Znaleziono depesz: 332
2014-06-07 10:46 Elbląg: jutro ingres bp. Jacka Jezierskiego do katedry elbląskiej

Uroczysty ingres bp. Jacka Jezierskiego do katedry pw. św. Mikołaja w Elblągu odbędzie się w niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 8 czerwca. Uroczystość rozpocznie się o godz. 17.00. Udział w ingresie zapowiedzieli nuncjusz apostolski abp Celestino Migliore, biskupi polscy Kościoła katolickiego oraz Kościołów Ewangelicko-Augsburskiego i Polskokatolickiego, duchowni kościołów obrządku wschodniego, przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, posłowie i senatorowie, reprezentanci uczelni wyższych z Olsztyna i Elbląga. Transmisję przeprowadzą Telewizja Trwam, Radio Maryja i Radio Olsztyn.

O godzinie 17.00 z plebanii parafii katedralnej wyruszy uroczysta procesja do elbląskiej katedry pw. św. Mikołaja. Przy drzwiach kościoła nowego biskupa elbląskiego przywita proboszcz parafii katedralnej ks. prałat Stanisław Błaszkowski. Biskup Jezierski ucałuje gotycki krucyfiks z relikwiami Drzewa Krzyża Świętego, a następnie procesja uda się do ołtarza, przy którym będzie sprawowana Msza św.

Obrzędy liturgii Mszy św. rozpocznie abp Celestino Migliore, a słowa powitania do zgromadzonych skieruje bp Józef Wysocki, biskup pomocniczy diecezji elbląskiej. Następnie nuncjusz apostolski odczyta bullę papieża Franciszka z nominacją dla biskupa Jacka Jezierskiego. Nowy biskup elbląski otrzyma pastorał – znak władzy pasterskiej i zasiądzie na katedrze.

Przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych oraz wiernych świeckich złożą nowemu ordynariuszowi homagium – akt czci, szacunku i chrześcijańskiego posłuszeństwa. Biskup Jezierski wygłosi homilię i będzie przewodniczył dalszej części liturgii. Po Komunii św. skieruje słowo do diecezjan. Obrzędy liturgiczne zakończy odśpiewanie hymnu „Te Deum” w dowód wdzięczności Bogu za dar nowego pasterza.

Wybrani przedstawiciele złożą też biskupowi na koniec liturgii życzenia oraz zostaną odczytane życzenia od prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Po zakończeniu ingresu biskup pozostanie w prezbiterium katedry, gdzie wszyscy wierni będą mieli możliwość złożenia życzeń swojemu pasterzowi.

Udział w ingresie zapowiedzieli m.in.: nuncjusz apostolski abp Celestino Migliore, abp metropolita warmiński Wojciech Ziemba, abp metropolita gdański Sławoj Leszek Głódź, bp ełcki Jerzy Mazur, bp pelpliński Ryszard Kasyna, bp pomocniczy gdański Wiesław Szlachetka, bp polskokatolicki Wiktor Wysoczański, bp ewangelicko-augsburski Marcin Chintz, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Żuchowski, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. J. Gdański.

Biskup Jacek Jezierski urodził się 23 grudnia 1949 r. w Olsztynie. Po maturze wstąpił do Warmińskiego Seminarium Duchownego Hosianum. W latach 1968–1970 odbył przymusową służbę wojskową w jednostce kleryckiej w Bartoszycach. W olsztyńskiej katedrze przyjął 16 czerwca 1974 r. święcenia kapłańskie z rąk biskupa warmińskiego Józefa Drzazgi. Pracował jako wikariusz w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Malborku i w parafii św. Mikołaja w Elblągu. W latach 1977-1981 był duszpasterzem głuchych i niewidomych w Elblągu. W 1976 r. uzyskał magisterium-licencjat z teologii na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Teologię dogmatyczną zgłębiał także za granicą – w latach 1981-1982 studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.

Po powrocie do kraju rozpoczął wykłady z teologii duchowości w Warmińskim Seminarium Duchownym Hosianum, gdzie był równocześnie formatorem – przez rok prefektem, a następne przez 10 lat ojcem duchownym. W roku 1986 uzyskał tytuł doktora teologii na Wydziale Teologicznym KUL. Wykładał ponadto w Wyższym Warmińskim Studium Katechetycznym w Gietrzwałdzie, Studium Teologii dla Świeckich przy Instytucie Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. W latach 1993-1994 był wicedyrektorem Instytutu Kultury Chrześcijańskiej. Pełnił też szereg funkcji w kurii biskupiej, m.in. był delegatem ds. ruchów religijnych i cenzorem wydawnictw religijnych. W 1992 r. został kanonikiem, a dwa lata później prepozytem warmińskiej kapituły katedralnej.

19 lutego 1994 r. został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem pomocniczym archidiecezji warmińskiej, otrzymując stolicę tytularną Liberalia. Jego dewizą biskupią jest wezwanie „Veritas Christi liberat”, co znaczy: Prawda Chrystusa wyzwala. Sakrę biskupią przyjął 5 marca 1994 r. z rąk Prymasa Polski kard. Józefa Glempa. Objął urząd wikariusza generalnego archidiecezji warmińskiej. Od 1999 r. do 2011 r. bp Jezierski wykładał na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W Episkopacie Polski przewodniczył pracom Komisji Charytatywnej i Zespołu ds. Dialogu Ekumenicznego z Kościołem Polskokatolickim. Obecnie pełni funkcję delegata KEP ds. Ekumenicznej Inicjatywy „Theobalt”, jest również członkiem Rady ds. Ekumenizmu i Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych.
Dnia 10 maja 2014 roku Ojciec Święty Franciszek mianował go biskupem elbląskim. Kanoniczne objęcie diecezji odbyło się 28 maja w kurii diecezjalnej, natomiast uroczysty ingres do katedry św. Mikołaja zaplanowany jest na 8 czerwca 2014 roku.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 07 czerwca 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-06-04 13:48 Bp Jezierski przed ingresem prosi chorych i diecezjan o modlitwę za siebie

Nowy biskup elbląski Jacek Jezierski zaprosił diecezjan do wzięcia udziału w jego uroczystym ingresie do katedry elbląskiej św. Mikołaja. Odbędzie się on w uroczystość Zesłania Ducha Świętego 8 czerwca o godz. 17.00. – Proszę wszystkich, a zwłaszcza chorych, o modlitwę wstawienniczą w mojej intencji, abym dobrze wypełniał zadania związane z urzędem biskupa diecezjalnego – zwrócił się do wiernych nowy biskup elbląski.

– Proszę wszystkich, a zwłaszcza chorych, o modlitwę wstawienniczą w mojej intencji, abym dobrze wypełniał zadania związane z urzędem biskupa diecezjalnego – zwrócił się do wiernych nowy biskup elbląski.

W zaproszeniu na ingres bp Jezierski wspomniał także swojego poprzednika – bp. Jana Styrnę, prosząc również o modlitwę dziękczynną za "dobro, które dokonało się przez jego pasterską posługę w diecezji elbląskiej".

Bp Jacek Jezierski urodził się 23 grudnia 1949 r. w Olsztynie. W latach 1967-1974 studiował w Seminarium Duchownym w Olsztynie. Święcenia kapłańskie przyjął w Olsztynie 16 czerwca 1974, w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, z rąk biskupa Józefa Drzazgi.

19 lutego 1994 r. otrzymał nominację biskupią od papieża Jana Pawła II. Święcenia biskupie przyjął 5 marca 1994 w konkatedrze pw. św. Jakuba w Olsztynie. Swoją dewizę biskupią - Veritas Christi Liberat (Prawda Chrystusa wyzwala) - wybrał dla upamiętnienia encykliki Jana Pawła II „Veritatis splendor”. Dotychczas był biskupem pomocniczym diecezji warmińskiej. 10 maja br. papież Franciszek mianował bp. Jezierskiego biskupem elbląskim, a 28 maja objął on kanonicznie ten urząd.

Bp Jezierski jest teologiem dogmatykiem, specjalizuje się w historii teologii i ekumenizmie. Wykładał m.in. w Kolegium Teologicznym w Kaliningradzie. Z jego inicjatywy odbyły się poszukiwania szczątków doczesnych Mikołaja Kopernika w katedrze fromborskiej. W 2004 r. rozpoczęły się prace archeologiczne, kierowane przez prof. Jerzego Gąssowskiego. Znaleziono szczątki, które po przeprowadzeniu badań specjalistycznych zostały zidentyfikowane jako należące do Wielkiego Astronoma.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 04 czerwca 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-06-04 11:03 Bp Jezierski: Duch Święty sprawia, że lud Boży trwa w wierze

Duch Święty pochodzi od Boga Ojca. Został dany Kościołowi i światu, aby otwierał ludzi na blask prawdy, skądkolwiek przychodzi – napisał bp Jacek Jezierski w swoim pierwszym liście do wiernych diecezji elbląskiej na uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która będzie obchodzona 8 czerwca.

– Duch Święty sprawia, że lud Boży trwa w wierze. Nasze sumienia opowiadają się za dobrem i sprzeciwiają się złu. Duch Święty sprawia, że w Kościele dorastają nowi święci i dokonuje się złożony proces nawrócenia grzeszników – zaznaczył hierarcha.

Biskup elbląski podkreślił, że po ukrzyżowaniu i śmierci Chrystusa jego wyznawców opanowały uczucia smutku i apatii. Gdy zstąpił Duch Święty odzyskali radość, pokój serca i odwagę, a także energię do działania. W jednej chwili pozbyli się lęku. Odtąd zaczął się czas Ducha Świętego i Kościoła, który ma w świecie dawać świadectwo o Chrystusie.

– Jezus przezwyciężył śmierć, ponieważ Bóg jest mocny i dobry – podkreślił ordynariusz elbląski i przypomniał, do czego Bóg powołał człowieka: "Dzięki zwycięstwu Chrystusa przed każdym człowiekiem otwiera się perspektywa nadziei życia i szczęścia na zawsze, pomimo chorób, umierania i śmierci".

Bp Jezierski skierował również słowa modlitwy do Ducha Świętego: „Duchu Święty! Zstąp na nowo i odnów naszą codzienność. Odnów nasze osobiste życie, nasze serca, Odnów też nasze małżeństwa i rodziny, zwłaszcza dotknięte konfliktem i zagrożone rozpadem. Wesprzyj chorych w ich cierpieniu i osamotnieniu. Wesprzyj poprzez życzliwych ludzi osoby żyjące w biedzie. Umocnij kapłanów i osoby, które starają się żyć według rad ewangelicznych. Spraw odrodzenie duchowe naszego kraju, naszej ojczyzny. Duchu Pocieszycielu, Wspomożycielu i Obrońco, przyjdź!”.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 04 czerwca 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-06-03 11:03 Elbląg: w niedzielę zbiórka ofiar dla powodzian na Bałkanach

W najbliższą niedzielę 8 czerwca na terenie diecezji elbląskiej odbędzie się zbiórka ofiar do puszek na rzecz poszkodowanych przez powódź na Bałkanach.

To odpowiedź na apel papieża Franciszka, który podczas audiencji 21 maja wezwał wiernych do modlitwy za ofiary i wszystkie osoby dotknięte tym kataklizmem oraz do konkretnego wsparcia ze strony wspólnoty międzynarodowej.

Klęska powodzi na Bałkanach (Bośnia, Hercegowina i Serbia) spowodowała wielkie zniszczenia. Zostało poszkodowanych około 1,5 mln ludzi. Bez dachu nad głową zostało wiele rodzin. Rodziny te utraciły również dorobek całego swojego życia.

Caritas Polska przekaże zebrane ofiary potrzebującym.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 03 czerwca 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-06-02 17:58 Elbląg: 8 czerwca ingres bp. Jacka Jezierskiego

Bp Jacek Jezierski odbędzie w najbliższą niedzielę 8 czerwca o godz. 17.00 uroczysty ingres do katedry św. Mikołaja w Elblągu. Nowy ordynariusz 28 maja objął kanonicznie urząd biskupa elbląskiego.

Papież Franciszek mianował bp. Jacka Jezierskiego ordynariuszem diecezji elbląskiej 10 maja na miejsce dotychczasowego biskupa Jana Styrny, który zrezygnował z kierowania diecezją z powodów zdrowotnych.

"Jako ustępujący z Urzędu, z radością witam mojego Następcę, Drogiego Brata w Biskupstwie" – napisał dotychczasowy ordynariusz diecezji bp Jan Styrna. "Życzę Mu potrzebnych łask Bożych i życzliwej współpracy ludzi. Otoczmy naszego Pasterza serdeczną modlitwą i ochotną gotowością współpracy dla duchowego dobra i zbawienia ludzi" – zaapelował do wiernych diecezji.

Bp Styrna skierował również słowa podziękowania do duchowieństwa i wiernych, a swojego następcę powierzył opiece Matki Bożej oraz Świętych i Błogosławionych Ziemi Elbląskiej.

Biskup Jacek Jezierski urodził się 23 grudnia 1949 r. w Olsztynie. W latach 1967-1974 studiował w Seminarium Duchownym w Olsztynie. Święcenia kapłańskie przyjął w Olsztynie 16 czerwca 1974, w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, z rąk biskupa Józefa Drzazgi.

Jako wikariusz pracował w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Malborku (1974-1976) i w parafii św. Mikołaja w Elblągu (1977-78), gdzie prowadził również duszpasterstwo głuchych i niewidomych.

19 lutego 1994 r. otrzymał od papieża Jana Pawła II nominację na biskupa pomocniczego archidiecezji warmińskiej. Święcenia biskupie przyjął 5 marca 1994 w konkatedrze pw. św. Jakuba w Olsztynie. Swoją dewizę biskupią - Veritas Christi Liberat (Prawda Chrystusa wyzwala) - wybrał dla upamiętnienia encykliki Jana Pawła II „Veritatis splendor”.

Bp Jacek Jezierski jest teologiem dogmatykiem, specjalizuje się w historii teologii i ekumenizmie. Wykładał m.in. w Kolegium Teologicznym w Kaliningradzie. Z jego inicjatywy odbyły się poszukiwania szczątków doczesnych Mikołaja Kopernika w katedrze fromborskiej. W 2004 r. rozpoczęły się prace archeologiczne, kierowane przez prof. Jerzego Gąssowskiego. Znaleziono szczątki, które po przeprowadzeniu badań specjalistycznych zostały zidentyfikowane jako należące do Wielkiego Astronoma.

Dotychczas był biskupem pomocniczym diecezji warmińskiej. Ma 65 lat.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 02 czerwca 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-06-01 21:23 Kard. Dziwisz podarował relikwie św. Jana Pawła II dla Malborka

Kard. Stanisław Dziwisz, długoletni sekretarz papieża Jana Pawła II, przekazał dla Malborka relikwie świętego. Dar odebrała w Krakowie delegacja malborskiego Zespołu Szkół Katolickich z dyrektorem Wojciechem Handke oraz z ks. Arkadiuszem Śnigierem, prefektem szkoły.

W sobotę 31 maja relikwie św. Jana Pawła II zostały uroczyście wniesione do kościoła pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy podczas Mszy św., której przewodniczył biskup pomocniczy diecezji elbląskiej Józef Wysocki. W trakcie liturgii bp Wysocki udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania.

Miasto otrzymało relikwie I stopnia – włosy zamknięte w kapsule, została ona umieszczona w pozłacanym relikwiarzu.

Relikwie to przedmioty związane ze świętymi. Najczęściej są to szczątki ciała świętych lub rzeczy z nimi związanych. Relikwie mogą być I, II lub III stopnia. Najważniejsze relikwie to relikwie I stopnia, na przykład krew świętego, jego kości, skóra, włosy, paznokcie.
pp / Malbork
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 01 czerwca 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-05-28 15:52 Elbląg: bp Jezierski objął kanonicznie diecezję

Od dzisiaj bp Jacek Jezierski jest ordynariuszem elbląskim. O godz. 10.00 w kurii diecezjalnej odbyło się kanoniczne objęcie urzędu biskupa elbląskiego. Po powitaniu bp. Jezierskiego kanclerz kurii ks. Zdzisław Bieg przedstawił odpowiednie dokumenty Stolicy Apostolskiej mianujące dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji warmińskiej na stanowisko ordynariusza elbląskiego. Po modlitwie w intencji nowego biskupa i całej diecezji nastąpiło podpisanie protokołu i dokumentów diecezjalnych.

Uroczysty ingres biskupa Jacka Jezierskiego do katedry Św. Mikołaja w Elblągu odbędzie się 8 czerwca o godz. 17.00.

Papież Franciszek mianował bp. Jacka Jezierskiego ordynariuszem diecezji elbląskiej 10 maja br. na miejsce dotychczasowego biskupa Jana Styrny, który zrezygnował z kierowania diecezją z powodów zdrowotnych.

Biskup Jacek Jezierski urodził się 23 grudnia 1949 r. w Olsztynie. W latach 1967-1974 studiował w Seminarium Duchownym w Olsztynie. Święcenia kapłańskie przyjął w Olsztynie 16 czerwca 1974, w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, z rąk biskupa Józefa Drzazgi.

19 lutego 1994 r. otrzymał nominację biskupią od papieża Jana Pawła II. Święcenia biskupie przyjął 5 marca 1994 w konkatedrze pw. św. Jakuba w Olsztynie. Swoją dewizę biskupią - Veritas Christi Liberat (Prawda Chrystusa wyzwala) - wybrał dla upamiętnienia encykliki Jana Pawła II „Veritatis splendor”.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 28 maja 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-05-15 11:03 Elbląg: ingres bp. Jacka Jezierskiego - 8 czerwca

Uroczysty ingres biskupa Jacka Jezierskiego do katedry Św. Mikołaja w Elblągu odbędzie 8 czerwca o godz. 17.00. Wcześniej, 28 maja, obejmie on kanonicznie urząd biskupa elbląskiego.

– Jako ustępujący z Urzędu, z radością witam mojego Następcę, Drogiego Brata w Biskupstwie – napisał dotychczasowy ordynariusz diecezji biskup Jan Styrna. – Życzę Mu potrzebnych łask Bożych i życzliwej współpracy ludzi. Otoczmy naszego Pasterza serdeczną modlitwą i ochotną gotowością współpracy dla duchowego dobra i zbawienia ludzi – zaapelował do wiernych diecezji.

Bp Styrna skierował również słowa podziękowania do duchowieństwa i wiernych, a swojego następcę powierzył opiece Matki Bożej oraz Świętych i Błogosławionych Ziemi Elbląskiej.

Papież Franciszek mianował bp. Jacka Jezierskiego ordynariuszem diecezji elbląskiej 10 maja br. na miejsce dotychczasowego biskupa Jana Styrny, który zrezygnował z kierowania diecezją z powodów zdrowotnych.

Biskup Jacek Jezierski urodził się 23 grudnia 1949 roku w Olsztynie. W latach 1967-1974 studiował w Seminarium Duchownym w Olsztynie. Święcenia kapłańskie przyjął w Olsztynie 16 czerwca 1974, w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, z rąk biskupa Józefa Drzazgi.

Jako wikariusz pracował w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Malborku (1974-1976) i w parafii św. Mikołaja w Elblągu (1977-78), gdzie prowadził również duszpasterstwo głuchych i niewidomych.

19 lutego 1994 r. otrzymał od papieża Jana Pawła II nominację na biskupa pomocniczego archidiecezji warmińskiej. Święcenia biskupie przyjął 5 marca 1994 w konkatedrze pw. św. Jakuba w Olsztynie. Swoją dewizę biskupią - Veritas Christi Liberat (Prawda Chrystusa wyzwala) - wybrał dla upamiętnienia encykliki Jana Pawła II „Veritatis splendor”.

Bp Jacek Jezierski jest teologiem dogmatykiem, specjalizuje się w historii teologii i ekumenizmie. Wykładał m.in. w Kolegium Teologicznym w Kaliningradzie. Z jego inicjatywy odbyły się poszukiwania szczątków doczesnych Mikołaja Kopernika w katedrze fromborskiej. W roku 2004 rozpoczęły się prace archeologiczne, kierowane przez prof. Jerzego Gąssowskiego. Znaleziono szczątki, które po przeprowadzeniu badań specjalistycznych zostały zidentyfikowane jako należące do Wielkiego Astronoma.

Dotychczas był biskupem pomocniczym diecezji warmińskiej. Ma 65 lat.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 15 maja 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-05-10 12:18 Bp Jezierski: uczmy się także od innych Kościołów (rozmowa)

Najważniejsze jest przeciwstawianie się procesom sekularyzacji, także poprzez nową ewangelizację, która wymaga wypracowania nowych metod i form duszpasterstwa – ocenia w rozmowie z KAI bp Jacek Jezierski, mianowany dziś przez papieża biskupem elbląskim. Przyznaje też, że Kościół katolicki czasami nie dostrzega wrażliwości innych Kościołów i wspólnot, "tymczasem można się wiele od nich uczyć i w ten sposób lepiej zrozumieć własne problemy".

KAI: Z jakimi uczuciami przyjmuje Ksiądz Biskup nominację na ordynariusza elbląskiego?

Bp Jacek Jezierski: Zostało mi postawione zadanie do wypełnienia. Przyjmuję decyzję papieża Franciszka, dotyczącą mojej osoby z nadzieją, że będę mógł zrobić coś dobrego w diecezji elbląskiej, tzn. dołączyć jakąś cegiełkę do pracy poprzedników w dziele nauczania biskupiego, posługi sakramentalnej, a także w kierowaniu diecezją, mając świadomość, że priorytetem jest dobro wiary, wzrost wiary ludu Bożego, że to jest naczelne zadanie, pierwsze wśród innych, obok zadań organizacyjnych i ekonomicznych.

KAI: Jakie wyzwania czekają Księdza Biskupa w nowej diecezji?

– Tego nie wiem, dlatego że nie śledziłem szczególnie sytuacji pastoralnej, socjologicznej w tej diecezji i w tej części naszego kraju. Znam wielu księży diecezji elbląskiej, nauczycieli religii, znam jakąś część katolików świeckich, małżeństwa, rodziny. Wyzwania określi dopiero rozeznanie sytuacji – podjęcie dialogu z wiernymi świeckimi i księżmi. Do tego służą ciała kolegialne, które prawo Kościoła przewiduje: Rada Konsultorów, Rada Kapłańska, Konferencja Księży Dziekanów, Rada Duszpasterska, Rada Ekonomiczna. Dopiero w dialogu z tymi gremiami będą rysować się obraz diecezji, jej potrzeby i wyzwania.

KAI: Na ile przydadzą się doświadczenia z lat spędzonych w Elblągu jako wikariusz?

– Moje związki z obecną diecezją elbląską miały miejsce w latach 1974-1981. To były inne czasy, było mniej parafii w Elblągu, była katechizacja przy kościele. Nie było stowarzyszeń, które otwierały się na współpracę z Kościołem. Istniał ZAMECH – środowisko robotników i inteligencji technicznej. Dzisiaj ta sytuacja się zmieniła, jest inna. Dziś w Elblągu istnieją media o zasięgu lokalnym, szkoły wyższe, albo ich filie, duże biblioteki, towarzystwa naukowe. Będę szukał kontaktów, płaszczyzny spotkania z różnymi środowiskami, także z tymi, które niekoniecznie deklarują się jako katolickie czy chrześcijańskie.

KAI: Czy zróżnicowanie mieszkańców diecezji elbląskiej - ludność z Wołynia, Wileńszczyzny, Pomorza, Małopolski i Polski centralnej, ludność autochtoniczna - stwarza dziś jeszcze jakieś problemy duszpasterskie?

– Nie wiem czy nie istnieją dziś napięcia z racji zróżnicowanego pochodzenia mieszkańców diecezji elbląskiej. W Polsce północnej istnieją środowiska ukraińskie i greckokatolickie ze swoimi parafiami i duszpasterzami. Także wiele małżeństw i rodzin mieszanych powstałych w wyniku związku chrześcijan tradycji łacińskiej i greckokatolickiej. Istnieją jeszcze silne środowiska Wołyniaków z ich specyficzną wrażliwością na to, co wydarzyło się na Wołyniu w czasie II wojny światowej. Zróżnicowanie ze względu na środowisko pochodzenia wymaga wiedzy historycznej i wrażliwości na różne punkty widzenia i oceny historii.

KAI: Jakie wyzwania w skali całego Kościoła w Polsce uważa Ksiądz Biskup za najważniejsze?

– Najważniejsze jest przeciwstawianie się procesom sekularyzacji poprzez dobrze zorganizowane duszpasterstwo, tzw. tradycyjne, ale również poprzez nową ewangelizację. Wymaga ona wypracowania nowych metod i form duszpasterstwa. Chodzi tu o pracę w kręgach, grupach modlitewnych, promowanie i ochrona ruchów religijnych oraz stowarzyszeń katolickich.

KAI: Jak ocenia Ksiądz Biskup perspektywy dialogu ekumenicznego w dzisiejszej Polsce?

– W ciągu ostatniego półwiecza, od ogłoszenia przez Sobór Watykański II Dekretu o ekumenizmie udało się uczynić wiele na rzecz jedności chrześcijan. W Polsce dokonała się zmiana klimatu w relacjach: katolicy – prawosławni – protestanci – polskokatolicy. Nie widzimy siebie w kategoriach wrogów i zagrożenia. Postrzegamy siebie jako siostry i bracia w Chrystusie i odkrywamy jedność na fundamencie chrztu św. Ogromne znaczenie dla ekumenizmu ma przede wszystkim w miastach Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, nabożeństwa ekumeniczne, spotkania, promowanie Pisma Świętego.

Potrzebna jest jednak nowa faza dialogu teologicznego i praktyki ekumenicznej. Okazję daje zbliżająca się rocznica 500 – lecia początków reformacji. Nie będzie to dla nas, katolików jubileusz dający okazję do festynów, ale czas na przypomnienie dramatycznych zdarzeń z początków XVI wieku i ich następstw – trudnych do przezwyciężenia. Wzbogacenie wiedzy o przywódcach reformacji, przyczynach, mechanizmach i skutkach, a także wartościach, które wniosła reformacja w chrześcijaństwo stwarza szansę na lepsze zrozumienie relacji wzajemnych dzisiaj Kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce i Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, a także wspólnot chrześcijańskich istniejących poza nią.

Nie doceniamy czasami wrażliwości Kościołów i wspólnot mniejszościowych, a tymczasem można się wiele od nich uczyć i w ten sposób lepiej zrozumieć własne problemy.

KAI: Jakie przesłanie zostawia Ksiądz Biskup mieszkańcom archidiecezji warmińskiej?

– Jestem wdzięczny Kościołowi warmińskiemu, wiernym świeckim, jak i osobom życia konsekrowanego, duchowieństwu i biskupom. Kościół warmiński stworzył mi szansę teologicznego kształcenia, formacji kapłańskiej i pracy duszpasterskiej. Poczucie wdzięczności będę nosił zawsze w mojej pamięci i sercu.

Odchodząc do pracy w innej diecezji, muszę jednak odciąć pępowinę i utożsamić się z problemami, troskami, sukcesami, przeszłością i teraźniejszością diecezji, która wyrosła ze średniowiecznej tradycji pomezańskiej i z dziejów kościelnych Elbląga.
rozmawiał ks. Maciej Barnikowski / Olsztyn
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 10 maja 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-05-10 12:04 Bp Jacek Jezierski nowym biskupem elbląskim (biogram)

Biskup Jacek Jezierski, mianowany dziś przez papieża Franciszka nowym biskupem elbląskim, jest teologiem dogmatykiem, specjalizuje się w historii teologii i ekumenizmie. Wykładał m.in. w Kolegium Teologicznym w Kaliningradzie. Z jego inicjatywy odbyły się poszukiwania szczątków doczesnych Mikołaja Kopernika w katedrze fromborskiej. Lubi poezję, szczególnie twórczość Czesława Miłosza. Dotychczas był biskupem pomocniczym archidiecezji warmińskiej. Ma 64 lata.

Jacek Jezierski urodził się 23 grudnia 1949 roku w Olsztynie. W roku 1967 ukończył tamtejsze Liceum Ogólnokształcące im. K.I. Gałczyńskiego. W latach 1967-1974 studiował w Warmińskim Seminarium Duchownym Hosianum w Olsztynie. W roku 1968, wraz z innymi kolegami z roku został powołany do odbycia dwuletniej zasadniczej służby wojskowej w Bartoszycach.

Święcenia kapłańskie bp Jezierski przyjął w Olsztynie 16 czerwca 1974, w kościele parafialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, z rąk biskupa Józefa Drzazgi.

Jako wikariusz pracował w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Malborku (1974-1976) i w parafii św. Mikołaja w Elblągu (1977-78), gdzie prowadził również duszpasterstwo głuchych i niewidomych.

Jest teologiem dogmatykiem, specjalizuje się w historii teologii i ekumenizmie. Opublikował wiele artykułów wyjaśniając kwestie teologiczne w perspektywie dialogu ekumenicznego. Jest znawcą osoby, myśli oraz sługi Bożego kard. Stanisława Hozjusza – biskupa warmińskiego.

Wykładał teologię dogmatyczną w Warmińskim Instytucie Teologicznym Olsztynie (1983–1999), na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie (1999–2013) oraz w Kolegium Teologicznym w Kaliningradzie (1993– 2003). W latach 1998-1999 reprezentował archidiecezję warmińską, w Zespole MEN ds. Utworzenia Uniwersytetu w Olsztynie.

19 lutego 1994 r. otrzymał nominację biskupią od papieża Jana Pawła II. Święcenia biskupie przyjął 5 marca 1994 w konkatedrze p.w. św. Jakuba w Olsztynie. Głównymi konsekratorami byli: kard. Józef Glemp, abp Edmund Piszcz, abp Tadeusz Gocłowski. Swoją dewizę biskupią - Veritas Christi Liberat (Prawda Chrystusa wyzwala) - wybrał dla upamiętnienia encykliki Jana Pawła II Veritatis splendor. Stolicą tytularną jest Liberalia, położona w dzisiejszej Algierii.

Bp Jacek Jezierski jest od 1992 roku kanonikiem rzeczywistym Kapituły Warmińskiej, a od 1994 roku jej prepozytem. Z jego inicjatywy odbyły się poszukiwania szczątków doczesnych Mikołaja Kopernika w katedrze fromborskiej. W roku 2004 rozpoczęły się prace archeologiczne, kierowane przez prof. Jerzego Gąssowskiego. Znaleziono szczątki, które po przeprowadzeniu badań specjalistycznych zostały zidentyfikowane jako należące do Wielkiego Astronoma.

W swoich wypowiedziach bp Jezierski wiele uwagi poświęca sprawom formacji chrześcijańskiej i społecznym. Formację tę zawsze rozumiał jako przygotowanie człowieka do dojrzałego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym Ojczyzny, miasta i regionu.

Zna język niemiecki. Lubi poezję, zwłaszcza Czesława Miłosza i Marii Zientary-Malewskiej.
xmb / Olsztyn
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 10 maja 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-05-10 12:00 Bp Jacek Jezierski nowym biskupem elbląskim (komunikat Nuncjatury)

Biskup Jacek Jezierski, 64-letni biskup pomocniczy archidiecezji warmińskiej, został mianowany przez papieża Franciszka nowym biskupem elbląskim. Zastąpił on na tym stanowisku bp. Jan Styrnę, który złożył rezygnację z tego urzędu.

Publikujemy komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce:


Komunikat

Ojciec Święty Franciszek:

1. Przyjął rezygnację księdza biskupa Jana Styrny z posługi biskupa elbląskiego, złożoną zgodnie z kan. 401 pkt 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

2. Mianował biskupem elbląskim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji warmińskiej Jacka Jezierskiego.


Warszawa, 10 maja 2014 roku.

Abp Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski
tk / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 10 maja 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2014-04-01 14:01 Elbląg: ogólnopolskie rekolekcje dla rolników i mieszkańców wsi (zapowiedź)

Od 3 do 6 kwietnia Sanktuarium M. B. Fatimskiej i bł. Jana Pawła II w Elblągu-Stagniewie będzie gościć uczestników rekolekcji dla rolników i mieszkańców wsi. Uroczystości liturgiczne oraz konferencje tematyczne będą transmitowane przez telewizję Trwam i Radio Maryja.

Myślą przewodnią trzydniowego przygotowania do przeżywania tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa są słowa zaczerpnięte z ewangelii św. Mateusza: „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” oraz św. Łukasza: „Ziarnem jest słowo Boże”.

– Pragniemy dni te przeżywać jako duchowe przygotowanie do kanonizacji bł. Jana Pawła II, którego pontyfikat był ściśle połączony z objawieniami i przesłaniem fatimskim – napisał w zaproszeniu bp pomocniczy elbląski Józef Wysocki. – Nasz trud ewangelizacyjny zawierzamy Niepokalanej Maryi, św. Józefowi i bł. Janowi Pawłowi II – podkreślił hierarcha.

Szczegółowy plan rekolekcji zamieszczony jest na stronie internetowej diecezji elbląskiej. http://www.diecezja.elblag.opoka.org.pl/
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 01 kwietnia 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2013-12-26 09:35 Bp Styrna: św. Szczepan to świadek Tego, który leży w żłobie

Święto męczeństwa Szczepana, następujące po Bożym Narodzeniu, wyjaśnia nam dlaczego Dziecię nam się narodziło – napisał biskup elbląski Jan Styrna w liście pasterskim na święto św. Szczepana, diakona i męczennika, obchodzone w drugim dniu świąt Narodzenia Pańskiego. – Ono przyszło na świat, by być męczennikiem – świadkiem miłości Boga Ojca, aż do przelania krwi na Krzyżu – podkreślił bp Styrna.

Hierarcha przypomniał, że narodzenie Chrystusa jest jednocześnie zapowiedzią Jego męczeńskiej śmierci. – Dziecię nam się narodziło w Betlejem, mieście, którego nazwa w języku hebrajskim znaczy dom chleba – zaznaczył pasterz Kościoła elbląskiego. – Po urodzeniu zostało złożone w żłobie, w miejscu, z którego karmią się zwierzęta, aby było jasne, że złoży się Ono w ofierze, która nas sobą będzie karmiła i żywiła. Staje się tak podczas każdej Eucharystii - stwierdził biskup.

Bp Styrna podkreślił szczególny związek narodzin Jezusa Chrystusa i męczeńskiej śmierci św. Szczepana. Ten pierwszy w historii Kościoła męczennik jest dobrym towarzyszem Dziecka, ponieważ przykład jego męczeńskiej śmierci staje się pokarmem dającym moc naszym duszom, by być świadkami Tego, który w żłobie leży.

– W jakich sytuacjach powinniśmy być świadkami Syna Człowieczego, stając po stronie tego, który jest Prawdą? – zastanawia się bp Styrna.

– Potrzebna jest nam odwaga, moc, mądrość i Duch Boży, gdy prawa dzieci poczętych, dzieci w łonach matek, nie są respektowane a one same są traktowane jak intruzi, nieproszeni goście, niezasługujący na prawną ochronę. Wtedy, gdy święty związek małżeński jednego mężczyzny i jednej kobiety jest zagrożony przez różnego rodzaju wypaczenia, naruszające i kwestionujące nierozerwalność tego związku. Wówczas, gdy niektórzy rządzący i ustanawiający prawo stają się podobni do króla Heroda i ulegają tej samej pokusie, dążąc do zniszczenia Chrystusa, podeptania przykazań Bożych i zakazania używania imienia Boga w życiu publicznym – zauważa hierarcha.

Bp Styrna wskazał, że częsty, intensywny i głęboki kontakt z Bogiem podczas modlitwy daje moc i odwagę, a centrum chrześcijańskiej modlitwy jest Najświętsza Ofiara, Msza św.

– Niech ta niesłychana tajemnica Bożego Narodzenia uczyni nasze serca odważnymi, mocnymi i dzielnymi – apeluje w słowie do wiernych bp Styrna. – Powinniśmy mieć takie zaufanie, o którym mówi do nas w Ewangelii Jezus Chrystus: „…nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić” (Mt 10, 19), gdy pojawiają się sytuacje, będące zagrożeniem tego, co jest rdzeniem i sercem chrześcijańskiej tradycji i kultury.

Ordynariusz elbląski przesłał wiernym diecezji życzenia świąteczne i udzielił pasterskiego błogosławieństwa na nadchodzący nowy rok.

Szczepan z pochodzenia, jak wszyscy pierwsi chrześcijanie, był Żydem. Był zwierzchnikiem grupy nazywanej hellenistami. Zginął ok. 36 r. ukamienowany przez miejscową społeczność żydowską w Jerozolimie.

W ikonografii św. Szczepan występuje jako młody diakon w białej tunice lub w bogato tkanej dalmatyce. Jego atrybutami są: księga Ewangelii, kamienie na księdze lub w jego rękach, gałązka palmowa.

W katolickim kalendarzu liturgicznym jego święto obchodzone jest 26 grudnia (dzień po Bożym Narodzeniu). Jest patronem archidiecezji wiedeńskiej, kamieniarzy, kucharzy i tkaczy.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 26 grudnia 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2013-12-08 11:55 Elbląg: Gender zagrożeniem dla rodziny – konferencja (zapowiedź)

O wpływie ideologii gender na kształtowanie rodziny i wychowanie dzieci będą dyskutować uczestnicy konferencji, która odbędzie się w poniedziałek, 9 grudnia, w Elblągu.

Mariusz Dzierżawski z Fundacji Pro – Prawo do Życia oraz Marcin Musiał – dziennikarz miesięcznika „Polonia Christiana” wskażą na to, co mogą zrobić rodzice, by ochronić swoje dzieci przed ideologią gender, która stara się przeniknąć do polskiej szkoły.

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza rodziców dzieci w wieku szkolnym do auli seminaryjnej przy ul. Bożego Ciała 10. Konferencja rozpocznie się o godz. 19.30.

Organizatorami spotkania są Wyższe Seminarium Duchowne i Fundacja Amicus. Patronat medialny sprawują „Gość Niedzielny” i „Polonia Christiana”.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 08 grudnia 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2013-11-23 14:54 Komunikat biskupa elbląskiego Jana Styrny (dokumentacja)

Bp Jan Styrna złożył rezygnację z kierowania diecezją elbląską. Dziś poinformował o swojej decyzji diecezjan w specjalnym komunikacie. Jak napisał, powodem są „postępujące zmiany w stanie zdrowia, ograniczające coraz bardziej możliwości należytego wypełniania zadań związanych z prowadzeniem diecezji.

Powiadomił też wiernych, że papież Franciszek przyjął jego prośbę, ale zlecił mu równocześnie pełnienie dotychczasowej posługi do czasu ustanowienia następcy.

Poniżej pełny tekst dokumentu:

Umiłowani Bracia Kapłani,
Osoby zakonne i wszyscy Wierni Diecezji Elbląskiej!

W bieżącym roku 2013 minęło 48 lat mojej posługi kapłańskiej i 22 lata pełnienia posługi biskupiej: 12 lat – jako biskup pomocniczy w mojej rodzinnej diecezji tarnowskiej oraz 10 lat – jako biskup diecezjalny w Diecezji Elbląskiej.

Od pewnego czasu dostrzegam w sobie postępujące zmiany w stanie zdrowia, ograniczające coraz bardziej moje możliwości należytego wypełniania zadań, związanych z prowadzeniem diecezji. W związku z tym, po przemyśleniu sytuacji, rozważeniu jej w sumieniu przed Bogiem i usilnej modlitwie, przedłożyłem w październiku bieżącego roku moją pokorną prośbę Ojcu Świętemu Franciszkowi o przyjęcie mojej rezygnacji z urzędu biskupa diecezjalnego. Ojciec Święty uznał przedstawioną motywację i moją prośbę przyjął, zlecając mi równocześnie pełnienie dotychczasowej posługi do czasu ustanowienia mojego następcy.

Z głębi serca dziękuję dobremu Bogu za dar szczególnego powołania w Kościele Chrystusowym i za wszystkie łaski. Dziękuję Ojcu Świętemu za zrozumienie i przyjęcie mojej prośby o zwolnienie z urzędu biskupa diecezjalnego. Po bratersku dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, zwłaszcza z diecezji elbląskiej, za każdy wyraz życzliwości i współpracy w posłudze zbawienia.

Powierzam się opiece Matki Bożej, a Was, umiłowani Siostry i Bracia, proszę o modlitwę.
Niech Wam wszystkim Bóg błogosławi!

Elbląg, dnia 23 listopada 2013 roku.
X Jan Styrna
awo / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 23 listopada 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2013-11-23 14:30 Elbląg: biskup Jan Styrna zrezygnował z kierowania diecezją

Biskup Jan Styrna złożył rezygnację z kierowania diecezją elbląską. Jak napisał w liście do duchowieństwa i wiernych diecezji, powodem są postępujące zmiany w stanie zdrowia, ograniczające coraz bardziej możliwości należytego wypełniania zadań związanych z prowadzeniem diecezji.

Biskup Styrna w październiku br. zwrócił się z prośbą do papieża Franciszka o przyjęcie rezygnacji z urzędu biskupa diecezjalnego. Ojciec Święty rezygnację przyjął i jednocześnie powierzył biskupowi Styrnie pełnienie dotychczasowych obowiązków do czasu powołania jego następcy.

Dotychczasowy ordynariusz Kościoła elbląskiego podziękował wszystkim za wyrazy życzliwości i współpracy w posłudze zbawienia.

Biskup Jan Styrna ma 72 lata, przyjął święcenia kapłańskie 48 lat temu. Wyświęcony na biskupa w 1991 roku, przez 12 lat był biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej, a przez 10 lat posługiwał jako biskup ordynariusz w diecezji elbląskiej.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 23 listopada 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2013-11-21 10:13 Elbląg: biskup Jan Styrna apeluje o pomoc dla ofiar tajfunu na Filipinach

– Serdecznie zachęcam wszystkich wiernych diecezji elbląskiej do wyrażenia solidarności z poszkodowanymi na Filipinach poprzez dar modlitwy i swoje ofiary – napisał biskup diecezjalny Jan Styrna w słowie skierowanym do wiernych.

Biskup Styrna podkreślił, że modlitwa, wsparcie duchowe oraz zbiórka ofiar do puszek ma być odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego Franciszka, który zaapelował o modlitwę i pomoc w związku z tragedią na Filipinach.

– Wyrażam wdzięczność za każdy gest miłosierdzia wobec cierpiących i wsparcie w duchu chrześcijańskiej solidarności – podkreślił pasterz diecezji elbląskiej.

Niedziela 1 grudnia będzie w parafiach diecezji dniem modlitwy i duchowej jedności z cierpiącymi mieszkańcami Filipin.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 21 listopada 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2013-11-14 16:54 Elbląg: rusza druga edycja Elbląskiej Szkoły Biblijnej

Otwarcie i pierwsze wykłady Elbląskiej Szkoły Biblijnej zaplanowano na 16 listopada o godz. 9.00 w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu. Kolejne spotkania w I semestrze przewidziane są w soboty 14 grudnia i 4 stycznia.

"Na wykłady zapraszamy zarówno uczestników zajęć ubiegłorocznych, jak i tych, którzy chcieliby zacząć spotkania z Biblią dopiero w tym roku" – powiedział KAI ks. dr hab. Marek Karczewski, koordynator przedsięwzięcia. Przypomniał, że w tamtym roku w zajęciach uczestniczyło kilkadziesiąt osób, podkreślając przy tym bardzo dobrą atmosferę tych spotkań. "To nie są tylko wykłady, ale również możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania zadawane przez słuchaczy" – podkreślił ks. Karczewski.

Zajęcia obejmują m.in. podstawowe informacje z zakresu archeologii i geografii biblijnej, wprowadzenie do Pisma Świętego, wybrane zagadnienia z zakresu egzegezy Starego i Nowego Testamentu, wykłady monograficzne.

Zajęcia prowadzą m.in.: ks. dr Zbigniew Grochowski - doktor nauk biblijnych i archeologicznych, wykładowca WSD w Elblągu i na UKSW w Warszawie; ks. dr hab. Marek Karczewski - profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, wykładowca WSD w Elblągu i na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie; ks. mgr Jarosław Kiełb - ojciec duchowny WSD w Elblągu; ks. dr Wojciech Skibicki - prorektor WSD w Elblągu, liturgista; ks. mgr Tomasz Wieczorek - teolog biblijny, duszpasterz i inni zaproszeni goście.

Elbląska Szkoła Biblijna na poziomie podstawowym posiada dwa kursy bazowe A+B, które będą oferowane na przemian raz w roku, dlatego osoby, które nie mogły wziąć udziału w zeszłorocznym kursie A, będą mogły go uzupełnić w przyszłym roku (2014/15). Ukończenie kursów A+B, niezależnie od kolejności, będzie potwierdzone pamiątkowym dyplomem oraz umożliwi udział w ewentualnych późniejszych zajęciach specjalistycznych.

Organizatorzy przewidują 7 spotkań w wybrane soboty – raz w miesiącu. Miejscem spotkań w I semestrze będzie aula Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu przy ul. Bożego Ciała 10. Zajęcia prowadzone są w godz. 9.00-12.00 i obejmują trzy wybrane bloki tematyczne. Udział w szkole jest bezpłatny. Możliwy jest nieobowiązkowy zakup dostępnych publikacji i kserokopii lub ewentualne drobne opłaty za korzystanie z kawiarni.

Patronat naukowy i kościelny nad szkołą objęło Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu.
pp (KAI) / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 14 listopada 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2013-10-19 13:47 Elbląg: biskup Styrna ustanowił sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Biskup elbląski Jan Styrna przewodniczył dziś Mszy św. w elbląskim kościele redemptorystów pw. Matki Boskiej Królowej Polski, podczas której ustanowił nowe sanktuarium – Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

– Dziękujmy Panu Bogu, że w swojej łaskawości przygotował tę świątynię z obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy i serca ludzkie przy współpracy wiernych swoich sług duchownych i świeckich, aby była ona szczególnym miejscem świętym: Sanktuarium – zaapelował biskup Styrna, witając wiernych. – Prośmy, abyśmy stawali się coraz bardziej żywymi sanktuariami Boga w Trójcy Świętej Jedynego, aby zawsze w naszej duszy było miejsce dla Jezusa Chrystusa, abyśmy Go mogli przyjmować w Eucharystii i w ten sposób również okazywać miłość i cześć naszej Niebieskiej Matce – podkreślił pasterz Kościoła elbląskiego.

Kanclerz kurii ksiądz prałat dr Zdzisław Bieg odczytał dekret biskupa elbląskiego z dnia 1 stycznia br. ustanawiający sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a homilię wygłosił prowincjał prowincji warszawskiej redemptorystów ojciec Janusz Sok.

– Bardzo dziękuję za tę wrażliwość wiary, że dostrzegliście w tym miejscu szczególną obecność Pana Boga – mówił ojciec prowincjał. – To sanktuarium bez waszej wiary by tu nie powstało. Potrzeba Pana Boga, ale potrzeba też wiary człowieka. Potrzeba było, by ta posadzka została wytarta waszymi kolanami, a te mury ogrzane waszą modlitwą, tym przekonaniem, że chcecie, by to miejsce nazwane było sanktuarium – omodlone, wyczekane – zaznaczył o. Sok.

Kapłan zwrócił uwagę na rolę modlitwy w życiu człowieka. – Po co się modlić? Zdrowie zależy od lekarzy, sportu. Sukcesy w szkole zależą od systematycznej pracy, dobrobyt zależy trochę od szczęścia, trochę od sprytu, obrotności. Gdzie tu potrzebna modlitwa? – zastanawiał się ojciec redemptorysta. – Dopiero jak się w życiu zacznie walić wszystko, to ktoś sobie przypomni pacierz, którego nie mówił od lat. Z jaką pokora pada na kolana, z jakim trudem przypomni sobie „Zdrowaś Mario”, bo już nie ma gdzie szukać ratunku – podkreślił kapłan.

Ojciec Sok zauważył, że coraz częściej modlitwa traktowana jest instrumentalnie. – Modlitwa to nie jest załatwianie sobie u Pana Boga czegoś na ostatnią chwilę, tak żeby było po mojemu. To nie jest modlitwa. Modlitwa to zwyczajne codzienne rozmawianie sobie z Panem Bogiem i powinno się ją zapisywać na receptę, bo ona prostuje skołataną głowę i serce zbolałe – zaznaczył ojciec Sok.

Nawiązując do ustanowienia nowego maryjnego sanktuarium ojciec prowincjał apelował o bliskość z Maryją.
– Spójrzmy teraz na Nią. Niech będzie bliżej nas, niech usiądzie obok nas, niech zejdzie z obrazu. Niech ożyje, niech nabierze rumieńców na konkretnej twarzy. Ucz nas wiary, ucz wrażliwości życia, w którym Bóg daje znaki, że jest. Matka Boża pomaga, gdy się w to wierzy. Cuda się dzieją dla tych ludzi, którzy wierzą w cuda. Inni cudów w ogóle nie widzą – podkreślił ojciec Sok.

Podczas Mszy św. biskup Styrna dokonał poświęcenia kaplicy ku czci bł. Jana Pawła II. Kaplica powstała dzięki ofiarności parafian, jest dziękczynieniem Bogu za dar ustanowienia sanktuarium i zbliżającej się kanonizacji papieża-Polaka.

– Niech ta świątynia z obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy będzie prawdziwie sanktuarium promieniującym Twoją chwałą. Niech ci, którzy modlić się tu będą, wzrastają w wierze, nadziei i miłości – powiedział na zakończenie bp elbląski.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych Elbląga, duchowieństwo oraz licznie zgromadzeni wierni. Uroczystości transmitowane były przez Telewizję Trwam i Radio Maryja.

Wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy, którego kopie rozsiane są po całym chrześcijańskim świecie, został namalowany na desce z drewna cedrowego o wymiarach 54 cm x 41,5 cm. Na przestrzeni wieków otrzymał dwa główne tytuły: Matka Boża Bolesna oraz Matka Boża Nieustającej Pomocy. Autorstwo obrazu przypisywane jest mnichowi bazyliańskiemu – S. Lazzaro. Niektóre źródła mówią, iż został namalowany w IX wieku na Krecie, inne zaś datują go na wiek XII i wywodzą z Bizancjum lub nawet z klasztoru Chilandar na świętej Górze Athos.

Według legendy do Europy przywiózł go bogaty kupiec. W czasie podróży statkiem, gdy na morzu rozszalał się sztorm, człowiek ten wyjął obraz ze skrzyni i pokazał przerażonym podróżnym. Ich modlitwy do Matki Bożej ocaliły statek z nieuchronnej katastrofy. Po przybyciu do Rzymu ikona została umieszczona w kościele św. Mateusza. W dobie napoleońskiej obraz zaginął. Po ponad pół wieku odnalazł go redemptorysta o. Michał Marchi. W 1865 roku papież Pius IX powierzył cudowny wizerunek redemptorystom, mówiąc: "Sprawcie, aby ten obraz poznano na całym świecie i aby się w nim rozmiłowano."

Obraz przedstawia Maryję, która na lewym ręku podtrzymuje Dzieciątko. Pan Jezus, pochylając się ku Matce obiema rękoma trzyma się Jej prawej dłoni, a równocześnie z niepokojem patrzy w dal. Obok Archaniołowie ukazują narzędzia męki: Gabriel trzyma krzyż i gwoździe, Michał – włócznię, trzcinę, gąbkę oraz naczynie z octem. Na twarzy Matki Bożej – ból, a równocześnie matczyna troska o wszystkie Jej dzieci i gotowość niesienia im pomocy. W centrum obrazu są splecione dłonie Jezusa i Maryi. Palce Matki wskazują na Jej Syna – ukazują Go jako Zbawiciela, naszą Drogę, Prawdę i Życie.

Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest dziś najbardziej rozpowszechnionym w świecie obrazem Maryjnym. Została umieszczona w kościele redemptorystów pw. św. Alfonsa Liguoriego w Rzymie (nieopodal bazyliki Santa Maria Maggiore). 23 czerwca 1867 roku odbyła się uroczysta koronacja obrazu, zaś w roku 1876 ustanowiono święto Błogosławionej Dziewicy Maryi pod wezwaniem Nieustającej Pomocy na dzień 27 czerwca.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 19 października 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2013-10-12 17:20 Elbląg: uroczysta gala rozpoczęła obchody XIII Dni Papieskich

Wręczeniem Elbląskiej Nagrody „Tuus” oraz koncertem zespołu GOSPEL RAIN rozpoczęły się diecezjalne obchody XIII Dni Papieskich, którym przyświeca hasło „Jan Paweł II – Papież Dialogu”. Imprezy upamiętniające dzieło i postać papieża-Polaka potrwają przez cały miesiąc październik.

– Jan Paweł II urósł nam na mistrza dialogu. Bóg wychowywał go darami Ducha Świętego, a On przyjmował to Boże oddziaływanie i pozwolił się prowadzić, pozwolił się wychowywać – powiedział biskup elbląski Jan Styrna podczas gali – Wpatrujmy się w Jana Pawła II, który zawsze widział człowieka i starał się z nim spotkać, starał się go zauważyć, okazać szacunek, ale jednocześnie umiał mocno stać przy prawdzie i przy Bożej nauce – zaznaczył hierarcha.

– Niech nasze spotkanie przebiega w atmosferze szacunku, życzliwości i zrozumienia. Niech pomoże nam nawiązywać na co dzień dialog z Bogiem, z Jego świętymi i z tymi, których Bóg uczynił naszymi siostrami i braćmi – podkreślił bp Styrna.

Laureatką tegorocznego „Tuusa” została Wanda Teresa Król – lekarz pediatra, specjalista rehabilitacji dziecięcej, współtwórczyni ośrodka rehabilitacji dzieci i młodzieży. Jej sercu bliskie są problemy osób cierpiących. W diecezji elbląskiej jest animatorką Wspólnot Nieustającego Różańca Świętego liczących już ponad 2 tys. członków. Działa czynnie w Akcji Katolickiej i w apostolacie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

– W najśmielszych marzeniach nie spodziewałam się nagrody za pracę na rzecz Pana Boga – powiedziała skromna pani doktor. – Ale jeżeli już tak ma być, to cieszę się, że dzieje się to w dniach poświęconych pamięci Ojca świętego Jana Pawła II – podkreśliła laureatka.

Kapituła nagrody wyróżniła także III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Elblągu za osiągnięcia naukowe i artystyczne oraz Teresę Miłoszewską, pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” i organizatorkę Międzynarodowych Spotkań Artystycznych.

– Teresa Miłoszewska tworzy przestrzeń dialogu i współpracy między światem ludzi zdrowych i niepełnosprawnych – napisała kapituła w nominacji.

Wśród nominowanych znaleźli się ponadto Zuzanna Makowska – uczennica gimnazjum szkół pijarskich w Elblągu, wolontariuszka hospicjum i organizatorka koncertów charytatywnych, oraz wolontariusze Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych, współpracujący z hospicjum i Uniwersytetem Trzeciego Wieku, organizujący imprezy dla dzieci oraz zbiórki pieniędzy dla potrzebujących.

Nagroda „Tuus” jest przyznawana od siedmiu lat. Kapituła nagrody zauważa ludzi zaangażowanych w promocję człowieka, pracę charytatywną oraz działalność edukacyjno-wychowawczą.

Galę uświetnił koncert jednej z czołowych grup sceny chrześcijańskiej „Gospel Rain”. To kilkudziesięcioosobowy chór wykonujący z towarzyszeniem instrumentarium muzykę uwielbieniową. Autorem większości kompozycji są członkowie zespołu z liderem Grzegorzem Głuchem na czele. Półtoragodzinny koncert był nie tylko wokalno-instrumentalną ucztą na wysokim poziomie, ale także wyrazem i świadectwem głębokiej wiary w Jezusa Chrystusa.

Impreza odbyła się w Hali Centrum Sportowo-Biznesowego pod patronatem bp. Jana Styrny i prezydenta Elbląga Jerzego Wilka.
pp / Elbląg
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 12 października 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT