Znaleziono depesz: 2574
2012-03-05 10:54 Rodzice modlą się w intencji dzieci na różańcu - w Warszawie przyłączyło się 250 osób

Ponad 250 rodziców przyłączyło się 4 marca do modlitwy różańcowej w intencji dzieci na warszawskiej Pradze. Inicjatywa modlitewna, która powstała w 2001 roku w katolickiej wspólnocie modlitewno–ewangelizacyjnej "Marana Tha" w Gdańsku Oliwie zgromadziła już setki tysięcy osób w całej Polsce.

Uroczyste wręczenie różańców w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Saskiej Kępie poprzedziła Msza św., której przewodniczył bp pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Marek Solarczyk.

W homilii biskup podkreślił, że „różaniec jest duchową bronią masowego rażenia”, która przewyższa wszystkie nasze wyobrażenia. Zachęcając do modlitwy różańcowej bp Solarczyk przypomniał także o odpowiedzialności za misje.– Nie tyle my mamy być tymi, którzy wymyślają różne sposoby, aby przekonać kogoś do Jezusa, ale naszym zadaniem jest pozwolić działać samemu Bogu, który potrafi przemienić ludzkie serca - powiedział.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 05 marca 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-03-04 14:51 Abp Hoser: modlitwa za misjonarzy wyrazem odpowiedzialności za misje

Modlitwa za misjonarzy jest najważniejszym wymiarem naszej odpowiedzialności za misje - podkreślił abp Henryk Hoser. W niedzielę „Ad Gentes” biskup warszawsko-praski sprawował Mszę św. w parafii pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie-Międzylesiu.

„Niech nasza solidarność z tymi, którzy nigdy nie słyszeli o Chrystusie będzie na miarę wielkości naszego serca” – apelował abp Hoser przypominając o obowiązku misyjnym dotyczącym wszystkich ochrzczonych.

Biskup warszawsko-praski podkreślił że do wielu ludzi w krajach misyjnych nie tylko nie dotarła Dobra Nowina o Zbawieniu, ale niejednokrotnie nie mają oni zaspokojonych najbardziej elementarnych potrzeb, takich jak pożywienie, ubranie, czy mieszkanie. Są oni także pozbawieni wykształcenia, nie mają dostępu do służby zdrowia, a gnębiące ich nieustanne konflikty i wojny są często wynikiem ingerencji sił z zewnątrz, które grabią ich bogactwa naturalne – powiedział abp Hoser.

– Widząc tak wielkie potrzeby i braki a jednocześnie znając własne nieraz bardzo ograniczone możliwości misjonarz łatwo może ulec frustracji i zwątpieniu w sens swojej posługi – powiedział biskup warszawsko-praski . Dlatego jak podkreślił - najważniejszym wymiarem naszej odpowiedzialności za misje jest osobista modlitwa która stanowi ważne zaplecze dla misjonarza. - Dzięki niej wiele bolesnych sytuacji może się rozwiązać, a głoszenie Dobrej Nowiny o Chrystusie będzie owocniejsze – podkreślił.

Abp Hoser przypomniał, że na misjach pracuje obecnie 2171 misjonarzy z Polski ale –jak zauważył wysiłek polskiego Kościoła nie zamyka się w tej liczbie. - W krajach postkomunistycznych na polu reewangelizacji pracuje obecnie około 1tys 500 Polaków. Ponadto około 1tys. rodaków podjęło posługę na zachodzie Europy w krajach zdechrystianizowanych i zlaicyzowanych gdzie coraz bardziej boleśnie odczuwa się brak kapłanów i osób zakonnych powodujący, że ludzie nie mają dostępu do sakramentów i nie ma kto prowadzić katolickich dzieł charytatywnych - zwrócił uwagę biskup warszawsko-praski.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 04 marca 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-03-02 19:54 Abp Hoser: różaniec skutecznym narzędziem nowej ewangelizacji

Różaniec jest skutecznym narzędziem nowej ewangelizacji - podkreślił abp Henryk Hoser podczas czwartego Ogólnopolskiego Spotkania Moderatorów Żywego Różańca, które odbyło się w piątek w domu Zgromadzenia Sióstr Loretanek w Warszawie-Rembertowie.

W trakcie zjazdu postanowiono, że 11 października – dzień inauguracji Roku Wiary – będzie także Ogólnopolskim Dniem Modlitwy o Beatyfikację sł. b. Pauliny Jaricot, założycielki Żywego Różańca. W 2012 roku przypada bowiem 150. rocznica jej śmierci.Postać Pauliny Jaricot bardzo mocno wpisuje się także w sam ogłoszony przez Benedykta XVI Rok Wiary – zwrócił uwagę abp Henryk Hoser.

Nawiązując do papieskich słów, że kryzys dzisiejszego Kościoła jest wynikiem kryzysu wiary, biskup warszawsko-praski powiedział że nasza sytuacja jest analogiczna do tej jak zaistniała po Rewolucji Francuskiej czyli w czasie kiedy żyła Paulina. "Najgłębszym pragnieniem tej młodej francuski było właśnie rozkrzewienie wiary, dlatego założyła samo Dzieło Rozkrzewienie Wiary, dziś już Papieskie, oraz Żywy Różaniec – przypomniał arcybiskup.

Hierarcha podkreślił także skuteczność modlitwy różańcowej. W czasie Mszy świętej nazwał ją ‘Drabiną Jakubową’ po której wchodzimy do nieba. "To jest instrument zbawienie, swego rodzaju łańcuch którym wyciągamy z czeluści zła duszę człowieka przeznaczoną do szczęścia wiecznego" – tłumaczył.

Moderatorzy Żywego Różańca dyskutowali także nad pomysłem zorganizowania specjalnych rekolekcji dla zelatorów różańcowych oraz tych którym ta duchowość jest szczególnie droga. Zdaniem abp Hosera mogłyby one na wzór ćwiczeń ignacjańskich sukcesywnie wprowadzać człowieka w tajemnice życia Chrystusa od Jego Poczęcia aż po Życie w Chwale. Rytm takich dni skupienia mogłyby wyznaczać kolejne tajemnice różańcowe. A biorąc pod uwagę, że składają się one na cztery części mógłby powstać także cztery stopnie rekolekcji – tłumaczył bp warszawsko-praski.

W trakcie zjazdu była także mowa o potrzebie organizacji Ogólnopolskiego Spotkania Członków Żywego Różańca. Jest to bowiem największa obecnie w kraju grupa formacyjna. Liczy ona ponad milion osób.

Paulina Maria Jaricot, założycielka Dzieła Rozkrzewiania Wiary i kół Żywego Różańca, żyła w latach 1799-1862. Była córką lyońskiego przemysłowca. W wieku 19 lat zainspirowała dzieło wspomagania misji i koła Żywego Różańca, a w wieku 23 lat – napisała książkę o Eucharystii. Stała się też propagatorką i organizatorką działań socjalnych i opieki nad robotnikami lyońskimi (bibliotek objazdowych, kas pożyczkowych, fabryki „socjalnej”). Te ostatnie inicjatywy przyniosły jej nie tylko ruinę finansową, ale i powszechny brak zrozumienia oraz pogardę współczesnych.

Założone przez Paulinę Jaricot Dzieło Rozkrzewiania Wiary już po trzech latach liczyły 2 tys. członków. Od 1922 r. mają one status Dzieł Papieskich; dzisiaj obecne są w 144 krajach całego świata. Natomiast koła Żywego Różańca po kilku latach działania liczyły ponad milion uczestników.

Proces beatyfikacyjny Pauliny Jaricot otwarty został w 1930 r., heroiczność jej cnót ogłoszona została przez Jana XXIII w 1963 r. Do beatyfikacji potrzebne jest jeszcze uznanie cudu za jej wstawiennictwem.
mag, pb / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 02 marca 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-03-02 09:24 Abp Hoser zaprosił do diecezji wspólnotę Rodzina Miriam

Nowa wspólnota zakonna Rodzina Miriam szuka miejsca na złożenie swojego domu w Polsce. Jej przedstawiciele przybyli do stolicy na zaproszenie abp Henryka Hosera, który wyraził nadzieję, że mali bracia i małe siostry na stałe zagoszczą w diecezji warszawsko-praskiej.

Rodzina Miriam jest wspólnotą zakonna braci i sióstr powstałą w nurcie posoborowej odnowy życia konsekrowanego. Założyła ją w kanadyjskim mieście Baie-Comeau w 1978 r. s. Joann Bizier. Jak podkreśliła obecna Przełożona Generalna s. Marie: Istotą naszego charyzmatu jest ukazanie ludziom, że Kościół jest jedną wielką rodziną Boga Ojca, Który troszczy się o swoje dzieci. Poprzez naszą modlitwę i wspólne życie chcemy odnowić w ludziach świadomość ich konsekracji chrzcielnej, oraz uczyć ich brania większej odpowiedzialności za Kościół i swoje w nim miejsce, dlatego - dodała przełożona - wszystko, co robimy, ma wymiar ewangelizacyjny. My po prostu żyjemy z ewangelizacji czy to prowadzonej na terenie naszych domów, czy tzw. ewangelizacji zewnętrznych.

Wspólnota Rodziny Miriam ma charakter kontemplacyjno-czynny. Jej członkowie na modlitwę poświęcają co najmniej cztery godziny dziennie. Ponadto prowadzona jest wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu w systemie rotacyjnym. – Wszystkie nasze domy wpisane są w jeden grafik, tak że 24 godziny na dobę w którymś z nich mali bracia i małe siostry trwają przed Panem. A biorąc pod uwagę, że nasze placówki rozłożone są na różnych kontynentach, modlitwą ogarniamy całą ziemię – powiedział brat René z Belgii.

Drugim ważnym wymiarem wspólnoty Rodziny Miriam jest życia braterskie. – Nie tylko my żyjemy w tym Duchu, ale także zachęcamy tych, którzy nas odwiedzają, np. w czasie rekolekcji aby przeżywając swoją codzienność uczyli się być razem. A zatem tworząc wspólnotę braci i sióstr razem pracujemy, razem się modlimy, razem przeżywamy trudne chwile – wyznaje s. Marie.
Za patronów wspólnota obrała sobie pięciu świętych: Franciszka z Asyżu, Maksymiliana Kobego, Ludwika Maria Grigniona de Montfort, Faustynę oraz Teresę z Lisieux.

Wspólnota Zakonna Rodzina Miriam liczy obecnie 90 członków habitowych i 2 tys. członków tzw. zewnętrznych. Mali bracia i małe siostry żyją w 13 domach. Większość znajduje się na terenie Kanady. Dwa są na Haitii, oraz jeden w Urugwaju i jeden w Belgii. Do Rosji do Astrachania Rodzinę Miriam zaprosił tragicznie zmarły ks. Krzysztof Niemyjski.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 02 marca 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-02-29 17:52 Salon Floriańska 3 - nowa inicjatywa tygodnika"Idziemy", Radia Warszawa, portalu wPolityce.pl

Jacek Karnowski poprowadzi nowy program publicystyczny pod nazwą „Salon dziennikarski Floriańska 3”. Audycja będzie emitowana na falach Radia Warszawa 106,2 FM w każdą sobotę o godzinie 9.09, począwszy od 3 marca br.

Program powstaje dzięki współpracy tygodnika „Idziemy", portalu www.wPolityce.pl i Radia Warszawa. Znani dziennikarze z różnych mediów będą w nim naświetlać najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia.

Gośćmi pierwszego wydania będą Bronisław Wildstein, Piotr Zaręba, Krzysztof Ziemiec i ks. Henryk Zieliński. Audycję będzie można także odsłuchać w dowolnym czasie i miejscu na portalach www.wpolityce.pl, www.idziemy.pl oraz www.radiowarszawa.com.pl. Zainteresowanie retransmitowaniem audycji wyraziło już wstępnie kilka rozgłośni diecezjalnych i regionalnych.
ks. hz, aw / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 29 lutego 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-02-28 18:18 Abp Hoser: jesteśmy odpowiedzialni za ciało - mieszkanie Boga

Jesteśmy odpowiedzialni za nasze ciało, które stanowi mieszkanie Boga – przypomniał abp Henryk Hoser. Biskup warszawsko-praski poświęcił nowy budynek z salą gimnastyczną i zapleczem gospodarczym w Urlach koło Wyszkowa, gdzie mieści się kompleks Seminarium Propedeutycznego dla kleryków z obu warszawskich diecezji.

Podkreślając, że człowiek jest jednością duszy i ciała, abp Hoser zwrócił uwagę na potrzebę harmonijnego rozwoju osoby ludzkiej zwłaszcza w przypadku młodzieży, która obok zdobywania wiedzy intelektualnej potrzebuje także ruchu. Zdaniem ordynariusza warszawsko-praskiego, wysiłek fizyczny wyrabia w człowieku odporność na zmęczenie i uczy go dyscypliny wewnętrznej.

- Budynek ma prostą konstrukcję z podpiwniczeniem. Jego szerokość wynosi 12 m, a długość 38 m. Został wykonany z konstrukcji żelbetowej wypełnionej cegłą porotermem - powiedział ks. Grzegorz Kowalczyk z wydziału budowlanego kurii diecezji warszawsko-praskiej. Jak zapewnił, nowy obiekt zostanie ukończony jeszcze wczesną wiosną, tak że klerycy swój pierwszy mecz będą mogli rozegrać już po świętach Wielkiej Nocy. Na razie budynek został odebrany przez Straż Pożarną i Sanepid. Czekamy jeszcze na odbiór przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - dodał ks. Kowalczyk.

Diecezjalny ekonom ks. Stanisław Markowski zapowiedział, że nowy obiekt będzie także wykorzystywany w okresie letnim. – Z chwilą kiedy klerycy wyjeżdżają na okres wakacyjny do Urli będą mogły przyjeżdżać zorganizowane grupy młodzieży z parafii: ministranci, schole, czy bielanki.

Z czasem, nowopowstały budynek w Urlach będzie też wykorzystywany także na różnego rodzaju konferencje.
mag / Urle
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 28 lutego 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-02-28 10:17 Abp Hoser: kapłan idzie drogą krzyża

Kapłan idzie drogą krzyża – podkreślił abp Henryk Hoser. Z okazji 150. rocznicy śmierci św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej w parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Warszawie odbyła się uroczysta Msza św. podczas której z rąk ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej święcenia kapłańskie przyjął diakon Rafał Pujsza ze Zgromadzenia Księży Pasjonistów.

Przypominając, że kapłaństwo jest życiem dla innych, abp Hoser podkreślił, że zadaniem prezbitera jest nieść ludziom posłanie jedności poprzez sprawowanie sakramentów, których szczytem i źródłem jest Eucharystia. Biskup warszawsko-praski podkreślił, że wbrew temu, co możemy przeczytać w mediach, droga prawdziwego kapłaństwa jest drogą krzyżową, drogą wyjątkowego poświęcenia, wyrzeczenia się własnej rodziny, a w życiu zwłaszcza zakonnym także wyrzeczenia się majątku, czy w końcu własnej woli poprzez przyjęcie ślubu posłuszeństwa.

Podkreślając, że od czasów Jezusa drzewo krzyża nie jest drzewem śmierci, ale życia i prawdziwego uzdrowienia, abp Hoser powiedział także, iż zadaniem kapłana jest głoszenie światu prawdy o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. – Idź do ludzi z krzyżem Jezusa. Nie obiecuj im złotych gór, ale tylko to co jedynie Bóg może dać człowiekowi, bo to jest znacznie cenniejsze niż złote góry – przestrzegał bp warszawsko-praski.

Przypominając, że Matka Boża jest także Matką Kapłanów, abp Hoser zachęcał zakonnika, aby zawierzył Jej i Jej Synowi swoje życie. – Ukochaj to serce, a ono będzie Cię prowadzić. Idąc tą drogą nigdy nie zbłądzisz, nigdy nie będziesz sam, ale będzie niesiony i pokonasz wszystkie przeszkody – tłumaczył hierarcha.

Na zakończenie Mszy św. abp Hoser zawierzył dzieci i młodzieży opiece św. Gabriela. Przygotowaniem do uroczystości 150. rocznicy śmierci św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej była nowenna w trakcie której w kolejnych dniach zaproszeni goście podejmowali tematykę skoncentrowaną wokół duchowości oraz kwestii wychowania dzieci i młodzieży.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 28 lutego 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-02-26 17:13 Bp Solarczyk: Powstanie Listopadowe uczy odwagi jak wziąć na siebie zobowiązanie

Powstanie Listopadowe uczy odwagi jak wziąć na siebie zobowiązanie – mówił bp Marek Solarczyk podczas obchodów 181. rocznicy bitwy pod Olszynką Grochowską. W intencji ofiar tamtych walk 26 lutego modlono się w kościele pw. Najczystszego Serca Maryi w Warszawie. Świątynia stanowi wotum wdzięczności za zwycięstwo polskiego oręża w 1830 r.

Podczas Mszy św. bp Solarczyk powiedział, że pamięć o narodowych bohaterach wskazuje na to, iż miłość do Ojczyzny jest wieczna. - Jest ona wartością, która w każdym czasie, dla każdego człowieka bez względu na warunki, w których przychodzi mu żyć, jest możliwa – wyjaśniał biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej. Zarazem pytał uczestników uroczystości, jak wyglądają ich duchowe starania o „miłość do wiecznej, niebieskiej ojczyzny”.

Powstanie Listopadowe, zauważył hierarcha, przypomina nam, że trzeba odważyć się wziąć na siebie zobowiązanie. - Trzeba być gotowym pójść w stronę, która będzie wymagała ofiar, tak jak ci, którzy zapłacili cenę skasowania zakonów, czy ci którzy całymi rodzinami byli wysyłani na zsyłkę lub musieli udać się na emigrację. Szlachectwo bowiem zobowiązuje, bo jest ono gotowością do poświęceń i ofiar – podkreślił biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej.

Nawiązując do zbliżających się obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych bp Solarczyk zaznaczył, że :wobec samotności, opuszczenia czy może nawet zdrady Bóg przypomina, iż jest obecny w naszym życiu. On jest tą mocą, która sprawia, że prawda zwycięża”.

Na zakończenie Mszy św. złożono wieniec pod tablicą upamiętniającą ofiary bitwy pod Olszynką Grochowską. Po liturgii odbył się krótki koncert patriotyczny.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 26 lutego 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-02-25 18:34 Abp Hoser: przyczyną kryzysu Kościoła jest demoralizacja wszystkich jego warstw

Przyczyną obecnego kryzysu Kościoła jest demoralizacja wszystkich jego warstw - podkreślił abp Henryk Hoser zachęcając kapłanów do życia radami ewangelicznymi. Wielkopostny Dzień Pokutny dla duchowieństwa diecezji warszawsko-praskiej odbył się 25 lutego w konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na warszawskim Kamionku.

Przypominając o potrzebie wewnętrznego nawrócenia abp Hoser powiedział na początku nabożeństwa, że kondycja Kościoła zależy od kondycji kapłaństwa i życia konsekrowanego. Jak zaznaczył, „kryzys Kościoła zaczynają się zawsze od kryzysu obu z nich”.

Nawiązując do swoich osobistych doświadczeń biskup warszawsko-praski powiedział, że u podłoża kryzysu Kościoła na Zachodzie była „ewakuacja z Kościoła poczucia sacrum”, desakralizacja życia osobistego wiernych, odmowy udzielania sakramentu pokuty przez prezbiterów a co za tym idzie zamieranie sumień zarówno świeckich jak i duchownych. Skutkiem tego były w końcu masowe odejścia z kapłaństwa, życia zakonnego, a następnie odejścia wiernych z Kościoła – tłumaczył abp Hoser

W jego ocenie, „dzisiaj mamy drugi być może nawet poważniejszy kryzys, niż poprzedn a jest nim demoralizacja, która sięga wszystkich warstw Kościoła”.

Lekarstwem na ten kryzys, według papieża Benedykta XVI, jest wewnętrzne nawrócenie zwłaszcza kapłanów, które powinno wyrażać się w upodobnieniu do Chrystusa – przypomniał abp Hoser. Nawiązując jednocześnie do nauczania bł. Jana Pawła II arcybiskup zwrócił uwagę że „kapłan ma być świadkiem Tego, który żyje radykalizmem ewangelicznym w tych podstawowych wymiarach jakimi są czystość, ubóstwo i posłuszeństwo”.

Katechezę ascetyczną na temat nowej ewangelizacji w świecie postmodernistycznym wygłosił ks. dr Zenona Hanas SAC. W swoim wystąpieniu zwrócił on uwagę, że głoszenie Dobrej Nowiny wymaga najpierw wewnętrznej przemiany ewangelizatora. – „Nawrócone ludzkie serce sprawia, że inne ludzkie serca się nawracają. Wiara rodzi wiarę. Autentyczne świadectwo przemawia z największą mocą, bo świat potrzebuje dziś bardziej świadków niż nauczycieli ”– tłumaczył ks. Hanas.

A przywołując słowa jednej z uczestniczek internetowej dyskusji powiedział - Modlący się przed Najświętszym Sakramentem ksiądz jest bardziej skuteczny niż najpiękniejsza homilia. Rekolekcjonista zwrócił także uwagę na potrzebę ewangelizacji kultury.

W trakcie liturgii pokutnej kapłani mogli przystąpić
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 lutego 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-02-25 10:58 Młodzież diecezji warszawsko-praskiej powierzyła Bogu swoje osobiste krzyże

Wraz z Wielkim Postem rozpoczął się druga stacja przygotowań do uroczystości ofiarowania Młodzieży Diecezji Warszawsko-Praskiej Miłosierdziu Bożemu za pośrednictwem Św. Faustyny, które nastąpi 26 maja w Ostrówku. W piątek po Środzie Popielcowej w trakcie nabożeństwa drogi krzyżowej młodzi ludzie mieli możliwość powierzenia Bogu krzyża własnego życia.

Jak zauważył na antenie Radia Warszawa bp Marek Solarczyk, tajemnica Krzyża przypomina nam z jednej strony o miłości Boga, która otwiera się na każdego człowieka, a z drugiej pokazuje ludzką słabość, niewierność - to co nazywamy grzechem, który nie pozwala nam tej miłości dostrzec i przyjąć.

Zwracając uwagę że ludzie potrzebują pewnych znaków, które wyrażają ich wiarę biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej powiedział, że poprzez symboliczny gest wbicia gwoździa do drzewa krzyża młodzież mogła przybić do Niego także swoje życie. Jak zaznaczył bp Solarczyk, związanie swojego życia z krzyżem Jezusa Chrystusa nie oznaczać to od razu, że taki człowiek będzie doświadczał sytuacji niewygodnych, nieprzyjemnych, czy sprawiających ból. Poprzez ten gest młodzież miała okazję wyrazić swoje pragnienie bycia wierną Bogu podobnie jak Jezus.

„Chodzi o to abyśmy potrafili to co On im powierzył: dostrzec, rozwinąć i wykorzystać” – podkreślił hierarcha.

Odbywające się we wszystkich parafiach diecezji warszawsko-praskiej poszczególne etapy przygotowań do uroczystości w Ostrówku, wpisują się w program nowego roku pracy duszpasterskiej, który przebiegał pod hasłem – ‘Kościół Naszym Domem’.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 lutego 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-02-24 09:57 Bp Solarczyk: życia chrześcijańskiego nie można dzielić na sacrum i profanum

Życia chrześcijańskiego nie można dzielić na sacrum i profanum, ono ma być jednością - podkreślił bp Marek Solarczyk. Uroczystą Mszą pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji warszawsko-praskiej 23 lutego rozpoczęły się w Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej na warszawskim Witolinie rekolekcje wielkopostne dla członków Kościelnej Służby Porządkowej Totus Tuus.

Przypominając w homilii, że Wielki Post jest czasem przygotowania do Wigilii Paschalnej, w czasie której katolicy odnawiają przyrzeczenia chrzcielne bp Solarczyk zwrócił uwagę, iż nie można dzielić swojego życia na to, co stanowi sacrum i to co jest profanum. Jak zaznaczył, od czasu Jezusa Chrystusa te dwie drogi powinny się złączyć. - Mamy zrobić wszystko aby to, co jest naszą ludzką aktywnością, staraniem, zdolnością było przepełnione Bogiem, bo On zesłał swojego Syna jako Zbawiciela po to aby poprzez człowieczeństwo doprowadzić do przebóstwienia ludzką osobę - mówił biskup.

Podkreślając, że „moc Boga, która wyraziła się w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa jest drogą do naśladowania bp Solarczyk pytał uczestników rekolekcji o ich wierność Chrystusowi. – Czy będziesz w stanie kochać Boga niejednokrotnie za cenę zaparcia się siebie. Czy będziesz w stanie wytrwać przy Nim, kiedy inni będą Go odrzucali, kiedy trzeba będzie chodzić Jego drogami, a więc wziąć swój krzyż na podobieństwo Jego krzyża, krzyż wierności, uczciwości, wytrwałości i krzyż zaufania w Boże dzieło”.

Bp Solarczyk zwrócił także uwagę na znaczenie wspólnoty na drodze wiary. Trzydniowe Ćwiczenia Wielkopostne dla Kościelnej Służby Porządkowej Totus Tuus prowadzi w tym roku ks. Roman Sękalski. W rozważaniach pierwszego dnia rekolekcji zwrócił on uwagę na postawę czuwania.

Członkowie Kościelnej Służby Porządkowej uczestniczą we wszystkich większych uroczystościach kościelnych wspierając je przeważnie od strony logistycznej. W diecezji warszawsko-praskiej koordynują oni między innymi Praską Pielgrzymkę Rodzin na Jasną Górę. Obecnie do tej formacji religijnej przynależy ponad 700 mężczyzn.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 lutego 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-02-23 09:53 Abp Hoser: Wielki Post to czas burzenia dzielących nas murów

Wielki Post to czas burzenia dzielących nas murów i budowania zerwanych mostów - podkreślił abp Henryk Hoser. W Środę Popielcową bp warszawsko-praski przewodniczył Mszy św. w bazylice katedralnej pw. św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika.

Przypominając, że ostatecznym celem człowieka jest Bóg, abp Hoser podkreślił w homilii, że Wielki Postu jest czasem nawrócenia, czyli właściwego ukierunkowania swojego życia. – Tak wiele robimy, by zapewnić sobie koniec życia zmierzający do śmierci naszego ciała, ale co robimy aby zapewnić sobie życie wieczne? - pytał bp warszawsko-praski.

Zwracając uwagę, że nasz stosunek do siebie przekłada się na relacje z innymi ludźmi, abp Hoser zachęcał do stanięcia w całej prawdzie i realizmie przed Bogiem. Tłumaczył, że jest to droga do prawdziwego nawrócenia. - Spojrzenie na siebie ułatwi nam znaleźć drogę do drugiego człowieka, odnowić z nim relację, zbudować zerwane mosty i zburzyć dzielące nas mury – powiedział.

Zdaniem ordynariusza warszawsko-praskiego, odnowione spojrzenie na drugiego człowieka jest owocem postu i modlitwy, do których zachęca nas Kościół, zwłaszcza w czasie Wielkiego Postu. Przywołując słowa Jezusa, że "nie samym chlebem żyje człowiek", abp Hoser dodał, że modlitwa przypomina nam o naszej godności i powołaniu. Dlatego - jak zaznaczył - naszym głównym zadaniem nie jest napełnianie hipermarketów swoją osobowością, swoim czasem, zabieganiem i wydawaniem pieniędzy. Powinniśmy znaleźć się tam, gdzie odnajdujemy głęboki sens naszego życia.

Abp Hoser apelował także o odwagę przyznawania się do wiary, ale - jak dodał - bez zbędnej manifestacji. Zwracając uwagę na postawę muzułmanów, którzy potrafią rozłożyć swój dywanik i modlić się na lotniskach, stwierdził: "Szanujemy to, ale ciągle ukrywamy fakt, że jesteśmy chrześcijanami. Nie przyznajemy się do Jezusa Chrystusa w przestrzeni publicznej, a On powiedział: 'Kto się zaprze mnie przed ludźmi, tego ja się wyprę przed moim Ojcem w czasie Sądu Ostatecznego'".
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 23 lutego 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-02-11 18:12 Bp Solarczyk: chorzy i niepełnosprawni ratują świat

Tymi którzy naprawdę ratują nasz świat są chorzy, cierpiący, niepełnosprawni – powiedział bp Marek Solarczyk. Bp pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej odwiedził chorych w Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”, gdzie mieszkają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, sprzężonymi dysfunkcjami ruchu oraz chorobami somatycznymi.

Nawiązując do opisu cudu w Kanie Galilejskiej bp Solarczyk powiedział podczas Mszy św. – To wy jesteście tymi sługami, dzięki którym Jezus dokonał przemiany wody w wino. – „Może jesteście tymi, którzy niedomagają, którzy nie mogą tak jak inni spełniać swoich życiowych ról, ale jednocześnie swoim życiem, otwartością waszego serca na to, co Boże, co duchowe, co może dla wielu niezauważalne, jesteście tą wielką siłą i pomocą dla innych.

Dlatego jak zaznaczył – „dziś w ten Światowy Dzień Chorego chcemy dziękować Bogu za te duchowe dary, które od was otrzymujemy”. A polecając w modlitwie osoby opiekujące się chorymi i ich rodziny bp Solarczyk powiedział – „Niech Bóg da im potrzebne siły i mądrość, aby to, co jest pielęgnacją waszego życia przynosiło jak najlepsze owoce”.

Jak zaznacza ks. Andrzej Kowalski, duszpasterz osób niepełnosprawnych i wicedyrektor Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej - najważniejsze to z tymi osobami być, dzieląc z nimi swój czas. - Jako kapłan mam im przede wszystkim dać Jezusa, zwłaszcza w sakramencie Eucharystii. I jak wyznał – „Kiedy udzielam Komunii św. wśród tych, którzy są na wózkach i kogoś niechcący ominę, to swoim zachowaniem taka osoba zaraz domaga się obecności Chrystusa. Tym swoim wyczuleniem na sacrum przypomina mi o żywej obecności Boga, o tym, że tak naprawdę to Jezus działa, a nie ja.

Dom Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” powstał w 1970r. W placówce mieszka 170 podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym oraz lekkim.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 11 lutego 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-02-11 16:47 Abp Hoser: chorzy uczą nas prawdziwej mądrości

Chorzy uczą nas prawdziwej mądrości – powiedział abp Henryk Hoser. Z okazji Światowego Dnia Chorych bp warszawsko-praski odwiedził małych pacjentów w Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie przewodniczył uroczystej Mszy św.

Przypominając w homilii historię objawień Matki Bożej w Lourdes, abp Hoser powiedział, że Maryja jest Matką naszej radości i pocieszenia. Aby doświadczyć za jej przyczyną uzdrowienia nie trzeba jednak jechać do Francji - tłumaczył zwracając uwagę, że takim miejscem, gdzie Bóg nieustannie działa, jest np. Eucharystia. Zachęcał dzieci i ich rodziców do sięgnięcia po Słowo Boże. – „Jeżeli chcecie się pocieszyć w najtrudniejszej i najpowszechniejszej chorobie, jaką jest smutek to trzeba czytać Pismo Święte. Ono jest Księgą Pocieszenia” – powiedział.

Bp warszawsko-praski zwrócił także uwagę, że Jezus uzdrawiając człowieka leczy całą osobę - zarówno jej ciało jak i ducha, ponieważ one wzajemnie na siebie oddziałują.

Podkreślając znaczenie Obchodów Światowego Dnia Chorego abp Hoser powiedział, że osoby cierpiące uczą zdrowych odwagi, cierpliwości, wytrwałości i mądrości. - Wy, dzieci chore, jesteście bardzo mądre i ta mądrość, którą nabywacie, jest również nam dorosłym bardzo potrzebna, dlatego przychodzimy do was, aby się jej od was uczyć. Ale, jak dodał ordynariusz warszawsko-praski - mając świadomość, że choroba skazuje człowieka na samotność, przychodzimy również dlatego, żeby towarzyszyć wam w tym trudnym doświadczeniu.

O sytuacji dzieci w Haitii, po ubiegłorocznym trzęsieniu ziemi w tym kraju, opowiedział uczestnikom uroczystości Dyrektor Caritas Polska ks. Marian Subocz. Zachęcał on najmłodszych aby swoje cierpienia ofiarowywali za swoich rówieśników w tym kraju.

Po liturgii abp Henryk Hoser odwiedził najmłodszych pacjentów leżących na oddziałach.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 11 lutego 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-02-10 14:49 Warszawa: bp Solarczyk wśród chorych dzieci

Ofiarując Bogu wasze cierpienie możecie pomóc misjonarzom - powiedział dzieciom bp Marek Solarczyk.
Z okazji Światowego Dnia Chorego małych pacjentów Szpitala Dziecięcego im. prof. Bogdanowicza przy ul. Niekłańskiej w Warszawie odwiedził biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej.

W trakcie spotkania, jak co roku, prezes Fundacji Roula Follereau dr Kazimierz Szałata zachęcał dzieci pozostające w szpitalu do udziału w Misyjnym Apostolstwie Niepełnosprawnych i Chorych Dzieci. Jak zaznaczył – wystarczy tylko wybiera sobie misjonarza, za którego do końca pobytu w szpitalu będziemy się modlić, oraz zbierać informacje o kraju w którym pracuje.

Zachęcając dzieci do ofiarowania Bogu swojego cierpienia za innych bp Solarczyk opowiedział o pracy ks. Jacka Turka i ks. Jacka Pielaka w tworzącej się misji diecezji warszawsko-praskiej w Sierra Leone. - Każda choroba, cierpienie, patrząc tylko po ludzku jest wielką słabością, ale w wymiarze duchowym może być źródłem wielu łask dla was samych, dla waszych rodzin, tych którzy was otaczają, a nawet dla misjonarzy pracujących na innym kontynencie – tłumaczył.

A zwracając uwagę na rodziców towarzyszących małym pacjentom w tym trudnym doświadczeniu powiedział - życzymy wam wytrwałości, nadziei i siły na ten czas choroby.
Z programem artystycznym dla dzieci wystąpił także zaprzyjaźniony zespół muzyczny Roberta Smoderka KLEZMERSI. Mali pacjenci otrzymali również upominki.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 10 lutego 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-02-09 17:13 Abp Hoser: chorzy i cierpiący są skarbem Kościoła

Chorzy i cierpiący są skarbem Kościoła - podkreślił abp Henryk Hoser 9 lutego. Biskup warszawsko-praski odwiedził Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami” na Białołęce, gdzie przewodniczył uroczystej Mszy św. i udzielił osobom starszym sakramentu namaszczenia chorych.

Zwracając uwagę, że choroba jest dla człowieka trudnym doświadczeniem i by je przejść każdy potrzebuje przewodnika, abp Hoser zachęcał pensjonariuszy do powierzenia się Jezusowi Chrystusowi, który doskonale zna ludzkie cierpienie, ponieważ sam przez nie przeszedł. – W sakramencie namaszczenia chorych Bóg przynosi człowiekowi łaskę umocnieniu w walce z cierpieniem, z trudnościami oraz siłę w samotności – tłumaczył arcybiskup.

Wskazując na przykład postawy Jezusa Chrystusa w czasie Jego męki i śmierci na krzyżu, bp warszawsko-praski zachęcał pensjonariuszy, aby ofiarowywali swoje trudne doświadczenia za innych. Jak zaznaczył – „skarb chorych polega nam tym, że swoim cierpieniem leczą świat. To właśnie z jego głębokości wydobywa się nasze wołanie do Boga, które „jest najczystszą modlitwą, idącą prosto do Bożego Serca”. – „O tej modlitwie nigdy nie zapominajmy” – apelował.

- Dom, w którym żyjecie nie jest gdzieś na marginesie życia – podkreślił biskup warszawsko-praski. - Tu życie jest prawdziwe, pulsujące. Nie ma w nim nic ze sztuczności, z reklamy, nie ma nic z tego sztafażu, który jest nam ciągle narzucany. W tym miejscu weryfikuje się wartość każdego człowieka. Tu się dokonuje także uszlachetnienie ludzkiego cierpienia.

Abp Hoser zachęcał pensjonariuszy, aby otwierali się na potrzeby i cierpienia tych, którzy są wokół nich – być może oni potrzebują więcej.

W Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami” przebywa 80 pensjonariuszy w podeszłym wieku. Mogą oni korzystać z terapii zajęciowej, muzykoterapii, zajęć usprawniających ruchowo. Mieszkańcy ośrodka utworzyli także zespół muzyczny, z którym wyjeżdżają na konkursy, przeglądy, a nawet dają występy w innych placówkach. Opiekę duchową nad pensjonariuszami sprawuje naczelny kapelan więziennictwa w Polsce i wiceprezydent Międzynarodowej Komisji Katolickiego Duszpasterstwa Więziennego ks. Paweł Wojtas.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 09 lutego 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-02-08 17:15 Warszawa: bp Solarczyk wśród chorych

Jesteście ważni i potrzebni - światu, Kościołowi, nam wszystkim – powiedział bp Marek Solarczyk zwracając się do osób starszych i cierpiących. Z okazji zbliżającego się Dnia Chorego bp pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej odwiedził Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ulicy Mehoffera na Tarchominie, gdzie przewodniczył Mszy św. podczas której indywidualnie pobłogosławił pacjentów.

Przypominając o godności ludzkiego życia bp Solarczyk podkreślił w homilii – nasza wartość nie kończy się z naszą niedołężnością, nie kończy się z brakiem większej aktywności. Może właśnie wtedy przemawia ona do współczesnego świata jeszcze mocniej, choć w zupełnie inny sposób.

Bp pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej zachęcał osoby starsze, chore i cierpiące do dziękczynienia Bogu za dar tych, którzy się nimi opiekują. - Jak ważne jest abyśmy potrafili może naszym gestem, uściśnięciem dłoni, życzliwością w oczach wyrazić im wdzięczność za to co potrafią nam okazać niejednokrotnie nawet nie zastanawiając się jak wielkie dzieło czynią – powiedział.

Światowy Dzień Chorego przypomina nam także znaczenie ludzkiej solidarności – zwrócił uwagę bp Solarczyk. – „Jestem przekonany, że zarówno w moim życiu od niedawana biskupa jak i w życiu każdego z kapłanów tej diecezji wasza modlitwa, wasze cierpienie, życzliwość, które powierzacie Panu Bogu są tym niesamowitym darem, który sprawia, że my idziemy z tą wielką Bożą Mocą w to co współczesny świat nam wokół daje”. Dlatego, jak dodał – chcę podziękować dzisiaj wszystkim osobom starszym, chorym za to ich duchowe wsparcie.

W Zakładzie przy Mehoffera opieką objętych jest około 400 pacjentów. 80 proc. tej grupy stanowią osoby powyżej 65. roku życia. Reszta chorych to ludzie po wypadkach lub z udarami mózgu czy zawałami.
Jest to największa tego typu placówka nie tylko na terenie Mazowsza ale i całej Polski.
mag / Waszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 08 lutego 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-02-07 16:59 Abp Hoser przed Światowym Dniem Chorych: choroba uczy nas życia

Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Chorych abp Henryk Hoser odwiedził Instytut Kardiologii w Warszawie-Aninie, gdzie przewodniczył Mszy św. i spotkał się z chorymi. W homilii bp warszawsko-praski zachęcał pacjentów szpitala i personel medyczny do dostrzeżenia wartości cierpienia w całym jego bogactwie.

Zwracając uwagę na symbiozę istniejącą pomiędzy światem osób chorych i tych, którzy troszczą się o nich abp Hoser podkreślił, że jedni drugim są potrzebni. Stąd też, jak zaznaczył – obok wymiany usług, musi zachodzić także wymiana modlitwy. – Dobrze jest gdy lekarz poleca Bogu swoich pacjentów, bo nie jest on wszechmocny, jest w pewnym sensie tylko narzędziem w ręku Stwórcy. Ale z drugiej strony - tłumaczył arcybiskup - obowiązkiem chorych jest wstawiać się za swoich lekarzy, pielęgniarki, czy wszystkich tych, którzy im usługują, aby w każdym cierpiącym potrafili dostrzec zupełnie niepowtarzalnego człowieka. – „Nie ma dwóch jednakowych chorób, nie ma dwóch jednakowych chorych, każdy choruje inaczej” – zauważył abp Hoser.

Bp warszawsko-praski zachęcał także do korzystania z sakramentów, które jak przypomniał są momentami spotkania z Jezusem. – On leczył ludzi w sposób całkowity, leczył ich duszę i ich ciało, ponieważ człowiek stanowi psychofizyczną jedność – przypomniał.

- Choroba jest ważną nauczycielką życia, moje medyczne doświadczenie pokazuje, że dzieci zwłaszcza te ciężko i długo cierpiące niezwykle szybko dojrzewają. A nawet są często bardziej dojrzałe niż ich rodzice – mówił arcybiskup.

- Musimy dostrzec w cierpieniu jego autentyczną wartość, ponieważ przez to cierpienie przeszedł sam Jezus Chrystus – zaznaczył abp Hoser. A zwracając uwagę, że jego wielkość jest zawsze pochodną ludzkiej świadomości podkreślił - świadomość Boga-Człowieka była największa na świecie, w związku z tym Jego cierpienie było nieporównywalne z jakimkolwiek innym.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 07 lutego 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-02-06 10:42 Otwarto "Parafialne Centrum Pomocy Rodzinie" – pierwsze w diecezji warszawsko-praskiej

Pierwsze w diecezji warszawsko-praskiej Parafialne Centrum Pomocy Rodzinie otwarto w parafii Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników na Grochowie. Głównym zadaniem Centrum będzie formacja narzeczonych i małżonków w dziedzinie katolickiej nauki o małżeństwie, prokreacji i rodzinie a także pomoc w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Wkrótce mają powstać w w diecezji kolejne podobne placówki.

Parafialne Centrum Pomocy Rodzinie, które swoim działaniem ma objąć cały dekanat grochowski powstało w inicjatywy ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej abp. Henryka Hosera we współpracy z diecezjalnym Duszpasterstwem Rodzin. Uroczystego poświęcenia ośrodka dokonał 5 lutego bp Marek Solarczyk.

Nawiązując do dokumentu bł. Jana Pawła II Familiaris Consortio biskup przypomniał w homilii cztery podstawowe zadania rodziny: tworzenie wspólnoty osób, służba życiu, udział w rozwoju społeczeństwa oraz w życiu i posłannictwie Kościoła.

"Jezus zwraca się prosząc abyśmy byli narzędziem Jego działania - Jego oczami, dłońmi, Jego sercem w tym wszystkim co będzie realizowane w życiu tego kogo On kocha" - powiedział bp Solarczyk tłumacząc, że na tej drodze Bóg nie zostawia ludzi samych lecz udziela im łaski sakramentu.

Mówiąc o odpowiedzialności rodziców hierarcha podkreślił także, że oni są pierwszym po Bogu fundamentem ludzkiej egzystencji, bo uczestniczą w Jego dziele stwarzania. "Od nich zależy w dużym stopniu jak będzie wyglądało życie ich dziecka, czy przekażą mu miłość i zaufanie do życia i świata, czy odwrotnie" - podkreślił biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej.

Głównym zadaniem Parafialnego Centrum Pomocy Rodzinie jest szeroko pojęta formacja narzeczonych, bądź będąc już w małżeństwie borykają się z różnego rodzaju trudnościami we wzajemnych relacjach. W trakcie spotkań z doradcą życia rodzinnego będzie można wzbogacić wiedzę na temat nauczania Kościoła o miłości i prokreacji a także lepiej zrozumieć swoją seksualność.

Przygotowanie profesjonalnej kadry do tego typu pracy trwało w ramach duszpasterstwa rodzin diecezji warszawsko-praskiej dwa lata.

Otwarte w parafii Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników 'Centrum' swoim oddziaływaniem ma objąć dekanat grochowski. Kolejne tego typu placówki na terenie diecezji powstaną już w najbliższych miesiącach.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 06 lutego 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-02-05 16:27 Sanktuarium na warszawskim Gocławiu otrzymało relikwie bł. Jana Pawła II

Sanktuarium Św. Ojca Pio na warszawskim Gocławiu otrzymało relikwie bł. Jan Pawła II. Ich instalacji dokonał w czasie uroczystej Mszy św. 5 lutego bp pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej bp Marek Solarczyk.

Przywołując w homilii słowa błogosławionego papieża, że człowiek nie może żyć bez miłości, biskup zachęcał do otwarcia się na Boże działanie.

- Na ile my w tym wszystkim, czego poszukujemy w naszym życiu, czy co robimy, potrafimy być ludźmi, którzy chcą być dla innych dotknięciem miłości Boga? Czy w mojej religijności chodzi mi o to, abym dotknął Boga? – pytał bp Solarczyk.

Biskup tłumaczył, że relikwie bł. Jana Pawła II mają wiernym przypominać o nim samym, jego nauce i drodze do świętości. Ma inspirować do tego, by samemu dążyć o Boga.

Relikwie bł. JP2 zostały złożona w bocznej kaplicy Sanktuarium Św. Ojca Pio.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 05 lutego 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
Strony: początek 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT