Znaleziono depesz: 11529
2014-10-30 18:50 Rosja: w Moskwie odbyły się rozmowy patriarchów Cyryla i koptyjskiego Teodora II

O duchowej i modlitewnej łączności Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego [RKP] z Kościołem koptyjskim w...

2014-10-30 14:07 Opole: doktorat honorowy dla o. prof. Napiórkowskiego

„Z pewnością Ojciec Profesor w głębi teraz wzdycha – jak wielokroć w chwilach wyrażania mu należnego...

2014-10-30 11:31 Opole: dziś wręczenie honorowych doktoratów dla wybitnych teologów

Dwóch wybitnych teologów i ekumenistów: prof. dr. hab. o. Wacław Hryniewicz oraz o. prof. dr. hab. Stanisław...

2014-10-29 23:00 Abp Migliore: dziękujemy Bogu za ośrodek Duszpasterstwa Trzeźwości w Kowalewie

- Dziękujmy dziś Bogu za ten ośrodek, który daje potrzebującym kapłanom możliwość przejścia ze śmierci...

2014-10-29 22:04 Kowalew: 20 lat ośrodka dla księży uzależnionych od alkoholu

- Dziękujmy dziś Bogu za ten ośrodek, który daje potrzebującym kapłanom możliwość przejścia ze śmierci...

2014-10-29 19:51 Białoruś: w Mińsku obchodzono 25-lecie sakry abp. Tadeusza Kondrusiewicza

Pierwszy powojenny biskup na Białorusi, obecny metropolita mińsko-mohylewski abp Tadeusz Kondrusiewicz...

2014-10-28 16:54 Ks. S. Batruch: Po wyborach sytuacja na Ukrainie wydaje się być bardzo korzystna (wywiad)

Po wyborach parlamentarnych sytuacja na Ukrainie wydaje się być bardzo korzystna tak w wymiarze wewnętrznym...

2014-10-28 16:50 Ukraina: przesłanie końcowe po spotkaniu biskupów Kościołów wschodnich z Europy

Rola i ekumeniczna misja katolickich Kościołów wschodnich, a także sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie...

2014-10-28 16:14 Ludzie Kościoła i kultury zmarli w minionym roku w Polsce

Kościół katolicki 2 listopada obchodzi Dzień Zaduszny, wspomina wtedy wiernych zmarłych. Z tej okazji...

2014-10-28 16:13 Ludzie Kościoła powszechnego zmarli w 2014 roku

W okresie od 30 października 2013 do 25 października br. zmarło 121 hierarchów Kościoła katolickiego...

2014-10-27 09:26 Ukraina: we Lwowie zakończyło się spotkanie katolickich biskupów wschodnich z Europy

Liturgia biskupia w soborze katedralnym pw. św. Jerzego (Jura) we Lwowie zakończyła 26 października XVII...

2014-10-26 21:21 Ukraina: abp laureatem nagrody im. bł. E. Kowcza

Metropolita przemyski abp Józef Michalik został jednym z laureatów tegorocznej edycji nagrody im. bł....

2014-10-26 18:19 Jubileusz 300-lecia Metropolitalnego Seminarium w Lublinie (OPIS)

Kard. Gerhard Ludwig Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, nuncjusz apostolski abp Celesitino Migliore, liczni biskupi, przedstawiciele władz i uczelni lubelskich oraz wychowankowie seminarium z wielu krajów świata, uczestniczyli w centralnych obchodach 300-lecia Metropolitarnego Seminarium Duchownego, jakie odbyły się 24 i 25 października w Lublinie.

Msza z prefektem Kongregacji

Mszy świętej rozpoczynającej obchody jubileuszowe w seminaryjnym kościele przewodniczył 24 października kard. Gerhard Ludwig Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, a homilię głosił abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski.

Gość z Watykanu pozdrowił wszystkich zgromadzonych i podziękował za zaproszenie na jubileuszowe obchody. "300 lat to długi okres historii wypełniony formowaniem bardzo wielu pokoleń kapłańskich. Przychodzący tu przez wieki młodzi ludzie odczytywali swoje powołanie i przygotowywali się do jak najpiękniejszej służby Bogu i ludziom" – mówił.. Życzył też wszystkim współczesnym seminarzystom i ich opiekunom wielu Bożych łask w odpowiadaniu na Boże plany.

W homilii abp Stanisław Budzik zaznaczył, że składamy Bogu ofiarę uwielbienia i dziękczynienia za to, że z murów tego seminarium już od trzech setek lat wychodzą w świat mężni głosiciele Bożego Słowa, gorliwi szafarze świętych sakramentów, troskliwi pasterze Ludu Bożego najpierw diecezji krakowskiej, a później lubelskiej, a także pracujący w innych regionach Polski i na wszystkich kontynentach w wielu krajach świata. Wspomniał też wizytę w tym samym miejscu przed 26 laty ówczesnego prefekta Kongregacji Nauki Wiary kard. Josepha Ratzingera.

Dziękczynienie za doznane łaski

Drugi dzień obchodów 300-lecia Seminarium, w sobotę 25 października otworzyła uroczysta adoracja w kościele seminaryjnym. Biskupi, kapłani, alumni i honorowi goście, przez pół godziny na kolanach przed Najświętszym Sakramentem dziękowali za łaski doznawane przez wspólnotę lubelskiego seminarium od trzech wieków i prosili o opiekę w przyszłości.

Nuncjusz apostolski abp Celestino Migliore dokonał poświęcenia jubileuszowej tablicy pamiątkowej. W chwilę później w auli seminaryjnej wybrzmiało uroczyste „Gaude Mater Poloniae” i odbyła się inauguracja roku akademickiego 2014/2015 z immatrykulacją kleryków I roku. Rektor seminarium, ks. dr Marek Słomka, przypomniał historię seminarium sięgając do wspomnień jego absolwentów oraz przybliżył trwające już od stycznia różnorodne elementy obchodów jubileuszu

Metropolita lubelski wręczył osobom szczególnie zasłużonym dla seminarium odznaczenia „Lumen mundi” zapoczątkowane przez abp. Józefa Życińskiego. Odebrali je s. dr Mirosława Grunt, przełożona generalna sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, które niemal od stu lat pracują w seminarium, ks. kan. Gian Paolo Giovanatsi z Włoch oraz ks. Gottfried Fellner z Augsburga, obaj od lat pomagający lubelskiemu seminarium zza granicy.

Wykład inauguracyjny pt. „Wartości europejskie w kontekście wyzwań nowej ewangelizacji” wygłosił abp Zbigniew Stankiewicz z Rygi. Będący absolwentem lubelskiego seminarium hierarcha z Łotwy, który w 2011 r. otrzymał tytuł „Europejczyka roku na Łotwie” mówił o podstawowych wartościach europejskich, czerpiących swe źródło z tradycji judeo-chrześcijańskiej. Wśród podstawowych wartości Europy opartych o wiarę i Pismo Święte wskazał na godność człowieka, która w żadnym innym kręgu kulturowym nie została tak doceniona. Następnie na prawo do życia, wreszcie prawo do wolności (w tym do wolności religijnej) oraz na prawo do wyborów moralnych. – Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże jest wolny w swoich wyborach. Jesteśmy istotami moralnymi, które potrafią odróżnić dobro od zła oraz ponosić za to odpowiedzialność. Te wszystkie wartości – jego zdaniem - stanęły u podstaw praw człowieka, które później nabrały charakteru uniwersalnego.

Podkreślił, że w kulturze europejskiej silnie zakorzeniło się prawo do równości, czerpiące swą inspirację z listów św. Pawła i wreszcie braterstwo. – Musisz pomagać biednemu, temu który jest w potrzebie. To pochodzi z Ewangelii. Trzeba mieć tę wrażliwość. Musimy wzajemnie się wspierać – zaznaczał arcybiskup. Jako ostatnią, charakterystyczną dla Europy wartość metropolita Rygi podał szacunek do przyrody.

Jednocześnie zwrócił uwagę, iż wymienione wartości europejskie bywają współcześnie zniekształcane i odrywane od swoich pierwotnych znaczeń. Wyjaśnił, że prawom człowieka nadaje się dziś nową, znacznie bardziej indywidualną interpretację oderwaną od pojęcia dobra wspólnego i prawa naturalnego. Jako przykład wskazał wolność, która – jak powiedział - staje się anarchią, samowolą niszczącą naturę człowieka.

Podczas jubileuszowej inauguracji nowego roku akademickiego głos zabrał także ks. prof. Antoni Dębiński, rektor KUL. Przypomniał, że w momencie utworzenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego nie miał on swojej siedziby i korzystał wówczas z gościnności diecezji lubelskiej u wybitnego biskupa Mariana Fulmana. Przez cztery lata lubelskie seminarium to była siedziba KUL. Tutaj wszyscy studenci odbierali swoje wykształcenie –przypomniał ks. prof. Dębiński

- Trzysta lat seminarium duchownego, za dwa lata siedemset lat istnienia naszego miasta, za trzy lata stulecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego . Wchodzimy zatem w okres wspaniałych jubileuszy. A jubileusze to okazja do wdzięczności, a z drugiej strony do podkreślania osiągnięć i życzeń na przyszłość – mówił Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Na zakończenie przemówił abp Stanisław Budzik. – Gdyby nie było seminarium to pewnie nie byłoby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a potem nie powstałby Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Lublin nie byłby tym, czym jest dzisiaj – zauważył metropolita lubelski. – Mówiłem papieżowi Franciszkowi o uniwersalnym wymiarze naszego seminarium. Wychowankowie tego seminarium pracują we wszystkich zakątkach świata, od Argentyny aż po Papuę Nową Gwineę. – zaznaczył. Odczytał też list od abp Światosława Szewczuka, w którym zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego dziękował za to, że od ponad 60 lat, kiedy Kościół greckokatolicki został przez sowietów zlikwidowany, tutaj mogą przygotowywać się do kapłaństwa w swym obrządku grekokatolicy, zarówno z Polski jak i Ukrainy.

Abp Migliore: dobroć to klucz do świata, który „nie potrzebuje” księży

W sobotni wieczór uroczystą Mszą świętą w lubelskiej archikatedrze pod przewodnictwem abp Celestino Migliore, nuncjusza apostolskiego w Polsce, wierni wyrazili wdzięczność za 300-lecie Metropolitalnego Seminarium Duchownego. - Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała, radośnie śpiewamy hymn i sławimy dobrego Boga. Czyni to Kościół w Lublinie i na ziemi lubelskiej razem z Ojcem Świętym Franciszkiem, który przez specjalny list łączy się z nami z okazji tej pięknej rocznicy– rozpoczął abp Stanisław Budzik.

Papież Franciszek w okolicznościowym liście dziękował Bogu za 300 lat istnienia Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Lubelskiej, za jego łaskę i światło Ducha Świętego, którymi wspiera wysiłki moderatorów, profesorów i samych kleryków na drodze przygotowania do kapłaństwa. -Zawierzam Opatrzności teraźniejszość i przyszłość i z serca udzielam apostolskiego błogosławieństwa – czytamy w liście.

Nuncjusz w swym kazaniu skupił się na istocie misji kapłanów diecezjalnych w dzisiejszym świecie. - Może czasem wy seminarzyści zadajecie sobie pytanie po co być księdzem skoro świat później będzie mnie ignorował? Zaznaczył, iż zadaniem każdego księdza jest świadczenie o dobroci, jaką Jezus przyniósł na świat. -Kapłan w dzisiejszych czasach może być tym, który przynosi na świat zbudowany na egoizmie nowe przykazanie Jezusa. Tym, który przynosi dobroć tak, jak jest ona rozumiana przez Jezusa - dodał.

Zauważył też iż wielkim problemem naszych czasów jest Słowo, które nie wzbudza zainteresowania, pozostawia słuchaczy nieczułymi na przekazywane treści, a czasami wręcz wywołuje niechęć. – Dlatego ewangelista Jan wskazuje: jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Inaczej mówiąc jeśli będziemy klerykami, a później kapłanami, którzy prawdziwie naśladują Jezusa, żyją każdym słowem, które Jezus nam zostawił i będziemy promieniować dobrem, wówczas ten świat a przynajmniej jego cześć pójdzie za nami - podkreślał.

Zatem „gruntowna przemiana duchowa i moralna Kościoła może się dokonać przez radykalną zmianę stylu życia jego pasterzy: biskupów i kapłanów” – wskazał nuncjusz. Zaznaczył też, iż erygowanie seminariów duchownych było kołem zamachowym reformy Kościoła. Odczuwano potrzebę kapłanów, którzy byliby nie tylko szafarzami sakramentów, ale również świadkami Ewangelii, gotowymi do pomagania przez 24 godziny na dobę w duchowym i materialnym wzroście wiernych. To wymagało nowych metod, programu i treści formacji. - O reformie Kościoła znowu mówi się często w ostatnich dniach. Znowu okoliczności się zmieniły, ale racja i cel reformy pozostają takie same. Każda prawdziwa reforma Kościoła Chrystusowego, jak powiedział papież Franciszek, rozpoczyna się od obecności Chrystusa, której nigdy nie brakuje, ale także od obecności pasterzy-kapłanów i biskupów, którzy są wezwani, by stale przebywać z wiernymi.

Uroczystościom towarzyszyło wykonanie Mszy Koronacyjnej Mozarta. -To artystyczne wydarzenie będzie nam pomocą, aby lepiej wkraczać w Misterium i dać się porwać Stwórczej i Zbawczej mocy Eucharystii – podkreślał abp Migliore.

Najlepsze co Polska ma na eksport, to kapłani

Obchody jubileuszu zwieńczyła niedzielna Eucharystia 26 października, której przewodniczył bp Jan Sobiło, pasterz diecezji charkowsko-zaporoskiej na Ukrainie. Bp Sobiło zaznaczył, że jego diecezja obejmuje terytorium równe 2/3 wielkości Polski i jest zamieszkiwana przez 20 milionów ludzi. W 1991 r. nie było tam ani jednego kapłana, zaś on sam, gdy przyjechał w 1993 r. do Zaporoża nie było tam ani jednego kościoła. Mieszkał na 8. piętrze u jednej z rodzin. - Dziś funkcjonujemy dzięki duszpasterstwu w Polsce – wyznał, przypominając słowa śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego o tym, iż "najlepsze co Polska ma na eksport to kapłani".

Biskup, który sam jest absolwentem lubelskiego seminarium, złożył też na ręce księdza rektora Marka Słomki, podziękowania od kapłanów. – Dziękuję, że możemy służyć, że zostaliśmy nauczeni jak się pochylić nad potrzebującym człowiekiem, jak zrozumieć ludzi innej kultury, innego języka. To wszystko dokonywało się tutaj, w tym miejscu - mówił z wdzięcznością bp Sobiło.
łsz, mt, mp / Lublin
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 26 października 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-10-26 17:22 Bp Sobiło: kapłani to najlepszy polski materiał "eksportowy"

- Najlepsze, co Polska ma „na eksport” to kapłani. To największa siła i najlepsze co Polska może i co ofiaruje światu – mówił dziś bp Jan Sobiło podczas Mszy Świętej wieńczącej obchody jubileuszu 300-lecia Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. Biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporoskiej jest absolwentem tej uczelni.

- Ileż to serc ludzkich przez te 300 lat seminarium uczyło się tu poznawać Boga? I na kolanach i w lekturze, w bibliotece i na wykładach. Ileż to serc kapłańskich, ale też tych którzy zdecydowali się na inną drogę? – mówił biskup z Ukrainy. Dodał, że wszyscy wynieśli stąd wielkie bogactwo.

Bp Sobiło zaznaczył, że jego diecezja obejmuje terytorium równe 2/3 wielkości Polski i jest zamieszkiwana przez 20 milionów ludzi. W 1991 r. nie było tam ani jednego kapłana, zaś on sam, gdy przyjechał w 1993 r. do Zaporoża nie było tam ani jednego kościoła. Mieszkał na 8. piętrze u jednej z rodzin. - Dziś funkcjonujemy dzięki duszpasterstwu w Polsce - wyznał hierarcha z Ukrainy.

Biskup przypomniał też słowa śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego o tym, iż "najlepsze co Polska ma na eksport to kapłani". - To największa siła i najlepsze co Polska może i co ofiaruje światu - ocenił biskup.

Zaznaczył, że to w polskich rodzinach wyrośli kapłani, którzy dziś są na całym świecie, zaś wielu z nich zostało uformowanych w lubelskich seminariach. - Kiedy patrzę na naszą diecezję to myślę, że bez Polski nic byśmy nie zbudowali. Dzięki Polsce mamy sieć kościołów i kaplic - dodał.

Biskup złożył też na ręce księdza rektora lubelskiego seminarium, ks. Marka Słomki, podziękowania od kapłanów. – Dziękuję, że możemy służyć, że zostaliśmy nauczeni jak się pochylić nad potrzebującym człowiekiem, jak zrozumieć ludzi innej kultury, innego języka. To wszystko dokonywało się tutaj, w tym miejscu - mówił z wdzięcznością bp Sobiło.
mt / Lublin
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 26 października 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-10-26 14:51 Białoruś: w Pińsku uroczyście obchodzono setne urodziny kard. K. Świątka

Biskupi z Białorusi i Ukrainy, liczni księża i wierni oraz przedstawiciele władz przybyli 25 października...

2014-10-25 18:25 Lwów: abp Józef Michalik laureatem nagrody Emiliana Kowcza

W Operze Lwowskiej abp Swiatosław Szewczuk, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego wręczył...

2014-10-25 14:39 Abp Szewczuk: nowy parlament w Kijowie powinien walczyć z korupcją i populizmem

Nowy parlament w Kijowie powinien walczyć z korupcją i populizmem - uważa abp Światosław Szewczuk, zwierzchnik...

2014-10-24 20:14 Ukraina: we Lwowie rozpoczęło się spotkanie biskupów wschodnich Kościołów katolickich z Europy

Z udziałem 45 hierarchów z 14 Kościołów w 20 krajach rozpoczęło się 23 października w Brzuchowicach pod...

2014-10-24 18:08 Lublin: rozpoczęły się uroczystości jubileuszu 300-lecia Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego

- Składamy Bogu ofiarę uwielbienia i dziękczynienia za to, że z murów tego seminarium już od trzech setek lat wychodzą w świat mężni głosiciele Bożego Słowa, gorliwi szafarze świętych sakramentów, troskliwi pasterze Ludu Bożego – mówił dziś w Lublinie abp Stanisław Budzik podczas Mszy świętej rozpoczynającej obchody jubileuszowe w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym. Mszy świętej przewodniczył kard. Gerhard Ludwig Müller, Prefekt Kongregacji Nauki Wiary.

Gość z Watykanu pozdrowił wszystkich zgromadzonych i podziękował za zaproszenie na jubileuszowe obchody. "300 lat to długi okres historii wypełniony formowaniem bardzo wielu pokoleń kapłańskich. Przychodzący tu przez wieki młodzi ludzie odczytywali swoje powołanie i przygotowywali się do jak najpiękniejszej służby Bogu i ludziom" - mówił kard. Müller. Życzył też wszystkim współczesnym seminarzystom i ich opiekunom wielu Bożych łask w odpowiadaniu na Boże plany.

Swoje wystąpienie watykański hierarcha zakończył modlitwą wypowiedziana w języku polskim. Mówił m.in.: "Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa i Matko kapłanów, zachowaj kapłanów w Twoim sercu i w Kościele. Oddawaj Ojcu dla Jego chwały kapłanów Twego Syna. Uproś dla stanu kapłańskiego pełnię darów. Przygarniaj powołanych, osłaniaj od początku ich wzrastanie, wspomagaj w życiu i w posłudze Twoich synów, Matko Kapłanów".

W homilii abo Stanisław Budzik wyraził ogromną radość z powodu wizyty w Lublinie prefekta Kongregacji Nauki Wiary. - Sprawujemy Eucharystię o Chrystusie, Najwyższym i wiecznym Kapłanie. Składamy Bogu ofiarę uwielbienia i dziękczynienia za to, że z murów tego seminarium już od trzech setek lat wychodzą w świat mężni głosiciele Bożego Słowa, gorliwi szafarze świętych sakramentów, troskliwi pasterze Ludu Bożego najpierw diecezji krakowskiej, a później lubelskiej, a także pracujący w innych regionach Polski i na wszystkich kontynentach w wielu krajach świata – mówił z radością metropolita lubelski.

Abp Budzik przypomniał też, że dziś na KUL miała miejsce prezentacja kolejnego tomu dzieł zebranych Josepha Ratzingera. "To już siódma księga dzieł Benedykta XVI odsłaniających przed nami głębię myśli i żar wiary tego wielkiego teologa na papieskim tronie" - zaznaczył.

Metropolita lubelski podkreślił, że "Kościół potrzebuje świętych, gorliwych i mądrych kapłanów" dodając, że o to modlił się sam Chrystus. - O to modlimy się i my, zgromadzeni na Eucharystii pod przewodnictwem kard. Gerharda Müllera. Czynimy to słowami, jakie zostawił lubelskim alumnom kard. Joseph Ratzinger 26 lat temu na pamiątkowym obrazku przechowywanym w seminaryjnej kronice: "Ojcze wszystkich ludzi, błogosław wszystkich moich braci i siostry na całej ziemi. Spraw, aby światło Twej prawdy sięgało coraz dalej, a Twoja ewangelia radowała serca wszystkich ludzi. Kochających umacniaj w miłości, cierpiącym daj wytrwałość, wierzących umacniaj w wierze, ufających w nadziei". Niech się tak stanie - zakończył homilię metropolita lubelski.

Uroczystości potrwają jeszcze przez najbliższe dwa dni. Jutro podzielone są na dwie części: od godz. 15:00 w budynku seminarium (modlitwa jubileuszowa, poświęcenie okolicznościowej tablicy i inauguracja roku akademickiego dla kleryków) oraz o godz. 19:00 w lubelskiej archikatedrze Mszy świętej będzie przewodniczył abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Wieczornej Mszy św. towarzyszyć będzie wykonanie Mszy C-dur KV 317 „Koronacyjnej” W. A. Mozarta. Eucharystię będzie transmitować archidiecezjalne Radio eR.

W niedzielę uroczystości jubileuszowe zakończy Msza święta o godz. 11:30 w kościele seminaryjnym pod przewodnictwem biskupa Jana Sobiło z diecezji charkowsko-zaporowskiej na Ukrainie.
łsz / Lublin
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 października 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-10-24 15:51 Wybitni ekumeniści - doktorami honorowymi Uniwersytetu Opolskiego (zapowiedź)

Dwóch wybitnych teologów i ekumenistów: prof. dr. hab. o. Wacław Hryniewicz oraz o. prof. dr. hab. Stanisław Celestyn Napiórkowski otrzymają tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego. Uroczystość odbędzie się 30 października w Auli Błękitnej Collegium Maius UO w Opolu przy pl. Kopernika 11.

Wacław Hryniewicz OMI – jest od 1984 profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Współtworzył Instytut Ekumeniczny KUL, w którym pełnił kolejno funkcje zastępcy kierownika i dyrektora (do 2005). Był wieloletnim kierownikiem Katedry Teologii Prawosławnej w tymże Instytucie; w latach 1979-1984 pełnił funkcję konsultora Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan w Watykanie, był członkiem Komisji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu, Międzynarodowej Komisji Mieszanej do Dialogu Teologicznego między Kościołem Rzymskokatolickim i Kościołem Prawosławnym.

O. Hryniewicz wykładał na uczelniach w Szwajcarii, Niemczech, Francji, Austrii, Stanach Zjednoczonych, Belgii. W latach 1998-2000 był członkiem zespołu przygotowującego tekst ekumenicznego dokumentu „Charta Oecumenica. Wytyczne dla wzrastającej współpracy pomiędzy Kościołami w Europie”. Należy do wielu towarzystw naukowych w kraju i za granicą. Jest autorem licznych publikacji z zakresu teologii paschalnej, teologii nadziei, uniwersalizmu zbawienia, teologii staroruskiej i zagadnień ekumenicznych.

Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv – od 1983 jest profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przez wiele lat był kierownikiem Katedry Mariologii i kuratorem I Katedry Teologii Dogmatycznej oraz współpracownikiem Instytutu Ekumenicznego KUL. Założył Fundację im. Cyryla i Metodego.

W latach 1976-1984 o. Napiórkowski był członkiem Wspólnej Komisji Dialogu Luterańsko-Rzymskokatolickiego na forum światowym oraz członkiem Komisji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu i Komisji Dialogu Episkopatu Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce i Polskiej Rady Ekumenicznej. Wykładał na uczelniach w Rosji, Czechach, na Litwie, Łotwie, Słowacji i Ukrainie. Należy do wielu towarzystw naukowych jest autorem licznych publikacji, głównie z dziedziny mariologii, ekumenizmu, metodologii teologii oraz franciszkanizmu.
hh / Opole
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 października 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
Strony: 1 2 3 4 5

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT