Znaleziono depesz: 2991
2014-07-17 10:02 Gdańsk: odpust Matki Bożej Szkaplerznej

W kościele pw. św. Katarzyny w Gdańsku 16 lipca odbyła się uroczystość odpustowa ku czci Matki Bożej Szkaplerznej. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył arcybiskup senior Tadeusz Gocłowski.

- Każdy z nas powinien odpowiedzieć sobie na pytanie: jakie jest moje chrześcijaństwo? Czy na co dzień żyję zgodnie z nakazami wiary? Jaki jest mój stosunek to wielkich prawd, jakie Bóg przekazał człowiekowi? Z pomocą w poszukiwaniu odpowiedzi przychodzi nam Maryja, która ofiarowała nam wszystkim dar szkaplerza świętego, z którego czerpiemy siłę i moc. Szkaplerz nie jest wyłącznie zewnętrznym symbolem. Dzięki niemu lepiej dostrzegamy i wypełniamy nasze chrześcijańskie obowiązki - życia w prawdzie i miłości - mówił w homilii duchowny.

Szkaplerz Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, zwany szkaplerzem brązowym, zapoczątkowany został przez św. Szymona Stocka. Przełożony generalny zakonu karmelitów w 1251 roku miał otrzymać w prywatnym objawieniu od Matki Bożej obietnicę uniknięcia ognia piekielnego dla noszących karmelitański habit. W 1530 roku szkaplerz brązowy został oficjalnie zaaprobowany przez papieża Klemensa VII.

Noszący szkaplerz znajdują się pod szczególną opieką Maryi. Ze znakiem szkaplerza związana jest obietnica szczęśliwej śmierci i zachowanie od wiecznego potępienia. Matka Boża obiecała św. Szymonowi Stock: "Kto w szkaplerzu umrze, nie dozna ognia piekielnego". Maryja zapowiedziała także, że wszyscy noszący szkaplerz, w pierwszą sobotę po śmierci, zostaną uwolnieni z czyśćca. Jest to tzw. przywilej sobotni. "Ja, Matka, w pierwszą sobotę po ich śmierci miłościwie przyjdę do nich i ilu ich zastanę w czyśćcu, uwolnię i zaprowadzę ich na świętą górę żywota wiecznego". Przyjęcie szkaplerza włącza osobę do tzw. rodziny karmelitańskiej, tzn. daje możliwość udziału w dobrach duchowych zakonników - w ich modlitwach, postach, umartwieniach.

Szczególnym propagatorem duchowości karmelitańskiej był św. Jan Paweł II, który wielokrotnie przyznawał się do noszenia szkaplerza i otrzymywania dzięki temu wielu łask. "Noście zawsze szkaplerz święty. Ja zawsze go noszę i wiele z tego nabożeństwa doznałem pożytku. Pozostałem mu wierny i stał się on moją siłą!" - mówił.

- Tegoroczny odpust, który zgromadził w kościele św. Katarzyny tak wielu wiernych, jest doskonałą okazją do podziękowania Bogu za św. Jana Pawła II, wielkiego czciciela Matki Bożej. Zawieszając na naszych sercach szkaplerz święty, chcemy powiedzieć głośno: "Maryjo, Totus Tuus. Jestem cały twój" - zakończył homilię arcybiskup senior.

Po uroczystej Mszy św. ojcowie karmelici poprowadzili modlitwę zawierzenia. Następnie wszyscy zebrani w świątyni mogli przyjąć szkaplerz święty.
jah / Gdańsk
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 17 lipca 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-06-29 17:52 Abp Głódż: św. Jan Paweł II - godnym następcą świętych Piotra i Pawła

Św. Jan Paweł II był godnym następcą św. Piotra i Pawła - stwierdził arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, przewodnicząc w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła Mszy św. w kościele św. Jana Pawła II w Gdańsku-Łostowicach.Mszę transmitowała TV Polonia.

Przytoczywszy sceny z życia apostołów, ich męczeńską śmierć i rolę jako filarów Kościoła, metropolita gdański powiedział o św. Janie Pawle II: "Tak jak św. Piotr i Paweł, na pytanie: Czy mnie miłujesz? – odpowiedział: Tak, Panie. To był drogowskaz jego drogi jako kapłana, biskupa, kardynała, papieża. Zawierzył tę drogę Matce Bożej. Słowa 'Totus Tuus' towarzyszyły mu do końca życia".

Eucharystia, transmitowana przez Telewizję Polonia, była dziękczynieniem za kanonizację świętych papieży Jana XXIII i Jana Pawła II.

Sanktuarium św. Jana Pawła II ma być wotum wdzięczności za pontyfikat papieża Polaka. W 2011 r. abp Sławoj Leszek Głódź poświęcił tymczasową kaplicę. Budowa kościoła napotyka na trudności proceduralne wynikające z konieczności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
kjg / Gdańsk
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 29 czerwca 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-06-29 17:13 Gdańsk: konferencja „Nadużycia seksualne wobec dzieci i młodzieży”

O problemie nadużyć seksualnych w Kościele i rodzinie dyskutowano wczoraj w Gdańsku podczas interdyscyplinarnej konferencji „Nadużycia seksualne wobec dzieci i młodzieży”. Wydarzenie zorganizowane przez gdańską Szkołę Nowej Ewangelizacji odbyło się pod patronatem honorowym abp Sławoja Leszka Głódzia, metropolity gdańskiego.

Wśród prelegentów znaleźli się duchowni, psychologowie oraz terapeuci. Gościem specjalnym spotkania była p. Hanna Suchocka, członek Papieskiej Komisji do Ochrony Nieletnich.

- Dobrem Kościoła jest dobro osoby poszkodowanej - podkreślał o. dr Adam Żak SJ, koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży, podczas wykładu ukazującego z perspektywy teologicznej i historycznej dojrzewanie Kościoła do podjęcia właściwych działań względem ofiar i sprawców czynów pedofilskich.

Tematy podejmowane przez prelegentów dotyczyły zarówno duchowości osób zranionych, implikacji psychologicznych, jakie pociągają za sobą doświadczenia nadużycia seksualnego, a także sposobów komunikacji z pokrzywdzonymi.

Swoim doświadczeniem z pracą z osobami, co do których zachodzi podejrzenie, że stosują przemoc, podzielił się Krzysztof Sarzała, pedagog, kierownik CIK PCK. W wykładzie zatytułowanym „Interwencja kierowana troską - motywowanie do współdziałania w obronie ofiar” przedstawił on różne kategorie sprawców nadużyć seksualnych, a także wskazał sposoby prowadzenia z nimi rozmowy, mającej na celu powstrzymanie przemocy.

- Błędne jest przekonanie, że przemoc wobec dzieci jest to problem jedynie jakiejś specyficznej grupy nienormalnych, dewiacyjnie zorientowanych mężczyzn. To, co powstrzymuje sprawców, to mądre, nowoczesne, dostosowane do wymogów czasu przekazywanie wartości, zasad i norm - podkreślał.

Na zakończenie konferencji odbyła się dyskusja panelowa z udziałem prelegentów. Mówili oni o metodach działania, które nie tylko pomogą osobom pokrzywdzonym, ale także ułatwią przeciwdziałanie, rozpoznawanie i reagowanie w obliczu konkretnych sytuacji kryzysowych.

Ks. Nawrot zaproponował wypracowanie modelu współpracy pomiędzy specjalistami z CIK a archidiecezją. - Tylko usprawnienie komunikacji może przyczynić się do tego, że z dużą skutecznością będziemy zapewniać pomoc osobom pokrzywdzonym, jak i pomoc w skutecznym interweniowaniu wobec osób stosujących przemoc. Deklaruję naszą współpracę w tym obszarze - odpowiedział na tę propozycję Krzysztof Sarzała.

Hanna Suchocka zrelacjonowała dotychczasowe działania papieskiej Komisji do Ochrony Nieletnich. - Komisja musi określić swój mandat, swoje kompetencje i możliwości działania. Na pewno nie będzie organem prokuratorskim, czy sądowym - mówiła b. ambasador. - Uważamy, że do tej komisji muszą wejść osoby z innych kontynentów. Zwłaszcza z Azji i Afryki. Tam te zjawiska są też rozprzestrzenione, tylko kulturowo inaczej postrzegane. A przecież Kościół musi się zająć wszystkimi - podkreślała.

Jako główne trudności w wypracowaniu odpowiednich rozwiązań dla całego świata, Hanna Schocka wymieniła właśnie zróżnicowanie kulturowe oraz wypracowanie rozwiązań, które pod względem prawnym byłyby odpowiednie dla całego świata.

- Mam nadzieję, że to spotkanie pokaże nam, jak możemy tu i teraz pomagać osobom skrzywdzonym. Ataki na Kościół są skutkiem grzechu. Jeżeli na pierwszym miejscu będzie dobro osoby skrzywdzonej, zaufanie do Kościoła będzie się odradzać - podkreśla Marta Gabriel z gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.
rasta / Gdańsk
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 29 czerwca 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-06-28 19:02 Doroczna pielgrzymka łodzi na Zatoce Puckiej

28 czerwca w Pucku odbył się doroczny odpust ku czci Świętych Apostołów Piotra i Pawła, połączony z XXXIV Pielgrzymką łodzi, statków i kutrów rybackich. Rozpoczął się nabożeństwem w intencji rybaków na wodach Zatoki Puckiej. Kilkadziesiąt jednostek spotkało się z arcybiskupem Sławojem Leszkiem Głódziem, zdążającym od strony Pucka.

Doroczny odpust ku czci Świętych Apostołów Piotra i Pawła odbył się 28 czerwca w Pucku, tradycyjnie połączony ze Świętem Rybaków i XXXIV Pielgrzymką łodzi, statków i kutrów rybackich. Rozpoczął się nabożeństwem w intencji rybaków na wodach Zatoki Puckiej. Kilkadziesiąt jednostek z całego Półwyspu Helskiego wypłynęło, by spotkać się z arcybiskupem Sławojem Leszkiem Głódziem, metropolitą gdańskim, zdążającym ku nim od strony Pucka. – To szczególny sposób świętowania, niespotykany w Europie – mówił metropolita.

Uroczystej Mszy świętej odpustowej u stóp Puckiej Fary, koncelebrowanej przez kilkudziesięciu kapłanów, przewodniczył abp Głódź. Posługując się przykładem życia Świętych Apostołów, nawiązał do czasów współczesnych. – Potrzeba nam dzisiaj ludzi mocnych wiarą, jak św. św. Piotr i Paweł, jak św. Jan Paweł II. Potrzeba światu ludzi mocnych sercem, którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią, a nie złorzeczą. I błogosławieństwem ziemię zdobywają.
kjg / Puck
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 28 czerwca 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-06-27 09:22 Gdańsk: manifestacja w obronie wiary

26 czerwca przed budynkiem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku miała miejsce manifestacja w obronie krzyża i wiary chrześcijańskiej. Protest miał bezpośredni związek z niedoszłą do skutku prezentacją przedstawienia „Golgota Picnic” w Poznaniu, będącą profanacją Męki Pańskiej. Podany powód odwołania – rzekome zagrożenie życia artystów – spowodował taką formę protestu.

Manifestację zorganizowała Diakonia Społeczna Ruchu Światło-Życie archidiecezji gdańskiej.
Uczestnicy wyrazili sprzeciw wobec ewentualnym kolejnym próbom wystawienia bluźnierczego spektaklu oraz żądali zaprzestania w życiu publicznym szykanowania chrześcijan i symboli związanych z ich wiarą.

– Wczoraj na audiencji papież Franciszek powiedział, że bycie chrześcijaninem to nie jest sprawa indywidualna – mówił Jacek Konczal z Diakonii Społecznej Ruchu Światło-Życie archidiecezji gdańskiej, organizator manifestacji. – Nie można być chrześcijaninem, katolikiem siedząc w domu. Katolikiem jest się we wspólnocie, takiej na przykład, jak ta tutaj. Wiarą i czynem chcemy pokazać Jezusowi, że jesteśmy Jego uczniami.
kig / Gdańsk
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 27 czerwca 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-06-25 16:08 Konsekracja dziewic w Żarnowcu

8 profesek wieczystych przyjęło 22 czerwca w kościele pw. Zwiastowania Pana w Żarnowcu konsekrację dziewic z rąk abpa Sławoja Leszka Głódzia, metropolity gdańskiego.Obecnie w żarnowieckim opactwie żyje dwadzieścia mniszek,

- Jesteśmy świadkami zaślubin, tak jak w małżeństwie, złotym pierścionkiem włożonym na palec - mówił w homilii abp Sławoj Leszek Głódź. - I ten wianek na głowie, jak u panny młodej, jako znak miłości. Siostry przed chwilą postawiły na ołtarzu świece jako symbol własnego życia, złożyły Panu Bogu na ofiarę. Stanęły przed Jego obliczem. Będziemy przyzywać w modlitwie Litanii Wszystkich Świętych, gdy w znaku całkowitego oddania się Bogu będą leżały krzyżem- mówił metropolita gdański.

S. Faustyna z żarnoweckiego klasztoru powiedziała KAI, że obyczaj konsekrowania dziewic pochodzi z czasów starożytnego Kościoła. - To obrzęd, na mocy którego dziewica staje się osobą poświęconą Bogu. Nie jest to sakrament, bo te są ustanowione przez Boga, ale sakramentalium, czyli święta czynność ustanowiona przez Kościół – dodaje.

Żeńska wspólnota monastyczna istnieje w Żarnowcu od ponad 760 lat. Najpierw gospodarzami klasztoru były cysterki, a następnie, do dziś - benedyktynki. Zakon został założony przez św. Benedykta w VI wieku na terenie Włoch. Szybko rozprzestrzenił się w Europie. Jednym z pierwszych benedyktynów, który przybył na ziemie polskie był św. Wojciech, patron archidiecezji gdańskiej.
kig / Żarnowiec
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 czerwca 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-06-20 12:29 Gdańsk: katolicy na ulicy - akcja ewangelizacyjna

W uroczystość Bożego Ciała na Długim Targu w Gdańsku po raz kolejny miała miejsce wielka akcja ewangelizacyjna „Katolicy na ulicy”. Inspiracją do tegorocznego wydarzenia były słowa papieża Franciszka: „Chcę, byście poszli na ulice robić raban. Chcę rabanu w waszych diecezjach. Chcę, żeby Kościół wyszedł na ulice. Żeby odrzucił ziemską powłokę, wygodę, klerykalizm, żebyśmy przestali zasklepiać się w sobie”.

Spotkanie podzielone zostało na dwie części. Pierwsza była zaproszeniem do wspólnej zabawy prowadzonej przez wodzireja. Drugą stanowił koncert chwały, prowadzony przez zjednoczony chór trójmiejskich wspólnot oraz orkiestrę symfoniczną wraz z sekcją rytmiczną.
Był to czas budowania jedności trójmiejskiego Kościoła. – Dzisiaj wielki dzień – mówił ks. Zbigniew Wądrzyk, odpowiedzialny za Gdańską Szkołę Nowej Ewangelizacji, organizatora przedsięwzięcia. – Wychodzimy na ulice, bo wezwał nas do tego papież Franciszek w Rio de Janeiro. Powiedział, że chce, abyśmy szli robić raban. Jezus przyszedł na świat robić raban o twoja duszę, przyszedł się wykłócić, tak, abyś mógł doświadczyć, że jesteś ukochanym dzieckiem Boga. I ten raban wciąż trwa.
kig / Gdańska
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 20 czerwca 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-06-19 16:09 Abp Głódź solidaryzuje się z sygnatariuszami Deklaracji Wiary i prof. Chazanem (dokumentacja)

Wyrażamy wdzięczność i solidarność z sygnatariuszami Deklaracji Wiary i prof. Bogdanem Chazanem - mówił w czasie kazania w uroczystość Bożego Ciała w Gdańsku abp Sławoj Leszek Głódź. Dziękowa papieżowi Franciszkowi za da kanonizacja Jana Pawła II i apelował do wiernych o solidarność z najuboższymi i wyobraźnię miłosierdzia.

Podajemy tekst homilii abp Sławoja Leszka Głódzia:


Jezusa Ukrytego mam w Sakramencie czcić,
Wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć!

Bracia Kapłani!
Siostry Zakonne i wspólnoty życia konsekrowanego!
Mieszkańcy królewskiego Gdańska, wszystkich stanów, zawodów, wieku, powołania!
Drogie dzieci, które w tym roku po raz pierwszy przyjęłyście do swych serc Chrystusa Eucharystycznego!
Bracia i Siostry!

Zgromadziła nas tu dziś uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Z Bazyliki Mariackiej ulicami Gdańska szliśmy w procesji wiary, która stanowi wyraz naszej czci i uwielbienia dla Chrystusa Obecnego w Eucharystii.

„Bądźże pozdrowiona Hostyjo żywa, w której Jezus Chrystus bóstwo ukrywa. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyi”- niesie się dziś ulicami naszego miasta ta eucharystyczna pieśń. Wyznanie wiary polskich pokoleń. Nasze wyznanie wiary tu i teraz, w Roku Pańskim 2014.

Na czterech procesyjnych stacjach rozważaliśmy niektóre z prawd wiary dotyczące Eucharystii, sakramentu miłosierdzia, znaku naszej komunii życia z Bogiem, jedności z Chrystusem.

Na pierwszej z nich, na Długim Targu, na początku naszej drogi, ukazana została – w przytoczonym urywku Ewangelii według św. Mateusza, w słowach modlitwy – prawda, że Eucharystia uobecnia zbawczą ofiarę, którą Jezus złożył na krzyżu dla naszego zbawienia.

Na stacji drugiej, tej przy Pomorskiej Izbie Rzemieślniczej, odsłanialiśmy wartość Eucharystii – pokarmu ludzkiej duszy, który chroni nas przed grzechem, umacnia naszą miłość i to co w nas jest dobre, szlachetne, Bogu i ludziom miłe. Daje duchową moc, dzięki której możemy skutecznie wypełniać Boże przykazania.

Stacja trzecia – przy parafii św. Mikołaja, której gospodarzem jest gdańska wspólnota dominikańska – wskazała na Eucharystię jako na chleb odkupienia, zadatek życia wiecznego, swoistą przepustkę, która otwiera bramy nieba do wiecznej radości w chwale Jezusa Chrystusa, we wspólnocie z Trójcą Świętą.
Na czwartej stacji, dziele wspólnoty parafii św. Brygidy, rozważaliśmy, że Eucharystia jest sakramentem jedności Kościoła i jedności Ludu Bożego. Umacnia braterskie więzi między tymi, którzy Ją przyjmują, daje im pewność obranej drogi. Przewodnikiem na niej jest Kościół, zgromadzenie widzialne i wspólnota duchowa wierzących w Chrystusa, która łączy ludy, narody, kontynenty.

Naszą procesję, stacyjne rozważania, modlitwy, śpiew na chwałę Hostyi Żywej zwieńczy Eucharystia. To poprzez Nią my wszyscy, którzy dzięki sakramentowi Chrztu świętego przyoblekliśmy się w Chrystusa, uczestniczymy w misterium Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.

Umiłowani!
Pierwsze czytanie przypomina czas trwającej czterdzieści lat pełnej trudu i niepokoju wędrówki izraelskiego ludu przez pustynię. Czas ten stanowił sprawdzian wierności tamtego pokolenia Bogu. Był także świadectwem tego, że Bóg ludu swego nie opuścił. Kiedy był głodny, nakarmił go manną. Za okazaną wierność, cierpliwość, zawierzenie obdarzył pamiętną nagrodę: wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli, przyniósł ocalenie, poświadczył swoje przymierze z narodem wybranym.

Na tamto wydarzenie Starego Testamentu patrzymy z naszej perspektywy. Jesteśmy ludem Nowego Przymierza. Ludem wielkiego obdarowania przez niezgłębioną miłość Bożą. Od Bożego Syna, od tego, który zstąpił z nieba i przyjął w sposób dobrowolny mękę i śmierć z miłości do Ojca i ludzi (por. KKK 609) otrzymaliśmy wielki dar – Eucharystię. Ustanowili ją Jezus w Wielki Czwartek. „To czyńcie na moją pamiątkę” (Łka 22, 14). Niedługo potem, pojmany w Ogrójcu, ruszył w swą ostatnią drogę: ku śmierci krzyżowej i ku chwale zmartwychwstania.

Eucharystia jest bowiem wielkim darem Chrystusowego zmartwychwstania. To zmartwychwstały Pan – Chleb Żywy – przemierza dziś ulice Gdańska. Powiedział niegdyś Ojciec Święty Benedykt XVI, że „przez Eucharystię niebo zstępuje na ziemię, przyszłość Boga wchodzi w teraźniejszość i czas zostaje jakby ogarnięty przez Bożą wieczność” (Homilia, 11 VI 2009).

Ta wielka uroczystość Kościoła, którą dziś celebrujemy, uświadamia także nam to, że jesteśmy ludem nadziei rozświetlonym blaskiem Zmartwychwstania Pańskiego. Wspólnotą wiary, którą jednoczy, mocami Ducha Świętego, przyjmowanie Eucharystii. A to przyjmowanie Eucharystii – mówi o tym dobitnie święty Paweł Apostoł w Pierwszym liście do Koryntian – jest czymś wielkim i wspaniałym. Uczestnictwem nas wszystkich w Komunii z Chrystusem. Życiem Jego życiem.

Orędzie wiary w Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie głosił niestrudzenie przez swe kapłańskie i biskupie lata i czas swej posługi Piotrowej, św. Jan Paweł II. Apelował do ludów, narodów, do przywódców państw, aby dla Chrystusa otworzyli szeroko drzwi cywilizacji, kultury, systemów politycznych, struktur życia społecznego. W swoim nauczaniu ukazywał piękno, wartość i siłę Eucharystii, tego „Chleba wędrującego ludu”.

Dziś my, lud Nowego Przymierza archidiecezji gdańskiej, wielbiąc Najświętsze Ciało i Krew Zbawiciela, dziękujemy Ojcu Świętemu Franciszkowi za dar kanonizacji Jana Pawła II, za wpisanie Jego imienia, a także imienia bł. Jana XXIII do katalogu świętych, doznających czci w całym Kościelec powszechnym. W tajemnicy świętych obcowania przyzywamy tego nowego Świętego Kościoła, naszego Rodaka, aby był z nami, rozświetlał nasze polskie, gdańskie drogi blaskiem Chrystusowej Prawdy, tak jak to czynił, kiedy był pośród nas. Już dziś zapraszam na kolejną stację naszego diecezjalnego dziękczynienia za dar kanonizacji. Mieć będzie miejsce 29 czerwca, w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, w kościele pod wezwaniem św. Jana Pawła w Gdańsku Łostowicach – naszym gdańskim wotum za wyniesienie do chwały świętych Jana Pawła II. Transmitować ją będzie Telewizja Polonia.

Umiłowani!
Naszą uroczystość rozświetla Jezusowa proklamacja, utrwalona w czytanej dziś Ewangelii. Jest skierowana ku przechodzącym drogami świata pokoleniom, także ku nam, tu dziś obecnym. „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata (J 6. 51).

Dziękujemy za otrzymane łaski, za duchowe dary, wydobywamy je tego dnia z głębi naszych serc.
Dziękujemy za dar wiary, która stanowi busolę naszego życia, niesie radość, rozświetla nasze drogi.
Dziękujemy za moce Ducha Świętego, który przychodzi z pomocą naszej słabości, umacnia nas w wierze, prowadzi ku Chrystusowi.

Dziękujemy za dobro, jakie się uzewnętrznia w życiu naszych rodzin, naszych wspólnot, za radość codziennego dnia, za ufność, która jest wielkim znakiem chrześcijański nadziei.

Umiłowani!
Wielkich dziel Bożych nie zapominajcie…
„Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa” – to hasło czteroletniego programu duszpasterskiego, którego realizację rozpoczęliśmy w tym roku. Nawiązuje on do 1050. rocznicy wiekopomnego wydarzenia: chrztu księcia Mieszka I i jego ludu. Będziemy ją przeżywać w 2016 roku, miejmy nadzieję z Ojcem Świętym Franciszkiem.

Mieszkowy chrzest rozpoczął czas uświęcania polskich dziejów, umacniania polskich pokoleń Chlebem Życia - Chrystusem Eucharystycznym, włączenia naszego narodu i państwa do rodziny chrześcijańskiej Europy. Z Chrystusowego zasiewu wiary wyrastało przez stulecia to, co wielkie, piękne, szlachetne, dobre na drodze polskich dziejów.. Z Chrystusowego źródła nadziei czerpano, kiedy przychodził zły czas: rozbiorów, anarchii, politycznych i duchowych klęsk. O tym mamy pamiętać. Te doświadczenia przywoływać, aby stały się impulsem do odnowienia i umocnienia naszej wiary.

Uroczystość Bożego Ciała. Wielkie święto katolickiej wspólnoty, jednoczącej się przy łamani Chrystusowego chleba, to także dzień refleksji o naszym dziś. Chrystus Eucharystyczny przychodzący do naszych serc, przypomina nam bezustannie o spoczywającym na nas obowiązku budowania Królestwa Chrystusa, umacniania naszej odwiecznej kultury i cywilizacji chrześcijańskiej, chronienie jej przed zagrożeniami, jakie niesie nasz czas.

Na tej drodze towarzyszy nam głębokie przekonanie, że etyka chrześcijańska wsparta o prawa Boże stanowi glebę żyzną, z której narody i ludzie czerpią duchową siłę, że Bóg ma wiele wspólnego także z publicznym wymiarem ludzkiego życia. Trzeba o tym pamiętać. Powracać do tych zasad. Docenić ich znaczenie dla naszego dziś, naszej drogi. Stawać z nimi naprzeciw wyzwań czasu. Bo choć ze sceny polskiego życia zszedł bezbożny, ideologiczny system marksistowsko-leninowski, wciąż przecież trwa zmaganie o kształt ducha naszego narodu. Wciąż jest potrzebne to sprawne, skuteczne wiejadło, które oddzieli od zdrowego, mocnego urodzajnego polskiego ziarna plewy i kąkole obcych duchowi tej ziemi ideologii, prądów kulturowych, różnorodnych zagrożeń.

Pomniejszają one i zatruwają plon polskiego urodzaju, czerpiący z ziemi żyznej, uprawianej trudem polskich pokoleń, wiernych swej tożsamości, która zespoliła się nierozerwalnym węzłem wieków z Chrystusem, Jego Ewangelią, Kościołem.

Jesteśmy świadomi, jak w polskiej ziemi próbują zapuścić korzenie – w sferze obyczajów, postaw, poglądów – różnorodne formy libertyńskiego nurtu wyrosłego z rewolucji francuskiej, pozytywistyczne filozofie, w których nie ma miejsca dla Boga, jak odradzają się i znajdują posłuch marksistowskie utopie, nawet ma miejsce recydywa neobolszewizmu. Jak w przestrzeń ojczyzny wdziera się mętny nurt, który stara się wykluczyć Boga z publicznej świadomości i zastąpić go cynizmem zlaicyzowanej kultury.

W dyskursie publicznym, w działaniach, postawach, poglądach co i raz dają o sobie znać swoiste aksjomaty naszego czasu: aksjomat źle zdefiniowanej wolności, aksjomat demokracji, która nie jest w stanie podjąć refleksji nad swymi ułomnościami, aksjomat mówiący o tym, że prawo stanowione to najwyższa, bezdyskusyjna normą życia wspólnot. To z tego ducha wyrasta tak dziś nadużywana zasada tolerancji, która staje się swoistym synonimem nowoczesności i postępu. To z niej wypływa przyzwalanie na bluźnierstwa, na obrazę Boga, na szyderstwa i kpiny z tego, co dla milionów rodaków, katolików, jest drogie i świetle. To z tego ducha fałszywie pojmowanej tolerancji rodzą się ataki na Kościół, na wierzących, którzy występują przeciw nieładowi moralnemu, staje w obronie życia poczętego, przekreślania istoty małżeństwa, które przecież wsparte jest o Boże rozrządzenie: Mężczyzną i niewiastą stworzył ich.

W ostatnich tygodniach jesteśmy świadkiem nagonki laickich i poprawnych politycznie mediów na około trzy tysiące lekarzy i studentów medycyny, sygnatariuszy „Deklaracji wiary”. Zawiera ona nauczanie Kościoła, m.in. dotyczące kwestii ochrony życia oraz ludzkiej płciowości oraz deklarację, że osoby, które ten dokument podpisały, będą to nauczanie stosować w praktyce – odmawiać wykonywania ustawowo dopuszczalnych aborcji.

Pan profesor Bogdan Chazan, wybitny lekarz, dyrektor warszawskiego szpitala Świętej Rodziny, szykanowany za wiarę i bezkompromisową etyczną postawę stał się symbolem lekarzy katolików, świadomych tego, że to Bóg kieruje drogami człowieka, że tylko On jest Panem ludzkiego życia i śmierci, że lekarz ma prawo do postępowania zgodnego z zasadami swego sumienia i wyznawanej wiary, w tym wypadku do obrony i ochrony ludzkiego życia, a nie do jego unicestwiania.

Wyrażamy dziś z nimi, lekarzami polskimi wiernymi prawom Bożym, naszą solidarność. Nasza wdzięczności za to ze stanęli w obronie zasad chrześcijańskich w polskiej służbie zdrowia, w instytucjach życia narodu, a takimi są przecież i przychodnie, i szpitale.

Takim publicznym świadectwem wiary były też marsze dla rodziny i życia, jakie 1 czerwca przeszły ulicami ponad 120 miast polskich. Upominały się o należne rodzinie prawa, apelowały do samorządów lokalnych, aby przykładały należną uwagę do tych zagadnień związanych z życiem polskich rodzin, które leżą w ich kompetencjach.

Jesteśmy, katolicy, powołani do dawania w różnych dziedzinach życia świadectwa wierności Chrystusowi, Jego Kościołowi, wartościom chrześcijańskim, tożsamości naszego chrześcijańskiego narodu. Do tego uzdalnia nas Duch Święty. Duch męstwa, nauczyciel chrześcijańskiej odwagi. Ku temu prowadzi nas Eucharystia – źródło naszego życia, skarbnica Bożych łask.

Umiłowani!
Przyjmując do naszych serc Ciało Chrystusa, zostajemy także obdarowani owocami Komunii świętej.
Jednym z nich jest zobowiązanie do pomocy ubogim. Ubogim w dobra materialne, ubogim duchem, tym, którzy stracili kontakt z Chrystusem, odsunęli się od źródeł życia, także tym, którzy doznają szczególnej formy ubóstwa – samotności, braku miłości, pozostawienia samym sobie. Pomoc ubogim należy do tych dzieł miłosierdzia, o których Chrystus mówi w swej eschstologicznej mowie: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25, 40).

O trosce o ubogich mówiliśmy, biskupi ojczyzny, na ostatnim plenarnym zebraniu Konferencji Episkopatu Polski. Nawiązaliśmy do posłania Ojca Świętego Franciszka skierowanego do nas, biskupów, podczas naszej podróży ad limina Apostolorum, w którym Papież mówi o potrzebie wdrażania w konkret życia „wyobraźni miłosierdzia”, o trosce o ubogich, o rodziny wielodzietne.

Kościół w Polsce podejmuje te zadania, czyni to z oddaniem nasza diecezjalna Caritas, nasze Caritas parafialne, różne stowarzyszenia charytatywne i pomocowe. Mimo wielkiej ofiarności wiernych, za którą teraz wypowiadam najserdeczniejsze ”Bóg zapłać”, Kościół nie jest przecież w stanie udźwignąć całego ciężaru wsparcia należnego ludziom w potrzebie. Potrzeby w tym zakresie są ogromne, wręcz zatrważające. 1,4 miliona dzieci biednych i niedożywionych, ubóstwo rodzin posiadających więcej niż troje dzieci.
A jakby obok tego problemu wielka rana bezrobocia, i ta szczególnie bolesna - exodus młodych Polaków – dwa miliony, dla których zabrakło należnych miejsca pracy w ojczyźnie.

Trzeba wciąż o tym głośno mówić. Także i teraz, kiedy dziękowaliśmy Bogu za wydarzenia sprzed 25 lat, które utorowały drogę ku naszej politycznej wolności. Ogarniamy naszą modlitwą drogę minionego ćwierćwiecza. To wszystko, co było na tej drodze dobre, twórcze, w służbie wartości, dobra polskiej wspólnoty. Z żalem myślimy o tym, co zostało zaniedbane, niedokonane, czasem zmarnowane, choćby wymiarze służby publicznej, o której głębokim kryzysie tak stało się głośno w ostatnich dniach.
Nigdy nie dość apelu – teraz w perspektywie zbliżających się wyborów samorządowych – o ludzi, których umysł byłby oświecony światłem Bożym i moralną siłą. Takich ludzi potrzebuje Polska i instytucje życia narodu.

Do Chrystusa, Króla wieków, Pana ojczyzn, zwracamy się z korną modlitwą: Pomóż nam Chryste!
Wspomagaj nasza drogę!. Bądź z nami w każdy czas!

To modlitwa dzisiejszego dnia. Modlitwa wspólnoty gdańskich serc, głoszących chwałę Eucharystii, Chleba życia.

Umiłowani!
„Trzeba uczynić w naszym życiu miejsce dla Chrystusa Eucharystycznego, by mógł nas w Siebie przemieniać” – to słowa świętej Edyty Stein.

Zróbmy Chrystusowi Eucharystycznemu miejsce w naszych sercach, naszym życiu, rodzinach, wspólnotach.
Zróbmy mu miejsce w naszym królewskim Gdańsku, w naszej archidiecezji, w Ojczyźnie.
Niech nas przemienia, niech nam błogosławi, nich nas umacnia w naszej drodze ku zbawieniu.

Zbliżam się w pokorze i niskości swej,
Wielbię Twój majestat skryty w Hostii tej,
Tobie dziś w ofierze serce daje swe;
O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe.

Króluj nam Chryste!

Amen.
aw / Gdańsk
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 19 czerwca 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-06-19 15:38 Abp Głódź apeluje o modlitwę za sygnatariuszy Deklaracji Wiary i prof. Chazana

Abp Sławoj Leszek Głódź zaapelował o modlitwę w intencji sygnatariuszy Deklaracji Wiary i prof. Bogdana Chazana. Metropolita gdański przewodniczył uroczystości Bożego Ciała, która rozpoczęła się od Mszy św. w Bazylice Mariackiej. Po Eucharystii spod kościoła wyruszyła procesja ulicami Starego i Głównego Miasta, w której wzięło udział kilka tysięcy wiernych.

Pierwsza stacja miała miejsce na Długim Targu przed Ratuszem Głównomiejskim. Pomorska Izba Rzemieślnicza przygotowała drugą stację na ul. Piwnej. Trzeci ołtarz postawili gdańscy dominikanie i wierni z parafii św. Mikołaja. Ostatni ołtarz został wzniesiony na placu obok bazyliki św. Brygidy. Tam arcybiskup wygłosił homilię.

Metropolita gdański nawiązał do Deklaracji Wiary autorstwa dr Wandy Półtawskiej. - Dokument ten zawiera naukę Kościoła dotyczącą ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz ludzkiej płciowości. Jest też zapewnieniem, że osoby, które Deklarację podpisały, będą to nauczanie stosować w praktyce, odmawiając chociażby wykonywania ustawowo dopuszczalnych aborcji. Bowiem prawo Boże jest ponad stanowionym prawem ludzkim. Tymczasem sygnatariusze Deklaracji Wiary, czyli ponad 3 tys. lekarzy i studentów medycyny, stali się celem brutalnej nagonki laickich i poprawnych politycznie mediów - mówił abp Głódź.

Arcybiskup zaapelował także o modlitwę i wsparcie dla prof. Bogdana Chazana. - Ten wybitny lekarz jest szykanowany za wiarę i bezkompromisową, etyczną postawę. Stał się symbolem odważnych lekarzy - katolików - podkreślił hierarcha. - Solidaryzujemy się z prof. Chazanem i innymi lekarzami świadomymi, że to Bóg kieruje drogami człowieka, i że tylko on jest Panem ludzkiego życia. Lekarz ma prawo postępować zgodnie z zasadami swojego sumienia i wyznawanej wiary. Wyrażamy tym niezłomnym ludziom naszą wdzięczność, że stanęli w obronie zasad chrześcijańskich - dodał metropolita gdański.

Abp Głódź odniósł się również do antychrześcijańskiego spektaklu "Golgota Picnic", który ma się odbyć w Poznaniu. - Chrystus ukazany jest w tej sztuce w sposób bluźnierczy. W imię wolności słowa i nadużywanej zasady tolerancji, która staje się często synonimem nowoczesności i postępu. A przecież łamany jest w tym wypadku art. 257 Kodeksu Karnego, który mówi, że kto publicznie narusza wartości, zasady oraz godność drugiego człowieka, podlega każe. Dlatego trzeba wyraźnie powiedzieć: zero tolerancji dla bluźnierstwa. Nie możemy pozwolić na szyderstwa i kpiny z tego, co dla milionów Polaków - katolików jest drogie i święte - podkreślił.

- Jako katolicy jesteśmy powołani do dawania świadectwa wierności Kościołowi i wartościom chrześcijańskim. Do tego uzdalnia nas Duch Święty. Zróbmy miejsce Chrystusowi Eucharystycznemu w naszych sercach, życiu, rodzinach, w naszym mieście, archidiecezji gdańskiej i ojczyźnie. Niech nas przemienia, błogosławi i umacnia na naszej drodze ku zbawieniu - zakończył abp Głódź.

Udział w uroczystości wzięli m.in. abp senior Tadeusz Gocłowski, bp Wiesław Szlachetka, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz oraz parlamentarzyści i przedstawiciele władz samorządowych.
jah / Gdańsk
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 19 czerwca 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-06-17 11:57 Antoni Szymański: Po co kwestionować „Wychowanie do życia w rodzinie”? (analiza)

Warto zauważyć, że nie przeprowadzono dotychczas żadnych polskich badań, które pokazywałyby skuteczność edukacji seksualnej prowadzonej w duchu propozycji Twojego Ruchu czy skrajnych środowisk feministycznych - pisze w swej analizie Antoni Szymański, socjolog.

A oto tekst przesłanej KAI analizy:

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik – Rostkowska, podczas debaty sejmowej 24 kwietnia br. na temat projektu Twojego Ruchu dotyczącego wprowadzenia edukacji seksualnej w szkołach powiedziała:

„Poprosiłam Instytut Badań Edukacyjnych o przeprowadzenie rzetelnych badań, które pozwolą nam odpowiedzieć na pytania, bo póki co w bardzo wielu kwestiach poruszamy się w sferze wyłącznie intuicji, to znaczy, w jakim wieku dzieci zaczynają po takie treści sięgać, jaki obraz seksualności człowieka wynoszą, o co ewentualnie ten obraz uzupełniać, jakiego wsparcia potrzebują rodzice, jakiego wsparcia potrzebuje szkoła, potrzebują nauczyciele. Żeby o tym rozmawiać bez emocji, w trosce o dobrą dorosłość dzisiejszych młodych ludzi, dobrze byłoby, żebyśmy o tym wiedzieli. W tej chwili przed nami na pierwszy rzut pójdą badania jakościowe, po wakacjach będziemy przeprowadzać badania ilościowe. Przyjrzymy się wszystkim tym badaniom, które w Polsce były do tej pory na temat seksu, seksualności młodych ludzi przeprowadzone, i mam nadzieję, że z początkiem roku przedstawimy państwu naszą propozycję”

Problem polega na tym, że poza Ruchem Palikota oraz skrajnymi feministkami i lewicowymi mediami, nikt dzisiaj nie oczekuje zmiany przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”. Jego wprowadzenie przewidziała ustawa o planowaniu rodziny, ochronie życia ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z 1993r r. Podstawa programowa tego przedmiotu ukazuje rodzinę opartą na małżeństwie mężczyzny i kobiety, wartość wstrzemięźliwości seksualnej przed ślubem, wierności jednemu partnerowi przez całe życie, pozytywnie przedstawia wiedzę nt. płodności kobiety i mężczyzny oraz ludzkie życia od jego poczęcia. Poważne problemy demograficzne naszego kraju sprawiają, że prorodzinny charakter przedmiotu wydaje się dziś jeszcze bardziej aktualny i potrzebny niż przed kilkunastu laty, gdy go wprowadzano.

W okresie ostatnich kilkunastu lat przeprowadzono w Polsce szereg badań, których celem była ocena skuteczności wybranych programów profilaktyki ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Wyniki tych badań, realizowanych m.in.: pod kierunkiem dr Szymona Grzelaka z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, wskazują jednoznacznie, że wychowanie młodzieży w duchu zbieżnym z obecną podstawą programową WdŻwR (motywowanie młodzieży do czekania z kontaktami seksualnymi, wychowanie ku wierności, wpisywanie seksualności w szerszy kontekst miłości i odpowiedzialności, itp.) jest skuteczne i nie przynosi żadnych niepożądanych skutków ubocznych (Grzelak, 2009).

Warto zauważyć, że nie przeprowadzono dotychczas żadnych polskich badań, które pokazywałyby skuteczność edukacji seksualnej prowadzonej w duchu propozycji Twojego Ruchu czy skrajnych środowisk feministycznych.
Krytyczną opinię na temat projektu Twojego Ruchu przedstawił m.in.: Instytut Kultury Prawnej Ordo Iuris (2).

Rozdźwięk pomiędzy jednoznacznie negatywnym obrazem przedmiotu WdŻwR wykreowanym w niektórych masowych mediach, a korzyściami młodzieży z zajęć prowadzonych przez nauczycieli pokazują badania przeprowadzone przez dr Szymona Czarnika z Instytutu Socjologii UJ (3). Badanie ujawniło pozytywny stosunek uczniów gimnazjum do przedmiotu i dobrą ocenę wystawioną przez uczniów nauczycielom WdŻwR (między 4 a 5 w skali 6-punktowej). Ponadto uczniowie, którzy przyznają, że czerpią wiedzę o seksualności z tych zajęć, cechuje mniejszy stopień rozluźnienia obyczajowego oraz bardziej pozytywny stosunek do zasady ochrony życia ludzkiego od poczęcia. Pod tym względem wpływ zajęć szkolnych współgra z wpływem środowiska rodzinnego i stanowi znaczącą przeciwwagę dla permisywnych postaw kształtowanych pod wpływem informacji z internetu i telewizji.

Przedmiot zatem istnieje, zaś wypracowana po długim okresie konsultacji społecznych podstawa programowa jest dobra. Próby zmiany podstawy programowej tego przedmiotu zawsze powodowały znaczące protesty społeczne, głównie zatroskanych rodziców, dlatego nie uczynił tego nawet rząd SLD. Z pewnością należy poprawiać jakość realizacji zajęć poprzez dokształcanie nauczycieli, ale otwieranie dyskusji by to, co się sprawdza i przynosi dobre efekty zmieniać, jest niezrozumiałe. Nie ma potrzeby kwestionować tego, co z wielkim trudem, głównie przez pracę dydaktyczno-wychowawczą tysięcy nauczycieli i zaangażowanych rodziców, zostało osiągnięte.

Antoni Szymański, socjolog, członek Zespołu ds. Rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski

Bibliografia:

Grzelak, S. Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce. Wydanie II rozszerzone: Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2009

2.http://www.ordoiuris.pl/analiza-poselskiego-projektu-ustawy-o-edukacji-seksualnej--druk-sejmowy-1298-,3347,analiza-prawna.html).

3. Badanie opinii uczniów krakowskich gimnazjów nt. zajęć z Wychowania do życia w rodzinie (2012) – projekt badania, przygotowanie kwestionariusza, dobór próby, analiza danych, publikacja wyników w czasopiśmie „Wychowawca" (9/2012) i prezentacja wyników na sympozjum „Edukacja seksualna, ale jaka?" (Warszawa, 27 października 2012).
Antoni Szymański / Gdańsk
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 17 czerwca 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-06-14 19:39 Gdańsk: zakończenie peregrynacji obrazu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej

Po sześciu miesiącach wędrówki po Polsce, dziś w katedrze oliwskiej zakończyła się peregrynacja obrazu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej po Polsce. Rozpoczęta także w Gdańsku wędrówka wizerunku ma związek z przygotowaniami do jubileuszu 100-lecia Ruchu Szensztackiego, który obchodzony będzie 18 października. Nawiedzenie Matki Bożej Królowej Nowej Ewangelizacji Europy jest ważnym wydarzeniem dla Ruchu.

Msza św. na zakończenie peregrynacji obrazu ma wymiar szczególnego znaku. – Głęboko wpisuje się w czas przygotowań do Uroczystości Trójcy Świętej, uroczystości patronalnej – mówił ks. prałat Zbigniew Zieliński, proboszcz parafii archikatedralnej p.w. Trójcy Świętej.

– Dzisiejsze spotkanie z Maryją Trzykroć Przedziwną, Matką Bożą Szensztacką, nie jest przypadkowe. Ta, która swą nazwę Trzykroć Przedziwną czerpie z zakorzenienia w Trójcy Świętej, jest dla nas cennym drogowskazem wskazującym, jak należy w Trójcy Świętej odnajdywać w pełni Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego - wskazał ks. Zieliński.

Przypomniał, że św. Jan Paweł II w jednej ze swych pielgrzymek do Polski, w 1999 r. w Licheniu odwołał się do jednej ze staropolskich pieśni: Bądź pozdrowiona, Córko Boga Ojca, Bądź pozdrowiona Matko Syna Bożego, Bądź pozdrowiona Oblubienico Ducha Świętego, Bądź pozdrowiona Przybytku Trójcy Przenajświętszej.

– Ta głęboka myśl teologiczna nie tylko odzwierciedla wartość Trójcy Świętej, jej spójność, zachęca nas do jeszcze większej harmonii, do pogłębionego życia wewnętrznego, do jedności między ludźmi i z Bogiem – mówił ks. Zieliński. – Pokazuje nam, że w Maryi, tej, która jest Córką Boga, Matka Syna Bożego i Oblubienicą Ducha Świętego mamy ten szczególny znak na wzór Trójcy Świętej.

Obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej został ukoronowany w Szensztacie (Niemcy) 8 września 2012 r. Uroczystości przewodniczył w imieniu papieża Benedykta XVI abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji. Maryja otrzymała koronę jako Królowa Nowej Ewangelizacji Europy.

– Nie był to wynik jedynie starań Apostolatu Ruchu Szensztackiego – przekonywał proboszcz bazyliki archikatedralnej. – Było to gorące pragnienie Ojca Świętego, aby Europa, która przeżywa różne zawirowania, mogła doświadczyć ze strony Maryi szczególnego wstawiennictwa.
kjg / Gdańsk
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 14 czerwca 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-06-13 09:54 Gdańsk dla katedry - doroczny koncert symfoniczny

W ramach uroczystości odpustowych parafii archikatedralnej p.w. Trójcy Świętej w Gdańsku w dniu 12 czerwca miał miejsce doroczny koncert symfoniczny.

Katedra oliwska to przede wszystkim słynne w świecie organy. – Dziś nie one grały główną rolę – wyjaśnia Roman Perucki, dyrektor Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. – Na program składają się Concerto Grosso Georga Friedricha Händla oraz Koncert obojowy i 2 suita orkiestrowa. Gościnnie wystąpił grający na oboju Tytus Wojnowicz z towarzyszeniem Orkiestry Polskiej Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją Wojciecha Rodka. Filharmonia Bałtycka bardzo chętnie wychodzi naprzeciw wszelkim inicjatywom mającym na celu popularyzację muzyki, a w tak wspaniałej scenerii, szczególnie.

Pomysłodawcą koncertów jest ks. prałat Zbigniew Zieliński, proboszcz parafii archikatedralnej. – Chcemy w ten sposób uświetnić obchody naszego święta patronalnego, już w niedzielę uroczystość Trójcy Świętej, z drugiej strony mamy w ten sposób okazję do złożenia podziękowań przyjaciołom i dobrodziejom katedry. Cały czas trwają prace konserwatorskie, przymierzamy się do malowania świątyni. To także ukłon w stronę parafian, zaangażowanych w życie duszpasterskie parafii.
Organizatorem koncertu była parafia archikatedralna oraz Stowarzyszenie Miłośników Archikatedry Oliwskiej.
kig / Gdańsk
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 13 czerwca 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-06-11 12:34 Abp Głódź członkiem rady programowej KAI

Abp Sławoj Leszek Głódź został wybrany członkiem Rady Programowej KAI podczas 365. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Metropolita gdański zastąpił w tej radzie abp. Stanisława Gądeckiego, który na poprzednim zebraniu plenarnym został wybrany przewodniczącym Episkopatu Polski i nie może łączyć obu funkcji.

Abp Głódź przez ponad 10 lat (w latach 2001-2012) był przewodniczącym Rady Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu. Obecnie jest także delegatem KEP ds. Telewizji Trwam. Wcześniej był przewodniczącym Zespołu Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja. W latach 80-90. był także współpracownikiem sekcji polskiej Radia Watykańskiego. Natomiast w czasie kierowania diecezją warszawsko-praską założył katolicki tygodnik „Idziemy”.

Ponadto, obecnie metropolita gdański jest współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Episkopatu, od wielu lat zasiada w Radzie Prawnej KEP, wchodzi także w skład Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski w 2016 r.

Przez dwie kadencje, w latach 2002–2012, był członkiem Rady Stałej Episkopatu Polski.

W latach 1991–2004 był biskupem polowym Wojska Polskiego (w stopniu generała dywizji), następnie w latach 2004–2008 biskupem diecezjalnym diecezji warszawsko-praskiej a od 2008 r. jest metropolitą gdańskim. W 2004 r. papież Jan Paweł II mianował go - w uznaniu pracy i dokonań - podniósł go do godności arcybiskupa "ad personam".

Abp Głódź w latach 1981–1991 pracował w watykańskiej Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich jako kierownik sekcji Kościoła obrządku bizantyjsko-ukraińskiego oraz sekcji Kościoła na Białorusi obrządku bizantyjsko-ruteńskiego. W 1994 został konsultorem Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, a w 1998 członkiem Centralnego Biura do spraw koordynacji duszpasterskiej ordynariatów polowych w Kongregacji ds. Biskupów.
mp, awo / Warszaw
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 11 czerwca 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-06-08 13:59 Gdańsk: nocne czuwania i Msze o północy w uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Msza św. o północy w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, sprawowana pod przewodnictwem abp. Sławoja Leszka Głódzia - metropolity gdańskiego, już na stałe weszła do kalendarza ważnych wydarzeń archidiecezji gdańskiej. Uczestniczyło w niej kilka tysięcy osób.

Eucharystia wieńczyła kilkugodzinne czuwanie modlitewne wspólnot i stowarzyszeń katolickich archidiecezji gdańskiej w 14 kościołach stacyjnych. – Nasza diecezja ma szczególny dług wdzięczności wobec św. Jana Pawła II, którego stopy odcisnęły także mocny ślad na pomorskiej ziemi i w sercach jej mieszkańców w roku 1987 i 1999 – mówił metropolita gdański. – W duchu radości dziękujemy za kanonizację w wymiarze całej archidiecezji.

Nocną Mszę św. z 7 na 8 czerwca koncelebrowali emerytowany metropolita gdański Tadeusz Gocłowski, biskup pomocniczy Wiesław Szlachetka oraz ponad stu kapłanów. Uczestniczyło w niej kilka tysięcy osób.
kig / Gdańsk
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 08 czerwca 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-06-07 19:24 Żukowo: 10. Kaszubski Festiwal Muzyki Chóralnej i Regionalnej

Już po raz dziesiąty Kaszubski Festiwal Muzyki Chóralnej i Regionalnej odbył się 7 czerwca w Żukowie. Zorganizowały go wspólnie gdański oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestra oraz miejscowa parafia Wniebowzięcia NMP. W tegorocznym zmaganiach konkursowych wzięło udział 10 chórów, oceniane przez jury pod przewodnictwem Waldemara Górskiego, dyrektora artystycznego.

Wspólnym elementem dla wszystkich chórów było wykonanie „Gaude Mater Polonia” podczas uroczystej Mszy świętej kończącej festiwal odprawionej przez ks. prałata Stanisława Gackowskiego, byłego proboszcza i współtwórcy festiwalu. W części konkursowej występ każdego z chórów nie mógł przekraczać piętnastu minut. - Repertuar musiał zawierać utwory zróżnicowane pod względem stylów i epok - informowała Danuta Bałamucka, prezes Gdańskiego Oddziału PZCHiO. Przynajmniej jeden z utworów miał być zaprezentowany w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej.

Tegorocznym laureatem Grand Prix konkursu został Chór Kameralny 441 Hz pod dyrekcją Anny Wilczewskiej z Gdańska. Ten chór wygrał również w kategorii chórów świeckich, w kategorii chórów kościelnych najlepszym okazał się Chór „Rotondo” z parafii św. Ojca Pio w Poznaniu pod dyrekcją Natalii Sobkowiak-Bolewskiej. Najlepszym wykonaniem pieśni w języku kaszubskim wykazał się Chór Mieszany „Symfonia” z parafii św. Antoniego w Gdyni pod dyrekcją Bogny Swiłło.

Gościnnie wystąpił akademicki Chór Politechniki Gdańskiej pod dyrekcją Mariusza Mroza, pomysłodawcy festiwalu.
kig / Żukowo
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 07 czerwca 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-06-07 11:21 Dzwon Ksiądz Jerzy w Rumi

W czwartą rocznicę beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki, 6 czerwca, arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, poświęcił dzwon imienia błogosławionego. Dzwonnica wraz z dzwonem stanęła na placu przy Rondzie Jana Pawła II w Rumi.

– Ksiądz Jerzy oddał życie w obronie godności człowieka, w obronie wolności, w obronie pracy, rodziny – mówił w homilii podczas Mszy św. metropolita. – Dziś obok pomnika św. Jana Pawła II oraz krzyża postawiony zostaje dzwon Ksiądz Jerzy. Niech zwiastuje on chwałę szlachetnego syna narodu.

Dzwon został ufundowany w całości przez mieszkańców parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi, w której opiekę duszpasterską sprawują księża salezjanie. Waży prawie 250 kg, został wykonany w pracowni ludwisarskiej braci Felczyńskich w Przemyślu. W wieczornej uroczystości 6 czerwca wzięli udział księża dekanatu rumskiego oraz przedstawiciele władz miasta i starostwa powiatowego, Solidarności, poczty sztandarowe oraz licznie zgromadzeni parafianie.
kgil / Gdańsk
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 07 czerwca 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-06-07 10:58 Gdańsk: listy gratulacyjne dla laureatów konkursu rodzin wielodzietnych

W piątek 6 czerwca, abp Sławoj Leszek Głódź spotkał się ze zwycięzcami konkursu dla rodzin wielodzietnych „Oszczędzamy wodę i energię w naszym domu” zorganizowanego przez gdańską Caritas.

Metropolita pogratulował przedstawicielom zwycięskich rodzin, podkreślając, że udział w konkursie wymagał od nich wiele twórczego zaangażowania. Zaznaczył też, że postawa miłości i otwartości na życie, jaką można zobaczyć w życiu rodzin wielodzietnych, zasługuje na szacunek i uznanie.

- Spośród 216 prac spełniających wymagania konkursu, które wpłynęły do Caritas, osiemdziesiąt zostało nagrodzonych dużymi, ośmiokilowymi pralkami - mówił ks. Janusz Steć, dyrektor gdańskiej Caritas. - Jury dokonało wyboru kandydatów, kierując się ilością dzieci w rodzinie oraz pomysłowością przedstawionych prac. Cztery rodziny, których przedstawiciele są tu obecni, wykazały się dodatkową inwencją. Otrzymują dodatkowe sprzęty gospodarstwa domowego - podkreślał.

Akcję „Oszczędzamy wodę i energię w naszym domu” gdańska Caritas zorganizowała, aby promować rodziny wielodzietne. Warunkiem udziału było posiadanie co najmniej pięciorga dzieci. Uczestnicy musieli też złożyć w placówce Caritas wykonane wspólnie prace o tematyce ekologicznej. Miały ukazywać drogi oszczędzania energii elektrycznej oraz wody. Caritas w ramach akcji rozdało 80 pralek. Pralki nie tylko mają większą pojemność. Cechuje je także znaczna energooszczędność. Wyposażono je również w mocniejsze silniki.
rasta / Gdańsk
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 07 czerwca 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-06-01 21:19 Sopot: Dzień Dziecka z Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Pokaz cheerleaderek, profesjonalny trening tenisa i darmowa wata cukrowa to tylko niektóre z wielu atrakcji jakie czekały na najmłodszych podczas Pomorskiego Dnia Dziecka. W trakcie radosnej zabawy ogłoszone zostały wyniki konkursu "Razem oszczędzamy wodę i energię".

Pomorski Dzień Dziecka po raz kolejny organizowany przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej rozpoczął się od uroczystej Mszy św. w Bazylice Mariackiej. Następnie kilkaset dzieci z całego województwa pomorskiego przepłynęło katamaranem z Gdańska do Sopotu. Statek przybił do molo, gdzie na najmłodszych czekał prezydent Jacek Karnowski. Następnie kolorowy pochód przy akompaniamencie bębnów przemaszerował na teren Sopockich Kortów Tenisowych.

Tam miał miejsce wyjątkowy Festyn Rodzinny. Dzieci uczyły się tańca, brały udział w konkursach, podziwiały pokaz cheerleaderek . Wśród atrakcji były także zabawa w dmuchanym zamku-zjeżdżalni oraz profesjonalny trening tenisa. Na wszystkich głodnych i zmęczonych czekał gorący bigos i wata cukrowa. - Pierwszy raz miałem okazję grać w tenisa. Bardzo mi się spodobało. Brałem też udział we wszystkich konkursach i zawodach - opowiada 10-letni Piotrek.

W czasie radosnej zabawy ogłoszone zostały wyniki konkursu "Razem oszczędzamy wodę i energię" skierowanego do rodzin wielodzietnych z terenu archidiecezji gdańskiej. Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej promującej idee dbania o środowisko naturalne i racjonalne używanie wody. Na 80 laureatów czekały nagrody - nowe pralki.

- Poprzez ten wyjątkowy konkurs chcieliśmy dowartościować rodziny wielodzietne, budować ich pozytywny wizerunek w społeczeństwie - mówi ks. Janusz Steć, dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej. - Pralki, które trafiły w ręce zwycięzców to zupełnie nowe urządzenia o dużej pojemności i wysokiej klasie oszczędności wody i energii, minimalizujące koszty użytkowania oraz umożliwiające czynne wdrożenie programu dbania o środowisko naturalne w gospodarstwach domowych. Dodatkowo pralki te wyposażone są w nowoczesny silnik inwerterowy, który gwarantuje długi okres eksploatacji - wyjaśnia ks. Steć.

- Jesteśmy małżeństwem 25 lat, mamy ośmioro dzieci. Po raz pierwszy zetknęliśmy się z akcją wyróżniającą w wyraźny i pozytywny sposób rodziny wielodzietne. Tego typu inicjatyw powinno być znacznie więcej – mówili Katarzyna i Piotr Pawłowscy, uczestnicy konkursu.

- Pracuję w firmie energetycznej, więc temat oszczędzania wody i energii nie jest mi obcy. W naszym domu stosujemy energooszczędne oświetlenie ledowe. Zamiast wanny używamy prysznica, z którego korzystamy z umiarem. Pralka, którą otrzymaliśmy, pomoże nam oszczędzać wodę i energię w jeszcze większym stopniu. Za to wsparcie dziękujemy - podkreśla Waldemar Kucza, tata pięciorga dzieci.

W pikniku z okazji Dnia Dziecka wzięli udział m.in. Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, Hanna Zych-Cisoń, wicemarszałek województwa pomorskiego oraz Ewa Kamińska, wiceprezydent Gdańska.
jah / Sopot
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 01 czerwca 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-06-01 18:35 Gdynia: Marsz dla Życia i Rodziny wyruszył spod pomnika Ofiar Grudnia 1970

Po raz drugi w historii Gdyni Marsz dla Życia i Rodziny przeszedł ulicami miasta. Jego trasa wiodła spod pomnika Ofiar Grudnia 1970 do kościoła pw. św. Piotra Rybaka, gdzie została odprawiona Msza święta na jego zakończenie.

Hasło tegorocznego Marszu to „Rodzina obywatelska. Rodzina – wspólnota – samorząd”. - Przed wyborami samorządowych, chcemy zwrócić uwagę na fakt, że rodzina jest jednym z najważniejszych zasobów wspólnoty lokalnej i samorządu. To w rodzinie dziecko zdobywa swoje pierwsze doświadczenia społeczne, uczy się określonych zachowań i norm postępowania – mówił Adam Sobiech, koordynator Marszu w Gdyni. - Marsze mają pokazać, że warto postawić na rodziny. I na tych kandydatów na radnych, którzy stawiają na podobne wartości.

Marsz to przede wszystkim święto rodzin, okazja do tego, by publicznie wyrazić radość z jej posiadania, ale też okazja, by spotkać się z osobami, które wyznają te same wartości. Uczestniczą w nim przede wszystkim młode rodziny z dziećmi, a także różne ruchy i stowarzyszenia. – Chcemy pokazać w tych trudnych czasach, jak powinna wyglądać rodzina, że mama jest kobietą, tata mężczyzną, oboje się kochają – opowiadała Katarzyna Dunst z Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie. – Pragniemy, by nasze dzieci czerpały tę miłość i kiedyś przekazywały ją dalej. Chcielibyśmy ich mieć jak najwięcej –mówiła.

Marsz miał charakter religijny. – Chcemy wesprzeć modlitwą wiarę w narodzie. Życie jest darem Bożym – stwierdził o. Eugeniusz Leśniak CSsR, proboszcz parafii św. Piotra Rybaka w Gdyni. – Życia trzeba bronić od jego poczęcia do naturalnej śmierci.

Zakończeniem Marszu była Msza święta. – Ile razy pytamy dlaczego Pan Bóg jest tak słaby w tym świecie? Słaby się przecież narodził, słaby umarł. On nie jest słaby –mówił podczas homilii ks. Filip Krauze, wykładowca Gdańskiego Seminarium Duchownego. – On jest Królem wieków, szanującym ludzką wolność. Żaden inny system wolności ludzkiej nie szanuje, każdy jest interesowny. Jezus, Jego Duch Święty, szanuje wolność człowieka. Dlatego, jeżeli chcemy, żeby Chrystus rzeczywiście rządził tym społeczeństwem, tym światem, aby życie było szanowane, aby praca była ceniona, sprawiedliwość zaistniała, potrzebujemy wielkiego posłuszeństwa Bogu i Duchowi Świętemu w Kościele. Ile tego posłuszeństwa, tyle władzy Chrystusa w świecie – mówił kaznodzieja.
kgi / Gdynia
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 01 czerwca 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-05-30 09:59 Jan Garbarek i Hilliard Ensemble żegnają się z polską publicznością

Jedna z czołowych kameralnych grup wokalnych na świecie Hilliard Ensemble, która od 20 lat nagrywa i występuje wspólnie z norweskim saksofonistą Janem Garbarkiem, pożegna się z polską publicznością podczas czerwcowych koncertów w trzech różnych świątyniach na terenie kraju. Jan Garbarek i Hilliard Ensemble wystąpią 5 czerwca w katedrze w Gdańsku Oliwie, następnego dnia w warszawskim kościele oo. dominikanów na Służewie i 7 czerwca w kościele św. Marii Magdaleny we Wrocławiu.

Brytyjski kwartet, łączący w swojej twórczości kompozycje średniowieczne i renesansowe z dziełami muzyki współczesnej, rozpoczął współpracę z Janem Garbarkiem w 1994 roku, dzięki niemieckiej wytwórni płytowej ECM. W benedyktyńskim klasztorze Świętego Gerolda w austriackich Alpach artyści nagrali słynny album „Officium”, na którym cykl mszalny XVI-wiecznego kompozytora z Hiszpanii Cristóbal de Morales dopełniają improwizacje saksofonowe norweskiego jazzmana.

W ciągu dwudziestu lat Garbarek i Hilliard Ensemble dali razem setki koncertów w salach koncertowych i kościołach na całym świecie, także wielokrotnie występowali w Polsce.

Podczas koncertów 5, 6 i 7 czerwca muzycy pożegnają się z polską publicznością. Ostatni wspólny koncert planują 20 grudnia w Wielkiej Brytanii.

The Hilliard Ensemble tworzą: David James (kontratenor), Rogers Covey-Crump (tenor), Steven Harrold (tenor) i Gordon Jones (baryton). Występują razem od 40 lat. W swej karierze sprzedali około 1,5 mln płyt.
rk / Gdańsk
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 30 maja 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
Strony: 1 2 3 4 5

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT