Znaleziono depesz: 11417
2000-08-24 17:48 Wystawa dzieł martyrologicznych ks. Paciaka w obozie zagłady Stutthof

Wystawa prac zmarłego kilka lat temu radomskiego malarza ks. Władysława Paciaka eksponowana jest na terenie dawnego obozu zagłady w Stutthof. Pokazano na niej obrazy o tematyce martyrologicznej, inspirowane relacjami osób, które przeżyły tragedię obozów koncentracyjnych.
Ks. Władysław Paciak był jednym z pierwszych artystów, którzy wprowadzili treści sakralne do polskiej sztuki współczesnej. Większość prac tego artysty znajduje się w zbiorach Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu. Drugi, bardzo ważny nurt jego twórczości to właśnie obrazy inspirowane tragedią obozów zagłady.

Artysta malował obrazy olejne, przedstawiające niewyraźne, zdeformowane postacie, malował też na blachach sceny rodzajowe z życia obozowego. Na płytach natomiast układał przedmioty, które mogły być używane w obozach koncentracyjnych, na przykład kajdany czy puszka po gazie "cyklon".
"Kiedy tworzy się z tych prac jedność, okazuje się, że jest to całość niezwykle przerażająca" - powiedział dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu Mieczysław Szewczuk. "Gdy zorganizowaliśmy wystawę prac księdza w naszym muzeum, część osób musiała opuścić wernisaż, bo nie mogła znieść wrażenia, jakie wywoływały te obrazy" - dodał.
Wystawa prac ks. Paciaka w Stutthof stanowi część cyklu ekspozycji, zorganizowanych na terenie dawnego obozu zagłady, i cieszy się dużym zainteresowaniem zwiedzających.

rm / Radom
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 sierpnia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-08-24 16:59 Caritas pomaga ofiarom suszy na Podlasiu

Od czerwca Caritas pomaga rolnikom Podlasia, którzy ponieśli straty na skutek długotrwałej suszy. Obecnie realizowana jest pomoc doraźna: wysyłane są transporty zawierające głównie pasze treściwe. Caritas podejmie też działania długofalowe. Będzie dofinansowywać zakup zboża, paliw i innych artykułów rolniczych.
Szczególną opiekę otrzymają dzieci, którym Caritas dofinansuje dojazdy do szkół, dożywianie, zakup przyborów szkolnych, obuwia i lekarstw.
Caritas współpracuje z władzami lokalnymi, dzięki temu obie instytucje mogą skutecznie uzupełniać udzielaną pomoc.

Na początku władze lokalne województwa podlaskiego opracowały ankietę, która została rozesłana do wójtów, szkół i parafii z terenów Podlasia. Dotychczas Caritas dostarczyła na Podlasie ok. 60 transportów.
Prowadzone są też inne akcje na rzecz poszkodowanych rolników. Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej przyjęła na kolonie w Ustroniu Polanie 60 dzieci z terenów dotkniętych suszą. Caritas Archidiecezji Poznańskiej przekazała 50 tys. zł na zakup przyborów szkolnych dzieciom z poszkodowanych rodzin rolniczych. Z kolei rolnicy gminy Dobromierz, za pośrednictwem Caritas Diecezji Legnickiej, przesłali do 14 powiatów województwa podlaskiego 2 wagony zboża i 38 wagonów słomy.
Trwająca od kwietnia do czerwca susza szczególnie dała się we znaki rolnikom z terenów północno-wschodniej Polski. Rozmiary klęski powiększyła fala przymrozków, które wystąpiły w tym samym czasie na tym samym obszarze. Dlatego pomoc będzie kontynuowane co najmniej do lipca 2001 r. Oprócz środków rzeczowych przeprowadzana jest zbiórka pieniędzy, które będą wykorzystane w fazie pomocy długoterminowej.
Fundusze można wpłacać na konto: Caritas Polska PKO BP VIII O/Warszawa, nr 10201084-73538-270-1-111 z dopiskiem "Susza". Od wpłat gotówkowych dokonanych w oddziałach PKO BP, bank nie pobiera prowizji. Informacje o działalności Caritas można też znaleźć w internecie pod adresem: www.caritas.pl
car / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 sierpnia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-08-24 16:59 Caritas pomaga ofiarom suszy na Podlasiu

Od czerwca Caritas pomaga rolnikom Podlasia, którzy ponieśli straty na skutek długotrwałej suszy. Obecnie realizowana jest pomoc doraźna: wysyłane są transporty zawierające głównie pasze treściwe. Caritas podejmie też działania długofalowe. Będzie dofinansowywać zakup zboża, paliw i innych artykułów rolniczych.
Szczególną opiekę otrzymają dzieci, którym Caritas dofinansuje dojazdy do szkół, dożywianie, zakup przyborów szkolnych, obuwia i lekarstw.
Caritas współpracuje z władzami lokalnymi, dzięki temu obie instytucje mogą skutecznie uzupełniać udzielaną pomoc.

Na początku władze lokalne województwa podlaskiego opracowały ankietę, która została rozesłana do wójtów, szkół i parafii z terenów Podlasia. Dotychczas Caritas dostarczyła na Podlasie ok. 60 transportów.
Prowadzone są też inne akcje na rzecz poszkodowanych rolników. Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej przyjęła na kolonie w Ustroniu Polanie 60 dzieci z terenów dotkniętych suszą. Caritas Archidiecezji Poznańskiej przekazała 50 tys. zł na zakup przyborów szkolnych dzieciom z poszkodowanych rodzin rolniczych. Z kolei rolnicy gminy Dobromierz, za pośrednictwem Caritas Diecezji Legnickiej, przesłali do 14 powiatów województwa podlaskiego 2 wagony zboża i 38 wagonów słomy.
Trwająca od kwietnia do czerwca susza szczególnie dała się we znaki rolnikom z terenów północno-wschodniej Polski. Rozmiary klęski powiększyła fala przymrozków, które wystąpiły w tym samym czasie na tym samym obszarze. Dlatego pomoc będzie kontynuowane co najmniej do lipca 2001 r. Oprócz środków rzeczowych przeprowadzana jest zbiórka pieniędzy, które będą wykorzystane w fazie pomocy długoterminowej.
Fundusze można wpłacać na konto: Caritas Polska PKO BP VIII O/Warszawa, nr 10201084-73538-270-1-111 z dopiskiem "Susza". Od wpłat gotówkowych dokonanych w oddziałach PKO BP, bank nie pobiera prowizji. Informacje o działalności Caritas można też znaleźć w internecie pod adresem: www.caritas.pl
car / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 sierpnia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-08-24 14:54 Wystawa zdjęć z Narodowej Pielgrzymki w hali warszawskiego Okęcia

Wystawa zdjęć wykonanych podczas polskiej lipcowej Narodowej Pielgrzymki do Rzymu będzie otwarta 24 sierpnia w hali przylotów warszawskiego lotniska Okęcie. Wszystkie fotografie oraz inicjatywa zaprezentowania ich na lotnisku, pochodzą od magazynu "Poznaj świat".
Fotografie oprawione w ramy na specjalnych stojakach wystawowych znajdą się na antresoli w hali odlotów "Okęcia" i będą dostępne dla wszystkich chętnych. Wystawa potrwa kilka tygodni, aż do otwarcia następnej.
"Pośród wciąż nowych licznych, ważnych wydarzeń, łatwo zapomnieć o tym, co jeszcze miesiąc temu było ważne" - tłumaczy KAI i.

Sławomir Kawecki. Choć nie on jest pomysłodawcą i inicjatorem wystawy, cieszy się, że to właśnie świeccy chcą przypominać w fotografiach pielgrzymkę narodową do Rzymu. "To pewna nowa wartość dojrzałości u ludzi świeckich" - zauważył ks. Kawecki.
ad / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 sierpnia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-08-24 14:54 Wystawa zdjęć z Narodowej Pielgrzymki w hali warszawskiego Okęcia

Wystawa zdjęć wykonanych podczas polskiej lipcowej Narodowej Pielgrzymki do Rzymu będzie otwarta 24 sierpnia w hali przylotów warszawskiego lotniska Okęcie. Wszystkie fotografie oraz inicjatywa zaprezentowania ich na lotnisku, pochodzą od magazynu "Poznaj świat".
Fotografie oprawione w ramy na specjalnych stojakach wystawowych znajdą się na antresoli w hali odlotów "Okęcia" i będą dostępne dla wszystkich chętnych. Wystawa potrwa kilka tygodni, aż do otwarcia następnej.
"Pośród wciąż nowych licznych, ważnych wydarzeń, łatwo zapomnieć o tym, co jeszcze miesiąc temu było ważne" - tłumaczy KAI i.

Sławomir Kawecki. Choć nie on jest pomysłodawcą i inicjatorem wystawy, cieszy się, że to właśnie świeccy chcą przypominać w fotografiach pielgrzymkę narodową do Rzymu. "To pewna nowa wartość dojrzałości u ludzi świeckich" - zauważył ks. Kawecki.
ad / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 sierpnia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-08-24 13:23 Raport MSWiA o sektach w Polsce dostępny w internecie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji udostępniło w internecie "Raport o niektórych zjawiskach związanych z działalnością sekt w Polsce". Raport został przedstawiony przez Międzyresortowy Zespół ds. Nowych Ruchów Religijnych 28 czerwca.
Autorzy 65-stronicowego dokumentu charakteryzują zjawisko sekt, podają fakty na temat ich działalności, charakteryzują psychologiczne aspekty oddziaływania na członków, omawiają też prawne aspekty funkcjonowania tych organizacji. W dokumencie znajdziemy m.in.

dane statystyczne dotyczące popełnionych przez sekty przestępstw.
Międzyresortowy Zespół ds. Nowych ruchów Religijnych będzie prowadził dalsze prace nad problemem sekt i zapowiada, że do końca roku przedstawi całościowy raport.
Od września przy MSWiA będzie istniał Wydział ds. Sekt. Jego zadaniem będzie gromadzenie i analiza informacji o działalności sekt oraz opracowywanie programów i koordynowanie działań państwa i współpraca z organizacjami pozarządowymi w sprawach związanych z sektami.
Raport MSWiA dostępny jest w formacie pdf na stronach ministerstwa pod adresem: www.mswia.gov.pl. Do jego otwarcia potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader.
js / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 sierpnia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-08-24 13:23 Raport MSWiA o sektach w Polsce dostępny w internecie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji udostępniło w internecie "Raport o niektórych zjawiskach związanych z działalnością sekt w Polsce". Raport został przedstawiony przez Międzyresortowy Zespół ds. Nowych Ruchów Religijnych 28 czerwca.
Autorzy 65-stronicowego dokumentu charakteryzują zjawisko sekt, podają fakty na temat ich działalności, charakteryzują psychologiczne aspekty oddziaływania na członków, omawiają też prawne aspekty funkcjonowania tych organizacji. W dokumencie znajdziemy m.in.

dane statystyczne dotyczące popełnionych przez sekty przestępstw.
Międzyresortowy Zespół ds. Nowych ruchów Religijnych będzie prowadził dalsze prace nad problemem sekt i zapowiada, że do końca roku przedstawi całościowy raport.
Od września przy MSWiA będzie istniał Wydział ds. Sekt. Jego zadaniem będzie gromadzenie i analiza informacji o działalności sekt oraz opracowywanie programów i koordynowanie działań państwa i współpraca z organizacjami pozarządowymi w sprawach związanych z sektami.
Raport MSWiA dostępny jest w formacie pdf na stronach ministerstwa pod adresem: www.mswia.gov.pl. Do jego otwarcia potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader.
js / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 sierpnia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-08-23 16:43 Warszawa: różne oblicza Madonny - wystawa

Dziewczynki z warkoczykami, beztroskie dziewczęta, dostojne niewiasty - tak Wiesława Kwiatkowska przedstawiła na swoich obrazach Matkę Bożą. Wystawę "Madonny z poezji polskiej" można oglądać w Muzeum Woli w Warszawie.
Artystka czerpała inspirację z utworów Jerzego Harasymowicza, Jana Twardowskiego, Mieczysława Gogacza, Juliusza Słowackiego, Kazimiery Iłłakowiczówny i innych. 52 obrazy z tego cyklu powstały w latach 1996-2000 i pochodzą ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Płocku.
Jak napisał ks. Stefan Cegłowski we wstępie do folderu wystawy, artystka przekazuje swoją sztukę w ujęciu franciszka.

"Wyobraźnia malarki wykracza poza rzeczywistość przy jednoczesnym realistycznym przedstawieniu postaci" - pisze ks. Cegłowski. W obrazach dominują kolory czerwony, niebieski i zielony. Przy każdym obrazie napisany jest fragment wiersza, służący autorce za inspirację. Dzieła przedstawiają świat baśni przy jednoczesnym realistycznym namalowaniu postaci Madonny. Na ramy obrazów wychodzą kwiaty, elementy roślinne, zwierzęta.
Wiesława Kwiatkowska - absolwentka ASP w Warszawie - zajmowała się konserwacją zabytków i prowadziła warsztaty plastyczne dla dzieci. Kontakt z nimi zaowocował serią rysunków zwierząt i roślin oraz ilustracji m.in. do "Bajek" J. Ch. Andersena. Od lat inspiracje czerpie z dzieł takich artystów, jak: John Ronald Reul Tolkien, Carl Lewis, Gilbert Keith Chesterton, Akira Kurosawa i Andriej Tarkowski. Krytycy dopatrują się w jej twórczości wpływu sztuki angielskiej XIX w. i secesji, podkreślają również jej osobisty styl - narracyjno-dekoracyjny.
W roku 1999 biskup płocki Stanisław Wielgus odznaczył ją Wielkim Orderem św. Zygmunta.
Prace Wiesławy Kwiatkowskiej znajdują się w zbiorach wielu muzeów, a także w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą.
Wystawę można oglądać do 10 września w Muzeum Woli, ul. Srebrna 12.
js, mk / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 23 sierpnia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-08-23 16:43 Warszawa: różne oblicza Madonny - wystawa

Dziewczynki z warkoczykami, beztroskie dziewczęta, dostojne niewiasty - tak Wiesława Kwiatkowska przedstawiła na swoich obrazach Matkę Bożą. Wystawę "Madonny z poezji polskiej" można oglądać w Muzeum Woli w Warszawie.
Artystka czerpała inspirację z utworów Jerzego Harasymowicza, Jana Twardowskiego, Mieczysława Gogacza, Juliusza Słowackiego, Kazimiery Iłłakowiczówny i innych. 52 obrazy z tego cyklu powstały w latach 1996-2000 i pochodzą ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Płocku.
Jak napisał ks. Stefan Cegłowski we wstępie do folderu wystawy, artystka przekazuje swoją sztukę w ujęciu franciszka.

"Wyobraźnia malarki wykracza poza rzeczywistość przy jednoczesnym realistycznym przedstawieniu postaci" - pisze ks. Cegłowski. W obrazach dominują kolory czerwony, niebieski i zielony. Przy każdym obrazie napisany jest fragment wiersza, służący autorce za inspirację. Dzieła przedstawiają świat baśni przy jednoczesnym realistycznym namalowaniu postaci Madonny. Na ramy obrazów wychodzą kwiaty, elementy roślinne, zwierzęta.
Wiesława Kwiatkowska - absolwentka ASP w Warszawie - zajmowała się konserwacją zabytków i prowadziła warsztaty plastyczne dla dzieci. Kontakt z nimi zaowocował serią rysunków zwierząt i roślin oraz ilustracji m.in. do "Bajek" J. Ch. Andersena. Od lat inspiracje czerpie z dzieł takich artystów, jak: John Ronald Reul Tolkien, Carl Lewis, Gilbert Keith Chesterton, Akira Kurosawa i Andriej Tarkowski. Krytycy dopatrują się w jej twórczości wpływu sztuki angielskiej XIX w. i secesji, podkreślają również jej osobisty styl - narracyjno-dekoracyjny.
W roku 1999 biskup płocki Stanisław Wielgus odznaczył ją Wielkim Orderem św. Zygmunta.
Prace Wiesławy Kwiatkowskiej znajdują się w zbiorach wielu muzeów, a także w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą.
Wystawę można oglądać do 10 września w Muzeum Woli, ul. Srebrna 12.
js, mk / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 23 sierpnia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-08-23 13:50 Oferta dla katechetów na Targach Książki Edukacyjnej w Warszawie

Wśród 109 wystawców zgłoszonych do udziału w Targach Książki Edukacyjnej, rozpoczynających się 25 sierpnia w Warszawie, znalazło się również kilku oferujących edukacyjne książki religijne i różne pomoce katechetyczne. Katecheci będą tu mieli jednak niewielki wybór.
Z książkami do nauki religii, czy szeroko rozumianymi wydawnictwami religijnymi i katechetycznymi przyjadą - według ustaleń KAI - zaledwie 3 wydawnictwa. Podręcznik do religii dla klas 6 zaprezentuje wśród wielu innych swych pozycji Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam".

Pomoce katechetyczne, modlitewniki, książki religijne i katechetyczne będzie można zobaczyć również na stoisku warszawskiej Agencji Wydawniczej Katolików MAG. Ciekawa ofertę dla katechetów przedstawi natomiast wydawnictwo Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów "Klanza" z Lublina. Oficyna ta zaprezentuje 3 zeszyty "Metody aktywizujące w katechezie" oraz najprawdopodobniej swoją nowość wydawniczą zawierającą scenariusze tematyczne do tematów "Dekalog", "Postaci biblijne" oraz "Święci". Także w stoisku wydawnictwa będzie można zasięgnąć bliższych informacji na temat specjalnych kursów i warsztatów prowadzonych przez Stowarzyszenie z myślą o katechetach czy religijnych wychowawcach młodzieży. Książki omawiają konkretne pomysły na ciekawe metody pracy katechety, takie jak dyskusja, drama, twórcze myślenie, metody plastyczne i integracyjne. W przygotowaniu pozycji brało udział wiele osób: katecheci i pedagodzy, świeccy i członkowie zakonów, więc ich inspiracje są przeniknięte praktycznym doświadczeniem.
Targi Książki Edukacyjnej będą otwarte w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki od 25 do 27 sierpnia. Jako jedne z niewielu oferują wstęp wolny dla odwiedzających. Mają stanowić dobrą okazję przede wszystkim dla rodziców i uczniów by u progu nowego roku szkolnego zaopatrzeć się po niższej cenie w podręczniki czy pomoce okołopodręcznikowe. W ubiegłym roku Targi odwiedziło ok. 15 tys. osób.
ad / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 23 sierpnia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-08-23 13:50 Oferta dla katechetów na Targach Książki Edukacyjnej w Warszawie

Wśród 109 wystawców zgłoszonych do udziału w Targach Książki Edukacyjnej, rozpoczynających się 25 sierpnia w Warszawie, znalazło się również kilku oferujących edukacyjne książki religijne i różne pomoce katechetyczne. Katecheci będą tu mieli jednak niewielki wybór.
Z książkami do nauki religii, czy szeroko rozumianymi wydawnictwami religijnymi i katechetycznymi przyjadą - według ustaleń KAI - zaledwie 3 wydawnictwa. Podręcznik do religii dla klas 6 zaprezentuje wśród wielu innych swych pozycji Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam".

Pomoce katechetyczne, modlitewniki, książki religijne i katechetyczne będzie można zobaczyć również na stoisku warszawskiej Agencji Wydawniczej Katolików MAG. Ciekawa ofertę dla katechetów przedstawi natomiast wydawnictwo Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów "Klanza" z Lublina. Oficyna ta zaprezentuje 3 zeszyty "Metody aktywizujące w katechezie" oraz najprawdopodobniej swoją nowość wydawniczą zawierającą scenariusze tematyczne do tematów "Dekalog", "Postaci biblijne" oraz "Święci". Także w stoisku wydawnictwa będzie można zasięgnąć bliższych informacji na temat specjalnych kursów i warsztatów prowadzonych przez Stowarzyszenie z myślą o katechetach czy religijnych wychowawcach młodzieży. Książki omawiają konkretne pomysły na ciekawe metody pracy katechety, takie jak dyskusja, drama, twórcze myślenie, metody plastyczne i integracyjne. W przygotowaniu pozycji brało udział wiele osób: katecheci i pedagodzy, świeccy i członkowie zakonów, więc ich inspiracje są przeniknięte praktycznym doświadczeniem.
Targi Książki Edukacyjnej będą otwarte w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki od 25 do 27 sierpnia. Jako jedne z niewielu oferują wstęp wolny dla odwiedzających. Mają stanowić dobrą okazję przede wszystkim dla rodziców i uczniów by u progu nowego roku szkolnego zaopatrzeć się po niższej cenie w podręczniki czy pomoce okołopodręcznikowe. W ubiegłym roku Targi odwiedziło ok. 15 tys. osób.
ad / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 23 sierpnia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-08-20 19:28 Prymas Polski na dożynkach w Grójcu

Prymas Polski kard. Józef Glemp przewodniczył 20 sierpnia Mszy dożynkowej w parafii św. Mikołaja w Grójcu. Podczas Eucharystii delegacje rolników z całej archidiecezji warszawskiej złożyły dary: wieńce żniwne, owoce i warzywa, dziękując Bogu za tegoroczne plony.
W homilii kard. Glemp zachęcał rolników, by dziękowali Bogu za plony nawet wtedy, gdy nie są zbyt obfite. "Czego chcesz od nas Panie za twe hojne dary?" - zapytał Prymas cytując hymn Jana Kochanowskiego. Zdaniem kardynała, Bóg chce od ludzi przede wszystkim mądrości, która od Niego pochodzi i każe patrzeć dalej niż tylko na doczesność.

- "Ci, którzy uwierzyli słowom Chrystusa, widzą nowy horyzont życia i to jest pełna mądrość. Kard. Glemp nawiązał też do zakończonych w Rzymie Światowych Dni Młodzieży. "Młodzież manifestowała tam swoją wiarę, bo mamy wolność i radość, ale dzisiejszym młodym należy przypominać czasy przeszłe, gdy inni młodzi płacili krwią i życiem za wolność Ojczyzny" - podkreślił.
Uroczystości dożynkowe w parafii św. Mikołaja w Grójcu odbywają się od 15 lat, od 14 lat bierze w nich udział Prymas Polski.
mk / Grójec
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 20 sierpnia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-08-20 19:28 Prymas Polski na dożynkach w Grójcu

Prymas Polski kard. Józef Glemp przewodniczył 20 sierpnia Mszy dożynkowej w parafii św. Mikołaja w Grójcu. Podczas Eucharystii delegacje rolników z całej archidiecezji warszawskiej złożyły dary: wieńce żniwne, owoce i warzywa, dziękując Bogu za tegoroczne plony.
W homilii kard. Glemp zachęcał rolników, by dziękowali Bogu za plony nawet wtedy, gdy nie są zbyt obfite. "Czego chcesz od nas Panie za twe hojne dary?" - zapytał Prymas cytując hymn Jana Kochanowskiego. Zdaniem kardynała, Bóg chce od ludzi przede wszystkim mądrości, która od Niego pochodzi i każe patrzeć dalej niż tylko na doczesność.

- "Ci, którzy uwierzyli słowom Chrystusa, widzą nowy horyzont życia i to jest pełna mądrość. Kard. Glemp nawiązał też do zakończonych w Rzymie Światowych Dni Młodzieży. "Młodzież manifestowała tam swoją wiarę, bo mamy wolność i radość, ale dzisiejszym młodym należy przypominać czasy przeszłe, gdy inni młodzi płacili krwią i życiem za wolność Ojczyzny" - podkreślił.
Uroczystości dożynkowe w parafii św. Mikołaja w Grójcu odbywają się od 15 lat, od 14 lat bierze w nich udział Prymas Polski.
mk / Grójec
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 20 sierpnia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-08-19 14:11 Łaciński patriarcha Jerozolimy przyleciał do Polski

Do Polski przybył łaciński patriarcha Jerozolimy abp Michel Asad Sabbah. Na warszawskim lotnisku Okęcie powitał go 19 sierpnia Prymas Polski kard. Józef Glemp oraz przedstawiciele Komisariatu Ziemi Świętej w Polsce.
Abp Sabbah odwiedzi m.in. Górę św. Anny, Częstochowę, Kraków, Wadowice, Warszawę Wieliczkę i Oświęcim. Weźmie też udział w zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Po przylocie powiedział, że zamierza zapoznać polskich wiernych z sytuacją chrześcijan w Ziemi Świętej oraz poznać polską pobożność.
Patriarcha Michel Sabbah przyjeżdża na zaproszenie prymasa Józefa Glempa, ka.

Franciszka Macharskiego i Komisariatu Ziemi Świętej. Weźmie udział w uroczystościach odpustowych w Kalwarii Zebrzydowskiej (20 sierpnia) i na Jasnej Górze (26 sierpnia). 21 w Miechowie spotka się na Mszy św. z członkami Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego. We Mszy św., którą Patriarcha odprawi 22 sierpnia w kościele św. Kazimierza w Krakowie będą uczestniczyli także członkowie Związku Polskich Kawalerów Maltańskich i Bractwa Kurkowego.
Konferencja prasowa i spotkanie dziennikarzy z Patriarchą Jerozolimy Sabbahem i Komisarzem Ziemi Świętej w Polsce o. Nikodemem Gdykiem jest zaplanowane na 22 sierpnia o godz. 12.00 w siedzibie Fundacji Komisariat Ziemi Świętej przy ul. Reformackiej 4 w Krakowie. Tematem konferencji będą obchody roku Jubileuszowego w Ziemi Świętej i obecność chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Abp Sabbah weźmie udział w zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, który spotka się 25 sierpnia w Częstochowie.
js, jw, mr / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 19 sierpnia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-08-19 14:11 Łaciński patriarcha Jerozolimy przyleciał do Polski

Do Polski przybył łaciński patriarcha Jerozolimy abp Michel Asad Sabbah. Na warszawskim lotnisku Okęcie powitał go 19 sierpnia Prymas Polski kard. Józef Glemp oraz przedstawiciele Komisariatu Ziemi Świętej w Polsce.
Abp Sabbah odwiedzi m.in. Górę św. Anny, Częstochowę, Kraków, Wadowice, Warszawę Wieliczkę i Oświęcim. Weźmie też udział w zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Po przylocie powiedział, że zamierza zapoznać polskich wiernych z sytuacją chrześcijan w Ziemi Świętej oraz poznać polską pobożność.
Patriarcha Michel Sabbah przyjeżdża na zaproszenie prymasa Józefa Glempa, ka.

Franciszka Macharskiego i Komisariatu Ziemi Świętej. Weźmie udział w uroczystościach odpustowych w Kalwarii Zebrzydowskiej (20 sierpnia) i na Jasnej Górze (26 sierpnia). 21 w Miechowie spotka się na Mszy św. z członkami Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego. We Mszy św., którą Patriarcha odprawi 22 sierpnia w kościele św. Kazimierza w Krakowie będą uczestniczyli także członkowie Związku Polskich Kawalerów Maltańskich i Bractwa Kurkowego.
Konferencja prasowa i spotkanie dziennikarzy z Patriarchą Jerozolimy Sabbahem i Komisarzem Ziemi Świętej w Polsce o. Nikodemem Gdykiem jest zaplanowane na 22 sierpnia o godz. 12.00 w siedzibie Fundacji Komisariat Ziemi Świętej przy ul. Reformackiej 4 w Krakowie. Tematem konferencji będą obchody roku Jubileuszowego w Ziemi Świętej i obecność chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Abp Sabbah weźmie udział w zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, który spotka się 25 sierpnia w Częstochowie.
js, jw, mr / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 19 sierpnia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-08-14 20:32 Warszawa: poświęcono ryngraf - wotum wdzięczności warszawiaków za Cud nad Wisłą

Wotum wdzięczności warszawiaków za Cud nad Wisłą, czyli specjalnie grawerowany i zdobiony miedziany ryngraf, poświęcono 14 sierpnia w warszawskim kościele ojców paulinów podczas Mszy św. o beatyfikację ks. Ignacego Skorupki. Ryngraf zostanie przewieziony na Jasną Górę przez członków Kapituły Orderu Wojennego Virtutti Militari i podarowany Matce Bożej podczas głównych obchodów uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
Głoszący homilię o. prof. Janusz Zbudniewek zauważył, że Warszawa ma szczególny powód do świętowania, gdyż ma wielu swoich bohaterów - obrońców.

Do ich grona dołączył w 1920 roku ks. Ignacy Skorupka. "Potrzebujemy wspaniałych wzorców, takich jak ten kapłan. Oby Bóg dawał nam ich zawsze jak najwięcej!" - mówił o. Zbudniewek.
Ignacy Skorupka urodził się w 1893 r. w Warszawie. Był ministrantem i harcerzem. W wieku 16 lat wstąpił do warszawskiego Seminarium Duchownego. Po ukończeniu studiów i przyjęciu niższych świeceń kontynuował studia w Akademii Duchownej w Petersburgu. Tam w 1916 r. z rąk bp. Jana Cieplaka otrzymał święcenia kapłańskie. Po rewolucji październikowej we wrześniu 1918 r. trafił do Polski. Wkrótce został kapelanem wojskowym. Podczas walk z bolszewikami całe dnie spędzał na agitowaniu młodzieży, zagrzewaniu w nich ducha odwagi. W czasie jednej z ofensyw, choć jako kapelan nie musiał, szedł na czele pułku, którym się duchowo opiekował. Zginął trafiony jedną z pierwszych kul. Według świadków wydarzenia, od tego właśnie momentu nastąpił zwrot i bitwę wygrali Polacy.
mk / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 14 sierpnia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-08-14 20:32 Warszawa: poświęcono ryngraf - wotum wdzięczności warszawiaków za Cud nad Wisłą

Wotum wdzięczności warszawiaków za Cud nad Wisłą, czyli specjalnie grawerowany i zdobiony miedziany ryngraf, poświęcono 14 sierpnia w warszawskim kościele ojców paulinów podczas Mszy św. o beatyfikację ks. Ignacego Skorupki. Ryngraf zostanie przewieziony na Jasną Górę przez członków Kapituły Orderu Wojennego Virtutti Militari i podarowany Matce Bożej podczas głównych obchodów uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
Głoszący homilię o. prof. Janusz Zbudniewek zauważył, że Warszawa ma szczególny powód do świętowania, gdyż ma wielu swoich bohaterów - obrońców.

Do ich grona dołączył w 1920 roku ks. Ignacy Skorupka. "Potrzebujemy wspaniałych wzorców, takich jak ten kapłan. Oby Bóg dawał nam ich zawsze jak najwięcej!" - mówił o. Zbudniewek.
Ignacy Skorupka urodził się w 1893 r. w Warszawie. Był ministrantem i harcerzem. W wieku 16 lat wstąpił do warszawskiego Seminarium Duchownego. Po ukończeniu studiów i przyjęciu niższych świeceń kontynuował studia w Akademii Duchownej w Petersburgu. Tam w 1916 r. z rąk bp. Jana Cieplaka otrzymał święcenia kapłańskie. Po rewolucji październikowej we wrześniu 1918 r. trafił do Polski. Wkrótce został kapelanem wojskowym. Podczas walk z bolszewikami całe dnie spędzał na agitowaniu młodzieży, zagrzewaniu w nich ducha odwagi. W czasie jednej z ofensyw, choć jako kapelan nie musiał, szedł na czele pułku, którym się duchowo opiekował. Zginął trafiony jedną z pierwszych kul. Według świadków wydarzenia, od tego właśnie momentu nastąpił zwrot i bitwę wygrali Polacy.
mk / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 14 sierpnia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-08-14 15:10 We wrześniu mija 20 rocznica pierwszej Mszy św. radiowej

24 wrześniu mija dwadzieścia lat od pierwszej transmisji Mszy św. radiowej z kościoła pw. Świętego Krzyża w Warszawie.
Transmisja Mszy św. w Polskim Radio była jednym z postulatów stoczniowców strajkujących w 1980 r. i znalazła się w Porozumieniach Gdańskich. Od początku kierowana była głównie do chorych, więźniów, samotnych oraz pełniących służbę wojskową, obecnie - wg OBOP - Mszy św. wysłuchuje ok. 5,5-6 mln odbiorców. Z okazji rocznicy 24 września odprawiona zostanie Msza św. dziękczynna, której przewodniczyć będzie bp Józef Zawitkowski.

Po Mszy przewidziane jest spotkanie.
Do roku 1989 była to jedyna audycja religijna w państwowych mediach. Zyskała sobie wielką popularność nie tylko w kraju, ale i za granicą, szczególnie w krajach ościennych, m.in. na Litwie, Białorusi, Ukrainie, Słowacji, Niemczech i w Szwecji. W początkowym okresie gromadziła ona przy radioodbiornikach około 60% słuchaczy. We wrześniu 1980 r. Prymas Stefan Wyszyński wydał dekret, w którym ustanowił Kościelną redakcję Mszy św. z Kościoła Świętego Krzyża w Warszawie. Kard. Wyszyński powołał również zespół księży do wygłaszania homilii i celebrowania Mszy św. Wśród nich byli: ks. Alojzy Henel CM (przewodniczący komisji), bp Józef Zawitkowski, ks. Stefan Gwiazdowski, ks. Jerzy Zalewski, ks. Wiesław Kądziela, ks. Jerzy Chowańczak, o. Józef Majkowski SJ. W 1984 r. dekretem prymasa Józefa Glempa w skład redakcji weszli: ks. Józef Jachimczak CM (przewodniczący komisji), o. Jacek Salij OP, ks. Tadeusz Huk, ks. Mirosław Paciuszkiewicz SJ, ks. Piotr Pawlukiewicz. Od 1994 r. przewodniczącym komisji jest ks. Mieczysław Kozłowski CM.
Ks. Jachimczak podkreśla, że do roku 1989 teksty kazań należało przedstawić redakcji na dwa tygodnie przed transmisją, celem zatwierdzenia przez państwową cenzurę. Szczególnie duże znaczenie miały ogłoszenia duszpasterskie. Po stanie wojennym było to jedyne słowo nieocenzurowane. W ogłoszeniach cytowano zazwyczaj słowa Ojca Świętego i Prymasa Tysiąclecia.
Wszystkie homilie głoszone podczas Mszy radiowych są wydawane w formie książkowej jako "Kazania Świętokrzyskie". Dotychczas ukazało się już 12 tomów.
js / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 14 sierpnia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-08-14 14:48 Warszawa: kamiliański bar "Św. Marta" obok Dworca Centralnego będzie przeniesiony

Bar dla bezdomnych "Św. Marta" prowadzony przy warszawskim Dworcu Centralnym przez Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej zostanie przeniesiony na pobliski Plac Defilad. Na miejscu jadłodajni powstanie nowoczesne centrum handlowe. "Dobrze, że w ogóle dostaliśmy jakąś nową lokalizację" - komentuje prowadzący bar kamilianin, o. Bogusław Paleczny.
Decyzję o przeprowadzce baru ponad 100 m dalej podjął Urząd Dzielnicy Śródmieście gminy Warszawa Centrum. Już bowiem pod koniec sierpnia właścicielem terenu, zajmowanego m.in.

przez bar "Św. Marta", będzie spółka Złota Centrum, która zacznie tu budować wielkie centrum handlowo-biurowo-hotelowo-kulturalne. Urząd dzielnicy przekazał więc jadłodajni teren o powierzchni 300 m kw. przy pobliskim Pl. Defilad. "Dobrze, że w ogóle dostaliśmy jakieś miejsce" - komentuje w rozmowie z KAI decyzję o przeprowadzce kamilianin, o. Bogusław Paleczny, kierujący barem. Jedyne, na co narzeka, to wielki koszt przeniesienia baru, szacowany na ok. 100 tys. zł. "Kosztował będzie zarówno demontaż obecnej stołówki, przeniesienie jej, jak i przystosowanie nowego miejsca do naszych potrzeb" - mówi o. Paleczny. I choć decyzją urzędu bar ma zostać przeniesiony jeszcze w tym miesiącu, kamilianin spodziewa się, że wszystko uda się dopiero późną jesienią. "Mam nadzieję, że skończymy do końca roku, bo przecież najpierw musimy zgromadzić potrzebne fundusze i załatwić formalności" - mówi o. Paleczny.
Uchwała Urzędu Dzielnicy przewiduje także, że bar otrzyma nową lokalizację na okres 1 roku. O. Paleczny wyjaśnia jednak, że na pewno jadłodajnia będzie działać dłużej. "Przepisy wymagają podjęcia takiej decyzji na 1 rok, pewnie to będzie jednak przedłużane, bo inaczej cała przeprowadzka nie miałaby sensu" - wyjaśnia kamilianin.
O środki finansowe niezbędne zarówno do codziennej działalności, jak i do przeprowadzki, ciągle jednak trudno. "W gminie traktują nas po macoszemu, zaledwie 5 proc. tego, z czego żyjemy, pochodzi od państwa" - narzeka o. Paleczny. Wyjaśnia, że prowadzone przez Kamiliańską Misję placówki utrzymują się głównie z pojedynczych datków i ofiar oraz ze sprzedaży nagrywanych przez o. Palecznego płyt i kaset. Piosenki kamilianina można usłyszeć na antenie Radia Maryja.
Wsparcia finansowego lub materialnego dla jadłodajni można udzielić albo osobiście w barze przy Dworcu Centralnym albo wpłacając pieniądze na konto Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej: PKO BP X O/Warszawa; 10201101-550837-270-201.
ad / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 14 sierpnia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-08-14 14:48 Warszawa: kamiliański bar "Św. Marta" obok Dworca Centralnego będzie przeniesiony

Bar dla bezdomnych "Św. Marta" prowadzony przy warszawskim Dworcu Centralnym przez Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej zostanie przeniesiony na pobliski Plac Defilad. Na miejscu jadłodajni powstanie nowoczesne centrum handlowe. "Dobrze, że w ogóle dostaliśmy jakąś nową lokalizację" - komentuje prowadzący bar kamilianin, o. Bogusław Paleczny.
Decyzję o przeprowadzce baru ponad 100 m dalej podjął Urząd Dzielnicy Śródmieście gminy Warszawa Centrum. Już bowiem pod koniec sierpnia właścicielem terenu, zajmowanego m.in.

przez bar "Św. Marta", będzie spółka Złota Centrum, która zacznie tu budować wielkie centrum handlowo-biurowo-hotelowo-kulturalne. Urząd dzielnicy przekazał więc jadłodajni teren o powierzchni 300 m kw. przy pobliskim Pl. Defilad. "Dobrze, że w ogóle dostaliśmy jakieś miejsce" - komentuje w rozmowie z KAI decyzję o przeprowadzce kamilianin, o. Bogusław Paleczny, kierujący barem. Jedyne, na co narzeka, to wielki koszt przeniesienia baru, szacowany na ok. 100 tys. zł. "Kosztował będzie zarówno demontaż obecnej stołówki, przeniesienie jej, jak i przystosowanie nowego miejsca do naszych potrzeb" - mówi o. Paleczny. I choć decyzją urzędu bar ma zostać przeniesiony jeszcze w tym miesiącu, kamilianin spodziewa się, że wszystko uda się dopiero późną jesienią. "Mam nadzieję, że skończymy do końca roku, bo przecież najpierw musimy zgromadzić potrzebne fundusze i załatwić formalności" - mówi o. Paleczny.
Uchwała Urzędu Dzielnicy przewiduje także, że bar otrzyma nową lokalizację na okres 1 roku. O. Paleczny wyjaśnia jednak, że na pewno jadłodajnia będzie działać dłużej. "Przepisy wymagają podjęcia takiej decyzji na 1 rok, pewnie to będzie jednak przedłużane, bo inaczej cała przeprowadzka nie miałaby sensu" - wyjaśnia kamilianin.
O środki finansowe niezbędne zarówno do codziennej działalności, jak i do przeprowadzki, ciągle jednak trudno. "W gminie traktują nas po macoszemu, zaledwie 5 proc. tego, z czego żyjemy, pochodzi od państwa" - narzeka o. Paleczny. Wyjaśnia, że prowadzone przez Kamiliańską Misję placówki utrzymują się głównie z pojedynczych datków i ofiar oraz ze sprzedaży nagrywanych przez o. Palecznego płyt i kaset. Piosenki kamilianina można usłyszeć na antenie Radia Maryja.
Wsparcia finansowego lub materialnego dla jadłodajni można udzielić albo osobiście w barze przy Dworcu Centralnym albo wpłacając pieniądze na konto Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej: PKO BP X O/Warszawa; 10201101-550837-270-201.
ad / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 14 sierpnia 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
Strony: początek 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT