Znaleziono depesz: 12580
2016-02-12 12:09 Meandry poprzedzające pierwszy Sobór Wszechprawosławny? (analiza)

19 czerwca 2016 r. na Krecie rozpocznie się pierwszy wszechprawosławny sobór, na który przybędą przedstawiciele...

2016-02-12 11:08 Wątpliwości rosyjskich niezależnych intelektualistów wobec spotkania Franciszek - Cyryl

Patriarcha Cyryl spróbuje wykorzystać spotkanie z Franciszkiem głównie dla podwyższenia swojego autorytetu...

2016-02-10 15:34 Kard. Koch: podczas spotkania Franciszka z Cyrylem zostaną poruszone konkretne tematy i problemy

Podczas spotkania papieża Franciszka z patriarchą Cyrylem 12 lutego w Hawanie zostaną poruszone konkretne...

2016-02-10 11:02 Abp Józef Życiński – piąta rocznica śmierci (dossier)

10 lutego przypada piąta rocznica śmierci abp. Józefa Życińskiego. Był on jednym z najwybitniejszych...

2016-02-09 18:13 Abp Mokrzycki o spotkaniu Franciszka z Cyrylem: nadzieja na pokój

- To wielka radość dla Kościoła powszechnego - tak zapowiedź spotkania Ojca Świętego Franciszka z patriarchą...

2016-02-09 15:01 Kulisy historycznego spotkania papieża Franciszka z patriarchą Cyrylem

O tym, jak doszło do zorganizowania pierwszego w historii spotkania papieża z prawosławnym patriarchą...

2016-02-08 17:43 Spotkanie Franciszek - Cyryl w komentarzach prawosławnych niezależnych rosyjskich publicystów

Patriarcha Cyryl spróbuje wykorzystać spotkanie z Franciszkiem głównie dla podwyższenia swojego autorytetu...

2016-02-08 10:02 Włochy: o. Bianchi o przyszłym spotkaniu papieża z patriarchą – to wynik modlitw i żmudnej pracy

Nie przypadek ani zbieg okoliczności, ale cierpliwa praca wielu osób, modlitwy licznych wiernych, zdecydowana...

2016-02-08 09:57 Ukraina: abp Szewczuk liczy, że papież w Hawanie będzie "głosem Ukraińców"

Nie oczekuję, że spotkanie papieża z patriarchą Cyrylem 12 lutego w Hawanie przyniesie jakieś szczególne...

2016-02-07 20:27 Ukraina: w Chmielnickim uroczyście ogłoszono utworzenie nowej eparchii greckokatolickiej

W niedzielę 7 lutego podczas liturgii w cerkwi Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy w Chmielnickim ogłoszono...

2016-02-07 18:52 O. H. Destivelle: Rosjanie zrozumieli, że z naszej strony nie grozi im ani prozelityzm, ani uniatyzm

Spotkanie papieża z patriarchą moskiewskim stało się możliwe dzięki intensywnym kontaktom między Watykanem...

2016-02-06 18:02 Prymas Polski spotkał się z odpowiedzialnymi za warsztaty na Zjeździe Gnieźnieńskim

Jubileuszowy X Zjazd Gnieźnieński za nieco ponad miesiąc. Jedną z kluczowych i rozbudowanych części spotkania będą dwudniowe „Warsztaty chrześcijańskiej wolności”. Z ich prowadzącymi i moderatorami spotkał się w sobotę w Gnieźnie Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Warsztaty, obok prelekcji i paneli dyskusyjnych, będą stanowić kluczową i najbardziej interaktywną część zjazdu. Organizatorzy, zachęceni pozytywnym odbiorem podczas poprzednich kongresów, rozszerzyli ich formułę do dwóch dni i kilkunastu tematów, których wspólnym mianownikiem jest wolność. Będzie więc m.in.: mowa o wolności wobec obcych, wolności lidera i z liderem, wolności w spotkaniu różnych kultur i systemów wartości, wolności w sytuacjach granicznych m.in. w chorobie, ale także o wolności rozumianej jako dążenie do suwerenności w kontekście tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą.

„Kościół nosi w sobie nie tylko depozyt wiary, nadziei i miłości, ale także wolności ludzkiej najpełniej zaangażowanej” – mówił w czasie spotkania abp Wojciech Polak, przytaczając fragment listu Karola Wojtyły do Tygodnika Powszechnego (1965). Jak przyznał, list ten stanowi dla niego wielką inspirację w refleksji na rozumieniem wolności w różnych obszarach ludzkiej egzystencji. Przyszły papież wskazał w nim m.in., że wolność nie jest sama dla siebie celem, ale podstawą wyboru i zaangażowania, a w tym wyborze i zaangażowaniu dosięga celu swego istnienia i dopełnia go.

„Chodzi o to, abyśmy pracując nad programem tych warsztatów, przygotowując je, dobrze rozumieli, że dotykamy najgłębszego nerwu człowieczeństwa” – mówił abp Polak. Nawiązał także do głównego hasła zjazdu „Europa nowych początków”, które – jak podkreślił – stanowi zachętę do postawienia sobie pytania o siłę i zdolność Europy do autorefleksji i odrodzenia.

„Ja wierzę, że taka siła istnieje, że może nią być chrześcijaństwo. Odrodzenie nie przyjdzie z zewnątrz, nie będzie wynikiem jakichś technokratycznych działań. Ono musi się zacząć wewnątrz, w każdej i w każdym z nas” – przekonywał Prymas Polski.

Tematy poszczególnych warsztatów omówił krótko Przemysław Fenrych, przewodniczący komisji warsztatowej w Komitecie Organizacyjnym Zjazdu. Jak tłumaczył, będą one nie tylko przyglądaniem się wolności w jej rozmaitych aspektach, ale także działaniem i wypracowywaniem konkretnych postaw społecznych i obywatelskich.

„Zapraszamy wszystkich, zapraszamy mieszkańców Gniezna, a w szczególności młodzież ponadgimnazjalną. Chodzi nie tyle o sam udział, ile o wcześniejsze przepracowanie tematu w szkołach i potem zaprezentowanie tego materiału podczas warsztatów. Dzięki temu zjazd nie ograniczy się tylko do trzech dni i do grona zgłoszonych uczestników, ale będzie się toczył na nieco szerszym forum” – tłumaczył Przemysław Fenrych.

Pytana o stopień zaangażowania młodych Anna Bentyn, pełniąca funkcję koordynatora współpracy między prowadzącymi warsztaty, a szkołami, przyznała, że jest dość liczna grupa młodych zainteresowanych tematem, którzy chcą się angażować. W dotarciu do pozostałych mają pomóc m.in. media społecznościowe, z których młodzi powszechnie dziś korzystają.

Do zaglądania na zjazdową stronę internetową i facebooka zachęcał także Zbigniew Nosowski, przewodniczący Rady Programowej Zjazdu, który prowadził spotkanie. Jak przypomniał, X Zjazd Gnieźnieński będzie pierwszym dużym, ogólnopolskim wydarzeniem w kalendarzu tegorocznych obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski.

„Stąd nawiązanie do początków – tłumaczył, dodając, że spojrzenie wstecz będzie okazją do rachunku sumienia. Ale będzie to także sposobność do spojrzenie w przyszłość. Do refleksji nad wyzwalającą mocą chrześcijaństwa, a więc pokazania, że dominujące we współczesnym świecie przekonanie, że chrześcijaństwo ogranicza wolność ma się nijak do tego, jak rozumieją to sami chrześcijanie.

„Dla nas przecież chrzest jest wyborem większej i pełniejsze wolności” – podkreślił, dodając, że podczas zjazdu będzie również miejsce na zrobienie bilansu przemian w Europie wschodniej ćwierć wieku po upadku związku sowieckiego, będzie okazja do dyskusji o przyszłości małżeństwa, pastoralnym nawróceniu Kościoła i tak ważnym pojednaniu polsko-ukraińsko-rosyjskim.

X Zjazd Gnieźnieński rozpocznie się 11 marca i potrwa do niedzieli 13 marca. Prelekcjom, dyskusjom i warsztatom towarzyszyć będzie modlitwa. W katedrze gnieźnieńskiej odbędzie się m.in. ekumeniczne nabożeństwo dziękczynno-pokutne za 1050-lecie Chrztu Polski. Udział w wydarzeniu zapowiedziało wielu znanych ludzi Kościoła, naukowców, publicystów, działaczy społecznych, liderów ruchów kościelnych. Jak informują organizatorzy, liczną grupę wśród uczestników stanowić będą goście z Ukrainy. Zapisy i szczegółowe informacje nt. programu i prelegentów znaleźć można na stronie www.zjazd.org O zjeździe można również przeczytać w najnowszym „Przewodniku Katolickim”, którego redaktor naczelny ks. Mirosław Tykfer również był obecny na spotkaniu.
bgk / Gniezno
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 06 lutego 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-02-06 17:51 Racławice: obchody 100. urodzin Marii Mireckiej-Loryś – działaczki podziemia narodowego (popr.)

Jubileusz 100. urodzin obchodziła Maria Marecka-Loryś, zasłużona działaczka podziemia narodowego w latach 1939-1945, komendant główny Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet, członkini ZG Związku Polek w Ameryce oraz dyrektor Krajowego Zarządu Kongresu Polonii Amerykańskiej. Podczas uroczystości, które odbyły się 6 lutego w Racławicach, uhonorowano Jubilatkę medalem Pro Patria oraz honorowym obywatelstwo Miasta Stalowa Wola.

Podczas Eucharystii koncelebrowanej pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Nitkiewicza dziękowano Bogu z dar życia Jubilatki, prosząc dla niej o błogosławieństwo na dalsze lata życia i opiekę Maryi.

Na jubileuszowe obchody do kościoła przyjechała rodzina pani Marii Mareckiej-Loryś , bliscy i znajomi. Obecni byli także przedstawiciele parlamentarzystów, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, władz samorządowych Stalowej Woli, Niska i Racławic.

Biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz podkreślał w swej homilii, iż życie drogiej Jubilatki jest piękne i nieprzeciętne ponieważ przeplata się w nim bohaterstwo czasu wojny, aktywna działalność w środowiskach polonijnych i hojne wsparcie udzielane po dzień dzisiejszy rodakom za wschodnią granicą.
- O religijnej postawie Pani Marii świadczy przydomek „Boża Przemytniczka”, nadany jej na Ukrainie jeszcze w czasach Związku Radzieckiego. Zasłużyła sobie na niego tym, że przy okazji odwiedzin posługującego tam brata ks. Bronisława, przywoziła potajemnie dewocjonalia, obok oczywiście innych środków niezbędnych do prowadzenia duszpasterstwa – mówił bp Nitkiewicz.

- Człowiek, którym zawładnęło myślenie o innych, rozumie więcej i kocha mocniej: Boga, bliźniego, Ojczyznę. Przykładem tego jest nasza dostojna jubilatka. I chociaż zwykle, wraz z upływem lat, oddajemy się bardziej wspomnieniom, niż robieniu planów, Pani Maria ma stale nowe, dobre pomysły, które niestrudzenie realizuje – podkreślił hierarcha.

Ordynariusz w dalszej części kazania przypomniał słowa Ojca Świętego Benedykta XVI, który powiedział, że „chrześcijaństwo nie jest systemem intelektualnym ale spotkaniem, historią miłości, wydarzeniem”.

- Chrześcijaństwo jest w pierwszej kolejności spotkaniem z Chrystusem, który obdarowuje nas samym sobą, uczy na czym polega miłość i do niej uzdalnia. Dlatego powinniśmy wpatrywać się w Jego oblicze i jak mówił kardynał George Hume, trwać przy Nim chociaż idziemy po wybojach, a droga nie jest widoczna – mówił biskup.
- Trzeba nam także rozważać wielkie rzeczy, których Bóg dokonał i ciągle spełnia w naszym życiu. Musimy je odkrywać i za nie dziękować. Boże dzieło rośnie pomimo naszych grzechów i niesprzyjających okoliczności. A my jesteśmy jego współtwórcami, współpracownikami Boga – podkreślał ordynariusz.

Po Mszy św. przedstawiciele organizacji i instytucji społecznych oraz rodzina składali Jubilatce serdeczne życzenia.

Podczas uroczystego spotkania przypomniano bogaty w niezwykłe wydarzenia życiorys Jubilatki podkreślając jej olbrzymie zaangażowanie w walkę o niepodległość, działalność polonijną oraz charytatywną na rzecz potrzebujących. Podczas uroczystości Maria Marecka-Loryś została odznaczona medalem Pro Patria oraz nadano jej honorowe obywatelstwo Miasta Stalowa Wola.

Maria Mirecka-Loryś urodziła się 7 lutego 1916 r. w Ulanowie. Jest siódmym z ośmiorga dzieci Dominika Mireckiego i Pauliny ze Ścisłowskich. Z rodzicami i siedmiorgiem rodzeństwa do piątego roku życia mieszkała w Ulanowie. W 1921 r. rodzina przeniosła się do Racławic koło Niska. Tu, w 1937 r. ukończyła gimnazjum. Po czym studiowała na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Wstąpiła do Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska.

Po wybuchu wojny zaangażowała się w działalność konspiracyjną. Wiosną 1940 roku została komendantką Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet w powiecie niżańskim, później całego NOWK Okręgu Rzeszowskiego. Równocześnie była kierownikiem sekcji kobiecej w Zarządzie Okręgu Rzeszowskiego SN i kurierką Komendy Głównej NOW. Po scaleniu NOW z AK, awansowana na stopień kapitana, kierowała Wojskową Służbą Kobiet w rzeszowskim Podokręgu Armii Krajowej. Wiosną 1945 roku została Komendantką Główną Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet.

W 1943 r. uczestniczyła w konspiracyjnym odnowieniu ślubów na Jasnej Górze, które w maju 1936 r. podczas pielgrzymki złożyła polska młodzież akademicka. W 36 osobowej grupie młodzieży Maria Mirecka reprezentowała Lwów, a obecny tam Karol Wojtyła Kraków.

Po zakończeniu wojny wznowiła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. 1 sierpnia 1945 r. została aresztowana w Nisku. Na wolność wyszła 1 września 1945 r., na mocy amnestii. Zagrożona ponownym aresztowaniem, w grudniu 1945 roku opuściła Polskę i z grupą kilkunastu działaczy narodowych dotarła do obozu II Korpusu gen. Władysława Andersa pod Ankoną. Tam poznała swego męża, oficera rezerwy, Henryka Lorysia, z którym w październiku 1946 r. wyemigrowała do Anglii.

W styczniu 1952 r. z rodziną wyjechała do USA, najpierw do Toledo w stanie Ohio, a w 1954 r. do Chicago. Tam zaangażowała się w pracę w organizacjach polonijnych. Działała m.in. w Stronnictwie Narodowym, była członkiem ZG Związku Polek w Ameryce oraz Krajowego Zarządu Kongresu Polonii Amerykańskiej. Przez 32 lata była redaktorem „Głosu Polek”, organu Związku Polek w Ameryce. Od lat 70. XX wieku jest zaangażowana w pomoc dla Polaków na dawnych Kresach. W grudniu 1999 r. została wiceprzewodniczącą Rady Naczelnej Stronnictwa Narodowego. Współpracuje z polonijnym radiem w Chicago, dla którego nagrywa cotygodniowe felietony z cyklu „Otwarty mikrofon”. Przez wiele lat pomagała Polakom na Wschodzie i to dzieło kontynuuje nadal mimo swojego wieku.
apis / Racławice
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 06 lutego 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-02-06 17:29 Nisko: obchody 100. urodzin Marii Mireckiej-Loryś – działaczki podziemia narodowego

Jubileusz 100. urodzin obchodziła Maria Marecka-Loryś, zasłużona działaczka podziemia narodowego w latach 1939-1945, komendant główny Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet, członkini ZG Związku Polek w Ameryce oraz dyrektor Krajowego Zarządu Kongresu Polonii Amerykańskiej. Podczas uroczystości, które odbyły się 6 lutego w Nisku, uhonorowano Jubilatkę medalem Pro Patria oraz honorowym obywatelstwo Miasta Stalowa Wola.

Podczas Eucharystii koncelebrowanej pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Nitkiewicza dziękowano Bogu z dar życia Jubilatki, prosząc dla niej o błogosławieństwo na dalsze lata życia i opiekę Maryi.

Na jubileuszowe obchody do kościoła przyjechała rodzina pani Marii Mareckiej-Loryś , bliscy i znajomi. Obecni byli także przedstawiciele parlamentarzystów, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, władz samorządowych Stalowej Woli, Niska i Racławic.

Biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz podkreślał w swej homilii, iż życie drogiej Jubilatki jest piękne i nieprzeciętne ponieważ przeplata się w nim bohaterstwo czasu wojny, aktywna działalność w środowiskach polonijnych i hojne wsparcie udzielane po dzień dzisiejszy rodakom za wschodnią granicą.
- O religijnej postawie Pani Marii świadczy przydomek „Boża Przemytniczka”, nadany jej na Ukrainie jeszcze w czasach Związku Radzieckiego. Zasłużyła sobie na niego tym, że przy okazji odwiedzin posługującego tam brata ks. Bronisława, przywoziła potajemnie dewocjonalia, obok oczywiście innych środków niezbędnych do prowadzenia duszpasterstwa – mówił bp Nitkiewicz.

- Człowiek, którym zawładnęło myślenie o innych, rozumie więcej i kocha mocniej: Boga, bliźniego, Ojczyznę. Przykładem tego jest nasza dostojna jubilatka. I chociaż zwykle, wraz z upływem lat, oddajemy się bardziej wspomnieniom, niż robieniu planów, Pani Maria ma stale nowe, dobre pomysły, które niestrudzenie realizuje – podkreślił hierarcha.

Ordynariusz w dalszej części kazania przypomniał słowa Ojca Świętego Benedykta XVI, który powiedział, że „chrześcijaństwo nie jest systemem intelektualnym ale spotkaniem, historią miłości, wydarzeniem”.

- Chrześcijaństwo jest w pierwszej kolejności spotkaniem z Chrystusem, który obdarowuje nas samym sobą, uczy na czym polega miłość i do niej uzdalnia. Dlatego powinniśmy wpatrywać się w Jego oblicze i jak mówił kardynał George Hume, trwać przy Nim chociaż idziemy po wybojach, a droga nie jest widoczna – mówił biskup.
- Trzeba nam także rozważać wielkie rzeczy, których Bóg dokonał i ciągle spełnia w naszym życiu. Musimy je odkrywać i za nie dziękować. Boże dzieło rośnie pomimo naszych grzechów i niesprzyjających okoliczności. A my jesteśmy jego współtwórcami, współpracownikami Boga – podkreślał ordynariusz.

Po Mszy św. przedstawiciele organizacji i instytucji społecznych oraz rodzina składali Jubilatce serdeczne życzenia.

Podczas uroczystego spotkania przypomniano bogaty w niezwykłe wydarzenia życiorys Jubilatki podkreślając jej olbrzymie zaangażowanie w walkę o niepodległość, działalność polonijną oraz charytatywną na rzecz potrzebujących. Podczas uroczystości Maria Marecka-Loryś została odznaczona medalem Pro Patria oraz nadano jej honorowe obywatelstwo Miasta Stalowa Wola.

Maria Mirecka-Loryś urodziła się 7 lutego 1916 r. w Ulanowie. Jest siódmym z ośmiorga dzieci Dominika Mireckiego i Pauliny ze Ścisłowskich. Z rodzicami i siedmiorgiem rodzeństwa do piątego roku życia mieszkała w Ulanowie. W 1921 r. rodzina przeniosła się do Racławic koło Niska. Tu, w 1937 r. ukończyła gimnazjum. Po czym studiowała na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Wstąpiła do Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska.

Po wybuchu wojny zaangażowała się w działalność konspiracyjną. Wiosną 1940 roku została komendantką Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet w powiecie niżańskim, później całego NOWK Okręgu Rzeszowskiego. Równocześnie była kierownikiem sekcji kobiecej w Zarządzie Okręgu Rzeszowskiego SN i kurierką Komendy Głównej NOW. Po scaleniu NOW z AK, awansowana na stopień kapitana, kierowała Wojskową Służbą Kobiet w rzeszowskim Podokręgu Armii Krajowej. Wiosną 1945 roku została Komendantką Główną Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet.

W 1943 r. uczestniczyła w konspiracyjnym odnowieniu ślubów na Jasnej Górze, które w maju 1936 r. podczas pielgrzymki złożyła polska młodzież akademicka. W 36 osobowej grupie młodzieży Maria Mirecka reprezentowała Lwów, a obecny tam Karol Wojtyła Kraków.

Po zakończeniu wojny wznowiła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. 1 sierpnia 1945 r. została aresztowana w Nisku. Na wolność wyszła 1 września 1945 r., na mocy amnestii. Zagrożona ponownym aresztowaniem, w grudniu 1945 roku opuściła Polskę i z grupą kilkunastu działaczy narodowych dotarła do obozu II Korpusu gen. Władysława Andersa pod Ankoną. Tam poznała swego męża, oficera rezerwy, Henryka Lorysia, z którym w październiku 1946 r. wyemigrowała do Anglii.

W styczniu 1952 r. z rodziną wyjechała do USA, najpierw do Toledo w stanie Ohio, a w 1954 r. do Chicago. Tam zaangażowała się w pracę w organizacjach polonijnych. Działała m.in. w Stronnictwie Narodowym, była członkiem ZG Związku Polek w Ameryce oraz Krajowego Zarządu Kongresu Polonii Amerykańskiej. Przez 32 lata była redaktorem „Głosu Polek”, organu Związku Polek w Ameryce. Od lat 70. XX wieku jest zaangażowana w pomoc dla Polaków na dawnych Kresach. W grudniu 1999 r. została wiceprzewodniczącą Rady Naczelnej Stronnictwa Narodowego. Współpracuje z polonijnym radiem w Chicago, dla którego nagrywa cotygodniowe felietony z cyklu „Otwarty mikrofon”. Przez wiele lat pomagała Polakom na Wschodzie i to dzieło kontynuuje nadal mimo swojego wieku.
apis / Nisko
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 06 lutego 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-02-05 17:16 Współbracia Ojca Pio u papieża z darem dla uchodźców

Ojciec Święty przyjął w swojej bibliotece prywatnej prowincjała kapucynów z Foggi w południowych Włoszech,...

2016-02-04 18:16 Patriarcha Cyryl: Sobór Wszechprawosławny nie będzie soborem powszechnym

Zaplanowany na czerwiec br. Sobór Wszechprawosławny nie może być nazywany powszechnym, gdyż w odróżnieniu...

2016-02-02 16:55 Ukraina: dzień osób konsekrowanych w archidiecezji lwowskiej

„Dziękuję wam za to, że jesteście i trwacie tam, gdzie was Opatrzność Boża postawiła” – powiedział abp...

2016-02-02 11:19 Student Politechniki Świętokrzyskiej autorem mobilnej aplikacji na ŚDM

Piotr Ludwinek, student IV roku Politechniki Świętokrzyskiej, przygotował mobilną aplikację zawierającą informatory, aktualizowany na bieżąco program, mapy, modlitwy dla uczestników Światowych Dniach Młodzieży. Aplikacja, która pomoże tym uczestnikom ŚDM, którzy przed przybyciem do Krakowa odwiedzą diecezje kielecką, jest zarazem pracą inżynierską studenta.

Piotr Ludwinek jest wolontariuszem przy Diecezjalnym Centrum ŚDM w Kielcach, działa w grupie „Młodzi w sieci”. Jak tłumaczy, chciał wykorzystać swoją wiedzę, aby pomóc w sprawnej organizacji Światowych Dni Młodzieży. Jego doświadczenie uczestnika ŚDM w Madrycie w 2011 r. okazało się przydatne.

Ludwinek zdecydował, aby wszystkie niezbędne informacje zebrać w jedno i udostępnić je za pomocą smartfona. Jest to popularne i dość powszechne urządzenie, więc dostęp do aplikacji mobilnych jest bardzo prosty. Wiadomości będą podane we właściwym języku obcym. Aplikacja będzie sprawdzała język telefonu i dostosowała się automatycznie, a jeśli nie, to domyślny pozostanie język angielski.

Aplikacja na Światowe Dni Młodzieży w diecezji kieleckiej jest także pracą inżynierską Piotra Ludwinka. Powstawała pod okiem dr inż. Mariusza Bedli z Katedry Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej.

Diecezja kielecka przygotowuje się na przyjęcie ok. 5 tys. gości. Wśród nich będą grupy m.in. z Japonii, Ukrainy, Włoch, Francji, Brazylii, czy Gwatemali. Większość z młodych ludzi będzie przyjęta w parafiach w Kielcach i w powiecie kieleckim. Ponadto w parafiach na terenie powiatu kazimierskiego planowane jest przygotowanie noclegów dla młodzieży przyjeżdżającej do Krakowa.

Przed centralnymi uroczystościami Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się od 26 do 31 lipca 2016 r. w Krakowie, pielgrzymi spędzą pięć dni w poszczególnych diecezjach (19-25 lipca).
dziar / Kielce
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 02 lutego 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-02-01 17:22 Ikonopisarze z Ukrainy dziękują lubelskim lekarzom

W cerkwi greckokatolickiej Narodzenia NMP w Lublinie odbył się koncert kolęd połączony z wystawą i przekazaniem przez artystów z Ukrainy ikon szpitalom w podzięce za pomoc ofiarom konfliktu zbrojnego u naszych wschodnich sąsiadów. To część projektu „Modlitwa za Ukrainę”, jaki powstał w czasie Międzynarodowego Pleneru Ikonograficznego „Eleos” w Kijowie. – Dzisiejsze spotkanie łączy ludzi różnych narodowości, tradycji, obrządków – podkreślił ks. Stefan Batruch.

Ikonopisarze z Ukrainy przekazali swoje dzieła lubelskim szpitalom, zaangażowanym w pomoc ofiarom konfliktu zbrojnego u naszych wschodnich sąsiadów. Wydarzenie poprzedziła Boska Liturgia sprawowana przez ks. Stefana Batrucha w cerkwi greckokatolickiej Narodzenia NMP w Lublinie. – Z tej trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się Ukraina, rodzi się mimo wszystko coś bardzo pozytywnego – podkreślił ks. Batruch.

Jak zaznaczył kapłan, przekazanie ikon to inicjatywa oddolna, która ma na celu wyrażenie wdzięczności wszystkim, którzy się z Ukrainą solidaryzują i wspierają ją. - To niezwykle ważne, bo dzięki temu dobro może się dalej wzmacniać, pomnażać – dodał ks. Batruch.

Jak podkreślił Hubert Kampa z Pracowni Ikon św. Łazarza, idea wyrażenia podziękowania lekarzom zrodziła się na plenerze fotograficznym. Inicjatorem akcji był ks. Sergiej Dmitriew. - W czasie naszego wyjazdu doszło do zestrzelenia Boeinga 777 na Ukrainie. W tym samym czasie pojechaliśmy z ks. Sergiejem do Kijowa i ustaliliśmy tam, że zrobimy plener, który przygotowałby do pierwszej rocznicy wydarzeń na Majdanie – dodał Kampa.

Warunki w jakich odbyło się spotkanie artystów, zrobiły na nich duże wrażenie. - W listopadzie 2014 r. szesnastu ikonopisarzy z Polski, Słowacji, Francji i Ukrainy spotkało się w Michałowskim Monastyrze w Kijowie, który podczas Majdanu był schronieniem dla protestujących – podkreślił Hubert Kampa z Pracowni Ikon św. Łazarza. – Plener odbywał się praktycznie na zgliszczach – dodał. Prace, które trafią do Lublina, stworzone zostały przez ikonopisarzy z Ukrainy.

Wystawie ikon towarzyszył koncert kolęd w wykonaniu chóru duchownych Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego. Po koncercie, ikony przekazano przedstawicielom lubelskich szpitali i innych miast województwa, zaś wolontariuszom zaangażowanym w pomoc Ukrainie, wręczono pamiątkowe medale.
mt / Lublin
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 01 lutego 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-01-29 20:02 Trwają zapisy na X Zjazd Gnieźnieński

„Europa nowych początków. Wyzwalająca moc chrześcijaństwa” - to temat X Zjazdu Gnieźnieńskiego, który odbędzie się od 11 do 13 marca w mieście św. Wojciecha. Zjazd jest jednym z ogólnopolskich wydarzeń w ramach obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski. Zapisać na zjazd można się za pomocą strony: zjazd.org

Zjazdy Gnieźnieńskie w obecnej formule są organizowane od 2003 r. jako ekumeniczne zgromadzenia liderów chrześcijańskich z Europy środkowej i wschodniej. Ich głównym celem jest refleksja nad wkładem chrześcijaństwa w obecną konstrukcję jednoczącej się Europy. Zjazdom przewodniczy Prymas Polski a ich są skupione wokół tej idei są instytucje i organizacje chrześcijańskie.

- Wybór tematu: „Europa nowych początków. Wyzwalająca moc chrześcijaństwa” - nawiązuje do wyraźnej potrzeby głębokiej odnowy, jaka da się odczuć we współczesnym życiu Kościoła, Polski i Europy - stwierdza deklaracja programowa zjazdu. Dlatego na zjazd zaproszeni są wszyscy, którym droga jest idea Europy jako wspólnoty narodów inspirowanej chrześcijaństwem oraz którzy pragną podjąć refleksję nad wolnością i sposobami jej realizacji w duchu Ewangelii.

Organizatorzy zjazdu wyrażają przekonanie o potrzebie "nowych początków" jakie wynikają z chrztu, zarówno w życiu indywidualnym każdego z nas, naszych wspólnot, narodu i Kościoła. - Wierzymy, że początkiem może być rachunek sumienia polskiego chrześcijaństwa i powrót do źródeł chrztu - stwierdzają w deklaracji programowej.

Rachunek sumienia polskiego chrześcijaństwa zrealizowany zostanie wieczorem pierwszego dnia zjazdu, w formie ekumenicznego nabożeństwa dziękczynno-pokutnego za 1050-lat wiary chrześcijańskiej. Wezmą w nim udział zwierzchnicy Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Prymas Polski.

Na każdym zjeździe, zgodnie z tradycją sięgająca pierwszego Zjazdu Gnieźnieńskiego w roku 1000 obecny jest Prezydent Rzeczypospolitej, który wygłasza do uczestników swe orędzie.

Liczne debaty będą skoncentrowane wokół "nowych początków", jakie stworzył chrzest dla Polski i o tym mówić będzie nestor polskiej historiografii prof. Jerzy Kłoczowski. O konieczności "nowych początków" w sferze ekonomiczno-moralnej dla dzisiejszej Europy, co analizować będzie prof. Paul Dembiński z Genewy.

Równie wiele dyskusji skoncentrowanych będzie wokół tematu chrześcijańskiej wolności. Referat: "Wiara, czyli wolność" wygłosi ks. prof. Tomasz Halik z Pragi. Zajęciom towarzyszyć będą specjalne warsztaty chrześcijańskiej wolności, których uczestnicy będą mogli mówić i podzielić się doświadczeniem ze sposobów przeżywania i korzystania z wolności w różnych sytuacjach życia indywidualnego i społecznego.

Wątek "Co zrobiliśmy z wolnością?" będzie analizowany ze szczególnym naciskiem w kontekście Europy środkowo-wschodniej, która ją odzyskała przed ćwierćwieczem. "Bilans odzyskanej wolności" na tych terenach przeprowadzą intelektualiści z Polski, Rosji i Ukrainy.

Ważnym tematem refleksji będzie odpowiedź na pytanie: jak dążyć do pojednania w tym regionie Europy. Debatę "Ukraina - Polska - Rosja: czy możliwe są pokój i pojednacie?", otworzy abp Światosław Szewczuk, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, a wezmą w niej udział przedstawiciele tych trzech krajów.

Na zakończenie zjazdu o potrzebie "Otwartych drzwi Kościoła" mówić będzie kard. Kazimierz Nycz, a znani publicyści katoliccy zastanawiać się będą "Jak może nawracać się Kościół?", w nawiązaniu do koncepcji "duszpasterskiego nawrócenia" formułowanej przez papieża Franciszka.

- Chcemy zaprosić ok. 600 uczestników na 10 sesji plenarnych oraz 20 warsztatów. To będą dni polskich i europejskich chrześcijan. Także ludzi niewierzących, by zechcieli podjąć z nami dialog. Chcemy usiąść, spotkać się, rozmawiać, dzielić się, słuchać - wyjaśnia Marta Titaniec, przewodnicząca komitetu organizacyjnego Zjazdu.

Honorowy patronat nad X Zjazdem Gnieźnieńskim objął prezydent RP Andrzej Duda. Organizatorami X Zjazdu Gnieźnieńskiego są: Fundacja św. Wojciecha-Adalberta, Caritas Polska, Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus", Wspólnota Chemin Neuf, Stowarzyszenie "Effatha", Instytut Chrześcijańsko-Demokratyczny, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce, Katolicka Agencja Informacyjna, Klub Inteligencji Katolickiej, Wspólnota Sant Egidio i Uniwersytet Adama Mickiewicza.

Szczegółowe informacje o zjeździe można znaleźć na stronie: zjazd.org Za pośrednictwem tej strony każdy chętny może zapisać się do uczestnictwa w tym historycznym wydarzeniu. Wystarczy wypełnić odpowiedni formularz.
mp, am / Gniezno
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 29 stycznia 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
Strony: 1 2 3 4 5

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT