Znaleziono depesz: 13063
2016-08-25 23:42 Drohiczyn: bp Pikus zaprasza na pielgrzymkę do Loretto

Podziękowanie za zaangażowanie w organizację diecezjalnych wydarzeń Światowych Dni Młodzieży i zaproszenie...

2016-08-25 16:36 Dobiegają końca zgłoszenia do festiwalu filmów "Niepokalanów 2016"

Już tylko przez tydzień zgłaszać można filmy fabularne, dokumentalne, amatorskie, programy telewizyjne...

2016-08-24 21:06 Ukraina: Msza św. w Hucie Piniackiej dla uczestników XVI Motocyklowego Rajdu Katyńskiego

XVI Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński, który rozpoczęliśmy od Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie,...

2016-08-24 16:29 Ukraina: abp M. Mokrzycki podkreśla znaczenie niepodległości kraju dla wolności religijnej

Wraz z całym narodem ukraińskim katolicy łacińscy świętują 25. rocznicę niepodległości swej Ojczyzny...

2016-08-24 16:26 Ukraina: religijne obchody 25-lecia niepodległości

W historycznym soborze Mądrości Bożej (Sofijskim) w Kijowie odbyły się 24 sierpnia religijne obchody...

2016-08-24 16:14 Jasna Góra: rozpoczęła się szczególna modlitwa o pokój przed ołtarzem adoracji

Kolejna szczególna modlitwa o pokój rozpoczęła się na Jasnej Górze. Prośby zanoszone są przed Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie w ołtarzu adoracji zatytułowanym: Światło pojednania i pokoju. Tryptyk, przeznaczony do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Kibeho w Rwandzie, wpisuje się w dzieło „Dwunastu gwiazd w koronie Matki Bożej”, tj. w inicjatywę utworzenia na świecie dwunastu miejsc adoracji, skąd płynie modlitwa w intencji pokoju.

Ołtarz usytuowany został w jasnogórskim Wieczerniku. To szczególne miejsce, gdzie zatrzymuje się wielu pielgrzymów chcących skorzystać z sakramentu pojednania i dziękujących za łaskę nawrócenia. Modlitwę o pokój zainaugurowała Msza św., którą celebrował o. Mariusz Tabulski, definitor generalny Zakonu Paulinów. - Wiemy, że na Jasnej Górze od dłuższego już czasu trwa modlitwa o pokój na Ukrainie, za uchodźców, za tych którzy są prześladowani, zwłaszcza za chrześcijan. Mam nadzieję, że ten ołtarz będzie dodatkową inspiracją. Jest pięknie artystycznie wykony, pełen symboliki, przesłania. Możemy więc w czasie adoracji patrząc na Jezusa, widzieć sceny biblijne i te nawiązujące do tajemnicy Bożego Miłosierdzia, to z pewnością może nam pomóc w skupieniu, w adoracji – powiedział o. Mariusz Tabulski.

Po otwarciu ołtarza „Światło pojednania i pokoju”, w centrum, w Gorejącym Krzewie widoczna jest monstrancja w kształcie Maryi tulącej Syna – Eucharystycznego Jezusa.

Objawienia w Kibeho w Afryce, gdzie trafi ołtarz, zawierały określone symbole, m.in. pola kwiatów, które widzący podlewali na prośbę Dziewicy. Im więcej było nawróceń, tym bardziej poszerzało się pole kwiatów. Dlatego też szata Maryi w tej monstrancji utkana jest z kwiatów.

W narożnikach ołtarza odnajdujemy Apostołów Bożego Miłosierdzia: św. Jana Pawła II i św. Faustynę. Świadectwo ich życia przypomina światu prawdę, że najprostsza droga do Chrystusa prowadzi przez Maryję i że jedynie w świetle Jego Miłości Miłosiernej możliwe jest prawdziwe pojednanie i pokój.

Punktem wyjścia w realizacji tryptyku „Światło pojednania i pokoju” było plastyczne odniesienie się do Apokalipsy św. Jana, która jest wydarzeniem wiążącym się z przekroczeniem progu czasu, przejściem ze świata ziemskiego w inną rzeczywistość. Jest wejściem do Niebieskiej Jerozolimy, którą jest sam Chrystus. Ołtarz ten jest nie tylko rodzajem zapowiedzi tego, co się wydarzy, ale jest również świadectwem tego, co już się wydarzyło. Niebiańska Jerozolima została ukazana jako miasto o dwunastu bramach – zgodnie z liczbą pokoleń Narodu Wybranego, jak również z liczbą Apostołów powołanych przez Chrystusa.

W formule zamkniętej ołtarz ma kształt kwadratu, którego rama symbolizuje mury otaczające miasto. Na każdym z boków znajdują się po trzy bramy prowadzące do wnętrza, o których Jan Apostoł pisze, że każda z nich jest jak perła. Dlatego też w tych miejscach umieszczone zostały perły naturalnie ukształtowane w znak krzyża. Na skrzydłach tryptyku zostały pokazane w formie płaskorzeźb tajemnice Różańca do Siedmiu Boleści.

W górnej części przedstawiony jest Tron Łaski: Bóg Ojciec podtrzymujący ciało swojego Syna po zdjęciu z krzyża, jakby wyłaniającego się z grobu. Na dole odnajdujemy ślady Jeźdźców Apokaliptycznych. W centrum zamkniętego ołtarza dwanaście znaczonych okręgiem kolumn - kwadratów i osiem gładkich, wyznaczających symboliczny plan Bożego Grobu. W tym wypadku liczba 12 nawiązuje do dwunastu apostołów sądzących dwanaście pokoleń Izraela, zaś liczba 8 wykraczająca poza cykl siódemkowy odnosi się do nowej rzeczywistości.

Ołtarz nosi nazwę „Światło pojednania i pokoju”. Jak uzasadniają jego autorzy ze Studia Drapikowski, błogosławiona Dziewica wydała na świat Syna Bożego – Światłość. To Światło daje nam Maryja – Matka Miłosierdzia, która pierwsza pielęgnowała je i z tym Światłem szła przez życie aż pod krzyż, by tam zostać Matką wszystkich ludzi, opiekunką i pośredniczką pomagającą nam w trudach życia nieść światło wiary i donieść je przed Boży Tron.

W górnej części otwartego ołtarza widoczne są symbole rwandyjskie, które w pewnym sensie unosząc się ku niebu przypominają także linie elektrokardiogramu – znak bijącego w rytm modlitwy serca, które potrzebuje Światła Chrystusa pozwalającego na autentyczne pojednanie i prawdziwy pokój.
To już czwarty ołtarz adoracji Najświętszego Sakramentu, który dotarł na Jasną Górę. Jezus wystawiony w nim będzie do 9 września.
Przed tym ołtarzem modlił się papież Franciszek w Brzegach podczas Światowych Dni Młodzieży.

Idea „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju” polega na utworzeniu w świecie dwunastu Ośrodków Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju. Te ośrodki adoracji powstają w miejscach szczególnie doświadczonych dramatycznymi skutkami konfliktów zbrojnych, brakiem porozumienia pomiędzy narodami i religiami. W tych częściach świata, gdzie ludzie pragnąc pokoju i pojednania poszukują jego prawdziwego źródła. Materialnym znakiem tej duchowej inicjatywy są ołtarze adoracyjne z monstrancją nawiązującą kształtem do wizerunku Matki Bożej, które powstają w pracowni gdańskiego artysty Mariusza Drapikowskiego.

Pierwsze Centrum Modlitwy o Pokój w dziele 12 Gwiazd powstało w kaplicy przy IV stacji Drogi Krzyżowej w Jerozolimie. Instalacja ołtarza w Jerozolimie nastąpiła 25 marca 2009 r., natomiast 3 marca 2016 r. ołtarz adoracyjny został zainstalowany w Grocie Mlecznej, sanktuarium maryjnym w Betlejem.

Druga Gwiazda swoje miejsce znalazła w Azji Centralnej, na północy Kazachstanu, w sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Oziornoje, gdzie 2 lipca 2014 r. rozpoczęto adorację Pana Jezusa w ołtarzu „Gwiazda Kazachstanu”.

Trzecim Centrum Modlitwy o Pokój, a pierwszym na kontynencie afrykańskim stała się Bazylika Matki Bożej Pokoju w Yamoussoukro w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Pracują tu misjonarze z Polski, księża i bracia pallotyni. 22 maja 2016 r., na zakończenie krajowej pielgrzymki z okazji jubileuszowego Roku Miłosierdzia, w bazylice Notre-Dame de la Paix w Yamoussoukro odsłonięty został ołtarz adoracji - "Donum Caritas et Pax" (Dar Miłości i Pokoju).

Stowarzyszenie Communita Regina della Pace powstało w 2008 r. Jego celem jest apostolstwo modlitewnej adoracji Chrystusa Eucharystycznego oraz wspieranie wszelkich inicjatyw podejmowanych na rzecz budowania pokoju i pojednania między ludźmi.
it / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 sierpnia 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-08-24 12:59 Abp S. Szewczuk: niepodległość Ukrainy jest darem Bożym, którego należy strzec

Dar niepodległości jest darem Bożym dla wszystkich, który trzeba cenić i jego strzec. Mówił o tym arcybiskup...

2016-08-24 11:22 Watykan: papież zaapelował o położenie kresu konfliktowi na wschodzie Ukrainy

Na zakończenie dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie Franciszek nawiązał do przypadającego dziś święta...

2016-08-23 21:17 Wola Blakowa: papież zapłaci za mieszkanie syryjskiego emigranta

Papież Franciszek zapłaci za kilkumiesięczny wynajem pokoju dla syryjskiego uchodźcy z Aleppo, który mieszka w Łodzi. Zadeklarował to abp Konrad Krajewski, jałmużnik papieski, który pielgrzymuje pieszo na Jasną Górę. Podczas jednego z etapów dowiedział się, że armeński katolik, Norair Iskandar, szuka taniego lokum. Natychmiast zadeklarował: „Papież zapłaci za wynajem”.

Norair Iskandar jest w Polsce od kilku dni i stara się o status uchodźcy. Jedne z pierwszych kroków w naszym kraju stawia w... pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. Jej uczestnicy mogli go poznać już podczas Mszy św. rozpoczynającej wędrowanie. Odczytał wtedy jedno z wezwań modlitwy wiernych, po arabsku. „Módlmy się za narody ciepiące z powodu wojny, prośmy zwłaszcza za Syrię, Irak, Jemen, Ukrainę. Niech modlitwy Kościoła i cierpienie niewinnych wyproszą u Boga dar pokoju i sprawiedliwości” - brzmiały jego słowa przetłumaczone na język polski. Później Norair miał okazję opowiadać o sytuacji w swoim kraju w jednej z grup, a w innej modlić się po arabsku modlitwą różańcową.

W czasie, gdy Norair pielgrzymuje, członkowie i sympatycy stowarzyszenia Dom Wschodni, starają się zorganizować jego pobyt w Łodzi. Na Facebooku rozpoczęli poszukiwania taniego lokum. Wystarczył jeden wpis, by znalazł się wolny pokój w dobrej cenie. O poszukiwaniach mieszkania dowiedział się abp Konrad Krajewski, jałmużnik papieski. Gdy o sytuacji Noraira powiedział w grupie jeden z pątników, abp Konrad natychmiast zadeklarował: „Papież zapłaci za wynajem”. Później wytłumaczył, że do podejmowania takich decyzji zachęca nas Ewangelia. „Przeciwieństwem miłości jest obojętność” - mówił jałmużnik papieski.

Ks. Przemysław Szewczyk, prezes Domu Wschodniego, nie ukrywa wdzięczności za papieski gest: „W takich chwilach Ewangelia jaśnieje swoim pięknem. Papież opłaca czynsz chłopakowi z Syrii, który szuka normalnego życia w Polsce. Ojciec Święty staje się bratem. Dzięki!”.
łg / Wola Blakowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 23 sierpnia 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-08-23 13:21 Kalwaria Zebrzydowska: rozpoczęła się szkoła letnia Ars Vivendi

W ostatnim tygodniu sierpnia młodzi z Polski, Słowacji, Ukrainy, Litwy i Estonii rozwijają umiejętności przywódcze w oparciu o myśl i wzór Jana Pawła II podczas szkoły letniej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Ars Vivendi (łac. sztuka życia) to nazwa międzynarodowej szkoły letniej poświęconej przywództwu. Uczestnicy szkoły czerpiąc z wiary i kultury polskiej, pod czujnym okiem wykładowców i animatorów, będą zastanawiali się nad własnym życiem i otaczającą nas rzeczywistością.

Szkoła tworzy przestrzeń dla młodzieży z Europy Środkowo-Wschodniej do odkrycia wspólnych korzeni kulturowych i pogłębienia sensu własnej historii i tożsamości w konfrontacji z kulturą polską i słowiańską. Skarby kultury przekazane będą uczestnikom nie tylko poprzez zajęcia dydaktyczne, ale przede wszystkim poprzez możliwość przebywania w miejscach niezwykle ważnych dla zrozumienia kultury polskiej - w tym obyczajów katolickich - i rozwoju duchowości Papieża-Polaka.

- Czerpiąc z myśli Jana Pawła II, lepiej można zrozumieć rzeczywistość oraz się w niej odnaleźć. Poza tym, stawiając Jana Pawła II za wzór można tę rzeczywistość efektywnie kształtować – mówi dr Michał Łuczewski, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II. Uczestnicy szkoły przebywać będą w Kalwarii Zebrzydowskiej, miejscu szczególnie cenionym przez Jana Pawła II i jego przodków. To tu kształtowała się duchowość Jana Pawła II. Pobyt w Kalwarii Zebrzydowskiej pomoże tym młodym ludziom zrozumieć nie tylko serce Papieża, ale także religijność ludową, w tym maryjną i pasyjną, która ukształtowała rozumienie przez Papieża własnej i narodowej tożsamości, cierpienia i powołania – dodaje dr Łuczewski.

Do współpracy zaproszeni zostali wykładowcy z Polski i z zagranicy: dr Michał Łuczewski, socjolog, wykładowca UW i Dyrektor Programowy Centrum Myśli Jana Pawła II; dr Martin Luteran, założyciel i obecny Rektor Kolegium Antona Neuwirtha w Bratysławie, specjalista z zakresu filozofii prawa, szczególnie praw człowieka; ks. dr Oleh Kindiy – Prodziekan Wydziału filozofii i teologii na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie, specjalista z zakresu patrologii oraz Jan Strycharz, członek zarządu i dyrektor programowy Fundacji Warsztat Innowacji Społecznych, która stawia sobie za cel podnoszenie poziomów kapitału intelektualnego, kreatywnego i społecznego na poziomie lokalnym.

Szkoła letnia Ars Vivendi organizowana jest w dniach 21-27 sierpnia 2016 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej, 15 lat od ostatniej wizyty Jana Pawła II w tym miejscu. Organizatorzy zaplanowali cykl trzech seminariów na temat co znaczy być „dobrym przywódcą” oraz bogaty plan kulturalny. Idąc śladami Papieża-Polaka uczestnicy wyjazdu zwiedzą Wadowice, Kraków oraz Tyniec – ostatnie miejsce odwiedzone przez Jana Pawła II w Polsce. Zaplanowana jest także wyprawa w góry trasą szlaku Papieskiego.
Projekt organizowany jest przez Centrum Myśli Jana Pawła II we współpracy z parterami z Krakowa, Wadowic, Słowacji i Ukrainy.
CJP, aw / Kalwaria Zebrzydowska
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 23 sierpnia 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-08-23 09:38 Abp Hoser: tylko zawierzenie świata Maryi może uchronić go od katastrofy

Tylko zawierzenie świata Maryi może uchronić go od katastrofy - podkreślił abp Henryk Hoser, który przewodniczył 22 sierpnia uroczystej Mszy św. w powstającym w Radzyminie sanktuarium św. Jana Pawła II.

Bp warszawsko-praski oddał Matce Bożej Fatimskiej kapłanów, osoby konsekrowane oraz diecezjalne dzieła charytatywne. Jest to realizacja Maryjnego orędzia i jeden ze sposobów przygotowania się na przypadające za rok 100-lecie objawień w Fatimie. Wówczas Matce Bożej zostanie zawierzona cała diecezja warszawsko-praska.

Przywołując wezwania Litanii Loretańskiej w homilii abp Hoser zwrócił uwagę na rolę Najświętszej Maryi Panny w historii Zbawienia. Podkreślił, że jest Ona nie tylko Królową Kościoła a więc poszczególnych stanów czy grup wiernych, ale całego świata, jak stwierdza Jej tytuł ogłoszony oficjalnie przez papieża Piusa XII w roku 1954. - Wynika on z faktu, że jest Ona Matką Jezusa Chrystusa, a więc Matką Króla. - Jego Królestwo jest jednak zupełnie inne, niż to, o jakim myślą ludzie. Obecne w tym świecie, ale nie z tego świata - powiedział kaznodzieja.

Zwrócił również uwagę na aktualność aktu zawierzenia ludzkości Bogu przez ręce Matki Bożej Królowej Nieba i Ziemi. - Był on ogłoszony kiedy na świecie szykowała się trzecia wojna światowa. Ówczesne mocarstwa dysponowały bowiem bronią atomową a sytuacja z miesiąca na miesiąc była coraz bardziej napięta - przypomniał bp warszawsko-praski. Podkreślił, że mimo upływu lat sytuacja jest nie mniej dramatyczna. - Mamy obecnie do czynienia, jak mówił papież Franciszek, z trzecią wojną światową, która toczy się etapami i może wybuchnąć w postaci globalnego konfliktu. Jednym z symptomów zbliżającej się katastrofy jest brak szacunku i przestrzegania prawa międzynarodowego. Wiemy, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, w Afryce, czy na Ukrainie. Tylko ucieczka do Matki Bożej Królowej Nieba i Ziemi może uchronić nas od nieszczęść - oświadczył bp warszawsko-praski.

W czasie uroczystości zawierzył on Maryi kapłanów, osoby konsekrowane oraz diecezjalne dzieła charytatywne. W ubiegłych latach oddano Matce Bożej Fatimskiej wszystkie rodziny, parafie oraz diecezjalne środki publicznego przekazu. W stulecie objawień, czyli w 2017 roku zostanie zawierzona cała Diecezja Warszawsko-Praska. Na skronie figury zostanie również nałożona złota korona poświęcona w tym roku na Jasnej Górze przez Ojca Świętego w czasie uroczystości 1050. rocznicy Chrztu Polski.
mag / Radzymin
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 23 sierpnia 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-08-22 08:32 Kazimierz Dolny: 30. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej

Trzydzieści lat temu korony papieskie przyozdobiły słynący łaskami obraz Matki Bożej z franciszkańskiego kościoła w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Niedzielnym uroczystościom wspominającym tamte wydarzenia przewodniczył na kazimierskim rynku metropolita lubelski abp Stanisław Budzik. – Nie jest w naszej mocy przysporzyć Maryi chwały w niebie. Chodzi raczej o nas – powiedział w homilii zwierzchnik lubelskiego kościoła cytując słowa bp. Jana Śrutwy sprzed 30 lat.

Metropolita przypomniał zgromadzonym na czym polega katolicka nauka dotycząca modlitwy przed obrazami. - U stóp przepięknie odnowionej kazimierskiej Fary znowu wpatrujemy się w piękno Matki Bożej w tajemnicy zwiastowania i w tajemnicy wcielenia Syna Bożego. Rozważanie tej wielkiej tajemnicy daje nam nadzieję, że Bóg będzie się nadal interesował nami i interweniował w nasze dzieje, w naszą osobistą i narodową historię, że pozwoli nam dokonywać rzeczy, które po ludzku wydają się niemożliwe – podkreślał.

Aby to jednak stało się możliwe „musimy tak jak Maryja otworzyć się na moc Ducha Świętego, który odnawia oblicze ziemi, przemienia ludzkie serca, napełnia nas nowym życiem.”. - Wpatrujmy się w Maryję, przez którą Słowo stało się ciałem i rozbiło swój namiot pośród naszych ludzkich dróg. Przyjmijmy to Słowo z otwartym sercem – zachęcał lubelski metropolita, dodając abyśmy nie lękali się gdyż „Chrystus, który dla nas stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał, uwalnia nas od wszelkiego lęku, a ona wstawia się za nami, bo jest Matką i Bramą Miłosierdzia”.

Arcybiskup Budzik przypomniał historię wydarzeń koronacyjnych. - Okazją stał się ogólnopolski Kongres Maryjny i Mariologiczny w Lublinie i Wąwolnicy zaplanowany na rok 1986 – mówił. Decyzją ówczesnego abp. lubelskiego Bolesława Pylaka kongres miał zostać uwieńczony koronacją obrazu Matki Bożej Kazimierskiej. Wydarzenie odbyło się 31 sierpnia 1986 w Wąwolnicy. Uroczystości przewodniczył kard. Franciszek Macharski. Po powrocie obrazu do Kazimierza wierni przez tydzień trwali na dziękczynieniu zakończonym Mszą Świętą pod przewodnictwem bpa Jana Śrutwy na rynku w Kazimierzu.

Tegorocznym duchowym przygotowaniem do jubileuszowych uroczystości były trzydniowe rekolekcje prowadzone przez o. Rogera Mularczyka z Ukrainy. Wydarzenie zakończył musical „Życie Maryi” przygotowany przez zespół Guadalupe i Wspólnotę Najświętszego Imienia Jezus.

Kroniki datują powstanie kazimierskiego obrazu Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny na 1600 rok. Miał zostać namalowany przez lubelskiego malarza Stanisława Szczerbica. W kościele franciszkańskim wisi od 1628 roku. W prowadzonej od 1634 r. „Księdze cudów i łask” znajdują się świadectwa niezwykłych interwencji przypisywanych Matce Chrystusa. Znajdziemy tam również komentarz opiekunów sanktuarium: „sam Bóg, aby uświęcić to miejsce, jakby tabernakulum swojej Matki - dla Jej ozdoby i czci wsławił je niezliczonymi darami świadectw opieki, błogosławieństw, łask i cudów, jakie odbierali tu wierni”.
jaw / Kazimierz Dolny nad Wisłą
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 sierpnia 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-08-21 17:34 Dziś kończy 90 lat kard. Marian Jaworski – arcybiskup-senior lwowski

Arcybiskup metropolita-senior archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego kard. Marian Jaworski kończy...

2016-08-21 14:18 Ukraina: 96. rocznica obrony Zadwórza – „polskich Termopil”

W Zadwórzu koło Lwowa odbyły się 20 sierpnia obchody 96. rocznicy bitwy, stoczonej koło tej miejscowości...

2016-08-20 16:32 Warszawa: XVI Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński

Sprzed Grobu Nieznanego Żołnierza ruszył XVI Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński. W tym roku jego uczestnicy nawiedzą nie tylko Katyń, Hutę Pieniacką czy Smoleńsk, ale także miejsca na Kresach Wschodniej, gdzie swoje korzenie mieli polscy wodzowie, a gdzie do dziś mieszkają tam potomkowie naszych rodaków. Licząca prawie 7 tys. km trasa będzie prowadziła poprzez Ukrainę, Rosję, Białoruś i Litwę.

– Będziemy nawiedzić miejsca na Kresach Wschodnich, gdzie rodzili się wodzowie Pierwszej Rzeczypospolitej. Pokłonimy się również na mogiłach żołnierzy idących ze wschodu i wyzwalających nasze ziemie spod niemieckiego okupanta oraz oddamy hołd tym wszystkim którzy zostali zmordowani w miejscach kaźni – zapowiedział płk Mieczysław Struś.

W Rajdzie Katyński pojechało 54 motocyklistów. Przez tydzień wraz z nim będzie jechało na Ukrainę także 29 uczestników ‘Zlotu Huta Pieniacka’. Z kolei w drodze powrotnej z Litwy dołączą do nich motocykliści ‘Rajdu Ponary’, którzy pojadą oddać cześć ofiarom masowego mordu dokonanego przez oddziały SS, policji niemieckiej i kolaboracyjnej policji litewskiej. Podkreślali, że ten rajd to dla nich nie tylko wyraz patriotyzmu, ale prawdziwa pielgrzymka duchowa. – Patrząc na tych, którzy żyją na Kresach Wschodnich, człowiek uczy się od nich umiłowania Ojczyzny. – Do dziś pielęgnują oni groby naszych przodków, mogiły polskich Legionistów. Znają również nasze narodowe i ludowe pieśni, czego nie można powiedzieć o wielu, którzy mieszkają dziś na terenie kraju – zwrócił uwagę płk Struś.

Wśród uczestników rajdu są także Polacy na co dzień mieszkający poza granicami Ojczyzny, jak chociażby Patryk Borajkiewicz, który ma dom w Wielkiej Brytanii. Wspominając swój pierwszy wyjazd wyznał, że najbardziej wzruszające były dla niego Kuropaty, koło Mińska na Białorusi, gdzie są masowe groby ludzi rozstrzelanych przez NKWD w latach 1937–1941. – To jest sosnowy las, w którym koło jednego drzewa stoi po kilka krzyż, a każdy krzyż oznacza zamordowanego człowieka. Patrząc na ogrom tej zbrodni nie można stać obojętnie – wyznał motocyklista.

Po uroczystościach na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego motocykliści zawitali na warszawską Pragę, gdzie tradycyjnie złożyli wieniec pod pomnikiem ks. Ignacego Skorupki, bohatera Bitwy Warszawskiej 1920 roku., gdzie pobłogosławił ich proboszcz parafii katedralnej ks. Bogusław Kowalski. – Im więcej będzie takich środowisk, jakie wy tworzycie, tym nasze społeczeństwo będzie mocniejsze – powiedział duchowny życząc uczestnikom rajdu owocnej i bezpiecznej pielgrzymki.
Raj zakończy się za trzy tygodnie.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 20 sierpnia 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-08-20 16:23 Ukraina: Msza św. w stulecie bitwy pod Kostiuchnówką

- Największa bitwa stoczona przez Legiony Polskie pod Kostiuchnówką przed stu laty wpisuje się w nasze...

2016-08-19 20:03 Nuncjusz na Ukrainie mówi o trudnej sytuacji humanitarnej i o wojnie w tym kraju (nowa wersja)

Sprostowanie: 10 sierpnia Sekcja Polska Radia Watykańskiego opublikowała fragment wywiadu przeprowadzonego...

2016-08-19 14:30 Jarosław: abp Szewczuk na uroczystości 20-lecia koronacji ikony Matki Bożej Bramy Miłosierdzia

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego abp Światosław Szewczuk przewodniczył uroczystościom 20-lecia koronacji cudownej ikony Matki Bożej Bramy Miłosierdzia w Jarosławiu. Jest to ten sam obraz, który decyzją papieża Franciszka 8 grudnia ub.r. był obecny w Watykanie podczas otwarcia Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. – Dziś prosimy Bogurodzicę: wyproś nam Boże miłosierdzie za popełnione zło i niewierność Ewangelii – mówił abp Szewczuk.

Boska Liturgia (Msza święta) zgromadziła licznych wiernych i duchowieństwo grecko- i rzymskokatolickie. Eucharystię koncelebrowali m.in.: metropolita przemysko-warszawski abp Eugeniusz Popowicz, abp-senior Jan Martyniak, biskup diecezji wrocławsko-gdańskiej Włodzimierz Juszczak oraz rzymskokatolicki metropolita przemyski abp Adam Szal i biskup pomocniczy Stanisław Jamrozek.

Abp Światosław Szewczuk w przemówieniu wygłoszonym w języku polskim na zakończenie liturgii nawiązał do burzliwych dziejów Polski i Ukrainy. Zauważył, że oba narody walczyły między sobą, ale również wspólnie walczyły z agresorami.

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego dużo miejsca poświęcił w swoim przemówieniu najstarszej polskiej pieśni „Bogurodzicy”. Mówił, że przez stulecia zastanawiano się co znaczą słowa z drugiej zwrotki: „Twego dziela krzciciela Bożycze”, a w wyjaśnieniu tego zwrotu pomógł dopiero w 1901 r. ukraiński pisarz Ivan Frankow.

- To wymowny dowód na to, jak jesteśmy sobie nawzajem potrzebni: Ukraińcy i Polacy. Jak prawdziwe są słowa o wymianie darów między różnymi tradycjami. Bez wzajemnej pomocy nie potrafimy odczytać tego, co nas łączy w samej istocie naszej wiary i chrześcijańskiego świadectwa i dziedzictwa. Dziś prosimy Bogurodzicę: wyproś nam Boże miłosierdzie za popełnione zło i niewierność Ewangelii – mówił abp Szewczuk.

- Za wstawiennictwem św. Jana Chrzciciela błagamy, by nasze myśli człowiecze nie pielęgnowały pamięci historycznej o zaznanym złu, ale jak uczył św. Jan Paweł II, bardziej napełniało je to, co jednoczy, a nie to, co dzieli, ażeby razem budować przyszłość opartą na wzajemnym szacunku, braterskiej współpracy i autentycznej solidarności. Niech dobry Bóg ześle na nasze ojczyzny pokój, zbożny pobyt, dostatnią i niezamkniętą na innych codzienność, a po przejściu do Domu Ojca rajski przebyt – dodał patriarcha.

Ikona Matki Bożej Bramy Miłosierdzia powstała najprawdopodobniej przed 1640 r. i niemal od razu zasłynęła cudami. Pierwotnie znajdowała się w cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Jarosławiu. 17 sierpnia 1747 r. została przeniesiona do nowej miejskiej cerkwi Przemienienia Pańskiego.

Starania o jej koronację rozpoczęto w okresie międzywojennym, jednak wojna i późniejsza delegalizacja Kościoła greckokatolickiego przez władze komunistyczne sprawiły, że sprawa upadła. Ponowne starania podjął w 1993 r. abp Jan Martyniak. Papież Jan Paweł II w 1996 r. podjął decyzję o koronacji obrazu. Liturgia Święta wraz z koronacją ikony odbyła się 18 sierpnia 1996 r. na jarosławskim Rynku. Uroczystość zgromadziła kilka tysięcy wiernych oraz biskupów greckokatolickich i rzymskokatolickich.

Decyzją Ojca Świętego Franciszka ikona Brama Miłosierdzia 8 grudnia br. była obecna w Watykanie podczas otwarcia Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.
pab / Jarosław
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 19 sierpnia 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-08-18 15:04 Opole: koncert wieńczący Międzynarodowy Festiwal Muzyczny BelleVoci w katedrze (zapowiedź)

W niedzielę 28 sierpnia o godz. 19.30 w katedrze opolskiej odbędzie się koncert wieńczący tegoroczną edycję Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego BelleVoci. Dzieło Johannesa Brahmsa – „Requiem” wykona ponad 90-osobowy chór z Wielkiej Brytanii i 50-osobowa Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej pod batutą Bartosza Żurakowskiego.

Prezes Fundacji Artystycznej BelleVoci, pomysłodawca oraz dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego BelleVoci – Bartosz Żurakowski tym razem zaprasza wszystkich melomanów do katedry opolskiej. „Razem sięgniemy dalekich sfer transcendencji, a jej granicę określi tylko nasza wyobraźnia pobudzona na koncercie” – podkreśla.

„Koncert w katedrze opolskiej jest kontynuacją wieloletniej tradycji, którą jako opolanin pragnę podtrzymywać i pielęgnować, przyczyniając się do muzycznego rozwoju społeczności miasta i całego regionu” – przyznaje dyrektor artystyczny festiwalu.

W ramach koncertów okołofestiwalowych tegorocznej edycji BelleVoci zaprezentowane zostanie dzieło Johannesa Brahmsa – „Requiem”. W jego wykonaniu weźmie udział jeden z najlepszych chórów z Wielkiej Brytanii, liczący 91 śpiewaków, Leeds Festival Chorus, którego założycielem i dyrektorem artystycznym jest Sir Simon Wright. Chórowi towarzyszyć będzie 50-osobowa Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej pod batutą Bartosza Żurakowskiego.

Pierwsza edycja festiwalu BelleVoci odbyła się w Brzegu Dolnym w województwie dolnośląskim, z udziałem artystów z Włoch, Niemiec, Meksyku, Macedonii, Ukrainy, a także Czech.

Patronat honorowy nad koncertem objął bp Andrzej Czaja. Wstęp na koncert jest wolny.
hh / Opole
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 18 sierpnia 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
2016-08-15 19:46 Ukraina: prezydent RP odznaczył proboszcza lwowskiej katedry

Tegoroczna uroczystość odpustowa w bazylice metropolitalnej Wniebowzięcia NMP we Lwowie zbiegła się z...

Strony: 1 2 3 4 5

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT