2017-05-19 19:57 Bp Tomasik do prawników: pokój jest ciszą porządku

Za ludzi, którzy stoją na straży prawa, modlił się dzisiaj biskup Henryk Tomasik. 19 maja przypada liturgiczne wspomnienie św. Iwo Helory z Bretanii, patrona prawników. Z tej okazji biskup radomski celebrował Mszę świętą w kościele katedralnym w Radomiu.

- Dzisiaj modlimy się za prawników, aby troska o poszanowanie wartości, godności drugiego człowieka, o zabezpieczenie porządku moralnego i zasad sprawiedliwości, dominowała w posłudze tej grupy zawodowej - mówił w homilii bp Tomasik.

Przypomniał słowa św. Augustyn, że pokój jest ciszą porządku. - A więc uporządkowanych relacji między osobami, grupami społecznymi czy narodami. Na początku lat 60. ubiegłego wieku, kiedy światu zagrażał poważny konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim, papież Jan XXIII pisał w encyklice, że pokój jest wielką wartością, że warunkiem pokoju jest zabezpieczenie sprawiedliwości - przypomniał ordynariusz radomski.

Na koniec modlił się za ludzi, którzy stoją na straży prawa, aby w polskiej rzeczywistości nie było sprzeczności między zasadami moralnymi, rozstrzygnięciami prawnymi, aby prawo broniło wartości moralnych. - Wszystko to nabiera szczególnego sensu, gdy przyjmiemy Chrystusa, który mówi "nie wyście Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał" - zakończył bp Tomasik.

W liturgii uczestniczyli przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych, m.in. sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, komornicy, jak również pracownicy naukowi wyższych uczelni, pracownicy administracji oraz inne osoby związane ze stosowaniem prawa, zarówno świeckiego, jak i kanonicznego.
rm / Radom
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 19 maja 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Aby uzyskać dostęp do treści depesz innych niż diecezjalne, proszę się zalogować.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT