Znaleziono depesz: 6412
2017-05-22 10:01 Jasna Góra: XX Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi (zapowiedź)

XX Ogólnopolska Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi na Jasną Górę odbędzie się w sobotę 27 maja. Uczestnicy...

2017-05-21 18:52 Częstochowa: ulicami miasta przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny

„Życia cud”, pod takim hasłem w niedzielę 21 maja przeszedł ulicami Częstochowy z bazyliki archikatedralnej...

2017-05-20 17:34 Jasna Góra: Odnowa w Duchu Świętym dziękuje za 50 lat istnienia

Wielkie dziękczynienie za 50 lat istnienia Odnowy w Duchu Świętym w Kościele zanoszone jest dziś na Jasnej Górze. Z udziałem kilkudziesięciu tysięcy pielgrzymów trwa 22. ogólnopolskie czuwanie. Jubileusz jest okazją nie tylko uwielbienia Boga, ale nade wszystko do rozbudzenia w ochrzczonych zapału ewangelizacyjnego i rozeznania nowych wyzwań na przyszłość.

Ks. Sławomir Płusa, przewodniczący Rady Krajowego Zespołu Koordynatorów podkreśla, że spotkanie jest przede wszystkim modlitwą o nowe wylanie Ducha Świętego. - Papież Franciszek na spotkaniu z włoską Odnową mówił, że naszym zadaniem jest dzielić się doświadczeniem chrztu w Duchu Świętym. Chcemy modlić się o rozpalenie mocy sakramentu chrztu św. i bierzmowania i o owocną współpracę z Duchem Świętym w codzienności, zwłaszcza w ewangelizacji – powiedział ks. Płusa.

Norbert Dawidczyk, wiceprzewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy dodał, że ewangelizacja jest możliwa tylko pod przewodnictwem Ducha Świętego. - Duch Święty nie jest Panem schematów, ale jest żywym Bogiem, który może nas prowadzić w różne miejsca, w których nie byliśmy. Może nas wprowadzać w różne sytuacje, w których nie byliśmy do tej pory, może nas zapraszać do różnych zaangażowań, do których myślimy, że się nie nadajemy – podkreśla Dawidczyk. Dodaje, że chyba „właśnie o to trzeba nam zabiegać, o świeżość czyli o bycie do dyspozycji”.

Wiceprzewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów przypomina, że w lutym minęła rocznica „od kiedy Duch Święty powiał i powstało w Stanach Zjednoczonych wielkie poruszenie”. - Jubileusz to dziękczynienie, ale nie chcemy patrzeć na niego tylko jako na czas wspominek, raczej jest to zastanowienie się co dalej, do czego Bóg nas zaprasza – powiedział Norbert Dawidczyk. Dodał, że „chodzi o to, by być ciągle na nasłuchu, co Pan Bóg chce od nas, co chce od Polski, od naszych parafii, na ile możemy być użyteczni”.
Jego zdaniem najważniejszym wyzwaniem jest ewangelizacja. – Chodzi o głoszenie Dobrej Nowiny, ale by to czynić najpierw sami musimy być świadomi tego z czym chcemy wychodzić, musimy prosić o Ducha – powiedział przedstawiciel Odnowy.

Ks. Sławomir Płusa podkreśla, że bardzo potrzeba nam dziś ludzi z uformowaną wiarą, którzy są zdolni modlić się jeden za drugiego modlitwą wstawienniczą.
- W jakiś dziwny sposób modlitwa wstawiennicza została niejako „zablokowana” a przecież to jest coś najbardziej naturalnego dla chrześcijanina, że modli się za drugiego - podkreśla kapłan. Zauważa, że „ gdy ktoś choruje, gdy jest jakaś pilna potrzeba, to pierwszym odruchem jest nasza modlitwa za niego”. - Modlimy się, bo wierzymy, że Jezus uzdrawia, że uwalnia od grzechu, od chorób i tak jest. Pan Jezus dokonuje cudów - powiedział przewodniczący Rady Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym. Dodał, że bardzo potrzeba nam dziś „przymnażania wiary i wołania o to do Ducha Świętego”. - Jeśli ma udać się Kościołowi dotarcie z Ewangelią do innych, to można to zrobić nie ludzkimi siłami mądrości, tylko dzięki działaniu Ducha Świętego – podkreślił kapłan. Zauważył, że „ nie możemy wyręczyć Ducha Świętego naszym ludzkim zaangażowaniem, nie możemy wejść na Jego tron, bo to On ma działać, a my mamy z ufnością o to działanie prosić”.
Ks. Płusa podkreślił, że „musimy wyjść z zalęknienia, a chrzest w Duchu Świętym ma uruchomić w nas moc, by wyjść i powiedzieć innym, że Bóg nas kocha”.
Kapłan zauważył, że dziś w sercu współczesnego człowieka trwa wielka walka, bo nie chcemy się zgodzić na to, by Bóg przyszedł nam z pomocą, bo bardzo chcemy być niezależni”.

Jeden z prelegentów, Dariusz Jeziorny z Łodzi podkreśla, że musimy wszystkich przekonać o tym, że „jak Duch Święty zstąpi to zmienia się życie człowieka”.
- On wyciąga ze złych myśli, z narzekania, z marazmu. On przemienia życie w entuzjastyczne wyznawanie wiary. Trzeba szczerze o to prosić a Duch Święty, który jest żywym Bogiem nam pomoże – powiedział przedstawiciel Odnowy.

Na Czuwaniu obecny jest bp Bronisław Dembowski, wieloletni delegat Episkopatu ds. Odnowy w Duchu Świętym. Posługę muzyczną pełni zespół Nazaret, a posługę animacji gestami prowadzi siostra Nikodema ze zgromadzenia sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

W programie spotkania znalazły się m.in.: konferencja „Otworzyć się na łaskę Odnowy”, modlitwa o otwarcie na odnowę życia w Duchu Świętym, konferencja: „Spełniona obietnica”, świadectwa, modlitwy dziękczynne i wstawiennicze.

Mszy św. wieńczącej spotkanie przewodniczy na Szczycie bp Andrzej Siemieniewski, biskup pomocniczy arch. wrocławskiej, związany m.in. z Ruchem Światło-Życie i katolicką Odnową w Duchu Świętym.

W Polsce Odnowa w Duchu Świętym pojawiła się w latach 70-tych. Z tym ruchem charyzmatycznym identyfikuje się ok. 25 tys. osób.

„Odnowa w Duchu Świętym w Kościele katolickim, zwana także Katolicką Odnową Charyzmatyczną, nie jest jednolitym ruchem o zasięgu światowym. W odróżnieniu od większości ruchów nie ma jednego założyciela, lub grupy założycieli, nie ma też listy członków. Jest to zróżnicowany zespół jednostek i grup podejmujących różne działania, często od siebie niezależne, na różnym etapie rozwoju i o różnorodnie rozłożonych akcentach. Te osoby i grupy łączy to samo doświadczenie. Stawiają sobie one również te same cele” czytamy m.in. w preambule Statutów Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej - ICCRS.

Ruch charyzmatyczny opiera się na założeniu, że chrześcijanie, podobnie jak w Kościele pierwotnym, są obdarowywani charyzmatami, którymi służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła. Odnowa w Duchu Świętym gromadzi wielu ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujących dzięki niej swoje miejsce w Kościele i świecie. Osoby te tworzą grupy modlitewne, liczące od kilku do kilkuset członków. Łączy ich chrzest w Duchu Świętym - podstawowe doświadczenie wiary, znane pierwszym chrześcijanom.

Złoty jubileusz - 50-lecie ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal) - Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej zostanie uczczony w Rzymie w dniach 31 maja - 4 czerwca, na zaproszenie papieża Franciszka.
It / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 20 maja 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2017-05-20 17:19 Jasna Góra: światowy kapelan skautingu na ogólnopolskiej pielgrzymce ZHP

Na Jasnej Górze trwa 22. Pielgrzymka Związku Harcerstwa Polskiego. Główną intencją spotkania jest rozbudzenie w młodych ducha patriotyzmu i miłości do Ojczyzny. Po raz drugi w pielgrzymce uczestniczą także seniorzy harcerstwa.
Spotkanie przebiega pod hasłem: „Zaufaj Panu już dziś”. Uczestniczy w nim światowy kapelan skautingu, ks. Jacques Gagey.

- Jasna Góra to takie miejsce, gdzie bije serca narodu, a ponieważ kładziemy dość duży nacisk na wychowanie patriotyczne to tutaj uczymy się, czym jest Polska – powiedział ks. hm. Wojciech Jurkowski, naczelny kapelan ZHP. Dodał, że „Polska to nasza matka, która ma serce i tutaj ono bije pod sercem Matki Bożej”.

W pielgrzymce uczestniczą harcerze z różnych stron kraju, w sumie kilkaset osób. Obecni są też goście z Francji. Jest ks. Jacques Gagey, kapelan światowy Międzynarodowej Katolickiej Konferencji Skautingu (ICCS), który podczas Mszy św. o 10.30 celebrowanej w jasnogórskiej bazylice wygłosił kazanie.

"Nie jest łatwo być świadkiem Chrystusa, nie jest to wygodne, święte życie też nie jest łatwe" – mówił ks. Gagey. Przypomniał, że o tym mówił już sam Pan Jezus podkreślając, że „Jego świadkowie będą prześladowani”.

"Drodzy harcerze polscy, nie bójcie się być świadomymi tego, co robicie. Nie bójcie się, być świadkami Jezusa. Zaakceptujcie drogę, jaką wytyczył wam Jezus. Bądźcie dumni z przynależności do Pana Boga, jak Bóg jest dumny z własnych dzieci" – podkreślał kapelan światowy Międzynarodowej Katolickiej Konferencji Skautingu.

Ks. Jacques Gagey przebywa w Polsce, by zapoznać się z możliwościami zorganizowania w naszym kraju XXV Światowego Jamboree Skautowego w 2023 roku. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta przez Światową Konferencję Skautową w sierpniu 2017 r.

"Kapelan światowy chce nam przekazać to, czego oczekuje organizacja światowa. Przygotowujemy się, mamy nadzieję na zorganizowanie Jamboree, jesteśmy kandydatem. Tej kandydatury nie możemy ograniczyć tylko do tego, że my Polacy zorganizujemy, ale chcemy także przygotować się do tego duchowo, żeby to miało wymiar międzyreligijny" – powiedział ks. hm. Jurkowski.

Podczas Mszy św. wystawione były relikwie bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona harcerstwa, które przywiózł na Jasną Górę ks. Józef Nowakowski, kapelan hufca Toruń i kustosz relikwii bł. Druha Wicka.

"Harcerstwo jest niezbędne, dlatego, że ono ma sposób na młodego człowieka" – zaznacza kapelan ZHP. Podkreśla, że „stawiane wymagania przez harcerzy dla harcerzy, to dobra propozycja dla młodego człowieka dzisiaj, nie tylko spędzania wolnego czasu, ale przede wszystkim kształtowania siebie, samowychowania, pracy nad sobą”.

Po raz drugi w pielgrzymce ZHP uczestniczą także seniorzy harcerstwa. Niektóre punkty programu są wspólne dla młodszych i starszych m.in. niedzielna Msza św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej.

"Reprezentujemy seniorów z całej Polski, bo to jest 2. Ogólnopolska Pielgrzymka Seniorów, są osoby Gdańska, Warszawy, Krakowa i z paru innych miast. Chcemy z tego zrobić tradycję" – powiedział phm. Józef Naziemiec z Sosnowca. Dodał, że optymistycznie patrzy na rozwój harcerstwa, bo są młodzi, jest wymiana pokoleniowa, ma kto ich zastąpić.

"To jest taka ciągłość pokoleń od najmłodszych, do tych najwcześniej urodzonych czyli do seniorów" - dopowiada hm. Krystyna Żydowicz z Bytomia. Podkreśla, że „harcerstwo bardzo często wiąże, nie mówiąc o tym, że łączy”.

W programie pielgrzymki znalazły się m.in.: Msze św., Apel Jasnogórski, nocna Droga Światła do Doliny Miłosierdzia, gry i zabawy terenowe oraz uroczysty apel z władzami naczelnymi. Spotkanie potrwa do jutra tj. niedzieli 21 maja.

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą w Polsce, liczącą 95 tys. członków, organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży. Od prawie stu lat głównym celem działania ZHP jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy - tworzenie warunków do ich wszechstronnego rozwoju.

ZHP jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem należącym do światowego ruchu skautowego. Jest organizacją otwartą i apolityczną. Jednak ZHP to nie tylko organizacja, to przede wszystkim ruch społeczny kształtujący postawy i charaktery. Wspiera wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój. Wartości te, zapisane w Obietnicy i Prawie Zucha oraz Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim, odnajdujemy w tworzonej przez dziesiątki lat kulturze organizacji. Tworzą one kodeks postępowania i kształtują styl życia członków ruchu harcerskiego, przy czym każdemu z nich pozwalają kreować osobistą drogę ich realizacji w budowanych indywidualnie próbach na kolejne, harcerskie i instruktorskie, stopnie.

Tradycyjne i uniwersalne wartości uwzględniane są w aktualnych i nowoczesnych programach działania gromad i drużyn, w zadaniach wynikających z potrzeb, zainteresowań oraz pragnień dzieci i młodzieży.
It / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 20 maja 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2017-05-20 15:48 Abp Depo: biskup nominat wyrasta z dziedzictwa pracy z młodymi ludźmi (wywiad)

Biskup nominat Andrzej wyrasta z dziedzictwa Światowych Dni Młodzieży i z pracy z młodymi ludźmi – powiedział w rozmowie z KAI i „Niedzielą” abp Wacław Depo metropolita częstochowski.

Publikujemy treść wywiadu:

Ks. Mariusz Frukacz (KAI): Biskup nominat Andrzej Przybylski jest dziewiątym biskupem pomocniczym w dziejach Kościoła częstochowskiego i wchodzi w wielkie dziedzictwo swoich poprzedników. Jakie uczucia towarzyszą Księdzu Arcybiskupowi w dniu ogłoszenia nowego biskupa pomocniczego?

Abp Wacław Depo: Najpierw bardzo ważne jest samo miejsce ogłoszenia tej nominacji, którym jest dom seminaryjny gdzie sam wzrastał do kapłaństwa poprzez studia formacyjne, ale potem sam formował kolejnych kapłanów. Potem także praca biskupa nominata na parafii w Zawierciu była również potwierdzeniem jego współpracy z łaską. Bardzo się cieszę, że ta źrenica oka, jaką jest seminarium mogła dzisiaj usłyszeć i przyjąć tę nadzieję, która jest związana z nowym biskupem.

KAI: Ksiądz biskup nominat był przez wiele lat duszpasterzem akademickim, czy zdaniem Księdza Arcybiskupa również to doświadczenie pomoże biskupowi Andrzejowi w jego posłudze?

- Trzeba też koniecznie przywołać doświadczenie Światowych Dni Młodzieży to z Częstochowy i z Krakowa. To doświadczenie przecież owocuje i owocowało w pracy duszpasterskiej. W Zawierciu Ksiądz Andrzej miał młodych duszpasterzy, którzy właśnie dla młodych oddają swoje siły, czy to w duszpasterstwie akademickim, czy też dla młodych w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży i w Ruchu Światło-Życie. Ksiądz Biskup nominat właśnie z tego dziedzictwa wyrasta.

Mam nadzieję, że współpraca z Księdzem Biskupem będzie bardzo dobra. Ta nadziej jest wzmocniona tym, co dzisiaj czytamy w Dziejach Apostolskich, że to Duch Święty organizuje każdą pracę Kościoła.

KAI: Ksiądz Biskup nominat podkreślił już dzisiaj, że jego programem jest program Księdza Arcybiskupa...

- Moim programem jest Jezus Chrystus i Jego Ewangelia, i tajemnica Jego Kościoła. I to właśnie będzie naszym wspólnym zadaniem, nie zależnie od tego jakie zadania organizacyjne będziemy podejmować. Na pewno trzeba program nie tylko nowej ewangelizacji, ale jakiegoś nowego związania się z Osoba Zbawiciela realizować w każdym spotkaniu, zarówno w formacji kapłanów, osób życia konsekrowanego, czy młodych, czy dzieci, czy ludzi mediów, zwłaszcza na tym bardzo newralgicznym odcinku kształtowania umysłów i serc ludzi. Nowość naszego życia jest w Chrystusie i przez Chrystusa. Dlatego też bardzo potrzebujemy Ducha Świętego jako Ducha Prawdy i Miłości.
rozmawiał ks. Mariusz Frukacz / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 20 maja 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2017-05-20 14:31 Biskup nominat Przybylski: młodych ludzi trzeba słuchać (rozmowa)

Mam właściwie tylko jedno przesłanie, żeby się na młodych ludzi nie obrażać, ale ich słuchać. Dobrze słuchać ich mentalności, ich problemów, ich życia a resztę podpowie Duch Święty - powiedział biskup nominat Andrzej Przybylski w rozmowie z KAI. Dziś ks. Andrzej Przybylski został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji częstochowskiej.

Publikujemy treść wywiadu:

KAI: Ojciec Święty mianował dzisiaj Księdza Biskupa biskupem pomocniczym archidiecezji częstochowskiej. Jakie słowa Ksiądz Biskup wybrał jako dewizę swojej posługi w Kościele częstochowskim?

Biskup nominat Andrzej Przybylski: To było dla mnie trudne zadanie, aby wybrać słowa, które będą dewizą mojej służby biskupiej. Wcześniej nie przewidywałem tego, że zostanę biskupem i nie miałem gotowego zawołania. Dlatego przez ostatnie trzy dni czytałem listy św. Pawła, żeby ten mądry teolog podpowiedział mi coś. Gdy przeczytałem jego listy w sercu zagrało mi takie często powtarzane stwierdzenie „in Christo” – w Chrystusie. Podczas swojego nawrócenia św. Paweł zrozumiał, ze ma być nie tylko dla Chrystusa, co właśnie w Chrystusie i wszystko robić w Chrystusie.

KAI: Ksiądz Biskup ma duże doświadczenie pracy w Kościele jako duszpasterz akademicki, jako rektor w seminarium i wreszcie jako proboszcz parafii w Zawierciu. Jakie zadanie i wyzwanie stawia Ksiądz Biskup przed sobą?

- Chciałbym bardzo, żeby parafie stały się takimi żywymi wspólnotami, które mają mniej konsumentów, a więcej ludzi wierzących. Jako proboszcz sam doświadczałem dużej fali laicyzacji, problemów z rodzinami, z młodzieżą. Mocno w to wierzę, że parafia może być kamieniem węgielnym całego Kościoła i to się właściwie wpisuje w posługę biskupa pomocniczego, który przecież ma się spotykać z parafiami, z wiernymi i duszpasterzami. A także ma modlić się o ożywienie tych wspólnot. To dla mnie bardzo ważne, aby parafie archidiecezji częstochowskiej były naprawdę bardzo żywotne i głębokie.

KAI: Ksiądz Biskup ma duże doświadczenie w pracy z młodymi ludźmi. Z jakim przesłaniem Ksiądz Biskup przychodzi dzisiaj do młodych ludzi?

- Powiem szczerze, że kiedy obserwuję moich młodych wikariuszy na parafii to muszę powiedzieć, że są dużo lepsi ode mnie, bo zmienia się zupełnie mentalność młodych ludzi. Mam właściwie tylko jedno przesłanie, żeby się na młodych ludzi nie obrażać, ale ich słuchać. Dobrze słuchać ich mentalności, ich problemów, ich życia a resztę podpowie Duch Święty. Myślę, że nie trzeba z góry planować dla młodych ludzi jakiś programów, ale bardzo ich słuchać.

KAI: W dzisiejszym świecie, ale także w Kościele ważna jest obecność środków społecznego przekazu, a zatem także otwartość na mass media. Jaką rolę zdaniem Księdza Biskupa odgrywają i mogą odgrywać media w Kościele?

- Myślę, że mogę o sobie powiedzieć, że trochę jestem człowiekiem mediów. Jestem przecież człowiekiem „Niedzieli”, w której pracowałem, która mnie kształtowała. Także wszystko co robiłem w kapłaństwie było na styku z tygodnikiem katolickim „Niedziela”. Było także Radio Fiat, Radio Jasna Góra. Widzę ogromną rolę mediów. Pracując na parafii widziałem, że taki nasz największy problem to taka bitwa kulturowa, która dzieje się w przestrzeni medialnej. Nawet nasze kapłańskie oddziaływanie jest dużo mniejsze niż oddziaływanie mediów. Muszą być także media dla młodzieży katolickiej, a to przecież trudne zadanie, bo ludzie mniej czytają, a tym samym mniej korzystają z mediów katolickich. Życzę mediom, aby były bardzo bliskie człowiekowi.

KAI: Z jakim programem przychodzi Ksiądz Biskup w swojej posłudze dla archidiecezji częstochowskiej?

- Ja nie mam własnego programu. Moim programem jest właściwie program Księdza Arcybiskupa Wacława Depo, bo taka jest rola i zadanie biskupa pomocniczego. Jego opcje duszpasterskie, jego zalecenia to jest moje zadanie do wypełnienia.

KAI: Co Ksiądz Biskup czuje dzisiaj kiedy nominacja na biskupa pomocniczego została odczytania w seminarium, gdzie Ksiądz Biskup był rektorem?

- Mogę powiedzieć, że to dla mnie bardzo sympatyczne. Rzeczywiście w seminarium, w tym domu są jeszcze klerycy, których znam. Tutaj byłem siedem lat i dlatego też cieszę się, że ten moment ogłoszenia nominacji odbył się dla mnie tak domowo.

KAI: Dziękuję za rozmowę i Szczęść Boże.
Rozmawiał ks. Mariusz Frukacz (KAI) / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 20 maja 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2017-05-20 12:00 Ks. prał. Andrzej Przybylski biskupem pomocniczym archidiecezji częstochowskiej

Ks. prał. Andrzej Przybylski, proboszcz parafii św. apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu, został mianowany przez papieża Franciszka biskupem pomocniczym archidiecezji częstochowskiej.

Publikujemy komunikat nuncjatury apostolskiej:

Ojciec Święty Franciszek mianował ks. prał. Andrzeja Przybylskiego, proboszcza parafii św. apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu, biskupem pomocniczym archidiecezji częstochowskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Orte.

Warszawa, 20 maja 2017 r.

Podpisał: abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski
abd (KAI) / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 20 maja 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2017-05-19 11:13 Częstochowa: Arturo Mari odwiedził muzeum monet i medali Jana Pawła II

Papieski fotograf Arturo Mari odwiedził w czwartek częstochowskie Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II. Wziął udział w kolejnym spotkaniu z cyklu "Z Janem Pawłem II ku przyszłości".

Fotograf papieski przypomniał zamach na Jana Pawła II z 13 maja 1981r., którego był naocznym świadkiem. – Znajdowałem się wtedy zaledwie metr od papieża. Kiedy padły strzały, zobaczyłem jego opadającą sylwetkę. Poczułem się, jakbym tracił własnego ojca – powiedział fotograf.

Mari opowiedział również o zamachu na życie Jana Pawła II, który miał miejsce w Fatimie w maju 1982 r. - Po spotkaniu z wiernymi, kiedy Ojciec Święty wchodził do katedry, kątem oka zobaczyłem ciemną postać. Instynktownie odwróciłem się i uderzyłem ciężką torbą w napastnika. Niestety udało mu się zranić Jana Pawła II w okolicach pasa. Jestem pewien, że wówczas papieżem opiekowała się Maryja – wspominał Arturo Mari.

Fotograf papieski podkreślił, że św. Jan Paweł II był człowiekiem wielkiej pokory i wiary w Boże Miłosierdzie. – Ta pokora objawiała się niemal każdego dnia – mówił gość spotkania.

Arturo Mari wspominał również podróże apostolskie Jana Pawła II. - Pamiętam, jak byliśmy w Brazylii, gdzie papież odwiedził jedną z największych faweli. Był to kraj naznaczony prostytucją, narkotykami, handlem dziećmi. Pomimo wytyczonego szlaku papież po czterech metrach otworzył ogrodzenie, po czym wszedł do domów ludzi, nie omijając żadnego z nich. Stanęliśmy na końcu w prowizorycznej kaplicy: papież, młody proboszcz i ja. W pewnym momencie Ojciec Święty zawołał tego księdza, pocałował swój pierścień, zdjął go i powiedział: „niech ksiądz go sprzeda. Trzeba powiedzieć, że jest on od papieża, wtedy będzie więcej pieniędzy, które rozda ksiądz tym ludziom”. To był św. Jan Paweł II – opowiedział.

Fotograf przypomniał również papieską pielgrzymkę do Korei, gdzie spotkał się z 800 trędowatymi. - Podszedł do każdego z tych cierpiących ludzi. Każdego pobłogosławił i ucałował - powiedział.

- Z kolei podczas podróży do Zairu odwiedził szpital dla dzieci chorych na AIDS. Jego obecność dla dzieci i ich rodziców była umocnieniem. Błogosławił i przytulał dzieci z miłością. Kiedy wychodziliśmy ze szpitala, Jan Paweł II zatrzymał się przy dwóch siostrach zakonnych, uklęknął przed nimi, pocałował ich ręce, pobłogosławił siostry i podziękował im za to, co czynią – opowiadał włoski fotograf.

Mari opowiedział również o spotkaniu Jana Pawła II z ocalałymi po wybuchu bomby atomowej w Hiroszimie. - Po Mszy św. Jan Paweł II jadąc samochodem zatrzymał orszak papieski i poprosił do siebie osobę odpowiedzialną za organizację i protokół pielgrzymki w Japonii. Wówczas zapytał, czy jest możliwe, aby mógł spotkać się z osobami, które ocalały po wybuchu bomby atomowej. Spotkanie z tymi ludźmi było niezwykłe i pokazało całą miłość i wrażliwość Ojca Świętego na człowieka cierpiącego. Jan Paweł II nigdy nie pytał o to czy ktoś jest katolikiem, albo jakiego jest wyznania. Dla niego ważny był każdy człowiek – mówił Mari.

W spotkaniu z włoskim fotografem wzięli udział m.in. abp senior Stanisław Nowak i o. Jerzy Tomziński z Jasnej Góry, ostatni żyjący w Polsce uczestnik Soboru Watykańskiego II.

Arturo Mari był fotografem sześciu papieży. Fotografował Piusa XII, św. Jana XXIII, bł. Pawła VI, Jana Pawła I, św. Jana Pawła II i Benedykta XVI. Podczas pontyfikatu Jana Pawła II wykonał blisko sześć milionów zdjęć.
ks.mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 19 maja 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2017-05-17 21:22 O. Kazimierz Malinowski sekretarzem konferencji przełożonych zakonów męskich

W drugim dniu zebrania plenarnego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce generałowie, prowincjałowie i opaci jednogłośnie powołali na sekretarza generalnego franciszkanina o. Kazimierza Malinowskiego, a na ekonoma – saletyna ks. Piotra Ciepłaka. To ich kolejne trzyletnie kadencje.

Członkowie Konferencji wybrali też delegata do Komisji Mieszanej Biskupi-Wyżsi Przełożeni. Został nim generał paulinów o. Arnold Chrapkowski.

KWPZM powołała komisje stałe: prawną, ds. duszpasterstwa, ds. formacji, ds. struktur regionalnych, ds. Polonii i Polaków za granicą i ds. braci zakonnych oraz jedną komisję nadzwyczajną (ds. ekonomicznych) i dwie podkomisje (ds. mediów i ds. społecznych).

Konsulta zaproponowała, aby trzy dotychczasowe komisje zostały zastąpione delegatami: ds. misji, powołaniowych i liturgii. Wspomniani delegaci reprezentowaliby KWPZM w odpowiednich komisjach Konferencji Episkopatu Polski.

Na spotkanie z wyższymi przełożonymi zakonnymi przyjechał nowy Przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego o. bp Jacek Kiciński, klaretyn. Przedstawił ojcom, księżom i braciom koncepcję pracy Komisji w nowej kadencji.

W homilii, którą wygłosił w Kaplicy cudownego obrazu Czarnej Madonny, apelował do osób konsekrowanych o wierność wobec Boga, Kościoła i przełożonych, bo jak uzasadniał, „postawa wierności jest odpowiedzią na kryzys jedności”.

Prosił ordynariuszy zakonnych, aby doglądali i pielęgnowali swoje winnice, którymi są ich zakony, zgromadzenia, prowincje czy opactwa.

„Aby w tej winnicy wasi współbracia karmili się Słowem Bożym, a nie słowem ludzkim. My jesteśmy powołani do tego, aby chodzić po Słowie Bożym i tym Słowem dzielić się z innymi” - mówił. „Kiedy zaczynamy myśleć po ludzku, zaczynają się ludzkie kalkulacje, zaczyna się problem życia zakonnego” - wyjaśnił.

Z woli Episkopatu i Parlamentu RP rok 2017 dedykowany jest św. Albertowi i bł. Honoratowi Koźmińskiemu. Na ostatnim zebraniu plenarnym wyżsi przełożeni zapoznali się bliżej z pierwszą postacią, a teraz – z drugą. Obydwaj wyniesieni na ołtarze byli bowiem osobami konsekrowanymi i obaj odeszli z tego świata w opinii świętości 100 lat temu.
jms / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 17 maja 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2017-05-17 14:29 Papież Franciszek pobłogosławił nowe korony na Cudowny Obraz Matki Bożej na Jasnej Górze

Papież Franciszek pobłogosławił nowe korony na Cudowny Obraz Matki Bożej na Jasnej Górze. Diademy to replika koron ofiarowanych 300 lat temu przez Ojca Świętego Klemensa XI podczas pierwszej koronacji częstochowskiego Wizerunku.

Korony zostały skradzione w 1909 r. i teraz w związku z jubileuszem zrodził się pomysł ich odtworzenia. Uroczystość odbyła się w środę w Watykanie po zakończeniu audiencji generalnej. Uczestniczyli w niej paulini na czele z przeorem Jasnej Góry.

O. Marian Waligóra podkreśla, że zakonnicy mieli „radość uczestniczenia w audycji generalnej i otrzymania daru błogosławieństwa papieskiego dla nowych koron”.

- Nowe diademy są odzwierciedleniem tego co przeżywamy w naszych sercach, duchowego przywiązania do Matki Bożej, wyrazem czci i oddania się Jej - podkreślił jasnogórski przeor.

Powiedział, że Ojciec Święty z radością przyjął prośbę o błogosławieństwo koron i ofiarowaną mu przy tej okazji kopię jasnogórskiego Wizerunku Matki Bożej.

- Papież Franciszek poprosił nas o dalszą modlitwę za niego na Jasnej Górze i wszędzie, gdzie duchowo łączymy się z częstochowskim sanktuarium, a więc w naszych rodzinach i domach – podkreślił paulin.

O. Marian Waligóra poinformował także Ojca Świętego o nawiązaniu bliskiej współpracy z sanktuarium Madonna di Capocolonna znajdującym się na terenie południowych Włoch, które ofiarowało korony częstochowskiemu sanktuarium.

W sanktuarium Madonna di Capocolonna od XII wieku, podobnie jak na Jasnej Górze, czczony jest obraz Matki Bożej. To właśnie z diecezji crotone pochodzi mistrz złotnictwa, który przygotował replikę koron Klemensa XI.

Uroczysty akt podpisania współpracy i oficjalne przekazanie koron odbędzie 18 maja, w dniu urodzin św. Jana Pawła II, który również we Włoszech jest bardzo czczony jako papież Maryjny.

- Będzie to podkreślenie niezwykłej więzi jaka łączy Polskę i Italię, szczególnie poprzez wielką cześć wobec Maryi, Matki naszego Pana - podkreśla o. przeor.

Inicjatywa powstania repliki koron, które na pierwszą koronację w 1717 r. podarował Jasnej Górze papież Klemens XI zrodziła się już kilka lat temu, kiedy Michele Affidato, mistrz złotnictwa z Crotone przybył z pielgrzymką na Jasną Górę i postanowił ofiarować Maryi swój dar.

- Wtedy powstała myśl wykonania kopii koron klementyńskich – powiedział o. Waligóra. Dodał, że ich replikę wykonano na podstawie zachowanych rycin, rysunków i obrazka, będących swoistymi dokumentami „wyglądu Matki Bożej Jasnogórskiej w XVIII w.”.

Nowe złote korony prawdopodobnie będą nałożone na Obraz 28 lipca w pierwszą rocznicę pielgrzymki papieża Franciszka na Jasną Górę.

- Mamy świadomość tego, że to są kolejne korony ofiarowane przez papieża, po ostatnich koronach, które pobłogosławił papież Benedykt XVI i teraz kolejnych pobłogosławionych przez papieża Franciszka – powiedział jasnogórski przeor.

W 1717 r. w związku z dekretem papieża Klemensa XI i papieską koronacją Obrazu, parę koron wykonanych w Rzymie ofiarowała kapituła watykańska bazyliki Św. Piotra.

Od imienia papieża Klemensa XI nazwane zostały one „klementyńskimi". To właśnie ta para koron Obrazu została skradziona w nocy z 22 na 23 października 1909 r., w niezupełnie jasnych okolicznościach.

Po kradzieży koron klementyńskich wraz z dwiema parami podtrzymujących je złotych aniołów, sukienką perłową i wieloma cennymi darami wotywnymi znajdującymi się na ołtarzu, nowe korony ufundował na przełomie 1909/1910 r. papież Pius X.

Uczynił to na prośbę o. Euzebiusza Rejmana, przeora jasnogórskiego, za pośrednictwem arcybiskupa lwowskiego Józefa Bilczewskiego i ks. Adama Stefana Sapiehy, ówczesnego szambelana papieskiego, późniejszego biskupa krakowskiego i kardynała.

Ponowna koronacja Cudownego Wizerunku odbyła się 22 maja 1910 r. Stolica Apostolska uprzedziła w ten sposób zamiar cara Mikołaja II, który również był skłonny ufundować nową parę koron dla Jasnogórskiego Wizerunku.

Jak pisze Ewa Smulikowska w artykule „Korony i sukienki Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej jako przejaw kultu Królowej Korony Polskiej”, dekoracja złotnicza Obrazu, ulegająca przeobrażeniom w procesie historycznym, jest równocześnie ważnym przesłaniem dotyczącym rozwoju kultu maryjnego na ziemiach dawnej Polski i skrystalizowanego już kultu Królowej Korony Polskiej.

Zmieniające się i coraz bogatsze formy przystrojenia Wizerunku, miały na celu wyeksponowanie i uświetnienie majestatu zwycięskiego palladium Królestwa Polskiego oraz opiekuńczej tarczy narodu.

Pobłogosławienie nowych koron na cudowny Obraz Matki Bożej jest jednym z kolejnych ważnych wydarzeń obchodów Roku Jubileuszowego 300-lecia Koronacji częstochowskiego Wizerunku.
It / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 17 maja 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2017-05-16 18:27 Nuncjusz do zakonników: trzymajcie z papieżem mocno!

We wtorek 16 maja na Jasnej Górze rozpoczęło się dwudniowe, 138. zebranie plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Po raz pierwszy z przełożonymi zakonów, zgromadzeń, prowincji i opactw w Polsce spotkał się nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio, który przedstawił aktualne oczekiwania Stolicy Apostolskiej wobec zakonników. Zaapelował do osób konsekrowanych, aby trwały mocno z papieżem Franciszkiem. - Bo jak nie wy, to kto? - dodał.

Wśród nich uznał potrzebę reewangelizacji świata, głoszenia Jezusa Chrystusa w zsekularyzowanym świecie.

Przekazał słowa uznania ojcom i braciom zakonnym za pracę w Kościele, za wielbienie Boga i służenie ludziom.

Arcybiskup zauważył, że kryzys życia duchowego Kościoła zwykle zaczynał się od podupadania zakonów. „Jeśli zakonnicy przestaną być przeniknięci życiem głęboko duchowym, kryzys odczuje cały Kościół. I odwrotnie, rozwój waszego życia duchowego przyniesie rozkwit w Kościele” - mówił.

Zaapelował do osób konsekrowanych, aby trwały mocno z papieżem Franciszkiem. „Bo jak nie wy, to kto?" - dodał. - Franciszek jest zakonnikiem i postępuje często jak zakonnik. Możecie go zrozumieć. Zakonnicy muszą trzymać z papieżem całym sercem, zwłaszcza w misji. Bądźcie zwornikiem jedności w Kościele. Bierzcie przykład ze św. Andrzeja Boboli. Za jedność wiary kościoła, za jedność z jego Głową, oddał swoje życie - mówił nuncjusz.

O oczekiwaniach papieża Franciszka mówił też socjolog dominikanin o. prof. Andrzej Potocki, przypominając jego najważniejsze myśli z różnych publicznych wystąpień.

Wśród nich wymienił m.in. nawrócenie pastoralne; bycie we wszystkich regionach ziemi w permanentnym stanie misji; zachęty do wyjścia, wyruszenia w drogę, wstawania z kanapy; ewangelizowanie pełne zapału i dynamizmu; w relacjach z biskupami konieczność pielęgnowania dialogu, słuchania z szacunkiem, wzajemnego otwarcia, spotkania, poznawania, wspólnego poszukiwania prawdy, pragnienia braterskiej współpracy dla dobra Kościoła; budowania mostów; chronienie się przed przeżywaniem życia konsekrowanego na sposób light.

Zakonnik podkreślił, że Franciszek oczekuje od osób konsekrowanych przede wszystkim proroctwa, które ma być ich wyróżnikiem.

„Oczekuję, że przebudzicie świat, bo cechą charakteryzującą życie konsekrowane jest proroctwo. Prorokować to mówić ludziom, że jest droga szczęścia, wielkości, która napełni cię radością, i to jest właśnie droga Jezusa” – cytował Ojca Świętego.

Dominikanin dużo miejsca poświęcił też oczekiwaniom Polaków, powołując się na badania opinii publicznej.

„Widać dwa kierunku oczekiwania aktywności Kościoła. Pierwszy to ad extra. Tu pomoc ubogim, potrzebującym, bezrobotnym, rodzinom. Drugi to ad intra. Tu dbałość o duchową i obyczajową kondycję duchowieństwa” - spointował.

Zdaniem o. prof. Potockiego, instytutom życia konsekrowanego wypada powierzać te odcinki obecności wśród ludu, które są związane z duszpasterstwem ponad- i pozaparafialnym. Chodzi tu o duszpasterstwa specjalistyczne.

Na zaproszenie zarządu Konferencji z generałami, prowincjałami i opatami spotkał się ks. Marek Stokłosa, sercanin, doktor habilitowany w dziedzinie nauk prawnych, który omówił obowiązki wyższych przełożonych w sprawach nadużyć wobec nieletnich w świetle listu apostolskiego „Come una madre amorevole“ (Jak kochająca matka) z 4 czerwca 2016 r.

Wśród nich wymienił: weryfikację wiadomości, dochodzenie wstępne, które należy dokładnie opisać oraz starannie przygotować stosowną dokumentację i przekazać ją za pośrednictwem przełożonego instytutu do Kongregacji Nauki Wiary.

Prelegent zaznaczył, że dokument papieski rozszerza istniejące już zapisy prawa kanonicznego, które mówią o pozbawieniu urzędu kościelnego ordynariuszy diecezjalnych i zakonnych z ważnych przyczyn.

Jako przykład podał popełnienie lub zaniechanie czynów, które wyrządziły poważne krzywdy innym (fizyczne, moralne, duchowe czy majątkowe).

Z racji przypadającej w tym roku 300. rocznicy koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej wikariusz generalny o. Michał Lukoszek wygłosił okolicznościowe słowo na ten temat.

Drugi dzień obrad przełożeni poświęcą sprawom bieżących oraz wyborom sekretarza generalnego i ekonoma KWPZM, a także przedstawiciela zakonów męskich w Komisji Mieszanej Biskupi-Wyżsi przełożeni życia konsekrowanego.

Tego dnia będzie także okazja do spotkania i dialogu z nowym przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego Ojcem biskupem Jackiem Kicińskim CMF, który zakończy dwudniowe spotkanie wspólna Eucharystią celebrowaną w jasnogórskiej kaplicy.

Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich swoimi początkami sięga 1947 r. Obchodzi więc w tym roku 70-lecie istnienia. W jej skład wchodzi 77 przełożonych, reprezentujących 64 instytuty życia konsekrowanego skupiające ok. 12 tys. zakonników, z których prawie 3.300 pracuje w 91 krajach na całym świecie.Czę
jms, mk / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 16 maja 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2017-05-15 15:42 Częstochowa: wystawa o świętych kobietach Polski i Węgier

„Bogactwo ubóstwa. Święte kobiety Polski i Węgier w wiekach średnich”, to tytuł wystawy, która 15 maja została otwarta w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie.

„Rok Kultury Węgierskiej” w Polsce jest szczególnym czasem to przypomnienia sobie więzi, także tych duchowych, pomiędzy Polską a Węgrami. Dzisiaj nasze muzeum wpisuje się także w promocję pamięci o tych więziach” – mówił Krzysztof Witkowski, dyrektor Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie.

W otwarciu wystawy wzięli udział m.in. Konsul Generalna Węgier dr Adrianne Koermendy, Arturo Mari – fotograf św. Jana Pawła II, o. Sebastian Matecki z Jasnej Góry, ks. Paweł Stypa, wiceprezes Fundacji Studium Culturae Ecclesiae, Andrzej Szewiński, zastępca prezydenta Częstochowy, Andrzej Adamczyk z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz przedstawiciele mediów.

Obrazy zostały opatrzone bogatym opisem historycznym stanowiącym cenne źródło wiedzy nt. zarówno historii Kościoła jak i narodu polskiego i węgierskiego. Wystawa, która została zrealizowana przez Konsulat Generalny Węgier przy współpracy Fundacji „Studium Culturae Ecclesiae” i Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie pokazuje tak ważne sprawy jak miłosierdzie, problem wykluczenia społecznego.

- Jest ona przypomnieniem jak ważny jest powrót do dzieła św. Franciszka z Asyżu i do źródeł chrześcijańskich w naszym społeczeństwie - mówiła konsul generalna Węgier dr Adrianne Koermendy.

Natomiast o. Sebastian Matecki podkreślił, że „Miłosierdzie objawia się w cnotach życia chrześcijańskiego” - Potrzebujemy postaw ludzkich pełnych miłosierdzia. Trzeba też pamiętać, że wszelkie postawy dobra płyną z natchnienia Bożego – podkreślił o. Matecki.

Arturo Mari znany fotograf papieski przypomniał m.in. pielgrzymkę św. Jana Pawła II na Węgry w 1991 r. Podczas pielgrzymki dotarła do Ojca Świętego informacja, że Michaił Gorbaczow został odsunięty z przywództwa w Związku Radzieckim. Na zakończenie Mszy św. na Placu Bohaterów 20 sierpnia 1991 r. w Budapeszcie, Jan Paweł II podkreślił, że Michaił Gorbaczow, to człowiek pokoju, który pomógł przynieść wolność w Europie Wschodniej.

„Wspominam z wielką wdzięcznością spotkania z prezydentem Gorbaczowem, który zechciał dwukrotnie mnie odwiedzić. Doceniłem w tym człowieku szczere pragnienie i wielką inspirację, które pobudzały go w promowaniu praw człowieka i jego godności, a także jego zaangażowanie dla dobra swojego kraju i społeczności międzynarodowej. Oby proces zainicjowany przez niego teraz nie upadł” – mówił wówczas Jan Paweł II.

„Dla Jana Pawła II wszystkie pielgrzymki poza żelazną kurtynę miały bardzo duże znaczenie” – kontynuował fotograf.

Artysta przypomniał również, że kiedy mówimy o miłosierdziu, „trzeba pamiętać, że było ono centralnym punktem pontyfikatu Jana Pawła II” – To św. Jan Paweł II odbywając swoje pielgrzymki szedł z miłosierdziem na peryferia świata. Był wśród cierpiących, chorych na trąd, dotkniętych wojnami. Był wśród tych, którzy przeżyli wybuch bomby atomowej na Hiroszimę – przypomniał Arturo Mari.
ks.mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 15 maja 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2017-05-15 13:58 Jasna Góra: jutro początek 138. zebrania przełożonych zakonów męskich

Obowiązki przełożonych zakonów męskich w sprawach o nadużycia wobec nieletnich oraz wyzwania związane ze współczesną ewangelizacją - to najważniejsze punkty dwudniowego 138. zebrania plenarnego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, które rozpocznie się we wtorek 16 maja na Jasnej Górze.

Przełożeni zakonni będą w trakcie spotkania rozmawiać m.in. o wyzwaniach związanych ze współczesną ewangelizacją w świetle przemian dokonujących się w naszym społeczeństwie, a także oczekiwań jakie płyną ze strony świeckich wiernych. Moderatorem tej dyskusji będzie o. prof. Andrzej Potocki, dominikanin.

W pierwszym dniu spotkania na Jasną Górę przybędzie nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio, który jako przedstawiciel Ojca Świętego sprawuje szczególną pieczę nad życiem konsekrowanym. Podczas spotkania z przełożonymi zakonów przedstawi aktualne oczekiwania Stolicy Apostolskiej wobec zakonników w Polsce, będzie także z nimi koncelebrował Eucharystię w Kaplicy Cudownego Obrazu.

Uczestnicy spotkania przedyskutują także obowiązki przełożonych wyższych zakonów w sprawach o nadużycia wobec nieletnich w świetle listu „Come una madre amorevole”. Zajmą się ponadto szerzej kwestią funkcjonowania komisji działających w ramach KWPZM. Konsulta zakonna zaproponowała istotne zmiany, zmierzające do ożywienia i upraktycznienia ich działalności.

Ważną częścią międzyzakonnego spotkania będzie także wspólna modlitwa: liturgia godzin oraz codzienna medytacja, oparta na konferencjach poświęconych 300-leciu koronacji Obrazy Matki Bożej Częstochowskiej oraz 100-leciu śmierci bł. Honorata Koźmińskiego, wielkiego kapucyńskiego spowiednika oraz założyciela kilkunastu zgromadzeń zakonnych.

Drugi dzień obrad przełożeni poświęcą sprawom bieżących oraz wyborom sekretarza generalnego i ekonoma KWPZM, a także przedstawiciela zakonów męskich w Komisji Mieszanej Biskupi-Wyżsi przełożeni życia konsekrowanego.

Tego dnia będzie także okazja do spotkania i dialogu z nowym przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego Ojcem biskupem Jackiem Kicińskim CMF, który zakończy dwudniowe spotkanie wspólna Eucharystią celebrowaną w jasnogórskiej kaplicy.

Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich swoimi początkami sięga 1947 r., obchodzi zatem w tym roku 70-lecie istnienia. W jej skład wchodzi 77 przełożonych, reprezentujących 64 instytuty życia konsekrowanego skupiające ok. 12 tys. zakonników, z których prawie 3300 pracuje w 91 krajach na całym świecie.
jms, lk / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 15 maja 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2017-05-13 21:19 Jasna Góra: koncert „Wielbienie z Maryją Królową” w stulecie objawień fatimskich

Ponad 350 muzyków w sekcjach: orkiestry symfonicznej, zespołu jazzowego i chóru jubileuszowego wraz z grupą aktorów i tancerzy uczciło dziś na Jasnej Górze stulecie objawień fatimskich i jubileusz 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

- Uwielbienie Boga razem z Maryja przechodzi dziś przez Jasna Górę łącząc te dwa wielkie wydarzenia – objawienia fatimskie sprzed stu lat i koronacje obrazu jasnogórskiego sprzed trzech wieków – powiedział o. Marian Waligóra. Przeor Jasnej Góry podkreślił, ze tak jak w Fatimie Maryja wzywała do pokuty i nawrócenia, do wytrwałej modlitwy, zwłaszcza różańcowej, tak jubileusz jasnogórski ma też w sobie to wezwanie do przemiany życia, do podejmowania dobrych postanowień, do modlitwy, do stawania się nowym człowiekiem.

Modlitwa uwielbienia rozpoczęła się o 14:00 różańcem, który poprowadził muzyk ewangelizacyjny Jan Budziaszek.

Dzisiaj Ojciec Święty w Fatimie powiedział bardzo proste i piękne słowa: ‘Mamy Mamę, mamy Matkę’. I myślę, że ta prawda jest dla nas tak oczywista, że powinniśmy dać brawa dla Maryi, która jest nasza Matką i naszą Królową – zachęcał zgromadzonych o. Mariusz Tabulski, definitor generalny Zakonu Paulinów.

Po odmówieniu Koronki do Miłosierdzia Bożego, rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, a koncelebrował bp Piotr Greger, biskup pomocniczy diec. bielsko-żywieckiej.

Na zakończenie Eucharystii, w roku jubileuszu 300-lecia koronacji jasnogórskiego Obrazu, dla Maryi, Królowej Polski ułożony został dywan z białych róż, symbol miłości, czci i wierności, które przynieśli obecni na modlitwie pielgrzymi.

O godz. 17:00 rozpoczął się główny koncert. Za oprawę muzyczną odpowiadał wokalista, gitarzysta, aranżer i kompozytor Leopold Twardowski, który podkreślił, że wielbienie Boga jest istotą życia chrześcijańskiego. – To jest bycie w miłości, wejście w miłość z miłością – powiedział poznański muzyk.

Organizatorem koncertu byli: klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze i Fundacja Na Fali Wielbienia wraz ze środowiskiem Inicjatywy Poznańskiego Wielbienia.

Zwieńczeniem „Wielbienia z Maryją Królową”, będzie wieczorny, specjalny „telemost modlitewny” Jasnej Góry z Fatimą i innymi sanktuariami maryjnymi na świecie.
mir / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 13 maja 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2017-05-13 20:57 Jasna Góra: „telemost modlitewny” z Fatimą i innymi sanktuariami świata

Specjalny „telemost modlitewny”, czyli czuwanie modlitewne w łączności z papieżem Franciszkiem i innymi sanktuariami maryjnymi na świecie, odbędzie dziś na Jasnej Górze. - To okazja, by cały Kościół wielbił Maryję - podkreślił przeor częstochowskiego sanktuarium. Spotkanie rozpocznie się Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00. Różaniec połączy sanktuaria maryjne: Santa Maria Maggiore, Nazaret, Fatimę, Jasną Górę oraz Luja'n w Argentynie. W każdym z tych miejsc prowadzona będzie jedna tajemnica różańcowa. Z Częstochowy rozważane będzie Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

Dzięki łączności przez media, Fatima jest obecna w Częstochowie a Jasna Góra w Fatimie i to ma piękny wymiar duchowy. Wszyscy stajemy przed Matką Boża, która w tych przeróżnych obliczach i spojrzeniach przypomina nam komu mamy służyć i kogo uwielbiać – powiedział o. Marian Waligóra. Przeor Jasnej Góry podkreślił, że dzisiejsze jubileusze: stulecie objawień fatimskich i 300. rocznica koronacji częstochowskiego obrazu, są wspólnym wołaniem Maryi o nawrócenie i przemianę życia.

- Matka Boża w Fatimie wzywała do pokuty, do nawrócenia do wytrwałej modlitwy zwłaszcza różańcowej. Jubileusz koronacji ma też w sobie wezwanie do przemiany życia, do podejmowania dobrych postanowień, do stawania się nowym człowiekiem, szczególnie przez dar żywej korony, którą sami chcemy się stać - powiedział paulin.

W zaproszeniu do udziału w modlitwie różańcowej w łączności z innymi sanktuariami abp Wacław Depo, metropolita częstochowski napisał m.in.: „czujemy się wyróżnieni, ponieważ dzięki telemostowi będziemy czynnie uczestniczyć w modlitwie z papieżem Franciszkiem”.

To powinna być dla nas wszystkich i dla świata okazja do wielkiej mobilizacji duchowej, by moce złego nie zwyciężyły – podkreślił O. Mariusz Tabulski, definitor generalny Zakonu Paulinów. Dodał, że „diabeł chce przekonywać o swoim zwycięstwie, a modlitwa pokorna wraz z Maryją wzywa nas, byśmy w tej walce duchowej uczestniczyli i mieli doświadczenie radości ducha w zwycięstwie”. Paulin zauważył, że ludzie widzą wiele czarnych scenariuszy i interpretacji wydarzeń w świecie, w Polsce, więc tym bardziej potrzeba modlitwy o pokój i Ojczyznę.

Wielkie maryjne czuwanie modlitewne w łączności z papieżem Franciszkiem odbędzie się już po raz drugi. Jasna Góra także w 2013 roku została zaproszona, jako jedno z dziesięciu sanktuariów świata, które uczestniczyły w modlitwie różańcowej o pokój na świecie, w ramach Międzynarodowego Dnia Maryjnego.
it / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 13 maja 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2017-05-13 18:59 Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Osób Powołanych i wspierających powołania

Poprzez naszą wierność Bogu możemy nieść pomoc innym na drodze wiary - podkreślił delegat KEP ds. Powołań, bp Marek Solarczyk. W czasie Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodzin Osób Powołanych i wspierających powołania, duchowny przewodniczył uroczystej Mszy św. na Jasnej Górze.

W homilii bp Solarczyk przypomniał, że u źródła tajemnicy powołania zawsze leży Miłość Jezusa Chrystusa. - Powołanie to sens, który daje, odkrywa i pomaga przeżywać sam Bóg - podkreślił duchowny. Zwrócił jednocześnie uwagę, że człowiek w swojej wolności może odrzucić Boże zaproszenie zatrzymując się przy swoich własnych pomysłach i planach.

Podkreślił również rolę rodziny będącej pierwszym środowiskiem w którym człowiek wzrasta i dojrzewa do odkrycia swojego powołania. - Jakże często człowiek odkrywa miłość Boga właśnie poprzez troskliwą miłość swoich rodziców którzy opiekują się nim z wielkim oddaniem. W kolejnych latach świadkami daru wiary i umiłowania Boga staje się otocznie a więc wychowawcy, kapłani, osoby konsekrowane. Dziś w sposób szczególny chcemy im dziękować - powiedział delegat KEP ds. Powołań.

Nawiązując do orędzia fatimskiego duchowny przypomniał o odpowiedzialności za innych. - Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny przypomina nam, że dzięki Jej sercu i Jej Miłości my żyjemy - powiedział bp Solarczyk.

Na zakończenie kapłan zachęcił do zawierzenia Maryi każdego ludzkiego życia i powołania. - Ona ochroni, poprowadzi i będzie przypominała jak jest pięknie kiedy potrafimy przyjąć dar Boga czyniąc z niego skarb naszego życia – podsumował.
W spotkaniu uczestniczyli rodzice, rodzeństwo, stowarzyszenia, towarzystwa i przyjaciele wspierający powołania.
mag / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 13 maja 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2017-05-13 16:48 Jasna Góra: ks. Krzysztof Nykiel, regens Penitencjarii Apostolskiej, paulińskim konfratrem

Tytuł paulińskiego konfratra otrzymał dziś pochodzący z archidiecezji częstochowskiej ks. prał. Krzysztof Nykiel, regens Penitencjarii Apostolskiej. Generał Zakonu Paulinów dziękował szczególnie za pomoc i wsparcie okazywane jasnogórskim spowiednikom, którzy pod „czułym okiem Maryi posługują w tym szczególnym miejscu pojednania człowieka z Bogiem i Kościołem”.

Uroczystość odbyła się podczas Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze.

Konfraternia to nieformalne stowarzyszenie dobrodziejów i przyjaciół Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika.

Penitencjaria Apostolska, zwana także potocznie Trybunałem Pokuty to najwyższy sąd kościelny Kościoła rzymskokatolickiego rozpatrujący sprawy sumienia. W jej kompetencji leżą wszystkie kwestie, które dotyczą zakresu wewnętrznego oraz związane z odpustami. Udziela on rozgrzeszeń, dyspens oraz innych łask zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej oraz rozstrzyga sprawy związane ze sprawowaniem sakramentu pokuty. Na czele dykasterii stoi Wielki Penitencjarz (Penitencjariusz), obecnie kardynał Mauro Piacenza. Jego zastępcą jest Regent (Regens) Penitencjarii Apostolskiej. Jest nim obecnie ks. prał. Krzysztof Nykiel.

Włączając ks. Nykla do paulińskiej konfraterni o. Arnold Chrapkowski, Generał Zakonu Paulinów wyraził przede wszystkim wdzięczność za pomoc i wsparcie kapłanów posługujących w sakramencie pokuty i pojednania na Jasnej Górze.

- Od kilku już lat ks. Prałat swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z jasnogórskimi spowiednikami, którzy posługują w tym szczególnym miejscu pojednania człowieka z Bogiem i Kościołem pod czułym okiem Maryi – mówił pauliński generał.

Przyjmując tytuł Konfratra ks. Nykiel podziękował paulinom za to, że tak „niestrudzenie są narzędziami Bożego Miłosierdzia wobec wiernych przystępujących do Sakramentu Pokuty i Pojednania. "Włączenie do Konfraterni Zakonu Ojców Paulinów, którzy od wieków są kustoszami tego świętego miejsca i wiernie posługują, ukazując miłość Matki Bożej do swojego narodu, do swoich dzieci jest dla mnie wielkim darem, który zobowiązuje do jeszcze większej duchowej więzi z Zakonem i zobowiązuje do krzewienia kultu Matki Najświętszej” - mówił kapłan.

Ks. Krzysztof Nykiel pochodzi z Konopnicy w archidiecezji częstochowskiej. W 1995 roku rozpoczął pracę w Watykanie, najpierw w Papieskiej Radzie ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, a następnie do 2012 roku był pracownikiem Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Do 2005 r. był współpracownikiem ówczesnego prefekta tej Kongregacji ks. kard. Josepha Ratzingera, który był jego bezpośrednim przełożonym. 26 czerwca 2012 r. papież Benedykt XVI mianował ks. Krzysztofa Regensem Penitencjarii Apostolskiej.

Paulińska Konfraternia sięga swymi początkami połowy XIV wieku. Od początku swego istnienia stanowi ona wspólnotę osób związanych duchowo z Zakonem, uczestniczących w paulińskim charyzmacie i posłannictwie oraz wszelkich dobrach duchowych Zakonu, zarówno za życia jak i po śmierci. Przyjęcie do Konfraterni jest także wyrazem wdzięczności danej osobie za wyświadczone dobrodziejstwa dla Zakonu oraz szerzenie kultu Bogarodzicy.

To właśnie ks. prał. Krzysztof Nykiel 8 grudnia 2016 r. przekazał Jasnej Górze dekret papieża Franciszka o odpustach na Rok Jubileuszowy 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu.
it / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 13 maja 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2017-05-13 11:18 Jasna Góra: Wielbienie z Maryją Królową w 100.rocznicę objawień fatimskich

Setna rocznica objawień fatimskich na Jasnej Górze świętowana jest bardzo uroczyście w łączności z papieżem Franciszkiem i jako jedno z kolejnych ważnych wydarzeń jubileuszowego roku 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej. Od 14.00 rozpocznie się „Wielbienie z Maryją Królową”, którego centralnym punktem będzie Msza św. o godz. 15.30. Celebrować ją będzie abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Dla Królowej ułożony zostanie z białych róż dywan, symbol naszej miłości, czci i wierności. Już teraz z kwiatami licznie przybywają pielgrzymi. - Przyjechałam z białą różą, by podziękować Maryi za Jej opiekę, za wszystko co mi wyprasza - powiedziała 9-letnia Ania z Trzebowniska.

Dziś w Sanktuarium odbywają się m.in pielgrzymki: Rodzin Osób Powołanych i Wspierających Powołania, Kierowców, Bankowców i Krótkofalowców. Ich uczestnicy trwają w łączności z papieżem Franciszkiem, który przebywa w Fatimie. - Tak wspaniale się składa, że jesteśmy tutaj w tym wyjątkowym dniu. Pamiętamy o Ojcu Świętym i bardzo modlimy się o pokój na świecie – powiedziała Joanna Zakaszewska z duszpasterstwa bankowców w Lublinie.

W Kaplicy Matki Bożej specjalnie na 100-lecie Objawień w Fatimie po Mszy św. o godz. 9.30 odśpiewane zostały po łacinie Godzinki. Organizatorami tego wydarzenia są: Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej z dyrektorem ks. Grzegorzem Kopytowskim oraz Szkoła św. Benedykta z Poznania oraz Fundacja Świętego Benedykta.

Podczas Mszy św. połączone schole: Gregoriańska Studium Muzyki Kościelnej Arch. Łódzkiej, Zespół Muzyki Dawnej Liquescentes z Poznania oraz uczestnicy kursów chorału gregoriańskiego z Łodzi i Poznania, wykonały chorał gregoriański przeznaczony na wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej.

Bezpośrednio po Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej zostało odśpiewane tzw. Małe Oficjum o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny - pierwowzór Godzinek (po łacinie). - Dlaczego Godzinki? Bo to od średniowiecza najbardziej rozpowszechnione nabożeństwo sławiące Jej Niepokalane Poczęcie – twierdzą organizatorzy i podkreślają, że Godzinki zostały odśpiewane po łacinie, bo oryginał został napisany właśnie po łacinie, w uniwersalnym języku Kościoła. Intencją modlitewną było błaganie za Kościół, o pokój na świecie i o nawrócenie grzeszników. - Matka Boża prosiła o modlitwę w tych intencjach i obiecała, że na końcu zwycięży Jej Niepokalane Serce – podkreśla ks. Grzegorz Kopytowski.

13-ty maja na Jasnej Górze zawsze jest także okazją do modlitwy dziękczynnej za cudowne ocalenie życia Jana Pawła II z zamachu w 1981 r. na Placu św. Piotra. Paulini przypominają, że to w częstochowskim sanktuarium papież z Polski pozostawił przestrzelony pas swojej sutanny ze śladami krwi.
Przekazując dar Ojciec Święty podkreślił, że czuje duchową potrzebę pozostawienia na Jasnej Górze znaku tragicznego wydarzenia, bo przecież tutaj zawierzał siebie, Ojczyznę, Kościół i świat Matce Bożej - mówi o. Józef Płatek, ówczesny generał Zakonu Paulinów, na ręce którego papież przekazał drogocenną relikwię.

Papieskie wotum znajduje się w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, w specjalnej szklanej szkatule, po lewej stronie ikony.

Apelem Jasnogórskim rozpocznie się specjalny telemost modlitewny Jasnej Góry z Fatimą i innymi sanktuariami maryjnymi na świecie. - W godzinie Apelu Jasnogórskiego, tak jak zawsze zgromadzimy się w Kaplicy Cudownego Obrazu, aby trwać do godz. 22.40 na modlitewnym czuwaniu z Ojcem Świętym Franciszkiem. Modlitwa połączy sanktuaria maryjne: Santa Maria Maggiore - Rzym, Nazaret, Fatimę, Jasną Górę oraz Luja'n w Argentynie. Jako archidiecezja częstochowska z narodowym sanktuarium na Jasnej Górze czujemy się wyróżnieni, ponieważ dzięki telemostowi będziemy czynnie uczestniczyć w modlitwie z papieżem Franciszkiem odmawiając o godz. 22.10 Tajemnicę Różańca Świętego Wniebowstąpienie Pana Jezusa” - napisał w specjalnym zaproszeniu do wiernych abp Wacław Depo, metropolita częstochowski
it / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 13 maja 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2017-05-12 18:28 Jasna Góra: przedsiębiorcy o Bogu, rodzinie, firmie i hojności

Jak być aktywnym zawodowo, nie zatracając przy tym najważniejszych wartości i jakie są kierunki dla katolickiej przedsiębiorczości zastanawiaja się na Jasnej Górze menedżerowie z różnych branż gospodarki. Trwa II Konferencja Przedsiębiorców Katolickich pod hasłem: „Bóg, Rodzina, Firma, Hojność”.

Zdaniem uczestników konferencji, spotkanie „Bóg, Rodzina, Firma, Hojność” jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie odkrywania i budowania biznesów w oparciu o katolicki system wartości.

W opinii Wojciecha Nowickiego, współorganizatora spotkania, sztuczne oddzielanie wiary od spraw zawodowych prowadzi do katastrofalnych skutków w przestrzeni życia rodzinnego, religijnego i zawodowego. - Wektorem działań katolickich przedsiębiorców winna być „Boża ekonomia”. Chodzi w niej nie tylko o pomnażanie dóbr dla własnych korzyści, ale również dla dobra bliźniego - dodał Nowicki.

W homilii abp senior Stanisław Nowak przypomniał, że Bóg-Stwórca powołał człowieka do współtworzenia, „żeby był drugim, wielkim kontynuatorem dzieła stworzenia”. Podkreślił, że „Bóg dał człowiekowi wielką moc, wielką mądrość i wielką miłość i człowiek może dzięki tym darom daleko posuwać ten świat i wprowadzać ludzkość w wielkie dzieła”.

Jednocześnie przestrzegał przed pychą, próbami stawiania człowieka w miejsce Stwórcy, przed fałszywą wolnością i tworzeniem własnej moralności, wbrew prawu naturalnemu i Bożym przykazaniom.

W przeddzień stulecia objawień fatimskich oraz w Roku Jubileuszu 300-lecia Koronacji Cudownego Jasnogórskiego Obrazu przedsiębiorcy zawierzyli swoje firmy Bogu przez Matkę Bożą.

Nawiązując do złożonego Aktu Zawierzenia ks. dr Rafał Ostrowski, opiekun Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT zaznaczył: „Chcemy, ażeby polska przedsiębiorczość rzeczywiście oparła się na Bożych zasadach, żeby była braniem wzoru z Boga i wtedy poprawa dobrobytu nas wszystkich jest w zasięgu naszej ręki”.

W części konferencyjnej Mariusz Tabulski, Definitor Generalny Zakonu Paulinów mówił o znaczeniu Jubileuszu 300-lecia koronacji obrazu Królowej Polski (1717-2017).

Ks. dr hab. prof. Janusz Królikowski z UPJPII szukał odpowiedzi dlaczego zawierzyć siebie i firmę Bogu przez Maryję, a ks. dr Rafał Ostrowski przekonywał, że Chrystus daje prawdziwe bogactwo. Z kolei dr Henryk Siodmok, prezes zarządu Grupy ATLAS, członek „Nostra Res” mówił o chrześcijańskiej etyce podatków.

Organizatorem spotkania są: Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT, Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menedżerów NOSTRA RES oraz Fundacja Dzieła Chrześcijańskiego Biznesu.
mir/R.Jasna Góra / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 12 maja 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2017-05-12 11:25 Wł. Rędzioch: Jan Paweł II zmienił moje życie osobiste

Jan Paweł II zmienił moje życie osobiste – mówił 11 maja Włodzimierz Rędzioch, stały publicysta i rzymski korespondent „Niedzieli” oraz wieloletni pracownik „L’Osservatore Romano”, podczas prezentacji swojej książki pt. „Niezapomniany. Jan Paweł II we wspomnieniach przyjaciół i współpracowników”, która odbyła się w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie.

Spotkanie poprowadziła Aleksandra Mieczyńska z Radia Fiat. Rozmowę z autorem poprzedził występ połączonych chórów jasnogórskich – Jasnogórskiego Chóru Żeńskiego „Kółeczko” oraz Jasnogórskiego Chóru Dziewczęcego „Filiae Mariae” pod dyrekcją Marioli Jeziorowskiej.

W spotkaniu wzięli udział m. in. abp Wacław Depo metropolita częstochowski, przyjaciele Włodzimierza Rędziocha z okresu studiów na Politechnice Częstochowskiej, członkowie Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej, pracownicy redakcji tygodnika katolickiego „Niedziela” oraz żona autora Loredana.

Otwierając spotkanie  Anna Paleczek-Szumlas, dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie podkreśliła, że „dzięki takim publikacjom jak książka Włodzimierza Rędziocha Jan Paweł II jest wciąż z nami blisko”.

Następnie abp Wacław Depo podkreślił, że „świat podzielony jest pomiędzy ludzi, którzy coś robią i tych, którzy zbierają za to laury” - Postaraj się, jeżeli możesz, należeć do pierwszej grupy. Jest w niej dużo mniejsza konkurencja – mówił abp Depo zwracając się do Włodzimierza Rędziocha.

„Jan Paweł II zmienił i zmienia nadal życiorysy Polaków. Dzień wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową przeżyłem w duchu patriotycznym. Było dla mnie bardzo ważne, że papieżem został Polak. Czułem, że właśnie on może bardzo dużo zmienić w świecie” – wspominał Włodzimierz Rędzioch i dodał: „Nie przypuszczałem, że Jan Paweł II zmieni moje życie osobiste”.

Zapytany o to jak udało mu się przeprowadzić rozmowy z osobami, które były tak blisko Jana Pawła II Włodzimierz Rędzioch podkreślił, że „w Watykanie potrzeba zdobyć zaufanie osób, z którymi chce się rozmawiać” – Te osoby muszą także ufać dziennikarzowi i znać go, że nie zniekształci ich słów, że przekaże je w sposób właściwy – podkreślił autor książki.

Publicysta dużo miejsca poświęcił chwilom odchodzenia Jana Pawła II "Dla mnie śmierć Jana Pawła II była głębokim przeżyciem. Początkowo Jan Paweł II w moim sercu i życiu pozostawił pewną pustkę, którą jakoś chciałem wypełnić pisząc o nim, rozmawiając ze świadkami jego życia i pontyfikatu" – wspominał autor.

„Jednak były i wciąż są osoby, które nadal nie chcą mówić o Janie Pawle II. Chcą swoje przeżycia zachować w swoim sercu, pamięci i ja to w pewien sposób rozumiem” – kontynuował rzymski korespondent „Niedzieli”.

Zapytany dlaczego nie napisał książki o Janie Pawle II, która by była jego osobistym świadectwem, Włodzimierz Rędzioch podkreślił: „Napisałem tę obecną książkę, aby oddać głos świadkom, ludziom, którzy lepiej znali Jana Pawła II. Ja spełniłem rolę kronikarza”.

Pytany o najtrudniejszy dzień, jakiego był świadkiem w czasie pontyfikatu Papieża Polaka publicysta „Niedzieli” wspominał, że „najtrudniejszy dzień dla mnie to był 13 maja 1981 r. To były momenty dramatyczne. Byłem wówczas na Placu św. Piotra. Trudne były chwile oczekiwania na informacje o stanie zdrowia papieża. Czułem, że jeśli Jana Paweł II nie przeżyje to także dla mnie skończy się coś ważnego w życiu”.

Zapytany następnie o najpiękniejsze chwile, takie bardzo osobiste z pontyfikatu Jana Pawła II autor wspominał swoją obecność na Mszach św. z Papieżem w prywatnej kaplicy w Pałacu Apostolskim. – Podczas Mszy św., szczególnie w prywatnej kaplicy, można było poznać Jana Pawła II jako kapłana i mistyka. Odczuwało się to, że Jan Paweł II rozmawiał z Bogiem. Również takim szczęśliwym dla mnie dniem było uroczyste rozpoczęcie Roku Świętego 2000. Wiedziałem, że spełnia się coś ważnego. A mianowicie dokonuje się spełnienie proroctwa kard. Stefana Wyszyńskiego, który powiedział do Jana Pawła II, że ma wprowadzić Kościół w trzecie tysiąclecie – wspominał autor.

Zauważył również, że „kiedy dziś papież Franciszek apeluje do nas, abyśmy poszli na peryferie świata, to trzeba podkreślić ,że już Jan Paweł II odwiedził peryferie świata. On był w takich miejscach Trzeciego Świata, czy Afryki, do których nawet nie zajrzeli lokalni politycy”.

Włodzimierz Rędzioch zwrócił szczególną uwagę na opublikowany w książce wywiad z papieżem emerytem Benedyktem XVI, który najpierw ukazał się na łamach „Niedzieli”. Opowiadając o kulisach powstania wywiadu rzymski korespondent „Niedzieli” wspomniał, że postanowił napisać list do Papieża emeryta z prośbą o wywiad. Gdy w następnych tygodniach spotykał abp. Gänsweina, sekretarza Benedykta XVI, ten powtarzał mu, że Ojciec Święty zastanawia się, ale nie podjął jeszcze decyzji.

Autor książki wspominał, że napisał drugi list do Benedykta XVI, który pewnie dopiero przekonał Papieża emeryta, który zapewne głęboko zastawiała się nad udzieleniem odpowiedzi na postawione pytania, gdyż sam chciał w pewien sposób pozostać ukryty dla świata - W pełni zdałem sobie sprawę, że Benedykt XVI uznał za stosowne przekazać mi swe wyjątkowe i unikalne świadectwo, mówiące o jego współpracy i przyjaźni z Janem Pawłem II. Papież emeryt odpisał na moje pytania w języku niemieckim, gdyż chciał być bardzo precyzyjny w swoich odpowiedziach – opowiadał Włodzimierz Rędzioch.

Książkę „Niezapomniany. Jan Paweł II we wspomnieniach przyjaciół i współpracowników” opublikowało wydawnictwo Rafael oraz Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Wśród rozmówców watykanisty znaleźli się trzej sekretarze św. Jana Pawła II, przyjaciele, hierarchowie z Kurii rzymskiej ale także jego osobisty lekarz czy organizator papieskich wycieczek w góry. Książka zawiera m.in. wywiad z papieżem seniorem Benedyktem XVI. Część wywiadów zawartych w obecnej publikacji ukazała się wcześniej w języku polskim w książce pt. „Święty Jan Paweł II. Droga na ołtarze”, która została wydrukowana w serii Biblioteki „Niedzieli”.

W czwartek, 11 maja Włodzimierz Rędzioch był również gościem Tygodnika Katolickiego „Niedziela” i TV Niedzieli”. Rozmowa dotyczyła m. in. ksiązki pt. „Niezapomniany. Jan Paweł II we wspomnieniach przyjaciół i współpracowników”, ale również duchowości św. Jana Pawła II i najważniejszych wydarzeń pontyfikatu Papieża Polaka.

Włodzimierz Rędzioch jest częstochowianinem, absolwentem Politechniki Częstochowskiej. Od 1980 r. mieszka w Rzymie. Najpierw pomagał w organizowaniu Ośrodka dla Pielgrzymów Polskich, a od 1981 r. przez 32 lata był pracownikiem „L’Osservatore Romano”. Od 1995 r. do dziś jest watykańskim korespondentem tygodnika „Niedziela”; współpracuje z amerykańskim miesięcznikiem „Inside the Vatican” i internetową agencją informacyjną „Zenit”. Jest autorem książki w języku włoskim, zawierającej wywiady z przyjaciółmi i współpracownikami Jana Pawła II, w tym historycznego wywiadu z papieżem emerytem Benedyktem XVI. Część tych wywiadów ukazała się w języku polskim w książce pt. „Święty Jan Paweł II. Droga na ołtarze”, która została wydrukowana w serii Biblioteki „Niedzieli”. Autor książek o Watykanie: „Grób św. Piotra w nekropoli watykańskiej”, „W ogrodach Watykanu i Castel Gandolfo”, „Bazylika św. Piotra”, „Watykański Pałac Apostolski”, autor przewodników po sanktuariach maryjnych „Lourdes – sanktuarium Maryjne” i „Fatima i okolice”, a także książek promujących szlak pielgrzymkowy do Santiago de Compostela
ks.mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 12 maja 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
Strony: 1 2 3 4 5

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT