2017-08-13 18:37 Rzeszowska pielgrzymka na Jasnej Górze

„Dziękujemy wam za wasze świadectwo wiary w miłość dawane każdego pielgrzymkowego dnia” – mówił biskup rzeszowski Jan Wątroba podczas Mszy św. na szczycie Wałów Jasnogórskich 13 sierpnia 2017 r. Eucharystia zakończyła 40. Pieszą Pielgrzymkę Rzeszowską na Jasną Górę.

Po dziesięciu dniach pielgrzymowania, 13 sierpnia, uczestnicy 40. Pieszej Pielgrzymki Rzeszowskiej na Jasną Górę dotarli przed oblicze Matki Bożej Częstochowskiej. W pielgrzymce uczestniczyło blisko 1,5 tys. osób podzielonych na 13 grup. Opiekę duszpasterską oraz organizacyjną sprawowało 45 księży na czele z ks. Witoldem Wójcikiem – dyrektorem pielgrzymki, 6 diakonów, 18 sióstr zakonnych i 18 kleryków. Pątników, wśród których był bp Edward Białogłowski, na Jasnej Górze przywitał m.in. biskup Wątroba.

Mszy św. kończącej pielgrzymkę przewodniczył bp Wątroba. W koncelebrze uczestniczyli: bp Tadeusz Pikus – biskup drohiczyński, bp Edward Białogłowski – biskup pomocniczy rzeszowski, bp Wiesław Śmigiel – biskup pomocniczy pelpliński i bp Krzysztof Zadarko – biskup pomocniczy koszalińsko-kołobrzeski oraz kilkuset kapłanów z pięciu pielgrzymek (pelplińskiej, drohiczyńskiej, szczecińskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej i rzeszowskiej), które razem modliły się podczas Mszy św. o godz. 11.30.

W homilii biskup rzeszowski nawiązał do haseł poszczególnych pielgrzymek. Pielgrzymka: pelplińska i drohiczyńska szły ze słowami „Idźcie i głoście”, które są bezpośrednio związane z hasłem tegorocznego roku duszpasterskiego. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że pielgrzymi nie zatrzymują doświadczenia wiary dla siebie, ale, przemierzając kolejne kilometry, głoszą dobrą nowinę o Bogu bliźnim.
Uczestnicy 33. Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę przyszli z hasłem: „Maryjo, idziemy do Ciebie”. Komentując to hasło bp Wątroba zwrócił uwagę na potrzebę celu i sensu życia. Ostatecznym celem ludzkiego życia jest Jezus Chrystus: „Maryja, do której idziemy, nigdy nie zatrzymuje na sobie, ale prowadzi do Jezusa. (…) Gdy pielgrzymujemy do Matki, gdy idziemy do Jej Jasnogórskiego tronu, jesteśmy na najbezpieczniejszej drodze do Jezusa”.

Pielgrzymom diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej towarzyszyło hasło: „Jestem, pamiętam czuwam”. Biskup Wątroba przywołał wypowiedź Jana Pawła II z Jasnej Góry, w której Ojciec Święty podkreślił, że słowa Apelu Jasnogórskiego przypominają o miłości Boga i Jego Matki. Podziękował za miłość i życzliwość jaką można było zauważyć na pielgrzymim szlaku: „Dziękujemy wam za wasze świadectwo wiary w miłość dawane każdego pielgrzymkowego dnia”. Kaznodzieja zachęcił, aby po powrocie do domów pielgrzymi codzienne łączyli się z Jasną Górą w godzinie Apelu Jasnogórskiego: „Niech ta modlitwa uchroni was przed zwątpieniem w miłość”.

Diecezja rzeszowska przyszła ze słowami „Zawsze będę z wami”. Biskup Jan przypomniał, że obecności Maryi doświadczamy szczególnie w sanktuariach. Nawiązując do jubileuszu koronacji Matki Bożej Częstochowskiej przypomniał o akcji „Selfie dla Maryi” (z nadesłanych przez wiernych zdjęć powstanie wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej): „Być jak Maryja… Być podobnym do Maryi… Czyż nie na to liczymy choć trochę, gdy wyruszamy na pielgrzymkę? Czy nie tego oczekują nasi bliscy, nasze środowiska, gdy towarzyszą nam swoją modlitwą, gdy dziś przybywają na Jasną Górę albo czekają na nas w domach?”
Po Mszy św. pielgrzymi rozjechali się do domów – większość specjalnie zorganizowanymi autokarami.
tn / Jasna Góra
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 13 sierpnia 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Aby uzyskać dostęp do treści depesz innych niż diecezjalne, proszę się zalogować.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT