Znaleziono depesz: 11630
2000-10-25 17:41 Warszawa: Prymas Polski poświęcił nowe Archidiecezjalne Gimnazjum Męskie

Prymas Polski poświęcił 25 października pomieszczenia Archidiecezjalnego Gimnazjum Męskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie. W powołanej w tym roku szkole uczy się 61 chłopców.
Uroczystość rozpoczęła Msza św. w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, której przewodniczył ks. Prymas. Koncelebrowali ją m.in. ks. Robert Wyszomirski, dyrektor gimnazjum i ks. Jarosław Piłat, dyrektor znajdującego się w tym samym budynku Archidiecezjalnego Liceum Męskiego im. bł. ks. Romana Archutowskiego.

Msza św. była uroczystą inauguracją roku szkolnego w obu tych placówkach.
W homilii ks. Prymas wezwał młodzież do zgłębiania Ewangelii, bowiem, jak podkreślił, kto poznaje naukę Chrystusa, otrzymuje od Boga wewnętrzny dar mądrości i radości. Właśnie niesienie światu radości uznał za jedno z najważniejszych zadań uczniów katolickiej szkoły. "Pokażmy światu radosny styl życia opierający się na Chrystusie", bądźmy pogodni, służmy drugiemu, zostawiajmy po sobie porządek, który jest znakiem wewnętrznej harmonii w duszy - zachęcał. Nawiązując do patronów szkół podkreślił, że zarówno bł. ks. Roman Archutowaki, jak i sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko swoim życiem uczyli Bożej radości.
Po Mszy ks. Prymas wraz z gronem pedagogicznym i uczniami przeszedł do pomieszczeń gimnazjum, które mieszczą się w salach dawnego seminarium duchownego przy ul. Dewajtis. Tu kard. Glemp poświęcił szkołę.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Bielan i Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.
Obecnie w szkole kształci się w trzech klasach pierwszych i jednej drugiej 61 uczniów. Placówkę powołał w tym roku szkolnym kard. Józef Glemp. Posiada ona uprawnienia szkoły publicznej i realizuje podstawy programowe wyznaczone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Szkoła dysponuje budynkiem położonym w kompleksie leśno-parkowym na warszawskich Bielanach. Do dyspozycji uczniów jest siłownia oraz duża sala gimnastyczna, dwa boiska do piłki nożnej, stołówka i wygodne sale lekcyjne. Na terenie szkoły znajduje się również kaplica. Nad wysokim poziomem dydaktycznym czuwa profesjonalne grono 20 nauczycieli. Małe zespoły klasowe liczą ok. 15 osób. Uczniowie mają możliwość nauki dwóch języków obcych, mogą również korzystać z ciekawej oferty zajęć pozalekcyjnych, m.in. koła sportowego, informatycznego i plastycznego. Po zakończeniu kształcenia w gimnazjum istnieje możliwość kontynuowania nauki w Archidiecezjalnym Męskim Liceum Ogólnokształcącym, które znajduję się w tym samym budynku.
bł / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 października 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-10-25 17:41 Warszawa: Prymas Polski poświęcił nowe Archidiecezjalne Gimnazjum Męskie

Prymas Polski poświęcił 25 października pomieszczenia Archidiecezjalnego Gimnazjum Męskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie. W powołanej w tym roku szkole uczy się 61 chłopców.
Uroczystość rozpoczęła Msza św. w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, której przewodniczył ks. Prymas. Koncelebrowali ją m.in. ks. Robert Wyszomirski, dyrektor gimnazjum i ks. Jarosław Piłat, dyrektor znajdującego się w tym samym budynku Archidiecezjalnego Liceum Męskiego im. bł. ks. Romana Archutowskiego.

Msza św. była uroczystą inauguracją roku szkolnego w obu tych placówkach.
W homilii ks. Prymas wezwał młodzież do zgłębiania Ewangelii, bowiem, jak podkreślił, kto poznaje naukę Chrystusa, otrzymuje od Boga wewnętrzny dar mądrości i radości. Właśnie niesienie światu radości uznał za jedno z najważniejszych zadań uczniów katolickiej szkoły. "Pokażmy światu radosny styl życia opierający się na Chrystusie", bądźmy pogodni, służmy drugiemu, zostawiajmy po sobie porządek, który jest znakiem wewnętrznej harmonii w duszy - zachęcał. Nawiązując do patronów szkół podkreślił, że zarówno bł. ks. Roman Archutowaki, jak i sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko swoim życiem uczyli Bożej radości.
Po Mszy ks. Prymas wraz z gronem pedagogicznym i uczniami przeszedł do pomieszczeń gimnazjum, które mieszczą się w salach dawnego seminarium duchownego przy ul. Dewajtis. Tu kard. Glemp poświęcił szkołę.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Bielan i Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.
Obecnie w szkole kształci się w trzech klasach pierwszych i jednej drugiej 61 uczniów. Placówkę powołał w tym roku szkolnym kard. Józef Glemp. Posiada ona uprawnienia szkoły publicznej i realizuje podstawy programowe wyznaczone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Szkoła dysponuje budynkiem położonym w kompleksie leśno-parkowym na warszawskich Bielanach. Do dyspozycji uczniów jest siłownia oraz duża sala gimnastyczna, dwa boiska do piłki nożnej, stołówka i wygodne sale lekcyjne. Na terenie szkoły znajduje się również kaplica. Nad wysokim poziomem dydaktycznym czuwa profesjonalne grono 20 nauczycieli. Małe zespoły klasowe liczą ok. 15 osób. Uczniowie mają możliwość nauki dwóch języków obcych, mogą również korzystać z ciekawej oferty zajęć pozalekcyjnych, m.in. koła sportowego, informatycznego i plastycznego. Po zakończeniu kształcenia w gimnazjum istnieje możliwość kontynuowania nauki w Archidiecezjalnym Męskim Liceum Ogólnokształcącym, które znajduję się w tym samym budynku.
bł / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 października 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-10-25 15:15 Trwają prace nad powstaniem ogólnopolskiej struktury duszpasterzy młodzieży

Niewykluczone, że powstanie ogólnopolska struktura skupiająca duszpasterzy młodzieży, trwają przygotowania do formalnych rozstrzygnięć w tej sprawie - powiedział w rozmowie z KAI bp Henryk Tomasik, krajowy duszpasterz młodzieży. Duszpasterze młodzieży z całej Polski spotkali się 25 października w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie i dyskutowali m.in. nad inicjatywami duszpasterskimi.
Najważniejsze zadania jakimi w tym roku szkolnym zajmą się duszpasterze młodzieży to rozwijanie różnych form duszpasterstwa biblijnego m.in.

przez dobre przygotowanie i częste prowadzenie spotkań o charakterze biblijnym (np. kręgów biblijnych, rozmów ewangelicznych, ewangelicznych rewizji życia oraz nabożeństw Słowa Bożego). Duszpasterze będą uczyć młodzież jak inspirować osobistą modlitwę tekstami Ewangelii oraz jak adorować Najświętszy Sakrament. Widzą też potrzebę systematycznego wprowadzania młodzieży w bardziej świadome, czynne i pełne uczestnictwo we Mszy św. Chcą też inspirować młodzież do podejmowania konkretnych zadań w środowisku, które będą formą wyznania ich wiary.
Duszpasterze podjęli się też przygotowania opracowania na temat postaw i poglądów współczesnej młodzieży z wykorzystaniem badań socjologicznych na ten temat.
- Ważnym zagadnieniem jakie pojawiło się w toku dyskusji księży jest wolontariat. Daje on możliwość wykorzystania naturalnej dyspozycyjności młodzieży i gotowości do służby innym. Będziemy się więc zastanawiać nad tym, jak współpracując z Caritas Polską i diecezjalnymi wykorzystać dobrą wolę młodzieży - ale o tym będą następne spotkania duszpasterzy młodzieży - zapowiedział bp Tomasik.
awo / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 października 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-10-25 15:15 Trwają prace nad powstaniem ogólnopolskiej struktury duszpasterzy młodzieży

Niewykluczone, że powstanie ogólnopolska struktura skupiająca duszpasterzy młodzieży, trwają przygotowania do formalnych rozstrzygnięć w tej sprawie - powiedział w rozmowie z KAI bp Henryk Tomasik, krajowy duszpasterz młodzieży. Duszpasterze młodzieży z całej Polski spotkali się 25 października w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie i dyskutowali m.in. nad inicjatywami duszpasterskimi.
Najważniejsze zadania jakimi w tym roku szkolnym zajmą się duszpasterze młodzieży to rozwijanie różnych form duszpasterstwa biblijnego m.in.

przez dobre przygotowanie i częste prowadzenie spotkań o charakterze biblijnym (np. kręgów biblijnych, rozmów ewangelicznych, ewangelicznych rewizji życia oraz nabożeństw Słowa Bożego). Duszpasterze będą uczyć młodzież jak inspirować osobistą modlitwę tekstami Ewangelii oraz jak adorować Najświętszy Sakrament. Widzą też potrzebę systematycznego wprowadzania młodzieży w bardziej świadome, czynne i pełne uczestnictwo we Mszy św. Chcą też inspirować młodzież do podejmowania konkretnych zadań w środowisku, które będą formą wyznania ich wiary.
Duszpasterze podjęli się też przygotowania opracowania na temat postaw i poglądów współczesnej młodzieży z wykorzystaniem badań socjologicznych na ten temat.
- Ważnym zagadnieniem jakie pojawiło się w toku dyskusji księży jest wolontariat. Daje on możliwość wykorzystania naturalnej dyspozycyjności młodzieży i gotowości do służby innym. Będziemy się więc zastanawiać nad tym, jak współpracując z Caritas Polską i diecezjalnymi wykorzystać dobrą wolę młodzieży - ale o tym będą następne spotkania duszpasterzy młodzieży - zapowiedział bp Tomasik.
awo / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 października 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-10-25 12:10 Sejm ogłosił rok 2001 rokiem kard. Stefana Wyszyńskiego (opis)

Sejm ogłosił rok 2001 rokiem kard. Stefana Wyszyńskiego. Przyjmując przez aklamację 25 października specjalną uchwałę w tej sprawie uczcił 100. rocznicę urodzin Prymasa Tysiąclecia. - "Rzeczpospolita istnieje dzięki takim obywatelom jak kard. Wyszyński" - uzasadniała potrzebę uchwały poseł sprawozdawca Grażyna Sołtyk.
Posłanka podkreśliła m.in. że chociaż głębia duchowa i bogactwo wewnętrzne kard. Wyszyńskiego jako kapłana i biskupa fascynują przede wszystkim ludzi wierzących - katolików to jego kultura osobista i polityczna była i jest doceniana nawet przez jego ideowych przeciwników.

Prymas jest i pozostanie symbolem człowieka dialogu - podkreśliła.
Zaznaczyła również, że kard. Stefan Wyszyński jest wybitną postacią nie tylko Kościoła rzymskokatolickiego ale także wielkim Polakiem, którego życie, działalność i twórczość miały wielki wpływ na polską historię, kulturę i myśl społeczno-polityczną XX wieku. "Chociaż od chwili śmierci Prymasa Tysiąclecie wiele się w Polsce zmieniło - zauważyła pos. Sołtyk - to mimo szybkich przemian nauka kard. Wyszyńskiego zachowała swoją uniwersalną wymowę i ponadczasową mądrość humanisty podążającego drogami prawdy o człowieku i o świecie".
Uzasadniając projekt uchwały, pos. Sołtyk podkreśliła, iż Prymas Wyszyński był jednym z niewielu, zmagających się z trudną rzeczywistością komunistyczną, którzy jej nie ulegli. Wraz z polskimi biskupami był inicjatorem bezprecedensowego aktu pojednania Polaków z Niemcami. "Wtedy w 1965 roku biskupi polscy i niemieccy kładli prawdziwe podwaliny pod ideę nowej Europy opartej na suwerenności, współpracy i przyjaźni narodów" - argumentowała.
Pos. Sołtyk wystąpieniu przypomniała także wypowiedzi Jana Pawła II o kard. Wyszyńskim, który nazwał Prymasa Tysiąclecia nieustraszonym rzecznikiem człowieka, jego nienaruszalnych praw w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym, a także "przykładem żywej miłości Ojczyzny, który musi być policzony jako jeden z największych mężów w jej dziejach". Po tych słowach na sali sejmowej rozległa się burza oklasków. Grażyna Sołtyk kontynuowała wystąpienie przypominając wypowiedź samego kard. Wyszyńskiego, który sam kiedyś wyznał, iż kochał Polskę bardziej niż własne serce. "Swoim ofiarnym i aktywnym życiem dla Ojczyzny współtworzył polski etos obywateli" - podkreślała poseł sprawozdawca.
Gdy skończyła, posłowie przez aklamację wyrazili aprobatę i bez głosowania - tak, jak przypuszczał wcześniej marszałek Sejmu Maciej Płażyński - przyjęli uchwałę w sprawie uczczenia 100. rocznicy urodziny kard. Stefana Wyszyńskiego.
- To bardzo dobra decyzja Sejmu - skomentował dla KAI pos. Jan Maria Jackowski, przewodniczący sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Dzięki niej w roku 2001 odbędzie się w bardzo wiele uroczystości i spotkań, które będą popularyzowały i przypominały w Polsce postać kard. Wyszyńskiego. Poseł AWS uważa, że na dzisiejsze czasy, w których wiele mówi się o pragmatyzmie i skuteczności i kiedy króluje moda na konsumpcjonizm, przypomnienie tak wybitnej postaci, która często szła pod prąd i nie układała stosunków z możnymi tego świata, tak jak by oni tego chcieli, jest wskazaniem wzoru postępowania nie tylko dla ludzi sprawujących funkcje publiczne.
Uchwała w sprawie uczczenia 100. rocznicy urodzin Stefana kard. Wyszyńskiego była inicjatywą poselską lecz jej inspiracją było żywe zainteresowanie szerokich kręgów społecznych osobą i dziełem zmarłego przed 20 laty kard. Wyszyńskiego. W dniu przyjęcia uchwały na sejmowej galerii dla gości pojawili się m.in. prałat Zdzisław Peszkowski, przedstawiciele: Instytutu Prymasowskiego, zajmującego się dokumentacją spuścizny kard. Wyszyńskiego, Kręgu Przyjaciół Prymasa Tysiąclecia oraz założonego przez kard. Wyszyńskiego instytutu świeckiego Pomocnic Maryi Jasnogórskiej Matki Kościoła.
awo / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 października 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-10-25 12:10 Sejm ogłosił rok 2001 rokiem kard. Stefana Wyszyńskiego (opis)

Sejm ogłosił rok 2001 rokiem kard. Stefana Wyszyńskiego. Przyjmując przez aklamację 25 października specjalną uchwałę w tej sprawie uczcił 100. rocznicę urodzin Prymasa Tysiąclecia. - "Rzeczpospolita istnieje dzięki takim obywatelom jak kard. Wyszyński" - uzasadniała potrzebę uchwały poseł sprawozdawca Grażyna Sołtyk.
Posłanka podkreśliła m.in. że chociaż głębia duchowa i bogactwo wewnętrzne kard. Wyszyńskiego jako kapłana i biskupa fascynują przede wszystkim ludzi wierzących - katolików to jego kultura osobista i polityczna była i jest doceniana nawet przez jego ideowych przeciwników.

Prymas jest i pozostanie symbolem człowieka dialogu - podkreśliła.
Zaznaczyła również, że kard. Stefan Wyszyński jest wybitną postacią nie tylko Kościoła rzymskokatolickiego ale także wielkim Polakiem, którego życie, działalność i twórczość miały wielki wpływ na polską historię, kulturę i myśl społeczno-polityczną XX wieku. "Chociaż od chwili śmierci Prymasa Tysiąclecie wiele się w Polsce zmieniło - zauważyła pos. Sołtyk - to mimo szybkich przemian nauka kard. Wyszyńskiego zachowała swoją uniwersalną wymowę i ponadczasową mądrość humanisty podążającego drogami prawdy o człowieku i o świecie".
Uzasadniając projekt uchwały, pos. Sołtyk podkreśliła, iż Prymas Wyszyński był jednym z niewielu, zmagających się z trudną rzeczywistością komunistyczną, którzy jej nie ulegli. Wraz z polskimi biskupami był inicjatorem bezprecedensowego aktu pojednania Polaków z Niemcami. "Wtedy w 1965 roku biskupi polscy i niemieccy kładli prawdziwe podwaliny pod ideę nowej Europy opartej na suwerenności, współpracy i przyjaźni narodów" - argumentowała.
Pos. Sołtyk wystąpieniu przypomniała także wypowiedzi Jana Pawła II o kard. Wyszyńskim, który nazwał Prymasa Tysiąclecia nieustraszonym rzecznikiem człowieka, jego nienaruszalnych praw w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym, a także "przykładem żywej miłości Ojczyzny, który musi być policzony jako jeden z największych mężów w jej dziejach". Po tych słowach na sali sejmowej rozległa się burza oklasków. Grażyna Sołtyk kontynuowała wystąpienie przypominając wypowiedź samego kard. Wyszyńskiego, który sam kiedyś wyznał, iż kochał Polskę bardziej niż własne serce. "Swoim ofiarnym i aktywnym życiem dla Ojczyzny współtworzył polski etos obywateli" - podkreślała poseł sprawozdawca.
Gdy skończyła, posłowie przez aklamację wyrazili aprobatę i bez głosowania - tak, jak przypuszczał wcześniej marszałek Sejmu Maciej Płażyński - przyjęli uchwałę w sprawie uczczenia 100. rocznicy urodziny kard. Stefana Wyszyńskiego.
- To bardzo dobra decyzja Sejmu - skomentował dla KAI pos. Jan Maria Jackowski, przewodniczący sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Dzięki niej w roku 2001 odbędzie się w bardzo wiele uroczystości i spotkań, które będą popularyzowały i przypominały w Polsce postać kard. Wyszyńskiego. Poseł AWS uważa, że na dzisiejsze czasy, w których wiele mówi się o pragmatyzmie i skuteczności i kiedy króluje moda na konsumpcjonizm, przypomnienie tak wybitnej postaci, która często szła pod prąd i nie układała stosunków z możnymi tego świata, tak jak by oni tego chcieli, jest wskazaniem wzoru postępowania nie tylko dla ludzi sprawujących funkcje publiczne.
Uchwała w sprawie uczczenia 100. rocznicy urodzin Stefana kard. Wyszyńskiego była inicjatywą poselską lecz jej inspiracją było żywe zainteresowanie szerokich kręgów społecznych osobą i dziełem zmarłego przed 20 laty kard. Wyszyńskiego. W dniu przyjęcia uchwały na sejmowej galerii dla gości pojawili się m.in. prałat Zdzisław Peszkowski, przedstawiciele: Instytutu Prymasowskiego, zajmującego się dokumentacją spuścizny kard. Wyszyńskiego, Kręgu Przyjaciół Prymasa Tysiąclecia oraz założonego przez kard. Wyszyńskiego instytutu świeckiego Pomocnic Maryi Jasnogórskiej Matki Kościoła.
awo / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 października 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-10-25 10:57 Bal charytatywny na rzecz dzieci z ukraińskich sierocińców

Bal dobroczynny na rzecz dzieci z sierocińca w Werchnim Syniewydnym na Ukrainie organizuje dziennikarka Agnieszka Dzieduszycka. Podczas imprezy 4 listopada w szkole Przymierza Rodzin w Warszawie odbędzie się również aukcja i loteria, z których dochód zostanie przeznaczony na rzecz domu dziecka.
"Sytuacja ponad 500 domów dziecka na Ukrainie jest katastrofalna, zarówno pod względem żywieniowo-sanitarnym, jak i duchowo-moralnym" - piszą organizatorzy balu w ulotce dołączonej do zaproszenia. W sierocińcach, które odwiedzili, dzieci w wieku od 6 do 18 roku życia mieszkają w 30-40 osobowych salach .

W czasie wakacji i ferii zimowych personel ma wolne, a dzieci wysyła się do szpitali psychiatrycznych.
Wszystkie domy dziecka na Ukrainie są państwowe i nie mogą ich przejąć ani organizacje kościelne, ani zgromadzenia zakonne. Jedynie w sierocińcu w Werchnim Syniewydnym (woj. lwowskie) dyrekcja pozwoliła na to, żeby siostra zakonna i ksiądz obrządku greckokatolickiego mogli pomagać dzieciom. Prowadzą dla nich katechezę a także organizują obozy letnie i zimowe, wyrywając na jakiś czas garstkę dzieci ze szpitali psychiatrycznych.
Podczas balu 4 listopada wyświetlony zostanie wstrząsający film o sytuacji dzieci w ukraińskich sierocińcach.
Wstęp na bal kosztuje 100 zł od osoby. Kartą wstępu może być dowód wpłaty tej sumy na konto: PeKaO S.A. III/O. w Warszawie, 12401040-17321675-2700-211112-001-0000 z dopiskiem "BAL DOBROCZYNNY". "Już za 10 zł można kupić na Ukrainie 4 kg cukierków, a za 100 zł można wyżywić troje dzieci przez cały miesiąc" - głosi ulotka. Dochód z balu ma zapewnić pomoc 98 dzieciom.
jw / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 października 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-10-25 10:57 Bal charytatywny na rzecz dzieci z ukraińskich sierocińców

Bal dobroczynny na rzecz dzieci z sierocińca w Werchnim Syniewydnym na Ukrainie organizuje dziennikarka Agnieszka Dzieduszycka. Podczas imprezy 4 listopada w szkole Przymierza Rodzin w Warszawie odbędzie się również aukcja i loteria, z których dochód zostanie przeznaczony na rzecz domu dziecka.
"Sytuacja ponad 500 domów dziecka na Ukrainie jest katastrofalna, zarówno pod względem żywieniowo-sanitarnym, jak i duchowo-moralnym" - piszą organizatorzy balu w ulotce dołączonej do zaproszenia. W sierocińcach, które odwiedzili, dzieci w wieku od 6 do 18 roku życia mieszkają w 30-40 osobowych salach .

W czasie wakacji i ferii zimowych personel ma wolne, a dzieci wysyła się do szpitali psychiatrycznych.
Wszystkie domy dziecka na Ukrainie są państwowe i nie mogą ich przejąć ani organizacje kościelne, ani zgromadzenia zakonne. Jedynie w sierocińcu w Werchnim Syniewydnym (woj. lwowskie) dyrekcja pozwoliła na to, żeby siostra zakonna i ksiądz obrządku greckokatolickiego mogli pomagać dzieciom. Prowadzą dla nich katechezę a także organizują obozy letnie i zimowe, wyrywając na jakiś czas garstkę dzieci ze szpitali psychiatrycznych.
Podczas balu 4 listopada wyświetlony zostanie wstrząsający film o sytuacji dzieci w ukraińskich sierocińcach.
Wstęp na bal kosztuje 100 zł od osoby. Kartą wstępu może być dowód wpłaty tej sumy na konto: PeKaO S.A. III/O. w Warszawie, 12401040-17321675-2700-211112-001-0000 z dopiskiem "BAL DOBROCZYNNY". "Już za 10 zł można kupić na Ukrainie 4 kg cukierków, a za 100 zł można wyżywić troje dzieci przez cały miesiąc" - głosi ulotka. Dochód z balu ma zapewnić pomoc 98 dzieciom.
jw / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 października 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-10-25 10:55 Nowe podejście Kościoła do judaizmu - dyskusja na Targach Książki Żydowskiej

Wyeliminowanie z liturgii elementów antyjudaistycznych, deklaracja "Nostra aetate" i rozpoczęcie poważnego dialogu z judaizmem to zdaniem ks. Grzegorza Ignatowskiego i ks. Romualda Jakuba Wekslera-Waszkinela wyraz nowego podejścia Kościoła do Żydów i ich religii. Dyskusja na ten temat odbyła się wieczorem 24 października w Warszawie przy okazji III Targów Książki Żydowskiej i zgromadziła ponad setkę słuchaczy.
Ks. Ignatowski przypomniał historię powstania deklaracji "Nostra aetate", podkreślając, że napotykała ona na wiele sprzeciwów i w ostatecznej wersji zabrakło w niej potępienia antysemit.

Z kolei ks. Waszkinel wprowadził do rozmowy rozróżnienie między antyjudaizmem i antysemityzmem. To drugie pojęcie jest jego zdaniem mniej fortunne i nieadekwatne. Jego zdaniem właśnie antyjudaizm, który od początku miał podłoże religijne, doprowadził w konsekwencji do Holcaustu.
Obydwaj goście mówili też o teorii zastępstwa, która przez wieki była obecna w teologii chrześcijańskiej. Zgodnie z jej założeniami przymierze Boga z Izraelem zostało zastąpione przez przymierze w Jezusie Chrystusie i narodem wybranym stali się chrześcijanie. Obydwaj księża przyznali, że taka teoria jest zdecydowanie nieaktualna i Kościół ją odrzucił.
Rozmowa dotyczyła też ostatniego dokumentu Kongregacji Nauki Wiary - "Dominus Iesus". Ks. Ignatowski zwrócił uwagę, że w odniesieniu do kwestii zbawienia zabrakło w nim osobnej wzmianki poświęconej Żydom. Nie można bowiem jednakowo traktować z punktu widzenia chrześcijańskiego wszystkich innych religii tak samo. Ks. Waszkinel zwrócił uwagę, że "chrześcijaństwo poniewierając judaizmem, poniewiera tym, co w nim najważniejsze". Jego zdaniem przekład Biblii Tysiąclecia zawiera nadal sporo zdań tłumaczonych tak, że mają one charakter antyjudaistyczny, niezgodny jednak z właściwym im znaczeniem.
Rozmowa, którą prowadził Stanisław Krajewski, była na tyle gorąca, że publiczność nawet nie zdążyła się do niej włączyć.
ps / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 października 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-10-25 10:55 Nowe podejście Kościoła do judaizmu - dyskusja na Targach Książki Żydowskiej

Wyeliminowanie z liturgii elementów antyjudaistycznych, deklaracja "Nostra aetate" i rozpoczęcie poważnego dialogu z judaizmem to zdaniem ks. Grzegorza Ignatowskiego i ks. Romualda Jakuba Wekslera-Waszkinela wyraz nowego podejścia Kościoła do Żydów i ich religii. Dyskusja na ten temat odbyła się wieczorem 24 października w Warszawie przy okazji III Targów Książki Żydowskiej i zgromadziła ponad setkę słuchaczy.
Ks. Ignatowski przypomniał historię powstania deklaracji "Nostra aetate", podkreślając, że napotykała ona na wiele sprzeciwów i w ostatecznej wersji zabrakło w niej potępienia antysemit.

Z kolei ks. Waszkinel wprowadził do rozmowy rozróżnienie między antyjudaizmem i antysemityzmem. To drugie pojęcie jest jego zdaniem mniej fortunne i nieadekwatne. Jego zdaniem właśnie antyjudaizm, który od początku miał podłoże religijne, doprowadził w konsekwencji do Holcaustu.
Obydwaj goście mówili też o teorii zastępstwa, która przez wieki była obecna w teologii chrześcijańskiej. Zgodnie z jej założeniami przymierze Boga z Izraelem zostało zastąpione przez przymierze w Jezusie Chrystusie i narodem wybranym stali się chrześcijanie. Obydwaj księża przyznali, że taka teoria jest zdecydowanie nieaktualna i Kościół ją odrzucił.
Rozmowa dotyczyła też ostatniego dokumentu Kongregacji Nauki Wiary - "Dominus Iesus". Ks. Ignatowski zwrócił uwagę, że w odniesieniu do kwestii zbawienia zabrakło w nim osobnej wzmianki poświęconej Żydom. Nie można bowiem jednakowo traktować z punktu widzenia chrześcijańskiego wszystkich innych religii tak samo. Ks. Waszkinel zwrócił uwagę, że "chrześcijaństwo poniewierając judaizmem, poniewiera tym, co w nim najważniejsze". Jego zdaniem przekład Biblii Tysiąclecia zawiera nadal sporo zdań tłumaczonych tak, że mają one charakter antyjudaistyczny, niezgodny jednak z właściwym im znaczeniem.
Rozmowa, którą prowadził Stanisław Krajewski, była na tyle gorąca, że publiczność nawet nie zdążyła się do niej włączyć.
ps / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 października 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-10-25 09:34 Sejm ogłosił rok 2001 rokiem kard. Stefana Wyszyńskiego

Sejm ogłosił rok 2001 rokiem kard. Stefana Wyszyńskiego. Przyjmując 25 października specjalną uchwałę w tej sprawie uczcił 100. rocznicę urodzin Prymasa Tysiąclecia.
Oto pełny tekst uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy urodzin Stefana kardynała Wyszyńskiego:
"W 100. rocznicę urodzin Stefana kardynała Wyszyńskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie uczcić tego wielkiego Polaka, kapłana i męża stanu, którego życie i działalność wpisały się na trwałe do historii naszej Ojczyzny.
Jego nauka, myśl społeczna i wzór patriotyzmu pozostają aktualne i mają szczególne znaczenie dla odradzając.


Oddając hołd i szacunek wybitnemu Polakowi, a także wychodząc naprzeciw licznym inicjatywom społecznym i samorządowym honorującym jego osobę, Sejm RP ogłasza rok 2001 rokiem Stefana kardynała Wyszyńskiego".
Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński był Prymasem Polski i wybitnym mężem stanu. Od 1948 r. przez 32 lata stał na czele Kościoła katolickiego w Polsce.
Urodził się 3 sierpnia 1901 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1924 r. Był profesorem prawa kanonicznego i socjologii w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. W okresie okupacji przebywał w podwarszawskich Laskach. Był kapelanem podwarszawskich formacji Armii Krajowej i szpitala powstańczego w Laskach. Po wojnie został rektorem seminarium we Włocławku. Mianowany w marcu 1946 r. biskupem lubelskim sakrę przyjął 12 maja tegoż roku na Jasnej Górze. W listopadzie 1948 r. Pius XII mianował go arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim oraz przewodniczącym Konferencji Episkopatru Polski. Ingres do katedry gnieźnieńskiej odbył 2 lutego 1949 r., a do prokatedry warszawskiej w 4 dni później. 12 stycznia 1953 r. papież włączył go do Kolegium Kardynalskiego.
W trudnym okresie komunistycznych represji wobec Kościoła i społeczeństwa bronił chrześcijańskiej tożsamości narodu. Jednocześnie zainicjował politykę układania stosunków z władzami państwa, m.in. w 1950 r. podpisał porozumienie regulujące stosunki państwo-Kościół. W okresie nasilenia walki z Kościołem został w 1953 r. uwięziony, do 1956 r. przebywał w Rywałdzie, Stoczku, Prudniku i Komańczy. W czasie uwięzienia opracował program odnowy życia religijnego w Polsce zawarty w idei Jasnogórskich Ślubów Narodu. Przygotował również założenia Wielkiej Nowenny przed obchodami Tysiąclecia Chrztu Polski. Pod jego kierunkiem Episkopat Polski wystosował w 1965 r. słynne orędzie do biskupów niemieckich, m.in. wżywające do pojednania. Ostre reakcję ówczesnych władz wywołały słowa orędzia `udzielamy przebaczenia i prosimy o przebaczenie`.
Kard. Wyszyński uczestniczył we wszystkich sesjach Soboru Watykańskiego II. Odegrał wielką rolę w organizacji polskich struktur kościelnych na Ziemiach Zachodnich i Północnych doprowadzając w 1972 r. do utworzenia na tych ziemiach diecezji przez Stolicę Apostolską. W latach 1980-81 był mediatorem między `Solidarnością` a władzami. Uwieńczeniem życia kard. Wyszyńskiego był wybór jego najbliższego współpracownika kard. Karola Wojtyły na papieża.
Po śmierci 28 maja 1981 r. został pochowany w archikatedrze św. Jana w Warszawie. 20 maja 1989 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny Prymasa Wyszyńskiego.
Przy sarkofagu kard. Wyszyńskiego czterokrotnie modlił się Jan Paweł II, podczas swojej drugiej, trzeciej, czwartej i ostatniej pielgrzymki do Polski, w latach 1983, 1987, 1991 i 1999.
awo, bł / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 października 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-10-25 09:34 Sejm ogłosił rok 2001 rokiem kard. Stefana Wyszyńskiego

Sejm ogłosił rok 2001 rokiem kard. Stefana Wyszyńskiego. Przyjmując 25 października specjalną uchwałę w tej sprawie uczcił 100. rocznicę urodzin Prymasa Tysiąclecia.
Oto pełny tekst uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy urodzin Stefana kardynała Wyszyńskiego:
"W 100. rocznicę urodzin Stefana kardynała Wyszyńskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie uczcić tego wielkiego Polaka, kapłana i męża stanu, którego życie i działalność wpisały się na trwałe do historii naszej Ojczyzny.
Jego nauka, myśl społeczna i wzór patriotyzmu pozostają aktualne i mają szczególne znaczenie dla odradzając.


Oddając hołd i szacunek wybitnemu Polakowi, a także wychodząc naprzeciw licznym inicjatywom społecznym i samorządowym honorującym jego osobę, Sejm RP ogłasza rok 2001 rokiem Stefana kardynała Wyszyńskiego".
Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński był Prymasem Polski i wybitnym mężem stanu. Od 1948 r. przez 32 lata stał na czele Kościoła katolickiego w Polsce.
Urodził się 3 sierpnia 1901 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1924 r. Był profesorem prawa kanonicznego i socjologii w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. W okresie okupacji przebywał w podwarszawskich Laskach. Był kapelanem podwarszawskich formacji Armii Krajowej i szpitala powstańczego w Laskach. Po wojnie został rektorem seminarium we Włocławku. Mianowany w marcu 1946 r. biskupem lubelskim sakrę przyjął 12 maja tegoż roku na Jasnej Górze. W listopadzie 1948 r. Pius XII mianował go arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim oraz przewodniczącym Konferencji Episkopatru Polski. Ingres do katedry gnieźnieńskiej odbył 2 lutego 1949 r., a do prokatedry warszawskiej w 4 dni później. 12 stycznia 1953 r. papież włączył go do Kolegium Kardynalskiego.
W trudnym okresie komunistycznych represji wobec Kościoła i społeczeństwa bronił chrześcijańskiej tożsamości narodu. Jednocześnie zainicjował politykę układania stosunków z władzami państwa, m.in. w 1950 r. podpisał porozumienie regulujące stosunki państwo-Kościół. W okresie nasilenia walki z Kościołem został w 1953 r. uwięziony, do 1956 r. przebywał w Rywałdzie, Stoczku, Prudniku i Komańczy. W czasie uwięzienia opracował program odnowy życia religijnego w Polsce zawarty w idei Jasnogórskich Ślubów Narodu. Przygotował również założenia Wielkiej Nowenny przed obchodami Tysiąclecia Chrztu Polski. Pod jego kierunkiem Episkopat Polski wystosował w 1965 r. słynne orędzie do biskupów niemieckich, m.in. wżywające do pojednania. Ostre reakcję ówczesnych władz wywołały słowa orędzia `udzielamy przebaczenia i prosimy o przebaczenie`.
Kard. Wyszyński uczestniczył we wszystkich sesjach Soboru Watykańskiego II. Odegrał wielką rolę w organizacji polskich struktur kościelnych na Ziemiach Zachodnich i Północnych doprowadzając w 1972 r. do utworzenia na tych ziemiach diecezji przez Stolicę Apostolską. W latach 1980-81 był mediatorem między `Solidarnością` a władzami. Uwieńczeniem życia kard. Wyszyńskiego był wybór jego najbliższego współpracownika kard. Karola Wojtyły na papieża.
Po śmierci 28 maja 1981 r. został pochowany w archikatedrze św. Jana w Warszawie. 20 maja 1989 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny Prymasa Wyszyńskiego.
Przy sarkofagu kard. Wyszyńskiego czterokrotnie modlił się Jan Paweł II, podczas swojej drugiej, trzeciej, czwartej i ostatniej pielgrzymki do Polski, w latach 1983, 1987, 1991 i 1999.
awo, bł / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 października 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-10-24 13:11 Warszawa: jubileuszowy dzień edukacji na Ursynowie - zapowiedź

Przedstawienia, recytacje wierszy i pieśni, wykonywane przez uczniów, złożą się na Jubileuszowy Dzień Edukacji i Wychowania, który odbędzie się na warszawskim Ursynowie 26 października. W spotkaniu weźmie udział pomocniczy biskup warszawski Tadeusz Pikus, a także ursynowscy samorządowcy, przedstawiciele kuratorium i dyrektorzy szkół.
Impreza rozpocznie się nabożeństwem biblijnym o godz. 10,00 w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego (al. KEN 101). Uczniowie szkół i wychowankowie przedszkoli wykonają pieśni religijne, będą recytowali wiersze oraz wystawią kilka spektakli.

Przemówi również bp Pikus.
W organizację Jubileuszu włączyło się dziesięć szkół i sześć przedszkoli z Ursynowa. Propozycję takiego spotkania wysunął proboszcz parafii Wniebowstąpienia Pańskiego ks. Tadeusz Wojdat, spotkała się ona z bardzo życzliwym przyjęciem rodziców uczniów i ursynowskich samorządowców.
wt
ml / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 października 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-10-24 13:11 Warszawa: jubileuszowy dzień edukacji na Ursynowie - zapowiedź

Przedstawienia, recytacje wierszy i pieśni, wykonywane przez uczniów, złożą się na Jubileuszowy Dzień Edukacji i Wychowania, który odbędzie się na warszawskim Ursynowie 26 października. W spotkaniu weźmie udział pomocniczy biskup warszawski Tadeusz Pikus, a także ursynowscy samorządowcy, przedstawiciele kuratorium i dyrektorzy szkół.
Impreza rozpocznie się nabożeństwem biblijnym o godz. 10,00 w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego (al. KEN 101). Uczniowie szkół i wychowankowie przedszkoli wykonają pieśni religijne, będą recytowali wiersze oraz wystawią kilka spektakli.

Przemówi również bp Pikus.
W organizację Jubileuszu włączyło się dziesięć szkół i sześć przedszkoli z Ursynowa. Propozycję takiego spotkania wysunął proboszcz parafii Wniebowstąpienia Pańskiego ks. Tadeusz Wojdat, spotkała się ona z bardzo życzliwym przyjęciem rodziców uczniów i ursynowskich samorządowców.
wt
ml / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 października 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-10-24 13:10 R. Gadocha: Piłkarska Reprezentacja Księży prezentuje wysoki poziom

Piłkarska Reprezentacja Księży prezentuje wysoki poziom - stwierdził były reprezentant Polski, niegdyś jeden z najlepszych lewoskrzydłowych świata Robert Gadocha, obecnie trener polskich księży. Przemawiał on 24 października w Warszawie na konferencji prasowej poświęconej udziałowi Piłkarskiej Reprezentacji Księży w Jubileuszu Sportowców, który odbędzie się w najbliższą niedzielę w Rzymie.
Kapitan drużyny ks. Mariusz Zapolski poinformował, że duchowni polscy rozegrają w Rzymie dwa mecze towarzyskie: z zespołem Gwardii Szwajcarskiej i drużyną Watykanu.

Księża-piłkarze będą też koncelebrowali Mszę św., której na rzymskim Stadionie Olimpijskim będzie 29 października przewodniczył Jan Paweł II.
Ks. Zapolski pokazał również reprezentacyjne stroje: czerwone koszulki "Pumy" z logo sponsorów, białe spodenki i getry. Na prawym rękawie koszulki umieszczone jest logo Roku Wielkiego Jubileuszu. "Najlepsze drużyny Europy mają w tym miejscu znaczek Ligi Mistrzów, my natomiast mamy znak Jedynego Mistrza - Jezusa Chrystusa" - wyjaśnił duszpasterz piłkarzy. Dodał, że na każdej koszulce widnieje numer zawodnika i jego nazwisko.
Koszulkę z numerem 1 piłkarze ofiarują Janowi Pawłowi II. Bp Stanisław Dziwisz, jako "najskuteczniejszy obrońca Papieża" otrzyma koszulkę z numerem 22, symbolizującym lata pontyfikatu papieskiego. Natomiast byli reprezentanci Polski, obecnie trenerzy reprezentacji księży: Roman Kosecki, Robert Gadocha i Stanisław Terlecki, zamierzają wręczyć Ojcu Świętemu specjalny prezent, jakim będzie kryształowa piłka z napisem: "Janowi Pawłowi wdzięczni za ukazywanie drogi do prawdziwego zwycięstwa - piłkarze polscy".
R. Gadocha bardzo chwalił zaangażowanie i poziom sportowy księży. Jeden z najwybitniejszych polskich piłkarzy podkreślił, że praca z reprezentacją księży to dla niego wielki zaszczyt. "Jest mi bardzo miło, że ktoś sobie w Polsce o mnie przypomniał i zechciał skorzystać z mojego wiedzy i doświadczenia" - podkreślił, dodając, że spotkanie z Janem Pawłem II będzie dla niego wielkim przeżyciem.
"Kiedy skończyłem karierę piłkarską w 1993 r., znalazłem się w pewnej pustce, wówczas spotkałem reprezentację księży, z którą nawiązałem współpracę" - tłumaczył Stanisław Terlecki. Podkreślił, że dla piłkarza moment zakończenia kariery bywa często trudny. On miał to szczęście, że powstałą wówczas pustkę wypełnił Chrystus dzięki spotkaniu księży-piłkarzy.
Z kolei Roman Kosecki podkreślił, że księża-zawodnicy podchodzą bardzo profesjonalnie do treningów, często tak bardzo się angażują, że dochodzi nawet do scysji i on jako trener musi ich uspokajać. Poinformował również o projekcie założenia ośrodka szkoleniowego dla młodzieży, któremu patronuje Prymas Polski kard. Józef Glemp.
Korespondent "Przeglądu Sportowego" ks. Adam Zelga podkreślił, że reprezentacja księży stara się zwrócić uwagę zawodowym sportowcom na etyczny wymiar sportu. "W sporcie istnieje granica godności ludzkiej, której nie wolno przekroczyć, bo wtedy ulegamy samozniszczeniu" - stwierdził.
Piłkarska Reprezentacja Księży istnieje od 11 lat, a w jej składzie grają kapłani z trzech diecezji: warszawskiej, warszawsko-praskiej i łowickiej oraz w bramce Paweł Łukaszka - bramkarz z olimpijskiej drużyny hokejowej z Lake Placid. Pierwszy oficjalny mecz księża rozegrali w 1989 r. z reprezentacją dziennikarzy na stadionie Legii w Warszawie. Od tamtego czasu mają oni na swoim koncie wiele spotkań towarzyskich na różnych stadionach w Polsce. W latach dziewięćdziesiątych drużyna występowała regularnie w halowej lidze piłkarskiej w Warce.
Księża-piłkarze tworzą też w swoich parafiach dziecięco-młodzieżowe kluby sportowe oraz pracują w duszpasterstwie sportowców. Kadra reprezentacyjna liczy 28 zawodników, których średnia wieku nie przekracza 35 lat. Ks. Zapolski zapowiedział, że wiosną zagrają na stadionie Legii mecz z reprezentacją polskich artystów, a dochód z imprezy zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom chorym na raka.
"Naszą wiarę w Boga i służbę duszpasterską pragniemy połączyć z popularyzacją sportu, który w swoich założeniach powinien być radosną zabawą i szlachetnym współzawodnictwem" - powiedział KAI ks. Zapolski. "Oddziałując na młodych ludzi chcemy przekazywać im wartości, które ukazuje nam nieustannie jedyny Mistrz i prawdziwy Zwycięzca - Jezus Chrystus" - dodał.
Na Jubileusz Sportowców do Rzymu księża wyjadą autokarem narodowej reprezentacji Polski.
wt
mar / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 października 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-10-24 13:10 R. Gadocha: Piłkarska Reprezentacja Księży prezentuje wysoki poziom

Piłkarska Reprezentacja Księży prezentuje wysoki poziom - stwierdził były reprezentant Polski, niegdyś jeden z najlepszych lewoskrzydłowych świata Robert Gadocha, obecnie trener polskich księży. Przemawiał on 24 października w Warszawie na konferencji prasowej poświęconej udziałowi Piłkarskiej Reprezentacji Księży w Jubileuszu Sportowców, który odbędzie się w najbliższą niedzielę w Rzymie.
Kapitan drużyny ks. Mariusz Zapolski poinformował, że duchowni polscy rozegrają w Rzymie dwa mecze towarzyskie: z zespołem Gwardii Szwajcarskiej i drużyną Watykanu.

Księża-piłkarze będą też koncelebrowali Mszę św., której na rzymskim Stadionie Olimpijskim będzie 29 października przewodniczył Jan Paweł II.
Ks. Zapolski pokazał również reprezentacyjne stroje: czerwone koszulki "Pumy" z logo sponsorów, białe spodenki i getry. Na prawym rękawie koszulki umieszczone jest logo Roku Wielkiego Jubileuszu. "Najlepsze drużyny Europy mają w tym miejscu znaczek Ligi Mistrzów, my natomiast mamy znak Jedynego Mistrza - Jezusa Chrystusa" - wyjaśnił duszpasterz piłkarzy. Dodał, że na każdej koszulce widnieje numer zawodnika i jego nazwisko.
Koszulkę z numerem 1 piłkarze ofiarują Janowi Pawłowi II. Bp Stanisław Dziwisz, jako "najskuteczniejszy obrońca Papieża" otrzyma koszulkę z numerem 22, symbolizującym lata pontyfikatu papieskiego. Natomiast byli reprezentanci Polski, obecnie trenerzy reprezentacji księży: Roman Kosecki, Robert Gadocha i Stanisław Terlecki, zamierzają wręczyć Ojcu Świętemu specjalny prezent, jakim będzie kryształowa piłka z napisem: "Janowi Pawłowi wdzięczni za ukazywanie drogi do prawdziwego zwycięstwa - piłkarze polscy".
R. Gadocha bardzo chwalił zaangażowanie i poziom sportowy księży. Jeden z najwybitniejszych polskich piłkarzy podkreślił, że praca z reprezentacją księży to dla niego wielki zaszczyt. "Jest mi bardzo miło, że ktoś sobie w Polsce o mnie przypomniał i zechciał skorzystać z mojego wiedzy i doświadczenia" - podkreślił, dodając, że spotkanie z Janem Pawłem II będzie dla niego wielkim przeżyciem.
"Kiedy skończyłem karierę piłkarską w 1993 r., znalazłem się w pewnej pustce, wówczas spotkałem reprezentację księży, z którą nawiązałem współpracę" - tłumaczył Stanisław Terlecki. Podkreślił, że dla piłkarza moment zakończenia kariery bywa często trudny. On miał to szczęście, że powstałą wówczas pustkę wypełnił Chrystus dzięki spotkaniu księży-piłkarzy.
Z kolei Roman Kosecki podkreślił, że księża-zawodnicy podchodzą bardzo profesjonalnie do treningów, często tak bardzo się angażują, że dochodzi nawet do scysji i on jako trener musi ich uspokajać. Poinformował również o projekcie założenia ośrodka szkoleniowego dla młodzieży, któremu patronuje Prymas Polski kard. Józef Glemp.
Korespondent "Przeglądu Sportowego" ks. Adam Zelga podkreślił, że reprezentacja księży stara się zwrócić uwagę zawodowym sportowcom na etyczny wymiar sportu. "W sporcie istnieje granica godności ludzkiej, której nie wolno przekroczyć, bo wtedy ulegamy samozniszczeniu" - stwierdził.
Piłkarska Reprezentacja Księży istnieje od 11 lat, a w jej składzie grają kapłani z trzech diecezji: warszawskiej, warszawsko-praskiej i łowickiej oraz w bramce Paweł Łukaszka - bramkarz z olimpijskiej drużyny hokejowej z Lake Placid. Pierwszy oficjalny mecz księża rozegrali w 1989 r. z reprezentacją dziennikarzy na stadionie Legii w Warszawie. Od tamtego czasu mają oni na swoim koncie wiele spotkań towarzyskich na różnych stadionach w Polsce. W latach dziewięćdziesiątych drużyna występowała regularnie w halowej lidze piłkarskiej w Warce.
Księża-piłkarze tworzą też w swoich parafiach dziecięco-młodzieżowe kluby sportowe oraz pracują w duszpasterstwie sportowców. Kadra reprezentacyjna liczy 28 zawodników, których średnia wieku nie przekracza 35 lat. Ks. Zapolski zapowiedział, że wiosną zagrają na stadionie Legii mecz z reprezentacją polskich artystów, a dochód z imprezy zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom chorym na raka.
"Naszą wiarę w Boga i służbę duszpasterską pragniemy połączyć z popularyzacją sportu, który w swoich założeniach powinien być radosną zabawą i szlachetnym współzawodnictwem" - powiedział KAI ks. Zapolski. "Oddziałując na młodych ludzi chcemy przekazywać im wartości, które ukazuje nam nieustannie jedyny Mistrz i prawdziwy Zwycięzca - Jezus Chrystus" - dodał.
Na Jubileusz Sportowców do Rzymu księża wyjadą autokarem narodowej reprezentacji Polski.
wt
mar / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 października 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-10-24 10:18 Czy tylko Niemcy są odpowiedzialni za Holocaust? - dyskusja na targach książki żydowskiej

Na temat odpowiedzialności za Holocaust i jego genezy podczas II wojny światowej rozmawiali 23 października znani historycy Paweł Szapiro, Tomasz Szarota, Jerzy Borejsza i socjolog Ireneusz Krzemiński. Dyskusja towarzyszyła otwartym tegoż dnia III Targom Książki Żydowskiej.
Podstawą debaty były książki "Gorliwi kaci Hitlera" D. Goldhagena, "Sąsiedzi" J.T. Grossa i "Długi cień Zagłady" F. Tycha, przedstawiające postawy Niemców i Polaków wobec Holocaustu. Prowadzący spotkanie Konstanty Gebert zwrócił uwagę, że zagłady Żydów w II wojnie światowej być może dokonała Europa, ale rękami niemieckimi..

Tezę ta odrzucili jednak dyskutanci, którzy podkreślili, że zjawisko to mogło zaistnieć tylko w systemie totalitarnym, jakim był nazizm.
"Totalitaryzm bazuje na złych cechach ludzkich i wyzwala w ludziach bestię" - powiedział Ireneusz Krzemiński. Jego zdaniem, za Holocaust nie można obarczać odpowiedzialnością chrześcijaństwa: katolicyzmu, protestantyzmu czy prawosławia, gdyż zagłada ta przerasta niechęć do Żydów, obecną wśród wyznawców nauki Chrystusa. Świadczy o tym także fakt, że w Polsce nawet endeccy ideologowie antysemityzmu w obliczu Holocaustu włączyli się w ratowanie Żydów.
Jerzy Borejsza przyznał, że Holocaust jest zbrodnią dokonaną przez Niemców, ale przy współudziale Europy i świata. Zagłada Żydów spotkała się bowiem z milczeniem narodów Europy, a także Stanów Zjednoczonych czy świata arabskiego, z którym w tej sprawie szukali porozumienia włoscy naziści.
Szczególnie dużo uwagi paneliści poświęcili książce J.T. Grossa, dotyczącej mordu na Żydach w Jedwabnem, do jakiego doszło na Kresach kilka tygodni po ustąpieniu stamtąd wojsk sowieckich. Tomasz Szarota zwrócił uwagę, że podobnych wydarzeń było w tym czasie więcej na Kresach, lecz niewiele o nich wiadomo. Charakterystyczne jest to, że nastąpiło to wtedy, gdy na tych terenach nie osiadła jeszcze na dobre administracja niemiecka. Trudno także dziś wyjaśnić przyczyny tych mordów. Być może pogromy Żydów wiązały się w jakiś sposób z ich zachowaniem pod okupacją sowiecką, a może miały jakieś głębsze podłoże kulturowe. Jerzy Borejsza zwrócił uwagę, że w ten sam sposób, co Żydzi ginęli wcześniej unici, mordowani przez władze carskie. Wszyscy obecni na sali historycy podkreślili jednak brak badań i świadectw tego, co naprawdę działo się na Kresach.
Tłum. Jan Jarco / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 października 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-10-24 10:18 Czy tylko Niemcy są odpowiedzialni za Holocaust? - dyskusja na targach książki żydowskiej

Na temat odpowiedzialności za Holocaust i jego genezy podczas II wojny światowej rozmawiali 23 października znani historycy Paweł Szapiro, Tomasz Szarota, Jerzy Borejsza i socjolog Ireneusz Krzemiński. Dyskusja towarzyszyła otwartym tegoż dnia III Targom Książki Żydowskiej.
Podstawą debaty były książki "Gorliwi kaci Hitlera" D. Goldhagena, "Sąsiedzi" J.T. Grossa i "Długi cień Zagłady" F. Tycha, przedstawiające postawy Niemców i Polaków wobec Holocaustu. Prowadzący spotkanie Konstanty Gebert zwrócił uwagę, że zagłady Żydów w II wojnie światowej być może dokonała Europa, ale rękami niemieckimi..

Tezę ta odrzucili jednak dyskutanci, którzy podkreślili, że zjawisko to mogło zaistnieć tylko w systemie totalitarnym, jakim był nazizm.
"Totalitaryzm bazuje na złych cechach ludzkich i wyzwala w ludziach bestię" - powiedział Ireneusz Krzemiński. Jego zdaniem, za Holocaust nie można obarczać odpowiedzialnością chrześcijaństwa: katolicyzmu, protestantyzmu czy prawosławia, gdyż zagłada ta przerasta niechęć do Żydów, obecną wśród wyznawców nauki Chrystusa. Świadczy o tym także fakt, że w Polsce nawet endeccy ideologowie antysemityzmu w obliczu Holocaustu włączyli się w ratowanie Żydów.
Jerzy Borejsza przyznał, że Holocaust jest zbrodnią dokonaną przez Niemców, ale przy współudziale Europy i świata. Zagłada Żydów spotkała się bowiem z milczeniem narodów Europy, a także Stanów Zjednoczonych czy świata arabskiego, z którym w tej sprawie szukali porozumienia włoscy naziści.
Szczególnie dużo uwagi paneliści poświęcili książce J.T. Grossa, dotyczącej mordu na Żydach w Jedwabnem, do jakiego doszło na Kresach kilka tygodni po ustąpieniu stamtąd wojsk sowieckich. Tomasz Szarota zwrócił uwagę, że podobnych wydarzeń było w tym czasie więcej na Kresach, lecz niewiele o nich wiadomo. Charakterystyczne jest to, że nastąpiło to wtedy, gdy na tych terenach nie osiadła jeszcze na dobre administracja niemiecka. Trudno także dziś wyjaśnić przyczyny tych mordów. Być może pogromy Żydów wiązały się w jakiś sposób z ich zachowaniem pod okupacją sowiecką, a może miały jakieś głębsze podłoże kulturowe. Jerzy Borejsza zwrócił uwagę, że w ten sam sposób, co Żydzi ginęli wcześniej unici, mordowani przez władze carskie. Wszyscy obecni na sali historycy podkreślili jednak brak badań i świadectw tego, co naprawdę działo się na Kresach.
Tłum. Jan Jarco / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 października 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-10-22 15:55 Tajemnicą młodości Papieża jest Chrystus - Msza św. radiowa w rocznicę pontyfikatu

Tajemnicą młodości Papieża jest Chrystus, który nas kocha i któremu powinniśmy szeroko otworzyć drzwi naszych serc - powiedział ks. Czesław Parzyszek SAC, przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich. Odprawił on w niedzielę, 22 października, Mszę św. radiową w kościele św. Krzyża w 22. rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu przez Jana Pawła II. Uroczystość zgromadziła wiele osób zakonnych, które w ten sposób uczciły rocznicę wyboru Papieża.
Kazanie ks. Parzyszek oparł przede wszystkim na tytułach encyklik papieskich.

Przypomniał, że Ojciec Święty wzywa, abyśmy nie lękali się Chrystusa - Odkupiciela Człowieka, abyśmy ufnie polecali się Bogu Ojcu - bogatemu w miłosierdzie, a także kierowali się światłem Ducha Świętego - Pana i Ożywiciela. - Niech nas prowadzi Maryja, Matka Odkupiciela, a jednym z najważniejszych zadań niech będzie głoszenie Ewangelii Życia - mówił dalej ks. Parzyszek.
Kaznodzieja zwrócił uwagę, że Ojciec Święty - mimo upływu lat i kłopotów ze zdrowiem - nadal zaskakuje nas swą energią i zaangażowaniem, a podczas Światowych Dni Młodzieży w Rzymie ich uczestnicy stwierdzili ze zdumieniem, że to właśnie Jan Paweł II duchowo jest najmłodszy z nich. - Tak, bo tajemnicą młodości Papieża jest Chrystus, na którego mamy się otworzyć - podkreślił kaznodzieja.
Zachęcił wszystkich, aby za przykładem Ojca Świętego również oparli się na Chrystusie, oraz wezwał do modlitwy o zdrowie i długie lata pontyfikatu polskiego Papieża.
Główny celebrans przypomniał, że w tę niedzielę ma miejsce Dzień Misyjny, który w roku Wielkiego Jubileuszu ma szczególny wymiar - jest bowiem jednocześnie rokiem 2000-lecia misyjnej działalności Kościoła.
kg / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 października 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-10-22 15:55 Tajemnicą młodości Papieża jest Chrystus - Msza św. radiowa w rocznicę pontyfikatu

Tajemnicą młodości Papieża jest Chrystus, który nas kocha i któremu powinniśmy szeroko otworzyć drzwi naszych serc - powiedział ks. Czesław Parzyszek SAC, przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich. Odprawił on w niedzielę, 22 października, Mszę św. radiową w kościele św. Krzyża w 22. rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu przez Jana Pawła II. Uroczystość zgromadziła wiele osób zakonnych, które w ten sposób uczciły rocznicę wyboru Papieża.
Kazanie ks. Parzyszek oparł przede wszystkim na tytułach encyklik papieskich.

Przypomniał, że Ojciec Święty wzywa, abyśmy nie lękali się Chrystusa - Odkupiciela Człowieka, abyśmy ufnie polecali się Bogu Ojcu - bogatemu w miłosierdzie, a także kierowali się światłem Ducha Świętego - Pana i Ożywiciela. - Niech nas prowadzi Maryja, Matka Odkupiciela, a jednym z najważniejszych zadań niech będzie głoszenie Ewangelii Życia - mówił dalej ks. Parzyszek.
Kaznodzieja zwrócił uwagę, że Ojciec Święty - mimo upływu lat i kłopotów ze zdrowiem - nadal zaskakuje nas swą energią i zaangażowaniem, a podczas Światowych Dni Młodzieży w Rzymie ich uczestnicy stwierdzili ze zdumieniem, że to właśnie Jan Paweł II duchowo jest najmłodszy z nich. - Tak, bo tajemnicą młodości Papieża jest Chrystus, na którego mamy się otworzyć - podkreślił kaznodzieja.
Zachęcił wszystkich, aby za przykładem Ojca Świętego również oparli się na Chrystusie, oraz wezwał do modlitwy o zdrowie i długie lata pontyfikatu polskiego Papieża.
Główny celebrans przypomniał, że w tę niedzielę ma miejsce Dzień Misyjny, który w roku Wielkiego Jubileuszu ma szczególny wymiar - jest bowiem jednocześnie rokiem 2000-lecia misyjnej działalności Kościoła.
kg / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 października 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
Strony: początek 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT