Znaleziono depesz: 315
2013-11-14 16:54 Elbląg: rusza druga edycja Elbląskiej Szkoły Biblijnej

Otwarcie i pierwsze wykłady Elbląskiej Szkoły Biblijnej zaplanowano na 16 listopada o godz. 9.00 w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu. Kolejne spotkania w I semestrze przewidziane są w soboty 14 grudnia i 4 stycznia.

"Na wykłady zapraszamy zarówno uczestników zajęć ubiegłorocznych, jak i tych, którzy chcieliby zacząć spotkania z Biblią dopiero w tym roku" – powiedział KAI ks. dr hab. Marek Karczewski, koordynator przedsięwzięcia. Przypomniał, że w tamtym roku w zajęciach uczestniczyło kilkadziesiąt osób, podkreślając przy tym bardzo dobrą atmosferę tych spotkań. "To nie są tylko wykłady, ale również możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania zadawane przez słuchaczy" – podkreślił ks. Karczewski.

Zajęcia obejmują m.in. podstawowe informacje z zakresu archeologii i geografii biblijnej, wprowadzenie do Pisma Świętego, wybrane zagadnienia z zakresu egzegezy Starego i Nowego Testamentu, wykłady monograficzne.

Zajęcia prowadzą m.in.: ks. dr Zbigniew Grochowski - doktor nauk biblijnych i archeologicznych, wykładowca WSD w Elblągu i na UKSW w Warszawie; ks. dr hab. Marek Karczewski - profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, wykładowca WSD w Elblągu i na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie; ks. mgr Jarosław Kiełb - ojciec duchowny WSD w Elblągu; ks. dr Wojciech Skibicki - prorektor WSD w Elblągu, liturgista; ks. mgr Tomasz Wieczorek - teolog biblijny, duszpasterz i inni zaproszeni goście.

Elbląska Szkoła Biblijna na poziomie podstawowym posiada dwa kursy bazowe A+B, które będą oferowane na przemian raz w roku, dlatego osoby, które nie mogły wziąć udziału w zeszłorocznym kursie A, będą mogły go uzupełnić w przyszłym roku (2014/15). Ukończenie kursów A+B, niezależnie od kolejności, będzie potwierdzone pamiątkowym dyplomem oraz umożliwi udział w ewentualnych późniejszych zajęciach specjalistycznych.

Organizatorzy przewidują 7 spotkań w wybrane soboty – raz w miesiącu. Miejscem spotkań w I semestrze będzie aula Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu przy ul. Bożego Ciała 10. Zajęcia prowadzone są w godz. 9.00-12.00 i obejmują trzy wybrane bloki tematyczne. Udział w szkole jest bezpłatny. Możliwy jest nieobowiązkowy zakup dostępnych publikacji i kserokopii lub ewentualne drobne opłaty za korzystanie z kawiarni.

Patronat naukowy i kościelny nad szkołą objęło Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu.
pp (KAI) / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 14 listopada 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2013-10-19 13:47 Elbląg: biskup Styrna ustanowił sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Biskup elbląski Jan Styrna przewodniczył dziś Mszy św. w elbląskim kościele redemptorystów pw. Matki Boskiej Królowej Polski, podczas której ustanowił nowe sanktuarium – Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

– Dziękujmy Panu Bogu, że w swojej łaskawości przygotował tę świątynię z obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy i serca ludzkie przy współpracy wiernych swoich sług duchownych i świeckich, aby była ona szczególnym miejscem świętym: Sanktuarium – zaapelował biskup Styrna, witając wiernych. – Prośmy, abyśmy stawali się coraz bardziej żywymi sanktuariami Boga w Trójcy Świętej Jedynego, aby zawsze w naszej duszy było miejsce dla Jezusa Chrystusa, abyśmy Go mogli przyjmować w Eucharystii i w ten sposób również okazywać miłość i cześć naszej Niebieskiej Matce – podkreślił pasterz Kościoła elbląskiego.

Kanclerz kurii ksiądz prałat dr Zdzisław Bieg odczytał dekret biskupa elbląskiego z dnia 1 stycznia br. ustanawiający sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a homilię wygłosił prowincjał prowincji warszawskiej redemptorystów ojciec Janusz Sok.

– Bardzo dziękuję za tę wrażliwość wiary, że dostrzegliście w tym miejscu szczególną obecność Pana Boga – mówił ojciec prowincjał. – To sanktuarium bez waszej wiary by tu nie powstało. Potrzeba Pana Boga, ale potrzeba też wiary człowieka. Potrzeba było, by ta posadzka została wytarta waszymi kolanami, a te mury ogrzane waszą modlitwą, tym przekonaniem, że chcecie, by to miejsce nazwane było sanktuarium – omodlone, wyczekane – zaznaczył o. Sok.

Kapłan zwrócił uwagę na rolę modlitwy w życiu człowieka. – Po co się modlić? Zdrowie zależy od lekarzy, sportu. Sukcesy w szkole zależą od systematycznej pracy, dobrobyt zależy trochę od szczęścia, trochę od sprytu, obrotności. Gdzie tu potrzebna modlitwa? – zastanawiał się ojciec redemptorysta. – Dopiero jak się w życiu zacznie walić wszystko, to ktoś sobie przypomni pacierz, którego nie mówił od lat. Z jaką pokora pada na kolana, z jakim trudem przypomni sobie „Zdrowaś Mario”, bo już nie ma gdzie szukać ratunku – podkreślił kapłan.

Ojciec Sok zauważył, że coraz częściej modlitwa traktowana jest instrumentalnie. – Modlitwa to nie jest załatwianie sobie u Pana Boga czegoś na ostatnią chwilę, tak żeby było po mojemu. To nie jest modlitwa. Modlitwa to zwyczajne codzienne rozmawianie sobie z Panem Bogiem i powinno się ją zapisywać na receptę, bo ona prostuje skołataną głowę i serce zbolałe – zaznaczył ojciec Sok.

Nawiązując do ustanowienia nowego maryjnego sanktuarium ojciec prowincjał apelował o bliskość z Maryją.
– Spójrzmy teraz na Nią. Niech będzie bliżej nas, niech usiądzie obok nas, niech zejdzie z obrazu. Niech ożyje, niech nabierze rumieńców na konkretnej twarzy. Ucz nas wiary, ucz wrażliwości życia, w którym Bóg daje znaki, że jest. Matka Boża pomaga, gdy się w to wierzy. Cuda się dzieją dla tych ludzi, którzy wierzą w cuda. Inni cudów w ogóle nie widzą – podkreślił ojciec Sok.

Podczas Mszy św. biskup Styrna dokonał poświęcenia kaplicy ku czci bł. Jana Pawła II. Kaplica powstała dzięki ofiarności parafian, jest dziękczynieniem Bogu za dar ustanowienia sanktuarium i zbliżającej się kanonizacji papieża-Polaka.

– Niech ta świątynia z obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy będzie prawdziwie sanktuarium promieniującym Twoją chwałą. Niech ci, którzy modlić się tu będą, wzrastają w wierze, nadziei i miłości – powiedział na zakończenie bp elbląski.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych Elbląga, duchowieństwo oraz licznie zgromadzeni wierni. Uroczystości transmitowane były przez Telewizję Trwam i Radio Maryja.

Wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy, którego kopie rozsiane są po całym chrześcijańskim świecie, został namalowany na desce z drewna cedrowego o wymiarach 54 cm x 41,5 cm. Na przestrzeni wieków otrzymał dwa główne tytuły: Matka Boża Bolesna oraz Matka Boża Nieustającej Pomocy. Autorstwo obrazu przypisywane jest mnichowi bazyliańskiemu – S. Lazzaro. Niektóre źródła mówią, iż został namalowany w IX wieku na Krecie, inne zaś datują go na wiek XII i wywodzą z Bizancjum lub nawet z klasztoru Chilandar na świętej Górze Athos.

Według legendy do Europy przywiózł go bogaty kupiec. W czasie podróży statkiem, gdy na morzu rozszalał się sztorm, człowiek ten wyjął obraz ze skrzyni i pokazał przerażonym podróżnym. Ich modlitwy do Matki Bożej ocaliły statek z nieuchronnej katastrofy. Po przybyciu do Rzymu ikona została umieszczona w kościele św. Mateusza. W dobie napoleońskiej obraz zaginął. Po ponad pół wieku odnalazł go redemptorysta o. Michał Marchi. W 1865 roku papież Pius IX powierzył cudowny wizerunek redemptorystom, mówiąc: "Sprawcie, aby ten obraz poznano na całym świecie i aby się w nim rozmiłowano."

Obraz przedstawia Maryję, która na lewym ręku podtrzymuje Dzieciątko. Pan Jezus, pochylając się ku Matce obiema rękoma trzyma się Jej prawej dłoni, a równocześnie z niepokojem patrzy w dal. Obok Archaniołowie ukazują narzędzia męki: Gabriel trzyma krzyż i gwoździe, Michał – włócznię, trzcinę, gąbkę oraz naczynie z octem. Na twarzy Matki Bożej – ból, a równocześnie matczyna troska o wszystkie Jej dzieci i gotowość niesienia im pomocy. W centrum obrazu są splecione dłonie Jezusa i Maryi. Palce Matki wskazują na Jej Syna – ukazują Go jako Zbawiciela, naszą Drogę, Prawdę i Życie.

Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest dziś najbardziej rozpowszechnionym w świecie obrazem Maryjnym. Została umieszczona w kościele redemptorystów pw. św. Alfonsa Liguoriego w Rzymie (nieopodal bazyliki Santa Maria Maggiore). 23 czerwca 1867 roku odbyła się uroczysta koronacja obrazu, zaś w roku 1876 ustanowiono święto Błogosławionej Dziewicy Maryi pod wezwaniem Nieustającej Pomocy na dzień 27 czerwca.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 19 października 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2013-10-12 17:20 Elbląg: uroczysta gala rozpoczęła obchody XIII Dni Papieskich

Wręczeniem Elbląskiej Nagrody „Tuus” oraz koncertem zespołu GOSPEL RAIN rozpoczęły się diecezjalne obchody XIII Dni Papieskich, którym przyświeca hasło „Jan Paweł II – Papież Dialogu”. Imprezy upamiętniające dzieło i postać papieża-Polaka potrwają przez cały miesiąc październik.

– Jan Paweł II urósł nam na mistrza dialogu. Bóg wychowywał go darami Ducha Świętego, a On przyjmował to Boże oddziaływanie i pozwolił się prowadzić, pozwolił się wychowywać – powiedział biskup elbląski Jan Styrna podczas gali – Wpatrujmy się w Jana Pawła II, który zawsze widział człowieka i starał się z nim spotkać, starał się go zauważyć, okazać szacunek, ale jednocześnie umiał mocno stać przy prawdzie i przy Bożej nauce – zaznaczył hierarcha.

– Niech nasze spotkanie przebiega w atmosferze szacunku, życzliwości i zrozumienia. Niech pomoże nam nawiązywać na co dzień dialog z Bogiem, z Jego świętymi i z tymi, których Bóg uczynił naszymi siostrami i braćmi – podkreślił bp Styrna.

Laureatką tegorocznego „Tuusa” została Wanda Teresa Król – lekarz pediatra, specjalista rehabilitacji dziecięcej, współtwórczyni ośrodka rehabilitacji dzieci i młodzieży. Jej sercu bliskie są problemy osób cierpiących. W diecezji elbląskiej jest animatorką Wspólnot Nieustającego Różańca Świętego liczących już ponad 2 tys. członków. Działa czynnie w Akcji Katolickiej i w apostolacie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

– W najśmielszych marzeniach nie spodziewałam się nagrody za pracę na rzecz Pana Boga – powiedziała skromna pani doktor. – Ale jeżeli już tak ma być, to cieszę się, że dzieje się to w dniach poświęconych pamięci Ojca świętego Jana Pawła II – podkreśliła laureatka.

Kapituła nagrody wyróżniła także III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Elblągu za osiągnięcia naukowe i artystyczne oraz Teresę Miłoszewską, pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” i organizatorkę Międzynarodowych Spotkań Artystycznych.

– Teresa Miłoszewska tworzy przestrzeń dialogu i współpracy między światem ludzi zdrowych i niepełnosprawnych – napisała kapituła w nominacji.

Wśród nominowanych znaleźli się ponadto Zuzanna Makowska – uczennica gimnazjum szkół pijarskich w Elblągu, wolontariuszka hospicjum i organizatorka koncertów charytatywnych, oraz wolontariusze Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych, współpracujący z hospicjum i Uniwersytetem Trzeciego Wieku, organizujący imprezy dla dzieci oraz zbiórki pieniędzy dla potrzebujących.

Nagroda „Tuus” jest przyznawana od siedmiu lat. Kapituła nagrody zauważa ludzi zaangażowanych w promocję człowieka, pracę charytatywną oraz działalność edukacyjno-wychowawczą.

Galę uświetnił koncert jednej z czołowych grup sceny chrześcijańskiej „Gospel Rain”. To kilkudziesięcioosobowy chór wykonujący z towarzyszeniem instrumentarium muzykę uwielbieniową. Autorem większości kompozycji są członkowie zespołu z liderem Grzegorzem Głuchem na czele. Półtoragodzinny koncert był nie tylko wokalno-instrumentalną ucztą na wysokim poziomie, ale także wyrazem i świadectwem głębokiej wiary w Jezusa Chrystusa.

Impreza odbyła się w Hali Centrum Sportowo-Biznesowego pod patronatem bp. Jana Styrny i prezydenta Elbląga Jerzego Wilka.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 12 października 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2013-10-10 17:56 Elbląg: Uroczysta gala rozpocznie obchody XIII Dni Papieskich

Wręczenie nagród „Tuus” oraz koncert zespołu GOSPEL RAIN zainaugurują w piątek 11 października obchody XIII Dni Papieskich w Elblągu, którym przyświeca hasło „Jan Paweł II – Papież Dialogu”.

Elbląska Nagroda „Tuus” zostanie przyznana po raz siódmy. Statuetki trafią do osób i instytucji, które w swojej działalności kierują się nauczaniem bł. Jana Pawła II. W części muzycznej wystąpi jeden z najlepszych polskich zespołów sceny chrześcijańskiej „Gospel Rain”. Trzon zespołu stanowi trzydziestoosobowy chór, jego członkowie nagrali dwie płyty studyjne i jedną koncertową, wielokrotnie występowali w TVP.

Uroczysta gala rozpocznie się o godzinie 17.00 w hali Centrum Sportowo-Biznesowego przy ulicy Grunwaldzkiej.

Natomiast 13 października w katedrze św. Mikołaja o godz. 10.00 biskup elbląski Jan Styrna odprawi Mszę św., a wieczorem przy pomniku Jana Pawła II odbędzie się Wieczornica Papieska.

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły zaprasza na dwie wystawy tematyczne: „Jan Paweł II Papież Dialogu” oraz „Duchowni przyjaciele Jana Pawła II”, której autorką jest Halina Gnat. Instytucja proponuje również lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych pod nazwą „Z Janem Pawłem dookoła świata”. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie przez bibliotekarzy pod nr. tel. (55) 237 62 62, 63.

20 października w parafii Matki Bożej Królowej Polski o godz. 18.00 wystąpi chór „Redemptoris” oraz Elbląska Orkiestra Kameralna pod batutą Leszka Goska. Partie solowe wykonają Alicja Rumianowska i Piotr Kusiewicz.
Wstęp na wszystkie wydarzenia bezpłatny.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 10 października 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2013-10-03 11:19 Elbląg: bp Styrna apeluje o pomoc dla ofiar wojny w Syrii

W najbliższą niedzielę 6 października w kościołach diecezji elbląskiej, tak jak w całym kraju, odbędzie się zbiórka ofiar do puszek na rzecz ofiar wojny w Syrii. O pomoc zaapelował ordynariusz elbląski bp Jan Styrna.

"Zwracam się do wszystkich wiernych naszej diecezji, aby swoimi ofiarami i darem modlitwy zechcieli włączyć się do akcji pomocy ofiarom wojny w Syrii" – napisał biskup elbląski w apelu skierowanym do wiernych. "W odpowiedzi na zatroskanie Ojca Świętego Franciszka oraz w duchu miłości chrześcijańskiej, Kościół Diecezji Elbląskiej pragnie okazać konkretny znak solidarności z ofiarami wojny w Syrii poprzez modlitwę i pomoc materialną" – podkreślił bp Styrna.

Zebrane ofiary trafią do diecezjalnej Caritas, która przekaże je potrzebującym.

Rozpoczęte w styczniu 2011 protesty przeciw autorytarnym rządom Baszara al-Assada przerodziły się w wojnę domową trwającą do dzisiaj. Według informacji Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka w działaniach wojennych zginęło już ponad 115 tys. osób.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 03 października 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2013-09-29 15:41 Bp Jan Styrna ustanowił nowe sanktuarium

Biskup Jan Styrna podjął decyzję o ustanowieniu nowego sanktuarium – Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy kościele redemptorystów pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Elblągu. Uroczystość ustanowienia odbędzie się 19 października.

– Maryja obdarowana przez Boga szczególnym uczestnictwem w Bożej Świętości, w dziele odkupienia ludzi, wywyższona w chwale niebios nieustannie troszczy się o każdego człowieka, o każde swoje dziecko – napisał biskup elbląski w liście pasterskim skierowanym do wiernych.

Bp Styrna zwrócił szczególną uwagę na rolę sanktuarium w umacnianiu wiary i kształtowaniu życia duchowego wiernych.– Sanktuarium ma też być szczególnym ośrodkiem promieniowania religijnego przez gorliwe głoszenie Słowa Bożego, żywą i rozwiniętą liturgię, posługę sakramentalną, rozmodlenie – zauważył bp Styrna.

W diecezji elbląskiej znajduje się już Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. Związane jest ono z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem. Na obrazie, w dolnej części widzimy też pielgrzymów, których prowadzą św. Dominik i św. Jacek z Różańcem w ręku. Obraz pochodzi z XVII wieku. Przy nim rozwijało się Bractwo Różańca Najświętszej Maryi Panny. Zachowane Księgi Bractwa zawierają nazwiska kilku tysięcy członków. Obraz zasłynął łaskami w szerokiej okolicy.

Zapraszając wiernych do uczestnictwa w uroczystości religijnej w dniu ustanowienia sanktuarium, bp elbląski wyraził nadzieję, że wśród Ludu Bożego rozpowszechni się i umocni przywiązanie do odmawiania Różańca Świętego oraz „do tworzenia róż Żywego Różańca, które łączą serca w miłości do Maryi i swą modlitwą uruchamiają moce Boże.”

Uroczystość ustanowienia Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w maryjnej świątyni redemptorystów w Elblągu rozpocznie wspólna modlitwa różańcowa o godz. 10.30. Po niej podczas uroczystej Mszy św. bp Styrna dokona poświęcenia bocznej kaplicy ku czci bł. Jana Pawła II oraz ogłosi świątynię Sanktuarium MBNP.

Wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy został namalowany na desce z drewna cedrowego o wymiarach 54 cm x 41,5 cm. Na przestrzeni wieków otrzymał dwa główne tytuły: Matka Boża Bolesna oraz Matka Boża Nieustającej Pomocy. Autorstwo obrazu przypisywane jest mnichowi bazyliańskiemu – S. Lazzaro. Niektóre źródła mówią, iż został namalowany w IX wieku na Krecie, inne zaś datują go na wiek XII i wywodzą z Bizancjum lub nawet z klasztoru Chilandar na świętej Górze Athos.

Według legendy do Europy przywiózł go bogaty kupiec. W czasie podróży statkiem, gdy na morzu rozszalał się sztorm, człowiek ten wyjął obraz ze skrzyni i pokazał przerażonym podróżnym. Ich modlitwy do Matki Bożej ocaliły statek z nieuchronnej katastrofy. Po przybyciu do Rzymu ikona została umieszczona w kościele św. Mateusza. W dobie napoleońskiej obraz zaginął. Po ponad pół wieku odnalazł go redemptorysta o. Michał Marchi. W 1865 roku papież Pius IX powierzył cudowny wizerunek redemptorystom, mówiąc: "Sprawcie, aby ten obraz poznano na całym świecie i aby się w nim rozmiłowano."

Obraz przedstawia Maryję, która na lewym ręku podtrzymuje Dzieciątko. Pan Jezus, pochylając się ku Matce obiema rękoma trzyma się Jej prawej dłoni, a równocześnie z niepokojem patrzy w dal. Obok Archaniołowie ukazują narzędzia męki: Gabriel trzyma krzyż i gwoździe, Michał – włócznię, trzcinę, gąbkę oraz naczynie z octem. Na twarzy Matki Bożej – ból, a równocześnie matczyna troska o wszystkie Jej dzieci i gotowość niesienia im pomocy. W centrum obrazu są splecione dłonie Jezusa i Maryi. Palce Matki wskazują na Jej Syna – ukazują Go jako Zbawiciela, naszą Drogę, Prawdę i Życie.

Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest dziś najbardziej rozpowszechnionym w świecie obrazem Maryjnym. Została umieszczona w kościele redemptorystów pw. św. Alfonsa Liguoriego w Rzymie (nieopodal bazyliki Santa Maria Maggiore). 23 czerwca 1867 roku odbyła się uroczysta koronacja obrazu, zaś w roku 1876 ustanowiono święto Błogosławionej Dziewicy Maryi pod wezwaniem Nieustającej Pomocy na dzień 27 czerwca.
paz / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 29 września 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2013-09-27 18:06 Pasłęk: zakończyły się Warsztaty Muzyki Liturgicznej

Pod hasłem „Credo in unum Deum” odbyły się Warsztaty Muzyki Liturgicznej dla śpiewaków, kantorów, chórzystów i organistów diecezji elbląskiej. W trzydniowych zajęciach uczestniczyło ponad 140 osób.

– W naszej pracy skupiliśmy się na ćwiczeniach dotyczących instrumentu głosowego, emisji głosu oraz estetyki wokalnej – powiedział KAI ks. dr Piotr Towarek z Elbląga, muzykolog i jeden z organizatorów warsztatów. – Położyliśmy także nacisk na ćwiczenia fizyczne pomagające rozwijać mięśnie pracujące podczas śpiewu oraz na dobór repertuaru śpiewów liturgicznych – podkreślił ks. Towarek.

W spotkaniu miłośników śpiewania większość stanowiła młodzież na co dzień mieszkająca nie tylko w Elblągu czy Pasłęku, ale również w pobliskich wioskach. Organizatorzy zauważają coraz większe zainteresowanie tego typu inicjatywami w małych środowiskach.

– Chciałbym gorąco podziękować zwłaszcza proboszczom z wiejskich parafii, którzy pomogli swoim parafianom dotrzeć na nasze zajęcia, ale także – i to szczególnie cenne – sfinansowali pobyt parafialnych scholi i chórów w Pasłęku – zaznaczył ks. Piotr Towarek. – Bardzo cieszy nas też udział licznej grupy mężczyzn /ok. 40 osób/, gdyż panów trudniej namówić do śpiewania podczas obrzędów liturgicznych – stwierdził organizator warsztatów.

Uczestnikom towarzyszyła orkiestra kameralna „Capella Sancti Nicolai”, której założycielem i dyrygentem jest ks. Towarek, działająca od 1999 roku w elbląskiej szkole muzycznej.

Drugim prowadzącym zajęcia był ks. Grzegorz Mocarski, muzykolog pracujący w Misyjnym Seminarium Duchownym w Pieniężnie i organista w katedrze św. Jakuba w Olsztynie.

Uczestnicy warsztatów zaprezentują się podczas uroczystości zakończenia Roku Wiary w katedrze elbląskiej 23 listopada.

Organizatorami projektu byli: ks. Jan Sindrewicz - proboszcz parafii św. Józefa w Pasłęku, Akcja Katolicka przy parafii św. Józefa w Pasłęku, Chór parafii św. Józefa w Pasłęku "Carmen Gregorianum", ks. dr Piotr Towarek - Delegat Biskupa Elbląskiego ds. muzyki kościelnej.
pp / Pasłęk
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 27 września 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2013-09-16 11:01 Zielonka Pasłęcka: Dożynki Diecezjalne z relikwiami świętych i błogosławionych

Zakończyły się dwudniowe uroczystości dożynkowe w Sanktuarium Jezusa Miłosiernego w Zielonce Pasłęckiej. Podczas uroczystej Mszy św. 15 września biskup elbląski Jan Styrna dokonał poświęcenia odnowionego kościoła oraz przekazał sanktuarium relikwie świętych i błogosławionych: Andrzeja Boboli, Urszuli Ledóchowskiej, Anieli Salawy i Marceliny Darowskiej. W ostatniej chwili dotarły również relikwie św. Rafała Kalinowskiego i bł. Piotra Frassatiego, patrona studentów, młodzieży i ludzi gór.

Bp Styrna, zwracając się do rolników docenił trud ich pracy, której owoce wszyscy spożywamy. Przedstawił także sylwetki świętych i błogosławionych, których relikwie odtąd będą czczone w tamtejszym sanktuarium, a na koniec polecił wszystkich Jezusowi Miłosiernemu.

Biskup elbląski poświęcił płody rolne oraz wieńce żniwne, które przyniosły delegacje rolników z różnych parafii, na czele ze starostami tegorocznych dożynek – Agnieszką i Wilhelmem Juniewiczami z Gołąbek, właścicielami dużego gospodarstwa rolnego.

– Cieszę się bardzo, że dopisała pogoda – powiedział KAI ks. kanonik Czesław Drężek, proboszcz i kustosz sanktuarium. – Cały tydzień padał deszcz, a dzisiaj się rozpogodziło. Myślę, że jest to znak naszej prawdziwej wiary, bo człowiek, który się modli a nie wierzy, nie przynosi owoców – podkreślił ks. kanonik.

– Największą radością jest fakt, że nasze sanktuarium wzbogaciło się o kolejne relikwie świętych i błogosławionych, o których wstawiennictwo u Boga zabiegamy w codziennych modlitwach – podkreślił ks. Drężek. – Mamy już 26 relikwii w naszej świątyni.

W tegorocznych dożynkach udział wzięło kilkuset wiernych nie tylko z diecezji elbląskiej, ale także z diecezji ościennych – warmińskiej, gdańskiej i pelplińskiej. W uroczystościach uczestniczyły również siostry zakonne – urszulanki, niepokalanki, terezjanki i samarytanki.

Po uroczystościach religijnych na gości i wiernych czekała tradycyjna agapa.

Parafia w Zielonce Pasłęckiej została erygowana w 1506 roku, reerygowana po II wojnie światowej w 1962 roku. Obecny kościół parafialny św. Jana Chrzciciela został zbudowany w latach 1778-1792. W 1987 roku biskup warmiński Edmund Piszcz intronizował w kościele św. Jana Chrzciciela w Zielonce Pasłęckiej cudowny obraz Pana Jezusa Miłosiernego oraz wydał dekret, w którym napisał m.in.: „Dla pogłębienia wiary i umocnienia świętości ludu Bożego ustanawiam niniejszy kościół parafialny w Zielonce Pasłęckiej diecezjalnym sanktuarium Jezusa Miłosiernego”. Coraz liczniej przybywających pielgrzymów przyciąga, obok cudownego obrazu, Golgota wybudowana z polnych kamieni obok kościoła w latach 1986-87. W pobliżu świątyni znajduje się również grota Matki Bożej z Lourdes.

Początki obrazu Chrystusa przedstawionego jako Król Boleści są tajemnicze. Niedawne badania konserwatorskie potwierdziły, że wizerunek pochodzi z początku XVII wieku, a jego autor jest nieznany. Przez kilka stuleci obraz odbierał cześć w Tarnorudzie na Podolu, czyli na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej. Niezwykły wizerunek został namalowany olejnymi farbami na płótnie o wymiarach 69,5 x 54 cm. Obydwiema dłońmi cierpiący Jezus ukazuje ranę na prawym boku zadaną Mu włócznią przez żołnierza. Na dole obrazu, na szarfie ze srebrnej blachy wypisane są słowa: „Lud się do Ciebie w potrzebie ucieka. Jezu, od Ciebie miłosierdzia czeka. Roku 1773”.

Po wybuchu rewolucji październikowej nastały ciężkie czasy dla ludzi wierzących, zwłaszcza zaś dla katolików zamieszkałych na terenach Związku Radzieckiego. Ówczesny proboszcz Tarnorudy, przeczuwając najgorsze, postanowił w 1920 roku wywieźć obraz do Tarnopola. Wkrótce inny kapłan zawiózł obraz do Krakowa, gdzie znalazł schronienie w kościele św. Kazimierza. Po dziewięciu latach Tułacz Tarnorudzki udał się w dalszą drogę. Na desce przytwierdzonej do obrazu wypisano ręcznie trasę podróży: „We wrześniu 1929 roku obraz ten przewieziony z Krakowa do katedry łuckiej. W uroczystej procesji przeniesiony z łuckiej katedry do kościoła w Rożyszczach”.

W 1945 roku parafianie z Rożyszcz musieli opuścić swoje strony rodzinne i szukać nowego miejsca na ziemi. Owym nowym miejscem Wołyniaków stała się wieś Zielonka Pasłęcka. Ostatni proboszcz Rożyszcz przywiózł obraz go do Malborka. Po jego śmierci w 1950 roku ślad po wizerunku zaginął.

Po prawie trzydziestu latach cudowny obraz odnalazł się – był w klasztorze sióstr terezjanek w Ostródzie. Po kolejnych 7 latach, dzięki staraniom ks. Czesława Drężka – obecnego proboszcza z Zielonki Pasłęckiej, Tarnorudzki Jezus zawitał u „swoich”, gdzie po dzień dzisiejszy odbiera cześć.
paz / Zielonka Pasłęcka
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 16 września 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2013-09-14 16:13 Zielonka Pasłęcka: rozpoczynają się Dożynki Diecezjalne

Nieszporami i Mszą św. w intencji powołań, odprawioną przez bpa pomocniczego Józefa Wysockiego, rozpoczną się dzisiaj o godz. 18.30 w Sanktuarium Chrystusa Miłosiernego w Zielonce Pasłęckiej Dożynki Diecezjalne połączone z odpustem parafialnym. W niedzielę podczas Mszy św. o godz. 12.00 bp Jan Styrna poświęci odnowiony kościół i przekaże relikwie św. Andrzeja Boboli, św. Urszuli Ledóchowskiej, bł. Anieli Salawy i bł. Marceliny Darowskiej.

Sanktuarium Chrystusa Miłosiernego powita rolników, hodowców i pszczelarzy, którzy będą dziękować Bogu za tegoroczne plony, uczestnicząc w nieszporach, Mszy św., Apelu Jasnogórskim, Drodze Krzyżowej i adoracji.

W niedzielę podczas Mszy św. o godz. 12.00 bp Jan Styrna poświęci odnowiony kościół i przekaże relikwie św. Andrzeja Boboli, św. Urszuli Ledóchowskiej, bł. Anieli Salawy i bł. Marceliny Darowskiej. Po uroczystej Sumie nastąpi poświęcenie wieńców dożynkowych.

Starościną i Starostą tegorocznych Dożynek Diecezjalnych są Pani Agnieszka i Wilhelm Juniewiczowie z Gołąbek. Pan Juniewicz został odznaczony w trakcie sesji Rady Miejskiej w Pasłęku w dniu 8 lutego 2013 r. odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” nadaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W niedzielę podczas Mszy św. o godz. 12.00 bp Jan Styrna poświęci odnowiony kościół i przekaże relikwie św. Andrzeja Boboli, św. Urszuli Ledóchowskiej, bł. Anieli Salawy i bł. Marceliny Darowskiej.

Św. Andrzej Bobola urodził się 30 listopada 1591 r. w Strachocinie koło Sanoka. Pochodził ze szlacheckiej rodziny, bardzo przywiązanej do religii katolickiej. W wieku 20 lat wstąpił do jezuitów w Wilnie. Po dwóch latach nowicjatu złożył śluby proste. Studiował filozofię na Akademii Wileńskiej, kończąc studia z wynikiem dobrym. Jako kleryk został przeznaczony do jednego z kolegiów do pracy pedagogicznej. Po dwóch latach nauczania młodzieży najpierw w Brunsberdze (Braniewie) a potem w Pułtusku, wrócił na Akademię Wileńską na dalsze studia teologiczne, które ukończył święceniami kapłańskimi (12 marca 1622 r.). W latach 1623-1624 był rektorem kościoła, kaznodzieją, spowiednikiem, misjonarzem ludowym i prefektem bursy dla ubogiej młodzieży w Nieświeżu. Jako misjonarz Andrzej obchodził zaniedbane wioski, chrzcił, łączył sakramentem pary małżeńskie, wielu grzeszników skłonił do spowiedzi, nawracał prawosławnych. Schwytany przez Kozaków, straszliwie torturowany, został zamordowany 16 maja 1657 roku. Beatyfikowany 30 października 1853 roku. Kanonizowany 17 kwietnia 1938 roku w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego przez Piusa XI. W kwietniu 2002 r. watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, przychylając się do prośby Prymasa Polski kard. Józefa Glempa, nadała św. Andrzejowi Boboli tytuł drugorzędnego patrona Polski.

Julia Maria Ledóchowska urodziła się w wielodzietnej rodzinie hrabiowskiej 17 kwietnia 1865 r. w Loosdorf koło Wiednia. Była rodzoną siostrą Marii Teresy Ledóchowskiej, powszechnie nazywanej matką czarnej Afryki, założycielki sióstr klawerianek, beatyfikowanej przez Pawła VI w 1975 roku. Julia Maria kształciła się w Instytucie Najświętszej Maryi Panny prowadzonym przez Panie Angielskie w austriackim Sankt Polten. W roku ukończenia nauki przybyła wraz z rodziną do nabytego przez ojca majątku w Lipnicy Murowanej koło Bochni.

Jako 21-letnia dziewczyna wstąpiła do klasztoru urszulanek w Krakowie i w dniu obłóczyn, 17 kwietnia 1887 r., przyjęła zakonne imię Maria Urszula. Pierwszą profesję zakonną złożyła 28 kwietnia 1889 roku. Następnie pracowała w krakowskim internacie sióstr. W 1904 roku jako przełożona domu kierowała internatem. Dwa lata później założyła pierwszy na ziemiach polskich internat dla studentek szkół wyższych.

Swoje powołanie do wychowania młodzieży i opieki nad nią odkryła jeszcze w nowicjacie. W 1907 r. z błogosławieństwem papieża Piusa X, z dwiema siostrami, w świeckim stroju wyjechała do pracy dydaktycznej w Petersburgu. Objęła tam kierownictwo zaniedbanego polskiego internatu i liceum św. Katarzyny. Następnie przeniosła się do Finlandii, gdzie otworzyła gimnazjum dla dziewcząt.

Podczas I wojny światowej apostołowała w krajach skandynawskich, wygłaszając odczyty o Polsce, organizowała pomoc dla osieroconych polskich dzieci. Jednocześnie nie zaniedbywała swego zgromadzenia, rozrastał się nowicjat i dom zakonny w Szwecji. Pod koniec wojny Urszula Ledóchowska przeniosła go do Danii, gdzie założyła również szkołę i dom opieki dla dzieci polskich. W roku 1920 Urszula wróciła do Polski. Osiedliła się w Pniewach koło Poznania, gdzie - z myślą o pracy apostolskiej w nowych warunkach - założyła zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, zwane urszulankami szarymi. Umarła 29 maja 1939 r. w Rzymie. Tam też została pochowana w domu generalnym mieszczącym się przy via del Casaletto. Beatyfikowana przez Jana Pawła II 20 czerwca 1983 roku w Poznaniu. W 1989 zachowane od zniszczenia ciało bł. Urszuli zostało przewiezione z Rzymu do Pniew i złożone w kaplicy domu macierzystego. 18 maja 2003 roku, w dniu swoich 83. urodzin, Jan Paweł II ogłosił ją w Rzymie świętą.

Aniela Salawa urodziła się 9 września 1881 r. w wielodzietnej, ubogiej rodzinie chłopskiej w Sieprawie pod Krakowem. Jej rodzice byli bardzo pobożni, a matka mimo wielu zajęć i obowiązków nie zaniedbywała wspólnej modlitwy rodzinnej, głośnego czytania książek i czasopism religijnych. Ukończyła jedynie dwie klasy szkoły elementarnej, ponieważ musiała pomagać matce przy gospodarstwie. Jako młoda dziewczyna, jesienią 1897 r. udała się do Krakowa, gdzie podjęła pracę jako służąca. Po śmierci swojej siostry zdecydowała się na złożenie ślubu dozgonnej czystości.

W 1900 r. przystąpiła do Stowarzyszenia Sług Katolickich św. Zyty, którego zadaniem było niesienie pomocy służącym. Wywierała bardzo silny wpływ na otoczenie. Dzieliła się pożywieniem i pieniędzmi z biedniejszymi od siebie. Garnęły się do niej zwłaszcza najmłodsze służące, dla których była matką i przyjaciółką.

W 1912 r. Aniela Salawa wstąpiła do III zakonu św. Franciszka i złożyła profesję. Zafascynowana duchowością Biedaczyny z Asyżu, okazywała niezwykłą wrażliwość na działanie Ducha Świętego. Modlitwa umacniała ją w cierpliwym dźwiganiu codziennego krzyża. Wszelkie urazy i poniżenia składała w ofierze Bogu za grzeszników.

Umiała przebaczać i odpłacać dobrem za zło. W czasie I wojny światowej - mimo że bardzo pogorszył się jej stan zdrowia, nasiliły się dolegliwości płuc i żołądka - pomagała w krakowskich szpitalach, niosąc pomoc i wsparcie rannym żołnierzom. Opiekowała się także jeńcami wojennymi. W 1916 r. podupadła jednak na zdrowiu tak, że konieczna stała się hospitalizacja. Po wypisaniu ze szpitala nie mogła już podjąć pracy zarobkowej. Ostatnie pięć lat życia spędziła w nędzy, z pogodą ducha dźwigając krzyż choroby.

Swoje cierpienia ufnie ofiarowała Chrystusowi jako wynagrodzenie za grzechy świata. W tym czasie wiele też modliła się, czytała, rozmyślała. Obdarzona została przeżyciami mistycznymi. Zmarła na gruźlicę 12 marca 1922 r. w krakowskim szpitalu św. Zyty. Umierała samotnie, opuszczona przez wszystkich, wśród straszliwych cierpień, ale w głębokim zjednoczeniu z Chrystusem jako tercjarka franciszkańska. Beatyfikowana została 13 sierpnia 1991 r. przez Jana Pawła II na krakowskim Rynku.

Marcelina Darowska urodziła się 16 stycznia 1827 r. w Szulakach w rodzinie ziemiańskiej. Od dzieciństwa myślała o życiu zakonnym; jednak zgodnie z wolą ojca w wieku 22 lat wyszła za mąż za Karola Darowskiego. Wkrótce urodziła syna i córkę. Obowiązki żony i matki wypełniała wzorowo, nie pamiętając o sobie. Po trzech latach małżeństwa jej mąż zmarł nagle na tyfus, w rok później zmarł ich maleńki synek. W celach leczniczych wyjechała za granicę.

W Rzymie w czasie modlitwy zrozumiała, że jest wezwana do stworzenia zgromadzenia o charakterze wychowawczym. Jej ojcem duchowym był o. Hieronim Kajsiewicz. To on zapoznał ją z Józefą Karską, która także myślała o założeniu nowego zgromadzenia. Niestety, choroba córki Marceliny zmusiła ją do powrotu na Podole. Podjęła tu pracę społeczno-oświatową, pomagała chłopom w usamodzielnieniu się po uwłaszczeniu.

Mając 27 lat związała się w Rzymie prywatnymi ślubami ze zgromadzeniem tworzącym się wokół o. Hieronima i Józefy Karskiej. W 1863 r., po śmierci Józefy, została przełożoną nowej wspólnoty. Pius IX, błogosławiąc temu dziełu, powiedział: "To zgromadzenie jest dla Polski". W tym samym roku matka Marcelina przeniosła Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (niepokalanek) do Jazłowca (obecnie Ukraina). Otworzyła tam zakład naukowo-wychowawczy dla dziewcząt, który wkrótce stał się ośrodkiem polskości na terenie zaborów. Starała się nie tylko uczyć, ale przede wszystkim kształtować młode dziewczęta, aby mogły potem stać się dojrzałymi kobietami, żonami i matkami, zaangażowanymi w sprawy narodu i Kościoła. Z czasem powstały placówki w Jarosławiu, Niżnowie, Nowym Sączu i Słonimie.

W 1907 r. Marcelina wysłała siostry do nowego zakładu w Szymanowie, niedaleko Warszawy. Uzyskanie od rządu carskiego pozwolenia na otwartą pracę u wrót stolicy graniczyło z cudem. Zgoda jednak nadeszła. Obecnie w Szymanowie znajduje się dom generalny zgromadzenia. Marcelina zmarła 5 stycznia 1911 r. w Jazłowcu. Pozostawiła po sobie 144 tomów maszynopisów; stworzyła polską terminologię mistyczno-ascetyczną o zabarwieniu romantycznym. Beatyfikował ją w Rzymie Jan Paweł II 6 października 1996 r.
paz / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 14 września 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2013-09-01 17:21 Bp Styrna w rocznicę wybuchu II wojny światowej: wybór agresji i nienawiści to droga do urojonej wielkości

Trwają obchody 74. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Biskup elbląski Jan Styrna przewodniczył Mszy św. i wygłosił homilię w kościele św. Floriana w Szymankowie na Żuławach, gdzie 1 września 1939 roku Niemcy zamordowali polskich kolejarzy i celników oraz członków ich rodzin.

- Wybieranie przez człowieka agresji, pogardy i nienawiści to droga do urojonej wielkości – mówił bp Styrna. – Poniżanie godności człowieka, zanegowanie wartości i zasad moralnych, niszczenie życia ludzkiego, zniewolenie ludzi i całych narodów wynikają z pychy człowieka, a pycha jest chorobą wyrastającą z nasienia zła, z zakłamania, z fałszywego obrazu siebie i rzeczywistości wokół nas – podkreślał.

Bp Styrna przypomniał słowa Jana Pawła II, który w liście na Światowy Dzień Pokoju w 1999 roku napisał, że każda wojna jest klęską wszelkiego autentycznego humanizmu, czyli tego, co stanowi o szczególnej wartości i wielkości człowieka. Wojna jest porażką ludzkości, która nie potrafiła znaleźć rozwiązania konfliktów, nie potrafiła się porozumieć, mimo że Bóg obdarzył człowieka rozumem i zdolnością życia w zgodzie i miłości.

Biskup elbląski zwrócił uwagę, że zło szerzy się tam, gdzie nie ma wiary. Odwołując się do encykliki papieża Franciszka „Lumen fidei” (Światło wiary), zaapelował o miejsce wiary w społeczeństwie.

– Wiara nie jest sprawą prywatną. Człowiek jest istotą społeczną i Boże światło pada nie tylko na pojedynczych ludzi, ale na całe społeczeństwo – powiedział kapłan. – Wiara jest potrzebna, aby mogło powstać braterstwo oparte na mocnym fundamencie, mające silne korzenie. Trzeba, aby ludzie czuli się dziećmi jednego Boga Ojca, który wszystkich ogarnia nieskończoną miłością – zaznaczył bp Styrna.

Składając hołd ofiarom hitlerowskiej nienawiści, które w Szymankowie nagle i niespodziewanie utraciły swe życie służąc do końca Polsce, bp Styrna ostrzegł przed okropnościami wojny nie tylko militarnej, ale również technologicznej, niszczącej życie rodzinne i społeczne.

– Wojna to niszczenie człowieka – stwierdził biskup. – Dzisiejsza technika niesie wiele dóbr i korzyści, jest narzędziem dobrej działalności, ale z drugiej strony jest często tym, co człowieka deprawuje i ukazuje zło jako normalny styl ludzkiego życia – zaznaczył.

Po uroczystościach religijnych, nastąpił przemarsz pod pomnik Pomordowanych Kolejarzy i Celników, gdzie odmówiono apel poległych, a kompania reprezentacyjna 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku oddała salwę honorową.

Przedstawiciele Służby Celnej na czele z Jackiem Kapicą, władze spółek kolejowych oraz związkowcy złożyli wieńce i wiązanki kwiatów. W uroczystościach uczestniczyli członkowie rodzin zamordowanych Polaków oraz mieszkańcy Szymankowa.

Szymankowo to wieś położona w województwie pomorskim, w powiecie malborskim, w gminie Lichnowy przy trasie linii kolejowej Tczew-Malbork i na obszarze Wielkich Żuław Malborskich. Do 1 września 1939 miejscowość była częścią niemiecko-polskiego kolejowego węzła granicznego. 1 września 1939 tutejsi kolejarze i celnicy zatrzymali niemiecki pociąg pancerny, mający podstępnie zaatakować stację kolejową w polskim Tczewie, kierując go na ślepy tor. Uniemożliwiono przez to kontynuowanie operacji przeciwko polskiej załodze mostu. Dzięki temu żołnierzom polskim udało się wysadzić w powietrze most kolejowy i pokrzyżować plany ataku niemieckiego. W odwecie Niemcy rozstrzelali 40 osób - 21 kolejarzy i celników oraz ok. 20 członków ich rodzin. Na pamiątkę czynu bohaterskich Polaków wzniesiono pomnik, przy którym co roku w rocznicę 1 września organizowane są uroczystości upamiętniające to wydarzenie.
pp / Szymankowo
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 01 września 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2013-08-29 15:41 Szymankowo: uroczystości patriotyczno–religijne w rocznicę wybuchu II wojny światowej (zapowiedź)

Msza św. pod przewodnictwem biskupa elbląskiego Jana Styrny, apel poległych i złożenie kwiatów pod pomnikiem pomordowanych przez hitlerowców polskich celników i kolejarzy to główne punkty obchodów 74. rocznicy wybuchu II wojny światowej, które odbędą się 1 września w Szymankowie oraz w Malborku i Tczewie.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 9.00 w Malborku przy pomniku w Alei Celników Polskich. Modlitwą, apelem poległych i złożeniem kwiatów zebrani uczczą pamięć funkcjonariuszy służby celnej, którzy jako jedni z pierwszych stanęli do walki z niemieckim najeźdźcą.

W Szymankowie w godz. 8.00–10.00 będzie możliwość zwiedzenia w lokalnej szkole izby pamięci poświęconej działalności przedwojennej Szkoły Polskiej Gdańskiej Macierzy Szkolnej.

Po Mszy św. odprawionej w kościele parafialnym św. Floriana w Szymankowie o godz. 10.30, uczestnicy obchodów rocznicowych przejdą pod pomnik upamiętniający polskich celników, kolejarzy i ich rodziny zamordowanych przez Niemców. Tam odbędzie się apel poległych i złożenie kwiatów.

Obchody zakończą się w Tczewie przy Bulwarze nad Wisłą w sąsiedztwie mostów tczewskich, które 1 września 1939 roku były areną walki Polaków z Niemcami.

Szymankowo to wieś położona w województwie pomorskim, w powiecie malborskim, w gminie Lichnowy przy trasie linii kolejowej Tczew-Malbork i na obszarze Wielkich Żuław Malborskich. Do 1 września 1939 miejscowość była częścią niemiecko-polskiego kolejowego węzła granicznego. 1 września 1939 tutejsi kolejarze i celnicy zatrzymali niemiecki pociąg pancerny, mający podstępnie zaatakować stację kolejową w polskim Tczewie, kierując go na ślepy tor. Uniemożliwiono przez to kontynuowanie operacji przeciwko polskiej załodze mostu. Dzięki temu żołnierzom polskim udało się wysadzić w powietrze most kolejowy i pokrzyżować plany ataku niemieckiego. W odwecie Niemcy rozstrzelali 40 osób - 21 kolejarzy i celników oraz ok. 20 członków ich rodzin. Na pamiątkę czynu bohaterskich Polaków wzniesiono pomnik, przy którym co roku w rocznicę 1 września organizowane są uroczystości upamiętniające to wydarzenie.

Patronat nad uroczystościami objęli: Marszałkowie Sejmu i Senatu RP, Minister Finansów, Minister Sprawiedliwości, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Związek Pracodawców Kolejowych.
pp / Szymankowo
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 29 sierpnia 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2013-08-29 14:44 Pasłęk: XI Uczta Kultur Wschodu przy współudziale grekokatolików (zapowiedź)

Jedenasta edycja Uczty Kultur Wschodu odbędzie się w najbliższą sobotę 31 sierpnia w Pasłęku. W programie znajdą się koncerty zespołów muzycznych, pokazy kozackiej sztuki walki oraz możliwość poznania i degustacji specjałów kuchni ukraińskiej. W organizację imprezy zaangażowała się miejscowa parafia greckokatolicka.

– Ukraińcy wspólnie z Polakami i przedstawicielami innych mniejszości narodowych tworzą historię i dzień dzisiejszy tej ziemi, a jednocześnie nie zapominają o swoich korzeniach, kultywują tradycję przodków, dbają o rozwój języka i kultury – powiedział KAI ks. mitrat Andrzej Sroka, proboszcz pasłęckiej parafii greckokatolickiej.

– Chęć podzielenia się tym z sąsiadami sprawiła, że jedenaście lat temu narodził się pomysł organizacji uroczystości, której przyświeca idea integracji kilku narodowości zamieszkujących jedno terytorium. Sądzę, że Uczta Kultur Wschodu wpisała się na stałe w kalendarz wydarzeń kulturalnych ziemi pasłęckiej – podkreślił duchowny.

W części muzycznej wystąpią zespoły Krupa Band, Hajdamaki, Hoyraky i Hopak. To grupy znane na scenie folkowej. Haydamaky to jeden z najpopularniejszych zespołów na Ukrainie, od lat bardzo dobrze znany również polskiej publiczności. Styl muzyczny zespołu to połączenie muzyki etnicznej wielu regionów Ukrainy i rockowego uderzenia. Członkowie grupy Hoyraky działają na Podlasiu, a w swojej twórczości umiejętnie łączą tradycyjne ukraińskie piosenki ludowe z elementami współczesnych rytmów. Z kolei Hopak z Olsztyna proponuje muzykę w stylu ska i rocka w połączeniu z ukraińskim folkiem.

Atrakcją tegorocznej Uczty będzie pokaz bojowego hopaka, czyli sztuki walki w wykonaniu kozaków z Ukrainy. Kozacy również przygotują i zaproszą gości na kulisz – ich tradycyjne danie, będące połączeniem kaszy z mięsem i warzywami, gotowane w ogromnym kotle nad paleniskiem.

Mniejszość ukraińska w Pasłęku liczy około tysiąca osób. W imprezie biorą udział również mniejszości niemiecka i białoruska.

Impreza rozpocznie się o godz. 15.00 w Parku Ekologicznym w Pasłęku.

Uczta jest wspólnym przedsięwzięciem Parafii Greckokatolickiej w Pasłęku, tamtejszego koła Związku Ukraińców w Polsce, Burmistrza Pasłęka oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 29 sierpnia 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2013-08-12 10:37 Elbląg: pielgrzymi dotarli na Jasną Górę

Pod hasłem „Uwierz w Boga, On wierzy w Ciebie” zakończyła się 11 sierpnia 21. elbląska pielgrzymka na Jasną Górę. Kilkuset pielgrzymów na wałach klasztoru przywitali podprzeor sanktuarium o. Łukasz Buzun i biskup elbląski Jan Styrna.

- Chciałbym zaprosić was wszystkich do uczestnictwa w Eucharystii z tą świadomością obecności naszej najlepszej Matki, która przewodniczy nam w wierze – mówił o. Buzun. – Eucharystia i sakrament pokuty odnawiają w nas łaskę Chrztu św., na nowo łączymy się z Bogiem – podkreślił zakonnik.

Elbląscy pątnicy uczestniczyli we Mszy św. pod przewodnictwem bpa Styrny oraz w czuwaniu nocnym przed Cudownym Obrazem Madonny Częstochowskiej.

W homilii bp Styrna wskazał na potrzebę życia w świetle wiary: „Trzeba nam, aby wszystkie dziedziny naszego życie przenikała wiara i rozjaśniała je, i żebyśmy się nie lękali tego. Pan Jezus mówi uczniom Jestem z wami, On jest z nami, On Wszechmogący, On Zmartwychwstały, On Król nad wszystkie króle, On, który równocześnie jest bliskim, serdecznym nam bratem w człowieczeństwie i dzieciństwie Bożym, On Boży Syn, w tajemnicy Trójcy Świętej, ale dzięki Niemu my przybrane dzieci Boże, które mogą żyć napełnione Bogiem, napełnione łaską” – mówił biskup elbląski.

– Gdy człowiek zawierzy Bogu, to On jest najpewniejszym oparciem – podkreślił hierarcha. – Przez wiarę, którą Bóg obdarzył Abrahama, stało się tak wiele. To światło wiary jest od Boga, ono pozwala nam odkrywać rzeczywistość nadprzyrodzoną i nieogarnioną, pozwala pojmować, kim my jesteśmy, pozwala odnaleźć właściwą ścieżkę życia, którą chce nas prowadzić Bóg – zaznaczył bp Styrna.

Zwrócił uwagę, że wiara jest skarbem, a człowiek bez tego skarbu odczuwa niepokój i lęk. Wiara jest źródłem siły i motywacji do działania: „Dzięki niej nie jestem sam, jestem w kręgu Bożej miłości. Dzięki wierze w Kościele czuję się jak w rodzinie. Korzystajmy z tej siły wspólnoty” – podkreślił biskup elbląski.

– Dotarliśmy szczęśliwie do celu – powiedział KAI ks. Waldemar Maliszewski, wieloletni kierownik pielgrzymki. – Dni wypełnione codzienną modlitwą i refleksją, ale również wysiłkiem i cierpieniem fizycznym złożyliśmy w ofierze Matce Bożej – podkreślił kapłan.

Podczas pielgrzymowania niektórzy pielgrzymi składali przyrzeczenia duchowej adopcji dziecka poczętego oraz śluby czystości przedmałżeńskiej.

Elbląski szlak pątniczy liczy ponad 500 kilometrów i jest jednym z najdłuższych w Polsce.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 12 sierpnia 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2013-08-06 15:26 Elbląg: Włosi pielgrzymują do Częstochowy

Już po raz czwarty w elbląskiej pieszej pielgrzymce na Jasną Górę bierze udział grupa kilkunastu włoskich pielgrzymów. Najmłodsza Samira (28 lat) jest studentką, najstarszy Antonio (68 lat) był dyrektorem firmy, teraz już na emeryturze. W grupie wędrują jeszcze nauczyciele, inżynier i urzędniczka. Wszystkich łączy modlitwa i kontemplacja oraz wspólny cel – nawiedzenie Matki Boskiej Częstochowskiej.

– Nasza przygoda zaczęła się od kontaktu z polskimi franciszkanami w Pizie – opowiada Antonio. – Oni pomogli nam nawiązać kontakt z zakonnikami w Elblągu, którzy nas przygarnęli i tak wędrujemy w grupie franciszkańskiej, pod opieką ojca Michała Nowaka – zaznacza włoski pielgrzym.

Polska pielgrzymka nie jest jedyna, w której brał udział Antonio. Najpierw szedł do Santiago de Composteli, wędrując szlakiem św. Jakuba, a potem przyjechał do Polski.

- Idziemy, bo tak czujemy – powiedziała KAI Alessandra, która jak pozostali włoscy pątnicy wykorzystuje na pielgrzymowanie swój urlop. – Pamiętamy też, co powiedział bp Jan Styrna podczas Mszy św. w sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Oborach, że życie chrześcijanina jest nieustannym pielgrzymowaniem. Więc idziemy.

Pielgrzymi diecezji elbląskiej mają do przejścia ponad 500 km. Jest to jedna z najmłodszych, ale też najdłuższych pieszych pielgrzymek. W drodze na Jasną Górę pątnicy nawiedzają sanktuaria Maryjne w Oborach i Skępem oraz Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny w Świnicach Warckich. 11 sierpnia wchodzą na Jasną Górę.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 06 sierpnia 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2013-07-28 12:14 Bp Wysocki do pielgrzymów: Słowo Boże i Eucharystia to nogi, które zaprowadzą was na Jasną Górę

Msza św. odprawiona przez biskupa pomocniczego Józefa Wysokiego w elbląskiej katedrze św. Mikołaja zainaugurowała 21. pieszą pielgrzymkę elbląską na Jasną Górę. – Tak jak Abraham jest człowiekiem zawierzenia Bogu, tak wy powinniście być apostołami nadziei – powiedział bp Wysocki w homilii skierowanej do pątników. – Trzymając się Słowa Bożego i Eucharystii, dojdziecie do tronu Pani Jasnogórskiej. To nogi wyznaczające rytm i harmonię pielgrzymiego szlaku – zaznaczył biskup.

Ks. Waldemar Maliszewski, kierownik pielgrzymki od samego początku, podkreśla, iż cieszy go rosnąca liczba wiernych chcących wędrować do Maryi.

– W tym roku liczę na 800 osób, a może nawet nieco więcej. Największą radość sprawia mi fakt, że regularnie uczestniczą w trudzie pielgrzymowania te same osoby, którym pielgrzymowanie weszło w krew, i wciąż dołączają nowi. Z każdym rokiem jest nas coraz więcej – podkreślił w rozmowie z KAI ks. Maliszewski, który sam wędruje po raz dwudziesty czwarty.

Elbląska pielgrzymka ma charakter międzynarodowy, gdyż od kilku lat uczestniczy w niej grupa Włochów z okolic Padwy. To ich sposób na spędzenie urlopu.

W czasie wędrówki do Pani Jasnogórskiej elbląska pielgrzymka mija wiele miejsc związanych z męczeństwem świadków Ewangelii, m.in. Święty Gaj – miejsce męczeńskiej śmierci św. Wojciecha oraz zaporę wodną we Włocławku – "niemego świadka" mordu bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Pielgrzymi odwiedzają także sanktuaria maryjne w Oborach – sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i w Skępem – Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej. Trasa wiedzie również obok domu, w którym urodziła się św. Faustyna Kowalska, a pielgrzymi nawiedzają sanktuarium w Świnicach Warckich, w którym przyszła święta otrzymała sakrament chrztu świętego.

Pielgrzymi ruszają na trasę w kilku grupach. Najdłuższą trasę mają do przebycia pątnicy grupy „Żuławy”, wyruszającej z Nowego Dworu Gdańskiego 27 lipca – przed nimi 515 km. W tym samym dniu rusza także grupa „Pogezania” z Pasłęka, a kolejne z terenu całej diecezji rozpoczynają pielgrzymkowy trud w następnych dniach. Najkrócej wędrują pielgrzymi z Iławy – mają do pokonania 412 km. Pielgrzymka ma charakter „promienisty” – grupy wyruszają z różnych miejscowości, by po kilku dniach połączyć się w jedną wspólnotę w Jabłonowie Pomorskim. 11 sierpnia pątnicy wchodzą na Jasną Górę.

Do 1992 r. grupy wchodzące w skład obecnej pielgrzymki elbląskiej były grupami pielgrzymki warmińskiej. W 1993 r., po utworzeniu diecezji elbląskiej, wyruszyła na szlak pierwsza Elbląska Piesza Pielgrzymka na Jasna Górę. Nie posiadała jeszcze całkowicie oddzielnej trasy, dlatego też po kilku dniach łączyła się z pielgrzymką z Warmii. Od 1996 r. pielgrzymka elbląska kroczy własną, specjalnie przygotowaną trasą.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 28 lipca 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2013-07-05 16:10 Elbląg: inicjatywy wakacyjne

Turnusy kolonijne dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, wędrowny obóz żeglarski dla lektorów, rekolekcje Akcji Katolickiej oraz piesza i rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę - to najważniejsze propozycje wypoczynku, ale także wzbogacenia swojego życia duchowego i pogłębienia osobistej relacji z Bogiem przygotowane przez diecezję elbląską.

Ponad 200 osób weźmie udział w koloniach organizowanych przez Caritas diecezji elbląskiej. Dzieci i młodzież wypoczywać będą w diecezjalnym ośrodku w Mikoszewie, położonym nad morzem. W programie turnusów kolonijnych znajdują się wycieczki do Trójmiasta i Szymbarku, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia z policją i strażą pożarną. Młodzi ludzie poznają również tradycję i kulturę regionalną.

Od 5 do 11 lipca w sanktuarium błogosławionej Doroty w Mątowach Wielkich odbywają się rekolekcje lectio divina (w milczeniu) – oparte na wielowiekowej praktyce modlitwy słowem Bożym, sięgającym początków chrześcijaństwa. Organizatorem modlitewnego spotkania jest diecezjalna Akcja Katolicka.

Na wędrowny obóz żeglarski mają okazję wyjechać lektorzy. Organizatorzy przewidują dwa turnusy: 21-27 lipca i 28 lipca – 4 sierpnia. Trasa wiedzie szlakiem Jezioraka. Uczestnicy powinni mieć ukończone 13 lat.

Już po raz czwarty odbędzie się w dniach 5-11 sierpnia rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę. Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Na rowerze też wierzę”. Rowerowi pielgrzymi dotrą na Jasną Górę, by wspólnie z pieszą pielgrzymką pokłonić się Częstochowskiej Madonnie. XXI Elbląska Piesza Pielgrzymka wyruszy 27 lipca, jej myślą przewodnią będą słowa „Uwierz w Boga – On wierzy w ciebie”.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie diecezji http://www.diecezja.elblag.opoka.org.pl/

Organizowana jest już po raz czwarty Rowerowa Pielgrzymka z Elbląga na Jasną Górę pod hasłem: „Na rowerze też wierzę”. Jazda na rowerze staje się coraz popularniejsza w naszym społeczeństwie. Zapraszamy wszystkich miłośników dwóch kółek, którzy pragną we wspólnym pielgrzymowaniu połączyć przyjemność jazdy rowerem z wewnętrznym przeżyciem i ubogaceniem ducha. Termin pielgrzymki od 5 do 11 sierpnia 2013 roku. Dzień dotarcia na Jasną Górę pokrywa się z dniem wejścia Elbląskiej Pielgrzymki Pieszej i jest świętem całej naszej diecezji.

Szczegóły na plakacie oraz na stronie internetowej: www.stowarzyszeniesamarytanin.pl
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 05 lipca 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2013-07-01 15:18 Elbląg: Caritas organizuje turnusy kolonijne

Ponad 200 osób weźmie udział w koloniach organizowanych przez Caritas diecezji elbląskiej. Dzieci i młodzież wypoczywać będą w diecezjalnym ośrodku w Mikoszewie, położonym nad morzem.

– Nasi podopieczni pochodzą z rodzin objętych całoroczną pomocą charytatywną – powiedziała KAI Elżbieta Szechlicka, sekretarz diecezjalnej Caritas. – Nadmorski wypoczynek organizujemy od lat, a w tym roku przyjeżdża do nas również grupa młodzieży ze Świdnicy z terenów powodziowych - dodała.

W programie turnusów kolonijnych znajdują się wycieczki do Trójmiasta i Szymbarku, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia z policją i strażą pożarną. Młodzi ludzie poznają również tradycję i kulturę regionalną.

Nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwa doświadczona kadra pedagogiczna.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 01 lipca 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2013-06-24 15:50 Elbląg: Misterium światła i wody podczas nocy świętojańskiej w katedrze

Kilkaset osób uczestniczyło w misterium „Do źródeł wiary”, które odbyło się w katedrze elbląskiej podczas nocy świętojańskiej z niedzieli na poniedziałek. Ubrani na biało wierni wzięli udział w celebracji wody i światła oraz odnowili przyrzeczenia chrzcielne przy najstarszej diecezjalnej chrzcielnicy pochodzącej z roku 1387 roku.

- Cieszę się, że ta swoista paraliturgia zgromadziła wiele środowisk – powiedział w rozmowie z KAI ks. Andrzej Kilanowski, główny organizator uroczystości. – Obok naszych seminarzystów przybyli wierni z wielu elbląskich parafii także zakonnych, prowadzonych przez redemptorystów, salwatorianów i marianów. To bardzo ważne, aby pokazać naszą jedność, że jesteśmy i działamy razem – podkreślił ks. Kilanowski.

Projekcja multimedialna połączona z medytacją oraz odśpiewaniem psalmów wychwalających dzieło stworzenia stanowiły część pierwszą misterium. Brak wody i światła pokazał natomiast świat pogrążony w ciemności oznaczającej panowanie grzechu. Organizatorzy odwołali się do wizji piekła u św. Faustyny jako miejsca bez wody i bez nadziei. Tę część zakończyło uroczyste odśpiewanie Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Po procesji, podczas której Jan Chrzciciel niósł wodę, nastąpiło jej poświęcenie i odnowienie przyrzeczeń Chrztu św. przy blasku świec. Wierni otrzymali po kilka ziaren zboża na znak, że mają siać dobre ziarno symbolizujące wiarę w Chrystusa jako Tego, który jest źródłem prawdziwego życia.

- W liturgii potrzebny jest element emocjonalny, przeżyciowy, a misteria dają taką możliwość i należy to wykorzystywać. Żyjemy w czasach nowoczesnych mediów i nie bójmy się z nich korzystać, realizując nasze zadanie przyprowadzenia ludzi do Chrystusa – stwierdził ks. Kilanowski.

Oprawę muzyczną przygotował zespół występujący w ramach „Elbląskich Wieczorów Chwały” pod kierunkiem marianina ks. Rafała z parafii Wszystkich Świętych, nad projekcjami multimedialnymi czuwał ks. Wojciech Skibicki, a teksty liturgiczne prezentowali klerycy elbląskiego WSD.

Noc Świętojańska to święto obchodzone w nocy z 23 na 24 czerwca wigilię świętego Jana Chrzciciela, będące próbą zasymilowania przez katolicyzm pogańskich obrzędów związanych z letnim przesileniem słońca.

W przypadającą na 23-24 czerwca wigilię św. Jana przeprowadzano obrzęd święcenia wody. W liturgii kościelnej zastosowanie miały również sekwencje i hymny świętojańskie, które przywędrowały do Polski z Zachodu.

W kościołach chrześcijańskich jest to również okres święcenia ziół leczniczych. Z ziół obowiązkowo święcone są dziurawiec, macierzanka oraz kwiaty ogrodowe. Dziurawiec używany w ludowej medycynie i magicznych praktykach, nosił podwójną nazwę: ziela guślarskiego lub świętojańskiego. W chorobie miała także pomagać paproć trzymana w izbie. W krajach bałtyckich i skandynawskich święto Jana Chrzciciela nazywa się również „dniem lub wieczorem ziół”.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 czerwca 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2013-06-22 14:25 Elbląg: Noc Świętojańska w katedrze (zapowiedź)

Odnowienie przyrzeczeń Chrztu św. oraz celebracja wody i światła jako symboli wiary i życia to najważniejsze punkty misterium „Do źródeł wiary”, które rozpocznie się w niedzielę (23 czerwca) o godz. 22.00 w katedrze św. Mikołaja w Elblągu.

– Uroczystość będzie miała charakter misteryjny, złożony z wielu elementów: śpiew, projekcje multimedialne i głoszenie Słowa Bożego – powiedział KAI ks. dr Andrzej Kilanowski, organizator przedsięwzięcia. – Odnosząc się do pierwszych trzech dni stworzenia świata i człowieka, chcemy poprzez wodę i światło pokazać, że źródłem życia jest Bóg zwyciężający ciemności grzechu. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych to również okazja do przypomnienia sylwetki św. Jana Chrzciciela w wigilię Jego święta – podkreślił ks. Kilanowski.

Misterium „Do źródeł wiary” obejmuje trzy części: życie wynikające z wody i światła, ciemność – miejsce panowania grzechu, oraz powrót wody i światła. Dla podkreślenia tajemnicy Chrztu św. wierni powinni ubrać się na biało i przynieść świecę. Każdy otrzyma również kilka ziaren zboża na znak, że ma być siewcą wiary.

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych nastąpi przy najstarszej diecezjalnej gotyckiej chrzcielnicy pochodzącej z 1387 roku, wykonanej przez mistrza Bernhausera.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 czerwca 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2013-04-28 18:53 Elbląg: I Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Wyższych Seminariów Duchownych rozstrzygnięty

Wysoki poziom i ciekawe głosy – tak podsumował I Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Wyższych Seminariów Duchownych rektor WSD w Elblągu ks. Grzegorz Puchalski. Finał konkursu odbył się w sobotę w Elblągu. Wzięło w nim udział 24 kleryków z 13 seminariów duchownych.

W Turnieju Recytatorskim I miejsce zdobył Mateusz Łuszczykiewicz z WSD w Elblągu, II miejsce przyznano Adamowi Kowalskiemu z WSD w Płocku, a trzecia lokata przypadła br. Tomaszowi Mordziałkowi z WSD Ojców Paulinów w Krakowie. Wyróżniono także dk. Pawła Sztybera z WSD w Paradyżu oraz Kamila Smoczyka z WSD w Koszalinie. Jury dostrzegło także wyjątkowe walory literackie autorskich tekstów prezentowanych przez Jana Rzeszewicza z Gdańskiego Seminarium Duchownego.

W Turnieju Poezji Śpiewanej I miejsce zdobył Konrad Rogala z WSD w Koszalinie a wyróżnienie Szymon Chamiera-Ciemiński z Seminarium w Pelplinie. – Konkurs był świetny. Recytacje nagrodzonych kleryków na wysokim poziomie. Ciekawe głosy w turnieju poezji śpiewanej. Bardzo sympatyczna atmosfera podczas całej imprezy. Dużo pozytywnych doświadczeń, pięknych przeżyć i wzruszeń – podsumował ks. Grzegorz Puchalski, rektor WSD w Elblągu.

Klerycy recytowali zarówno klasyków polskich – Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Tuwima, jak i współczesnych nam – ks. Pasierba, ks. Twardowskiego, Jana Pawła II, Herberta, Miłosza, ale także poetów i pisarzy mniej znanych, jak Benisławska, Podhorski-Okołów czy Grochowiak. W turnieju poezji śpiewanej uczestnicy podjęli się interpretacji utworów Starego Dobrego Małżeństwa, Edyty Geppert i Grzegorza Turnaua.

Występy uczestników oceniało czteroosobowe jury w składzie: Mirosław Siedler, aktor, reżyser, dyrektor Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu – przewodniczący komisji, Anna Grabowska, filolog, wykładowca WSD w Elblągu, ks. dr Dariusz Kulecki, teolog moralista, norwidolog, wykładowca WSD w Elblągu oraz Ryszard Skotnicki, muzyk.

Nagrody i wyróżnienia wręczał bp Jan Styrna, ordynariusz elbląski, patron honorowy Konkursu. W czasie uroczystej gali oprawę muzyczną zapewnił ks. dr Piotr Towarek wraz z Chórem seminaryjnym i orkiestrą kameralną Capella Sancti Nicolai złożoną z uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu.

Sobotnie oficjalne przesłuchania konkursowe poprzedziło piątkowe spotkanie integracyjne. W jego ramach odbył się wykład „ABC recytacji” dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu Niny Dziwniel-Stępki. Klerycy mogli także wysłuchać poezji w wykonaniu Mirosława Siedlera. W sobotę przed Koncertem Galowym klerycy zwiedzali Zamek w Malborku.

I Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Wyższych Seminariów Duchownych zorganizowało Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Elblągu oraz seminaryjną Fundacją „Amicus”.
pr / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 28 kwietnia 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT