2001-06-20 15:42 Relikwie św. Doroty znów we Wrocławiu - trafią do katedry

Relikwie św. Doroty, które ponownie znajdą się we Wrocławie, znajdą swoje stałe miejsce w tamtejszej katedrze. Uroczysta procesja wyruszy do katedry 23 czerwca z kościoła Krzyża Świętego na Ostrowie Tumskim, a relikwie spoczną w nowym wykonanym specjalnie relikwiarzu.
Dotąd doczesne szczątki patronki Wrocławia spoczywały w bezcennej zabytkowej hermie z XIV w. i wraz z nią należały do Muzeum Narodowego w Warszawie. Trafiły tam po II wojnie światowej wprost z przekształconego w "Museum Schlesischer Altertumer" Muzeum Starożytności Śląskich.

W śląskim Muzeum znalazły się natomiast jeszcze w XIX w., gdyż od początku swego istnienia znajdowały się w kaplicy wrocławskiego Ratusza.
Należąca po wojnie do Muzeum Narodowego herma pokazywana była wielokrotnie na wystawach czasowych m.in. w Berlinie, Rzymie czy Poznaniu. Same relikwie wyjęto i złożono w specjalnym pojemniku. Od 1987 r. herma św. Doroty znajdowała się w depozycie Muzeum narodowego we Wrocławiu. Dopiero w grudniu 2000 r. minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski wyraził zgodę na zwrot do wrocławskiego Muzeum eksponatów będących dotychczas własnością Muzeum Narodowego w Warszawie. Najcenniejszym z nich była właśnie herma św. Doroty. W kwietniu, wynikiem rozmów wrocławskich władz kościelnych z przedstawicielami Rządu, także same relikwie Świętej powróciły na Dolny Śląsk. Zdecydowano, że miejscem dla nich najodpowiedniejszym będzie wrocławska katedra. Umieszczone zostaną specjalnie wykonanym nowym relikwiarzu. Oryginalna herma św. Doroty, ze względu na wyjątkową wartość historyczną pozostanie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.
sw/ad / Wrocław
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 20 czerwca 2001
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Aby uzyskać dostęp do treści depesz innych niż diecezjalne, proszę się zalogować.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT