Znaleziono depesz: 269
2011-04-09 18:37 Zielonka Pasłęcka: ogólnopolskie rekolekcje dla rolników i mieszkańców wsi

Pod hasłem „Pójdźcie błogosławieni Ojca mego…” odbywają się w Zielonce Pasłęckiej w diecezji elbląskiej ogólnopolskie rekolekcje dla rolników i mieszkańców wsi. Nauki rekolekcyjne głosi ks. Bp Jan Styrna, ordynariusz elbląski i krajowy duszpasterz rolników.

Przedmiotem swoich rozważań bp Styrna uczynił Chrystusowe błogosławieństwa, które Zbawiciel objawił swoim uczniom nad jeziorem Genezaret.

Nawiązując do słów Pana: błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni – rekolekcjonista zwrócił uwagę, że cierpienie Chrystusa jest źródłem radości.

– Te smutki Krzyża przyniosły radość, która nie podda się żadnej chmurze cienia, żadnemu bólowi, żadnemu lękowi. Te Chrystusowe smutki otwarły nam dom Ojca i możliwość osiągnięcia radości wiecznej. Chrystus chce naszej radości i to nie kalekiej, ułomnej, przejściowej, ale radości pełnej w swoim wymiarze i w nieskończoności – podkreślał kapłan.

„Błogosławione smutki Chrystusa. I nasze smutki mogą być błogosławione, a zwłaszcza smutki rolników. Smutki – powiedzmy – zawodowe – mówił bp Styrna. – Niepewność, co będzie: gradobicie, susza, powódź. Czy moja inwestycja ma sens, czy za parę lat będzie przynosiła dochody? Brak następcy, ustające siły. Czy w tym wszystkim trzeba jeszcze przypominać, że ci, którzy się smucą, są błogosławieni, czyli wybrani przez Boga, umiłowani przez Boga, szczęśliwi? Jak to pojąć?” – pytał duszpasterz rolników.

Szukając odpowiedzi bp Styrna zachęcał: „Popatrzmy na Jezusa. Przeżywał smutki, kiedy objawiał miłość Ojca, a ludzie zamykali serca; gdy podążał, by ich zbawić, a oni spiskowali, jak Go zabić. Kiedy patrzył na cierpienie swojej Matki pod krzyżem i w czasie Męki. Chrystusowy smutek Ogrójca, gdzie mówi do uczniów: Smutna jest dusza moja aż do śmierci. A na Krzyżu woła: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?”

Odwołując się do poetyckich strof ks. Jana Twardowskiego, biskup elbląski zaznaczył, że fundamentem człowieka jest kamień wiary. Taki, który się nie rozsypie i chociaż jest twardy, można się na nim wesprzeć. „Trzeba nam w naszym smutku i cierpieniu opierać głowę o kamień wiary. Jak pisał ksiądz-poeta: Musimy płonąć Bożym Światłem” – przekonywał bp Styrna.

Przytaczając kolejne słowa Jezusa: błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią – hierarcha podkreślił, że żyjemy w szczęśliwym czasie, w którym jesteśmy świadkami głoszenia prawdy o nieskończonym Miłosierdziu Bożym.

„Miłosierna miłość Boga to nie są jakieś chwilowe zrywy jak u człowieka. On jest zawsze miłością, zawsze bogaty w miłosierdzie – podkreślił kaznodzieja. – W Starym Testamencie Bóg zsyła kary na ludzi nie dlatego, że przestaje ich kochać, ale po to, by powstrzymać ludzi od zła, by pomóc im wrócić na Boże drogi”– dodał.

Bp Styrna zauważył, że w parafiach małych, wiejskich łatwiej jest realizować ideę tego Chrystusowego błogosławieństwa. Na wsi ludzie się znają, nikt nie musi pozostawać bezradny czy osamotniony.

„Trzeba w biednym i słabym widzieć siostrę i brata. Trzeba nam mieć otwarte serce na ludzkie biedy, bo Jezus mówił: ubogich zawsze mieć będziecie” – zachęcał bp Styrna.

W rekolekcjach w Zielonce Pasłęckiej uczestniczą wierni z różnych parafii diecezji elbląskiej oraz przybyli z diecezji sąsiednich.

Oprawę liturgiczną przygotowują grupy młodzieżowe działające przy parafiach.

Rekolekcje zakończą się w niedzielę 10 kwietnia Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem bp. Jana Styrny.

Transmisje rekolekcji przeprowadza Radio Maryja.
paz / Zielonka Pasłęcka
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 09 kwietnia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-04-08 19:42 Bp Styrna: błogosławieństwa Chrystusa są konstytucją Bożego Królestwa na ziemi

W czwartek 7 kwietnia w parafii św. Jana Chrzciciela w Zielonce Pasłęckiej rozpoczęły się ogólnopolskie rekolekcje dla rolników i mieszkańców wsi. Biskup Jan Styrna, ordynariusz elbląski i krajowy duszpasterz rolników, tematem swoich rekolekcyjnych rozważań uczynił błogosławieństwa Chrystusowe, które Zbawiciel wypowiedział nad jeziorem Genezaret.

– Genezaret znaczy Oko Boga. Rozpocznijmy więc nasze rekolekcje pod Okiem Bożym. Niech Pan Jezus okaże nam wszystkim swoje miłosierdzie i łaskę. Niech moc Ducha Świętego kształtuje nasze serca i pozwala nam przyjąć Boże Słowo – przywitał wiernych pasterz kościoła elbląskiego.

Biskup wyraził pragnienie, aby w tych rekolekcjach przemówił Chrystus. Nawiązując do historii o „złotym cielcu” z Księgi Wyjścia powiedział, że błagalna modlitwa Mojżesza wyjednywa Boże Miłosierdzie.

– Ono zawsze gotowe jest przyjąć człowieka, jeżeli tylko on sam chce przyjąć Bożą miłość, Boże przebaczenie – Boga samego. Bóg chce być obecny w nas, w naszym bytowaniu, jeżeli zechcemy otworzyć Mu nasze domy, nasze serca, nasze codzienne życie. Jezus prosi za nami Ojca. I Matka Jezusowa, która stała pod krzyżem, modli się za nas, swoje dzieci. Ona – najlepsza uczennica Boga tak bardzo pragnie, abyśmy całkowicie uwierzyli i zawierzyli Jej Synowi, abyśmy coraz bardziej żyli w jedności z Bogiem – podkreślił duszpasterz.

Rozpoczynając rozważania odnoszące się do nauczania Chrystusa, biskup rekolekcjonista zaznaczył, że błogosławieństwa Chrystusowe to nie są konkretne normy postępowania.

– Błogosławieństwa Chrystusa są konstytucją Bożego Królestwa na ziemi. One mają kształtować nasze życiowe postawy, nasze wnętrze, nasze usposobienie. Są one autoportretem Chrystusa, w nich objawia nam swoje boskie i ludzkie myślenie.

Co to znaczy być błogosławionym? Kim są błogosławieni? – pytał bp Styrna – W Biblii są to ludzie, w których występuje szczególne współdziałanie Boga i człowieka. Bóg oznacza wybranie, wyróżnienie i obdarowanie. Człowiek zaś wiąże się z otwarciem i przyjęciem tego daru, z radością duchową i szczęściem. Błogosławieni to inaczej szczęśliwi, a Chrystus chce, abyśmy idąc drogą błogosławieństw, byli szczęśliwi – zaakcentował hierarcha.

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie”

Analizując pierwsze błogosławieństwo Pana Jezusa, duszpasterz rolników zwrócił uwagę, że chociaż Chrystus obdarza człowieka dobrami materialnymi, to sam wybrał ubóstwo. Gdy mędrcy szukali Go na dworze królewskim, On narodził się w rodzinie cieśli. Gdy naucza, nie ma domu, widzimy Go nagiego podczas Męki, nawet grób ma cudzy. Utożsamia się z braćmi najmniejszymi, mówiąc: Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili.

Zwracając się do rolników, ordynariusz elbląski zaznaczył, że są oni szczególnymi współpracownikami Stwórcy, gdyż na podobieństwo Chrystusa, który przemienia wodę w wino, rozmnaża chleb i ryby, każe apostołom zarzucić sieci na połów, oni także obdarowują innych żywnością. W swoim codziennym trudzie realizują potrzebę dzielenia się darami ziemi.

Jednocześnie trzeba pamiętać, aby dobra materialne nie stały się dla nas „złotym cielcem”, bożkiem, który nas zniewala. Istnieje bowiem pokusa samowystarczalności, redukowania zbawienia do pomyślności tylko ziemskiej. Trzeba otwartości na wielkie Boże obdarowanie. Życzę, abyśmy poczuli się Jego błogosławionymi, abyśmy pozostawali ubodzy duchem – zaznaczył pasterz elbląski.
paz / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 08 kwietnia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-04-03 20:50 Ogólnopolskie rekolekcje dla rolników i mieszkańców wsi (zapowiedź)

W dniach 7–10 kwietnia w parafii św. Jana Chrzciciela w Zielonce Pasłęckiej odbędą się ogólnopolskie rekolekcje dla rolników i mieszkańców wsi. Poprowadzi je biskup elbląski Jan Styrna – krajowy duszpasterz rolników, który wygłosi nauki na codziennych Mszach św. o godz. 8.00 i 18.00.

Rekolekcje zakończą się w niedzielę /10 kwietnia/ o godz. 11.00 uroczystą Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem biskupa Styrny. Uroczystość ta będzie transmitowana przez Telewizję Trwam i Radio Maryja.

Parafia św. Jana Chrzciciela jest znana jako Sanktuarium Jezusa Miłosiernego. W 1987 roku biskup warmiński Edmund Piszcz intronizował w kościele św. Jana Chrzciciela w Zielonce Pasłęckiej cudowny obraz Pana Jezusa Miłosiernego oraz wydał dekret, w którym napisał m.in.: „Dla pogłębienia wiary i umocnienia świętości ludu Bożego ustanawiam niniejszy kościół parafialny w Zielonce Pasłęckiej diecezjalnym sanktuarium Jezusa Miłosiernego”.

W świątyni znajdują się również relikwie bł. Karoliny Kózkówny, patronki Ruchu Czystych Serc i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

W Zielonce Pasłęckiej wybudowano także niezwykłą Drogę Krzyżową, ciągnącą się 2,5 km wśród domów i zagród mieszkańców wioski.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 03 kwietnia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-03-22 09:42 Elbląg: diecezjalna Caritas podsumowała działalność za 2010 r.

Prawie 600 ton żywności o wartości 1,5 mln zł rozdzieliły Parafialne Zespoły Caritas w ubiegłym roku. Artykuły spożywcze trafiły do ponad 20 tys. osób – informuje elbląska Caritas w sprawozdaniu z działalności w za 2010 rok.

Główne powody udzielania pomocy to: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania.

– Uczestniczymy w unijnym programie PEAD, czyli pomocy UE dla najbiedniejszych jej członków – powiedział KAI ks. Wojciech Borowski, dyrektor Caritas Diecezji Elbląskiej (CDE). Program pilotowany jest przez Agencję Rynku Rolnego, która też ściśle kontroluje dystrybucję towarów. Placówki uczestniczące w realizacji programu są zobowiązane do składania w terminie sprawozdań z dystrybucji artykułów spożywczych. W 77 Parafialnych Zespołach Caritas pracowało ponad 500 wolontariuszy.

Caritas rozwija także swoją działalność w szkołach, w których powstają Szkolne Koła Caritas. W 36 SKC działało 629 wolontariuszy pod opieką 31 osób. To wspaniała możliwość formacji dzieci i młodzieży, dająca szansę czynnego zaangażowania się w pomoc najbardziej potrzebującym. W ramach SKC kilkaset osób objęto pomocą materialną, rzeczową (m.in. 13 rodzin powodzian z Wielowsi pod Tarnobrzegiem) i niematerialną: odwiedziny chorych, praca w hospicjum, pomoc niepełnosprawnym itp. Warto podkreślić, że SKC działają w oparciu o Regulamin oraz Statut wypracowany przez specjalistów z prawa kościelnego i świeckiego.

Od października 2010 r. pełną parą ruszyło Centrum Wolontariatu. Jego biuro czynne jest kilka razy w tygodniu. Zawiązała się również grupa 15 wolontariuszy, włączająca się aktywnie w prace CDE. Pierwsze pole działania to skupienie wysiłków nad tworzeniem nowych Szkolnych Kół Caritas i współpracą z istniejącymi. Konieczne do tego są rozmowy z dyrekcjami szkół, nauczycielami, księżmi.

W siedzibie Caritas przy ul. Zamkowej 17 kolejny rok funkcjonowała Poradnia Rodzinna oraz punkt informacyjny o kultach i sektach. W poradni dyżury pełnili: psychoterapeuci, pedagog, kapłan, psycholog, mediator, negocjator rodzinny.

– W grudniu 2010r. ruszyły pierwsze warsztaty komunikacji międzyosobowej, kierowane przede wszystkich do narzeczonych i małżonków z niewielkim stażem małżeńskim. Po pierwszej edycji zainteresowanie warsztatami okazało wiele osób z długim stażem życia rodzinnego a także osoby samotne. Widać z tego, iż rozmowy i spotkania między ludźmi nie zastąpi komputer, telewizja, internet – podkreślił ks. Borowski.

Od dawna staraliśmy się o pomieszczenie na rehabilitację dla osób chorych na stwardnienie rozsiane – mówi ks. Borowski. – W tym roku mamy nadzieję uruchomić tego typu placówkę z pomocą fundacji „Renovabis” - dodaje.

CDE prowadzi także akcje całoroczne, organizując letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży w diecezjalnym ośrodku w Mikoszewie, festyny z okazji Dnia Dziecka, czy przedstawienia świąteczne w dniu św. Mikołaja.

Wolontariusze organizują też akcje okazjonalne potrzebne zarówno dla ducha, jak i dla ciała. Pięćdziesięciu wolontariuszy PZC, SKC i CDE w dniach 22-24 kwietnia ub.r. uczestniczyło w pielgrzymce do Łagiewnik, z okazji Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Jesienią odbył się wyjazd autokarowy wolontariuszy do Lwowa. Przygotował go i poprowadził wicedyrektor CDE, ks. Mirosław Bułecki.

Udzielono finansowej pomocy zagranicznej w wysokości 5.500 PLN na konkretne cele w Rwandzie, Wenezueli i na Litwie.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci na drodze zakupiono i rozdano najmłodszym 2 tys. światełek odblaskowych.

Obecnie w okresie Wielkiego Postu Caritas rozprowadziła w parafiach 20 tys. puszek do zbierania jałmużny wielkopostnej.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 marca 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-03-22 09:42 Elbląg: bp Styrna apeluje o pomoc dla Japonii

W III niedzielę Wielkiego Postu 27 marca w kościołach diecezji elbląskiej odbędzie się zbiórka ofiar do puszek na rzecz poszkodowanych przez trzęsienie ziemi i tsunami w Japonii. O pomoc zaapelował ordynariusz elbląski bp Jan Styrna.

"Miliony ludzi w Japonii zostało pozbawionych dachu nad głową, żywności i najpotrzebniejszych rzeczy. Żyją w lęku przed skutkami katastrofy nuklearnej. Czekają na naszą solidarną pomoc" – napisał biskup elbląski w apelu skierowanym do wiernych.

Japonia to kraj zabezpieczony przed trzęsieniami ziemi, ale został zaskoczony potężnym tsunami. Na skutek tego zginęło wiele tysięcy ludzi, a zniszczenia są niewyobrażalne – podkreślił biskup Styrna.

Jednocześnie hierarcha zwrócił się do wiernych, aby swoimi ofiarami i darem modlitwy zechcieli włączyć się do akcji pomocy poszkodowanym w japońskiej katastrofie.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 marca 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-03-08 15:44 Elbląg: spotkania dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych

„Drogi modlitwy osobistej – wewnętrzna więź z Bogiem”. Pod takim hasłem w parafii katedralnej św. Mikołaja w Elblągu zainaugurowano spotkania dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Pierwsze spotkanie odbyło się w minioną niedzielę 6 marca, a poprowadził je ks. Mariusz Ostaszewski, diecezjalny duszpasterz rodzin.

– Można powiedzieć, że odświeżamy pewną formę współpracy z ludźmi świeckimi, która kilka lat temu funkcjonowała w naszej diecezji. Ostatnie tego typu spotkanie odbyło się aż dziesięć lat wstecz – powiedział w rozmowie z KAI ks. Ostaszewski.

W pierwszej konferencji uczestniczyło osiem par. Spotkanie miało formę otwartą. - Była modlitwa i dyskusja, podczas której rozmawialiśmy o sprawach wartych głębszego poznania i zrozumienia, które mają stanowić treść kolejnych comiesięcznych spotkań. Jako kapłana cieszy mnie fakt, że przybyły osoby uczestniczące w życiu kościelnej wspólnoty, mimo tego, że z powodu przeszkód węzła małżeńskiego nie mogą one przystępować do sakramentów świętych - mówił duszpasterz. Dodał, że niektórzy z uczestników już zapowiedzieli, że namówią swoich znajomych i przyjaciół do udziału w tych refleksyjno-modlitewnych rekolekcjach.

Diecezjalny duszpasterz rodzin zaakcentował również chęć pomocy związkom niesakramentalnym w wypadku zaistnienia możliwości usunięcia przeszkód węzła małżeńskiego. W tym celu odbędą się konsultacje ze znawcami prawa kanonicznego, którzy są w stanie udzielić zainteresowanym wyjaśnień i ewentualnej pomocy.

Problem osób żyjących w związkach niesakramentalnych stanowił przedmiot ogromnej troski Jana Pawła II, który w adhortacji „Familiaris consortio – o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym” (1981) pisał: "Kościół – ustanowiony dla doprowadzenia wszystkich ludzi, a zwłaszcza ochrzczonych, do zbawienia, nie może pozostawić swemu losowi tych, którzy – już połączeni sakramentalną więzią małżeńską – próbowali zawrzeć nowe małżeństwo. Będzie też niestrudzenie podejmował wysiłki, by oddać im do dyspozycji posiadane przez siebie środki zbawienia. Kościół z ufnością wierzy, że ci nawet, którzy oddalili się od przykazania Pańskiego i do tej pory żyją w takim stanie, mogą otrzymać od Boga łaskę nawrócenia i zbawienia, jeżeli wytrwają w modlitwie, pokucie i miłości".

Na kolejne spotkania ks. Ostaszewski zaprasza w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Aktualne informacje dostępne na stronie Wydziału Duszpasterstwa Rodzin: http://www.wdr.elblag.opoka.org.pl/
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 08 marca 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-03-06 12:15 Konferencja Platformy Ewangelizacyjnej „Szukając Boga” (opis)

Pomagać ludziom, aby przychodzili do Boga – taki cel przyświecał konferencji ewangelizacyjnej zorganizowanej w Malborku w ramach ponadwyznaniowego projektu „Szukając Boga”. To kolejny przejaw aktywizacji środowisk ludzi świeckich, którzy pragną odnaleźć zagubioną wiarę, wniknąć głębiej w istotę ludzkiego powołania i wsłuchać się w Słowo Chrystusa zawarte w Biblii.

Program kilkugodzinnego spotkania obejmował prezentację projektu ewangelizacji internetowej oraz przygotowanie do korzystania z nowego kursu pt. „Odkrywanie Chrześcijaństwa” w realiach codzienności. Pierwszą część konferencji zajęły wykłady. W drugiej natomiast uczestnicy pracowali metodą warsztatów, podczas których musieli napisać pierwszy list do osoby, która zwraca się o pomoc lub poradę. Jest to szczególnie ważny krok, gdyż od nawiązania pozytywnego kontaktu zależy kolejny etap współpracy.

W Polsce działamy od trzech lat – powiedział w rozmowie z KAI Norbert Klama, koordynator projektu. – W 2008 roku uruchomiliśmy pierwszą stronę internetową i największym zaskoczeniem był odzew, z jakim się spotkaliśmy. Do dzisiaj zanotowaliśmy prawie 1 mln. 300 tys. wejść na stronę, a ponad 18 tys. osób wysłało do nas prośbę o kontakt z e-trenerem. Liczba nawiązanych kontaktów wciąż rośnie. W czasie takiego wstępnego kursu pokazujemy uczestnikom rolę e-trenera, czyli kogoś z kim można nawiązać dobry kontakt w sieci poprzez wypełnienie formularza na naszej stronie www.szukajacboga.pl.

Projektowi przyświecają dwa cele. Pierwszy to sprawić, żeby dana osoba chciała osobiście nawiązać kontakt z Boga. Drugi cel zakłada odnalezienie przez uczestniczących wspólnocie projekcie swojego miejsca w lokalnej wspólnocie kościelnej. Pragniemy, aby pobudzenie tych ludzi było dla nich prawdziwym życiem, by rozumieli swoją wiarę, a nie funkcjonowali w jakiejś chłodnej religijnie przestrzeni zamykającej się na przykład tylko w zaliczeniu niedzielnej Mszy św. – podkreślił Klama. – Staramy się zaktywizować takie osoby, które nie wiedzą jak odnaleźć Boga, jak Mu służyć lub też są zbyt nieśmiałe i nie decydują się na działanie w swoim środowisku. Tutaj bardzo pomocna jest anonimowość internetowa, pozwalająca wielu uczestnikom otworzyć się, napisać o swoich problemach i rozterkach.

Według założeń projektu e-trener nie jest nauczycielem, mentorem, który wie lepiej, więc należy się go słuchać. Współcześnie bowiem przyjmowanie postawy typu – ja wiem lepiej – raczej ludzi zniechęca i odrzuca niż motywuje do indywidualnych poszukiwań. E-trener pełni więc bardziej funkcję obserwatora z boku, który w miarę możliwości zadaje pytania i asystuje swojemu rozmówcy na drodze do Boga. Musi starać się rozumieć drugiego człowieka, zorientować się, czy on w ogóle wie cokolwiek o Bogu, a jeżeli wie, to czy nie jest to wiedza zniekształcona, zafałszowana. Ważne jest, aby nie być wścibskim, nie wchodzić na siłę w życie swojego rozmówcy, zachować delikatność i wrażliwość. To dana osoba opowiada tyle ile chce nam powiedzieć, dlatego że to jest jej życie i jej wola.

W misji ewangelizacyjnej, do której jesteśmy powołani wszyscy, nie chodzi o to, żeby przeciągać ludzi z jednego kościoła do drugiego – podkreślał Adam Kania, animator Ruchu Światło-Życie, pracujący w projekcie od dwóch lat. – Chrystus tego nie chciał. Chrystus chciał, aby wszyscy byli jedną wspólnotą i my w duchu tej Chrystusowej jedności chcemy współpracować, dlatego jesteśmy otwarci na różne chrześcijańskie denominacje. A źródłem jedności jest Biblia – fundament naszej wiary w Jezusa Chrystusa.
pp / Malbork
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 06 marca 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-03-04 10:25 Malbork: Konferencja Platformy Ewangelizacyjnej (zapowiedź)

W ramach ponadwyznaniowego projektu „Szukając Boga” w najbliższą sobotę 5 marca w Malborku odbędzie się konferencja Platformy Ewangelizacyjnej organizowana przez Ruch Światło-Życie. Program kilkugodzinnego spotkania obejmuje prezentację projektu ewangelizacji internetowej oraz przygotowanie do korzystania z nowego kursu pt. „Odkrywanie Chrześcijaństwa” w realiach codzienności.

Uczestnicy konferencji spróbują znaleźć odpowiedź na pytania dlaczego tradycyjne metody ewangelizacji nie są obecnie tak skuteczne. Uczestnicy szkolenia dla tzw. e-trenerów, czyli dla osób chcących prowadzić ewangelizację z wykorzystaniem sieci internetowej zastanawiać się będą m.in. nad tym w jaki sposób głosić Chrystusa w internecie i jak motywować ludzi poszukujących.

„Odkrywanie Chrześcijaństwa” to kurs, którego założenia zostały opracowane w Wielkiej Brytanii. Ma on charakter ponadwyznaniowy. Realizowany jest w świecie realnym, a celem jest tytułowe odkrycie chrześcijaństwa na nowo, sięgnięcie do źródeł, czyli do Biblii. Następnym etapem kursu jest szkolenie przyszłych liderów – „odkrywców Chrystusa”.

Konferencja odbędzie się 5 marca w Malbork Welcome Center – Centrum Turystyki przy ul. Kościuszki 54 w godzinach 9.00-16.00.
pp / Malbork
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 04 marca 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2010-12-09 12:53 Bp Styrna udzielił dyspensy na sylwestrową zabawę w piątek 31 grudnia

Biskup elbląski Jan Styrna udzielił dyspensy diecezjanom na zabawę sylwestrową w piątek, 31 grudnia. Skierował też do nich życzenia świąteczno-noworoczne. - Jezus Chrystus jest początkiem i źródłem przeżywania świąt Bożego Narodzenia – napisał. – Boży Syn, który dla naszego zbawienia przyjął człowieczeństwo, narodził się w betlejemskiej grocie, jest z nami, darzy swą miłością, niesie zbawienie.

Święta Bożego Narodzenia, oczekiwanie nowego roku zbliżają ludzkie serca, rodzą potrzebę bycia z rodziną, przyjaciółmi, dzielenia się tym, co w nas jest najlepsze – podkreślił elbląski pasterz. – Z całego serca życzę głębokiej jedności z Chrystusem, radosnej bliskości z rodziną, a na nadchodzący rok 2011 – zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Jednocześnie biskup elbląski – działając na podstawie kanonu 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego – udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od potraw mięsnych i od zabawy w piątek (31 grudnia 2010 r.) wszystkim diecezjanom oraz gościom, którzy ten dzień będą spędzali na terenie naszej diecezji.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 09 grudnia 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2010-10-06 16:48 Elbląskie Dni Papieskie (zapowiedź)

Mszą św. w intencji Jana Pawła II i o jego rychłą beatyfikację rozpocznie się w niedzielę w Elblągu X Dzień Papieski. W tym dniu pod pomnikiem papieża-Polaka odbędzie się wieczornica.

Eucharystia sprawowana będzie w katedrze św. Mikołaja o godz. 10.00, 10 październik. We wtorek 12 października Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna zaprasza na wieczór wspomnień o Ojcu Świętym pt. "Nie lękajcie się".

Głównym punktem obchodów X Dni Papieskich będzie uroczysta gala, podczas której widzowie obejrzą inscenizację sztuki Karola Wojtyły „Brat naszego Boga”. Wręczona zostanie również IV Elbląska Nagroda „TUUS” oraz wyróżnienia dla osób szczególnie zaangażowanych w działalność na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi. Początek uroczystości 15 października o godz. 18.00 w Centrum Sportowo-Biznesowym.

Patronat honorowy objął metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz oraz Fundacja Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 06 października 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2010-09-11 16:39 Nowy Staw: Piąty Powiatowy Marsz Niepełnosprawnych

W Nowym Stawie k. Malborka odbył się Marsz Niepełnosprawnych. W piątej edycji tej imprezy integracyjnej maszerowali wspólnie ludzie zdrowi i niepełnosprawni. Celem marszu jest zwrócenie uwagi na miejsce niepełnosprawnych w społeczeństwie oraz propagowanie dobrze rozumianej tolerancji wobec nich.

Przy dźwiękach orkiestry dętej uczestnicy wydarzenia przemaszerowali ulicami żuławskiego miasteczka na teren otwartego niedawno kompleksu służb ratowniczych, gdzie odbył się festyn integracyjny.

- Dobrze, że jesteście – przywitał wszystkich Marek Rukat, prezes lokalnej Fundacji Humanitarnej „Nadzieja”, która zajmuje się rehabilitacją dzieci i młodzieży. – Ważne jest to, że jesteśmy tutaj razem z ludźmi, którzy mają w życiu trudniej niż my i trochę mniej szans na realizowanie swoich marzeń.

W marszu wzięła udział młodzież miejscowych szkół: podstawowej, gimnazjum i technikum, a także mieszkańcy miasta. Na uczestników czekały stoiska informacyjne o działalności powiatowych stowarzyszeń oraz konkursy dla najmłodszych i kocioł pysznej grochówki.

Organizatorami tegorocznej edycji są Fundacja Humanitarna „Nadzieja” im. Stefanii Zaorskiej w Nowym Stawie, Stowarzyszenie „AGAPE” oraz Nowostawski Ośrodek Kultury.
pp / Nowy Staw
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 11 września 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2010-09-08 18:57 Nowy Staw: 5. Powiatowy Marsz Niepełnosprawnych (zapowiedź)

Już po raz piąty w Nowym Stawie k. Malborka odbędzie się 11 września Marsz Niepełnosprawnych. Jego celem jest zwrócenie uwagi na miejsce niepełnosprawnych w społeczeństwie. Rozpocznie się on o godzinie 11.30 na nowostawskim rynku.

"Tradycyjnie już z rynku przejdziemy na teren kompleksu służb ratowniczych przy ul. Bema" – mówi Marek Rukat, radny powiatowy i prezes Fundacji Humanitarnej „Nadzieja”. Zaznaczył, że tradycyjnie też odbędzie się tam festyn integracyjny. "Chcemy w tym roku szczególnie zmobilizować do udziału w marszu młodzież szkół powiatowych, dlatego zapraszamy klasy integracyjne z placówek oświatowych, ale mile widziani są wszyscy, którzy zechcą wesprzeć swoją obecnością to ważne wydarzenie" - dodał radny.

"Kiedy zaczynaliśmy cztery lata temu, było nas około 100 osób, bo tyle rozdaliśmy pamiątkowych medali i cieszę się, że z roku na rok jest nas coraz więcej. To ważne, by idea integracji z osobami niepełnosprawnymi obejmowała wszystkich" – stwierdził prezes Rukat.

Organizatorami tegorocznej edycji są Fundacja Humanitarna „Nadzieja” im. Stefanii Zaorskiej w Nowym Stawie, Stowarzyszenie „Agape” i Nowostawski Ośrodek Kultury. Patronat objęło Starostwo Powiatowe w Malborku.
pp / Nowy Staw
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 08 września 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2010-09-06 12:06 Pasłęk: zakończyła się VIII Uczta Kultur Wschodu

Koncertem gdyńskiego zespołu Klezmoret Trio w kościele św. Bartłomieja w Pasłęku zakończyła się 5 września 8. edycja Uczty Kultur Wschodu. Widzowie wysłuchali koncertów muzyki żydowskiej, bałkańskiej i słowiańskiej.

W ciągu dwóch dni trwania Uczty mieszkańcy miasta i przyjezdni uczestniczyli w koncertach zespołów wokalnych i tanecznych, smakowali potrawy ukraińskiego stołu. Nie zabrakło również akcentu ekumenicznego – niedzielnej liturgii sprawowanej w obrządku greckokatolickim w pasłęckiej cerkwi.

W sobotę w części rozrywkowo-rekreacyjnej przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpiło kilka zespołów: Kałyna, Dumka, Biły Bereh, Horpyna, The Ukrainian Folk oraz gwiazda wieczoru Mad Heads. Na stoiskach gastronomicznych dominowały wschodnie przysmaki. Chętni mogli zaopatrzyć się również w płyty z muzyką ukraińską i wyroby regionalnego rękodzieła – wyszywanki i hafty.

Koncerty zaczęły się o godz. 15.00 i trwały do północy. - Przez cały czas wykonawcom przysłuchiwały się tłumy ludzi – skomentował ks. mitrat Andrzej Sroka, proboszcz greckokatolicki i współorganizator przedsięwzięcia. – Sądzę, że przez Park Ekologiczny, gdzie impreza się odbywała, przewinęło się około 3-4 tysięcy osób - uznał.

- Ta cykliczna impreza jest dobrą okazją do spotkania z twórczością naszych wschodnich sąsiadów – Ukraińców – do głębszego poznania ich kultury, obyczajów, muzyki i śpiewu. To jest naród bardzo rozśpiewany i roztańczony – mówił w rozmowie z KAI Jerzy Przedpełski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz lokalny dziennikarz.

- Pasłęcka społeczność ukraińska jest dość liczna, bo mieszka tu około tysiąca osób z korzeniami ukraińskimi – zaznaczył dyrektor Przedpełski. – I trzeba powiedzieć, że są bardzo dobrze zorganizowani i aktywni. O atmosferze tego muzycznego spotkania świadczy fakt, że wspólnie bawili się zarówno Ukraińcy, jak i Polacy. To jest najlepszy sposób rozwijania współpracy ekumenicznej – podsumował Jerzy Przedpełski.

Organizatorami 8. edycji Uczty Kultur Wschodu były instytucje miasta Pasłęka: parafia greckokatolicka, Burmistrz Miasta, Związek Ukraińców w Polsce i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
pp / Pasłęk
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 06 września 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2010-09-03 16:23 Pasłęk: VIII Uczta Kultur Wschodu (zapowiedź)

VIII Uczta Kultur Wschodu czyli liturgiczno-artystyczne spotkanie ukraińskiej mniejszości narodowej rozpocznie się w sobotę w Pasłęku. W trakcie dwudniowej imprezy mieszkańcom miasta i gościom zaprezentują się zespoły wokalne i taneczne wykonujące muzykę ukraińską. Zainteresowani będą mogli skorzystać również z oferty gastronomicznej, w której nie zabraknie potraw kuchni wschodniej.

- Przez te kilka lat istnienia naszej wschodniej uczty mogę stwierdzić, że jest ona potrzebna nie tylko Ukraińcom w Polsce, ale również społeczności Pasłęka – powiedział KAI ks. mitrat Andrzej Sroka, proboszcz parafii greckokatolickiej w Elblągu i Pasłęku, współorganizator imprezy od początku jej trwania.

– Z roku na rok nabiera ona rumieńców i cieszy się wielką przychylnością lokalnych władz. Przyjeżdżają do nas Ukraińcy mieszkający na terenach północno-wschodniej Polski, na które trafili w wyniku akcji przesiedleńczej prowadzonej w ramach akcji „Wisła” - informuje ks. Sroka. Dodaje, że w "Uczcie Kultur Wschodu" udział biorą także mniejszości niemiecka i białoruska.

W ub. roku jednym z goszczących w Pasłęku artystów był Cezary Żak, który czytał wiersze ks. Jana Twardowskiego, a na muzycznej scenie zagrał jeden z najlepszych zespołów ukraińskich „Hajdamaki”.

W sobotę przewidziana jest część rozrywkowo-rekreacyjna, podczas której wystąpi kilka zespołów: Kałyna, Dumka, Biły Bereh, Horpyna, The Ukrainian Folk oraz gwiazda wieczoru Mad Heads.

W niedzielę 5 września o godz. 10.00 wierni uczestniczyć będą w liturgii w cerkwi greckokatolickiej w Pasłęku, a wieczorem o godz. 19.00 w kościele św. Bartłomieja zaprezentuje się Klezmoret Trio – zespół z Gdyni grający muzykę żydowską, bałkańską i słowiańską.

Organizatorami 8. edycji Uczty Kultur Wschodu są instytucje miasta Pasłęka: parafia greckokatolicka, burmistrz, Związek Ukraińców w Polsce i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
pp / Pasłęk
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 03 września 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2010-08-19 13:13 Batalia Napoleońska w Będominie (zapowiedź)

Na ogólnoeuropejskie spotkanie miłośników epoki napoleońskiej i Batalię Napoleońską zaprasza w dniach 21-22 sierpnia Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie niedaleko Kościerzyny, miejscu urodzenia Józefa Wybickiego, twórcy Mazurka Dąbrowskiego.

Batalia to rekonstrukcja serii bitew i potyczek stoczonych przez armię cesarza Napoleona Bonaparte podczas kampanii 1806-1807 na Pomorzu. W trakcie walk wojska polskie u boku armii francuskiej walczyły z Prusakami i Rosjanami, a jednym z sukcesów było zdobycie Gdańska. Skutkiem tej kampanii było utworzenie Wielkiego Księstwa Warszawskiego, które miało być początkiem odbudowania niepodległej Polski.

Widowisko historyczne jest okazją do podpatrzenia mechanizmów dawnej wojny, zastosowań ówczesnej taktyki, działań sztabu, funkcjonowania szpitala polowego oraz autentycznych reakcji walczących w niej ludzi. Żołnierze, jak na prawdziwej wojnie, nie wiedzą, co ich czeka. To, czy zwyciężą, zależy tylko od ich poświęcenia i sprawności dowódców. Zwiedzając obóz publiczność będzie miała sposobność poznania warunków codziennego, niełatwego życia żołnierzy, ze wszystkimi jego urokami i niedogodnościami.

Batalia Napoleońska jest odwzorowaniem fragmentu prawdziwej historii i realiów życia wojskowego epoki napoleońskiej.

Przez cały czas trwania imprezy czynne będzie Muzeum Hymnu Narodowego – prawdopodobnie jedyna tego typu placówka na świecie.

Będomin koło Kościerzyny jest miejscem urodzenia Józefa Wybickiego, twórcy Mazurka Dąbrowskiego, hymnu państwowego Polski. Dwór szlachecki należący w latach 1741–1783 do rodziny Wybickich, jest dziś siedzibą Muzeum Hymnu Narodowego, Oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku.
pp / Będomin
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 19 sierpnia 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2010-07-31 19:45 Krypta Wielkich Mistrzów Krzyżackich otwarta (opis)

Kryptę, w której spoczywają szczątki trzech mistrzów Zakonu Krzyżackiego, otwarto dzisiaj w konkatedrze św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie. Mszę św. koncelebrowali biskup elbląski Jan Styrna i wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego o. Bruno Platter. Miejsce pochówku wielkich mistrzów odnaleziono przy poszukiwaniu szczątków bł. Doroty z Mątowów.

W krypcie spoczywają szczątki trzech dostojników krzyżackich, którzy w średniowieczu pełnili funkcję wielkiego mistrza. Są to: Werner von Orseln (wielki mistrz w latach 1324-1330), Ludolf Koenig von Wattzau (1342-1345) i Henryk von Plauen (1410-1413). To jedyne na świecie odkryte szczątki wielkich mistrzów.

Bp Styrna mówił o roli historii w życiu człowieka. Zaznaczył, że powołaniem Kościoła jest modlitwa za wszystkie osoby, a rolą historyków poszukiwanie informacji. "Historia est magistra vitae – historia jest nauczycielką życia. Ta myśl funkcjonuje w różnych językach. Ale czy z historii zawsze wydobywamy dobrą naukę? To zależy od dobrej woli człowieka. Ilekroć człowiek stawia siebie na miejscu Boga, tylekroć działa ze szkodą dla innych i dla siebie samego – podkreślił biskup. – Potrzebny nam jest szacunek dla każdego człowieka, otwarcie się na działanie Ducha Świętego i przyjmowanie Jego mocy".

Na zakończenie liturgii słowa podziękowań skierował do obecnych wielki mistrz o. Bruno Platter. Nawiązał do historii, przypominając postać Jana z Kwidzyna, kapłana i spowiednika bł. Doroty, który z wielką skrupulatnością po śmierci dokumentował jej wizje i proroctwa. Zaznaczył, że postać błogosławionej jest otoczona szczególnym kultem przez Zakon Krzyżacki i może być wzorem do naśladowania jako matka, żona i chrześcijanka.

Wielki mistrz Platter zwrócił uwagę na rolę spoczywających w Kwidzynie wielkich mistrzów w działalności zakonu. - Po dziś dzień jesteśmy z tym miejscem związani zarówno historycznie, jak i współcześnie – mówił. - Ich życiorysy dają wgląd w poszczególne etapy kształtowania się państwowości zakonu. Pragnę z tego miejsca pobłogosławić moim poprzednikom, prosząc dla nich o żywot wieczny w Królestwie Ojca Niebieskiego. Członkowie zakonu każdego dnia modlą się za swych braci. Módlmy się więc za zbawienie dusz spoczywających tu wielkich mistrzów, aby znaleźli oni spełnienie w światłości Ojca i stali się naszymi orędownikami - powiedział.

Zwierzchnik Zakonu Krzyżackiego podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby "groby wielkich mistrzów zostały zaaranżowane w sposób godny i pozwalający zachować pamięć o współbraciach'.

Po Eucharystii, duchowni przeszli do krypty, w której spoczywają szczątki dostojników zakonnych. Tam dokonali obrzędu poświęcenia grobu.

W 2007 roku w prezbiterium kwidzyńskiej świątyni archeolodzy odkryli trzy średniowieczne trumny. Badania drewna trumien oraz DNA spoczywających w nich kości potwierdziły, że są to szczątki trzech wielkich mistrzów Zakonu Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, potocznie zwanego Zakonem Krzyżackim.

Prace archeologiczne rozpoczęły się z inicjatywy Bogumiła Wiśniewskiego, pracownika Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, i ks. Ignacego Najmowicza, proboszcza katedry. Postanowili oni odszukać miejsce pochówku błogosławionej Doroty z Mątowów, którą pod koniec XIV w. zamurowano w katedralnej celi. Wyznawcą jej kultu jest obecny papież Benedykt XVI, który w 1999 roku, jako Józef Ratzinger, odwiedził Kwidzyn i modlił się przed jej wizerunkiem. We wrześniu 2007 roku odnaleziono pustą kryptę, w której najprawdopodobniej pochowano błogosławioną. Naukowcy przypuszczają, że jej szczątki zostały przeniesione w inne miejsce w katedrze kwidzyńskiej.
pp / Kwidzyn
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 31 lipca 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2010-07-31 12:06 Dzisiaj otwarcie Krypty Wielkich Mistrzów Krzyżackich

O godzinie 12.00 w konkatedrze św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie rozpocznie się Msza św. inaugurująca uroczystości związane z otwarciem Krypty Wielkich Mistrzów Zakonu Krzyżackiego. Liturgii będzie przewodniczył biskup elbląski Jan Styrna w asyście Wielkiego Mistrza Zakonu biskupa Bruno Plattera. Ordynariusz elbląski wygłosi również homilię.

W krypcie spoczywają szczątki trzech dostojników krzyżackich, którzy w średniowieczu pełnili funkcję wielkiego mistrza. Są to: Werner von Orseln (wielki mistrz w latach 1324-1330), Ludolf Koenig von Wattzau (1342-1345) i Henryk von Plauen (1410-1413). To jedyne na świecie odkryte szczątki wielkich mistrzów.

Szczątki dostojników zakonnych odkryto w kwidzyńskiej katedrze w maju 2007 roku podczas prowadzenia prac archeologicznych mających na celu zlokalizowanie grobu bł. Doroty z Mątów – pustelnicy, którą na własne życzenie zamurowano w świątyni (tzw. rekluza) i tam po śmierci pochowano. Zamiast szczątków błogosławionej naukowcy znaleźli pochówki krzyżackie.

W krypcie w symbolicznej trumnie spoczną również szczątki czterech biskupów pomezańskich.

Otwarcie krypty będzie transmitowane na telebimie umieszczonym na ścianie pobliskiego teatru.

Po uroczystościach religijnych około godz. 14.00 rozpocznie się Miejski Dzień Średniowieczny. W programie przewidziano jarmark bł. Doroty, prezentację średniowiecznego obozu rycerskiego i artylerii średniowiecznej. Odbędą się także pokazy kuglarskie, strzeleckie, muzyki i tańca dawnego oraz wystąpią teatry uliczne i teatr ognia.
pp / Kwidzyn
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 31 lipca 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2010-07-29 17:51 Samochód wjechał w grupę pielgrzymów z Elbląga

W grupę pielgrzymów podążających z Elbląga na Jasną Górę wjechał samochód osobowy. Do zdarzenia doszło w środę 28 lipca po godz 17.00 na drodze lokalnej między miejscowościami Święty Gaj i Bągart (koło Dzierzgonia). Pięć osób zostało rannych. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, choć stan 31-letniej kobiety poszkodowanej w wypadku jest ciężki.

Grupa pielgrzymów wyruszyła do Częstochowy w środę o godz. 8.00 sprzed elbląskiej katedry po Mszy św., której przewodniczył biskup pomocniczy Józef Wysocki. Pielgrzymi mieli w planie dotrzeć na nocleg do Dzierzgonia. Po drodze odwiedzili sanktuarium diecezjalne w Świętym Gaju, gdzie śmiercią męczeńską zginął św. Wojciech. Na drodze lokalnej do Bągartu, w okolicach miejscowości Świdy, po godz. 17.00 w grupę pątników wjechał opel omega. Auto podczas wyprzedzania na wąskiej drodze wpadło w poślizg.

- Poszkodowanych zostało pięć osób: ksiądz, trzy kobiety i siedmioletni chłopiec – poinformował KAI ks. Waldemar Maliszewski, kierownik pielgrzymki. – Najbardziej poszkodowana z kobiet została odtransportowana śmigłowcem do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do Gdańska. Pozostałe osoby zostały przewiezione z drobnymi urazami do szpitali elbląskich. Dzisiaj odwiedziłem naszą siostrę z pielgrzymki w Gdańsku i powiedziała mi, że modli się za tego kierowcę. Jest to osoba głębokiej wiary. Wiem też, że dwie osoby już opuściły szpital - dodał ks. Maliszewski.

Droga, na której doszło do wypadku, jest drogą lokalną o małym natężeniu ruchu. Według ustaleń policji kierowca nie dostosował prędkości do warunków jazdy – padał deszcz. Kierowca był trzeźwy i przyznał się do winy.

- Grupa pielgrzymów wędrowała zgodnie z obowiązującymi na pieszej pielgrzymce przepisami o ruchu drogowym – zapewnił ks. Maliszewski.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 29 lipca 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2010-07-26 18:12 Jutro rusza 17. Piesza Elbląska Pielgrzymka na Jasną Górę

Po raz siedemnasty w pielgrzymkę na Jasną Górę wyruszą we wtorek 27 lipca wierni z różnych miejscowości diecezji elbląskiej. Pątnicza wyprawa rozpocznie się Mszą św. pod przewodnictwem bp. Józefa Wysockiego.

- Z ogromną radością zauważam, że od kilku lat systematycznie rośnie liczba naszych diecezjalnych pielgrzymów – powiedział KAI ks. Waldemar Maliszewski, od pięciu lat kierownik pielgrzymki elbląskiej. – Zapisywać się można jeszcze przed samym wyruszeniem w drogę, dlatego nie wiadomo jeszcze, ilu nas będzie, ale z posiadanych już zgłoszeń wynika, że udział weźmie około 750 osób. Cieszy też fakt, że większość stanowią ludzie młodzi, chociaż mamy zarówno pielgrzymów kilkunastomiesięcznych, jak i seniorów po siedemdziesiątce - dodał.

Najdłuższą trasę mają do przebycia pątnicy grupy „Żuławy”, wyruszającej z Nowego Dworu Gdańskiego 27 lipca - przed nimi 515 km drogi. W tym samym dniu rusza także grupa „Pogezania” z Pasłęka, a kolejne z terenu całej diecezji rozpoczynają pielgrzymkowy trud w następnych dniach. Najkrócej wędrują pielgrzymi z Iławy – mają do pokonania 412 km. Na Jasną Górę pielgrzymka dotrze 11 sierpnia wieczorem. Tam odprawiona zostanie Msza św., a po jej zakończeniu zacznie się całonocne czuwanie przed Cudownym Obrazem Częstochowskiej Madonny.

W czasie wędrówki do Pani Jasnogórskiej elbląska pielgrzymka mija wiele miejsc związanych z męczeństwem świadków Ewangelii, m.in. Święty Gaj – miejsce męczeńskiej śmierci św. Wojciecha oraz zaporę wodną we Włocławku – "niemego świadka" mordu ks. Jerzego Popiełuszki. Pielgrzymi odwiedzają także sanktuaria maryjne w Oborach –sanktuarium MB Bolesnej i w Skępem – Sanktuarium MB Brzemiennej.

Do 1992 r. grupy wchodzące w skład obecnej pielgrzymki elbląskiej były grupami pielgrzymki warmińskiej. W 1993 r., po utworzeniu diecezji elbląskiej, wyruszyła na szlak pierwsza Elbląska Piesza Pielgrzymka na Jasna Górę. Nie posiadała jeszcze całkowicie oddzielnej trasy, dlatego też po kilku dniach łączyła się z pielgrzymką z Warmii. Od 1996 r. pielgrzymka elbląska kroczy własną, specjalnie przygotowaną trasą.

Oficjalne rozpoczęcie tegorocznej pielgrzymki nastąpi 28 lipca o godz. 7.00, podczas Mszy św. w katedrze elbląskiej odprawionej przez biskupa pomocniczego Józefa Wysockiego.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 26 lipca 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2010-07-25 14:06 Pod koniec lipca otwarcie Krypty Wielkich Mistrzów Krzyżackich

Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego ks. dr Bruno Platter weźmie udział w otwarciu Krypty Trzech Wielkich Mistrzów Krzyżackich. Uroczystości odbędą się 31 lipca w katedrze św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie, a rozpoczną się Mszą św. o godz. 12.00, po której krypta zostanie otwarta dla zwiedzających. Będzie można w niej zobaczyć zrekonstruowane pochówki zakonnych dostojników oraz artefakty z wykopalisk archeologicznych.

W 2007 roku w prezbiterium kwidzyńskiej świątyni archeolodzy odkryli trzy średniowieczne trumny. Badania drewna trumien oraz DNA spoczywających w nich kości potwierdziły, że są to szczątki trzech wielkich mistrzów Zakonu Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, potocznie zwanego Zakonem Krzyżackim. Są to: Werner von Orseln (wielki mistrz w latach 1324-1330), Ludolf Koenig von Wattzau (1342-1345) i Henryk von Plauen (1410-1414). To jedyne na świecie odkryte szczątki wielkich mistrzów.

Werner von Orseln był od 1314 roku wielkim komturem i komturem Malborka. W 1324 został wybrany wielkim mistrzem po śmierci swojego poprzednika Karola z Trewiru. Za jego rządów Krzyżacy podbili Kujawy i Ziemię Dobrzyńską. Werner von Orseln dbał o rozwój życia duchowego. Zorganizował dwa zjazdy duchowieństwa pruskiego oraz postarał się o prawne uporządkowanie ustroju zgromadzenia. Zmarł w 1330 roku w Malborku wskutek ran odniesionych w zamachu, którego dokonał rycerz Jan von Endorf.

Ludolf Koenig von Wattzau występuje w dokumentach zakonnych od 1332 roku jako wielki podskarbi Zakonu. Od 1338 roku pełnił funkcję wielkiego komtura i komtura Malborka. W 1344 Działdowo otrzymało z jego rąk jako wielkiego mistrza prawa miejskie. 8 lipca 1343 podpisał w Kaliszu pokój z Polską. Prowadził wojny z Litwą. W wyniku choroby psychicznej zrezygnował ze stanowiska wielkiego mistrza w 1345 roku i objął urząd komtura Pokrzywna.

Henryk von Plauen pochodził z zasłużonego dla Zakonu rodu rycerskiego. W 1407 roku został komturem Świecia. Nie wziął udziału w bitwie pod Grunwaldem. Na wieść o klęsce wojsk krzyżackich przybył do Malborka i skutecznie kierował jego obroną. Za zasługi podczas obrony zamku kapituła zakonna obrała go wielkim mistrzem. W 1411 roku zawarł z Polską tzw. I pokój toruński na bardzo korzystnych warunkach dla Zakonu. Von Plauen zwalczał opozycję miast pruskich i Związek Jaszczurczy. Był zwolennikiem rządów twardej ręki. Został obalony i uwięziony w 1413. Wyszedł na wolność w 1422 r.

Pierwsze badania przeprowadzili w 2007 roku naukowcy z Instytutu Antropologii UMK w Toruniu, antropolog dr Tomasz Kozłowski i specjalistka od badania historycznych szat dr Małgorzata Grupa. Wynika z nich, że jeden ze szkieletów miał bardzo umięśnione ramię, co świadczy o tym, że, człowiek ten za życia władał mieczem albo toporem. Szkielet ten odziany był w siedem warstw niezwykle cennego jedwabiu. Przy szkieletach znaleziono również charakterystyczne cenne zapinki od płaszczy zakonnych. Autentyczność odnalezionych szczątków potwierdziły późniejsze badania dendrologiczne drewna trumien oraz badania DNA.

Prace archeologiczne rozpoczęły się z inicjatywy Bogumiła Wiśniewskiego, pracownika Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, i ks. Ignacego Najmowicza, proboszcza katedry. Postanowili oni odszukać miejsce pochówku błogosławionej Doroty z Mątowów, którą pod koniec XIV w. zamurowano w katedralnej celi. Wyznawcą jej kultu jest obecny papież Benedykt XVI, który w 1999 roku, jako Józef Ratzinger, odwiedził Kwidzyn i modlił się przed jej wizerunkiem. We wrześniu 2007 roku odnaleziono pustą kryptę, w której najprawdopodobniej pochowano błogosławioną. Naukowcy przypuszczają, że jej szczątki zostały przeniesione w inne miejsce w katedrze kwidzyńskiej.
Paweł Paziak / Kwidzyn
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 lipca 2010
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT