Znaleziono depesz: 13309
2017-01-20 18:38 Radomianie oddali hołd powstańcom styczniowym

Msza święta, Apel Poległych i ogłoszenie publicznej zbiórki pieniędzy na renowację powstańczego krzyża...

2017-01-20 18:12 Ukraina: biskupi grekokatoliccy przeciwko ideologii gender

Ideologia gender sprzeciwia się wierze, „równocześnie nie odpowiadając nawet obiektywnym danym naukowym”,...

2017-01-20 16:09 Tarnów: Mały bucik – nie tylko dla czarnego brata

Około 20 tys. par butów trafi na Ukrainę. Dary zebrane w diecezji tarnowskiej w ramach akcji „Mały bucik...

2017-01-18 12:51 Ukraina: abp M. Mokrzycki o dewastacji pomnika w Hucie Pieniackiej

Profanacja pomnika upamiętniającego ofiary okrutnych wydarzeń w Hucie Pieniackiej napełniła nas wielkim...

2017-01-17 17:53 Ukraina: delegacja Patriarchatu Kijowskiego odwiedziła Patriarchat Konstantynopolski

Bieżące problemy prawosławia na Ukrainie, a zwłaszcza ewentualne jego zjednoczenie i autokefalia były...

2017-01-16 20:54 Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej: przywódcy polityczni i religijni nie powinni dzielić

Jako kościoły mniejszościowe przestrzegamy przed zaostrzaniem sporów. Przywódcy religijni i polityczni...

2017-01-16 13:46 Ukraina: peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego w Piotrowcach Dolnych

Peregrynacja wizerunku Pana Jezusa Miłosiernego w postaci specjalnego Tryptyku rozpoczęła się 15 stycznia...

2017-01-15 14:41 Poznań: modlitwa za migrantów i Polonię

„Dziś w Kościele obchodzony jest 103. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który ma na celu zwrócenie uwagi na problemy emigracji i budzenie poczucia odpowiedzialności za duchową i materialną pomoc ludziom w drodze” − powiedział ks. Wiesław Wójcik TChr, dyrektor Instytutu Emigracyjnego w Poznaniu podczas Mszy św. sprawowanej w kaplicy pw. Chrystusa Króla Wszechświata Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu.

W homilii ks. Wójcik TChr zaznaczył, że dziś zaciera się różnica między migrantem a uchodźcą, i sprowadzana jest do jednego mianownika − konieczności. Podkreślił, że Kościół jak dobra matka kieruje naszą uwagę na migrantów, czyli ludzi w drodze, którzy przenoszą się w poszukiwaniu pracy, azylu, wykształcenia.

Dyrektor Instytutu Emigracyjnego w Poznaniu zwrócił też uwagę na problemy polskiej emigracji. „Jedna trzecia naszego narodu mieszka poza krajem. Nowa fala emigracji objęła 3-milionową rzeszę młodych, wykształconych rodaków, którzy wyemigrowali z Polski w poszukiwaniu lepszych perspektyw” − zaznaczył kaznodzieja.

Dyrektor Instytutu Emigracyjnego w Poznaniu podkreślił, że kiedyś decyzja o emigracji była pojmowana jako szansa na znalezienie lepszych perspektyw, dziś natomiast wybierana jest po to, by przeżyć. „Dzisiaj co druga polska rodzina doświadczona jest rozłąką emigracyjną” − dodał ks. Wójcik.

W jego opinii można mówić o fenomenie polskiego posłania i apostołowania w świecie. „Polacy na obczyźnie nieraz muszą pokonać ponad 100 km do kościoła, by uczestniczyć we Mszy św., ale co niedzielę wypełniają świątynie” − zauważył kaznodzieja.

We Mszy św. uczestniczyli duszpasterze polonijni, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego TChr, misjonarki Chrystusa Króla, siostry Wspólnej Pracy, które również posługują naszym rodakom na emigracji, przedstawiciele studentów zagranicznych i imigrantów w naszym kraju, m.in. z Ukrainy i Białorusi. Obecne były też poznańskie rodziny, które doświadczają emigracyjnej rozłąki.

Podczas liturii uchodźca z Syrii odczytała jedno z wezwań modlitwy wiernych za wypędzonych z Mosulu i doliny Niniwy w Iraku, aby mogli powrócić do swoich domów i odbudować kościoły.

„Obecnie najwięcej naszych rodaków, blisko milion, przebywa w Wielkiej Brytanii, po kilkaset tysięcy w Niemczech i w Holandii. Wszędzie tam odprawiane są Msze św. w języku polskim” − powiedział w rozmowie z KAI ks. Wiesław Wójcik TChr. Dyrektor Instytutu Emigracyjnego w Poznaniu, który zaznaczył, że z Wielkiej Brytanii i Norwegii nadal napływają prośby o polskich kapłanów. Podkreślił też, że od niedawna najwięcej Polaków emigruje do Skandynawii, przede wszystkim do Norwegii, gdzie jest ich ok. 50 tysięcy.

„Pochodzę z Żytomierza, mój dziadek był Polakiem, służył w polskim wojsku. Do dziś niemal jak relikwię przechowuję jego książeczkę wojskową” − wyznał Victor, który przyjechał do Polski trzy lata temu. Przyjazd do rodzinnego kraju dziadka był od dawna wielkim marzeniem jego żony i dzieci. „Wojna, która wybuchła na wschodzie Ukrainy, tylko przyspieszyła nasze decyzje” − dodał. Oboje z żoną mają kartę stałego pobytu i legalnie pracują w Poznaniu. Ich dzieci chodzą do polskich szkół i szybko zaaklimatyzowały się wśród rówieśników. „Wiążemy z Polską naszą przyszłość, pragniemy tu zostać, bo Polskę uważamy za naszą ojczyznę” − zaznacza Victor.

Masza także pochodzi z Ukrainy, a konkretnie z Lwowa. „W Polsce jestem od ponad roku. Wcześniej pracowałam w Czechach, a do waszego kraju przyjechałam wraz z mężem, który dostał tu pracę” − opowiadała kobieta, która na Ukrainie skończyła psychologię na uniwersytecie. Ich dzieci − syn i córka − zostały na Ukrainie, są już dorosłe. Dzięki życzliwości polskiej koleżanki dopiero uczy się polskiego. „Na razie oboje z mężem mamy w Polsce pracę. Nie wiem, jak długo tu zostaniemy. Ważne, byśmy byli zdrowi” − dodała.

W tym roku Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy przeżywany jest po raz 103. Hasłem są słowa: „Imigranci niepełnoletni, bezbronni i pozbawieni głosu”. Dzień Migranta obchodzony jest w drugą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego.

Na świecie jest ok. 250 mln osób, które wyemigrowały z własnej ojczyzny. Blisko 65 mln osób zostało zmuszonych do zmiany miejsca swojego zamieszkania.

Naszym rodakom w różnych częściach świata posługuje ponad 2000 księży diecezjalnych i zakonnych. Msza św. w języku polskim sprawowana jest poza Polską w ponad 2300 kościołach i kaplicach.
msz / Poznań
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 15 stycznia 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2017-01-11 17:12 Abp P. Pezzi: wizyta papieża w Moskwie nie jest już problematyczna, choć nie wiadomo, kiedy nastąpi

Nie umiem powiedzieć, jak długo trzeba będzie na to czekać, sądzę jednak, że perspektywa podróży papieża...

2017-01-11 16:07 Rada przy Arcybiskupie Poznańskim: zachowania dyskryminujące migrantów są niechrześcijańskie (dokumentacja)

„Chrześcijańska propozycja przyjmowania uchodźców i migrantów nie może być traktowana w sposób naiwny, bez gwarancji bezpieczeństwa i wyobraźni przewidującej skutki nawet najszlachetniejszych celów” − zauważa Rada Społeczna przy Arcybiskupie Poznańskim w swoim oświadczeniu w sprawie uchodźców i migrantów.

Publikujemy treść oświadczenia:


Według Konwencji Genewskiej z 28.VII.1951 r. o statusie uchodźców i dołączonym doń Protokole Nowojorskim z 31.01.1967r. „uchodźcą jest osoba, która żywi uzasadnioną obawę przed prześladowaniem z powodu swej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub poglądów politycznych, znajduje się poza terytorium kraju, którego jest obywatelem i – z powodu tych obaw – nie chce lub nie może do tego kraju powrócić”. Razem z uchodźcami napływają do Europy duże rzesze migrantów ekonomicznych, co wywołuje obawy pojawienia się poważnego kryzysu społeczno-gospodarczego. W związku z tym Rada Społeczna pragnie zwrócić uwagę na kilka spraw. W szczególności chodzi o chrześcijańską postawę wobec przybyszów, o przypomnienie stanowiska Kościoła katolickiego na temat uchodźców i migrantów, o zwrócenie uwagi na skalę problemu, oraz wnioski adresowane do władz państwowych, społeczeństwa i poszczególnych osób.

1. Dla chrześcijan wzorcem powinna być postawa Chrystusa opisana na kartach Ewangelii, nawet jeżeli pozornie nie odpowiada partykularnym interesom poszczególnych osób, czy narodów. Chrześcijańskie podejście do uchodźców czerpie swoją inspirację z ewangelicznego wezwania Chrystusa: Byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie (Mt.25). Podobne wezwanie znane jest już w tradycji starotestamentowej jako forma przykazania miłości nie wykluczającej nawet nieznanych wcześniej ludzi (Rdz. 12,10; 42,1-6; 46,1-7). Uchodźcą był również Jezus Chrystus i Jego Rodzina, gdy uciekali do Egiptu przed Herodem (Mt.2,13-15). Ważnymi współczesnymi dokumentami Kościoła dotyczącymi uchodźców i migrantów są instrukcje: Problem uchodźców, wezwania dla solidarności (1992 r.), Erga migrantes Caritas Christi (2004 r.) oraz Przyjęcie Chrystusa w uchodźcach i przymusowo przesiedlonych (2013 r.) wydanych przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Migrantów i Papieską Radę „Cor Unum”. W centrum nauki społecznej Kościoła stoi promocja godności każdego człowieka, zwłaszcza najbardziej potrzebującego i przymuszanego do migracji, szukającego schronienia i nadziei oraz solidarnego miłosierdzia. Papież Franciszek, od początku swojego pontyfikatu, dołącza swoje jednoznaczne gesty i czyny wskazując, jak ma wyglądać zaangażowanie na rzecz uchodźców. Odpowiedź Kościoła katolickiego w Polsce na narastający kryzys migracyjny została określona w stanowisku Prezydium Konferencji Episkopatu Polski i w Komunikacie Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek z 2015 r. Bardzo cennym okazało się Przesłanie Kościołów w Polsce w sprawie uchodźców (z 30.06.2016r.) podpisane przez Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Konferencję Episkopatu Polski. Na potrzebę życzliwego stosunku do uchodźców i migrantów wielokrotnie zwracali uwagę przedstawiciele Kościoła katolickiego w Polsce.

2. Według Urzędu ds. Cudzoziemców w 2015 r. w Polsce status uchodźcy zgodny z definicją konwencji genewskiej uzyskało 348 osób, w tym 203 z Syrii, 24 z Iraku, 21 z Rosji oraz 2 z Ukrainy. Ponad 12 tysięcy osób starało się o różną formę pomocy i ochrony. Ponadto szacuje się, że do Polski przybyło ponad 1 milion migrantów z Ukrainy, którzy szukają u nas pracy i schronienia z powodu biedy wywołanej zapaścią ekonomiczną swego kraju, będącego w stanie niewypowiedzianej wojny. Według źródeł kościelnych, tylko w 2016 roku przez Morze Śródziemne do Europy dotarło około kilkaset tysięcy migrantów i uchodźców, ale utonęło kilka tysięcy osób. Najbardziej obciążone kryzysem uchodźczym są Włochy i Grecja. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłości problem ten będzie się pogłębiał. Wojny, prześladowania, głód oraz coraz bardziej dotkliwe zmiany klimatyczne (susze, powodzie) zmuszają ludzi do ucieczki. Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym dziś na zrozumienie kryzysu migracyjnego w Europie jest widoczny kryzys demograficzny, dotykający także Polskę. Z tym łączy się pokusa traktowania przybyszów, jak nowych niewolników. Przypadki agresji i przemocy ze strony przybyszów z Afryki i Bliskiego Wschodu sprzyjają powstawaniu w Europie radykalnych grup społecznych przeciwnych migrantom. Do lęku przed potencjalnymi terrorystami i innymi przestępcami, burzącymi europejski ład społeczny, dochodzi obawa przed masami ludzi biednych napływających do Europy. Wszystko to budzi zrozumiały niepokój o wspólną przyszłością europejską. Chrześcijańska propozycja przyjmowania uchodźców i migrantów nie może być traktowana w sposób naiwny, bez gwarancji bezpieczeństwa i wyobraźni przewidującej skutki nawet najszlachetniejszych celów. Według ośrodków badających opinię publiczną około 65% społeczeństwa polskiego jest przeciwna przyjmowaniu migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. W Polsce lęk przed migrantami i uchodźcami dotyczy głównie wyznawców islamu.

3. Przedstawione wyżej sprawy prowadzą do kilku wniosków.

a. Zachowania dyskryminujące przybyszów poszukujących w Polsce swojej nowej ojczyzny są niechrześcijańskie i sprzeciwiają się tradycji polskiej gościnności oraz chrześcijańskiej tożsamości naszego narodu.

b. Coraz pilniejsza staje się potrzeba przygotowania wolontariuszy gotowych pomagać uchodźcom i migrantom. Wsparcia wymagają liczne istniejące już inicjatywy, takie jak np. Polskiej Sekcji „Kościoła w Potrzebie”, czy „Caritas Polska”, które m.in. uruchomiły program pomocy dla uchodźców syryjskich i mieszkańców krajów sąsiadujących z Syrią, zmagających się ze skutkami masowego napływu uciekających przed wojną i głodem. Potrzebne jest wsparcie dla programu „Rodzina Rodzinie”, który polega na objęciu patronatem i pomocą materialną konkretnych rodzin syryjskich uchodźców lub mieszkańców Libanu i Jordanii. Z uznaniem należy odnieść się do dokonań pozakościelnych organizacji charytatywnych takich, jak „Polska Akcja Humanitarna”, czy „Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej”.

c. Rada popiera apel Polskiej Sekcji „Kościoła w Potrzebie” o zintensyfikowanie pomocy społecznościom i konkretnym rodzinom na miejscu tragedii, w ich krajach. Rada zachęca także do wsparcia dla idei tzw. korytarzy humanitarnych, które dobrze sprawdziły się we Włoszech.

d. Bardzo pożądane jest poszukiwanie najlepszego modelu integracji rozumianej jako inne imię wspólnoty. Integracja oznacza konsekwentne przestrzeganie nie tylko obowiązków strony przyjmującej, ale też obowiązki przyjmowanego. Doświadczenia krajów, które w większym stopniu zetknęły się z problemem uchodźców zmuszają do wielkiego namysłu i ostrożności w tych sprawach.

e. Rada sugeruje, aby powołać w Polsce krajową instytucję migracyjną, która mogłaby zapobiec rozproszeniu sił, środków, wiedzy i działań na rzecz pomocy uchodźcom i migrantom. Działania wobec nich powinny mieścić się w schemacie: państwo – samorządy – organizacje pozarządowe i kościelne. Konieczne jest także zintensyfikowanie współpracy z podmiotami międzynarodowymi powołanymi do zajmowania się pomocą uchodźcom i migrantom, takimi jak np. UNHCR (Agenda Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców), IOM (Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji), ICMC (Międzynarodowa Katolicka Komisja ds. Migracji), Czerwony Krzyż itp.

f. Rada widzi potrzebę przedstawiania rzetelnej wiedzy o zjawisku migracji, a zwłaszcza o problemie uchodźców we współczesnym świecie. W tym celu należy stworzyć programy edukacyjne i wspierać badania naukowe o skutkach społecznych i ekonomicznych tego zjawiska. Z drugiej strony, państwowe służby bezpieczeństwa powinny dokonywać starannego rozpoznania tożsamości i intencji przyjmowanych migrantów i uchodźców.

Rada zachęca katolików i wszystkich ludzi dobrej woli, rozumiejących tragedię uchodźców i migrantów, do odważnego podejmowania wyzwania w duchu chrześcijańskiej otwartości i solidarności. Niech nie zabraknie wiary w moc Ducha Świętego i świętość słów Chrystusa: „Byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie”.


Poznań, dnia 11.01.2017

Podpisali: prof. dr hab. Czesław Błaszak, dr hab. med. Szczepan Cofta, ks. prał. dr Paweł Deskur (sekretarz), prof. dr hab. med. Janusz Gadzinowski, prof. dr hab. Bohdan Gruchman (przewodniczący), prof. dr hab. Tomasz Jasiński, prof. dr hab. Andrzej Legocki, prof. dr hab. Wojciech Łączkowski, prof. dr hab. Roman Słowiński, prof. dr hab. Michał Sznajder, prof. dr hab. Jan Węglarz (wiceprzewodniczący), mgr Grażyna Ziółkowska
msz / Poznań
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 11 stycznia 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2017-01-11 13:21 Poznań: obchody Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy (zapowiedź)

Uroczysta Msza św. koncelebrowana w intencji migrantów i Polonii zostanie odprawiona w niedzielę 15...

2017-01-10 08:26 Będzin: w czwartek rusza 23. Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek

Już w najbliższy czwartek 12 stycznia w Będzinie rozpocznie się wielkie kolędowe święto – 23. edycja największego kolędowego przeglądu, Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika. – Mamy nadzieję, że gorące serca naszych wykonawców i ich wspaniały śpiew rozgrzeją mroźny klimat i sprawią, że zatęsknimy za Świętami, z którymi nieodłącznie kojarzą się kolędy i pastorałki – mówi ks. Piotr Pilśniak, dyrektor Festiwalu.

Trzydniowe przesłuchania finałowe są zwieńczeniem grudniowych eliminacji, w których wystartowało 1500 solistów, chórów i zespołów z Polski, Ukrainy i Białorusi. 134 najlepszych wykonawców od czwartku do soboty przyjedzie do Będzina, by na scenie w Szkole Muzycznej im. F. Chopina zaprezentować się przed jury złożonym z wybitnych muzycznych ekspertów, na czele z prof. dr hab. Jerzym Rachubińskim z Akademii Muzycznej w Łodzi, wspieranym przez prof. dr hab. Wiesława Delimata z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i ks. dr hab. Pawła Sobierajskiego z Akademii Muzycznej w Katowicach. Początek całodziennych przesłuchań każdego dnia o godz. 9.00.

- Równocześnie z wyjściem na scenę pierwszego wykonawcy rozpoczniemy transmisję na żywo, dzięki czemu wszyscy, którzy nie mogą być w Będzinie, będą mieli możliwość przez trzy dni przesłuchań wysłuchać ponad 330 kolęd. Wystarczy komputer lub tablet czy telefon z dostępem do Internetu i wejście na naszą stronę – tłumaczy rzecznik prasowy Festiwalu Jarosław Ciszek.

O zajętych miejscach i zdobytych nagrodach wykonawcy dowiedzą się podczas Koncertu Galowego w reżyserii Dariusza Wiktorowicza, który odbędzie się w niedzielę 15 stycznia o godz. 16.00 w Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu na Osiedlu Syberka w Będzinie. To prawdziwa perła w festiwalowej koronie i ogromne przeżycie dla wszystkich widzów.

Uzupełnieniem muzycznej uczty podczas koncertu będą krótkie filmy, w których etnografowie, historycy sztuki, zaproszeni goście i eksperci opowiedzą o zwyczajach związanych z przeżywaniem Świąt dzisiaj i przed laty. W jednym z filmów tradycje kulinarne przybliżą Robert Makłowicz i Piotr Bikont. Także Koncert Galowy będzie można oglądać na żywo w Internecie w jakości HD z realizacją z 6 kamer, w tym jednej 360 stopni, którą będzie można dowolnie obracać.

Udział w Festiwalu jest dla wykonawców i słuchaczy całkowicie bezpłatny. Wszelkie informacje, harmonogramy występów i transmisje przesłuchań można znaleźć na stronie www.mfkip.pl. Partnerem strategicznym 23. edycji Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek jest Polska Spółka Gazownictwa.
jc / Będzin
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 10 stycznia 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2017-01-09 11:49 Franciszek do dyplomatów o bezpieczeństwie i pokoju na świecie (dokumentacja)

O bezpieczeństwie i pokoju na świecie mówił Franciszek podczas noworocznego spotkania w Watykanie z członkami...

2017-01-09 11:37 Franciszek do dyplomatów o bezpieczeństwie i pokoju na świecie

O bezpieczeństwie i pokoju na świecie mówił Franciszek podczas noworocznego spotkania w Watykanie z członkami...

2017-01-07 17:02 Ukraina: Kościoły wschodnie obchodzą Boże Narodzenie

Dziś Boże Narodzenie obchodzą Kościoły wschodnie. Na Ukrainie, gdzie większość chrześcijan stanowią prawosławni...

2017-01-07 11:51 Biskupi greckokatoliccy: Boże Narodzenie powinno rodzić w nas dobre uczynki

Jak radość świętowania Bożego Narodzenia przekształca się na dobre uczynki, nie takie „przy okazji”, na fali przedświątecznych emocji, ale regularne, zrodzone przez solidarność z innymi – takie pytanie stawiają biskupi Kościoła greckokatolickiego w Polsce w liście pasterskim na tegoroczne Boże Narodzenie.

Hierarchowie nawiązują do ikony narodzenia Jezusa, na której widać m.in. scenę kąpieli Dzieciątka. Jak tłumaczą, oznacza to, że Syn Boży „bez żadnej zmiany, w całości, rzeczywiście pozostał człowiekiem”. Biskupi stwierdzają, że „przyjęcie ciała przez Bożego Syna, uzdrawiając ludzką naturę, nie tylko uwalnia ją od grzechu, ale też daruje siłę robienia dobra”.

„Przedmiotem naszego głębokiego rachunku sumienia powinno stać się pytanie, jak radość świętowania Bożego Narodzenia przekształca się na dobre uczynki, nie takie „przy okazji”, na fali przedświątecznych emocji, ale regularne, zrodzone przez solidarność z innymi, bez względu na ich narodowość, rasę i wyznanie” – wskazują.

Przywołują również słowa z Jutrzni Bożego Narodzenia, w których ludzi uznaje się za „pięknych w Chrystusie”, którzy „mieli zaszczyt dostąpić nadejścia Boga” i „radują się dziś znowu istnieniem”. „Nazwanie nas w ten sposób nie może nie mobilizować do zwycięstw, nadludzkich wysiłków, by pięknem własnego życia pokazywać Chrystusa, być jego obrazem dla innych” – podkreślają.

Biskupi greckokatoliccy przypominają także słowa bulli „Oblicza miłosierdzia”, która otwierała Rok Miłosierdzia. Papież Franciszek napisał w niej o ludziach „żyjących na najbardziej beznadziejnych życiowych peryferiach”. „Beznadziejne życiowe peryferie to tereny, na których toczą się wojny z zewnętrznym agresorem, to także państwa, w których ludzie nie umieją zrzucić z siebie jarzma przeszłości, dławiącego ich poprzez korupcję i cynizm elit. Taką peryferią jest, niestety, również Ukraina” – stwierdzają hierarchowie, zaznaczając, że starania, aby przyjść z pomocą tym, którzy cierpią w rezultacie wojny i kryzysu, nie mogą się zakończyć wraz z Rokiem Miłosierdzia.

Autorzy listu przypominają o jubileuszach, które przypadną w 2017 r. – 400-lecie Zakonu św. Bazylego Wielkiego i 70-lecie prowincji Sióstr Służebnic oraz 150-lecie kanonizacji św. męczennika Jozafata Kuncewicza i 70-lecie śmierci błogosławionego męczennika Jozafata Kocyłowskiego. Mają one – jak piszą biskupi – napełnić radością i pomóc uczyć się na dobrych przykładach, a jednocześnie przypominać, że Kościół greckokatolicki swoje istnienie zawdzięcza męczeństwu i wierze hierarchów, księży, zakonników, zakonnic i świeckich. „Nie zaprzepaśćmy ich ofiary!” – apelują.

Wszystkim wiernym hierarchowie życzą pokoju i radości, kapłanom i klerykom – sił, aby naśladować niezłomność błogosławionych męczenników, zakonnikom i zakonnicom –wytrwałości na drodze, którą wybrali, zgodnie z przykładem św. Jozafata Kuncewicza. „Wszystkim Wam, Drodzy Bracia i Siostry, niech Cudowny doradca da swoje światło, które ma moc rozpędzania ciemności i napełniania nadzieją” – piszą.

List podpisali: arcybiskup Eugeniusz Popowicz – metropolita przemysko-warszawski i biskup Włodzimierz Juszczak – biskup wrocławsko-gdański.

Boże Narodzenie w Kościołach obrządku wschodniego, m.in. w Kościele greckokatolickim, przypada 7 stycznia. Świętowanie trwa trzy dni. Pierwszego dnia wspomina się narodzenie Jezusa, w drugim obchodzona jest uroczystość Świętej Bogurodzicy i świętego Józefa, nazywana uroczystością Świętej Rodziny, a w trzecim św. Szczepana, pierwszego męczennika i diakona.

Różnica w dacie obchodzenia świąt wynika z faktu, że Kościół greckokatolicki i prawosławny w liturgii stosują kalendarz juliański, a Kościół rzymskokatolicki – powszechny gregoriański.

Kościół greckokatolicki w Polsce tworzy metropolia przemysko-warszawska. W jej skład wchodzą dwie diecezje. Archieparchią (archidiecezją) przemysko-warszawską kieruje abp Eugeniusz Popowicz. Według najnowszych danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC liczy ona 39,5 tys. wiernych, skupionych w 74 parafiach lub ośrodkach duszpasterskich. Obejmuje ona tereny na wschód od Wisły.

W zachodniej Polsce funkcjonuje eparchia (diecezja) wrocławsko-gdańska, której ordynariuszem jest bp Włodzimierz Juszczak. Posiada ona 56 parafii, zamieszkanych przez 13,3 tys. wiernych.
pab / Przemyśl
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 07 stycznia 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2017-01-06 23:52 Zakopane: modlitwa prawosławnych w wigilię Bożego Narodzenia

Już po raz kolejny w zakopiańskim kościele na Pęksowym Brzyzku odbyły się prawosławne nieszpory bożonarodzeniowe. Zgromadzili się na nim liczni goście zza Wschodu. 7 stycznia Kościoły wschodnie obchodzą Boże Narodzenie. Zgodę na odprawianie nabożeństwa prawosławnego w zakopiańskim kościele katolickim wydał metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz.

Na początku wierni weszli do świątyni i zapalili symboliczne świece, które potem umieścili obok ikony. Modlitwie przewodniczył ks. Jarosław Antosiuk, proboszcz prawosławnej parafii Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie.

Po zabytkowym drewnianym kościołku rozchodziły się głosy modlitw i śpiewów. Po nabożeństwie wierni podzielili się chlebem i przyjęli od kapłana specjalne błogosławieństwo.

Od kilku lat na początku roku do Zakopanego przyjeżdża najwięcej turystów z Ukrainy, Białorusi i Rosji. Goście ze Wschodu spędzają pod Tatrami prawosławne i greckokatolickie święta Bożego Narodzenia.

Chrześcijanie wschodni Boże Narodzenie świętują przez trzy dni. Pierwszego dnia wspominają narodzenie Chrystusa, drugiego życie Matki Boskiej, a trzeciego - pierwszego męczennika, św. Szczepana.
jg / Zakopane
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 06 stycznia 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2017-01-06 18:40 Białoruś: w obwodzie mińskim zamordowano zakonnicę prawosławną

W nocy z 5 na 6 stycznia znaleziono zwłoki ihumenii Wasylisy - przełożonej klasztoru św. Kseni we wsi...

2017-01-05 18:37 Zakopane: jutro prawosławne nabożeństwo w kościele na Pęksowym Brzyzku

Kard. Stanisław Dziwisz zgodził się na odprawienie w Zakopanem specjalnego nabożeństwa dla turystów zza wschodniej granicy, którzy 6 stycznia będą obchodzić Boże Narodzenie. Na miejsce wspólnej modlitwy wyznaczono stary kościółek na Pęksowym Brzyzku.

Nabożeństwo będzie celebrował ks. Jarosław Antosiuk, proboszcz parafii prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie. - W ramach ekumenizmu nasz kardynał od kilku lat zezwala prawosławnym na korzystanie z zakopiańskiej świątyni – mówi ks. Bogusław Filipiak, proboszcz parafii pw. Świętej Rodziny, w której granicach leży kościółek położony przy cmentarzu na Pęksowym Brzyzku. Początek prawosławnego nabożeństwa zaplanowano na godz. 16.

Od kilku lat na początku roku do Zakopanego przyjeżdża najwięcej turystów z Ukrainy, Białorusi i Rosji. Goście ze Wschodu spędzają pod Tatrami prawosławne i greckokatolickie święta Bożego Narodzenia.

Chrześcijanie wschodni Boże Narodzenie świętują przez trzy dni. Pierwszego dnia wspominają narodzenie Chrystusa, drugiego życie Matki Boskiej, a trzeciego - pierwszego męczennika - św. Szczepana.

Goście zza wschodniej granicy przybywają do Zakopanego drogą lądową, ale także wybierają transport lotniczy. Samoloty czarterowe lądują na lotnisku w słowackim Popradzie, które jest oddalone od stolicy polskich Tatr zaledwie 60 km.
jg / Zakopane
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 05 stycznia 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2017-01-05 15:49 Malhowice: na planowanym przejściu granicznym przekazano Betlejemskie Światło Pokoju na Ukrainę

W miejscu, gdzie ma powstać polsko-ukraińskie przejście graniczne, 5 stycznia spotkali się Polacy i Ukraińcy, aby złożyć sobie świąteczne życzenia i przekazać Betlejemskie Światło Pokoju. Wydarzenie odbyło się już po raz dziewiąty.

Na linii granicznej polscy harcerze przekazali płastunom z Ukrainy Betlejemskie Światło Pokoju. Gospodarzami uroczystości byli: starosta przemyski Jan Pączek oraz przewodnicząca Rady Rejonowej w Starym Samborze Tatiana Terlecka. Wzięli w niej udział również parlamentarzyści, przedstawiciele lokalnych władz z przygranicznych terenów obu krajów i funkcjonariusze służb mundurowych.

Kapłani obrządków: rzymsko- i greckokatolickiego oraz prawosławnego poświęcili opłatki i prosforę, którymi zebrani podzielili się składając sobie życzenia.

– Oby przyjście Jezusa Chrystusa odnowiło nasze serca. Ukraińcom życzymy tego, aby pokój zagościł w waszych domach, w waszym sercu i w waszym kraju. Życzymy również wytrwałości w dążeniu do demokratycznych przemian, które rozpoczęliście i kontynuujecie. Oby nikt nie cierpiał wojny i głodu. Oby wzajemna życzliwość przepełniała nas wszystkich, a tutaj w rejonach przygranicznych panował pokój, zgoda, współpraca – powiedział starosta przemyski Jan Pączek.

Tatiana Terlecka, przewodnicząca Rady Rejonowej w Starym Samborze dziękowała natomiast „bratnią rękę do pomocy” ze strony Polaków.

Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem wzajemnego zrozumienia poszczególnych ludzi i narodów oraz znakiem nadziei życia pozbawionego konfliktów i waśni. Akcja została zorganizowana po raz pierwszy w roku 1986 przez Austriackie Radio i Telewizję w Linzu.
pab / Malhowice
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 05 stycznia 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
Strony: 1 2 3 4 5

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT