Znaleziono depesz: 2770
2012-10-24 10:38 Tydzień Misyjny w diecezji warszawsko-praskiej

Przyprowadzenie człowieka do Chrystusa, który jest jedynym trwałym fundamentem ludzkiego życia to cel każdej pracy misyjnej - powiedział bp Marek Solarczyk. Z okazji tygodnia misyjnego, w diecezji warszawsko-praskiej dwie wybrane parafie wizytują codziennie abp Henryk Hoser i bp pomocniczy Marek Solarczyk. W trakcie liturgii wierni poznają pracę misyjną słuchając świadectw misjonarzy.

W czasie mszy św. w kościele św. Wincentego a Paulo w Otwocku bp Solarczyk zachęcał do wdzięczności Bogu i ludziom za dar wiary. - To, że tu dziś jesteśmy jest wynikiem, tego że kiedyś ktoś przyniósł do tego miejsca dar wiary. To, dzięki posłudze Apostołów i ich następców, kapłanów oraz podejmowanej przez setki lat trosce w rodzinach mieszkańców Otwocka Kościół jest tutaj obecny i my możemy być uczestnikami dzisiejszej Mszy św. - powiedział kaznodzieja

Bp Solarczyk zwrócił także uwagę, że w misjach nie chodzi jedynie o podejmowanie konkretnych materialnych dzieł, czy przekonywanie ludzi aby wprowadzić ich do wspólnoty Kościoła. - Najważniejsze to położyć fundament jakim jest Jezus Chrystus w ludzkich sercach. Wzniesiona na tej skale budowla nigdy się nie ulegnie załamaniu - przekonywał biskup.

Mówiąc o odpowiedzialności za dzieło misyjne Kościoła bp Solarczyk przypomniał, że Chrystus posyłając swoich uczniów zapewnił ich o swojej obecności i darze Ducha Świętego. - Do nas należy jedynie otworzyć się na Jego moc i działanie. Wówczas te wszystkie mury wrogości, które są zarówno w nas samych jaki w relacjach z innymi runą - tłumaczył kaznodzieja.

Na zakończenie mszy św. wierni zapoznali się z zadaniami Dzieła Misyjnego Diecezji Warszawsko-Praskiej, a misjonarka świecka Elżbieta Rotter, podzieliła się własnym doświadczeniem posługi w Peruwiańskiej Amazonii.
Magdalena Gronek
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 października 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-10-22 15:35 Relikwie bł. Jana Pawła II w największym zakładzie opiekuńczo-leczniczym w kraju

Relikwie bł. Jana Pawła II trafiły do największego w kraju Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Sue Ryder, który znajduje się na warszawskim Tarchominie. Opieką w placówce objętych jest 450 osób, z czego 80 proc. stanowią ludzie powyżej 85. roku życia.

W trakcie uroczystej Mszy św. abp Henryk Hoser zwrócił uwagę, na znaczenie ludzkiego cierpienia. Jak podkreślił - poza chrześcijaństwem nie ma ono sensu i traktowane jest jako absolutne zło, z którym trzeba walczyć. Natomiast od czasów Jezusa Chrystusa, który zbawił nas poprzez swoją mękę i krzyż, ludzkie cierpienie będące wyrazem zdolności dawania siebie innym i zawierzania siebie Bogu jest owocne.

Najlepszym tego przykładem jest bł. Jan Paweł II. Jego życie było nieustannym zstępowaniem do unicestwienia ciała – zauważył bp warszawsko-praski. - Nie zdajemy sobie sprawy z ogromu bólu i cierpienia, jakie ten człowiek znosił. Widoczne zmiany na jego ciele okupione były bezsennymi nocami, dokuczliwymi i chronicznymi bólami, oraz chorobami infekcyjnymi – tłumaczył abp Hoser.

Biskup warszawsko-praski zachęcał osoby w podeszłym wieku, aby mimo upływu lat i kolejnych chorób pozostali wciąż młodzi duchem. – Można to osiągnąć poprzez ukierunkowanie całej swojej uwagi na przyszłość, którą w przypadku ludzi wiary jest przecież życie wieczne - przekonywał. - Po tamtej stronie zmartwychwstaniemy w nowym, młodym ciele, które nie będzie już ulegać degradacji. I jednocześnie będziemy w takiej wspólnocie, która zaspokoi tęsknotę naszego serca - tłumaczył.

Abp Hoser zachęcał także mieszkańców ośrodka aby wykorzystując wolny czas sięgnęli do ogromnego dziedzictwa, które pozostawił po sobie bł. Jan Pawła II, w tym zwłaszcza po „List do chorych” oraz „List do osób w podeszłym wieku”. „Jako ludzi młodzi duchem korzystajmy z tego co nas buduje, co nam wskazuje drogę, co sprawia że nasza wiara się umacnia” - zachęcał biskup warszawsko-praski.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Sue Ryder udziela świadczeń zdrowotnych osobom przewlekle chorych nie wymagającym hospitalizacji, ale wymagają całodobowej, profesjonalnej pielęgnacji, rehabilitacji oraz kontynuacji leczenia. Wśród pacjentów są także młodzi ludzie po wypadkach komunikacyjnych, pacjenci w sile wieku, aktywni zawodowo po udarach czy zawałach.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 października 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-10-21 16:52 Abp Hoser: celem działalności misyjnej jest doprowadzenie ludzi do wiary

Podstawowym celem działalności misyjnej Kościoła jest doprowadzenie ludzi do wiary - podkreślił abp Henryk Hoser. Z okazji Światowego Dnia Misyjnego biskup warszawsko-praski przewodniczył uroczystej Mszy św. w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika.

Podkreślając w homilii, że wiara jest darem Boga, który mamy pomnażać abp Hoser przypomniał o odpowiedzialności wszystkich wierzących za dzieło misji Kościoła.

– Nikt nie może się od tego obowiązku wymówić. Głoszenie Ewangelii jest być może najważniejszym zadaniem jakie w życiu mamy, bo zadaniem, które nigdy nie traci nic ze swojej aktualności, zadaniem które jest potrzebne każdemu człowiekowi w każdej fazie jego życia – powiedział.

Kaznodzieja pytał jednocześnie wiernych o jakość ich wiary. – Czy mamy odwagę się do niej przyznawać, czy też się jej wstydzimy, ukrywamy, ponieważ tak jest wygodniej? Z taką wiarą na pewno do nieba nie wejdziemy - stwierdził biskup warszawsko-praski.

Abp Hoser przypomniał również za Janem Pawłem II, że każdy biskup zostaje konsekrowany nie tylko dla jakiejś konkretnej diecezji, ale dla zbawienia całego świata. Stąd także wynika zobowiązanie, aby poszczególne kościoły partykularne angażowały się na różne sposoby w działalność misyjną. – Jako diecezja warszawsko-praska cieszymy się, że mamy już siedemnastu misjonarzy pracujących na różnych kontynentach: w Ameryce, Azji, Afryce i wschodnich krańcach Europy – powiedział abp Hoser.

Niedziela Misyjna jest także dniem Papieskich Dzieł Misyjnych, które papież Benedykt XVI nazwał znakiem wiary – przypomniał kaznodzieja. Nawiązując do swoich osobistych doświadczeń jako światowego przewodniczącego Papieskich Dzieł Misyjnych abp Hoser podkreślił, że "dzięki dziełom, które powiększają naszą świadomość misyjną i naszą ofiarność darów osobowych i materialnych spieszymy z pomocą bliźniemu, przywracamy sprawiedliwość względem najuboższych, dajemy im możliwości oświaty, przezwyciężamy konflikty etniczne, uczymy poszanowania życia każdego człowieka i w każdej fazie jego istnienia".

Biskup warszawsko-praski podziękował także tym wszystkim, którzy organizują zaplecze dla misjonarzy. – Zgodnie z decyzją Ojca Świętego taca z Niedzieli Misyjnej idzie na Międzynarodowy Fundusz Solidarności rozdzielany przez Papieskie Dzieła Misyjne w Rzymie. Zeszłoroczna składka pochodząca z Polski została przekazana na potrzeby trzech kościołów afrykańskich: w Liberii, w Sierra Leone oraz w Gambii – powiedział abp Hoser, podkreślając, że diecezja warszawsko-praska jest w ścisłej czołówce tych, które wykazują się największą ofiarnością.

Na zakończenie Mszy św. otwarta została wystawa zdjęć poświęcona pracy polskich misjonarzy w Indiach. Można ją oglądać do końca tygodnia. W następnych miesiącach ekspozycja będzie wystawiana w poszczególnych kościołach na terenie diecezji.

Po liturgii w podziemiach świątyni odbyła się także emisja dokumentalnego filmu poświęconego pracy misjonarzy w peruwiańskiej Amazonii oraz prezentacja inicjatyw podejmowanych w minionym roku przez Dzieło Misyjne Diecezji Warszawsko-Praskiej. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele MSZ, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, NBP oraz Wytwórni Papierów Wartościowych.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 21 października 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-10-19 15:34 Abp Hoser do kapłanów: musimy umieć uzasadnić naszą wiarę

Musimy umieć uzasadnić naszą wiarę - mówił abp Henryk Hoser do księży podczas zjazdu formacyjnego wikariuszy starszych diecezji warszawsko-praskiej. Uczestniczyli oni w spotkaniu „Nowa Ewangelizacja wyzwaniem dla duszpasterstwa parafialnego”.

Nawiązując do posoborowego kryzysu wiary w krajach Europy Zachodniej abp Hoser zwrócił uwagę, że współczesny świat nie potrzebuje nauczycieli, ale prawdziwych świadków, których życie jest czytelnym znakiem.

"Musimy umieć uzasadnić naszą wiarę, nadzieję i chrześcijańską miłość" - przypomniał kapłanom biskup warszawsko-
praski. Zachęcał kapłanów aby wsłuchując się w głos wiernych znaleźli przyczyny odchodzenia ludzi od Boga i Kościoła. Jedynie znając wątpliwości i dylematy wątpiących będziemy mogli ich umocnić, lub podprowadzić do spotkania z osobowym Bogiem. Na tym polega prawdziwe chrześcijaństwo – tłumaczył biskup warszawsko-praski.

Zdaniem abp. Hosera doskonałym źródłem inspiracji dla wszelkich inicjatyw duszpasterskich są wydane z okazji Roku Wiary dokumenty Stolicy Apostolskiej. "Dobrze by było, gdyby każda parafia naszej diecezji czerpiąc inspiracje z tych dokumentów i uwzględniając własną specyfikę stworzyła swój kalendarz obchodów Roku Wiary" - zaznaczył ordynariusz.

Biskup pomocniczy Marek Solarczyk przypomniał kapłanom, że bez mocy Ducha Świętego nie ma mowy o żadnej ewangelizacji. Zachęcał wikariuszy do refleksji nad własnym powołaniem. "Niech każdy z was odpowie sobie na pytania: Czy jestem przezroczysty dla Jezusa Chrystusa; Czy dzięki mojej posłudze w parafii, w szkole, ci, którzy mnie spotykają, wychodzą umocnieni, czy stają się lepszymi ludźmi; Czy podejmując działania związane z ewangelizacją najpierw pytam Boga o Jego wolę, czy próbuję ją nieustannie rozeznawać" – zachęcał bp Solarczyk.

Gośćmi spotkania formacyjnego dla kapłanów diecezji warszawsko-praskiej byli także członkowie wspólnoty Emmanuel. Opowiedzieli oni o swoim charyzmacie i zaproponowali księżom współpracę na polu ewangelizacji.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 19 października 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-10-19 09:45 Abp Hoser odprawił Mszę w intencji medyków

- Jednym z wyzwań medycyny jest dziś obrona człowieczeństwa człowieka - zauważył abp Henryk Hoser, który z
okazji święta Łukasza Ewangelisty, patrona lekarzy, modlił się 18 października w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w intencji środowiska medycznego. W trakcie Mszy św. abp Hoser przybliżył postać św. Łukasza wskazując go jako wzór do naśladowania zarówno w wymiarze jego posługi lekarskiej jak i życia chrześcijańskiego.

- To jemu zawdzięczamy wiele wzmianek w Ewangelii na temat życia i działalności Chrystusa – zauważył kaznodzieja podkreślając, że opisując różne sytuacje św. Łukasz nigdy nie zatracił swoich lekarskich cech, takich jak wrażliwość na słabych i ubogich, precyzja w nazywaniu pewnych schorzeń czy w końcu wierność. Ta ostatnia, zdaniem abp Hosera jest także dziś niezbędna w zawodzie lekarza zarówno w jego odniesieniu do pacjenta jak i wzajemnych relacjach z kolegami czy koleżankami wykonującymi ten sam zawód.

Bp warszawsko-praski zwrócił także uwagę, że opisana przez św. Łukasza pedagogia Jezusa, polegająca na tym, że apostołowie przez trzy lata towarzyszyli mu we wszystkich wydarzeniach dzień i noc, jest również 'pedagogią lekarską' wyrażającą się w tzw. stażach. - Każdy z nas doskonale wie, jak wiele się od swoich mistrzów nauczył - stwierdził abp Hoser.

Kaznodzieja nazwał również św. Łukasza teologiem modlitwy, który cytując Chrystusa przypomina, że powinna być ona naszym stałym pokarmem. - Wiara bez modlitwy, która jest spotkaniem, otwarciem się na Boga, staje się jedynie ideologią, czy światopoglądem" - zaznaczył bp warszawsko-praski.
Podsumowując życie i działalność św. Łukasza abp Hoser powiedział, że tym, co było jądrem krystalizacji całej bogatej osobowości ewangelisty było człowieczeństwo Jezusa Chrystusa, które stało się narzędziem zbawienia. Tymczasem, jak zauważył kaznodzieja - najważniejszą kwestią, przed jaką stanęła ludzkość w XXI wieku jest znalezienie odpowiedź na pytanie: Kim jest człowiek? - Zdaniem abp Hosera - z pomocą dzisiejszym społeczeństwom i współczesnej kulturze może przyjść medycyna. Ona może bronić człowieczeństwa człowieka, które ulega nieustannej degradacji, manipulacji.
Bp warszawsko-praski zachęcał jednocześnie lekarzy aby przywracali chorym właściwą perspektywę nadziei ich życia. - Przede wszystkim tym, którzy umierają ukazujcie, że ich życie się nie kończy, że jego pełnią jest Królestwo Niebieskie.

Po Mszy św. w podziemiach katedry odbyło się doroczne spotkanie środowiska medycznego. Wzięli w nim udział min. przedstawiciele Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz dyrektorzy mazowieckich szpitali i placówek służby zdrowia.
Relikwie św. Łukasza znajdują się w Padwie – w kościele pod wezwaniem św. Justyny, w Pradze – w katedrze świętego Wita oraz w Tebach.
mag / Warsawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 19 października 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-10-18 15:35 Pątnicy z diecezji warszawsko-praskiej pielgrzymowali do Ziemi Świętej

Ponad 200 osób uczestniczyło w pielgrzymce diecezji warszawsko-praskiej do Ziemi Świętej. Rozpoczęła się ona 10 października i trwała siedem dni. Wraz z pątnikami uczestniczył w niej biskup pomocniczy Marek Solarczyk.

Jak podkreślił abp Henryk Hoser „Ziemia Święta jest piątą Ewangelią”. - Każdy, kto chce ze zrozumieniem czytać Pismo Święte, powinien choć raz nawiedzić miejsca życia i działalności Chrystusa. Wówczas wiele tekstów biblijnych staje się dla człowieka bardziej zrozumiałymi – powiedział biskup warszawsko-praski, wyrażając nadzieję, że pielgrzymi po powrocie do kraju będą się dzielić z innymi doświadczeniem swojej wiary.

Pielgrzymka wpisywała się w rozpoczęty niedawno Rok Wiary. Pątnicy zainaugurowali go uroczystą Mszą św. w Bazylice Narodzenia Pańskiego. Liturgii przewodniczył bp Solarczyk, który był też duchowym opiekunem pielgrzymów.

- Nawiedzając najważniejsze dla chrześcijan miejsca wiary, w ciągu tygodnia mieliśmy okazję przeżyć cały rok liturgiczny, całą historię zbawienia – powiedział po powrocie bp Solarczyk. - Najpiękniejsze było to, że tam nie potrzebne były żadne słowa, bo Pan Bóg z tajemnicą swojego działania sam do człowieka przemawiał, mimo że wielokrotnie całe otoczenie nie nastrajało do kontemplowania tajemnic wiary - dodał.

Jak zauważył bp Solarczyk, "choć pobyt w Ziemi Świętej jest ważnym doświadczeniem, to te same tajemnice możemy przeżyć w czasie każdej Mszy św.".
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 18 października 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-10-17 16:43 Warszawa: abp Hoser nagrodzony przez Szpital Bródnowski

Za ofiarną pracę dla ochrony zdrowia ludzkiego, wkład w rozwój placówki oraz postawę wobec pacjentów Szpital Bródnowski w Warszawie nagrodził specjalnym medalem abp. Henryka Hosera, ordynariusza warszawsko-praskiego.

W przeddzień patronalnego święta lekarzy, przypadającego w święto Łukasza Ewangelisty, w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim odbyły się uroczystości z okazji "Dnia Lekarza".

W trakcie spotkania dyrektor placówki Teresa Bogiel podziękowała personelowi medycznemu za codzienny trud podejmowanych obowiązków i rzetelną opiekę nad pacjentami. - To państwa zasługa, że trudny czas transformacji szpitala przebiegał w atmosferze wzajemnego zaufania i wyrozumiałości - powiedziała Teresa Bogiel.

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie uhonorował także ordynariusza warszawsko-praskiego abp. Henryka Hosera specjalnym medalem za ofiarną pracę dla ochrony zdrowia ludzkiego oraz wkład w rozwój placówki oraz postawę wobec pacjentów. Dotychczas podobne odznaczenie otrzymali marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, abp Sławoj Leszek Głodź, poprzedni dyrektor Szpitala Bródnowskiego Tadeusz Sikorski oraz prof. Jan Dzieniszewski.

Nawiązując do swoich lekarskich doświadczeń, abp Hoser wyznał, że posługa medyczna jest bardzo mocno wpisana w jego misję. Wyraził uznanie dla organizowanych z okazji dnia lekarza spotkań, podkreślając znaczenie międzyludzkich więzi. - Choć lekarz jest człowiekiem relacji do chorego, któremu służy, to jednak nie wolno nam zapominać o naszych wzajemnych kontaktach. Nie wystarczą towarzystwa specjalistów czy izby lekarskie - mówił abp Hoser.

"Za wyjątkową postawę wobec pacjenta, serce i poświęcony czas" wyróżniono także kilku lekarzy. Wyboru dokonali sami pacjenci placówki.

Msza św. w intencji środowiska medycznego odbędzie się 18 października o godz. 18.00. w katedrze warszawsko-praskiej. Będzie jej przewodniczył abp Henryk Hoser.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 17 października 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-10-16 16:00 Ponad 20 tys. osób w diecezji warszawsko-praskiej należy do Róż Żywego Różańca

Ponad 20 tys. osób w diecezji warszawsko-praskiej należy do Róż Żywego Różańca - poinformował ich diecezjalny moderator, ks. Roman Kot.

- Różaniec staje się coraz bardziej popularną formą modlitwy nie tylko wśród osób starszych, ale także wśród dzieci i młodzieży. Sięgają po niego także całe rodziny. Na przykład w parafii św. Faustyny na warszawskim Bródnie istnieją już 34 takie róże żywego różańcowe. Składające się np. z samych dzieci, z młodzieży, rodziców, osób starszych, a nawet zrzeszają samych mężczyzn - powiedział ks. Roman Kot, od niedawna moderator Żywego Różańca w diecezji warszawsko-praskiej.

Jak zauważył - podobnie jak skład osobowy kół różni się pod względem wieku i płci, tak w poszczególnych różach odmienne są intencje, w których się modlą. Niektóre np. podjęły stałą modlitwę w intencji duchowieństwa obejmując swoją troską wszystkich kapłanów diecezji warszawsko-praskiej – powiedział ks. Kot.

Każda Róża Żywego Różańca składa się z 20 osób. Na jej czele stoi zelator. Jego zadaniem są kontakty z wszystkimi członkami, którzy codziennie odmawiają jedną z tajemnic różańca w jednej i tej samej intencji. Jak zauważył ks. Kot, niektórzy członkowie kół są chorzy, czy w takim wieku, że nie mogą opuszczać domów, więc trzeba ich nieraz odwiedzać i przy okazji także wspólnie się z nimi modlić.

Z początkiem października w diecezji warszawsko-praskiej ruszyły specjalne spotkania modlitewne dla zelatorów Parafialnych Róż Różańcowych. Odbywają się one w sanktuariach maryjnych. W tym celu diecezję podzielono na pięć rejonów, tak aby osobom z poszczególnych dekanatów było łatwiej się spotkać i wymienić swoimi doświadczeniami. W pierwszym rejonie - tzw. „Warszawa Bródno” - wybrano parafię Matki Bożej Różańcowej, Drugi rejon – to sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Sulejówku, trzeci - sanktuarium Matki Bożej Swojczowskiej w Otwocku, czwarty - sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto koło Wyszkowa i piąty to sanktuarium Matki Bożej Hallerowskiejw Mińsku Mazowieckim.
Każde spotkanie składa się z Mszy św. i konferencji tematycznej. Wieńczy je wspólna agapa.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 16 października 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-10-14 17:25 Abp Hoser: żadna instytucja nie zrobila dla promocji kobiet, tyle co Kościół katolicki

Żadna instytucja na świecie nie zrobiła tyle dla promocji kobiet co Kościół katolicki – powiedział dziś w Wołominie abp Henryk Hoser. W parafii Matki Boskiej Częstochowskiej podczas Mszy dziękowano za pół wieku posługi sióstr michalitek.

Zdaniem biskupa warszawsko-praskiego wypracowany w tym miejscu model współpracy duszpasterzy i zgromadzeń zakonnych jest modelowy. – Módlmy się aby wszystkie nasze parafie mogły cieszyć się taką kobiecą obecnością w tym co jest najistotniejsze- zachęcał arcybiskup.

Przywołując postać bł. ks. Bronisława Markiewicza, założyciela zgromadzeń sióstr michalitek i księży michalitów, abp Hoser zachęcał wiernych do „pójścia za Chrystusem”. Porównując zakonnika do biblijnego Mojżesza przypomniał, że w XIX wieku starał się przyjść z pomocą ubogiej młodzieży wiejskiej. - Uważany za wywrotowca, w końcu otrzymał od papieża błogosławieństwo dla swoich dzieł. Fakt jego beatyfikacji w 2005 roku jest najwyższym potwierdzeniem słuszności drogi, którą szedł – stwierdził biskup warszawsko-praski.

Abp Hoser zachęcał jednocześnie siostry michalitki do sięgnięcia do źródeł własnego charyzmatu. Przypomniał, że zwykły wiejski proboszcz jakim był ks. Bronisław Markiewicz już w XIX wieku dostrzegł, że w Europie następuje apostazja całych narodów, która w dalszej perspektywie może doprowadzić do nieobliczalnych skutków. Sposobem wyjścia było dla niego kształtowanie autentycznych chrześcijan. Dziś podobny cel przyświeca szkołom liderów nowej ewangelizacji – zauważył kaznodzieja.

Abp Hoser zwrócił uwagę, że świętość, która jest powołaniem każdego człowieka jest wyrazem mądrości pochodzącej od Ducha Świętego. – Co zrobiliśmy z tym darem otrzymanym w sakramencie bierzmowania, czy go pomnażamy, czy też zakopaliśmy go i o nim już zapomnieliśmy? Czy w perspektywie Bożej Mądrości jesteśmy w stanie ocenić nasze dążenia, poszukiwania i nasze realizacje – pytał kaznodzieja.

Zgromadzenie Sióstr Świętego Michała Archanioła to żeńskie zgromadzenie zakonne popularnie zwane michalitkami. Jego założycielem jest ks. Bronisław Markiewicz i sł. Boża Anna Kaworek. Siostry katechizują w szkołach podstawowych i średnich, prowadzą domy wychowawcze z całodobową opieką a także świetlice środowiskowe i przedszkola. W parafiach siostry pracują jako zakrystianki i organistki.
mag / Wołomin
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 14 października 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-10-12 17:57 Eksperci Episkopatu w obronie prawa do życia dla chorych dzieci

W obronie godności i prawa do życia dzieci, których rozwój jest utrudniony przez zaburzenia genetyczne wystąpił dziś Zespół Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych. W oświadczeniu wydanym po dzisiejszym spotkaniu tego gremium podkreślono też, że państwo ma obowiązek chronić i troszczyć sięo dzieci z takimi schorzeniami.

Publikujemy treść oświadczenia:

„Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polskie występuje w obronie godności i prawa do życia dzieci, których rozwój jest utrudniony przez zaburzenia genetyczne. Mowa o dzieciach z zespołem Downa, Turnera, Retta i innymi z grupy ponad 20.000 znanych schorzeń genetycznych.

Dzieci te mają prawo do tego, aby urodzić się, żyć wśród nas, kochać i być kochanym. Państwo ma obowiązek chronić i troszczyć się o nie. Trzeba zrobić wszystko, aby mogły być one zaakceptowane w najbliższym środowisku, a rodzicom zapewnić każde możliwe wsparcie.

Pomysł zabijania dziecka dla jego dobra jest absurdalny i niegodziwy. Tworzenie nieprzyjaznego klimatu społecznego dla niego i rodziców jest skrajnie nieuczciwe. Podważanie prawa do życia ma nieobliczalne skutki dla każdego”.

*

Zespół Ekspertów KEP ds. Bioetycznych został powołany przez Episkopat 18 czerwca 2008 roku. Przewodniczącym tego gremium jest abp Henryk Hoser ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej. Zespół wydał już szereg oświadczeń dotyczących bieżących problemów bioetycznych, w których przestrzegał m.in. przed zmianą definicji płci i zafałszowaniem antropologii człowieka.

Dzisiejsze spotkanie odbyło się w siedzibie kurii diecezji warszawsko-praskiej.
mag, tk / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 12 października 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-10-12 09:27 Abp Hoser: tylko poprzez czyny motywowane wiarą możemy przemienić współczesny świat

- Tylko poprzez czyny motywowane wiarą możemy przemienić współczesny świat – podkreślił abp Henryk Hoser.
Bp warszawsko-praski przewodniczył uroczystej Mszy św. w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w czasie której zainaugurował w diecezji Rok Wiary. - Niech ten czas skończy się naszym rozbłyśnięciem jako ludzi, którzy będą już nie tylko nosicielami, ale także przekazicielami wiar - zachęcał abp Hoser, nawiązując do tematu rozpoczynającego się wraz z Adwentem kolejnego roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce.

U progu Roku Wiary staje przed każdym ochrzczonym to samo fundamentalne pytanie, które Chrystus zadał swoim uczniom: „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi?” – zauważył w homilii abp Hoser.
Przyrównując wiarę do życia ordynariusz warszawsko-praski zauważył, że może ona zarówno wzrastać jak i maleć, rosnąć i zanikać, w związku z czym wymaga naszej stałej troski i zaangażowania. Zdaniem abp Hosera, „pierwszym objawem zaniku wiary jest umieranie naszej modlitwy”. - Jeżeli nie zwracamy się do Boga, to jak On, szanując naszą wolność, ma być obecny w naszym życiu – pytał kaznodzieja zwracając uwagę, że jakakolwiek religia bez odniesienia do bóstwa jest zupełnym absurdem. - Miejmy wiarę w Boga. Wierzmy, że On jest obecny w naszym życiu, że nas prowadzi, że Opatrzność Boża nie spuszcza nas z oka - apelował abp Hoser.

Jak zauważył - sama wiara i przylgnięcie do niej nie wystarczą. Potrzebuje ona dopełnienia w czynach, które są wyrazem miłości miłosiernej. - Jeżeli wiara nie przełoży się na świadectwo życia, będzie wiarą martwą, bez perspektyw – podkreślił kaznodzieja zwracając jednocześnie uwagę, że tylko poprzez czyny motywowane wiarą powodujemy, że inni zaczynają wierzyć, zmienia się świat i Kościół się rozrasta.

Na zakończenie abp Hoser powiedział, że głównym nurtem Roku Wiary w diecezji warszawsko-praskiej będzie próba ożywienia i zintensyfikowania wszystkich istniejących i funkcjonujących dotychczas dzieł tak, aby przynosiły prawdziwe owoce.
- „By przypominać, gdzie mamy czerpać treść naszej wiary” - w kościołach całej diecezji warszawsko-praskiej, przy kaplicach chrzcielnych zostały ustawione dwa dokumenty Katechizm Kościoła Katolickiego oraz postanowienia Soboru Watykańskiego II.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 12 października 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-10-07 12:01 Warszawa: Msza św. i pielgrzymka pokutna w intencji Ojczyzny

W przeddzień święta Matki Bożej Różańcowej, dawniej świętem Matki Bożej Zwycięskiej (6 października) w katedrze warszawsko-praskiej odbyła się uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny. Po Liturgii, której przewodniczył bp senior Kazimierz Romaniuk wyruszył pokutny Marsz Różańcowy do archikatedry warszawskiej, gdzie u grobu prymasów Polski oddano kraj Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. W ten sposób członkowie „Krucjat Różańcowej za Ojczyznę” chcieli wynagrodzić Matce Bożej, Królowej Polski, niewypełnienie Ślubów Narodu.

Podkreślając, że całe dzieło stworzenia i odkupienia było wyrazem Miłości Boga do człowieka bp Romaniuk zaapelował w homilii do rachunku sumienia z naszego stosunku do Boga, innych ludzi i stworzenia.
Przypominając historię święta Matki Bożej Różańcowej, zwanego dawniej świętem Matki Bożej Zwycięskiej, bp Romaniuk zwrócił uwagę na skuteczność wstawiennictwa Maryi. Jak podkreślił – to jej pomocy zawdzięczamy zwycięstwo pod Lepanto, które uratowało cały świat chrześcijański przed zalewem islamu. - Tak więc nasza modlitwa różańcowa ze swoich początków i ze swojej natury jest modlitwą dziękczynną - stwierdził kaznodzieja.

A przywołując czasy rozbiorów oraz koszmar ostatniej wojny i pięćdziesięciu lat powojennych bp Romaniuk stwierdził, że powinniśmy Bogu dziękować za Jego nieustanną troskę o nasz naród, która najczęściej się wyrażała poprzez obecności Matki Najświętszej, którą nasi przodkowie obrali za Królową Korony Polskiej.

Na zakończenie hierarcha przywołał postać ks. Piotra Skargi. Jak podkreślił – to jeden z tych, którzy okazali wyjątkową troskę o dobro naszego narodu. Wielokrotnie przestrzegał przed nieszczęściami, jakie zagrażały Rzeczypospolitej. Miał odwagę w ostrych słowach upominać tych, którzy sprawowali wówczas władzę. Ale także przepowiadał lepszą przyszłość Polskiemu Narodowi – przypomniał bp Romaniuk.
Po Mszy św. ze świątyni wyruszy ‘Pokutny Marsz Różańcowy’ do archikatedry warszawskiej, gdzie u grobu prymasów Polski oddano kraj Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 07 października 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-10-06 16:10 Abp Hoser na inauguracji nowego roku akademickiego w WSD

Seminarium nie jest zwykłą wyższą uczelnią, ale przede wszystkim jest szkołą kapłaństwa – podkreślił abp Henryk Hoser podczas inauguracji nowego roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Uroczystość rozpoczęła się Eucharystią, podczas której abp Hoser przypomniał alumnom, że kapłaństwo nie jest zawodem, ale całkowitym włączeniem się w program, który Bóg pisze dla każdego. Okrycie go i wejście w niego jest głównym nurtem kształcenia całej formacji kapłańskiej.

Zdaniem bp warszawsko-praskiego istotną podstawą programową dla seminarium duchownego jest trzyletni program duszpasterski, który jest obecnie realizowany w Kościele w Polsce. Jak zaznaczył – powołanie kleryków nie jest tylko kwestią ich relacji z instytucją, jaką może być seminarium, czy Kościół, ale to powołanie jest podstawową relacją z Bogiem, Który powołuje i posyła. I jeżeli alumn jest tego pewny, wówczas nie ma się czego obawiać – zapewniał ich abp Hoser. Podkreślając, że fundamentem powołania jest zawsze łaska, którą się otrzymuje od Tego, Który wzywa człowieka, kaznodzieja stwierdził, że „postawa walki o swoje powołanie jest potwierdzeniem jego prawdziwości”. – „Egzystencjalne poszukiwanie Boga, również poprzez nasze bolesne doświadczenia, zwątpienia, czy sytuacje, gdzie wydaje się że straciliśmy Boga z pola widzenia, są głównym nurtem formacji kapłańskiej” - powiedział abp Hoser.

Bp warszawsko-praski przestrzegał również alumnów przed coraz bardziej powszechną w społeczeństwie postawą klienta rewindykującego usługi. Jak podkreślił – seminarium nie tyle jest instytucją, co wspólnotą wiary, nadziei i miłości, którą razem tworzą poprzez dar z siebie samego. Dlatego to od nich zależy czy to miejsce stanie się ich domem – zaznaczył abp Hoser.
Na zakończenie kaznodzieja zachęcał alumnów aby poprzez swoją formację stali się solą i światłem dla współczesnego świata.
Seminarium Warszawsko-Praskie liczy obecnie 51 alumnów. Na pierwszym roku jest 14, a do święceń kapłańskich przygotowuje się 6 diakonów.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 06 października 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-10-06 10:56 Bp Solarczyk: w tajemnicę ludzkiego cierpienia wpisane jest dobro

W tajemnicę ludzkiego cierpienia wpisane jest dobro - podkreślił biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Marek Solarczyk, dokonując uroczystego aktu wprowadzenia relikwii świętej s. Faustyny i Ojca Pio do świątyni parafii cywilno-wojskowej św. Józefa w Legionowie.

Przywołując w homilii postać Hioba, bp Solarczyk podkreślił, że cierpienie nie jest karą za grzechy, ale tajemnicą, której do końca nie jesteśmy w stanie zrozumieć. - Jeśli człowiek staje wobec cierpienia, musi uwierzyć, że Bóg wpisał w nie swoje dzieło, tak jak wpisał je w mękę Swojego Syna. Musi uwierzyć, że Bóg pragnie człowiekowi ofiarować dobro, chociaż nie wiemy kiedy, komu i dlaczego - tłumaczył kaznodzieja. I wskazywał przykład życia Ojca Pio. Zaznaczył, że kiedy ludzie przychodzili do niego prosząc o uzdrowienie, on - pragnąc uszanować Boże dzieło - "stawiał siebie jako kogoś, kto mówił: ja to cierpienie wezmę na siebie".

Przypominając obietnice Jezusa dane św. s. Faustynie ("Jeżeli przywołasz Mojego Miłosierdzia w intencji grzesznika Ja wyzwolę go z męki potępienia"), bp Solarczyk pytał, "na ile my wierzymy w tajemnicę Bożego Miłosierdzia i czy z tego daru korzystamy dla siebie i dla innych?".

Biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej zachęcał także wiernych, aby z wiarą przyjęli dar relikwii korzystając z orędownictwa świętych. - Ta moc, która przemieniła ich, może być także i naszym udziałem. Uszanujmy pozostawione przez nich przesłanie płynące z męki i śmierci Chrystusa. Niech będzie ono dla nas wielkim orędziem miłości Boga i zarazem zobowiązaniem do zawierzenia mu swojego życia - apelował kaznodzieja.

Uroczystość wprowadzenia relikwii św. Faustyny i Ojca Pio zwieńczył akt zawierzenia parafii Bożemu Miłosierdziu. Po liturgii odbyła się całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu.
mag / Legionowo
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 06 października 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-10-05 09:59 Abp Hoser zawierzył diecezję warszawsko-praską Bożemu Miłosierdziu

W przeddzień 37. rocznicy odbywających się w katedrze św. Floriana nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia abp Henryk Hoser zawierzył 4 października diecezję warszawsko-praską Bożemu Miłosierdziu. Jak podkreślił w trakcie uroczystej Mszy św. - poprzez ten akt i trwające przez ostatnie trzy dni rekolekcje – pragniemy przygotować się do wkroczenia w Rok Wiary.

Przypominając, że wiara w Boże Miłosierdzie uzdrawia nawet największych grzeszników, przemieniając ich w ludzi świętych, biskup warszawsko-praski zachęcał aby zawierzyć się Stwórcy aby On mógł uczynić w człowieku i z człowieka swój wyraźny, czytelny obraz.

W homilii biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Marek Solarczyk zachęcał, aby w nadchodzącym Roku Wiary na nowo odczytać postanowienia Soboru Watykańskiego II tak, aby orędzie ewangeliczne było zrozumiałe dla naszych czasów.

Przywołując postać św. Franciszka z Asyżu bp Solarczyk wezwał wiernych do autentycznego życia wiarą. - Kiedy dzieje się źle, jest trudno, o wiele łatwiej jest zebrać się ludziom i zrzucać odpowiedzialność za ten stan na innych, tymczasem św. Franciszek jest przykładem człowieka, który pociągnięty Bożą łaską zachwycił się Ewangelią i postanowił nią żyć, mówiąc: Ja spróbuję, dodając przy tym, że w posłuszeństwie Bogu i Kościołowi.
Przyznając, że stajemy wobec dzieła, które po ludzku nie będzie łatwe, może człowieka zniechęcić, osłabić, możemy znaleźć tysiące uzasadnień aby się wycofać kaznodzieja podkreślił, że Bóg wzywając nas do niesienia Go do współczesnego świata w darze pokoju, miłości i przebaczenia nieustannie nas wspiera swoją łaską, ponieważ to jest tak naprawdę Jego dzieło. - Nie możemy pozwolić aby sól zwietrzała, a światło było trzymane pod korcem - podkreślił bp Solarczyk.

Na zakończenie Mszy św. w uroczystym akcie bp warszawsko-praski abp Henryk Hoser zawierzył diecezję warszawsko-praską Bożemu Miłosierdziu.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 05 października 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-10-04 10:39 Zakończyły się rekolekcje prowadzone przez bp. Solarczyka

W katedrze warszawsko-praskiej zakończyły się 3 października trzydniowe rekolekcje przygotowujące do zawierzenia wszystkich owoców Roku Wiary Bożemu Miłosierdziu. Przebiegały one pod hasłem „Nie możemy zgodzić się na to, aby sól utraciła swój smak” . W trakcie wieczornych rozważań bp Marek Solarczyk podjął refleksję nad czterema aspektami ludzkiego przeżywania wiary. Jej wyznawaniem, celebrowaniem, przemodleniem i dawaniem o niej świadectwa.

Bp pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej zachęcał, aby wyznając swoją wiarę nie zatrzymywać się jedynie na poziomie prawa, a więc nakazów, czy zakazów, ale doświadczyć osobowego spotkania z żywym Bogiem. Ono jak zauważył kaznodzieja, zawsze dokonuje się w cichości ludzkiego serca, gdzie Chrystus przekonuje człowieka o swojej miłości. "Tajemnica Zbawienia kryje się bowiem za odkryciem prawdy o nieskończonej miłości Boga do człowieka" - podkreślił bp Solarczyk.

"Będąc dziećmi Boga i mając wpisany Jego Obraz w sobie jesteśmy wezwani, aby nie tylko sami korzystać z Jego darów, ale także zanieść je innym" - powiedział hierarcha. Zwracając jednocześnie uwagę, że nie da się tego dokonać tylko czysto ludzkimi siłami, bp Solarczyk przywołał obraz koła młyńskiego, tłumacząc, że aby wydać prawdziwe owoce potrzebujemy Bożego prowadzenia. - Kiedy, bowiem zatrzymujemy się tylko na swoich staraniach, to umęczymy się, utrudzimy i jakieś efekty będą. Ale, jak dodał - wystarczyłoby jedynie podnieść poziom Bożej łaski i pozwolić, aby to Chrystus działał swoją mocą a wówczas skutki tego będą niewspółmierne.

Zwieńczeniem rekolekcji będzie dzisiejsza Msza św. pod przewodnictwem abp Henryka Hosera. W trakcie której bp warszawsko-praski dokona uroczystego aktu zawierzenia owoce Roku Wiary Bożemu Miłosierdziu.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 04 października 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-10-01 18:37 Abp Hoser: św. Teresa od Dzieciątka Jezus zrewolucjonizowała duchowość chrześcijańską

Św. Teresa Dzieciątka Jezus zrewolucjonizowała duchowość chrześcijańską, sprowadzając ją do swoich źródeł – powiedział abp Henryk Hoser, zachęcając aby na przykładzie życia świętej uczyć się autentycznej wiary. We wspomnienie francuskiej karmelitanki i doktora Kościoła, biskup warszawsko-praski przewodniczył uroczystej Mszy św. w klasztorze Sióstr Karmelitanek Bosych, w Nowych Osinach koło Mińska Mazowieckiego.

Abp Hoser nawiązał do dziejów XIX-wiecznej Europy. Jak mówił, większość ludzi żyła wtedy w perspektywie zagrożenia wiecznym potępieniem i uważała, że zbawienie można osiągnąć jedynie mnożąc swoje cnoty i realizując je w sposób heroiczny. Podkreślił, że św. Teresa zrewolucjonizowała duchowość chrześcijańską, sprowadzając ją do swoich źródeł. Istotą jej "małej drogi" było bezgraniczne zaufanie Bogu, który - jak często podkreślała - nie jest sprawiedliwym i srogim sędzią, ale przede wszystkim kochającym Ojcem – tłumaczył biskup warszawsko-praski.

- Nie oznacza to jednak, że jej życie duchowe było łatwe. Choć była niezwykle wrażliwa i wszystko przeżywała niezwykle emocjonalnie, o czym nawet świadczą jej liczne pisma, to jednak Pan Bóg prowadził ją bardzo trudną drogą wiary - zauważył abp Hoser. - Jej wiara była wręcz heroiczna, podobnie jak wiara Najświętszej Maryi Panny. Widać to było zwłaszcza w czasie jej choroby i długiej agonii, której towarzyszyło ogromne cierpienie z powodu braku powietrza.

Dlatego, jak zaznaczył abp Hoser, św. Teresa od Dzieciątka Jezus może być jedną z patronek rozpoczynającego się już niebawem Roku Wiary.

Abp Hoser zachęcał także, aby wpatrując się w przykład francuskiej karmelitanki, zamienić język przepowiadania Dobrej Nowiny tak, by dostosować go do mentalności współczesnego człowieka. - Ona już w XIX wieku obok agropastoralnych porównań Starego i Nowego Testamentu zaczęła używać zwrotów zaczerpniętych z języka ówczesnej techniki – zauważył kaznodzieja.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 01 października 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-10-01 11:49 Tysiąc dwieście osób wzięło udział w rekolekcjach o. Manjackala z Indii

Ponad 1200 osób z całej Polski uczestniczyło w „Rekolekcjach Nowej Ewangelizacji" prowadzonych przez O. Jamesa Manjackala ze zgromadzenia Misjonarzy Św. Franciszka Salezego w Miedzeszynie. Myślą przewodnią trzydniowych ćwiczeń duchowych był fragment Ewangelii wg św. Łukasza: „Moc Pańska była w Jezusie, że mógł uzdrawiać”.

Zdaniem o. Manjackala jednym z głównych problemów współczesnego człowieka jest odejście od Boga i odrzucenie Kościoła. – „Moim zadaniem jest doprowadzić ludzi do wiary w Boga i do Kościoła. Wówczas większość i bolączek znika” - powiedział.

Rekolekcje zwieńczyła uroczysta Msza św. pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji warszawsko-praskiej Marka Solarczyka. W homilii zachęcał, aby nie odkładać nawrócenia na później, ale pozwolić się prowadzić Duchowi św. - Odsuńmy to wszystko co może hamuje pełną moc naszego posłannictwa i charyzmatu, który Pan Bóg nam powierzył poprzez łaskę sakramentu chrztu świętego, bierzmowania, następnie kapłaństwa czy małżeństwa. Za tym kryją się nie tylko te ludzkie starania, ale przede wszystkim doświadczenie Boga, który nam towarzyszy – przypomniał bp Solarczyk.

O. James Manjackal urodził się w 1946 roku w Południowych Indiach. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1973 w Kongregacji Misjonarzy Św. Franciszka Salezego (M.S.F.S.). Zakonnik jest także założycielem ‘Charis Marien Maids`- apostolskiej społeczności poświęconej Jezusowi w diecezji Vijayapuram, Kottayam, w Kerala.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 01 października 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-09-30 18:54 Abp Hoser: kryzys moralny doprowadził do obecnego kryzysu ekonomicznego

Kryzys moralny doprowadził do obecnego kryzysu ekonomicznego - podkreślił abp Henryk Hoser. Biskup warszawsko-praski 30 września przewodniczył uroczystościom wmurowania kamienia węgielnego w nowo wznoszoną świątynię pw. Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach k. Warszawy.

Nawiązując w trakcie Mszy św. do słów św. Jakuba Apostoła i nauczania papieża Benedykta XVI abp Hoser przestrzegał przed przywiązywaniem się do dóbr materialnych i bogaceniem się kosztem drugiego człowieka. Jak podkreślił, przyczyną obecnego kryzysu ekonomicznego jest poważny kryzys moralny, który polega na niczym nie powstrzymanym dążeniu do maksymalnego zysku kosztem innych, co wywołuje niewyobrażalne cierpienia już nawet nie milionów, a miliardów ludzi na świecie.

Zdaniem biskupa warszawsko-praskiego obecny kryzys wywołany jest "autonomizacją władzy, która oderwała się od społeczeństwa, mimo że z niego żyje". „Obywatele nie sprawują już kontroli nad władzą, tak w zakresie lokalnym, jak i krajowym, a nawet międzynarodowym o czym świadczą wielkie manifestacje w Grecji, we Włoszech, w Hiszpanii, w Portugalii i być może wkrótce w Polsce” – zauważył abp Hoser.

Zachęcając do budowania na kamieniu węgielnym, którym jest Chrystus bp warszawsko-praski podkreślił, że jedynie Bóg jest ratunkiem i tylko On ma rozwiązanie nawet najbardziej palących problemów, które człowieka osaczają, prześladują, czy wywołują lęk, depresję i smutek.

Nawiązując do wezwania parafii abp Hoser zachęcał wiernych do otwarcia się na działanie Ducha Świętego. Jak podkreślił, ilekroć uczestniczymy we Mszy św. tylekroć otrzymujemy Jego dary, które uzdalniają nas do odczytywania swojego życia w świetle Ewangelii. Dzięki owocom Ducha Świętego możemy żyć w radości, miłości i pokoju z innymi ludźmi. „Mając życie od Ducha do Ducha też się stosujmy”- zaapelował biskup warszawsko-praski.

Abp Hoser przestrzegał również przed postawą monopolizowania dobra. Jak zaznaczył, "mamy prawo uznawać, że inni ludzie też mogą realizować dobro. Jeśli jednak okaże się że tak nie jest, to zamiast oburzać się jak faryzeusze, powinniśmy odciąć się od zła i szukać dobra tam, gdzie ono jeszcze istnieje.

Parafia pw. Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach została erygowana 15 maja br.
mag / Ząbki
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 30 września 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-09-30 15:27 Delegat KEP ds. powołań: bez osobistego świadectwa wiary nie pomożemy młodym

Bez osobistego i wyraźnego świadectwa wiary, nie pomożemy młodym ludziom w odkrywaniu ich powołania – podkreślił w rozmowie z KAI delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. powołań bp Marek Solarczyk.

Przywołując słowa Benedykta XVI, że „Tajemnica powołania jest tajemnicą Bożego Słowa, które musi znaleźć drogę z boskiego do ludzkiego serca” bp Solarczyk zaznaczył, że nie ma dziś kryzysu powołań w chrześcijańskim rozumieniu tego pojęcia, ponieważ Bóg zawsze i nieustannie wzywa człowieka bez względu na czasy i towarzyszące ludziom przemiany. Zdaniem hierarchy, można natomiast zaobserwować coraz większe trudności młodych ludzi w odczytywaniu ich własnego powołania i jego realizacji.

Zdaniem bp. Solarczyka warto spojrzeć szerzej na kwestię powołań nie ograniczając się jedynie do powołania do życia konsekrowanego, kapłańskiego czy małżeństwa, bo – jak się wyraził – „tajemnic Bożego prowadzenia jest bardzo wiele. I należy to uszanować”.

Na pytanie - jak pomóc młodym ludziom w procesie odnajdywania ich życiowej drogi – delegat KEP ds. powołań zwrócił uwagę na potrzebę autentycznego świadectwa wiary i życia osób, które realizują swoje powołanie jako kapłani, małżonkowie czy osoby konsekrowane. Podkreślił, że zaangażowanie we wspólnocie Kościoła np. parafii, stowarzyszeniu czy grupie modlitewnej stwarza klimat dla rozwoju młodego człowieka. W konsekwencji taka osoba będzie umiała później wziąć także odpowiedzialność za innych i być wierna podjętym zobowiązaniom – powiedział w rozmowie z KAI bp Solarczyk.

Zdaniem delegata KEP ds. powołań potrzebny jest wysiłek, by zrozumieć młodzież. - Cenną wskazówką może być wrócenie pamięcią do lat własnej młodości i przypomnienie sobie, co wówczas sprawiało, że mieliśmy nadzieję i widzieliśmy sens życia? Kto nam wtedy pomagał?. I na ile dziś będąc dorosłymi ludźmi potrafimy odpowiedzieć na podobne oczekiwania młodego pokolenia bo choć czasy się zmieniają to młodzi zawsze pragną tego samego: ‘szczęścia’, bez względu na to jak je rozumieją. – wyjaśnił bp Solarczyk

- Niestety, kiedy każdy z nas patrzy na swoje osobiste powołanie to z całą szczerością możemy powiedzieć, że jeszcze wiele powinniśmy zrobić, żeby chociażby z tylko czysto ludzkim spokojem móc stanąć wobec Boga i powiedzieć : „Starałem się”. Zupełnie inną kwestią jest to, na ile się to nam udało zrealizować – stwierdził hierarcha.

Odwołując się do ponad dwutysiącletniej historii chrześcijaństwa bp Solarczyk zauważył, że zawsze byli święci oraz ci którzy ten dar powołania marnowali. Jedni - jak tłumaczył - byli dla ludzi mobilizacją, zadziwieniem bądź wyrzutem. Natomiast drudzy często stawali się pretekstem do zaniechania jakichkolwiek starań o zmianę swojego życia, bo ‘skoro inni nie potrafili to widocznie także i mi się nie uda’, albo ‘to po prostu nie ma sensu’. Dla jeszcze innych był to doskonały powód do krytyki. Takie zjawiska możemy także i dziś obserwować – zauważył delegat KEP ds. powołań.

Przypomniał też, że realizacja każdego powołanie napotyka na swojej drodze zarówno momenty wzlotów jak i tzw. „osłabienia”, czy „braku pełnego blasku” i podkreślił, że umiejętność przechodzenia przez kryzysowe sytuacje, także te religijne , jest oznaką dojrzałości człowieka – stwierdził bp Solarczyk.

Biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej został wybrany delegatem KEP ds. powołań podczas 358. zebrania plenarnego Episkopatu w czerwcu br. we Wrocławiu.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 30 września 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
Strony: początek 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT