Znaleziono depesz: 3172
2015-11-20 12:57 Abp Głódź o ataku w Paryżu: to dzwon na trwogę

To dzwon na trwogę - mówił abp Sławoj Leszek Głódź wieczorem 19 listopada w katedrze oliwskiej. Metropolita gdański odprawił Mszę św. w intencji 129 ofiar zamachu, który zorganizowali w Paryżu terroryści islamscy. W kazaniu mówił o atakach na chrześcijaństwo, potrzebie przemiany cywilizacji euroatlantyckiej, uchodźcach, którym trzeba roztropnie pomagać.

W homilii abp Głódź podkreślił, że wbrew Bogu przelano na ulicach Paryża świętą, ludzką krew. i przypomniał słowa papieża Franciszka, że to „oburzająca obelga dla godności ludzkiej”. Tym większa, że ci, którzy tej zbrodni dokonali, dla jej usprawiedliwienia przyzywali Imienia Boga.

Stwierdził, że to z ofiary Chrystusa na krzyżu wypływa dobro, które kształtuje ludzkie sumienia i serca i tworzy ład życia, kulturę i cywilizację, z której nie wyrasta pogarda dla człowieka, nie rodzi się ślepy terroryzm. Paradoksalnie to ta cywilizacja i kultura bywa atakowana przez ideologie, systemy, nihilistyczne utopie, ateistyczne wizje człowieka. Także przez formę wypaczonego islamu, o którą się wspiera terrorystyczna działalność Państwa Islamskiego - podkreślił abp Głódź.

Przypomniał, że religia chrześcijańska jest najbardziej zagrożoną i prześladowaną religią, o czym świadczy zaprezentowana w Katolickiej Agencji Informacyjnej „Czarna księga prześladowań chrześcijan w świecie”. Jest to wstrząsająca kronika męczeństwa, przelanej krwi, dyskryminacji, prześladowań, zbrodniczych eksterminacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie, w Afryce, w Azji. - Jakże często milczy o niej świat - ubolewał metropolita gdański.

Przestrzegał, że kiedy nie tylko poszczególni ludzie, ale całe wspólnoty odrzucają Boga, albo kreują jego wypaczoną wizje, swoją drogę zaczynają realizować wedle logiki egoizm, a obrazem tego jest paryski wieczór ubiegłego piątku, gdy zaatakowano nie tylko życie ludzkie, ale i podstawy naszej cywilizacji. Abp Głódź zapewnił jednak, że dramat zła, cierpienia i grzechu znajduje swoją przeciwwagę w Jezusie Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał, by zwyciężyć zło.

Europa i cała cywilizacja euroatlantycka potrzebuje modlitwy i ducha przemiany oraz refleksji nad dotychczasowymi wektorami życia i takimi pojęciami, które zdominowały świadomość wielu jej mieszkańców jak tolerancja, nieograniczona wolność jednostki, odrzucenie tradycji, promocja wielokulturowości, rewolucja obyczajowa - podkreślił abp Głódź. Refleksji także nad tym, co tym zjawiskom towarzyszy: rugowanie wartości religijnych z wychowania, edukacji, przestrzeni publicznej, lekceważenie wartości duchowych, przyzwolenie dla moralnego zła, wyzbywanie się poczucia odpowiedzialności za własne życie, przyzwalanie na bierność, nijakość, bezwolne i bezrefleksyjne niesienie przez prąd doraźności.

Komentując dzisiejszą Ewangelię o płaczu Jezusa nad Jeruzalem, które nie rozpoznało czasu swego nawiedzenia przez Bożego Syna, kaznodzieja pytał, czy nie płacze dziś nad losem ludzi, wspólnot, narodów, które zagubiły się na swoich drogach i przestały rozpoznawać to, co służy pokojowi, dobru, wartościom?

Abp Głódź odniósł się do problemem uchodźców i imigrantów, do którego trzeba podchodzić z otwartym sercem, słuchając Chrystusowego nakazu pomagania tym, którzy są w potrzebie. Ale potrzeba także głębokiej rozwagi i podejmowania suwerennych decyzji, rozeznania własnych możliwości i uwarunkowań. Uruchomieniem skutecznych mechanizmów, które zapobiegną przenikaniu terrorystów - przestrzegał metropolita gdański. Jego zdaniem jest to wielkie wyzwanie dla Europy, która musi być solidarna i znaleźć w sobie siłę, aby przeciwstawić się złu, skutecznie uderzyć w jego źródło, w mechanizmy funkcjonowania struktur, które niosą terror i śmierć.

Kaznodzieja przypomniał, że z Gdańska przed laty popłynęło przesłanie Solidarności, wielkiego pokojowego ruchu, który zadał cios ideologicznemu zniewoleniu i otworzył drogę do wolności krajom Europy Środkowowschodniej. Dziś kraje Europy potrzebują tchnienia nowej solidarności: odważnych czynów, prymatu prawdy, odbudowy nierozważnie roztrwonionych wartości swego historycznego dziedzictwa, skutecznego przeciwstawienia się moralnemu, ideologicznemu, systemowemu złu. Nowej wiosny europejskiego ducha. Postawy, o której mówi Mojżesz w czytanym dziś urywku Księgi Powtórzonego Prawa: „Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego” - zakończył abp Głódź.
aw / Gdańsk
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 20 listopada 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-11-16 10:36 Gdynia: za tydzień wielki Marsz Solidarności z Francją (zapowiedź)

Za tydzień - w niedzielę 22 listopada - ulicami Gdyni przejdzie wielki Marsz Solidarności z Francją. Rozpocznie go Msza w najważniejszej świątyni tego miasta, w kościele Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Świętojańskiej. To stała trasa najważniejszych gdyńskich procesji.

Za miesiąc mieszkańcy miasta przejdą nią składając hołd ofiarom Grudnia '70. Tym razem tragiczne wydarzenia w Paryżu sprawiły, że Gdynia przejdzie w milczeniu jeszcze raz.

- Gdynia modli się za Paryż a za tydzień przejdzie w wielkiej Milczącej Procesji, by w ciszy zabrzmiało nasze głośnie NIE! - powiedział KAI ks. Edmund Skalski, proboszcz parafii NMP.

- Już rozpoczynamy akcję informacyjną, będą ogłoszenia w parafiach, w niedzielę przez kościołem zawisną francuskie flagi i po francusku czytane będzie Słowo Boże - mówi Ks. Skalski. Jak dodaje, "gdynianie w takich sytuacjach nigdy nie zawodzą".

Z inicjatywą marszu wyszła Monika Tarnowska - konsul honorowa Francji w Sopocie oraz Alain Mompert - prezes Związku Francuzów za Granicą w Gdyni. Do organizacji włączyły się także władze Gdyni.

Msza rozpocznie się o godzinie 13.00. Następnie Marsz Milczenia przejdzie ulicą Świętojańską aż do Urzędu Miejskiego, gdzie pod tablicą poświęconą ofiarom terroryzmu złożone zostaną kwiaty.
jrst / Gdynia
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 16 listopada 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-11-15 15:18 Gdańsk: zakończyła się piąta edycja konkursu "Cecyliada u świętej Urszuli"

Aż 15 dziecięcych zespołów muzycznych wzięło udział w V Konkursie "Cecyliada u świętej Urszuli", który odbył się w Gdańsku. To wielkie i radosne dziecięce święto muzyczne zorganizowały siostry urszulanki. Do parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w gdańskiej dzielnicy Chełm przyjechały schole z całej archidiecezji gdańskiej.

Gdańska "Cecyliada" nie jest typowym konkursem. Tu każdy wygrywa w swojej kategorii, bo nie ma dwóch podobnych zespołów. "Jest trzypokoleniowa muzykująca rodzina, są dzieci które maja już doświadczenie estradowe ale i takie, które wystąpiły po raz pierwszy: wszyscy zostali wyróżnieni" - mówi KAI mówi proboszcz parafii św. Urszuli Ledóchowskiej ks. Adam Kalina. "Bardzo nam zależy, by dzieci czuły się u nas dobrze. Dbamy więc nie tylko o to by stworzyć młodym artystom dobre warunki do występu. Nasi wolontariusze dbają o poczęstunek i dobrą atmosferę" - dodaje duchowny.

"Bardzo wiele osób angażuje się w przygotowanie zespołów i samego konkursu, a wszystko po to by dzieci z różnych parafii mgły się poznać i razem mogły wyśpiewać swoją miłość do Boga" - mówi siostra Małgorzata Miliszewska, która w tym roku wzięła na siebie odpowiedzialność organizacji "Cecyliady".

Doceniając udział w festiwalu dzieci i młodzieży ks. Zbigniew Drzał przyznał, że "tak jak rodzina bez dzieci jest smutna, tak i Kościół bez dzieci pozbawiony byłby radości".

W piątej edycji konkursu scholi archidiecezji gdańskiej wzięli udział między innymi muzycy z Żukowa, Koleczkowa, Leźna i oczywiście Trójmiasta. Młodym artystom towarzyszyli opiekunowie, a także rodzice i dziadkowie. To już piąta edycja gdańskiego konkursu.
jrst / Gdańsk
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 15 listopada 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-11-14 14:59 Abp Głódź: zamachy w Paryżu są dowodem ideologizacji islamu i słabości Europy

Zamachy w Paryżu są dowodem ideologizacji islamu i słabości Europy - powiedział abp Sławoj Leszek Głodź, proszony przez KAI o komentarz po wczorajszych zamachach w Paryżu. Przypomniał, że przed tego rodzaju spiralą nienawiści, z jaką mamy dziś do czynienia, ostrzegał już Jan Paweł II po wybuchu wojny w Iraku.

- Jest to olbrzymie wyzwanie dla całej Europy, żadna przysłowiowa Malta niczego nie załatwi - powiedział metropolita gdański. Dodał, że to wydarzenie powinno "przemeblować rozmowy na temat uchodźców". Wyraził opinię, że "hasła humanitarne są ważne i potrzebne, ale rodzą one dziś niemoc Europy, która wydaje się osłabiona jak nigdy".

Zdaniem abp. Głódzia potrzebne są obecnie "odważne polityczne i militarne decyzje".
- Do rozwiązania tej dramatycznej sytuacji musi się przyłączyć prezydent Obama i Ameryka. To przecież USA rozpoczęły tzw. wiosnę afrykańską i tego mamy dziś owoce - wyjaśnił.

Przypomniał, że Jan Paweł II przestrzegał już prezydenta Buscha przed rozpętaniem się spirali nienawiści przed wojną w Iraku. - A kiedy ta spirala wojny rozkręciła się, to wszyscy są przegranymi. A największym przegranym teraz jest Europa - dodał.

- Współczujemy Francuzom, oni sobie z tym poradzą, gdyż jest to kraj mocny także militarnie. Ufam, że są oni w stanie się zmobilizować - powiedział. Przyznał, że dobrze zna Paryż i wie jak funkcjonuje to miasto. - Trudno sobie wyobrazić, co dzieje się tam dziś po tym wszystkim, jest to olbrzymi strach, totalna dezorganizacja życia społecznego - dodał.

Na pytanie, co możemy zrobić w tej sytuacji jako Polscy katolicy, abp Głódź powiedział: "Potrzeba jest nam więcej wyciszenia i modlitwy, a mniej tych marszów i kłótni. Potrzebny jest łańcuch solidarności z Francuzami".

- Wyznajemy, że nie ma Boga wojny czy Boga nienawiści, jest za to Bóg pokoju. W tym kierunku należy zespolić wysyłki wszystkich religii, tak by nie dochodziło do takiej ideologizacji w wydaniu islamskim, która nie ma nic wspólnego z religią - skonstatował.
mp / Gdańsk
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 14 listopada 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-11-11 12:53 Abp Głódź: niech służba tych, którzy przejmują ster, będzie służbą w duchu 11 Listopada

Niech służba tych, którzy przejmują ster nawy państwowej i pełnią służbę publiczną, będzie "służbą w duchu 11 Listopada, w duchu wartości i pryncypiów polskich, jakie ten dzień przypomina" – powiedział abp Leszek Sławoj Głódź. Metropolita gdański przewodniczył 11 listopada Mszy św. za Ojczyznę odprawionej w Bazylice Mariackiej w Gdańsku z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

W swojej homilii abp Głódź zwrócił się do uczestników wszystkich walk o niepodległość Polski, w tym żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i oddziałów powojennego podziemia antykomunistycznego, ale także uczestników zrywów ku wolności z 1970 i 1980 roku.

Podkreślił, że Dzień Święta Niepodległości to „dzień radości i dumy, sławy i chwały, czci i pamięci”. Przypomniał, że Polacy nie zapomnieli o roku 1918 nie tylko w czasach wolności, ale także w trudnych dla Ojczyzny chwilach, które nastąpiły później, jak najazd hitlerowski i bolszewicki w 1939 r. i okupacja, czy czasy komunizmu.

Jak stwierdził abp Głódź, powojenne dzieje naszej Ojczyzny były latami starcia dwóch porządków – tego „narzuconego, wspartego o materialistyczną, ateistyczną ideologię” oraz „drugiego porządku wspartego na wartościach trwałych, na chrześcijańskiej drodze narodu, na wyrosłej na jej gruncie tradycji”.

Wspomniał, że drogą "wierności dziedzictwu 11 listopada 1918 roku" szli nie tylko ci, którzy o Polskę walczyli na frontach, ale też więźniowie polityczni lat powojennych, stoczniowcy, związkowcy i ich kapelani, jak bł. ks. Jerzy Popiełuszko, a także kard. Stefan Wyszyński i św. Jan Paweł II.

"Nigdy dość tego przypominania. Bo przecież jesteśmy prawowitymi gospodarzami ojczystej ziemi, niepodległymi Polakami, spadkobiercami i kontynuatorami drogi polskich pokoleń. Jesteśmy synami i córkami Kościoła, synami i córkami Narodu, obywatelami Ojczyzny” – mówił abp Głódź.

Zdaniem metropolity gdańskiego, tegoroczne Święto Niepodległości obchodzimy w szczególnym momencie. Podkreślił bowiem, że „przy sterze nawy Rzeczypospolitej staną za kilka dni nowi ludzie”, którym przekazano włodarstwo polskiej ziemi i uczyniono odpowiedzialnymi za polskie dziś i jutro.

„W tej godzinie, kiedy przychodzimy Bogu dziękować za naszą wolność, za naszą niepodległość, polecajmy Bożej Opatrzności tych naszych rodaków, którzy zostali naznaczeni do przewodzenia naczelnym organom polskiego rządu” – zaapelował abp Głódź.

„Niechaj będą sługami narodu, niech wznoszą się ponad horyzont partykularnych interesów, niech dobro całej polskiej wspólnoty wyznacza drogę ich pracy. O to zawsze modli się Kościół w sytuacjach takich jak ta” – podkreślił metropolita gdański.

Dodał, że z Narodowym Świętem Niepodległości związane jest jeszcze jedno ważne życzenie: aby "służba tych, którzy przejmują ster nawy państwowej, a szerzej tych wszystkich, którzy pełnią służbę publiczną, była służbą w duchu 11 listopada, w duchu wartości i pryncypiów polskich, jakie ten dzień przypomina".

Abp Głódź przypomniał, że przed wyborami do parlamentu i w czasie wyborów Kościół zachował neutralność. - I niech nikt nie mówi, że Kościół będzie rządził i współrządził – zaznaczył.

„Ale mamy prawo jako obywatele pytać: dlaczego przyjęto ustawy nacechowane wrogością do chrześcijaństwa, do porządku społecznego, choćby ustawę o zmianie płci czy wyrosłą z przewrotnej ideologii gender tzw. konwencje antyprzemocową? Dlaczego i w imię czego zakłócono ład społeczny, zlekceważono głos Kościoła?” – pytał hierarcha.

Zastanawiał się też, „dlaczego porzucono drogę 11 Listopada, drogę budowania jedności polskiej wspólnoty, wspartej na tym co trwałe, akceptowane, sprawdzone, zgodne z duchem polskim?”.

„Muszę o tym wspomnieć w tym świątecznym dniu z nadzieją, że z tej drogi można zejść. Przestać kłaniać się okolicznościom. Odrzucić swoisty dogmat poprawności politycznej, który tak głębokim cieniem kładł się w ostatnich latach na polskiej drodze” – mówił abp Głódź.

Na zakończenie przypomniał o dwóch ważnych wydarzeniach w przyszłym roku - 1050. rocznicy chrztu Polski i Światowych Dniach Młodzieży.

"To pierwsze otworzy możliwość szerokiego ukazania tego zbawczego wydarzenia, jakim był chrzest Polski. Drogi polskich pokoleń idących za Krzyżem Chrystusa" - podkreślił.

Z kolei Światowe Dni Młodzieży z udziałem młodych z całego świata "pokażą to, co najpiękniejsze: autentyzm, otwarte, życzliwe serca, chrześcijańską postawę, wiarę, która ich prowadzi drogami młodości. Wbrew pokusom, mirażom, których nie skąpi świat".

Na spotkanie z papieżem Franciszkiem i z rówieśnikami z różnych krajów przyjdą młodzi z polskich rodzin. - To w nich wiara wzrasta, miłość się rodzi. To w nich Polska trwa - zaznaczył metropolita gdański.

Przypomniał, że trzy dni temu, Ojciec Święty Franciszek, przyjmując na Watykanie prezydenta Andrzeja Dudę, powiedział, że trzeba dbać szczególnie o rodzinę i prosił o opiekę nad rodzinami. - Niech to będzie też przesłanie dnia Narodowego Święta Niepodległości. Bo w rodzinach ojczyzna się rodzi - zakończył abp Sławoj Leszek Głódź.
lk / Gdańsk
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 11 listopada 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-11-10 14:55 Abp Głódź: cieszymy się z nowego rządu, ale nie będziemy wiązać się z żadną partią (komentarz)

"Nowy rząd, nowe życie" - powiedział żartobliwie abp Sławoj Leszek Głódź, w komentarzu dla KAI po powstaniu nowego rządu. Nawiązał w ten sposób do włoskiego powiedzenia: "Anno nouvo, vita nuova". Dodał, że Kościół - nawet po zwycięstwie zjednoczonej prawicy - nie będzie się wiązać z żadną partią: "ani z nogą prawą, ani z lewą, ani z żadną inną protezą".

Abp Głódź, który jest współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski wyjaśnił, że liczy na to, że we wzajemnych relacjach z dobrym skutkiem będą kontynuowane rozpoczęte tematy. Wśród nich wymienił na pierwszym miejscu kwestie związane z rodziną i wychowaniem, jak również likwidację Funduszu Kościelnego i zastąpienia go dobrowolnym odpisem podatkowym.

"Jesteśmy otwarci na dialog, a tego potrzebuje i Kościół i ojczyzna, a przede wszystkim troska o harmonię życia społecznego oraz politycznego. I to właśnie nazywamy normalnością" - podkreślił odnosząc się do relacji z państwem.

Odnosząc się do niedawnych wyborów parlamentarnych, metropolita gdański podkreślił, że "wszyscy są świadkami, że Kościół zachował najdalej posuniętą polityczną neutralność". Dodał, że "w świetle faktów nikt nie może nawet twierdzić, że Kościół był stroną i że udzielił wsparcia którejś z partii". Wyjaśnił, że dystans wobec wszystkich partii został wyraźnie potwierdzony w przedwyborczym komunikacie Episkopatu, choć była tam mowa, że katolicy winni głosować zgodnie z sumieniem, a więc na tych, którzy stoją po stronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. "Ale nie jest to wymóg polityczny lecz moralny, wynikający z elementarnej troski o człowieka" - wyjaśnił.

Na pytanie, czy wobec opowiedzenia się społeczeństwa za zmianami, jakichś zmian oczekuje Kościół, abp Głódż odpowiedział: "Społeczeństwo pokazało, że chce Polski obywatelskiej. A więc jeśli daje sygnały co do edukacji, szkół czy przedszkoli bądź wieku emerytalnego, to w ten głos trzeba się wsłuchać". Przypomniał, że podczas obrad Komisji Wspólnej biskupi domagali się wprowadzenia szeroko pojętej polityki rodzinnej, a przede wszystkim pomocy rodzinom wielodzietnym. Tłumaczyli, że nie wystarczą apele, tylko potrzeba konkretnych decyzji. "Dobrze, że teraz zapadną decyzje co do 500 zł. na dziecko. Nie ma nad czym dywagować, pieniądze się znajdą, rezerwy są" - dodał.

Z bólem odniósł się do kampanii wyborczej, podczas której padały stwierdzenia o "republice wyznaniowej" i to także z ust bardzo wysoko postawionych osobistości. "Jest to pozbawione jakiegokolwiek sensu. Jest to obraźliwe dla ludzi wierzących, a także dla Kościoła. Nie było nigdy republiki wyznaniowej, nie ma obecnie republiki wyznaniowej i nigdy jej nie będzie!" - wyjaśnił.

Przypomniał, że w Polsce obowiązuje wyraźny rozdział Kościoła od państwa, zagwarantowany przez Konkordat, który jest umową międzynarodową. Wyjaśnił, że nie jest to umowa między Episkopatem Polski a rządem, którą można dowolnie zmieniać. "Dzierżący władzę muszą uczyć się podstawowych norm prawnych" - skonstatował.
mp / Gdańsk
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 10 listopada 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-11-01 14:03 Abp S. L. Głódź: chrześcijanin powinien patrzeć na cmentarz oczyma wiary

Każdy z nas, chrześcijan, powinien umieć patrzeć na cmentarz oczyma wiary, aby ponad horyzontem cmentarnym móc dostrzec opustoszały jerozolimski grób Chrystusa - powiedział abp Sławoj Leszek Głódź w gdańskim kościele pw. św. o. Pio, w którym w uroczystość Wszystkich Świętych przewodniczył Eucharystii.

Kaznodzieja przypomniał zebranym w gdańskiej świątyni, że jest to nie tylko dzień modlitwy za wstawiennictwem świętych, których imiona znamy - beatyfikowanych i kanonizowanych przez Kościół, ale jest to także uroczystość wszystkich bezimiennych świętych, którzy "choć szli przez życie za Chrystusem, nie mają swoich osobnych wspomnień w roku liturgicznym. Ich imiona zna tylko Bóg".

Nawiązując do czytanych dziś w kościołach ośmiu błogosławieństw, metropolita gdański zachęcił, abyśmy "otworzyli swe serca, sumienia, intelekt na słowa Kazania na Górze". Wyjaśnił, że chodzi o to, abyśmy w obecnej sytuacji, w jakiej znajduje się nasz kraj, "stanęli po stronie Chrystusa, przy wartościach, zadaniach, wyborach, drogach, na które On wskazuje i ku którym nas kieruje". Jest to życie "w prawdzie, w ładzie serc, w gotowości do wprowadzania pokoju, w dążeniu do sprawiedliwości, która nie lęka się prześladowań i nieprawości. Nade wszystko w trwaniu przy Chrystusie. Takie życie, takie postępowanie toruje drogę ku świętości, ku zbawieniu" - podkreślił mówca.

Zwrócił uwagę, że 1 i 2 listopada cmentarze staną się najważniejszymi, najliczniej odwiedzanymi miejscami ojczyzny i "zdobnymi ogrodami wdzięczności, szacunku, miłości, rozświetlonymi tysiącami lampionów miejscami pamięci".

"Każdy z nas, chrześcijan, powinien umieć patrzeć na cmentarz oczyma wiary, aby ponad horyzontem cmentarnym móc dostrzec opustoszały jerozolimski grób Chrystusa" - powiedział główny celebrans.

Zauważył, że "w tych dwu świątecznych dniach peregrynujemy do mogił naszych bliskich, czasem setki kilometrów i nawiedzamy je. Poświadczamy naszą wspólnotę z tymi, którzy wyprzedzili nas w drodze. Ich dusze, jak mówi psalmista, «są w ręku Boga» (Mdr 3, 10)". "W grobach spoczywają, pogrążone w śnie śmierci, ich śmiertelne szczątki. Nie jest to sen na wieki, albowiem nasze «śmiertelne ciała» (Rz 8,11), które składamy po śmierci do grobu, Chrystus wskrzesi w dniu ostatecznym (por. J 6, 39-40)" - podkreślił abp Głódź.

Zachęcił przy tym, aby pamiętać o cmentarzach, które są znakami polskiej historii - o tych, które pozostały na Kresach Rzeczypospolitej, w Katyniu, o cmentarzach żołnierskich na całym świecie. Dodał, że "dziś podnosi się z zapomnienia i wzgardy doczesne szczątki Żołnierzy Niezłomnych, żołnierzy powojennego antykomunistycznego podziemia. Niech znajdują miejsce godnego spoczynku. Niech trwa pamięć o ich ofierze w imię naszego prawa do życia w wolności, wyboru chrześcijańskiej i niepodległej drogi narodu".

Kaznodzieja wezwał także do modlitwy za rządzących Polską. "Niech okażą się nie tylko ludźmi kompetencji, rzetelnej pracy, ale nade wszystko ludźmi sumienia. Niech bieg spraw Rzeczypospolitej prowadzą ręką pewną i śmiałą. Ku dobrej przyszłości, ku dobrym rozwiązaniom. Tego życzymy" - powiedział na zakończenie metropolita gdański.
am / Gdańsk
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 01 listopada 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-10-30 12:15 Abp Adamczyk: Misjonarze oddają swe życie za wiernych (wywiad)

Dramat eboli polega też na tym, że widząc chore dziecko, męża , żonę, matkę, nie można im pomóc - mówi KAI abp Mirosław Adamczyk, nuncjusz apostolski w Liberii, Gambii I Sierra Leone. Watykański dyplomata o kaszubskich korzeniach opowiada o swych dramatycznych przeżyciach podczas walki z epidemią eboli w Liberii. "W tym czasie zmarło u nas 12 lekarzy, 3 braci zakonnych, jedna zakonnica I osiem osób świeckich - to pielęgniarki i pielęgniarze. To ludzie, którzy zmarli ratując innych" - dodaje.

KAI: Od 22 lat pracuje Ksiądz w watykańskiej dyplomacji. Wenezuela, Indie, RPA, Madagaskar, Belgia, Węgry. Dwa lata temu, tuż po święceniach biskupich w Katerze Oliwskiej został Ksiądz Nuncjuszem Stolicy Apostolskiej w Liberii, Gambii i Sierra Leone.

Abp Mirosław Adamczyk: Afryka to nadal region misyjny. Misjonarze odgrywają tam również ważną rolę kulturową i społeczną. Mieszkają tam bardzo biedni ludzie. Jeżeli już ktoś ma pracę , to zarabia najwyżej 150 dolarów miesięcznie. Mają bardzo ubogie domy, ale coś co od początku rzuciło mi się w oczy - na niedzielną mszę do kościoła przychodzą przepięknie ubrani. Msza to dla nich wielkie święto. Kościół jest dla nich ważny.

KAI: Zaledwie kilka tygodni po wyjeździe do Liberii okazało się, że Bóg postawił Księdzu szczególne zadanie. Znalazł się Ksiądz w samych środku epidemii eboli. Gdy cały świat z obawą patrzył na każdy niemal samolot lecący z afryki- Ksiądz znalazł się wśród tych chorych ludzi.

- Pamiętam moment, gdy przyszedł do mnie do nuncjatury brat Patrick, misjonarz z Kamerunu. Był ze Szpitala Katolickiego Świętego Józefa w Monrovii. Powiedział: “mamy pierwszy przypadek eboli. Przyjęliśmy kobietę do szpitala a następnego dnia już nie żyła. Badania potwierdziły ebolę.”
Co mogę zrobić ? spytałem? - Nie mamy pieniędzy nawet na rękawiczki i maski - słyszę. Czy to można u nas kupić ? Tak, ale potrzebna jest gotówka, tylko tak w tym kraju można coś kupić.

Wyjąłem z szuflady 1000 dolarów, które dostałem podczas świeceń biskupich w Katedrze Oliwskiej. To były pieniądze od gdańskiej Caritas. Dałem i powiedziałem, by przyszedł za tydzień po następne. Nie przyszedł. Zadzwoniłem do niego, ale on już był bardzo słaby, miał gorączkę. Opiekowała się nim siostra Chantal, misjonarka z Konga. Niestety zmarł. Potem zachorowała siostra Chantal, brat George z Ghany i ojciec Miguel z Hiszpanii. To był dla mnie bardzo trudny moment, gdy Hiszpanie zabrali Miguela do kraju . Powiedziałem „asta la vista” a on „adios”. On wiedział, że umiera. Potem zachorował George.

KAI: Mieliście ze sobą kontakt?

- Tak. Gdy dowiedziałem się, że choruje zadzwoniłem z pytaniem czego potrzebuje. Ojciec George powiedział, że prosi o kartę telefoniczną I coś do jedzenia. Pojechałem do nich, bo pracownicy w szpitala mieszkali w domu przy szpitalu. Stukam do drzwi. Nikt nie otwiera. Wszedłem, oni leżeli już bardzo słabi. Zmarli następnej nocy. W krótkim czasie szpital musiał zostać zamknięty, bo zmarł na ebolę cały personel. Kościół prowadzi w Liberii aż 18 szpitali i przychodni. 16 z nich było otwartych podczas trwania epidemii. W tym czasie zmarło u nas 12 lekarzy, , 3 braci zakonnych, jedna zakonnica I osiem osób świeckich - to pielęgniarki i pielęgniarze. To ludzie, którzy zmarli ratując innych. Oddali dla nich życie.

KAI: Przyszło Księdzu do głowy, że może być następny?

- Tak po ludzku bałem się, ale przede wszystkim czułem taką wielką bezsilność, że nie mogę pomóc. Nie mogę podejść , wziąć za rękę , objąć. Każdy spotkany człowiek mógł być potencjalnym zagrożeniem. W tym czasie w Liberii ludziom nie wolno było nawet podawać rąk. To właśnie było moje nowe, ale nie tylko moje, nowe i bardzo trudne doświadczenie związane z ebolą. Zakaz kontaktu z drugim człowiekiem. Panował powszechny strach przed spotkaniem z drugim człowiekiem. A jak iść do kościoła na mszę, która w Liberii jest bardzo żywiołowym przeżyciem, jak nie przywitać się uściskać? Ludzie się po prostu bali drugiej osoby, ale przychodzili. My byliśmy do ich dyspozycji. Kościół w tym czasie pełnił nową dla siebie rolę.

Na początku każdej mszy przekazywane były komunikaty o tym jak się zachować, gdzie uzyskać pomoc. Były wykłady lekarzy, równe instrukcje. Chodziło o to by byli ostrożni, wrażliwi, mówiliśmy jak uniknąć paniki. Ludzie unikali się nawzajem , ale do kościoła przychodzili. To było dla nich bardzo ważne.

KAI: Czuł Ksiądz bezsilność? Apelował Ksiądz jako nuncjusz o pomoc do świata.

- Najpierw nie zdawałem sobie sprawy ze skali tej tragedii. Potem byłem już całkowicie zajęty organizowaniem pomocy. Ktoś kto tego nie widział, nie zrozumie. Proszę sobie wyobrazić , że mając stu chorych w szpitalu, potrzeba ośmiuset kombinezonów dla personelu tylko na jedną dobę. To ogromna skala. Jedna chora osoba to na dobę osiem kombinezonów, w każdym personel może być tylko przez 40 minut. To ogromne koszty. Bez pomocy z zagranicy to niemożliwe. A nie wolno takich spraw lekceważyć. Jedna z pielęgniarek zaraziła się podczas zdejmowania kombinezonu. I zmarła.

KAI: Widział Ksiądz wiele dramatów ludzkich?

- Dramat eboli polega też na tym, że widząc chore swoje dziecko, męża , żonę, matkę - nie można im pomóc. Trzeba ich zostawić, odizolować I odejść. Dramat kochających się ludzi był wtedy największy.

KAI: Mówi Ksiądz o roli Kościoła i Caritas w krajach misyjnych. Bywa,że my - jako wierni - nie zdajemy sobie sprawy z tej pomocy. Dopiero takie przykłady nam ją uświadamiają.

- Pomoc Kościołom misyjnym to nasze wielkie zadanie. Czasami zbudowanie niewielkiej kaplicy nie byłoby możliwe bez takiej pomocy. A przecież budujemy kościoły , szkoły, szpitale, kupujemy książki, szczepimy dzieci. I jeszcze jedno: kształcimy miejscowych księży. W tej chwili w Afryce misjonarzami są głównie rodowici mieszańcy tego kontynentu. Jest seminarium duchowne, mamy w Gambii pochodzącego stamtąd biskupa. To bardzo ważne.

KAI: Czy dużo jest powołań do życia duchownego?

- Sporo. Trzeba pamiętać, że w tym regionie jest większość muzułmańska. Mamy powołania również z takich rodzin. Nawet nowy biskup pochodzi z mieszanej chrześcijańsko-muzułmiańskiej rodziny. W tym rejonie od lat trwa wojna domowa, a jednak mamy przejawy tolerancji. Kościół bardzo w tym pomaga.

KAI: Na koniec naszej rozmowy jeszcze słowo o Księdza korzeniach...

- Urodziłem się w Gdańsku, mam kaszubskie korzenie. Gdy uda mi się wygospodarować urlop to przyjeżdżam do rodziców do Pępowa. Wsiadam wtedy w rodziców samochód i jeżdżę po Kaszubach do przyjaciół do Żukowa, do Gdyni, do Gdańska. A u siebie w Liberii ciągle towarzyszy mi wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej I...podkładka pod myszkę do komputera na której są tzw. Kaszusbkie nuty “ To je krótczi, to je dłedżi “ to najbardziej znana pieśń kaszubska. Nucę ją sobie czasami w Liberii.

Rozmawiała Jolanta Roman-Stefanowska
Jolanta Roman-Stefanowska / Gdańsk
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 30 października 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-10-25 10:40 Gdańsk: ks. Zieliński przyjął święcenia biskupie

Kilka tysięcy wiernych 24 października uczestniczyło w konsekracji bp. Zbigniewa Zielińskiego, która odbyła się w katedrze oliwskiej. Uroczystej Eucharystii przewodniczył abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański.

Współkonsekratorami byli abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce oraz abp senior Tadeusz Gocłowski. W uroczystości wzięło udział wielu biskupów diecezjalnych i pomocniczych oraz kapłani archidiecezji gdańskiej. Konsekracja biskupia zgromadziła także przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, parlamentarzystów, służb mundurowych, władz wyższych uczelni, grup duszpasterskich oraz parafian bp. Zielińskiego.

Homilię wygłosił nuncjusz apostolski abp Celestino Migliore. - Kiedy spotkałem się z ks. Zbigniewem, by zakomunikować mu wolę papieża Franciszka od razu wiedziałem, że stoi przede mną prawdziwy gdańszczanin, który kieruje się mottem tego miasta: "Nec temere, nec timide", czyli "Bez strachu, ale z rozwagą" - mówił.

Abp Migliore nawiązał także do myśli ojca św. Franciszka dotyczącej posługi biskupiej. - "Biskup to ten, który strzeże" - powiedział papież Franciszek. To ten, który z jednej strony dba o wszystko, co służy w jednoczeniu ludzi, a z drugiej strony kładzie nacisk na ostrzeganie przed niebezpieczeństwami. Obie te cechy należą do istoty biskupiej misji i swoją moc czerpią z pierwotnej postawy czuwania.

Po homilii odbyły się obrzędy święceń biskupa. Abp Głódź namaścił głowę bp. Zielińskiego, przekazał księgi Ewangelii, nałożył pierścień i mitrę oraz wręczył wyświęconemu pastorał. - W sposób szczególny dziękuję dziś papieżowi Franciszkowi za umiłowanie, zauważenie i dowartościowanie naszej archidiecezji poprzez nominację nowego biskupa pomocniczego - podkreślił metropolita gdański.

Zawołanie nowego biskupa brzmi: "Ut unum sint - aby byli jedno". Herb nowego biskupa swoją symboliką nawiązuje do specyfiki archidiecezji, łącząc walory nadmorskie z tradycją i historią.

- Przyszło nam żyć w czasach, w których bardziej hołduje się zarządzaniu konfliktami aniżeli ich eliminowaniu. Odwołując się do wskazania Chrystusa: "Aby byli jedno", rozwiniętych przez św. Jana Pawła II na Wybrzeżu w słowach: "Jedni drugich brzemiona noście", chciałbym wyrazić pragnienie włączenia się poprzez swoją biskupią posługę, w budowanie oblicza tej ziemi - powiedział bp Zieliński.

- Znam biskupa Zielińskiego od dawna. To człowiek pracowity, bardzo kulturalny i jednoczący ludzi. Cieszę się z tego wyboru papieża Franciszka - mówi prof. Andrzej Januszajtis, znawca i propagator historii Gdańska.

- Byłam parafianką ks. Zielińskiego w Sopocie. To był wyjątkowy proboszcz, świetny organizator, ale przede wszystkim duszpasterz - podkreśla pani Jadwiga.

Bp Zbigniew Zieliński urodził się 14 stycznia 1965 r. w Gdańsku. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w Technikum Budowy Okrętów "Conradinum" w Gdańsku. Po maturze, w 1985 r. rozpoczął 6-letnie studia filozoficzno-teologiczne w Gdańskim Seminarium Duchownym. 18 maja 1991 roku przyjął święcenia kapłańskie w bazylice Mariackiej w Gdańsku z rąk abp Tadeusza Gocłowskiego. Był proboszczem parafii pw. św. Michała Archanioła w Sopocie, parafii katedralnej pw. Trójcy Świętej w Gdańsku-Oliwie oraz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Gdańsku. W 2004 r. obronił doktorat na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W dniu 26 września 2015 r. papież Franciszek mianował ks. Zielińskiego biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Medeli.
jah / Gdańsk
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 października 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-10-19 09:37 Dyrektor gdańskiej Caritas: Okna Życia nie są dobrym rozwiązaniem, ale to lepsze niż śmietnik

Prawo do życia jest pierwszym prawem, które się człowiekowi należy. Okna Życia nie są dobrym rozwiązaniem, ale są lepszym niż las czy śmietnik - wyjaśnia ks. Janusz Steć. Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej skomentował w ten sposób apel Komitetu Praw Dziecka ONZ, który wezwał Polskę do likwidacji Okien Życia i promowanie alternatywnych rozwiązań umożliwiających zrzeczenie się przez matkę praw do dziecka.

W archidiecezji gdańskiej są trzy "okna życia": w Domu Samotnej Matki w Gdańsku-Matemblewie, przy Hospicjum w Sopocie i u sióstr salezjanek w Redzie. Do tego pierwszego trafiło w ciągu ostatnich dwóch lat troje dzieci: dwie dziewczynki i chłopczyk.

Prawo do życia jest pierwszym prawem, które się człowiekowi należy - odpowiada ks.Janusz Steć, dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej- komentując apel Komitetu Praw Dziecka ONZ, który wezwał Polskę do likwidacji Okien Życia. Organizacja twierdzi, że ich istnienie "narusza prawo dzieci do tożsamości". To z kolei oznacza, że jest to niezgodne z Konwencją o prawach dziecka.

Dyrektor "Caritas" wyjaśnia, że Okno życia to nie instytucja, ale swego rodzaju przestrzeń modlitwy o życie. - To wnęka w ścianie, otwarta od zewnątrz. Drzwi bywają zamknięte na klucz, Okno Życia jest zawsze otwarte . Dziecko znalezione w tym Oknie jest jak dziecko znalezione pod drzwiami - dodaje ks. Steć.

Gdy przed rokiem przy sopockim hospicjum "Caritas" wspólnie z władzami tego kurortu "okno" otwierały, wiceprezydent miasta Joanna Cichocka-Gula powiedziała "oby się to okno nigdy nie przydało, ale gdyby jednak-niech będzie. Sopot zawsze będzie je wspierał".

- My nie zachęcamy żadnej matki, by przynosiła dziecko do Okna Życia. Przeciwnie, miejsce dziecka jest przy matce. Jednak życie pokazuje, że matki spotykają na swej drodze różne dramatyczne sytuacje, które popychają je do desperackich kroków - mówi ks. Steć.

Okien Życia broni także rzecznik praw dziecka Marek Michalak mówiąc, że "nie można likwidować alternatywy, która może uratować dziecku życie".
jrst / Gdańsk
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 19 października 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-10-18 21:56 Gdynia: Pielgrzymka Ludzi Pracy przeszła ulicami miasta

Po raz 22. ulicami Gdyni przeszła Pielgrzymka Ludzi Pracy. Rano pątnicy spotkali się pod pomnikiem Ofiar Grudnia'70 - tam, gdzie 17 grudnia 1970 roku wojsko otworzyło ogień do idących do pracy robotników. Przelana krew zabitych i rannych w tej dotąd nieosądzonej zbrodni sprawia, że miejsce to jest swoistą "gdyńską Golgotą".

Gdyńskiej pielgrzymce patronuje bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Ten zamordowany przez komunistów kapelan warszawskiej "Solidarności" od ponad roku jest patronem całego związku. W 31. rocznicę męczeńskiej śmierci kapłana - z Jego wizerunkiem na sztandarach szli w pielgrzymce pracownicy największych gdyńskich zakładów pracy Byli m.in. stoczniowcy z „Nauty” i portowcy, pracownicy „Radmoru”.

"Naszą największą troską są ludzie przeżywający kryzys związany z pracą - powiedział mówi prowadzący pielgrzymkę, a zarazem Duszpasterz Ludzi Pracy Archidiecezji Gdańskiej ks. Sławomir Decowski. – Świat pracy boryka się dziś z wielkimi problemami. To już nie tylko bezrobocie ale i niepewność pracy, gdy się ją ma. Ludzie mający umowy śmieciowe i zmuszeni do założenia działalności gospodarczej żyją w ciągłym napięciu - zaznaczył duchowny.

Jego zdaniem ostatnio widać też inne zjawisko: jak już człowiek ma pracę, to tak ciężko pracuje, że zatraca poczucie, że mu się należy wypoczynek. "To bardzo poważna sprawa. Wypoczynek dziś pracownikom jawi się jako luksus" - ubolewa ks. Decowski.

Pielgrzymkę zakończyła Msza Święta w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Licheńskiej Królowej Polski w Gdyni Babich Dołach. Modlono się również w intencji rychłej kanonizacji księdza Jerzego Popiełuszki oraz w intencji gdyńskiego świata pracy. Wśród uczestników byli tacy, którzy przeszli tę trasę już po raz 22. Nie zabrakło parlamentarzystów i samorządowców.

Pielgrzymkę zorganizowała gdyńska "Solidarność" i Duszpasterstwo Ludzi Pracy.
jrst / Gdynia
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 18 października 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-10-18 17:51 Abp Adamczyk: każda władza jest służbą drugiemu człowiekowi

Od 22 lat watykański dyplomata, a od trzech nuncjusz apostolski w Liberii, Gambii i Sierra Leone - abp Mirosław Adamczyk odprawił dziś Mszę w kościele w Żukowie. Podczas Eucharystii sprawowanej w ponorbertańskiej świątyni wskazywał kaszubskiej społeczności, czym jest misyjny zapał i służba drugiemu człowiekowi.

W kazaniu abp Adamczyk odniósł się do słów Ewangelii według świętego Marka o władzy i służbie. - Kiedy mówimy o władzy, myślimy o tych, którzy nami rządzą: w pracy, w kraju czy w regionie. Ale przecież każdy z nas ma jakąś władzę i ma wpływ na życie innego człowieka - podkreślił arcybiskup Adamczyk dodając, że "niestety nie zawsze mamy dobre doświadczenia z tymi, którzy nami rządzą".

Arcybiskup analizował różne powody, dla których człowiek dąży do posiadania władzy. Wskazał, że nie zawsze są to pobudki szczere, dobre i uczciwe. - Jedni chcą władzy po to, by być kimś ważnym i bardziej szanowanym. Inni wraz w większą władzą spodziewają się większych zarobków. Bywa też, że władza przychodzi naturalnie, z latami uczciwej pracy, wraz z doświadczeniem. Z czasem zupełnie naturalnie zyskujemy coraz większą odpowiedzialność za innych, zyskujemy więc władzę - wymieniał hierarcha.

- Ta pierwsza władza - władza dominująca - lubi pokazać innym, kto tu rządzi. Bywa, że ta władza sprawia drugiemu człowiekowi ból a nawet cierpienie. Coraz częściej mówi się o zjawisku mobbingu, kiedy człowiek mający władzę czyni z życia podwładnego piekło - analizował arcybiskup.

Duchowny wyróżnił też inną władzę: taką, która wspiera, towarzyszy i jest cierpliwa. Jako przykład podał władzę rodzicielską nad dziećmi - to władza ukierunkowana na dobro drugiego człowieka.

Arcybiskup podkreślił, że Bóg nie kwestionuje władzy jako takiej. Jest ona zjawiskiem naturalnym w każdej społeczności. Człowiek jest istotą społeczną wiec zawsze potrzebuje kogoś, kto nim pokieruje. Jednak ci, którzy władzę mają muszą mieć świadomość, że ją mają - zakończył arcybiskup.

Abp Mirosław Adamczyk ma 53 lata. Urodził się w Gdańsku i ma kaszubskie korzenie. Jako watykański dyplomata pracował na Madagaskarze, w Indiach, na Węgrzech, w Belgii, Republice Południowej Afryki i w Wenezueli. Jak nuncjusz w Liberii współorganizował pomoc dla chorych na ebolę.
jrst / Żuków
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 18 października 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-10-17 19:53 Gdańsk: poczta uczci święcenia biskupie ks. Zbigniewa Zielińskiego

Okolicznościowy stempel i kartka pocztowa zostały przygotowane przez gdański oddział poczty dla uczczenia sakry ks. Zbigniewa Zielińskiego, którego papież mianował biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej. Obrzęd święceń odbędzie się w sobotę 24 października br. w gdańskiej archikatedrze.

Z okazji sakry biskupiej okolicznościowym datownikiem opatrzone będą przesyłki nadawane w Urzędzie Pocztowym Gdańsk 5 przy Starym Rynku Oliwskim. Wydana będzie też specjalna kartka z fotografią nowego biskupa. Specjalne pocztowe stanowisko pojawi się w dniu uroczystości przed oliwską archikatedrą.

Gdańska Oliwa szczególnie przygotowuje się do uroczystości sakry biskupiej nominata, ponieważ ks. Zieliński przez wiele lat pełnił funkcję proboszcza w znajdującej się w tej dzielnicy miasta archikatedrze.

- Gdy nasz ksiądz Zbyszek odszedł z Oliwy do bazyliki mariackiej bardzo żałowałam, bo to ksiądz wyjątkowy. Zawsze miał czas, żeby porozmawiać z osobami starszymi. Uśmiechnięty, pomocny. Teraz cieszymy się ,że wraca tutaj, jako biskup. Będziemy na święceniach - mówi KAI Regina Górniak mieszkanka tej gdańskiej dzielnicy.

Święcenia biskupie ks. Zbigniewa Zielińskiego odbędą się w sobotę 24 października br. o godz. 18-tej w archikatedrze oliwskiej. Decyzję o nominacji na biskupa pomocniczego archidiecezji gdańskiej podjął 26 września papież Franciszek.
jrst / Gdańsk
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 17 października 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-10-17 18:09 Gdańsk: Msza w intencji zmarłych dzieci i osieroconych rodziców

W Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na gdańskiej Żabiance na modlitewnym spotkaniu zebrali się rodzice, którzy przeżyli dramat śmierci własnego dziecka w wyniku chorób, wypadków lub w wyniku samobójstw. Byli też tacy, których dzieci nie zdążyły się narodzić i zmarły w wyniku poronienia.

Eucharystia rozpoczęła się od odczytania imion dzieci. Również tych, które choć nienarodzone –a w związku z tym nie ochrzczone- w sercach i pamięci dotkniętych dramatem rodziców mają imiona. Podczas „chrztu pragnienia” rodzice w symboliczny sposób oddali w ręce Boga swoje nienarodzone i nie ochrzczone dzieci.

Spotkanie ma uświadamiać, że rodzice dzieci nienarodzonych mają potrzebę, a przede wszystkim prawo do przeżywania żałoby po dziecku, któremu nie było dane się narodzić.

Modlitwę zorganizowała istniejąca od siedmiu lat Gdańska Wspólnota Rodziców po Stracie Dziecka. Duchowego wsparcia rodzicom udzielają gdańscy duszpasterze ks. Jan Uchwat i ks. Piotr Belecki.

Październik na całym świecie jest miesiącem modlitw za zmarłe dzieci.
jrst / Gdańsk
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 17 października 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-10-13 15:57 Caritas czyli być wśród ludzi – rozmowa z ks. Januszem Steciem

Naszą siłą jest to, że jesteśmy rozproszeni wśród ludzi – mówi KAI ks. Janusz Steć, dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej. – Nie jesteśmy zamknięci w biurowcu. Bo zawsze będą ludzie potrzebujący pomocy, ludzie, którym źle się wiedzie – dodaje kapłan. W tym roku mija 25 lat od reaktywowania struktur Caritas w Polsce.

Publikujemy treść rozmowy:

Jolanta Roman-Stefanowska, KAI: Nazwa „Caritas” funkcjonuje w świadomości społecznej jako wielki strumień dobroci i pomocy potrzebującym. Mieszkańcy Trójmiasta obserwują Waszą pracę codziennie, gdy jadąc główną arterią łączącą Gdańsk z Gdynią – w Sopocie – widzą tłum ludzi czekających na otwarcie stołówki...

ks. Janusz Steć: – Skala tej pomocy jest bardzo duża. Tylko w ubiegłym roku wydaliśmy w naszej sopockiej stołówce aż sto tysięcy obiadów. Tak, sto tysięcy! A przecież to nie jedyne takie miejsce, choć faktycznie największe. Do tego dochodzi jeszcze kilka punktów w parafiach, gdzie prowadzimy dożywianie. Potrzeby są jednak znacznie większe. Nasz adres na Alei Niepodległości w Sopocie znany jest tysiącom ludzi w potrzebie.

KAI: W swojej sopockiej siedzibie oferujecie nie tylko posiłki.

– Mamy też łaźnię dla osób bezdomnych. Mogą się tu umyć, zmienić ubranie na czyste. Od pół roku mamy też zakład fryzjerski. Skorzystało już z tej usługi ponad 600 osób. Kładziemy mocny akcent na poszanowanie godności osoby potrzebującej. To ważne, by człowiek bezdomny nie był stygmatyzowany. W naszej centrali w Sopocie mamy też ogrzewalnię. Gdy temperatura spada i robi się zimno, dla bezdomnych rozpoczyna się najgorszy czas w roku. Gdy rok temu na święta poprosiliśmy o szaliki dla bezdomnych – przyniesiono i przysłano ich tysiące, z całego kraju.

KAI: Działalność Caritas znacznie wykracza poza dożywianie i pomoc bezdomnym.

– „Caritas” tym się różni od innych organizacji charytatywnych, że działa permanentnie, kompleksowo i na wielu płaszczyznach. Zajmujemy się pomocą człowiekowi od narodzin, aż po kres życia. Modlimy się o dziecko poczęte a jeszcze nie narodzone. Opiekujemy się matkami spodziewającymi się dziecka i tymi, które już dziecko urodziły, ale nie mogą liczyć wsparcie najbliższych.

KAI: Dom Samotnej Matki w gdańskim Matemblewie to miejsce szczególne. Schronienie znajdują w nim kobiety z małym dzieckiem, opuszczone przez rodzinę, zmuszane do ucieczki przed przemocą. Otrzymują pomoc, schronienie, wsparcie prawne. Dzieci otoczone są wielką miłością sióstr zakonnych.
– Dom Samotnej Matki działa już 21 lat. W tym czasie schronienie i opiek ę znalazło w nim dwa tysiące matek i dzieci. Zwykle przebywa w nim 15-16 mam. Zdarzają się też matki nieletnie. Choć po przejściach i mające za sobą wielkie życiowe błędy, one też potrzebują pomocy. Najbardziej dziwi to, że nie otrzymują tej pomocy od swoich matek, ojców i ojców swoich dzieci.
W Domu Samotnej Matki w Matemblewie jest też od kilku lat „okno życia”. I właśnie tam uratowane zostały aż trzy istnienia… Okno życia to wielka przestrzeń miłości i modlitwy.

KAI: Szczególną opieką otaczacie niepełnosprawnych.

– Postawiliśmy na rehabilitację społeczną niepełnosprawnych. Udało nam się zrealizować pomysł aktywizujący ich zawodowo. W Gdyni działa z powodzeniem Bar „Domowy”, w którym pod okiem zawodowych kucharzy niepełnosprawni przygotowują posiłki. Codziennie przychodzi się tam stołować od 350 do 600 osób. Mamy stałych klientów wśród studentów, uczniów, mieszkańców Gdyni i pracowników okolicznych zakładów pracy. Choć bar nie otrzymuje dotacji, nieźle prosperuje. Niepełnosprawni są dowartościowani i szczęśliwi. Przede wszystkim jednak mają poczucie, że są potrzebni.

Innym pomysłem jest sekcja pływacka niepełnosprawnych dzieci. Co tydzień 30 z nich trenuje pływanie pod okiem Hanny Włodarczak-Klimek, byłej trenerki olimpijskiej kadry pływackiej. Nasze dzieci też odnoszą sukcesy. Czworo jest w kadrze narodowej niepełnosprawnych. Cieszymy się z ich sukcesów.

KAI: Olbrzymia i różnorodna jest sfera pomocy dzieciom i młodzieży.

– Caritas Archidiecezji Gdańskiej prowadzi 18 świetlic środowiskowych. Zależy nam, aby dzieci znalazły tam swoją bezpieczną przestrzeń. Świetlice oferują wsparcie edukacyjne i terapeutyczne, ale są też miejscem, w które dzieci wnoszą coś od siebie. Chcę to bardzo mocno zaakcentować. Te dzieci mają dużo do zaoferowania. Trzeba je tylko zmotywować. Co ważne – nasze świetlice środowiskowe integrują też rodziców, a nawet całe dzielnice. Tak jest na przykład w przypadku świetlicy w gdańskim Wrzeszczu.

Wspieranie dzieci i młodzieży to dla nas bardzo ważna sprawa. W ubiegłym roku aż 140 młodych ludzi dostało stypendia „Skrzydła”. Organizujemy wypoczynek wakacyjny i zimowy. Kilkuset młodych ludzi wzięło udział w koloniach, obozach i spływach. Gdy wakacje jeszcze trwały – my już myśleliśmy o wyposażeniu uczniów w wyprawki szkolne. Akcja „Tornister pełen Uśmiechu” pozwoliła zaopatrzyć dwa i pół tysiąca dzieci w przybory szkolne. To wielkie wsparcie zwłaszcza dla rodzin wielodzietnych.

KAI: Gdańska Caritas wspiera rodziny wielodzietne również aktywizując je.

– Niedawno rozstrzygnęliśmy już trzeci konkurs ekologiczny dla rodzin wielodzietnych. Chodzi o wspólne, rodzinne wykonanie zadania i w efekcie wygranie atrakcyjnej nagrody. Kilka tygodni temu aż siedemdziesiąt rodzin wygrało nowoczesne zmywarki do naczyń. Wiele rodzin nigdy nie mogłoby sobie na taki wydatek pozwolić. Ale rodziny wspieramy na wiele sposobów. Tylko w ubiegłym roku zebraliśmy i rozdaliśmy 240 ton żywności.

KAI: „Caritas” towarzyszy też ludziom chorym i umierającym.

– Prowadzimy Dom Seniora, w którym każdego dnia pomoc otrzymuje ponad sto osób. Oferujemy tam szeroki zakres usług opiekuńczych i medycznych. Lokatorzy Domu to również po prostu ludzie, którzy na starość zostali sami bez opieki. Jednak szczególną formą pomocy jest opieka w hospicjum. To towarzyszenie człowiekowi w ważnym momencie życia, w momencie przełomowym z punktu widzenia wiary. To towarzyszenie nie jest łatwe. Uczy pokory i jest wyrazem największej miłości. Trzymaliśmy za rękę w tym szczególnym momencie...trzy tysiące osób. Odeszły do Boga w spokoju.

KAI: To wszystko nie byłoby możliwe bez olbrzymiej rzeszy wolontariuszy.

– Należy im się wielkie podziękowanie. To w większości ludzie anonimowi, nie gwiazdy z pierwszych stron gazet. Jednak ich praca jest wielka. Oferują swój czas, miłość i to bezinteresownie. Tylko w szkolnych kołach Caritas pracuje 4 tysiące wolontariuszy W parafiach – kolejny tysiąc. Do tego setki ludzi oferujących siebie i swój czas, gdy jest jakaś akcja. To wielki potencjał. Naszą siłą jest to, że jesteśmy rozproszeni wśród ludzi. Nie jesteśmy zamknięci w biurowcu. Bo zawsze będą ludzie potrzebujący pomocy, ludzie, którym źle się wiedzie.
rozmawiała Jolanta Roman-Stefanowska / Gdańsk
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 13 października 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-10-11 19:59 XV Dzień Papieski na Pomorzu Gdańskim

Obchody jubileuszowego XV Dnia Papieskiego rozpoczęły się na Pomorzu Gdańskim już w sobotę. Stypendyści Fundacji "Dzieła Nowego Tysiąclecia" zorganizowali na gdańskim Długim Targu Piknik Rodzinny. Św. Janowi Pawłowi II dedykowany był też koncert finałowy Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego Muzyki Sakralnej "Mundus Cantat", który wczoraj przyciągnął do Katedry Oliwskiej wielu melomanów.

Jednak najwięcej wydarzeń miało miejsce w dzisiejszą niedzielę. Przed kościołami zbierano pieniądze na wsparcie zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. To inicjatywa Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", której współprzewodniczy emerytowany metropolita gdanski abp Tadeusz Gocłowski. "Stypendyści Fundacji to żywy pomnik Jana Pawła II"- mówił abp Gocłowski.

Od rana wierni zbierali się w kościele Opatrzności Bożej na gdańskiej Zaspie. Tamtejszy kościół powstał w miejscu szczególnym. To właśnie tam w 1987 r. Jan Paweł II odprawił słynną Mszę dla Świata Pracy. Dziś była tu adoracja Najświętszego Sakramentu, Msza dziękczynna za pontyfikat papieża Polaka, nabożeństwo różańcowe i Koronka do Bożego Miłosierdzia.

Już po raz 15. szczególny charakter miały obchody w Gdyni. Procesja różańcowa przeszła ulicą Świętojańską od pomnika upamiętniającego ofiary masakry w grudniu 1970 roku aż do gdyńskiej Kolegiaty, niosąc relikwie św. Jana Pawła II i bł. ks. Michała Sopoćki. Procesję poprowadził metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź. Wśród tłumu wiernych byli piłsudczycy, przedstawiciele Rodziny Katyńskiej, harcerze,marynarze i samorządowcy z prezydentem Gdyni Wojciechem Szczurkiem. Rozważania różańcowe prowadzili jak zawsze aktorzy gdyńskich teatrów.

"Mamy za co dziękować świętemu Janowi Pawłowi II. Dziękujemy za dar Jego wizyty w naszym mieście i Mszę dla ludzi morza" - powiedział organizujący od wielu lat gdyńskie obchody Dnia Papieskiego ks. Edmund Skalski, proboszcz parafii NMP.

Podczas dzisiejszych Mszy Świętych we wszystkich parafiach archidiecezji wierni modlili się przez wstawiennictwo Św. Jana Pawła II w intencji rodzin. Dzień Papieski zakończy Apel Jasnogórski.

Wydarzenia Dnia Papieskiego zaplanowano również na cały najbliższy tydzień. W środę Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku-Matemblewie zaprasza na modlitwę różańcową z rozważaniami św. Jana Pawła II, patrona rodziny. Będą w niej uczestniczyli rodzice dzieci przygotowujących się do I Komunii św., jak również młodzieży bierzmowanej. Rozważania poprowadzi młodzież z Pokolenia JP II.

Z kolei w sobotę 17 października w oliwskiej Bazylice Archikatedralnej odbędzie się koncert papieski zorganizowany przez Polską Filharmonię Bałtycką.
jrst / Gdańsk
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 11 października 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-10-11 14:27 Abp Gocłowski: to św. Jan Paweł II wrócił uwagę na młodych

"To Jan Paweł II zwrócił uwagę na młodych ludzi. I to nie tylko w sensie poetyckim, ale i w sensie realizmu życiowego" - powiedział KAI abp Tadeusz Gocłowski, wiceprzewodniczący fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która powstała po to, by wspierać finansowo i formacyjnie uzdolnioną młodzież. W niedzielę 11 października, podczas XV Dnia Papieskiego, fundacja zbiera fundusze na stypendia dla swoich podopiecznych.

Jubileuszowy XV Dzień Papieski obchodzony jest pod hasłem "Jan Paweł II - Patron Rodziny". Dzień ten został ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski z inspiracji Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia". Abp Tadeusz Gocłowski - wiceprzewodniczący Fundacji, która powstała po to, by wspierać finansowo i formacyjnie uzdolnioną młodzież, podkreślił w rozmowie z KAI, jak ważne było dla św. Jana Pawła II młode pokolenie.

"To On zwrócił uwagę na młodych ludzi. I to nie tylko w sensie poetyckim, ale i w sensie realizmu życiowego" - podkreślił abp Gocłowski.

Tradycyjnie już podczas Dnia Papieskiego organizowana jest zbiórka pieniędzy na stypendia dla uczniów i studentów. By uzyskać takie stypendium nie wystarczy tylko wysoka średnia ocen. Pomoc ta adresowana jest do niezamożnej młodzieży z małych miasteczek. Stypendyści stanowią swoisty "żywy pomnik Jana Pawła II".

Abp Gocłowski dodaje, że tegoroczny Dzień Papieski nie jest jednak wyłącznie Dniem Jana Pawła II. "Dziś jest to już Dzień Papiestwa. Spoglądamy z jego perspektywy na trzy pontyfikaty. Przywołujemy bogatą osobowość Papieża Polaka, pogłębioną teologię i filozofię Benedykta XVI i duszpasterskie zbliżenie do świata papieża Franciszka. Ta synteza nadaje nowej jakości Dniu Papieskiemu" - powiedział abp Gocłowski.

Drugim wymiarem tegorocznych obchodów jest rodzina. - Tu znów warto się odwołać do nauczania Jana Pawła II, który był zatroskany o rodzinę i to nie tylko z pozycji teologa, ale i rodzin - dodał arcybiskup.

Na pytanie o osobiste refleksje w Dniu Papieskim abp Gocłowski wspomina, że poznał Karola Wojtyłę 65 lat temu w Krakowie. Był wtedy uczniem. W 1983 r. Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym w Gdańsku, następnie biskupem diecezjalnym, a w 1992 arcybiskupem metropolitą gdańskim.

"Wielokrotnie przez te lata wspaniałego pontyfikatu miałem zaszczyt spotykać się z Janem Pawłem II. Kilka razy w roku zasiadałem z Nim przy jednym stole. Trudno sobie wyobrazić kogoś bliższego, poza rodzicami" - wspomniał abp Tadeusz Gocłowski.
jrst / Gdańsk
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 11 października 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-10-10 19:33 Gdynia: 51 ministrantów rozpoczęło roczny kurs lektorów

To już kolejny rok kształcenia młodych mężczyzn, którzy pełnią funkcję lektorów w pomorskich parafiach. W ubiegłym roku w archidiecezji gdańskiej wykształcenie takie zdobyły 64 osoby. Potrzeby są jednak znacznie większe, dlatego w tym roku Duszpasterstwo Służby Liturgicznej archidiecezji gdańskiej postanowiło wznowić formację.

W kursie udział biorą mężczyźni od 15. do 21. roku życia, uczniowie i studenci. Celem szkolenia jest nie tylko pogłębienie wiedzy liturgicznej i biblijnej, a także rozwinięcie umiejętności czytania i głoszenia Słowa Bożego, które podczas mszy przekazuje się innym wiernym - mówi KAI ks. Krzysztof Drews - dyrektor Gdańskiego Archidiecezjalnego Kolegium Teologicznego, które kurs współorganizuje.

W ramach kursu zaplanowane są wykłady z zakresu teologii biblijnej, teologii ogólnej, liturgiki. Uczestnicy będą mieć też zajęcia z fonetyki, emisji głosu i śpiewu kościelnego. Wszystko po to, by przekaz Słowa Bożego był jak najlepszy.

Przyszli lektorzy spotykają się raz w miesiącu, do końca czerwca przyszłego roku. Zajęcia odbywają się w gdyńskiej auli Gdańskiego Archidiecezjalnego Kolegium Teologicznego. Chętni modą jeszcze do kursu dołączyć. W planach jest też kurs dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej .
jrst / Gdynia
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 10 października 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-10-04 22:21 Abp Głódź: naród, który nie dba o swoje dzieci i młodzież nie ma przyszłości

Naród, który nie potrafi zadbać o dzieci i młodzież jest narodem bez przyszłości– mówił dziś podczas homilii w lasach Piaśnickich abp Sławoj Leszek Głódź.

Mszę św. w kaplicy leśnej w Piaśnicy odprawiono w związku z 76. rocznicą wybuchu II Wojny Światowej i niemieckiego ludobójstwa w lasach piaśnickich, jesienią 1939 roku oraz z 17. rocznicą beatyfikacji siostry Alicji Kotowskiej, przełożonej wejherowskiego klasztoru sióstr zmartwychwstanek.

– Gromadzimy się tutaj, aby rozpamiętywać miłość do Ojczyzny, a nie dramat śmierci. Bo w Kościele jest tak, że męczennik to świadek miłości ojczyzny. Także my tu zebrani, powinniśmy demonstrować naszą miłość do Ojczyzny – nie tylko o niej mówić, ale przede wszystkim o niej świadczyć – podkreślał ks. Daniel Nowak, proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Wejherowie.

Z kolei abp Głódź podkreślił: – Przybywamy tutaj, na to święte miejsce, w imię Ojczyzny oraz pamięci tych, którzy tutaj zginęli. To męczennicy XX wieku, a my mamy obowiązek pielęgnowania pamięć o tamtych wydarzeniach, otaczając modlitwą tych, którzy zostali tutaj zgładzeni.

W homilii metropolita gdański mówił, jak ważna jest rodzina dla współczesnego świata. – To z rodziny wyrasta miłość do Boga i drugiego człowieka oraz miłość do Ojczyzny – podkreślał.

Metropolita gdański nawiązując do Ewangelii św. Marka wyjaśnił, czym jest małżeństwo. – To Bóg stworzył rodzinę poprzez sakramentalny, nierozłączny związek kobiety i mężczyzny. Z tej jedności wywodzi się małżeństwo, z którego płynie błogosławieństwo i dobro – mówił hierarcha.

Odwołując się do słów papieża Franciszka, abp Gódź podkreślił rolę dzieci i młodzieży w dzisiejszym świecie. – Trzeba zadbać o dzieci i młodzież, bo naród, który nie potrafi zadbać o dzieci i młodzież jest narodem bez przyszłości. Bo nie ma pamięci, a co za tym idzie siły, by iść naprzód – mówił arcybiskup.

Uroczystości poprzedził występ młodzieży z samorządowego gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie. Następnie podniesiona zostanie flaga państwowa, a okolicznościowe przemówienie wygłosi wójt gminy Wejherowo Henryk Skwarło.

Po uroczystym przemówieniu i Apelu Poległych oraz salwie honorowej delegacje licznie zgromadzonych parlamentarzystów, samorządowców oraz przedstawicieli organizacji działających na Wybrzeżu złożyły wieńce i kwiaty u stóp ołtarza.
juli / Gdańsk
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 04 października 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2015-10-01 13:24 Konferencja „Dziedzictwo Kościoła na Ziemi Gdańskiej” z okazji 90. rocznicy erygowania diecezji

W ramach cyklu obchodów 90-lecia erygowania diecezji gdańskiej Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” wraz z parafią Archikatedralną w Gdańsku - Oliwie zorganizowały drugą już sesję popularno-naukową pt. Dziedzictwo Kościoła na Ziemi Gdańskiej. - Chcemy pokazać wielką integracyjną rolę Kościoła zarówno dla mieszkających na Pomorzu Kaszubów, jak i dla ludności, która historię tego miasta tworzyła w latach powojennych – powiedział KAI Waldemar Jaroszewicz, prezes gdańskiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Choć korzenie chrześcijaństwa na Pomorzu sięgają czasów Świętego Wojciecha, który ochrzcił Gdańsk w roku 997, to sama Diecezja Gdańska ma dopiero 90 lat. Została erygowana 30 grudnia 1925 roku. Pierwszą głową gdańskiego Kościoła był bp Edward O'Rourke. Jego następcą w latach II wojny światowej był kontrowersyjny bp Karol Maria Splett, który w 1946 roku został skazany przez komunistyczne władze na 8 lat więzienia. Pierwszy polski biskup oficjalnie rozpoczął pracę w Gdańsku dopiero w roku 1964. Biskup Edmund Nowicki zbudował struktury diecezji i powołał seminarium duchowne. W roku 1992 Jan Paweł II ustanowił w Gdańsku metropolię a diecezję podniósł do rangi archidiecezji. Pierwszym metropolitą gdańskim został abp Tadeusz Gocłowski. Benedykt XVI w roku 2008 mianował metropolitą abp Sławoja Leszka Głódzia.

Stowarzyszenie zaprosiło do udziału w konferencji znawców różnych dziedzin dziejów gdańskiego Kościoła, m.in. ks. prof. Wojciecha Cichosza z UMK w Toruniu, który jest również recenzentem drugiego tomu „Dziejów Kościoła Katolickiego na obecnym obszarze archidiecezji gdańskiej” autorstwa ks. dr Leszka Jażdżewskiego. Promocja najnowszej publikacji była elementem gdańskiej sesji. Drugi tom monografii obejmuje okres od XVI do XVIII wieku.

W burzliwych dziejach gdańskiego Kościoła wielką rolę odegrało duchowieństwo. Wśród 108 beatyfikowanych przez Jana Pawła II męczenników II wojny światowej byli między innymi pochodzący z Pomorza ks. Bronisław Komorowski, ks. Franciszek Rogaczewski i ks. Marian Górecki. Mają oni już swoje miejsce w historii Kościoła na Pomorzu, mają pomniki, ulice i skwery, ale warto przypomnieć wielu innych, prawie zapomnianych-powiedział KAI ks. Sławomir Skoblik.
Sesja „Dziedzictwo Kościoła Gdańskiego” odbyła się pod patronatem metropolity gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia.
jrst / Gdańsk
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 01 października 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
Strony: 1 2 3 4 5

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT