Znaleziono depesz: 298
2013-06-24 15:50 Elbląg: Misterium światła i wody podczas nocy świętojańskiej w katedrze

Kilkaset osób uczestniczyło w misterium „Do źródeł wiary”, które odbyło się w katedrze elbląskiej podczas nocy świętojańskiej z niedzieli na poniedziałek. Ubrani na biało wierni wzięli udział w celebracji wody i światła oraz odnowili przyrzeczenia chrzcielne przy najstarszej diecezjalnej chrzcielnicy pochodzącej z roku 1387 roku.

- Cieszę się, że ta swoista paraliturgia zgromadziła wiele środowisk – powiedział w rozmowie z KAI ks. Andrzej Kilanowski, główny organizator uroczystości. – Obok naszych seminarzystów przybyli wierni z wielu elbląskich parafii także zakonnych, prowadzonych przez redemptorystów, salwatorianów i marianów. To bardzo ważne, aby pokazać naszą jedność, że jesteśmy i działamy razem – podkreślił ks. Kilanowski.

Projekcja multimedialna połączona z medytacją oraz odśpiewaniem psalmów wychwalających dzieło stworzenia stanowiły część pierwszą misterium. Brak wody i światła pokazał natomiast świat pogrążony w ciemności oznaczającej panowanie grzechu. Organizatorzy odwołali się do wizji piekła u św. Faustyny jako miejsca bez wody i bez nadziei. Tę część zakończyło uroczyste odśpiewanie Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Po procesji, podczas której Jan Chrzciciel niósł wodę, nastąpiło jej poświęcenie i odnowienie przyrzeczeń Chrztu św. przy blasku świec. Wierni otrzymali po kilka ziaren zboża na znak, że mają siać dobre ziarno symbolizujące wiarę w Chrystusa jako Tego, który jest źródłem prawdziwego życia.

- W liturgii potrzebny jest element emocjonalny, przeżyciowy, a misteria dają taką możliwość i należy to wykorzystywać. Żyjemy w czasach nowoczesnych mediów i nie bójmy się z nich korzystać, realizując nasze zadanie przyprowadzenia ludzi do Chrystusa – stwierdził ks. Kilanowski.

Oprawę muzyczną przygotował zespół występujący w ramach „Elbląskich Wieczorów Chwały” pod kierunkiem marianina ks. Rafała z parafii Wszystkich Świętych, nad projekcjami multimedialnymi czuwał ks. Wojciech Skibicki, a teksty liturgiczne prezentowali klerycy elbląskiego WSD.

Noc Świętojańska to święto obchodzone w nocy z 23 na 24 czerwca wigilię świętego Jana Chrzciciela, będące próbą zasymilowania przez katolicyzm pogańskich obrzędów związanych z letnim przesileniem słońca.

W przypadającą na 23-24 czerwca wigilię św. Jana przeprowadzano obrzęd święcenia wody. W liturgii kościelnej zastosowanie miały również sekwencje i hymny świętojańskie, które przywędrowały do Polski z Zachodu.

W kościołach chrześcijańskich jest to również okres święcenia ziół leczniczych. Z ziół obowiązkowo święcone są dziurawiec, macierzanka oraz kwiaty ogrodowe. Dziurawiec używany w ludowej medycynie i magicznych praktykach, nosił podwójną nazwę: ziela guślarskiego lub świętojańskiego. W chorobie miała także pomagać paproć trzymana w izbie. W krajach bałtyckich i skandynawskich święto Jana Chrzciciela nazywa się również „dniem lub wieczorem ziół”.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 czerwca 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2013-06-22 14:25 Elbląg: Noc Świętojańska w katedrze (zapowiedź)

Odnowienie przyrzeczeń Chrztu św. oraz celebracja wody i światła jako symboli wiary i życia to najważniejsze punkty misterium „Do źródeł wiary”, które rozpocznie się w niedzielę (23 czerwca) o godz. 22.00 w katedrze św. Mikołaja w Elblągu.

– Uroczystość będzie miała charakter misteryjny, złożony z wielu elementów: śpiew, projekcje multimedialne i głoszenie Słowa Bożego – powiedział KAI ks. dr Andrzej Kilanowski, organizator przedsięwzięcia. – Odnosząc się do pierwszych trzech dni stworzenia świata i człowieka, chcemy poprzez wodę i światło pokazać, że źródłem życia jest Bóg zwyciężający ciemności grzechu. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych to również okazja do przypomnienia sylwetki św. Jana Chrzciciela w wigilię Jego święta – podkreślił ks. Kilanowski.

Misterium „Do źródeł wiary” obejmuje trzy części: życie wynikające z wody i światła, ciemność – miejsce panowania grzechu, oraz powrót wody i światła. Dla podkreślenia tajemnicy Chrztu św. wierni powinni ubrać się na biało i przynieść świecę. Każdy otrzyma również kilka ziaren zboża na znak, że ma być siewcą wiary.

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych nastąpi przy najstarszej diecezjalnej gotyckiej chrzcielnicy pochodzącej z 1387 roku, wykonanej przez mistrza Bernhausera.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 czerwca 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2013-04-28 18:53 Elbląg: I Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Wyższych Seminariów Duchownych rozstrzygnięty

Wysoki poziom i ciekawe głosy – tak podsumował I Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Wyższych Seminariów Duchownych rektor WSD w Elblągu ks. Grzegorz Puchalski. Finał konkursu odbył się w sobotę w Elblągu. Wzięło w nim udział 24 kleryków z 13 seminariów duchownych.

W Turnieju Recytatorskim I miejsce zdobył Mateusz Łuszczykiewicz z WSD w Elblągu, II miejsce przyznano Adamowi Kowalskiemu z WSD w Płocku, a trzecia lokata przypadła br. Tomaszowi Mordziałkowi z WSD Ojców Paulinów w Krakowie. Wyróżniono także dk. Pawła Sztybera z WSD w Paradyżu oraz Kamila Smoczyka z WSD w Koszalinie. Jury dostrzegło także wyjątkowe walory literackie autorskich tekstów prezentowanych przez Jana Rzeszewicza z Gdańskiego Seminarium Duchownego.

W Turnieju Poezji Śpiewanej I miejsce zdobył Konrad Rogala z WSD w Koszalinie a wyróżnienie Szymon Chamiera-Ciemiński z Seminarium w Pelplinie. – Konkurs był świetny. Recytacje nagrodzonych kleryków na wysokim poziomie. Ciekawe głosy w turnieju poezji śpiewanej. Bardzo sympatyczna atmosfera podczas całej imprezy. Dużo pozytywnych doświadczeń, pięknych przeżyć i wzruszeń – podsumował ks. Grzegorz Puchalski, rektor WSD w Elblągu.

Klerycy recytowali zarówno klasyków polskich – Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Tuwima, jak i współczesnych nam – ks. Pasierba, ks. Twardowskiego, Jana Pawła II, Herberta, Miłosza, ale także poetów i pisarzy mniej znanych, jak Benisławska, Podhorski-Okołów czy Grochowiak. W turnieju poezji śpiewanej uczestnicy podjęli się interpretacji utworów Starego Dobrego Małżeństwa, Edyty Geppert i Grzegorza Turnaua.

Występy uczestników oceniało czteroosobowe jury w składzie: Mirosław Siedler, aktor, reżyser, dyrektor Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu – przewodniczący komisji, Anna Grabowska, filolog, wykładowca WSD w Elblągu, ks. dr Dariusz Kulecki, teolog moralista, norwidolog, wykładowca WSD w Elblągu oraz Ryszard Skotnicki, muzyk.

Nagrody i wyróżnienia wręczał bp Jan Styrna, ordynariusz elbląski, patron honorowy Konkursu. W czasie uroczystej gali oprawę muzyczną zapewnił ks. dr Piotr Towarek wraz z Chórem seminaryjnym i orkiestrą kameralną Capella Sancti Nicolai złożoną z uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu.

Sobotnie oficjalne przesłuchania konkursowe poprzedziło piątkowe spotkanie integracyjne. W jego ramach odbył się wykład „ABC recytacji” dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu Niny Dziwniel-Stępki. Klerycy mogli także wysłuchać poezji w wykonaniu Mirosława Siedlera. W sobotę przed Koncertem Galowym klerycy zwiedzali Zamek w Malborku.

I Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Wyższych Seminariów Duchownych zorganizowało Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Elblągu oraz seminaryjną Fundacją „Amicus”.
pr / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 28 kwietnia 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2013-04-24 13:48 Elbląg: I Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Wyższych Seminariów Duchownych (zapowiedź)

Ponad dwudziestu kleryków weźmie udział w I Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Wyższych Seminariów Duchownych. Finał konkursu odbędzie się w Elblągu 27 kwietnia.

– W dobie komputerów i świata coraz bardziej stechnicyzowanego widzimy potrzebę kształtowania zwłaszcza u kleryków – przyszłych sług Słowa – zainteresowania poezją i literaturą piękną, budzenia ich pisarskiej twórczości, wskazania możliwości wyrażania siebie poprzez słowo pisane, mówione i śpiewane – przekonuje ks. Grzegorz Puchalski, rektor WSD w Elblągu.

W ramach konkursu proponowane są dwa turnieje: recytatorski i poezji śpiewanej. W pierwszym weźmie udział 17 kleryków. Każdy uczestnik przygotowuje dwa utwory (jeden obowiązkowo o tematyce religijnej) – poetycki, prozatorski lub kompilację tekstów. – Klerycy będą recytować zarówno klasyków polskich – Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Tuwima, jak i współczesnych nam – ks. Pasierba, ks. Twardowskiego, Jana Pawła II, Herberta, Miłosza, ale także poetów i pisarzy mniej znanych, jak Benisławska, Podhorski-Okołów czy Grochowiak. Poza wyjątkami będą to utwory polskich autorów – informuje KAI ks. Puchalski.

W turnieju poezji śpiewanej weźmie udział pięciu solistów (w tym jeden z towarzyszeniem zespołu). Uczestnicy zaśpiewają po dwa utwory. Klerycy podjęli się interpretacji utworów Starego Dobrego Małżeństwa, Edyty Geppert i Grzegorza Turnaua. Łączny czas prezentacji uczestników obu turniejów nie może przekroczyć 10 minut.

Przesłuchania odbędą się w sobotnie przedpołudnie. Jury oceniać będzie dobór repertuaru, kulturę słowa, interpretację, zgodność muzyki z tekstem oraz ogólny wyraz artystyczny. – Mamy nadzieję na dobre, sympatyczne, twórcze spotkanie w trosce o słowo – zaznacza ks. Rektor. Koncert galowy i ogłoszenie wyników będą miały miejsce w sobotę o godz. 20.00 w auli elbląskiego WSD.

W konkursie będę reprezentowane seminaria diecezjalne z Bydgoszczy, Elbląga, Gdańska, Katowic, Lublina, Łowicza, Łodzi, Pelplina, Płocka, z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, koszalińsko-kołobszeskiej oraz zielonogórsko-gorzowskiej, a także WSD Paulinów z Krakowa.

Konkurs organizowany jest przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Elblągu oraz seminaryjną Fundacją „Amicus”. Honorowy patronat nad konkursem objął bp Jan Styrna, ordynariusz elbląski.
pra / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 kwietnia 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-12-26 15:12 Bp Styrna: Kroczenie za Chrystusem może być powodem oszczerstw i prześladowania

– Krzyż jest zawsze blisko Jezusa i wszystkich Jego naśladowców. Każdy wiek po narodzeniu Chrystusa jest wiekiem męczenników – napisał biskup elbląski Jan Styrna w liście pasterskim na święto św. Szczepana, diakona i męczennika. – Także za naszych dni, jeśli naprawdę idziemy za Jezusem, będziemy cierpieć trudności i prześladowania w taki lub inny sposób. Gdy trudny czas nadejdzie, Jezus będzie u naszego boku, pomoże nam swą łaską – podkreślił biskup Styrna.

Pasterz elbląski zachęcił, aby prosić Boga o łaskę naśladowania św. Szczepana w jego odwadze, w jego radości i w jego gorliwości ogłaszania prawdy Chrystusa zwłaszcza dzisiaj, gdy świat jej nie sprzyja.

Zwrócił uwagę na różne postawy przyjmowane przez ludzi w historii Kościoła. – Czasami udręki sprawiają, że ktoś staje się tchórzliwy i chłodny w swoich relacjach z Bogiem; w innym przypadku przeciwnie, w duszach dojrzewa świętość. Zawsze widzimy tę dwojaką możliwość: te same trudności, choroby, nieporozumienia sprawiają różny efekt, zależnie od usposobienia duszy. Jeśli chcemy być świętymi, to jest oczywiste, że nasze wybory muszą być zawsze w jedności z Bogiem, pomimo wszystkich trudności – zaznaczył biskup Styrna i zaapelował do pomocy braciom i siostrom w wierze w stawianiu czoła trudnościom.

Biskup elbląski stwierdził, że misja chrześcijan wzywanych nieustannie do naśladowania Chrystusa realizuje się poprzez wytrwałość męczenników i świadków wiary, gdyż to przez nich dokonuje się dzieło ewangelizacji i uświęcenia człowieka.

Mówiąc o szczególnej roli kapłanów w tym dziele, nawiązał do słów bł. Jana Pawła II: „Bóg obiecuje swojemu ludowi, iż nie pozostawi go nigdy bez pasterzy, którzy będą go gromadzili i prowadzili”. – Wymagania stawiane kapłanom są duże. Od nich samych Chrystus oczekuje wierności i gotowości do całkowitego poświęcenia – podkreślił ordynariusz elbląski i przypomniał, że jednymi z najwierniejszych byli bł. ks. Władysław Demski, patron kapłanów diecezji elbląskiej oraz Ojciec Święty Jan Paweł II.

Udzielając pasterskiego błogosławieństwa, ksiądz biskup podziękował rodzinom, w których rodzą się powołania do kapłaństwa oraz zachęcił młodych, by mieli odwagę pójścia za Chrystusem – Dobrym Pasterzem.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 26 grudnia 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-12-21 18:12 Bp Styrna na Święta: pragniemy otworzyć Chrystusowi swą duszę

– Pragniemy otworzyć Jezusowi Chrystusowi swą duszę i całą przestrzeń naszego życia – napisał ordynariusz elbląski w życzeniach z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego, skierowanych do wiernych diecezji elbląskiej.

– Z nieskończonej miłości Ojca Niebieskiego, za sprawą Ducha Świętego, Boży Syn przyjął człowieczeństwo, stał się jednym z nas, aby dokonać naszego odkupienia, ukazać drogę do nieba i towarzyszyć nam ze swoją prawdą, miłością i mocą. Tę wielką rzeczywistość przeżywamy ze szczególną radością w Święta Bożego Narodzenia – podkreślił bp Styrna.

Pasterz kościoła elbląskiego wyraził nadzieję, że świąteczne doświadczenie bliskości serc przedłuży się na zwykłe dni życia.

– Niech w Nowym Roku 2013 Bóg darzy zdrowiem, pomyślnością, pomaga przezwyciężyć trudności i wciąż odnawia nadzieję zwycięstwa z Jego Boską pomocą – pozdrowił bp Styrna i powierzył wiernych opiece Świętej Rodziny z Nazaretu.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 21 grudnia 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-11-26 11:48 KSM diecezji elbąskiej ma nowe władze

Wybory nowych władz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży diecezji elbląskiej i zaprzysiężenie nowych członków miało miejsce 25 listopada w czasie uroczystości patronalnych organizacji - Chrystusa Króla.

W diecezjalnym zjeździe KSM w Elblągu uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Po Mszy św. obejrzeli projekcję multimedialną o działalności Stowarzyszenia przygotowana przez kleryków seminarium elbląskiego. Odbyło się również zaprzysiężenie nowych członków stowarzyszenia, wręczenie legitymacji i wybory nowych władz.

Prezesem na nową kadencję wybrano Michała Semieniuka, który działa w organizacji od 2009 roku. Jest studentem, ma 22 lata.

- Moim celem jest ożywić działalność stowarzyszenia na terenie diecezji, przeprowadzić akcję informacyjną o działalności organizacji, bo na dzisiaj sytuacja jest taka, że często nawet księża nie wiedzą co to jest KSM – powiedział w rozmowie z KAI prezes Semieniuk. – Chciałbym również nawiązać współpracę z klerykami, bo to oni jako przyszli młodzi księża mają prowadzić pracę duszpasterską i formacyjną wśród diecezjalnej młodzieży. Takim pierwszym krokiem byłoby uczestnictwo kleryków w rekolekcjach stowarzyszenia, żeby poznali samą istotę działań podejmowanych przez naszą organizację. W swoim działaniu musimy wyjść do ludzi – podkreślił Michał Semieniuk.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 26 listopada 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-11-17 19:51 Elbląg: Rusza Elbląska Szkoła Biblijna

Z inicjatywy biskupa elbląskiego Jana Styrny rusza Elbląska Szkoła Biblijna.

- Najważniejszym celem jest pogłębienie lektury Pisma Świętego – powiedział KAI ks. dr hab. Marek Karczewski, koordynator przedsięwzięcia. – Chcemy interpretować Biblię w różnych aspektach, aby pokazać jej atrakcyjność w sferze intelektualnej. Zaczynamy pierwszy rok działalności, mamy zakreślony pewien program ogólny, ale także liczę na otwartość uczestników kursu. Ich propozycję pozwolą uszczegółowić i dopracować program zajęć. Myślę, że zainaugurowany Rok Wiary to dobry czas na wgłębienie się w biblijne słowo.

Oprócz kształcenia intelektualnego organizatorzy pragną także zadbać o pogłębienie formacji duchowej, przewidują więc refleksję modlitewną i medytację Słowa Bożego.
Propozycja udziału w zajęciach skierowana jest do osób dorosłych i starszej młodzieży.

Zajęcia będą odbywały się raz w miesiącu w soboty, od listopada do czerwca. Rozpoczęcie nastąpi 17 listopada o godz. 9.00 w kościele Bożego Ciała w Elblągu, niedaleko seminarium duchownego.

Więcej informacji można uzyskać na stronie diecezji elbląskiej: http://www.diecezja.elblag.opoka.org.pl
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 17 listopada 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-11-16 09:42 Rusza Elbląska Szkoła Biblijna

Z inicjatywy biskupa elbląskiego Jana Styrny rusza Elbląska Szkoła Biblijna.

- Najważniejszym celem jest pogłębienie lektury Pisma Świętego – powiedział KAI ks. dr hab. Marek Karczewski, koordynator przedsięwzięcia. – Chcemy interpretować Biblię w różnych aspektach, aby pokazać Jej atrakcyjność w sferze intelektualnej. Zaczynamy pierwszy rok działalności, mamy zakreślony pewien program ogólny, ale także liczę na otwartość uczestników kursu. Ich propozycję pozwolą uszczegółowić i dopracować program zajęć - wyjaśnił i dodał, że "zainaugurowany Rok Wiary to dobry czas na wgłębienie się w biblijne słowo".

Oprócz kształcenia intelektualnego organizatorzy pragną także zadbać o pogłębienie formacji duchowej, przewidują więc refleksję modlitewną i medytację Słowa Bożego.

Propozycja udziału w zajęciach skierowana jest do osób dorosłych i starszej młodzieży.

Zajęcia będą odbywały się raz w miesiącu w soboty, od listopada do grudnia. Rozpoczęcie nastąpi 17 listopada o godz. 9.00 w kościele Bożego Ciała w Elblągu, niedaleko seminarium duchownego.

Więcej informacji można uzyskać na stronie diecezji elbląskiej: http://www.diecezja.elblag.opoka.org.pl
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 16 listopada 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-09-25 16:42 Bp Styrna przestrzega przed pełzającą laicyzacją

„Pełzająca laicyzacja” to zjawisko wykluczania Boga ze swego myślenia, sumienia, z życia prywatnego, rodzinnego i publicznego – napisał w liście pasterskim do wiernych biskup elbląski Jan Styrna. – To traktowanie wybiórczo prawd religijnych i zasad moralnych płynących z wiary, a przez to kwestionowanie Boga jako najwyższego Autorytetu, któremu warto i trzeba zaufać.

W liście wprowadzającym w nadchodzący Rok Wiary, który ma upływać pod znakiem Nowej Ewangelizacji, biskup zauważył, że jest ona ukierunkowana na ludzi ochrzczonych, którzy jednak nie włączyli się w życie wiary, nie nawiązali osobistej łączności z Chrystusem i Jego Kościołem, albo też, z różnych powodów, od Chrystusa i Jego Kościoła odeszli.

- Do Nowej Ewangelizacji wzywał od początku swego pontyfikatu bł. Jan Paweł II – przypomniał biskup Styrna. – Z żarliwą gorliwością starał się przybliżać Chrystusa i Jego zbawienie, pomagał otwierać duszę na Boże dary. To dzieło Chrystusa – Dobrego Pasterza prowadzi dziś Benedykt XVI. 11 października ogłosi on całemu światu Rok Wiary, aby mobilizować do pogłębiania i ożywiania wiary, do włączenia się w apostolskie działanie w swoim środowisku życia, do usilnej modlitwy o światło i moce Ducha Świętego.

Elbląski biskup nawiązał do zakończonej niedawno w diecezji peregrynacji Matki Bożej w Jasnogórskim Wizerunku Nawiedzenia. Stwierdził, że wielu ludzi przeżyło swoje osobiste spotkanie z Niebieską Matką i Królową oraz doświadczyło Jej przemożnego wstawiennictwa u Boga. Podkreślił, iż Maryja wzywa nas, abyśmy nie ustawali w trosce o zbawienie Jej dzieci, gdyż Ona miłuje wszystkich.

Na koniec biskup Styrna zachęcił, aby ochotnym sercem włączyć się w apostolskie, zbawcze działanie Kościoła.

Diecezjalne otwarcie Roku Wiary nastąpi 13 października o godzinie 10.00 w katedrze św. Mikołaja w Elblągu.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 września 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-08-24 12:55 Abp Migliore w Elblągu: Maryja jest wzorem dojrzałości ludzkiej i głębokiej kontemplacji

Maryja jest wzorem dojrzałości ludzkiej i głębokiej kontemplacji – podkreślił nuncjusz apostolski w Polsce 24 sierpnia w Elblągu. Nawiązując do Ewangelii o weselu w Kanie Galilejskiej, zachęcał, by za przykładem Matki Bożej zauważać słabe punkty po to, by interweniować oraz modlić się w sprawach wymagających uzdrawiającego działania. Przed katedrą pw. św. Mikołaja abp Celestino Migliore przewodniczył Mszy św. z okazji 20. rocznicy utworzenia diecezji elbląskiej oraz zakończenia peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Abp Migliore wyjaśnił, że kontemplacyjna postawa Maryi polega na tym, iż widzi się całość, ma się kompleksowe spojrzenie na całą wspólnotę, na Kościół, na społeczeństwo. - A to pozwala na zauważenie zbliżających się trudnych momentów, delikatnych spraw, które trzeba podjąć. A jeśli się je widzi, to można z powodzeniem interweniować i im dyskretnie zapobiec – dodał.

Zdaniem nuncjusza apostolskiego w Polsce, charyzmatem Maryi w Kanie Galilejskiej, jak i każdej wspólnoty diecezjalnej jest „kompleksowe spojrzenie na całe ciało Kościoła, na całe społeczności świeckie, a to czyni ją wyczuloną na dostrzeżenie słabych punktów: kruchości ludzkich postaw, biedy, podziałów, dyskryminacji”. – To czyni ją gotową do interweniowania przez zasygnalizowanie tych braków, komu trzeba; kto ma obowiązek zainterweniować i uzdrowić sytuacje – mówił. Zwrócił też uwagę, że „taką interwencją u naszego Pana jest nasza modlitwa w tych wszystkich sprawach, które wymagają jego uzdrawiającego działania”.

Abp Migliore powiedział też, że „podobnie jak Maryja w Kanie Galilejskiej, tak struktury i wierni wspólnoty diecezjalnej pomagają Kościołowi i światu w odkrywaniu tego, czego brakuje do pełni życia”. Podkreślił w tym znaczenie „całkowitego zaufania do Jezusa, który jest obecny i działa w Kościele i w świecie”.

Watykański dyplomata nawiązując do zakończenia peregrynacji obrazu Matki Bożej w diecezji elbląskiej powiedział, że jest ona „zewnętrznym, widzialnym znakiem duchowej pielgrzymki wiary, jaką przebywa każdy wierzący”. Jest też - jak dodał - widocznym znakiem wspólnotowej drogi wiary, jaką przebywa Kościół.

Uroczysta Eucharystia z udziałem przedstawicieli Episkopatu Polski przed katedrą św. Mikołaja w Elblągu rozpoczęła się śpiewem hymnu Bogurodzica. W celebrze uczestniczą m.in. metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, metropolita warmiński abp Wojciech Ziemba, emerytowany metropolita gdański abp Tadeusz Gocłowski.

Biskup elbląski Jan Styrna witając zebranych powiedział, że po trwającej 5 miesięcy peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po parafiach chce dziś zawierzyć Maryi diecezję elbląską.

Z kolei prezydent Elbląga Grzegorz Nowaczyk zwrócił uwagę, że taka chwila w Elblągu zdarza się raz na 26 lat, gdyż właśnie tyle lat minęło od poprzedniej peregrynacji jasnogórskiego obrazu w tym mieście.
awo / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 sierpnia 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-08-12 11:58 Bp Styrna: Żeby zrozumieć Słowo Boże, trzeba być blisko Maryi

Dwie elbląskie pielgrzymki – piesza i rowerowa – dotarły na Jasną Górę. Obie pątnicze grupy uczestniczyły we Mszy św. odprawionej przez biskupa Jana Styrnę, ordynariusza diecezji elbląskiej.

- Żeby zrozumieć Słowo Boże, trzeba być blisko Maryi – powiedział w homilii bp Styrna. – Ona jest tą, która jest pierwszą tłumaczką Słowa Bożego – podkreślił elbląski hierarcha.
Nawiązując do pielgrzymiego wędrowania podkreślił, że aby wyruszyć w drogę należy wyjść poza nasze codzienne przyzwyczajenia i zajęcia, opuścić miejsca, w których żyjemy. Celem jest bowiem nauka, bo wędrówka jest nauką.
- Musimy wyjść poza samych siebie, żeby się nauczyć, jak czerpać z Bożego źródła – zaznaczył elbląski duszpasterz. – Jesteśmy pielgrzymami także na co dzień.

Elbląscy pielgrzymi przebyli ponad 500 kilometrów zarówno pieszo, jak i na rowerach. Na Jasną Górę przybyło ponad 800 pielgrzymów. Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa Chrystusa „Oto Matka Twoja”. Podczas konferencji pielgrzymkowych poruszane były tematy maryjne, związane z różnymi konfiguracjami Maryi w Biblii. Rozmawiano także o problemach współczesnego świata - takimi jak in vitro, wolność mediów czy fundusz kościelny.
- Wędrowała z nami grupa Włochów. Byli zachwyceni – mówi KAI ks. Waldemar Maliszewski, kierownik pieszej pielgrzymki. – To są ludzie, którzy chodzą na pielgrzymki i każdego roku zabierają ze sobą nowych ludzi. A my korzystamy, bo uczymy się w drodze języka włoskiego – śmieje się ks. Maliszewski.
Tegoroczne wędrowanie do tronu Pani Jasnogórskiej odbywało się w roku podwójnego jubileuszu, dwudziestolecia erygowania diecezji elbląskiej oraz dwudziestolecia pielgrzymowania do sanktuarium maryjnego w Częstochowie.
pp / Częstochowa/Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 12 sierpnia 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-08-08 15:30 Bp Styrna: na naszej drodze do wieczności Bóg dał nam Matkę

Na naszej drodze do wieczności Bóg dał nam Matkę, niepokalaną, pełną łaski, towarzyszącą Bożemu Synowi w dziele zbawienia, otaczającą opieką wszystkie Boże dzieci - napisał w liście pasterskim przed uroczystością dziękczynienia Bogu i Maryi za łaski Nawiedzenia oraz 20-lecia diecezji elbląskiej biskup Jan Styrna.

- Bliskość niebieskiej Matki pomagała nam pojąć, że nigdy nie jesteśmy sami wobec naszych problemów, że jest z nami Bóg, Jezus w Eucharystii, że oręduje za nami Matka Boża – podkreślił pasterz Kościoła elbląskiego.

Od 3 marca bieżącego roku Matka Boża nawiedza parafie naszej elbląskiej diecezji – przypomniał bp Styrna. – A Opatrzność Boża sprawiła, że Jej Jasnogórski Wizerunek Nawiedzenia od 1957 roku wędruje wśród ludu naszej Ojczyzny, abyśmy z jego pomocą mogli doświadczać spotkania z Matką Bożą, naszą Królową i kochającą Matką.

Biskup wyraził nadzieję, że wierni zgromadzeni przy Maryi z ufnością w pomoc Bożą podejmą swoje codzienne obowiązki, że Jej widoczna obecność w Kopii Cudownego Obrazu w niejednej rodzinie odnowi wzajemne więzi, rozgrzeje serca i miłość małżonków, dzieci i bliskich.

W zakończeniu listu biskup elbląski zaprosił wszystkich wiernych do udziału w uroczystościach dziękczynnych, które odbędą się 24 sierpnia przy kościele katedralnym św. Mikołaja w Elblągu.

- Będzie to nasz społeczny hołd i podziękowanie całej diecezji złożone Matce Bożej i pożegnanie Jej Obrazu. Dołóżmy starań, aby kto tylko może przybył do Elbląga, aby godnie, społecznie podziękować Bożej Matce. Niech to będzie nasza pielgrzymka jak na Elbląską Jasną Górę – zaapelował bp Styrna.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 08 sierpnia 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-08-06 14:34 III Rowerowa Pielgrzymka na Jasną Górę

Pod hasłem „Kościół naszym Domem” wyruszyła 5sierpnia rowerowa grupa pielgrzymów z Elbląga na Jasną Górę.

– Pomysł rowerowego „wędrowania” do Pani Jasnogórskiej, który narodził się trzy lata temu, chwycił – powiedział KAI organizator pielgrzymki, ks. Krzysztof Sękuła. – W pierwszej jechało 13 osób, w drugiej 42, a w tym roku mamy 73 pielgrzymów, którzy liczą sobie od 10 do 66 lat. Każdy dzień zaczyna się Mszą św., a na postojach modlimy się i uczestniczymy w konferencjach. Dzień kończymy Apelem Jasnogórskim.

Pielgrzymi mają do przejechania 500 kilometrów, do Częstochowy dotrą 11 sierpnia, by połączyć się z pieszą pielgrzymką elbląską i już razem pokłonić się Jasnogórskiej Pani.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 06 sierpnia 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-07-28 13:21 Wyruszyła 20. elbląska pielgrzymka na Jasną Górę

„Oto Matka Twoja” – pod takim hasłem wyruszyła dzisiaj jubileuszowa 20. elbląska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Pielgrzymowanie rozpoczęło się Mszą św. w elbląskiej katedrze św. Mikołaja, która odprawił biskup pomocniczy Józef Wysocki.

- Z ogromną radością zauważam, że od kilku lat systematycznie rośnie liczba naszych diecezjalnych pielgrzymów – powiedział KAI ks. Waldemar Maliszewski, wieloletni kierownik pielgrzymki. – Zapisywać się można jeszcze przed samym wyruszeniem w drogę, dlatego nie wiadomo, ilu nas będzie, ale z posiadanych już zgłoszeń wynika, że udział weźmie ponad 750 osób. Dziękujemy Bogu za każdego pielgrzyma, także za obcokrajowców. W tym roku witamy w naszej wspólnocie Włochów. Cieszy fakt, że większość stanowią ludzie młodzi, chociaż mamy zarówno pielgrzymów kilkunastomiesięcznych, jak i seniorów po siedemdziesiątce.
Najstarszy pątnik liczy sobie 78 lat – podkreślił ks. Maliszewski.

Tegoroczne wędrowanie do tronu Pani Jasnogórskiej odbywa się w roku podwójnego jubileuszu, dwudziestolecia erygowania diecezji elbląskiej oraz dwudziestolecia pielgrzymowania do sanktuarium maryjnego w Częstochowie.
- To dla wszystkich wiernych diecezji rok szczególny, bo od marca w naszych parafiach odbywa się peregrynacja Matki Bożej w Cudownym Obrazie Jasnogórskim – powiedział ks. Maliszewski. – Dlatego w tym roku obok pielgrzymiego krzyża niesiemy również ikonę Pani Jasnogórskiej, w podzięce za otrzymane łaski. Katechezy poranne, wygłaszane podczas codziennej Mszy św. również będą poświęcone postaci Matki Chrystusa – dodał ks. Maliszewski.

Najdłuższą trasę mają do przebycia pątnicy grupy „Żuławy”, wyruszającej z Nowego Dworu Gdańskiego 27 lipca - przed nimi 515 km drogi. W tym samym dniu rusza także grupa „Pogezania” z Pasłęka, a kolejne z terenu całej diecezji rozpoczynają pielgrzymkowy trud w następnych dniach. Najkrócej wędrują pielgrzymi z Iławy – mają do pokonania 412 km. Pielgrzymka ma charakter „promienisty” – grupy wyruszają z różnych miejscowości, by po kilku dniach połączyć się w jedną wspólnotę w Jabłonowie Pomorskim. Na Jasną Górę pielgrzymka dotrze 11 sierpnia wieczorem. Tam odprawiona zostanie Msza św., a po jej zakończeniu zacznie się całonocne czuwanie przed Cudownym Obrazem Częstochowskiej Madonny.

W czasie wędrówki do Pani Jasnogórskiej elbląska pielgrzymka mija wiele miejsc związanych z męczeństwem świadków Ewangelii, m.in. Święty Gaj – miejsce męczeńskiej śmierci św. Wojciecha oraz zaporę wodną we Włocławku – "niemego świadka" mordu ks. Jerzego Popiełuszki. Pielgrzymi odwiedzają także sanktuaria maryjne w Oborach – sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i w Skępem – Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej.

Do 1992 r. grupy wchodzące w skład obecnej pielgrzymki elbląskiej były grupami pielgrzymki warmińskiej. W 1993 r., po utworzeniu diecezji elbląskiej, wyruszyła na szlak pierwsza Elbląska Piesza Pielgrzymka na Jasna Górę. Nie posiadała jeszcze całkowicie oddzielnej trasy, dlatego też po kilku dniach łączyła się z pielgrzymką z Warmii. Od 1996 r. pielgrzymka elbląska kroczy własną, specjalnie przygotowaną trasą.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 28 lipca 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-05-04 17:06 Mątowy Wielkie: otwarto Dom Pielgrzyma im. Błogosławionej, którą czci Benedykt XVI

W Mątowach Wielkich w diecezji elbląskiej, miejscu urodzin bł. Doroty, otwarto Dom Pielgrzyma. Obiekt, przystosowany na potrzeby pielgrzymów z nieużywanej plebanii dzięki funduszom unijnym, poświęcił biskup elbląski Jan Styrna.

Kustosz sanktuarium w Mątowach Wielkich, ks. dr Sławomir Małkowski, chce stworzyć tam prężny ośrodek kultu bł. Doroty, dość słabo znanej w Polsce. Przygotowuje publikacje w języku polskim, szuka też rodzinnego domu mistyczki. „Jestem już na dobrym tropie” – zdradził KAI ks. Małkowski. Na razie jedynym materialnym świadectwem życia Błogosławionej jest pochodzący z początku XV w. gotycki kościół pw. świętych Piotra i Pawła, w którym została ona ochrzczona.

Ks. kustosz Małkowski zaczął już organizować rekolekcje w duchu dorotańskim, czyli eucharystycznym. Bł. Dorota była bowiem wielką czcicielką Eucharystii i – co było w tamtych czasach czymś niesłychanym – miała przywilej przyjmowania co dzień Komunii św., którą przynoszono do jej celi przy kościele w Kwidzynie. Od dwóch lat w parafii w Mątowach Wielkich, w każda drugą sobotę miesiąca odprawiane są także nabożeństwa „przemiany serc” w duchu bł. Doroty.

Poświęcony Dom Pielgrzyma może pomieścić do 35 osób.

Władze gminy Miłoradz, na terenie której znajduje się sanktuarium w Mątowach Wielkich, planują uruchomienie w niedługim czasie Szlaku Bł. Doroty łączącej Trójmiasto i Kwidzyn, który byłby kolejną atrakcją na Pomorzu, mająca walor historyczny.

Bł. Dorota z Mątów (1347-1394), dawnego Gross Montau w Prusach, jest jedną z najbardziej fascynujących postaci końca średniowiecza. Ta mistyczka, wizjonerka i stygmatyczka już za życia cieszyła się sławą w całej środkowej Europie. Po nieudanym małżeństwie (mąż bił ją nie mogąc znieść jej pobożnych praktyk) i śmierci ośmiorga dzieci, ostatni rok życia spędziła jako rekluza zamurowana w celi przylegającej do prezbiterium kościoła w Kwidzynie, dzisiejszej konkatedry.

Do jej grobu ciągnęli pielgrzymi z Prus, Polski, Litwy i Czech. Aż 257 świadków składało zeznania w jej procesie kanonizacyjnym, jednak akta zaginęły w Rzymie. W XVI w. protestanci usunęli z Kwidzyna relikwie Doroty. Jej kult odrodził się w XVII w. dzięki jezuitom i poparciu króla Zygmunta III Wazy.

Po drugiej wojnie światowej nastąpiło kolejne odrodzenie kultu tej mistyczki w Niemczech i w Polsce, dlatego papież Paweł VI zatwierdził w 1976 r. „odwieczny kult” Doroty z Mątów. Czcicielem bł. Doroty, w Niemczech znanej jako święta, jest papież Benedykt XVI, który jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary pielgrzymował w 1999 r. do jej celi w katedrze w Kwidzynie.

Błogosławiona była pierwowzorem Aldony w dziele Adama Mickiewicza „Konrad Wallenrod”, zamurowanej w wieży zamku w Malborku. Niemiecki noblista Gunter Grass poświęcił jej powieść „Turbot”.

Podczas badań archeologicznych przeprowadzonych 2008 r. w podziemiach katedry w Kwidzynie przez naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu natknięto się na grób, który według jednej z hipotez miał być miejscem pochówku Doroty z Mątów. W rzeczywistości znajdowały się tam szczątki trzech mistrzów krzyżackich.
gp / Mątowy Wielkie
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 04 maja 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-06-22 19:20 Elbląg: rekolekcje dla młodzieży i dorosłych w „wiosce cudów”

Na cykl spotkań rekolekcyjnych zaprasza Diecezjalny Ośrodek Rekolekcyjno-Charytatywny „Betania” w Elblągu-Stagniewie. W lipcu zorganizowane zostaną dwa turnusy rekolekcyjne dla młodzieży szkół średnich (12-17; 19-24 lipca), natomiast w dniach 12-15 sierpnia odbędą się rekolekcyjne dni skupienia dla małżeństw i narzeczonych. W centrum formacji rekolekcyjnej jest Eucharystia. Uczestnicy odbywają także spotkania w grupach, podczas których dzielą się swoimi refleksjami i problemami oraz rozważają Słowo Boże.

Ośrodek „Betania” powstał w 1996 roku. Ówczesny biskup elbląski Andrzej Śliwiński eryguje Diecezjalny Ośrodek Ewangelizacyjno-Charytatywny „Betania”, który powstał w starym i zniszczonym budynku po Domu Małego Dziecka. Od początku działalności ośrodka opiekę duchową i ewangelizacyjną nad uczestnikami rekolekcji sprawuje bp pomocniczy Józef Wysocki.

Kościół urządzono w budynku gospodarczym po upadłym Państwowym Gospodarstwie Rolnym. 30 kwietnia 1996 r. Stagniewo nawiedza figura Matki Bożej z Fatimy i to Maryja zostaje Opiekunką tego miejsca. W październiku 2006 r. rozpoczęto budowę kościoła Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej jako wotum wdzięczności za ocalenie życia Jana Pawła II z zamachu na Placu św. Piotra 13 maja 1981 r.

Jednocześnie z rozpoczęciem pracy rekolekcyjnej powstaje wspólnota wiernych „Betania”, która formację duchową opiera na trzech filarach: Słowie Bożym, Liturgii oraz jedności z Chrystusem i Ludem Bożym. Motywem przewodnim, prowadzonej w Stagniewie formacji duchowej są słowa Jana Pawła II, zawarte w adhortacji apostolskiej „Ecclesia in Europa”: „Wszędzie zachodzi potrzeba nowego głoszenia Ewangelii – również tym, którzy są już ochrzczeni. Wielu ochrzczonych żyje tak, jakby Chrystus nie istniał”.

– Nikt z nas nie wybierał miejsca ani też nie planował budować i urządzać tego ośrodka i miejsca kultu religijnego – wspominał trudne początki biskup Józef Wysocki. – Należy w tym wszystkim, co się tu dokonuje, widzieć zamiar i dzieło samego Pana Boga.

Młodzi nazywają to miejsce „wioską cudów”. – To, że się tu znalazłem, jest... wielkim cudem – napisał w swoim świadectwie osiemnastoletni chłopak. – Muszę przyznać, że przyjechałem tutaj w zupełnie innym celu, który nie ma wiele wspólnego z Chrystusem i Jego nauką. Tutaj dopiero poznałem Jezusa i zrozumiałem, czym jest naprawdę chrześcijaństwo. Przed przyjazdem tutaj byłem zupełnie innym człowiekiem. Mój kontakt z Bogiem malał z roku na rok, coraz rzadziej chodziłem do kościoła. Koledzy, towarzystwo, różnego rodzaju imprezy, to wszystko przeszkadzało mi w dostrzeżeniu obecności i miłości Pana Boga. Dowiedziałem się o „Betanii” od mamy. Miały być to, według niej, zwykłe rekolekcje – tzn. jedna Msza św. i dużo wolnego czasu. Jednak Pan Bóg sprawił, że było inaczej. Już pierwszego dnia chciałem stąd wyjeżdżać, ale coś mi mówiło, że powinienem tu pozostać. To Pan Bóg mnie tu zatrzymał i dokonał cudu.
Ja, który jeszcze nie tak dawno śmiałem się z ludzi modlących się, teraz sam czytam Biblię i usiłuję wcielić ją w życie, według niej żyć. Byłem zerem, teraz czuję się wartościowym człowiekiem.

Wszelkie informacje można znaleźć na stronie internetowej ośrodka: http://www.betania.elstag.opoka.net.pl
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 czerwca 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-06-17 10:25 Święty Gaj: Diecezjalny Dzień Młodzieży

Młodzi ludzie powinni realizować marzenie bł. Jana Pawła II nie tylko o wspólnej Europie w przestrzeni politycznej, ale zwłaszcza o wspólnym chrześcijańskim duchu tego kontynentu – powiedział bp Jan Styrna podczas Mszy św. odprawionej 16 czerwca w sanktuarium św. Wojciecha w Świętym Gaju z okazji Diecezjalnego Dnia Młodzieży. Pół tysiąca młodzieży przyszło tam w 5-kilometrowym marszu pokutnym.

Bp Styrna przypomniał młodzieży dzieje życia św. Wojciecha – patrona Polski i diecezji elbląskiej– podkreślając zwłaszcza jego niezłomność na drodze głoszenia prawdy objawionej. – Św. Wojciech nie uległ ziemskim możliwościom, nie pozwolił wytłumić w sobie żarliwości apostolskiej, nie zrezygnował z ewangelicznego radykalizmu. Chciał z miłością i prawdą nieść ludziom to, co przyniósł ludziom Chrystus - mówił

Biskup elbląski tłumaczył młodym słuchaczom, że człowiek ma być jak ziarno, które pada w ziemię, aby mogło wydać plon. -Trzeba by człowiek miał w sercu gotowość do ponoszenia ofiary, do poświęcenia i aby życie był gotów oddać do dyspozycji Bogu, ludziom i zadaniom, które Bóg mu daje – przekonywał bp Styrna.

– Zastanawiacie się pewnie nad swoim powołaniem w przyszłości – mówił do młodzieży. – Ale trzeba się pytać przede wszystkim Chrystusa: Panie gdzie chcesz mnie mieć, gdzie chcesz mnie posłać? Nie wiemy, co nas czeka. Ale wiemy, czego chce Chrystus. Chce, byśmy byli Jego współpracownikami na życiowych ścieżkach – wyjaśniał bp Styrna. Podkreślił, że zadaniem młodego pokolenia jest „szukać swojej ścieżki, budować wielki pokój zaufania Bogu i trzymać się Bożych dróg”.

Zachęcał też, by młodzi realizowali marzenie bł. Jana Pawła II o chrześcijańskiej Europie. „Europa, o jakiej marzę – głosił Jan Paweł II – to polityczna, a przede wszystkim duchowa jedność, w której chrześcijańscy politycy są świadomi bogactw, jakie daje człowiekowi wiara. Jako zaangażowani mężczyźni i kobiety starają się owe bogactwa wykorzystać w służbie wszystkich, aby powstawała Europa ludzi, nad którą jaśnieje oblicze Boga. Oto marzenie, które noszę w sercu i które chciałbym powierzyć przyszłym pokoleniom.”

Młodzież wysłuchała też konferencji ks. Daniela Markowicza, który zachęcał do refleksji o tym, jaki powinien być chrześcijanin XXI wieku? – Czy uznajemy wartość modlitwy, czy raczej liczą się dla nas tzw. talizmany, np. telefon komórkowy? Czy szukasz czegoś dla swojej duchowości? – pytał kapłan.

Ks. Markowicz wskazał na konieczność angażowania się w wiarę. – Ostatnio rozmawiałem z moim uczniem, który powiedział, że chciałby pójść na pielgrzymkę, ale się boi. Raz już był, ale gdy wrócił, to przez trzy miesiące modlił się na różańcu. Teraz boi się, że będzie tak samo. Boi się zaangażowania w modlitwę - zauważył duchowny.

Spotkanie młodzieży rozpoczął wspólny pięciokilometrowy marsz o charakterze pokutnym z Bągartu do Świętego Gaju – diecezjalnego sanktuarium i miejsca śmierci św. Wojciecha. Na miejscu grupę liczącą ponad 500 osób przywitał śpiewem i muzyką diecezjalny zespół „Kapłani i przyjaciele”. Młodzi ludzie chętnie włączyli się do wspólnej modlitwy uwielbienia przy muzyce.

– To ważne, żeby uczestniczyć w takich spotkaniach – powiedzieli KAI uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. – Zmienia się sposób patrzenia na księży, okazuje się, że są to normalni ludzie, skłonni do żartu, zabawy i śpiewu. W szkole nie zawsze jest czas i okazja na tego typu rozmowy – mówili.

Wiele osób po raz pierwszy brało udział w uroczystości religijnej w „luźniejszej” atmosferze, ale – jak podkreślali – można pogodzić rozrywkę z sacrum.

– Mamy poczucie wspólnego uczestnictwa w czymś ważnym, widzimy, ilu nas jest, a przecież niemało. Tutaj przyjechali ci, którzy nie wstydzą się swojej wiary – podkreślili Magda, Mateusz, Paweł i Kamil z Iławy. Piotr – uczeń malborskiego ogólniaka – dodaje, że z pewnością przyjedzie tu za rok: „było świetnie, wspólny śpiew, Msza święta.” Sam jest lektorem w swojej parafii.

Diecezjalny duszpasterz młodzieży, ks. Roman Thiel, jest zadowolony ze spotkania. – Staramy się, aby zaproponować młodzieży za każdym razem coś interesującego. W tym roku było do przejścia 5 km trasy pokutnej. Śpiew i muzyka to oczywiście podstawa, ale fundamentem pozostaje zawsze Eucharystia.

Po przeżyciach duchowych przyszedł czas na posiłek. Wspólna agapa odbyła się przy domu pielgrzyma.

W modlitewnym skupieniu brali udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z różnych miejscowości diecezji elbląskiej.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 17 czerwca 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-06-12 12:57 Malbork: IX Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

W Malborku odbywa się 9. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dawnej. Na mieszkańców grodu nad Nogatem oraz gości czekają liczne atrakcje. Zainteresowani mogą odwiedzić jarmark średniowieczny lub obejrzeć zmagania rycerzy w turnieju łuczników, biegu rycerskim i pokazowych walkach pieszych.

Podczas festiwalu odbywa się konkurs i przegląd zespołów grających muzykę dawną. W tym roku do konkursu muzycznego zgłosiły się zespoły z Polski, Rosji i Białorusi. Ich występy można obserwować na scenie w centrum miasta.

– Dzięki festiwalowi przenosimy się w czasie i poprzez kontakt z żywą historią poznajemy nasze dziedzictwo, naszą kulturę, to wszystko, co składa się na naszą regionalną, narodową i europejską tożsamość – powiedziała KAI Maria Seibert, dyrektor festiwalu. – Zapraszam wszystkich, aby poczuli klimat tamtych czasów i bawili się razem z nami.

Po południu ulicami miasta przeszedł wielki korowód króla Kazimierza Jagiellończyka, który jest pamiątką przekazania twierdzy krzyżackiej przez wojska zaciężne polskiemu królowi w 1457 roku.
Festiwal zakończy koncert na zamku malborskim.
pp / Malbork
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 12 czerwca 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-06-12 12:29 Dąbrówka Malborska: uczniowie modlili się za żołnierzy z Westerplatte

Trzydzieści delegacji z całego kraju wzięło udział w XXVIII Ogólnopolskim Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte, które odbywało się w Dąbrówce Malborskiej. Podczas sympozjum jego uczestnicy modlili się pod przewodnictwem biskupa elbląskiego Jana Styrny za zmarłych żołnierzy z Westerplatte.

Podczas Mszy św. w kościele w Dąbrówce Malborskiej bp Styrna przypomniał uczestnikom sympozjum słowa Jana Pawła II, że każdy ma swoje Westerplatte i trzeba je bronić. – Błogosławiony Jan Paweł jest doskonałym przykładem, że z pomocą Boga można bronić swojego Westerplatte, nawet jeśli jest to czasami zadanie ponad nasze siły – mówił bp. Styrna. Hierarcha zaapelował do młodych uczestników sympozjum, aby byli zgłębiali polską historię i poprzez to kształtowali swój patriotyzm.

Po nabożeństwie odbył się apel poległych z udziałem kompanii honorowej 22. Bazy Lotniczej w Malborku. Następnie odczytano m.in. list prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, skierowany do uczestników sympozjum. Wykład pt. „Wojna zaczęła się na Westerplatte” wygłosił dr Andrzej Drzycimski. W kuluarach oglądać można było też wystawę oddziału gdańskiego IPN na temat okupacji niemieckiej na Kaszubach i Kociewiu w 1939 roku. Prezes Klubu Adam Szatkowski wręczył także klubowe medale za zasłużonych dla organizacji.

W programie sympozjum znalazło się jeszcze wiele innych punktów, w tym zwiedzanie atrakcji turystycznych powiatów sztumskiego, malborskiego i nowodworskiego. Wśród nich znalazły się: Muzeum Stutthof w Sztutowie, śluza rozdzielająca Wisłę w Białej Górze.

W XXVIII Ogólnopolskim Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte wzięło udział ponad 30 delegacji szkolnych z całej Polski, od Tatr po Bałtyk. Reprezentanci przywieźli ze sobą poczty sztandarowe, ubrani byli w regionalne stroje. Kolejne sympozjum zaplanowano na maj 2012 r. Zorganizuje je Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Opolu.
jg / Dąbrówka Malborska
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 12 czerwca 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT