Katolicka Agencja Informacyjna Sp. z o.o.

Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
NIP: 527-00-25-739
Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Sąd Gospodarczy XII Wydział Rejestrowy
Numer KRS: 0000082398
Kapitał Zakładowy: 500.000,00 PLN

Sekretariat:

tel. +48 22 635 77 18, 838 80 61
fax. +48 22 635 35 45
e-mail: sekretariat@ekai.pl

Dziennikarze:

Tel: +48 22 838 80 63
e- mail: info@ekai.pl

Redaktor naczelny:
Marcin Przeciszewski
e-mail: marcin.przeciszewski@ekai.pl

Kierownik działu krajowego:
Tomasz Królak
tel.: +48 22 635 77 18 wew. 102
e-mail:tkrolak@ekai.pl

Kierownik działu zagranicznego:
Krzysztof Tomasik
tel.: +48 22 635 77 18 wew. 112
e-mail:ktomasik@ekai.pl

Serwis radiowy audioKAI:

e- mail: audio@ekai.pl

Serwis internetowy ekai.pl:

e-mail: ekai@ekai.pl

Serwis fotograficzny fotoKAI:

e-mail: fotokai@ekai.pl

Dział sprzedaży i marketingu:

Tel: +48 22 838 80 63
Fax: +48 22 635 35 45
e-mail: marketing@ekai.pl, prenumerata@ekai.pl

BANK PEKAO S.A.

Konto PLN - 83 1240 2034 1111 0010 0054 8635
Konto EURO - 44 1240 2034 1978 0010 0356 9053

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kai.pl i www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.
(Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI tel. 22 635 77 18 mail marketing@ekai.pl)

Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT