza.
it / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 06 lipca 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-07-06 09:40 Abp Depo solidaryzuje się z rodzinami ofiar katastrofy lotniczej w Topolewie

Abp Wacław Depo wyraził współczucie wszystkim bliskim ofiar katastrofy lotniczej w Topolewie k. Częstochowy. Metropolita częstochowski „jednocześnie w duchu wiary i jedności ogarnia wszystkich swoją modlitwą” - czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.

Metropolita częstochowski zaznaczył, że „w sposób szczególny przyzywa wstawiennictwa św. Jana Pawła II, który na swoim pielgrzymim szlaku tak wiele razy przemierzał tysiące kilometrów tą drogą”.

Abp Depo prosi wszystkie wspólnoty parafialne archidiecezji częstochowskiej o modlitwę za wszystkich, którzy tragicznie zginęli, jak również za ocalałego z katastrofy o łaskę powrotu do zdrowia.

Metropolita częstochowski, jak czytamy w komunikacie Kurii Częstochowskiej, „w sposób szczególny zawierza przez wstawiennictwo Jasnogórskiej Królowej Polski rodziny, które straciły swoich bliskich prosząc o silną wiarę i niewzruszoną nadzieję, którą w tak trudnych chwilach może dać tylko Bóg – Pan życia i wieczności”.

11 osób zginęło 5 lipca w katastrofie samolotu ze skoczkami spadochronowymi pod Częstochową, w miejscowości Topolów w gminie Mykanów.

W samolocie, który wystartował z lotniska w Rudnikach przebywało 12 osób. Samolot, który uległ katastrofie, to dwusilnikowy piper navajo. Jak mówią świadkowie katastrofy, samolot po uderzeniu w ziemię zapalił się. Jedna osoba przeżyła katastrofę.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 06 lipca 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-07-05 21:35 Katastrofa lotnicza k. Częstochowy - 11 osób poniosło śmierć

11 osób zginęło w katastrofie samolotu ze skoczkami spadochronowymi pod Częstochową, w miejscowości Topolów w gminie Mykanów około godz. 16.

W samolocie, który wystartował z lotniska w Rudnikach przebywało 12 osób. Samolot, który uległ katastrofie, to dwusilnikowy piper navajo. Jak mówią świadkowie katastrofy, samolot po uderzeniu w ziemię zapalił się. Jedna osoba przeżyła katastrofę.

Aktualnie w miejscu katastrofy są eksperci z Komisji Badania Wypadków Lotniczych, prokuratorzy, policja i straż pożarna.
ks. mf / Topolów k. Częstochowy
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 05 lipca 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-07-05 18:08 Częstochowianie modlili się z chrześcijanami z Nazaretu o pokój w Ziemi Świętej

Członkowie Wspólnoty Nowego Życia (New Life Community) z Nazaretu gościli 5 lipca w parafii pw. św. Andrzeja Świerada i Benedykta Pustelników w Częstochowie, podczas spotkania modlitewnego w intencji pokoju na świecie, szczególnie w Ziemi Świętej, Syrii i na Ukrainie.

Spotkaniu modlitewnemu przewodniczył o. Mihovil Filipović – monfortianin z Domu św. Gabriela w Częstochowie, koordynator diecezjalny Odnowy w Duchu Świętym. - ,Modlimy się dzisiaj o pokój w świecie, ale także o pokój w naszych sercach i ten wielki dar pokoju chcemy zanieść do naszych rodzin - mówił na początku spotkania ks. Sławomir Bartoszuk proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Świerada i Benedykta Pustelników w Częstochowie.

Spotkanie rozpoczęło się Koronką do Bożego Miłosierdzia. Następnie członkowie Wspólnoty Nowego Życia: Samia Ashqar i Nabil Abu Nicola dzielili się swoim świadectwem wiary. - Cudem jest to, że możemy mówić kim jest dla nas Jezus – mówiła Samia i dodała, że Jezus nigdy o nas nie zapomina.

Mieszkanka Nazaretu podkreśliła jak bardzo ważna w Nazarecie jest wiara i pamięć o Jezusie, o tych wszystkich miejscach związanych z Jezusem. – To łaska Boża móc żyć w Nazarecie. To łaska Boża daje nam siły i moc, by żyć w Ziemi Świętej, gdzie wciąż trwa dramat wojny, gdzie prześladowani są chrześcijanie – podkreśliła członkini Wspólnoty Nowego Życia.

Samia przypomniała, że konieczne jest dzisiaj świadectwo jedności. - By to świadectwo było wiarygodne to trzeba nieść krzyż – podkreśliła młoda chrześcijanka z Nazaretu i dodała, ze wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami Jednego Boga. - Możemy wszyscy razem się modlić – zakończyła Samia.

Spotkanie zakończyło się Mszą św. pod przewodnictwem o. Mihovila Filipovicia, który w homilii przypomniał, że pokój jest darem ofiarowanym przez Jezusa. – Bardzo ważne do realizacji pokoju jest miłość i przebaczenie oraz otwartość na drugiego człowieka – mówił o. Filipović. - Jezus przychodzi z darem pokoju do naszych serc - kontynuował. Kaznodzieja przypomniał jak ważne jest zawierzenie własnego życia Maryi, Królowej Pokoju.

Wspólnota Nowego Życia (New Life Community) została założona w Nazarecie przez o. Baselious (Faraj) Nakhli w 1994 r. W swojej działalności ewangelizacyjnej skupia się m. in. na modlitwie o jedność chrześcijan, między religiami oraz o pokój na świecie.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 05 lipca 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
Strony: 1 2 3 4 5

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT