Znaleziono depesz: 6148
2016-09-24 17:04 Abp Depo: dzisiaj toczy się spór o godność i wolność człowieka

„Spór o godność i wolność człowieka toczy się nie tylko w parlamentach, ale także w naszych domach i rodzinach” – powiedział abp Wacław Depo podczas Mszy św. w kościele seminaryjnym pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w Częstochowie. Metropolita częstochowski podziękował też za dar życia i wiary z okazji zbliżających się urodzin i imienin.

W homilii abp Depo wskazał na „kierunek ku Chrystusowi w tajemnicy Kościoła” oraz dodał: „Nasza obecność i modlitwa tutaj wpisuje się w trud dążeń i wyzwań Polaków. Maryja nas jednoczy i uczy wrażliwości Bożego miłosierdzia”.

Metropolita częstochowski odnosząc się do czytań mszalnych zaznaczył, że „czytania biblijne nie są rodzajem balsamu i oliwą na rany, ale one wprowadzają nas w bardzo realistyczny, ludzki stan niepokoju” - Kohelet uczy nas odczytywać dar życia oraz tego, by wciąż odpowiadać za to wszystko co dał nam Bóg – mówił metropolita częstochowski.

Nawiązując m. in. do ostatniego głosowania w Sejmie, abp Depo przypomniał, że „spór o godność i wolność człowieka toczy się nie tylko w parlamentach, ale także w naszych domach i rodzinach”.

„Bóg złożył w każdym z nas pragnienie całości i potrzebę stawiania pytań o sens naszej drogi. Bojaźń Boża jest początkiem mądrości, która nie pozwala na stracić tego, co jest w teraźniejszości. Przyszłość jest w ręku Boga” – kontynuował abp Depo.

Arcybiskup podkreślił, że „człowiek współczesny chce żyć bez niepokoju, bez stresu”. – Istnieje zamęt we wszystkich dziedzinach życia, szczególnie w świecie aksjologii. Rezygnuje się z wartości absolutnej na rzecz pragmatyzmu. W parlamencie orzeka się, że jakaś decyzja jest ostateczna – podkreślił arcybiskup i dodał, że „obliczem zamętu jest kult nowości i kult zmiany”.

Abp Depo za papieżem Franciszkiem przypomniał, że „współczesny człowiek nie interesuje się tym, co prawdziwe, a często młodzi ludzie stają się emerytami”.

„Newsem jest to, co modne i nowe” – zauważył metropolita częstochowski i przytoczył słowa Cypriana K. Norwida: „Chodzi o to, aby nie było zawrotu głowy, która odwraca się od prawdy, ale również trzeba dbać o to, aby nie było zamętu w sercu i sumieniu”.

Abp Depo przywołał osobę wyniesionego na ołtarze 19 września 2010 r. bł. kard. Johna Henry Newmana i przypomniał jego słowa zacytowane przed Benedykta XVI podczas Mszy św. beatyfikacyjnej, że „Kościół potrzebuje kapłanów Ewangelii”.

Arcybiskup powtórzył za bł. kard. Newmanem, że „Kościół potrzebuje świeckich, nie aroganckich, nie nierozważnych w mowie, nie dyskutujących, ale ludzi znających swą religię i Ewangelię, wchodzących w nią. Wiedzących dokładnie, gdzie się znajdują. Wiedzących czego się trzymać, a czego nie. Znających swe Credo tak dobrze, że mogą znaleźć w nim ratunek. Znających tak dobrze historię, że mogą jej bronić”.

Na zakończenie zaapelował do zgromadzonych na Mszy św., aby „stawać się dla innych ludźmi wspólnej drogi i drogowskazami”.

Przed końcowym błogosławieństwem abp Depo poprosił: „Módlcie się za mnie. Siła modlitwy wstawienniczej jest olbrzymia, a cóż powiedzieć o modlitwie Eucharystii, w której Chrystus modli się za nas i w nas”.

Abp Depo na zakończenie modlitwy Apelu Jasnogórskiego 22 i 23 września odniósł się do obrad Sejmu dotyczących obywatelskich projektów ws. aborcji.

Metropolita częstochowski podkreślił: „Dzisiejszego wieczoru powraca bardzo zasadnicze pytanie: Czy nam tak trudno zrozumieć, że spór o godność człowieka od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci jest nie tylko w Polsce, ale w Europie i w świecie sporem o miejsce Boga w życiu człowieka? Dlatego chcę przypomnieć, że tutaj jako wotum narodu w czerwcu 1983 roku matki i kobiety polskie przyniosły Papieżowi Kielich Życia, gdzie obok świętych polskich kobiet i matek wygrawerowano twarz sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej - położnej z Oświęcimia przyjmującej każde dziecko wbrew prawu śmierci”.

Natomiast 23 września abp Depo powiedział: „Gdzież, jak nie przy Sercu Matki mamy nauczyć się prawdy, że godność kobiety opiera się na godności i powołaniu, które otrzymuje od Boga. Bo inaczej godność będzie mgłą, która zacienia prawdę i prowadzi do tragedii. Matko Życia, módl się za nami”.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 września 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-09-20 17:52 Jasna Góra: rekolekcje kapelanów Ordynariatu Polowego

- Zadaniem kapelana jest kształtowanie sumień żołnierzy - powiedział bp Józef Guzdek podczas rekolekcji rekolekcje kapelanów Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei i Biura Ochrony Rządu na Jasnej Górze. Kapelani ponowili Akt Zawierzenia Matce Bożej - Hetmance Żołnierza Polskiego w 25. rocznicę przywrócenia Ordynariatu Polowego w Polsce.

Mówiąc o misji kapelanów wojskowych bp Józef Guzdek wyjaśnił, że ich głównym zadaniem jest ofiarne towarzyszenie żołnierzowi w wypełnianiu jego trudnych zadań, wychowanie do pokoju i głoszenie Bożego Miłosierdzia.

- Żołnierz jest obrońca pokoju, jest obrońca podstawowych praw człowieka. Zadaniem kapelana jest pilnowanie duszy, kształtowanie sumień żołnierzy, by walkę traktowali jako coś ostatecznego. Kapelani są sługami Miłosiernego Pana – przekonywał biskup polowy.

Obecnie w Ordynariacie posługuje 117 kapelanów zawodowych - i jak podkreśla biskup polowy - jest ich za mało. Duchowni posługują w 70 parafiach wojskowych, a niektóre garnizony liczą po kilka tysięcy żołnierzy. Kapelani opiekują się także rodzinami, są wysyłani na misje, obecni są w Afganistanie, Kuwejcie, Iraku, Kosowie, Brunson, Mons i w Brukseli przy kwaterze głównej NATO - wyliczał bp Guzdek i podkreślił, ze kapłani są tam gdzie polscy żołnierze, ale też i polskie rodziny, są na okrętach wojennych, które wyruszają w wielomiesięczne rejsy - drzwi do kapelana właściwie się nie zamykają, a jeżeli jest gorąco, np. przez jakiś ostrzał, to wiemy, że w okopach nie ma niewierzących- podkreśla duchowny.

Rekolekcje kapelanów Ordynariatu Polowego rozpoczęły się 20 września i potrwają do czwartku, 22 września. Prowadzi je ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
mir / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 20 września 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-09-19 20:47 Abp Depo do chorych: Chrystus jest prawdziwym lekarzem ciał i dusz ludzkich

„Chrystus jest prawdziwym lekarzem ciał i dusz ludzkich. Posługujący chorym użyczają swoich oczu, rąk i serca samemu Chrystusowi” - podkreślił abp Wacław Depo 19 września podczas Mszy św. w kościele pw. św. Wojciecha w Częstochowie. Przewodniczył jej w ramach dekanalnej i regionalnej pielgrzymki chorych archidiecezji częstochowskiej.

W homilii abp Depo zaznaczył, że „cierpiący i chorzy poprzez własne cierpienie i choroby uczestniczą w odkupieńczym dziele Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół”.

Nawiązując do tekstu Ewangelii metropolita częstochowski podkreślił, że „nikt i nic nie może się ukryć przed Bogiem, Ojcem miłosierdzia”. - My sami i nasze serca są dla Niego jak otwarta księga – mówił metropolita częstochowski.

Przypomniał słowa Tomasza a Kempis z dziełka „O naśladowaniu Chrystusa”: „Wielka to sztuka umieć z Jezusem rozmawiać, a utrzymać Go przy sobie to juz wielka mądrość. Bądź pokorny i pełen pokoju, a Jezus będzie z tobą. Bądź pobożny i cichy, a zostanie z tobą”.

„Człowiek, który jest posłuszny Bogu chodzi drogami mądrości, która daje poczucie sensu życia nawet w chorobie i przemijaniu. A kto nie chodzi Bożymi ścieżkami, odrzuca Plan Boży, chodzi tylko własnymi drogami, wchodzi na drogę ciemności” – powiedział abp Depo. Dodał, że „ludzie mają prawo widzieć dobre uczynki tych, którzy wierzą w Jezusa, idą za Nim i chwalić za to Boga, od którego otrzymujemy wszystko”.

Arcybiskup przypomniał również, że „ludzie święci to Ewangelia światła zrealizowana w codziennym trudzie i w naśladowaniu Chrystusa” i dodał za św. Janem Pawłem II: „Święci właściwie nigdy się nie starzeją i nie przedawniają. Są stale świadkami młodości Kościoła. Nigdy nie stają się postaciami z przeszłości, z jakiegoś wczoraj, wręcz przeciwnie, zawsze są ludźmi jutra, ewangelicznej przyszłości i przyszłości Kościoła. Są świadkami świata przyszłego”.

Arcybiskup podkreślił, że „ludzie święci zawsze pokazują drogę, świecą w ciemnościach”.

Metropolita częstochowski przypomniał również dialog św. Jana Pawła II ze św. Jadwigą Królową, zaczerpnięty z homilii papieża wygłoszonej podczas Mszy św. w Krakowie w 1987 r. „Co ci mówi ten Chrystus z wysokości swojego wawelskiego krzyża? Przedziwna jest Jego "władza" nad sercem człowieka. Skąd się bierze ta władza? Jaką ma moc, On, wyniszczony, skazany na swoją krzyżową agonię na tylu miejscach świata? Poprzez tę agonię, poprzez wyniszczenie, poprzez obraz skrajnej słabości, hańby i nędzy, przemawia moc: jest to moc miłości "aż do końca" – mówił wówczas Jan Paweł II.

Abp Depo przypomniał słowa, które w katedrze na Wawelu św. Jadwiga usłyszała pod krzyżem Jezusa: „Czyń, co widzisz” i zaapelował: „ Życzymy sobie, każdy z nas z osobna takiego wpatrywania się w krzyż Jezusa i tego polecenia. Czyń co widzisz, wejdź w moją mękę, czyli wejdź w moją miłość do końca”.

Na zakończenie abp Depo wskazał, że „w tym samy duchu wpatrywała się w krzyż Chrystusa, poprzez posługę cierpiącym i umierającym św. Matka Teresa z Kalkuty” i przypomniał słowa Świętej z Kalkuty: „Wszystko zaczyna się od modlitwy pełnej wiary. Jeśli nie będziemy prosić Boga o miłość, nie otrzymamy jej. A już na pewno nie będziemy ją dawać. Mówienie do Boga i słuchanie Go, to dwustronny proces”.

Msza św. zakończyła się nabożeństwem eucharystycznym przeżywanym na wzór nabożeństwa w sanktuarium Matki Bożej w Lourdes. Przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odmawiane były stosowne modlitwy, po których celebrans udzielił błogosławieństwa chorym i osobom im towarzyszącym, podchodząc do każdej z ławek.

Tradycyjnie już we wrześniu odbywają się w archidiecezji częstochowskiej Dekanalne Pielgrzymki Chorych i Starszych Wiekiem. W miesiącu tym, kiedy w kalendarzu liturgicznym obchodzone jest święto Podwyższenia Krzyża Świętego i wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, na diecezjalne kalwarie, do maryjnych sanktuariów oraz wyznaczonych sanktuariów i kościołów przybywają chorzy i cierpiący.

Pielgrzymkom przewodniczą częstochowscy biskupi: abp Wacław Depo, abp senior Stanisław Nowak i bp senior Antoni Długosz.

Początki Dekanalnych Pielgrzymek Chorych, w takim kształcie jak obecnie, sięgają roku 1993. Ich inicjatorem był abp Stanisław Nowak pierwszy metropolita częstochowski.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 19 września 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-09-18 15:54 Jasna Góra: Pielgrzymka Ludzi Pracy w 40. rocznicę protestu radomskich robotników

O wielkim zrywie wolnościowym robotników z 1976 r. pamiętali dziś zgromadzeni w corocznym pielgrzymowanie na Jasnej Górze przedstawiciele świata pracy. Pielgrzymka, w której uczestniczyło ok. 25 tys. osób, była hołdem dla uczestników i ofiar Radomskiego Czerwca. Patronem spotkania był męczennik tamtego czasu ks. Roman Kotlarczyk.

Przed Mszą św. odbył się specjalny koncert poświęcony pamięci duchownego, podczas którego wystąpili: Jerzy Zelnik i Robert Grudzień. "Ks. Roman Kotlarz, męczennik Radomskiego Czerwca to kapłan na miarę ks. Jerzego Popiełuszki" - podkreślił Zdzisław Maszkiewicz, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ” Solidarność” w Radomiu. "Przede wszystkim zajmował się bezpośrednio ludźmi. Jak przyszedł bunt robotniczy to stanął na schodach kościoła św. Trójcy w Radomiu i błogosławił protestującym robotnikom, którzy pierwszy raz powiedzieli komunistom dość" - przypomniał.

„My jesteśmy strażnikami pamięci. A to jest akurat dobra pamięć o tych, którzy się zaangażowali dla dobra wspólnego, dla Ojczyzny, w walce o godność człowieka, o jego prawa, godność pracy, którzy, tak jak ks. Kotlarz, zapłacili wysoką cenę. Myślę, ze jest to powód do dumy, że mamy tak wspaniałych ludzi, którzy myślą o dobru całej Ojczyzny” – mówił w rozmowie z KAI abp Józef Kupny, krajowy duszpasterz ludzi pracy. Metropolita wrocławski przewodniczył dziś centralnej Mszy św. na jasnogórskim szczycie.

Bp Piotr Turzyński z Radomia zauważył w kazaniu, że wydarzenia czerwcowe z 1976r. przyczyniły się także do ukazania właściwego znaczenia słowa solidarność i zachęcał do odważnego angażowania się dla dobra innych.

„Trzeba byśmy byli zaangażowani, kreatywni, solidarni, nigdy z nienawiści, gniewu, ale zawsze w poszukiwaniu wspólnego dobra” – mówił kaznodzieja. Przekonywał, ze i dziś potrzeba nam solidarności, potrzeba nam bycia razem, wczucia, bo solidarność to jest odpowiedź na Ewangelię, to jest zaangażowanie społeczne.

W pielgrzymce uczestniczyli przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, na czele z jego przewodniczącym. Piotr Duda podkreślił, że zawsze jest to modlitwa o podmiotowość pracowników i ich prawa, tym razem także o prawo do świętowania niedzieli.

W przemówieniu do zebranych przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” powiedział, że dziś jest siódmy dzień tygodnia - niedziela. "Niedziela, która powinna być dla Boga i rodziny, niedziela, która jest dla nas tak bardzo ważną wartością dla ‘Solidarności’ jako chrześcijan. Niestety, dzisiaj wielu członków naszego związku, ale także wielu pracowników, a także całe rodziny chciałyby być z nami tutaj, na tej pielgrzymce, ale muszą być w pracy, tylko dlatego, że przez ostatnie 27 lat transformacji wszystkie wartości wywróciły nam się. Dzisiaj walczymy, aby na nowo przywrócić pracownikowi godność, aby tam, gdzie nie ma potrzeby, zaznaczam potrzeby, ograniczać ten handel w niedzielę, aby niedziela była dla Boga i dla rodziny” - powiedział Piotr Duda.

Wyjaśniał też, że ograniczenie handlu w niedzielę nie jest zamachem na niczyją wolność, bo i ta ma swoje granice. Wskazał, że nie wolno poprzez swoją wolność zniewalać drugiej osoby, tylko dlatego, że ktoś ma kaprys w niedzielę iść sobie kupić nie artykuły pierwszej potrzeby, ale na przykład artykuły budowlane. - Trzeba z tym skończyć! – apelował przewodniczący „Solidarności”.

Pielgrzymki Ludzi Pracy zapoczątkował bł. ks. Jerzy Popiełuszko odprawioną w maju 1982 r. na Jasnej Górze Drogą Krzyżową dla robotników Huty Warszawa. W roku następnym na pielgrzymce świata pracy było już 4 tys. robotników.

Po jego śmierci pielgrzymki stawały się wydarzeniem, podczas którego ludzie pracy, zwłaszcza skupieni pod sztandarami „Solidarności” mieli jedyną okazję by zamanifestować swą jedność i zaangażowanie w walkę o wolność Ojczyzny, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Nigdy jednak pielgrzymki Ludzi Pracy nie traciły charakteru religijnego.

Zdaniem Marka Bogusza, przewodniczącego Zarządu Regionu Podbeskidzie pielgrzymki na Jasną Górę niezmiennie przynoszą umocnienie wiary i umocnienie w dążeniach do lepszego życia w myśl zasady ks. Jerzego: „Zło dobrem zwyciężaj”. - Wciąż ważne jest dążenie do prawdy, potrzeba nam dzisiaj większej otwartości na wiarę, na drugiego człowieka – mówi z kolei Adam Mokanek, emerytowany górnik z Rybnika.

34. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę przebiegała pod hasłem „Miłosierdzie przychodzi przez Maryję”.
mir / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 18 września 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-09-17 21:44 „Sodalicja to nie relikt przeszłości” – stulecie jasnogórskiej sodalicji mariańskiej

Na Jasnej Górze odbyła się 35. Ogólnopolska Pielgrzymka Sodalicji Mariańskich. Spotkanie było dziękczynieniem za 100-lecie jasnogórskiej wspólnoty oraz 20-lecie powstania Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce.

Jak przypomniała Teresa Moś, prezeska jasnogórskiej sodalicji mariańskiej pierwsza wspólnota rodziła się w 1916r. w czasie nowej nadziei na odzyskanie niepodległości, a sama Jasna Góra była w owym okresie „sercem, sumieniem i szczególnym natchnieniem dla narodu”.

Historię Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze przybliżył zgromadzonym na pielgrzymce sodalisom ks. dr hab. Tomasz Błaszczyk z Wrocławia. Jego zdaniem paulini w promowaniu sodalicji mariańskiej przy Jasnej Górze w 1916 r i później - w okresie międzywojennym - widzieli program budowania elity społecznej Kościoła i narodu.

– „Paulini mieli wizję rozwoju życia społecznego, ale równocześnie życia duchowego, zwłaszcza, że Jasna Góra była jest i będzie stolica duchowa narodu. Wtedy, w 1916r., Polska jeszcze nie była wolna, a już pracowano na rzecz tej wolności – ukształtować w młodzieży dobrych katolików, Polaków, to był ten główny cel, czyli rys patriotyczny był mocno akcentowany właśnie w życiu gimnazjalistów, młodych ludzi, którzy zawsze byli chętni, by walczyć o wolną Polskę” wyjaśniał ks. Błaszczyk. Historyk przypomniał, że początek dała sodalicja młodzieży męskiej pw. Najświętszej Maryi panny Królowej Korony Polskiej i św. Stanisława Kostki. Potem powstały kolejne, m.in. nauczycielek, nauczycielek ludowych, rzemieślniczek, panien z inteligencji, mężczyzn.

Istotnym rysem tych pierwszych sodalicji było organizowanie tzw. kursów sanitarnych, które w 1920 roku w czasie zagrożenia bolszewickiego przekształciły się w kursy pielęgniarstwa, dla żołnierzy także jeńców sodaliski utworzyły sekcje opieki, ale pracowały także na rzecz ubogich, bezrobotnych, więźniów, na rzecz polityki wyznaniowej, angażowały się w politykę samorządową. Członkowie wspólnoty sodalicyjnej angażowali się też w posługę pielgrzymom jasnogórskim, organizowali rekolekcje zamknięte i publiczne. W szczytowym okresie przy Jasnej Górze działało aż 9 sodalicji. Ich praca sodalisek i sodalisów ogniskowała się w tamtym czasie w sekcjach, obejmowały one różnorakie płaszczyzny życia społeczno–kulturalnego.
- Możemy się pokusić, i powiedzieć, że sodalicje mariańskie w jakimś stopniu wyprzedziły epokę Soboru Watykańskiego II, ponieważ mówimy tutaj o zaangażowaniu ludzi świeckich, laikatu w różne sektory życia społecznego – zauważył ks. Błaszczyk.

O tym, że sodalicja nie jest reliktem przeszłości mówi natomiast o. Marcin Minczyński, moderator jasnogórskiej wspólnoty. - Po zlikwidowaniu sodalicji jak i innych stowarzyszeń katolickich w naszym kraju w okresie komunistycznym, w latach 80-tych ubiegłego stulecia nastąpił ich powrót do naszego życia religijnego – przypomniał o. Minczyński.. Dodał, że to przecież nie ludzka zasługa czy moderatorów i sodalisów, ale przede wszystkim działania Boga przez Maryję w tym miejscu, ze przez tyle lat, kiedy angażowali się w posługę apostolska w ukryciu. - Teraz – wyraził radość moderator – możemy o sodalicji mówić, do sodalicji zapraszać i ciągle nowi członkowie przybywają.

Obecnie sodalicja jasnogórska działa jako jedna wspólnota skupiająca osoby różnych stanów i zawodów i w różnym wieku i należy do Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce, która obchodzi jubileusz 20-lecia zawiązania. Federacja Sodalicji Mariańskich prowadzi również szkołę podstawową, gimnazjum i liceum ogólnokształcące w Warszawie.

Tegoroczna pielgrzymka przebiega pod hasłem „Formacja sodalicyjna jako owoc chrztu świętego”. Centralnym punktem pielgrzymki była Msza św. dziękczynna pod przewodnictwem abp Wacława Depo. W homilii metropolita częstochowski zachęcał sodalisów do pielęgnowania wytrwałej wiary. - Otrzymana łaska wiary, tak jak w narodzie polskim od 1050 lat, wymaga ciągłej aktualizacji. Nie można jej traktować jak polisy ubezpieczeniowej na życie, ona musi być ciągle nowym spotkaniem z Bogiem w różnych sytuacjach i dramatach naszego życia. Maryja uczy nas tej wierności Bogu wbrew nadziei – mówił kaznodzieja.

Ukoronowaniem obchodów jubileuszu 100-lecia Sodalicji Mariańskiej będzie święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – 8 grudnia. Jest to święto patronalne i dokładna, setna rocznica pierwszych ślubowań sodalicyjnych, złożonych na Jasnej Górze przez młodzież częstochowskich szkół średnich. 8 grudnia 1916r. jak zapisano w kronikach „Ręce młodzieży dotknęły ryngrafów z wizerunkami Maryi i tysięcznych różańców, na których wielbili Jej imię króle nasi: Zygmunty, Kazimierze i Sobiescy, wypowiadając słowa „Jam Sodalis Marianus”.
mir / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 17 września 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-09-17 18:35 Antonio Gaspari: tygodnik „Niedziela” odgrywa ważną rolę w Kościele

Tygodnik „Niedziela” ze swoją historią i tradycją wciąż odgrywa bardzo ważną rolę w Kościele - powiedział w rozmowie z KAI Antonio Gaspari włoski dziennikarz, dyrektor Międzynarodowej Agencji Informacyjnej "Zenit", który podczas 20. Pielgrzymki Tygodnika Katolickiego „Niedziela” na Jasną Górę otrzymał nagrodę „Niedzieli” Medal „Mater Verbi” za zaangażowanie w dziele ewangelizacji i promocję dzieł częstochowskiego wydawnictwa.

Antonio Gaspari podkreślił, że „dzisiaj świat współczesny potrzebuje dobrych wiadomości”. - Wspólnie z „Niedzielą” jako „Zenit” budujemy od kilku lat właśnie taki świat dobrych wiadomości. Według mnie dobra wiadomość, to najlepsza wiadomość – podkreślił Gaspari.

- Kiedy kilka lat temu po raz pierwszy przybyłem do redakcji „Niedzieli” spotkałem ludzi bardzo otwartych, pełnych entuzjazmu i wiary. Dla mnie znamienna jest stała wierność „Niedzieli” pewnym wartościom, tradycji, a przede wszystkim jej wierność Kościołowi i Ojcu Świętemu – mówił w rozmowie z KAI Gaspari. Dodał, że trzeba zauważyć i docenić to, że „Niedziela” to nie tylko tygodnik, ale to instytucja multimedialna z własnym studiem radiowym i telewizyjnym, z dobrze rozwijającym się portalem.

- Bardzo się cieszę, że „Niedziela” ma też własna serię wydawniczą Bibliotekę „Niedzieli”, w której m. in. wspólnie z Zenit Books została opublikowana moja książka o papieżu Franciszku pt. „Cyklon o imieniu Franciszek”, w tłumaczeniu ks. Mariusza Frukacza, dziennikarza i redaktora „Niedzieli”, jak również korespondenta „Zenit” z Polski – kontynuował Antonio Gaspari.

Dyrektor „Zenit” zauważył, że „Niedziela” powinna również odegrać bardzo ważną rolę w promowaniu Polski, jej rzetelnego obrazu w Europie i świecie”.

- Bardzo się cieszę, ze otrzymałem Medal „Mater Verbi”. To dla mnie ogromna radość i wyróżnienie. Nagrodę tę przyjąłem jako wyróżnienie dla całego zespołu dziennikarzy „Zenit” – dodał Gaspari.

Antonio Gaspari – włoski dziennikarz, koordynator edycyjny Międzynarodowej Agencji Informacyjnej "Zenit". Akredytowany przez ponad dwadzieścia lat w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej, współpracował z wieloma gazetami włoskimi i zagranicznymi. Autor licznych artykułów i esejów, opublikował dwadzieścia trzy książki.
ks.mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 17 września 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-09-17 18:26 Jasna Góra: odbyła się pielgrzymka leśników

Z udziałem ponad 7 tys. osób na Jasnej Górze odbyła się pielgrzymka pracowników leśnictwa, gospodarki wodnej, parków narodowych, przemysłu drzewnego i szkół leśnych. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Tadeusz Lityński, krajowy duszpasterz leśników.

W imieniu Jasnej Góry leśników powitał przeor klasztoru o. Marian Waligóra. Zwracając się do pracowników zasobów środowiska naturalnego zauważył, że ich pielgrzymowanie jest także przypomnieniem nam wszystkim, że środowisko naturalne, przyroda, lasy, które nas otaczają, są wielkim dobrem i darem dla człowieka wychodzącym z ręki samego Boga, a my, ludzie, jesteśmy współpracownikami Boga w korzystaniu i pomnażaniu tego daru.

W homilii bp Tadeusz Lityński, zachęcając do współpracy w dziele przemiany świata, podkreślał, że nie może w tym działaniu zabraknąć wierności Ewangelii: "Może nie ma bezpośredniego zagrożenia militarnego, ale zło działa w dyskretny i inteligentny sposób; przez ideologie i prądy kulturowe, czy też takie działania, które podważają sens naszej wiary i chrześcijańskiej moralności. Modlitwa i wierność ewangelii powinna być naszą odpowiedzią, naszym pokojowym planem" - powiedział hierarcha.

Strażnicy polskiej przyrody prosili o jak najlepsze wypełnianie swojej podstawowej misji kształtowania różnorodności biologicznej środowiska, troski o bezpieczeństwo ekologiczne i bezpieczeństwo terytorialne, bo jak mówi Konrad Tomaszewski, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych „nie ma suwerenności bez ziemi”.

Ubolewając nad różnorodnymi próbami podważania dorobku leśników w zakresie pielęgnacji różnorodności biologicznej Konrad Tomaszewski podkreślił, że przyjęte rozwiązania są dobre. „A już na pewno nie wycinamy Puszczy Białowieskiej, bo kto tak mówi, ten mówi w złej wierze” – stwierdził Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

„My chcemy rozprzestrzenić różnorodność biologiczną na Europę, gdzie ona zanikła. Tam nie ma żubrów, my mamy żubry, my chcemy dofinansowując poniekąd państwa, gdzie nie ma wielu gatunków, pomóc finansowo i merytorycznie, więc kondycja z punktu widzenia funkcjonalności jest nieporównywalna z innymi państwami i jest to przedmiot również zazdrości” – zauważył dyrektor Tomaszewski.

W pielgrzymce uczestniczył Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Jan Szyszko, który wyraził wdzięczność leśnikom za ich pracę. „Przyszedłem tu razem z leśnikami podziękować im za pracę, za rok tej ciężkiej pracy dla dobra polskiej przyrody, dla dobra ludzi w Polsce, bo te zasoby przyrodnicze mają służyć człowiekowi i one rzeczywiście służą” - powiedział minister. Przypomniał, że nasze bogactwo polskich lasów jest unikatowe.

Spotkanie przebiegało pod hasłem: „Chrzest Polski źródłem chrześcijańskiej tożsamości leśników”.

Polska pod względem posiadanej powierzchni lasów znajduje się w europejskiej czołówce. Zajmują one prawie 30 procent terytorium kraju, rosną na obszarze ponad 9 milionów hektarów. Polska zajmuje 5 miejsce producentów surowca drzewnego w Unii Europejskiej. W samych Lasach Państwowych zatrudnienie znalazło 25 tys. osób.
mir / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 17 września 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-09-17 16:20 Jasna Góra: rozpoczyna się pielgrzymka Ludzi Pracy

Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy rozpoczyna się wieczorem na Jasnej Górze. Od 34 lat Solidarność pielgrzymuje w trzecią sobotę i niedzielę września, by prosić w intencji Ojczyzny i Ludzi Pracy. Spotkania zainicjował bł. ks. Jerzy Popiełuszko, kapelan Solidarności. W 40.rocznicę Radomskiego Czerwca, największej akcji protestacyjnej spacyfikowanej przez jednostki milicji i ZOMO pielgrzymka będzie okazją do wyrażenia pamięci o ofiarach 1976 r. i ocalenia od zapomnienia tamtych dni. Jednym z patronów tegorocznej pielgrzymki jest ks. Roman Kotlarz, męczennik Radomskiego Czerwca.

Czerwiec ‘76 to fala strajków i demonstracji ulicznych, jakie miały miejsce 25 czerwca 1976 r. Objęły one około 70 tys. osób w co najmniej 90 zakładach pracy, na terenie 24 województw. Bezpośrednią przyczyną protestu była zapowiedziana 24 czerwca w Sejmie PRL przez premiera Piotra Jaroszewicza drastyczna podwyżka cen wielu artykułów żywnościowych i niesprawiedliwe rekompensaty wypłat pracowniczych. Podwyżkę władze przedstawiły jako „projekt”, choć powszechnie zdawano sobie sprawę, że decyzje zapadły, cenniki wydrukowano, a rzekome konsultacje społeczne były fikcją.

W Radomiu, Ursusie i Płocku doszło 25 czerwca do pochodów i demonstracji, zakończonych starciami z MO, a w Radomiu dramatycznymi walkami ulicznymi. Zginęły w nich 2 osoby: Jan Łabęcki i Tadeusz Ząbecki przygnieceni przez przyczepę ciągnika z betonowymi płytami, którą próbowali zepchnąć w kierunku nadciągających oddziałów ZOMO. Trzecią ofiarą śmiertelną związaną pośrednio z wydarzeniami był 27-letni Jan Brożyna, do którego śmierci 30 czerwca 1976 r. przyczyniło się pobicie przez milicjantów dzień wcześniej. Śmiertelną ofiarą represji po wydarzeniach radomskich, był również ks. Roman Kotlarz.

W sumie w zamieszkach rannych zostało prawie 200 osób. Milicja i ZOMO zatrzymały ponad 600 osób a następnego dnia w trybie natychmiastowym zwolniono z pracy ponad 900 osób.

26 czerwca władze rozpoczęły w mediach, na stadionach i placach szeroko zakrojoną kampanię propagandową, która miała na celu potępienie i zdyskredytowanie protestujących, których nazwano „radomskimi warchołami”.

Pacyfikacja demonstracji w Radomiu oraz odbywających się jednocześnie akcji w Ursusie i Płocku spowodowały mobilizację na większą skalę środowisk opozycyjnych oraz po raz pierwszy wspólnych działań środowisk robotniczych i inteligenckich. Pomoc materialna, prawna i medyczna dla ofiar represji i ich rodzin oraz zbiorowe i indywidualne listy protestacyjne zaowocowały powstaniem niecałe 3 miesiące później Komitetu Obrony Robotników.

Również Konferencja Episkopatu Polski obradująca w dniach 8 i 9 września 1976 zwróciła się do władz o „zaniechanie wszelkich represji wobec robotników biorących udział w protestach przeciwko zamierzonej przez rząd w czerwcu zbyt wygórowanej podwyżce cen artykułów żywnościowych” i zaapelowała, by „uczestniczącym w tych protestach robotnikom przywrócić odebrane prawa, pozycję społeczną i zawodową”.

Efektem rosnącej niechęci społecznej wobec represyjnej polityki władz PRL w stosunku do robotników były amnestie w stosunku do skazanych ogłoszone w lutym i lipcu 1977.

Dotychczas zarzuty z tytułu bezprawnego pozbawienia wolności i sprawstwa kierowniczego podczas wydarzeń radomskich postawiono 4 byłym funkcjonariuszom MO, SB i Służby Więziennej. W 2002 r. dwaj z nich zostali uniewinnieni, a w stosunku do dwóch pozostałych sąd umorzył postępowanie z powodu przedawnienia.

9 czerwca 2006 Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie skierowała do Sądu Rejonowego w Radomiu akt oskarżenia przeciwko funkcjonariuszowi ZOMO z Lublina oskarżając go o zbrodnię komunistyczną.
25 czerwca 2006 przedawniły się zarzuty o zbrodnię komunistyczną.

Głównym punktem pielgrzymki będzie uroczysta Msza św. celebrowana jutro, tj. w niedzielę 18 września, o godz. 11.00 na jasnogórskim szczycie pod przewodnictwem abp. Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego i krajowego duszpasterza ludzi pracy. Wcześniej, o godz. 9.15 rozpocznie się modlitwa różańcowa oraz koncert muzyków pamięci ks. Romana Kotlarza, podczas którego wystąpią: Jerzy Zelnik i Robert Grudzień.

Pielgrzymkę rozpocznie dziś o 19.00 Msza św. na jasnogórskim szczycie, której będzie przewodniczył bp Piotr Turzyński, biskup pomocniczy radomski. Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej prowadzi abp Józef Kupny, natomiast o godz. 21.45 jasnogórskimi wałami przejedzie Droga Krzyżowa.

Pracownicze pielgrzymki na Jasną Górę zapoczątkował błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko, kapelan i od dwóch lat patron NSZZ Solidarność, organizując ją we wrześniu 1983 dla robotników Huty Warszawa. Rok później do Częstochowy pielgrzymowali już pracownicy z różnych części Polski. Idea błogosławionego ks. Jerzego przerodziła się w coroczną ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, odbywającą się zawsze w trzecią niedzielę września.
it / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 17 września 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-09-17 15:18 Jasna Góra: modlitwa w intencji mediów w Polsce

- O osobistej odpowiedzialności za kształtowanie opinii publicznej - przypomniał na Jasnej Górze abp Wacław Depo. Przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu celebrował Mszę św. w ramach 20. Pielgrzymki Czytelników i Pracowników Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Eucharystia była dziękczynieniem za 90 lat istnienia pisma i prośbą w intencji wszystkich dziennikarzy w przededniu obchodzonego w Polsce Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu.

Za papieżem Franciszkiem abp Depo przypomniał, że „to nie technologia określa, czy komunikacja jest autentyczna, czy też nie, ale serce człowieka i jego zdolność do dobrego wykorzystania środków jakimi dysponuje”.

Metropolita częstochowski podkreślił, że wobec konkretnego znaku zła czy prowokacji, jak choćby ostatnia kampania „Przekażmy sobie znak pokoju”, katolicy nie mogą inaczej odpowiadać, jak tylko modlitwą o miłosierdzie, które nie jest tanim darem łaski i nie oznacza banalizacji zła.

Lidia Dudkiewicz, redaktor naczelna „Niedzieli” zauważyła, że media katolickie powinny stanowić pewnego rodzaju busolę wskazującą ewangeliczne wartości.

- Musimy pokazywać jak ludzie powinni reagować w tym bardzo trudnym świecie, pełnym pułapek, jak nie dać się zwieść nieprawdom – podkreśliła Lidia Dudkiewicz. Przypomniała, że świętowanie 90-lecia powstania Tygodnika i 35-lecia reaktywacji pisma zostało zainagurowane już w kwietniu pielgrzymką do Rzymu.

- Wtedy papież powiedział, że „Niedziela” jest wielkim darem Bożej Opatrzności dla narodu polskiego. To dla nas ogromne zobowiązanie. Musimy być nadal wierni Bogu, krzyżowi i Ewangelii i iść śmiało pod prąd – zauważyła Lidia Dudkiewicz.

W telegramie z racji 90-lecia prezydent Andrzej Duda podziękował „Niedzieli” za lata pięknej historii, w której obecne były również chwile dramatycznych zmagań w czasie wojny, okupacji i komunizmu. Podkreślił, że „Niedziela” odważnie zabiera głos w sprawach społecznych, który przypomina o naszych zadaniach wobec wspólnoty Kościoła i drugiego człowieka, o obowiązku spoczywającym na każdym z nas za kształt społeczeństwa, przyszłość narodu i Ojczyzny.

W pielgrzymce uczestniczy dyrektor Międzynarodowej Agencji Informacyjnej „Zenit” Antonio Gaspari. Zapytany o rolę mediów katolickich w dzisiejszych czasach podkreślił, że stoi przed nimi wielkie wyzwanie na polu szeroko rozumianej komunikacji społecznej. - Ich podstawowym zadaniem jest wypełnianie Dobrą Nowiną przestrzeni informacyjnej, zwłaszcza mediów społecznościowych. Drugą ważną funkcją mediów katolickich jest nieograniczanie się do troski o zewnętrzną jakość informacji, ale o zawartą w nich treść – powiedział dyrektor. Dodał, że dziś „trzeba być obecnym na każdym polu ludzkiej aktywności przekazując istotę chrześcijaństwa, o której mówił św. Paweł Apostoł: czyńcie prawdę w miłości”.

Przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra, podziękował „Niedzieli” za staranny i rzetelny przekaz medialny również z Jasnej Góry, szczególnie w ostatnim czasie podczas pielgrzymki papieża Franciszka, a także sierpniowych wydarzeń odpustowych. Zachęcił, byśmy pamiętając o niedawno rozpoczętym jubileuszu 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu, starali się stawać żywą koroną Maryi, koronując Ją poprzez nasze dobre uczynki i odnowę ducha.

Podczas Mszy św. Akt Zawierzenia „Niedzieli” Matce Bożej Jasnogórskiej odczytała redaktor Lidia Dudkiewicz.
Oprawę muzyczną przygotował Zespół Pieśni i Tańca Śląsk.

Po uroczystej Mszy św. pielgrzymi udali się do Auli Tygodnika „Niedziela” przy ul. 3 Maja 12 w Częstochowie, gdzie odbywa się dalsza część spotkania.

Pierwszy numer tygodnika katolickiego „Niedziela” ukazał się 4 kwietnia 1926 r. Pismo zostało powołane niedługo po tym jak papież Pius XI powołał do istnienia diecezję częstochowską. Jej pierwszym biskupem został ks. Teodor Filip Kubina, działacz społeczny, popularyzator Akcji Katolickiej, publicysta, redaktor "Gościa Niedzielnego". Jedną z pierwszych decyzji jaką podjął bp Kubina było powołanie tygodnika katolickiego. Funkcję pierwszego redaktora „Niedzieli” bp Teodor Kubina powierzył ks. Wojciechowi Mondremu, który był redaktorem naczelnym „Niedzieli” w latach 1926-37.

W ciągu 90 lat istnienia „Niedziela” była zmuszona trzykrotnie zawiesić swoją działalność: w okresie II wojny światowej (1939-45) , w PRL-u (1953-81) oraz w stanie wojennym (XII 1981).
Dzisiaj „Niedziela” to tygodnik katolicki o zasięgu ogólnopolskim i polonijnym, to instytucja multimedialna z własnym studiem internetowym, radiowym i telewizyjnym. To tygodnik posiadający własną serię wydawniczą „Biblioteki Niedzieli”.
it / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 17 września 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-09-15 17:48 Częstochowa: Wielka Pokuta - za grzechy moje i całego narodu (zapowiedź)

„Wielka Pokuta” – pod takim hasłem 15 października br. na Jasnej Górze odbędzie się modlitwa przebłagalna za grzechy całego Narodu Polskiego. Polacy różnych stanów i w różnym wieku u stóp Królowej Polski spotkają się, by wyprosić dla Polski przebaczenie i uzdrowienie oraz zburzyć mury zła i grzechu budowane w naszej Ojczyźnie przez wieki i pokolenia. Mszę świętą będzie celebrował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Spotkanie poprowadzą ojcowie Antonello Cadeddu i Henrique Porcu, misjonarze z Brazylii, przełożeni wspólnoty Przymierze Miłosierdzia oraz ks. Piotr Glas, egzorcysta.

- Dzisiaj, kiedy jesteśmy świadkami największego grzechu odwrócenia się i odejścia od Boga na całym świecie, ale również w naszym kraju, musimy stanąć do walki duchowej w przebłagalno-uwalniającej modlitwie. Modlitwie tak potężnej, jak Trąby Jerycha. Chcemy to zrobić na Jasnej Górze, przy boku Tej, która zawsze nas broniła i zada ostateczny cios szatanowi; chcemy zburzyć mury zła i grzechu, budowane w naszej ojczyźnie przez wieki i pokolenia – tłumaczy sens Wielkiej Pokuty ks. Piotr Glas i dodaje - Pokuta i przebłaganie są nieodzownym warunkiem, aby otrzymać Boże Miłosierdzie.

Wielka Pokuta rozpocznie się o godzinie 11.00 pod murami Jasnej Góry. W pierwszej części zaplanowane jest uwielbienie Boga, po południu odbędzie się modlitwa pokutna, przygotowana specjalnie na to wydarzenie. Data wydarzenia została wybrana nieprzypadkowo. Obchodzimy bowiem Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, 1050. rocznicę Chrztu Polski, a 15 października to wigilia wyboru Jana Pawła II, a także Dzień Dziecka Utraconego.

"Inicjatywa Wielkiej Pokuty doskonale wpisuje się w ten proces - stwierdza abp Stanisław Gądecki w liście do organizatorów wydarzenia - w sakramencie pokuty i pojednania człowiek może doświadczyć pełnego miłosierdzia, przebaczającego spojrzenia Boga, który w Jezusie Chrystusie przyjmuje na siebie grzech i płynącą z niego śmierć, aby przywrócić człowiekowi życie".
mb / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 15 września 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-09-14 10:47 „Most komunikacji i miłosierdzia”: Słowo abp. Wacława Depo na Dzień Środków Społecznego Przekazu

„Dostarczanie informacji, które poruszają ludzkie sumienia, pomaganie im w „odnowieniu umysłów i serc” nie jest nigdy zadaniem neutralnym. Prawdziwa komunikacja wymaga zawsze odpowiedzialności moralnej i wierności” – pisze abp Wacław Depo metropolita częstochowski. Przewodniczący Rady ds. środków społecznego przekazu KEP napisał specjalne Słowo na Dzień Środków Społecznego Przekazu, obchodzony w Polsce 18 września 2015 r.

Poniżej opublikujemy pełną treść Słowa abp. Wacława Depo:

Mija już 50 lat od ustanowienia przez bł. papieża Pawła VI Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu. Zgodnie z zaleceniem Soboru Watykańskiego II dzień ten ma uświadomić wiernym ich obowiązki w tej dziedzinie, a jednocześnie być okazją do modlitwy całego Kościoła w intencji prawidłowego i odpowiedzialnego działania mediów. W minionym czasie papieskie orędzia każdego roku wskazywały, i nadal wskazują, aktualny obszar medialnego przekazu, w którym nie może zabraknąć chrześcijan. Kolejni następcy św. Piotra: św. Jan Paweł II, Benedykt XVI czy Franciszek zwracają uwagę na pogłębioną refleksję nad etycznym wymiarem przekazu społecznego, który będzie skłaniał do podejmowania konkretnych inicjatyw w celu eliminowania zagrożeń dla dobra ludzkości, w tym zabezpieczenia godności człowieka i rodziny. Myśli papieży kierowane do Kościoła powszechnego zawsze przyjmowane były przez Kościół w Polsce nie tylko z radością daru, ale także ze świadomością potrzeby ich zgłębiania. Tak jest również z darem i zadaniem Roku Świętego Miłosierdzia, z 1050. rocznicą Chrztu polskiego Narodu, jak też z mocnym przesłaniem orędzia Ojca Świętego Franciszka „Komunikacja i Miłosierdzie – owocne spotkanie”. Dostarczanie informacji, które poruszają ludzkie sumienia, pomaganie im w „odnowieniu umysłów i serc” nie jest nigdy zadaniem neutralnym. Prawdziwa komunikacja wymaga zawsze odpowiedzialności moralnej i wierności. Nakazuje szukać tego, co stanowi najgłębszy fundament i sens ludzkiego życia osobowego i społecznego (por. „Fides et ratio”, nr 5), i to przekazywać. Dopiero w ten sposób środki społecznego przekazu wszelkiego wymiaru mogą konstruktywnie przyczyniać się do upowszechniania wszystkiego, co prawdziwe i dobre.

Zatrzymajmy się na chwilę nad nader aktualnym nauczaniem Benedykta XVI: „Miłosierdzie Chrystusa nie jest tanim darem łaski i nie oznacza banalizacji zła. Chrystus nosi w swoim ciele i w swojej duszy całe brzemię zła, całą niszczycielską moc, ale spala i przemienia zło w swoim cierpieniu, w ogniu swojej cierpiącej miłości. Oto jest Boża pomsta: On sam, Bóg, Ojciec Miłosierdzia, w osobie swego Syna cierpi za nas. Im mocniej zostajemy dotknięci przez miłosierdzie Chrystusa, tym silniejsza staje się więź solidarności łącząca nas z Jego cierpieniem” (Homilia z 20 kwietnia 2005 r.).

Niezwykle ważny jest apel papieża Franciszka „do tych, którzy mają odpowiedzialność instytucjonalną, polityczną oraz odpowiadają za kształtowanie opinii publicznej, aby zawsze czuwali nad sposobem wypowiadania się względem tych, którzy myślą czy działają inaczej, lub nawet tych, którzy mogą się mylić (...). To nie technologia określa, czy komunikacja jest autentyczna, czy też nie – podkreśla dalej Papież – ale serce człowieka i jego zdolność do dobrego wykorzystania środków, jakimi dysponuje” (Orędzie na 50. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 2016 r.).

Wyrażam wdzięczność wszystkim Współpracownikom Prawdy za ich osobisty i wspólnotowy trud w kształtowaniu odpowiedzialności za „wzrastanie w prawdzie” i modlę się wraz z Ojcem Świętym Franciszkiem, aby ten Rok Święty Miłosierdzia „sprawił, że staniemy się bardziej otwarci na dialog i wzajemne zrozumienie, które wyeliminuje wszelkie formy zamknięcia i pogardy, odrzucając wszelką przemoc i dyskryminację”.

Na solidarną odpowiedzialność i budowanie jedności poprzez prawdę z serca błogosławię –

Abp Wacław Depo
Metropolita Częstochowski
Ks.mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 14 września 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-09-09 20:56 Abp Depo: słowa „ku Chrystusowi Odkupicielowi człowieka” dopełniam dziś „przez Maryję”

„Słowa mojego zawołania „ku Chrystusowi Odkupicielowi człowieka” dzisiaj dopełniam „przez Maryję” - powiedział abp Wacław Depo metropolita częstochowski, który wieczorem 9 września przewodniczył Mszy św. dziękczynnej w archikatedrze Świętej Rodziny z racji 10. rocznicy święceń biskupich.

Na początku Mszy św. abp Depo wskazał na ołtarz w archikatedrze i podkreślił, że jest on „uprzywilejowanym miejscem spotkania Boga z człowiekiem” - Tutaj człowiek oddaje Odkupicielowi człowieczeństwo- mówił abp Depo i donosząc się do rocznicy święceń biskupich przypomniał, że „w tajemnicę powołania kapłańskiego i biskupiego trzeba każdego dnia wciąż wnikać od nowa”.

Mszę św. z metropolitą częstochowskim koncelebrowali: abp senior Stanisław Nowak, oraz blisko 50 kapłanów. W uroczystościach wzięły udział osoby życia konsekrowanego, alumni Niższego Seminarium Duchownego i klerycy Wyższego Seminarium Duchownego.

Podczas uroczystej liturgii śpiewy wykonał chór „Basilica Cantans” pod dyrekcją Włodzimierza Krawczyńskiego.

W homilii abp Depo przypomniał, że „łaską wiary była pielgrzymka papieża Franciszka” - To nie były tylko Światowe Dni Młodzieży, ale to było nasze osobiste zanurzenie w wypróbowanej wierze narodu przez dziękczynienie za 1050 lat Chrztu Polski – podkreślił abp Depo.

Metropolita częstochowski nawiązując do czytań mszalnych podkreślił, że „wskazują one na zadanie głoszenia Ewangelii jako obowiązku i wykorzenienie obłudy” - Prawda jest zawsze przeciwieństwem obłudy. Chrystus będąc Prawdą idącą od Ojca uniżył samego siebie przyjąwszy postać Sługi pokornego – mówił metropolita częstochowski.

Arcybiskup przypomniał również słowa, które umieścił na swoim obrazku prymicyjnym 3 czerwca 1978 r.: „Pragnę stać się wszystkim dla wszystkich, aby wszystkich doprowadzić do Boga” – Dzisiaj te słowa św. Pawła powróciły do mnie poprzez czytanie mszalne – wyznał arcybiskup i wspomniał, że „ten tekst na obrazku prymicyjnym zrodził się przez kilka lat ze zmagania z tekstami Pisma Świętego”.

„Słowa te zostały przedłużone w zawołaniu biskupim, zaczerpniętym z encykliki św. Jana Pawła II o Odkupicielu człowieka „ad Christum Redemptorem hominis”. Te słowa „ku Chrystusowi Odkupicielowi człowieka” dzisiaj dopełniam „przez Maryję” – kontynuował abp Depo.

Metropolita częstochowski pytał również: Komu wierzysz? Komu zaufaliśmy na naszej drodze? Dokąd idziemy i jakie są motywacje naszej służby? i odnosząc się do obrazu św. Jana Pawła II trzymającego krzyż przywołał słowa ks. prof. Tadeusza Stycznia „on wie Kogo się trzyma i wie do Kogo nas prowadzi”.

Na zakończenie arcybiskup słowa papieża Franciszka wypowiedziane na Błoniach krakowskich 28 lipca 2016 r.: „W ciągu lat mojego biskupstwa nauczyłem się jednego – wiele się nauczyłem, ale o jednym chcę teraz powiedzieć: nie ma nic piękniejszego niż podziwianie pragnień, zaangażowania, pasji i energii, z jaką wielu młodych ludzi przeżywa swoje życie. To piękne. Skąd pochodzi to piękno? Kiedy Jezus dotyka serca młodego mężczyzny, czy młodej dziewczyny, to są oni zdolni do naprawdę wielkich dzieł” – mówił wówczas papież Franciszek.

Przed końcowym błogosławieństwem w imieniu całego Kościoła częstochowskiego życzenia i podziękowania metropolicie częstochowskiemu złożył ks. prał. Marian Szczerba, wikariusz generalny archidiecezji częstochowskiej i kanclerz Kurii Metropolitalnej w Częstochowie – Dziękujemy za twoje „jestem w rękach Maryi” – mówił ks. Szczerba i podziękował za „mądre i głębokie nauczanie pasterskie”.

„Dziękujemy za odważne nauczanie w sprawach społecznych, za upominanie się za najsłabszymi, odrzuconymi, za odważną obronę świętości ludzkiego życia i każdego dziecka poczętego oraz za obronę obecności mediów katolickich w przestrzeni życia publicznego” – mówił ks. Szczerba i życzył metropolicie częstochowskiemu odwagi głoszenia Ewangelii w tak trudnych czasach.

Przed błogosławieństwem abp Depo podziękował wszystkim za „wspólnotę drogi i modlitwy”, mediom katolickim: Radiu Fiat za posługę w służbie prawdy i szczególnie tygodnikowi katolickiemu „Niedziela” za „świadectwo udokumentowane wspólnej drogi” oraz Telewizji Niedziela za „rejestrację i zachowanie tego wszystkiego co służy prawdzie”.

Abp Wacław Depo urodził się 27 września 1953 r. w Szydłowcu koło Radomia w rodzinie robotniczej, związanej z tym miastem od XVIII wieku. Po ukończeniu liceum w rodzinnym mieście wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął 3 czerwca 1978 r. z rąk sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego. Pierwszą placówką, w której pełnił posługę wikariusza, była parafia Stromiec koło Białobrzegów Radomskich.

Skierowany na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w 1980 r. obronił pracę magisterską, a w 1984 r. doktorat z teologii dogmatycznej na temat: „Chrystus kerygmatyczny w nauce Martina Kählera”. Stopnie naukowe zdobywał pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Czesława S. Bartnika. Po obronie pracy doktorskiej pełnił posługę ojca duchownego księży diakonów w Radomiu, był duszpasterzem akademickim w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu w latach 1984-90. Od 1984 r. był wykładowcą teologii dogmatycznej, ekumenicznej i wstępu do teologii w Wyższym Seminarium Duchownym i Instytucie Teologicznym w Radomiu, dyrektorem ds. życia konsekrowanego zakonów żeńskich w diecezji radomskiej, a od 1992 r. wykładowcą teologii dogmatycznej w Kolegium Teologicznym Diecezji Radomskiej.

Od 1990 r. był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sandomiersko-Radomskiej, a od 1992 r. pełnił funkcję pierwszego rektora Wyższego Seminarium Duchownego nowo powstałej diecezji radomskiej. W latach 1995-99 bp Wacław Depo był przewodniczącym Metropolitalnego Zespołu ds. II Synodu Plenarnego oraz członkiem Komisji Rektorów ds. Ratio studiorum. We wrześniu 1999 r. został wybrany na przewodniczącego Konferencji Księży Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych; funkcję tę powierzyli mu rektorzy także w 2002 i 2005 r. W latach 2000-2006 pracował jako adiunkt w Katedrze Personalizmu Chrześcijańskiego UKSW w Warszawie. W latach 2001-2006 był członkiem-konsultorem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa i Rady Naukowej KEP. Został kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Sandomierskiej, prałatem kustoszem Kapituły Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. W maju 2004 r. otrzymał tytuł Prałata Honorowego Jego Świątobliwości Jana Pawła II. W 2006 r. został współprzewodniczącym Rady Programowej Radia Maryja ze strony Konferencji Episkopatu Polski.

5 sierpnia 2006 r. papież Benedykt XVI mianował ks. prałata Wacława Depo biskupem zamojsko-lubaczowskim. Ingres do katedry zamojskiej i święcenia biskupie odbyły się 9 września 2006 r. Konsekratorami byli: abp Józef Michalik, bp Jan Śrutwa, bp Zygmunt Zimowski. 19 października 2006 r. 337. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski powołało bp. Wacława Depo na przewodniczącego Komisji Mieszanej: Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni. Ponadto jest członkiem Komisji Duchowieństwa i Sekcji Nauk Teologicznych Komisji Nauki Wiary KEP na pięcioletnią kadencję, a także powierzono mu funkcję delegata KEP przy Krajowej Radzie Katolików Świeckich. Od 2007 r. wykłada w Katedrze Personalizmu Chrześcijańskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. 29 grudnia 2011 r. dotychczasowy biskup zamojsko-lubaczowski Wacław Depo został mianowany przez papieża Benedykta XVI arcybiskupem częstochowskim. Ingres do archikatedry Świętej Rodziny w Częstochowie odbył się 2 lutego 2012 r. Następnie 21 czerwca 2012 r. abp Depo został wybrany przewodniczącym Rady Konferencji Episkopatu ds. Środków Społecznego Przekazu.

Jest autorem licznych publikacji naukowych i pastoralnych, takich jak: „Ewangelia pielgrzymująca” (2008), „Dotknąć Chrystusa” (2008), „Na ścieżkach Prawdy” (2008), „Raduj się twoją wiarą...” (2009), „Misja i odpowiedzialność” (2010), „Chrystus kerygmatyczny w nauce Martina Kählera (1835 –1912)” (2010), „Istnienie ukierunkowane na Chrystusa” (2011) „Blask wiary w Chrystusie” (2012), „Papieski wiatr” (2014) oraz artykułów, w tym dotyczących mariologii, takich jak: „Apel Jasnogórski modlitwą zawierzenia”, „Maryja – Świadek Chrystusa i Matka naszego narodu”, „Maryja Królowa Polski we współczesnym etosie narodu”, „Jasna Góra przestrzenią «wyobraźni miłosierdzia»” i „Wierność łasce” (2015).
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 09 września 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-09-09 14:11 Żywa Korona Maryi – dar na jubileusz 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

W związku z jubileuszem 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze, która przypada w 2017 r., paulini zachęcają do tworzenia Żywej Korony Maryi. To inicjatywa duchowych darów, które na nowo mają nas zbliżyć do Królowej Polski a wraz z Nią do Jezusa.

Żywa Korona polega na podjęciu konkretnego zobowiązania duchowego np. spowiedzi po wielu latach, pojednania z kimś po długim konflikcie, postanowienia porzucenia alkoholu, narkotyków, pornografii, odmawiania codziennie 10 różańca, czytania Pisma Świętego czy innej duchowej lektury. To zobowiązanie należy wpisać na odwrocie swojego lub rodzinnego zdjęcia w formie papierowej i przysłać na Jasną Górę. - To my tworzymy Żywą Koronę Maryi. Nasze oblicza, a w nich całe nasze życie i nasza historia wypisana na twarzach. Nasze pragnienia, przeżycia, szczęście i cierpienia widoczne w naszych oczach. Chcemy być obliczem Maryi – podkreśla o. Tomasz Tlałka, z ramienia Jasnej Góry współodpowiedzialny za tę inicjatywę. Do fotografii należy koniecznie dołączyć oświadczenie znajdujące się na stronie www. koronamaryi.pl.

Zdjęcia będą sukcesywnie umieszczane na specjalnej tablicy i prezentowane w Kaplicy Matki Bożej podczas modlitwy Apelu Jasnogórskiego. Potem trafią do Sali Ojca Kordeckiego na Jasnej Górze, tak by każdy mógł je odnaleźć, gdy w pielgrzymce przybędzie do Matki Bożej. - Będzie to symbol, że twoje życie zapisane jest w Sercu Maryi – powiedział zakonnik.

W odpowiedzi na duchowy dar wypisany na odwrocie nadesłanego na Jasną Górę zdjęcia, paulini prześlą wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej, jako znak, że „jesteś Diamentem w Żywej Koronie Maryi”. - W ten sposób wprowadzisz na nowo Maryję do swego domu, swojej rodziny, swego życia. Złóż w Jej dłonie swoje sprawy i twoje życie. Niech Ona stanie się Królową twego życia – piszą paulini na specjalnie przygotowanej ulotce zachęcającej do składania duchowych darów.

Zakonnicy mają nadzieję, że w ten sposób Polacy wprowadzą na nowo Maryję do swojego domu, rodziny, życia i Ona stanie się Królową naszych wszystkich spraw.

W związku z jubileuszem przygotowana została również specjalna aplikacja na smartfona „Diament z korony”. Pobierając ją można codziennie otrzymywać maryjną myśl przygotowaną przez różne osoby, kapłanów i świeckich, która pozwoli nawiązać głębszą relację z Matką Bożą. Do aplikacji dołączona jest funkcja komentowania myśli dnia, tak by można dzielić się wiarą. Tą drogą można również złożyć duchowy dar dla Maryi. - Ofiaruj Maryi coś najpiękniejszego, coś, co codziennie będzie cię motywować do nawrócenia. Coś, o czym wiesz, że się Bogu nie podoba. Codzienne duchowe dary złożą się na coś pięknego, coś prowadzącego do zwycięstwa. Będą one wyrazem miłości ofiarowanej Maryi każdego dnia – zachęcają paulini.

Od maja do lipca przyszłego roku zaplanowana jest inicjatywa „Zdobądź dla Maryi nowy kontynent”. Tym kontynentem jest Internet. - Podbijmy Internet dla Maryi! Zbudujmy ogromną mozaikę Maryi Jasnogórskiej wysyłając swoje zdjęcia, tym razem w formie elektronicznej wraz z darem duchowym dla naszej Matki - to kolejny sposób, poprzez który paulini zachęcają do świadectwa o królowaniu Maryi w naszym życiu. Ukończona Mozaika pojawi się w Internecie oraz umieszczona zostanie na Wałach Jasnogórskich.

Szczegółowe informacje o inicjatywie Żywa Korona Maryi znajdują się na stronie: koronamaryi.pl.
it / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 09 września 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-09-09 13:13 „Sprawy nieba i ziemi”: książka „Niedzieli” na 10. rocznicę święceń biskupich abp. Wacława Depo

„Sprawy nieba i ziemi. Abp Wacław T. Depo na ambonie, na łamach, w eterze, w sieci”. To tytuł książki wydanej w serii Biblioteki „Niedzieli” z racji 10. rocznicy święceń biskupich abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego i przewodniczącego Rady Środków Społecznego Przekazu przy Konferencji Episkopatu Polski. 9 września abp Wacław Depo obchodzi 10. rocznicę święceń biskupich. Główne uroczystości odbędą się dzisiaj wieczorem w archikatedrze pw. Świętej Rodziny w Częstochowie. Mszy św. dziękczynnej będzie przewodniczył abp Wacław Depo.

Książka zawiera przede wszystkim zbiór drukowanych w „Niedzieli” artykułów, homilii, przesłań do ludzi mediów i wywiadów oraz innych tekstów, ukazujących duchową sylwetkę metropolity częstochowskiego.

Publikacja składa się z pięciu części: „Człowiek zawierzenia Maryi”, „O wierze i życiu”, „Przesłania do ludzi mediów”, „Homilie do pracowników „Niedzieli”, „Rozmowy z abp. Wacławem Depo”.

W pierwszej części książki jej czytelnicy odnajdą początki powołania do kapłaństwa oraz źródła duchowości obecnego metropolity częstochowskiego. Jak podkreśla Lidia Dudkiewicz, „pierwsze narzędzie pracy w jego rękach stanowi modlitwa”. „Jako wielki orędownik pobożności Maryjnej i 'pierwszy minister Matki Bożej Częstochowskiej' prowadzi wiernych sobie powierzonych sprawdzonym, dobrze przetartym szlakiem zawierzenia, na wzór Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego, mistrzów w jasnogórskiej szkole Maryi.” – kontynuuje red. Dudkiewicz.

Ważną część publikacji stanowią zebrane w niej przesłania do ludzi mediów i homilie do pracowników „Niedzieli”. Zebrane w książce wypowiedzi Przewodniczącego Rady Środków Społecznego Przekazu przy Konferencji Episkopatu Polski ukazują, że abp. Depo „odważny w głoszeniu prawdy, wspiera wszelkie zmagania o prawdę, a zarazem demaskuje różne próby manipulacji.”

W książce „Sprawy nieba i ziemi” Czytelnicy znajdą rady abp. Wacława Depo ważne nie tylko dla „współpracowników prawdy”, czyli dziennikarzy, ale także dla wszystkich, którzy chcą zabierać głos w dyskursie społecznym.

Również wywiady i rozmowy z abp. Depo pokazują go jako "człowieka, który dokonuje znakomitej diagnozy czasów współczesnych i śledzi z uwagą najważniejsze wydarzenia w Polsce i Kościele. Zamieszczone w publikacji teksty ukazują metropolitę częstochowskiego jako biegłego znawcę teologii dogmatycznej, cenionego kaznodzieję i wykładowcę" - czytamy we Wstępie do książki. Duże znaczenie w myśli teologicznej i nauczaniu metropolity częstochowskiego odgrywa nauczanie św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i papieża Franciszka. W nauczaniu arcybiskupa są obecne takie tematy jak m.in. godność i prawa człowieka, świętość ludzkiego życia, sumienie, prawo naturalne, sekularyzacja i laicyzacja, współczesny ateizm, edukacja i wychowanie.

Publikacja została ubogacona zdjęciami, będącymi zapisem drogi życiowej i służby w Kościele abp. Wacława Depo.

Abp Wacław Depo urodził się 27 września 1953 r. w Szydłowcu koło Radomia w rodzinie robotniczej, związanej z tym miastem od XVIII wieku. Po ukończeniu liceum w rodzinnym mieście wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął 3 czerwca 1978 r. z rąk sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego. Pierwszą placówką, w której pełnił posługę wikariusza, była parafia Stromiec koło Białobrzegów Radomskich.

Skierowany na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w 1980 r. obronił pracę magisterską, a w 1984 r. doktorat z teologii dogmatycznej na temat: „Chrystus kerygmatyczny w nauce Martina Kählera”. Stopnie naukowe zdobywał pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Czesława S. Bartnika. Po obronie pracy doktorskiej pełnił posługę ojca duchownego księży diakonów w Radomiu, był duszpasterzem akademickim w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu w latach 1984-90. Od 1984 r. był wykładowcą teologii dogmatycznej, ekumenicznej i wstępu do teologii w Wyższym Seminarium Duchownym i Instytucie Teologicznym w Radomiu, dyrektorem ds. życia konsekrowanego zakonów żeńskich w diecezji radomskiej, a od 1992 r. wykładowcą teologii dogmatycznej w Kolegium Teologicznym Diecezji Radomskiej.

Od 1990 r. był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sandomiersko-Radomskiej, a od 1992 r. pełnił funkcję pierwszego rektora Wyższego Seminarium Duchownego nowo powstałej diecezji radomskiej. W latach 1995-99 bp Wacław Depo był przewodniczącym Metropolitalnego Zespołu ds. II Synodu Plenarnego oraz członkiem Komisji Rektorów ds. Ratio studiorum. We wrześniu 1999 r. został wybrany na przewodniczącego Konferencji Księży Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych; funkcję tę powierzyli mu rektorzy także w 2002 i 2005 r. W latach 2000-2006 pracował jako adiunkt w Katedrze Personalizmu Chrześcijańskiego UKSW w Warszawie. W latach 2001-2006 był członkiem-konsultorem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa i Rady Naukowej KEP. Został kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Sandomierskiej, prałatem kustoszem Kapituły Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. W maju 2004 r. otrzymał tytuł Prałata Honorowego Jego Świątobliwości Jana Pawła II. W 2006 r. został współprzewodniczącym Rady Programowej Radia Maryja ze strony Konferencji Episkopatu Polski.

5 sierpnia 2006 r. papież Benedykt XVI mianował ks. prałata Wacława Depo biskupem zamojsko-lubaczowskim. Ingres do katedry zamojskiej i święcenia biskupie odbyły się 9 września 2006 r. Konsekratorami byli: abp Józef Michalik, bp Jan Śrutwa, bp Zygmunt Zimowski. 19 października 2006 r. 337. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski powołało bp. Wacława Depo na przewodniczącego Komisji Mieszanej: Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni. Ponadto jest członkiem Komisji Duchowieństwa i Sekcji Nauk Teologicznych Komisji Nauki Wiary KEP na pięcioletnią kadencję, a także powierzono mu funkcję delegata KEP przy Krajowej Radzie Katolików Świeckich. Od 2007 r. wykłada w Katedrze Personalizmu Chrześcijańskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. 29 grudnia 2011 r. dotychczasowy biskup zamojsko-lubaczowski Wacław Depo został mianowany przez papieża Benedykta XVI arcybiskupem częstochowskim. Ingres do archikatedry Świętej Rodziny w Częstochowie odbył się 2 lutego 2012 r. Następnie 21 czerwca 2012 r. abp Depo został wybrany przewodniczącym Rady Konferencji Episkopatu ds. Środków Społecznego Przekazu.

Jest autorem licznych publikacji naukowych i pastoralnych, takich jak: „Ewangelia pielgrzymująca” (2008), „Dotknąć Chrystusa” (2008), „Na ścieżkach Prawdy” (2008), „Raduj się twoją wiarą...” (2009), „Misja i odpowiedzialność” (2010), „Chrystus kerygmatyczny w nauce Martina Kählera (1835 –1912)” (2010), „Istnienie ukierunkowane na Chrystusa” (2011) „Blask wiary w Chrystusie” (2012), „Papieski wiatr” (2014) oraz artykułów, w tym dotyczących mariologii, takich jak: „Apel Jasnogórski modlitwą zawierzenia”, „Maryja – Świadek Chrystusa i Matka naszego narodu”, „Maryja Królowa Polski we współczesnym etosie narodu”, „Jasna Góra przestrzenią «wyobraźni miłosierdzia»” i „Wierność łasce” (2015).
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 09 września 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-09-09 13:12 Jasna Góra: inauguracja Roku Jubileuszowego 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej

- Królewska władza Maryi jest zleconą przez Boga, jako Tej, która zasiada obok swego Syna, Króla chwały. Jej władza jest władzą miłości i całkowitym poddaniem Synowi w postawie nieustannej służby - mówił na Jasnej Górze abp Stanisław Gądecki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zainaugurował w Sanktuarium Rok Jubileuszowy 300-lecia Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Rozpoczął się czas przygotowań do wspomnienia historycznego wydarzenia z 8 września 1717 r. kiedy to odbyła się pierwsza, poza Rzymem, koronacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Podczas wieczornej Mszy św. celebrowanej w święto Narodzenia NMP abp Stanisław Gądecki wyjaśniał, że królewska władza Maryi „nie jest absolutna, lecz jest ona władzą miłości”. - Kochając Syna, najwyższego i jedynego Króla Wszechświata, i całkowicie Mu się poddając, może u Niego wszystko wyprosić i w ten sposób, w postawie nieustannej służby, spełnia władzę nad światem – mówił metropolita poznański.

Kaznodzieja podkreślał, że „ mamy w niebie kochającą Matkę, która wie, czego potrzebują Jej dzieci, a jednocześnie przemożną Królową, która jest w stanie otoczyć nas skuteczną opieką”.

Jak zauważył abp Gądecki „szczególnej macierzyńskiej i królewskiej zarazem więzi z Maryją doświadczamy przez wieki nie tylko indywidualnie, ale również jako wspólnota narodowa”. - To królowanie Maryi zostało po raz pierwszy wypowiedziane oficjalnie podczas ślubów Jana Kazimierza, złożonych w związku ze zwycięską obroną Jasnej Góry we Lwowie, w obliczu łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Łaskawej. Król Jan Kazimierz przed tym obrazem dziękował Matce Bożej za zwycięstwo pod Beresteczkiem, natomiast dnia 1 kwietnia 1656 w obecności nuncjusza papieskiego Pietro Vidoniego i całego swojego dworu, z rycerstwem, senatorami i duchowieństwem złożył śluby królewskie oddając Jej swoje państwo – przypomniał przewodniczący Episkopatu.

Dodał, że wypowiedziane wtedy wezwanie: Regina Regni Poloniae; Królowo Królestwa Polskiego, módl się za nami, można uważać za oficjalne ustanowienie Maryi Królową Polski. Jednak faktycznie pierwsza na ziemiach polskich, ustanowiona dekretem papieskim, koronacja cudownego obrazu Matki Bożej odbyła się 8 września 1717 r.

Abp Gądecki podkreślił, że „należy pamiętać, że ta uroczystość koronacji miała zasięg ogólnopolski i uczestniczyli w niej przedstawiciele wszystkich warstw społecznych, począwszy od dostojników państwowych, a skończywszy na ubogich”.

Odnosząc się do naszego postępowania wobec Tej, którą uznajemy za naszą Królową kaznodzieja wyjaśniał, że nasza postawa winna się wyrażać w dwóch aktach. - Z jednej strony w akcie synowskiego zawierzenia Maryi Królowej, a z drugiej w akcie Jej naśladowania - powiedział przewodniczący Episkopatu Polski. Podkreślił, że „najpierw mamy nie zapominać o naszej chrześcijańskiej godności i powołaniu, abyśmy mogli zawsze być królewskim ludem Bożym a następnie mamy Ją naśladować”.

Abp Gądecki przypomniał słowa z encykliki Piusa XII Ad caeli Reginam: „niech każdy, wedle swych warunków, stara się pilnie i bez ustanku odtwarzać w swej duszy i wyrażać w postępowaniu wspaniałe cnoty niebiańskiej Królowej i naszej najmilszej Matki. To zaś sprawi, że ci, którzy mienią się chrześcijanami, przez cześć i naśladowanie takiej Królowej i Matki, poczują się wreszcie prawdziwymi braćmi i, zaniechawszy zawiści oraz zbytniej żądzy posiadania, zaczną krzewić miłość społeczną, szanować prawa słabszych i miłować pokój. Niech więc nikt nie uważa się za syna Maryi i nie sądzi, że łatwo dostanie się pod Jej najłaskawszą opiekę, jeśli za Jej wzorem nie wyróżni się sprawiedliwością, łagodnością i czystością, i nie będzie dążył do prawdziwego braterstwa nie tylko nie krzywdząc ani szkodząc, ale pomagając i niosąc pociechę”.

Abp Gądecki przypomniał, że w związku z jubileuszem paulini zapraszają do osobliwego sposobu uczczenia Maryi, zapraszają do „ukoronowania” Jej osobistym ewangelicznym życiem.

Rok jubileuszowy 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej potrwa do 8 września 2017. W tym czasie oprócz Żywej Korony paulini zaplanowali szereg innych inicjatyw związanych z rocznicą koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.
it / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 09 września 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-09-07 11:26 Abp Depo na pokazie "Smoleńska": spotkanie dla rozpoznania prawdy

„Możemy się tutaj dzisiaj spotkać dla rozpoznawania prawdy” – mówił abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który wczoraj wieczorem wziął udział w pokazie filmu Antoniego Krauzego pt. „Smoleńsk”. Przedpremierowy pokaz filmu zorganizował Tygodnik Katolicki „Niedziela”, który jest patronem medialnym filmu.

W wystąpieniu przed pokazem abp Depo zaznaczył, że „możemy się tutaj dzisiaj spotkać dla rozpoznawania prawdy”. - Wiemy, że słowo prawda zabrzmiało szczególnie w ustach samego Zbawiciela, kiedy wobec Piłata powiedział: 'Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie>".

Metropolita częstochowski dodał, że „piłatowe pytanie cóż to jest prawda będzie powracać do końca świata, ale każdy z nas będzie odpowiedzialny za to, czy rozpoznaje ją w świetle łaski Bożej. Bez pomocy Duch Świętego również nie rozpoznamy prawdy do końca i nie będziemy jej świadkami” - wskazał przewodniczący Rady KEP ds. Środków Społecznego Przekazu.

Abp Depo zachęcił, aby „do tego filmu zawsze dołączać modlitwę do Ducha Świętego, aby uczynił nas świadkami prawdy, a ofiarom katastrofy dał radość przebywania z nim na wieki”.

W pokazie filmu wzięli udział m. in. bp senior Antoni Długosz, ks. inf. Ireneusz Skubiś, honorowy redaktor naczelny „Niedzieli”, kapłani, osoby życia konsekrowanego, przedstawiciele świata kultury i polityki.

„Ten film to protest reżysera wobec manipulowania prawdą przez polityków i dziennikarzy, którzy w odniesieniu do narodowej tragedii przyjęli wersję wygodną dla Rosji" - oceniła Lidia Dudkiewicz, redaktor naczelna „Niedzieli”. Dodała, że "ten film z pewnością wielu z nas otworzy oczy i pozwoli zbliżyć się do prawdy”– kontynuowała Lidia Dudkiewicz.

Scenariusz filmu „Smoleńska” napisali: Antoni Krauze, Tomasz Łysiak, Maciej Pawlicki i Marcin Wolski. Muzykę skomponował Michał Lorenc. W filmie występują m.in.: Jerzy Zelnik, Katarzyna Łaniewska, Dominika Figurska i Anna Samusionek. W rolę prezydenta Lecha Kaczyńskiego wcielił się Lech Łotocki, a Marii Kaczyńskiej – Ewa Dałkowska. Jedną z głównych ról – telewizyjnej dziennikarki prowadzącej śledztwo w sprawie katastrofy gra Beata Fido.

Reżyser „Smoleńska” Antoni Krauze ma w dorobku m.in. nagradzany film „Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł” z 2011 r.


Film wchodzi na ekrany 9 września.
ks.mf, aw / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 07 września 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-09-07 10:32 Częstochowa: inauguracja nowego roku szkolnego w Niższym Seminarium Duchownym

Niewątpliwie jest to szkoła elitarna. W tym roku naukę w pierwszej klasie rozpoczęło 6 uczniów. Mowa o Niższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej. We wtorek, 6 września uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego przewodniczył abp Wacław Depo.

„Może nie jesteście szkołą bardzo liczną, ale za to bardzo widoczną w Kościele częstochowskim” – mówił metropolita częstochowski. „Dziękuję wam za to świadectwo” – zakończył swoje wystąpienie abp Depo.

Rektor NSD, ks. Jerzy Bielecki nawiązał do zakończonych niedawno Światowych Dni Młodzieży. Konkretnie do słów wygłoszonych w podkrakowskich Brzegach. Papież Franciszek przestrzegał wówczas młodych przed paraliżującym lękiem, który powoduje zamknięcie i uniemożliwia realizację marzeń.

„W dalszej i bliższej przeszłości wielu młodych miało odwagę, aby zgłosić się do NSD w Częstochowie. Wielu rodziców przyprowadzało swoich synów do tej szkoły. Kapłani mieli odwagę zaproponować 15- czy 16-letniemu chłopcu, aby uczył się w seminarium. Dlaczego dzisiaj jest tylko 6 nowych alumnów?” - pytał ks. Bielecki.

Chociaż nie wszyscy absolwenci „niezwykłej szkoły” wybierają później drogę życia kapłańskiego, to jednak NSD jest miejscem, które ma pomóc w dokonaniu właściwego wyboru. Zostało ono powołane do istnienia, by urzeczywistniać swą tożsamość „wspólnoty wychowującej” m. in. poprzez taki program kształcenia, który zdolny jest ukazać powołanie jaki fundamentalną i wpisaną w naturę wartość osoby ludzkiej.

„Ta szkoła jest jednocześnie uprzywilejowanym miejscem budowania licznych i świętych powołań do kapłaństwa, szczególnym miejscem formacji młodzieży ożywionej duchem ewangelicznym i zdolnej do podjęcia ważnych zadań w Kościele i społeczeństwie” - wyjaśniał ksiądz rektor.

Przełożony placówki zwrócił się także z prośbą skierowaną do wszystkich uczestniczących w uroczystej inauguracji: ”Niech nasze niższe seminarium będzie – zgodnie z nauką Kościoła – ośrodkiem wspólnego wysiłku w służbie powołań, punktem wyjścia i łączności oraz symbolem działania, które w naszej archidiecezji dotyczy przyszłości kapłaństwa, życia religijnego i misji”. Ks. Bielecki zakończył swoje przemówienie słowami: „Św. Józefie, Opiekunie Kościoła, strzeż młody Kościół przy ul. Piotrkowskiej w Częstochowie w roku szkolnym 2016/2017”.

Niższe Seminarium Duchowne w Częstochowie rozpoczęło swoją działalność l września 1951 r. pod nazwą: Częstochowskie Seminarium Duchowne - Wydział Przygotowawczy. Założycielem szkoły był bp Zdzisław Goliński.

Historię szkoły można podzielić na 3 okresy. Pierwszy to działalność w okresie Polski Ludowej do roku 1991; drugi okres to wejście w życie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., na mocy której osoby prawne i fizyczne mogą zakładać i prowadzić szkoły niepubliczne. Oznacza to przyznanie Niższemu Seminarium Duchownego uprawnień szkoły publicznej aż do odwołania: wreszcie trzeci okres zaczyna się 1 września 2002 r. wraz z przekształceniem Niższego Seminarium Duchownego - Liceum Ogólnokształcącego z 4-letniej szkoły ponadpodstawowej na 3-letnią szkołę ponadgimnazjalną.

Placówka realizuje rozszerzonym program nauczania języka polskiego, historii i wiedzy o kulturze. Ponadto uczniowie uczą się aż 4 języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i łacińskiego. Oprócz nauczania przedmiotów przewidzianych przez prawo oświatowe, alumni mają możliwość rozwijania swoich zdolności i zainteresowań. Obecnie działają w szkole koła: historyczne, sportowe i dziennikarskie.

Niższe Seminarium Duchowne prowadzi internat. Szkoła dysponuje m. in. nowoczesną salą informatyczną, własną biblioteką oraz dużą salą gimnastyczną, boiskiem piłkarskim, kortem tenisowym i stołówką.

W ponad 60-letniej historii swojego istnienia mury szkoły opuściło ponad 1000 absolwentów z różnych części Polski, np. z Warszawy, Zakopanego czy Kołobrzegu. Ponad 360 z nich przyjęło święcenia kapłańskie.
jk / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 07 września 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-09-05 11:45 Jasna Góra: inauguracja jubileuszu 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej

Jubileuszowy Rok 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej zostanie zainagurowany na Jasnej Górze już w najbliższy czwartek 8 września. Uroczystościom przewodniczyć będzie abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Rozpocznie się czas przygotowań do wspomnienia historycznego wydarzenia z 1717 r., gdy odbyła się pierwsza poza Rzymem koronacja obrazu Pani Jasnogórskiej. W darze dla Królowej Polski przygotowywana jest Żywa Korona Maryi.

„W 300 lat po wielkim akcie miłości naszych ojców do Matki Najświętszej, pragniemy i my uczcić Maryję. Królowa Polski posiada już korony złożone z wielu klejnotów, teraz przyszedł czas, by wypełnić to, co one faktycznie oznaczają” - wyjaśnił generał Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski i wyjaśnił ideę Żywej Korony Maryi.

- Nie można Jej kochać, nie starając się o nasze nawrócenie. To my jesteśmy diamentami w Jej koronie: nasze życie, zmagania i pragnienie pełnienia woli Bożej – powiedział pauliński generał. - Pragniemy ukoronować Maryję już nie nowymi, materialnymi koronami, ale koronami naszych duchowych darów, odnową życia w duchu Ewangelii. Wezwani do duchowej przemiany życia, budowania przyszłości opartej nie na ludzkich pomysłach na wiarę, Kościół, rodzinę i małżeństwo, chcemy z naszych czystych serc budować Żywą Koronę Maryi.

O. Tomasz Tlałka, z ramienia Jasnej Góry współodpowiedzialny za inicjatywę Żywej Korony Maryi wyjaśnia, że polega ona na podjęciu konkretnego zobowiązania duchowego, np. spowiedzi po wielu latach, pojednania z kimś po długim konflikcie, postanowienia porzucenia alkoholu, narkotyków, pornografii, odmawiania codziennie różańca, czytania Pisma Świętego czy innej duchowej lektury.

To zobowiązanie należy wpisać na odwrocie swojego lub rodzinnego zdjęcia w formie papierowej i przysłać na Jasną Górę. - To my tworzymy Żywą Koronę Maryi. Nasze oblicza, a w nich całe nasze życie i nasza historia wypisana na twarzach. Nasze pragnienia, przeżycia, szczęście i cierpienia widoczne w naszych oczach. Chcemy być obliczem Maryi – podkreśla o. Tlałka. Do fotografii należy koniecznie dołączyć oświadczenie znajdujące się na stronie www.koronamaryi.pl

Zdjęcia będą sukcesywnie umieszczane na specjalnej tablicy i prezentowane w Kaplicy Matki Bożej podczas modlitwy Apelu Jasnogórskiego. Potem trafią do Sali Ojca Kordeckiego na Jasnej Górze, tak by każdy mógł je odnaleźć, gdy w pielgrzymce przybędzie do Matki Bożej. - Będzie to symbol, że twoje życie zapisane jest w Sercu Maryi – powiedział zakonnik.

W odpowiedzi na duchowy dar wypisany na odwrocie nadesłanego na Jasną Górę zdjęcia, paulini prześlą wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej, jako znak, że „jesteś Diamentem w Żywej Koronie Maryi”.

Zakonnicy mają nadzieję, że w ten sposób Polacy wprowadzą na nowo Maryję do swojego domu, rodziny, życia i Ona stanie się Królową naszych wszystkich spraw.

W związku z jubileuszem przygotowana została również specjalna aplikacja na smartfona „Diament z korony”. Pobierając ją można codziennie otrzymywać maryjną myśl przygotowaną przez różne osoby, kapłanów i świeckich, która pozwoli nawiązać głębszą relację z Matką Bożą. Do aplikacji dołączona jest funkcja komentowania myśli dnia, tak by można dzielić się wiarą. Tą drogą można również złożyć duchowy dar dla Maryi.

Pierwszą na ziemiach polskich ustanowioną dekretem papieskim była koronacja Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze, która odbyła się 8 września 1717 r. Już wcześniej skronie Maryi i Dzieciątka były ozdabiane diademami. W narodzie polskim od dawna kształtowała się idea królewskości Maryi. Jan Długosz nazywał Jasnogórską Bogurodzicę „Najdostojniejszą Królową świata i naszą”. Jasna Góra od samego początku obejmowała swym oddziaływaniem nie tylko niższe warstwy społeczeństwa polskiego, ale także stała się celem pielgrzymek możnowładców i monarchów polskich, którzy składali Matce Bożej dary w postaci regaliów. Były to zarówno formy osobistego oddania się Maryi, jak również powierzenie Jej w opiekę całego narodu.

Wszystko to znalazło wyraz i rozwinięcie w Ślubach króla Jana Kazimierza, złożonych w katedrze lwowskiej po „potopie” szwedzkim. To ślubowanie można uważać za oficjalne ustanowienie Maryi Królową Polski, a ponieważ złożono je w związku ze zwycięską obroną Jasnej Góry, tytuł Matki Bożej Królowej Polski jeszcze bardziej przylgnął do Wizerunku Jasnogórskiego. Ten fakt już wtedy został potwierdzony przez nuncjusza Piotra Vidoniego, który podczas uroczystości trzykrotnie zaintonował wezwanie: Regina Regni Poloniae. Dopełnieniem Ślubów we Lwowie była uroczysta koronacja Cudownego Obrazu Matki Bożej w 1717 r.

Obraz Matki Bożej został przyozdobiony złotymi koronami Kapituły Watykańskiej z woli papieża Klemensa XI. Koronacji dokonał biskup chełmski Krzysztof Szembek. Na uroczystość przybyło wówczas na Jasną Górę ok. 200 tysięcy pielgrzymów, co na owe czasy było rzeczą niespotykaną. Uroczystość była ogólnonarodową manifestacją wiary, a sam obrzęd uważano za ukoronowanie Bogarodzicy Maryi na Królową Polski po wszystkie czasy.

Rok jubileuszowy 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej zainauguruje uroczysta Msza św. 8 września o godz. 19.00 w Bazylice jasnogórskiej pod przewodnictwem abp Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Eucharystię poprzedzi procesja o godz. 18.30. uroczystości uwieńczy Apel Jasnogórski poprowadzony także przez abp. Gądeckiego.

Oprócz Żywej Korony Maryi paulini na cały rok jubileuszowy zaplanowali szereg innych inicjatyw związanych z rocznicą koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.
it / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 05 września 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-09-04 21:26 Częstochowa: obchody 77. rocznicy „Krwawego Poniedziałku”

Katedra częstochowska była świadkiem tamtych bolesnych dni – powiedział metropolita częstochowski abp Wacław Depo w archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie podczas Mszy św. w 77. rocznicę tzw. „Krwawego Poniedziałku”. 4 września 1939 r. żołnierze Wehrmachtu zabili od 300–500 mieszkańców Częstochowy.

W Mszy św. wzięli udział m. in. Anna Rakocz, przewodnicząca Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym oraz Jacek Strączyński, przewodniczący Zarządu NSZZ „Solidarność” Okręgu Częstochowskiego, poczty sztandarowe oraz osoby życia konsekrowanego.

Na początku Mszy św. abp Depo cytując jednego z poetów mówił: „Ojczyzna moja płacze, bo każdy grób trzeba zapamiętać w sobie. Niech sprawiedliwość będzie zawsze prawdą”. - Dla Ojczyzny prosimy o wolność, która buduje się na prawdzie Dekalogu Bożego – podkreślił abp Depo.

W homilii metropolita częstochowski podkreślił, że „od czasów budowy wieży Babel obserwujemy rozwój ludzkości nieraz na cenę wielkich i tragicznych pomyłek”. - Cena postępu człowieka jest nieraz zbyt wysoka. Wciąż istnieje zagrożenie oddalenia się od Boga. Potrzebna jest postawa czujności co do kierunku postępu – zaznaczył hierarcha.

Arcybiskup przypomniał, że „różne są drogi zdobywania mądrości” - Człowiek poszukujący prawdy stanie wobec alternatywy, czy budować świat z Bogiem, czy poza Bogiem, wbrew Bogu i tym samym wbrew człowiekowi – powiedział arcybiskup.

„Na wszystkie drogi ludzkich rozwiązań pada światło Krzyża Chrystusowego. Jedni odrzucą go, inni uznają za głupotę, ale dla tych, którzy wierzą krzyż staje się mocą i mądrością Bożą” – zauważył abp Depo.

Hierarcha odnosząc się do tekstu Ewangelii wskazał na „surowe wymagania pójścia za Chrystusem” – Bóg powołuje do wielkiej wolności i równocześnie wzywa do miłości i zjednoczenia z Nim. Człowiek wybiera swój ból, swój krzyż i swoją walkę – mówił abp Depo. Dodał za Anna Kamieńską, że „miłość oczyszcza się poprzez ból”.

Arcybiskup przestrzegał odnosząc się tragicznych wydarzeń z 4 września 1939 r., że „budowanie świata bez Boga i na kłamstwie wcześniej czy później przynosi śmierć” i wskazał na „realizm miłości i życia, cierpienia i śmierci”.

„Przez Eucharystię chcemy odpowiedzieć kto jest Panem życia i kto jest odpowiedzią na pytania wszystkich ludzkich dróg?” – powiedział abp Depo.

Mszę św. z metropolitą częstochowskim koncelebrowali m.in. ks. Ryszard Umański, proboszcz parafii pw. NMP Częstochowskiej w Częstochowie i kapelan częstochowskiej „Solidarności” oraz ks. Jan Niziołek, proboszcz parafii archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie.

Po Eucharystii na placu przed archikatedrą uczestnicy 77. rocznicy „Krwawego Poniedziałku” złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą tamte tragiczne wydarzenia - To była pierwsza stacja eksterminacji narodu. Trzeba w europejskiej globalizacji przypominać o takich datach, nie tylko jako martyrologium, ale jako dług pamięci – mówił abp Depo.

4 września 1939 r. żołnierze Wehrmachtu i funkcjonariusze SS urządzili na ulicach łapanki. Swoje ofiary zgromadzili w kilku miejscach Częstochowy m.in. na placu przed katedrą, przy ulicy Strażackiej, na obecnym placu Biegańskiego oraz placu Daszyńskiego. Przed katedrą strzelano w zbity tłum ludzi z karabinów maszynowych, przed ratuszem zabijano pojedynczymi strzałami w tył głowy. Pomordowanych pochowano na cmentarzu Kule. Całkowitą liczbę ofiar zdarzeń 4 września 1939 szacuje się na 300–500 osób. Tysiące schwytanych mieszkańców spędzono i zamknięto w kościele św. Zygmunta i w katedrze częstochowskiej. Zgromadzonymi przez Niemców w katedrze mieszkańcami Częstochowy opiekował się ówczesny proboszcz parafii katedralnej ks. Bolesław Wróblewski.

W 1989 r., w 50. rocznicę mordu częstochowian, na Placu Jana Pawła II przed Katedrą Świętej Rodziny stanął kamienny obelisk ufundowany przez jej ówczesnego proboszcza ks. Józefa Chwisteckiego przy wsparciu finansowym parafian.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 04 września 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-09-04 14:45 Jasna Góra: 50 tys. rolników na jasnogórskich dożynkach (opis)

Z udziałem ok. 50 tys. osób na Jasnej Górze odbyło się tradycyjne święto dziękczynienia za plony. Tegoroczne dożynki były okazją do wdzięczności nie tylko za zebrane owoce ziemi, ale również za tych, którzy 35 lat temu zainaugurowali pielgrzymowanie do Jasnogórskiej Maryi oraz za 150 lat działalności w Polsce Kół Gospodyń Wiejskich. W uroczystościach uczestniczył prezydent RP Andrzej Duda.

Prymas Polski przypomniał w homilii o symbolice chleba, który jest owocem pracy rąk ludzkich, ale też owocem błogosławieństwa Bożego i wyrazem dobroci Pana. - Uwielbiając Boga, hojnego Dawcę Darów, przynieśliśmy do ołtarza chleb, owoc ziemi i pracy rąk ludzkich. W tym chlebie w przedziwny sposób spotyka się niebo z ziemią. Z jednej strony w chlebie widzimy dobroć Pana, Boga naszego, który swym błogosławieństwem wspiera pracę rąk naszych. Z drugiej, natomiast, ten sam chleb przywołuje nam na pamięć całoroczny wysiłek, krople potu, konkretne utrudzenie w pracy na roli, nadzieje, ale i obawy o to, czy ziarno rzucone w ziemię i tym razem wyda plon obfity – mówił abp Wojciech Polak.

Kaznodzieja przestrzegał przed zachłannością posiadania i „wpadnięcia w szaleńczy wir rynkowej konkurencji”. - Dzisiaj również trzeba zadać sobie pytanie: czy mój sposób życia i pracy przybliża mnie do Boga czy też od Niego oddala? Z pewnością nadal szczególnej uwagi i przypomnienia domaga się wspólne świętowanie dnia świątecznego, zwłaszcza niedzieli – powiedział abp Polak. Przypominając słowa papieża Franciszka podkreślił, „że ideologia zysku i konsumpcji chce pożreć także to święto” i pytał: czy po to właśnie pracujemy?

Wyjaśniał, że „czas odpoczynku, zwłaszcza niedzielnego jest przeznaczony dla nas, abyśmy mogli się cieszyć, tym, czego się nie wytwarza i nie konsumuje, nie kupuje i nie sprzedaje. Jest to czas przeznaczony dla nas, dla naszych rodzin i wspólnot, czas, który przynależy do Boga, który służy naszemu wzrostowi w wierze, który ocala to, co w nas najważniejsze, najbardziej prawdziwe, najbardziej nasze, najbardziej Boże i ludzkie”.

Prymas podkreślił, że w naszym życiu społecznym, także w polityce rolnej konieczna jest jasna strategia i podejmowanie długofalowych działań opartych na wzajemnym zaufaniu i zaangażowaniu wszystkich. – Nas nie może łączyć wspólny interes, ale wspólne dobro – przekonywał abp Polak.

Prezydent Andrzej Duda podziękował rolnikom nie tylko za trud ich codziennej pracy, ale również za przekazywanie polskiej tradycji. - Chciałem wam podziękować również za to, kim i jacy jesteście. Że jesteście tymi, którzy przechowują przez stulecia w swoich rodzinach naszą polską tradycję, że wychowujecie dzieci w naszej wierze katolickiej, że wychowujecie je w naszej kulturze, że to właśnie na polskiej wsi ta kultura jest przechowywana, pielęgnowana - mówił polski prezydent.

Andrzej Duda podkreślał, że przybył na Jasną Górę do stóp Matki Boskiej Częstochowskiej, „aby podziękować Matce Najświętszej za opiekę nad naszą Ojczyzną, za opiekę nad wami, za kolejne plony, które przynoszą naszemu państwu i naszemu społeczeństwu polscy rolnicy. - Przybyłem modlić się o dobry następny rok, o rok dobrych plonów, o rok mądrych i roztropnych rządów - powiedział Prezydent RP.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi, Krzysztof Jurgiel podkreślił, że „my Polacy dobrze wiemy, czym jest wartość ziemi i rolnictwa”. - Nasi przodkowie z miłością i szacunkiem uprawiali i bronili każdego metra polskiej ziemi. Chcemy i my być wierni temu dziedzictwu. Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński mówił: siła Polski opiera się na rolnictwie i dlatego ziemia ojczysta powinna być należycie doceniona i obsłużona – powiedział minister rolnictwa.

Uczestniczący w dożynkach rolnicy podkreślali, że dziś bardzo potrzeba większego szacunku do chleba. – Widzimy ile chleba się marnuje, jak wiele jest go w śmietnikach, jak marnujemy ten Boży dar. Widzimy też jak wielu ludzi tego chleba codziennego nie ma, jak wielki jest jego głód - powiedział Edward Trzewik, z Powsina - jedynej w Warszawie rolniczej parafii.

Pani Halina Latoszek z Kabat apeluje też o większy szacunek dla rolników, „byśmy widzieli w nich ludzi godnych uwagi, którzy ciężko pracują dla dobra wspólnego”.

Podczas Mszy św. dożynkowej poświęcony został sztandar Kół Gospodyń Wiejskich. W tym roku mija 150.rocznica działalności kół na polskiej ziemi.

Bernadetta Niemczyk, przewodnicząca Rady Krajowej Kół Gospodyń Wiejskich podkreśliła, że choć koła gospodyń unowocześniają się to jednak najważniejszym ich zadaniem pozostaje przekazywanie tradycji i kultury.

- Ta tradycja to także wierność Kościołowi, nasz udział w życiu parafialnym, we Mszach św., w różnych kościelnych uroczystościach – powiedziała przewodnicząca. Dodała, że najważniejszym elementem kultywowania tradycji jest troska o stroje ludowe, w których członkinie zawsze się prezentują. – To jest coś nas wyróżnia spośród innych organizacji – podkreśliła Niemczyk.

W Polsce istnieje 20 tys. Kół Gospodyń Wiejskich. Działa w nich 750 tys. członkiń, jest także 2,5 tys. zespołów Kół Gospodyń.

Ogólnopolskimi starostami dożynek byli Marek i Małgorzata Gogolewscy, rodzice pięciorga dzieci, gospodarze ok. 80 hektarów ziemi, kultywujący tradycje patriotyczne i przywiązanie do Kościoła.

Dożynkom tradycyjnie towarzyszyła prezentacja żniwnych wieńców, wystawy rolnicze i Dni Europejskiej Kultury Ludowej. – Nasz wieniec jest w kształcie serca, nawiązuje do Roku Miłosierdzia. Z jednej strony jest Jezus Miłosierny a z drugiej s. Faustyna. Wszystko wykonane ze zboża i z kwiatów, owoców ziemi. Przyjeżdżamy podziękować za plony, więc z wiankiem, bo nie może być inaczej. Ten wieniec wykonuje wiele osób i długo, wszystko dla Maryi w podziękowaniu za Jej wsparcie – powiedziała pani Danuta z Kasiny.

Pani Stanisława z diec. zamojsko-lubaczowskiej podkreśliła, że choć dożynek jest wiele, bo są i gminne i parafialne, to jednak te na Jasnej Górze są najważniejsze, bo „ tu gromadzi się cała Polska i razem tutaj możemy się jednoczyć, by dziękować i prosić Maryję Królową Polski”.

Dla rolników nie był to łatwy rok, bo wciąż doskwiera susza, ale jak podkreślają, nikt w Polsce głodny nie będzie, bo chleba nie zabraknie.
it / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 04 września 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
Strony: 1 2 3 4 5

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT