Znaleziono depesz: 11562
2000-10-12 11:22 ZHR organizuje dla uczniów konkurs historyczny nt.: "Solidarności"

"Do wolnej Polski. Solidarność - XX lat ruchu społecznego" to tytuł konkursu przygotowanego dla uczniów gimnazjów i liceów przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwem Edukacji Narodowej. Prace należy nadsyłać do dnia 13 grudnia 2000. Mają one w dowolnej formie ukazać trud i zapał przy tworzeniu lokalnych struktur Solidarności. Laureaci konkursu w nagrodę odwiedzą w Roku Jubileuszowym Rzym i ważne dla chrześcijaństwa miejsca.


W grupach dwu- i czteroosobowych pod opieką nauczyciela młodzież przygotowuje prace w jednej z trzech kategorii: wspomnienia lokalnych działaczy "Solidarności" i uczestników wydarzeń z lat 1980-1989; pamiątki, fotografie, plakaty, znaczki czy wydawnictwa opracowane w dowolnej formie; opracowanie historyczne dotyczące wydarzeń lokalnych w latach 1980 - 1989.
Minister edukacji narodowej Edmund Wittbrodt w specjalnym liście do uczestników konkursu napisał: "pamięć o ważnych wydarzeniach sprzed lat stanie się bliższa młodemu pokoleniu, będzie pomostem łączącym rodziców i dzieci".
Komitet honorowy konkursu tworzą: Prymas Polski kard. Józef Glemp, premier Jerzy Buzek, Lech Wałęsa, Marian Krzaklewski, honorowy przewodniczący ZHR Tomasz Strzembosz, przewodniczący ZHR Piotr Koj oraz prezes Instytutu Pamięci Narodowej Leon Kieres.
ZHR jest organizacją, której korzenie tkwią w niepodległościowym zrywie roku 1980 zainicjowanym przez "Solidarność". W tym środowisku budziło się niezależne harcerstwo, którego instruktorzy nie godzili się na życie w państwie totalitarnym. "Jako organizacja wychowawcza ZHR wzięło na siebie odpowiedzialność za stan świadomości patriotycznej młodego pokolenia i czuje się zobowiązany, by tradycję tę pielęgnować i nie dać zapomnieć polskiej młodzieży o tak ważnym wydarzeniu historycznym" - czytamy w komunikacie władz organizacji.
Prace należy nadsyłać do 13 grudnia 2000 r. na adres: Naczelnictwo ZHR, 03-904 Warszawa, ul. Berezyńska 24.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 lutego 2001 r. Dodatkowe informacje można uzyskać w Naczelnictwie ZHR w każdą środę w godz. 18.00 - 20.00 pod numerem telefonu: (0-22) 617 73 54 lub w internecie pod adresem www.zhr.pl/konkurs
js / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 12 października 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-10-11 17:22 Prymas Polski wzywa zakony męskie do wspólnej troski o Kościół

Do wspólnej troski o Kościół w Polsce wezwał męskie zgromadzenia zakonne Prymas Polski kard. Józef Glemp. Ks. Prymas przemawiał podczas spotkania Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, które odbyło się 10 i 11 października w klasztorze ojców dominikanów w Warszawie. Głównym tematem obrad była praca nad dokumentem "Życie konsekrowane w Polsce wobec współczesnych wyzwań i oczekiwań" - poinformował KAI ks. Czesław Parzyszek SAC, przewodniczący Konferencji.
Nawiązując do wyborów prezydenckich Ks.

Prymas powiedział do przełożonych, że bez względu na warunki polityczne Kościół zawsze będzie głosił Ewangelię. - "Tak naprawdę Kościół, jest zawsze obecny pomiędzy lewą i prawą stroną sceny politycznej. Nas interesuje to jaki stosunek do Pana Boga i wspólnoty ludzi wierzących mają poszczególni politycy" - stwierdził ks. Prymas. W dalszej części zachęcał przełożonych, by starali się być obecni w środkach masowego przekazu, by Ewangelii mogła przenikać we wszystkie warstwy społeczne. Na zakończenie wezwał do wspólnej troski o Kościół i nie rozdzielanie dobra zakonów od dobra Kościoła.
W rozmowie z KAI ks. Parzyszek podkreślił, że obecna sytuacja Polski wymaga od zakonów większego zaangażowania w życie Kościoła. Do najważniejszych wyzwań stojących przed zakonami zaliczył "potrzebę dania swoim życiem świadectwa o życiu z Bogiem". Mówił także o potrzebie modlitwy i obecności wśród zranionych i zniewolonych, potrzebie solidarności z biednymi i najbardziej potrzebującymi. Ważnym wyzwaniem staje się dla wielu zakonów ewangelizacja grup społecznych. Odnosząc się do oczekiwań Kościoła wobec zakonów ks. Parzyszek powiedział, że w dzisiejszych czasach zakonny powinny bardziej eksponować różnorodność swoich charyzmatów, szczególnie w takich dziedzinach jak misje, szkolnictwo czy praca zakonników na Wschodzie. Jego zdaniem ważna jest również obecność zakonów w życiu kościołów lokalnych.
Ks. Parzyszek poinformował również, że dokument, nad którym pracowali przełożeni ma być krótki i prosty, ponieważ jego celem jest tłumaczenie czym jest życie konsekrowane nie tylko zakonnikom, ale przede wszystkim ludziom świeckim. Pełna treść tego dokumentu będzie znana na wiosnę przyszłego roku, kiedy to odbędzie się kolejne spotkanie przełożonych wyższych.
Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich skupia wszystkich przełożonych zakonów męskich pracujących w Polsce, obecnie około 73, spotyka się dwa razy w ciągu roku.
mo / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 11 października 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-10-11 17:22 Prymas Polski wzywa zakony męskie do wspólnej troski o Kościół

Do wspólnej troski o Kościół w Polsce wezwał męskie zgromadzenia zakonne Prymas Polski kard. Józef Glemp. Ks. Prymas przemawiał podczas spotkania Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, które odbyło się 10 i 11 października w klasztorze ojców dominikanów w Warszawie. Głównym tematem obrad była praca nad dokumentem "Życie konsekrowane w Polsce wobec współczesnych wyzwań i oczekiwań" - poinformował KAI ks. Czesław Parzyszek SAC, przewodniczący Konferencji.
Nawiązując do wyborów prezydenckich Ks.

Prymas powiedział do przełożonych, że bez względu na warunki polityczne Kościół zawsze będzie głosił Ewangelię. - "Tak naprawdę Kościół, jest zawsze obecny pomiędzy lewą i prawą stroną sceny politycznej. Nas interesuje to jaki stosunek do Pana Boga i wspólnoty ludzi wierzących mają poszczególni politycy" - stwierdził ks. Prymas. W dalszej części zachęcał przełożonych, by starali się być obecni w środkach masowego przekazu, by Ewangelii mogła przenikać we wszystkie warstwy społeczne. Na zakończenie wezwał do wspólnej troski o Kościół i nie rozdzielanie dobra zakonów od dobra Kościoła.
W rozmowie z KAI ks. Parzyszek podkreślił, że obecna sytuacja Polski wymaga od zakonów większego zaangażowania w życie Kościoła. Do najważniejszych wyzwań stojących przed zakonami zaliczył "potrzebę dania swoim życiem świadectwa o życiu z Bogiem". Mówił także o potrzebie modlitwy i obecności wśród zranionych i zniewolonych, potrzebie solidarności z biednymi i najbardziej potrzebującymi. Ważnym wyzwaniem staje się dla wielu zakonów ewangelizacja grup społecznych. Odnosząc się do oczekiwań Kościoła wobec zakonów ks. Parzyszek powiedział, że w dzisiejszych czasach zakonny powinny bardziej eksponować różnorodność swoich charyzmatów, szczególnie w takich dziedzinach jak misje, szkolnictwo czy praca zakonników na Wschodzie. Jego zdaniem ważna jest również obecność zakonów w życiu kościołów lokalnych.
Ks. Parzyszek poinformował również, że dokument, nad którym pracowali przełożeni ma być krótki i prosty, ponieważ jego celem jest tłumaczenie czym jest życie konsekrowane nie tylko zakonnikom, ale przede wszystkim ludziom świeckim. Pełna treść tego dokumentu będzie znana na wiosnę przyszłego roku, kiedy to odbędzie się kolejne spotkanie przełożonych wyższych.
Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich skupia wszystkich przełożonych zakonów męskich pracujących w Polsce, obecnie około 73, spotyka się dwa razy w ciągu roku.
mo / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 11 października 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-10-10 15:23 Warszawa: bp Janiak świętował z leśnikami 70-lecie Instytutu Badawczego Leśnictwa

Bp Edwarda Janiak, krajowy duszpasterz leśników, przewodniczył w kościele św. Jakuba w Warszawie Mszy św. za żyjących i zmarłych pracowników Instytutu Badawczego Wydziału Leśnego, który obchodzi jubileusz 70-lecia istnienia.
Bp Janiak w kazaniu przypomniał historię placówki, który stanowi największe w Polsce zaplecze naukowe dla polskich leśników. Zwrócił także uwagę na szczególne uprzywilejowanie tej grupy zawodowej, dla której miejscem pracy jest las. Żyjąc w stałym kontakcie z naturą, leśnicy żyją tym samym bliżej Boga.

"Las jest nie tylko inspiracją i natchnieniem dla twórców, jest też znakiem zbliżającym człowieka do Boga" - zauważył biskup.
Na zakończenie Mszy św. bp Janiak przekazał wszystkim zebranym osobiste pozdrowienia od Ojca Świętego, z którym widział się dwa dni wcześniej, i w jego imieniu udzielił specjalnego błogosławieństwa.
Bp Janiak sprawuje posługę krajowego duszpasterza pracowników leśnictwa i ochrony środowiska od blisko czterech lat. Przyznaje, że pełni tę funkcję z radością, gdyż sam z wykształcenia jest leśnikiem. - Środowisko jest bardzo dobrze zorganizowane, w każdym z siedemnastu regionów jest kapelan - powiedział bp Janiak. Podkreślił, że leśnicy zawsze chętnie zapraszają swoich duszpasterzy na różne uroczystości patriotyczne i zawodowe. Żyjąc blisko natury są oni bardzo wyczuleni na sprawy religijne. - Leśnicy zawsze dobrze żyli ze swoimi duszpasterzami i nie mają żadnych zahamowań w kontaktach z duchownymi - powiedział bp Janiak.
Pracownicy leśnictwa i ochrony środowiska to w naszym kraju grupa licząca 30 tys. osób. Pracują oni w ramach 17 regionalnych dyrekcji lasów a ich pracy towarzyszy blisko 30 kapelanów.
Instytut Badawczy Wydziału Leśnego powstał w Warszawie, jego zasługą jest m.in. odtworzenie zniszczonego drzewostanu w Sudetach, przygotowanie ekspertyz przeciwpożarowych polskich lasów. Instytut ma także swój udział w zwiększeniu zalesienia w Polsce o 34 proc. w latach powojennych i we wzroście o 90 proc. zasobów drewna. Przy placówce istnieje także największa w kraju biblioteka poświęcona leśnictwu, licząca 68 tys. woluminów.
ck
ps / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 10 października 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-10-10 15:23 Warszawa: bp Janiak świętował z leśnikami 70-lecie Instytutu Badawczego Leśnictwa

Bp Edwarda Janiak, krajowy duszpasterz leśników, przewodniczył w kościele św. Jakuba w Warszawie Mszy św. za żyjących i zmarłych pracowników Instytutu Badawczego Wydziału Leśnego, który obchodzi jubileusz 70-lecia istnienia.
Bp Janiak w kazaniu przypomniał historię placówki, który stanowi największe w Polsce zaplecze naukowe dla polskich leśników. Zwrócił także uwagę na szczególne uprzywilejowanie tej grupy zawodowej, dla której miejscem pracy jest las. Żyjąc w stałym kontakcie z naturą, leśnicy żyją tym samym bliżej Boga.

"Las jest nie tylko inspiracją i natchnieniem dla twórców, jest też znakiem zbliżającym człowieka do Boga" - zauważył biskup.
Na zakończenie Mszy św. bp Janiak przekazał wszystkim zebranym osobiste pozdrowienia od Ojca Świętego, z którym widział się dwa dni wcześniej, i w jego imieniu udzielił specjalnego błogosławieństwa.
Bp Janiak sprawuje posługę krajowego duszpasterza pracowników leśnictwa i ochrony środowiska od blisko czterech lat. Przyznaje, że pełni tę funkcję z radością, gdyż sam z wykształcenia jest leśnikiem. - Środowisko jest bardzo dobrze zorganizowane, w każdym z siedemnastu regionów jest kapelan - powiedział bp Janiak. Podkreślił, że leśnicy zawsze chętnie zapraszają swoich duszpasterzy na różne uroczystości patriotyczne i zawodowe. Żyjąc blisko natury są oni bardzo wyczuleni na sprawy religijne. - Leśnicy zawsze dobrze żyli ze swoimi duszpasterzami i nie mają żadnych zahamowań w kontaktach z duchownymi - powiedział bp Janiak.
Pracownicy leśnictwa i ochrony środowiska to w naszym kraju grupa licząca 30 tys. osób. Pracują oni w ramach 17 regionalnych dyrekcji lasów a ich pracy towarzyszy blisko 30 kapelanów.
Instytut Badawczy Wydziału Leśnego powstał w Warszawie, jego zasługą jest m.in. odtworzenie zniszczonego drzewostanu w Sudetach, przygotowanie ekspertyz przeciwpożarowych polskich lasów. Instytut ma także swój udział w zwiększeniu zalesienia w Polsce o 34 proc. w latach powojennych i we wzroście o 90 proc. zasobów drewna. Przy placówce istnieje także największa w kraju biblioteka poświęcona leśnictwu, licząca 68 tys. woluminów.
ck
ps / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 10 października 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-10-10 14:31 Sekretarz Caritas Internationalis: Caritas Polska ma wielki wkład w tworzenie cywilizacji miłości

Caritas Polska ma wielki wkład w tworzeniu cywilizacji miłości - powiedział Duncan MacLaren sekretarz generalny Caritas Internationalis podczas uroczystej sesji zorganizowanej 10 października w Warszawie w związku z 10-leciem odnowienia największej kościelnej instytucji charytatywnej w Polsce. W sesji uczestniczył m.in. nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk, który wyraził wdzięczność Caritas Polska.
Sekretarz Caritas Internationalis powiedział, że w centrum zainteresowania jego organizacji są nieodmiennie ci sami ludzie ubodzy, co za czasów Chrystusa.

Jednak zmienił się sposób świadczenia miłosierdzia - upodmiotowienie ubogich jest najlepszym sposobem pomagania im. Najważniejsza jest także solidarność z ubogimi, gdy kończy się podział na "oni" i "my". Tworzenie cywilizacji miłości, uczłowieczenie świata, zachęcanie ludzi, by szukali Królestwo Boże - to zadania Kościoła. MacLaren wysoko ocenił pracę Caritas Polski i jego "zdumiewającego personelu", które, choć w kraju jest nadal wiele ubóstwa, potrafi dostrzec jeszcze uboższych w Afryce, Ameryce Południowej, Azji. Poinformował, że oceniając wysoko obecność Polskiej Caritas w wielu najbiedniejszych krajach świata, Caritas Internationalis zleciła jej na początku tego roku zorganizowanie pomocy dla dotkniętej suszą Mongolii.
Bp Jacek Jezierski, przewodniczący Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski mówił o trudnym 10-leciu, w którym po 40 latach Kościół musiał na nowo uczyć się zorganizowanej działalności charytatywnej w trudnej sytuacji biedy, bezdomności i patologii.
Doradca premiera Jerzego Buzka Agnieszka Bogucka przeczytała list, w którym szef rządu dziękuje Caritasowi za duchowe i materialne wsparcie ubogich, za cichą pracę bez blasku kamer. Marek Michalski, dyrektor Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia dziękował za udaną współpracę z Caritasem. "Razem możemy zrobić więcej i lepiej" - powiedział Michalski.

aw / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 10 października 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-10-10 14:31 Sekretarz Caritas Internationalis: Caritas Polska ma wielki wkład w tworzenie cywilizacji miłości

Caritas Polska ma wielki wkład w tworzeniu cywilizacji miłości - powiedział Duncan MacLaren sekretarz generalny Caritas Internationalis podczas uroczystej sesji zorganizowanej 10 października w Warszawie w związku z 10-leciem odnowienia największej kościelnej instytucji charytatywnej w Polsce. W sesji uczestniczył m.in. nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk, który wyraził wdzięczność Caritas Polska.
Sekretarz Caritas Internationalis powiedział, że w centrum zainteresowania jego organizacji są nieodmiennie ci sami ludzie ubodzy, co za czasów Chrystusa.

Jednak zmienił się sposób świadczenia miłosierdzia - upodmiotowienie ubogich jest najlepszym sposobem pomagania im. Najważniejsza jest także solidarność z ubogimi, gdy kończy się podział na "oni" i "my". Tworzenie cywilizacji miłości, uczłowieczenie świata, zachęcanie ludzi, by szukali Królestwo Boże - to zadania Kościoła. MacLaren wysoko ocenił pracę Caritas Polski i jego "zdumiewającego personelu", które, choć w kraju jest nadal wiele ubóstwa, potrafi dostrzec jeszcze uboższych w Afryce, Ameryce Południowej, Azji. Poinformował, że oceniając wysoko obecność Polskiej Caritas w wielu najbiedniejszych krajach świata, Caritas Internationalis zleciła jej na początku tego roku zorganizowanie pomocy dla dotkniętej suszą Mongolii.
Bp Jacek Jezierski, przewodniczący Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski mówił o trudnym 10-leciu, w którym po 40 latach Kościół musiał na nowo uczyć się zorganizowanej działalności charytatywnej w trudnej sytuacji biedy, bezdomności i patologii.
Doradca premiera Jerzego Buzka Agnieszka Bogucka przeczytała list, w którym szef rządu dziękuje Caritasowi za duchowe i materialne wsparcie ubogich, za cichą pracę bez blasku kamer. Marek Michalski, dyrektor Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia dziękował za udaną współpracę z Caritasem. "Razem możemy zrobić więcej i lepiej" - powiedział Michalski.

aw / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 10 października 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-10-09 12:15 Warszawa: jutro obchody 10-lecia odrodzonej Caritas (zapowiedź)

Dziesiątego dnia dziesiątego miesiąca Caritas Polska będzie obchodzić 10-lecie odrodzenia swej działalności w Polsce. Właśnie 10 października 1990 została powołana Caritas Polska, która zajęła się koordynacją działalności diecezjalnych oddziałów tej charytatywnej instytucji.
Uroczystości rozpoczną się w Warszawie 10 października rano Mszą w katedrze polowej. Od południa w Sekretariacie Episkopatu Polski będzie trwała sesja z udziałem m.in. nuncjusza apostolskiego i szefów europejskiej Caritas. Natomiast po południu marszałek Senatu Alicja Grześkowiak i dyrektor Caritas ks.

Wojciech Łazewski otworzą w Senacie wystawę poświęconą dziesięcioletniej działalności organizacji.

Szczegółowy program uroczystości wygląda następująco:

10.00 - katedra polowa (ul. Długa 13/15) - Msza koncelebrowana. Przewodniczy bp Piotr Libera, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. Homilię wygłosi biskup polowy Sławoj Leszek Głódź.

12.00 - Sekretariat Episkopatu Polski (Skwer kard. S.Wyszyńskiego 6) - uroczysta sesja, którą poprowadzi dyrektor Caritas Polska ks. dr Wojciech Łazewski. Od godz. 11.45 dziennikarze będą mogli otrzymać materiały dotyczące działalności Caritas.
Głos zabiorą:
- abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce,
- M. Duncan MacGregor MacLaren, sekretarz generalny Caritas Internationalis,
- Denis Viennot, przewodniczący Caritas Europa,
- Hermann Icking, sekretarz generalny Caritas Europa,
- bp Jacek Jezierski, przewodniczący komisji charytatywnej Episkopatu Polski
oraz przedstawiciele Rządu RP i organizacji pozarządowych.
Referaty:
- ks. prof. Janusz Balicki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, "10-letnia praca Caritas na tle sytuacji polityczno-społecznej w naszym kraju, Europie i świecie",
- o. Hubert Matusiewicz, zastępca dyrektora Caritas Polska, "Kierunki pracy Caritas w Polsce w najbliższych latach".
15.15 - Senat RP (ul. Wiejska 6) - otwarcie wystawy fotograficznej poświęconej 10-leciu odrodzonej Caritas w Polsce. Otwarcia dokonają: marszałek Senatu Alicja Grześkowiak oraz dyrektor Caritas Polska ks. Wojciech Łazewski.

mr / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 09 października 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-10-09 12:15 Warszawa: jutro obchody 10-lecia odrodzonej Caritas (zapowiedź)

Dziesiątego dnia dziesiątego miesiąca Caritas Polska będzie obchodzić 10-lecie odrodzenia swej działalności w Polsce. Właśnie 10 października 1990 została powołana Caritas Polska, która zajęła się koordynacją działalności diecezjalnych oddziałów tej charytatywnej instytucji.
Uroczystości rozpoczną się w Warszawie 10 października rano Mszą w katedrze polowej. Od południa w Sekretariacie Episkopatu Polski będzie trwała sesja z udziałem m.in. nuncjusza apostolskiego i szefów europejskiej Caritas. Natomiast po południu marszałek Senatu Alicja Grześkowiak i dyrektor Caritas ks.

Wojciech Łazewski otworzą w Senacie wystawę poświęconą dziesięcioletniej działalności organizacji.

Szczegółowy program uroczystości wygląda następująco:

10.00 - katedra polowa (ul. Długa 13/15) - Msza koncelebrowana. Przewodniczy bp Piotr Libera, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. Homilię wygłosi biskup polowy Sławoj Leszek Głódź.

12.00 - Sekretariat Episkopatu Polski (Skwer kard. S.Wyszyńskiego 6) - uroczysta sesja, którą poprowadzi dyrektor Caritas Polska ks. dr Wojciech Łazewski. Od godz. 11.45 dziennikarze będą mogli otrzymać materiały dotyczące działalności Caritas.
Głos zabiorą:
- abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce,
- M. Duncan MacGregor MacLaren, sekretarz generalny Caritas Internationalis,
- Denis Viennot, przewodniczący Caritas Europa,
- Hermann Icking, sekretarz generalny Caritas Europa,
- bp Jacek Jezierski, przewodniczący komisji charytatywnej Episkopatu Polski
oraz przedstawiciele Rządu RP i organizacji pozarządowych.
Referaty:
- ks. prof. Janusz Balicki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, "10-letnia praca Caritas na tle sytuacji polityczno-społecznej w naszym kraju, Europie i świecie",
- o. Hubert Matusiewicz, zastępca dyrektora Caritas Polska, "Kierunki pracy Caritas w Polsce w najbliższych latach".
15.15 - Senat RP (ul. Wiejska 6) - otwarcie wystawy fotograficznej poświęconej 10-leciu odrodzonej Caritas w Polsce. Otwarcia dokonają: marszałek Senatu Alicja Grześkowiak oraz dyrektor Caritas Polska ks. Wojciech Łazewski.

mr / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 09 października 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-10-08 19:24 Msza i duży posiłek na jubileuszu bezdomnych w Warszawie (poprawiona)

Jubileuszowa Msza Święta oraz trzy tysiące kanapek i ogromna ilość bigosu czekały 8 października na stołecznych bezdomnych w warszawskim kościele pw. Wszystkich Świętych. Diecezjalnym obchodom jubileuszu bezdomnych przewodniczyli ks. infułat Zdzisław Król i dyrektor warszawskiej Caritas ks. Mirosław Jaworski.
W homilii ks. Król podkreślił, że Chrystus nazwał się bratem wszystkich ludzi. - Nie wyłączył, drodzy bracia i siostry, także Was - zwrócił się duszpasterz do obecnych w kościele bezdomnych.

- Powinien być On Wam nawet szczególnie bliski, jako że sam mówił, że Syn Człowieczy nie ma gdzie głowy złożyć. Kapłan zaznaczył także, że o wszystkich bezdomnych szczególnie pamięta przebywający w Chicago Prymas Polski kard. Józef Glemp.
Podczas liturgii specjalnie dla bezdomnych zaśpiewał chłopięcy chór "Gregorianum". Bezpośrednio po Mszy św. wszyscy udali się do dolnego kościoła na przygotowany przez siostry zmartwychwstanki obfity posiłek.
pu / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 08 października 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-10-08 19:24 Msza i duży posiłek na jubileuszu bezdomnych w Warszawie (poprawiona)

Jubileuszowa Msza Święta oraz trzy tysiące kanapek i ogromna ilość bigosu czekały 8 października na stołecznych bezdomnych w warszawskim kościele pw. Wszystkich Świętych. Diecezjalnym obchodom jubileuszu bezdomnych przewodniczyli ks. infułat Zdzisław Król i dyrektor warszawskiej Caritas ks. Mirosław Jaworski.
W homilii ks. Król podkreślił, że Chrystus nazwał się bratem wszystkich ludzi. - Nie wyłączył, drodzy bracia i siostry, także Was - zwrócił się duszpasterz do obecnych w kościele bezdomnych.

- Powinien być On Wam nawet szczególnie bliski, jako że sam mówił, że Syn Człowieczy nie ma gdzie głowy złożyć. Kapłan zaznaczył także, że o wszystkich bezdomnych szczególnie pamięta przebywający w Chicago Prymas Polski kard. Józef Glemp.
Podczas liturgii specjalnie dla bezdomnych zaśpiewał chłopięcy chór "Gregorianum". Bezpośrednio po Mszy św. wszyscy udali się do dolnego kościoła na przygotowany przez siostry zmartwychwstanki obfity posiłek.
pu / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 08 października 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-10-07 20:36 Warszawa: obchody 450-lecia narodzin św. Stanisława Kostki

Rocznicę 450-lecia narodzin św. Stanisława Kostki, patrona Polski i polskiej młodzieży, obchodzono 7 października w Warszawie. Żoliborska parafia pod wezwaniem zmarłego w wieku 18 lat jezuity gościła m.in. delegatów wszystkich innych polskich świątyń oddanych temu świętemu, seminarzystów oraz młodzież szkolną. Wieczornej Mszy świętej z wystawieniem relikwii przewodniczył biskup warszawski Marian Duś.
Obecnych na Eucharystii wiernych przywitał proboszcz miejscowej parafii, ks. Zbigniew Malacki. - Święty Stanisław był młodzieńcem, który wybrał drogę życiową wbrew rodzinie i był tej drodze wiern.

- Także dziś zaskakuje nas swoją heroicznością. Pragniemy więc go uczcić, by naszej młodzieży nieustannie wskazywał wzór życia Polaka i chrześcijanina, by napełniał ją miłością i prawdą.
Bp Marian Duś w homilii wskazał na podobieństwo losów świętego, który wobec niezgody rodziców na kapłaństwo uciekł z domu i losów 12-letniego Chrystusa chroniącego się w świątyni. - Dla wszystkich rodziców obie historie są przypomnieniem, że dziecko to nie własność, ale dar powierzony przez Boga. To Bóg powinien decydować o przyszłości naszych dzieci! - nawoływał hierarcha, przypominając że dotyczy to szczególnie sfery narodzin i śmierci. - To bardzo ważne dziś, kiedy sięga się po sztuczne zapłodnienie i aborcję - dodał.
Biskup szukał także przyczyn kryzysu tożsamości współczesnej młodzieży i kryzysu rodziny. - W statystykach policyjnych uderza odsetek przestępstw popełnianych przez dzieci z tak zwanych `dobrych rodzin`. Ich rodzice zajmowali się korepetycjami, organizacją wakacji, a zapomnieli o tym, co najważniejsze - zauważył duszpasterz. - Może musimy zatem zmienić naszą hierarchię wartości, uznać, że nie dyplomy i stanowiska są w życiu najważniejsze. Niech pomoże nam w tym spojrzenie na sylwetkę świętego Stanisława.
Po Mszy wierni wyruszyli ze światyni na procesję ulicami Żoliborza. Uroczyste obchody zakończy niedzielna Eucharystia jubileuszowa oraz sympozjum pt. `Czy dziś można być świętym`, które odbędzie się w parafialnym Domu Pielgrzyma im. Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki.
pu / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 07 października 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-10-07 20:36 Warszawa: obchody 450-lecia narodzin św. Stanisława Kostki

Rocznicę 450-lecia narodzin św. Stanisława Kostki, patrona Polski i polskiej młodzieży, obchodzono 7 października w Warszawie. Żoliborska parafia pod wezwaniem zmarłego w wieku 18 lat jezuity gościła m.in. delegatów wszystkich innych polskich świątyń oddanych temu świętemu, seminarzystów oraz młodzież szkolną. Wieczornej Mszy świętej z wystawieniem relikwii przewodniczył biskup warszawski Marian Duś.
Obecnych na Eucharystii wiernych przywitał proboszcz miejscowej parafii, ks. Zbigniew Malacki. - Święty Stanisław był młodzieńcem, który wybrał drogę życiową wbrew rodzinie i był tej drodze wiern.

- Także dziś zaskakuje nas swoją heroicznością. Pragniemy więc go uczcić, by naszej młodzieży nieustannie wskazywał wzór życia Polaka i chrześcijanina, by napełniał ją miłością i prawdą.
Bp Marian Duś w homilii wskazał na podobieństwo losów świętego, który wobec niezgody rodziców na kapłaństwo uciekł z domu i losów 12-letniego Chrystusa chroniącego się w świątyni. - Dla wszystkich rodziców obie historie są przypomnieniem, że dziecko to nie własność, ale dar powierzony przez Boga. To Bóg powinien decydować o przyszłości naszych dzieci! - nawoływał hierarcha, przypominając że dotyczy to szczególnie sfery narodzin i śmierci. - To bardzo ważne dziś, kiedy sięga się po sztuczne zapłodnienie i aborcję - dodał.
Biskup szukał także przyczyn kryzysu tożsamości współczesnej młodzieży i kryzysu rodziny. - W statystykach policyjnych uderza odsetek przestępstw popełnianych przez dzieci z tak zwanych `dobrych rodzin`. Ich rodzice zajmowali się korepetycjami, organizacją wakacji, a zapomnieli o tym, co najważniejsze - zauważył duszpasterz. - Może musimy zatem zmienić naszą hierarchię wartości, uznać, że nie dyplomy i stanowiska są w życiu najważniejsze. Niech pomoże nam w tym spojrzenie na sylwetkę świętego Stanisława.
Po Mszy wierni wyruszyli ze światyni na procesję ulicami Żoliborza. Uroczyste obchody zakończy niedzielna Eucharystia jubileuszowa oraz sympozjum pt. `Czy dziś można być świętym`, które odbędzie się w parafialnym Domu Pielgrzyma im. Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki.
pu / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 07 października 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-10-05 16:03 W Warszawie rozmawiano o polityce prorodzinnej dla wsi

Polityka prorodzinna, edukacja na wsi, polityka rolna i integracja europejska to tematy poruszane na konferencji pt.: "Rodziny z obszarów wiejskich w polityce prorodzinnej", która odbyła się 5 października w Warszawie.
Pełnomocnik rządu ds. rodziny min. Maria Smereczyńska przedstawiła program "Polityka prorodzinna państwa", przyjęty przez rząd w listopadzie ubiegłego roku. Stwierdziła, że celem programu jest wsparcie rodziny i nadanie właściwego kierunku rozwojowi społecznemu, aby umożliwić usamodzielnienie rodziny.

Rodzina sama powinna decydować, ile będzie miała dzieci i w jaki sposób będzie je wychować. Min. Smereczyńska zapewniła, że program przyniesie konkretne owoce w ciągu kilku lat. Zwróciła uwagę, że najważniejszym punktem programu jest powrót rodziny do autentycznych wartości. Dodała, że trudna sytuacja ekonomiczna kraju nie do końca tłumaczy problemy demograficzne. Jako przykład wymieniła sytuację w Niemczech, gdzie poziom materialny rodzin jest o wiele lepsza niż w Polsce, a jednak rodzi się mniej dzieci i później zawiera się małżeństwa. Zdaniem min. Smereczyńskiej, polska rodzina może być przykładem dla krajów Unii Europejskiej.
Kolejne wykłady dotyczyły rodzin wiejskich. Dr Stanisław Lachowski z Instytutu Medycyny Wsi mówił o edukacji i wychowaniu na wsi. Według niego największym problemem wiejskich dzieci jest to, że rodzice nie przywiązują wagi do wykształcenia dzieci. Angażują je w prace gospodarcze, przez co nie mają czasu na naukę. Brakuje też miejsc, gdzie dzieci wiejskie mogłyby rozwijać zainteresowania.
Tematami kolejnych referatów były m. in. rynek pracy dla mieszkańców wsi, polityka rolna, integracja europejska oraz finansowe wspieranie rozwoju obszarów wiejskich przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W konferencji uczestniczył m.in. Marian Krzaklewski. Patronat nad imprezą objął premier Jerzy Buzek. Konferencję zorganizował pełnomocnik rządu ds. rodziny.
js / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 05 października 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-10-05 16:03 W Warszawie rozmawiano o polityce prorodzinnej dla wsi

Polityka prorodzinna, edukacja na wsi, polityka rolna i integracja europejska to tematy poruszane na konferencji pt.: "Rodziny z obszarów wiejskich w polityce prorodzinnej", która odbyła się 5 października w Warszawie.
Pełnomocnik rządu ds. rodziny min. Maria Smereczyńska przedstawiła program "Polityka prorodzinna państwa", przyjęty przez rząd w listopadzie ubiegłego roku. Stwierdziła, że celem programu jest wsparcie rodziny i nadanie właściwego kierunku rozwojowi społecznemu, aby umożliwić usamodzielnienie rodziny.

Rodzina sama powinna decydować, ile będzie miała dzieci i w jaki sposób będzie je wychować. Min. Smereczyńska zapewniła, że program przyniesie konkretne owoce w ciągu kilku lat. Zwróciła uwagę, że najważniejszym punktem programu jest powrót rodziny do autentycznych wartości. Dodała, że trudna sytuacja ekonomiczna kraju nie do końca tłumaczy problemy demograficzne. Jako przykład wymieniła sytuację w Niemczech, gdzie poziom materialny rodzin jest o wiele lepsza niż w Polsce, a jednak rodzi się mniej dzieci i później zawiera się małżeństwa. Zdaniem min. Smereczyńskiej, polska rodzina może być przykładem dla krajów Unii Europejskiej.
Kolejne wykłady dotyczyły rodzin wiejskich. Dr Stanisław Lachowski z Instytutu Medycyny Wsi mówił o edukacji i wychowaniu na wsi. Według niego największym problemem wiejskich dzieci jest to, że rodzice nie przywiązują wagi do wykształcenia dzieci. Angażują je w prace gospodarcze, przez co nie mają czasu na naukę. Brakuje też miejsc, gdzie dzieci wiejskie mogłyby rozwijać zainteresowania.
Tematami kolejnych referatów były m. in. rynek pracy dla mieszkańców wsi, polityka rolna, integracja europejska oraz finansowe wspieranie rozwoju obszarów wiejskich przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W konferencji uczestniczył m.in. Marian Krzaklewski. Patronat nad imprezą objął premier Jerzy Buzek. Konferencję zorganizował pełnomocnik rządu ds. rodziny.
js / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 05 października 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-10-05 15:45 Warszawa: inauguracja roku akademickiego na Papieskim Wydziale Teologicznym

Prymas Polski kard. Józef Glemp, biskupi i rektorzy wielu uczelni z całej Polski wzięli udział 5 października w inauguracji roku akademickiego na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Mszy św. w kościele św. Andrzeja Boboli przewodniczył warszawski biskup pomocniczy Tadeusz Pikus, a wykład inauguracyjny o Kościele wobec przemian cywilizacyjnych w Europie wygłosił pzrełożony mazowiecko-wielkopolskiej prowincji jezuitów o. Andrzej Koprowski.
Rektor PWT o. Józef Kulisz powitał zebranych, wśród których był m.in rektor UKSW ks.

Roman Bartnicki i rektor warszawskiej Akademii Medycznej Janusz Piekarczyk. Na sali znaleźli się przedstawiciele wielu uczelni wyższych z całej Polski, a także samorządowcy.
- Wydziały teologiczne i filozoficzne mają być miejscem kontaktu człowieka ze światem i Bogiem - mówił o. Kulisz. Jego zdaniem właśnie tu do głosu dochodzi wiara i rozum, o których pisał w encyklice "Fide et ratio" Jan Paweł II. - Są one jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy - przypomniał słowa Papieża o. Kulisz. Podkreślił również, że obecny rok akademicki inaugurowany jest w szczególnej atmosferze. - Kończy się wiek XX, a zaczyna XXI. Jesteśmy szczęśliwi, że przyjdzie nam kończyć i jednocześnie zaczynać - zauważył o. Kulisz. Dodał, że w Roku Świętym uświadamiamy sobie jak wiele chrześcijaństwo wniosło do Europy.
Dokładnie o tym mówił prowincjał jezuitów o. Andrzej Koprowski. Podkreślił, że historia Europy jest ściśle związana z chrześcijaństwem. Także w dzisiejszych czasach, gdy ludzie są zagubieni, nie odczuwają obecności Boga, słabnie więź społeczna, Kościół powoli odnajduje swoje miejsce. - Nawet Ť;biurokraci z Brukseliť; zwrócili ostatnio uwagę na chrześcijaństwo jako fundament wartości etycznych - zauważył o. Koprowski.
Ten temat kontynuował kard. Józef Glemp. - Chrześcijaństwo jest duszą ludzkości. Dlatego musi ukazywać to, co jest dewiacją, co jest płytkie - powiedział Prymas.
We wszystkich filiach i sekcjach Papieskiego Wydziału Teologicznego studiuje ok. 3 tys. osób. PWT w Warszawie powstał z połączenia Akademickiego Studium Teologii Katolickiej i Wydziału Teologicznego Towarzystwa Jezusowego "Bobolanum". Erygowany został przez Stolicę Apostolską 3 maja 1988 r.
PWT składa się z dwóch sekcji: św. Jana Chrzciciela i św. Andrzeja Boboli "Bobolanum". Może przyznawać stopnie i tytuły naukowe. W ubiegłym roku na PWT powstało prawie 400 prac magisterskich, ponad 20 licencjatów, 4 doktoraty i jedna habilitacja.
ck
per / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 05 października 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-10-05 15:45 Warszawa: inauguracja roku akademickiego na Papieskim Wydziale Teologicznym

Prymas Polski kard. Józef Glemp, biskupi i rektorzy wielu uczelni z całej Polski wzięli udział 5 października w inauguracji roku akademickiego na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Mszy św. w kościele św. Andrzeja Boboli przewodniczył warszawski biskup pomocniczy Tadeusz Pikus, a wykład inauguracyjny o Kościele wobec przemian cywilizacyjnych w Europie wygłosił pzrełożony mazowiecko-wielkopolskiej prowincji jezuitów o. Andrzej Koprowski.
Rektor PWT o. Józef Kulisz powitał zebranych, wśród których był m.in rektor UKSW ks.

Roman Bartnicki i rektor warszawskiej Akademii Medycznej Janusz Piekarczyk. Na sali znaleźli się przedstawiciele wielu uczelni wyższych z całej Polski, a także samorządowcy.
- Wydziały teologiczne i filozoficzne mają być miejscem kontaktu człowieka ze światem i Bogiem - mówił o. Kulisz. Jego zdaniem właśnie tu do głosu dochodzi wiara i rozum, o których pisał w encyklice "Fide et ratio" Jan Paweł II. - Są one jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy - przypomniał słowa Papieża o. Kulisz. Podkreślił również, że obecny rok akademicki inaugurowany jest w szczególnej atmosferze. - Kończy się wiek XX, a zaczyna XXI. Jesteśmy szczęśliwi, że przyjdzie nam kończyć i jednocześnie zaczynać - zauważył o. Kulisz. Dodał, że w Roku Świętym uświadamiamy sobie jak wiele chrześcijaństwo wniosło do Europy.
Dokładnie o tym mówił prowincjał jezuitów o. Andrzej Koprowski. Podkreślił, że historia Europy jest ściśle związana z chrześcijaństwem. Także w dzisiejszych czasach, gdy ludzie są zagubieni, nie odczuwają obecności Boga, słabnie więź społeczna, Kościół powoli odnajduje swoje miejsce. - Nawet Ť;biurokraci z Brukseliť; zwrócili ostatnio uwagę na chrześcijaństwo jako fundament wartości etycznych - zauważył o. Koprowski.
Ten temat kontynuował kard. Józef Glemp. - Chrześcijaństwo jest duszą ludzkości. Dlatego musi ukazywać to, co jest dewiacją, co jest płytkie - powiedział Prymas.
We wszystkich filiach i sekcjach Papieskiego Wydziału Teologicznego studiuje ok. 3 tys. osób. PWT w Warszawie powstał z połączenia Akademickiego Studium Teologii Katolickiej i Wydziału Teologicznego Towarzystwa Jezusowego "Bobolanum". Erygowany został przez Stolicę Apostolską 3 maja 1988 r.
PWT składa się z dwóch sekcji: św. Jana Chrzciciela i św. Andrzeja Boboli "Bobolanum". Może przyznawać stopnie i tytuły naukowe. W ubiegłym roku na PWT powstało prawie 400 prac magisterskich, ponad 20 licencjatów, 4 doktoraty i jedna habilitacja.
ck
per / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 05 października 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-10-05 15:44 Warszawa: obchody 10-lecia odrodzonej Caritas (zapowiedź)

Dzięsiątego dnia dziesiątego miesiąca Caritas Polska będzie obchodzić 10-lecie odrodzenia swej działalności w Polsce. Właśnie 10 października 1990 została powołana Caritas Polska, która zajęła się koordynacją działalności diecezjalnych oddziałów tej charytatywnej instytucji.
Uroczystości rozpoczną się w Warszawie 10 października rano Mszą św. o godz. 10.00 w katedrze polowej. Od południa w Sekretariacie Episkopatu Polski będzie trwała sesja z udziałem m.in. nuncjusza apostolskiego i szefów europejskiej Caritas.

Natomiast po południu marszałek Senatu Alicja Grześkowiak i dyrektor Caritas ks. Wojciech Łazewski otworzą w Senacie wystawę poświęconą dziesięcioletniej działalności organizacji.

Szczegółowy program uroczystości:

10.00, katedra polowa (ul. Długa 13/15) - Msza koncelebrowana. Przewodniczy bp Piotr Libera, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. Homilię wygłosi biskup polowy Sławoj Leszek Głódź.

12.00, Sekretariat Episkopatu Polski (Skwer kard. S.Wyszyńskiego 6) - uroczysta sesja, którą poprowadzi dyrektor Caritas Polska ks. dr Wojciech Łazewski. Od godz. 11.45 dziennikarze będą mogli otrzymać materiały dotyczące działalności Caritas.
Głos zabiorą:
- abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce,
- M. Duncan MacGregor MacLaren, sekretarz generalny Caritas Internationalis,
- Denis Viennot, przewodniczący Caritas Europa,
- Hermann Icking, sekretarz generalny Caritas Europa,
- bp Jacek Jezierski, przewodniczący komisji charytatywnej Episkopatu Polski
oraz przedstawiciele Rządu RP i organizacji pozarządowych.
Referaty:
- ks. prof. Janusz Balicki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, "10-letnia praca Caritas na tle sytuacji polityczno-społecznej w naszym kraju, Europie i świecie",
- o. Hubert Matusiewicz, zastępca dyrektora Caritas Polska, "Kierunki pracy Caritas w Polsce w najbliższych latach".

15.15, Senat RP (ul. Wiejska 6) - otwarcie wystawy fotograficznej poświęconej 10-leciu odrodzonej Caritas w Polsce. Otwarcia dokonają: marszałek Senatu Alicja Grześkowiak oraz dyrektor Caritas Polska ks. Wojciech Łazewski.

mr / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 05 października 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-10-05 15:44 Warszawa: obchody 10-lecia odrodzonej Caritas (zapowiedź)

Dzięsiątego dnia dziesiątego miesiąca Caritas Polska będzie obchodzić 10-lecie odrodzenia swej działalności w Polsce. Właśnie 10 października 1990 została powołana Caritas Polska, która zajęła się koordynacją działalności diecezjalnych oddziałów tej charytatywnej instytucji.
Uroczystości rozpoczną się w Warszawie 10 października rano Mszą św. o godz. 10.00 w katedrze polowej. Od południa w Sekretariacie Episkopatu Polski będzie trwała sesja z udziałem m.in. nuncjusza apostolskiego i szefów europejskiej Caritas.

Natomiast po południu marszałek Senatu Alicja Grześkowiak i dyrektor Caritas ks. Wojciech Łazewski otworzą w Senacie wystawę poświęconą dziesięcioletniej działalności organizacji.

Szczegółowy program uroczystości:

10.00, katedra polowa (ul. Długa 13/15) - Msza koncelebrowana. Przewodniczy bp Piotr Libera, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. Homilię wygłosi biskup polowy Sławoj Leszek Głódź.

12.00, Sekretariat Episkopatu Polski (Skwer kard. S.Wyszyńskiego 6) - uroczysta sesja, którą poprowadzi dyrektor Caritas Polska ks. dr Wojciech Łazewski. Od godz. 11.45 dziennikarze będą mogli otrzymać materiały dotyczące działalności Caritas.
Głos zabiorą:
- abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce,
- M. Duncan MacGregor MacLaren, sekretarz generalny Caritas Internationalis,
- Denis Viennot, przewodniczący Caritas Europa,
- Hermann Icking, sekretarz generalny Caritas Europa,
- bp Jacek Jezierski, przewodniczący komisji charytatywnej Episkopatu Polski
oraz przedstawiciele Rządu RP i organizacji pozarządowych.
Referaty:
- ks. prof. Janusz Balicki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, "10-letnia praca Caritas na tle sytuacji polityczno-społecznej w naszym kraju, Europie i świecie",
- o. Hubert Matusiewicz, zastępca dyrektora Caritas Polska, "Kierunki pracy Caritas w Polsce w najbliższych latach".

15.15, Senat RP (ul. Wiejska 6) - otwarcie wystawy fotograficznej poświęconej 10-leciu odrodzonej Caritas w Polsce. Otwarcia dokonają: marszałek Senatu Alicja Grześkowiak oraz dyrektor Caritas Polska ks. Wojciech Łazewski.

mr / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 05 października 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2000-10-05 15:12 Warszawa: obchody 10-lecia odrodzonej Caritas (zapowiedź)

Dzięsiątego dnia dziesiątego miesiąca Caritas Polska będzie obchodzić 10-lecie odrodzenia swej działalności w Polsce. Właśnie 10 października 1990 została powołana Caritas Polska, która zajęła się koordynacją działalności diecezjalnych oddziałów tej charytatywnej instytucji.
Uroczystości rozpoczną się w Warszawie 10 października rano Mszą św. o godz. 10.00 w katedrze polowej. Od południa w Sekretariacie Episkopatu Polski będzie trwała sesja z udziałem m.in. nuncjusza apostolskiego i szefów europejskiej Caritas.

Natomiast po południu marszałek Senatu Alicja Grześkowiak i dyrektor Caritas ks. Wojciech Łazewski otworzą w Senacie wystawę poświęconą dziesięcioletniej działalności organizacji.

Szczegółowy program uroczystości:

10.00, katedra polowa (ul. Długa 13/15) - Msza koncelebrowana. Przewodniczy bp Piotr Libera, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. Homilię wygłosi biskup polowy Sławoj Leszek Głódź.

12.00, Sekretariat Episkopatu Polski (Skwer kard. S.Wyszyńskiego 6) - uroczysta sesja, którą poprowadzi dyrektor Caritas Polska ks. dr Wojciech Łazewski. Od godz. 11.45 dziennikarze będą mogli otrzymać materiały dotyczące działalności Caritas.
Głos zabiorą:
- abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce,
- M. Duncan MacGregor MacLaren, sekretarz generalny Caritas Internationalis,
- Denis Viennot, przewodniczący Caritas Europa,
- Hermann Icking, sekretarz generalny Caritas Europa,
- bp Jacek Jezierski, przewodniczący komisji charytatywnej Episkopatu Polski
oraz przedstawiciele Rządu RP i organizacji pozarządowych.
Referaty:
- ks. prof. Janusz Balicki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, "10-letnia praca Caritas na tle sytuacji polityczno-społecznej w naszym kraju, Europie i świecie",
- o. Hubert Matusiewicz, zastępca dyrektora Caritas Polska, "Kierunki pracy Caritas w Polsce w najbliższych latach".

15.15, Senat RP (ul. Wiejska 6) - otwarcie wystawy fotograficznej poświęconej 10-leciu odrodzonej Caritas w Polsce. Otwarcia dokonają: marszałek Senatu Alicja Grześkowiak oraz dyrektor Caritas Polska ks. Wojciech Łazewski.

mr / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 05 października 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
Strony: początek 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT