2015-10-25 20:54 Animatorzy Światowych Dni Młodzieży z Francji w Polsce

W dniach 19 do 23 października 2015 roku odbyła się pierwsza sesja
realizowana przez Uniwersytet Otwarty UKSW w ramach programu "Pour
découvrir le pays de JMJ" dla animatorów Światowych Dni Młodzieży z
diecezji Évry pod Paryżem. Delegacji przewodniczył krajowy duszpasterz
szkół wyższych we Francji i zarazem delegat biskupa diecezji Évry
Michela Dubosta do spraw młodzieży o. Antoine de LA FAYOLLE OP.

Kilkudniowa sesja wypełniona wykładami dotyczącymi historii Kościoła w Polsce i w Europie Centralnej, spotkaniami i dyskusjami rozpoczęła się od Mszy świętej w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Zielonce z udziałem miejscowych wolontariuszy przygotowujących się na przyjęcie w Polsce, w
lipcu przyszłego roku gości z całego świata.

We wtorek francuska delegacja miała okazję zapoznać się z historią i dniem dzisiejszym Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W imieniu rektora UKSW ks. prof. dra hab.
Stanisława Dziekońskiego gości przyjęli: dyrektor Kancelarii Rektora UKSW Ks.
Jarosław Dąbrowski oraz kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr
Kazimierz Szałata, który jest zarazem organizatorem i realizatorem sesji
formacyjnych organizowanych dla liderów duszpasterstw akademickich z
Francji i Szwajcarii w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży
„Kraków 2016”.

Podczas pobytu w naszej Uczelni uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu dr. Szałaty dotyczącego Kościoła w Polsce oraz w Europie Centralnej i Wschodniej ze szczególnym naciskiem na
doświadczenie programowej komunistycznej ateizacji. Druga część wykładu
dotyczyła duchowości świętych Polskich ze szczególnym uwzględnieniem
przesłania św. Maksymiliana Marii Kolbe, św. Siostry Faustyny i św. Jana
Pawła II.

Jeszcze tego samego dnia francuscy animatorzy ŚDM odwiedzili obóz
koncentracyjny na Majdanku i modlili się w archikatedrze lubelskiej pod
wezwaniem św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. Po Mszy św.
proboszcz katedry *ks. Adam Lewandowski przedstawił historię diecezji i
katedry lubelskiej, na terenie której w lipcu 2016 młodzież z diecezji Évry
realizować będzie część swojego programu w ramach przygotowań do finałowej
części spotkania w Krakowie. Dzięki uprzejmości gospodarza, mimo późnej
pory, goście mogli obejrzeć skarbiec lubelskiej katedry oraz słynną
akustyczną zakrystię.

Kolejny etap podróży po Polsce realizowany był w Sandomierzu i Krakowie. W
drodze powrotnej francuscy goście modlili się przed cudownym obrazem Matki
Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Odwiedzili też redakcję tygodnika
katolickiego Niedziela gdzie zostali przyjęci przez redaktora naczelnego
panią *Lidię Dutkiewicz*. W redakcyjnym studio radiowym zrealizowano
audycję na temat przygotowań do przyszłorocznego święta młodzieży w
Krakowie.

Ważnym wydarzeniem w bogatym programie sesji formacyjnej było spotkanie ze
słuchaczami Akademii Formacji Chrześcijańskiej UO UKSW rekrutującymi się ze
studentów z Ukrainy, Białorusi i Rosji.

Podczas spotkania w kaplicy Res Sacra Miser na warszawskiej Starówce Dyrektor Biura Zespołu do spraw Pomocy Kościołowi na Wschodzie ks. Leszek Kryża przedstawił krótko sytuację
Kościoła w krajach postsowieckich, po czym odbyła się bardzo ciekawa
wymiana doświadczeń na temat uczestnictwa młodych ludzi w życiu kościoła we
Francji i w krajach Europy Wschodniej. Jak zapowiedział prowadzący
spotkanie dr Kazimierz Szałata rozpoczęta w Warszawie dyskusja ma być
kontynuowana drogą internetową.

Ostatnim etapem sesji formacyjnej dla animatorów Światowych Dni Młodzieży z
Francji była sesja historyczna w Muzeum Powstania Warszawskiego, połączona
ze zwiedzaniem placówki i projekcją filmu. Gości przywitał kierownik Działu
Edukacji Karol Mazur. Kilkugodzinny wykład na temat historii Polski oraz
roli kościoła katolickiego w życiu polskiego narodu przeprowadził
historyk Maciej Podbielkowski.

Swoimi doświadczeniami na temat nauczania historii w ramach
edukacji muzealnej podzieliła się Urszula Karczmarska Szałata. Po powrocie do Francji uczestnicy sesji dzielić się będą zdobytą wiedzą i doświadczeniami w swoich grupach duszpasterskich.

Informacja o sesjach formacyjnych dla obcokrajowców przygotowanych przez
Uniwersytet Otwarty UKSW znajdzie się na stronie krajowego duszpasterstwa
szkół wyższych we Francji.
KS / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 października 2015
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Aby uzyskać dostęp do treści depesz innych niż diecezjalne, proszę się zalogować.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT