2000-05-20 14:49 Ks. prof. Kampka: chrześcijanie powinni brać odpowiedzialność za politykę

Chrześcijanie powinni aktywnie uczestniczyć w życiu politycznym i brać za nie odpowiedzialność, gdyż polityka ma swoje źródło w społeczeństwie - powiedział ks. prof. Franciszek Kampka. Wygłosił on referat o postawach chrześcijan wobec polityki, 20 maja w Warszawie, podczas VII Tygodnia Społecznego, zorganizowanego przez Akcję Katolicką.
Ks. Kampka zwrócił uwagę, że współcześnie panuje w Europie przeświadczenie, iż polityki nie można poddawać ocenie moralnej. Dodał, że często mówi się o złych strukturach politycznych, zapominając, że stoją za nimi konkretni ludzie.

Profesor KUL zwrócił uwagę, że w Polsce panuje nadal przekonanie, że polityka jest czymś brudnym i niegodnym chrześcijanina. Jego zdaniem kolejną złą cechą polskiego życia społecznego jest traktowanie każdej władzy jako wroga. Ks. Kampka podkreślił, że wycofywanie się z polityki jest bardzo niebezpieczne. - Chrześcijan nic nie usprawiedliwia, gdy wycofują się z życia społecznego - powiedział prelegent. Podkreślił, że sukces polityczny stanowi integralną część działań politycznych i katolicy nie mogą się go wstydzić. Jego zdaniem w Polsce ludzie sukcesu spotykają się natychmiast z podejrzliwością, co uniemożliwia budowanie trwałych, dobrych struktur społecznych i politycznych. Profesor KUL zwrócił także uwagę na konieczność bycia otwartym na dialog w życiu politycznym. - Dzisiaj mój przeciwnik polityczny, na skutek dynamiki historii jutro może stać się moim sojusznikiem - podkreślił. Zaznaczył, że w związku z tym w polityce konieczne jest zawieranie kompromisów.
Wskazał również, iż we współczesnym życiu politycznym ogromną rolę odgrywają media. Wyjaśnił jednak, że nie zwalnia to odbiorców od ich krytycznego odbioru. - Bezkrytyczny odbiorca staje się odpowiedzialny za zafałszowanie rzeczywistości politycznej - podkreślił mówca. Jego zdaniem politycy powinni być przyjaźnie nastawieni do mediów, dziennikarze odpowiedzialni za przekaz, a odbiorcy krytyczni wobec przekazywanych treści. Ks. Kampka zwrócił również uwagę, że kontrowersje i spory wpisane są w życie polityczne i stanowią jego naturalną część, zawsze jednak powinien im towarzyszyć dialog. Wskazał na obecne w polskiej polityce niebezpieczeństwo fundamentalizmu - poczucia, że jest się już posiadaczem pełnej prawdy o rzeczywistości. - Prawdy trzeba starannie poszukiwać; wśród ludzi, nikt oprócz papieża, i to do pewnego stopnia, nie ma patentu na nieomylność - podkreślił prelegent. Zwrócił przy tym uwagę, że katolików obecnych w polityce powinno cechować zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego i troska o najuboższych członków społeczeństwa.
ps / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 20 maja 2000
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Aby uzyskać dostęp do treści depesz innych niż diecezjalne, proszę się zalogować.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT