Znaleziono depesz: 432
2006-09-06 14:05 Zamość: w sobotę konsekracja i ingres bp-nominata Wacława Depo (zapowiedź)

W najbliższą sobotę, 9 września odbędzie się konsekracja i ingres nowego biskupa zamojsko-lubaczowskiego Wacława Depo, byłego rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu.

- Będzie to również ważne wydarzenie dla diecezji radomskiej, bowiem w jej 15-letniej historii jest to pierwszy kapłan, który został powołany do służby biskupa diecezjalnego - podkreśla biskup radomski Zygmunt Zimowski.

Ingres bp Depo do katedry zamojskiej odbędzie się o godz. 11.00. Konsekratorem będzie metropolita przemyski abp Józef Michalik, zaś współkonsekratorami: biskup radomski Zygmunt Zimowski i bp Jan Śrutwa. Zawołaniem bp Depo będą słowa zaczerpnięte z Encykliki "Redemptor hominis": Ad Christum Redemptorem hominis (Ku Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka). W herbie znajdą się symbole: Matki Bożej (litera "M"), krzyż papieża Jana Pawła II oraz muszla - znak pontyfikatu papieża Benedykta XVI.

- Włączmy się w to wydarzenie poprzez modlitwę i wspomagajmy naszego rodaka, który rozpoczyna służbę dla Kościoła zamojsko-lubaczowskiego - zaapelował biskup radomski na antenie Radia Plus Radom. - Jest to służba, która wymaga wielkiego wysiłku duchowego i fizycznego, wspierajmy go nie tylko w dniu święceń biskupich, ale zawsze - dodał bp Zimowski.

Bp nominat Wacław Depo jest dogmatykiem i personalistą. W kręgach kościelnych uważany jest za wybitnego kaznodzieję. Jest wychowawcą wielu roczników kapłanów. Uważany jest również za człowieka dialogu, potrafiącego występować w środkach społecznego przekazu.

Ks. prałat Wacław Depo urodził się 27 września 1953 r. w Szydłowcu koło Radomia. Jego rodzina związana jest z tym miastem od XVIII w. Ukończył LO im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął 3 czerwca 1978 r. w Sandomierzu z rąk sługi Bożego biskupa Piotra Gołębiowskiego. Po święceniach pracował jako prefekt w parafii św. Jana Chrzciciela w Stromcu koło Białobrzegów Radomskich. Następnie został skierowany na studia na KUL i już w grudniu w 1980 r. obronił pracę magisterską, a w 1984 r. doktorat na temat "Chrystus kerygmatyczny w nauce M. Koehlera'' pod kierunkiem ks. prof. Czesława Bartnika. W latach 1984-1989 był ojcem duchownym dla rocznika szóstego WSD w Radomiu i duszpasterzem akademickim na terenie miasta. Wykładowca teologii dogmatycznej i ascetycznej od 1984 r. Nominację na rektora seminarium diecezji sandomiersko-radomskiej otrzymał w sierpniu w 1990 roku. 25 marca 1992 roku został pierwszym rektorem radomskiego WSD i funkcję tę pełnił do dzisiaj.

Ks. Depo był przewodniczącym Metropolitalnego Zespołu ds. II Synodu Plenarnego oraz członkiem Komisji Rektorów ds. Ratio studiorum w latach 1995-99. Od 1999 roku, trzecią już kadencję, przewodniczył Ogólnopolskiej Konferencji Księży Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych. Jest również kanonikiem honorowym sandomierskiej kapituły katedralnej i prałatem kustoszem kapituły Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej.

Ks. Depo jest adiunktem w katedrze personalizmu chrześcijańskiego na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie - Instytut Teologiczny w Radomiu. W 2001 roku powstała w Radomiu pierwsza w świecie katedra personalizmu, którą założył ks. prof. Bogumił Gacka. Ks. Depo jest również promotorem i recenzentem prac magisterskich na tymże wydziale. Jest autorem biogramów m.in. biskupów: Edwarda Materskiego, Adama Odzimka, Stefana Siczka i Mariana Zimałka oraz artykułów naukowych.

Od maja 2006 roku jest współprzewodniczącym Rady Programowej Radia Maryja. W latach 1984-2002 był stałym współpracownikiem "Gościa Niedzielnego". Jest członkiem redakcji diecezjalnego pisma Ave oraz autorem konferencji głoszonych w Radio Ave, a obecnie Plus. Pisze do ogólnopolskich pism katolickich m.in. Niedzieli.

Ks. Wacław Depo lubi historię, piłkę nożną i wędrówki po polskich górach oraz po Alpach niemieckich.
rm / Zamość
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 06 września 2006
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2006-08-17 17:52 Korczmin: III Transgraniczne Polsko-Ukraińskie Dni Dobrosąsiedztwa

Procesja do granicy polsko-ukraińskiej z ikoną Matki Bożej Korczmińskiej, nabożeństwo, poświęcenie kamienia węgielnego pod Transgraniczne Centrum Dialogu, jarmark, koncerty i wspólna modlitwa - tak m. in. Zaplanowane zostały III Transgraniczne Polsko-Ukraińskie Dni Dobrosąsiedztwa. Główne obchody tych dni odbędą się 26 sierpnia br.

Uroczystości rozpoczną się w Korczminie 26 sierpnia o godz. 9.00 procesją do granicy ukraińskiej z ikoną Matki Bożej Korczmińskiej. W procesji będzie uczestniczyć zespół "Muzyka z Drogi" śpiewający pieśni a cappella. Na granicy odbędzie się uroczyste spotkanie Polaków i Ukraińców i wspólny koncert Orkiestry św. Mikołaja i Kapeli Romana Kumłyka "Czeremosz".

Następnie przewidziana jest polsko - ukraińska procesja do cerkwi w Korczminie, a w samo południe - nabożeństwo, poświęcenie kamienia węgielnego pod Transgraniczne Centrum Dialogu oraz przekazanie relikwii bł. bp Mikołaja Czarneckiego kościołowi w Horodle.

Po nabożeństwie rozpocznie się Transgraniczny Jarmark Kulturalny, na który złożą się m.in. koncerty Orkiestry św. Mikołaja (folk polski), Kapeli Romana Kumłyka "Czeremosz" (folklor huculski), Seluki i innych zespołów polskich i ukaińskich, wystawy: "Młodzież ponad granicami", "Świątynie dekanatu uhnowskiego" Piotra Antoniaka i "Duchowe pogranicze" Jerzego Chodora oraz targi sztuki regionalnej.

Zaprezentowana też zostanie diaporama - spektakl audiowizualny "Świątynia w Korczminie" Waldemara Frąckiewicza" oraz film "Ekspedycja Pogranicze 1991".

Organizatorami III Transgranicznych Polsko - Ukraińskich Dni Dobrosąsiedztwa są Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza i Akademia Ukraińskiej Młodzieży ze Lwowa. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz kard. Lubomyr Huzar, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.
maj / Korczmin
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 17 sierpnia 2006
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2006-08-05 12:02 Bp Jan Śrutwa - biogram

Benedykt XVI przyjął 5 sierpnia rezygnację dotychczasowego biskupa zamojsko-lubaczowskiego Jana Śrutwy.

Bp Śrutwa ma 65 lat, biskupem zamojsko-lubaczowskim był od 1992 r., zrezygnował z tej funkcji powołując się na kan. 401 & 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, który mówi: "Usilnie prosi się biskupa diecezjalnego, który z powodu choroby lub innej poważnej przyczyny nie może w sposób właściwy wypełniać swojego urzędu, by przedłożył rezygnację z urzędu".

Bp Jan Śrutwa urodził się 1 grudnia 1940 r. we wsi Majdan Górny w parafii Tomaszów Lubelski. Liceum Ogólnokształcące ukończył w Tomaszowie Lub. w 1958 r. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Święcenia kapłańskie z rąk bpa Piotra Kałwy otrzymał w katedrze lubelskiej w 1964 r. Przez pięć lat pracował jako wikariusz w parafii Garbów k. Lublina. Następnie odbył trzyletnie studia specjalistyczne w Instytucie Historii Kościoła na Wydziale Teologii KUL. Doktorat, przygotowany pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Mariana Rechowicza, uzyskał w 1973 r. W latach 1973-1975 przebywał na studiach uzupełniających w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat z archeologii chrześcijańskiej. Po powrocie do kraju został prefektem w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie, a w latach 1976-1981 pełnił funkcję wicerektora tegoż seminarium.

Pracownikiem naukowym KUL był od 1972 r. W 1979 r. habilitował się. W 1981 r. - jako docent KUL - objął kierownictwo katedry historii Kościoła w starożytności. W latach 1980-1981 był kierownikiem Instytutu Historii Kościoła KUL, a w latach 1981-1983 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Teologii. W 1983 r. został wybrany na prorektora KUL-u ds. młodzieży. W 2000 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego.

W 1984 r. Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym w Lublinie. Zrezygnował wówczas ze wszystkich funkcji administracyjnych w KUL-u, zachowując jedynie etat kierownika katedry historii Kościoła w starożytności. Święcenia biskupie przyjął 1 września 1974 r. w Wąwolnicy z rąk kard. Józefa Glempa. Jego dewiza biskupia brzmi: "Veritatem in caritate" (Żyjąc prawdziwie w miłości). W Kurii Diecezjalnej Lubelskiej był przewodniczącym Wydziału Nauki Chrześcijańskiej. W ramach prac Episkopatu Polski pełnił w latach 1986-1989 funkcję przewodniczącego Komisji ds. Sztuki Kościelnej. W roku akademickim 1988/89 był rektorem KUL. Nie przyjął wyboru na następną kadencję i wrócił do pracy diecezjalnej. Na uczelni tytuł i stanowisko profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1989 r. Jako biskup pomocniczy lubelski pełnił także funkcję przewodniczącego Wydziału Duszpasterskiego.

25 marca 1992 r. został mianowany biskupem diecezji zamojsko-lubaczowskiej. W 1995 r. został powołany przez Jana Pawła II na konsultora Papieskiej Komisji do Spraw Dóbr Kulturalnych Kościoła, zaś w 1997 r. został powołany na członka tejże Komisji. Do 2006 r. był przewodniczącym Rady Episkopatu Polski ds. Kultury i Ochrony dziedzictwa Kulturowego.
bł / Zamość
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 05 sierpnia 2006
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2006-08-03 10:20 Tyszowce: proboszcz organizuje wakacje dla małych parafian

Już po raz 3. ks. Grzegorz Chabros z parafii pw. św. Leonarda w Tyszowcach na terenie diecezji zamojsko-lubaczowskiej zorganizował nieobozową akcję letnią dla swoich parafian. Akcja, zaplanowana na wzór akcji harcerskiej, odbywa się pod hasłem "Jedność - świat - przyrzeczenie".

Całodniowe wędrówki połączone z modlitwą, zwiedzanie ciekawych miejsc i poznawanie historii swojej małej ojczyzny, bale przebierańców i zawody sportowe na wesoło - takie atrakcje czekają na małych parafian, którzy z różnych powodów wakacje spędzają w miejscu zamieszkania. W akcji trwającej przez całe wakacje uczestniczy osiemdziesięcioro dzieci z terenu całej parafii. -"Chodzi po prostu o to, żeby tym dzieciom jakoś wypełnić wolny czas, zorganizować coś, co je zainteresuje i jednocześnie czegoś nauczy" - mówi ks. Chabros, który swój autorski program letniej akcji oparł na założeniach pracy drużyny harcerskiej. I dlatego stara się realizować konkretnie wytyczone cele - prowadzić edukację regionalną i ekologiczną, tworzyć wspólnotę wśród społeczności lokalnej, kształtować pozytywne postawy i poznawać różnorodność świata - m.in. poprzez małe wyprawy, które często są dużym wydarzeniem dla ich uczestników. Podczas takich wędrówek dzieci nabywają nowe umiejętności, zdobywają sprawności harcerskie, uczą się zasad wspólnego bycia i działania, a przede wszystkim - jak podkreśla ks. Chabros - wzmacniają więzi ze swoją małą ojczyzną.

Wśród podopiecznych księdza są grupy "Wielkich Wędrowników" i "Małych Podróżników", jest grupa integracyjna, w której znajduje się niepełnosprawny chłopiec i którego obecność wpłynęła bardzo pozytywnie na postawy innych, sprawnych dzieci. Rodzice dzieci uczestniczących w tej akcji letniej podkreślają, że dzieci bardzo chętnie garną się do działań, inicjowanych przez ks. proboszcza. Oni sami też chętnie włączają się w organizację wypoczynku - bo wszystkie wyprawy, wędrówki i imprezy są organizowane własnym sumptem i za pomocą niewielkich, składkowych pieniędzy. - Robimy to, bo jest taka potrzeba, bo dzieci są do tego przekonane i my jesteśmy do tego przekonani - mówi ks. Chabros.


ks. af / Tyszowce
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 03 sierpnia 2006
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2006-08-02 17:32 Zamość: po raz 24. wyruszyła piesza pielgrzymka na Jasną Górę

Już po raz 24. wyruszyła 2 sierpnia z Zamościa diecezjalna piesza pielgrzymka na Jasną Górę. W tym roku wiernym z diecezji zamojsko-lubaczowskiej w wędrówce towarzyszy hasło "Chrystus żyjący naszą nadzieją". Pielgrzymuje około 1400 osób.

Pielgrzymka rozpoczęła się Mszą św. w katedrze zamojskiej, której przewodniczył biskup pomocniczy diecezji zamojsko-lubaczowskiej Mariusz Leszczyński. W kazaniu podkreślił, że pielgrzymka to przede wszystkim wędrówka z Bogiem, okazja do wewnętrznej przemiany. "Tak właśnie chciejmy przeżywać tę wędrówkę: żeby stała się ona okazją do uświadomienia sobie, że całe nasze życie jest pielgrzymowaniem i ma być pielgrzymowaniem - z Bogiem i Jego Matką - najpewniejszym drogowskazem" - apelował do pątników bp Leszczyński.

Większość z uczestników pielgrzymki idzie do Częstochowy po raz kolejny. "Nie wyobrażam już sobie wakacji bez wyprawy na Jasną Górę, to jest po prostu wielka potrzeba przeżycia w tym czasie wyjątkowych rekolekcji. Teraz będę się też modlić za swoją przyszłoroczną maturę" - mówi Paulina, licealistka spod Zamościa, która pielgrzymuje w tym roku po raz 3. Jej starsza koleżanka ujawnia, że nie ma szczególnych intencji, idzie po prostu po to, żeby być blisko Boga. Pątniczka, która w tym roku wędruje już po raz 10., podkreśla, że teraz będzie się modlić o zdrowie córki.

Podczas wędrówki na Jasną Górę zamojskich pielgrzymów będzie wspierała grupa duchowa. Z myślą o niej przygotowano specjalny program radiowy, nadawany przez Katolickie Radio Zamość. Na antenie będą wspólne modlitwy, konferencje, codzienne relacje z trasy pielgrzymkowej i transmisje apelu pielgrzymkowego, także przez Internet. Aktualności z trasy pielgrzymkowej można też znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.pielgrzymka.zamojska.info .

W tym roku zorganizowano też po raz pierwszy fundusz pielgrzymkowy dla tych wszystkich, którzy z różnych powodów nie mogą wyruszyć w drogę, a mogą wesprzeć finansowo tych, których nie stać na wyprawę. Koszt pielgrzymki - m.in. ubezpieczenia - to 70 złotych, nie wszyscy jednak mogą tyle zapłacić. Osoby, które otrzymały pomoc, będą się modlić w drodze na Jasną Górę za tych, którzy wsparcia im udzielili.

Trasa pielgrzymki liczy ponad 350 km. Na Jasną Górę, po 13 dniach wędrówki, pątnicy dotrą 14 sierpnia. Powita ich tam bp Leszczyński.
ks. af / Zamość
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 02 sierpnia 2006
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2006-07-27 16:17 Zamość: biskup Jan Śrutwa zachęca do pielgrzymowania na Jasną Górę

Do tradycyjnego sierpniowego pielgrzymowania na Jasną Górę zachęca swoich diecezjan biskup zamojsko-lubaczowski, Jan Śrutwa. Napisał w tym celu list zatytułowany "Na odwiecznym szlaku polskiej pobożności".

Zwracając się do wiernych - czcicieli Matki Bożej Królowej Polski - biskup nawiązuje do niedawnej pielgrzymki papieża Benedykta XVI do Polski i jego pobytu na Jasnej Górze. To właśnie obecny Ojciec Święty - jak pisze dalej biskup Śrutwa - swoim własnym przykładem ukazał nam i przypomniał kształt oraz kierunek naszej pobożności: mamy iść do Jezusa korzystając z pomocy Jego Matki. Po to właśnie są pielgrzymki na Jasną Górę, podczas których wierni niosą przed tron Królowej Polski nie sprawy osobiste i narodowe. Biskup podkreśla, że takie wołanie o pomoc z nieba jest nie tylko prawem chrześcijanina, ale nawet rozumnym i pobożnym obowiązkiem.

Zamojsko-lubaczowska piesza pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy 2 sierpnia po raz 24. Zapisy na pielgrzymkę już trwają. Tegoroczne diecezjalne rekolekcje w drodze będą się odbywały pod hasłem "Chrystus żyjący naszą nadzieją".
ks.af / Zamość
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 27 lipca 2006
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2006-07-11 17:52 Tyszowce: ksiądz zachęca kobiety do badań profilaktycznych

Ks. Grzegorz Chabros, proboszcz parafii pw. św. Leonarda w Tyszowcach na terenie diecezji zamojsko-lubaczowskiej zachęca kobiety do przeprowadzenia badań profilaktycznych.

Z prośbą o taką pomoc zwrócił się do księdza oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie. Listy w tej sprawie Fundusz wysyła do wielu parafii w całym województwie lubelskim. - Intencją Oddziału jest rozpowszechnienie informacji o prowadzonych badaniach wśród jak najszerszego grona odbiorców, w tym w małych miejscowościach i społecznościach wiejskich - wyjaśnia Małgorzata Chymosz z lubelskiego oddziału NFZ.

W rozpowszechnieniu tych informacji, a także we wskazaniu problemu zachorowalności na raka oraz wskazaniu możliwości poddania się badaniom, mogą pomóc Funduszowi właśnie kapłani z małych miejscowości, którzy z ambon będą zachęcali kobiety do profilaktyki.

Jedną z takich profilaktycznych akcji, prowadzonych przez NFZ, jest bezpłatne badanie mammograficzne. Każdej kobiecie, która przekroczyła 50 lat, raz na dwa lata przysługuje bezpłatna mammografia. Tymczasem kobiet, które spełniają kryteria, zgłasza się na badania zbyt mało. Dlatego NFZ poszukuje różnych sposobów, by dotrzeć do kobiet. Jednym z nich jest wysyłanie w teren tzw. mammobusów, które mogą dojechać nawet w najbardziej oddalone od ośrodków medycznych miejsca. Ale zanim mammobus dojedzie, trzeba o tym poinformować ludzi i przekonać, że warto poddać się badaniu.

Do Tyszowiec, znajdujących się na terenie diecezji zamojsko-lubaczowskiej, mammobus przyjedzie w najbliższą niedzielę,16 lipca. Proboszcz, ks. Grzegorz Chabros od kilku tygodni informuje już o tym swoje parafianki. - Z całą pewnością warto zachęcać kobiety do profilaktyki, warto je przekonywać, że takie badania mają sens, bo przecież chodzi tutaj o rzecz najcenniejszą - zdrowie - podkreśla ks. Chabros, który przez 7 lat był kapelanem w szpitalu wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu i przez ten czas niejednokrotnie zetknął się z przypadkami, gdy interwencja lekarska nastąpiła zbyt późno.

ks. af / Tyszowce
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 11 lipca 2006
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2006-07-06 16:24 Kulturalne lato na Roztoczu i w diecezji zamojsko-lubaczowskiej

Koncerty muzyki sakralnej, międzynarodowy plener malarski, festiwal pieśni maryjnej i spotkania z folklorem świata - tak będzie wyglądało kulturalne lato w diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Turyści odwiedzający Roztocze, które leży w sercu diecezji, będą mogli podziwiać nie tylko jego urokliwe zakątki, ale też liczne dzieła kultury, przygotowane na czas wakacji.

Wakacyjne spotkania z kulturą można zacząć od wyprawy na krańce diecezji - na pogranicze polsko-ukraińskie, gdzie od kilku dni trwają Międzynarodowe Spotkania Lisztowsko-Grottgerowskie, zorganizowane dla upamiętnienia 140. rocznicy pobytu Artura Grottgera w Dyniskach. Głównym punktem tych spotkań jest plener malarski z udziałem kilkunastu malarzy polskich i ukraińskich.

Nie zabraknie też wystawy prac powstałych podczas pleneru, będą również projekcje filmów poświęconych Grottgerowi, koncerty i spotkania z ciekawymi ludźmi. Impreza, zorganizowana z inicjatywy proboszcza miejscowej parafii, ks. Wiesława Mokrzyckiego, potrwa do połowy lipca.

W tej samej miejscowości, 23 lipca będzie można usłyszeć pop-oratorium "Miłosierdzie Boże" do słów z "Dzienniczka" św. siostry Faustyny Kowalskiej w wykonaniu Zespołu Muzyki Sakralnej Lumen z Kalisza. Pop-oratorium zabrzmi też w innym miejscu diecezji zamojsko-lubaczowskiej - w Tomaszowie Lubelskim, w ramach "Lata Artystycznego", które wypełnią również Międzynarodowe Spotkania z Folklorem, tradycyjnie organizowane w połowie sierpnia. W Tomaszowie będzie też rozbrzmiewała muzyka cerkiewna - koncert w miejscowej cerkwi pw. św. Mikołaja zaplanowano na 20 sierpnia.

Koncerty organowe z 30-letnią tradycją - to propozycja dla tych wszystkich, którzy odwiedzą latem roztoczańskie uzdrowisko, a zarazem główne miejsce kultu maryjnego w diecezji zamojsko-lubaczowskiej - Krasnobród. To właśnie tutaj, w Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, są organizowane Letnie Międzynarodowe Koncerty Organowe, podczas których występowało wielu światowej sławy organistów z Polski i innych krajów, m.in. Wenezueli, Japonii i Stanów Zjednoczonych. Tradycyjnie odbędą się dwa koncerty w lipcu i dwa w sierpniu.

Pod koniec lipca w Krasnobrodzie będą też koncertowały zespoły folklorystyczne i folkowe, które wezmą udział w 5. już edycji Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego "Eurofolk - Zamość 2006". Festiwal, organizowany z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca "Zamojszczyzna", przybliża kulturę, a zwłaszcza folklor i sztukę ludową krajów europejskich i spoza Europy. W tym roku swój udział w festiwalu zapowiedziały zespoły z Węgier, Serbii, Cypru, Czech, Grecji, Chile, Indii, Sardynii, Kostaryki. Żywiołowe koncerty, prezentowane nie tylko w Zamościu, ale też w innych miejscowościach regionu, wzbudzają wielki aplauz publiczności.

Ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, turystów, pielgrzymów i tych, którzy specjalnie przyjeżdżają w tym czasie do Górecka Kościelnego - miejsca kultu św. Stanisława Biskupa Męczennika - cieszy się też Festiwal Pieśni Maryjnej Ludowych Zespołów Śpiewaczych Diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Impreza odbywa się na początku sierpnia, od 10 lat jest organizowana przez proboszcza miejscowej parafii, ks. Tadeusza Sochana.

Festiwal - to przede wszystkim konkurs na najpiękniejsze wykonanie pieśni maryjnej, a także koncert gwiazd - ks. Sochan gościł już Krzysztofa Krawczyka, zespoły Golec uOrkiestra i Terne Roma, Eleni, Sławę Przybylską i innych artystów. W tym roku festiwal odbędzie się 6 sierpnia.

Innego rodzaju propozycję kulturalną będzie można znaleźć pod koniec sierpnia na południowych krańcach diecezji - w Narolu. Tam, w niewielkim kresowym miasteczku, na pograniczu kultur wschodu i zachodu, od kilku już lat odbywają się międzynarodowe warsztaty artystyczne Akademii Narolskiej, skierowane do młodych muzyków, malarzy, aktorów, literatów, historyków sztuki, muzykologów.

Kursy mistrzowskie i zajęcia są prowadzone na terenie XVIII-wiecznego pałacu, odbudowywanego obecnie przez Fundację Pro Academia Narolense. Koncerty natomiast odbywają się często w miejscowym kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Tegoroczna edycja Akademii Narolskiej będzie poświęcona muzyce dawnej.

ks. af / Zamość
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 06 lipca 2006
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2006-07-04 17:37 Zamość: 1,8 tys. osób wyjedzie na wakacje dzięki Caritas

Prawie 1,8 tys. osób skorzysta w tym roku z wakacyjnego wypoczynku, organizowanego i finansowego przez Caritas diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Przygotowanych jest 8 turnusów kolonijnych m.in. na Roztoczu, nad Bałtykiem i w Warszawie. Środki przeznaczone na wakacyjny wypoczynek pochodzą z funduszy Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

Z pomocy Caritas zamojsko-lubaczowskiej skorzystają głównie dzieci z rodzin mieszkających na terenach popegeerowskich oraz pochodzących z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. Dla nich udział w koloniach jest bezpłatny.

W koloniach finansowanych przez Caritas będą uczestniczyły także dzieci i młodzież pochodzenia polskiego z Litwy i Ukrainy. Na pierwszy turnus przyjechało już kilkadziesięcioro dzieci z Litwy, wraz z dziećmi z terenu diecezji przebywają one w roztoczańskim uzdrowisku Krasnobród. Na kolejny turnus przyjadą dzieci z Ukrainy. Dzieci mają zapewnioną wszechstronną opiekę -szczególnie duchową, bo czuwają nad tym klerycy z diecezjalnego seminarium.

"Organizując takie wspólne kolonie chcemy, by dzieci wzajemnie się poznawały, by poznawały swoją kulturę i przezwyciężały uprzedzenia. W ten prosty sposób chcemy realizować wezwanie Jana Pawła II do budowania cywilizacji miłości" - mówi ks. Andrzej Puzon, dyrektor Caritas diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

Tradycją diecezjalnej Caritas stało się już także organizowanie specjalnych turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży. Podczas takich kolonii wolontariusze-terapeuci starają się w profesjonalny sposób pomóc dzieciom, które pochodzą z rodzin patologicznych, uzależnionych i często są ofiarami przemocy. Jak co roku, Caritas wesprze także wakacyjny wypoczynek grup Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i grup oazowych. Dzięki Caritas odbędą się też tradycyjne już letnie wczaso-rekolekcje dla niepełnosprawnych i chorych.
ks. af / Zamosc
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 04 lipca 2006
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2006-06-22 17:53 Radzięcin: park - pomnik dla upamiętnienia pontyfikatu Jana Pawła II

Park - pomnik, upamiętniający pontyfikat Jana Pawła II, powstaje na terenie diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Unikalne drzewa i rzadkie okazy krzewów, mnóstwo kwiatów, a wśród nich rozrzucone polne głazy - w tak nietypowy sposób kapłani i wierni z parafii św. Kazimierza Królewicza w Radzięcinie chcą uczcić pamięć wielkiego Papieża-Polaka.

Inicjatorem budowy parku - pomnika był ks. Waldemar Nazarczuk, wikariusz z miejscowej parafii. Pomysł księdza wikariusza spotkał się z ogromnym zainteresowaniem parafian. Spontanicznie zaangażowali się oni w tworzenie pomnika - parku, bo - jak opowiada proboszcz parafii ks. Romuald Bekier - "Idea jest taka, żeby każdy z parafian mógł zakupić roślinę, zasadzić ją, pielęgnować ją, patrzeć jak rośnie i wspominać przy tym postać i dzieło naszego Papieża". Wielu obecnych i byłych parafian już zasadziło swoją roślinę - obok każdej z nich znajduje się kamień i tabliczka z nazwiskiem rodziny, która ją ufundowała. Na kamieniach będą też symbole upamiętniające pontyfikat Jana Pawła II.

Park - pomnik usytuowano na parafialnej łące, znajdującej się naprzeciwko kościoła. Rosną już tam tzw. dęby papieskie, zasadzone w 85. rocznicę urodzin Jana Pawła II. Park ma powierzchnię 2 ha. Jak dotąd, posadzono już ponad 150 sadzonek różnych drzew i krzewów, sprowadzanych ze szkółek w całej Polsce.
- "To będzie całkiem inny pomnik, niż te, które powstają w całej Polsce. Ten pomnik będzie żywy, tak jak ciągle żywa jest nasza pamięć o Papieżu - Polaku" - mówi ks. Romuald Bekier.
ks. af / Radzięcin
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 czerwca 2006
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2006-06-22 17:49 Kolejni księża z diecezji zamojsko-lubaczowskiej podejmą pracę wśród Polonii

Kolejnych siedmiu kapłanów z diecezji zamojsko-lubaczowskiej podejmie pracę duszpasterską wśród Polonii w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Po uzyskaniu pozwolenia biskupa diecezji Jana Śrutwy, księża wyjadą m.in. do Włoch i Norwegii oraz USA.

- Diecezja zamojsko-lubaczowska cieszy się dużą liczbą powołań kapłańskich, stąd biskup chętnie wyraża zgodę na pracę naszych kapłanów poza granicami diecezji - mówi ks. Adam Firosz, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Zamościu. Kapłani wyjadą do kilku diecezji we Włoszech - Prato, Pistoia, Frosinone-Veroli-Ferentino, do diecezji Cleveland w USA.

Obecnie poza diecezją pracuje 33 księży. Pełnią oni posługę duszpasterską na terenach byłego Związku Radzieckiego, zwłaszcza tam, gdzie jest szczególne zapotrzebowanie na ich posługę - w Gruzji i na Ukrainie. Wyjechało tam już 10 księży z diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

Wielu pracuje też we Włoszech, Niemczech, w Hiszpanii. Duszpasterze z diecezji zamojsko-lubaczowskiej są także w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Zambii. Wśród nich są także ci, którzy postanowili zostać poza granicami diecezji i kraju już na stałe - oni zostali już ekskardynowani z diecezji zamojsko-lubaczowskiej i inkardynowani do innych diecezji.
ks. af / Zamość
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 czerwca 2006
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2006-06-13 13:23 Zamość uczcił 7. rocznicę wizyty Jana Pawła II

Poświęcenie pomnika Jana Pawła II, uroczysta Msza św. pod przewodnictwem biskupa zamojsko-lubaczowskiego Jana Śrutwy, koncerty, wspólna modlitwa o beatyfikację oraz Apel Papieski i cisza w godzinę śmierci Jana Pawła II - tak Zamość upamiętnił 7-lecie wizyty Jana Pawła II. Tzw. "odpust Papieski" - organizowany w rocznicę pobytu Ojca Świętego w Zamościu - odbył się wczoraj wieczorem w kościele Matki Bożej Królowej Polski - miejscu, gdzie Papież 7 lat temu celebrował Liturgię Słowa.

Na uroczystości licznie przybyli wierni z Zamościa i okolic, duchowieństwo z całej diecezji zamojsko-lubaczowskiej, przedstawiciele instytucji, organizacji i władz samorządowych. Podczas koncertów wystąpiły m.in. połączone chóry zamojskie "Śpiewające serca" i Polska Orkiestra Włościańska im. K. Namysłowskiego w Zamościu.

Podczas uroczystości bp Śrutwa nawiązywał do historycznego dla mieszkańców Zamojszczyzny, wydarzenia, mówiąc że pamięć o nim zgromadziła ich tutaj, na tym miejscu, gdzie przybył nowy punkt odniesienia - pomnik Sługi Bożego, Jana Pawła II. "Zawsze, na chwile dobre i złe, na momenty pomyślne i trudne - mamy tutaj możliwość oparcia się o skałę. Skałą bowiem jest Chrystus, opoką jest także Jego Sługa, Jan Paweł II. Mamy tu się do czego odwołać, mamy o co się oprzeć" - mówił biskup Śrutwa podczas poświęcenia pomnika.

Pomnik odsłonięty i poświęcony wczoraj w Zamościu - to rzeźba z brązu (ponad trzymetrowej wysokości), stojąca na dwumetrowym cokole przed wejściem do kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski. Rzeźba przedstawia Jana Pawła II na schodach ołtarza, trzymającego w ręku krzyż papieski; postać uchwycono w geście błogosławieństwa, nawiązując do wizyty Jana Pawła w Zamościu. Autorem projektu pomnika jest zamojska architekt, Maria Gmyz. Na pomniku znajduje się hasło "Mocni nadzieją", towarzyszące historycznej wizycie Papieża w Zamościu.

Tego samego dnia pomnik Jana Pawła II odsłonięto w Tarnogrodzie, także na terenie diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Autorem projektu pomnika jest krakowski artysta Karol Badyna. Brązowy pomnik (4,5 m) stanął na placu przed urzędem pocztowym. Na cokole wyryto napis: "Bogu dziękujcie, ducha nie gaście".

W ramach obchodów 7. rocznicy wizyty Papieża Jana Pawła II w Zamościu zorganizowano też promocję książki pt. "Zamojskie spotkania z Janem Pawłem II", autorstwa zamojskiego dziennikarza, Janusza Kawałko. Książka to bogato ilustrowana publikacja, próbująca odpowiedzieć na pytanie, co z historycznej wizyty Papieża 12 czerwca 1999 roku pozostało w zamościanach. Książka zawiera też wspomnienia uczestników tamtego spotkania. Promocji towarzyszyła wystawa fotografii pt. "Był wśród nas".
ks.af / Zamość
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 13 czerwca 2006
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2006-06-09 11:52 Zamość: niepełnosprawni artyści w Centrum Pastoralnym

"Aby wszyscy byli jedno" - pod takim hasłem zorganizowano w Zamościu siódmą już edycję Międzynarodowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. Przegląd odbywał się w dniach 7-8 czerwca w Centrum Pastoralnym przy parafii pw. św. Michała Archanioła.

Do Zamościa przyjechali w tym roku uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, podopieczni środowiskowych domów samopomocy i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, domów pomocy społecznej i innych placówek opiekuńczych z całej Lubelszczyzny. Wśród gości przeglądu były też zespoły z Ukrainy, we wcześniejszych edycjach do Zamościa przyjeżdżali niepełnosprawni z Niemiec.

Podczas przeglądu niepełnosprawni artyści pokazali spektakle teatralne, pantomimę, różnorodne inscenizacje i tańce. - "Celem przeglądu jest integracja młodzieży ze środowisk warsztatów terapii zajęciowej i placówek pomocy, a także zaprezentowanie pełnosprawnej społeczności umiejętności i osiągnięć osób niepełnosprawnych. Ci ludzie - niepełnosprawni - naprawdę coś potrafią, coś wartościowego, co nie zawsze dostrzegamy, a powinniśmy dostrzec i docenić" - mówi Marian Szewera, muzykoterapeuta z Centrum Pastoralnego w Zamościu. W ramach przeglądu odbywają się również warsztaty i konsultacje artystyczne - "Podpatrujemy nawzajem swoje pomysły, kibicujemy sobie i świetnie się razem bawimy"- dodaje Marian Szewera.

- "Taki przegląd to wyjątkowe wydarzenie, które mobilizuje uczestników do pracy nad repertuarem artystycznym, integruje środowisko i dostarcza wielu niezapomnianych wrażeń. Przede wszystkim jednak daje niepełnosprawnym artystom satysfakcję i zadowolenie za ogromny trud, włożony przez nich w przygotowanie występów" - podkreślają organizatorzy imprezy z Katolickiego Stowarzyszenia "Służba Człowiekowi" w Zamościu. W organizację przeglądu włącza się również parafia pw. św. Michała Archanioła w Zamościu i Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy tej parafii.

ks.af / Zamość
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 09 czerwca 2006
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2006-06-07 13:14 Greckokatolickie odznaczenie dla kapłana rzymskokatolickiego

Wysokiej rangi odznaczenie Kościoła greckokatolickiego - złoty krzyż z ozdobami - otrzymał kapłan Kościoła rzymskokatolickiego ks. Henryk Krukowski z Horodła. Uroczystość odbyła się 5 czerwca w cerkwi pw. Św. Mikołaja w Horodle. Kościół greckokatolicki w Polsce nigdy wcześniej nie przyznał tego odznaczenia kapłanowi rzymskokatolickiemu.

W uroczystości wręczenia złotego krzyża uczestniczyli duchowni greckokatoliccy z greckokatolickim metropolitą przemysko-warszawskim abp. Janem Martyniakiem na czele, duchowni rzymskokatoliccy z kanclerzem Kurii Diecezjalnej w Zamościu ks. Adamem Firoszem oraz wierni obrządku łacińskiego. Zgody na wręczenie odznaczenia udzielił, zgodnie z wymogami, biskup zamojsko-lubaczowski Jan Śrutwa.

- "Nie spodziewałem się takiego wyróżnienia - powiedział w rozmowie z KAI ks. Henryk Krukowski. - Ale chyba jest ono wyrazem uznania za to, co tutaj robimy - bo to odznaczenie nie tylko dla mnie, ale i dla całej parafii" - podkreśla proboszcz z Horodła nad Bugiem.

Ks. Henryk Krukowski utrzymuje przyjazne kontakty z duchowieństwem obrządku bizantyjskiego, uczestniczy w różnorodnych spotkaniach i uroczystościach, organizowanych przez Kościół greckokatolicki, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie, prowadzi również działalność popularyzatorską dotyczącą wspólnych dziejów katolików, unitów i prawosławnych - opublikował kilka książek o historii przygranicznych miejscowości, zwłaszcza o Unii Horodelskiej. Cyklicznie publikuje też w prasie katolickiej.

Jako publicysta propaguje otwartość i potrzebę wzajemnego zrozumienia, potępia nacjonalizmy, dąży do pojednania między Polakami i Ukraińcami. Podkreśla konieczność właściwego odniesienia się do tradycji - poprzez uznanie wkładu grekokatolików i prawosławnych w kształtowanie się chrześcijańskiego oblicza terenów przygranicznych.

Opiekuje się też materialnym dziedzictwem Kościoła Wschodniego. Odzyskał, zamienioną w czasach komunistycznych na magazyn, przedwojenną cerkiew greckokatolicką św. Mikołaja w Horodle, przeprowadził renowację świątyni, odtwarzając jej wschodni wystrój - rokokowy ikonostas i Carskie Wrota z XVIII w. Choć obecnie cerkiew ta jest kościołem filialnym parafii rzymskokatolickiej, to odbywają się w niej również nabożeństwa greckokatolickie, bo, jak mówi ks. Krukowski - " Warto otwierać ludzi na piękno liturgii Wschodu".

ks. af / Horodło
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 07 czerwca 2006
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2006-04-24 17:51 Zamość: gimnazjaliści zorganizowali marsz przyjaźni

"Otwórzmy nasze serca" - pod takim hasłem uczniowie zamojskich gimnazjów przeszli dziś ulicami Zamościa w marszu, promującym idee przyjaźni i miłości wśród młodych ludzi.

Marsz zorganizowano po raz drugi. Pierwsze takie spotkanie odbyło się przed rokiem. Zeszłoroczna inicjatywa, odbywająca się pod hasłem "Wolni od przemocy", spotkała się z żywą rekcją środowiska lokalnego. Podobnie było w tym roku. Marsz zgromadził nie tylko uczniów zamojskich gimnazjów, ale też szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, nauczycieli, przedstawicieli władz samorządowych, Kościoła, mediów.

Dla uczestników marszu Mszę św. w katedrze zamojskiej odprawił ordynariusz zamojsko-lubaczowski biskup Jan Śrutwa. W homilii nawiązywał do Dekalogu - to w nim są przecież zawarte miłość do Boga i do człowieka, szacunek do drugiego człowieka, unikanie przemocy - i nawoływał do zachowywania przykazań - "Żebyśmy w tej chrześcijańskiej metodzie na życie odnaleźli się i tym motywowali swoje postępowanie, żebyśmy ustawiali swoje życie według wartości chrześcijańskich" - mówił do młodzieży.

Organizatorzy marszu z Gimnazjum Nr 2 im. Jana Zamoyskiego XVI Ordynata w Zamościu podkreślają w rozmowie z KAI, że poprzez takie imprezy jak wspólny przemarsz ulicami miasta pragną promować i kreować w swoim środowisku zachowania nacechowane życzliwością i poszanowaniem godności człowieka oraz uczyć dialogu między dorosłymi a młodzieżą. - "Chodzi nam też o zjednanie społecznych wysiłków: osób, mediów, instytucji wychowawczych właśnie na rzecz promowania działań naznaczonych ideą niesienia dobra drugiemu człowiekowi" - mówią gimnazjaliści. I, jak zapewniają - chcą, by wszyscy otworzyli swoje serca na styl życia zgodny z wartościami chrześcijańskimi, na ludzi potrzebujących i tych, którzy udzielają im wsparcia, na zachowania promujące przyjaźń i bezinteresowność.

Podczas marszu młodzi ludzie wystosowali apel do osób, mediów, instytucji wychowujących i wspierających wychowanie - "W imieniu młodzieży zamojskich szkół gimnazjalnych zwracamy się z gorącym apelem, by jednoczyć działania mające na celu poszukiwanie dobra w sobie i drugim człowieku".
ks. af / Zamość
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 kwietnia 2006
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2006-04-07 11:19 Zamość: Akcje na rzecz hospicjum

Debaty w szkołach - jeden z projektów edukacyjnych w ramach ogólnopolskiej kampanii na rzecz hospicjów "Pola Nadziei" - odbyły się w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Zamościa.

"Współpraca ze szkołami ma na celu uwrażliwienie młodzieży na potrzeby chorego człowieka. Chodzi nam o to, by młodzi ludzie mieli większą świadomość tego, czym jest cierpienie, umieranie" - wyjaśnia ks. Michał Przybysz, dyrektor Hospicjum Santa Galla. - Dotychczas w ramach kampanii "Pola Nadziei" zorganizowaliśmy jesienne sadzenie żonkili z udziałem uczniów zamojskich i podzamojskich szkół i władz samorządowych, koncerty, m.in. z udziałem Joszko Brody i innych gwiazd, kwesty przed zamojskimi kościołami oraz zbiórki przed hipermarketami" - dodaje ks. Przybysz. Tegoroczną kampanię zakończy w połowie maja wielki koncert. W akcję bardzo aktywnie włączają się młodzi wolontariusze - w okresie przedświątecznym przed zamojskimi sklepami prowadzą zbiórki funduszy na rzecz hospicjum.

Inicjatorami akcji "Pola nadziei" na terenie diecezji zamojsko-lubaczowskiej są: Stowarzyszenie Przyjaciół Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach koło Zamościa i Hospicjum Santa Galla, prowadzone przez księży ze Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa.

Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei. Przypominają o ludziach cierpiących, oczekujących pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. Inicjatorem kampanii prowadzonej w Polsce była w 1997 roku brytyjska organizacja Marie Curie Cancer Care. W Polsce pierwsze żonkile posadzone zostały w parkach i na rabatach Krakowa jesienią 1997 roku. Od tego momentu rozpoczęła się kampania "Pola Nadziei" w Polsce.

ks. af / Zamość
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 07 kwietnia 2006
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2006-04-07 11:15 Zamość: dary Caritas dla szpitali

Sprzęt medyczny przekazała szpitalom z terenu diecezji zamojsko-lubaczowskiej tamtejsza Caritas. Wcześniej dary te poświęcił podczas Mszy św. w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski ordynariusz zamojsko-lubaczowski Jan Śrutwa. W uroczystości przekazania sprzętu udział przedstawiciele placówek opieki zdrowotnej z Hrubieszowa, Tomaszowa Lubelskiego, Zamościa, Lubaczowa i innych miejscowości.

"To nie pierwsza taka akcja na terenie naszej diecezji - wyjaśnia dyrektor diecezjalnej Caritas, ks. Andrzej Puzon. Ale po raz pierwszy - dzięki ofiarodawcom z Niemiec - możemy przekazać tak dużą liczbę bardzo potrzebnego sprzętu - są to wózki inwalidzkie, chodziki, drobny sprzęt medyczny na łączną kwotę około 120 tys. zł" - dodaje ks. Puzon.

Tadeusz Garaj, dyrektor szpitala w Hrubieszowie cieszy się z daru Caritas, bo "otrzymany sprzęt pozwoli na uzupełnienie wyposażenia oddziału rehabilitacji, a dzięki temu znacznie więcej osób będzie mogło z niego skorzystać".

Na czas przedświąteczny Caritas zamojsko-lubaczowska przygotowała wiele akcji pomocy dla potrzebujących. W najbliższą sobotę i niedzielę w parafiach diecezji pojawią się tradycyjne już "Chlebki dobroci". Na tegoroczną akcję piekarze przygotowali ponad 40 tys. małych bochenków chleba.

Tak jak w poprzednich latach, w rozprowadzanie "Chlebków dobroci" zaangażowały się także szkolne koła Caritas. Dochód ze sprzedaży pieczywa będzie przeznaczony na wspomożenie najuboższych dzieci - "Chcemy przez "Chlebek dobroci" dopomóc dzieciom biednym - zorganizować im wakacje, przygotować wyprawkę szkolną, kupić ubrania i wesprzeć w najróżniejszych sytuacjach losowych" - mówi dyrektor Caritas. Jak deklaruje ks. Puzon, Caritas chce wesprzeć na święta także wszystkich potrzebujących - w Wielki Piątek podopieczni diecezjalnej Caritas, i nie tylko oni, otrzymają świąteczne paczki z żywnością.

Dary na Wielkanoc otrzymają też Polacy mieszkający na Wołyniu. Przedświąteczne wyprawy z pomocą dla rodaków ze Wschodu wpisały się już na stałe w kalendarz diecezjalnej Caritas. W tym roku do Łucka i Włodzimierza Wołyńskiego dotrą paczki z żywnością, odzieżą i środkami czystości. Nie zabraknie też zabawek dla dzieci i świątecznych pisanek.

Podobne akcje wielkanocnej pomocy najbardziej potrzebującym organizują wszystkie diecezjalne Caritas w Polsce.

ks. af / Zamość
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 07 kwietnia 2006
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2006-03-29 16:13 Tomaszów Lubelski: Promocja zdrowego życia wśród młodzieży

Jak żyć we współczesnym świecie, jak zachować zdrowie psychiczne i moralne? - na te i inne pytania próbują odpowiedzieć uczestnicy dorocznych Dni Promocji Zdrowia, organizowanych w Tomaszowie Lubelskim w diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

Wśród tych, którzy podpowiadają, jak dobrze żyć, są m.in. Anna Dodziuk, znana psychoterapeutka, kierownik Programu Rozwoju Osobistego koordynowanego przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie i redaktor naczelna miesięcznika "Świat Problemów" oraz ks. Eugeniusz Derdziuk, diecezjalny egzorcysta. Będzie też spotkanie z filozofem, ks. prof. Tadeuszem Guzem z Wydziału Zamiejscowego KUL w Tomaszowie Lubelskim.

Dni Promocji Zdrowia są adresowane przede wszystkim do młodzieży - w spotkaniach i debatach promujących zdrowy styl życia uczestniczą tomaszowscy gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Z roku na rok impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród młodych ludzi. -"Przychodzimy tu, bo wiemy, że podczas tych spotkań możemy znaleźć wiele ważnych odpowiedzi na pytania - o sens życia, o uczucia i emocje, o to, jak dzisiaj żyć, aby się nie pogubić" - mówią w rozmowie z KAI licealiści z Tomaszowa.

- Chcemy kształtować odpowiednią świadomość młodych ludzi, chcemy pokazać im właściwą drogę do dorosłego życia, ale też niebezpieczeństwa i zagrożenia, jakie na tej drodze mogą ich spotkać - różnorodne uzależnienia czy problemy emocjonalne - mówi Zbigniew Skawiński, pełnomocnik ds. uzależnień z Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim, organizator Dni Promocji Zdrowia.

Tegoroczne Dni Promocji Zdrowia potrwają do 1 kwietnia br. Program Dni wypełniają nie tylko prelekcje i publiczne debaty, ale też spotkania artystyczne. Wydarzeniem będzie prezentacja autorskiego programu słowno-muzycznego pt. "Mimo wszystko miłość", poświęconego problemom wychodzenia z uzależnień i opartego na osobistych doświadczeniach autorów, pieśniarzy z Krakowa. Tradycyjnie też w ramach Dni Promocji Zdrowia nabożeństwo Drogi Krzyżowej w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny będzie poświęcone osobom uzależnionym.

ks. af / Tomaszów Lubelski
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 29 marca 2006
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2006-03-24 16:24 Zamość upamiętni 1. rocznicę śmieci Jana Pawła II

Biały marsz pamięci, Msza św. o beatyfikację Jana Pawła II, Droga Krzyżowa, sympozjum naukowe i integracyjne widowisko artystyczne - w ten sposób Zamość uczci pamięć Papieża Jana Pawła II. Uroczystościom związanym z 1. rocznicą śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II będzie towarzyszyło hasło "Mocni nadzieją - pamiętamy".

Uroczystości upamiętniające 1. rocznicę śmierci Jana Pawła II organizują wspólnie: Kuria Diecezjalna w Zamościu, zamojski Urząd Miasta oraz liczne instytucje oświatowe i kulturalne z Zamościa.

Kilkudniowe obchody rozpocznie 31 marca sympozjum naukowe zatytułowane "Obdarowani życiem", zorganizowane przez duszpasterstwo akademickie Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Wykłady, dyskusje i zajęcia warsztatowe będą poświęcone m.in. zagadnieniu, w jaki sposób można przyjść z pomocą ludziom, którzy utracili poczucie sensu życia. W sympozjum weźmie udział m.in. kapelan psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie, ks. Tadeusz Liminowicz oraz specjalista-psychiatra z Akademii Medycznej Lublinie.

Tego samego dnia w zamojskim kościele pw. Świętego Krzyża odbędzie się Msza św. w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II. Po Eucharystii ulicami Zamościa przejdzie Droga Krzyżowa, także w intencji Papieża. 1 kwietnia na Rynku Wielkim w Zamościu hołd Papieżowi-Polakowi oddadzą młodzi zamościanie - to z ich inicjatywy będzie można obejrzeć plenerowe widowisko teatralne pt. "Exultet", przygotowane przez Teatr "A" z Gliwic. Później, przy akompaniamencie zamojskiego zespołu "Archanioły", uczestnicy spotkania odśpiewają wspólnie Apel Papieski.

Główne uroczystości upamiętniające 1. rocznicę śmierci Jana Pawła II rozpoczną się 2 kwietnia późnym popołudniem tzw. Białym marszem, który wyruszy spod szpitala noszącego imię Papieża Jana Pawła II i przejdzie ulicami Zamościa - trasą, którą przebył Ojciec Święty podczas swojej wizyty w Zamościu w 1999 roku - by dotrzeć do Katedry Zamojskiej.
Tam uroczystą Mszę św. w intencji Papieża odprawi ordynariusz zamojsko-lubaczowski, biskup Jan Śrutwa.

Po Eucharystii zaplanowano prezentację wielkiego widowiska słowno-muzycznego z udziałem nauczycieli i uczniów szkoły muzycznej, dzieci z przedszkola integracyjnego, młodzieżowej orkiestry dętej, zamojskich chórów i zespołów kameralnych oraz kwartetu smyczkowego. Później wszyscy odśpiewają Apel Jasnogórski, wtedy też zabrzmią dzwony z Katedry Zamojskiej, a o godz. 21.37 przy pomniku Papieża, stojącym obok świątyni, zapłoną znicze.

Tego dnia we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji zamojsko-lubaczowskiej wierni będą się modlić o rychłą beatyfikację Jana Pawła II.
ks. af / Zamość
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 marca 2006
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2006-01-26 10:34 Zamojszczyzna: Dni Dialogu na polsko-ukraińskim pograniczu

"Dni Dialogu, religii, kultur, narodów" - trwają w Tomaszowie Lubelskim na terenie diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Cykliczna impreza, wpisująca się w Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, jest organizowana przez Stowarzyszenie "Czajnia", działające przy parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Tomaszowie Lubelskim.

Wśród współorganizatorów są również m.in. miejscowa parafia prawosławna pw. św. Mikołaja, Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza w Lublinie oraz Muzeum-Miejsce Pamięci w Bełżcu.

Na Dni Dialogu przyjechali do Tomaszowa duchowni kilku wyznań, naukowcy i regionaliści. W tym roku program imprezy wzbogacił się o wyprawy na pogranicze polsko-ukraińskie, oprócz tego są Msze św. i nabożeństwa, projekcje filmowe, spotkania z twórcami oraz wystawy.

- Z roku na rok zainteresowanie tym, co prezentujemy podczas Dni Dialogu, jest coraz większe - pełne sale podczas prelekcji, wernisaży i spotkań. Coraz więcej ludzi włącza się w naszą inicjatywę, poznaje to, co przedstawiamy, różnorodność i odmienność, kultur, religii, historii, narodów - mówi Marcin Rechulicz ze Stowarzyszenia "Czajnia", organizator Dni Dialogu.

Dotychczas uczestnicy Dni Dialogu mogli obejrzeć filmy Grzegorza Linkowskiego "W gwiazdę Dawida wpisany krzyż" i "Proboszcz Majdanka" oraz spotkać się z reżyserem. Dzień Islamu wypełniły prelekcje, m.in. z udziałem imama Nidal Abu-Tabaqa. Uzupełnieniem wykładów była prezentacja multimedialna oraz wystawa, na której zgromadzono ozdobne wydania Koranu, szaty i przedmioty związane z islamem.

Kolejne dni były poświęcone religiom Wschodu - w cerkwi prawosławnej pw. św. Mikołaja Eucharystię sprawował arcybiskup Abel, w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa została odprawiona Msza św. w obrządku ormiańskim. Mszy towarzyszyła wystawa pt. "Niszczejące dziedzictwo. Ormianie we wschodniej Turcji".

Kulturze pogranicza było natomiast poświęcone seminarium, podczas którego dyskutowano m.in. o języku staro-cerkiewno-słowiańskim w liturgii i obrzędach, o pograniczu polsko-ukraińskim, o obecności Ormian na pograniczu - ten temat poruszał duszpasterz Ormian w Polsce, ks. Tadeusz Issakowicz-Zaleski. Pogranicze można było także obejrzeć - podczas wyprawy do Żurawiec, gdzie odbyły się warsztaty językowe z odczytywaniem napisów na krzyżach bruśnieńskich. Odwiedzono także inną przygraniczną miejscowość - Wielkie Oczy. Chętni mogli też uczestniczyć w warsztatach tańca żydowskiego. Wydarzeniem Dni Dialogu był również wernisaż wystawy pt. "Wędrująca cerkiew" - przeniesienie cerkwi z Tarnoszyna do Lublina, podczas którego odbyła się projekcja filmów Adama Kulika z cyklu "Cerkwie pogranicza polsko-ukraińskiego".

Zwieńczeniem ponadtygodniowych spotkań z religią i kulturą pogranicza będzie spektakl w wykonaniu uczniów tomaszowskiego Gimnazjum Nr 1, nagrodzony w konkursie Fundacji Ośrodka Karta na projekty historyczne pt. "Wojna: okupacje, opór, ludobójstwo, wysiedlenia - na Zamojszczyźnie" oraz spektakl w wykonaniu Teatru NN z Lublina. Oba spektakle zostaną zaprezentowane w Muzeum - Miejscu Pamięci w Bełżcu.
ks. af / Tomaszów Lubelski
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 26 stycznia 2006
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
Strony: początek 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT