Znaleziono depesz: 5416
2014-09-14 17:01 Jasna Góra: Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników ZUS

Piąta Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników ZUS zgromadziła na Jasnej Górze ok. 3 tys. osób. Spotkanie...

2014-09-13 18:17 Jasna Góra: jubileusz 100-lecia Rodziny św. Pawła

Gdyby św. Paweł Apostoł żył dzisiaj, byłby dziennikarzem – tak za żyjącym w XIX w. bp. Wilhelmem Kettelerem powtarzają członkowie Towarzystwa św. Pawła. Dziś na Jasnej Górze księża pauliści świętowali jubileusz stulecia powstania i działalności w Kościele.

Towarzystwo św. Pawła zostało powołane w 1914 r. i było pierwszym zgromadzeniem Rodziny Świętego Pawła, założonej przez włoskiego kapłana, bł. Jakuba Alberione. Celem zgromadzenia jest ewangelizacja za pośrednictwem środków społecznego przekazu, a nade wszystko rozpowszechnianie Pisma Świętego.

Bł. Alberione, zakładając nowe zgromadzenia, mówił, że Rodzina św. Pawła „ma być św. Pawłem dzisiaj” - przypomniał ks. Tomasz Wasilewski - „ponieważ Apostoł wykorzystałby wszelkie udogodnienia techniczne, aby światło Ewangelii dotarło do każdej osoby, zwłaszcza w czasach, gdy wielu ludzi, także wierzących, przestaje chodzić do Kościoła” – wyjaśniał paulista.

Ks. Bogusław Zeman, prowincjał paulistów w Polsce podkreślił, że jubileusz jest okazją do odnowienia i ożywienia gorliwości apostolskiej. - Ta aktualizacja jest nieustannie konieczna, dlatego, że świat mediów bardzo się zmienia, my ciągle uczymy się nadążać za tym, co proponuje świat, by tak jak bł. Jakub wykorzystać to, co dzieje się w przestrzeni mediów dla Ewangelii – stwierdził.

Prowincjał paulistów podkreślił, że „zawsze w centrum wszelkiego działania jest troska o całego człowieka i pragnienie, by poprzez nowoczesne środki dać człowiekowi całego Jezusa”.

Ks. Wasilewski zwrócił uwagę, że zgromadzenia i instytuty wchodzące w skład Rodziny św. Pawła od początku „były zakładane jako rodzina”, z wielkim docenieniem roli kobiet: - Nasz Założyciel w rok po założeniu paulistów, męskiego zgromadzenia zakonnego, pomyślał, aby taką sama misję powierzyć kobietom i była to wielka nowość w Kościele, bo przypomnę, mamy rok 1915. Alberione zauważył, że kobieta ma wielką rolę do odegrania w tym jednym apostolstwie – głosić i dać światu Chrystusa”.

Rodzina św. Pawła to 10 instytutów zakonnych i świeckich założonych przez bł. Jakuba Alberionego. W Polsce istnieje od 1934 r. Swoją działalność ewangelizacyjną realizuje głównie poprzez działalność wydawniczą paulistów (Edycja św. Pawła) i paulistek (Wydawnictwo Paulistki), apostolstwo liturgiczne sióstr Uczennic Boskiego Mistrza, apostolstwo powołaniowe sióstr apostolinek oraz świadectwo życia członków instytutów świeckich.

Zadaniem należącego do Rodziny św. Pawła, Zgromadzenia Sióstr Pobożnych Uczennic Boskiego Mistrza jest „podtrzymywanie modlitwy eucharystycznej”. Siostry cechuje miłość do Eucharystii, modlitwa o świętość kapłanów, troska o piękno liturgii.

Uczennice Boskiego Mistrza od kilkunastu lat pracują w jasnogórskiej zakrystii i punkcie sanitarnym. Troszczą się o pomoce liturgiczne dla kapłanów, estetykę ołtarzy, dbają o szaty kapłańskie. - Dla nas to piękna służba kapłanom i pielgrzymom – podkreśla s. Barbara Krzyś, zakrystianka. Jak zauważa, wielką siłę i moc czerpie z adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Nadrzędnym celem apostolstwa jest szerokie rozpowszechnianie Pisma Świętego. Bł. Jakub Alberione chciał, aby Biblię tłumaczyć na wszystkie języki i by była ona dostępna w najtańszych wydaniach. Przy współudziale najwybitniejszych polskich biblistów, Towarzystwo Świętego Pawła wydało niedawno najnowszy przekład Pisma Świętego z języków oryginalnych, opatrzony obszernym komentarzem. W parafiach w całej Polsce pauliści prowadzą tzw. niedziele biblijne.

Zgromadzenie Uczennic Boskiego Mistrza, prowadząc apostolstwo liturgiczne, we współpracy z paulistami, wydaje miesięcznik „Od Słowa do życia” zawierający czytania, teksty mszalne, rozważania i pytania do osobistej refleksji.
mir / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 13 września 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-09-13 17:30 Jasna Góra: dziękczynienie za 35-lecie obecności Legionu Maryi w Polsce

Za 35 lat obecności Legionu Maryi (LM) w Polsce dziękowało dziś na Jasnej Górze ponad 7 tys. przedstawicieli tej wspólnoty. Legioniści modlili się o rozwój pobożności maryjnej w naszej Ojczyźnie i nowy zapał ewangelizacyjny, prosili też o pokój w Polsce i na świecie.

Centralnym punktem pielgrzymki była Msza św. koncelebrowana o godz. 11.00. Eucharystii przewodniczył abp senior Damian Zimoń, który jako pierwszy proboszcz w Polsce wprowadził legionistów do parafii Mariackiej w Katowicach. Homilię wygłosił bp Mariusz Leszczyński z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, obecny był też bp Roman Marcinkowski, krajowy opiekun duchowy LM.

W imieniu Jasnej Góry zgromadzonych powitał o. Jan Poteralski. Podprzeor klasztoru, nawiązując do charyzmatu legionistów, którym jest docieranie do wierzących i niewierzących, szerzenie kultu Matki Bożej i głoszenie Ewangelii powiedział: "Wasza posługa i przybliżanie ludzi do Boga i Kościoła, w dobie zmasowanego ataku na wszystko, co polskie i katolickie, ma wielkie znaczenia, pomaga ludziom dobrej wiary w ciągłym odkrywaniu piękna Boga, modlitwy i sakramentów świętych w codziennym życiu".

Życząc uczestnikom pielgrzymki umocnienia wiary i sił, odwagi, poczucia dumy i radości z faktu bycia legionistą Maryi w XXI wieku, o. Poteralski zachęcał czcicieli Matki Bożej: "Macie jeszcze wiele do zrobienia w Polsce i zlaicyzowanej Europie".

- Trzeba bronić zasad ewangelicznych w życiu indywidualnym i społecznym, pierwszeństwa prawa Boskiego nad ludzkim, głosu sumienia, w którym odzywa się głos Boga, świętości życia, małżeństwa i rodziny oraz godności każdego człowieka – zaapelował w homilii bp Mariusz Leszczyński.

Biskup pomocniczy zamojsko-lubaczowski mobilizował legionistów: - Dziś, kiedy zło z nową siłą uderza w fundamenty moralne narodu, trzeba, aby jego różnym przejawom wypowiedzieli walkę pobożni katolicy, posłuszni Maryi i Jezusowi, kochający Kościół i Ojczyznę. Dziś już nie wystarczy obrona obecności wartości chrześcijańskich w świecie. Potrzebna jest katolicka ofensywa. To właśnie miał na myśli papież Benedykt XVI, gdy przed dwoma laty mówił o `Kościele wojującym` - Ecclesia Militans – wyjaśnił kaznodzieja.

W czasie Mszy św. został również odczytany Akt poświęcenia Legionu Maryi Niepokalanemu Sercu Maryi.


Na zakończenie Eucharystii został odczytany telegram skierowany do Ojca Świętego Franciszka. Legioniści Maryi zapewnili o swoim wsparciu modlitewnym we wszystkich sprawach papieża i Kościoła. Podobny telegram zostanie wysłany także do abpa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego KEP.

Legion Maryi powstał w 1921 r. w Dublinie w Irlandii, a swoją nazwę zapożyczył od legionu rzymskiego. Założycielem stowarzyszenia był Irlandczyk Sługa Boży Frank Duff. Opiera się on na duchowości maryjnej. Jego celem jest dążenie do osobistej świętości i udział w misji ewangelizacyjnej Kościoła przez apostolskie zaangażowanie w służbie najbardziej potrzebującym i tym, którzy są dalecy od wiary. Legioniści służą pomocą duchową wszystkim, którzy są w potrzebie - odwiedzają samotnych i chorych w domach, szpitalach i zakładach opieki społecznej, pracują wśród ludzi uzależnionych.

Członkowie Legionu w Polsce włączyli się w dzieło krucjaty różańcowej o odnowę moralną polskiego narodu. W Polsce ruch ten obecny jest od 35 lat, skupia ok. 6 tys. członków aktywnych oraz 15 tys. członków wspierających modlitwą.

W marcu br. Stolica Apostolska uznała Legion Maryi za międzynarodowe stowarzyszenie wiernych z osobowością prawną zgodną z prawem kanonicznym.
mir / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 13 września 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-09-13 09:53 Abp Depo ogłosił Rok Ewangelizacji w archidiecezji częstochowskiej

Rozpoczęty już rok szkolny i katechetyczny 2014/2015 w archidiecezji częstochowskiej abp Wacław Depo metropolita częstochowski ogłosił jako Rok Ewangelizacji. Metropolita częstochowski uczynił to w liście pasterskim zatytułowanym „Głosić Chrystusa - zadanie dla wszystkich”, który zostanie odczytany we wszystkich kościołach i kaplicach archidiecezji częstochowskiej w niedzielę 14 września b.r.

„Będziemy od Maryi – Gwiazdy Nowej Ewangelizacji uczyć się nie tylko zawierzenia Bogu, ale również odpowiedzialności za przekaz wiary” – napisał metropolita częstochowski.

Abp Depo wskazuje w swoim liście na „miłość jako dar od Boga” i przypomina, że „w Chrystusie i przez Niego Bóg objawił swoją miłość wobec każdego człowieka i pragnie, aby człowiek odpowiedział na tę miłość”. - Oto pierwsze przesłanie Krzyża – dodaje.

Dużo miejsca metropolita częstochowski poświęca tematowi nowej ewangelizacji i potrzebie świadectwa - Przyjąć zatem Jezusa i uczynić Go rzeczywistym Panem naszego życia w każdej okoliczności, która nas spotyka – oto cel nowej ewangelizacji. – napisał abp Depo i za św. Janem Pawłem II podkreślił, że „że tam, gdzie stawia się krzyż, powstaje znak, że rozpoczyna się ewangelizacja, ale wezwał Kościół w Polsce do nowej ewangelizacji”.

„Nowa ewangelizacja nie tylko dotyczy osób ochrzczonych, którzy jednakże nie żyją zgodnie z wymaganiami chrztu św., czy też tych, którzy nie znają Jezusa Chrystusa lub Go zawsze odrzucali, ale na pierwszym miejscu tych, którzy choć uczestniczą w życiu sakramentalnym Kościoła, pozostają smutni i zatrwożeni”. – kontynuuje metropolita częstochowski za papieżem Franciszkiem.

Abp Depo zwraca również uwagę na prześladowanie chrześcijan we współczesnym świecie. - Gdy docierają do nas szokujące obrazy i informacje o prześladowaniach za wiarę i męczeńskiej śmierci tysiąca chrześcijan w Iraku, na Bliskim Wschodzie, w Nigerii i w wielu innych miejscach świata, czy możemy spać spokojnie oraz myśleć, że nic się nie stało? Czy nadal będziemy się lękać, czy też odważnie wyznawać wiarę w Jezusa w szkole, zakładzie pracy, na ulicy, w życiu społecznym i politycznym? Czy szokujące statystyki, które mówią, że co 5 minut ginie jeden chrześcijanin za wiarę, a w ciągu minionego roku zginęło ich ponad 105 tysięcy nas nie poruszają, pobudzając do ufnej modlitwy? – pyta abp Depo.

Metropolita częstochowski przypomina, że „w sytuacji, w której przyznawanie się do wiary jest źle oceniane w pewnych kręgach i środowiskach, a katolicy stają się najbardziej poniżaną i dyskryminowaną grupą w Polsce aktualne staje się wołanie św. Jana Pawła II z czerwca 1997 r.: „Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych i szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie” - podkreślił abp Depo.

„Podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa oto droga nowej ewangelizacji” – napisał abp Depo i dodał, że „nie jest ona łatwa, a tym bardziej możliwa bez pomocy Ducha Świętego, którego nieustannie powinniśmy przyzywać”.

„Nowa ewangelizacja nie może też być próbą natychmiastowego przyciągnięcia — za pomocą nowych metod — wielkich mas ludzi, którzy oddalili się od Kościoła. Ewangelizować – jak nauczał papież Benedykt XVI, to zdobyć się na odwagę rozpoczęcia od nowa, z pokorą — od skromnego ziarenka, pozwalając Bogu zarządzić, kiedy i jak ma się ono rozwinąć”. – podkreślił arcybiskup

Na zakończenie listu metropolita częstochowski wskazał na znaczenie Archidiecezjalnego Kongresu Nowej Ewangelizacji, który odbędzie się w dniach 19 – 21 września br. w Radomsku pod hasłem: „Nowa Ewangelizacja Wszystkim”. Jak podkreślił abp Depo Kongres ten będzie „sposobnością do głębokiej refleksji na temat nowej ewangelizacji” oraz „próbą odpowiedzi na pytanie jak docierać do współczesnego człowieka z orędziem Ewangelii”.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 13 września 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-09-11 16:43 Częstochowa: mariolodzy i kustosze sanktuariów o „ikonie maryjnej w życiu Kościoła”

„Ikona maryjna w życiu Kościoła” - to temat sympozjum mariologicznego i spotkania kustoszów sanktuariów polskich, które odbywa się w dniach 10-12 września w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

Na sympozjum obecni są prelegenci z różnych ośrodków naukowych w Polsce, m.in. Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a także kustosze sanktuariów polskich oraz przedstawiciele Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Kościoła Katolickiego Obrządku Bizantyjsko-Ukraińskiego. W sympozjum uczestniczy też bp Jan Zając, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej i przewodniczący Zespołu KEP ds. sanktuariów.

Metropolita częstochowski abp Wacław Depo podkreślił, że w przeżywanym w Kościele Roku Wiary w Syna Bożego „trzeba wejść do jasnogórskiej szkoły wiary i zawierzenia”. – Maryja dla każdego z nas pragnie być Matką i Nauczycielką wiary – powiedział abp Depo za św. Janem Pawłem II.

Bp Jan Zając, otwierając sesję naukową, zaznaczył, że „idziemy do Maryi, która ze swego serca daje nam Syna Bożego”. - Sympozjum pomoże kustoszom sanktuariów pogłębić wiedzę mariologiczną a teologom pogłębić wymiar duszpasterski – dodał o. prof. dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.

Podczas pierwszej sesji odczytane zostały dwa referaty. Pierwszy nt. „Theotokos jako prototyp ikony maryjnej” przygotowany przez ks. dr. hab. Wacława Siwaka. Drugi nt. „Eklezjalna typologia ikon maryjnych” został przygotowany przez ks. prof. Henryka Paprockiego z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Ks. Siwak zwrócił uwagę na „znaczenie ikonografii, jej funkcje estetyczne, katechetyczne i kultyczne”. Prelegent wskazał na „Boże macierzyństwo Maryi jako na fundamentalną prawdę maryjną” i dodał, że „cześć do świętych wizerunków należy do istoty katolickiej pobożności”. – Po Soborze efeskim z 431 r. nastąpiło zdynamizowanie kultu maryjnego. Sztuka znalazła się w służbie wiary i teologii. Ikonografia wyraża orędzie ewangeliczne. Jest to obrazowe przedstawienie prawd wiary - podkreślił autor referatu. „Wizerunki maryjne trzeba traktować też jako „locus theologicus”, czyli miejsce poznania teologicznego” – podkreślił prelegent.

Natomiast ks. prof. Henryk Paprocki z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego wskazał na „wizję teologii eklezjalnej w Kościele prawosławnym”. – W tradycji prawosławnej istotne miejsce zajmuje ikona. Ikona Chrystusa mówi o tajemnicy wcielenia, ikona Maryi mówi o przebóstwieniu człowieka – napisał ks. Paprocki.

Kryteria teologiczne w przedstawianiu wizerunków maryjnych przybliżył prof. dr hab. Karol Klauza z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Prelegent wskazał na „zachowanie tradycji wizualizacji dogmatu i budowanie kultu”. – Dzisiaj chrześcijaństwo znajduje się w sytuacji, w której świat przeszedł do kultury obrazu, kultury widzenia od kultury słowa – mówił prof. Klauza i dodał, że „wciąż obowiązuje orzeczenie II Sobory Nicejskiego z 787 r. i jest ono podstawą wszelkiej wizualizacji dogmatycznej”.

Prelegent przypomniał też zasady wskazane przez Pawła VI w adhortacji apostolskiej „Marialis cultus” (1974), a mianowicie: zasadę skrypturystyczną, trynitarną, chrystologiczną, pneumatologiczną, eklezjologiczną, zasadę ekumenizmu, liturgiczną, zasadę antropologiczną, naśladowania oraz zasadę hierarchii nabożeństw maryjnych. – Warto dodać jeszcze zasadę paternologiczną wypracowaną prze środowisko mariologów krakowskich – podkreślił prof. Klauza i przypomniał „znaczenie otwarcia kontemplacyjnego na ikonę”.

Natomiast ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II przybliżył temat „komplementarności słowa i obrazu w pobożności maryjnej”. – W komplementarności słowa i obrazu chodzi o wzajemne odsyłanie się do siebie – podkreślił ks. prof. Królikowski.

„Dla tradycji katolickiej obraz jest synonimem słowa, wypowiada tajemnicę wcielenia, obraz ilustruje słowo biblijne i woła o słowo teologiczne, katechetyczne i pastoralne” – kontynuował prelegent.

Pierwsza sesja zakończyła się Mszą św. kaplicy Zesłania Ducha Świętego. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił bp Jan Zając.

Biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej podkreślił, że „Maryja pomaga odkryć głębię wspólnoty i głębię każdego z nas”. – Trzeba się poddać Bożej obecności i weryfikacji naszych myśli, planów i serc. Potrzebujemy korekty naszych dróg życia - powiedział bp Zając.

Hierarcha za św. Pawłem przypomniał, że „nigdy nie wolno decydować się na czyny sprzeczne z głosem sumienia” i dodał, że „trzeba zawsze łączyć wiedzę z miłością, bo wiedza bez miłości przeradza się w pychę”.

„Każdy kto doświadczył Bożej miłości i ludzkiej, ten potrafi obdarzyć miłością także nieprzyjaciół” – podsumował bp Zając.

Po Mszy św. kolejni prelegenci: dr Zofia Bator (Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej), dr Taras Szmańko, (Kościół Katolicki Obrządku Bizantyjsko-Ukraińskiego) oraz ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski (KUL JPII, Lublin) podjęli takie zagadnienia jak: funkcja katechetyczno-pedagogiczna ikon maryjnych, funkcja liturgiczna ikony maryjnej oraz ikonografia maryjna a duchowość chrześcijańska.

12 września na zakończenie sympozjum abp Wacław Depo metropolita częstochowski będzie przewodniczył Mszy św. w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze. Odbędzie się również sprawozdawczo-wyborcze Zebranie Plenarne Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.

Organizatorem sympozjum mariologicznego i spotkania kustoszów sanktuariów polskich jest Polskie Towarzystwo Mariologiczne.

Polskie Towarzystwo Mariologiczne z siedzibą w Częstochowie, zostało powołane uchwałą 298. zebrania plenarnego Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski w dniach 10-11 marca 1999 roku w Warszawie. Dekret erekcyjny Towarzystwa wraz z zatwierdzeniem jego Statutów wydał 15 marca 1999 r. kard. Józef Glemp, przewodniczący Konferencji Episkopatu, Prymas Polski.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 11 września 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-09-10 12:01 Częstochowa: odpowiedzialni za formację kapłańską dyskutują o nawróceniu pastoralnym

Nawrócenie pastoralne to temat dorocznego spotkania plenarnego Sekcji Stałej Formacji Kapłańskiej działającej przy Komisji Duchowieństwa Episkopatu Polski. W całej Polsce, we wszystkich diecezjach, za tzw. stałą formację duchowieństwa odpowiada w sumie ponad 40 księży – delegatów biskupich do tego zadania. Ich spotkanie odbywa się w dniach 9-10 września w Częstochowie.

- Nie ukrywamy, że inspiracją dla nas jest adhortacja papieża Franciszka oraz jego wcześniejsze prace i doświadczenia z Ameryki Łacińskiej. Chcemy to doświadczenie i przesłanie jakie zawarł w „Evangelii gaudium” odnieść do sytuacji i formacji kapłanów w Polsce, biorąc pod uwagę doświadczenia różnych diecezji, by rozeznawać kierunki formacji księży – podkreślił przed spotkaniem przewodniczący zarządu sekcji ks. dr Tomasz Trzaskawka.

Sekcja Stałej Formacji Kapłańskiej (SSFK) istnieje przy Komisji Duchowieństwa Episkopatu Polski od 1999 r. Jej celem jest wymiana doświadczeń i wspieranie się w realizowaniu programów formacji stałej duchowieństwa w poszczególnych diecezjach, zgodnie z zaleceniami Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski. Sekcja wydaje biuletyn pt. „Formatio Permanens”, który zawiera m. in. materiały ze spotkań i adresy kapłanów głoszących rekolekcje dla duchowieństwa. Spotkania Sekcji Stałej Formacji Kapłańskiej Komisji Duchowieństwa odbywają się raz w roku, na ogół w Częstochowie.
awo / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 10 września 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-09-09 20:52 Częstochowa: abp. Wacław Depo juz od 8 lat biskupem

„Święcenia biskupie widzę jako dar i tajemnicę”. - mówił abp Wacław Depo metropolita częstochowski, który wieczorem 9 września przewodniczył Mszy św. dziękczynnej w archikatedrze Świętej Rodziny z racji 8. rocznicy święceń biskupich. „Wszyscy jesteśmy świadomi obdarowania samym Bogiem, a cóż powiedzieć o łasce przekazywania Go innym”. - podkreślił metropolita częstochowski.

Mszę św. z metropolitą częstochowskim koncelebrował biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Antoni Długosz oraz blisko 70 kapłanów na czele z ks. prał Teofilem Siudym prepozytem Kapituły Bazyliki Archikatedralnej. W uroczystościach wzięły udział osoby życia konsekrowanego, alumni Niższego Seminarium Duchownego i klerycy Wyższego Seminarium Duchownego.

W homilii bp Antoni Długosz nawiązał do zawołania biskupiego metropolity częstochowskiego „Ad Christum Redemptorem hominis” (Ku Chrystusowi Odkupicielowi człowieka) – W centrum życia i posługi abp. Wacława Depo jest krzyż i Maryja. Tajemnica jego życia jest zanurzona w zawierzeniu Maryi Pani z Jasnej Góry – mówił bp Długosz i dodał, że „w nauczaniu pasterskim metropolity częstochowskiego Jezus jest nie tylko wiernym Towarzyszem naszej drogi, ale On jest Drogą”.

Wskazując na wymiar personalistyczny nauczania pasterskiego abp. Depo biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej przypomniał, że nauczanie to „wskazuje na człowieka, który pielgrzymuje w głąb siebie, by odkryć głos sumienia oraz pielgrzymuje wzwyż, by odkryć obecność Boga”. – Nasz metropolita z odwagą wskazuje na tajemnicę człowieka, jego godność i prawa.- mówił bp Długosz.

„W swoim nauczaniu do kapłanów metropolita częstochowski podkreśla, że dla kapłana, dla którego Chrystus jest Drogą, to także każdy człowiek będzie drogą”. – kontynuował bp Długosz.

Na zakończenie bp Długosz przypomniał że dla abp Wacława „bardzo ważny jest skarb wiary” i dodał, że w życiu i posłudze metropolity częstochowskiego realizują się słowa papieża Benedykta XVI: „Nie pracujemy po to, aby bronić określonej pozycji władzy pasterskiej, jakiejś strategii sterowania ludźmi, ale po to, by ulice naszego miasta i świata były otwarte na Chrystusa”.

Przed końcowym błogosławieństwem w imieniu całego Kościoła częstochowskiego życzenia „prowadzenia wszystkich do Chrystusa w duchu zawierzenia Maryi” metropolicie częstochowskiemu złożył bp Antoni Długosz.
„Moja siłą jest z Was” – zwrócił się do zebranych w archikatedrze częstochowskiej abp Wacław Depo i dodał za św. Janem Pawłem II „Kościele Jezusa Chrystusa, Kościele w Polsce dziękuję ci za to kim jestem, bo Bóg mi ciebie dał”.

Abp Wacław Depo urodził się 27 września 1953 r. w Szydłowcu koło Radomia w rodzinie robotniczej, związanej z tym miastem od XVIII wieku. Po ukończeniu liceum w rodzinnym mieście wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął 3 czerwca 1978 r. z rąk sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego. Pierwszą placówką, w której pełnił posługę wikariusza, była parafia Stromiec koło Białobrzegów Radomskich.

Skierowany na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w 1980 r. obronił pracę magisterską, a w 1984 r. doktorat z teologii dogmatycznej na temat: „Chrystus kerygmatyczny w nauce Martina Kählera”. Stopnie naukowe zdobywał pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Czesława S. Bartnika. Po obronie pracy doktorskiej pełnił posługę ojca duchownego księży diakonów w Radomiu, był duszpasterzem akademickim w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu w latach 1984-90. Od 1984 r. był wykładowcą teologii dogmatycznej, ekumenicznej i wstępu do teologii w Wyższym Seminarium Duchownym i Instytucie Teologicznym w Radomiu, dyrektorem ds. życia konsekrowanego zakonów żeńskich w diecezji radomskiej, a od 1992 r. – wykładowcą teologii dogmatycznej w Kolegium Teologicznym Diecezji Radomskiej.

Od 1990 r. był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sandomiersko-Radomskiej, a od 1992 r. pełnił funkcję pierwszego rektora Wyższego Seminarium Duchownego nowo powstałej diecezji radomskiej. W latach 1995-99 bp Wacław Depo był przewodniczącym Metropolitalnego Zespołu ds. II Synodu Plenarnego oraz członkiem Komisji Rektorów ds. Ratio studiorum. We wrześniu 1999 r. został wybrany na przewodniczącego Konferencji Księży Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych; funkcję tę powierzyli mu rektorzy także w 2002 i 2005 r. W latach 2000-2006 pracował jako adiunkt w Katedrze Personalizmu Chrześcijańskiego UKSW w Warszawie. W latach 2001-2006 był członkiem-konsultorem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa i Rady Naukowej KEP. Został kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Sandomierskiej, prałatem kustoszem Kapituły Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. W maju 2004 r. otrzymał tytuł Prałata Honorowego Jego Świątobliwości Jana Pawła II. W 2006 r. został współprzewodniczącym Rady Programowej Radia Maryja ze strony Konferencji Episkopatu Polski.

5 sierpnia 2006 r. papież Benedykt XVI mianował ks. prałata Wacława Depo biskupem zamojsko-lubaczowskim. Ingres do katedry zamojskiej i święcenia biskupie odbyły się 9 września 2006 r. Konsekratorami byli: abp Józef Michalik, bp Jan Śrutwa, bp Zygmunt Zimowski. 19 października 2006 r. 337. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski powołało bp. Wacława Depo na przewodniczącego Komisji Mieszanej: Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni. Ponadto jest członkiem Komisji Duchowieństwa i Sekcji Nauk Teologicznych Komisji Nauki Wiary KEP na pięcioletnią kadencję, a także powierzono mu funkcję delegata KEP przy Krajowej Radzie Katolików Świeckich. Od 2007 r. wykłada w Katedrze Personalizmu Chrześcijańskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. 29 grudnia 2011 r. dotychczasowy biskup zamojsko-lubaczowski Wacław Depo został mianowany przez papieża Benedykta XVI arcybiskupem częstochowskim. Ingres do archikatedry Świętej Rodziny w Częstochowie odbył się 2 lutego 2012 r. Następnie 21 czerwca 2012 r. abp Depo został wybrany przewodniczącym Rady Konferencji Episkopatu ds. Środków Społecznego Przekazu.

Jest autorem licznych publikacji naukowych i pastoralnych, takich jak: „Ewangelia pielgrzymująca” (2008), „Dotknąć Chrystusa” (2008), „Na ścieżkach Prawdy” (2008), „Raduj się twoją wiarą...” (2009), „Misja i odpowiedzialność” (2010), „Chrystus kerygmatyczny w nauce Martina Kählera (1835 –1912)” (2010), „Istnienie ukierunkowane na Chrystusa” (2011) „Blask wiary w Chrystusie” (2012), „Papieski wiatr” (2014) oraz artykułów, w tym dotyczących mariologii, takich jak: „Apel Jasnogórski modlitwą zawierzenia”, „Maryja – Świadek Chrystusa i Matka naszego narodu”, „Maryja Królowa Polski we współczesnym etosie narodu”, „Jasna Góra przestrzenią «wyobraźni miłosierdzia»”.
Ks.mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 09 września 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-09-07 16:15 Jasna Góra: 80 tys. rolników dziękowało za plony (opis)

Z udziałem prezydenta RP, ministra rolnictwa i 80 tys. przedstawicieli polskiej wsi na Jasnej Górze odbyły się ogólnopolskie dożynki. Święto plonów połączone było z jubileuszem 100. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. Karoliny Kózkówny, „Gwiazdy Ludu”. Mszy dożynkowej przewodniczył i homilię wygłosił biskup tarnowski Andrzej Jeż. Jasnogórskie święto przebiegało pod hasłem: „Do Matki Syna Bożego”.

Witając uczestników Dożynek, przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra, podziękował za przywieziony na Jasną Górę chleb, owoc pracy rąk ludzkich, „za świadectwo przywiązania do tej ziemi i do wartości duchowych, za to, że polski rolnik nie wstydzi się swej wiary, oddawania Bogu swego trudu”.

Przeor wyraził także napomnienie, by „nikt nie marnował lekkomyślnie tego rolniczego wysiłku i trudu, byśmy wszyscy nie tylko umieli, ale chcieli cenić nasz polski chleb, wszystkie owoce ciężkiej pracy na roli. Ojczyzna, cała nasza polska ziemia zroszona jest pracą i modlitwą rolnika”.

Prezydent RP Bronisław Komorowski w imieniu całego narodu podziękował polskim rolnikom. Wyraził uznanie dla ich roli w przemianach demokratycznych w Polsce. Dożynki, zorganizowane w 25-lecie odzyskania wolności, są okazją do podsumowania dokonań całego pokolenia. - Mamy za co dziękować Pani Jasnogórskiej, polskim rolnikom i polskiej wolności - mówił na Jasnej Górze Bronisław Komorowski.

Prezydent przypomniał, że przybywa co roku z rolnikami w dożynkowej pielgrzymce, aby "powierzać Jasnogórskiej Madonnie nasze radości i troski, nasze nadzieje i obawy, nasze osiągnięcia i nasze słabości".

Zaznaczając, że w tym roku przypada 25-lecie odzyskania wolności prezydent powiedział, iż warto docenić to, "jak wiele udało się nam wspólnie osiągnąć, jakie plony wydała praca w skali całego 25-lecia, jakie efekty dał zasiew polskiej wolności na początku trudnych przemian lat 90".

Bronisław Komorowski wskazywał, iż warto wspomnieć początki polskich przemian także dlatego, "aby wspomnieć czasy trudnej zmiany ustroju, czasy bólu i lęku o przyszłość, czasy rozterki czy zdołamy podołać wyzwaniom konkurencji z silniejszymi, bogatszymi, lepiej zorganizowanymi w ramach integrującej się gospodarki europejskiej".

Podkreślił jednocześnie, że trzeba też patrzeć i w przyszłość, także dlatego, aby w porę dostrzec zagrożenia, np. te "związane z ograniczeniami w handlu w skutek inwazji Rosji na naszego ukraińskiego sąsiada". Dodał, że obecna sytuacja może budzić "uzasadnione lęki o bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo nas wszystkich".

Głos zabrał także minister rolnictwa Marek Sawicki, dziękując rolnikom za ich poświęcenie, wyrażając jednocześnie prośbę o modlitwę „ za rozwój gospodarstw rodzinnych, za przetwarzanie i sprzedaż produktów w gospodarstwie rodzinnym, na rodzimym, krajowym rynku oraz za ochronę polskiej ziemi przed spekulacją i cudzoziemcami”.

Nawiązując do obecnej sytuacji politycznej w regionie i obowiązującego rosyjskiego embarga na polskie owoce i warzywa, minister rolnictwa podziękował rolnikom i organizacjom charytatywnym za dystrybucję wśród potrzebujących żywności, której nie można sprzedać. Minister zapowiedział zwiększenie środków z płatności bezpośrednich dla gospodarstw mniejszych niż 30 hektarów, a także wsparcie hodowli bydła, owiec i kóz oraz uprawy ziemniaków, buraków cukrowych, chmielu, tytoniu i truskawek. Zapowiedział też zmianę zasad sprzedaży ziemi, aby chronić ją przed wykupem przez spekulantów i cudzoziemców

Tradycyjnie na początku Mszy św. starostowie dożynek, którymi w tym roku byli: Renata i Stanisław Pociecha z Męciny, złożyli na ręce głównego celebransa, prezydenta RP, ministra rolnictwa i przeora Jasnej Góry bochen chleba wypieczony z ziarna z pierwszych zbiorów. Renata i Stanisław Pociecha w Męcinie koło Limanowej w diecezji tarnowskiej prowadzą ekologiczne gospodarstwo tradycyjne o powierzchni 6 ha oraz pasiekę, w której znajduje się 120 rodzin pszczelich Wychowują siedmioro dzieci.

Uroczystej Mszy św. z błogosławieństwem wieńców żniwnych przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jeż. Wskazując na głębokie zjednoczenie ludzi z ziemią w czasach bł. Karoliny Kózkówny przejawiające się także w odpowiednim planowaniu i odpowiedzialności podkreślił, że i w naszych czasach konieczna jest „perspektywa gospodarza”, który w każdej dziedzinie ludzkiego egzystowania przewiduje dalekosiężne skutki swoich czynów.

„Rolnik uprawiający ziemię musiał myśleć i działać w modelu skutkowo-przyczynowym, dalekosiężnie. Stawiał sobie pytanie, jak za 20, 30, 50 lat będzie wyglądać struktura jego gospodarstwa. To myślenie przenosiło się na relacje z innymi ludźmi w dziedzinie codziennych wyborów, ludzkiej egzystencji, moralności”. Jak zauważył biskup, w tym kontekście ludzie wcześniej dojrzewali duchowo i emocjonalnie, gdyż byli odpowiedzialni za swoje decyzje w sprawach dotyczących zawarcia małżeństwa, rodziny, wzmacniania relacji sąsiedzkich, nie traktując rzeczywistości na zasadzie przypadku, lecz w pełni odpowiedzialni za swoje czyny, przewidując ich dalekosiężne skutki w przyszłości”.

Kaznodzieja wskazał, ze właśnie dziś, mimo wielkiego postępu technicznego polskiej wsi „potrzeba gospodarskiego spojrzenia we wszystkich przestrzeniach naszego życia społecznego, politycznego i także kościelnego, spojrzenia 30, 50 lat w przyszłość i odpowiedzenia sobie na pytanie, jakie zbiory przyniesie w dalszej perspektywie nasz obecny zasiew”. To właśnie to „nawodnienie kulturą intelektualną, zaczerpniętą z doświadczenia życia rolniczego, może - apelował bp Jeż - pozwolić nam budować bardziej trwałe i skuteczne modele rodzinne, społeczne, ekonomiczne i polityczne.

Biskup tarnowski przypomniał także głos św. Jana Pawła II upominającego się o poszanowanie pracy rolników oraz ich należne miejsce w społeczeństwie. Podkreślił ogromny wkład polskiej wsi w budowanie wolnej Ojczyzny. To przecież rolnicy indywidualni – zwrócił uwagę bp Jeż – odegrali także olbrzymią rolę w zrywie solidarnościowym wielkich polskich miast.

„Nie byłoby prawdopodobniepowstań narodowych, nie przeżylibyśmy okupacji, i nie przeżylibyśmy Sierpnia 80 i późniejszego okresu, i nie byłoby wielkiego zrywu, gdyby mieszkańcy wielkich miast, robotnicy, nie mieli pewności, że z wiosek popłyną dostawy żywności, wtedy czuli się wolni" – mówił biskup tarnowski. I dodał: " mój dziadek zawsze powtarzał: dopóki mamy własne pole, własna rolę, jesteśmy wolni. I to jest podstawa naszej wolności”.

„Wszyscy chcemy uczyć się miłości do ojczystej ziemi, bez której naszych domów nie mógłby napełniać zapach powszedniego chleba” - mówił bp Jeż na zakończenie homilii. Życzył, byśmy „rzeczywiście umieli doceniać wartość uprawianego ziarna, myśląc o nim z wdzięcznością, jak mawiał kard. Stefan Wyszyński: ‘To jest z-boże, czyli z-Bożego dane dzieciom Bożym’”.

W ramach Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich odbyła się 23. Krajowa Wystawa Rolnicza oraz 15. Dni Europejskiej Kultury Ludowej. Towarzyszyły im między innymi: festiwal produktów tradycyjnych i lokalnych, kiermasze rolnictwa ekologicznego, kwiatów i krzewów ozdobnych oraz produktów rolno-spożywczych, a także występy krajowych i zagranicznych zespołów folklorystycznych.

Pierwsze centralne dożynki w Polsce odbyły się 28 sierpnia 1927 r. w Spale pod patronatem prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Natomiast pierwsze dożynki jasnogórskie odbyły się w 1982 r., ich organizatorem jest Krajowe Duszpasterstwo Rolników.

Dożynki należą do najważniejszych świąt na wsi, w czasie których obchodzi się uroczyste zakończenie żniw. Tradycje związane ze ścinaniem ostatnich kłosów zbóż, znane były w Polsce już w XVI wieku.
mir, tk / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 07 września 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-09-07 11:54 Jasna Góra: rozpoczęły się główne uroczystości ogólnopolskich dożynek

Ogólnopolskie święto dziękczynienia za plony odbywa się dziś na Jasnej Górze. W tradycyjnych dożynkach uczestniczy kilkadziesiąt tysięcy osób, głównie przedstawicieli polskiej wsi. Obecni są również przedstawiciele władz państwowych na czele z prezydentem RP Bronisławem Komorowskim. Uroczystej Mszy św. z błogosławieństwem wieńców żniwnych na szczycie jasnogórskim przewodniczy biskup tarnowski Andrzej Jeż

Bp Edward Białogłowski delegat Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników, podkreślił, że dożynki to także czas modlitwy o szacunek dla polskiej ziemi i o wierność tradycji, bo „ziemia to gwarant suwerenności narodowej”.

„Modlimy się o umiłowanie polskiej ziemi przez mieszkańców wsi, bo jesteśmy świadkami, ze nie tylko z wielkich miast emigrują nasi młodzi rodacy w świat, na wioskach jest podobnie. Wiele gospodarstw, jeśli funkcjonuje dzisiaj, to dzięki tym oddanym, pracowitym, nieraz od dziesiątków lat związanych z ziemią, którzy ją kochają i którzy rozumieją, że tyle jest wolności, ile jest własności” – powiedział bp Białogłowski.

O godzinie 11.00 na Jasnogórskim szczycie rozpoczęła się Msza św. dziękczynna za tegoroczne plony. Tradycyjnie na początku Eucharystii starostowie dożynek złożyli na ręce głównego celebransa i Prezydenta RP bochen chleba wypieczony z ziarna z pierwszych zbiorów. Podczas Mszy bp Andrzej Jeż poświęci płody rolne i specjalnie przygotowane na ten dzień wieńce dożynkowe, przywiezione przez rolników z różnych części kraju.
Tegorocznemu dziękczynieniu za plony towarzyszy hasło: „Do Matki Syna Bożego”.

Pielgrzymi dziękują za kanonizację Jana XXIII i Jana Pawła II. Jasnogórskie dożynki połączone z jubileuszem 100. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. Karoliny Kózkówny, „Gwiazdy Ludu”.

Organizatorem dożynek jest Krajowe Duszpasterstwo Rolników. Po raz pierwszy jasnogórskie dziękczynienie za plony zorganizowano w 1982 roku.
mir / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 07 września 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-09-05 12:10 Caritas częstochowska apeluje o pomoc dla Ukrainy

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej zaapelowała do mieszkańców Częstochowy i regionu o pomoc dla Ukrainy. Uruchomione zostało specjalne konto nr 52 1020 1664 0000 3802 0463 6892, na które wszyscy pragnący pomóc mieszkańcom Ukrainy mogą wpłacać środki finansowe.

„Sytuacja na Ukrainie wciąż się pogarsza. Przedłużająca się batalia wojenna uderza najmocniej w ludność cywilną. Brak wody, żywności i leków to największe zmartwienie mieszkańców Ukrainy. Dramat rozgrywa się tuż obok, za naszą wschodnią granicą” - czytamy w komunikacie Caritas częstochowskiej.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 05 września 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-09-03 22:56 Abp Depo: seminarium duchowne musi formować świadków Chrystusa

„Celem formacji tego domu jest to, aby zawsze na pierwszym miejscu był Bóg i Jego łaska” - mówił abp Wacław Depo 3 września w Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. Metropolita częstochowski uczestniczył w inauguracji nowego roku szkolnego. „Musicie być świadkami Chrystusa i Jego programu na życie” - zaapelował do alumnów.

Mszę św. z metropolitą częstochowskim koncelebrowali wychowawcy seminarium ks. dr Jerzy Bielecki - rektor seminarium, ks. Marek Cisowski – wykładowca muzyki, ks. Szymon Stępniak – prefekt seminarium oraz ks. prał. Teofil Siudy prepozyt Kapituły Bazyliki Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie.

Abp Depo wskazując na znaczenie formacji w seminarium podkreślił, że „Bóg zaprasza do współpracy, aby przynieść owoc i podzielić się tym owocem z tymi, którzy go potrzebują w dziele ewangelizacji i przemiany naszego świata”.

Metropolita częstochowski odnosząc się do listów św. Pawła podkreślił, że „ludzie cieleśni to ci, którzy zaufali własnym siłom i kierują się tylko ludzką mądrością”. – U chrześcijan ludzie cieleśni to ci, którzy tworzą pośród siebie grupę wzajemnej adoracji, gdzie rodzi się egoizm i nienawiść, a to prowadzi do rozbicia i zniszczenia – podkreślił abp Depo.

Kaznodzieja wskazał również na „misję głoszenia o Chrystusie, który jest jedynym Odkupicielem człowieka”. - Kościół jest dla ewangelizacji a nie dla siebie samego jako źródła takiego czy innego spokoju. Kościół ma służyć ludziom słabymi grzesznym, aby poznali prawdę o sobie i zjednoczyli się z Bogiem i podchodzili do źródła, którym jest Eucharystia – mówił abp Depo.

Po Mszy św. odbyło się ślubowanie nowych sześciu alumnów rozpoczynających pierwszy rok nauki w seminarium.

Ks. rektor Jerzy Bielecki nawiązując do hasła nowego roku pracy seminarium „My awangardą Kościoła” podkreślił, że być awangardą w Kościele „to znaczy być blisko Jezusa, żyć tak samemu i tworzyć środowisko, które sprzyja tej bliskości”.

Natomiast dziekan alumnów Paweł Caban podkreślił, że „hasło nowego roku szkolnego nie jest tylko prostym stwierdzeniem, ale zadaniem i wyzwaniem”. – Trzeba uczyć się, mieć serce apostoła i trzymać się mocno ołtarzy. Trzeba walczyć o moralność wolną od relatywizmu i kompromisów – mówił dziekan alumnów.

Podsumowując inaugurację nowego roku szkolnego abp Depo wskazał na „tryptyk Kościoła”, którym jest: „uznanie w Chrystusie swojego Pana i Zbawiciela”, „szukanie w św. Janie Pawle II wzoru, który pokazuje, że warto siebie dać Chrystusowi” i „zawierzenie Bogu na wzór Maryi każdego dnia i wszystkich momentów naszego wyboru”.

Nowy rok szkolny w Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie rozpoczęło 26 uczniów, w tym 6 w I klasie.

Niższe Seminarium Duchowne w Częstochowie powstało l września 1951 r. Jego założycielem był biskup częstochowski Zdzisław Goliński. Zorganizowaniem szkoły zajął się ks. dr Bronisław Panek, pierwszy rektor Niższego Seminarium Duchownego. Od samego początku szkoła musiała zmagać się z władzami komunistycznymi PRL. Nowy etap nastąpił po 1989 r. Szkoła została wpisana do ewidencji działalności oświatowej prowadzonej przez Kuratora Oświaty w Częstochowie. Nastąpiła też rozbudowa gmachu seminarium.

W ciągu sześćdziesięciu trzech lat istnienia Niższe Seminarium Duchowne miało ponad 1030 absolwentów z różnych części Polski, w tym ponad 360 przyjęło święcenia kapłańskie.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 03 września 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-09-03 16:23 Od dzisiaj „Niedziela” w nowej odsłonie

Nowoczesna szata graficzna, nowi autorzy, więcej tematyki rodzinnej i rubryk poradnikowych – tak wygląda tygodnik katolicki „Niedziela” po najnowszych zmianach. W nowej odsłonie numer 36. pisma z datą 7 września 2014, jest od dziś dostępny, m.in. w kioskach.

„Niedziela” mile zaskoczy czytelników rozszerzonym zespołem autorów i stałych współpracowników. Pokaże atrakcyjne formy docierania z nauką Chrystusa do człowieka, który wciąż się spieszy i coraz bardziej brakuje mu czasu i miejsca na sacrum – podkreśla Lidia Dudkiewicz, nowa redaktor naczelna „Niedzieli”. Dodaje, że tygodnik „nie ustąpi w zmaganiach o prawdę i zachowanie należnego Bogu miejsca w przestrzeni publicznej”.

"W nowej odsłonie «Niedziela» szeroko otwiera okna na doniesienia z Polski i ze świata. Chociaż zewsząd docierają do nas w zdecydowanej większości złe wieści, to zapewniam, że zawsze znajdziemy dla naszych czytelników porcję dobrych wiadomości. A gorące tematy będą podejmować na naszych łamach znani publicyści" – zapewnia red. Dudkiewicz.

Na łamach „Niedzieli” pojawiają się również nowi autorzy, m.in. biblista ks. prof. Waldemar Chrostowski, historyk prof. Jan Żaryn, a w kolejnych numerach także metropolita częstochowski abp Wacław Depo oraz Grzegorz Górny, Paweł Zuchniewicz, ks. Dariusz Kowalczyk SJ, Grzegorz Polak.

W tygodniku pojawią się też konkursy i nowe rubryki, np. "Porządki w torebce” – poradnik dla kobiet oraz „Męski punkt widzenia” – poradnik dla panów. „Wiele z nowych rubryk będzie służyło rodzinie, która obecnie niszczona jest w bezwzględny sposób u swoich podstaw. Przyglądając się najważniejszym sprawom dotyczącym rodziny, będziemy ją wspierać w trudnej codzienności, i to bardzo konkretnie. Zaproponujemy m.in. ważne rubryki poradnikowe, prowadzone przez znawców problematyki rodzinnej” – podkreśla redaktor naczelna „Niedzieli”.

Zdaniem Lidii Dudkiewicz w chwili prezentowania po raz pierwszy nowej odsłony „Niedzieli”, „trzeba zwrócić uwagę na dokonujące się epokowe zmiany technologiczne”. "Małe, a nawet miniaturowe nośniki szybko dostarczają dzisiaj wszelkich informacje. Gazety czyta się już na ekranie smartfonu czy tabletu. Obrazowo wygląda to tak, jakbyśmy trzymali w garści prawie cały świat. Niezależnie od rozwoju gazet w sieci, z pewnością nadal będziemy brać do ręki tradycyjną «Niedzielę», drukowaną na papierze" – jest przekonana szefowa pisma. Dodaje, że „gdy wchodzimy w nowoczesną, przyjazną dla oka, przejrzystą makietę nowej «Niedzieli», to widać, że mamy nową gazetę”.

„Oczywiście, najważniejsze się nie zmieniło” - zapewnia naczelna „Niedzieli”. Wyjaśnia, że „jest to ta sama «Niedziela», osadzona na jasnogórskiej skale, wierna Bogu, krzyżowi i Ewangelii, uparcie poszukująca prawdy”.

Pierwszy numer tygodnika katolickiego „Niedziela” ukazał się 4 kwietnia 1926 r. Od początku wydaje go diecezja częstochowska, która powołała go do życia niedługo po jej utworzeniu przez Piusa XI bullą "Vixdum Poloniae unitas" z 28 października 1925. Pierwszym biskupem nowej jednostki kościelnej został ks. Teodor Filip Kubina (1880–1951) - działacz społeczny, popularyzator Akcji Katolickiej, publicysta, redaktor "Gościa Niedzielnego". Jedną z pierwszych jego decyzji było utworzenie tygodnika katolickiego.

Do niedawna tygodnikiem kierował przez wiele lat ks. infułat Ireneusz Skubiś, a od 1 lipca br. jego obowiązki przejęła red. Lida Dudkiewicz.

Obecnie „Niedziela” to tygodnik katolicki o zasięgu ogólnopolskim i polonijnym; jest instytucją multimedialną z własnym studiem internetowym, radiowym i telewizyjnym, ma również własną serię wydawniczą „Biblioteka Niedzieli”.
ks. mf (KAI) / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 03 września 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-09-01 14:22 Częstochowa: Akcja Katolicka rozprowadza miód

Miód z certyfikatem Polskiego Związku Pszczelarskiego oferuje Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej. Specyfik ze słynnej pasieki w Kamiannej będzie można nabyć w częstochowskiej siedzibie Akcji. Część dochodu przeznaczona zostanie na wsparcie działalności tej organizacji.

„Zbliża się czas jesienno-zimowy, w którym walory i właściwości miodu pszczelego są niezbędne dla zachowania harmonii i zdrowia" – podkreślają pomysłodawcy przedsięwzięcia.

Sprzedaż miodu jest wynikiem współpracy częstochowskiej Akcji Katolickiej z Domem Pszczelarza w Kamiannej w woj. małopolskie.

Historia Kamiannej k. Krynicy Zdroju jest stara i bogata, a udokumentowana już od 1577 roku, wtedy to Kamianna została wymieniona w dokumencie biskupa Piotra Myszkowskiego, nadającym sołtysostwo wsi Jacka Łuczkowca i jego sukcesorów.

W dziejach Kamiannej ważne miejsce zajmuje Pasieka „Barć” im. ks. dr. Henryka Ostacha. Gdy w 1972 r. odbył się I Sądecki Dzień Pszczelarza, powstała koncepcja budowy Domu Pszczelarza, który wybudowano w latach 1979 - 1983 przy pełnym zaangażowaniu mieszkańców wioski i pszczelarzy polskich

Zmarły w 2011 r. ks. dr Henryk Ostach przez wiele lat był honorowym prezesem Honorowy Polskiego Związku Pszczelarskiego.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 01 września 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-08-31 17:35 Abp Depo: Krzyż był, jest i będzie znakiem rozpoznawczym chrześcijan

W archikatedrze częstochowskiej zawiera się przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Kościoła częstochowskiego, którego szczególnym znakiem jest maryjność – powiedział w homilii metropolita częstochowski abp Wacław Depo, który 31 sierpnia przewodniczył Mszy św. w archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie.

Msza św. była połączona z uroczystym wprowadzeniem na urząd proboszcza parafii archikatedralnej pw. Świętej Rodziny ks. Jana Niziołka.

W homilii abp Depo wskazując na znaczenie Eucharystii w życiu wspólnoty chrześcijańskiej przypomniał słowa św. Jana Pawła II z encykliki „Ecclesia de eucharistia”, że „nie zbuduje się żadnej wspólnoty chrześcijańskiej, jeżeli nie jest ona zakorzeniona w celebracji Najświętszej Eucharystii”. i dodał za Papieżem Polakiem, że „parafia bowiem jest wspólnotą ochrzczonych, którzy wyrażają i potwierdzają swoją tożsamość przede wszystkim poprzez sprawowanie Ofiary eucharystycznej”.

Metropolita częstochowski podkreślił, że „naszą tożsamością, naszym rodowodem jest wiara w Jezusa Chrystusa naszego Pana i Odkupiciela człowieka”.

„Swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezus wyjaśnił przez skandal krzyża. Krzyż to jest miłość Ukrzyżowanego. To nie jest jedynie splot belek, które oznaczają cierpienie. Krzyż był, jest i będzie znakiem rozpoznawczym chrześcijan” – kontynuował metropolita częstochowski.

Arcybiskup przypomniał, że „Eucharystia to jest uobecnienie Jego ofiary, śmierci i zmartwychwstania tu i teraz”. - W tej tajemnicy wyjaśnia się sens każdej ofiary od czasów apostolskich aż po chrześcijan w Iraku, Syrii i na Bliskim Wschodzie - podkreślił abp Depo.

Odnosząc się do czasów współczesnych abp Depo przestrzegał, że „przez niewierność przychodzi spustoszenie i ruina”. - Czy nie jesteśmy ośmieszani w otoczeniu, w opinii publicznej, mediach, w głosowaniach parlamentarnych, gdy słuchamy głosu Boga poprzez sumienie, wierność Prawu Bożemu i wierność Chrystusowej Ewangelii? – pytał metropolita częstochowski. „Czemu tak naprawdę służy neutralność światopoglądowa, przestrzeganie nauczycieli, by nie podpisywali deklaracji wiary”. – kontynuował abp Depo.

„Rodzice odpowiadają za sposób wychowania i formacji dzieci” – podkreślił metropolita częstochowski i pytał „z czym wchodzimy do Europy, z wartościami czy z programami, które zostają nam narzucone”.

Na zakończenie wskazując na znaczenie miejsca jakim jest archikatedra przypomniał słowa z jednego z poematów bp. Karola Wojtyły: „Nie przychodzę, bym je sobą wypełnił ja, lecz bym sam napełnił się Nim”.

Przed końcowym błogosławieństwem ks. Jan Niziołek podkreślił, że „szczególnym powołaniem parafii jest budowanie wspólnoty z Bogiem na wzór Świętej Rodziny”. - Parafia to Kościół wśród ludzi. To Kościół pochylony nad człowiekiem. Musimy mieć jedno pragnienie, by być blisko Boga.- powiedział nowy proboszcz parafii archikatedralnej pw. Świętej Rodziny w Częstochowie.

Na szczególny związek parafii archikatedralnej z Jasną Górą zwrócił uwagę o. prof. Zachariasz Jabłoński paulin z Jasnej Góry.

Ks. Jan Niziołek urodził się 7 września 1961 r. w miejscowości Ołpiny (diecezja tarnowska). Na kapłana wyświęcony w 1987 r. w katedrze częstochowskiej. Jest kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej Zawierciańsko-Żareckiej, członkiem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Częstochowskiej. M.in. w latach 1996–2014 był proboszczem w parafii pw. św. Alberta Chmielowskiego w Zawierciu.

Ks. Jan Niziołek jest szóstym proboszczem w dziejach parafii archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie po: ks. Bolesławie Wróblewskim (1925-51), ks. Józefie Chwisteckim (1951-90), ks. Bronisławie Prederze (1990-96), ks. Marianie Dudzie (1996-2003) i ks. Stanisławie Gębce (2003-2014).
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 31 sierpnia 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-08-30 17:38 Caritas częstochowska przygotowała komplety podręczników dla 200 rodzin

„Rozdajemy podręczniki” – to akcja, którą w okresie wakacji przeprowadziła Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. Dzięki akcji wsparcie otrzymało 200 rodzin, do których trafiło ok. 1,5 tys. podręczników.

W sumie wraz z darczyńcami Caritas częstochowska przygotowała kilkadziesiąt sztuk kompletów podręczników dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum i technikum. Pomoc była skierowana w pierwszej kolejności dla uczniów z ubogich rodzin.

„Książki, podręczniki i ćwiczenia, które nie znajdą swoich uczniowskich przyjaciół, przekażemy do bibliotek szkolnych” – deklarują pracownicy Caritas.
ks.mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 30 sierpnia 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-08-27 17:04 Jasna Góra: Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich

Z udziałem ok. 300 osób na Jasnej Górze odbyła się Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich Spotkanie stanowiło okazję do rozmów wokół programu wychowawczego, spraw organizacyjnych dotyczących pracy w szkołach oraz programu IV Tygodnia Wychowania, który odbędzie się w od 14 do 20 września br. pod hasłem: „Wychowywać do prawdy”.

Obrady dyrektorów szkół katolickich na Jasnej Górze poświęcone były m.in. roli prawdy w odpowiedzialnym wychowaniu, bo jak zauważyła s. Maksymiliana Wojnar z Rady Szkół Katolickich (RSK) – misją szkół katolickich jest ukazywanie roli prawdy w życiu społecznym, narodowym i państwowym; prawdy o kulturze, o naszej tożsamości osobowej. „Żyjemy w wolnym kraju i mamy prawo wszystko uczynić, aby przekaz wiedzy i samowychowanie poprzez słowo i przykład nauczycieli, były oparte na Prawdzie przez duże P i na prawdzie, tej przez małe p” – mówiła siostra sekretarz RSK.

Zdaniem s. Wojnar - niepokojące są zmiany w prawie, które odsuwają na dalszy plan podmiotowość nauczyciela i ucznia. „Jeżeli się odrzuci Boga, a to się niejako z urzędu robi, po prostu milczy się o Bogu, to na pewno w dalszej konsekwencji odrzucony będzie człowiek. I my to już w oświacie bardzo widzimy. Jeżeli chodzi o nauczycieli – wykreśla się z przepisów prawa tzw. doskonalenie zawodowe nauczycieli, rozwój osobowy nauczycieli, natomiast wprowadza się rozwój instytucji pod nazwą - ośrodek rozwoju edukacji, rozwój szkoły – i to jest ta „nowoczesność”, która zagraża człowiekowi” – zauważyła s. Wojnar.

Na autoformację nauczycieli i potrzebę życia w świecie prawdziwych wartości wskazał bp Marek Mendyk. Jak podkreślił asystent Rady Szkół Katolickich z ramienia Konferencji Episkopatu Polski – to, co szczególnie chcemy przekazać dyrektorom szkół, to, to, by nie bali się budować na Prawdzie, czyli budować na Chrystusie, budować na Słowie. Odkrywanie Słowa Bożego każdego dnia, to jest nic innego jak odkrywanie prawdy o sobie”.

Celem jasnogórskiego spotkania była wspólna modlitwa, formacja i przygotowanie merytoryczne do nowego roku szkolnego. Część formacyjną poprowadził biblista, bp Roman Pindel, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej.
Uczestnicy konferencji zapoznali się także m.in. z propozycją lektur nieobowiązkowych z języka polskiego na wszystkich etapach kształcenia, bo jak zaznaczył przewodniczący Rady Szkół Katolickich ks. Zenon Latawiec SDB „można przez zły dobór lektur wypaczyć sumienie ucznia, wartości, które powinny być preferowane w szkołach katolickich”. Dyrektorzy rozmawiali też o współpracy z rodzicami w zakresie wychowania w wierze i szkolnej katechezie w kontekście etyki w szkole. Poruszona również została problematyka bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Sierpniowa konferencja dyrektorów szkół katolickich jest jednym z trzech spotkań tego typu odbywających się na Jasnej Górze. W listopadzie lub na początku grudnia odbywa się Forum Szkół Katolickich, a w marcu ma miejsce także konferencja dyrektorów. Oprócz tego we wrześniu gromadzi się też Forum Szkół Katolickich, które obejmuje dzieci i młodzież. Spotkania mają na celu realizację zadań statutowych Rady Szkół Katolickich tzn. wspieranie szkolnictwa katolickiego w wypełnianiu jego misji, jaką jest nauczanie, kształcenie, ale przede wszystkim wychowywanie, które – jak podkreślił ks. Latawiec - jest bardzo ważnym elementem życia społecznego i szkoły katolickie muszą zwracać na to uwagę”.

Dyrektorzy uczestniczyli we Mszy św. odprawionej w Kaplicy Matki Bożej, pod przewodnictwem bp. Mendyka, przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego. Zgodnie z tradycją został ponowiony Akt Zawierzenia szkolnictwa katolickiego Matce Bożej.

Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich odbyła się pod hasłem: „Szkoła oparta na Prawdzie”.

Nowy rok szkolny rozpocznie w Polsce ponad pół tysiąca placówek katolickich zrzeszonych w Radzie Szkół.

Patronką szkolnictwa katolickiego w Polsce od 9 lat jest Matka Boża Jasnogórska.
mir / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 27 sierpnia 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-08-26 15:03 Jasna Góra: z udziałem tysięcy pielgrzymów trwa modlitwa za prześladowanych (opis)

Z jasnogórskiego wzgórza wołamy dziś o pokój dla naszych sióstr i braci, którzy cierpią prześladowania z powodu Chrystusa i Jego Ewangelii – powiedział w Sanktuarium Prymas Polski abp Wojciech Polak. Z udziałem metropolity Bagdadu abp. Jeana Sleimana, polskich biskupów i mimo deszczu, ponad 70 tys. wiernych, na Jasnej Górze odbyły się główne uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej. Tegoroczne święto upływa w duchowej łączności z Kościołem prześladowanym na Bliskim Wschodzie.

W homilii podczas Sumy odpustowej abp Wojciech Polak podkreślił, że „naszą pamięcią i sercem obejmujemy dziś wszystkich braci i siostry w wierze, widząc ich tragiczny los, słuchając dramatycznych apeli i próśb, otwierając się na ich rozpaczliwe wołanie: nie zostawiajcie nas samych”. - Dzisiaj jednoczymy się w wołaniu do Matki Pana, aby dała ocalenie irackim, syryjskim, palestyńskim a także afrykańskim chrześcijanom tak, jak kiedyś ocaliła chrześcijaństwo w Polsce – przypomniał Prymas.

Za papieżem Franciszkiem kaznodzieja przypomniał, że “nie można szerzyć nienawiści w imię Boga, nie można prowadzić wojny w imię Boga”. - To jakaś straszna karykatura Boga. I to jednocześnie jakaś obrzydliwa karykatura człowieka, który posługuje się Bogiem przeciw drugiemu - powiedział abp Polak.

Kaznodzieja modlił się, by “Jasnogórska Królowa, Matka Kościoła uprosiła nam “zapał zmartwychwstałych, by nieść wszystkim Ewangelię życia zwyciężającą śmierć”.

Za dzień modlitwy za Kościół prześladowany podziękował Polakom abp Jean Sleiman z Iraku. Metropolita Bagdadu mówił o wielkiej katastrofie humanitarnej na Bliskim Wschodzie, gdzie na skutek terroryzmu islamskiego setki tysięcy ludzi tracą swoje domy, ale wskazał też na wielką falę nienawiści do chrześcijan. - Mamy takie wrażenie, że różne siły czynią wszystko, aby wymazać istnienie chrześcijaństwa z tego obszaru, gdzie istniało od dwóch tysięcy lat – mówił arcybiskup, ale dodawał: „w kontekście tych prześladowań, cierpień odnawiamy naszą wiarę i ciągle przypominamy sobie tę rzeczywistość, że to Chrystus jest Panem historii”.

Mszę św. licznie koncelebrowali kardynałowie, arcybiskupi i biskupi - na czele z przewodniczącym Episkopatu Polski abp. Stanisławem Gądeckim - którzy wczoraj na Jasnej Górze brali udział w obradach Rady Biskupów Diecezjalnych.

Dzisiejszą Sumę odpustową na szczycie Jasnej Góry poprzedziła modlitwa o pokój dla świata w duchowej łączności z papieżem Franciszkiem „Królowo Polski uproś pokój naszym Dniom”.

Modlitwę za chrześcijan prześladowanych w różnych częściach globu i o pokój na świecie w ciągu ostatnich dni niosło także na Jasną Górę ponad 35 tys. uczestników pieszych pielgrzymek, którzy dotarli na dzisiejszą uroczystość.

Dzisiejsze święto Matki Bożej Częstochowskiej ma przede wszystkim charakter dziękczynienia za szczególną rolę Maryi w dziejach całego Narodu, jest też wyrazem czci dla Matki Bożej obecnej w znaku jasnogórskiego obrazu.

Na program jasnogórskich uroczystości, obok Mszy św. celebrowanej z udziałem Episkopatu Polski, złożą się także Droga Krzyżowa, o 16.15 Różaniec, o godz. 18.30 procesja eucharystyczna a o godz. 19.00 rozpocznie się Msza św. z homilią abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego. Święto zakończy się uroczystym Apelem Jasnogórskim.
it / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 26 sierpnia 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-08-26 14:34 Prymas na Jasnej Górze: wołamy dziś o pokój dla cierpiących prześladowania z powodu Chrystusa (popr.)

Z jasnogórskiego wzgórza wołamy dziś o pokój dla naszych sióstr i braci, którzy cierpią prześladowania z powodu Chrystusa i Jego Ewangelii – powiedział na Jasnej Górze Prymas Polski abp Wojciech Polak. Z udziałem łacińskiego arcybiskupa-metropolity Bagdadu, polskich biskupów i tysięcy pątników przybyłych najliczniej w pielgrzymkach pieszych w Sanktuarium trwają główne uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej. Tegoroczne święto upływa w duchowej łączności z Kościołem prześladowanym na Bliskim Wschodzie.

W homilii podczas głównej Sumy odpustowej abp Wojciech Polak podkreślił, że „naszym wzrokiem, a raczej naszą pamięcią i sercem obejmujemy dziś z jasnogórskiego wzgórza wszystkich braci i siostry w wierze, chrześcijan żyjących w Iraku, Syrii i Palestynie. Widząc, szczególnie w tym ostatnim czasie, ich tragiczny los, słuchając dramatycznych apeli i próśb, otwierając się na ich rozpaczliwe wołanie: nie zostawiajcie nas samych”. Przypomniał, że właśnie dziś, w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej w całej Polsce modlimy się za prześladowany Kościół na Bliskim Wschodzie.

Za papieżem Franciszkiem kaznodzieja przypomniał, że “nie można szerzyć nienawiści w imię Boga, nie można prowadzić wojny w imię Boga”. - To jakaś straszna karykatura Boga. I to jednocześnie jakaś obrzydliwa karykatura człowieka, który posługuje się Bogiem przeciw drugiemu, przeciw bratu czy siostrze. To również jakaś potworna przewrotność, która rani serca wierzących w Niego. To zgorszenie, które uderza w tych, którzy Mu prawdziwie ufają i służą” – powiedział abp Polak.

Kaznodzieja podkreślił, że jedynym “źródłem pokoju jest Bóg i tylko On ma moc ocalić człowieka od złości i nienawiści”. Ks. Prymas modlił się, by “Jasnogórska Pani i Królowa, Matka Kościoła uprosiła nam “zapał zmartwychwstałych, by nieść wszystkim Ewangelię życia zwyciężającą śmierć”.

Abp Polak przypomniał, że Maryja czczona w jasnogórskim wizerunku “nie jest jakimś reliktem przeszłości, nie jest obecna jedynie w naszej narodowej historii, ale przenika naszą teraźniejszość i sprawia, że pielgrzymujące do Niej z wielkim trudem dzieci, odchodzą stąd naprawdę inni”. – Wizerunek częstochowskiej Pani wskazuje nam drogę, jest nią Jezus i Jego Ewangelia – podkreślił Prymas Polski.

“Jeżeli więc dziś podejmuje się próby, by tej prawdzie zaprzeczyć, by ją zdezawuować, by wskazywać na możliwe zagrożenia, jakie płyną z wierności Ewangelii i płynącej z niej wizji człowieka i świata, to z jeszcze większą siłą trzeba, właśnie nam, ludziom wierzącym dawać świadectwo o uzdrawiającej mocy Chrystusa i Jego Ewangelii” - zaznaczył kaznodzieja.

Zauważył, że “Czarna Madonna wskazując na Jezusa przypomina nam również o naszym człowieczeństwie i ludzkiej godności”. - Od stóp Matki Bożej Częstochowskiej, wołamy więc dziś o szacunek dla każdego i całego człowieka. Wołamy o poszanowanie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, o godne warunki rozwoju człowieka, w jego wymiarach osobistych, rodzinnych i społecznych, o szacunek dla ludzkiego sumienia, dla tego świętego wnętrza ludzkiej osoby, gdzie – jak przypomniał nam Sobór Watykański II – w tym wewnętrznym sanktuarium człowieka, pozostaje on sam na sam z Bogiem, którego głos rozbrzmiewa w jego wnętrzu - powiedział Prymas Polski.

Dodał, że "to właśnie przez wierność sumieniu, a nie przez niewierność, chrześcijanie łączą się (...) z innymi ludźmi w celu poszukiwania prawdy i rozwiązywania w prawdzie tak wielu problemów moralnych, które powstają zarówno w życiu jednostek, jak i we wspólnym życiu społecznym".
it / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 26 sierpnia 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-08-26 12:30 Prymas na Jasnej Górze: wołamy dziś o pokój dla cierpiących prześladowania z powodu Chrystusa

Z jasnogórskiego wzgórza wołamy dziś o pokój dla naszych sióstr i braci, którzy cierpią prześladowania z powodu Chrystusa i Jego Ewangelii – powiedział na Jasnej Górze Prymas Polski abp Wojciech Polak. Z udziałem metropolity Bagdadu, polskich biskupów i tysięcy pątników przybyłych najliczniej w pielgrzymkach pieszych w Sanktuarium trwają główne uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej. Tegoroczne święto upływa w duchowej łączności z Kościołem prześladowanym na Bliskim Wschodzie.

W homilii podczas głównej Sumy odpustowej abp Wojciech Polak podkreślił, że „naszym wzrokiem, a raczej naszą pamięcią i sercem obejmujemy dziś z jasnogórskiego wzgórza wszystkich braci i siostry w wierze, chrześcijan żyjących w Iraku, Syrii i Palestynie. Widząc, szczególnie w tym ostatnim czasie, ich tragiczny los, słuchając dramatycznych apeli i próśb, otwierając się na ich rozpaczliwe wołanie: nie zostawiajcie nas samych”. Przypomniał, że właśnie dziś, w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej w całej Polsce modlimy się za prześladowany Kościół na Bliskim Wschodzie. - Dzisiaj wszyscy jesteśmy chrześcijanami z Bliskiego Wschodu – zauważył Prymas Polski.

Za papieżem Franciszkiem kaznodzieja przypomniał, że “nie można szerzyć nienawiści w imię Boga, nie można prowadzić wojny w imię Boga”. - To jakaś straszna karykatura Boga. I to jednocześnie jakaś obrzydliwa karykatura człowieka, który posługuje się Bogiem przeciw drugiemu, przeciw bratu czy siostrze. To również jakaś potworna przewrotność, która rani serca wierzących w Niego. To zgorszenie, które uderza w tych, którzy Mu prawdziwie ufają i służą” – powiedział abp Polak.

Kaznodzieja podkreślił, że jedynym “źródłem pokoju jest Bóg i tylko On ma moc ocalić człowieka od złości i nienawiści”. Ks. Prymas modlił się, by “Jasnogórska Pani i Królowa, Matka Kościoła uprosiła nam “zapał zmartwychwstałych, by nieść wszystkim Ewangelię życia zwyciężającą śmierć”.

Abp Polak przypomniał, że Maryja czczona w jasnogórskim wizerunku “nie jest jakimś reliktem przeszłości, nie jest obecna jedynie w naszej narodowej historii, ale przenika naszą teraźniejszość i sprawia, że pielgrzymujące do Niej z wielkim trudem dzieci, odchodzą stąd naprawdę inni”. – Wizerunek częstochowskiej Pani wskazuje nam drogę, jest nią Jezus i Jego Ewangelia – podkreślił Prymas Polski.

“Jeżeli więc dziś podejmuje się próby, by tej prawdzie zaprzeczyć, by ją zdezawuować, by wskazywać na możliwe zagrożenia, jakie płyną z wierności Ewangelii i płynącej z niej wizji człowieka i świata, to z jeszcze większą siłą trzeba, właśnie nam, ludziom wierzącym dawać świadectwo o uzdrawiającej mocy Chrystusa i Jego Ewangelii” - zaznaczył kaznodzieja.

Zauważył, że “Czarna Madonna wskazując na Jezusa przypomina nam również o naszym człowieczeństwie i ludzkiej godności”. - Od stóp Matki Bożej Częstochowskiej, wołamy więc dziś o szacunek dla każdego i całego człowieka. Wołamy o poszanowanie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, o godne warunki rozwoju człowieka, w jego wymiarach osobistych, rodzinnych i społecznych, o szacunek dla ludzkiego sumienia, dla tego świętego wnętrza ludzkiej osoby, gdzie – jak przypomniał nam Sobór Watykański II – w tym wewnętrznym sanktuarium człowieka, pozostaje on sam na sam z Bogiem, którego głos rozbrzmiewa w jego wnętrzu - powiedział Prymas Polski.

Dodał, że "to właśnie przez wierność sumieniu, a nie przez niewierność, chrześcijanie łączą się (...) z innymi ludźmi w celu poszukiwania prawdy i rozwiązywania w prawdzie tak wielu problemów moralnych, które powstają zarówno w życiu jednostek, jak i we wspólnym życiu społecznym".
it / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 26 sierpnia 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-08-26 12:23 Jasna Góra: z udziałem ponad 70 tys. wiernych trwa główna Suma odpustowa

Na Jasnej Górze trwa Suma odpustowa w święto Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Uczestniczą w niej przedstawiciele Episkopatu Polski, na czele z przewodniczącym Konferencji abp Stanisławem Gądeckim. Liturgii przewodniczy i homilię wygłosi Prymas Polski abp. Wojciech Polak. Główne uroczystości zgromadziły ponad 70 tys. wiernych przybyłych także w pielgrzymkach pieszych.

Na początku Mszy św. o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów podkreślił, że jasnogórski obraz stał się trwałym wyrazem tego jak dzieje naszego narodu związały się i wiążą z Matką Bożą. - Fizycznie i duchowo każdego dnia wpatrujemy się w Twe oczy, szukając nadziei i wsparcia, aby nie zagubić się pośród życiowych dróg. Potrzebujemy Ciebie jako Matki naszych rodzin, Matki chorych i cierpiących, Matki żyjących bez nadziei, Matki zepchniętych na margines życia, Matki pozbawionych głosu, pracy i perspektywy godniejszego życia. Maryjo! Twój Obraz jest znakiem duchowej jedności. Zgromadzeni na Jasnej Górze przynosimy tu pielgrzymującą Polskę, która potrzebuje duchowej odnowy; przynosimy nasze smutki i niepokoje; przynosimy siebie samych. Modlimy się o mądrość dla nas Polaków, abyśmy potrafili różnić się, ale mądrze, uczciwie i z troską o naród, którego korzenie są osadzone w tradycji krzyża, pod którym Ty, Matko i Królowo, wiernie trwałaś - powiedział generał paulinów.

Zakonnik przypomniał także o obchodzonym dziś dniu modlitwy za prześladowany Kościół na Bliskim Wschodzie. „W tym trudnym czasie konfliktów, wojen i bratobójczych walk oraz prześladowań naszych braci w wierze, przynosimy prośbę o pokój. Przynosimy wołanie ponad miliona naszych braci – wygnanych, umęczonych, pozbawionych domów i ojczyzny, którzy proszą: nie zostawiajcie nas samych. Wołamy o pokój na Bliskim Wschodzie (Iraku, Syrii i Palestynie), wołamy o pokój na Ukrainie” - powiedział o. Chrapkowski.

Na początku Mszy św. abp Jean Benjamin Sleiman z Iraku podziękował Kościołowi w Polsce za dzień modlitwy za Kościół prześladowany. - Gromadzimy się w tym miejscu, by wyrażać jedność chrześcijan w Polsce z tymi chrześcijanami, którzy żyją w tych regionach świata, gdzie dzisiaj Chrystus w ich osobach cierpi – powiedział metropolita Bagdadu. - Dziękuję prezydium Konferencji za zaproszenie mnie tutaj, by „być świadkiem tego umęczonego, płaczącego Iraku” – dodał arcybiskup.

Podkreślił, że od kilku tygodni docierają do nas wiadomości, że ok. 100 tys. chrześcijan zostało wypędzonych ze swoich domów. - Wyszli ze swoich domów z tym co mieli na sobie, dzisiaj szukają schronienia w lasach, parkach, pod mostami – mówił hierarcha.

Podkreślał, że Kościół w Iraku stara się czynić wszystko co może, by ulżyć losowi tych ludzi, ale katastrofa jest większa niż możliwości. - Katastrofa jest wielka i to nie jest tylko problem humanitarny. Dzisiaj stoimy przed niebezpieczeństwem, że chrześcijaństwo, które tam istniało dwa tysiące lat przestanie istnieć – wołał abp Sleiman.

Przypomniał, że „w latach 60. dwadzieścia procent Irakijczyków było chrześcijanami, w roku 2000 pozostało już tylko 3 procent. - Przed inwazją było 1,5 miliona chrześcijan, w ubiegłym roku było już tylko ok. 400 tys., po wprowadzeniu terroryzmu islamskiego mówimy już o liczbie 150 tys. Te liczby pokazują realność katastrofy na Bliskim Wschodzie – powiedział metropolita Bagdadu.

Podkreślił, że „mamy takie wrażenie, że różne siły czynią wszystko, aby wymazać istnienie chrześcijan z Bliskiego Wschodu”. - W kontekście tych prześladowań, cierpień odnawiamy naszą wiarę i ciągle przypominamy sobie tę rzeczywistość, że to Chrystus jest Panem historii – przypomniał abp Jean Benjamin Sleiman.
it / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 26 sierpnia 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
Strony: 1 2 3 4 5

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT