Znaleziono depesz: 2692
2012-07-12 12:44 Warszawa: V Praski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej (zapowiedź)

Tradycyjnie już, w drugiej połowie lipca, w katedrze warszawsko-praskiej pw. św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika odbędzie się Praski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej. Patronat honorowy nad festiwalem objęli arcybiskup warszawsko-praski Henryk Hoser oraz burmistrz dzielnicy Praga Płn. Piotr Zalewski.

Na program tegorocznej, piątej już edycji festiwalu, złożą się cztery koncerty, które odbędą się 14, 15, 21 i 22 lipca. Wezmą w nich udział czołowi artyści z Polski i Rosji.

Festiwal zainauguruje koncert kameralny w wykonaniu znakomitego polskiego oboisty Tytusa Wojnowicza oraz organisty Jana Bokszczanina. Wydarzeniu temu towarzyszyć będzie projekcja filmu poświęconego wybitnemu, nieżyjącemu już polskiemu kompozytorowi Marianowi Sawie.

Podczas kolejnych wieczorów wystąpią z recitalami czołowi rosyjscy organiści - prof. Alexey Shmitov (15.07), prof. Daniel Zaretsky (21.07) oraz wybitny polski organista – prof. Andrzej Chorosiński (22.07).

Koncertom festiwalowym towarzyszyć będzie wystawa witrażysty Andrzeja Bochacza z pracowni 12U w Legionowie, który na okoliczność Festiwalu skompletuje kilka cyklów prac. Organizatorami festiwalu są Stowarzyszenie ARS LIBERATA oraz Parafia Katedralna św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie. Opiekę nad Festiwalem sprawuje dr Jan Bokszczanin – dyrektor artystyczny.

Na wszystkie koncerty wstęp wolny.
ts / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 12 lipca 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-07-01 14:59 Abp Hoser odwiedza księży pracujących w Kazachstanie

Abp Henryk Hoser rozpoczął dziś wizytę w Kazachstanie, gdzie odwiedzi pracujących w tym kraju księży diecezji warszawsko-praskiej. Jest to kolejna wizyta duszpasterska ordynariusza warszawsko-praskiego na Wschodzie. W ubiegłym roku arcybiskup był na Ukrainie.

Przypominając, że każdy biskup święcony jest dla Kościoła powszechnego, a nie tylko dla powierzonej mu wspólnoty wiernych abp Hoser pragnie, aby długa historia posługiwania misyjnego Kościoła znalazła swój wyraz także w trosce o wspólnoty na Wschodzie. - Jest to tym bardziej istotne, że pracuje tam ośmiu kapłanów z diecezji warszawsko-praskiej, którzy poprzez swoje życie oraz posługę słowa i sakramentów pozwalają ludziom odnajdywać Boga - podkreślił arcybiskup, zwracając uwagę, że aby wiara się rozwijała, potrzebni są jej świadkowie.

- Jadąc do Kazachstanu, pragnę nie tylko poznać kraj i problemy, z jakimi boryka się tam wspólnota Kościoła, ale także umocnić pracujących tam księży - podkreśla biskup warszawsko-praski.

W trakcie wizyty abp Hoser odwiedzi m.in. Ekibastuz koło Pawłodaru, gdzie posługuje ks. Zbigniew Bigda oraz Lisakowsk koło Kostanaja, gdzie pracuje ks. Artur Nagraba. W planach są także rozmowy z metropolitą Astany, abp. Tomaszem Petą i nuncjuszem apostolskim w Kazachstanie, abp Miguelem Maury Buendíą.

Biskup warszawsko-praski wyraził także nadzieję, że jego wizyta przyczyni się do głębszej współpracy między obu wspólnotami Kościoła. - Naszym obowiązkiem jest wspierać wiernych na Wschodzie, zarówno duchowo, jak i materialnie - przypomniał ordynariusz.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 01 lipca 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-06-29 13:46 Abp Hoser: papież zwornikiem i gwarantem jedności Kościoła

Na apostolski wymiar Kościoła zwrócił uwagę abp Henryk Hoser podczas Mszy św. w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika odprawionej 29 czerwca w uroczystość Apostołów św. Piotra i Pawła, która jest obchodzona jako dzień szczególnej łączności z Ojcem Świętym. Eucharystia była także okazją do dziękczynienia w czwartą rocznicę ingresu abp Hosera do katedry warszawsko-praskiej.

W homilii abp Hoser zaznaczył, że zwornikiem i gwarantem jedności Kościoła jest osoba papieża, który jest widzialnym następcą Piotra i wikariuszem Chrystusa na ziemi.

Biskup warszawsko-praski zachęcał także aby patrzeć na Kościół oczyma wiary. - Cokolwiek o nim będziemy mówić, dobrze czy źle, to nigdy nie zapominajmy, że z woli Chrystusa stanowi on bramę do nieba. - Bez Kościoła nie będziemy mieli takiego dostępu do Królestwa Bożego, jaki daje nam Jezus Chrystus poprzez swoją ofiarę na krzyżu – dodał abp Hoser.

Biskup warszawsko-praski przypomniał też, że apostolski wymiar Kościoła wyraża się w apostolstwie jego wiernych. Zadaniem katolika jest odkrycie i realizacja indywidualnego powołania, poprzez które będzie on współpracował z Bogiem w dziele zbawiania świata.

28 czerwca minęła 4. rocznica ingresu abp Henryka Hosera do katedry św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika na warszawskiej Pradze. Biskupem warszawsko-praskim mianował go papież Benedykt XVI 24 maja 2008 r.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 29 czerwca 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-06-28 10:11 Warszawa-Praga: bezdomni przyjęli sakrament bierzmowania

Bóg jest tym, który was nigdy nie opuści – powiedział do bezdomnych bp Marek Solarczyk 27 czerwca w Warszawie. W domu Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości na Pradze 5 osób przystąpiło do sakramentów chrztu świętego, pierwszej komunii i bierzmowania. Liturgii przewodniczył biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej.

Przypominając w homilii o Bożej miłości hierarcha zachęcał do spojrzenia na siebie oczami Boga. – Bez względu na to co inni zdążyli już o nas powiedzieć, jak świat nas postrzega, czy w końcu co sami o sobie myślimy, zobaczmy co jest w nas dobrego, jakie dary Bóg w nas złożył - zachęcał.

Biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej zaznaczył, że bez względu na to co się wydarzy w życiu, nikt nie jest w stanie nam odebrać przyjaźni Boga. - Jezus poprzez każdy sakrament mówi nam "Ja zawsze będę o ciebie walczył. Ja nigdy nie powiem już jesteś stracony, to nie ma sensu, czy tego nie da się poprawić. Ja zawsze będę przy Tobie" – tłumaczył bp Solarczyk.

- Udzielając nam swoich darów Bóg nie stawia warunków, nie każe nam się wykazywać, ale zaprasza abyśmy z nich korzystali. A uszanujemy to co On nam ofiarowuje jeśli najpierw zauważymy i docenimy drugiego człowiek - zwrócił uwagę hierarcha.

Dom Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości na terenie diecezji warszawsko-praskiej istnieje od 18 lat. Siostry Matki Teresy z Kalkuty zbierają z ulic miasta ludzi bezdomnych, aby ich umyć, opatrzyć im rany i nakarmić. Na stałe w placówce jest 19 miejsc dla chorych i bezdomnych.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 28 czerwca 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-06-27 12:10 Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych KEP o zagrożeniach wynikających z metody in vitro

O zagrożeniach wynikających ze stosowania in vitro rozmawiano podczas wtorkowego posiedzenia Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych KEP. Obradom przewodniczył abp Henryk Hoser. Do Zespołu dołączyła prof. genetyki Alina Midro.

Zdaniem Zespołu Ekspertów zaburzenia orientacji seksualnej oraz pojawienie się tzw. płci kulturowej, która często jest niezgodna z płcią biologiczną, są dziś poważnym problemem antropologicznym.

W trakcie obrad omawiano także patologiczne efekty zapłodnienia pozaustrojowego. - Przypominając, że poczęte ludzkie życie jest nietykalne bez względu na to jakie przedstawia upośledzenie czy kalectwo, aż do samoistnej śmierci abp Hoser zwrócił uwagę na potrzebę właściwej prewencji przed wadami genetycznymi zarodka czy płodu. Niestety zdaniem Zespół Ekspertów - stosowanie procedury in vitro przyczynia się właśnie do pojawiania się wad genetycznych. A szybkie ich wykrywanie skutkuje odrzucaną przez etykę katolicką eugeniką prenatalną.

W związku z tym, że problemy genetyki klinicznej i eksperymentalnej dotyczącej człowieka nieustannie się poszerzają, Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych powiększył się o kolejnego członka prof. genetyki Alinę Midro. – Analizując zaistniałą sytuację, chcemy z wyprzedzeniem rozpatrywać te zagadnienia, zanim pojawią się w przestrzeni społecznej – poinformował abp Hoser.

Zespół Ekspertów KEP ds. Bioetycznych został powołany przez Episkopat 18 czerwca 2008 roku. Spotkanie odbyło się w siedzibie kurii diecezji warszawsko-praskiej.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 27 czerwca 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-06-26 18:55 Bp Polak do członków Opus Dei: nie zniechęcajmy się doświadczając siły zła

Nie zniechęcajmy się, gdy czasami doświadczamy siły zła. Chodzi o to, by wytrwale zarzucać sieci naszej codziennej pracy dobrze wykonanej i uświęconej – mówił bp Wojciech Polak do członków Opus Dei zgromadzonych 26 czerwca w katedrze św. Floriana na warszawskiej Pradze. Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu sprawował tam Mszę św. w liturgiczne wspomnienie założyciela Opus Dei, św. Josemarii Escrivá de Balaguera. Świątynię wypełnili tłumnie młodzi ludzie i rodziny z dziećmi.

Biskup przypomniał, że różne są miejsca i drogi powołania oraz sposoby odpowiedzi na Boże wezwanie. „Wielu z tutaj obecnych głębiej odkryło własne powołanie do bycia apostołem dzięki spotkaniu z nauczaniem Św. Josemarii i z przykładem jego gorliwego, apostolskiego życia – powiedział bp Polak, wskazując, że święty już w wieku 26 lat odkrył, że Bóg oczekuje od niego aby założył Opus Dei, by jego członkowie na wzór pierwszych chrześcijan, byli apostołami we własnym środowisku. W ich codziennym działaniu i myśleniu ma być obecna wiara.

Biskup zaznaczył, że już niedługo rozpocznie się Rok Wiary, a św. Josemaria miał okazję przeżyć Rok Wiary w 1967 roku, krótko po Soborze Watykańskim II, ogłoszony przez papieża Pawła VI. – Każdy Rok Wiary ma nam nie tylko dopomóc w ponownym odkryciu samej treści wiary, ale także otworzyć nas na jeszcze odważniejsze i większe świadectwo – podkreślił sekretarz generalny KEP.

To, co wyróżnia osoby idące wskazaną przez św. Josemarię drogą jest dawanie świadectwa pośrodku zwykłego życia. „Są tutaj rodzice, zaangażowani w dobre wychowanie swoich dzieci, są ludzie kultury, którzy pragną, aby ich własna praca zawsze szanowała godność człowieka, że są i ci, którzy podejmując różne inicjatywy i wyzwania, dążą do ukazywania zgodności nauki z wiarą – wyliczał biskup, mówiąc do zgromadzonych w katedrze. - Można by wyliczać pola działań i naszej ludzkiej aktywności: moda, media, rozrywka, finanse, polityka, usługi… Czyż nie są to miejsca, w których Ewangelia jest niczym zaczyn i niczym sól dla tego świata? A któż lepiej to może rozpoznać i uczynić niż człowiek, który do tego świata w pełni należy i sam go współtworzy?” – podkreślił hierarcha.

Apelował, by nie zniechęcać się, gdy czasami doświadczamy siły zła. „Chodzi o to, być mieć żywą wiarę, która poprowadzi nas do tego, by wytrwale zarzucać sieci, sieci naszej codziennej pracy dobrze wykonanej i uświęconej, naszej szczerej i oddanej przyjaźni, naszej hojnej miłości do Boga i do ludzi” – zachęcał. – „Nie obawiajmy się współczesnych wyzwań. Panu Bogu nie poplątały się nici historii, nie uciekła mu ona z rąk. Bóg zawsze jest ten sam - pisał młody św Josemaria - Potrzeba jest tylko ludzi wiary, a ponowią się cuda, o których czytamy w Piśmie świętym. Prosimy więc dziś o umocnienie naszej wiary, prosimy o odwagę do życia wiarą na co dzień.”

Opus Dei (Dzieło Boże) założył w 1928 r. młody, 26-letni wówczas kapłan Josemaría Escrivá de Balaguer. Charyzmat Opus Dei wiąże się z odkrywaniem wcale nie takiej oczywistej dla wszystkich w Kościele prawdy, że świętym może być każdy człowiek, również świecki. Co więcej, to właśnie jego świecka codzienność - praca zawodowa, małżeństwo, rodzicielstwo, a także zwykłe relacje międzyludzkie - mogą być okazją do uświęcania się. I to okazją wcale nie gorszą niż np. życie kontemplacyjne w klasztorze.

Niezmiernie ważną cechą formacji Opus Dei jest to, że ma ona charakter bardzo osobisty, indywidualny. Zadaniem Dzieła - co wyraźnie zaznaczają jego członkowie - nie jest tworzenie wspólnoty. Nie ma np. zwyczaju wspólnych Eucharystii. Wspólnotą dla wierzących ma być Kościół diecezjalny, parafia, rodzina.

Założyciel Opus Dei został kanonizowany w Rzymie dnia 6 października 2002 roku. Opus Dei od początku istnienia cieszyło się poparciem i zachętą hierarchii oraz aprobatą kompetentnych władz kościelnych. W dniu 28 listopada 1982 Jan Paweł II erygował Opus Dei jako Prałaturę Personalną. Prałatura jest strukturą należącą do hierarchii Kościoła analogiczną do diecezji.

Właściwym ordynariuszem Prałatury jest jej Prałat, obecnie Biskup Javier Echevarría. Prałatura do realizacji swoich celów ma własny duchowieństwo oraz wiernych świeckich — mężczyźni i kobiety –, którzy nadal przynależą do kościołów lokalnych, w których zamieszkują. Świeccy włączający się do Opus Dei w sposób wolny poprzez dwustronną umowę z Prałaturą, która określa wzajemne zobowiązania wynikające z celów Prałatury. Do Prałatury należy około 89 tys. wiernych (w tym 2 tys. księży). W Polsce Opus Dei liczy ponad 500 członków i tysiące sympatyków.
im, mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 26 czerwca 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-06-24 17:38 Warszawa: II Praskie Dni Rodziny

Do mądrej miłości zachęcał małżonków ks. dr Marek Dziewiecki, duszpasterz i psycholog, w czasie trwających w stolicy od piątku II Praskich Dni Rodziny zorganizowanych przez parafię św. Wincentego Pallottiego. W tym roku przeżywane są one pod hasłem "Słuchać Boga w Rodzinie, słuchać Rodziny w Bogu".

W czasie uroczystej Mszy św. zwieńczonej specjalnym błogosławieństwem małżeństw w kościele pw. Chrystusa Króla Pokoju ks. dr Dziewiecki zwrócił uwagę, że pierwsze polecenie Boga nie dotyczyło dekalogu, ale było zaproszeniem do miłości małżeńskiej, ponieważ jak zaznaczył - los człowieka na ziemi zależy od jakości rodziny. Wszystko inne jest wtórne – podkreślił kaznodzieja tłumacząc, że jeśli relacje między małżonkami, rodzicami i dziećmi źle się układają, to nawet dobrobyt materialny tego nie zrekompensuje.

Ks. Dziewiecki powiedział także, że miłość, której uczy Bóg jest "nie tylko szaleńczo mocna i ofiarna aż po krzyż, ale także jest niezwykle mądra". - Jezus pokazuje nam, że wobec tych którzy są nam życzliwi powinniśmy być oddani i ufać im tak, jak On zaufał Piotrowi, zaś w relacji do człowieka, który błądzi, naszym obowiązkiem jest upominać. Natomiast przed tymi, którzy nas krzywdzą lub próbują to czynić mamy się bronić – zaznaczył kaznodzieja.

Przypominając, że obowiązkiem rodziców jest dobrze wychować swoje dzieci ks. Dziewiecki zauważył, że nie uda się tego dokonać bez autentycznej miłości potomstwa. Jak zaznaczył, pierwszym sposobem kochania dzieci jest wzajemna miłość małżonków. - Tylko w niej wasze pociechy mogą czuć się kochane – tłumaczył. I jak dodał - drugim sposobem okazywania miłości rodzicielskiej są: obecność, czas przeznaczony dla nich oraz czułość taty i mamy. Dzieci muszą bowiem widzieć, że są kochane – powiedział ks. Dziewiecki.

Po liturgii odbył się rodzinny festyn, w czasie którego na rodziców i ich pociechy czekały liczne atrakcje. Można było zasiąść do Porsche 911, czy przejechać się motocyklem. Nie zabrakło także porad lekarskich dla mam z niemowlętami, czy możliwości zmierzenia sobie ciśnienia. Dzieci malowały sobie twarze, grały w szachy, a nawet rzucały włócznią.

Podczas festynu rozstrzygnięto także konkurs poświęcony nauczaniu bł. Jana Pawła II na temat rodziny. Zakres wiedzy obejmował posynodalną adhortację apostolskę "Familiaris Consortio" o zadaniach rodziny w świecie współczesnym. Zwycięscy wyjadą do we wrześniu Ziemi Świętej.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 czerwca 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-06-22 19:14 Trwają Praskie Dni Rodziny

Praskie Dni Rodziny po raz drugi zorganizowała parafia św. Wincentego Pallottiego przy ulicy Skaryszewskiej. W tym roku przebiegają one pod hasłem "Słuchać Boga w rodzinie, słuchać rodziny w Bogu".

Jak podkreśla ks. Tomasz Raczkiewicz ze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, Praskie Dni Rodziny mają przypomnieć fundamentalną prawdę o małżeństwie i rodzinie.

W programie przewidziano codziennie Mszę św. z nauką oraz liczne atrakcje dla dzieci. W piątek liturgii przewodniczył ks. dr Zenon Hanas SAC wiceprowincjał księży pallotynów i wykładowca w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW, który mówił o komunikacji w rodzinie. Po Eucharystii można było posłuchać świadectw o działaniu Boga w rodzinach.

W sobotę wieloletni kapelan więzienia na Olszynce Grochowskiej ks. Rafał Raus SAC opowie o wpływie doświadczeń wyniesionych z domu na wybory życiowe młodego człowieka. Po Mszy św. odbędzie się koncert zespołu New Life’ M. Natomiast trzeciego dnia gościem w kościele pw. Chrystusa Króla Pokoju będzie ks. dr Marek Dziewiecki, który będzie mówił o tym, jak można spotkać i usłyszeć Pana Boga w rodzinie. Liturgię zwieńczy błogosławieństwo rodzin.

Jak podkreślają Jolanta i Dariusz Skorupa – w trakcie festynu na rodziców i ich pociechy czekają liczne atrakcje. Przejażdżki motocyklem, mecz piłki nożnej, okazja do przyjrzenia się z bliska Porsche 911. Nie zabraknie także porad lekarskich dla mam z niemowlętami.

W trakcie festynu nastąpi także rozstrzygnięcie konkursu poświęconego nauczaniu bł. Jana Pawła II na temat rodziny. Zwycięzcy pojadą do Ziemi Świętej.

Praskie Dni Rodziny zwieńczy koncert uwielbienia zatytułowany „Chwalmy Pana w Rodzinie”.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 czerwca 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-06-22 17:30 Bp Solarczyk nowym delegatem Episkopatu ds. powołań

Podczas 358. zebrania plenarnego Episkopatu bp Marek Solarczyk został wybrany delegatem KEP ds. powołań. Zastąpił on na tym stanowisku bp Wiesława Lechowicza. Ponadto został także włączony do Zespołu, który z ramienia Konferencji Episkopatu kontaktuje się z Polską Radą Ekumeniczną.

Nowy delegat Episkopatu Polski ds. powołań przywołując w rozmowie z KAI słowa Benedykta XVI, że tajemnica powołania, to tajemnica Bożego głosu, który musi znaleźć drogę z Bożego do ludzkiego serca, zwrócił uwagę na odpowiedzialność tych, którzy towarzyszą powołanym. Z jednej strony wymaga to wielkiej pokory i ufności w moc Boga, ale także wsparcia poprzez modlitwę i różnego rodzaju ofiarę w intencji powołanych, aby odczytali swoją drogę i nią podążyli. To jest zadanie wszystkich ochrzczonych – podkreślił biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej.

Bp Solarczyk, przez cztery lata był wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej, a znacznie dłużej wykładowcą historii Kościoła. W tym samym czasie nieprzerwanie od 19 lat jest nauczycielem religii w Liceum i Gimnazjum im. Króla Władysława IV w Warszawie.

Pytany o swoje kontakty z chrześcijanami innych wyznań, powiedział, że z przedstawicielami Kościołów chrześcijańskich jest związany już od kilkunastu lat m.in. innymi poprzez posługę w katedrze św. Michała Archanioła na warszawskiej Pradze, gdzie rokrocznie odbywają się nabożeństwa ekumeniczne, ale także przy okazji licznych wspólnych inicjatyw, które miały miejsce na terenie diecezji warszawsko-praskiej.
mag / Wrocław
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 czerwca 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-06-20 15:55 Polscy misjonarze na dorocznym zjeździe w Warszawie

Ponad 100 księży, zakonników, sióstr zakonnych i świeckich pracujących w krajach misyjnych wzięło udział w dorocznym zjeździe polskich misjonarzy, zorganizowanym przez Komisję Misyjną Episkopatu Polski w Warszawie. W ciągu trzech dni, w rodzinnej atmosferze, misjonarze zapoznali się z aktualną sytuacją Kościoła w Polsce oraz możliwościami wsparcia dla ich posługi.

- Bądźcie świętymi misjonarzami, bo tylko święci budują Kościół. Niech głoszenie Jezusa, który jest Ewangelią nadziei, będzie waszą chlubą i racją waszego istnienia - apelował do misjonarzy bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Misyjnej Episkopatu Polski.

Podczas Mszy św. w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie przekonywał misjonarzy, że nie można stać się „rybakiem ludzi” bez pomocy Boga i uznania własnej słabości. Zwrócił jednocześnie uwagę, że misjonarzowi niezbędne jest wsparcie wspólnoty.

W trakcie dorocznego zjazdu misjonarze mogli zapoznać się z zasadami tworzenia projektów misyjnych przy współpracy z Dziełem Pomocy "Ad Gentes" a także dowiedzieć się o możliwościach jakie oferuje im MIVA Polska.

W 94 krajach świata pracuje obecnie 2171 polskich misjonarzy.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 20 czerwca 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-06-19 15:07 Abp Hoser do neoprezbiterów: żyjcie słowem Bożym i Eucharystią

Żyjcie Słowem Bożym i Eucharystią służąc człowiekowi - zaapelował abp Henryk Hoser zwracając się do neoprezbiterów. W katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika bp warszawsko-praski wręczył nowo wyświęconym kapłanom dekrety z nominacjami na ich pierwsze parafie.

Przywołując patrona diecezji bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego w 7. rocznicę jego beatyfikacji, abp Hoser powiedział: Niech on będzie dla was starszym bratem, ojcem i przewodnikiem po drogach kapłańskiej służby. A biorąc z Niego przykład idźcie do ludzi głosząc im Słowo Boże, sprawując Eucharystię i udzielając sakramentu pokuty i pojednania. Niech ten obszar waszej duchowości zawsze będzie na pierwszym miejscu – podkreślił abp Hoser.

Bp warszawsko-praski zwrócił także uwagę na znaczenie modlitwy w życiu kapłańskim. – Na niej wiele waszych problemów się rozwiąże, otrzymacie światło, ale przede wszystkim będzie coraz głębiej poznawać Boga, który was wybrał i powołał abyście byli Jego uczniami. Na wzór Chrystusa będziecie nieść także swój krzyż, który przeżywany w łączności z Nim jest zbawczy – zaznaczył abp Hoser.

Dla samych kapłanów wszystko jest nowe - środowisko, nowe zadania i nowi ludzie. Jak sami przyznali w rozmowie z KAI: Na starcie swojej kapłańskiej posługi mimo świadomości stojących przed nimi wyzwań są pełni nadziei, że Pan Bóg pomoże.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 19 czerwca 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-06-19 10:39 Warszawa: wykładowcy katolickiej nauki społecznej dyskutują nt. kryzysu demograficznego

"Kościół wobec kryzysu demograficznego w Polsce" to temat trzydniowej konferencji naukowej, która dziś kończy się w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie-Falenicy. Zorganizowała ją Sekcja Wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej.

W trakcie debaty zwrócono uwagę na przyczyny pogłębiającego się w Polsce spadku dzietności. Zdaniem prelegentów należy ich upatrywać w coraz trudniejszych warunkach ekonomicznych, destabilizacji rynku pracy oraz zmianach kulturowych, które wpływają na sposób postrzegania rodziny i prokreacji.

Zdaniem ks. dr Józefa Młyńskiego z UKSW „nie grozi nam zapaść demograficzna, jeśli przekształcimy mentalność współczesnego człowieka ukazując kwestie dzietności jako ważny element życia chrześcijańskiego”.

Zwrócił on jednocześnie uwagę, że Kościół katolicki nieustannie podejmuje wysiłki na rzecz rodziny i prokreacji na płaszczyźnie religijnej, kultycznej, ekonomicznej i społecznej tworząc np. takie ośrodki jak Caritas, świetlice środowiskowe, Domy Samotnych Matek, czy w końcu poradnie życia rodzinnego. Zdaniem prelegenta, takie specjalistyczne ośrodki formacji z wykwalifikowaną i kompetentną kadrą powinny znaleźć się dziś w centrum duszpasterskiej troski biskupów i kapłanów, swego rodzaju "oczkiem". -Trzeba docenić poradnie życia rodzinnego i na nowo odczytać ich rolę. Są one bowiem dla małżonków i narzeczonych swego rodzaju orbitą lepszego i godniejszego życia - apelował ks. Młyński.

Obok zmiany myślenia, zdaniem Teresy Kapeli ze Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus", trzeba także zmienić „język, jakim posługujemy się mówiąc o rodzinie i prokreacji”. - Często w Kościele używa się tych samych stereotypów, które występują w społeczeństwie np. zaliczając rodzinę wielodzietną w krąg patologii - powiedziała prelegentka. Nie można również mówić o problemach związanych z dzietnością i prokreacją z tzw. piedestału, ale należy z cierpliwością i oddaniem towarzyszyć rodzinom wspierając je na drodze dojrzewania w swoim powołaniu - zwrócono uwagę w trakcie dyskusji.
mag / Warszawa-Falenica
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 19 czerwca 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-06-18 11:34 Abp Hoser zaapelował o budowanie jedności

O budowanie jedności w kraju, któremu służba jest najważniejszym obowiązkiem obywatelskim - zaapelował abp Henryk Hoser. Biskup warszawsko-praski odsłonił 17 czerwca popiersie śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego przy 'Dębach Pamięci' w Ossowie.

W czasie Mszy św. w bazylice Świętej Trójcy w Kobyłce abp Hoser podkreślił, że jedynym prawdziwym źródłem ludzkiej i społecznej jedności jest Trójjedyny Bóg. - Jeżeli w tym źródle się nie zakorzenimy i z niego nie czerpiemy wówczas tracimy łaskę jedności i rozchodzimy się stając się dla siebie obcy, a nawet wrodzy. Tym samym niszczymy to, co powinniśmy budować - zaznaczył biskup warszawsko-praski.

- Niech zasadzone w tym miejscu zielone dęby pamięci przypominają nam, że służba własnemu krajowi jest najważniejszym obowiązkiem każdego obywatela, a zwłaszcza tych, których Opatrzność Boża postawiła na służbie - zaapelował abp Hoser.

- Niech zryw całego społeczeństwa, które będąc dużo bardziej zróżnicowanego niż dzisiaj, mimo wszystkich podziałów politycznych, społecznych i gospodarczych ruszyło na wojnę w 1920 roku będzie dla nas przykładem jedności narodowej - mówił biskup warszawsko-praski. Zwrócił jednocześnie uwagę, że podobną postawę można było zaobserwować we wrześniu 1939 roku.

Po uroczystej mszy św. celebrowanej w pierwszą rocznicę ogłoszenia kościoła w Kobyłce bazyliką mniejszą odbył się koncert fortepianowy w wykonaniu Piotra Sałajczyka i Lasoń Ensemble otwierający 5 Międzynarodowy Festiwal "Perła Baroku".
mag / Ossów, Kobyłka
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 18 czerwca 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-06-17 12:45 Abp Hoser: sprowadzanie aktu seksualnego do przyjemności prowadzi do instrumentalizacji osoby

Sprowadzanie aktu seksualnego do przyjemności prowadzi do instrumentalizacji osoby - mówił abp Henryk Hoser na zakończenie cyklu spotkań dla osób pracujących z małżeństwami. Przez ostatnie miesiące katecheci, kapłan oraz osoby zaangażowane na rzecz rodzin z obu warszawskich diecezji mieli okazję pogłębić swoją w wiedzę z zakresu szeroko pojętej problematyki rodzinnej oraz wymienić się własnym doświadczeniem.

Jednym z poruszanych tematów była ewangelizacja współżycia małżeńskiego. W trakcie ostatniego wykładu 16 czerwca abp Henryk Hoser mówiąc o zagrożeniach współczesnej cywilizacji zwrócił uwagę na coraz bardziej rozprzestrzeniający się hedonizm i kulturę bezwstydu.
Nawiązując do myśli starożytnych filozofów, biskup warszawsko-praski przestrzegał przed zgubnymi konsekwencjami skupiania całego swojego życia na przyjemności. Jak podkreślił, Kościół katolicki nie jest jej przeciwnikiem, ale przypomina, że zadowolenie jest jedynie gratyfikacją realizacji jakiegoś podstawowego dobra. Natomiast sprowadzanie aktu seksualnego tylko do przyjemności grozi instrumentalizacją człowieka. Tymczasem akt ten jest jednym z ważnych elementów komunikacji międzyludzkiej i ma służyć m.in. podtrzymywaniu więzi w małżeństwie - powiedział abp Hoser dodając, że przed uprzedmiotowieniem chroni nas wstyd.

Tymczasem, jak zauważył hierarcha, współczesna kultura odrzuca wstyd, traktując go jako swego rodzaju stereotyp, który przeszkadza człowiekowi w normalnym funkcjonowaniu. Konsekwencją tego jest coraz bardziej popularna kultura bezwstydu wyrażająca się m.in. w modzie, która eksponując wartości ciała, redukuje osobę ludzką do jej zdolności seksualnych, co owocuje brakiem zdolności życia wewnętrznego, zapotrzebowania na wartości religijne czy nawet na kulturę wyższą - powiedział abp Hoser. Dodał, że przełamywanie bariery wstydu prowadzi do ukazywania intymności ludzkiego przeżycia, a tym samym do jego banalizacji.

Zdolności absorpcji wstydu ma tylko prawdziwa, czysta miłość, ponieważ tylko w takiej relacji nie istnieje niebezpieczeństwo instrumentalizacji człowieka - podkreślił bp warszawsko-praski.

Spotkało odbyło się w ramach Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych UKSW, organizowanego wraz z Duszpasterstwem Rodzin Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko-Praskiej.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 17 czerwca 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-06-16 16:35 Diecezja warszawsko-praska: 500 osób weźmie udział w rekolekcjach oazy

Ponad 500 młodych ludzi z diecezji warszawsko-praskiej wyjedzie w tym roku na rekolekcje Ruchu Światło-Życie. Zgodnie założeniami założyciela ruchu, ks. Franciszka Blachnickiego, oazowicze przez 15 dni będą doświadczać chrześcijańskiego życia we wspólnocie. Opiekować się nimi będą kapłani i animatorzy, którzy zebrali się 16 czerwca na wspólnej modlitwie na dniu skupienia w Choszczówce. Uroczystej Mszy św. w kaplicy prymasowskiej przewodniczył bp Marek Solarczyk.

W homilii bp pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej zwrócił uwagę, że każde dzieło duchowe realizowane w Kościele musi być także podejmowane w łączności z Jego Pasterzem. To poprzez Jego posługę Bóg udziela nam swojej mocy – powiedział bp Solarczyk, tłumacząc, że w wymiarze Kościoła powszechnego taką "Bramą Bożej laski" jest Ojciec Święty, w diecezji jej biskup, a w parafii jej proboszcz. – Możemy mieć różne zdania, opinie czy wyobrażenia, ale nikt z nas nie może powiedzieć. że przytrzaśnie tę bramę, bo ma inną – podkreślił bp Solarczyk, mówiąc, że jeżeli w Kościele jakiś przełożony podejmie nawet niewłaściwą decyzję, a człowiek przyjmie ją w duchu wiary i posłuszeństwa, to Pan Bóg i tak mu pobłogosławi.

Nawiązując do biblijnej historii Eliasza i Elizeusza bp Solarczyk przypomniał, że rekolekcje są przede wszystkim dziełem samego Boga, a posługujący w tym czasie kapłani i animatorzy są jedynie Jego sługami. Jeśli zatem idą i głoszą dobrą nowinę, to tylko mocą i w imię Chrystusa. Dlatego bp Solarczyk zachęcał: "Nie dajmy się przestraszyć żadnymi naszymi wcześniejszymi doświadczeniami, czy komentarzami innych. Nie pozwólmy odebrać sobie radości, nadziei i pokoju bo to co będzie się dokonywało jest dziełem Boga".

W tym roku w czterech turnusach rekolekcji oazowych będzie uczestniczyło ponad 500 młodych ludzi. Razem z nimi pojedzie także w ponad 100 animatorów i 13 kapłanów.

Oprócz tradycyjnych rekolekcji w tym roku odbędzie się także KODA, czyli Kurs Oazowy dla Animatorów, tym razem w Gwardijsku na Ukrainie, a w podwarszawskich Markach "Szkoła Muzyczna", tzw. "KAMUZO".

Oaza jest ruchem odnowy Kościoła założonym w duchu nauczania Soboru Watykańskiego II. Jej członkowie uczestniczą w formacji w parafiach, gdzie odbywają się cotygodniowe spotkania. Punktem podsumowującym roczną pracę są 15-dniowe rekolekcje oazowe.

Twórcą Ruchu Światło-Zycie był ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987).
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 16 czerwca 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-06-16 11:46 Abp Hoser: zadaniem kapłana jest uświęcać ludzi

Głównym zadaniem kapłana jest prowadzić ludzi do świętości – powiedział abp Henryk Hoser w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Biskup warszawsko-praski przewodniczył uroczystej Mszy św. w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego przy ulicy Kawęczyńskiej w trakcie której w sposób szczególny modlono się w intencji całego duchowieństwa.

Przypominając w homilii, że powołaniem każdego ochrzczonego jest świętość, abp Hoser zaznaczył, że to nie jest słodki obrazek, ale walka o dobro, miłość i przebaczenie w naszym życiu. - Na tej drodze Bóg udziela nam wsparcia poprzez sakramenty, których szafarzami są kapłani - zwrócił uwagę bp warszawsko-praski. I jak dodał – uświęcając wierzących kapłani tym samym uświęcają cały współczesny świat. Na tym polega ich powołanie.
Mimo licznych krytyk i oskarżeń pod adresem kapłanów, większość z nich to osoby, które z uczciwością i konsekwencją pełnią swoja posługę. Dlatego bp warszawsko-praski zaapelował: Przypomnijmy sobie, jak wiele każdy z nas otrzymała za ich przyczyną. Ile razy Bóg przebaczał nam nasze grzechy, dając szansę na nowe życie.

Nawiązując do zbliżającego się Roku Wiary abp Hoser powiedział, że odkrywając miłość Chrystusa jesteśmy wezwani do dzielenia się nią z innymi. – Musimy na nowo odkryć radość naszej wiary i entuzjazm jej przekazywania nie tylko z ambony, ale przede wszystkim, tak gdzie żyjemy, w naszych rodzinach, miejscach pracy i nauki. Nigdy nie przestawajmy być uczniami Chrystusa, Jego Misjonarzami – zachęcał abp Hoser.

W diecezji warszawsko-praskiej posługuje 660 kapłanów
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 16 czerwca 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-06-14 18:01 Warszawa-Praga: motorówka i motor dla misjonarzy

Misjonarze z diecezji warszawsko-praskiej będą mogli skuteczniej docierać do swoich placówek dzięki podarowanym im środkom transportu. Dzieło Misyjne Diecezji Warszawsko-Praskiej wspólnie z MIVA Polska - jedną z agend Komisji Episkopatu ds. Misji - sfinansowało zakup łodzi motorowej dla Elżbiety Rotter, pracującej w peruwiańskiej Amazonii, oraz motocykla dla misji w Kambii (Sierra Leone).

Biskup warszawsko-praski abp Henryk Hoser, sam zresztą były misjonarz, podkreślił, że środki transportu są jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających pracę misyjną. Dzięki nim kapłani, siostry zakonne i katechiści świeccy mogą docierać do oddalonych nieraz o dziesiątki, a nawet setki kilometrów stacji misyjnych, gdzie miejscowa ludność żyje odizolowana od świata, zdana wyłącznie na własne siły.

Podczas Synodu Biskupów dla Afryki w 2009 podkreślono konieczność tzw. „duszpasterstwa bliskości”, które opiera się na tym, że w każdej wiosce czy punkcie dojazdowym jest obecny przynajmniej jeden katechista. Będąc na miejscu może pod nieobecność kapłana organizować katechezę i życie liturgiczne, np. nabożeństwa Słowa Bożego. „Trudno jednak byłoby to zrealizować bez środków transportu” – zaznaczył abp Hoser.

Potwierdził to misjonarz ks. Jacek Turek, mówiąc, że prowadzona przez diecezję warszawsko-praską misja w diecezji Makeni w Sierra Leone obejmuje kościół parafialny i 4 kaplice. Polscy misjonarze opiekują się tam takkże 20 szkołami. „Dojazd do nich samochodem w porze deszczowej jest niemożliwy, dlatego motocykl jest wręcz niezbędny” – tłumaczy ks. Turek.

Całkowity koszt łodzi motorowej wyniósł 2200 euro, a motocykla dla misji w Kambii - 1700 euro. W pierwszym wypadku MIVA Polska przeznaczyła na to 1500 euro, w drugim - 1200, resztę środków wyłożyło Dzieło Misyjne Diecezji Warszawsko-Praskiej.

W ubiegłym roku MIVA Polska w całości sfinansowała (za 2000 euro) zakup motocykla dla Zbigniewa i Aleksandry Styrułów z diecezji warszawsko-praskiej, którzy jako misjonarze świeccy wyjechali do Republiki Środkowoafrykańskiej.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 14 czerwca 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-06-14 10:58 Abp Hoser do księży: angażujcie się w duszpasterstwo rodzin

Posługa miłości rodzicielskiej i małżeńskiej znalazła się w centrum pontyfikatu bł. Jana Pawła II - przypomniał abp Henryk Hoser, zachęcając jednocześnie kapłanów do zaangażowania się na rzecz posługi duszpasterskiej rodzinie. W 13. rocznicę wizyta Ojca Świętego na warszawskiej Pradze arcybiskup przewodniczył Mszy św. w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika.

Liturgia zakończył jednocześnie kolejny rok pracy formacyjnej Diecezjalnego Duszpasterstwa Rodzin.

Nawiązując do słów papieskiego nauczania z 1999 roku abp Hoser zwrócił uwagę na znaczenie wierności Bogu i drugiemu człowiekowi mówiąc, że powinna być ona wyznacznikiem naszego życia osobistego i wspólnotowego.

- "Niestety, dzisiaj byle pretekst wydaje się dostateczny, by z zejść drogi wierności podjętym zobowiązaniom - ubolewał biskup diecezji warszawsko-praskiej. - A zgodnie z duchem epoki wolność utożsamiana jest z możliwością nieustannej zmiany swoich upodobań, zaangażowań, czy stylu życia. Tymczasem prawdziwa wolność i wierność są aż do końca, aż do śmierci temu, komu tę wierność oddaliśmy i przysięgaliśmy, czego przykład dał nam sam Chrystus miłując nas aż po krzyż".

Jak podkreślił abp Hoser, obok sprawowania Mszy św. główną troską każdego kapłana powinna być rodzina, dla której staje się on świadkiem, duszpasterzem i przyjacielem wspierającym małżonków na drodze wiary. Owocem tego będzie autentyczna wdzięczność świeckich wyrażająca się w ich modlitwie za kapłanów.

Uroczysta Msza św. zakończyła kolejny rok pracy formacyjnej Diecezjalnego Duszpasterstwa Rodzin w ramach którego pracuje obecnie około stu doradców życia rodzinnego. W ciągu ostatnich miesięcy powołano także cztery Parafialne Ośrodki Formacji Rodziny.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 14 czerwca 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-06-13 10:31 Związki partnerskie tematem obrad Forum św. Michała Archanioła

Ideologia gender jest obecnie wykładana na kilkunastu uniwersytetach w kraju i w coraz większym stopniu staje się podstawą w przygotowywaniu podręczników szkolnych – poinformowała prof. Maria Ryś. „Natomiast odniesienia do chrześcijaństwa są coraz częściej wykreślane z podręczników przez ministerstwo edukacji” - dodała.

W Instytucie Statystyki Kościoła Katolickiego w Warszawie obradowało 12 czerwca Forum Społeczne Michała Archanioła. Gośćmi specjalnymi byli prof. Maria Ryś oraz ks. prof. Władysław Majkowski z UKSW. W związku ze złożonymi w sejmie projektami ustaw, tematem spotkania były związki partnerskie.

Uczestnicy dyskusji zwrócili w pierwszej kolejności uwagę na rozwój w Polsce ideologii gender. Jednymi z podstawowych treści tej ideologii są: uznawanie homoseksualizmu za społeczną normę oraz postrzeganie tradycyjnej rodziny jako przestarzałej formy społecznej, a nawet źródło patologii.

Ideologia gender jest obecnie wykładana na kilkunastu uniwersytetach w kraju i w coraz większym stopniu staje się podstawą w przygotowywaniu podręczników szkolnych. Dowodem na to są podręczniki prof. Marii Ryś, które zostały zaopiniowane negatywnie. Ministerstwo zażądało od autorki wykreślenia odniesień do chrześcijaństwa.

Ks. prof. Majkowski zwrócił uwagę na społeczne konsekwencje związków partnerskich. Badania wskazują na nietrwałość takich związków. Ponadto wychowanie dzieci w takich związkach sprzyja tendencjom homoseksualnym dzieci.

Prof. Józef Oleński mówił o potrzebie działań odgórnych w promowaniu rodziny oraz na istotną rolę przekazu informacji w społeczeństwie. Dlatego wskazana wydaje się bardziej zdecydowana reakcja m. in. na fakt nie przyznania telewizji Trwam koncesji. Ponadto katolicy powinni być gotowi do wyrażania swojego protestu a nawet tworzenia coraz szerszego ruchu społecznego w obronie rodziny. W związku z tym, że przeciętny katolik wydaje się być nieświadomy zagrożeń dotyczących rodziny, pojawiały się również pomysły dotarcia z informacją na temat zagrożeń dotyczących rodziny poprzez niedzielne ogłoszenia parafialne oraz media katolickie.
Wojciech Sadłoń SAC / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 13 czerwca 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2012-06-12 14:56 Warszawa: na Pradze zakończyły się diecezjalne rozgrywki EURO 2012

W diecezji warszawsko-praskiej zakończyły się diecezjalne rozgrywki piłkarskie wzorowane na EURO 2012. Wzięło w nich udział ponad 500 chłopców zaangażowanych w życie swoich parafii.

Zwycięzcy rozgrywek otrzymali puchary ufundowane przez abp. Henryk Hosera, bp. Marka Solarczyka i proboszcza parafii katedralnej ks. Bogusława Kowalskiego oraz specjalne kompendia wiedzy na temat samego Euro.

– Chcieliśmy w ten sposób dać szansę młodzieży na rozwój ich młodzieńczych pasji sportowych. Mecze rozegrano na "Orlikach", przy profesjonalnej obsłudze sędziowskiej i zaangażowanym dopingu kibiców. Pozwoliło to dzieciom i dorastającej młodzieży wejść w klimat profesjonalnego sportu i poczuć choć w minimalnym stopniu ducha odbywających się w Polsce i na Ukrainie mistrzostw - zauważył bp Solarczyk.

Diecezjalne rozgrywki EURO 2012 odbyły się w trzech kategoriach wiekowych: szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Drużyny z 21 dekanatów diecezji zostały połączone w taki sposób, by powstało 16 grup - to z nich wyłoniono najlepsze zespoły w trzech kategoriach.

Pod koniec marca odbyło się losowanie drużyn, które przypisano do konkretnych reprezentacji biorących udział w EURO 2012. W kategorii liceum wygrała drużyna z parafii św. Kazimierza Królewicza w Grzebowilku koło Siennicy, która reprezentowała Chorwację. W kategorii gimnazjum zwyciężyła drużyna z parafii Karola Boromeusza na osiedlu Las, występująca jako reprezentacja Anglii. Najmłodszymi zwycięzcami diecezjalnego turnieju zostali uczniowie z parafii w Kamieńczyku, którzy grali w barwach Grecji.

W diecezjalnych rozgrywkach piłkarskich drużyna reprezentująca Polskę niestety w dwóch kategoriach nawet nie wyszła z fazy grupowej – poinformował ks. Hubert Walczyk, duszpasterz ds. sportu diecezji warszawsko-praskiej. Wyraził on jednocześnie nadzieję, że taki wynik nie przełoży się na wyniki prawdziwej reprezentacji Polski.

Podobne zawody sportowe odbędą się w diecezji warszawsko-praskiej na zasadzie ligi ministranckiej. - Chcemy, aby zmagania sportowe były rozłożone na cały rok. Pierwsze meczę w parafiach odbędą się już we wrześniu. Najlepsze drużyny zagrają w mistrzostwach diecezjalnych o puchar na zakończenie roku szkolnego – powiedział ks. Walczyk.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 12 czerwca 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
Strony: początek 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT