Znaleziono depesz: 407
2005-12-14 17:31 Zamość: akcja charytatywna na rzecz samotnych rodziców

Już po raz trzeci Katolickie Radio Zamość i Caritas Zamojsko-Lubaczowska zorganizowały akcję pomocy ludziom samotnie wychowującym dzieci. Pod hasłem "Mamo, nie jesteś sama" prowadzona jest zbiórka odzieży, wyprawek dla niemowlaków, podręczników, zabawek, słodyczy i żywności.

Zbiórka trwa przez całą zimę, ale jej kulminacja następuje przed Świętami Bożego Narodzenia. "Oddźwięk na nasze apele o wsparcie samotnych matek jest bardzo szeroki, pozytywny. Ludzie nie zamykają swoich serc, przynoszą dosłownie wszystko, oprócz pieniędzy, bo tych nie zbieramy" - mówi ks. Andrzej Puzon, dyrektor diecezjalnej Caritas.

W akcję włączyły się również grupy modlitewne, dzieci z przedszkoli, młodzież ze szkolnych kół Caritas i szkół współpracujących z diecezjalną rozgłośnią. "Z roku na rok coraz więcej osób i instytucji angażuje się w naszą akcję pomocy" - podkreśla Małgorzata Mazur z Katolickiego Radia Zamość, inicjatorka przedsięwzięcia.

Akcja "Mamo, nie jesteś sama" jest szeroko promowana na antenie diecezjalnej rozgłośni, proboszczowie zachęcają swoich parafian do wsparcia potrzebujących matek, a dzieci ze szkolnych kół Caritas propagują akcję w szkołach. Dary można przynosić do redakcji Katolickiego Radia Zamość, do siedziby diecezjalnej Caritas i jej stacji opieki w kilku miejscowościach na terenie diecezji.
ks. af / Zamość
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 14 grudnia 2005
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2005-12-01 18:28 "Promyk nadziei" - adwentowa akcja Caritas Zamojsko-Lubaczowskiej

Pod hasłem "Promyk nadziei" oddział Caritas diecezji zamojsko-lubaczowskiej prowadzi w tym roku akcję "Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom". Dochód ze sprzedaży świec będzie przeznaczony na pomoc dzieciom i młodzieży z najuboższych rodzin.

"Chcemy tym promykiem nadziei objąć dzieci z ubogich rodzin, zwłaszcza z terenów popegeerowskich. Chcemy nieść nadzieję tym rodzinom, które najdotkliwiej przeżywają biedę, niedostatek, brak pieniędzy na podstawowe potrzeby"- mówi ks. Andrzej Puzon, dyrektor diecezjalnej Caritas.

Dotychczas zamówiono 60 tysięcy świec. Pieniądze, które wpłyną na konto Caritas z ich sprzedaży, będą przeznaczone na dożywianie uczniów, organizację letniego wypoczynku i doraźną pomoc, świadczoną przez Caritas. "Dziś przyszła do mnie matka, która potrzebowała pieniędzy na zakup okularów dla dziecka z bardzo poważną wadą wzroku. I na takie potrzeby też są przeznaczane środki z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom" - opowiada ks. Puzon.

W tym roku z wakacyjnego wypoczynku, zorganizowanego przez Caritas diecezji zamojsko-lubaczowskiej, skorzystało prawie 2 tysiące dzieci. Pomoc była skierowana głównie do dzieci z rodzin mieszkających na terenach popegeerowskich oraz pochodzących z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. Dla części dzieci i młodzieży zorganizowano też specjalne turnusy rehabilitacyjne. W koloniach finansowanych przez Caritas Zamojsko-Lubaczowską uczestniczyły także dzieci i młodzież pochodzenia polskiego z Litwy i Ukrainy - w sumie 150 osób. Przed rokiem szkolnym diecezjalny oddział organizacji wyposażył także dzieci z najbiedniejszych rodzin w wyprawki szkolne. Obecnie, dzięki wsparciu Caritas, 1200 uczniów korzysta z codziennych darmowych obiadów w szkołach.
ks. af / Zamość
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 01 grudnia 2005
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2005-11-23 11:19 Zamość: koncerty ku czci św. Cecylii

Już po raz drugi mieszkańcy Zamościa mieli okazję uczestniczyć w "Triduum Cecyliańskim" - cyklu koncertów muzyki religijnej, zorganizowanym dla uczczenia patronki muzyki i śpiewu chóralnego, św. Cecylii. Tegoroczna edycja była dedykowana Papieżowi Janowi Pawłowi II. Koncerty odbywały się w zamojskim kościele oo. franciszkanów, od niedzieli, 20 listopada, do wtorku, 22 listopada.

- Poprzez Triduum Cecyliańskie chcemy przede wszystkim nawiązać do dawnych tradycji muzyki kościelnej, organowej, chóralnej i chcemy te tradycje przywrócić, właśnie tutaj, w renesansowym Zamościu" - mówi Alicja Saturska, dyrygent zamojskiego Chóru "Rezonans" oraz inicjatorka i organizatorka imprezy.

Podczas tegorocznej edycji "Triduum Cecyliańskiego" rozbrzmiewała nie tylko muzyka renesansu. Zespół "Schola Gregoriana" z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zaprezentował średniowieczne śpiewy gregoriańskie, związane z liturgią kościelną. W Zamościu gościli też wybitni artyści z Odessy, którzy wykonywali utwory klasyczne (m.in. J.S. Bacha, J.F. Haendla) oraz współczesnych kompozytorów ukraińskich. Nie zabrakło także koncertu w wykonaniu znanego zamojskiego Chóru "Rezonans". "Triduum Cecyliańskie" zostało zorganizowane przez zamojskie Stowarzyszenie na Rzecz Chóru "Rezonans".
ks. af / Zamość
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 23 listopada 2005
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2005-11-14 10:50 Lubaczów: Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w hołdzie Janowi Pawłowi II

Spektakle teatralne i koncerty muzyki chóralnej, wykłady i spotkania poświęcone postaci i nauczaniu Jana Pawła II, wspólna modlitwa katolików i grekokatolików o pokój na świecie - to najważniejsze punkty tegorocznego XIX Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Lubaczowie. Zakończony wczoraj cykl spotkań przebiegał pod hasłem: "Jan Paweł II - Apostoł Słowa".

"Nie ma lepszej kultury, nauki, sposobu postępowania, niż to, co zostało przekazane przez Chrystusa" - mówi ks. Franciszek Nucia, współorganizator Tygodnia. Jednym z najciekawszych punktów programu było spotkanie z ks. Krzysztofem Ołdakowskim, wieloletnim szefem Redakcji Programów Katolickich TVP. "Opowiadał on pięknie o pielgrzymkach papieskich, o problemach poruszanych podczas tego pielgrzymowania. Słuchaliśmy tych opowieści z zapartym tchem" - mówi ks. Franciszek Nucia.

Jedną z wielu atrakcji Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Lubaczowie był też wieczór poezji w duchowej łączności z Papieżem-Poetą. Spotkanie pod hasłem "Słowa gorejące" prowadził ks. Krzysztof Guzowski z KUL, poeta i filozof.

Wyjątkowym przeżyciem - jak podkreślali jego uczestnicy - było również "Spotkanie młodych chrześcijan", prowadzone przez ks. Zbigniewa Czuchrę, misjonarza.

Tradycją lubaczowskich spotkań z kulturą chrześcijańską stała się już także wspólna modlitwa o pokój na świecie, z udziałem kapłanów i wiernych z parafii katolickich i greckokatolickiej w Lubaczowie, organizowana zazwyczaj w Święto Niepodległości. Tegoroczną modlitwę zakończył koncert chóru "Lileja" z parafii pw. św. Piotra i Pawła z Nowojaworowska na Ukrainie.

Patronat nad Tygodniem sprawował biskup Jan Śrutwa, ordynariusz zamojsko-lubaczowski, organizatorem był Klub Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie.
ks. af / Zamość
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 14 listopada 2005
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2005-10-31 13:56 Zamość: Caritas pomaga ubogim studentom

Już po raz piąty w okresie Wszystkich Świętych Caritas zamojsko-lubaczowska prowadzi sprzedaż zniczy. Złotówka od każdego sprzedanego znicza będzie przeznaczona na stypendia dla najuboższych studentów. Jak dotąd, udało się już rozprowadzić prawie 30 tysięcy zniczy - tyle, ile w tym roku przeznaczono na potrzeby tej akcji. Dzięki temu będzie można ufundować stypendia dla 10-15 młodych, zdolnych ludzi, których często nie stać na zakup obuwia lub opłacenie stancji.

"Przychodzi do nas bardzo dużo młodych ludzi potrzebujących wsparcia - opowiada ks. Andrzej Puzon, dyrektor diecezjalnej Caritas. - Muszą pisać pracę magisterską, a nie mają pieniędzy na jej wydrukowanie i oprawę albo też nie stać ich na ciepłą kurtkę. Dlatego chcemy, by znicz - symbol naszej pamięci o zmarłych - stał się też symbolem pamięci o żywych, potrzebujących pomocy" - mówi ks. Puzon.

Znicze z logo Caritas są rozprowadzane w większych i małych miejscowościach na terenie całej diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Zamawiają je parafie, szkoły, można je też nabyć w siedzibie Caritas i jej stacjach opieki.
ks. af / Zamość
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 31 października 2005
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2005-10-22 17:43 Pięć tysięcy maturzystów z diecezji zamojsko-lubaczowskiej na Jasnej Górze

Prawie 5 tysięcy maturzystów z diecezji zamojsko-lubaczowskiej modli się dziś na Jasnej Górze pod przewodnictwem swojego biskupa Jana Śrutwy. Spotkanie odbywa się pod hasłem "Głośmy Ewangelię nadziei".

Jak podkreślali w rozmowie z KAI maturzyści z Zamościa, przyjechali oni na Jasną Górę, "by modlić się nie tylko o pomyślne zdanie matury, ale też o to, by dokonać dobrego wyboru drogi życiowej".

Na program pielgrzymki złożyły się: osobista modlitwa maturzystów przed cudownym Obrazem Pani Jasnogórskiej, Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego, nabożeństwo Drogi Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich i modlitwa różańcowa w Kaplicy Cudownego Obrazu. Pielgrzymkę zakończy wspólne odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego.

Pielgrzymka maturzystów z ziemi zamojsko-lubaczowskiej odbywa się już po raz 16. Jej organizatorem jest Wydział Nauki Chrześcijańskiej Kurii Diecezjalnej w Zamościu.
it / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 października 2005
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2005-10-21 14:44 Polscy pielgrzymi na cmentarzach Wołynia

Z Hrubieszowa wyruszyła pielgrzymka na cmentarze polskie na Wołyniu. Odbywa się ona co roku w okresie poprzedzającym dzień Wszystkich Świętych. Biorą w niej udział Wołyniacy z różnych stron Polski.

Pielgrzymi odwiedzili w czwartek, 20 października, groby rodaków na Ukrainie. Modlili się na cmentarzach we Włodzimierzu Wołyńskim, Uściługu, Porycku (Pawliwce), Werbie, Kisielinie. Na cmentarzu w Bielinie zapalili znicze na grobach żołnierzy z 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, tam też była sprawowana Msza św. w intencji ofiar walk i masowych mordów na Wołyniu.

Podczas pielgrzymki organizator wyjazdu ks. Andrzej Puzon z parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie poświęcił również dwa krzyże. Pierwszy w miejscowości Montówka, w miejscu śmierci 300 osób, drugi w dawnym Seroczynie koło Lubomia, gdzie zginęło około 200 osób. Tam w szczerym polu odprawił Mszę św.

"Taka pielgrzymka jest dla nas ogromnym przeżyciem, zawsze jest wzruszenie, często płacz. Ale przecież chodzi o to, by nie zapomnieć. Dlatego takie pielgrzymki są organizowane, dlatego kilka razy w roku wyjeżdżamy na Wołyń - nie po to, by jątrzyć i rozdrapywać rany, ale po to, by dawać świadectwo pamięci" - mówi ks. Puzon.
ks. af / Hrubieszów
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 21 października 2005
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2005-10-14 13:38 Tomaszów Lubelski: atrakcyjny program VI Dni Kultury Chrześcijańskiej

Wieczory z poezją i wspólna modlitwa, spotkania z interesującymi ludźmi i wyprawy do dawnych cerkwi na Ukrainie - to tylko niektóre atrakcje VI Dni Kultury Chrześcijańskiej, które odbywają się w Tomaszowie Lubelskim na terenie diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

Każdy dzień spotkań z kulturą chrześcijańską rozpoczyna Eucharystia z katechezą w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej. Wieczory poświęcono na projekcje filmowe - zaprezentowano już m.in. filmy "Być i mieć" Nicolasa Philiberta, "Powrót" Andrieja Zwiagincewa, był także pokaz przedpremierowy obrazu Volkera Schlondorffa "Dziewiąty dzień".

Nie zabrakło spotkań z ciekawymi ludźmi, m.in. przedstawicielami Ruchu Focolari, którzy opowiadali o swojej formacji, o tym, w jaki sposób starają się żyć Ewangelią, czym jest duchowość jedności, którą Dzieło Maryi rozwija.

Pod hasłem "Monachomachia II" odbędzie się także spotkanie z przedstawicielkami różnych zakonów żeńskich, które opowiedzą o swoim życiu, powołaniu i charyzmatach zakonów.

Interesująco zapowiada się również sobota, 15 października - na ten dzień zaplanowano wyprawę z cyklu "Spotkania… religii, kultur, narodów" - tym razem śladami Matki Boskiej Werchrackiej. Uczestnicy wyprawy odwiedzą Monastyrz - z ruinami dawnego klasztoru bazylianów i pobliską pustelnią św. Brata Alberta oraz Krechów, znajdujący się teraz na Ukrainie. To właśnie tutaj, w cerkwi pw. św. Mikołaja znajduje się obecnie obraz Matki Bożej Werchrackiej, przeniesiony z dawnego klasztoru w Monastyrze. Obecnie jest to sanktuarium Matki Bożej Werchrackiej i klasztor bazylianów. - "Organizując tę wyprawę chcemy pokazać ludziom tutaj mieszkającym skarby tej ziemi - Roztocza Wschodniego. Będzie to niepowtarzalna okazja zwiedzenia jednego z najbardziej interesujących obiektów na Roztoczu oraz przyjrzenia się losom Ikony Matki Boskiej Werchrackiej, które tak bardzo splotły się z losami tutejszych ziem, przeżywając z nimi wielokrotne "przeprowadzki" pomiędzy różnymi państwami. Jednak zawsze pozostała tutejszą" - mówią Jacek Krzaczkowski i Marcin Rechulicz ze Stowarzyszenia "Czajnia", które organizuje wyprawę.

Na zakończenie tomaszowskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, w niedzielę, 16 października studenci krakowskiej PWST zaprezentują spektakl teatralny pt. "Zdziczenie obyczajów pośmiertnych" Bolesława Leśmiana, w reżyserii Lidii Dudy, aktorki Teatru Starego w Krakowie.

Dni Kultury Chrześcijańskiej w Tomaszowie Lubelskim organizuje Stowarzyszenie "Czajnia", działające przy miejscowej parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa i parafialny oddział Akcji Katolickiej przy sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej.


ks. af / Tomasz Lubelski
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 14 października 2005
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2005-10-13 18:20 Zamość: Trwa Tydzień Kultury Chrześcijańskiej

Eucharystie, nabożeństwa, wykłady, projekcje filmów i koncerty - to najważniejsze punkty 11. edycji Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, który trwa w Zamościu od niedzieli, 9 października, a zakończy się w Dzień Papieski, 16 października. Jak co roku, spotkania z kulturą chrześcijańską przygotowała Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich diecezji zamojsko-lubaczowskiej pod patronatem ordynariusza diecezji, biskupa Jana Śrutwy.

Tegoroczny Tydzień Kultury Chrześcijańskiej odbywa się pod hasłem "Zostań z nami Panie w Eucharystii". I temu tematowi są podporządkowane wszystkie spotkania - prelekcje, dyskusje. Zamojskie spotkania z kulturą chrześcijańską są także przygotowaniem do obchodów Dnia Papieskiego. Przede wszystkim jednak służą promocji kultury chrześcijańskiej. - "Powinniśmy, zwłaszcza tutaj, w Zamościu - mieście, w którym żyło niegdyś wiele nacji i kultur - zadbać o to, by nie zapomniano o kulturze chrześcijańskiej" - mówi Maria Gmyz z Katolickiego Stowarzyszenia Inteligencji w Zamościu. Takie spotkania z kulturą chrześcijańską są ludziom, szczególnie młodym, bardzo potrzebne - dodaje Maria Gmyz.

Program każdego dnia przygotowuje inne stowarzyszenie - w organizację Tygodnia są zaangażowani lekarze i pielęgniarki z Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy i Pielęgniarek, nauczyciele, młodzież z katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, przedstawiciele wspólnot i grup modlitewnych - m.in. Ruchu Światło-Życie, Odnowy w Duchu Świętym, Legionu Maryi. Tradycyjnie w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej odbywa się także podsumowanie dorocznego integracyjnego konkursu plastycznego i poetyckiego pt. "Zostań z nami, Panie, w Eucharystii". I tradycyjnie też, w finale i otwarciu wystawy prac konkursowych uczestniczy zamojski biskup pomocniczy Mariusz Leszczyński.

Zamojskie spotkania z kulturą chrześcijańską zakończą się 16 października - w Dzień Papieski. Tego dnia w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski - który odwiedził podczas swojej pielgrzymki do Zamościa Jana Paweł II - odbędzie się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem biskupa Jana Śrutwy. Zamościanie będą się modlili o szybką beatyfikację Jana Pawła II. Później, podczas koncertu "Mocni nadzieją - artyści w hołdzie Ojcu Świętemu" zagra młodzieżowa orkiestra dęta i zaśpiewa znany zamojski chór "Cantilena". Na zakończenie uczestnicy spotkania wspólnie odśpiewają Apel Jasnogórski.
ks. af / Zamość
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 13 października 2005
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2005-10-12 16:59 S. Soyka na charytatywnym koncercie w hołdzie Janowi Pawłowi II

Stanisław Soyka zaśpiewał we wtorek, 11 października w Lubyczy Królewskiej na Zamojszczyźnie podczas charytatywnego koncertu poświęconego pamięci Jana Pawła II. Koncert pod tytułem "Życie nie tylko po to jest, by brać" odbył się w miejscowym kościele parafialnym pw. Matki Bożej Różańcowej i Aniołów Stróżów. Stanisław Soyka zaprezentował m.in. "Tryptyk Rzymski" Jana Pawła II oraz swoje dawne i najnowsze utwory.

Imprezę zorganizował miejscowy oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i jego opiekun, ks. Andrzej Łuszcz. Dochód z koncertu będzie przeznaczony na organizację zimowego i letniego wypoczynku dla najmłodszych i najuboższych mieszkańców parafii w Lubyczy Królewskiej.

Koncert zgromadził bardzo liczną publiczność - kościół był wypełniony po brzegi, przyjechali fani artysty z Zamościa, Lublina i Rzeszowa. - "To był fenomenalny koncert - to, co wczoraj zrobił u nas Staszek Soyka, było naprawdę czymś wyjątkowym. Ludzie byli zachwyceni" - mówi ks. Andrzej Łuszcz z lubyckiej parafii. Był to kameralny występ, wręcz intymny i osobisty, artysta nawiązał znakomity kontakt z publicznością.

Atmosferę rozgrzało 10 największych przebojów Soyki, a potem był "Tryptyk Rzymski" i emocje sięgnęły zenitu - opowiada ks. Łuszcz. Studentka z Zamościa dodaje - "Dziękuję za ten magiczny, niezwykły koncert, wsłuchiwałam się w każde słowo. Byłam na wielu koncertach, także z udziałem Soyki, ale ten był wyjątkowy".

To nie jedyna inicjatywa księży z lubyckiej parafii i młodych z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W kościele pw. Matki Bożej Różańcowej i Aniołów Stróżów koncertował już Mieczysław Szcześniak, od kilku lat na terenie parafii odbywają się mecze charytatywne z udziałem duchownych z diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Ponadto w ramach akcji "Wakacje z Bogiem" organizowany jest letni wypoczynek dla dzieci z ubogich rodzin. Ostatnio powstał parafialny klub sportowy, skupiający ponad 100 osób, głównie dzieci i młodzież z rodzin zagrożonych patologią.
ks. af / Lubycza Królewska
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 12 października 2005
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2005-10-10 18:08 Zamojsko-Lubaczowska Caritas świętowała 10-lecie

Pomoc potrzebującym w okresie przedświątecznym, organizacja letniego wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin czy prowadzenie Stacji Opieki Caritas - to tylko niektóre formy działalności Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Dziś w Hrubieszowie odbyły się uroczystości 10-lecia diecezjalnej Caritas połączone z 15-leciem odrodzenia Caritas w Polsce.

Na obchody jubileuszu złożyła się m.in. Msza św. dziękczynna, koncert jubileuszowy, podczas którego Zespół Muzyki Sakralnej "Lumen" wykonał pop-oratorium "Miłosierdzie Boże" oraz spotkanie z ludźmi zaangażowanymi w działalność diecezjalnej Caritas. Do Hrubieszowa przyjechali pracownicy 3 Stacji Opieki Caritas z terenu diecezji, członkowie szkolnych kół Caritas, wolontariusze oraz przyjaciele i sympatycy tej organizacji. Biskup diecezjalny Jan Śrutwa podkreślał, że w działalności dobroczynnej przede wszystkim trzeba się najpierw zwrócić do Boga i z jego pomocą zaradzać ludzkiej biedzie, i w jego imię działać.

Podsumowując 10-lecie działalności Caritas w diecezji zamojsko-lubaczowskiej jej dyrektor ks. Andrzej Puzon podkreślał, że zwłaszcza stacje opieki Caritas bardzo dobrze wpisują się w dzieło charytatywnej pomocy. Np. stacja w Lubaczowie udzieliła dotychczas ponad 65 tysięcy porad ludziom potrzebującym i chorym. Diecezjalne stacje opieki specjalizują się w opiece terminalnej, robią badania diagnostyczne, prowadzą konsultacje lekarskie, organizują transport chorych do szpitali, na badania, świadczą opiekę długoterminową, załatwiają łóżka, chodziki, wózki, czy kompresory tlenowe.

Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej od 10 lat świadczy różnorodną pomoc potrzebującym. Przekazuje im paczki z żywnością w okresie przedświątecznym, organizuje letni wypoczynek dla dzieci z rodzin ubogich, dla polskich dzieci z Litwy, Białorusi i Ukrainy, dla osób niepełnosprawnych. Zapewnia dzieciom szkolne wyprawki i ubrania na zimę, wspiera rzeczowo i finansowo najuboższe rodziny, chorych i potrzebujących, ofiary wypadków, pożarów i powodzi, Polaków mieszkających na Wschodzie i tych, którzy nie radzą sobie z biedą na terenach popegeerowskich. Włącza się też w akcje organizowane przez ogólnopolską Caritas.


ks.af / Hrubieszów
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 10 października 2005
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2005-10-06 15:43 Tomaszów Lubelski: 3 tysiące uczniów w Szkolnej Armii Różańcowej

Członkowie Szkolnej Armii Różańcowej spotkali się 6 października - w przeddzień święta Matki Bożej Różańcowej - na dorocznym zjeździe w Tomaszowie Lubelskim. W ciągu pięcioletniej działalności na terenie miasta i okolic do Armii należało ponad 3 tysiące uczniów z 29 różnych szkół - podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych.

Armię Różańcową prowadzi Centrum Katechetyczne, działające przy parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Tomaszowie Lubelskim. Raz w roku organizowany jest zjazd wszystkich grup szkolnych.

Pomysł wyszedł od samych uczniów. Podkreślają oni zgodnie, że modlitwa bardzo im pomaga w różnych sytuacjach, zwłaszcza w domowych i szkolnych kłopotach. "Naprawdę warto i trzeba modlić się na różańcu" - przekonuje gimnazjalistka z Tomaszowa.

Ks. Jan Krawczyk, proboszcz tamtejszej parafii pw. św. Najświętszego Serca Jezusa dodaje, że tworzenie takich wspólnot modlitewnych we współczesnych, zapędzonych czasach - jest niezwykle ważne i potrzebne. "Chodzi też o to, by zrzeszać się, integrować, wzajemnie wzmacniać i budować wspólnotę opartą na wspólnej modlitwie różańcowej" - dodaje proboszcz.

Tegorocznemu spotkaniu członków grup szkolnych towarzyszyły słowa Papieża Jana Pawła II "Czekałam na Was, teraz przyszliście do mnie i za to Wam dziękuję".
ks. af / Tomaszów Lubelski
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 06 października 2005
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2005-09-26 11:42 W Zamościu zabrzmiało pop-oratorium "Miłosierdzie Boże"

Pop-oratorium "Miłosierdzie Boże" zabrzmiało w niedzielny wieczór 25 września w katedrze zamojskiej. Koncert był zwieńczeniem 26. Zamojskich Dni Muzyki, które trwały od 18 września. W ramach tegorocznej edycji z koncertami i recitalami wystąpili m.in. Konstanty Andrzej Kulka, Kaja Danczowska, Krzysztof Jabłoński i Kwartet "Wilanów".

Pop-oratorium "Miłosierdzie Boże" zostało stworzone dla uczczenia przypadającej w tym roku setnej rocznicy urodzin św. Faustyny. Na oratorium składają się pieśni, przeplatane rozważaniami zaczerpniętymi z "Dzienniczka" siostry Faustyny Kowalskiej. Muzykę skomponował Zbigniew Małkowicz. Oratorium wykonuje Zespół Muzyki Sakralnej "Lumen", który tworzą m.in. Marek Bałata - czołowy polski wokalista jazzowy, Dariusz Tokarzewski - członek grupy VOX, Marzena Małkowicz - solistka Teatru Muzycznego w Poznaniu. Artystom podczas prezentacji oratorium towarzyszą także miejscowe chóry i zespoły - w Zamościu w koncercie uczestniczyły zespoły "Signum Spei" i "Lechici" oraz Polska Orkiestra Włościańska im. K. Namysłowskiego.

To właśnie w Zamościu, przed dwoma laty, kompozytor utworu, Zbigniew Małkowicz, zamościanin z urodzenia, prezentował pierwsze części swojego dzieła. I jak wspomina - publiczność zamojska utwierdziła go w przekonaniu, że dzieło to warto kontynuować, że dziełu temu warto się poświęcić. "Pierwsze wykonania fragmentów oratorium w zamojskich kościołach były przyjmowane bardzo życzliwie, czasem wręcz entuzjastycznie i gorąco - ale to przecież zasługa tekstu, do którego napisałem tylko muzykę" - opowiada Zbigniew Małkowicz. "Starałem się jednak, aby była to muzyka w miarę prosta - taka, która dotrze do wszystkich, nie będzie zbyt monumentalna i niezrozumiała" - dodaje kompozytor.

Koncert w katedrze zamojskiej zgromadził bardzo wiele osób. "To wyjątkowe przeżycie, uczestniczyliśmy w niezwykłym koncercie. Takie połączenie - pięknej muzyki ze słowami św. Siostry Faustyny - naprawdę mocno porusza, budzi w człowieku tyle emocji" - mówili tuż po koncercie wzruszeni zamościanie.

Zespół Muzyki Sakralnej "Lumen" wykonywał już pop-oratorium "Miłosierdzie Boże" m.in. w Krakowie-Łagiewnikach, podczas uroczystości związanych z setną rocznicą urodzin św. Siostry Faustyny oraz na wielu festiwalach muzyki religijnej. W październiku artyści wystąpią w Toronto, na koncercie poświęconym pamięci papieża Jana Pawła II.
ks. af / Zamość
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 26 września 2005
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2005-08-11 16:35 Zamość: rowerem na Jasną Górę szlakiem pielgrzymek papieskich

Szlakiem miejsc, które odwiedził papież Jan Paweł II zmierza na Jasną Górę rowerowa pielgrzymka z Zamościa. Pątnicy mają do przebycia około 600 km. Trasa wiedzie przez Lubaczów, Tuchów, Sokołów Małopolski, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Kraków-Łagiewniki. Na Jasną Górę rowerowi pielgrzymi zamierzają dojechać w niedzielę, 14 sierpnia - tego samego dnia, kiedy przybędzie tam piesza diecezjalna pielgrzymka, wędrująca od 2 sierpnia.

W pielgrzymce upamiętniającej postać Jana Pawła II uczestniczą 22 osoby. Niektórzy z nich mają doświadczenie w tego rodzaju wyprawach - jeden z inicjatorów pielgrzymki odbył rowerowe peregrynacje do Watykanu, Ziemi Świętej i Egiptu. Inni wybrali się w taką podróż po raz pierwszy. Najstarszy z uczestników ma 58 lat, najmłodszy - 12, wśród pielgrzymów są także 3 rodziny. Dziennie rowerowi pątnicy pokonują około 100 km.

- Trochę daje się nam we znaki niezbyt dobra pogoda: deszcz i silny wiatr, który najbardziej utrudnia jazdę, ale cel, jaki jest przed nami, Jasna Góra, miejsca, które odwiedzamy z ciągle żywą w nich pamięcią o wielkim Papieżu rekompensują nam wszelkie trudności i niewygody - mówi Agnieszka Kosarska z Katolickiego Radia Zamość, uczestniczka wyprawy.

Rowerową pielgrzymkę z Zamościa na Jasną Górę zorganizowano po raz pierwszy. Organizatorem jest nowa zamojska parafia pw. Świętej Opatrzności Bożej. Pielgrzymka jest wyrazem wdzięczności mieszkańców Zamościa za utworzenie nowej parafii.

W przyszłym roku organizatorzy pielgrzymki chcą zaprosić do udziału w wyprawie mieszkańców przygranicznych miejscowości z Polski i Ukrainy.
ks. af (KAI) / Zamość
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 11 sierpnia 2005
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2005-08-08 11:36 Zamojszczyzna: kilkanaście tysięcy osób na festiwalu pieśni maryjnej

Festiwal Pieśni Maryjnej dla Ludowych Zespołów Śpiewaczych zakończył się 7 sierpnia w Górecku Kościelnym na Zamojszczyźnie. Koncerty festiwalowe obejrzało kilkanaście tysięcy widzów - pielgrzymów, turystów i tych, którzy od lat specjalnie przyjeżdżają na święto pieśni maryjnej w samym sercu Roztocza. Tegoroczny festiwal odbył się już po raz 10.

W festiwalu uczestniczą ludowe zespoły śpiewacze z terenu całej diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Zespoły biorą udział w konkursie na najpiękniejsze wykonanie pieśni maryjnej. Laureaci otrzymują złote, srebrne i bursztynowe różańce. Oprócz prezentacji konkursowych są również koncerty zaproszonych gości - na festiwalu występują chóry parafialne, zespoły wokalne i soliści, w tym roku zaprezentowali się także młodzi soliści z Ukrainy.

Tradycyjnie, zwieńczeniem festiwalu jest koncert gwiazdy. W tym roku w leśnym amfiteatrze wystąpił Bogdan Trojanek z zespołem Terne Roma - jedenastoosobowym, rodzinnym zespołem, prezentującym kulturę i muzykę Romów. W poprzednich latach gościli tu m.in. Krzysztof Krawczyk, zespół Golec uOrkiestra, Eleni, Sława Przybylska i inni artyści.

Górecko Kościelne na Roztoczu jest miejscem kultu św. Stanisława Biskupa Męczennika. To tutaj właśnie w XVII wieku, podczas walk z wojskami Bohdana Chmielnickiego, zatrwożoną ludność podniósł na duchu św. Stanisław, który objawił się jednemu z mieszkańców i wskazał miejsce, gdzie mają być wzniesione ku jego czci kaplice i kościół. Już wkrótce po tym wydarzeniu mieszkańcy Górecka i liczni pątnicy za przyczyną św. Stanisława doznawali obfitych łask zdrowia, pociechy i ratunku w nieszczęściach.

Ówczesny właściciel Górecka, ordynat Marcin Zamoyski za szczególną łaskę Bożą, otrzymaną za przyczyną św. Stanisława Biskupa, uznał zwycięstwo odniesione w bitwie pod Chocimiem i jako dziękczynne wotum w 1668 r. z pomocą wiernych wybudował kościół ku czci św. Stanisława oraz dwie kaplice - "Pod dębami" i "Na wodzie". Jako pierwsza została wzniesiona kaplica "Pod dębami" w miejscu pierwszych objawień. Obecnie znajduje się w niej barokowy ołtarz z obrazem św. Stanisława, a także pień sosny - świadek objawień. W kościele w Górecku znajdują się także relikwie patrona parafii, przekazane w 1968 r. przez kard. Karola Wojtyłę. Drugą kaplicę, zwaną dziś "Na wodzie" zbudowano na rzece Szum.

Górecko Kościelne to także piękny zakątek Roztocza, bardzo licznie odwiedzany przez pielgrzymów i turystów. "Jest to miejsce, gdzie można odnaleźć Boga w kontemplacji ciszy i modlitwy" - mówi proboszcz parafii i inicjator festiwalu ks. Tadeusz Sochan, który wśród wiekowych, majestatycznych dębów zbudował Drogę Krzyżową, a obok kościoła stworzył parafialne muzeum wsi. Za zasługi dla promocji regionu ks. Sochan został uhonorowany w czasie koncertu finałowego specjalnym medalem, przyznanym przez władze Lubelszczyzny.
ks. af / Górecko Kościelne
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 08 sierpnia 2005
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2005-08-02 12:48 Zamość: pielgrzymi modlą się w intencji beatyfikacji Jana Pawła II

Z Zamościa wyruszyła 2 sierpnia piesza pielgrzymka na Jasną Górę. W tym roku towarzyszą jej słowa Jana Pawła II - "Szukałem Was, a teraz Wy przyszliście do mnie". O modlitwę w intencji rychłej beatyfikacji Papieża-Polaka zaapelował do pątników biskup zamojsko-lubaczowski Jan Śrutwa.

Biskup mówił pielgrzymom, że tegorocznej wędrówce na Jasną Górę powinien towarzyszyć motyw papieski, zwłaszcza modlitwa o beatyfikację Jana Pawła II. Pątnicy powinni też "pogłębiać pobożność eucharystyczną", bo to właśnie Papież-Polak ogłosił trwający obecnie Rok Eucharystii.

Bp Śrutwa życzył pielgrzymom radosnych przeżyć na każdym etapie pieszego wędrowania. W homilii nawiązał do przypadającej w tym roku 350. rocznicy obrony Jasnej Góry i wręczył kierownikowi pielgrzymki 3-tomowe wydanie "Potopu" Henryka Sienkiewicza - z zachętą, by podczas wędrówki sięgać do tego dzieła.

Każdego roku w pieszym wędrowaniu na Jasną Górę uczestniczy kilka tysięcy ludzi. Wśród pielgrzymów przeważa młodzież. "Idę na pielgrzymkę po to, by podziękować Pani Jasnogórskiej za pomyślnie zdane egzaminy na studia" - mówi KAI jedna z młodych pątniczek. Inna uczestniczka diecezjalnej pielgrzymki będzie wędrowała już po raz kolejny, i jak zawsze są to dla niej niezapomniane przeżycia - takie, które dają siłę do przeżywania codziennych życiowych zmagań.

Organizatorzy podkreślają, że wspólnotowy charakter pielgrzymki powinien skłonić wszystkich uczestników do przeżycia jej jako rekolekcji w drodze - "rekolekcji, które pomogą zbliżyć nas do Boga i ludzi, na nowo odkryć wartość sakramentu pokuty i doświadczyć miłosierdzia Bożego" - mówi ks. Tadeusz Bastrzyk, kierownik diecezjalnej pielgrzymki.

Zamojska piesza pielgrzymka na Jasną Górę wyruszyła w tym roku już po raz 23. Pątnicy mają do przebycia ponad 350 km. Trasa wędrówki przebiega m.in. przez Biłgoraj, Nisko, Staszów, Chmielnik, Jędrzejów. Na Jasną Górę pielgrzymi dotrą po 13 dniach wędrówki, 14 sierpnia. Powita ich tam biskup pomocniczy diecezji zamojsko-lubaczowskiej Mariusz Leszczyński.

Pielgrzymów wspiera duchowa grupa modlitewna. Słuchacze Katolickiego Radia Zamość - w ramach studia pielgrzymkowego - modlą się wspólnie w intencji wędrujących, słuchają relacji z trasy wędrówki i transmisji Apeli Jasnogórskich, przekazują pozdrowienia swoim bliskim, rozmawiają z nimi, mogą też wysłuchać konferencji pielgrzymkowych. Taka forma duchowego wsparcia zamojskich pielgrzymów cieszy się ogromnym zainteresowaniem. "W godzinach emisji studia pielgrzymkowego telefony do redakcji wprost się urywają, każdy chce kogoś pozdrowić, wspólnie się pomodlić w intencji pielgrzymów, a także wspomnieć swoje wędrowanie do Pani Jasnogórskiej" - opowiada Agnieszka Kosarska z Katolickiego Radia Zamość.
af (KAI) / Zamość
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 02 sierpnia 2005
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2005-06-13 12:26 Zamość świętował "Odpust Papieski" - w 6. rocznicę wizyty Jana Pawła II

"Odpust Papieski" - w 6. rocznicę wizyty Jana Pawła II w Zamościu świętowano w tym mieście 12 czerwca. W całej diecezji zamojsko-lubaczowskiej były odprawiane Msze św. w intencji Papieża-Polaka.

Wizyta Jana Pawła II w Zamościu miała miejsce 12 czerwca 1999 roku. - Tego się nie da opowiedzieć, było to wyjątkowe, niezapomniane przeżycie takie, które się zdarza raz na całe życie i pozwala się inaczej spojrzeć na świat, na ludzi - mówią zamościanie.

Główne uroczystości "Odpustu Papieskiego" odbywały się w kościele Matki Bożej Królowej Polski, przy którym 6 lat temu Jan Paweł II wygłosił homilię. Od dwóch lat uroczystość upamiętniająca pobyt Papieża w Zamościu jest obchodzona właśnie jako "Odpust Papieski".

"Dzień ten jest przede wszystkim okazją do wyrażenia wdzięczności Bogu za to spotkanie, a także sposobnością do refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II" - podkreślał biskup zamojsko-lubaczowski Jan Śrutwa w dekrecie o ustanowieniu odpustu.

Przez cały dzień "Odpustu Papieskiego" kapłani prowadzili rozważania modlitewne, sprawowali Msze św. i nabożeństwa różańcowe w intencji szybkiej beatyfikacji Jana Pawła II. W uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem bp Śrutwy uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych na czele z prezydentem Zamościa, Marcinem Zamoyskim. Podczas Mszy św. przewodnicząca Rady Miasta Zamościa, Maria Gmyz odczytała list intencyjny w sprawie nadania imienia Jana Pawła II placowi przed Katedrą Zamojską.

W słowie skierowanym do wiernych przybyłych na "Odpust Papieski" bp Śrutwa wspominał dzień wizyty Jana Pawła II - "Tamto niezwykłe wydarzenie, które dodało wszystkim skrzydeł, pomaga nam żyć po dziś dzień". Zapewniał też, że wierni diecezji zamojsko-lubaczowskiej będą starali się, w różnych miejscach, każdego roku, przez kolejne lata - o tym historycznym pobycie z 12 czerwca 1999 r. "naszego Papieża w naszym mieście pamiętać i serdecznie ten historyczny czas wspominać".

"Odpust Papieski" zakończył się Apelem Jasnogórskim, podczas którego wskazano miejsce, gdzie stanie pomnik upamiętniający pobyt Jana Pawła II w Zamościu, przy kościele Matki Bożej Królowej Polski - w miejscu historycznym, gdzie przed 6 laty modlił się Jan Paweł II. Pomnik ma być symbolem przesłania, jakie Papież skierował do mieszkańców Zamojszczyzny - o potrzebie poszanowania wiary, tradycji, pracy na roli i dbałości o środowisko naturalne - podkreśla ks. Janusz Romańczuk, proboszcz parafii.

Jan Paweł II przybył do Zamościa 12 czerwca 1999 roku, w 20. rocznicę swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny. W Zamościu powitało go ponad 300 tys. wiernych - z całej Lubelszczyzny, Podkarpacia oraz pielgrzymów przybyłych z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Słowacji, Niemiec, Kanady, Australii. Papież modlił się w Katedrze Zamojskiej, poświęcił szpital nazwany jego imieniem, poprowadził uroczystą liturgię słowa przed kościołem Matki Bożej Królowej Polski.

W homilii Jan Paweł II zaapelował o poszanowanie praw natury i wartości życia. Szczególne słowa skierował do rolników: "Z wdzięcznością i szacunkiem chylę głowę przed tymi, którzy przez wieki użyźniali tę ziemię potem czoła, a gdy trzeba było stawać w jej obronie nie szczędzili również krwi". Na zakończenie uroczystości zawierzył Zamojską Ziemię i jej mieszkańców opiece Matki Bożej.

Papieska pielgrzymka do Zamościa przebiegała pod hasłem "Mocni nadzieją". Określa się ją dzisiaj jako jedno z największych wydarzeń minionego stulecia w Zamościu i w całej diecezji zamojsko-lubaczowskiej.
ks. af (KAI) / Zamość
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 13 czerwca 2005
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2005-05-31 17:35 Krasnobród: dzień chorego w diecezji zamojsko-lubaczowskiej

W święto Nawiedzenia Matki Bożej, do Krasnobrodu przybywają chorzy i niepełnosprawni z całej diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Tradycyjnie już tego dnia w krasnobrodzkim sanktuarium maryjnym jest obchodzony diecezjalny dzień chorych.

Podczas spotkania w Krasnobrodzie osoby chore i niepełnosprawne uczestniczyły w nabożeństwie Drogi Krzyżowej na krasnobrodzkiej Kalwarii, mogły też przystąpić do sakramentu spowiedzi. Później, w krasnobrodzkim sanktuarium uroczystą Mszę św. w ich intencji odprawił biskup diecezjalny, Jan Śrutwa.

Zwracając się do chorych, ordynariusz zamojsko-lubaczowski mówił o tym, jak przyjmować i znosić własne upokorzenie, własną chorobę, własne cierpienie. Nawiązując do przykładu Papieża Jana Pawła II, biskup Śrutwa wskazywał, żeby z niego brać przykład. - "Kiedy przychodzi cierpienie, zawinione czy niezawinione, najlepiej uciekać się do Boga, bo wtedy - w cieniu ołtarza - najłatwiej cierpieć, najłatwiej znosić to doświadczenie życia, jakim jest choroba". Biskup apelował, by własne cierpienie połączyć z cierpieniem Chrystusa, z cierpieniem Papieża Jana Pawła II, ze wszystkimi bólami Matki Najświętszej. Po Mszy św. ks. biskup pobłogosławił chorych Najświętszym Sakramentem.

"Takie spotkanie umacnia nas w naszej niełatwej wędrówce do domu Ojca" - mówił KAI ks. Stanisław Budzyński, diecezjalny duszpasterz ludzi chorych i niepełnosprawnych. "Maryja, w tajemnicy nawiedzenia, zaprasza nas do wędrowania jej drogą - może na nasze odwiedziny, nawiedzenie ktoś czeka. Dlatego każdego roku, w święto Nawiedzenia Matki Bożej, przybywamy do Krasnobrodu, by wspólnie się modlić i przeżywać swoje cierpienia" - dodał ks. Budzyński.

Do Krasnobrodu przyjeżdżają tego dnia pensjonariusze domów opieki, domów pomocy społecznej, ośrodków dla niepełnosprawnych. Każdego roku pod opieką swoich kapelanów gromadzą się w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, by uczestniczyć we wspólnej modlitwie.


ks. af / Krasnobród
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 31 maja 2005
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2005-05-20 18:16 Lubaczów: peregrynacja relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus (zapowiedź)

W najbliższy poniedziałek, 23 maja, do Lubaczowa przybędą relikwie św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Powitanie relikwii na terenie diecezji zamojsko-lubaczowskiej nastąpi wieczorem, w kościele pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika.

Spotkanie modlitewne rozpocznie Apel Jasnogórski i montaż spektakl poświęcony św. Teresie. Po powitaniu świętych relikwii odbędzie się Msza św. pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji zamojsko-lubaczowskiej Mariusza Leszczyńskiego. Dokładnie o północy zaplanowano nabożeństwo różańcowe i spotkanie imienniczek ze swoją Patronką. Przez całą noc będą się odbywały czuwania modlitewne i adoracje z udziałem miejscowych wspólnot parafialnych oraz pielgrzymów.

Jak mówi ks. Franciszek Nucia, proboszcz parafii, która będzie gościła relikwie - "Spodziewamy się kilku tysięcy wiernych - czcicieli św. Teresy od Dzieciątka Jezus, nie tylko z Lubaczowa i okolic, ale z całej diecezji". W wielu miejscowościach diecezji zamojsko-lubaczowskiej są organizowane pielgrzymki do Lubaczowa.
Nawiedzenie diecezji przez święte relikwie zakończy się 24 maja nad ranem, uroczystą liturgią w lubaczowskiej konkatedrze pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika.

Peregrynacja relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus po Polsce trwa od 1 maja, zakończy się w połowie sierpnia. Nawiedzenie jest związane z obchodzoną w tym roku rocznicą 400-lecia przybycia karmelitów do Polski.


ks. af / Lubaczów
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 20 maja 2005
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2005-05-20 18:04 Zamość: koncerty muzyki alternatywnej w hołdzie Janowi Pawłowi II

"Twierdza" - pod takim hasłem od kilku lat w Zamościu jest realizowana "alternatywna droga ewangelizacji". W jej ramach organizowane są koncerty muzyki chrześcijańskiej. Najbliższa edycja "Twierdzy" będzie hołdem złożonym Janowi Pawłowi II. W sobotę, 21 maja, odbędzie się pierwszy z cyklu tegorocznych koncertów.

W zamojskim klubie Stara Brama zagrają: Smug z Zamościa, Orbita Wiru Warszawy, 3siostry z Mińska Mazowieckiego, Ocean z Wrocławia, ArekCore / AmetriA z Warszawy. Będzie też prezentacja filmów dokumentalnych poświęconych Papieżowi i odniesienia do nauki Jana Pawła II. Przewodnikiem na tej drodze jest ks. Tomasz Źwiernik, inicjator i opiekun duchowy Wspólnoty RUAH, działającej przy parafii pw. św. Michała Archanioła w Zamościu.

Dominika Pomorska ze Wspólnoty RUAH wyjaśnia, że "Twierdza" jest "symbolem ludzkiego życia, które opiera się na wierze "W jednego Boga Ojca Wszechmogącego". Dlatego właśnie tak nazwany został projekt koncertów, które mają pokazać młodzieży zamojskiej inną alternatywę.... nową drogę".

Ks. Tomasz Źwiernik dodaje, że "Twierdza" jest miejscem spotkania ludzi zaangażowanych w życie Kościoła - z ludźmi, którzy do Kościoła nie przynależą lub z różnych względów od niego odeszli i myślą o Kościele stereotypami. "Twierdza" ma te stereotypy burzyć, zaś budować świadomość, że Kościół jest wspólnotą ludzi, którzy nie są idealni, lecz mimo słabości poszukują fundamentów, na których mogliby budować swoje życie" - mówi ks. Źwiernik.

Organizatorem projektu "Twierdza" jest Wspólnota RUAH, skupiająca młodych ludzi, którzy chcą pogłębiać znajomość Pisma Świętego, wspólnie się modlić oraz pomagać tym, którzy zagubili się w życiu i zatracili poczucie jego sensu. Na spotkania biblijne, organizowane w każdą sobotę, przychodzi kilkudziesięciu młodych ludzi, w ciągu 4 lat działalności Wspólnotę tworzyło ponad 400 osób.
Ks. Źwiernik wyjaśnia: "Poprzez swoje działania chcemy szerzyć wśród młodych ludzi wartości, które przez swoje ziemskie życie głosił Jan Paweł II".

Wspólnota realizuje swoją misję ewangelizacji m.in. w Zakładzie Karnym w Zamościu, gdzie regularnie odbywają się Msze św. i spotkania ze skazanymi oraz koncerty muzyki chrześcijańskiej - dla osadzonych grali już m.in. Tomasz Żółtko, Bartek Jaskot, zespoły hip-hopowe, Pneuma, Anastasis.
RUAH dociera również do środowisk narażonych na narkomanię i alkoholizm, prowadzi pomoc charytatywną dla potrzebujących, udziela pomocy w szkołach, bursach, domach; organizuje wyjazdowe dni skupienia i rekolekcje, misteria i happeningi.

W hołdzie Papieżowi - Polakowi Wspólnota RUAH zorganizowała przed tygodniem pielgrzymowanie z Zamościa do Gidli, Częstochowy, Wadowic, Łagiewnik i Krakowa.

Młodzi ze Wspólnoty RUAH poszukują też nowych form dla wyrażenia tradycji chrześcijańskiej - tak, aby stała się ona bardziej zrozumiała i czytelna, łatwiejsza do przyswojenia, zwłaszcza dla tych, którzy od niej odeszli. Temu celowi służy właśnie projekt "Twierdza" i koncerty ewangelizacyjne, podczas których wykonawcy i publiczność dają swoje świadectwa o Bogu i prawdzie.

Kolejny koncert w ramach "Twierdzy '05" zaplanowano na przełom czerwca i lipca. Wystąpią wtedy w Zamościu m.in. Pytki Doś, Anastasis, No Longer Music.

ks. af / Zamość
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 20 maja 2005
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
Strony: początek 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT