Znaleziono depesz: 2610
2012-04-06 22:26 Bp Solarczyk: w naszym cierpieniu obecny jest Bóg

Krzyż jest znakiem zwycięstwa miłości Boga – podkreślił bp Marek Solarczyk. Biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej przewodniczył Liturgii Męki Pańskiej sprawowanej w Katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika.

Tłumacząc w homilii za bł. Janem Pawłem II, że krzyż jest dotknięciem odwieczną miłością najboleśniejszych ran ziemskiej egzystencji bp Solarczyk zwrócił uwagę, że Bóg wprowadzając nas w tajemnicę Męki Chrystusa pragnie uzdrowić ludzkie serce. Do tego jednak, jak zauważył - potrzeba odsunąć wszelkie zasłony naszych doświadczeń, obaw, zniechęceń i dostrzec, że także w naszym cierpieniu obecny jest Bóg.

„Chociaż doświadczamy tajemnicy Krzyża to na nim obecny jest Zbawiciel dotykający ludzkie rany miłością potężniejszą od jakiegokolwiek zła i słabości” – powiedział bp Solarczyk.

Podkreślając znaczenie ludzkiej solidarności hierarcha przypomniał jednocześnie o odpowiedzialności za drugiego człowieka – potrzeba zaangażowania każdego z nas, aby moc chrystusowego Krzyża dotknęła tych, którzy może już zwątpili, którzy nie potrafią spróbować jeszcze raz, nie wierzą że Bóg jest większy od ich przeciwności, czy nie mieli możliwości stanąć tu razem z nami. Oni potrzebują naszej modlitwy – tłumaczył bp pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej .

W Wielką Sobotę Liturgii Wigilii Paschalnej w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana będzie przewodniczył abp Henryk Hoser.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 06 kwietnia 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-04-05 22:34 Bp Romaniuk: nie ma Eucharystii bez kapłana

Nie ma Eucharystii bez kapłana, w sprawowaniu tej tajemnicy nikt go nie zastąpi – podkreślił bp Kazimierz Romaniuk. Pierwszy ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej przewodniczył koncelebrze podczas Liturgii Wieczerzy Pańskiej w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika na warszawskiej Pradze.

W homilii hierarcha przypomniał, że podstawowym zadaniem kapłana jest sprawowanie Najświętszej Ofiary i głoszenie Dobrej Nowiny. Zwracając uwagę, że wyręcza się dziś księży coraz częściej w głoszeniu Słowa Bożego, nauczaniu Katechizmu, udzielaniu Chrztu Świętego, bp Romaniuk podkreślił, że nikt jednak nie może zastąpić ich w przemianie chleba w ciało Jezusa.

Nawiązując do słów Jezusa – „Żniwo wielkie ale robotników mało” - bp Romaniuk przypomniał o odpowiedzialności za księży. - Każdy powinien włożyć swoją cząstkę w powoływaniu do posługi kapłańskiej powiedział biskup, zachęcając jednocześnie do modlitwy, „aby Pan Bóg chciał coraz liczniejszych i coraz lepszych powoływać”.

Na zakończenie biskup senior zachęcał do dziękczynienia za tajemnicę Eucharystii, która jest wyrazem całkowitej miłości Boga do człowieka. Jak dodał, mimo tak licznych śmierci męczeńskich kapłanów Jezusa Chrystusa, wciąż nie brakuje tych, co są gotowi, by iść i głosić całemu światu Dobrą Nowinę.

W trakcie Liturgii Wieczerzy Pańskiej gest umycia uczniom nóg wykonał pasterz diecezji warszawsko-praskiej, abp Henryk Hoser.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 05 kwietnia 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-04-05 14:29 Abp Hoser: ukochanie Kościoła i czlowieka świadczą o kapłaństwie

Ukochanie Kościoła i służba człowiekowi świadczą o autentyzmie kapłaństwa – powiedział abp Henryk Hoser w Wielki Czwartek. Biskup warszawsko-praski przewodniczył Liturgii Krzyżma Świętego, sprawowanej przed południem w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika.

Zwracając się do licznie zgromadzonych w świątyni kapłanów biskup przypomniał, że celem ich życia jest głoszenie Ewangelii i budowanie Kościoła w imieniu i w zastępstwie Chrystusa. - Powinniśmy wydobywać głęboką naturę Kościoła tak, aby nie był on postrzegany jedynie przez pryzmat ludzkiej słabości, ale przede wszystkim od Bożej Mocy – powiedział.

Zdaniem abp Hosera, największym dziś wyzwaniem dla kapłana jest ukochanie Kościoła identyfikowanego jako Matka. – O Matce źle się nie mówi. Nie wymawia się jej zmarszczek, nie wymawia się jej słabości, bo jest Matką - zaznaczył biskup warszawsko-praski. - Gdy ukażemy ludziom prawdziwy obraz i głębię Kościoła w całym Jego zbawczym wymiarze, wówczas będą mogli oni zrozumieć, że jest On miejscem powstawania ze wszelkiego rodzajów śmierci do życia. Jego zadaniem jest bowiem pocieszanie Bożą radością wszystkich zasmuconych i cierpiących - powiedział abp Hoser.

Przypominając o wyzwaniach nowej ewangelizacji biskup warszawsko-praski podkreślił, że jej skuteczność nie zależy od oryginalności stosowanych metod, ale od osobowej relacji z Bogiem i życia wspólnotowego w Kościele. - Bez codziennego osobistego spotkania z Jezusem na modlitwie na kontemplacji, w sakramentach nigdy nie odpowiemy na nasze kapłańskie wezwanie. Dopiero bowiem poprzez tę relację budujemy relację z Kościołem, który nas powołuje i posyła – zaznaczył abp Hoser mówiąc, że te dwie relacje świadczą o autentyzmie naszego kapłaństwa.

Abp Hoser zawrócił także uwagę na znaczenie kapłańskiej jedności z biskupem, któremu każdy z prezbiterów przysięgał w czasie święceń szacunek i posłuszeństwo. - Nie dlatego, że ma takie czy inne cechy, dzięki którym jest genialnym człowiekiem, ale dlatego że został namaszczony jako następca Apostołów – przypomniał biskup warszawsko-praski.

Na zakończenie Liturgii Krzyżma Świętego abp Hoser podziękował kapłanom za ich codzienną oddaną posługę.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 05 kwietnia 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-04-03 18:12 Abp Hoser odwiedził Główny Inspektorat Sanitarny, który zadba o bezpieczeństwo Euro 2012

Abp Henryk Hoser odwiedził 3 kwietnia Główny Inspektorat Sanitarny. Instytucja dbać będzie o bezpieczeństwo podczas Euro 2012. Przygotowano już specjalne procedury dla miast, w których odbywać się będą mecze.

Zwracając uwagę na zmienność i nieprzewidywalność charakteryzującą obecne czasy abp Hoser zachęcał aby - w szczególnie w przedświątecznym czasie - spojrzeć z ufnością i nadzieją na Chrystusa, który zwyciężył śmierć.

Największym wyzwaniem stojącym obecnie przed Inspektoratem jest zbliżające się Euro 2012. Jak podkreślił główny inspektor sanitarny dr Przemysław Biliński – sytuacja jest pod kontrolą.
- Przygotowaliśmy dla miast organizatorów Mistrzostw specjalne procedury, mające zapewnić bezpieczeństwo. Sytuację będziemy monitorować zarówno w czasie trwania rozgrywek, jak i dwa tygodnie po ich zakończeniu – zapewnia dr Biliński.

Zwrócił on jednocześnie uwagę, że z okazji Euro 2012 Inspektorat przygotował specjalną broszurę informacyjną na temat przepisów polskiego prawa, których celem jest ochrona i bezpieczeństwo społeczeństwa. Mowa w niej jest m.in. o zakazie spożywania alkoholu w miejscach publicznych, w tym także na stadionach.

Zadaniem Głównego Inspektoratu Sanitarnego jest czuwanie nad jakością i bezpieczeństwem życia Polaków. W związku z tym koordynuje on działania związane z promocją zdrowia, oraz zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych u ludzi.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 03 kwietnia 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-04-03 16:44 Warszawa: ks. kan. Antoni Gościmski ukończył dziś 100 lat

Ks. kan. Antoni Gościmski z diecezji warszawsko-praskiej ukończył dziś 100 lat. W intencji jubilata została odprawiona Msza św. w parafii Chrystusa Króla na warszawskim Targówku, gdzie ks. Gościński - obecnie jako rezydent - posługuje duszpastersko od 1961 r. Mimo podeszłego wieku nadal sprawuje Eucharystię i spowiada wiernych.

Z okazji setnych urodzin życzenia jubilatowi złożył biskup warszawsko-praski abp Henryk Hoser. W specjalnym liście napisanym z tej okazji arcybiskup podkreślił, iż „trudno wyliczyć zasługi pracownika wielu różnorodnych instytucji kościelnych, którym z oddaniem służył swoją wiedzą, doświadczeniem i codzienną pracą.

Z jak wielkim zaangażowaniem podejmuje Ksiądz swoje zadania, z jaką bliskością wobec każdego człowieka, radością, ciepłem, serdecznym uśmiechem – najlepiej wiedzą wierni Parafii Chrystusa Króla, którzy od ponad pół wieku cieszą się darem Osoby dostojnego Jubilata w tej wspólnocie parafialnej – napisał abp Hoser dziękując ks. Gościńskiemu i zapewniając o swojej modlitwie.

Ks. Antoni Gościmski urodził się 3 kwietnia 1912 r. w Kobylnicach w diecezji włocławskiej. Uczęszczał do gimnazjum im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie otrzymał świadectwo dojrzałości w 1930 r. Następnie ukończył studia na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego. Po kampanii wrześniowej pracował oficjalnie jako leśniczy, natomiast faktycznie zajął się pracą wychowawczą młodzieży, dzięki czemu poznał min. ks. Stefana Wyszyńskiego. Po zakończeniu wojny w maju 1945 ks. Gościński wstąpił do seminarium duchownego we Włocławku. Święcenia kapłańskie otrzymał 13 czerwca 1948 r. z rąk biskupa włocławskiego Karola Radońskiego.

Najpierw był sędzią Sądu Biskupiego Włocławskiego, później referentem Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Włocławskiej. Od 1961 r. pracował w Metropolitalnym Sądzie Duchownym jako obrońca węzła małżeńskiego i wykładowca prawa kanonicznego na ATK i WMSD. W latach1970-1988 był także członkiem Rady Prymasowskiej Budowy Kościołów. Od roku 2000 jako emeryt pracuje duszpastersko w parafii Chrystusa Króla na warszawskim Targówku.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 03 kwietnia 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-04-02 21:09 Abp Hoser: Jan Paweł II był dla nas ojcem i nauczycielem

W dniu 7. rocznicy śmierci Jana Pawła II abp Henryk Hoser przewodniczył Mszy św. w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika na warszawskiej Pradze. Zgromadzeni wierni dziękowali za pontyfikat papieża Polaka. Na zakończenie uroczystej liturgii dekretem biskupa warszawsko-praskiego Zakon Rycerzy Jana Pawła II został podniesiony do rangi stowarzyszenia wiernych świeckich na terenie diecezji.

Podkreślając zasługi Jana Pawła II w wymiarze religijnym, społecznym i politycznym abp Hoser powiedział w homilii, że „to był jeden z najwybitniejszych ludzi jakich ludzkość wydała”. Wyjątkowość papieża wyrażała się nie tylko w jego postawie wobec Boga i człowieka, ale także w ogromnym dorobku naukowym. – Będąc wielkim filozofem, uzupełnił to czego brakowało chrześcijańskiej antropologii. Ukazując jedność człowieka wymiótł z Kościoła resztki manicheizmu i platońskiej dwoistości, która przeciwstawia duszy ludzkie ciało – zauważył abp Hoser. Dodał, że papież pisząc dzieła naukowe językiem specjalistycznym, potrafił jednocześnie w sposób prosty przemawiać do ludzi bez wyższego wykształcenia.

Zdaniem biskupa warszawsko-praskiego Jan Paweł II jest także twórcą nowego feminizmu, który ma zupełnie inny kształt niż ten głoszony dziś na ulicach. Nawiązując do dokumentów papieskich, abp Hoser powiedział, że Ojciec Święty na wzór Jezusa Chrystusa poprzez swoje nauczanie przywrócił kobiecie jej godność i jej wielkość przypominając, że jest ona córką Boga Najwyższego, wskazując na jej geniusz.

Abp Hoser zwrócił także uwagę, że Jan Paweł II zawsze czuł się Polakiem i wielokrotnie dawał tego wyraz zarówno na forum międzynarodowym, jak i w prywatnych kontaktach. Podkreślał, że kultura, która go ukształtowała, dała mu możliwość wejścia w dialog z wszelką kulturą ludów i narodów.

- Czy posługując się jego nauczaniem umiemy zinterpretować dzisiejszą rzeczywistość polską, europejską, światową, czy też w naszym lenistwie duchowym i umysłowym idziemy za tym co nam podają w telewizji, internecie i gazetach – pytał abp Hoser, zachęcając do zrobieni rachunku z tego jak wykorzystujemy dorobek pontyfikatu bł. Jana Pawła II.

Na zakończenie Mszy św. został odczytany dekret ordynariusza diecezji, na mocy którego Zakon Rycerzy Jana Pawła II został podniesiony do rangi Stowarzyszenia Wiernych Świeckich na terenie diecezji warszawsko-praskiej. Kapelanem zakonu został mianowany ks. prałat Bogusław Kowalski, proboszcz parafii katedralnej.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 02 kwietnia 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-04-02 11:25 Diecezja warszawsko-praska ma 7 dziewic konsekrowanych

Siódma w diecezji warszawsko-praskiej dziewica konsekrowana złożyła śluby 31 marca w katedrze św. Michała Apostoła i św. Floriana Męczennika na warszawskiej Pradze. Obrzędu konsekracji dokonał abp Henryk Hoser. Hanna Laskowska otrzymała obrączkę oraz księgę Liturgii Godzin.

Odwołując się do tajemnicy Eucharystii abp Hoser powiedział w homilii, że prawdziwa miłość polega na całkowitym oddaniu się drugiej osobie. - Podobnie jak Jezus będący Oblubieńcem daje się cały ze swoim ciałem, duszą i bóstwem osobie konsekrowanej, tak samo ona oddaje się cała Chrystusowi – podkreślił abp Hoser

Wskazując na przykład Maryi biskup warszawsko-praski zauważył, że dopełnieniem dziewictwa jest macierzyństwo, będące otwartością na wszystkich ludzi, których ogarnia miłość Chrystusa Oblubieńca. – Dziewica będzie ich szukała, spotykała, odkrywała i swoim macierzyńskim ciepłem będzie świadczyła miłość w tym wszystkim, gdzie jawimy się jako sieroty – tłumaczył arcybiskup.

Życie konsekrowane nie jest wolne od cierpienia. To nie jest zejście z drogi krzyżowej – podkreślił abp Hoser tłumacząc, że „nie ma zmartwychwstania bez cierpienia, drogi krzyżowej i śmierci”. – Jeżeli Oblubieniec tyle wycierpiał i przeszedł tą drogą, to oblubienica pójdzie za Nim. Jednak ta więź w przeciwieństwie do relacji na ziemi przetrwa na wieki, ponieważ „miłość jest silniejsza od śmierci” - dodał.

Zdaniem biskupa warszawsko-praskiego konsekracji nie można zrozumieć bez wiary. - Ona podobnie jak wiele innych aktów, w tym także sama Eucharystia, stają się wówczas bezsensowne – zauważył arcybiskup.

Hanna Laskowska pochodzi z parafii Matko Bożej Królowej Polskich Męczenników w Warszawie.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 02 kwietnia 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-04-02 10:57 Zakończyły się rekolekcje na raty w diecezji warszawsko-praskiej

Przez cały Wielki Post w parafii Matki Bożej Różańcowej na warszawskim Bródnie trwały rekolekcje na raty - co tydzień w niedzielę studenci słuchali nauk rekolekcyjnych głoszonych przez kolejnych duchownych. Ostatnie wygłosił biskup pomocniczy Marek Solarczyk 1 kwietnia wieczorem.

Odwołując się do tekstów biblijnych powiedział on w homilii, że jedynym prawdziwym Królem jest Bóg, a Jego Królestwo to panowanie Prawdy, Miłości i Sprawiedliwości, które nie ma nic wspólnego z ludzkim pojmowaniem sprawowania władzy, związanym ze zwierzchnictwem i przymusem.

- Każda Msza św. przypomina nam, że jesteśmy namaszczeni krwią Jezusa. Mamy zatem królować z Bogiem. Mamy starać się walczyć, aby Królestwo Boga było w nas. Aby serca naszego życia były obmyte krwią Chrystusa - tłumaczył biskup.

Bp Solarczyk zachęcał także aby przeżywając Wielki Tydzień wejść w tajemnicę paschalną z otwartością. - On nie będzie taki sam jak były poprzednie, bo niesiemy ze sobą doświadczenia minionego roku - zaznaczył dodając, że w czasie tych dni Bóg pragnie na nowo pokazać nam, że jesteśmy Jego dziećmi. - Wchodząc z mocą w życie człowieka czyni to jednocześnie z ogromną delikatnością. 'Jezus będąc Bogiem uniżył samego siebie stawszy się posłusznym aż do śmierci' - podkreślił biskup.

„Rekolekcji na Raty” rozpoczęły się w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Wśród prelegentów byli miedzy innymi salezjanin ks. Kazimierz Gajowy, ks. Marek Kruszewski, ks. Janusz Kopczyńskim, brat Moris. Zwieńczeniem rekolekcji była agapa, która odbyła się w podziemiach kościoła, gdzie mieści się parafialna kawiarenka prowadzona przez stowarzyszenie ‘Dom na Skale’.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 02 kwietnia 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-04-01 17:07 Rusza Narodowa Koronka Smoleńska

Tylko Bóg jest w wstanie ze śmierci, a może nawet właśnie poprzez śmierć wyprowadzić życie - powiedział bp pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Marek Solarczyk. Mszą św. w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana zainaugurowano Narodową Koronkę Smoleńską. Celem inicjatywy, która potrwa przez 9 kolejnych dni, jest objęcie wszystkich, którzy zginęli dwa lata temu w katastrofie smoleńskiej oraz ich rodzin, modlitwą do Miłosierdzia Bożego. Pomysłodawcami przedsięwzięcia są tegoroczni maturzyści.

W homilii bp Solarczyk zachęcał, aby wpatrując się w Jezusa Chrystusa, który wkracza do Jerozolimy, gdzie za kilka dni zostanie osadzony i umrze na krzyżu by po trzech dniach zmartwychwstać wziąć odpowiedzialność za życie wieczne i doczesne innych ludzi, zwłaszcza tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej oraz ich rodzin.
Jak zaznaczył hierarcha, tylko Bóg wchodząc w życie człowieka potrafi znaleźć najlepszą drogę do ludzkiego serca, aby usuwając duchowy zamęt, wypełnić je swoim pokojem. On jest w stanie ze śmierci, a może nawet właśnie poprzez śmierć, wyprowadzić życie. Może sprawić, że człowiek odzyskuje nadzieję, potrafi dotknąć Boga, tak jak św. Tomasz poznać przy łamaniu chleba, czy jak uczniowie idący do Emaus – powiedział bp Solarczyk.

Aby otoczyć modlitwą wszystkich, którzy wówczas zginęli, trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy widniejący na stronie internetowej, po czym otrzymuje się przydzieloną konkretną osobę. W intencji jej zbawienia chętni zobowiązują się do codziennej modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego, codziennego przystępowania do Komunii Św. oraz podjęcia osobistego wyrzeczenia. Modlitwa potrwa do 9 kwietnia.

Autorami inicjatywy są tegoroczni maturzyści, którzy należą między innymi do Apostolatu Młodzi dla Życia oraz prowadzonych przez księży jezuitów Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Jak powiedział Jędrzej Kozak: Patrząc, co się dzieje obecnie w kraju i wspominając wydarzenia sprzed dwóch lat, rozeznaliśmy, że potrzebna jest modlitwa wielu Polaków do Bożego Miłosierdzia zarówno za tych, którzy wówczas zginęli jak i ich najbliższych. I dodał: Biorąc pod uwagę, że średnia naszego wieku to zaledwie 19 lat, to można powiedzieć, że wcześniej byliśmy za młodzi aby wyjść z podobną inicjatywą do społeczeństwa.
Na stronie www.koronkasmoleńska.pl zarejestrowało się już ponad 600 osób. Niektórzy przysłali także deklaracje w formie listu.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 01 kwietnia 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-03-31 19:23 Abp Hoser do młodzieży: idąc za Jezusem odkryjecie sens waszego życia

27 Światowy Dzień Młodzieży w diecezji warszawsko-praskiej już tradycyjnie odbył się w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika. W trakcie spotkania była możliwość udziału w warsztat dziennikarskich, liturgicznych i poświęconych modlitwie. Wykład na temat współczesnych zagrożeń związanych z magią wygłosił bp pomocniczy Marek Solarczyk.

Witając młodych ludzi abp Hoser podkreślił, że tylko Jezus Chrystusa jest w stanie odpowiedzieć na fundamentalne pytania ludzkiego serca. – Idąc za Nim odkryjecie sens swojego życia. On ukaże wam, jak być szczęśliwymi, czyli nikogo nie krzywdzić a jednocześnie realizować się w miłości, bo takie jest powołanie człowieka. Odkryjecie także, że On jest prawdą, która jest stała i nie zmienna jak prawda polityczna, koniunkturalna, czy nawet medialna. To co On wam powie, będzie aktualne przez całe wasze życie – zaznaczył bp warszawsko-praski dzieląc się z młodzieżą swoim osobistym spotkaniem z Chrystusem, które zaowocowało jego powołaniem zakonnym i kapłańskim.

Nawiązując w czasie mszy św. do motta tegorocznego Światowego Dnia Młodzieży "Radujcie się zawsze w Panu!" bp Marek Solarczyk zauważył., że człowiek może doświadczyć prawdziwej radości tylko we wspólnocie. Ona jaka zaznaczył – ‘uruchamia miłość’. – Bez względu na to po której stronie ołtarza stoimy jeśli idziemy razem, licząc na siebie nawzajem, cóż może nam przeszkodzić. Bóg jest z nami. Z nami jest Jego moc jakkolwiek każdy z nas ją rozumie – zauważył bp pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej.

Nowością w tym roku dla młodzieży były specjalne warsztaty: dziennikarskie, liturgiczne i modlitewne , bądź wykład na temat współczesnych zagrożeń związanych z praktykami ezoterycznymi.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 31 marca 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-03-31 18:46 Abp Hosser: bez zrozumienia krzyża nie zrozumiemy Zmartwychwstania

- Bez zrozumienia tajemnicy Krzyża nie da się zrozumieć Zmartwychwstania - powiedział abp Henryk Hoser.
Bp warszawsko-praski przewodniczył wczoraj wieczorem 30 marca uroczystej Mszy św. w kościele Matki Bożej Dobrej Rady w Miedzeszynie. W trakcie liturgii ordynariusz poświęcił Krzyż w prezbiterium, a po Eucharystii poprowadził Drogę Krzyżową, która przeszła ulicami parafii.

- Przywołując w homilii słowa Jezusa – ‘Bogami jesteście’ - abp Hoser przypomniał o podstawowej godności człowieka, wynikającej z Jego podobieństwa do Stwórcy. – jJesteśmy dziećmi Boga, a nie dziećmi tej ziemi. Ojczyzną naszą jest Niebo. Ostatecznym domem każdego z nas jest ‘Dom Ojca’, a więc postępujmy jak na Dzieci Boże przystało – apelował bp warszawsko-praski. Pytał jednocześnie, czy patrząc na nasze dzieła, nasze relacje,, stosunek do drugiego człowieka ludzie mają ochotę być wierzącymi, czy chcą należeć do Kościoła?

Zachęcając do zgłębiania tajemnicy wiary abp Hoser podkreślił, że wszystko, co dotyczy Jezusa i Jego Krzyża jest paradoksem. - Oczekiwano kogoś potężnego na wzór króla Salomona, czy Dawida, a przyszedł ubogi, cierpiący Sługa Jahwe aby solidaryzować się z ludzkim cierpieniem i samotnością. Aby z nami przejść przez bramę śmierci prowadząc nas w ten sposób do wiecznego życia – tłumaczył bp warszawsko-praski. Zachęcał jednocześnie aby pogłębić zrozumienie tajemnicy wiary poprzez kontemplację Męki Pańskiej i Radości Wielkiej Nocy.
Jak zauważył bp warszawsko-praski - na tej drodze pomaga nam Kościół, którego podstawowym zadaniem jest prowadzić ludzkość do jedności z Bogiem. – Możemy dziękować Bogu, że żyjemy w kraju, w którym księża spowiadają, jednając dzięki zasługom Krwi Chrystusa ludzi z Bogiem – powiedział abp Hoser.

Po Mszy św. ulicami parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Miedzeszynie przeszła Droga Krzyżowa, którą poprowadził bp warszawsko-praski.
mag / Miedzeszyn
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 31 marca 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-03-31 18:28 Bp Solarczyk na Drodze Krzyżowej: w znaku krzyża poznajemy miłość Boga

- Wiara pozwala nam w znaku krzyżu rozpoznać Miłość Boga – podkreślił bp Marek Solarczyk podczas Diecezjalnej Drogi Krzyżowej, która przeszła wieczorem 30 marca ulicami warszawskiej Pragi.
Ruszając spod pomnika Kościuszkowców przy ulicy Okrzei wierni podążyli ulicami Kłopotowskiego i Floriańską do pomnika Księdza Ignacego Skorupki ustawionego przed katedrą, gdzie błogosławieństwa końcowego udzielił uczestnikom warszawsko-praski bp pomocniczy Marek Solarczyk.

Tegoroczne rozważania przygotowane przez ks. Marka Nowaka nawiązywały do rozpoczynającego się w październiku roku wiary. Jak podkreśli kaznodzieja - wiara wymaga czujności i zaangażowania. - „Wraz z jej rutyną umiera ludzkie sumienie” – powiedział.

Kaznodzieja przypomniał, że bycie człowiekiem wierzącym to przyjęcie odpowiedzialność za innych. – Spotykamy w naszym życiu tak wiele osób - o wielu z nich zapomniałem, innych zlekceważyłem, niektórym nie potrafię przebaczyć, jeszcze inni znudzili mnie swoją codziennością, normalnością czy udowadnianiem swoich racji, a Bóg pyta mnie dziś: gdzie jest twój brat - zwrócił uwagę w rozważaniach kaznodzieja podkreślając, że za ludzkimi deklaracjami powinny iść także czyny.
Nawiązując do tajemnicy obnażenia Chrystusa ks. Nowak pytał: „Czy moje życie jest tak czyste, klarowne, że mogę stanąć w każdej chwili przed Bogiem i przed drugim człowiekiem nie obawiając się, że coś może być powodem mojego zawstydzenia, czy skandalu. A może mój bezwstyd to już takie życie, w którym nawet nie odczuwam wstydu upadku?”

Zdaniem kaznodziei współczesny człowiek ucieka od bólu – przestaliśmy płakać nad ludzkim cierpieniem, uciekamy przed nim, zakrywamy je, zmykamy pod kluczem izolując od świata. Spotkanie z twarzą pooraną bólem jest zawsze nie w porę, nie na miejscu, jest dla nas zawstydzające – podsumował ks. Nowak.
To dzięki wierze w Krzyżu możemy zobaczyć tajemnicę Bożej Miłości – podkreślił na zakończenie Diecezjalnej Drogi Krzyżowej bp Marek Solarczyk. Zachęcał on aby odkrywając ten dar zanieść go innym.

Drewniany krzyż niosły kolejno poszczególne stany Kościoła i grupy społeczno-zawodowe. Podobne procesje przeszły ulicami wielu parafii całej diecezji warszawsko-praskiej.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 31 marca 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-03-30 16:40 Abp Hoser odsłonił tablicę ks. Ignacego Skorupki w LO im. Władysława IV

Katecheza w Gimnazjum nr 58. i LO. im. Władysława IV w Warszawie od dziś będzie się odbywała w sali im ks. Ignacego Skorupki. Uroczystego odsłonięcia tablicy zmarłego bohatersko pod Ossowem kapłana dokonał abp Henryk Hoser.

- Dokładnie w tym miejscu w lipcu i sierpniu 1920 roku posługę duszpasterską wobec ochotniczych żołnierzy, uczniów szykujących się do walki na froncie pod Warszawą, pełni ks. Ignacy Skorupka Oczywiście sala była wówczas zaadaptowana do bieżących warunków – powiedział biskup pomocniczy Marek Solarczyk, długoletni katecheta LO im. Władysława IV.

Uroczystego odsłonięcia tablicy ks. Skorupki umieszczonej przed salą dokonał abp Hoser. Zwracając się do młodzieży biskup warszawsko-praski życzył jej aby wierna przekazywanym z pokolenia na pokolenia ideałom, których uosobieniem są ci, którzy są upamiętnieni przez szkołę, mądrze kształtowała swoje życie.
– Za to, co jest dzisiaj w dużej mierze odpowiadamy my, dorośli, ale za to, co będzie - już teraz wy przejmujecie odpowiedzialność. Przyszłość zależy od was. Od waszego życia osobistego, rodzinnego, społecznego, państwowego – podkreślił abp Hoser dodając, że na tej drodze młodzi nie są pozostawieni sami sobie. „W tę przyszłość pójdziemy razem” – zapewnił młodzież.

Towarzyszą im na tej drodze rodzice, nauczyciele i katecheci. W ich gronie przez ostatnie 19 lat znajdował się także bp Marek Solarczyk. Jak podkreślił: Ten czas nauczył mnie, że nawet ci, którzy dziś kontestują pewne wartości, czy sposób myślenia, po latach okazuje się, że są one dla nich ważne do tego stopnia, że sami nimi żyją. „Dla mnie jest to przede wszystkim świadectwo, że warto zrobić swoje, czyli być z młodymi ludźmi, przekazać im to najważniejsze, złożyć świadectwo prawdzie, a to zawsze kiedyś zaowocuje - zaznaczył bp pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej.

W trakcie uroczystości Gimnazjum nr 58. i LO. im. Władysława IV otrzymały także dwa nowe sztandary. W uroczystości wzięli także udział licznie zgromadzeni absolwenci, którzy pełnią obecnie funkcje we władzach państwowych, samorządowych oraz są wykładowcami uczelni wyższych.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 30 marca 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-03-30 15:17 Warszawa: Msza w intencji rychłej kanonizacji bł. Jana Pawła II (zapowiedź)

Zakon Rycerzy Jana Pawła II oraz ks. Bogusław Kowalski, proboszcz katedry warszawsko–praskiej pw. św. Michała Archanioła oraz św. Floriana Męczennika zapraszają na Mszę świętą w intencji rychłej kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II.

Mszy świętej (odprawianej w najbliższy poniedziałek, 2 kwietnia, o godz. 18.00 w siódmą rocznicę śmierci bł. Jana Pawła II) będzie przewodniczył ordynariusz warszawsko–praski, abp Henryk Hoser.
Po Mszy św. pod przewodnictwem abp. Henryka Hosera nastąpi uroczyste zebranie chorągwi prowincji polskiej Zakonu Rycerzy Jana Pawła II, projekcja filmu dokumentalnego o bł. Janie Pawle II oraz czuwanie i modlitwa różańcowa prowadzona przez Rycerzy Jana Pawła II. Uroczystość o godz. 21.37 zakończy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Dla Zakonu Rycerzy Jana Pawła II, wspólnoty mężczyzn katolickich, która powstała jako wotum wdzięczności za dar beatyfikacji wielkiego Papieża Polaka – jak informuje jego generał Krzysztof Wąsowski - będzie to szczególne wydarzenie także przez to, że ordynariusz warszawsko–praski postanowił nadać tej wspólnocie rangę Stowarzyszenia Wiernych Świeckich na terenie swojej diecezji.
kw, mp / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 30 marca 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-03-26 20:05 Abp Hoser w Radzyminie: administracja Kościoła jest przykładem dla instytucji świeckich

Administracja Kościoła jest przykładem dla instytucji świeckich – podkreślił abp Henryk Hoser. Jego zdaniem, nie ma drugiej organizacji na świecie, która z użyciem tak niewielkich środków finansowych dokonuje tak wielkich efektów. W uroczystość Zwiastowania Pańskiego biskup warszawsko-praski przewodniczył uroczystej Mszy św. w Kolegiacie Radzymińskiej, która obchodzi w tym roku 19. rocznicę istnienia.

Tłumacząc w homilii, że istota ofiary Jezusa było posłuszeństwo Bożej woli abp Hoser, przypomniał, że zadaniem każdego ochrzczonego jest naśladować w tym Chrystusa. - A być posłusznym Bożej Woli, to znaczy najpierw ją poznać, później zaakceptować. – „To jest najlepszy plan życia, jaki mamy. Realizując go wrastamy zarówno w wymiarze osobistym, jak i społecznym” - stwierdził arcybiskup.

Przypominając 19. rocznicę powołania Kapituły kolegiackiej w Radzyminie abp Hoser zwrócił uwagę na zasługi zasiadających w niej księży. Jak podkreślił – jako kapłani, duszpasterze nie tylko coś w życiu dokonali, ale przede wszystkim potwierdzili, że idą za głosem Chrystusa i wypełniają Bożą Wolę. To na nich spoczywa odpowiedzialność za życie Kościoła – zaznaczył.

Abp Hoser przedstawił przykład administracji Kościoła jako wzór dla instytucji świeckich. - Nie ma drugiej organizacji na świecie, która z użyciem tak niewielkich środków finansowych dokonuje tak wielkich efektów - powiedział. Zdaniem biskupa warszawsko-praskiego wynika to z faktu, że członkowie Kościoła słuchają jego głosu i starają się pełnić wolę Bożą. Stąd w Kościele jest bardzo mało działań nakazowo-zakazowych. Wszystko jest oparte na sumieniu człowieka – podsumował abp Hoser.
mag / Radzymin
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 26 marca 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-03-25 14:53 Abp Hoser przed Marszem dla Życia: ekonomia miłości przedkłada dobro innych nad własne

Największym ziemskim dobrem człowieka jest jego życie, ale ekonomia miłości uczy przedkładania dobra innych ponad własne – podkreślił abp Henryk Hoser. Z okazji Dnia Świętości Życia biskup warszawsko-praski przewodniczył uroczystej Mszy św. w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika. Po Eucharystii spod katedry wyszedł Marsz dla Życia.

Abp Hoser w homilii mówił o eucharystycznej szkole miłości, która uczy nas przechodzenia od miłości afektywnej do miłości efektywnej. „Miłość bowiem to nie uczucie, ale akt woli, który polega na stałym wybieraniu dobra drugiego człowieka zamiast swojego własnego” - tłumaczył hierarcha. - „Jezus uczy nas wybierać dobro życia drugiego człowieka i nawet oddać dla tego dobra swoje życie”.

Zdaniem biskupa warszawsko-praskiego, odwrotnością tej ekonomii miłości jest lansowana obecnie kultura śmierci, polegająca na życiu wyłącznie dla siebie. Zakłada ona nawet zabójstwo innych w imię lepszej, czy wygodniejszej egzystencji – zauważył abp Hoser. - Codziennie ginie ponad 100 tys. dzieci zabitych przed urodzeniem, a nawet już są postulaty aby zabijać noworodki - powiedział przywołując dane statystyczne.

- Jednym z elementów współczesnej cywilizacji jest także eutanazja, która prowadzi do śmierci kalek i osób starszych, które uważamy za nieproduktywne, za obciążenie dla naszej jakości życia – ubolewał. Arcybiskup mówił także o ofiarach konfliktów o surowce i wartości materialne, które giną z głodu, pragnienia i chorób, bo bogaty świat nie dostrzega ich dramatu.

- Z tej spirali śmierci trzeba wyjść - apelował abp Hoser podkreślając, że tym, który może człowiekowi w tym pomóc jest Jezus, który zmartwychwstając pokonał ostatecznie śmierć.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 marca 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-03-24 18:00 Diecezja warszawsko-praska świętuje 20-lecie

Z okazji 20. rocznicy utworzenia diecezji warszawsko-praskiej w katedrze św. Michał archanioła i św. Floriana Męczennika odbyły się uroczystości. W trakcie Eucharystii świętowano także 30-lecia posługi biskupiej pierwszego ordynariusza diecezji bp. Kazimierza Romaniuka i 25-lecie konsekracji bp. pomocniczego Stanisława Kędziory. Mszy św. przewodniczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Bullą "Totus Tuus Poloniae Populus" z 25 marca 1992 roku wprowadzono w Polsce nowy podział administracyjny Kościoła, w wyniku którego powstało m.in. 14 nowych diecezji, w tym diecezja warszawsko-praska – przypomniał w homilii abp Henryk Hoser. Głównym zadaniem reorganizacji było pełniejsze dostosowanie struktur kościelnych do misji ewangelizacji w nowej rzeczywistości. Jak podkreślił bp warszawsko-praski, pokłosie dwudziestu minionych lat jest bogate.

Mimo zmieniających się warunków, Kościół wciąż jest źródłem światła, nadziei i mocy dla współczesnego człowieka - zaznaczył abp Hoser. I jak dodał - będzie nim także dla kolejnych pokoleń, jeśli pozostanie wierny Bożej prawdzie. „Jest to warunek autentyczności Kościoła w oczach świata” - podkreślił. Drugim warunkiem, zdaniem abp. Hosera, jest jedność, o którą się modlił Jezus w wieczerniku. – „Jedność jest znakiem rozpoznawalności Kościoła w dzisiejszym podzielonym i niespójnym świecie. Dlatego tak ważna jest jedność ekumeniczna i dialog religijny w ateizującym świecie” – powiedział biskup warszawsko-praski.

Abp Hoser zwrócił także uwagę na wkład dwóch jubilatów - bp. Kazimierza Romaniuka i bp. Stanisława Kędziory - w budowanie zrębów nowej diecezji w jej materialnych, duchowych i ludzkich wymiarach. – Są to ludzie jednego pokolenia o podobnych doświadczeniach, przeżyli kataklizm II wojny światowej, powojenny okres stalinowski i rządy komunistyczne. W końcu w 1992 roku stanęli wobec zadania ukształtowania kościelnego organizmu, uzupełniając się w swej posłudze na wzór Kosmy i Damiana – powiedział arcybiskup.

Wspominając doświadczenia swojej młodości, pierwszy ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej, bp Romaniuk zachęcał diecezjan do dziękczynienia Bogu, który jak zaznaczył "jest zawsze hojny". - Poprzez nasze modlitwy będziemy próbowali pokazywać ogrom Bożego Dobra, a wy będziecie modlić się za nas, abyśmy potrafili dziękować Bogu za to, że tyle dobra uczynił przez naszą słabą, ułomną, ludzką posługę – powiedział bp Romaniuk.

Na zakończenie uroczystości jubileuszowych abp Hoser odczytał dekret ustanawiający kapitułę katedralną w konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na warszawskim Kamionku. Mszę św. zwieńczył specjalny akt zawierzenia Diecezji Warszawsko-Praskiej Bożemu Miłosierdziu.

W uroczystościach uczestniczyły władze samorządowe. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik uhonorował diecezję wręczają na ręce abp. Hosera oraz biskupom jubilatom medale ‘Pro Masovia”.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 marca 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-03-19 18:33 Abp Hoser: św. Józef jest wzorem męskiej odpowiedzialności

Św. Józef jest wzorem męskiej odpowiedzialności - podkreślił abp Henryk Hoser. Z okazji 18. rocznicy przybycia Sióstr Misjonarek Miłości do diecezji warszawsko-praskiej ordynariusz odwiedził dom Zgromadzenia, gdzie modlił się z bezdomnymi.

W trakcie Mszy św. abp Hoser dziękował także Bogu za swoje święcenia biskupie, które przyjął z rąk kard. Crescenzio Sepe 19 marca 2005 r. w Rzymie.

Podkreślając w homilii, że św. Józef był człowiekiem wiary i nadziei, biskup warszawsko-praski powiedział, że "ojcostwo duchowe jest ważniejsze od ojcostwa fizycznego". Jak zaznaczył, ten który wychowuje jest ważniejszy od tego, który spłodził. Najlepszym tego przykładem, zdaniem abp Hosera, jest św. Józef, któremu Bóg powierzył to, co miał najcenniejszego – swojego Syna i Jego Matkę Maryję. Dlatego - jak zaznaczył - od św. Józefa możemy uczyć się męskiej odpowiedzialności, najpierw za siebie, później za innych.

Przypominając narodziny Jezusa w stajni i ucieczkę do Egiptu przed Herodem czyhającym na życie dziecka, abp Hoser podkreślił, że życie Józefa i Maryi nie układało się pomyślnie. Z jednej strony było naznaczone trudem, niebezpieczeństwami i biedą, a z drugiej strony oboje opiekowali się dzieckiem, Synem Bożym, który począł się w cudowny sposób. To wymagało zarówno od św. Józefa, jak i od Maryi ogromnej wiary i zaufania Bogu – powiedział arcybiskup.

Zwrócił uwagę, że nawet wówczas gdy ktoś pozbawiony jest dóbr materialnych tak fundamentalnych jak dom, zawsze może być człowiekiem wiary i nadziei.

Przypominając historię powstania sanktuarium św. Józefa w Cotignac we Francji bp warszawsko-praski zachęcał bezdomnych, aby szukali u Boga pomocy przez orędownictwo Opiekuna Świętej Rodziny. - Jeżeli przygniata nas kamień tego życia, jeżeli jest nam bardzo ciężko, zwróćmy się wtedy do św. Józefa, on nam pomoże ten kamień ruszyć – powiedział abp Hoser.

Dziękując siostrom za ich troskę o biednych i bezdomnych abp Hoser powiedział: "Ten dom jest naszym wspólnym domem. Tu nikt nie jest obcy. Możecie tu zawsze przyjść, nakarmić się, umyć, wypocząć, leczyć się, ale także się modlić".
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 19 marca 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-03-19 12:03 Abp Hoser otworzył Parafialny Ośrodek Formacji Rodziny w Aninie

Z inicjatywy abp Henryka Hosera w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Aninie otwarty został trzeci w diecezji warszawsko-praskiej Parafialny Ośrodek Formacji Rodziny. Jego głównym zadaniem jest pomoc narzeczonych i małżonkom z różnym stażem w rozwijaniu ich wzajemnej więzi w oparciu o katolicką naukę społeczną o małżeństwie, prokreacji i rodzinie.

Otwarcie Ośrodka zainaugurowała uroczysta Msza św., w trakcie której abp Hoser przypomniał podstawowe zadania małżeństwa. Jak zaznaczył, ta relacja powinna być wierna, wyłączna i sprawiedliwa, to znaczy że nie wolno nam budować związku z osobą, która już do kogoś innego należy, komuś innemu ślubowała wierność. Doświadczenie jakiejkolwiek "chemii" nie jest w takiej sytuacji żadnym wytłumaczeniem, czy usprawiedliwieniem – podkreślił biskup warszawsko-praski.

Zwracając uwagę, że małżeństwo jest relacją dwóch zupełnie różnych osób, które się dopełniają, abp Hoser przypomniał o potrzebie i obowiązku wzajemnego miłosierdzia. – Często współmałżonkowie odkrywają po ślubie wady i słabości drugiej strony, które muszą zaakceptować znajdując do tego siły dzięki pomocy Bożej łaski - mówił.

Jak zaznacza proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Aninie ks. Marek Doszko, „bez rodziny nie ma prawdziwej wspólnoty Kościoła”. – Jeśli rodziny są zdrowe, można wraz z nimi budować parafię prowadząc ewangelizację – tłumaczył.

Z oferowanej w Ośrodku pomocy będzie mógł skorzystać każdy parafianin bez względu na wiek i stan cywilny. Przygotowanie profesjonalnej kadry do tego typu pracy trwało w ramach duszpasterstwa rodzin diecezji warszawsko-praskiej dwa lata.
mag / Anin
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 19 marca 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-03-19 11:23 Bp Solarczyk głosi rekolekcje w sanktuarium Jana Pawła II w Radzyminie

"Rodzina fundamentem" - to temat tegorocznych rekolekcji wielkopostnych, które rozpoczęły się w niedzielę 18 marca w sanktuarium bł. Jana Pawła II w Radzyminie. Głosił je bp pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Marek Solarczyk.

Nauki oparte są nauczaniu Jana Pawła II, w tym w sposób szczególny Adhortacji Apostolskiej „Familiaris consortio”. Bp Solarczyk zamierza przypomnieć w nich podstawowe zadania rodziny. W niedzielę zwrócił uwagę na znaczenie wzajemnych relacji, drugiego dnia będzie mowa o trosce o życie, natomiast trzeci dzień ćwiczeń duchowych będzie poświęcony zaangażowaniu w życie społeczne, w tym w sposób szczególny odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła.

- Bez zaangażowania w życie Kościoła nie można mówić o budowanie wspólnoty parafialnej, która jak przypomina nam hasło tego roku pracy duszpasterskiej ma być naszym domem - powiedział bp Solarczyk.

Rekolekcje Wielkopostne w sanktuarium bł. Jana Pawła II w Radzyminie potrwają do wtorku 20 marca.
mag / Radzymin
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 19 marca 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
Strony: początek 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT