Znaleziono depesz: 6297
2017-02-25 18:18 Częstochowa: jubileusz 50 lat doktoratu ks. prof. Jana Kowalskiego

25 stycznia 2017 r. minęło 50 lat od obrony rozprawy doktorskiej ks. prof. Jana Kowalskiego – jednego z najwybitniejszych polskich teologów moralistów obecnego czasu. Z tej racji 25 lutego w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie odbyły się uroczystości jubileuszowe.

Mszy św. w kaplicy pw. Zesłania Ducha Świętego przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Mszę św. z metropolitą częstochowskim koncelebrowali m. in. abp senior Stanisław Nowak, ks. prof. Jan Kowalski oraz kapłani profesorzy i wychowankowie jubilata z różnych ośrodków naukowych w Polsce, m. in. Wrocławia, Krakowa.

W Mszy św. wzięli udział klerycy Wyższego seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej i Wyższego seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej, alumni Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, siostry zakonne, przedstawiciele świata kultury i mediów z Lidią Dudkiewicz, redaktor naczelną „Niedzieli”.

„Wyrażamy dzisiaj wdzięczność za wkład ks. prof. Jana Kowalskiego w życie Kościoła w wymiarze naukowym, wychowawczym i materialnym” – mówił na początku Mszy św. ks. dr Grzegorz Szumera rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Następnie rozpoczynając liturgię abp Wacław Depo podkreślił, że „dziękujemy Bogu za różne dzieła, które były wyrazem posługi ks. prof. Jana Kowalskiego. Zawierzamy to wszystko Maryi Stolicy Mądrości”.

Natomiast w homilii abp senior Stanisław Nowak odnosząc się do czytań mszalnych podkreślił, że „Mądrość Syracha daje nam słowa prawdy o tym kim jesteśmy” - Człowiek to istota przemijalna, w ciągłym przemijaniu. Bóg dał nam chwilkę miedzy wiecznościami. Ta chwilka dla ks. prof. Jana Kowalskiego to 50 lat na służbie w Kościele poprzez naukę i uprawianie teologii, na służbie Mądrości Bożej. Ta chwilka była także łaską dla naszej archidiecezji – mówił abp Nowak.

Abp Nowak wskazał na powołanie do współpracy z Bogiem, który jest Mądrością, Prawdą i Miłością - Człowiek otrzymuje od Boga łaskę, aby był Jego współpracownikiem. Bóg daje ludziom odpowiedni czas. Bóg uposaża nas i daje nam wolną wolę, poznanie, serce, które jest zdolne do myślenia i daje nam rozum. Bóg daje nam sumienie, daje nam swoje oko i wszczepia je w nas, zawiera z nami przymierze – podkreślił abp Nowak.

Arcybiskup senior zaznaczył, że „Bóg wprowadza człowieka w Mądrość Przedwieczną, Ta Mądrość jest osobowa. To jest Syn Boży” i dodał: „Bóg nam daje wiarę i wszystko co się z nią wiąże. Tę łaskę wiary trzeba przyjąć jak dziecko z pokorą i prostotą”.

Arcybiskup powiedział, że „trzeba pamiętać, że Bóg Ojciec pociąga człowieka i nie jest łatwo iść za Bogiem w wolności absolutnej”.

Abp Nowak przypomniał za św. Janem Pawłem II, że w posłudze teologa ważne jest łączenie fides et ratio, wiary i rozumu - Wiara szuka zrozumienia, ale także rozum szuka wiary. Żeby zrozumieć trzeba czasem jak dziecko pokornie klęczeć. Trzeba, żeby rozum rzucał się z wiarą w ramiona Boga – podkreślił arcybiskup.

Abp Nowak za św. Augustynem i św. Tomaszem z Akwinu przypomniał zasadę, która mówi, że „credo ut intelligam et intelligo ut credam”, wierzę, aby zrozumieć i rozumiem, aby uwierzyć - Są to wielkie przestrzenie, które trzeba pokazywać ku tajemnicy. Teolog to ten, kto wie tak jak św. Augustyn i św. Tomasz z Akwinu, że rozum w duchu wiary trzeba bardzo kochać w myśl zasady „intellectum valde ama”. Za tym wielkim dociekaniem jest poświęcenie teologa – mówił abp Nowak.

„Dla ks. prof. Jana Kowalskiego to było dociekanie sercem, rozumem kochającym i sercem rozumiejącym. Dla niego uprawianie teologii to było rozumowanie serdeczne” – kontynuował arcybiskup i dodał, że „dobrze jubilat zrealizował w swoim życiu słowa Chrystusa „Idźcie i czyńcie sobie uczniów”. Zawsze chciał, aby klerycy i jego studenci byli ludźmi dobrze wykształconymi. Dbał dla nich o stypendia zagraniczne, szczególnie do Niemiec i Szwajcarii. Ukochał seminarium i zależało mu, żeby biblioteka seminaryjna była piękna i miała zaplecze”.

„To była hojność i pracowitość zanurzona w wielkim miłosierdziu Bożym” – podkreślił abp Nowak i za bp. Pietraszko przypomniał, że „Bóg będzie nas sądził z naszych rąk utrudzonych miłością”.

Po Mszy św. w auli św. Jadwigi laudację wygłosił ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, który przypomniał, że jubilat „służył ofiarnie nauce i służył Kościołowi i Ojczyźnie”. Przypomniał również, że kierunkami poszukiwań naukowych ks. prof. Jana Kowalskiego były m. in.: problematyka współczesnych wyzwań, chrystocentryzm we współczesnej teologii moralnej, sprawiedliwość społeczna, sytuacja współczesnego człowieka, etyka rynku, etyka życia, kapłaństwo i formacja kapłanów.
Odczytane zostały również listy gratulacyjne, które na ręce jubilata skierowali m. in. ks. prof. dr. hab. Marian Machinek przewodniczący Stowarzyszenia Teologów Moralistów polskich, który podkreślił, że „jubilat to wielki mistrz teologii moralnej w Polsce”, ks. prof. dr. hab. Włodzimierz Wołyniec rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu i ks. dr hab. Arkadiusz Baron, dziekan Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie.
Następnie ks. prof. Jan Kowalski dziękując za zorganizowanie jubileuszu podkreślił m. in. że czas pobytu w Szwajcarii był dla niego poszerzeniem horyzontów myślowych i spotkaniem z wielką teologią.
Podsumowując spotkanie abp Depo przypomniał, że „jubileusz wskazał na trzy wielkie tajemnice każdego człowieka: miejsce, czas i spotkanie osoby”.
Ks. prof. dr hab. Jan Kowalski urodził się 4 czerwca 1930 r. we wsi Krępa k. Miechowa, w parafii Gołcza. Edukację podstawową zdobywał w rodzinnej miejscowości oraz w Gołczy. Szkołę średnią ukończył w Miechowie. Wstąpił do Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Jako alumn seminarium był zarazem studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Formację teologiczną uwieńczył magisterium z teologii, uzyskanym na podstawie pracy nt. „Bp Teodor Kubina o kapitalizmie”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. Władysława Wichra. Święcenia kapłańskie przyjął 27 czerwca 1954 r. z rąk bp. Zdzisława Golińskiego. Jako motto swoje posługi kapłańskiej wybrał słowa: „Pan moim przeznaczeniem i dziedzictwem. On mój los zabezpiecza… niczego się nie boję” (Ps. 16). Po święceniach pracował kolejno w dwóch parafiach: w Mierzycach (1954-56) i w Konopiskach (1956-57). W latach 1957-59 odbył studia specjalistyczne na KUL w zakresie teologii moralnej, uwieńczone najpierw licencjatem nt. „Główne problemy moralno- społeczne w pismach bp. Teodora Kubiny” (1959 r.), napisanym pod kierunkiem ks. doc. dr hab. Władysława Poplatka, a następnie w 1967 r. doktoratem nt. „Nauka Mikołaja z Mościsk o modlitwie wewnętrznej”. Promotorem rozprawy był również ks. doc. dr hab. Władysław Poplatek, w tym czasie dziekan Wydziału Teologicznego KUL. Recenzentami pracy byli: ks. prof. dr hab. Władysław Wicher, profesor b. Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz ks. prof. dr hab. Wincenty Granat, późniejszy rektor KUL (1965-70).

W roku 1959 podjął wykłady z teologii moralnej i nauk pokrewnych w Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Z czasem podjął także zajęcia w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Paulinów (1961-66), w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym (1966-68), w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach (1967-68). Po doktoracie, w latach 1968-71, przebywał na stypendium naukowym we Fryburgu Szwajcarskim, gdzie miał sposobność zapoznać się z ówczesnymi nurtami posoborowej teologii moralnej, a także pogłębić znajomość języka francuskiego i niemieckiego, co dla pracy naukowej miało duże znaczenie. We Fryburgu Szwajcarskim studiował również w Instytucie Dziennikarstwa przy Uniwersytecie we Fryburgu. Po powrocie do kraju ks. dr Jan Kowalski wznowił wykłady z teologii moralnej w Częstochowskim Seminarium Duchownym, zaś w 1978 r. zaangażowano go z wykładami z teologii moralnej ogólnej na studium podstawowym w Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. Stał się tu następcą kard. Karola Wojtyły na Katedrze Teologii Moralnej. W roku 1984 uzyskał stopień doktora habilitowanego na swojej macierzystej uczelni. 8 maja 1986 r. otrzymał nominację na docenta, a 5 lat później został profesorem nadzwyczajnym, zaś w 1997 r. profesorem zwyczajnym.

Był zastępcą profesora na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie i we Wrocławiu (od 1971). Ojcem duchownym (1962-63), wicerektorem, prefektem studiów (1974-78) i rektorem Wyższego Częstochowskiego Seminarium Duchownego (1978). Habilitacja w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (1984), docent od 1985, od 1991 profesor nadzwyczajny, a od 1997 zwyczajny tej Uczelni. Dyrektor Archidiecezjalnego Wydawnictwa "Regina Poloniae" w Częstochowie. ks. prof. Kowalski był Krajowym Duszpasterzem Nauczycieli i Wychowawców (1985 – 2002) i przez ten czas co roku organizował pielgrzymkę tego środowiska na Jasną Górę, sekretarz Polskiego Towarzystwa Teologicznego (1965-77), zastępca redaktora naczelnego Ruchu Biblijnego i Liturgicznego (od 1967), cenzor pism i programów katolickich w Archidiecezji Częstochowskiej, członek Archidiecezjalnej Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów. Kapelan Honorowy Ojca św. (1976). Kanonik gremialny (teolog) Kapituły Bazyliki Archikatedry w Częstochowie (1995), kanonik honorowy Metropolitalnej Kapituły Wrocławskiej (1996). Natomiast w 2010 r. został podniesiony do godności protonotariusza apostolskiego.

W 2002 r. otrzymał Doktorat honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, w 2007 r. od prezydenta Lecha Kaczyńskiego - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w kształtowaniu etyki, etosu pracy i doskonaleniu umiejętności warsztatu pracy nauczycieli i wychowawców.

Od początku swojej drogi naukowej ks. prof. Kowalski przejawiał żywe zainteresowanie europejską myślą moralną, mając do niej jednak krytyczny stosunek. Aktywnie uczestniczył w licznych kongresach międzynarodowych etyków i teologów, zwłaszcza obszaru języka francuskiego i niemieckiego. Nie tylko sam korzystał z ich przemyśleń i dorobku, ale też przekazywał teologom zachodnim dorobek polskiej teologii moralnej. Stąd bywa nazywany przez polskie środowisko teologiczne „teologiem europejczykiem”.
ks.mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 lutego 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2017-02-25 13:45 Jasna Góra: oazowicze o testamencie swego założyciela ks. Blachnickiego

Nad tym jak realizować testament duchowy założyciela zastanawiają się na Jasnej Górze uczestnicy 42.Kongregacji...

2017-02-23 13:09 Częstochowa: abp Depo zachęca do modlitwy przebłagalnej i pokuty za grzech pedofilii

„Przebłaganie za grzechy nasze i całego świata” – taki tytuł nosi Słowo Pasterskie abp. Wacława Depo metropolity częstochowskiego, które zostanie odczytane w ramach ogłoszeń parafialnych we wszystkich kościołach i kaplicach archidiecezji częstochowskiej w niedzielę 26 lutego oraz w Środę Popielcową 1 marca br.

W odpowiedzi na apel papieża Franciszka abp Depo prosi o modlitwy w intencji przebłagalnej podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej w pierwszy piątek Wielkiego Postu tj. dnia 3 marca br. „Rozważając ofiarę Chrystusową, która ma wartość odkupieńczą i wynagradzającą, ekspiacyjną i zadośćczyniącą, chcemy błagać Boga Ojca o przebłaganie za grzechy nasze, ale również grzechy całego świata” – napisał abp Depo.

„Prośmy najpierw Pana, jak to czynił w Środę Popielcową 2000 r. św. Jan Paweł II, o przebaczenie grzechów wszystkich wierzących, a szczególnie osób duchownych. Chcemy to czynić ze względu na więź, która w Ciele Mistycznym łączy nas z innymi i choć nie ponosimy osobistej odpowiedzialności za grzechy innych członków Kościoła, to jednak dźwigamy ciężar ich błędów i win (Incarnationis mysterium, 11). Spośród wielorakich grzechów Kościół szczególnie potępia grzechy pedofilii i wznosi modlitwę przebłagania za niegodziwe czyny ze strony duchownych czy świeckich wobec małoletnich” – kontynuuje metropolita częstochowski.

Arcybiskup przypomina, że „błagając Boga o przebaczenie grzechów ludzi Kościoła nie możemy przejść obojętnie wobec różnych form profanacji, jakich dopuszczają się ci, którzy może są ochrzczeni, ale nie trwają w wierze i wspólnocie Kościoła” - Dlatego proszę również byśmy w czasie nabożeństw Drogi Krzyżowej w dniu 3 marca br. wynagradzali Bogu miłosiernemu za wszelkie akty profanacji znaków krzyża i osoby św. Jana Pawła II – dodaje arcybiskup.

Metropolita częstochowski podkreśla również, że „Kościół nieustannie wzywa swoje dzieci do szczerego i głębokiego nawrócenia, którego źródłem jest nadzieja na miłosierdzie Boże” i przypomina, że „prawdziwe nawrócenie zakłada nie tylko szczery żal za popełnione grzechy i mocne postanowienie nie grzeszenia w przyszłości, ale również wypełnienie zadośćuczynienia”. „Wewnętrzne nawrócenie skłania również do uzewnętrznienia tej postawy przez widzialne czyny pokutne w formie postu, modlitwy i jałmużny” – pisze abp Depo.
ks.mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 23 lutego 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2017-02-22 13:45 Jasna Góra: specjalna aplikacja na smartfony w 300-lecie koronacji Obrazu

Działa już specjalna aplikacja związana z Jubileuszem 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Dzięki niej każdego dnia tuż przed godz. 21.00 (godziną modlitwy Apelu Jasnogórskiego), można otrzymać na telefon maryjną myśl – inspirację do pogłębienia „relacji z Matką z Jasnej Góry”. Darmową aplikację dostępną na systemy Android oraz IOS, można ściągnąć ze strony koronamaryi.pl.

- Aplikacja „Diament z korony” ma nas inspirować do nawiązania głębszej relacji z Matką Bożą. Wiele jest dziś kłamstw, wielu ludzi czuje się niedowartościowanych, zapomnianych i dlatego przez ten komunikator chcemy przypomnieć, że jest Matka na Jasnej Górze, która zawsze jest z nami – powiedział o. Tomasz Tlałka, koordynujący dzieło Żywej Korony Maryi. Paulin zachęca do korzystania „z funkcji komentarzy i udostępniania, gdyż Maryja pragnie zamieszkać w sercu każdego człowieka”.

Aplikacja ma również na celu umożliwić i motywować do składania duchowych darów dla Maryi. Paulini proponują, by w Roku Jubileuszowym koronować Maryję już nie złotymi diademami, ale naszym staraniem o nawrócenie.

Żywa Korona polega na podjęciu konkretnego zobowiązania duchowego np. spowiedzi po wielu latach, pojednania z kimś po długim konflikcie, postanowienia porzucenia alkoholu, narkotyków, pornografii, odmawiania codziennie 10 różańca, czytania Pisma Świętego czy innej duchowej lektury. To zobowiązanie należy wpisać na odwrocie swojego lub rodzinnego zdjęcia w formie papierowej i przysłać na Jasną Górę. - To my tworzymy Żywą Koronę Maryi. Nasze oblicza, a w nich całe nasze życie i nasza historia wypisana na twarzach. Nasze pragnienia, przeżycia, szczęście i cierpienia widoczne w naszych oczach. Chcemy być obliczem Maryi – przypomina o. Tlałka.

Zdjęcia są sukcesywnie umieszczane na specjalnej tablicy i prezentowane w Kaplicy Matki Bożej podczas modlitwy Apelu Jasnogórskiego. Potem trafiają do Sali Ojca Kordeckiego na Jasnej Górze, tak by każdy mógł je odnaleźć, gdy w pielgrzymce przybędzie do Matki Bożej.

W odpowiedzi na duchowy dar wypisany na odwrocie nadesłanego na Jasną Górę zdjęcia, paulini przesyłają wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej jako znak, że „jesteś Diamentem w Żywej Koronie Maryi”.

Maryjne inspiracje do aplikacji „Diament z korony” wysyłają Paulini z Jasnej Góry. Ich autorami są m.in. o. Stanisław Jarosz, o. Adam Czuszel, o. Michał Legan, a także księża: Rafał Jarosiewicz, Artur Godnarski, czy s. Tomasza Potrzebowska.

Darmowa aplikacja dostępna jest tylko dla telefonów z systemem Android oraz iOS. Posiadacze telefonów z systemem Windows lub innym, mogą odczytywać aktualne myśli i składać duchowe dary przez stronę internetową: diament.koronamaryi.pl.

Od maja do lipca zaplanowana jest kolejna inicjatywa „Zdobądź dla Maryi nowy kontynent”. Tym kontynentem jest Internet. Trwać będzie „budowa” ogromnej mozaiki Maryi Jasnogórskiej przez wysyłanie zdjęć w formie elektronicznej wraz z darem duchowym. Ma to być kolejny sposób, poprzez który Paulini zachęcają do świadectwa o królowaniu Maryi w naszym życiu. Ukończona mozaika pojawi się w Internecie oraz umieszczona zostanie na Wałach Jasnogórskich.
it / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 lutego 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2017-02-18 21:02 Częstochowa: obchody 70. rocznicy śmierci gen. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”

„Wobec krzyża stajemy przed Bogiem z jakimś wielkim krzyżem Polski, który nieśli żołnierze wyklęci i umierali za Polskę” - mówił na początku Mszy św. abp senior Stanisław Nowak. Przewodniczył on dziś Mszy św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie z okazji 70. rocznicy śmierci gen. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” (1910-1947) twórcy i dowódcy Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

Przed Mszą św. uczestnicy obchodów złożyli kwiaty, zapalone lampki przed obeliskiem ku czci gen. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”. przy ul. Rocha róg z ul. Wręczycką, w miejscu aresztowania w 1946 r. przez UB dowódcy Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

Edmund Nowakowski ze Stowarzyszenie im. gen. Warszyca Klub Myśli Patriotycznych Niezłomność przypomniał, że „dzisiaj musimy głośno mówić o żołnierzach wyklętych” – Oni oddali życie za Polskę i należy się im szacunek i pamięć – mówił Nowakowski.

We Mszy św. wzięli udział przedstawiciele środowisk kombatanckich, społecznych i patriotycznych ziemi częstochowskiej m. in. Konspiracyjnego Wojska Polskiego, NSZZ „Solidarność” Regionu Częstochowskiego oraz Stowarzyszenia im. gen. Warszyca Klub Myśli Patriotycznych Niezłomność, Unii Laikatu Katolickiego. Parlament RP reprezentował poseł Konrad Głębocki (PiS).

W homilii abp Nowak podkreślił, że „żołnierze wykleci umierając za Ojczyznę dali dowód, że bardzo kochali Polskę” - Mamy wspaniałych bohaterów. Trzeba, żebyśmy mieli świętą i mądrą ambicję jako częstochowianie i musimy dziękować Bogu za tych wspaniałych ludzi – mówił abp Nowak.

„Stanisław Sojczyński „Warszyc” to był bohater Polski. Był wyklęty przez tych, którzy nie mieli prawa wyklinać. Żołnierze wyklęci tak naprawdę byli jakoś błogosławieni, bo cierpieli. To byli piękni ludzie, którzy za wartości najwyższe, za Boga, człowieka i Ojczyznę umierali i cierpieli” – kontynuował abp Nowak.

Kaznodzieja przypomniał, że „żołnierze wyklęci złożyli prawdziwą ofiarę”. - Ta ofiara trwa. Ona jest w krzyżu. Ci nasi bohaterowie stoją w krzyżu i z krzyżem. Nie mogą być zapomniani. Powinni być szanowani i powinni mieć głos. Ci ludzie nie milczą, mają głos. Pomniki tych ludzi przemawiają. Można powiedzieć, że przemawiają w duchu słów Chrystusa, który powiedział, że kamienie wołać będą. Kamienie bohaterów wołają i przypominają nam wiele – przypomniał arcybiskup.

Abp Nowak wskazał również na miłość nieprzyjaciół i przebaczenie - My nie zaciskamy pięści z nienawiści. Co innego nienawiść, a co innego pamięć. Pamiętać trzeba. Nie ma miłości Ojczyzny bez pamięci – przypomniał abp Nowak.

Stanisław Sojczyński „Warszyc” urodził się 30 marca 1910 r. w Rzejowicach w powiecie radomszczańskim. W okresie II wojny światowej jako podporucznik Wojska Polskiego trafił do punktu mobilizacyjnego w Łodzi, później walczył w okolicach Hrubieszowa w grupie „Kowel” dowodzonej przez płk. dypl. Leona Koca. Jesienią 1939 r. został zaprzysiężony przez swojego nauczyciela Aleksandra Stasińskiego „Kruka” na żołnierza Służby Zwycięstwu Polski pod pseudonimem „Wojnar” (później używał pseudonimów „Zbigniew” i „Warszyc”).

W 1939 r. został komendantem Podobwodu Rzejowice, a od października 1942 r. pełnił także funkcję zastępcy komendanta Obwodu Radomsko AK, był równocześnie szefem Kierownictwa Dywersji w Obwodzie. W 1943 r. dwie akcje przeprowadzone przez żołnierzy por. Sojczyńskiego odbiły się głośnym echem w całej okupowanej Polsce. W maju 1943 r. gestapowcy i żandarmi dokonali publicznej egzekucji we wsi Dmenin. Powieszono 11 osób (w tym 12-letniego chłopca).

3 sierpnia 1943 r. Niemcy przeprowadzili pacyfikację Rzejowic – rodzinnej wsi Stanisława Sojczyńskiego. Zabito kilku mieszkańców, aresztowano i wywieziono do Radomska wielu członków podziemia. „Zbigniew” uzyskał zgodę komendanta obwodu mjr. Polkowskiego „Korsaka” na przeprowadzenie akcji uwolnienia więźniów. W nocy z 7 na 8 sierpnia 1943 r. stuosobowy oddział dowodzony przez por. Sojczyńskiego zaatakował więzienie w Radomsku. W wyniku przeprowadzonej bez strat akcji uwolniono ponad 40 Polaków i 11 Żydów. Po tej akcji por. Sojczyński utworzył pierwszy w Obwodzie Radomsko oddział partyzancki, którym dowodził do listopada 1943 r.

Po wojnie w 1945 r. kpt. Stanisław Sojczyński „Warszyc”, sam poszukiwany przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa, poczuł się odpowiedzialny za losy swoich byłych podwładnych. Wiosną 1945 r. „Warszyc” zaczął ponownie zbierać swoich dawnych żołnierzy, nawiązał także kontakty z innymi oddziałami zbrojnymi, stawiającymi opór komunistom.

W maju 1945 r. w Radomsku odbyło się zaprzysiężenie pierwszych dowódców organizacji, która początkowo nosiła kryptonim „Manewr”, następnie „Walka z Bezprawiem”, a od 8 stycznia 1946 r. przyjęła nazwę „Samodzielna Grupa Konspiracyjnego Wojska Polskiego” o kryptonimie „Lasy”, „Bory”.

W czerwcu 1946 r. „Warszyc” został ujęty przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Proces „Warszyca” i jego 11 podkomendnych odbył się przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Łodzi w dniach 9-14 grudnia 1946 r. Wyrok w sprawie Stanisława Sojczyńskiego i jego towarzyszy został wydany 17 grudnia 1946 r. „Warszyc” został skazany na karę śmierci. Wyrok śmierci wykonano 19 lutego 1947 r.

Stanisław Sojczyński „Warszyc”został poniesiony pośmiertnie do rangi generała przez śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 18 lutego 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2017-02-18 17:58 Jasna Góra: VIII Pielgrzymka Muzyków Kościelnych

Do modlitewnego dialogu z Bogiem i wzbudzania ducha służby - zachęcał muzyków kościelnych zgromadzonych na Jasnej Górze bp Piotr Greger. Siódmej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Muzyków Kościelnych towarzyszyło hasło roku duszpasterskiego w Polsce: „Idźcie i głoście”.

Eucharystii z udziałem organistów, dyrygentów, chórzystów, kantorów, zespoły instrumentalne i przedstawicieli scholi liturgicznych przewodniczył bp Stefan Cichy, długoletni przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów i przewodniczący Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej KEP.

Po Eucharystii w bazylice odbył się koncert w wykonaniu zespołu „Młody Duch i Przyjaciele” z Górna w diecezji rzeszowskiej pod dyrekcją Dariusza Kosaka.

W części konferencyjnej ks. dr Lucjan Dyka m.in. szukał odpowiedzi na pytanie „Po co jest muzyka?”. Wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie zauważył w rozmowie z KAI, że w dziedzinie kształcenia muzyków kościelnych potrzeba permanentnej wielopłaszczyznowej formacji.

"Potrzebna jest także wiedza z dziedziny liturgiki, prawodawstwa i duchowości chrześcijańskiej, bo to wszystko musi iść w parze, to dopiero tworzy w pełni muzyka kościelnego” – podkreślał ks. Dyka.

Zwrócił także uwagę na jednoczący, czyli ekumeniczny charakter muzyki. "Muzyka prowadzi nas do Boga, do zbawienia. Papieże XX i XXI wieku zwracali także na to uwagę, że muzyka ma moc jednoczącą, a więc posiada także wymiar ekumeniczny. Bóg jest nieskończonością i muzyka jest także nieskończona. Kiedy śledzimy historię muzyki, to widzimy, ze twórczość nigdy się nie wyczerpuje, zawsze te bramy do tworzenia muzyki są otwarte, a nawet wydaje się, że tych drzwi jest coraz więcej" – przekonywał ks. Dyka.

Organizatorami pielgrzymki byli: Duszpasterstwo Muzyków Kościelnych, Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych, Federacja Caecilianum i Polska Federacja Pueri Cantores. Nad przebiegiem spotkania czuwa o. Nikodem Kilnar, krajowy duszpasterz muzyków kościelnych przy Konferencji Episkopatu Polski.

"To, że pielgrzymka muzyków kościelnych odbywa się na Jasnej Górze ma fundamentalne znaczenie nie tylko ze względu duchowość tego miejsca. Ma na to wpływ także charakter misji Paulinów, w których posługę wpisana jest troska o modlitwę liturgiczną” - powiedział KAI o. Kilnar.

"Jasna Góra jest szczególnym miejscem, gdzie muzyka była zawsze dowartościowana” – przekonywał zakonnik dodając, że znajduje się tu historyczny zbiór ponad 3 tys. kompozycji, który jest jednym z największych w Europie Środkowej.

Wśród zabytkowych instrumentów zobaczyć można min.: XV-wieczne kotły, unikatową trąbkę Heronymusa Starcka czy harfę Sebastiena Erarda.

Jasnogórski klasztor był także znaczącym ośrodkiem kompozytorskiej twórczości muzycznej. Działająca tu od końca XVI do początków XX stulecia wokalno-instrumentalna kapela, będąca przedmiotem nieustannej troski władz zakonnych, należała do grona największych i najznakomitszych tego rodzaju zespołów muzycznych w Polsce. Sława kapeli także poza granice kraju. Nawet podczas oblężenia szwedzkiego nie zamilkła na Jasnej Górze muzyka.

Także obecnie w Sanktuarium działa 6 chórów oraz Jasnogórska Orkiestra Dęta i Jasnogórski Oktet Dęty.
Jasna Góra to także i teraz ośrodek kształcący muzyków. Decyzją Ministra Kultury 15 lutego 2011 r. została powołana do istnienia Jasnogórska Publiczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia.

Utwory poświęcone Matce Bożej jasnogórskiej tworzyli wybitni współcześni polscy kompozytorzy, w tym Henryk Mikołaj Górecki i Wojciech Kilar.
mir/R.Jasna Góra / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 18 lutego 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2017-02-12 20:42 Bp Długosz: Dziękujemy Bogu za życie zmarłych biskupów częstochowskich

-Dziękujemy Bogu za życie i charyzmat zmarłych biskupów częstochowskich – powiedział w homilii bp senior Antoni Długosz, który wieczorem 12 lutego przewodniczył Mszy św. w archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie, z okazji 66. rocznicy śmierci bp. Teodora Kubiny, pierwszego biskupa częstochowskiego i rocznicy śmierci bp. Stefana Bareły, trzeciego ordynariusza diecezji częstochowskiej.

Mszę św. z bp Długoszem koncelebrowali m. in. ks. prał. Jan Niziołek, proboszcz parafii archikatedralnej Świętej Rodziny, ks. prałat Włodzimierz Kowalik, wikariusz biskupi ds. ekonomiczno–administracyjnych archidiecezji częstochowskiej. Liturgię ubogacił śpiew chóru „Basilica cantans”, pod kierunkiem Włodzimierza Krawczyńskiego.

W homilii bp Długosz nawiązując do tekstu Ewangelii podkreślił, że „jednym z darów jaki człowiek otrzymał od Boga jest wolność” – Człowiek może wybierać pomiędzy dobrem za złem. Potrzebuje także systemu wartości i programu dla działania w życiu – powiedział duchowny i dodał, że „takim systemem wartości i programem życia są Boże Przykazania”.

Bp Długosz przypomniał, że zmarli duszpasterze byli wierni prawu Bożemu i Bożym przykazaniom – Bp Kubina był zakochany w ludziach biednych i ubogich, o czym mówiły słowa wypisane w herbie biskupim: „Żal mi ludu”. Natomiast bp Bareła stawiał na wzrost intelektualny kapłanów i wiernych. W tym duchu powołał do istnienia Instytut Teologiczny, wprowadzał w życie Kościoła dokumenty Soboru Watykańskiego II i chciał, aby seminarium było u stóp Jasnej Góry – wspomniał kapłan.

Biskup senior wskazał również na postać drugiego biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego – Ten biskup, który miał w swoim herbie słowa „Crux victoria” był pasterzem prześladowanym przez komunistów. To on nas nauczał, że zwycięstwo będzie w narodzie, gdy będzie trzymać się Chrystusowego krzyża – podkreślił.

- Nasi pasterze czynili wszystko, aby Ewangelia Jezusowa była głoszona z mocą w naszej diecezji – zakończył bp Długosz.

Po Mszy św. odbyły się modlitwy przy sarkofagu bp. Teodora Kubiny oraz w krypcie biskupów częstochowskich.

Bp Teodor Kubina był pierwszym biskupem częstochowskim po utworzeniu diecezji w 1925 r.. Był w 1926 r. założycielem tygodnika „Niedziela”. W swoim nauczaniu, zgodnie z biskupim zawołaniem „Misereor super turbam” ("Żal mi ludu") wiele miejsca poświęcał sprawom społecznym, szczególnie działalności Akcji Katolickiej.

Pierwszy biskup częstochowski bardzo często w swoich listach pasterskich, homiliach, przemówieniach, szczególnie z racji kongresów eucharystycznych w diecezji częstochowskiej, dostrzegał bardzo trudną sytuację ludzi pracy.

W teologii społecznej bp Teodora Kubiny centralne miejsce zajmowała Eucharystia jako sakrament miłości społecznej i ważne źródło dla kształtowania życia społecznego. Zmarł 13 lutego 1951 r.

Trzeci biskup ordynariusz diecezji częstochowskiej Stefan Bareła urodził się 24 czerwca 1916 r. w miejscowości Zapolice, w ziemi radomszczańskiej. Świecenia kapłańskie otrzymał 25 marca 1944 r. 9 grudnia 1960 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji częstochowskiej. Jako motto swoje biskupiej posługi obrał słowa: „Veritati et Caritati” (Prawdzie i Miłości). W latach 1964-84 był ordynariuszem diecezji częstochowskiej.

Bp Stefan Bareła należał do grona najbliższych współpracowników św. Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego. To właśnie bp. Barełę wspominał papież w swojej książce „Wstańcie, chodźmy!”.

Jako ordynariusz diecezji częstochowskiej bp Bareła m.in. brał udział w trzech sesjach II Soboru Watykańskiego. Powołał do istnienia Diecezjalne Studium Dokumentów Soborowych (dziś Instytut Teologiczny w Częstochowie). Zwołał też II Synod Diecezji Częstochowskiej pod hasłem „Chrystus Światłem – Maryja Wzorem”. Rozpoczął dzieło budowy Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.

Odważnie bronił dostępu do Jasnej Góry dla pielgrzymów, który władze komunistyczne chciały ograniczyć, a nawet zlikwidować, budując specjalne tunele i przejścia podziemne oddzielające Aleje Najświętszej Maryi Panny od Jasnej Góry.

Bp Bareła wznowił wydawanie tygodnika katolickiego „Niedziela”. Wiele uczynił także dla duszpasterstwa akademickiego, organizując dla studentów spotkania w domu biskupim, w tzw. „Piwnicy”. Utworzył kilkadziesiąt parafii. Zmarł 12 lutego 1984 r.
ks.mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 12 lutego 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2017-02-11 16:37 Jasna Góra: modlitwa za chorych i z chorymi

Na Jasnej Górze obchody Światowego Dnia Chorego zgromadziły wielu pielgrzymów. W Kaplicy Matki Bożej odprawiona została Msza św. połączona z nabożeństwem lurdzkim. Sanktuarium od wieków znane jest także jako miejsce wielu uzdrowień na duszy i ciele.

Mszy św. o godz. 14.00 przed Cudownym Obrazem Matki Bożej w intencji osób chorych i cierpiących przewodniczył o. Kamil Szustak. Jak zauważył, Światowy Dzień Chorego to szczególna okazja do zwrócenia uwagi na tajemnicę ludzkiego cierpienia w wymiarze obdarowania. - Papież Franciszek podkreśla, że mamy dziękować za wszystko Panu, a więc i za cierpienie, które nie jest jakimś przekleństwem, ale obdarowaniem i te wszystkie obchody, które przeżywamy, mają pomóc nam w lepszym zrozumieniu tej tajemnicy – powiedział paulin.

Podkreślił, że choć z pewnością rozumienie choroby jako łaski nie należy do najłatwiejszych, to przyjęcie jej może prowadzić do udoskonalenia i przybliżenia się do Boga. Kaznodzieja podkreślił, że „w dobie, gdy marginalizowany jest człowiek chory, istnieje silna potrzeba przypominania światu o godności osób cierpiących i słabych”.

W Polsce na przestrzeni wieków sanktuarium Jasnogórskie było miejscem, w którym Matka Boża uzdrawiała wielu pielgrzymujących do Niej wiernych. Świadectwo Jej szczególnej interwencji potwierdzają słowa uzdrowionej 38 lat temu Janiny Lach. - Przyjechałam tutaj chora, o kulach, chorowałam na stwardnienie rozsiane, przez pięć lat wcale nie chodziłam i nigdy się nie spodziewałam, że zostanę z tej choroby uzdrowiona, ale Maryja mnie do siebie przywołała i w jednej sekundzie przed Nią stanęłam o własnych siłach, zdrowa - powiedziała pani Janina, która każdego roku, 28 stycznia, w dzień swego uzdrowienia, przybywa na Jasną Górę, by dziękować. Jej kule znajdują się w kaplicy Matki Bożej.

By uzdrowienie zostało uznane za jasnogórski cud, Janina Lach musiała przedstawić dokumenty medyczne, w tym kartę informacyjną ze szpitala i złożyć zeznanie pod przysięgą. Dokumentacja, potwierdzająca jej uzdrowienie, liczy 69 stron.

Przypadek Janiny Lach, mieszkanki Białej koło Zgierza, uchodzi za jeden z największych cudów, który miał miejsce w Częstochowie, przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej.

Prowadzący od ponad 40. lat jasnogórską „Księgę cudów i łask”, o. Melchior Królik zaznaczył, że choć doświadczenie pani Janiny jest najbardziej znane, to wciąż napływają nowe świadectwa i zgłoszenia o uzdrowieniach doznanych za przyczyną Matki Bożej Jasnogórskiej.

Od ranna na Jasną Górę przybywają dziś wierni, którzy podobnie, jak Stanisława i Sylwester Sękowscy z Kazanowa Koneckiego, w swych modlitwach w sposób szczególny proszą o zdrowie dla najbliższych. - Z Matką Bożą jesteśmy bardzo związani. Nasza wnuczka jest osobą chorą wyprosiliśmy jej łaskę zdrowia przez udział w pieszych pielgrzymkach i choć dziś potrzebuje pomocy innych to rozwija się wspaniale a my wierzymy, że to interwencja Jasnogórskiej Pani - powiedzieli pielgrzymi.

Na chorobę jako odkrywanie nowych horyzontów życia zwróciła uwagę Elżbieta Perkowska-Stec, sekretarz Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem oddział w Krakowie. - W chorobie odradzają się talenty, ja zaczęłam pisać wiersze, moje koleżanki zaczęły malować, w chorobie człowiek znajduje cierpienie i ukojenie, znajduje właściwą drogę życia. Przekonanie, że nie najważniejszy jest pieniądz, bogactwo, ale to jacy jesteśmy, nasze bogactwo wewnętrzne – podkreśliła sekretarz PTWK z Krakowa.

Swoich podopiecznych oraz wszystkie intencje bliskie ich sercu Matce Bożej zawierzał dziś również ks. Michał Kosek z parafii św. Cyryla i Metodego w Knurowie, kapelan tamtejszego szpitala okręgowego. - Powierzam szczególnie wszystkich chorych, obiecałem im, że będę się za nich modlił, że ich cierpienie i ich bliskich złożę u Matki Bożej – powiedział kapłan.

S. Iwona Kopacz, Uczennica Boskiego Mistrza, zwróciła uwagę na to, że szczególnie pięknym przesłaniem w Światowym Dniu Chorego jest fakt ofiarowania cierpienia w intencji zbawienia każdego człowieka.

Wczesnym popołudniem z prywatną pielgrzymką na Jasną Górę przybyła Beata Kempa, szefowa kancelarii prezesa Rady Ministrów. W Kaplicy Matki Bożej modliła się o łaskę zdrowia dla premier Beaty Szydło, poszkodowanej we wczorajszym wypadku.

Dziesiątkę różańca przed Cudownym Obrazem Jasnogórskiej Maryi poprowadził o. Marian Waligóra, przeor klasztoru. – Zachęcam wszystkich do wspólnej modlitwy w obecności pani minister Beaty Kempy, szefowej kancelarii pani premier Beaty Szydło - mówił jasnogórski przeor do zgromadzonych w Kaplicy pielgrzymów. Podkreślał, że „modlimy się o zdrowie dla pani premier i wszystkich poszkodowanych we wczorajszym wypadku”.

Jutro w kościołach archidiecezji częstochowskiej i na Jasnej Górze prowadzona będzie kwesta na rzecz osób niepełnosprawnych oraz sierot społecznych ruchu „Betel”.
it / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 11 lutego 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2017-02-11 16:16 Abp Depo do chorych: ludzie cierpiący dźwigają świat z Chrystusem

Ludzie cierpiący dźwigają świat z Chrystusem - mówił w homilii abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który 11 lutego, w Światowy Dzień Chorego, przewodniczył Mszy św. w archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie.

Mszę św. z metropolitą częstochowskim koncelebrowali kapelani szpitalni, duszpasterze chorych i cierpiących, na czele z ks. Jackiem Marcińcem, duszpasterzem osób niepełnosprawnych w archidiecezji częstochowskiej. We Mszy św. wzięli udział członkowie m. in. Katolickiego Ruchu „Betel” oraz chorzy i cierpiący.

Przed Mszą św. ks. Mariusz Sztaba, kapelan Katolickiego Ruchu „Betel” przybliżył licznie zgromadzonym na Mszy św. Orędzie Papieża Franciszka na 25. Światowy Dzień Chorego.

W homilii abp Depo podkreślił, że „Światowy Dzień Chorego uwrażliwia nas na posługę wobec chorych, która stała się integralną częścią misji Chrystusa”.

Nawiązując do tematu Światowego Dnia Chorych: „Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg: «wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny» (Łk 1,49)” zaznaczył, że „te słowa są zaproszeniem nas wszystkich, abyśmy pochylili się nad tajemnicą człowieka, jego misją i cierpieniem”.

Metropolita częstochowski mówiąc o słowach Chrystusa: „Żal mi tego ludu” przypomniał, że były one programem posługi duszpasterskiej pierwszego biskupa częstochowskiego Teodora Kubiny. - Wskazują one na element miłości współczującej. Jezus rozumie potrzebujących, solidaryzuje się z nimi i potrafi pomóc. Bóg jednak nie uczyni wszystkiego za ludzi. Potrzebni byli apostołowie, by rozdzielić chleb. Dlatego dzielenie stało się rozmnożeniem – mówił abp Depo.

- Solidarność Chrystusa jest wyrazem miłosiernej mocy Boga zanurzającego w nas moc nadziei, która podnosi nas i wspiera – kontynuował arcybiskup. Dodał, że „w Eucharystii musimy odnaleźć nowy impuls, aby przez modlitwę i cierpienie ocalić świat”.


Abp Depo wskazał również na konieczność budowania kultury życia i zaznaczył, że w ostatnich dniach znaleźli się w Polsce radni, którzy głosowali za życiem i przeciwko finansowaniu in vitro.

Metropolita częstochowski podkreślił, że „in vitro to chodzenie w cieniu śmierci” i z bólem przypomniał, że kwestia dofinansowania zabiegów in vitro rozpoczęła się od Częstochowy. - Dobrze, że dziś Polska odpowiada obroną życia. Trzeba, aby także taki głos wyszedł z Częstochowy - zaapelował arcybiskup.

Na zakończenie hierarcha wskazał na dwa obrazy. Pierwszy to obraz Maryi rodzącej Jezusa i wpatrującej się w Niego ze zdumieniem. Drugi to obraz piety, w którym Maryja przyjmuje na kolana ciało swojego Syna. - Weźmy te dwa obrazy jako nasze dziedzictwo – zaapelował do wiernych metropolita częstochowski.

Abp Depo udzielił wiernym błogosławieństwa lurdzkiego. Na zakończenie Mszy św. hierarcha zawierzył chorych i cierpiących świętemu Bratu Albertowi, a także przypomniał postać abp Zygmunta Zimowskiego „jako przyjaciela świata chorych”.

W sobotę odbędzie się całonocne czuwanie na Jasnej Górze w intencji chorych prowadzone przez Wspólnotę „Betel”. Początek czuwania o godz. 21.00.

Natomiast w niedzielę, 12 lutego, Katolicki Ruch Dobroczynny „Betel” zorganizuje przy kościołach archidiecezji częstochowskiej zbiórkę ofiar do puszek na pomoc dla niepełnosprawnych sierot społecznych.
ks.mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 11 lutego 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2017-02-11 14:04 Jasna Góra: modlitwa za premier Beatę Szydło i poszkodowanych we wczorajszym wypadku

Z prywatną pielgrzymką na Jasną Górę przybyła Beata Kempa, szefowa kancelarii prezesa Rady Ministrów. W Kaplicy Matki Bożej modliła się o łaskę zdrowia dla premier Beaty Szydło, poszkodowanej we wczorajszym wypadku.

Dziesiątkę różańca przed Cudownym Obrazem Jasnogórskiej Maryi poprowadził o. Marian Waligóra, przeor klasztoru. – Zachęcam wszystkich do wspólnej modlitwy w obecności pani minister Beaty Kempy, szefowej kancelarii pani premier Beaty Szydło - mówił jasnogórski przeor do zgromadzonych w Kaplicy pielgrzymów. Podkreślał, że „modlimy się o zdrowie dla pani premier i wszystkich poszkodowanych we wczorajszym wypadku”.

O. Marian Waligóra zachęcił do odmówienia dziesiątki różańca prosząc Maryję, uzdrowienie chorych, „szczególnie dziś w światowym dniu modlitwy za chorych, polecając naszych bliskich i pamiętając szczególnie o pani premier”.

Minister Beata Kempa, często pielgrzymuje na Jasną Górę, doceniając znaczenie tego miejsca, dla każdego Polaka i całej naszej Ojczyzny.

Stan zdrowia premier Beaty Szydło po wczorajszym wypadku samochodowym jest stabilny i pod kontrolą. Szefowa rządu przechodzi rutynowe badania w szpitalu wojskowym przy ul. Szaserów w Warszawie. Poinformował o tym na konferencji prasowej rzecznik rządu Rafał Bochenek.
it / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 11 lutego 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2017-02-10 10:13 Częstochowa: odbył się przedremierowy pokaz filmu „Milczenie”

W czwartek 9 lutego w Częstochowie odbył się specjalny pokaz filmu „Milczenie” w reżyserii Martina Scorsese. Na projekcję filmu mieszkańców Częstochowy zaprosił tygodnik katolicki „Niedziela”.

W pokazie filmu wzięli udział m. in. bp senior Antoni Długosz, o. Mariusz Tabulski, definitor zakonu ojców paulinów, o. Michał Legan – paulin, publicysta „Niedzieli”, osoby życia konsekrowanego, mieszkańcy Częstochowy.

„Film jest niezwykły, ale równocześnie bardzo trudny. Wydaje się, że sam reżyser miał zapewne długa drogę poszukiwań” – podkreśliła redaktor naczelna „Niedzieli”, Lidia Dudkiewicz.

Następnie o. Michał Legan wprowadzając w tematykę filmu zaznaczył, że „to przywilej, gdy człowiek ma szanse uczestniczyć w oglądaniu arcydzieła” - Wielkie dzieła kina religijnego mogą być traktatami teologicznymi. W filmie Martina Scorsese spotykamy człowieka pełnego pytań i wątpliwości – mówił o. Legan.

„Kino nie może być katechetyczne. Musi pozostawić widza z trudnymi pytaniami. Ten film to traktat o tym, że Bóg czasem milczy kiedy człowiek ma trudne chwile. Czasem milczenie Boga jest odpowiedzią. Sam reżyser przez całe życia szuka Boga” – kontynuował o. Legan.

Najnowszy film Martina Scorsese jest adaptacją powieści japońskiego pisarza Shūsaku Endō, pod tym samym tytułem. Reżyser widza do XVII-wiecznej Japonii, w której chrześcijanie poddawani straszliwym prześladowaniom. Misje w tych niebezpiecznych warunkach prowadzą jezuici.

Wraz z opisami cierpień chrześcijan do jezuitów docierają niepotwierdzone informacje o apostazji jednego z braci, który uważany był za duchowego mistrza. Ks. Sebastião Rodrigues oraz jego towarzysz Francisco Garrpe nie chcą dać temu wiary i postanawiają, za zgodą przełożonych, odnaleźć współbrata. Ojcowie prowadząc swoja misję zmagają się z wątpliwościami, lękiem i milczeniem Boga.
ks.mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 10 lutego 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2017-02-09 16:14 Jasna Góra: modlitwa delegacji komitetu organizacyjnego ŚDM z Panamy

Z modlitwą zawierzenia na Jasną Górę przybyła goszcząca w Polsce delegacja Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży z Panamy. Na jej czele stoi abp Jose Domingo Ulloa Mendieta.

- Przybywamy tutaj do Matki Bożej po to, żeby oddać w Jej ręce przygotowanie do zbliżających się w naszym kraju, w Panamie, Światowych Dni Młodzieży – powiedział abp Mendieta. Przypomniał, że Maryja jest Matką, która niesie wszystkie sprawy Kościoła, więc Jej zawierza to przygotowanie i spotkanie młodych.

Abp José Domingo Ulloa Mendieta podkreślił, że spotkanie młodzieży w Panamie w 2019 r. będzie „w całości maryjne”. - Wielki prezent zrobił papież Franciszek pozwalając na to spotkanie młodzieży w Panamie, gdzie razem z Maryją będziemy przeżywać spotkanie z Chrystusem– zaznaczył arcybiskup.

Gość z Panamy podkreślił, że Dni Młodzieży będą niejako kontynuacją spotkania młodych na Jasnej Górze, które odbyło się tu w 1991 r. - Będzie to jakby ożywienie, na nowo pokazanie oblicza Maryi, która wiedzie nas do Jezusa Chrystusa, Maryi, która uczy nas bycia ciągle aktywnym, uważnym i ciągle czuwającym i szukającym Chrystusa – powiedział.

To pierwsza wizyta abp. Mendiety na Jasnej Górze, czym, jak podkreśla, realizuje swoje wielkie marzenie, zachęcony przez św. Jana Pawła II.

Arcybiskup Panamy wraz z najbliższymi współpracownikami gości w Polsce od 6 lutego. Celem tej wizyty jest zapoznanie się z najważniejszymi aspektami przygotowań do święta młodych i skorzystanie z doświadczeń polskich organizatorów ubiegłorocznych ŚDM. - Chcemy brać z Polaków przykład, dowiedzieć się o szczegółowych rzeczach, które będą nam przydatne podczas naszych przygotowań - wyznał arcybiskup.

Światowe Dni Młodzieży w Panamie odbędą się od 22 do 27 stycznia 2019 r. Przesunięcie daty ŚDM z miesięcy letnich na styczeń jest podyktowane warunkami klimatycznymi, a konkretnie porą deszczową, która przypada tam właśnie latem.

Dodał, że organizatorzy spodziewają się w Panamie wielu Polaków. - Już po samym ogłoszeniu tego, że te Światowe Dni Młodzieży odbędą w naszym kraju, mieliśmy pierwszą wizytę delegacji polskiej, więc oczywiście zapraszamy i chcemy jak najlepiej przyjąć Polaków. Mam nadzieję, że wy, którzy jesteście już doświadczeni takim spotkaniem, przybędziecie do nas i będziecie się nim dzielić. Zapraszamy do Panamy - powiedział abp Mendieta.

Panama będzie gospodarzem Światowych Dni Młodzieży po raz pierwszy.
it / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 09 lutego 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2017-02-09 15:42 Jasna Góra: kolejny Wieczór Maryjny o Ofiarowaniu

O tym, że warto do końca zaufać Jezusowi i Jego Matce przekonywali na Jasnej Górze goście kolejnego Wieczoru Maryjnego. Spotkania z cyklu „Moja Mama jest Królową” stanowią jeden ze stałych punktów świętowania Jubileuszu 300-tnej rocznicy koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej. Tym razem rozważana była tajemnica Ofiarowania Pańskiego.

O. Samuel Pacholski, paulin, kustosz Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin w Świdnicy podkreślał, że choć miłosierdzie Pana jest wielkie to Bóg sam nas nie zbawi. - Życie każdego człowieka jest tajemnicą. Istnieje też coś takiego jak tajemnica nieprawości. I musimy zawsze mieć jakąś wrażliwość na Boga, bo istnieje zagrożenie, że możemy się do Niego odwrócić i po zbłądzeniu nie wrócić do Niego. Dziś bardzo dużo mówi się o tym, że Bóg jest Miłosierny i wybacza wszystkie grzechy. To jest prawda, ale człowiek ma wolną wolę, a jest wiele rzeczywistości, które utrudniają pójście ze wszystkimi sprawami do Chrystusa – mówił zakonnik.

O. Samuel dodawał, że Jezus przyszedł na świat jako światło, jako ten który objawia Boga, który jest naszym Ojcem i kocha każdego człowieka. – Poza tą więzią nie można być szczęśliwym – podkreślał paulin.

S. Rafała Włodarczak, elżbietanka, która przez 53 lata pracowała w Ziemi Świętej zakładając tam domy dla dzieci biednych, sierot, ofiar wojny i konfliktów, tzw. Domy Pokoju, zauważyła, że przez cały czas była i jest przekonana o Bożej miłości. - Zadziwiłam się małą dziewczynką, którą spotkałam w szpitalu. Była mocno ranna, ale wciąż wykrzykiwała „Pan Bóg jest najwyższy i wszystko dla Niego”. To dziecko mimo, że w takim bólu odnosiło się do Boga i to te dzieci nauczyły mnie wielkiej ufności i zdania się na Boga we wszystkim, bo On jest królem – mówiła s. Rafała.

Z rąk przeora Jasnej Góry siostra otrzymała ryngraf Matki Bożej Jasnogórskiej w dowód wdzięczności za obronę każdego życia i służenie życiu w Ziemi Świętej, zwłaszcza za podjęcie dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Wieczór Maryjny tradycyjnie poprzedziła Msza św. w Kaplicy Matki Bożej.
it / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 09 lutego 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2017-02-07 17:56 Bp Solarczyk: Bez troski o życie duchowe nie ma troski o życie społeczne

Bez troski o życie duchowe trudno mówić o trosce o życie społeczne – zwrócił uwagę bp Marek Solarczyk. Po raz szósty na Jasnej Górze odbyła się pielgrzymka Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej. Burmistrzowie, wójtowie, pracownicy Starostwa Powiatowego, oraz urzędów, modlili się przed Cudownym Obrazem o potrzebne łaski dla siebie i mieszkańców, których reprezentują.

W homilii biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej przypomniał samorządowcom o konieczności troski o życie duchowe. - Potrzeba by człowiek umiał dostrzec dary Boga i przyjąć je z szacunkiem i wdzięcznością. By więź z Panem stała się fundamentem życia osobistego i zaangażowania na rzecz innych – powiedział bp Solarczyk.

- Bóg pyta dziś każdego z was: Czy chcesz być tym, kto pójdzie za Mną? Kto w kolejnym dniu swojego życia zrobi wszystko aby to co jest darem i tajemnicą Boga żyło jeszcze mocniejszym światłem które oświeci każdą drogę twojego życia i pomożesz aby to światło oświecało również drogę życia innych ludzi, szczególnie tych których Pan Bóg ci zawierzył – zachęcał do refleksji kaznodzieja.

Bp Solarczyk podziękowała również samorządowcom za ich zaangażowanie w przygotowanie i przebieg ŚDM. – Wydarzenia z lipca ubiegłego roku było niezwykłym potwierdzeniem, że umiemy razem myśleć o tym co stanowi dobro wspólne. Jak inaczej nazwać to co się dokonało wówczas na naszej ziemi. Nikt przecież z was nie miał wątpliwości, że ci którzy do nas przyjadą nie będą rozróżniali, czy to czego doświadczyli spotkało ich w Jadowie, Tłuszczu, Zielonce, Wołominie czy w Radzyminie, ale będą to utożsamiali z tym, co jest Polską – powiedział bp pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej.

Mazowiecka Wspólnota Samorządowa działa na terenie powiatu wołomińskiego skupia również władze miasta Marki.
mag / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 07 lutego 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2017-02-07 16:04 Jasna Góra: duszpasterze ludzi pracy modlą się za Polskę

Praca służy zdobywaniu nieba - przypominają zgromadzeni na Jasnej Górze duszpasterze. Kapłani posługujący wśród ludzi pracy uczestniczą w dorocznych rekolekcjach, polecając Maryi nade wszystko sprawy naszej Ojczyzny.

Kapelani podkreślają aktualność średniowiecznej dewizy „ora et labora” („módl się i pracuj”). Ks. Tadeusz Chajewski, duszpasterz ludzi pracy w archidiecezji gdańskiej zauważa, że dziś bardzo potrzeba nam przypomnienia, że praca nie służy tylko zarabianiu pieniędzy. - Bóg nas stworzył po to, byśmy Go czcili przez modlitwę i pracę. Praca moja jest dla Boga, to gdzieś zanikło dzisiaj. Podobnie jak to, że praca musi być wykonywana z miłością do ludzi, żeby nie chodziło tylko o pieniądze, narzekanie, że pracodawca jest zły. Nasza wiara powinna być wyrażana w codziennych czynach, a jednym z tych czynów jest właśnie praca - powiedział ks. Chajewski.

Duszpasterze podkreślają, że wielkie znaczenie ma także dzielenie się owocami pracy i samą pracą, dlatego konieczna jest solidarność ludzi pracy, zwłaszcza starszych, którzy czasem mogą ustąpić miejsca młodszym.

Podczas rekolekcji księża modlą się szczególnie za Ojczyznę, bo jak mówią, „jest dobra zmiana, ale zło czeka i jeśli nie będzie modlitwy Polaków, to nic się uda”.

Rekolekcje prowadzi bp Jacek Kiciński, członek Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa. Ich tematyka nawiązuje do hasła roku "Idźcie i głoście". - Najlepiej wypełniał to błogosławiony duszpasterz ludzi pracy ks. Jerzy Popiełuszko, którego osoba towarzyszy nam podczas spotkania - powiedział rekolekcjonista.

Zwracając się do kapłanów zgromadzonych na Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej, bp Kiciński podkreślił, że „rekolekcje są czymś ważnym w życiu każdego człowieka, tym bardziej w życiu kapłana, duszpasterza”. - Jesteśmy bowiem powołani do tego, aby towarzyszyć innym na drodze do zbawienia, ale by towarzyszyć innym, sami również musimy czerpać ze zdroju Bożej miłości - mówił kaznodzieja.

Biskup pomocniczy z Wrocławia podkreślił, że „kapłani są powołani do tego, aby w dzisiejszym świecie pośród tych, do których są posłani, przywracać prawdziwy obraz Boga, który jest miłością, przyprowadzać innych do drzewa życia, którym jest Kościół, aby oni sięgali po owoce dające życie wieczne”.

Duszpasterstwo ludzi pracy zrodziło się w trudnym czasie zmagań o wolność Polski. Księża wspierali strajkujących robotników, na terenie zakładów odprawiali Msze św. i spowiadali. Razem z przedstawicielami „Solidarności” przypominali, że najważniejszy jest człowiek, upominali się o godność pracowników i ich prawa. Za swą postawę wielu było represjonowanych. To dlatego ważnym zadaniem dzisiejszego Duszpasterstwa Ludzi Pracy jest także podtrzymywanie tradycji historyczno-patriotycznych.

- Musimy pamiętać o tym, że to na ruchu solidarnościowym wyrosłym z etyki chrześcijańskiej, oparty jest Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność. Związek zrobił bardzo wiele dla ludzi pracy i nadal, jako jeden z nielicznych, troszczy się o potrzeby pracowników, np. o wolne niedziele - powiedział duszpasterz z Gdańska.

Celem duszpasterstwa ludzi pracy jest wzmocnienie moralne i rozwój duchowy ludzi pracujących, pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym, a także wspieranie ludzi bezrobotnych. Pierwsze duszpasterstwa powstały w 1973 r. szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „Solidarności”. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od 1979 r. pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających duszpasterstw kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Przeciwko duszpasterstwom protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze.

W rekolekcjach duszpasterzy ludzi pracy, uczestniczy na Jasnej Górze kilkudziesięciu kapłanów. Doroczne spotkanie potrwa do czwartku 9 lutego.
it / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 07 lutego 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2017-02-07 10:53 Częstochowa: kwesta dla niepełnosprawnych sierot społecznych (zapowiedź)

„Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg: «wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny» (Łk 1, 49) – pod takim hasłem w niedzielę, 12 lutego, Katolicki Ruch Dobroczynny „Betel” z siedzibą w Częstochowie organizuje już po raz 17 przy kościołach archidiecezji częstochowskiej zbiórkę ofiar do puszek na pomoc dla niepełnosprawnych sierot społecznych. Kwesta odbędzie z okazji XXV Światowego Dnia Chorego.

„Wierni naszej archidiecezji będą mieli okazję złożyć ofiarę do puszek na rzecz Katolickiego Ruchu Dobroczynnego „Betel” z siedzibą w Częstochowie. W jego ramach zdrowi wolontariusze opiekują się osobami niepełnosprawnymi fizycznie i umysłowo, mieszkając z nimi pod jednym dachem. Domy te, nazywane Wspólnotami Życia, w naszej diecezji funkcjonują w Częstochowie przy ul. Kopernika, Okólnej i Pawiej, a także w Janowie i Działoszynie. Rodzinę znalazło w nich kilkadziesiąt niepełnosprawnych sierot społecznych” – podkreśla Karolina Mysłek z Ruchu „Betel”.

„Dziś ruch „Betel” organizuje spotkania dla osób chorych, starszych, ich rodzin oraz przyjaciół. Swoją działalność oprócz terenu Polski skierował także na Białoruś, gdzie tworzy świetlice dla niepełnosprawnych, i do Etiopii, gdzie prowadzi dom z sierotami społecznymi” – dodaje Karolina Mysłek.

Ruch „Betel” rozpoczął działalność w 1990 r. w Częstochowie. Jego twórcą jest Andrzej Kalinowski. Dewizą i programem Ruchu są słowa „homo”, „amicitia”, „communio”, „Deus” (człowiek, przyjaźń, wspólnota, Bóg).

„Od samego początku Ruch wzoruje się w działaniu na wspólnotach życia chrześcijańskiego osób niepełnosprawnych, założonych przez Jeana Vanier” – podkreśla Andrzej Kalinowski.

O działalności Ruchu w Afryce opowiada m.in. książka Andrzeja Kalinowskiego pt. „Dom na rogu Afryki” (2016). Od 2010 r. Andrzej Kalinowski zaangażowany jest w pomoc osobom niepełnosprawnym w Afryce. Odbył szereg podróży do Zambii i Etiopii. Owocem podróży i działalności Andrzej Kalinowskiego jest otwarty w 2012 r. dom dla osób niepełnosprawnych w pobliżu Addis Abeby.
ks.mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 07 lutego 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2017-02-06 14:12 Częstochowa: zmarł ks. prał. Zdzisław Skrzek - kustosz Sanktuarium w Myszkowie-Mrzygłodzie

W wieku 80 lat, 5 lutego 2017 r. po ciężkiej chorobie w szpitalu w Krakowie, zmarł ks. prał. Zdzisław Skrzek, kapłan archidiecezji częstochowskiej, emerytowany proboszcz parafii pw. NMP Różańcowej i kustosz Sanktuarium w Myszkowie–Mrzygłodzie.

Ks. Zdzisław Skrzek urodził się 8 marca 1936 r. w Niegowonicach, święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp. Zdzisława Golińskiego 29 czerwca 1962 r. Jako wikariusz pracował w Wieruszowie, Dobryszycach, Wojkowicach Komornych, Sosnowcu i Częstochowie. Następnie po 9 latach pracy jako wikariusz w parafii pw. św. Zygmunta w Częstochowie, bp Stefan Bareła skierował ks. Skrzeka do Myszkowa-Mrzygłodu, jako wikariusza-adiutora, z obowiązkami i prawami proboszcza, jednak bez oficjalnej nominacji.

Ks. Skrzek w okresie od 25 marca 1983 do 15 stycznia 1985 r. pełnił funkcję administratora parafii pw. NMP Różańcowej w Myszkowie-Mrzygłodzie, następnie był jej proboszczem w okresie 15 stycznia 1985 do 14 lutego 2011 r.

Był kanonikiem Kolegiackiej Kapituły Zawierciańsko–Żareckiej przy Kolegiacie św. Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu.

Ks. Zdzisław Skrzek bardzo dużo zrobił dla odrodzenia kultu i czci dla Matki Bożej Mrzygłodzkiej. Nasilenie ruchu pielgrzymkowego do Sanktuarium zapoczątkowała renowacja miejsca kultu dokonana w 1986 r. przez biskupa częstochowskiego Stanisława Nowaka. Zwieńczeniem tych działań stała się koronacja obrazu Matki Bożej Mrzygłodzkiej papieskimi koronami, dokonana 25 sierpnia 1996 r. przez kardynała Adama Majdę w obecności, 4 kardynałów, 34 biskupów na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Mariologicznego.

Ks. Zdzisław Skrzek był wytrawnym kaznodzieją, autorem publikacji pt. „Okruchy ze stołu Słowa Bożego”, wydanej w serii Biblioteki „Niedzieli”. Ostatnie lata życia ks. Zdzisław Skrzek spędził w Domu Księży Emerytów im. św. Jana Pawła II w Częstochowie.

Uroczystości żałobne odbędą się 7 lutego w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie. Mszy św. będzie przewodniczył bp senior Antoni Długosz. Następnie 8 lutego Eucharystii pogrzebowej w Sanktuarium NMP Różańcowej w Myszkowie-Mrzygłodzie będzie przewodniczył abp senior Stanisław Nowak. Ciało zmarłego kapłana zostanie pochowane na cmentarzu parafialnym.
ks.mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 06 lutego 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2017-02-04 21:11 Częstochowa: bal karnawałowy Fundacji „Ufam Tobie” dla dzieci

Karnawał to w tradycji nie tylko polskiej czas hucznych zabaw i uroczystych bali. Mniejsze, bądź większe imprezy organizowane są przez przeróżne instytucje. W częstochowskiej Dolinie Miłosierdzia do wspólnej zabawy zaprosili wszystkich najmłodszych członkowie Fundacji „Ufam Tobie” działającej przy parafii Miłosierdzia Bożego.

„Chcemy pokazać dzieciom, że także dobra zabawa jest wpisana w życie chrześcijanina i że nie ma żadnej sprzeczności między radosną imprezą, a życiem opartym na Bogu” – wyjaśniają organizatorzy. Okazji do rodzenia się wielu pozytywnych emocji było niemało. Zabawy integracyjne, konkursy taneczne czy tańce-połamańce cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wszystko to za sprawą animatorów z zaprzyjaźnionej z parafią Fundacji dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II. Po kilkugodzinnym spotkaniu dzieci opuszczające salkę parafialną czyniły to niechętnie i jak podkreślały „chciałyby, żeby takie zabawy odbywały się w parafii w każdą sobotę”.

Dolina Miłosierdzia na mapie Częstochowy znana jest z tego, że inicjatyw stricte dziecięcych jest tam sporo. W każdą niedzielę odbywają się Msze św. rodzinne, w których uczestniczą osoby przyjeżdżające z miejscowości położonych nawet 30 km od miasta. Dodatkowo raz w miesiącu sprawowana jest Msza św. specjalnie dla przedszkolaków. Mają one nie tylko specjalną oprawę muzyczną, ale przede wszystkim interaktywne kazania i specyficzny klimat. „Mieszkamy spory kawałek od tej parafii, jednak to moje dzieci zdecydowały, że to właśnie tutaj przychodzimy na niedzielną Eucharystię” – powiedziała Monika, mama Zuzi, Ady i Grzesia.

Specjalnie z myślą o dzieciach w ciągu roku organizowana jest także m.in. tzw. tatowa sobota, czyli czerwcowa impreza rowerowa dla ojców i ich pociech połączona ze wspinaczką skałkową i paintballem, bal Wszystkich Świętych, spotkanie ze św. Mikołajem, górskie wyjazdy na ferie zimowe czy rodzinny festyn parafialny. W najbliższym czasie powołana zostanie do istnienia także Dziecięca Rada Parafialna. Pomysł powstania takowej inicjatywy pojawił się w trakcie tegorocznej wizyty kolędowej.

Dolina Miłosierdzia usytuowana jest u zachodnich podnóży Jasnej Góry. Miejsce słynące z wielu cudów posiada w głównym ołtarzu obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany przez artystę malarza Adolfa Hyłę z Krakowa (tego samego, który malował obraz znajdujący się w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach). Jest to pierwsza w skali świata parafia, której nadano takie wezwanie. Określenie "Dolina Miłosierdzia" nadał temu miejscu pierwszy biskup częstochowski bp Teodor Kubina.

Fundacja ufam Tobie została powołana do istnienia w dniu rozpoczęcia Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia, czyli 8 grudnia 2015 r. Zamysłem założycieli było stworzenie instytucji, która jeszcze bardziej, niż tylko sama parafia, będzie wcielała w życie realizację uczynków miłosierdzia. Jest głównym zadaniem jest przede wszystkim podejmowanie działań zapobiegających wszelkim wykluczeniom społecznym. Ma ona na celu realizację zadań m.in. z dziedziny opieki i pomocy społecznej.
jk / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 04 lutego 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2017-02-04 11:40 Abp Depo: w Jezusie jest nasza nadzieja

„W ludzkich dziejach rozszerzał się całun ciemności, ale Bóg dał Syna, dał nadzieję stwarzając nas na nowo. W Jezusie, w Nim jest nasza nadzieja na życie” – mówił w homilii abp Wacław Depo, który rano 4 lutego przewodniczył Mszy św. w intencji Ojczyzny oraz w intencji tygodnika katolickiego „Niedziela” i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze.

„W ludzkich dziejach rozszerzał się całun ciemności, ale Bóg dał Syna, dał nadzieję stwarzając nas na nowo. W Jezusie, w Nim jest nasza nadzieja na życie” – mówił w homilii abp Wacław Depo, który rano 4 lutego przewodniczył Mszy św. w intencji Ojczyzny oraz w intencji tygodnika katolickiego „Niedziela” i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze.

Mszę św. z metropolitą częstochowskim koncelebrowali: o. Mieczysław Polak, podprzeor klasztoru paulinów na Jasnej Górze, o. Jerzy Tomziński, ks. Mariusz Frukacz, redaktor „Niedzieli” oraz ks. dr Mariusz Trojanowski, sekretarza arcybiskupa metropolity częstochowskiego.

Na Mszy św. obecni byli m. in. członkowie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka Archidiecezji Częstochowskiej oraz pracownicy „Niedzieli”, na czele z redaktor naczelną tygodnika Lidią Dudkiewicz.

Metropolita częstochowski w homilii przypominając słowa psalmu 23: „ Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego” podkreślił, że „spełniają się one w sposób szczególny w Maryi, która zrobiła Bogu miejsce w swoim sercu” - Ta prawda wypełnia się też w każdej Eucharystii. Chrystus daje nam swoją Matkę, by była na drogach naszego życia – mówił metropolia częstochowski.

Abp Depo nawiązując do treści listu do Hebrajczyków podkreślił, że „list ten stawia przed nami zadanie, abyśmy składali ofiarę ustawicznie wobec Boga. Bóg jest Pasterzem, Przewodnikiem”.

„Nasza wiara, osobiste przylgnięcie do Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego będzie większa i dojrzalsza, gdy będziemy z innymi, we wspólnocie zawierzać się Bogu i nasze działania” – kontynuował abp Depo.

Arcybiskup przypomniał, że „tylko w świetle wiary człowiek może odkryć sens życia”.

„W ludzkich dziejach rozszerzał się całun ciemności, ale Bóg dał Syna, dał nadzieję i stwarzając nas na nowo. W Jezusie, w Nim jest nasza nadzieja na życie” – kontynuował abp Depo i dodał: „To Jego światło przeprowadza nas przez doliny zła, ciemności do nowego życia. Zaufajmy Bogu”.

Podczas Mszy św. abp Depo przyjął deklaracje o nowych członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 04 lutego 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2017-02-02 22:20 Abp Depo: budowanie z Chrystusem jest i zawsze będzie znakiem sprzeciwu

„Uczymy się z dzisiejszego święta, że budowanie z Chrystusem i dla Niego, było, będzie i jest zawsze znakiem sprzeciwu” - powiedział abp Wacław Depo, który 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego i Dzień Życia Konsekrowanego, przewodniczył Mszy św. w archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie. Eucharystia była połączona z 5. rocznicą ingresu metropolity częstochowskiego.

Na Mszy św. zgromadziły się siostry zakonne i bracia z domów zakonnych, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego i alumni Niższego seminarium Duchownego w Częstochowie, parlamentarzyści, ale także energetycy, elektrycy i elektronicy obchodzący swoje święto patronalne.

W homilii abp Depo, zwracając się do osób życia konsekrowanego, podkreślił, że „są szczególnymi źródłami światła w świecie poprzez odwagę i miłość rad ewangelicznych”.

Nawiązując do treści święta Ofiarowania Pańskiego abp Depo zaznaczył, że „świętujemy zdumienie wiary wobec cudu Wcielenia Syna Bożego” - Ofiarowanie w świątyni jest zapowiedzią śmierci. Jest pierwszą zapowiedzią zwycięstwa nad śmiercią i grzechem” – mówił abp Depo.

„Tylko wiara, światło z wysoka daje sens. Światło od Ducha Świętego tak jak u starca Symeona i prorokini Anny pozwala nam ujrzeć to co niewidzialne. Oczami Maryi, Józefa, Symeona i Anny uczymy się zachować sprawy Boże w naszym sercu” – kontynuował arcybiskup.

Mówiąc o tajemnicy życia konsekrowanego arcybiskup wskazał na to, że „życie ma podwójny wymiar: Boży i ludzki, wzniesiony ponad to, co doczesne” - zwrócił się arcybiskup do osób życia konsekrowanego i zaapelował, że „trzeba potwierdzić prymat łaski i wiary w Boga”.

Metropolita częstochowski podkreślił, że „drogę z Jasnej Góry do archikatedry i z archikatedry do Maryi Jasnogórskiej musimy uczynić szczególną drogą łaski w jubileusz 300. rocznicy koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej i 100. rocznicy utworzenia parafii Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Częstochowie”.

„Trzeba odkrywać drogi Pańskie w znakach czasu i rozpoznawać to co jest Boże i doskonałe, nie lękać się świata, zrozumieć swoją niepowtarzalną rolę oraz zobaczyć swoje miejsce w życiu Kościoła i Ojczyzny” – kontynuował arcybiskup i przypomniał za św. Janem Pawłem II: „Musicie być mocni wiarą, nadzieją i miłością”.

Abp Depo za Benedyktem XVI zaapelował: „Nie lękajcie się postawić na Chrystusa! Tęsknijcie za Chrystusem, jako fundamentem życia! Rozpalajcie w sobie pragnienie tworzenia waszego życia z Nim i dla Niego! Bo nie przegra ten, kto wszystko postawi na miłość ukrzyżowaną Wcielonego Słowa” i przypomniał za papieżem Franciszkiem: „Musicie być sługami miłosierdzia”.

„Musimy mieć odwagę kroczyć za Chrystusem i z Chrystusem” – podkreślił abp Depo.

Metropolita częstochowski podkreślił, że „uczymy się z dzisiejszego święta, iż budowanie z Nim i dla Niego, było, będzie i jest zawsze znakiem sprzeciwu. Trwanie z Nim na serio, a nie na próbę uczuć nie było i nie będzie nigdy łatwe”.

„Do Boga należymy w życiu i śmierci” – podsumował arcybiskup. Po homilii osoby życia konsekrowanego odnowiły śluby zakonne.

Na zakończenie Mszy św. bp Antoni Długosz składając życzenia Metropolicie częstochowskiemu z racji 5. rocznicy jego ingresu do archikatedry przypomniał słowa, które abp Depo wypowiedział przed pięciu laty: „ Przychodzę z pokorą, aby stanąć do pracy w archidiecezji częstochowskiej z wami i dla was” i podziękował metropolicie częstochowskiemu, że „prowadzi archidiecezję do Boga prosząc Maryję podczas Apeli Jasnogórskich o wstawiennictwo u Jej Syna”.

Bp Długosz podziękował arcybiskupowi „za wierne pasterzowanie objawiające się w dobroci i kompetencji w dziele apostolskim”.

Następnie abp Depo przed końcowym błogosławieństwem podziękował tygodnikowi katolickiemu „Niedziela” za uwiecznienie poprzez słowo drukowane i obraz telewizyjny wspólnej drogi. Metropolita częstochowski podziękował również Radiu Fiat i Radiu Jasna Góra oraz osobom życia konsekrowanego, kapłanom i wiernym za wiarę i miłość.

29 grudnia 2011 r. dotychczasowy biskup zamojsko-lubaczowski Wacław Depo został mianowany przez papieża Benedykta XVI arcybiskupem częstochowskim. Ingres do archikatedry Świętej Rodziny w Częstochowie odbył się 2 lutego 2012 r.

Abp Wacław Depo jest piątym biskupem diecezjalnym Kościoła częstochowskiego a zarazem drugim arcybiskupem metropolitą częstochowskiej prowincji kościelnej.

W historii Kościoła częstochowskiego jego biskupami byli: Teodor Kubina (1925-1951), Zdzisław Goliński (1951-1963), Stefan Bareła (1964-1984), Stanisław Nowak (1984-1992, od 25 marca 1992 – 29 grudnia 2011 arcybiskup metropolita częstochowski).

Zawołanie abp. Depo brzmi: „Ad Christum Redemptorem hominis”(Ku Chrystusowi Odkupicielowi człowieka). Te słowa nawiązują do pierwszej – nazywanej często programową – encykliki bł. Jana Pawła II, „Redemptor hominis”.

W okresie posługi abp. Wacława Depo Częstochowa z Jasną Górą uczestniczyły w czuwaniu i międzynarodowej modlitwie różańcowej, która odbyła się w dziesięciu sanktuariach świata z inicjatywy papieża Franciszka. W ciągu pięciu lat posługi abp Depo archidiecezja częstochowska przeżywała m. in. 90. rocznicę utworzenia Kościoła częstochowskiego i 90. rocznicę powstania tygodnika katolickiego „Niedziela”.

Archidiecezja częstochowska przeżywała Rok Zawierzenia, Rok Ewangelizacji. Odbyły się również I Archidiecezjalny Kongres Nowej Ewangelizacji, Kongres Miłosierdzia. Metropolita częstochowski w dniach 1-8 lutego 2014 r. wziął udział, wraz z polskimi biskupami, w wizycie „ad limina Apostolorum”.

Ważnym wydarzeniem była koronacja koronami papieskimi Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Praszce. Najważniejszym wydarzeniem w Kościele częstochowskim była pielgrzymka papieża Franciszka na Jasną Górę 28 lipca 2016 r. z okazji dziękczynienia za 1050 lat Chrztu Polski.

Abp Depo przez te pięć lat pokazał, będąc biskupem maryjnym i jasnogórskim, jak ważne jest nasze osobiste zawierzenie Maryi. „Słowa mojego zawołania „ku Chrystusowi Odkupicielowi człowieka” dzisiaj dopełniam „przez Maryję” – powiedział w jednej z homilii Metropolita częstochowski.

21 czerwca 2012 r. abp Wacław Depo został wybrany przez Zebranie Plenarne KEP obradujące we Wrocławiu Przewodniczącym Rady Konferencji Episkopatu ds. Środków Społecznego Przekazu. 29 czerwca 2012 r. w Bazylice św. Piotra w Watykanie metropolita częstochowski przyjął paliusz z rąk papieża Benedykta XVI.
ks. mf / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 02 lutego 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
Strony: 1 2 3 4 5

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT