Znaleziono depesz: 2531
2012-01-05 09:49 Abp Hoser: rodzina jest siłą człowieka

Rodzina pozwala przeżyć człowiekowi najgorsze momenty w życiu – zaznaczył abp Henryk Hoser. Uroczysta Msza św. w sali kurialnej rozpoczęła świąteczne spotkanie Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Warszawsko-Praskiej z pasterzem diecezji.

Nawiązując do nauczania bł. Jana Pawła II abp Hoser zwrócił w homilii uwagę, że poznajemy człowieka kontemplując Chrystusa oraz analizując ludzkie zachowanie.
Jak zaznaczył - głębia ludzkiego serca wyraża się poprzez jego czyny. Jest to swoiste okno do jego wnętrza. Ale aby do końca zrozumieć jego godność i powołanie potrzeba wpatrywać się w Jezusa, w Jego czyny, słowa, działanie, ponieważ On jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem.
Nawiązując do słów św. Jana Apostoła abp Hoser zachęcał do wejścia w głęboką osobistą relację z Bogiem. - On mieszka w ludzkiej biedzie - tej materialnej i tej duchowej, ponieważ chce być blisko tych, którzy Jego obecności potrzebują.I jak dodał: Z tego kontaktu musi wyniknąć nasza przemiana, podobnie jak Szymon dzięki obecności Mistrza stał się Piotrem, czyli Skałą.

Składając świąteczne życzenia abp Hoser zachęcał doradców do odkrywania prawdziwej wartości rodziny. - Państwo nas opuści, instytucje charytatywne nas opuszczą, ale jeżeli rodzina nas nie opuści, bo stanowimy z nią jedno, wówczas możemy przeżyć wszystko - podkreślił arcybiskup.

Na terenie diecezji warszawsko-praskiej jest siedemdziesięciu pięciu czynnie działających doradców życia rodzinnego, w tym kilkanaście par małżeńskich.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 05 stycznia 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-01-01 17:19 Abp Hoser: wprowadzajmy pokój w swoich środowiskach

Do wprowadzania pokoju w środowiskach, w których żyjemy zachęca abp Henryk Hoser. Biskup warszawsko-praski sprawował Msze św. 1 stycznia w konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na warszawskim Kamionku.

Nawiązując do orędzia papieża Benedykta XVI na obchodzony dziś 45. Światowy Dzień Pokoju, arcybiskup przypomniał, że jedynym gwarantem pokoju jest Bóg. Zachęcał też wiernych, aby byli ludźmi wprowadzającymi pokój w środowiskach, w których żyją. A drogą do tego jest wzajemne przebaczenie oraz wyjaśnianie sobie powstających nieporozumień. - W przeciwnym wypadku narastające konflikty stają się coraz bardziej bolesne i zakorzeniają się w naszym życiu – mówił abp Hoser.

Biskup warszawsko-praski nawiązał też do rodziny i jej podstawowego zadania - wychowywania nowego pokolenia. - Nie wystarczy przekazać życie, ale trzeba jeszcze dziecko wychować – podkreślił abp Hoser. - W rodzinie dziecko uczy się wartości ludzkich i chrześcijańskich, które umożliwiają konstruktywne i pokojowe współżycie. W rodzinie uczy się solidarności między pokoleniowej, poszanowania zasad, przebaczania drugiemu - przypominał abp Hoser, cytując słowa orędzia Ojca Świętego.

Odwołując się do obaw, jakie towarzyszą Polakom co do roku 2012, arcybiskup zachęcał do zawierzenia przyszłości Bogu, który jest Panem historii.

W uroczystej Mszy św. 8 par odnowiło swoje małżeńskie przyrzeczenia. Najstarsza z nich świętowała 57 lat wspólnego życia.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 01 stycznia 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-12-31 17:52 Abp Hoser podsumowując rok 2011: żywotność Kościoła w Polsce jest duża

Kościół nadal jest dla większości Polaków światłem i nadzieją – powiedział abp Henryk Hoser podsumowując rok 2011. Biskup warszawsko-praski zwraca uwagę na spadek praktyk religijnych w aglomeracjach miejskich i odpływ młodych z Kościoła, ale też na kolejki do konfesjonałów oraz udział dzieci w nabożeństwach adwentowych. Wskazuje też na zadania, jakie stoją przed Kościołem w przyszłości.

Zdaniem bp. warszawsko-praskiego, w ostatnich dwunastu miesiącach przeżyliśmy wszystkie tajemnice różańcowe. Przypominając, że prawie 90 proc. Polaków jest ochrzczonych abp Hoser wrócił uwagę, że ich formalna przynależność do Kościoła katolickiego nie przekłada się na stanowisko ideowo-moralne. Najlepszym przykładem pogłębiającego się zjawiska różnicowania się postaw był wynik ostatnich wyborów parlamentarnych.

Jednak, zdaniem abp Hosera, mimo obserwowanego w ostatnich latach spadku praktyk religijnych zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich oraz mniejszej liczby osób podejmujących drogę życia kapłańskiego czy zakonnego, żywotność Kościoła w Polsce jest duża. – Można ją zmierzyć np. kolejkami do konfesjonałów, czy chociażby liczbą dzieci, które przychodzą w czasie Adwentu na roraty - podkreślił ordynariusz warszawsko-praski. I jak dodał - wyrazem odnowy Kościoła jest także nieustannie powiększając się grupa ludzi wykształconych, świadomych swojej wiary, którzy angażują się w życie wspólnot parafialnych.

Nawiązując do ostatnich Światowych Dni Młodzieży w Madrycie abp Hoser podkreślił, że dziś ogromnym wyzwaniem dla Kościoła są młodzi ludzie, którzy po otrzymaniu sakramentu bierzmowania bardzo często znikają z parafii. - Obserwowana wśród nich zmian pokoleniowa odsłania nam indywidualistów, którzy, wychowani na nowoczesnych technologiach, nie odnajdują się w grupie – zauważył bp warszawsko-praski. Jego zdaniem, jedną z propozycji zaangażowania i formowania młodego pokolenia może być dziś wolontariat. – „Szkolne koła Caritas są doskonałą szkołą socjalizacji młodzieży, która wykorzystuje swój wolny czas w sposób pożyteczny. Zaangażowanie na tym polu pozwala jej odkryć ludzką biedę, potrzeby, samotność, często także ludzkie tragedie, przez co może dużo szybciej dojrzeć”- podkreślił abp Hoser.

Z myślą o młodzieży szukającej swojego miejsca w świecie i w kościele, w diecezji warszawsko-praskiej powstał "Dom św. Faustyny" w Ostrówku. – W tym miejscu - jak przypomniał abp Hoser - Helena Kowalska pracowała przez rok na swój zakonny posag. W uroczystości poświęcenia obiektu, które miało miejsce we wrześniu minionego roku uczestniczył Przewodniczący Papieskiej Rady Cor Unum kardynał Robert Sarach.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 31 grudnia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-12-30 10:08 Bp Solarczyk: niech poprzez waszą służbę ludzie doświadczają miłości Boga

Niech poprzez waszą służbę inni doświadczą miłości Boga – życzył strażakom bp Marek Solarczyk. Tradycyjnie w czasie oktawy świąt Narodzenia Pańskiego strażacy z terenu Mazowsza zjechali do stolicy aby przełamać się opłatkiem i wspólnie wysłuchać koncertu kolęd.

Przypominając zawołanie „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” bp Solarczyk podkreślił, że w tych słowach wypełnia się cała Tajemnica Świąt Bożego Narodzenia. - Człowiek potrzebuje doświadczyć tego co nadprzyrodzone aby we właściwej perspektywie dostrzec powierzone mu dobro obecne w nim samym jak i otaczających go osobach - powiedział hierarcha. Pan Bóg chce objawiać swoją chwałę, swoją tajemnicę miłości do człowieka - Przez Syna Bożego, ale także i przez nasze życie, takie jakiego doświadczamy, przeżywamy i wychodzimy z nim do innych.

- Niech więc poprzez waszą ofiarną służbę potrzebujący ludzie doświadczą tajemnicy Bożego Narodzenia. Kiedy staniecie obok drugiego człowieka, aby mu pomóc, czy wesprzeć. Będziecie może jedyną osobą, która wówczas pochyli się nad potrzebującym - życzył strażakom bp Solarczyk.

- Mijający rok był dla strażaków z Mazowsza równie trudny jak lata ubiegłe - podkreślił Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Wiesław Leśniakiewicz. Zwrócił on przy tym uwagę, że mimo iż w 2011 roku było mniej kataklizmów żywiołowych to jednak zginęło więcej ludzie. Główną przyczyną był brak rozwagi oraz nieumiejętne obchodzenie się ze sprzętem grzewczym. Apelował on więc o rozsądek i roztropność.

Świąteczne spotkanie opłatkowe mazowieckich strażaków uświetnił koncert kolęd.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 30 grudnia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-12-29 16:35 Radość w Radości, czyli Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego

W Zespole Szkół Zawodowych w Warszawie-Radości zakończył się 29 grudnia XXI Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego, zorganizowany przez ks. prałata Mirosława Mikulskiego, słynnego kapelana sportowców. W imprezie, która odbyła się w budynku Zespołu Szkół Zawodowych, wzięło udział blisko pół setki dzieci z 37 miejscowości z całej Polski oraz z Litwy i Białorusi.

Rewelacją turnieju była 11-letnia Margarita Bautuszitie z Kowna, trzecia zawodniczka Europy w swojej kategorii wiekowej, która bez trudu wygrywała ze starszymi koleżankami.

Rywalizacja toczyła się na 50 stołach pingpongowych. Tylu samo było sędziów-woluntariuszy, którzy specjalnie wzięli urlopy, aby oceniać rywalizację młodych sportowców.

Nie zawiedli także sponsorzy, wśród których znalazł się Totalizator Sportowy. Dzięki temu każdy z uczestników wyjechał z wartościową pamiątką. „Szef się pomodli i zaraz nowy sponsor się znajdzie” – żartują panie z biura organizacyjnego.

W przygotowanie turnieju zaangażowało się kilkunastu byłych parafian ks. Mikulskiego. Oprócz tego wiele rodzin przyjęło gości z zagranicy. „Czekali do 3.00 w nocy na przyjazd autokarów z dziećmi i nikt nie narzekał” – chwali swoje byłe „owieczki” ks. Prałat.

Impreza rządzi się swoją filozofią. „Celem nie jest mistrzostwo, lecz zabawa. Nie ma tak, że przegrany odpada i obserwuje rywalizację kolegów. On gra dalej” – tłumaczy ks. Mikulski.

Zdaniem kapelana sportowców turniej służy zbliżeniu dzieci polskich z ich zagranicznymi rówieśnikami zza wschodniej granicy. „Nawiązują się znajomości i przyjaźnie. Dzieci litewskie i białoruskie przekonują się, że Polacy nie żywią wobec ich rodaków wrogości” – dowodzi ks. Mikulski. Ekipy zagraniczne dostają pamiątkowe puchary. Któregoś roku autokar z dziećmi stał na białoruskiej granicy. Dzieci wyjęły z bagażu puchar. „A, toście wygrali z Polakami. To jedźcie, jedźcie” – powiedzieli białoruscy pogranicznicy i puścili autokar bez kolejki.

W kuluarach imprezy przypomina się zdanie znakomitego dziennikarza sportowego, śp. Wojciecha Zielińskiego, który powiedział, że ks. Mikulski robi więcej dla zbliżenia polsko-białoruskiego niż nasz MSZ.

„Chcę, przede wszystkim, aby dzieci miały radość. Pragnę też dać przykład innym księżom, żeby organizowali dzieciom czas na zajęcia sportowe. Chcę też teraz, kiedy Kościół jest atakowany, pokazać, że daje on coś pożytecznego społeczeństwu” – ujawnia swoje intencje kapelan.

Blisko 75-letni ks. prałat Mikulski znalazł swego następcę, który w przyszłości wspomoże go w organizacji zawodów. Podczas ceremonii zamknięcia turnieju przekazał symbolicznie rakietkę do ping-ponga ks. Jakubowi Bielińskiemu, wikariuszowi parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Otwocku-Ługach.

Nie zamierza jednak odpoczywać. Już 30 stycznia ks. Mikulski organizuje halowy turniej piłki nożnej dla chłopców w hali warszawskiej AWF.
gp / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 29 grudnia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-12-29 16:05 Duszpasterz sportowców: kibice to wartościowi ludzie

Kibice to wartościowi ludzie - uważa ks. Hubert Walczyk. Został on mianowany dekretem abp. Henryka Hosera duszpasterzem sportu w diecezji warszawsko-praskiej. Jego głównym zadaniem będzie koordynacja działań związanych z przygotowaniami do zbliżających się mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, które będą się odbywały między innymi na Stadionie Narodowym.

Wszelkie działania związane z Euro 2012 będą podejmowane we współpracy z krajowym duszpasterzem sportowców ks. Edwardem Pleniem. Na razie wiadomo jedynie, że ks. Hubert Walczyk będzie kapelanem kaplicy na Stadionie Narodowym. Zwracając uwagę na jej wielowyznaniowy charakter wyraził on nadzieję, że będzie ona wykorzystywana przez wiernych innych Kościołów, których wyznawcy przyjadą do Warszawy na rozgrywki.

Zdaniem nowego diecezjalnego duszpasterza sportu, wbrew powszechnym stereotypom, większość kibiców to naprawdę wartościowi ludzie. – Obok poczucia patriotyzmu cenią oni sobie także wartości uniwersalne, takie jak np. honor. Myślę, że także Bóg jest dla nich Kimś ważnym, chociaż obserwując ich zachowania nie zawsze możemy to zauważyć – podkreślił ks. Walczyk. Zaznaczył jednak, że to, co pokazują media jest jedynie pewnym wycinkiem dużo szerszej rzeczywistości. Wielu z kibiców to porządni, wartościowi ludzie.


Odwołując się do powiedzenia: „W zdrowym ciele zdrowy duch” ks. Walczyk powiedział, że uprawianie sportu nie jest zarezerwowane tylko dla wyczynowców. - Życie człowieka powinno być spójne, a zatem obok zaangażowania w Kościele jest w nim także miejsce na atrakcje związane np. ze sportem. Pan Bóg nie musi być z niego wyłączony. Ponadto, jak dodał, „jeżeli człowiek poprzez sport zmaga się ze sobą, ze swoimi słabościami, to hartuje to też jego ducha”.

Wszelkie działania sportowe młodych ludzi będą powstawały we współpracy z duszpasterstwem młodzieży diecezji warszawsko-praskiej – zapewnia ks. Walczyk. Jego zdaniem jest szansa, że powstanie również specjalna drużyna złożona z księży. - Wielu kapłanów gra w piłkę nożną i siatkową, może zatem uda się zorganizować dla nich jakieś zawody – wyraża nadzieję duszpasterz sportu.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 29 grudnia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-12-28 15:19 Niemal pół tysiąca dzieci bierze udział w turnieju tenisa stołowego w Radości

Niemal pół tysiąca dzieci z całej Polski oraz zza wschodniej granicy przyjechało do Radości pod Warszawą, by wziąć udział w 21. Międzynarodowym Turnieju Tenisa Stołowego. Inicjatorem przedsięwzięcia jest emerytowany proboszcz, duszpasterz sportowców, ks. prałat Mirosław Mikulski.

Dzieci - urodzone w latach 1996-2000 i młodsze - rozgrywają mecze na 50 stołach rozstawionych w zespole szkół w Radości. Sportowym pojedynkom przygląda się 50 sędziów, z dziećmi przyjechało ok. 50 opiekunów – księży, zakonnic i rodziców, którzy zastępują kapłanów w czasie kolędy. – Jest u nas blisko 600 osób – mówi w rozmowie z KAI ks. Mikulski. Zaznacza, że choć turniej cieszy się popularnością od lat, w tym roku jest rekordowa liczba uczestników. – Co ciekawe, są to uczestnicy z Białorusi, Litwy i z dalszych zakątków Polski, Warszawa i jej okolice jakby zignorowały tę imprezę – dodaje.

Dzieci i ich opiekunowie nocują w domach mieszkańców Radości i okolic, turniej trwa bowiem dwa dni. – Dziś każdy gra z każdym w swojej grupie wiekowej i według płci, jutro będą rozgrywki finałowe. Nikt nie odpada na żadnym etapie, liczy się dla nas zabawa i sportowa rywalizacja, każdy zostanie nagrodzony za udział, choć oczywiście wyłonimy też zwycięzców poszczególnych grup – zapewnia ksiądz.

Dzieci – w tym roku jest ich 485 – pochodzą z klubów parafialnych. – Idea turnieju polega na tym, by przywrócić dzieciom, które czasem mają za sobą różne smutne wydarzenia, radość, by zażyły trochę rozrywki i ruchu – podkreśla ks. Mikulski.

Jak co roku turniej otworzył Tadeusz Drozda, znany satyryk i konferansjer.
im / Radość
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 28 grudnia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-12-26 16:31 Abp Hoser: wolność bez odpowiedzialności jest antytezą miłości

Wolność bez odpowiedzialności jest antytezą miłości – podkreślił abp Henryk Hoser. Biskup warszawsko-praski przewodniczył 26 grudnia Mszy św. w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika, podczas której 25 par świętowało swoje jubileusze małżeńskie.

Składając współmałżonkom wyrazy uznania za ich wierność złożonym przyrzeczeniom, abp Hoser powiedział, że szczęście życia małżeńskiego i rodzinnego jest zawsze dostępne, jeśli wzajemna relacja budowana jest w oparciu o samego Boga, który jak pokazuje nam historia, jest wierny swojemu przymierzu z człowiekiem. Dlatego, jak zaznaczył ordynariusz warszawsko-praski, sakrament małżeństwa wprowadza nas na drogę trwania i nierozerwalności, której gwarantem jest Stwórca.

- Prawdziwa, dojrzała miłość małżeńska jest zdolnością dawania z siebie drugiemu. Akceptuje się wzajemną różnorodność, która wynika z odmienności istniejących między mężczyzną a kobietą; odmienność charakterów, osobowości oraz różnych tradycji rodzin, z których oboje małżonkowie pochodzą – zauważył abp Hoser. Jak dodał, dopiero ta komplementarność jest szansą, która tworzy rzeczywistość małżeńską i rodzicielską. Dziecko, które z tej miłości wyrasta, powinno widzieć jak ojciec i matka się dopełniają - tłumaczył.

Brak przykładu i współczesna kultura sprawia, że coraz więcej młodych osób obawia się trwałych relacji – zauważył abp Hoser.

Nawiązując do listu Jana Pawła do rodzin, biskup warszawsko-praski zwrócił uwagę, że zagrożenia miłości są równocześnie zagrożeniami cywilizacji. - Egoizm nie tylko jednostki, ale także egoizm we dwoje oraz w szerszym zakresie egoizm społeczny jest zagrożeniem miłości i całego życia społeczno-politycznego - powiedział abp Hoser.

- Coraz częściej głoszona dziś "wolna miłość", oparta na tzw. "prawdziwym uczuciu", zdaniem papieża nie ma nic wspólnego z prawdziwą miłością, która zawsze jest odpowiedzialna – przypomniał ordynariusz warszawsko-praski. - Cenę najczęściej obok współmałżonka płacą dzieci, dla których rozwód jest katastrofą większą niż trzęsienie ziemi czy powódź, bo są skazane na faktyczne sieroctwo – zauważył abp Hoser.

W trakcie Mszy św. swoje małżeńskie przyrzeczenia odnowiło 25 par. Najstarsza z nich świętowała 55 lat wspólnego życia.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 26 grudnia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-12-25 09:08 Abp Hoser: czy to Boże Narodzenie coś zmieni w naszym życiu?

Czy to Boże Narodzenie coś zmieni w naszym życiu? - pytał abp Henryk Hoser podczas Pasterki. Uroczystą Eucharystię w noc Narodzenia Pańskiego biskup warszawsko praski sprawował w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Otwocku- Świdrze.

Podkreślając w homilii że Boże Narodzenie jest świętem światła i prawdziwej radości abp Hoser zwrócił uwagę, że przychodzący Chrystus może rozświetlić naszą wewnętrzną ciemność, w postaci smutku, zgorzknienia czy osamotnienia.- On może również uciszyć wszelkie nasze lęki i obawy, nie pozwalające nam normalnie żyć – przekonywał biskup warszawsko-praski.

Nawiązując do tekstu polskich kolęd abp Hoser zaznaczył, że gdy rodzi się Bóg - truchleje moc zła, moc wszystkiego tego, co jest przeciwne Chrystusowi. I jak dodał - jednocześnie ten Mocny Bóg, Emmanuel, Książę Pokoju, Odwieczny Ojciec przychodząc w postaci niemowlęcia; jest obnażony, bezbronny i dostępny dla każdego. On nie wstydzi się ludzkiej biedy i słabości - zauważył ordynariusz warszawsko-praski.

- Tak wielka miłość Boga do człowieka domaga się naszej odpowiedzi - zwrócił uwagę abp Hoser apelując: "Nie bądźmy niewdzięcznikami". - Niech tradycyjna obrzędowość, której wyrazem jest choinka i karp nie przysłonią prawdziwej tajemnicy świąt Narodzenia Pańskiego – apelował.
mag / Otwock-Świder
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 grudnia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-12-22 14:21 Kard. Nycz i abp Hoser odwiedzili księży seniorów

Już tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia kard. Kazimierz Nycz i abp Henryk Hoser odwiedzili starszych współbraci w kapłaństwie, aby wspólnie z nimi połamać się opłatkiem i zasiąść do wieczerzy wigilijnej. Spotkanie miało miejsce 21 grudnia w Domu Księży Emerytów w Otwocku.

Odwołując się do słów papieża Benedykta XVI – dyrektor Domu Księży Emerytów ks. Robert Wyszomirski życzył wszystkim zgromadzonym, aby święta Narodzenia Pańskiego były okazją doświadczenia na nowo miłości samego Boga. Dzięki niej „żyjąc tam gdzie Pan nas postawił, będziemy mogli poczuć się jak u siebie, jak w domu”.

Przypominając, że każdy jest wspaniałą księgą zapisaną Bożym palcem abp Hoser zachęcał kapłanów do wdzięczności Boga za lata owocnej pracy duszpasterskiej. Jak zaznaczył – „w tej księdze zapisane są wszystkie dobre słowa, z których składało się wasze życie, dlatego Wigilia powinna być dla was wielkim aktem dziękczynienia”.

Abp Hoser zapraszał także kapłanów do spojrzenia z nadzieją na nadchodzący rok. Jak podkreślił - mimo czekających nas trudności, możemy czuć się bezpieczni, ponieważ nie jesteśmy sami. Narodzony w Betlejem Bóg jest z nami i nigdy nas nie opuści.

Abp Hoser podziękował także księżom za ich modlitwę. – „Jest to strumień Bożych łask tak potrzebny nam w dzisiejszej pracy duszpasterskiej i nowej ewangelizacji” – zauważył biskup warszawsko-praski.

W Domu Księży Emerytów mieszka 39 kapłanów.
mag / Otwock
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 grudnia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-12-21 21:16 Warszawa-Praga: Msza za śp. ks. prof. Piotra Niteckiego

W sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej na warszawskim Kamionku odprawiona została 21 grudnia msza za śp. tragicznie zmarłego ks. prof. Piotra Niteckiego, kapłana archidiecezji wrocławskiej, wybitnego znawcę społecznej nauki Kościoła, redaktora, autora książek i duszpasterza akademickiego.

W parafii kamionkowskiej Piotr Nitecki spędził większość swojego życia, służąc przy ołtarzu najpierw jako ministrant,a następnie lektor.

Mszy św. przewodniczył o. dr. Gabriel Bartoszewski, z którym ks. prof. Nitecki współpracował przy procesie beatyfikacyjnym kard. Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski. Koncelebrowali przyjaciele Zmarłego, byli duszpasterze parafii na Kamionku: ks. prof. Jerzy Lewandowski, ks. prał. Witold Jaworski i ks. prał. Hieronim Średnicki.

Wśród świeckich przyjaciół był znany działacz katolicki, dr Janusz Zabłocki, z którym Piotr Nitecki jako redaktor współpracował w Ośrodku Dokumentacji i Studiów Społecznych (OdiSS).

Rysując sylwetkę Zmarłego ks. prof. Jerzy Lewandowski nawiązał do dramatycznego epizodu w życiu ks. Niteckiego, kiedy to – na podstawie fałszywego donosu – został usunięty z seminarium warszawskiego przez ówczesnego rektora.

„Tym, którzy robili wszystko, by go zniesławić, pomniejszyć, niech Bóg udzieli przebaczenia” – mówił kaznodzieja. Dlatego dziękował kard. Henrykowi Gulbinowiczowi, metropolicie wrocławskiemu za odwagę i zaufanie, dzięki czemu Piotr po wielu latach, już jako człowiek niemłody, mógł zrealizować marzenie swego życia i zostać kapłanem.

Ks. prof. Lewandowski stwierdził, że święcenia kapłańskie były najpiękniejszą chwilą w życiu Piotra, „a jego marzenie o kapłaństwie było silniejsze od niego, silniejsze niż śmierć”. Kaznodzieja dziękował także całemu teologicznemu środowisku wrocławskiemu, które przyczyniło się do tego, że szare życie Piotra Niteckiego zostało zamienione w kapłaństwo, które wydobyło z niego niewypowiedzianą mądrość tak przydatną Kościołowi.

Pogrzeb ks. prof. Piotra Niteckiego odbędzie się 22 grudnia we Wrocławiu.
gp / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 21 grudnia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-12-20 22:29 Forum św. Michała Archanioła o finansach Kościoła

W ostatnim kwartale roku tematem prac Forum Społecznego Michała Archanioła były finanse Kościoła katolickiego w Polsce. Forum dokonało analizy przeprowadzonego przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego sondażu oraz podjęło dyskusję w sprawach podatków Kościoła katolickiego, Funduszu Kościelnego oraz pomysłu przekazywania 1% podatku na rzecz Kościoła.

Kościół a pożytek publiczny

Eksperci Forum zwracali uwagę na możliwe skutki wprowadzenia tzw. 1% na rzecz Kościoła. Do tej pory z mechanizmu 1% korzystają w Polsce organizacje pożytku publicznego. W stosunku do wszystkich zarejestrowanych organizacji (tzw. trzeciego sektora) jest ich jedynie 8-9%, ponieważ jedynie tyle posiada status organizacji pożytku publicznego. Wśród nich są również organizacje Kościoła katolickiego, które Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 2003 roku zrównuje w prawach z organizacjami pozarządowymi w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego. W czasie obrad Forum zwrócono jednak uwagę na fakt, że w Polsce (w odróżnieniu od wielu innych krajów) działalność religijna nie jest uznawana za działalność pożytku publicznego.

1% ma krótkie nogi

W czasie prac Forum pojawiło się stwierdzenie, że „1% ma krótkie nogi”. Wprowadzenie w Polsce mechanizmu jednego procenta w 2003 roku w praktyce wiązało się bowiem z ograniczeniem ulg podatkowych dla darczyńców organizacji pozarządowych. Z polityki resortu finansów wynika, że stosowana jest niepisana zasada, że przyznanie organizacjom 1% powinno być „wyrównywane” ograniczeniem ulg podatkowych (transferów pośrednich). Wynika to z ogólnej tendencji do traktowania systemu podatkowego przede wszystkim jako instrumentu polityki fiskalnej państwa, a nie polityki społecznej. Co więcej, jak pokazują dane Ministerstwa Finansów, wspomniany redukcjonizm w polityce fiskalnej tego resortu znajduje odzwierciedlenie po stronie zachowań darczyńców. W rzeczywistości przekazując 1% podatku obywatel dzieli się tym, co do niego faktycznie nie należy. „1%” nie zachęca do „aktywnego dawania” i spowodował spadek darowizn od osób fizycznych dla organizacji pozarządowych z wykorzystaniem prawa do ulgi podatkowej.


Kościół katolicki w Polsce a podatki

Forum poddało analizie również sytuację Kościoła katolickiego w odniesieniu do podatków w Polsce. Wskazano na fakt, że od czasu wprowadzenia w 1994 podatku VAT, podmioty Kościoła katolickiego prowadzące działalność gospodarczą są jego płatnikami oraz prowadzą pełną rachunkowość. Kościół jest również płatnikiem podatków od nieruchomości oraz podatku leśnego. Ponadto Kościół katolicki w Polsce płaci podatki od wiernych w postaci zryczałtowanej.

Dodatkowe opodatkowanie Kościoła katolickiego sprzeciwiałoby się zasadzie zakazu wielokrotnego opodatkowywania. Przypomniano również, że tzw. „taca” nie jest opłatą za usługi, ale darowizną na rzecz wspólnoty Kościoła i dlatego nie powinna podlegać opodatkowaniu.


Fundusz Kościelny

Osobnym zagadnieniem omawianym na Forum był Fundusz Kościelny. Przypomniano, że powstał on w 1950 roku jako forma rekompensaty za zabrane Kościołowi grunty o łącznej powierzchni około 160 000 ha. Jeśli przyjąć stosowany przez Ministerstwo Rolnictwa i GUS wskaźnik przeciętnych przychodów z 1 ha (w przybliżeniu 1 560 PLN rocznie), daje to kwotę 202,8 mln PLN rocznie. Tymczasem w ostatnich latach wydatki Funduszu Kościelnego nie przekraczały 100 mln PLN. Dodatkowo Fundusz Kościelny, zgodnie z wyrażonymi w § 1 Statutu celami, powinien mieć na celu nie tylko pokrywania wydatków na ubezpieczenie społeczne duchownych, ale również wspomagania kościelnej działalności charytatywnej, oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej, odbudowę, konserwację i remonty obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej.


Finanse Kościoła w opinii aktywnych katolików w Polsce

Forum Społeczne Michała Archanioła przeanalizowało również wyniki sondażu ISKK przeprowadzonego wśród osób zaangażowanych w życie społeczności parafialnej na temat finansów Kościoła katolickiego. Sondaż został tak przygotowany, aby jego wyniki reprezentowały opinie osób praktykujących oraz aktywnych katolików w Polsce.
W większości (ponad 65%) aktywni katolicy w Polsce wiedzą, że Fundusz Kościelny jest formą rekompensaty państwa za zabrany majątek. Jednak znaczną grupę (ponad 20’%) stanowią osoby, które nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, czym jest Fundusz Kościelny. Niemal połowa badanych odnosi się pozytywnie do pomysłu wprowadzenia możliwości odliczania 1% podatku dochodowego na rzecz Kościoła. Jednak jedynie 5% uważa, że może on zastąpić bezpośrednie ofiary. Ponad połowa badanych informację na temat finansów parafii czerpie z informacji księdza proboszcza, natomiast 25% prawie wyłącznie z mediów.
ks. Wojciech Sadłoń SAC / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 20 grudnia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-12-19 13:54 Diecezja warszawsko-praska policzona - na msze niedzielną chodzi 31,6 proc. mieszkańców

Frekwencja na niedzielnych Mszach świętych w diecezji warszawsko praskiej wyniosła w tegorocznych badaniach 31,6 proc. Wskaźnik - dominicantes czyli uczestników niedzielnych Mszy jest niższy o ponad 2 proc. w porównaniu do roku 2010 – poinformował kanclerz diecezji warszawsko-praskiej ks. Wojciech Lipka. Natomiast do Komunii świętej przystępuje średnio 43,9 proc. obecnych na Mszy. Stanowią oni 11,4 proc. mieszkańców danej parafii.

W diecezji warszawsko-praskiej najwyższe wskaźniki uczestnictwa we Mszy św. mają parafie pozawarszawskie m.in. w Otwocku, Mińsku Mazowieckim, Wołominie i Kobyłce. Tam wskaźnik dominicantes jest wyższy od średniej diecezjalnej i wynosi od 41,7 do 45 proc. w parafiach otwockich.

Najmniejsza frekwencja jest na Mszach św. w parafiach warszawskich na terenie tzw. Starej Pragi, Grochowa oraz blokowisk na Bródnie i Tarchominie. Wskaźnik dominicantes wynosi tam od 23,1 do 23,9 proc.

Najwięcej, bo ponad połowa z uczestników Mszy św. przystępuje do Komunii świętej w parafiach na terenie Rembertowa. Tam wskaźnik comunicantes wynosi 56,2 proc. i jest najwyższy w całej diecezji warszawsko-praskiej, gdzie średnio 43,9 proc. uczestników Mszy przystępuje do Komunii świętej. Wysokie wskaźniki comunicantes mają też parafie dekanatu Stanisławowskiego 48,9 oraz na warszawskim Aninie – 47,1 proc. ale też na Grochowie - 46,8 proc. choć tam frekwencja na Mszach należy do niższych w diecezji.

W największej parafii diecezji warszawsko-praskiej: 35-tysięcznej parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Warszawie w niedzielnej Mszy uczestniczy zaledwie 17,1 proc. jej mieszkańców, natomiast do Komunii św. przystępuje 40,3 proc. uczestników liturgii. Natomiast w najmniejszej, bo liczącej zaledwie 310 mieszkańców parafii Trawy wskaźnik uczestników niedzielnej Mszy św. wyniósł aż 92,5 proc. a 46 proc. z nich przystąpiło do Komunii świętej.

W roku 2010 odnotowano wzrost wskaźników dominicantes i comunicantes w diecezji warszawsko-praskiej w stosunku do lat ubiegłych. Frekwencja na Mszach wynosiła wówczas 33,8 proc. natomiast do Komunii św. przystąpiło 44,31 proc. obecnych na Mszy, czyli 14,9 proc. mieszkańców parafii.

Badanie niedzielnych praktyk religijnych (dominicantes i comunicantes) ma charakter pomiaru statystycznego i prowadzone jest według metodologii Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Podstawą uzyskiwania informacji jest zliczanie wszystkich wiernych obecnych na Mszy św. niedzielnej (dominicantes), liczy się także tych, którzy przyjęli Komunię św. w czasie mszy (comunicantes).

Wskaźnik dominicantes oblicza się dla każdej parafii – według wzoru - jako odsetek wiernych uczęszczających na niedzielną Mszę św., w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych. Do uczestnictwa we Mszy św. nie są zobowiązane dzieci do lat 7, chorzy oraz ludzie starsi o ograniczonych możliwościach poruszania się. Na podstawie analizy struktury demograficznej przeciętnej parafii wiejskiej i miejskiej ustalono, iż jest to 18 proc. populacji, co jednocześnie oznacza, że zobowiązani do uczęszczania na niedzielną Mszę św. stanowią 82 proc. mieszkańców danej parafii.

Wyniki ze wszystkich polskich diecezji za rok 2011 r. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego przedstawi po ich opracowaniu na przełomie maja i czerwca 2012 roku.

W ciągu ostatnich 30 lat systematycznie obserwowany jest stopniowy spadek liczby osób uczestniczących w niedzielnej Mszy św. – wynika z badań ISKK. Z badań przeprowadzonych przed rokiem odsetek osób, które przychodzą do kościoła względem tych, które są do tego zobowiązane (dominicantes) wynosi dla Kościoła w Polsce 41 proc. Zaś odsetek comunicantes – czyli osób przystępujących do Komunii św. wynosi 16,4 proc.
awo / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 19 grudnia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-12-19 10:38 Bp Solarczyk do młodzieży: bądźcie odpowiedzialni za swoją wiarę

Bądźcie odpowiedzialni za wiarę w sobie i w innych - zachęcał młodzież bp Marek Solarczyk. Na warszawskim Bródnie w parafii pw. Matki Bożej Różańcowej zakończyły się trwające przez cały Adwent "Rekolekcje na Raty" . Co tydzień w niedzielny wieczór studenci i absolwenci oraz młode małżeństwa słuchali specjalnych nauk duchowych prowadzonych przez kolejnych rekolekcjonistów. Gościem czwartej niedzieli adwentu był biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej.

- Dostrzec dobro w sobie, uszanować je i walczyć o nie, to inaczej oddać Bogu chwałę - podkreślił bp Solarczyk. Jak zaznaczył, „nie jest to praca domowa z którą pozostajemy sami, ale Bóg nas nieustannie wspiera dając nam swoją moc”. Jednym z przejawów tej troski są sakramenty - zauważył biskup.

W trakcie Mszy św. udzielił on kilkunastu osobom sakramentu bierzmowania.

"Rekolekcje na Raty" rozpoczęły się wraz z pierwszą niedzielą adwentu. Pierwszym prelegentem był ks. Tomasz Kostecki – duszpasterz siedlecki, następnie gościł ks. Rafał Sikorski – duszpasterz w kościele akademickim św. Anny w Warszawie, a w trzecią niedzielę adwentu do młodzieży przemawiał biblista ks. prof. Waldemar Chrostowski.

Zwieńczeniem rekolekcji było przedświąteczne spotkanie opłatkowe, które odbyło się w podziemiach kościoła, gdzie mieści się parafialna kawiarenka prowadzona przez stowarzyszenie 'Dom na Skale'.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 19 grudnia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-12-17 16:07 Warszawa: jubileusz 60-lecia kapłaństwa bp Romaniuka

Promotor człowieka, kapłaństwa, czciciel Słowa Bożego - tak posługę kapłańską bp seniora Kazimierza Romaniuka podsumował bp Marek Solarczyk. W katerze św. Michała Archanioła i św. Florian Męczennika odbyła się uroczysta Msza św. dziękczynna za 60 lat posługi duszpasterskiej pierwszego bp diecezji warszawsko-praskiej. 16 grudnia 1951 bp Kazimierz Romaniuk przyjął z rąk abp Stefana Wyszyńskiego święcenia prezbiteratu.

- „Jakże wyraźnie i czule brzmią dziś w naszych sercach słowa, które kończyły każdy biskupi list: Wasz Biskup Kazimierz - zauważył w homilii bp Solarczyk podkreślając jednocześnie, że jubileusz w trakcie którego wspominamy kapłańskie życia bp Romaniuka, stanowi naukę i zobowiązanie. – „Patrząc na jego zdolność do zauważenia spotkanego człowieka, zwracanie się do tak wielu, których losy znał, otrzymujemy zobowiązanie do tego, aby być ‘promotorem człowieka’”– mówił hierarcha. Jak zaznaczył – „dopełnieniem tego obrazu jest zdolność do obrony człowieka przed anonimowością, dzielenie się doświadczeniem życia, umiejętność wysłuchania i skupienia wokół siebie tych, którzy potrafią zdobyć się na poświęcenie dla wspólnej sprawy”.

Wspominając szacunek, z jakim bp Romaniuk odnosił się zawsze do stroju kapłańskiego, poprzez jego wieloletnią opiekę nad seminarzystami, odpowiedzialność za losy kapłańskie, a szczególnie jego autorytet w samym środowisku duchowieństwa bp Solarczyk nazwał jubilata „wyznawcą kapłaństwa”. Nieraz jak przyznał kaznodzieja – „to zaangażowanie było tak znaczne, że prowokowało pewne trudności życiowe, jak chociażby wówczas, gdy w dokumencie meldunkowym w rubryce: stan cywilny, do istniejących określeń był dopisywany, niezrozumiały dla urzędników termin: ‘duchowny rzymskokatolicki’.”

Nawiązując do działalności naukowej bp Romaniuka, zwłaszcza w zakresie biblistyki, bp Solarczyk powiedział: „Składając osobiste świadectwo jubilat zachęca, nas abyśmy przyjęli z ufnością dar powierzony nam we wspólnocie wiary, szczególnie Diecezji Warszawsko-Praskiej, oraz szanowali Słowo Boga i to, jakie dajemy drugiemu człowiekowi”.

Dziękując jubilatowi za jego wkład w tworzenie diecezji i obecną posługę duszpasterską, abp Henryk Hoser zwrócił uwagę na jego wszechstronne wykształcenie i uzdolnienia, nazywając bp Romaniuka ‘człowiekiem renesansu’. - A mimo ukończenia 84 lat ma nadal doskonałą pamięć, orientację w czasie i przestrzeni i jest wciąż młody duchem, śledząc z uwagą współczesną rzeczywistość, którą potrafi oceniać w Bożej perspektywie – dodał z uznaniem ordynariusz warszawsko-praski.

W uroczystościach wzięło udział kilkunastu biskupów, w tym między innymi prymas Polski abp Józef Kowalczyk i prymas - senior abp Józef Muszyński. Nie zabrakło także przedstawicieli Kościoła prawosławnego, którzy składając jubilatowi życzenia nazwali go ‘człowiekiem dialogu’.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 17 grudnia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-12-16 20:36 Zespół Ekspertów KEP ds. Bioetycznych przygotuje dokument wyjaśniający problematykę in vitro

Analiza kontekstu prawno-politycznego powstającego projektu ustawy bioetycznej była jednym z tematów piątkowego posiedzenia Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych KEP. W trakcie obrad, które odbyły się pod przewodnictwem abp. Henryka Hosera omawiano wstępny projekt dokumentu Episkopatu dotyczący kwestii bioetycznych. Zespół omawiał też problemy homoseksualizmu, transwestytyzmu i transseksualizmu.

W trakcie obrad, które odbyły się pod przewodnictwem abp. Henryka Hosera, Zespół przyglądał się także kwestiom związanym z, jak to ujęto, zafałszowania antropologii człowieka. W związku z tym, że w niedługim czasie ustawa bioetyczna, w tym również problematyka in vitro, może ponownie stać się przedmiotem dyskusji parlamentarne,j Zespół Ekspertów zajął się analizą sytuacji prawnej i kontekstu polityczno-społecznego z tą kwestią związanego – powiedział KAI Bp Józef Wróbel SCI.

Eksperci zwrócili przy tym uwagę, że świadomość, w tym również wśród wiernych praktykujących, na temat samej problematyki „in vitro” jest niewielka. Dotyczy to także polskiego duchowieństwa, któremu brakuje dostatecznego przygotowania w zrozumieniu tych kwestii i adekwatnego ich później przedstawienia w pracy duszpasterskiej.

Jak zaznaczył bp Wróbel „nie wynika to z zaniedbania kapłanów, ale z coraz szybszego rozwoju samych nauk związanych z biomedycyną. Księża zaangażowani w pracę duszpasterską czy katechetyczną nie są w stanie śledzić przemian naukowo-kulturowych które dotykają wymiaru aksjologicznego w takim tempie jak to robią ludzie nauki”.

Członek Zespołu KEP powiedział, że mając na uwadze potrzebę uświadomienia i przestawienia wszystkich problemów związanych z toczącą się dyskusją, w trakcie obrad padła propozycja aby przygotować szersze opracowanie prezentujące i wyjaśniającego stanowisko Kościoła katolickiego.

W przygotowanym tekście obok ukazania praw małżonków niepłodnych, jak to się dziś próbuje przedstawiać, Zespół chciałby pokazać również prawa dziecka, które jest pełnoprawnym podmiotem prawa i praw człowieka – przypomniał bp Wróbel.

- Potrzeba poświęcić tym zagadnieniom więcej uwagi niekoniecznie na wysokim poziomie naukowym, ale mówiąc językiem zrozumiałym dla szerszej opinii publicznej - podkreślił ekspert. - Taki dokument mógłby nawet być wykorzystany w okresie Wielkiego Postu jako np. podstawa do list pasterskiego wyjaśniającego wiernym stanowisko Kościoła katolickiego – dodał bp Wróbel.

Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych KEP zajął się także kwestią związaną z zaburzeniami rozwoju psychicznego i psychiatrycznego, oraz problemem homoseksualizmu, transwestytyzmu i transseksualizmu.

- Potrzeba wyjaśnić wiernym jakie jest stanowisko i ocena etyczna Kościoła na ten temat – zaznaczył bp Wróbel dodając: „Pragniemy wyjść naprzeciw potrzebom ludzi, którzy borykając się z tymi problemami szukają konkretnej pomocy w Kościele”. Dlatego, jak podkreślił, potrzeba dziś przemyślanych propozycji duszpasterskich.

Zespół Ekspertów KEP ds. Bioetycznych został powołany przez Episkopat 18 czerwca 2008 roku.
Spotkanie odbyło się w siedzibie kurii diecezji warszawsko-praskiej.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 16 grudnia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-12-16 19:22 Kosciół Ewangelicko-Reformowany broni katolickiego biskupa

Biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP Marek Izdebski, w imieniu swojej wspólnoty, wziął w obronę abp. Henryka Hosera, który został zaatakowany w artykule „Państwo to nie dojna krowa”, opublikowanym 9 grudnia br. w „Gazecie Wyborczej”.

Przedstawiając biskupa warszawsko-praskiego jako „bardzo życzliwie i serdecznie ustosunkowanego do nierzymskokatolickich Kościołów hierarchę-ekumenistę”, bp Izdebski w liście skierowanym dziś do "Gazety Wyborczej" wyraża przekonanie, że miał on prawo wyrazić swoje zdanie na temat celowości dalszego istnienia Funduszu Kościelnego.

Abp Hoser wyraził to w taki sposób: „państwo powinno wspierać Kościół katolicki, bo to jest niezwykle cenna rzeczywistość społeczna”. „O ile znamy Księdza Arcybiskupa – powtórzyłby to w odniesieniu także do innych Kościołów. Wszystkie Kościoły, nawet te najmniejsze, wypełniają nie tylko funkcje religijne, lecz także wartościowe funkcje społeczne” – stwierdził zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

Jednocześnie Kościół Ewangelicko-Reformowany odcina się od poglądów współautora artykułu, Kazimierza Bema, prezentowanego na łamach „Gazety Wyborczej” jako „pastor ewangelicko-reformowany”. Bp Izdebski wyjaśnia, że Kazimierz Bem nie jest duchownym Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce, lecz niedawno został pastorem United Church of Christ (Zjednoczony Kościół Chrystusa) w USA.

„Nie możemy więc przyjąć odpowiedzialności za jego wystąpienia i musimy stwierdzić, że nie podzielamy poglądów wyrażonych w artykule” – stwierdza bp Izdebski.

Zdaniem Księdza Biskupa stwierdzenie, że Kościoły „traktują państwo niczym dojną krowę” jest „wysoce obraźliwe, niesmaczne, niesprawiedliwe i wręcz niegodne poważnych autorów”.

Bp Izdebski dodaje, że sprawa celowości istnienia Funduszu Kościelnego winna być rozstrzygnięta w negocjacjach między Kościołami a rządem.
gp / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 16 grudnia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-12-16 13:06 Dziś 60. rocznica święceń kapłańskich bp. Kazimierza Romaniuka

Sześćdziesiąt lat temu, 16 grudnia 1951 abp Stefan Wyszyński wyświęcił na księdza Kazimierza Romaniuka, pierwszego biskupa diecezji warszawsko-praskiej. Jutro, 17 grudnia, o godz. 11.00 w katedrze św. Floriana na warszawskiej Pradze zostanie odprawiona Msza św. w intencji Jubilata.

Biskup senior Kazimierz Romaniuk jest jednym z najwybitniejszych polskich biblistów, tłumaczem z języków oryginalnych Biblii Warszawsko-Praskiej. Trwające kilkadziesiąt lat prace nad przekładem ukończył jesienią 1997 r. Jest to pierwszy od czasów ks. Jakuba Wujka przekład Biblii na język polski dokonany przez jednego tłumacza. Przekład Nowego Testamentu dokonany przez ks. prof. Romaniuka rozszedł się w nakładzie ponad pół miliona egzemplarzy.

Urodził się 21 sierpnia 1927 r. w Hołowienkach k. Sokołowa Podlaskiego. Po wyświęceniu na kapłana pracował jako wikariusz w parafiach: Raszyn i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Warszawie na Saskiej Kępie. Za radą prymasa Wyszyńskiego podjął studia biblijne. W 1955 r. obronił doktorat na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warszawskiego, od 1954 r. był wykładowcą i prefektem studiów Seminarium Duchownego w Warszawie. W 1961 r. obronił doktorat z nauk biblijnych na Instytutu Biblijnym w Rzymie. W latach 1961-71 pracował jako prefekt alumnów i wykładowca w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym, a następnie został rektorem tej uczelni.

Równocześnie, od 1962 r, pracował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1966 r. po habilitacji został kierownikiem katedry teologii biblijnej Nowego Testamentu. Od 1976 r. wykładał na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej i biskupem tytularnym Sicca Veneris (Siccenis) 27 lutego 1982 r. Za dewizę posługi pasterskiej przyjął słowa: „In Te confido” (Ufam Tobie). Na biskupa został konsekrowany 4 marca 1982 r. w archikatedrze św. Jana w Warszawie przez abp. Józefa Glempa przy współudziale kard. Franciszka Macharskiego i bp. Władysława Miziołka.

W archidiecezji warszawskiej był wikariuszem generalnym, przewodniczącym Wydziałów: Administracji Ogólnej i Finansowego Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Był przewodniczącym Podkomisji Episkopatu ds Pisma Świętego, wiceprzewodniczącym Komisji Episkopatu ds Wydawnictw Katolickich, członkiem Rady Naukowej Episkopatu, członkiem Komisji Episkopatu ds. Nauki Katolickiej i wielu innych gremiów kościelnych.

25 marca 1992 r. Jan Paweł II mianował go ordynariuszem nowo utworzonej diecezji warszawsko-praskiej.

Bp Romaniuk jest znany jako człowiek o olbrzymiej pracowitości. Napisał blisko 70 książek i ponad 450 artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

26 sierpnia 2004 r. Jan Paweł II przyjął rezygnację bp. Romaniuka z obowiązków biskupa diecezji warszawsko-praskiej, złożoną ze względu na wiek.
gp / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 16 grudnia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-12-16 09:31 Abp Hoser na 20-leciu Radia Warszawa: obowiązkiem mediów katolickich jest służba prawdzie

Obowiązkiem mediów katolickich jest służba prawdzie - podkreślił abp Henryk Hoser podczas uroczystości jubileuszowych Radia Warszawa, które w październiku tego roku ukończyło 20 lat swojego istnienia. Z tej okazji biskup diecezji warszawsko-praskiej, do której należy ta rozgłośnia, przewodniczył 15 grudnia wieczorem uroczystej Mszy św. katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika.

W homilii abp Hoser zwrócił uwagę na coraz poważniejszą rolę mediów we współczesnym świecie. Jak podkreślił - to co wyróżnia media katolickie spośród innych propozycji na rynku to ich wierność prawdzie - o człowieku i o Bogu. - Oby nigdy nie przestały jej szukać, później ją nagłośniać i propagować - apelował biskup warszawsko-praski przypominając jednocześnie, że - nie można prawdą manipulować. Jej adresatem jest wolny człowiek.

Nawiązując do historii rozgłośni arcybiskup powiedział, że przez 20 lat swojego istnienia radio zmieniało nie tylko swoją siedzibę przenosząc się z Miedzeszyna do stolicy, swoją nazwę, ale także uległo profesjonalizacji – posiada coraz lepszy sprzęt, coraz lepsze warunki emisji, przy tym coraz bardziej doświadczony zespół, tak potrzebne w dzisiejszym świecie – zauważył abp Hoser. Jak podkreślił - by służyć drugiemu człowiekowi potrzeba z jednej strony zaangażowania i zdecydowania, ale także kompetencji aby „kapitał dobrych chęci przełożył się na właściwy efekt”.

Po Mszy św., w podziemiach katedry św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika odbyło się spotkanie opłatkowe. W czasie uroczystości wyróżniono osoby zasłużone dla rozgłośni. Wśród nich znalazł się miedzy innymi jej założyciel i jednocześnie pierwszy dyrektor radia Ks. Tadeusz Łakomiec.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 16 grudnia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2011-12-15 17:36 Radio Warszawa ma 20 lat

"Radio Warszawa 106,2 FM” pragnie być radiem otwartym – podkreśla dyrektor rozgłośni ks. Grzegorz Walkiewicz. Przed 20 laty rozległ się pierwszy sygnał stacji, należącej obecnie do diecezji warszawsko-praskiej. Nadano go w październiku 1991 roku z masztu stojącego przy kościele Matki Bożej Dobrej Rady w Warszawie-Miedzeszynie, na dwa miesiące przed Radiem Maryja.

W ciągu 20 lat istnienia z rozgłośni parafialnej Radio Warszawa przekształciło się w stację diecezjalną, stając się jedną z ponad 30 słyszalnych obecnie w stolicy. W roku 1996 przeniesiono jej siedzibę na ul. Floriańską 3 i zwiększono zasięg radia, tak że obecnie można go słuchać nawet do 100 km poza Warszawą a także przez internet. Zmieniała się także nazwa rozgłośni, przybierając ostatecznie kształt „Radio Warszawa”.

"Obecnie jest to rozgłośnia katolicka. Nasze hasło «Dobre Słowo na fali» to nie przypadek" - podkreślił ks. dyrektor Walkiewicz. Dodał, że "przez naszą ofertę programową pragniemy formować słuchaczy, którzy w większości są osobami wierzącymi, chodzącymi do kościoła. Goście naszych audycji, dzieląc się swoim życiem, pokazują, że można żyć w zgodzie z wartościami chrześcijańskimi".

Ksiądz dyrektor chciałby znacznie bardziej zaangażować słuchaczy w tworzenie rozgłośni. Mówi, że jego osobistym pragnieniem jest stworzenie z radia wspólnoty ludzi, którzy będą się spotykać, wymieniać poglądy, modlić się, a czując się za rozgłośnię odpowiedzialni będą ją także wspierać duchowo i materialnie. "Stąd nasza najnowsza inicjatywa: «Bank Słuchaczy»" - dodał duchowny.

Na stałe w radiu pracuje około 20 osób, a z tymi, którzy tworzą rozgłośnię przez liczne audycje, krąg ten poszerza się nawet do 50 osób.

Z okazji 20. rocznicy istnienia Radia Warszawa uroczystej Mszy św. w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika będzie przewodniczył 15 grudnia biskup warszawsko-praski abp Henryk Hoser. Po liturgii w podziemiach świątyni odbędzie się przedświąteczne spotkanie opłatkowe dla pracowników, współpracowników i przyjaciół rozgłośni.

Twórcą i pierwszym dyrektorem tego medium był ks. kan. Tadeusz Łakomiec, ówczesny proboszcz parafii w Miedzeszynie. W latach 1995-2008 zarządzał radiem ks. Maciej Chibowski. Po nim stanowisko to objął w październiku 2008 ks. Piotr Bury. Od marca 2009 dyrektorem naczelnym stacji jest ks. Grzegorz Walkiewicz, dyrektorem programowym - ks. Mariusz Wedziuk, a dyrektorem administracyjnym - ks. Artur Więsik.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 15 grudnia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
Strony: początek 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT